uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 2008
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Lenhammar, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  15:3 rättegångsbalken – ett medel för att avhysa en lokalhyresgäst?: En analys av det provisoriska rättsskyddets gränsland2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2.
  Jonsson, Tobias
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  2014 års 3:12-regler: - en utvärdering2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 3.
  Hellström, Erik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  3:12-reglerna i tiden: Utveckling och ändamålsenlighet2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En studie kring när andelar ska anses vara kvalificerade i fåmansföretag, hur 3:12-reglerna kan kringgås och hur kringgåendeförfaranden kan angripas.

 • 4.
  Fyrqvist, Emelie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  3D-skrivarens intåg i immaterialrätten: - Om 3D-bilder, 49 § URL och vikten av lämpliga avtalslicenser2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5.
  KALANTHAR, IKZATH
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A DETAILED ANALYSIS OF CHROMALLOY V ARE TO ACHEIVE MORE CLARITY IN THE FUTURE IN RELATION TO ENFORCEMENT OF ARBITRAL AWARDS SET ASIDE AT SITUS2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6.
  Andersson, Sofia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A Fourth Arbitrator or an Administrative Secretary?: A Study on the Appointment and Authority of Arbitral Secretaries in Swedish Arbitral Proceedings2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skiljenämnders anlitande av sekreterare har i flera år varit föremål för debatt och undersökningar visar på att användandet av sekreterare varierar i praktiken. Lagen om skiljeförfarande samt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljedomsregler och regler för förenklat förfarande reglerar inte sekreterarens tillsättande och behörighet. Kraven för att skiljemännen ska kunna tillsätta en sekreterare och omfattningen av sekreterarens behörighet påverkas dock indirekt av generella rättsprinciper samt bestämmelser i lagen om skiljeförfarande.

  Angående kraven för att kunna tillsätta en sekreterare, hävdas i denna uppsats att skiljemännen borde inhämta parternas samtycke till tillsättandet. Det är dock oklart om skiljemännen måste observera några andra krav när de ska tillsätta en sekreterare.

  Sekreterarens behörighet begränsas främst av avtal som parterna har slutit samt reglerna om klander och ogiltighet av skiljedomar. Om sekreteraren har blivit tillsatt med parternas samtycke och parterna inte har avtalat om sekreterarens behörighet, så får sekreteraren troligtvis åtminstone utföra administrativa uppgifter, men skiljemännen får inte delegera deras beslutsfattande funktion eller uppgiften att underteckna skiljedomen. Den exakta gränsen mellan tillåten och otillåten delegering kan dock inte fastställas.

  I den avslutande diskussionen framhålls att det vore fördelaktigt med ytterligare vägledning angående sekreterarens behörighet. Det föreslås att sådan vägledning ska ges genom att SCC antar riktlinjer som rekommenderar skiljemännen att: inhämta parternas samtycke till tillsättandet av sekreteraren, avtala med parterna angående vilka uppgifter som skiljemännen får delegera till sekreteraren, vara öppna med parterna angående sekreterarens inblandning i förfarandet och avstå från att delegera uppgifterna att underteckna skiljedomen och avgöra tvisten.

 • 7.
  Yang, Weiyue
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A legal analysis of the Problems Caused by Third-Party Funding in Investment Treaty Arbitration and its Regulation2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In recent years, third-party funding has emerged in international commercial arbitration and investment treaty arbitration, and led to a heated discussion. Third-party funding, usually a third-party funder (investment banks or venture capital companies) provide the arbitration cost to the funded party, and get return from the award if the party win the case. In contrast to international commercial arbitration, the jurisdiction of international investment arbitration is based on international investment treaties between states, and investors may initiate arbitration on the basis of the investment treaty between the host country and its home country, thus seeking substantial compensation from the host country. In recent years, investment arbitration cases have increased a lot,1 and the amount of the subject is usually millions of dollars.2 It is in this context, investment arbitration requests quickly become an investment product and profit-taking tool for third-party funding.3 Investors may be reluctant to initiate investment arbitration because of the cost of arbitration and the risk of losing case, and third-party funding will finance the investor with arbitration fees.

 • 8.
  Iakovleva, Elina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A Multilateral Investment Court: Expediency of Establishing and Its and its legal consequences2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 9.
  Såma, Kader
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A New Era of Terror: An Investigation of Non-International Armed Conflict and the Islamic State’s Transnational Crusade for World Domination2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 10.
  Nylander, Fanny
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A Right to Self-Defence Against International Terrorism?: An analysis of the notion ‘armed attack’ in Article 51 in the UNCharter in the light of the development of international terrorism Author: Fanny2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 11.
  af Sandeberg, Hedvig
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A Study on the Applicable Requirements for Granting Interim Measures under the SCC Emergency Arbitrator Provisions2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Möjligheten till interimistiska åtgärder har beskrivits som en förutsättning för att skiljeförfaranden ska fungera på ett tillfredställande sätt. Tidigare var tvistande parter tvungna att välja mellan att vänta på att skiljenämnden skulle utses eller vända sig till en nationell domstol för att få ett beslut om interimistiska åtgärder. Eftersom båda dessa alternativ kan vara problematiska har flera olika skiljedomsinstitut, bland annat SCC, infört regler om s.k. interimistiska skiljemän vilket gör det möjligt att begära interimistiska beslut innan målet har hänskjutits till skiljenämnden.

  Syftet med denna uppsats är att analysera vilka krav som ska vara uppfyllda för att en interimistisk skiljeman enligt SCC:s regler ska bevilja en begäran om interimistiska åtgärder. Inledningsvis utforskas den rättsliga bakgrunden till den interimistiska skiljeprocessen i allmänhet samt SCC:s regler för interimistiska skiljemän i synnerhet, vilket inkluderar en analys av interimistiska besluts rättsliga betydelse. Därefter ligger fokus på vilka krav som ställs för att interimistiska åtgärder ska beviljas. Eftersom det inte finns några stadgade rekvisit är det upp till skiljemannen att avgöra vilka krav som ska uppfyllas. Olika rättskällor har föreslagits vara vägledande för skiljemän när de bestämmer vilka rekvisit som ska tillämpas, däribland nationella lagar, internationell praxis samt UNCITRAL:s modellag. De rekvisit som generellt anses vara tillämpliga innefattar prima facie jurisdiktion, visandet av sannolika skäl för talan, allvarlig skada, brådska, att ej på förhand avgöra tvisten och proportionalitet. Sammanfattningar av beslut fattade av interimistiska skiljemän under SCCs regler antyder att skiljemännens val av tillämpliga rekvisit varierar.

  I den avslutande diskussionen konstateras att det råder stor osäkerhet i frågan om på vilka grunder en interimistisk skiljeman beviljar interimistiska åtgärder. Från ett partsperspektiv kan det framhållas att mer förutsebarhet skulle vara önskvärt varför ett förslag om tydligt stadgade rekvisit för att bevilja interimistiska åtgärder presenteras från ett de lege ferenda-perspektiv.

 • 12.
  Ehrning, Henrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aberratio ictus - en fråga om uppsåtstäckning2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 13.
  Andersdotter, Anneli
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Abort – i lagens namn?: En tolkning av internationell rätt genom linsen av rätten till hälsa2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 14.
  Brunzell Begby, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Abortlagstiftningens historia: Abortlagstiftningens utveckling i Sverige och på Irland med fokus på tiden efter 19202015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 15.
  Kakko, Helmi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Abusing our trust?: Examining trusts as vehicles for tax avoidance in the English legal system2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16.
  Thörn, Madeleine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Access to justice i Bolivia och Sverige: Civilprocessens utveckling i jämförande perspektiv2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 17.
  Dettner, Alexander
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Accommodation Of Religion: Arguments For The Permissibility And Desirability Of Accommodation Of Religion2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 18.
  Nikula, Erik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  ACTA-avtalet: Historia och framtid2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 19.
  Hedlund Nytén, Corinne
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Adekvat skyddsnivå - den amerikanska versionen: En analys av huruvida Privacy Shield och paraplyavtalet uppfyll- ler EU-domstolens krav på ett tredje lands personuppgiftsskydd inom den brottsbekämpande sektorn.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 20.
  Evers, Markus
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Administrativa sanktioner mot ledande befattningshavare i kreditinstitut: Särskilt om personligt ansvar för kreditinstituts överträdelser2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 21.
  Busk, Emma
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Adoption utan vårdnadshavarens samtycke i ett svenskt och nordiskt perspektiv2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 22.
  Gemujeva, Olga
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Adverse Inferences in Treaty Arbitration and its effect on the final award2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 23.
  Sandy, Mikael
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Advokatens rådgivaransvar vid privata M&A-transaktioner: Särskilt om beloppsbegränsningsklausuler2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 24.
  Staberg, Christine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Advokaters egna utredningar i straffprocessen: Frågor om deras betydelse och berättigande2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 25.
  Brolund, Emma
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Advokats ansvar och friskrivningsklausulers giltighet vid legal due diligence och vendor due diligence2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 26.
  Nariman, Robin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Advokats rådgivaransvar: Särskilt om advokats ansvar för klients rättsförlust på grund avförsummelse vid rättegångs förberedande2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 27.
  Svensson, Marie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Affärsmässigt motiverat: En analys av bestämmelserna om ränteavdragsbegränsning2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 28.
  Weber, Philippa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  After Safe Harbor: An analysis of Standard Contractual Clauses and their conformity with the Charter of Fundamental Rights of the EU2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 29.
  Kaloudis, Marcus
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Agentregeln i artikel 5, OECD:s modellavtal: Särskilt om kommissionärsupplägg2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 30.
  Alm, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Agila avtal: - en omöjlig rättsfigur?2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 31.
  Entezari, Pezhvak
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aktiebolags rättskapacitet och partsbehörighet efter konkurs2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 32.
  Haglund, Johannes
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aktiebolagsrättslig lojalitetsplikt - Särskilt om styrelsens rättsliga förhållande till aktiebolaget och lojalitetspliktens rättsliga grund2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 33.
  Frölander, Pekka
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aktiemarknadsbolagens grundproblem: En undersökning av den institutionella ägarrollen i Sverige och EU-kommissionens förslag om extern bolagsstyrning2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 34.
  Norrfalk, Oscar
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aktiemarknadsbolagens informationsplikt: En EU-komparativ analys av den svenska implementeringen av marknadsmissbruksdirektivet, särskilt rekvisiten kring skyldigheten att offentliggöra ad hoc-information.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 35.
  Heikkilä, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aktierelaterade incitamentsprogram: Beslutskrav och hedgestrukturer2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 36.
  Osvald, Fredrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aktieägaravtal och aktieöverlåtelsebegränsningar - Särskilt om sakrättsligt omsättningsskydd och aktiebolagsrättsliga verkningar2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 37.
  Kortesluoma, Nicolas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aktiv förvaltning av fonder – hur aktivt är aktivt?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 38.
  Arsova, Isabelle
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Alla har rätt till ett privatliv: Om arbetstagarens integritet ur ett arbetsgivarperspektiv2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 39.
  Simonsson, Hampus
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Allmänna lämplighetsvillkor för rationell fastighetsbildning: En rättsfallsstudie2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 40.
  Stenlund, Karolina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Allmänt skadestånd: En undersökning av det arbetsrättsliga ideella skadeståndet2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 41.
  Larsson, Ninos
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Allokering av dotterbolagsandelar tillfasta driftställen2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 42.
  Seppälä, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Allokering av fritt kapital och ränteutgifter till fasta driftställen2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 43.
  Reimer, Amanda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Allvarligt fel i yrkesutövningen som uteslutningsgrund vid offentlig upphandling2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 44.
  Ekfalk, Fredrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Alternativ tvistlösning: En rättshistorisk tillbakablick på skiljeförfarande och medling2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 45.
  Orsén, Joakim
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 46.
  Kvarnerup, Erik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Alternativa hypoteser i brottmål: En jämförelse mellan mord- och misshandelsmål2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 47.
  Larsson, Jessica
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Alternativa Investeringsfonder: Definitions- och gränsdragningsproblematik2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 48.
  Scharff, Daniel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Alternativa skadeorsaker och kasuella faktorer: En studie om svensk och tysk skadeståndsrätt2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 49.
  Sundberg, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Alternative legal incentives for antibiotic research and development: The role and function of legal mechanisms2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In Europe there are 25 000 deaths per year as a result of antimicrobial

  resistance and in the world the estimated annual number of deaths is 700 000.

  By 2050, it has been predicted that 10 million people per year could die from

  being resistant to antibiotic compounds. Market monopoly makes it possible

  for the pharmaceutical industry to make a profit that can recover the costs of

  R&D. Antibiotics courses are short and expected to be cheap. Additionally,

  there is a public health imperative to restrict the use of new antibiotics to

  mitigate the spread of resistance which makes it hard to recover extensive

  investments, creating an economic risk for the pharmaceutical companies. The

  economic incentives are insufficient for the development of new antibiotics and

  therefore there is a risk that we face a future without effective antibiotics.

  The purposes of this thesis is to review why the legal incentives in the patent

  system within the EU are insufficient in relation to research of new antibiotic

  compounds and to discuss how legal instruments could incentivise the

  development of new antimicrobial drugs. The thesis will review and analyse

  the following legal mechanisms in relation to antibiotics R&D; pharmaceutical

  patents, supplementary protection certificate, orphan drug designation,

  regulatory data protection and transferable patent rights.

  In brief conclusion, the thesis found that IP rights and regulatory incentives

  could serve as incentives for antibiotics R&D. The effect is however varying

  depending on if it is a novel class of antibiotics or analogues antibiotics.

  Overall, legal mechanisms are proven to be important and effective as pull

  mechanisms and that they carry the development of new antibiotic compounds

  forward. In combination with some political initiatives based on de-linking,

  legal mechanisms that are constant in comparison to politics can possibly

  ensure the pharmaceutical companies of reimbursement when conducting

  research in new antibiotics.

 • 50.
  Nordin, Emil
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Alternativmedicinens gränser: En analys av gränserna för alternativmedicinska behandlingar på lekmäns och hälso- och sjukvårdspersonals respektive områden2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
1234567 1 - 50 av 2008
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf