uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1 - 22 of 22
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alexanderson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Det är mötet, tilliten och kontinuiteten som ger resultat. : Utvärdering av Finsam-teamets verksamhet 2006-2011 i Borlänge.2011Report (Other academic)
 • 2.
  Alexanderson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Evidensbaserad praktik (EBP) i välfärdsorganisationer2016In: ARKIV. Tidskrift för samhällsanalys, ISSN 2000-6225, E-ISSN 2000-6217, ISSN 2000-6217, no 6, p. 39-57Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I sin artikel beskriver Karin Alexanderson hur en evidensbaserad praktik (EBP) skulle kunna tolkas och förstås i socialt arbete utifrån arbetets karaktär, teorier om hur man lär sig och utvecklas i sitt arbete och utifrån tidigare kunskap om implementering av EBP i välfärdsorganisationer. Några centrala frågor lyfts fram som nödvändiga att beakta vid utvecklandet av EBP i socialt arbete: hur tillgängliggörs forskningsresultat i det dagliga arbetet med individer, vilken roll har professionen vid tolkning och tillämpning, hur följs arbetet upp på individ- och gruppnivå och hur används sådant resultat och hur ser de organisatoriska förutsättningarna ut för detta? En tänkbar modell för detta föreslås. EBP ses som en process där olika typer av kunskap bejakas. Frågan kanske inte är om det är en evidensbaserad praktik som eftersträvas eller inte utan snarare om organisationen är förmögen att erbjuda och utveckla en verksamhet som stödjer kompetenta socialarbetare att använda bästa tillgängliga kunskap på ett moget och förnuftigt sätt i dialog med de människor som behöver hjälp.

 • 3.
  Alexanderson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kulturmöten i socialt arbete då föräldrar har missbruksproblem2014In: På spaning efter det sociala arbetets kulturer. , 2014Conference paper (Refereed)
 • 4.
  Alexanderson, Karin
  Örebro universitet.
  Vilja kunna förstå: om implementering av systematisk dokumentation för verksamhetsutveckling i socialtjänsten2006Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 5.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Beijer, Elisabeth
  Västra Götalandsregionen FOU Väst.
  Bengtsson, Staffan
  Högskolan Vänersborg.
  Hyvönen, Ulf
  Utvecklings- och fältforskningsenheten Uffe, Umeå.
  Karlsson, Per-Åke
  Högskolan Borås FoU Sjuhärad.
  Nyman, Marie
  Dalarnas forskningsråd.
  Producing and consumingknowledge in socialwork practice: research and development activities in a Swedish context2009In: Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, ISSN 1744-2648, E-ISSN 1744-2656, Vol. 5, no 2, p. 127-139Article in journal (Refereed)
 • 6.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Beijer, Elisabeth
  Hyvönen, Ulf
  Karlsson, Per-Åke
  Marklund, Kristine
  A macro-oriented model for Organizing the Support of Evidence-Based Practice2012In: Implementing Evidence-Informed Practice: International Perspectives / [ed] Dill, Katharine & Shera, Wes ed., Ontario Canada: Canadian Scholars´ press Inc , 2012, 1st ed., p. 156-171Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Brännström, Jan
  Umeå kommuns fältforskningsenhet UFFE.
  Studiematerial till fördjupningskursen Kartläggning, bedömning och uppföljning i missbrukarvården. : Studiehandledning, kunskap till praktik2010Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Fernqvist, Stina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Näsman, Elisabet
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Barn som anhöriga, utsatta och omvårdare - två typexempel2015In: Att se barn som anhöriga : om relationer, interventioner och omsorgsansvar / [ed] Järkestig Berggren, Ulrika; Magnusson, Lennart & Hansson, Elisabeth, Kalmar och Växjö: Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Linneuniversitetet , 2015, p. 345-366Chapter in book (Refereed)
 • 9.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hammerin, Agnetha
  Lind, Sofia
  Malmberg, Karin
  Näsman, Elisabet
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Stenhammar, Christina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health.
  Shit, den här människan bryr sig om mig!: Om skolans förmåga att upptäcka och ge stöd till elever som växerupp med föräldrar som har missbruksproblem2017Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hyvönen, Ulf
  Barnen vill - Vågar vi?: Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården2014Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hyvönen, Ulf
  FoUI Norrbotten.
  Finns det plats för barn och ungas delaktighet i en administrativt dominerad socialtjänst2014In: På spaning efter det sociala arbetets kulturer. , 2014Conference paper (Refereed)
 • 12.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hyvönen, Ulf
  FoUI Norrbotten.
  Karlsson, Per-Åke
  Högskolan Borås .
  Samarbetet kring EBP brister2011In: Socionomen, no 4, p. 72-74Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 13.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hyvönen, Ulf
  Karlsson, Per-Åke
  Larsson, Anne-Marie
  Supporting user involvement in child welfare work: a way of implementing evidence-based practice2014In: Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, ISSN 1744-2648, E-ISSN 1744-2656, Vol. 10, no 4, p. 541-554Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article describes and analyses some preliminary working methods for user involvement in child welfare. The models are based on the results of a national project in Sweden where children and young people have been involved as informants. How experiences and viewpoints from children and young people can be a source of knowledge in child welfare organisations is one of the main questions. The performance and the results of the project are analysed in relation to a theoretical macro-oriented model created to illustrate the need for different kinds of knowledge in supporting the implementation of an evidence-based practice.

 • 14.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Jansson, Johanna
  Orsa – två motbilder. Ett försök till fördjupad förståelse av förhållanden som påverkar barn och ungas psykiska mående samt underlag till handlingsplan. 2012Report (Other academic)
 • 15.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Jess, Kari
  Högskolan Dalarna.
  Stuprör, hängrännor och rännkrokar: Utvärdering av projektet Samordnat stöd till barn och föräldrar i familjer med missbruk 2013-20142015Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rapporten handlar om:

  Det är en utvärdering av ett pilotprojekt med fem kommuner som drivits av Socialstyrelsen 2012-2014. Socialtjänsten i de fem kommunerna har i projektet beskrivit och prövat olika former samordning mellan enheter för med vuxna och barn för att upptäcka och ge adekvat stöd ur ett familjeperspektiv. I rapporten beskrivs hinder och framgångsfaktorer i var och en av de medverkande kommunerna men också sammantaget.

  De viktigaste resultaten:

  Alla fem kommuner har fullföljt projektet och har en fortsatt ambition att fortsätta utvecklingsarbetet. De har kommit olika långt i sina ambitioner. De i implementeringsteori beskrivna hindren förekommer även i detta projekt. Det har gällt exempelvis brister i kommuniceringen av projektet nedåt och uppåt i organisationen, hög arbetsbelastning, personalomsättning och brister i ledningsstöd. Att enheterna är lokaliserade på olika ställen eller organiserade i olika förvaltningar är andra hinder. Tre förhållanden som identifierats som hindrande eller försvårande av ett samordnat arbetssätt kan sammankopplats med lagstiftning och organisationsformer. Utredning och insats går inte alltid i fas med varandra tidsmässigt på vuxenheten och enheten för barn och unga. Enligt socialtjänstlagen ska en barnutredning vara slutförd inom fyra månader och en förhandbedömning ska vara gjord inom 14 dagar (SOL 11:2). Sådana tidsgränser formuleras inte för vuxenärenden. Barnutredningen kan avslutas utan insats med hänvisning till att det finns en fungerande förälder. Vuxenutredningen likaså om den vuxne saknar motivation att göra något åt sitt missbruk. Någon uppföljning av vad detta innebär för barnen sker inte om barnutredningen avslutats. Slutligen diskuteras resultatet utifrån en vedertagen metafor. De flesta kommuner i Sverige har en specialiserad organisation. I en sådan organisation flyter barnärendena i ett stuprör och vuxenärenden i ett annat. Utöver metaforen stuprör införs här metaforerna hängrännor och rännkrokar. Hängrännor behövs för att möjliggöra ett helhetsperspektiv på familjen, i hängrännorna blandas ärendena. Rännkrokar slutligen ses som strukturerna i organisationen som underlättar de blandade ärendeflödena. De samordningsmodeller som kommunerna prövat kan liknas vid försök att montera upp hängrännor. Kommunerna kan använda utvärderingen som inspiration för att själva implementera familjeorienterat arbetssätt och samordnade insatser till familjer med missbruksproblematik. Socialstyrelsen planerar utge ett kunskapsstöd för ett sådant arbete bl.a. med stöd av resultaten av rapporten.

 • 16.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Katrine, Abrahamsen
  Föräldrastödsinsatser i Dalarna: En kartläggning2011Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 17.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Nyman, Marie
  Preliminär modell för ökad brukarmedverkan inom den sociala barnavården. Resultat av en FoU-cirkel om barn och ungas brukarmedverkan i den sociala barnavården i fem kommuner i Dalarna.2012Report (Other academic)
 • 18.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Näsman, Elisabet
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Barndom och föräldraskap i missbrukets skugga: Barn, ungdomar och föräldrar berättar om vardagsliv och behov av stöd när föräldern har missbruksproblem2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Näsman, Elisabet
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Barns upplevelser när föräldrars missbruk upphört: "Alltså det är svårt att må bra igen"2017In: Nordic Studies on Alcohol and Drugs, ISSN 1455-0725, E-ISSN 1458-6126, Vol. 34, no 5, p. 400-414Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is based on interviews with fifteen children, whose parents have addiction problems. Purpose: To contribute to in-depth understanding of children’s situation when parents have ceased abusing drugs or alcohol. Method: An explorative interview study with childhood sociology and symbolic interactionism as theoretical framework. Outcome: The end of the abuse gives children space to feel how they feel, to reflect on the impact of the addiction on their health and personality, and to try changing themselves and their lives. Their need for processing may last for a long time. It can take time and be difficult to build up the relationship with the parent. Children can still feel care responsibility but also distrust and worry about relapses. However, teenagers can see opportunities to move on with their own life. If the abuse ends only for one of two parents with addiction problems, children are still affected by addiction. Conclusion: Children's need for processing in relation to the parents can both be time consuming and last for a long period of time, regardless of if the child lives with the parent or not. Children may need help for their own part but also in relation to the parent. Professionals should be encouraged to work with a family perspective, regardless of organizational divisions and if parents and children live together or not. This requires structures, procedures and resources for collaboration across organizational boundaries.

 • 20.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Näsman, Elisabet
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Children´s experiences of the role of the other parent when one parent has addiction problems2017In: Drugs: education prevention and policy, ISSN 0968-7637, E-ISSN 1465-3370, Vol. 24, no 1, p. 32-39Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper concerns children's and young people's accounts about the situation when one parent is misusing substances but the other parent is not. Earlier research on the other parent is scarce and fragmented. The aim of the paper is to discuss the role of the other parent from a child perspective. The results are based on qualitative analysis of interviews with 23 children who had one parent who misused substances while the other parent, according to public knowledge, did not. The main finding is that the other parent is a source of support, help and protection to some children, but difficulties may reduce the other parent's ability to protect the children. Moreover, the challenges differ in the situations before and after the parents' separation. The conclusion underlines the importance of taking a family perspective, working with the whole family and seeking solutions that take into account all persons of importance to the children's welfare. It cannot be taken for granted that the other parent is able to protect the children. A careful assessment of the children's living conditions is warranted and that assessment should include listening to the children.

 • 21.
  Alexanderson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Näsman, Elisabet
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Fernqvist, Stina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kihlgård, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Att se barn som anhöriga2015In: Att se barn som anhöriga: om relationer, interventioner och omsorgsansvar / [ed] Järkestig Berggren, Ulrika; Magnusson, Lennart & Hansson, Elisabet, Kalmar och Växjö: Nationells komptenscentrum anhöriga och Linnéuniversitetet , 2015, p. 21-42Chapter in book (Refereed)
 • 22.
  Näsman, Elisabet
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Alexanderson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Föräldrar med missbruksproblem: möten mellan barns och föräldrars perspektiv2017In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, Vol. 94, no 4, p. 447-456Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Parents with substance abuse problems and their children were interviewed, aiming at in-depth knowledge of how perspectives of children and their parents relate to one another. Family patterns of similarities and differences between parents’ and children’s perspectives vary, but there are also certain tendencies. Children describe more deviant behavior of their parent during intoxication and more serious consequences such as overdoses, suicide attempts, abandonment, violence and threats, etc. Children's agency is also more visible in the children’s interview. Maybe more time has to pass after the abuse has stopped before parents can see the consequences of their addiction for the children. The child’s position provides a different perspective and children do not have the same reason to reduce negative impact of the abuse.

1 - 22 of 22
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf