uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1 - 49 of 49
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Alfredsson, Teresia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Art History.
  Jag går omkring i mitt Pompeji bland ruiner: En uppsats om Pompejis inverkan på nutida konst2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Har vi alla ett eget Pompeji att relatera till? Vi omger oss dagligen med metaforer som länkar till Pompejis öde, trots att katastrofen ägde rum för nästan 2000 år sedan. Denna uppsats undersöker hur Pompejikatastrofen tar sig i uttryck i visuell gestaltning, med fokus på skulpturala verk av Gerhard Nordströms, Emma Göranssons och Antony Gormley, och ger en bild av varför Pompeji fortsätter att fascinera idag.

 • 2.
  Andersson, Cornelia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Om fundamentets inverkan på ordföljden: En studie av muntliga berättelser producerade av andraspråksinlärare av svenska2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är ett undersöka huruvida typen av fundament och dess längd påverkar valet av ordföljd i påståendesatser som börjar med icke-subjekt hos sex vuxna inlärare av svenska som andraspråk. Undersökningens teoretiska utgångspunkt är Selinkers (1972) interimspråk samt Pienemanns (Pienemanns & Håkansson 2009) processbarhetsteori. Materialet består av muntliga berättelser och analysmodellen bygger på performansanalyser samt satsscheman.

  Resultaten visar att fem av sex inlärare använder både omvänd och avvikande ordföljd efter icke-subjekt. Studien visar även att den vanligaste typen av satsdel informanterna fundamenterar är adverbialen och att tids-, rums- och sättsadverbial inte verkar påverka ordföljden. Däremot är det svårt att dra några slutsatser om villkors-, orsaks- och satsadverbialens påverkan på ordföljden, då det fattas tillräckligt med underlag. När tidsadverbialen är bisatser, verkar detta leda till avvikande ordföljd, jämfört med tidsadverbial som inte är bisatser. Undersökningen visar också att objekt i initialposition gynnar inversionen. Angående fundamentets längd pekar resultaten på att långa fundament förekommer oftare med inversion än kortare och att spetsställda bisatser har en negativ påverkan på tillämpningen av inversionsregeln.

 • 3.
  Aspemo, Amanda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Stäng dörren!: En undersökning av imperativ i svenska 1900-talsdramer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Bergenhök, Malin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Referatskrivande på gymnasiet: -att följa instruktioner och bearbeta andras text till egna ord2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om referatskrivande i gymnasieskolan och syftet har varit att undersöka hur en grupp på 20 elever, som just börjat kursen Svenska 1 på ett yrkesförberedande program, klarar att skriva genren referat efter given instruktion. Eleverna har fått sina instruktioner kring hur ett referat ska skrivas av sin lärare och de har med hjälp av dem och skriftliga instruktioner i läroboken Svenska A, där källtexten Samarbeta för att överleva har hämtats, skrivit varsitt referat som sedan undersökts.

  Resultatet innefattar hur eleverna har gjort med de typiska drag som nämns i instruktionen: referatannonsering, referatmarkörer, bearbetning av text till egna ord o.s.v. Detta presenteras i huvudsak kvantitativt med hjälp av diagram som sedan kommenteras. Några av dragen har eleverna använt sig av utan problem, så som referatannonsering och referatmarkörer, men av de 20 eleverna har bara 1 med alla de moment som har krävts om man hårdrar det, annars 2 stycken. 9 av eleverna bearbetar sin text så att majoriteten av innehållet är egenformulerad text.

  Som slutsats ges råd om att eleverna behöver få hjälp och tid att träna sig i att skriva med egna ord och med att se vad de själva gör med texten och hur det bör se ut för att vara tillräckligt omskrivet för att vara refererande text.

   

 • 5.
  Betnér, Laura
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  "För vårt lands bästa": Hur klarspråk motiveras i Sverige respektive Mexiko2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Klarspråk handlar om att kommunicera med medborgarna med ett vårdat, enkelt och begripligt språk. I Sverige finns en tradition av att arbeta med klarspråk och Sverige ses även som ett föregångsland i dessa frågor. Mexiko har tagit intryck av det svenska klarspråksarbetet. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur de båda länderna argumenterar och motiverar klarspråk, eller lenguaje ciudadano, som det heter i Mexiko och vad det i förlängningen säger om klarspråksarbetet i stort i de båda länderna. Materialet för undersökningen består av tre svenska handböcker och fyra mexikanska manualer inklusive en Powerpointpresentation för klarspråk. Dessa har sedan med hjälp av argumentationsanalys undersökts för att kunna se vilka argument som används och hur de framställs. Resultatet visar att de båda länderna använder snarlika argument vilka har sin grundtanke i att klarspråk stärker demokratin. En framträdande skillnad är dock att de svenska handböckernas tyngsta argument består i att klarspråk sparar tid och pengar, medan de mexikanska manualerna finner sin tyngd i att klarspråk stärker landets demokrati. Det kan tyda på att det svenska klarspråksarbetet i stort har övergått från att vara ett initiativ grundat på demokratiska tankar till att användas som ett verktyg för att effektivisera myndigheters verksamhet. I det mexikanska klarspråksarbetet är det en fråga om hur man skapar en bättre demokrati och i förlängningen ett bättre land. Detta beror i sin tur på underliggande kulturella skillnader.

 • 6.
  Båtman, Annie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Idiolekter - individuella språk: En språkvetenskaplig tvillingstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har gällt två tvillingars idiolekter, och undersökningen har sökt finna skillnaderna mellan deras talspråk. En idiolekt kan analyseras som resultatet av en människas identitet, register och anpassningen den gör till världen runtomkring sig. Resultaten av undersökningen har visat att informanterna Eva och Idas idiolekter skiljer sig från varandra på alla tre plan. Båda har ett ordförråd med hög stilnivå, även om Evas är mer akademiskt än Idas, vilket kan bero på att Evas studier är huvudsakligen på svenska medan Idas är på engelska. Eva är mer säker i sina uttalanden även om hon ofta påpekar att det hon säger är hennes åsikt. Ida garderar sig mer genom användning av försvagande adverb och tvekljud. Resultaten visar också att Eva pratar mer än vad Ida gör, vilket kan kopplas till vilka samtalsstilar de är vana vid samt hur de förhåller sig till att tala mycket eller lite. De är helt enkelt två olika språkvarelser med olika sätt att förstå språk och använda sina språk, vilket leder till att de gör olika val, olika tolkningar, att de använder olika ord och olika mängd ord. Hur lika deras register än är gör deras identiteter och anpassningssätt att de ändå skiljer sig stort från varandra.

 • 7.
  Dahlman, Björn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Studies in Faith and Ideologies, Systematic Theology and Studies in World Views.
  ”Let Love Rule” Kärleken som högsta norm, en möjlighet eller naivt önsketänkande?: En studie om kärlekens funktion hos Margaret Farley och Timothy P.Jackson.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Dynevall, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Konstruktionen av alevitisk religiös identitet i turkisk media: - en diskursiv analys av de engelskspråkiga tidningarna Hürriyet DailyNews och Today´s Zaman2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Alevism as such is both contested and difficult to define, despite the fact that nearly a quarter of the Turkish population can be said to identify with it (See egMarkussen, 2005; Sirin, 2013). Discussions regarding whether alevism should bedefined as a religious minority or not is going on both in the research communityas among the Alevis themselves. Also the meaning of Alevi religiosity as such isdebated and can be simply described as a discussion of whether alevism should beregarded as a part of Islam. The purpose of this discourse study is therefore to examine the construction of Alevi religious identity in two English-language Turkish newspaper, namely the Hürriyet Daily News and Today `s Zaman. With the overarching aim to achieve adeep understanding of the conditions that are given the Alevi group to form their own identity. The research questions are therefore formulated as follow; How are alevism described in Hürriyet Daily News and Today `s Zaman?, What religious dimensions are highlighted in the description of alevism? and What limitations and negotiation space indicates these descriptions of the Alevi group?. To sum up, this study shows that the Alevi identity constructed in Hürriyet DailyNews and Today´s Zaman is based on three different discourses; The Islamdiscourse, which describe alevism as a minority position within Islam emphasizing it´s heterodox nature, The Syncretisticdiscourse, which instead emphasizes the syncretic character of alevism and describes it as a separate religion outside the Islamic Community, and The Alevireligion-discourse, that in turn can be said to include both The Islamdiscourse and The Syncretisticdiscourse. Furthermore, it describe alevism and the Alevi identity as non-sunni and as a religious minority. Regardless of discourse the Alevis are inevitably in a minority position when it requires a Sunni identity to be a part of the majority group. The negotiation space of their identity could therefore be seen as limited.

 • 9.
  Edström, Linn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Storstadssame, fusksame, halvsame eller lappjävel?: En religionssociologisk analys av samisk identitet inom nutida skönlitteratur2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Research regarding the maintenance of the Sami language shows that the Swedish society has a big influence on the development of the Sami identity and also the maintenance of the Sami language. The assimilation of the Sami language and the traditional Sami religion was forced mainly by the Swedish education form and the Swedish church. In modern times many different forms of Sami identities have been developed due to the scattering of the Sami people, and also because of the urbanization of the Swedish society. The Sami nature religion is still alive in the Sami group, thanks to the mythological stories told and preserved by their oral  tradition. The purpose of this assignment was to make research of how the Sami identity is being presented in three current Swedish books. The books are Sms från Soppero written by Ann-Helén Laestadius, När jag var tretton blev jag same, written by Monica Zak and Lappskatteland, written by Annica Wennström. The assignment has a specific focus on the religion and the Sami language. The main questions are formulated as follows: How do the books present the different dimensions of religion and also its importance to the Sami identity? In what ways is the language presented as vital in relation to the religion, and is the language described as a way to identify the Sami ethnicity? The analyzing method being used to the material is called narrative method with hermeneutics aspects. When a result has been concluded, three theories will be applied and tested as analyzing methods. The theories are Linda Woodhead’s theory of religion and Thomas Hylland Eriksen & Andrea Amft’s theory of ethnicity, which has been complemented by Kenneth Hyltenstam`s et al. theory in which he focuses on the preservation of minority languages. The study shows that there are many dimensions of religion to be found, and that they play a different role depending on different generations and their relation to the Sami identity. The Sami language identifies the Sami ethnicity and also creates a connection to the culture and the ancient religion. Therefore the language is being presented as very important as it defines the Sami identity. 

 • 10.
  Eriksson, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Lagen om pliktexemplar av elektroniska dokument: En analys av diskussionen kring ett lagförslag2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This Master’s thesis examines the discussions about the new Swedish legal deposit legislation for electronicdocuments, related to Jürgen Habermas’ theories around the public sphere.

  In 2009, a draft of the law proposal was sent out to various authorities and organizations who were asked tocontribute their views on this matter. This study looks at who has responded of those asked, and what commonviews are apparent within these responses. The responses from two different categories are focused on –universities and other authorities, examining if any similarities or differences can be noticed in the arguments inthe different categories’ responses to the proposed law change.

  This information has been first analyzed through content analysis, providing an overview to the respondentsof the draft, and the different views which have arisen. Argumentation analysis has then been used to examinehow specific respondents have argued their views, focusing on the National Library of Sweden and the NationalArchives of Sweden.

  The most common views and arguments revolve around the definitions suggested in the proposal, regardingwhich documents are to be collected and who is responsible for their delivery. Many respondents also mentionedtheir desire to be able to fulfill their legal deposit obligations by delivering documents through networks.

  Habermas’ theories on the public sphere, which he claims to exist in today’s society, are very similar to thetheories of the public sphere addressed within this study. The authorities and organizations which have beenasked to contribute opinions towards this proposal are the same one who will be directly involved with the legaldeposit itself; while the future users of these collected electronic documents, namely scholars and the public,have been excluded from this discussion. Some respondents remarked upon the importance of the documentsbeing available to those to which they will be of use. However, the discussion has primarily concentrated on howthe delivery of these documents can be affected in the easiest possible manner for those involved.

 • 11.
  Frycklund, Matilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att bygga innehåll: - En studie av mönster i elevers byggande av innehåll i texter utifrån genre och programtillhörighet.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syfte är att undersöka hur elever bygger innehåll i sina texter utifrån faktorerna genre och programtillhörighet. Materialet för undersökningen är 38 elevtexter skrivna under nationella provet i svenska. 19 texter är skrivna av elever på studieförberedande program och 19 är skrivna av elever på yrkesförberedande program. Dessa texter har en jämn fördelning av genrerna argumenterande texter och recensioner. Undersökningen utgår ifrån byggandet av texters innehåll utifrån makro- och mikroteman. Två sätt att bygga innehåll utkristalliseras i undersökningen, texttyp 1, där skribenterna inte lyckas skriva en sammanhållen text och texttyp 2 där skribenterna lyckas skriva en mer eller mindre väl sammanhållen text. Vilken av texttyperna skribenternas texter hamnar i beror på hur innehållet är strukturerat utifrån makro- och mikroteman.     Resultatet visar en viss skillnad både gällande genre och programtillhörighet.  De argumenterande texterna återfinns i samtliga kategorier det gör dock inte recensionerna. Gällande skribenternas programtillhörighet så är skribenterna från de studieförberedande programmen med liten marginal över i majoritet i texttyp 2 och skribenterna från yrkesförberedande program med liten marginal i majoritet i texttyp 1.

 • 12.
  Halla Baldvinsdottir, Kristin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  The Process of Accessioning of ArchaeologicalMaterial in the Nordic Countries2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Disposal and deaccessioning are difficult subjects in the museum and archaeological field. Archaeological materialin museums grows only with time and increased number of excavations. Therefore problems are rising in themuseum field. In this thesis disposal and deaccessioning of archaeological material in the Nordic countries isstudied. The main question is: How is the disposal of archaeological material in the Nordic countries handled?Legislations of the countries and museum policies were studied with disposal or deaccessioning in mind. Questionswere sent to a museum in each country to get first hand information about the subject. Disposal of archaeologicalmaterial is not handled in the same way in the five countries. Two of them, Denmark and Norway havesimilar systems. But the other three have another process in these matters. The word disposal seems not to havethe exact same meaning in all of the countries. In this thesis it is argued that there is no theory that has a clearsolution about what disposal of archaeological material is. I have come to the conclusion that this is an issue thathas to be handled in the museums and the first step is to have a clear policy on disposal and deaccessioning inthe archeological field

 • 13.
  Hillgren Ryrholm, Charlotte
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Kan du höra folkets sång: En kvalitativ studie över hur man arbetar med populärmusiken och folkmusiken i högstadiet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur fyra musiklärare från tre skolor behandlar ämnena folkmusik och populärmusik i musikundervisningen på högstadiet, samt hur undervisnigen påverkas av de olika ramfaktorer som finns: klassrum, instrument och digitala redskap, klassernas storlek, lärarens utbildning och läromedel. Undersökningen och intervjufrågor har baserats på ett citat från den nya kursplanen i musik: ”Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.”[1]

  Syftet med undersökningen har varit att ta reda på om de föreligger skillander eller likheter i hur lärarna tar upp områderna folkmusik och populärmusik, samt om dessa får lika mycket utrymme i undervisningen.

  Resultatet visar att det förekommer större skillander mellan lärarna när det gäller folkmusik än inom populärmusiken. Något som även påverkas av de olika ramfaktorerna.

  [1]  Skolverket (2011) ››Kursplan Musik‹‹ i Läroplan för Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s.103

 • 14.
  Holmström, Richard
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Atrociteter och Psychopater: representationer av ondska i Final Fantasy VII-projektet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine representations of evil in the multimedia project Compilation of Final Fantasy VII. By using a theoretical framework composed of Claudia Card’s atrocity paradigm (2002, 2010) and various descriptions of mainly fictional psychopaths and mental disturbances (Elliott 1996; Wilson 1999; Horsley 2007), six different events are analyzed in order to determine whether these fulfill the criteria of inexcusable evils. The results show that all six events reasonably are described as examples of inexcusable evils; especially in terms of lack of valid moral excuses. While the events are the primary focus of the study, a secondary purpose is to examine the representations of the characters responsible for causing these evils. In the final section of the study, the conclusion is drawn that the characters are portrayed as rather stereotypical villains with psychopathic tendencies.

 • 15.
  Hovland, Helen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  "Man måste undervisa i det": En studie i yrkeslärares arbete med läsförståelsestrategier2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16. Hårsta Löfgren, Linda
  Child soldiers from a legalperspective. A literature based case study of the Democratic Republic of Congo, Sierra Leone and Uganda.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis seeks to analyze the international humanitarian laws and human right laws governing the involvement of children in armed conflicts. As the international law prohibiting the involvement of children in armed conflict progress on paper, progress within the states falls behind, thus creating a gap between progress in law and the enforcement of this law on the ground. The international community needs to take steps to bridge this gap so the practice on the ground is adequate with the international law. This thesis will examine the efficiency of the international legal instruments and examine what factors are preventing the implementation of the international law within the different states. Three different case-studies will be conducted of three African countries: the Democratic Republic of Congo (DRC), Uganda and Sierra Leone in order to examine what the states, the society, local actors and the international community are doing to prevent the involvement of children in armed conflict.

 • 17.
  Jakobsson, Hannah
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Varför, hvorfor, kvifor?: Lärarstudenters inställning till grannspråksundervisning2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte har varit att undersöka lärarstudenters inställning till grannspråksundervisning i den egna framtida yrkesutövningen. Mer specifikt har jag undersökt om inställningen styrs av egna tidigare erfarenheter, utbildningen inom lärarprogrammet och/eller geografisk placering av lärosäte.

  Resultaten utgörs av svaren på den enkät som delats ut till lärarstudenter inom ämnet svenska på Malmö högskola, Linköpings universitet, Karlstad universitet, Uppsala universitet och Umeå universitet. Totalt 85 informanter har deltagit i undersökningen.

  Av resultaten att döma har tidigare grannspråkskontakt och geografisk placering av lärosäte inte särskilt stark påverkan på lärarstudenters inställning till grannspråksundervisning, istället är det grannspråksundervisning under lärarutbildningen som påverkar lärarstudenters inställning. Enligt mina resultat bör grannspråk alltså ingå som enskild kurs inom lärarprogrammet vid alla lärosäten, om en positiv inställning till grannspråksundervisning är målet. Dock verkar det krävas mer än en positiv inställning om grannspråksundervisning ska få ökad prioritet i svenskämnet.

 • 18.
  Johansson, Frida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  "Fria människor följer inte någon annan herre än sitt eget fönuft": En rationell rekonstukrion av Christer Sturmarks religionskritiska grundpremisser2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  ”Det stora dramat i vår tid är idékonflikten mellan den sekulära

  humanismen och en religiös världsbild /.../ Jag står på humanismens

  sida. Jag tror på humanismen, som vägen till en bättre värld.”

  Christer Sturmark Tro och vetande 2.0 (2007)

  Varför drar Christer Sturmark slutsatsen att den sekulära humanismen, i motsats

  till religiös världsbild, är vägen till en bättre värld? I den här uppsatsen granskar

  jag påståenden som dessa, genom att närmare se på de premisser som Förbundet

  Humanisternas ordförande Christer Sturmark utgår ifrån i sin religionskritik.

  Undersökningsmaterialet innefattar både boken Tro och Vetande 2.0 som

  Sturmark skrev redan 2007, samt en intervju jag gjorde med honom inför hans

  kommande bok Tro och vetande 3.0. Undersökningen innefattar således svar på

  frågan om Sturmark på något sätt har ändrat sina grundpremisser och då också

  hans religionskritik.

  I uppsatsen kommer jag, med hjälp av andra filosofiska, teologiska och teoretiska

  perspektiv, granska och sedan visa på hur dessa grundpremisser på fundamentala

  sätt påverkar den religionskritik han för. Detta också på flera plan och på ett sätt

  som gör att det finns fog för tanken att religionskritiken kan fungera både

  exkluderande och kränkande. Men studien visar också att denna rörelse kan sägas

  ligga i förändring. Christer Sturmark säger i intervjun att han inte har ändrat sig

  gällande de filosofiska grundpremisser han utgår ifrån, men lite överraskande

  kommer min studie att påvisa att detta på flera sätt inte stämmer. Således kan

  studien också ge fog för tanken att vi i framtiden eventuellt kan komma att se nya

  tendenser i den religionskritik Förbundet Humanisternas ordförande Christer

  Sturmark driver.

 • 19.
  Karlin Björk, Simon
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Allitteration med s- i rímur före 15502013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I föreliggande uppsats undersöks bruket av allitteration med s- i isländska rímur före 1550 utifrån ett material som består av 42263 versrader från 31 verk diktade under perioden 1350–1550. Syftet är att bidra till kartläggningen av ríma-språket samt att diskutera hur resultaten förhåller sig till tidigare forskning som visar att reglerna för hur man allittererar med s- förändras under 1300-talets mitt när sn och sl bryter sig ut ur den större allitterationsklassen s-allitteration på grund av konsonantinskottet [t] och används som egna allitterationsklasser eller i allitteration med st (snyltljudsallitteration) genom att den inskjutna konsonanten ingår i allitterationen. Resultaten skiljer sig något från tidigare forskningsresultat genom att uppvisa variation i allitterationsbruket där s-allitteration fortsätter att användas av vissa diktare, särskilt under perioden 1450–1550, vid sidan av de nya sätten att allitterera med sl och sn.

  Det är troligt att denna variation kan förklaras utifrån både språkinterna orsaker som funktionalitet, och språkexterna orsaker som traditionskänsla och inlärningsform. Samtidigt förekommer de yngre allitterationsformerna, som följer principen om att sonoritetslågpunkten är den lingvistiskt relevanta positionen vid isländsk allitteration, i fler verk än den äldre s-allitterationen. Att man bland dessa finner fler exempel på sl och sn som egna allitterations-klasser än i snyltljudsallitteration antas bero på en motvilja mot att bryta mot poetisk tradition.  Några av undersökningens exempel på den senare allitterationsformen är äldre än tidigare kända exempel på denna typ av allitteration och dessa bidrar till att stärka dateringen av konsonantinskottet till 1300-talet. Sammantaget visar resultaten att både språkinterna och språkexterna faktorer har varit aktiva i utvecklingen av allitterationen med s- under den undersökta perioden, och att det poetiska språket stått under inflytande av såväl det vanliga språket som det metriska systemet.

 • 20.
  Lemberger, Rebecca
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Universellt nödvändig?: En undersökning av högpresterande gymnasisters upplevelse av genrepedagogiken samt deras bild av ett litterärt metaspråk2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet undersöks högpresterande gymnasisters upplevelse av genrepedagogik och cirkel­modellen. I samband med detta studeras även elevernas litterära metaspråk, med fokus på vilken typ av begrepp de själva anser sig behärska och inte.

  Det ena syftet är att se huruvida genrepedagogiken, som ursprungligen utvecklades som ett stöd i andraspråksinlärningen för barn i grundskoleåldern, även stöttar hög­presterande gymnasister och om den i sådant fall behöver anpassas till dem. Det andra syftet är att kartlägga vilken typ av litterära begrepp eleverna anser sig förstå och använda, för att få insikt i vad undervisningen ska rikta in sig på.

  För att genomföra undersökningen har cirkelmodellen implementerats i en elevgrupp, vilket resulterade i en litterär analys. Eleverna har fått besvara två enkäter, den ena undersöker elevernas upplevelse av cirkelmodellens olika delar, den andra undersöker de begrepp eleverna anser sig förstå och använda. Tre elever valdes sedan ut för enskilda samtal där de fick resonera kring den första enkäten.       

  Resultaten visar att högpresterande gymnasister generellt har en positiv upplevelse av genrepedagogik och cirkelmodellen. Steg 2 – studerandet av modelltexter, är det steg som uppskattas bäst. Steg 3 – skrivandet av en gemensam text, är det steg som uppskattas minst. Studien visar att det inte krävs direkta anpassningar av cirkelmodellen för att den ska stimulera eleverna. Det essentiella är istället att hitta en balans så att processen får utvecklingsutrymme utan att den upplevs som en tidstjuv som stjäl utrymme från det som eleverna fokuserar på – framställandet av en slutprodukt.

  Undersökningen visar också att den typ av begrepp som elever anser sig behärska bäst är de som används vid analyserande, vilka också används i flera ämnen och situationer. De begrepp de anser att de behärskar minst är de som används för att beskriva en analytisk text, vilka är de begrepp som genrepedagogiken har infört i undervisningen. 

 • 21.
  Lindbom, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Dialekt i skönlitterära texter med åländska exempel2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har frågeställningar om hur, när och varför två åländska författare använder dialekt i skönlitteratur dryftats. Med hjälp av en tredelad metodik har frågeställningarna undersökts i två verk av de åländska författarna Anni Blom-qvist och Joel Pettersson. Genom kvantitativ analys har, med hjälp av Dahlstedts modell för dialektnivåer, ett urval i uppsatsmaterialet analyserats. Fokus läggs på dialektens fonologi, morfologi och lexikon, och antalet drag från respektive nivå sammanställs och jämförs. Sedan följer en textanalys på textuellt sammanhang och slutligen ställs materialet i förhållande till tidigare forskning.Undersökningen visar att dialekt förekommer hos författarna på alla nivåer i Dahlstedts modell, dock aningen mer i Joel Petterssons ena text. Delmetod två vi-sar att författarna till viss del skiljer sig åt angående när de använder dialekt. Pet-tersson använder dialekten mer övergripande i texten, medan Blomqvist oftare i dialogen än i relationen. Slutligen använder författarna troligen dialekten främst som ett sätt att färga texten, skapa större lokalanknytning och som ett uttryck för identitet. Ytterligare påverkar troligen även författarnas uppväxtmiljö och den litterära samtiden huruvida författarna använder dialekt eller ej.

 • 22.
  Lindstén, Josefin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Är det framsidan som räknas?: En multimodal analys av framsidor till tidskrifter inom träning och hälsa2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Littmarck, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Old and New Testament Exegesis.
  Maktbalansen mellan mannen och kvinnan i Domarboken 192013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 24.
  Lund, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Sinning in the rain: En narrativ analys av Marianne Fredrikssons Syndafloden i jämförelse med 1 Mos 6:5–9:192013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 25.
  Lundmark, Frida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Principer utan moral: En undersökning av Audis principer för liberala demokratier utan antagande om etisk realism.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 26.
  Lööf Ljunglund, Christoffer
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, History of Religions.
  Ahmed, Adam och de asatroende: En undersökning av två samtida skildringar av offer i den fornnordiska religionen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay takes its start in the problematic situation concerning source material in the study of the Norse religion before the Christianization of Scandinavia. There is a lack of written sources from the time when the religion was still practiced. There are plenty of archeological sources economic situation than their religious beliefs. The Icelandic stories written in the 13th and 14th centuries give us a broad pictureof the Norse mythology, but the writers were Christians which makes their reliability questionable.

  The focus of this essay is therefore on two texts written during the time when the Norse religion was still in practice. The first source is the travel notes written in 922 by the Muslim scholar Ahmad ibn Fadlan who met a group of the Rus’ people. The Rus’ were mainly Scandinavians (possibly from Sweden) and their religious practices hence falls under the category of Norse religion. Ibn Fadlan showed a great interest in the Rus’ and describes their ritual sacrifices and a funeral of theirs in great detail. The second source is the description of the heathen cult in the Swedish town of Uppsala written in 1076 by the Christian scholar Adam of Bremen. He describes Uppsala as the last outpost of the religion and among other things he describes their practices, their ritual sacrifices and a golden temple.

  I’ve used a comparative method as well as a historical critical method in order to findcredible similarities between the two sources. The focus is placed on the descriptions of the ritual sacrifices in both of the texts and how they can be understood in their context. This is done to find a common ground within the religion in order to construct a framework from which further research may find its foundation.

  With the help from earlier research on these two texts, on other written material, such as thethe Icelandic stories, and on archeological findings I’ve found many similarities between my two sources which can be considered as real parts of the Norse religion. These are the sacrifice to images of the gods, the sacrifice of different animals, the sacrifice in sacred groves and the hanging of scarified animals in trees and on treelike poles, the central role of sacrificing heads of animals and different ritual practices in order to experience a higher reality. Human sacrifice can be strongly questioned and both of the texts point to hanging as a mean of execution instead of sacrifice.

 • 27.
  Magnusson, Simon
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Jämställda gatan: Personbaserade gatunamn och ideologierna bakom2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker könsfördelningen bland ideologiska personbaserade gatunamn i Uppsala och Gävle. Den utgår från teorier om att gatunamn vidmakthåller sociopolitiska maktstrukturer och har en normerande effekt på historieskrivningen. För att undersöka om tidens mer jämställda samhälle påverkat namngivningen indelas det totala gatunamnsbeståndet i två perioder med brytåret 2000 där den tidigare perioden jämförs med den senare när jämställdhets- medvetenheten förväntats ökat.Uppsala som under 2000-talet debatterat frågan uppvisar en ökad andel kvinnonamn på 30 procentenheter mot Gävles ökning på 16 procentenheter där man heller inte har några jämställdhetsstadgar vid namngivningen.Namnberedningarnas sammanträdesprotokoll granskas i syfte att undersöka genusanknytande resonemang där fallet Fadimes plats belyser en äldre och uteslutande kulturvårdande politik som format namnbeståndet. En enkät- undersökning där 193 kommuner ingår visar att 67 kommuner jobbar efter stadgar vid namngivningen varav 5 kommuner rapporterar jämställdhetsstadgar. Resultatet tyder på att de inriktningsmål som visat sig effektiva i Uppsala nationellt sett är ovanliga. 

 • 28.
  Muqdisi, Anaam
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  vilsen mellan två världar: en studie om hur syrisk ortodoxa ungdomar upplever religion och religionsundervisning i skolan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this composition is to investigate Swedish Syriac orthodox youth regarding their views about religious education in schools and religion in general. High school students were interviewed in focus groups about their thoughts about religion and how it affects them on a daily basis. The focus group material was analyzed from inductive approach using a qualitative method. The Syriac-Orthodox youth that were raised in Sweden had difficult to

  live between two different cultures. They have to accept the fact that they are standing between two cultures. The students felt a difficulty to practice their religion in Sweden because Sweden has become a secular society, but yet they hold on to the most of the Syriac culture. In addition to that, the students think that religion and Religious education is something that builds them up and make them understand other people’s beliefs. The Religious Education in school gives the students more open thoughts about other religions and cultures and that might lead to more open-minded students with respect to other different people.

 • 29.
  Mårtensson, Ann-Sophie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History.
  Agrar kvinnlighet under förändring?: Svenska Lantarbetareförbundet och jordbrukarhustrun 1962-19672014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  The focus in this study is gender roles in Swedish agrarian history. Traditionally peasant farming in Sweden was gender complementarity ruled: men worked in the fields, in the forest and with horses, while women managed the households, and cared for small animals and cows. The traditional “agrarian femininity” – the capacity to perform physical labour- male and female, took a turn during the Interwar years when a new agrarian femininity was created on a discursive level where women would no longer participate in agricultural labor. This limited their work to the reproductive sector as professional housewives, concurrently with mechanization and commercialization of production. In the 1960s women began demanding day care, individual taxation which led to a turning-point in the gender relations. I have chosen to study how gender roles were created on a discursive level in a national professional journal for commercial farmers, Lantarbetaren, owned by Svenska Lantarbetareförbundet, a farm workers union, during the years of 1962-1967.  The survey is based on the method of discourse analysis and the material is processed from a gender perspective.  To sum up: males are mainly depicted as entrepreneurial, commercial farmers and women as professional housewives who yearn to acquire more information about the mechanization of household work. He is depicted as working in the productive sector and she in the reproductive. When it comes to the farmer union- the pictures and texts are all male dominated. These images fitted into the image of the modernized farm labor- as created during the Interwar years. These results also indicate that the political debate regarding gender roles in the Swedish labour movement did not have a huge impact on the Swedish agrarian society during these years.

 • 30.
  Nevankari, Soile
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Den rena relationen: Liftaren och den som tar upp på väg från A till B En studie om tillit sett med hjälp av religionsfilosof/sociolog K. E. Løgstrups, A. Giddens och M. Bubers perspektiv.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 31.
  Nihlén, Sara
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Polat, Pauline
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Rekryteringsprocessen- ett hinder för jämställdhet?: En fallstudie av ett företag där kvinnor är underrepresenterade2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sweden is considered to be an egalitarian country. Despite this there is a pronouncedgender segregation in the labor market. Traditional notions of what constitutes asmale and female occupations are still factors that influence the labor market. Thetimber industry has historically been a male-dominated industry. It is still difficult forwomen to obtain employment in that industry. When recruiting staff, a company hasthe opportunity to alter the demographic segementation of the workforce.Therefore, this study aimed to investigate the recruitment process on a selectedcompany in the timber industry from a gender perspective. The company has dividedits employees under two categories, civil servants and collectiv employees. Since theunder-representation of women is most noticeable among the collectiv employees, thestudy focuses on the differences in how the recruitment process looks between thesediffrerent categories. The study showed that a gender perspective is not taken intoaccount in all parts of the recruitment process. The results also showed differences inthe recruitment process between the different occupational categories. Our conclusionwas therefore that the company's recruitment process may hinder women to obtainemployment.

 • 32.
  Nilsson, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Stora A eller jättemycket bajs?: En språkvetenskaplig undersökning av hur omsorgspersonal benämner kroppsliga produkter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 33.
  Nordlander, Petra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, History of Religions.
  Egyptiernas föreställningar om döden: en diskursiv analys av Dödsbokens formler2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The Egyptian religion viewed the whole world as divine and inhabited by both gods and men. Concepts such as death was therefore explained through myths. The ancient society feared death but desired an eternal life. The Egyptians saw death as a physical dismemberment of the body as had happened in the myth of Osiris when death was first introduced to the world. Osiris functioned as a prototype for all men as he had overcome death by finding a new existence in the netherworld. He was not viewed as a resurrected deity but as a god who had found a way to live forever after death. Funerary texts were developed to help the Egyptians navigate the netherworld, overcome trials and dangers, and to become Osiris. These were an extensive corpus of texts which was placed in the grave with the deceased. By analyzing the New Kingdom’s Book of the Dead the Egyptians’ fear of death can be clearly interpreted in the spells which the book contains. In the Book of the Dead there are 189 spells which functions to secure an eternal life after death by protecting the dead from a number of horrible fates. The book depicts a number of dangerous animals and beings in the netherworld which the spells would offer protection from. There are also incantations for things taken for granted on earth such as breathing, walking upright, not eating faeces or drinking urine. The need to formulate these spells shows an underlying fear of death, and deliverance came by using the Book of the Dead. To preserve the body of the deceased in the grave was of the outermost importance since eternal life could only be achieved if the remains worked as a link between the living world and the land of the dead. That is why the Egyptians developed such a complex funerary ritual and mummified the remains, preserving it forever. Fear of death is derived from the descriptions of it as an isolation, total destruction, dismemberment, and decomposition. The purpose of the ancient Egyptian Book of the Dead was to counteract this fate as it assured the deceased of an eternal life. 

 • 34.
  Norrgren, Hampus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, History of Religions.
  Med kejsaren som referens: En studie om kejsarkultens påverkan på den skandinaviska aristokratins uppkomst och utveckling2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the three first centuries A.D the cult to roman emperor was practiced over the absolute majority of the known world. It was based on the idea of the deified ruler, where religion was used as a way of legitimizing a social position of an absolute few. It arrived from below but was promoted and spread from above as a way of governmental control. During the same period of time did a new aristocratic social group emerge in remote Scandinavia that eagerly sought new ways to identify themselves and their newly found social standing. With a base consisting of an economic surplus they wanted to create an acceptance for their new way of life and thus in doing so change the very foundation and core beliefs of their own society.The central theme of this study is the cultural exchange that took place between these two cultural spheres and mainly of the effect that the cult to the roman emperor had on the emergence and identification process of the Scandinavian aristocracy.

 • 35.
  Olsson, Hampus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Ancient History.
  Medborgarskap, etnicitet, språk och namn: Identitet och de romerska etruskerna2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
 • 36.
  Pettersson, Olof
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Klarspråkets effekter för myndighetsspråk: En studie av utformning och effekter av ett autentiskt klarspråksarbete2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Sverige är det lag på att myndigheter ska kommunicera vårdat, enkelt och begripligt. Arbetet med att utifrån dessa kriterier göra samspelet mellan myndigheter och medborgare så effektivt som möjligt kallas för klarspråksarbete. Kritiker av klarspråksarbete menar att sådant språkbruk riskerar att försämra myndighetstexter så att de inte kan kommunicera effektivt. Denna uppsats undersöker vilka effekter ett klarspråksarbete kan få i myndighetskommunikation utifrån en beslutstext från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Materialet utgörs av två varianter av samma beslutstext. Undersökningen syftar till att analysera klarspråksarbetets roll för dagens myndighetsspråk. Undersökningen är indelad i två sektioner, en funktionell textanalys och en enkätundersökning. Textanalysen av de två beslutstextvarianterna klarlägger vilka klarspråksstrategier som har använts genom att belysa textens deltagare och vilka roller de har. Analysen utgår från texternas funktion som ett led i en längre kommunikationskedja och deras bruk av språkhandlingar, modalitet, processer och deltagarroller. Enkätundersökningen fylldes i på internet av 100 informanter, och undersöker vilka attityder de studerade textvarianternas målgrupp har till kommunikationen. Textanalysen visar att CSN har använt samma klarspråksstrategier genom hela beslutstexten, främst genom att synliggöra funktionella deltagare. Enkätundersökningen visar att olika avsnitt av beslutstexterna alstrar olika mottagarattityder. Klarspråksvarianten av huvudavsnittet, stycket ”Skäl till beslut”, bedöms av informanterna som begripligt och tillförlitligt. Det avslutande avsnittet, stycket ”Information”, bedöms som ungefär lika begripligt i klarspråksvarianten som i ursprungsvarianten. Sammantaget med textanalysens resultat innebär detta att ett klarspråksarbete måste anpassas efter vilka textavsnitt som ingår för att vara effektivt. Därför behöver utvecklandet av framtida riktlinjer för klarspråk kartlägga vilka textmönster som utgör ett effektivt klarspråksarbete för specifika innehållsavsnitt. Undersökningen visar att de nackdelar som klarspråksarbetets kritiker har utpekat visserligen existerar, men att de överträffas av de fördelar som följer av ett effektivt klarspråksarbete.

 • 37.
  Rakovic, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Va? Ska vi skriva för hand?: En kvalitativ studie av datorskrivna och handskrivna elevtexter2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att jämföra datorskrivna och handskrivna elevtexter för att ta reda på om gymnasieelevers texter skiljer sig åt utifrån vissa språkliga aspekter beroende på om eleverna skriver på dator eller för hand. I undersökningen har en komparativ studie av fem datorskrivna och fem handskrivna elevtexter genomförts utifrån en kvalitativ textanalys med fokus på texternas språkfunktion, disposition, textbindning, syntax och ortografi. Utöver dessa har även två kvantitativa analyspunkter tillämpats i undersökningen: textlängd och genomsnittlig meningslängd.

  Undersökningen visar att det finns skillnader mellan elevernas datorskrivna och handskrivna text, men bara på vissa områden. De största skillnaderna berör främst de kvantitativa analyspunkterna som visar att både textlängd och meningslängd är längre i de datorskrivna texterna. Likaså går att fastställa små skillnader mellan texternas språkfunktion, referentbindning och satsradning. I övrigt förekommer inga markanta skillnader mellan texterna.

   

 • 38.
  Rakovic, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Va? Ska vi skriva för hand?: En kvalitativ studie av datorskrivna och handskrivna elevtexter2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att jämföra datorskrivna och handskrivna elevtexter för att ta reda på om gymnasieelevers texter skiljer sig åt utifrån vissa språkliga aspekter beroende på om eleverna skriver på dator eller för hand. I undersökningen har en komparativ studie av fem datorskrivna och fem handskrivna elevtexter genomförts utifrån en kvalitativ textanalys med fokus på texternas språkfunktion, disposition, textbindning, syntax och ortografi. Utöver dessa har även två kvantitativa analyspunkter tillämpats i undersökningen: textlängd och genomsnittlig meningslängd.

  Undersökningen visar att det finns skillnader mellan elevernas datorskrivna och handskrivna text, men bara på vissa områden. De största skillnaderna berör främst de kvantitativa analyspunkterna som visar att både textlängd och meningslängd är längre i de datorskrivna texterna. Likaså går att fastställa små skillnader mellan texternas språkfunktion, referentbindning och satsradning. I övrigt förekommer inga markanta skillnader mellan texterna.

 • 39.
  Rothlin, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Allmänmänsklig skuld?: En studie av idéer om skuld i Alice Munros noveller2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  2013 års nobelpristagare i litteratur var Alice Munro. Hennes noveller är ofta enkla skildringar av ”vanliga människors liv” och hur specifika händelser från t.ex. deras barndom på ett mer eller mindre tydligt sätt påverkat deras liv i olika riktningar. Hur de berörts och utvecklats av dessa. Det handlar om moraliska dilemman och livsöden. Munro lyckas i sitt berättande beröra många av de existentiella frågorna, och ändå möta berättelserna "rakt upp och ner”; hon moraliserar inte över händelserna hon målar upp. Jag tyckete mig dock bakom de moraliska valen och livsödena skymta skuld och skuldkänslor i berättelserna, även om det inte uttalades. Det fick mig att tänka kring skuld… varför är det så svårt att tala om? Vad är skuld överhuvudtaget? När möter vi den, och varför? Jag bestämde mig för att börja nysta i dessa frågor, åtminstone litegrann. Resultatet blev denna uppsats, som berör ämnet skuld – vad det är, och vilken roll det kan ha i berättelser om mänskligt liv.

 • 40.
  Sharon, Roee
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Jewish Identity among Israeli-Jews in Sweden: A qualitative study on Jewish identity among Israelis in Stockholm2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Very few studies have been conducted on the identities of Israeli-Jews in Europe, and no study has ever focused on the Jewish identity among Israeli-Jews who live in Sweden and are not members of the local Jewish communities. Do the emigration to Sweden and the choice not to become a member of the local Jewish community mean that these individuals ceased to be “Jewish”? Do they assimilate into the non-Jewish Swedish society and completely disconnect themselves from their society of origin? This study explores the Jewish identity among Israeli-Jews that reside in Greater Stockholm, and sheds light on the Jewish identity of this group. Through face-to-face semi-structured interviews with eight individuals data has been collected and analyzed with the help of several sociological theories: Assimilation, Acculturation and Transnationalism. The findings show that Jewish identity has different forms and that the Jewish identity of Israeli-Jews in Sweden is very individual and complex. Judaism was found to be more of an ethnicity than a religion for the participants. Acculturation is the strategy that most of the participants adopt in order to adjust to the Swedish majority society. The participants maintain transnational social and political networks in both Sweden and Israel. Activities organized by the local Jewish community andthe Jewish organizations Chabad and Bnei Akiva contribute to the preservation of the Jewish identity of some of the participants. An additional contributor to the preservation of the Jewish identity of the some of the participants is their non-Jewish partner. However, incomplete separation between state and religion, the coverage of the Israeli-Palestinian conflict in the Swedish media and the threat posed by other minority groups in the Swedish society have a negative effect on the preservation of the Jewish identity among most of theparticipants.

 • 41.
  Sjökvist, Helena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Modelläsaren i bostadsannonsen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks fyra olika bostadsannonser samt de modelläsare som konstrueras i dessa. Modelläsaren kan beskrivas som den presupponerade eller förmodade läsare som sändaren av texten riktar sig mot och kan vidare förstås som en abstrakt instans som skapas i texten. Syftet med undersökningen är att studera vilka modelläsare som skapas i annonserna och vad dessa modelläsare kännetecknas av, men också att undersöka vilka betydelser och funktioner som hemmet i annonserna kan tillskrivas. 

  Metoden för analysen bygger på den systemisk-funktionella grammatiken och analysen av modelläsaren är uppdelad i flera steg. I ett första steg görs en analys av annonsernas ideationella betydelser där skriftens olika processer och förstadeltagare studeras, men också de attribut och aktiviteter som kan utläsas i annonsernas bilder. I det andra steget undersöks annonsernas interpersonella betydelser genom en analys av skriftens tilltal och lexikon, samt dess uttryck för attityd. Dessa två steg lägger tillsammans grunden för den sista delen av undersökningen, vilken innebär en analys av de presuppositioner som kan utläsas i texterna.

  Resultatet av undersökningen visar att modelläsarna som skapas i de olika annonserna liknar varandra i stor utsträckning; samtliga annonser tycks exempelvis förutsätta en urban, kapitalstark och trendmedveten läsare. Hemmet kan i stor utsträckning ses som ett uttryck för modelläsarnas identitet och livsstil och i annonserna kan tre gemensamma teman utläsas: hemmet fungerar som en arena för konsumtion, som en plats för socialt umgänge och som en plats för avkoppling. 

 • 42.
  Säterberg, Elsa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Lättillgängligt eller löjligt?: ‐En studie av attityder till ungdomsmottagningarnas webbtexter.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka om och hur väl texterna på ungdomsmottagningarnas gemensamma webbplats UMO når fram till gymnasister samt hur texterna värderas av dem. 110 gymnasielever från tre olika teoretiska gymnasieprograms andraårsklasser besvarade en enkät baserad på två av webbplatsens texter. Resultatet av enkäten analyserades med Shannon & Weavers matematiska kommunikationsmodell (1949) och Fiskes (2009) synsätt på lyckad respektive misslyckad kommunikation. Studien visar att eleverna överlag upplever texterna som alltför lättlästa. Det framkommer också att eleverna i regel anser sig för gamla för texternas utformning och innehåll. Vissa tydliga skillnader i textuppfattning och värderingar finns mellan eleverna på de olika gymnasieprogrammen. Sammantaget kan UMO sägas lyckas med att få alla läsare att förstå innehållet men misslyckas med att lägga sig på rätt nivå för just denna åldersgrupp. 

 • 43.
  Tengbom Zetterman, Emilie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Skrivförmåga i förfall?: En undersökning av elevers argumenterande skrivande 2002 och 20122014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningens syfte är att pröva hypotesen att elevers skrivförmåga har försämrats mellan år 2002 och år 2012. Hypotesen är uppställd utifrån en samstämmig debatt i media de senaste åren om en negativ utveckling av svenska elevers skrivförmåga.40 stycken elevtexter från det nationella provet i kursen Svenska B höstterminen 2002 och 2012 ligger till grund för undersökningen. Texterna undersöks utifrån textuella variabler såsom textlängd, meningslängd, innehållslig täthet och textaktiviteter. Den kvantitativa analysen kompletteras med närläsningar av två texter, en text från varje årsgrupp.Det finns ingenting i undersökningens resultat som kan stödja hypotesen om att elevers skrivförmåga har försämrats mellan 2002 och 2012. Snarare visar undersökningen en tydlig stabilitet mellan årsgrupperna. 

 • 44.
  Velander, Frida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Den moderna bonus pater familias: En utredning och utvärdering av vårdnadshavares principalansvar2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 45.
  Waldenby, Jennie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Att tala i toner: En analys av Michael Nymans filmmusik i The Piano2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay concerns the traditional view of the function of music in film. It’s a study of the existing theories within the research area of modern film music and their applicability on film music in general. Is the function of film music always the same or is it depending on the film itself? The objects of my studies are The Piano, a film written and directed by Jane Campion, and the soundtrack composed by Michael Nyman. The central issue is to determine whether the main characters muteness has an impact on the music’s significance and if so, in which way? The purpose of this essay is foremost to broaden the traditional view of film music as being added to, instead of being a part of, a film as a whole. The intention is also to give film music and all its composers the acknowledgement of being a part of a unique art form.

 • 46.
  Waldh, Anna-Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Genusvetenskapens utveckling inom B&I: en bibliometrisk studie av studentuppsatser med genusperspektiv2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this two year master´s thesis is to study patterns, structures and relations within gender studies when combined with Library and Information Science(LIS). Further aims are to determine the character of student work considering, occurrence, gender and main theme, to study the progress of the intellectual base of gender studies within LIS and to evaluate the use of bibliometrics as a tool for researching the development of a discipline. To achieve these aims, a bibliometric study using both publication analysis and citation analysis, is carried out. The studied material contains student work, specifically focused on gender, from the Swedish School of Library and Information Science (SSLIS) from 1985–2012. The results show an increasing interest in gender issues among the students and furthermore they show an interesting development of gender related themes in student work. Where students during the early years focused on female themes, the more recent years present a wider range of subjects such as gender equality, masculinity, LGBT and queer issues. The citation analysis indicates an increased interdisciplinarity within the intellectual base from 1996–2011. This is a consequence of an enhanced theoretical approach in studentwork, which leads to an increase in imported theories and methods from other disciplines. The citation analysis also reveals that the twenty most cited authors in the later years are all scholars. This is, however, not the case among the most cited authors of the earlier years where journalists and public debaters are represented. These findings correlate with Frickel and Gross’ theory of Intellectual/Scientific Movements. This study also serves as an example of how bibliometrics can be useful in examining a discipline’s structure and development

 • 47.
  Weibe, Matilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  ”Ibland krävs det ju att man stannar kvar och pratar lite strunt”: En kvalitativ studie av bibliotekspersonals upplevelser av känsloarbete2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to examine different social aspects of the librarian profession by looking at the positive and negative emotions that are handled in the workplace. This is done by applying theories of emotional labor on the work of librarians in hospital libraries, prison libraries and in mobile library services. Emotional labor, as originally described by Arlie Russell Hochschild, circles around how service staff manage their emotions to create a publicly observable expression. By looking at library work from this perspective my wish is to fill the term “good customer service” with further meaning. The empirical material consists of six qualitative interviews with library staff. The interview material was then examined with a thematic analysis method in which five different themes were identified.

  The study shows that the interaction between library staff and users is central to the work. Library work in hospitals, prisons and in mobile library services provides opportunities for personal contact between library staff and users. The nature of these encounters is that there are often no time limits and that the work involves a lot of small talk and humor. Since the work is often done in emotionally demanding environments, the staff must develop a special sensitivity to the needs of the users. The interview material shows that the staff performs both surface and deep acting in their work, but there is nothing to suggest that this has any negative impact on the individuals. Instead the work seems mainly to have a positive emotional impact on the staff. They believe that their work is important and often get a direct positive response from the users. The motives for the emotional regulation seem to be a true empathy for the users, a desire to make them feel a little bit better. I finally suggest that emotional labor is the essence of the work performed by the studied professional group.

 • 48.
  Zdrnja, Maja
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Satsadverbialplacering: En studie av skillnader i satsadverbialplacering mellan receptiva och produktiva kunskaper hos andraspråksinlärare2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka satsadverbialplaceringen i huvudsatser och bisatser hos andraspråksinlärare av svenska på motsvarande SFI C nivå. Undersökningens informanter är åtta andraspråksinlärare i åldrarna 17-19 år, vilka läser kursen i långsam respektive snabb studietakt. Undersökningen syftar även till att ta reda på om det finns skillnader mellan receptiva (språkförstå-else) respektive produktiva (språkanvändning) kunskaper samt undersöka om det finns skillnader i användningen av några vanligt förekommande satsadverbial. Vidare syftar undersökningen till att se om det finns skillnader i satsadverbialplaceringen mellan snabb respektive långsam inlärnings-grupp. Det analyserade materialet består av informanternas egenproducerade texter till ett antal bil-der, där de ombeds använda ett antal satsadverbial, samt ett lucktest, där satsadverbialen är bort-plockade.Resultaten visar att satsadverbialplaceringen i huvudsatser är till mer än hälften korrekt i både produktiva och receptiva kunskaper. Dock är korrektheten större i de receptiva kunskaperna. Vad gäller de produktiva kunskaperna används mycket få satsadverbial i bisatserna. Dessutom placeras dessa till mer än hälften avvikande, precis som fallet är med de receptiva kunskaperna gällande bi-satser. Inte är det satsadverbial som används mest och har högst korrekthet i huvudsatser i de pro-duktiva kunskaperna, men som har störst avvikande användning i bisatser. Inte är också det satsad-verbial med högst korrekthet i huvudsatser, men med mer än hälften avvikande placering i bisatser i de receptiva kunskaperna. Resultatet är i linje med Bolander (1987) och Hyltenstam (1978) som säger att placeringen av negationen i bisatser är mer svårinlärd och lärs in senare än i huvudsatser. Vad gäller övriga satsadverbial varierar användningen mellan olika informanter.

 • 49.
  Åkeli, Alexandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Att sjunga i damkör: En studie om damkör som social och musikalisk företeelse med fokus på Uppsalakören La Cappella2013Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay discusses sentiments underlying choices to sing in women's choir. The focus is on the female choir La Cappella from Uppsala, which is run at a professional level to constitute one of the premier choirs in the country. The La Cappella members and their conductor participated in a survey with questions about how they view their own role as a singer or conductor in a choir. The questions that this paper is based on are the following: Why choose to sing in the choir? How do the Community and the social network between women affect their decision to sing in a women´s choir? Has the sound of the chorus played an important role in the choice of choir? Interwoven in the text, I discuss and compare La Cappella with choir Flora, a Finnish-Swedish women's choir.

1 - 49 of 49
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf