uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Isacson, Maths
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Lagerqvist, Christopher
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  "Förord" s. 5-7 i Lagerqvist, Christopher, Vad är ´högre´ i den högre utbildningen.: Om den högre utbildningens kvalitativa mervärde inom historieämnet vid University of Oxford och Uppsala Universitet.2010In: Avdelningen för universitetspedagogisk utveckling (PU), ISSN 1652-084X, Vol. 9, p. 101-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 2.
  Lagerqvist, Christopher
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Academic freedom in Britain and Sweden2008In: Oxford Magazine, ISSN 0268-1137, no 275Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Lagerqvist, Christopher
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Analytiskt tänkande i alla ämnen.: Om Oxfordmodellen som pedagogisk metod – med utgångspunkt och exempel från historieämnet2010In: Att undervisa med vetenskapligförankring – i praktiken!: Universitetspedagogisk utvecklingskonferens 8 oktober 2009 / [ed] Britt-Inger Johansson, Uppsala: Uppsala universitet , 2010, p. 184-201Conference paper (Refereed)
 • 4.
  Lagerqvist, Christopher
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Kvarboende vid vägs ände: Människors försörjning i det inre av södra Norrland under svensk efterkrigstid2008Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  In this dissertation the question of why people want to stay in the county-side has been analysed from an economic-historic perspective. The specific research question has been: Using which formal economic means of sustenance could those who remained in Ängersjö parish ensure their survival in the years 1950 to 1990? A number of different types of sources have been used, including income tax registers, data on migration, agricultural statistics, parish registers, interviews, and printed public statistics.

  The population of Ängersjö parish decreased through the entire period of investigation. In the early 1950s the population pyramid in Ängersjö resembled Sweden’s quite considerably. After this point, the tendencies towards depopulation grew stronger. By the early 1990s, the population had returned to the levels of the early 1800s, i.e. before the forest became valuable. This time, however, the proportion of older inhabitants was much larger.

  Most of the remaining households supported themselves through wage labour in the forestry sector, which essentially was a male preoccupation. At the margin, supplementary incomes, such as the renting of cottages and capital revenues, could add to household earnings, and contributions by women probably played an important part in that context. In addition, informal economic activities, such as berry-picking and the exchange of labour, could expand the means of support by a maximum of 20 percent. In spite of all these efforts, most of the remaining households earned less than an average Swedish industrial worker. The income differences could to some degree be compensated by lower housing and living costs, but many households probably enjoyed a lower material standard of living. Demonstrably, most of the remaining inhabitants of Ängersjö were willing to pay the economic price associated with the “feelings of freedom” or the upkeep of their ancestral home of which many inhabitants spoke.

 • 5.
  Lagerqvist, Christopher
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Lär mig att tänka på egen hand! Om Oxfordmodellen som pedagogisk metod i historieundervisningen2006In: : Fältanteckningar. Utbildnings- och kultursociologiska texter tillägnade Donald Broady, 2006Chapter in book (Other scientific)
 • 6.
  Lagerqvist, Christopher
  Ekonomisk-historiska institutionen.
  Nya tigrar i ekonomin?: BRIC-ländernas möjligheter att utmana USA som världens ledande ekonomi.2011Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna skrift är att ge en kort introduktion till världens ekonomi åren omkring 2010. Våra ledande ekonomier analyseras och jämförs och de snabbt växande tiger-ekonomierna studeras mer ingående. Därtill presenteras hur ett land eller en större region industrialiseras och moderniseras.

  Några av de centrala frågeställningarna är: Har BRIC-länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) någon chans att utmana USA som världens ledande ekonomi? Hur moderniseras egentligen olika länder? Vilka tekniska framsteg möjliggör industriella revolutioner? Vilka naturliga och kulturella förutsättningar ligger bakom industrialiseringsprocesser runtom i världen?

  Skriften vänder sig särskilt till studenter på universitetens grundläggande utbildningar, gymnasieelever som studerar ekonomi- och samhällsfrågor samt till en intresserad allmänhet.

  Christopher Lagerqvist är fil.dr i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och är anställd som ekonomhistoriker vid Kungl. Myntkabinettet - Sveriges ekonomiska museum.

   

 • 7.
  Lagerqvist, Christopher
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Näringsförändringar i Sverige, åren 1750-20102012In: Den svenska tjänstesektorn / [ed] Henrik Jordahl, Lund: Studentlitteratur, 2012, 1000, p. 19-48Chapter in book (Refereed)
 • 8.
  Lagerqvist, Christopher
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  On academic freedom in Britain and Sweden2008In: Worcester College Yearbook 2008, Oxford: Worcester College , 2008, Vol. 1Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Lagerqvist, Christopher
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Reformer och revolutioner: En kort introduktion till Sveriges ekonomiska historia åren 1750-20102013 (ed. 1000)Book (Refereed)
 • 10.
  Lagerqvist, Christopher
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Tutorials in history at Oxford and Uppsala: A method to enhance analytical thinking2010In: The Uppsala conference on history teaching and learning in higher education: 11 June 2010, Uppsala 2010. / [ed] David Ludvigsson, Uppsala: Uppsala universitet , 2010Conference paper (Refereed)
 • 11.
  Lagerqvist, Christopher
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Vad kan vi lära av Oxford?: traditioner, pedagogiska metoder liksom forskningens frihet och oberoende är viktiga faktorer som gör universitetsutbildningen i Oxford till ett föredöme.2003In: Svensk Tidskrift, ISSN 0039-677X, no 6, p. 39-43Article in journal (Other academic)
 • 12.
  Lagerqvist, Christopher
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Vad är "högre" i den högre utbildningen?: Om den högre utbildningens kvalitativa mervärde inom historieämnet vid University of Oxford och Uppsala universitet2010Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har debatten om och insatserna för att kvalitetssäkra svensk högre utbildning och forskning varit omfattande. Att garantera en miniminivå för samtliga utbildningar har varit vägledande för arbetet. Under Uppsala universitets forsknings- och utbildningssamarbete med University of Oxford har vi valt att angripa kvalitetsproblematiken från motsatt håll. Vi har medvetet sökt efter de mekanismer som erfordras för att kunna bedriva en internationellt erkänd och framgångsrik spetsutbildning. Den övergripande frågan har varit vad som i praktiken konstituerar den vetenskapliga optimumnormen inom historieämnet vid University of Oxford.

  Mer konkret syftar utbildningssamarbetet mellan Uppsala universitet och University of Oxford till att utveckla ännu mer stimulerande och utmanande undervisningsmetoder i ämnena historia, ekonomisk historia och utbildningshistoria. Samarbetet består av tre övergripande moment: (1) att genomföra Oxfordkurser vid Uppsala universitet, (2) att få till stånd ett utbytesprogram för doktorander, och (3) att arrangera årligen återkommande OXFORD—UPPSALA LECTURES AND SEMINARS. I föreliggande rapport belyses det förstnämnda momentet mer ingående, med ett särskilt fokus på utbildningens kvalitativa mervärde: Vad är egentligen ”högre” i den högre utbildningen? Målsättningen är att utveckla och explicitgöra en rad olika arbetsmetoder som alla var för sig dels underlättar och stödjer studentens lärande, dels rustar studenten med erforderliga kunskaper och färdigheter inför det kommande arbetslivet — oavsett om det är inom eller utom universitetsväsendet. Avslutningsvis ges förslag på hur befintliga grund-, master- och forskarutbildningar vid Uppsala universitet ska kunna få ett ännu tydligare analytiskt innehåll. Rapporten bygger på aktivt deltagande, käll- och litteraturstudier, kursutvärderingar samt åtskilliga intervjuer och samtal med forskare, lärare, studenter och administrativ personal i såväl Oxford som Uppsala.

  Vår ambition är även att föreliggande rapport ska kunna ligga till grund för en mer allmän diskussion om hur svensk högre utbildning ska kunna förbättras genom en tilltagande internationalisering.

 • 13.
  Lagerqvist, Christopher
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Vid vägs ände. Strukturrationalisering, migrationsmönster, kvarboende och försörjningsstrategier i Ängersjö församling år 1925–19902003Licentiate thesis, monograph (Other scientific)
1 - 13 of 13
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf