uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 2240
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Lenhammar, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  15:3 rättegångsbalken – ett medel för att avhysa en lokalhyresgäst?: En analys av det provisoriska rättsskyddets gränsland2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 2.
  Jonsson, Tobias
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  2014 års 3:12-regler: - en utvärdering2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 3.
  Bergqvist, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  2017 års reglering av insiderhandel: En obalanserad avvägning mellan effektivitet och rättssäkerhet2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 4.
  Hellström, Erik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  3:12-reglerna i tiden: Utveckling och ändamålsenlighet2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En studie kring när andelar ska anses vara kvalificerade i fåmansföretag, hur 3:12-reglerna kan kringgås och hur kringgåendeförfaranden kan angripas.

 • 5.
  Fyrqvist, Emelie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  3D-skrivarens intåg i immaterialrätten: - Om 3D-bilder, 49 § URL och vikten av lämpliga avtalslicenser2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6.
  KALANTHAR, IKZATH
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A DETAILED ANALYSIS OF CHROMALLOY V ARE TO ACHEIVE MORE CLARITY IN THE FUTURE IN RELATION TO ENFORCEMENT OF ARBITRAL AWARDS SET ASIDE AT SITUS2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 7.
  Andersson, Sofia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A Fourth Arbitrator or an Administrative Secretary?: A Study on the Appointment and Authority of Arbitral Secretaries in Swedish Arbitral Proceedings2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skiljenämnders anlitande av sekreterare har i flera år varit föremål för debatt och undersökningar visar på att användandet av sekreterare varierar i praktiken. Lagen om skiljeförfarande samt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljedomsregler och regler för förenklat förfarande reglerar inte sekreterarens tillsättande och behörighet. Kraven för att skiljemännen ska kunna tillsätta en sekreterare och omfattningen av sekreterarens behörighet påverkas dock indirekt av generella rättsprinciper samt bestämmelser i lagen om skiljeförfarande.

  Angående kraven för att kunna tillsätta en sekreterare, hävdas i denna uppsats att skiljemännen borde inhämta parternas samtycke till tillsättandet. Det är dock oklart om skiljemännen måste observera några andra krav när de ska tillsätta en sekreterare.

  Sekreterarens behörighet begränsas främst av avtal som parterna har slutit samt reglerna om klander och ogiltighet av skiljedomar. Om sekreteraren har blivit tillsatt med parternas samtycke och parterna inte har avtalat om sekreterarens behörighet, så får sekreteraren troligtvis åtminstone utföra administrativa uppgifter, men skiljemännen får inte delegera deras beslutsfattande funktion eller uppgiften att underteckna skiljedomen. Den exakta gränsen mellan tillåten och otillåten delegering kan dock inte fastställas.

  I den avslutande diskussionen framhålls att det vore fördelaktigt med ytterligare vägledning angående sekreterarens behörighet. Det föreslås att sådan vägledning ska ges genom att SCC antar riktlinjer som rekommenderar skiljemännen att: inhämta parternas samtycke till tillsättandet av sekreteraren, avtala med parterna angående vilka uppgifter som skiljemännen får delegera till sekreteraren, vara öppna med parterna angående sekreterarens inblandning i förfarandet och avstå från att delegera uppgifterna att underteckna skiljedomen och avgöra tvisten.

 • 8.
  Yang, Weiyue
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A legal analysis of the Problems Caused by Third-Party Funding in Investment Treaty Arbitration and its Regulation2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In recent years, third-party funding has emerged in international commercial arbitration and investment treaty arbitration, and led to a heated discussion. Third-party funding, usually a third-party funder (investment banks or venture capital companies) provide the arbitration cost to the funded party, and get return from the award if the party win the case. In contrast to international commercial arbitration, the jurisdiction of international investment arbitration is based on international investment treaties between states, and investors may initiate arbitration on the basis of the investment treaty between the host country and its home country, thus seeking substantial compensation from the host country. In recent years, investment arbitration cases have increased a lot,1 and the amount of the subject is usually millions of dollars.2 It is in this context, investment arbitration requests quickly become an investment product and profit-taking tool for third-party funding.3 Investors may be reluctant to initiate investment arbitration because of the cost of arbitration and the risk of losing case, and third-party funding will finance the investor with arbitration fees.

 • 9.
  Iakovleva, Elina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A Multilateral Investment Court: Expediency of Establishing and Its and its legal consequences2017Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 10.
  Såma, Kader
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A New Era of Terror: An Investigation of Non-International Armed Conflict and the Islamic State’s Transnational Crusade for World Domination2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 11.
  Nylander, Fanny
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A Right to Self-Defence Against International Terrorism?: An analysis of the notion ‘armed attack’ in Article 51 in the UNCharter in the light of the development of international terrorism Author: Fanny2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 12.
  af Sandeberg, Hedvig
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A Study on the Applicable Requirements for Granting Interim Measures under the SCC Emergency Arbitrator Provisions2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Möjligheten till interimistiska åtgärder har beskrivits som en förutsättning för att skiljeförfaranden ska fungera på ett tillfredställande sätt. Tidigare var tvistande parter tvungna att välja mellan att vänta på att skiljenämnden skulle utses eller vända sig till en nationell domstol för att få ett beslut om interimistiska åtgärder. Eftersom båda dessa alternativ kan vara problematiska har flera olika skiljedomsinstitut, bland annat SCC, infört regler om s.k. interimistiska skiljemän vilket gör det möjligt att begära interimistiska beslut innan målet har hänskjutits till skiljenämnden.

  Syftet med denna uppsats är att analysera vilka krav som ska vara uppfyllda för att en interimistisk skiljeman enligt SCC:s regler ska bevilja en begäran om interimistiska åtgärder. Inledningsvis utforskas den rättsliga bakgrunden till den interimistiska skiljeprocessen i allmänhet samt SCC:s regler för interimistiska skiljemän i synnerhet, vilket inkluderar en analys av interimistiska besluts rättsliga betydelse. Därefter ligger fokus på vilka krav som ställs för att interimistiska åtgärder ska beviljas. Eftersom det inte finns några stadgade rekvisit är det upp till skiljemannen att avgöra vilka krav som ska uppfyllas. Olika rättskällor har föreslagits vara vägledande för skiljemän när de bestämmer vilka rekvisit som ska tillämpas, däribland nationella lagar, internationell praxis samt UNCITRAL:s modellag. De rekvisit som generellt anses vara tillämpliga innefattar prima facie jurisdiktion, visandet av sannolika skäl för talan, allvarlig skada, brådska, att ej på förhand avgöra tvisten och proportionalitet. Sammanfattningar av beslut fattade av interimistiska skiljemän under SCCs regler antyder att skiljemännens val av tillämpliga rekvisit varierar.

  I den avslutande diskussionen konstateras att det råder stor osäkerhet i frågan om på vilka grunder en interimistisk skiljeman beviljar interimistiska åtgärder. Från ett partsperspektiv kan det framhållas att mer förutsebarhet skulle vara önskvärt varför ett förslag om tydligt stadgade rekvisit för att bevilja interimistiska åtgärder presenteras från ett de lege ferenda-perspektiv.

 • 13.
  Ehrning, Henrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aberratio ictus - en fråga om uppsåtstäckning2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 14.
  Andersdotter, Anneli
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Abort – i lagens namn?: En tolkning av internationell rätt genom linsen av rätten till hälsa2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 15.
  Brunzell Begby, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Abortlagstiftningens historia: Abortlagstiftningens utveckling i Sverige och på Irland med fokus på tiden efter 19202015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 16.
  Kakko, Helmi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Abusing our trust?: Examining trusts as vehicles for tax avoidance in the English legal system2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 17.
  Thörn, Madeleine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Access to justice i Bolivia och Sverige: Civilprocessens utveckling i jämförande perspektiv2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 18.
  Dettner, Alexander
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Accommodation Of Religion: Arguments For The Permissibility And Desirability Of Accommodation Of Religion2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 19.
  Nikula, Erik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  ACTA-avtalet: Historia och framtid2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 20.
  Hedlund Nytén, Corinne
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Adekvat skyddsnivå - den amerikanska versionen: En analys av huruvida Privacy Shield och paraplyavtalet uppfyll- ler EU-domstolens krav på ett tredje lands personuppgiftsskydd inom den brottsbekämpande sektorn.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 21.
  Evers, Markus
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Administrativa sanktioner mot ledande befattningshavare i kreditinstitut: Särskilt om personligt ansvar för kreditinstituts överträdelser2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 22.
  Busk, Emma
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Adoption utan vårdnadshavarens samtycke i ett svenskt och nordiskt perspektiv2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 23.
  Gemujeva, Olga
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Adverse Inferences in Treaty Arbitration and its effect on the final award2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 24.
  Sandy, Mikael
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Advokatens rådgivaransvar vid privata M&A-transaktioner: Särskilt om beloppsbegränsningsklausuler2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 25.
  Staberg, Christine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Advokaters egna utredningar i straffprocessen: Frågor om deras betydelse och berättigande2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 26.
  Magnusson, Matilda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Advokaters rådgivningsansvar vid användande av artificiell intelligens: Särskilt om due diligence vid privata företagsförvärv2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 27.
  Brolund, Emma
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Advokats ansvar och friskrivningsklausulers giltighet vid legal due diligence och vendor due diligence2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 28.
  Nariman, Robin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Advokats rådgivaransvar: Särskilt om advokats ansvar för klients rättsförlust på grund avförsummelse vid rättegångs förberedande2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 29.
  Svensson, Marie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Affärsmässigt motiverat: En analys av bestämmelserna om ränteavdragsbegränsning2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 30.
  Weber, Philippa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  After Safe Harbor: An analysis of Standard Contractual Clauses and their conformity with the Charter of Fundamental Rights of the EU2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 31.
  Kaloudis, Marcus
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Agentregeln i artikel 5, OECD:s modellavtal: Särskilt om kommissionärsupplägg2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 32.
  Alendal, Oscar
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aggressionsbegreppet: En komparativ studie av Förenta nationernas stadgas och Romstadgan för den Internationella brottsmålsdomstolens aggressionsbegrepp2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I och med Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (nedan Romstadgan) finns nu, för första gången, en juridiskt bindande definition av begreppet aggression, vilken baseras på Förenta Nationernas stadga (nedan FN-stadgan) artikel 2(4). Romstadgan utgör grunden för att Internationella brottmålsdomstolen (nedan ICC), i efterhand, ska kunna utkräva ansvar av en fysisk person för aggressionsbrott. Förenta Nationerna (nedan FN) har till uppgift att bevara freden, genom att agera mot staters aggressionshandlingar, framför allt i preventivt syfte och efter beslut av säkerhetsrådet. Det är intressant att jämföra FN-stadgan och Romstadgans aggressionsbegrepp för att på så sätt förstå hur begreppet aggression behandlas i internationell rätt, både i relationer mellan stater och då fysiska personer ska hållas rättsligt ansvariga för aggressionsbrott. Det är också värdefullt att förstå hur de två definitionerna kan påverka varandra och vad det kan föra med sig för fördelar och nackdelar.

                        I denna uppsats behandlas FN-stadgans och Romstadgans aggressionsbegrepp i en komparativ studie, en viktig slutsats är att det finns skillnader mellan  de båda stadgorna.

                        I uppsatsen ges inledningsvis en historisk inblick i aggressionsbegreppets utveckling, som underlag för den efterföljande behandlingen, där FN-stadgans och Romstadgans begrepp aggressionshandling utreds.

                        Därefter behandlas begreppet aggressionshandling enligt FN-stadgan. Utredningen följer Wienkonventionen om traktaträttens allmänna tolkningsregel. Först görs en tolkning av begreppet aggressionshandlings ordalydelse, i enlighet med FN-stadgans systematik. Sedan redogörs för hur begreppet tolkats av relevanta FN-organ och i staters praxis. Generalförsamlingens aggressionsdefinition, i resolution 3314, gås igenom och kritiseras till viss del, då den inte ger en tydlig avgränsning av vad aggressionsbegreppet innefattar. Generalförsamlingens resolution 3314 är dock central och används därmed, som grund för vidare behandling i uppsatsen där resolutionen också jämförs kritiskt med andra FN-organs praxis och med FN-stadgans lydelse. Uppsatsen visar att begreppet aggressionshandling har givits en vag formulering i FN-stadgan och att vad som anses innefattat i begreppet också skiljer sig något mellan de olika FN-organen. Hos FN-organen finns dock den gemensamma kärnan att, som aggressionshandling anses den första våldsanvändningen i en stats internationella relationer genomförd med ett specifikt aggressivt uppsåt. 

                        Uppsatsen utreder sedan kritiskt Romstadgans aggressionsbegrepp och dess olika delar varvid viktiga skillnader mot FN-stadgan behandlas. Ett specifikt aggressivt uppsåt saknas i Romstadgan och kan inte heller läsas in i denna, då det skulle gå emot Romstadgans ordalydelse och systematik. Romstadgan ser därmed inte heller ett specifikt aggressivt uppsåt, som en försvårande omständighet, utan Romstadgan ser enbart till det använda våldets allvar och omfattning. Vidare så innehåller Romstadgan en tröskel, i syfte att utesluta en legal gråzon från ICCs jurisdiktion, vilken saknar motsvarighet i FN-stadgan. Romstadgan utesluter därmed genom sin lydelse våldshandlingar, som inom delar av den folkrättsliga doktrinen, anses befinna sig inom en gråzon av jus ad bellum.

                        I slutsatserna sammanställs sedan de huvudsakliga skillnaderna mellan aggressionsbegreppen enligt FN-stadgan, FN-organen och Romstadgan och en utredning görs av de fördelar respektive nackdelar och risker, som dessa skillnader medför samt hur skillnaderna påverkar varandra. Författaren finner att det föreligger betydande skillnader då specifikt aggressivt uppsåt saknas i Romstadgan samt då Romstadgans tröskelvärde syftar till att utesluta den legala gråzonen inom jus ad bellum. Vidare anser författaren att dessa skillnader riskerar att urholka FN-stadgans våldsförbud och således i framtiden riskera att gynna starka våldsbenägna stater på svaga staters bekostnad. 

 • 33.
  Alm, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Agila avtal: - en omöjlig rättsfigur?2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 34.
  Entezari, Pezhvak
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aktiebolags rättskapacitet och partsbehörighet efter konkurs2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 35.
  Haglund, Johannes
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aktiebolagsrättslig lojalitetsplikt - Särskilt om styrelsens rättsliga förhållande till aktiebolaget och lojalitetspliktens rättsliga grund2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 36.
  Frölander, Pekka
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aktiemarknadsbolagens grundproblem: En undersökning av den institutionella ägarrollen i Sverige och EU-kommissionens förslag om extern bolagsstyrning2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 37.
  Norrfalk, Oscar
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aktiemarknadsbolagens informationsplikt: En EU-komparativ analys av den svenska implementeringen av marknadsmissbruksdirektivet, särskilt rekvisiten kring skyldigheten att offentliggöra ad hoc-information.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 38.
  Heikkilä, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aktierelaterade incitamentsprogram: Beslutskrav och hedgestrukturer2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 39.
  Osvald, Fredrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aktieägaravtal och aktieöverlåtelsebegränsningar - Särskilt om sakrättsligt omsättningsskydd och aktiebolagsrättsliga verkningar2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 40.
  Kortesluoma, Nicolas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aktiv förvaltning av fonder – hur aktivt är aktivt?2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 41.
  Kimpton, Sarah
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Aligning Taxing Rights with Value Creation: A Digital Company Analysis with a Transfer Pricing Focus2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 42.
  Arsova, Isabelle
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Alla har rätt till ett privatliv: Om arbetstagarens integritet ur ett arbetsgivarperspektiv2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 43.
  Simonsson, Hampus
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Allmänna lämplighetsvillkor för rationell fastighetsbildning: En rättsfallsstudie2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 44.
  Stenlund, Karolina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Allmänt skadestånd: En undersökning av det arbetsrättsliga ideella skadeståndet2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 45.
  Larsson, Ninos
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Allokering av dotterbolagsandelar tillfasta driftställen2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 46.
  Seppälä, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Allokering av fritt kapital och ränteutgifter till fasta driftställen2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 47.
  Andersson, Rickard
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Allt på rött: Om spelfuskbrottet och fem kriterier för kriminalisering2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 48.
  Reimer, Amanda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Allvarligt fel i yrkesutövningen som uteslutningsgrund vid offentlig upphandling2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 49.
  Ekfalk, Fredrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Alternativ tvistlösning: En rättshistorisk tillbakablick på skiljeförfarande och medling2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 50.
  Orsén, Joakim
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
1234567 1 - 50 av 2240
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk