uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1 - 23 of 23
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Allokering av kostnader: EU-domstolens modell för bedömning av om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt vid avyttring av dotter- och intressebolag2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 611-618Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln behandlas EU-domstolens kostnadsallokeringsmodell för bedömning av om ingående mervärdesskatt ska hänföras till den samlade ekonomiska verksamheten (avdragsgill) eller till en specifik avyttring av andelar i ett dotter- eller intressebolag (inte avdragsgill). Den utpekade modellen kritiseras i artikeln och alternativa lösningar söks inom redovisningsrätten. Utgångspunkten för artikeln är den s.k. SKF-domen.

 • 2. Bjuvberg, Jan
  Avdragsrätt för utgifter för sponsring m.m. - igen2007In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 101-111Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Svenska företag har stora utgifter för att marknadsföra sina produkter och tjänster. Som regel medges avdrag fullt ut för utgifterna härför, men det finns ett väsentligt undantag och det gäller utgifter för sponsring och för s.k. corporate social responsibility och liknande värden. För dessa utgifter vägras ofta avdrag helt eller delvis, trots att de är kommersiellt betingade i den meningen att sponsorerna eftersträvar ökad intjäningsförmåga. I artikeln behandlas avdragsrätten för utgifter för sponsring och andra liknande företeelser. Även gåvobegreppet behandlas.

 • 3.
  Bjuvberg, Jan
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Beskattning av överskottsmedel från SPP2007In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 9, p. 531-537Article in journal (Refereed)
 • 4.
  Bjuvberg, Jan
  Stockholms universitet.
  Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet2008In: Svensk Skattetidning, no 9, p. 653-666Article in journal (Refereed)
 • 5.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bokföringsskyldighet för fasta driftställen2013In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 8, p. 563-581Article in journal (Other academic)
 • 6.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Företagsekonomi för jurister: Redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering2013 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 7.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Företagsekonomi för jurister: Redovisning, räkenskapsanalys och kalkylering2010 (ed. 1)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok behandlar redovisningsfrågor i vid mening men ur ett juridiskt perspektiv snarare än ur ett traditionellt redovisningsperspektiv. Att boken har den utgångspunkten innebär bl.a. att det återkommande hänvisas till olika redovisningsrättsliga normer m.m. i den. Tanken med detta är att göra redovisningsrätten och redovisningsämnet i övrigt mer tillgängligt för jurister som kommer i kontakt med redovisningsfrågor såväl i det praktiska yrkeslivet som under utbildning.

  Redovisningsfrågorna som behandlas i boken återfinns framförallt i kapitel 2–5 och omfattar ämnesområdena redovisningsrätt, framförallt det redovisningsrättsliga normsystemets uppbyggnad, bokföringsskyldighet, löpande bokföring, årsredovisningens komponenter och upprättande av årsredovisning. Detta kompletteras av ytterligare två företagsekonomiska ämnen, räkenskapsanalys (kapitel 6) och kalkylering (kapitel 7).

  Boken är både teoretisk och praktisk. De teoretiska avsnitten består främst av en genomgång av balans- och resultaträkningens komponenter, medan de praktiska avsnitten främst omfattar konteringsexempel, både avseende löpande bokföring och bokslutsarbetet.

 • 8.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  K3 – förslag till nytt huvud­regelverk för upprättande av årsredovisning i aktiebolag2011In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 2, p. 115-120Article in journal (Other academic)
 • 9.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Klassificering av valutakursregeln i 14 kap. 8 § IL - en rättsfallsanalys2012In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 10, p. 873-880Article in journal (Other academic)
 • 10.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Rapport från Svenskt Näringslivs konferens 20132013In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 5, p. 379-392Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Bjuvberg, Jan
  Stockholms universitet.
  Redovisning och fasta driftställen2009In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 6-7, p. 648-666Article in journal (Refereed)
 • 12.
  Bjuvberg, Jan
  Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för redovisning och rättsvetenskap.
  Redovisningens betydelse för beskattningen2005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 13.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skattemässig hantering av "tvingande" konvertibler - en rättsfallskommentar2014In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 2, p. 153-168Article in journal (Other academic)
 • 14.
  Bjuvberg, Jan
  Faculty of Law, University of Stockholm.
  Sweden2009In: Foreign exchange issues in international taxation, The Hague: Sdu Uitgevers , 2009, p. 579-600Conference paper (Other academic)
 • 15.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Vad är en intäkt?2011In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 5, p. 448-452Article in journal (Other academic)
 • 16.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Vad är särskilt föreskrivet i lag?2016In: Festskrift till Björn Westberg / [ed] Eleonor Kristoffersson, Stefan Olsson, Pernilla Rehndal, Uppsala: Iustus förlag AB , 2016, p. 9-26Chapter in book (Other academic)
 • 17.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Värdering av finansiella instrument som inte får värderas till verkligt värde2018In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 1Article in journal (Other academic)
 • 18.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ändrat bokslut till grund för beskattning: En rättsfallsanalys m.m.2010In: Svensk Skattetidning, ISSN 0346-2218, p. 874-886Article in journal (Refereed)
 • 19.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Är Finansinspektionens föreskriftsmakt grundlagsenlig?2014In: Regeringsformen 40 år 1974-2014 / [ed] Karin Åhman, Uppsala: Iustus förlag, 2014, p. 187-198Chapter in book (Other academic)
 • 20.
  Bjuvberg, Jan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Klimatkompensation och motprestationer - några reflektioner2018In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 8, p. 528-539Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den 29 juni i år avgjorde HFD för andra gången på kort tid ett mål om avdrag för utgifter för klimatkompensation i inkomstslaget näringsverksamhet.(1) I det aktuella målet var det fråga om avdrag för Arla Foods AB:s (Arla) utgifter för trädplantering i Afrika samt förvärv och makulering av utsläppskrediter. Varken förvaltningsrätten eller kammarrätten medgav avdrag för de aktuella utgifterna, eftersom de ansågs vara inte avdragsgilla gåvor enligt 9 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229, IL). Grunderna för detta var i korta drag att Arla inte erhöll någon motprestation från mottagarna av den ersättning som Arla erlade för klimatkompensationen samt att det inte fanns någon sådan stark anknytning mellan den skattskyldiges verksamhet och klimatkompensationen. Dessa grunder kan utläsas ur tidigare praxis rörande avdrag för bl.a. klimatkompensation och sponsring, som underinstanserna hänvisade till.(2) I detta bidrag refererar vi kort HFD:s avgörande och diskuterar målet i förhållande till tidigare praxis. Syftet med bidraget är att kasta ljus över frågan varför prövningstillstånd meddelades i Arla-målet samt hur man kan se på klimatkompenserande åtgärder utifrån IL.

 • 21.
  Bjuvberg, Jan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hansson, Ulrika
  Advokatfirman Bird & Bird, Stockholm.
  Rättsliga konsekvenser vid informationsförlust vid e-fakturering2011In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 11, p. 41-44Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln »EU-direktiv får stora konsekvenser för elektronisk fakturering« i Balans nr 10/2011 redogjordes för de vikti-gaste förändringarna med EU:s nya faktureringsdirektiv, med fokus på elektronisk fakturering. I denna artikel belyser jan Bjuvberg och ulrika Hansson de rättsliga konsekvenserna av informationsförlust som kan uppstå vid tillämpningen av en så kallad Four Corner Model vid elektronisk fakturering.

 • 22.
  Bjuvberg, Jan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Johan, Ericsson
  PricewaterhouseCoopers.
  Redovisning i lågkonjunktur m.m.2010In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 4, p. 408-419Article in journal (Refereed)
 • 23.
  Kellgren, Jan
  et al.
  Linköpings universitet.
  Bjuvberg, Jan
  Stockholms universitet.
  Redovisning och beskattning: Om redovisningens betydelse för inkomstbeskattningen2008 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Denna bok behandlar det viktiga men komplicerade sambandet mellan redovisning och beskattning. Boken utgår från vad som här kallas företagsbeskattningens åtta grundfrågor, vilka motsvarar grundläggande kunskapsbehov när företagens inkomstskatt skall fastställas. Dessa grundfrågor utgör bokens röda tråd, och de presenteras och diskuteras ingående.

  Ett centralt syfte med boken är att belysa räkenskapernas roll för företagsbeskattningen. Denna frågeställning dominerar framställningen. Redovisningsrättens regleringsmetoder och olika metodproblem belyses också, liksom skatternas betydelse för redovisningen. En diskussion förs även om för- och nackdelar med olika modeller för relationen mellan redovisning och beskattning. Boken innehåller även ett i förhållande till bokens första upplaga utvidgat kapitel om bokföring, redovisning och redovisningsrätt som syftar till att ge den nödvändiga redovisningsrättsliga bakgrunden till den betydelse redovisningen har för beskattningen. De teoretiska resonemangen illustreras med talrika konkreta exempel. För mer avancerade läsare ger de finstilta avsnitten stora möjligheter till fördjupning.

1 - 23 of 23
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf