uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 71
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlén, Oskar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Ethnology.
  ”Här är allting som allting alltid ska va”: Levnadshistoriska berättelser från en bruksort2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur berättar och reflekterar människor från olika generationer över den egna barn- och ungdomstiden i en given geografisk och kulturell kontext och vad kan vi utläsa ur dessa berättelser? Denna studie utgår från fem självbiografiska, levnadshistoriska intervjuer, genomförda med informanter av olika kön och ålder, men från en och samma kulturella och geografiska kontext. De levnadshistoriska intervjuernas berättartekniska verktyg identifieras och tolkas utifrån ett levnadshistoriskt perspektiv. Intervjuerna ligger därefter till grund för en diskursiv analys, i syfte att undersöka hur informanternas berättelser förhåller sig till den specifika kontextens kollektiva normer. Diskursiva normer gällande ålder, kön och klass identifieras och analyseras intersektionellt i syfte att tydliggöra hur de möjliggör eller begränsar informanternas möjlighet till subjektiv agens inom den specifika kontexten. Resultatet av analysen visar hur kontextens diskurs förändras över tid och att detta är något som informanternas berättelser förhåller sig till. Samtidigt återfinns en rad traditionella värden, strukturer och hierarkier som tenderar att leva kvar och på olika sätt påverka informanternas livslopp och sättet på vilket de tolkar detta i intervjuerna. Intersektionella maktstrukturer framträder tydligt i studiens alla levnadshistoriska berättelser men de tar sig olika uttryck beroende på ålder och kön.

 • 2.
  Albin Svensson, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages, Advanced Studies in Modern Swedish.
  Hur användbar är keywordmetoden?: En studie av memoreringstekniker vid ordinlärning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats studeras keywordmetodens påverkan på gymnasieelevers ordinlärning i ett nordiskt språk, isländska. En undersökning genomfördes på 64 elever i tre gymnasieklasser som fick försöka lära sig 22 isländska ord. Två av gymnasieklasserna blev instruerade i att använda keywordmetoden, medan den tredje fick använda valfri teknik. De blev testade en gång omedelbart efter att de fått träna på orden – och en gång efter en vecka.

  Keywordgrupperna presterade jämbördigt med kontrollgruppen på första testet, men på det andra presterade de sämre än kontrollgruppen. I analysen av undersökningens resultat diskuteras flera olika aspekter som kan tänkas ha påverkat resultatet, som inte tidigare undersökningar om keywordmetoden tagit hänsyn till. I diskussionen argumenteras det för att man inte kan dra några säkra slutsatser utifrån denna undersökning, men att den pekar på en rad variabler som framtida undersökningar om memoreringstekniker i allmänhet och keywordmetoden i synnerhet bör behandla.

 • 3.
  Andersson, Samuel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Kristusbilder i Thomas Mertons och Daniel Berrigans dikter2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Andersson, Sigrid
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Den svenska idrottsmodellen?: Bilden av Riksidrottsförbundets ideologi gällande bredd- och elitidrott så som den uttrycks i visionsdokumentet Idrotten Vill 2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Annmo, Ellinor
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  "Det passar ju bra om man gillar tjejer": En analys av processer och presuppositioner i två ungdomsromaner om icke-heterosexuell kärlek2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har genomfört en undersökning av två ungdomsromaner, Det händer nu och Regn och åska, där huvudtemat är icke-heterosexuell kärlek. Min metod kommer från den systematiska funktionella grammatiken, och jag har valt att undersöka processer och presuppositioner. I processanalysen tittade jag på de kapitel där personerna interagerar sexuellt och/eller för relationen framåt, och då på de processer där någon av dem alternativt båda är förstadeltagare. När någon av dem, båda eller fragment av dem är andradeltagare har jag även tagit med andradeltagarna i resultatet för att se om de utsätter varandra för olika handlingar. I analysen av presuppositionerna har jag tittat på de presuppositioner som säger något om inställningen till huvudpersonen och dess partners kärleksrelation. I presuppositionsanalysen använde jag mig av samma material som för processanalysen, men inkluderade därtill korta textstycken där utomstående personer uttalade sig om relationen.

  Processanalysen visade att huvudpersonen i Regn och åska, Oscar, främst agerar i den mentala världen, medan huvudpersonen från Det händer nu, Stella, främst agerar i den materiella. Deras respektive partner agerade främst i den materiella. I Det händer nu får huvudpersonen en markant större plats i handlingarna än sin partner, medan det i Regn och åska är relativt jämnt. I de delar där de har sex får främst kropparna vara förstadeltagare.

  Presuppositionerna skilde sig mycket mellan romanerna. Regn och åska skildrar personer som reagerar mycket positivt på relationen, personerna blev inte heller förvånade över val av partner. Det händer nu skildrade däremot personer som reagerade mycket negativt på relationen. De uttalar sig heteronormativt och blir förvånade över val av partner.

 • 6.
  Astudillo, Jacob
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Förnuftets chiaroscuro: Om möjlighet till kunskap om Gud enligt Thomas av Aquino2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This academic essay explores the possibilities to knowledge of God in the thought of Thomas Aquinas. The essay takes its departure from question 12 in the Summa Theologiae, specifically articles 12 and 13 that deal with natural knowledge of God and supernatural knowledge, respectively. 

  It also presents objections made by modern philosophers against these ways of knowledge along with a rebuttal of these objections. 

  Lastly, a conclusion is offered and ends with a reflection on how Aquinas' teaching on human knowledge of God in earthly existence compares with his teaching on the knowledge human beings will have in heaven and what consequences that has for our present knowledge.

 • 7.
  Boström, Amanda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Ethnology.
  DUCKFACE OCH STONEFACE: En etnologisk studie om identitet och självrepresentation i sociala medier.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete går ut på att studera den aktiva grupp på sociala medier som utgörs av killar och tjejer i åldrarna 16-19 och studerar på gymnasienivå samt deras självpresentation i sociala medier med fokus på deras användning av selfie-bilder. Syftet är att utstaka de sociala normer bland killar och tjejer som figurerar kring självpresentation inom nätverk så som Facebook och Instagram och hur ungdomararna påverkas av dessa normer. Det litterära ramverket för studien består av Anthony Giddens Modernitet och självidentitet (1991) samt Erwin Goffman The presentation of self in everyday life (Jaget och maskerna, 1959). Jag har undersökt informanternas berättelser kring den egna användningen, synen på sociala normer och även gjort en genusanalys på materialet.

  Informanternas berättelser bekräftar att all deras vakna tid struktureras efter de sociala medierna och går ut på att känna sig socialt inkluderas samt accepterad av sin omgivning på Facebook och Instagram. Att det är viktigt med uppskattning och bekräftelse visas i hur viktigt det är att få positiv respons på sina uppladdade bilder i form av kompisar och andra bekantas kommentarer samt ”likes” (det vill säga den funktion på facebook och instagram som synligt visar när en person gillar bilder).

 • 8.
  Brattgård Thoäng, Karolina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Gudsbilder i Astrid Lindgrens böcker: -en textcentrerad idéanalys av böckerna om Emil i Lönneberga och Madicken2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Broborg, Sanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature.
  Depraverad operasåpa eller litterärt konstverk?: Om mediernas och läsarnas reception av den fabricerade bloggen Black Ascot2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att svara på frågan hur läsare och media reagerade på bloggen Black Ascot i egenskap av en litterär bluff, även kallad en litterär fabrikation. Målet är även att komma fram till hur mottagare av textbaserad kommunikation reagerar på att bli lurade. För att uppnå syftet undersöks läsarnas och medias reception av Black Ascot. Uppsatsen diskuterar även om det finns förklaringar till receptionen i bloggens litterära utformning. I analyserna framkommer det att diskussioner gällande framförallt autenticitet och moral uppstod såväl i media som bland läsarkommentarerna. Trots att negativa reaktioner förekommer i båda undersökningsgrupperna tyder resultatet på att en majoritet av bloggläsarna uppskattade bloggen även som en litterär fabrikation. Enligt uppsatsen beror detta bland annat på bloggens tematik och dess intentionsambivalens.

 • 10.
  Clausen, Rasmus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Existentiella aspekter i tv-spelet Silent Hill 22015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to explore whether and to what extent the existential facets inWHO’s instrument WHOQOL-SRPB covering quality of life aspects related tospirituality, religiousness and personal beliefs (SPRB) are represented in thenarrative of the horror video game Silent Hill 2.Theoretically the study draws on narrative of religious psychology, existentialquality of life, and narratology and to some extent on ludology. By using thistheoretical framework the study also wants to answer the question whether futureanalysis of video games can be studied using theoretical tools grounded in theexistential facets used in this study, specifically within the genre of survivalhorror. Therefore this study is partly explorative.The method used is this study is a narrative analysis, focusing on thecharacters, settings and themes in Silent Hill 2.The material for this study consistsof twelve different cinematic sequences or so called cut-scenes which arerepresented in the video game. This material is analysed in a content analysis inwhich central themes and events are detected and to which extent these are relatedto existential aspects of WHO’s questionnaire WHOQOL-SRPB.The conclusion of this the study is that seven out of eight aspects out ofWHOQOL-SRPB are represented in the narrative of Silent Hill 2. The mainaspects than can be detected is that of spiritual connection and meaning andpurpose in life.The study not only shows that horror video games in general can be studiedusing a theoretical framework grounded in existential quality of live, it alsoreveals that this framework can be applied to specific video games within thegenre of survival horror.

 • 11.
  Correale, Natanael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Att äta kakan och ha den kvar: En hållbarhetsprövning av John Haughts evolutionsteologi2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Doroudian, Sepand
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Språket och det kulturella kapitalet: En studie av sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och gymnasieelevers skrivförmåga2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete är att undersöka sambandet mellan socioekonomisk bakgrund och gymnasieelevers skrivförmåga. Undersökningsmaterialet består av sammanlagt 18 texter skrivna av 12 elever från ett yrkesförberedande program samt 6 elever från ett studieförberedande program. Elevernas socioekonomiska bakgrund bestäms utifrån föräldrarnas utbildning och yrke och uttrycks i socioekonomiskt index (SEI).

        Texterna i urvalet undersöks genom en kvantitativ och en kvalitativ metod. I den kvantitativa undersökningen undersöks texterna utifrån förutbestämda språkliga variabler såsom textlängd, ordvariation, LIX, ordlängd och meningslängd. Resultatet från den kvantitativa undersökningen visar inte på något samband mellan de utvalda variablerna och elevernas socioekonomiska bakgrund. Värdet av variablerna varierar stort bland elever med samma SEI.

           Metoden för den kvalitativa analysen utgår ifrån en sociokulturell definition av språkförmåga, där texterna undersöks utifrån elevernas förmåga att använda ett självbärande och sändariniterat språk. Resultatet från den kvalitativa undersökningen visar att eleven med högst SEI ger prov på en mer utvecklad språkförmåga än eleven med lägst SEI. På grund av det begränsade urvalet går det inte att dra några slutsatser utifrån detta resultat. Det vore intressant att genomföra fler, liknande kvalitativa analyser på ett större urval. 

 • 13.
  Eklund, Heidi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Linguistics and Philology.
  Betydelsen av tidigt modersmålsstöd för flerspråkiga barn2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker om styrdokumenten och förskolornas arbetsmetoder har stöd i forskningen vad gäller språkkunskaper, språkutveckling och kognition hos tvåspråkiga barn. I uppsatsen presenteras en litteraturöversikt för att sammanfatta några forskningsresultat nationellt och internationellt, samt en empirisk studie omfattande fyra kommuner i Uppsala län, där syftet är att undersöka mer konkret hur kommunerna arbetar med modersmålsstöd i förskolorna. En del av uppsatsen undersöker också möjligheten för modersmålsstöd i de nationella minoritetsspråken.Litteraturen visar att mängden input är viktig vad gäller språkkunskaper i allmänhet, samt att risken är stor för språkbyte ifall det inte finns något stöd utifrån för att stötta utvecklingen av ett minoritetsspråk i ett majoritetsspråksamhälle. Resultatet av kommunstudien visar att kommunerna har svårt att följa styrdokumenten fullt ut i fråga om att barn med annat modersmål ska kunna utveckla sitt modersmål. Inputen riskerar att bli väldigt begränsad, så som de undersökta kommunerna arbetar med modersmålsstödet idag.

 • 14.
  El Sharif, Nora
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Vem är ansvarig?: En kritisk diskursanalys av Nathan Shachars Mellanösternrapportering i Dagens Nyheter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning är en kritisk textanalys av fem nyhetsartiklar skrivna av Nathan Shachar, Dagens Nyheters utrikeskorrespondent i Mellanöstern. Analysen är en undersökning av hur ansvar, här undersökt i termer av ergativitet, fördelas mellan parterna Hamas och Israel. Syftet med analysen är att ta reda på om en part tillskrivs mer ansvar än den andra för den pågående konflikten i området. Resultatet visar att Hamas i texterna är en drivande och påverkande deltagare, dubbelt så ofta som Israel. Hamas är också utsatt för påverkan dubbelt så många gånger som Israel. En annan framträdande deltagare i artiklarna är befolkningen i Gaza som beskrivs som mer påverkad än Hamas och Israel tillsammans. Undersökningen visar även att Gazaborna påverkas mer av Hamas agerande än av Israels. Satser där verbet står i passivum och saknar agent kan kopplas till ansvar; dessa uttryck analyseras för att ta reda på deras omfattning och eventuella påverkan på läsupplevelsen. Resultatet visar att passiver utan agent är relativt vanliga i artiklarna, vilket ger bilden av att ingen part kan stå till svars för dessa handlingar, trots att någon av dem faktiskt är ansvarig.

 • 15.
  Elmblad, Lina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages. Uppsala universitet.
  Läsförståelse i de högre årskurserna: En kvalitativ studie i hur lärare talar om sin läsförståelseundervisning i årskurs 7-92015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar ämnet läsförståelse med inriktning på hur lärare talar om sin läsförståelseundervisning i årskurs 7-9. Huvudsyftet är att undersöka hur lärarna upplever att de undervisar i läsförståelse. Det sker genom att be dem definiera läsförståelse och lässtrategier, berätta om ett lektionstillfälle när de arbetat med läsförståelse samt be dem tala om vilka och på vilket sätt ramfaktorer påverkar undervisningen. Materialet införskaffas genom fem kvalitativa intervjuer med svensk- och svenska som andraspråkslärare.

       Resultatet visar att lärarna definierar läsförståelse på sätt som liknar varandra men uppvisar variationer när de talar om lässtrategier. Av intervjuerna framkommer det att samtliga lärare ägnar tid åt läsförståelsen även i de högre årskurserna, dock i olika grad.

       Det finns ramfaktorer som påverkar undervisningen i lägre eller högre utsträckning. Resultaten skiljs åt bland lärarna och en tänkbar orsak till differenserna kan vara de olika förutsättningarna som arbetsplatserna erbjuder. Lärarnas intresse tycks också vara en viktig del i läsförståelseundervisningen.

 • 16.
  Emitslöf, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Cultural Anthropology.
  ‘The way we are speechless doesn’t mean our heads are empty’ - an analysis of Rwandan hip-hop and its ambivalences as a youth cultural expression tool in Kigali2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Anthropologists have frequently used music in general and popular music in particular as a means to gain a perspective into everyday realities of young Africans lives. Attempting to place myself amongst this range of researchers, I use the position of Rwandan hip-hop as a point of departure to examine how young men in Kigali relate to and shape their realities in terms of politics, freedom of expression, and the creation of space and opportunities in the Rwandan society.

  My study is based on two and a half months of fieldwork in Kigali during the period between August and October of 2013. The empirical material upon which my arguments rely consists of interviews with young hip-hop Rwandans located in Kigali, who were almost exclusively male. It is also drawn from classical anthropological methods of participant observations and daily partaking in the lives of my informants. My analytical understanding of this material is mainly based upon notions of agency and structure, and contextualized within contemporary Africanist scholars’ research on modern music and youth.

  By looking at the historical context of Rwanda, the current state of youth in Kigali, and the contemporary atmosphere of politics and hip-hop music, I seek to understand the contradictive role of music as an arena for youth to express themselves. Through the stories of young hip-hop men, I describe and communicate their perceptions of constrains related to historical and socio-political sensitivities, feelings of fear connected to outspokenness, and alternative means to voice their opinions.

  I illustrate how these young men use innovative strategies and metaphorical language as a way to negotiate with some of these constrains as well as to influence each other and embody senses of oppositional opinions and collective empowerment. I also examine how national politics and governmental initiatives have increasingly become intertwined with the music and how it is trying to take advantage of its attractiveness as a youth medium.

  Ultimately, I discuss how the impact of Rwandan hip-hop can be seen as double-ended, serving the interests of both governmental policies and the youth who in different ways are trying to liberate themselves from political constrains, and how this affect the empowering potential of the music. 

 • 17.
  Eriksson, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Linguistics and Philology.
  Anaforer kommer och går: En komparativ studie av nollanaforer i översättningar mellan svenska och franska.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nollanaforer är en vanlig form av referens i diskursen. I den här undersökningen granskas hur nollanaforer används i svenska och franska, med betoning på översättningar av skönlitteratur. Den undersöker hur användningen påverkas i översättningar samt studerar de mönster som finns för nollanaforer som inte översätts. Två parallellkorpusar har använts för insamling av data, en som innehåller en fransk roman med svensk översättning (Bombyx av Anne Rambach), samt en svensk roman med fransk översättning (Hypnositören av Lars Kepler). Undersökningen visar att det inte verkar finnas någon större påverkan på användningen av nollanaforer mellan källspråk och målspråk. Det är vanligare i svenska än i franska och påverkan blir därför inte särskilt stor. Undersökningen visar även att det finns fyra huvudsakliga anledningar till att nollanaforer inte översätts: Utsatt subjekt (subjektet står med i översättningen), gerondif (fransk verbform som gör nollanafor omöjlig), omformulering (översättningen har gjort att subjektspositionen försvinner och det finns därför ingen nollanafor), infinitiv (verbet knutet till nollanaforen står i infinitiv i översättningen). 

 • 18.
  From, Andreas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Den viljande människan och ett gott liv: -En undersökning av viljebegreppet hos Iris Murdoch och Simone de Beauvoir 2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Hansson, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Linguistics and Philology.
  Engelskundervisning i Kina och läromaterial: En beskrivande undersökning om kinesiska läroböcker i engelska och deras effektivitet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har undersökt kinesiska läroböcker för det internationella engelskaprovet IELTS. Läroböckerna har analyserats enligt ett kodningschema och teorier inom SLA (Second Language Acquisition). Uppsatsens resultat visar att de kinesiska läroböckerna inte följde SLA:s rekommendationer för optimal inlärning av främmande språk och lämnar därför stort utrymme för förbättring.

 • 20.
  Hartman, Jacob
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Church and Mission studies, Church History.
  Tigern, igelkotten och biskopen: Svenska kyrkans bemötande av Andra världskriget och beredskapen genom Torsten Ysander2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Hellgren, Margareta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Tala är silver, tiga är visdom: Användningen av konventionaliserade flerordsuttryck hos vuxenstuderande i svenska som andraspråk2014Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Hellsten Romeborn, Amanda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  RFSU – normbrytande?: En kritisk diskursanalys av sexualrådgivningsbroschyren Sex – på ditt sätt: om sex för unga.2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  RFSU är ett förbund som genom sexualrådgivning förändrar och befäster unga personers syn på kön och sexualitet. RFSU arbetar för jämställdhet och jämlikhet och för en öppen och bejakande sexual­rådgivning. Syftet med undersökningen är att studera huruvida RFSU når upp till målen för sin verksamhet vid utformningen av sexualrådgivningsbroschyren Sex – på ditt sätt: om sex för unga. I undersökningen används kritisk diskursanalys (CDA) tillsammans med queerteori. Bro­schyr­ens bilder och texter undersöks med hjälp av systemisk funktionell grammatik (SFG). I textanalyserna är fokus på mottagaranpassning, presuppositioner, modalitet och läsbarhet. Vidare undersöks sex­ual­rådgivningsdiskursen och författaren intervjuas om produktionen och mottagandet av bro­schy­r­en. Huvudfokus för hela uppsatsen är hur normer kring kön och sexualitet förmedlas men även funktionalitet, rasifiering och klass berörs.

       Frågeställningarna berör RFSU:s auktoritet, normer i broschyren och diskursen, textens läsbarhet och produktionen av broschyren. Resultatet visar att texten är lättläst och talspråklig och att författaren tonar ner sin auktoritet genom hög användning av modalverb och satsadverbial. Det finns viss normkritisk potential i broschyren men den reproducerar fortfarande begränsande normer. RFSU:s mål, att visa på en öppen och bejakande sexualitet, har uppnåtts och personer som avviker från cisnormen, vithetsnormen, heterosexualitetsnormen och funktionalitetsnormen inkluderas till viss del men huvudmottagaren är en främst en person som följer de normer som har analyserats. 

 • 23.
  Henricson, Karolina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Verb i elevtexter: En komparativ studie av elevtexter med olika betyg2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 24.
  Hietanen Ingman, Minna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Opersonliga personliga brev: En studie av språkdrag i CV:n2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen undersöker det personliga brevet i tio CV:n skrivna av personer mellan 18 och 25 år. Syftet är att ta reda på vilka gemensamma textdrag som finns, vilket görs genom att undersöka fyra stilmarkörer: fundament, bisatser, textbindning och vaghet. Texterna jämförs även med Arbetsförmedlingens och Unionens webbsidor för CV-tips för att se i hur stor utsträckning dessa tips följs. Resultatet visar att stilen skiljer sig mycket mellan texter skrivna av de som har gått på universitetet och de som har gymnasieutbildning. De universitetsutbildades texter har en högre formalitetsgrad där fundamenten är längre, bisatserna fler och textbindningarna mer komplexa. Texterna är även längre och författarna följer CV-tipsen mer. De gymnasieutbildade har förutom kortare texter även kortare fundament, färre och enklare bisatser samt enklare textbindning. Vaghet förekommer i texterna i form av formuleringar som är mycket öppna för tolkning, vilket visar på mottagarens makt över sändaren. Eftersom materialet är så litet kan man dock inte dra slutsatsen att det är utbildningsgraden som är orsaken till dessa skillnader.

 • 25.
  Jansson Winge, William
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Ethnology.
  Vart är vi påväg?: - En kvalitativ intervjustudie om en möjlig framtid2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Medier idag har ett stort intresse av att rapportera om hur vår framtid kommer att se ut. Mitt syfte är att undersöka hur människors framtidssyn påverkas av media. Material och metod består av halvstrukturerade intervjuer samt en förklaring om olika mediatyper. Slutresultatet tolkas med hjälp av en diskursanalys om identitet och gruppbildning. Frågeställningarna koncentreras kring informanternas syn på framtiden och hur media är med och påverkar den. Jag kommer fram till att mina informanter blir i en viss utsträckning påverkad av media, men att den egna världsbilden också spelar roll.

 • 26.
  Jensdotter, Linnea
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Religion och politik - en villkorad relation: en diskursanalys av mediedebatterna om de politiska utnämningarna av Omar Mustafa och Elisabeth Svantesson2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis analyzes the media debates generated by the election of Omar Mustafa to the board of the social democratic party, and the appointment of the conservative Minister of Labour, Elisabeth Svantesson. More specifically, the aim is to analyze newspaper material through a discourse analyze, to see if and how religious affiliation effects the possibilities to act as a political representative. Theories of othering and intersectionality serve as theoretical points of departure. Further, chains of equivalence from Laclau and Mouffe’s discourse theory are used to study how categories as “us” and “the other” are constructed in the material, and how these processes of categorization relate to the intersection of religion, gender and ethnicity. This study concludes that the discourse affects the possibilities to be categorized as a part of an “us” or “the other” and, according to this categorization, to act as political representatives. Related to the studied media debates, this result can be seen as a part of the explanation of the development in the specific cases; Mustafa is leaving all of his political assignments, while Svantesson remains as Minister of Labour.

 • 27.
  Jonsson, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Betyg på sin muntliga grammatik?: Sambandet mellan grammatisk utvecklingsnivå och betyg på det muntliga nationella provet i SVA12014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Kangas, Benita
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  "Men troligare är nog ändå att president Putins mål är att göra livet surt för Ukraina.": En studie om objektivitet i SVT:s nyhetsartiklar rörande krisen mellan Ryssland och Ukraina2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Karlsson, Lovisa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  "Är det här ens svenska?": En undersökning av förekomsten av dialektord i Kalmar och Mönsterås2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om huruvida dialektord fortfarande finns kvar i dagens gymnasieungdomars språk i Mönsterås och Kalmar. Syftet är att undersöka förekomsten av dialektord i ungdomarnas språk samt att se vilka av de undersökta orden som är mest och minst frekventa i deras ordförråd. För att ta reda på om ungdomarna använder dialektord genomförde jag en enkätundersökning i sammanlagt åtta gymnasieklasser i orterna. Enkäten innehöll 40 ord och varje ord följdes av tre frågor: de fick svara på om de hade hört ordet, själva skulle kunna använda det och om de vet vad ordet betyder.

  Resultaten mellan flickor och pojkar, gymnasieklasser och ursprung jämfördes. Flickor har fler dialektord i sitt ordförråd än pojkar. Om man läser på ett teoretiskt eller praktiskt program har inte så stor betydelse för hur många dialektord som finns i ens ordförråd. Den största skillnaden finns mellan de som kommer från landsbygden och mindre orter jämfört med de som är uppvuxna i städer. Stadsborna har betydligt färre dialektord i sitt ordförråd. De vars föräldrar är uppvuxna i Småland kan fler ord än de som har föräldrar från annan ort. Slutligen kom jag fram till att gymnasieungdomarna kan färre dialektala ord än de äldre informanterna.

  Orden har delats upp i fyra grupper efter hur många elever som har sagt att de använder dem, har hört dem och kan deras betydelse. Många av de vanliga orden är sådana som har kommit att användas i större geografiskt område eller sådana som inte har någon exakt motsvarighet i standardsvenskan.

  Sett till annan tidigare forskning är mina resultat inte förvånande. De som bor på landsbygden är mer dialektala än de som bor i städer och äldre är mer dialektala än yngre. Däremot anses män vara mer dialektala än kvinnor. I denna undersökning är dock de kvinnliga informanterna mer dialektala än de manliga, vilket också vissa andra undersökningar har kommit fram till. Detta tror jag dels har att göra med engagemanget vid genomförandet av enkätundersökningen men framför allt att kvinnor har ett större ordförråd än män, inte bara vad gäller det dialektala ordförrådet utan också sett till standardspråkets ordförråd.

 • 30.
  Lantz, Frida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  "Det känns inte komfortabelt att läsa texten.": Stil i den vetenskapliga genren i gymnasieskolan2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen i den här uppsatsen behandlar stil i den vetenskapliga genren i gymnasieskolan. Materialet som undersöks är nio elevlösningar, tre vardera från betygen A, C och E, från det nationella provet i Svenska 3, delprov A. Syftet är att undersöka om det finns några skillnader i stil mellan texter som fått betygen A, C eller E och vilka skillnader som finns i sådana fall. Genom kvantitativa och kvalitativa stilanalyser av texterna studeras stildragen personlighet, formalitet och användning av referatmarkörer.

  Undersökningen visar att användningen av personliga pronomen är likvärdig oavsett betyg. De texter som fått A uppvisar dubbelt så många opersonliga stildrag som texterna med E och C i betyg. Användningen av informella stildrag, det vill säga talspråkliga drag och vardagliga uttryck, minskar ju högre betyg texterna fått. Slutligen visar undersökningen att de texter som fått A i betyg har högst frekvens av referatmarkörer och de visar dessutom en större variation av dessa.

  Slutsatsen från undersökningen är att de undersökta stildragen påverkar betyget, men resultaten måste undersökas i ett större material för att vara statistiskt säkerställda.

 • 31.
  Lantz, Sasha Vanessa Natalie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  The Character(s) of God in Baraita de-melekhet ha-mishkan2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 32.
  Larsson, Sofia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Church and Mission studies, Church History.
  Ivar Rhedin i fokus: En analys av kolumnen Från vår horisont/Horisonten i Göteborgs Stifts Tidning 1934-19452014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 33.
  Lendi, Charlotte
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Varför är det så svårt? - En studie av kulturhistoriska museers arbete med hbtq-perspektiv i samlingar2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this two years master’s thesis in Archive, Library and Museum Studies is to analyse how Swedish cultural history museums work to include LGBTQ-heritage (LGBT is the acronym for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer) in their collections. This work is articulated around three research questions. These interrogate museum practice about collecting and collection management, what it looks like in the already gathered collections as well as the implications such work implies on a broader level. The theoretical framework throughout the paper is gender and LGBT studies as well as queer theory. The analytical tools that have been used are bias-theory (Carruthers 1987), stereotyping (Pickering 2003) and classification theory (Bowker & Leigh Star 2000). Seven interviews form the main empirical material that is analysed in order to grasp museums collecting practice and collection management.

  Today’s museums practice is influenced by the new trends in democratic representation and seeks therefore to include new narratives that include the LGBTQ community. Museums are either collecting new material with connection to the LGBTQ community or look inwards in order to reinterpret older collections and maybe find a link to it. Both strategies rouse questions that are discussed in this paper. How to classify and document that material as well as selection processes and the traditional museums relation to the alternative collecting practice as the grassroots organizations stand for are discussed in the thesis.

 • 34.
  Levin, Clara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Mänsklig säkerhet, ett säkerhetspolitiskt intresse?: En feministisk analys av skillnaden mellan retorik och praktik i svensk utrikespolitik och säkerhetspolitik med utgångspunkt i vapenexporten åren 2010 till 20122014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är ett land som står upp för mänskliga rättigheter, fred och frihet. Sverige är även världens tredje största vapenexport per capita och 2013 gick över 40 procent av vapenexporten till icke-demokratier. Bilden av Sverige som en humanitär stormakt är inte kompatibel med Sveriges vapenexport. Uppsatsens syfte är att ur ett feministiskt perspektiv undersöka diskrepansen mellan retoriken i den officiella utrikespolitiken och den praxis Sverige har vid vapenexporten. Diskrepansen undersöks genom att analysera hur Inspektionen för strategiska produkter (ISP) argumenterar. Detta för att även se till vilken roll mänskliga rättigheter och mänsklig säkerhet har vid bedömning av exporttillstånd. Uppsatsen vill visa på ett alternativt sätt att se på vapenexporten och säkerhetspolitiken. Nämligen ur ett bredare feministiskt perspektiv, för att visa på prioriteringar inom en stat. Analysen visar på att försvars- och säkerhetspolitiska skäl övertrumfar utrikespolitiska principer och mänskliga rättigheter är frånvarande vid bedömning av export. Analysen visar även att ISP i sin argumentation reproducerar en könsmaktsordning som bygger på kvinnors underordning.

 • 35.
  Lindahl, William
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Med mänskliga mått: En jämförelse mellan teologisk och ateistisk humanism2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 36.
  Lindström, Elina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Boye och "jag": En grammatisk analys av en litterär persona2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats använder jag den interpersonella metafunktionen inom systemisk-funktionell grammatik för att undersöka sex av Karin Boyes dikter, detta med syfte att se huruvida en sådan här analys kan säga något av intresse om diktjaget. Analysen genomfördes enligt Holmberg och Karlssons modell i Grammatik med betydelse, där subjekt och finit tagits ut varpå språkhandlingar markerats och modalitet kommenterats. Dikterna är hämtade ur Boyes Samlade dikter. Av min analys framgår att jaget behandlar sig självt som visare och mer klarsynt än en vanlig människa, men samtidigt är slav under ett mänskligt känsloliv. Jaget framställer sig självt som en auktoritet på lidande och en konstnär med kontroll över sin penna. Min slutsats blir därför att den systemisk-funktionella modellen kan vara till nytta vid lyrikstudier.

 • 37.
  Ljung, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  "Hon är sniken - inte slarvig": En SFG-analys av hur kvinnliga och manliga politiker framställs i media efter skandaler2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur de två manliga politikerna Håkan Juholt och Sven Otto Littorin samt de två kvinnliga politikerna Gudrun Schyman och Ulrica Schenström framställs i kvällstidningen Aftonbladet efter politiska skandaler. Syftet är att med en systemisk-funktionell analys i kombination med en kort ideologikritisk analys undersöka ifall det förekommer några skillnader mellan framställningarna av manliga och kvinnliga politiker.       Frågeställningarna berör: artiklarnas verbprocesser, i vilken mån politikern är deltagare i processerna, i vilken utsträckning politikern är första- och andradeltagare i processerna, vilken verklighetsbild artiklarnas påståenden framställer samt ifall skillnaderna kan kopplas till genus.       Materialet består av sammanlagt 20 artiklar från kvällstidningen Aftonbladets hemsida, där de första fem artiklarna där skandalerna nämns analyseras i respektive skandal. De tillämpade metoderna är en kvantitativ SFG-analys av verbprocesser inom den ideationella nivån samt en kort, kvalitativ ideologikritisk analys – även den inom den ideationella nivån.              Undersökningen visar att det finns en ojämn rapportering av skandalerna, där de kvinnliga politikerna är deltagare i relationella processer mer frekvent än de manliga, vilket innebär att de oftare sätts i relation till något annat eller beskrivs som bärare av egenskaper och attribut. De manliga politikerna är något mer frekvent deltagare i materiella processer samt mer frekvent deltagare i verbala processer vilket innebär att de oftare framställs som agerande eller som talare. Vidare visar resultatet att Aftonbladet fokuserar mer på de kvinnliga politikerna som privatpersoner men mer på de manliga politikernas förseelser, vilket är i enlighet med tidigare forskning. Aftonbladets rapportering av manliga och kvinnliga politiker efter dessa skandaler är därmed inte helt jämställd.

 • 38.
  Lund, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Inte var väl det så synd? Om församlingspedagogers syn på synd och hur de hanterar ämnet i barn- och konfirmandgrupper2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 39.
  Lundberg, Inger
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Fornföreningen Fibulas museum: Svårigheter med att rekonstruera en plats2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Fornföreningen Fibula on the Aland Islands contacts the author because its members want to create a museum.The purpose of this two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies is to shed light on what a museum really is. The research question I have answered is “what is a museum and is this what Fibula really wants in their reconstructed Viking village?”. Based on interview material, ethnographic field studies, relevant research in the subject and documents from Fibula, I have answered the research question. My theory is grounded and the methods are qualitative.The result of the analysis is that a museum is a non-profit, permanent institution mediating knowledge. It is a heritage value protector and a museum is obligated to take care of and conserve its museum objects and to safeguard the heritage professionally. A museum has to respect and understand the heritage it manages. Research anddocumentation of the museum collections is the key to maintain professionalism. A museum is always active and it can be a participating museum where visitors are included in the museums democratic processes. Fibula is a heritage entrepreneur and the association will find it difficult to manage a museum professionally due to that reason. Fibulas members have an existing sense of place for the Viking village in Kvarnbo and its surroundings. To bring attention to this fact in the future a museum, a visitor center, a walking trail or a development of the Viking village into a living history museum or an (archaeological) open air museum could be relevant. At the moment it seems doubtful however that Fibula and its members got the time, the commitment, the resources and the knowledge it takes to run a museum. Perhaps a museum can be created in the future if respect and understanding of heritage value will come to pass. Entrepreneurship and the sense of place alone don’t lead all the way to a museum.

 • 40.
  Lundin, Carl-Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Church and Mission studies, Church History.
  Den kyrkliga söndagsskolans och barngudstjänstens etablering i Västerås stift 1900-19162014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Svenska kyrkan mötte den nya tid som föranletts av enhetskyrkans uppluckring. Detta har gjorts genom en konkret studie av framväxten av kyrkliga söndagsskolor och barngudstjänster i Västerås stift åren 1900-1916. I början av perioden fanns regelbundna söndagsskolor och barngudstjänster i endast ett fåtal församlingar, men i slutet av perioden fanns sådana verksamheter i nästan en majoritet av församlingarna. Studien visar att de enskilda församlingarna var beroende av resurser för att starta och att hålla igång regelbundna verksamheter för barn. Den organisering och centralisering av församlingsvården som ägde rum i början av 1900-talet var därför en förutsättning för framväxten av söndagsskolor och barngudstjänster. I uppsatsen studeras även de modeller som användes för barngudstjänster och söndagsskolor, samt hur barnens sätt att besöka kyrkan förändrades under samma period.

 • 41.
  Madell, Niklas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Ethnology.
  Russia in the shadows: Framväxten av rysskräck i Sverige och Rysslandsdiskurs i två svenska dagstidningar under byggandet av Nord streams gasledning i Östersjön2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 42.
  Maksimov, Minna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Hur står det till med tron?: En kvalitativ undersökning om gudsbilder hos anställda i Svenska kyrkan.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag har i denna uppsats undersökt hur anställda inom Svenska kyrkans gudsbilder står i förhållande till de gudsbilder som går att utläsa i Svenska kyrkans bekännelseskrifter samt i Kyrkoordningen för Svenska kyrkan. Detta har jag gjort genom kvalitativa intervjuer med en intervjumetod baserad på och inspirerad av Jan Trost. För att studien skulle falla inom ramarna för uppsatsens omfång gjorde jag ett urval ur Svenska kyrkans bekännelseskrifter som jag baserade på vilken relevans skriften har för anställda och medlemmar inom organisationen. Jag ville att det skulle vara skrifter som dels har hög igenkänningsfaktor och dels har ett historiskt arv som väger tungt. I mitt val av informanter satte jag kriteriet att det skulle vara anställda som ansvarar för undervisning, förkunnelse och mission i församlingarna och därmed är de som i huvudsak möter medlemmarna i samtal om Gud. Som stöd i min tolkning av vilka gudsbilder som bekännelseskrifterna samt kyrkoordningen ger uttryck för använde jag mig av ett antal skrifter ur en skriftserie om Svenska kyrkans bekännelsefråga som på olika sätt beskriver, tolkar och resonerar kring de texter som jag själv valt att studera.

  I min analys av Svenska kyrkans gudsbilder utifrån valda bekännelsedokument har jag kommit fram till att dokumenten sällan använder sig av samma beskrivande ord. De dokument som gör detta mest frekvent är den apostoliska och den nicenska trosbekännelsen. Det har dock inte varit ett hinder i min analys att dokumenten i stort saknar gemensamma nämnare. Då beskrivningarna inte motsätter sig varandra har det snarare givit de uttolkade gudsbilderna så väl djup som bredd. Jag fann i min analys att Svenska kyrkan tror på en Gud som är treenig. Jag konstaterade också att den treenige guden är skapare, försonare och livgivare, något jag valt att kalla för ”grundläggande föreställningar”, d.v.s. de föreställningar som i någon mån går igen i flera av dokumenten som jag analyserat. Vidare har jag konstaterat att Svenska kyrkan också representerar en mängd sekundära föreställningar som jag menar fungerar som komplement till grundföreställningarna.

  I analysen av mina informanters svar konstaterade jag att de delar Svenska kyrkans grundföreställningar om Guds treenighet och treenighetens egenskaper. Gällande

  informanternas sekundära föreställningar så skiljde de sig i språkbruk från Svenska kyrkans gudsbilder, men jag såg ändå att det fanns många gemensamma nämnare, även om det också fanns viss diskrepans. I denna del av analysen återkopplade jag till språkets begränsningar och utmaningar. Dels uppstår problematik när jag tolkar informanternas svar eftersom vi har olika referensramar i förhållande till de begrepp vi använder, d.v.s. när jag talar om Gud så föreställer jag mig de egenskaper jag kopplar till Gud, medan informanten kan föreställa sig andra egenskaper än jag. Dels uppstår problematik att med begränsade medel, så som språket, försöka förklara och beskriva en Gud som de flesta informanterna upplever som obegränsad. Som jag redogjorde för i kapitel 1.6 har jag genomgående i min studie tvingats förhålla mig till just språkets begränsningar i förhållande till föreställningarna om Gud och konstaterade inledningsvis att så väl informanter som andra forskare på många olika sätt sätter ord på och förklarar denna problematik att tala om någon/ något som man uppfattar som obegränsat när språket och man själv är begränsad.

  Jag konstaterade också att informanternas gudsbilder står i viss diskrepans med Svenska kyrkans gudsbilder, men att denna framför allt ligger på individuell nivå. Den enda gemensamma diskrepans som jag fann i min analys var att informanterna inte ger uttryck för att dela Svenska kyrkans uppfattning att Gud är så väl ett offer som en domare.

  Min inledande hypotes och föreställning, att det skulle finnas diskrepans mellan personliga gudsbilder och de gudsbilder som organisationen i ovan nämnda skrifter representerar visade sig vara delvis riktig, men inte i den utsträckning som jag hade förväntat mig. Det jag ändå konstaterat är att det i denna studie är pedagogernas gudsbilder som i största utsträckning skiljer sig från Svenska kyrkans gudsbilder men att det finns vissa skillnader även i prästernas och diakonernas gudsbilder. Det jag också har kommit fram till är att skillnaderna framför allt ligger i med vilka ord man beskriver Guds olika egenskaper och i att vissa egenskaper utelämnas. 

 • 43.
  Olsson Dahl, Sofie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Katastrofberedskap: En samverkans- och kommunikationsfråga för kulturarvet2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this masters thesis, based on discourse analysis and organization theory, is to study how individuals in different Swedish cultural organizations- and agencys are working with disaster preparedness.

  The purpose of this is to examine whether organizational structures affect different persons work, cooperation and practical application concerning disaster preparedness in collaboration with both external and internal organizations.

  The research shows that disaster preparedness are affected by priority issues as well as financial resources causing consequences for future work concerning this kind of issues.

  Another problem which is also examined and discussed in this thesis are the problematic approach to personal initiative which today is the leading operation for the organizations to deal with disaster preparedness instead of creating professional titles for the persons handles these complex issues.

 • 44.
  Row, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, The Social Sciences of Religion, Sociology of Religions.
  Perceptions of death amongst Swedish teenagers: A mixed methods study2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The absense or presence of death in the public discourse has been on the death studies agenda for a long time. Although the tone of this debate was once set by writers who bemoaned the hidden nature of contemporary death and the un-healthy, dishonest modern death ways, recent research has focused on death’s re-emergence into public discourse, not least via mass and social media. This study aims to contribute to the debate by mapping teenagers’ perceptions of death and the process by which they arrive at them. Furthermore, this study looks into religion’s role in this process. This is a relevant aspect considering that the Church of Sweden is still responsible for funeral organization, despite the 2000 church/state split. This mixed methods study combines data from a survey of three upper sec-ondary schools in three different Swedish cities with data from semi-structured interviews with students from each of the three schools. Socialization theory (more specifically death socialization) and unpacked religion are used to analyse what shapes the teenagers’ perceptions of death. The author concludes that alt-hough the teenagers are well aware of the presence of death in media, this pres-ence does not shape the way they think about death. Death socialization instead takes place in the primary group and only in connection to primary group deaths. The religious funeral remains important to the teenagers, but it is disconnected from their personal beliefs and primarily important as a tradition.

 • 45.
  Rydving, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  "Allt ser rätt ut!": Språkliga strategier hos några svenskar bosatta i Norge2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om några i Norge bosatta svenskars skriftspråk och deras attityder till norskt tal- och skriftspråk. Syftet med uppsatsen är att undersöka omfattningen av den språkliga anpassningen i informanternas egna skrivna texter och att belysa inställningen till att använda norskt tal- och skriftspråk. Informanternas egen uppfattning om hur de själva skriver, blir också undersökt. Materialet, som omfattar texter hämtade från informanternas bloggar och tre intervjuer, analyseras med utgångspunkt i norskhetsindex (NIX), samt i tidigare forskning om skandinavisk grannspråksförståelse. De tre informanterna har bott i Norge mer än tio år.

  Resultaten visar dels att nästan ingen ackommodation (språkliga anpassningar) görs i de skrivna texterna, dels att informanterna skriver som de säger att de gör. Vilken attityd informanten har till att använda norska påverkar graden av ackommodation i både talat och skrivet språk. Att tala svensk dialekt kan vara en faktor som påskyndar språklig anpassning till norska. Dessa resultat stämmer i hög grad överens med tidigare forskning om skandinavisk grannspråksförståelse.

 • 46.
  Rylander, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Vem hörs mest idag?: En studie av verbal interaktion och könsmönster i klassrummet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 47.
  Sahlström, Felix
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Islamisk feminism: En diskursanalytisk studie av islamiska feministers syn på elementet hijab2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  In the late 1900s the Islamic feminist movement arose in a time of an Islamic renaissance in the Arab world. Even though it started as an Arabic movement it quickly spread to the international arena and became global. Today there are Islamic feminists all over the globe and this study is a discourse analysis with a focus on the Islamic feminist movement of today. The aim of the study is to investigate what the members of the movement have in common and on what viewpoints their opinions differ. The material used for the study is Internet blogs written by Islamic feminists and the timeframe of the blog posts stretches from the start of the Arab Spring until today. There is a focus of the debate concerning hijab in the blog posts chosen in order to limit the available material.                                                                     

  The conclusion of the essay is that there are similarities to be found on all the blogs concerning the issue of hijab. A majority of the bloggers agree that wearing hijab is compatible with the Islamic feminist discourse, but there is no complete consensus on the subject. Overall the results show that there are many similarities to be found concerning Islamic feminism that points toward that the Islamic feminism can be viewed as a holistic movement today. All writes argue that the pre-Islamic society was patriarchal and that this patriarchal society influenced misinterpretations of the Qur’an. Women became wrongfully minimized through the faulty interpretations and the bloggers argue that the Qur’an should be reanalysed. The bloggers describe that God’s initial intention was an equal society.   

 • 48.
  Samuelsson, Cecilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Att öppna texten för det främmande: en studie av litteraturens gränser och möjligheter vid gestaltningen av det främmande och annorlunda, den andre och av lidande.2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine ways of writing experiences of the strange and different, experiences of the other in his or her otherness and experiences of suffering. The study focuses possibilities and limits for the writing of these experiences and aims at finding a tangible way of writing literature. Part of the aim of this study is to elaborate a proposal for a way of writing experiences of the strange and different, experiences of the other in his or her otherness and experiences of suffering.

      The material for the study consists of three different approaches to literature, in which theories on literature or analyses of literary works are presented. This material is initially analysed in separate analyses in which conceptions, strategies and methods for writing experiences of the strange and different, the other and suffering are identified. Secondly, the material is analysed in a comparative analysis, aimed at finding similarities and differences between the approaches but above all to let the approaches supplement and challenge each other. The second part of the study consists of the elaboration of a proposal for a way of writing based on the result of the first analyses.

     The result of the study is a way of writing in which the limitations and inabilities of literature are used as critical and creative resources. These limitations and inabilities consists of the violence of the literary naming and designation, and the boundaries between identities that render a complete insight in the experiences of someone else impossible. With these limitations and inabilities as a starting point, conceptions, strategies and methods for writing literature are distinguished and developed. A movement between nearness and distance both in content and form is identified as a fruitful way of writing that can mediate experiences and avoid to arrange what is strange and unfamiliar in these experiences into the familiar, as well as and openness for a manifoldness of possibilities. As distinct way of writing is distinguished in the metaphor, a literary device in which the movement between nearness and distance is made concrete. In the elaboration of a proposal for a way of writing these conceptions, strategies and methods provided the framework for a way of writing which doesn’t reduce experiences or close the literary text for a multitude of possibilities.  

 • 49.
  Santoyo Bahamón, Mariana
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  RESTORING SHATTERED CHILDHOODS, A DEBT TO HUMANITY: Learning from the Disarmament, Demobilization and Reintegration Process for Children in Sierra Leone2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An attempt to bring together a set of conceptual and theoretical issues related to the programming of the Disarmament, Demobilization and Reintegration Process for child soldiers in Sierra Leone. By questioning if the programmes have considered cultural and contextual specificities, this is a qualitative case study based in the text analysis of secondary data from a number of different researchers and practitioners from the field. The latter will be done by correlating conceptual and theoretical dilemmas based in the definition of child soldiers and their navigational skills, and will be analyzed under four topics chosen to present the cultural and contextual specificities of this case. Conclusions and recommendations will leave in evidence the fact that in the case of Sierra Leone, the DDR programme for children did not prioritize a cross- cultural approach and deliberately ignored navigational skills from former child soldiers, it delegitimized local initiatives for reintegration, failed in promoting a gender-sensitive component in the programme, and demonstrates a lack of cooperation between humanitarian and development agencies, which have been insistently westernized. The case of Sierra Leone is an interesting experience from which much can be learned, but mostly because it highlights the fact that each case is different and the urgency of considering the improvement of aid in a more individualized perspective. 

 • 50.
  Saxerbo Sjöberg, Karolina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Ancient History.
  Hidden possibilities: Possible uses of hillforts in southern Gwynedd, north-west Wales2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Only one of the hillforts of southern Gwynedd has been submitted to a small excavation, and the forts in this study are quite forgotten in the larger British hillfort research. This thesis explores the forts’ possible uses through an analysis of their landscape setting, accessibility and view, architecture, internal features and archaeological setting. The result of the analysis show a variety of uses , for example related to occupation, trade, exchange or communication, agriculture and pastoralism, defence, religion and ritual. In addition, some larger patterns, connections and pairings of forts also come to light. Hopefully this study will lead to a heightened interest in, and future studies and excavations of the forts of southern Gwynedd.

12 1 - 50 of 71
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf