uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 60
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  A Farewell to Landskrona – BDO-domen återställer ordningen2014In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, Balans Födjupning, no 3Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Aktiebolagslagen.: En översikt.2014Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Aktiebolagsrätten är central inom närings- och förmögenhetsrätten och aktiebolagets betydelse för den ekonomiska utvecklingen och välståndet i samhället kan knappast överdrivas. Den juridiska konstruktion som innebär att en eller flera personer kan satsa kapital i bolagsform utan att riskera mer än vad de satsat i bolaget har skapat förutsättningar både för dagens storföretag och för det stora antal mindre aktiebolag som i dag finns registrerade. För den som inte dagligen arbetar med aktiebolagslagen kan den med sina drygt 850 paragrafer uppfattas som svåröverskådlig. Syftet med denna bok är att tillhandahålla en kortfattad och pedagogisk översikt över aktiebolagslagen och dess innehåll. Aktiebolagslagen – en översikt vänder sig främst till praktiskt verksamma advokater, bolagsjurister, revisorer och andra som önskar en lättillgänglig men samtidigt innehållsrik handbok i aktiebolagsrätt. Boken kan även med fördel användas som huvud- eller bredvidläsningslitteratur i juridisk och handelsrättslig utbildning.

 • 3.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av Christina Ramberg under medverkan av Richard Ramberg, Aktieägaravtal i praktiken, Norstedts juridik, 20112012In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 2011-12, p. s. 714 ff-Article in journal (Refereed)
 • 4.
  Svernlöv, Carl
  Baker & McKenzie Advokatbyrå.
  Ansvarsfrihet: dechargeinstitutet i svensk aktiebolagsrätt2008 (ed. 2)Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Personligt skadeståndsansvar i aktiebolag och därtill relaterade frågor har en hög aktualitet i ljuset av den corporate governance-debatt som förts under senare år. Boken behandlar frågeställningar kring det ansvarsfrihetsbeslut som årligen skall fattas vid årsstämman i alla svenska aktiebolag. Utifrån ett internationellt, komparativt perspektiv undersöks ansvarsfrihetsinstitutet i detalj, inklusive dess rättsverkningar och omfattning i såväl tid som personkrets samt de viktiga undantag från meddelad ansvarsfrihet som följer av lag och praxis. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör utgör enligt aktiebolagslagen ett obligatoriskt ärende på bolagsstämma. I normalfallet har revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet, och det är mera sällan som frågan vållar debatt eller skapar frågeställningar vid beslutfattandet. Bolagsstämman fattar ofta rutinmässigt beslut om att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Om bolagsstämman beslutat att bevilja styrelseledamot eller verkställande direktör ansvarsfrihet (eller att inte föra en skadeståndstalan) utan att minst en tiondel av samtliga aktier vid bolagsstämman har röstat emot förslaget är huvudregeln att ingen talan om skadestånd till bolaget får väckas mot personen i fråga. Denna huvudregel har vissa undantag. För det första får talan ändå väckas, om det inte i årsredovisningen eller i revisionsberättelsen eller på annat sätt har lämnats i väsentliga hänseenden riktiga och fullständiga uppgifter till bolagsstämman om det beslut eller den åtgärd som talan grundas på. Vidare får styrelsen trots beviljad ansvarsfrihet föra en skadeståndstalan som grundas på brott. Även vid konkurs är ansvarsfrihetens verkningar begränsade.

 • 5.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Arbetsordning och andra instruktioner i aktiebolaget2006Book (Other academic)
 • 6.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bolagsrättsliga FAQ2013Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vet du: - om en bolagsstämma kan hållas utanför landet? - vilket ansvar en styrelsesuppleant har? - om en emission med stöd av ett bemyndigande till styrelsen kan registreras efter att bemyndigandet löpt ut? Bolagsrättsliga FAQ ger praktiska och omedelbara svar på de vanligaste aktiebolagsrättsliga frågorna. Bolagsrättsliga FAQ riktar sig till dig som är bolagsjurist, advokat eller revisor, eller som annars arbetar med aktiebolagsrättsliga frågor.

 • 7.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bolagsrättsliga FAQ2015 (ed. 2)Book (Refereed)
 • 8.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Bolagsstämma: Stockholm Centre for Commercial Law nr. 212014Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet anordnade den 7 maj 2013 ett halvdagsseminarium om bolagsstämma. Syftet var att i en krets av framstående rättsvetenskapsmän och verksamma jurister diskutera regler, behov och idéer kring bolagsstämma - såväl de lege lata som de lege ferenda. Denna tjugoförsta volym i skriftserien utgör en sammanställning av anförandena vid seminariet. Skriften är redigerad av advokaten, adj.prof. Carl Svernlöv som är ansvarig för avdelningen för bolags- och värdepappersrätt inom Centret. Innehåll: - Bolagsstämmoordföranden av Svante Johansson - Bolagsstämmans kompetens att rättshandla av Daniel Stattin - Särskild granskning – frågor för stämmobehandlingen av Urban Båvestam - Klander av bolagsstämmobeslut av Erik Nerep

 • 9. Svernlöv, Carl
  Bolagsstämmobeslut som processförutsättning för skadeståndstalan enligt ABL2010In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 2009-10, p. s. 929 ff-Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Discharge from Liability in the Swedish Limited Liability Company2007In: ICCLR, Vol. 18, p. 219-Article in journal (Refereed)
 • 11.
  Svernlöv, Carl
  Baker & McKenzie Advokatbyrå KB.
  Division of a Swedish Company under Swedish Law2006In: International company and commercial law review, ISSN 0958-5214, Vol. 17, no 2, p. 74-77Article in journal (Refereed)
 • 12. Svernlöv, Carl
  "Enda uppgiften är att bereda val och arvodering". Valberedningen och dess ställning enligt reviderad kod för bolagsstyrning2008In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 12, p. 20 ff-Article in journal (Refereed)
 • 13. Svernlöv, Carl
  Filialers associationsrättsliga ställning i ett svenskt och internationellt perspektiv2009In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, no 6-7, p. s. 609 ff-Article in journal (Refereed)
 • 14. Svernlöv, Carl
  Företagsförvärvsskolan Del 8: Att sälja företag2007In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 3, p. 25 ff-Article in journal (Refereed)
 • 15. Svernlöv, Carl
  Juridisk engelska : modern affärsjuridisk kommunikation med praktiska exempel2008 (ed. 3)Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Denna tredje omarbetade och utökade upplaga av Juridisk engelska ger praktisk handledning i att uttrycka sig korrekt i skrift på det engelska språket, och riktar sig till alla som arbetar med juridik på engelska på advokat- och revisionsbyråer, företag och myndigheter. Bokens praktiska utformning gör den även lämpad för undervisningsändamål.Med utgångspunkten att effektiv skriftlig kommunikation förmedlar sitt budskap bäst med enkelhet och precision, ger författaren ett stort antal exempel på hur ordval, meningsbyggnad och disposition kan bidra till detta. Med hjälp av pedagogiska exempel konkretiseras regler om hur man använder verbformer och skiljetecken, hur man hanterar stora och små bokstäver samt hur man löser andra praktiska problem vid utarbetandet av en skrift på engelska. E-postanvändningen har utvecklats explosionsartat, från att ha varit en mindre utbredd företeelse när förra upplagan av boken kom 1999, till att nu ha fått ett sådant genomslag att det traditionella brevet har trätt i bakgrunden. Därför har ett helt nytt kapitel tillkommit som behandlar denna skriftform.

 • 16.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Justeringar i 29 kap. aktiebolagslagen2009In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 2009-10, p. s 211 ff.-Article in journal (Refereed)
 • 17. Svernlöv, Carl
  Koden fortfarande längre än den behöver vara.2008In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 3, p. s 19 ff-Article in journal (Refereed)
 • 18.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ny handlingsplan från Eu-kommissionen2013In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 2, p. s. 3 ff-Article in journal (Refereed)
 • 19. Svernlöv, Carl
  Nya anvisningar för arvode och avvikelser2007In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 2, p. 31 ff-Article in journal (Refereed)
 • 20.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Nytt uttalande om "följ eller förklara"2006In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 4, p. 14-Article in journal (Refereed)
 • 21.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Om justeringsman på bolagsstämma2012In: Nordisk Tidsskrift for Selskabsret, ISSN 1399-140X, Vol. 3-4, p. s. 1-Article in journal (Refereed)
 • 22.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Omstruktureringar: några associationsrättsliga problem -- och deras lösningar2013In: Svensk skattetidning, ISSN 0346-2218, p. s 350 ff-Article in journal (Refereed)
 • 23.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Parallella världar – Prosolviadomen och det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret2013In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208Article in journal (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 24.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Prosolviadomen – en djup respekt för det sannolika2014In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, Vol. 2013/14, p. s. 6 82 ff-Article in journal (Refereed)
 • 25. Svernlöv, Carl
  Revisionsplikten inskränks – mindre företag undantas2010In: Ny Juridik, ISSN 1400-3007, no 3, p. s. 7 ff-Article in journal (Refereed)
 • 26. Svernlöv, Carl
  Revisorn behöver inte ta ställning2007In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 5, p. 45 ff-Article in journal (Refereed)
 • 27.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  SOU 2008:49 Aktiekapitalet i privata aktiebolag2008Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Delbetänkandets huvudförslag går ut på att kravet på minsta aktiekapital i privata aktiebolag sänks från 100 000 kr till 50 000 kr. Denna nivå, som historiskt är mycket låg, har bestämts utifrån en avvägning mellan intresset av att fler mindre företag ska kunna välja att bedriva sin verksamhet i aktiebolagsform och de olika effekter som en sänkning kan innebära. Det är exempelvis fråga om effekter för kapitalkravets funktion som seriositetsspärr eller effekter innebärande avtalsvis ökade krav från vissa borgenärer på exempelvis säkerheter. Innehåller vidare ett alternativt förslag innebärande en möjlighet till successiv inbetalning av aktiekapitalet vid nybildning av privat aktiebolag.

 • 28. Svernlöv, Carl
  SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.2009Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Utredningen (SOU 2009:34) föreslår en rad förenklingar och andra lättnader i aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen för i huvudsak de privata aktiebolagen.

  Förenklingsarbetet har framför allt varit inriktat på de små aktiebolagens behov, och flera av förslagen bedöms av utredningen innebära en minskning av de administrativa kostnaderna.

 • 29.
  Svernlöv, Carl
  Baker & McKenzie Advokatbyrå.
  Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget: en introduktion2008 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  På senare tid har stor uppmärksamhet riktats internationellt mot bolagsstyrningsfrågor. Frågor om aktiebolagets struktur och bolagsorganens befogenheter och skyldigheter har även aktualiserats i Sverige på senare år i kölvattnet av utländska och inhemska s.k. företagsskandaler. Särskilt har dessa frågor gällt bolagsorganens ansvar för fel och försummelse. Denna andra upplaga, som uppdaterats efter ändringar i lag och rättspraxis behandlar de skadeståndsregler i aktiebolagslagen som gäller styrelseledamöter och verkställande direktören. Den går igenom de grundläggande förutsättningarna för ansvar enligt dessa regler. Särskild uppmärksamhet ägnas åt lagens regler om ansvarsfrihet. Boken har tillkommit för att fylla behovet av en fristående lärobok inom den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten som är mer lättillgänglig än de mer omfattande verk som finns på området inom den nordiska rättsvetenskapliga litteraturen, men som ändå går mer på djupet än de lite bredare läroböckerna i aktiebolagsrätt. Mot bakgrund av dess praktiska inriktning och omfattande källhänvisningar kan boken även tjäna som ett lättillgängligt referensverk på området för advokater, revisorer, bolagsjurister och andra som arbetar med dessa frågor.

 • 30.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Baker & McKenzie Advokatbyrå.
  Styrelse- och VD-ansvar i aktiebolaget: en introduktion2012 (ed. 2)Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  På senare tid har stor uppmärksamhet riktats internationellt mot bolagsstyrningsfrågor. Frågor om aktiebolagets struktur och bolagsorganens befogenheter och skyldigheter har även aktualiserats i Sverige på senare år i kölvattnet av utländska och inhemska s.k. företagsskandaler. Särskilt har dessa frågor gällt bolagsorganens ansvar för fel och försummelse. Denna andra upplaga, som uppdaterats efter ändringar i lag och rättspraxis behandlar de skadeståndsregler i aktiebolagslagen som gäller styrelseledamöter och verkställande direktören. Den går igenom de grundläggande förutsättningarna för ansvar enligt dessa regler. Särskild uppmärksamhet ägnas åt lagens regler om ansvarsfrihet. Boken har tillkommit för att fylla behovet av en fristående lärobok inom den aktiebolagsrättsliga skadeståndsrätten som är mer lättillgänglig än de mer omfattande verk som finns på området inom den nordiska rättsvetenskapliga litteraturen, men som ändå går mer på djupet än de lite bredare läroböckerna i aktiebolagsrätt. Mot bakgrund av dess praktiska inriktning och omfattande källhänvisningar kan boken även tjäna som ett lättillgängligt referensverk på området för advokater, revisorer, bolagsjurister och andra som arbetar med dessa frågor.

 • 31.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Större valfrihet för utländska bolag i Sverige2011In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, Vol. 1, p. s. 37 ff-Article in journal (Refereed)
 • 32.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Svensk kod för bolagsstyrning2012In: Börsrätt / [ed] Sevenius, Örtengren, Studentlitteratur AB, 2012, 3, p. s. 309 ff-Chapter in book (Refereed)
 • 33.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Svensk kod för bolagsstyrning : med kommentarer för praktisk tillämpning2008 (ed. 3)Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den svenska koden för bolagsstyrning har nu tillämpats av de största börsbolagen sedan sommaren 2005, En reviderad version av koden gäller sedan den 1 juli 2008 för alla svenska bolag noterade på s.k. reglerad marknad. Här kommenteras koden punkt för punkt av författaren som sätter in regelverket i sitt aktiebolagsrättsliga sammanhang. Den nya upplagan omarbetad och anpassad till den reviderade koden. Kodgruppens tidigare förarbeten och de remissyttranden som haft stort inflytande på kodens utformning behandlas också, tillsammans med bakgrundsinformationen kring Kollegiets omfattande revidering. Författaren har i framställningen särskilt inriktat sig på den praktiska tillämpningen av reglerna och att ge handfasta råd och anvisningar till de företag som arbetar med koden i sin bolagsstyrning . Vidare ges utförliga exempel på förklaringar för bolag som väljer att i vissa delar avvika från koden. Kommentaren avslutas med en detaljerad checklista för implementering av koden samt med förlagor till bl.a. bolagsstyrningsrapporter och rapporter om den interna kontrollen som avser finansiell rapportering.

 • 34.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Svensk kod för bolagsstyrning : med kommentarer för praktisk tillämpning2011 (ed. 4)Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den svenska koden för bolagsstyrning har nu tillämpats av de största börsbolagen sedan sommaren 2005, En reviderad version av koden gäller sedan den 1 juli 2008 för alla svenska bolag noterade på s.k. reglerad marknad. Här kommenteras koden punkt för punkt av författaren som sätter in regelverket i sitt aktiebolagsrättsliga sammanhang. Den nya upplagan omarbetad och anpassad till den reviderade koden. Kodgruppens tidigare förarbeten och de remissyttranden som haft stort inflytande på kodens utformning behandlas också, tillsammans med bakgrundsinformationen kring Kollegiets omfattande revidering. Författaren har i framställningen särskilt inriktat sig på den praktiska tillämpningen av reglerna och att ge handfasta råd och anvisningar till de företag som arbetar med koden i sin bolagsstyrning . Vidare ges utförliga exempel på förklaringar för bolag som väljer att i vissa delar avvika från koden. Kommentaren avslutas med en detaljerad checklista för implementering av koden samt med förlagor till bl.a. bolagsstyrningsrapporter och rapporter om den interna kontrollen som avser finansiell rapportering.

 • 35. Svernlöv, Carl
  Svensk kod för bolagsstyrning. Nya regler om ersättningar till ledande befattningshavare2009In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 12Article in journal (Refereed)
 • 36.
  Svernlöv, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sweden Regulatory requirements2009In: ICCLR, Vol. 20Article in journal (Refereed)
 • 37. Svernlöv, Carl
  Ändringar i Svensk kod för bolagsstyrning2010In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 4, p. s. 47 ff-Article in journal (Refereed)
 • 38. Svernlöv, Carl
  et al.
  Bergstedt Sten, Viveka
  Bessman, Stefan
  Ramberg, Christina
  Rudenstam, Tomas
  Westin, Jacob
  Internationella avtal2013 (ed. 2)Book (Refereed)
 • 39.
  Svernlöv, Carl
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Blomberg, Erik
  EU-direktiv möjliggör fusion över gränserna2006In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208Article in journal (Refereed)
 • 40.
  Svernlöv, Carl
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Blomberg, Erik
  Förslag om ett europeiskt privat bolag2008In: Ny Juridik, ISSN 1400-3007, no 3, p. s 141 ff-Article in journal (Refereed)
 • 41.
  Svernlöv, Carl
  et al.
  Baker & McKenzie.
  Blomberg, Erik
  Baker & McKenzie.
  Gränsöverskridande fusioner – så implementeras de nya bestämmelserna2007In: Ny Juridik, ISSN 1400-3007, no 2, p. 7-16Article in journal (Refereed)
 • 42.
  Svernlöv, Carl
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Dahlberg, Mattias
  Mot en enhetlig definition av näringsverksamhet?2011In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 2, p. s. 8 ff-Article in journal (Refereed)
 • 43.
  Svernlöv, Carl
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Eklöv Alander, Gunilla
  Förvaltningsrevisionens framtid ifrågasatt. Innebär slopad förvaltningsrevision verkligen en förenkling?2008In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 1, p. s. 40 ff-Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vinnare av pris för bästa artikel i BALANS 2008

 • 44. Svernlöv, Carl
  et al.
  Engerstedt, Urban
  Behövs verkligen bestämmelserna om tvångslikvidation på grund av kapitalbrist?2009In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 5, p. s. 44 ff-Article in journal (Refereed)
 • 45. Svernlöv, Carl
  et al.
  Engerstedt, Urban
  Hellre följa John än sitta ensamma i sandlådan2009In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 10, p. s. 43 ff-Article in journal (Refereed)
 • 46.
  Svernlöv, Carl
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Eriksson, Emelie
  Sweden: Cross-Border Mergers2009In: ICCLR, Vol. 20Article in journal (Refereed)
 • 47.
  Svernlöv, Carl
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hopper, Stuart
  The Rise and Rise of the Auction Process – Some Trends within the Trend2007In: Bloomberg European Business Law Journal, p. 110 ff-Article in journal (Refereed)
 • 48.
  Svernlöv, Carl
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hult, Anders
  Bolagsstyrningsrapport enligt de nya reglerna2010In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 11, p. s. 43 ff-Article in journal (Refereed)
 • 49.
  Svernlöv, Carl
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hult, Anders
  Bolagsstyrningsrapport enligt de nya reglerna, del II2010In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 12, p. s. 45 ff-Article in journal (Refereed)
 • 50. Svernlöv, Carl
  et al.
  Hult, Anders
  Förvaltningsrevision kvalitetssäkrar bolagsstyrningsrapporten2011In: Balans : tidskrift för redovisning och revision, ISSN 0346-8208, no 8-9Article in journal (Refereed)
12 1 - 50 of 60
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf