uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 80
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Ahlkvist, Felix
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Studies in Faith and Ideologies, Systematic Theology and Studies in World Views.
  Ondska och mening: En studie av gestaltningar av ondska och meningsskapande i Pär Lagerkvists prosa.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present Bachelor thesis deals with the portrayals of evil in the two novels Dvärgen (The Dwarf) and Bödeln (The Hangman), both written by Swedish author Pär Lagerkvist and published in the first half of the twentieth century. The theoretical starting point of the thesis is based on a text centered analysis in which I will assume that the fictional characters can be treated as if they were real. In two separate analyses of how evil is portrayed and what functions it can fill, I illuminate a number of examples of how evil is expressed in the narratives. I also show that evil can be portrayed as something that creates meaning within the framework of the literary texts. 

 • 2.
  Axelsson, Stig
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Predikantskap i Frälsningsarmén: Erik Wickberg stabschef och general 1961–19742016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning och slutsatser

  Syftet med undersökningen har varit att studera växelverkan hos Erik Wickbergs predikantskap, mellan den identitetsskapande funktionen och mellan hans försök att höja predikans status internationellt. På detta sätt har jag också velat lyfta fram predikans roll som pastoral företeelse inom FA och för att kunna göra detta har jag ställt följande frågor:

  1.    Vad kännetecknar Wickbergs predikantskap?

  2.    Vilken syn på FA:s identitet kommer till uttryck i Wickbergs predikningar?

  Det är svårt att särskilja de två frågorna för de hör intimt samman. Därför är också svaren sammanflätade med varandra.

  När det gäller Wickbergs predikantskap så står han i en succession där han är den nionde generalen. Predikantskapet vilar i FA:s tidiga uppdrag att vara en röst både för och till de människor inga andra når. Booths teologi formades i tre steg. Det första steget ledde fram till att FA kom att förkunna både frälsning och helgelse. Det andra steget handlar om att FA är skapad av Gud och helgad för det speciella uppdraget att vara en röst både för och till de människor inga andra når. Det tredje steget gjorde FA till pionjärer på det sociala området som gör att man också har ett sådant arv att förvalta. Wickberg omfattar tanken att FA är en del i Guds universella kyrka. Han betonar att FA är sammanlänkad med Guds folk från Bibelns tid och med kristna genom årtusenden. Allt detta bekräftas i hans predikningar. I hans böcker och predikningar sägs det ingenting om att han ser FA som en kyrkoinstitution.   FA:s identitet som armé kommer tydligast fram i orden då han säger att FA ska vara en protesterande armé mot andlig slöhet, mot rasbarriärer och annan ondska. Wickbergs predikantskap utgår från denna självbild.

  Wickbergs predikantskap har också med personen Wickberg att göra. Hans barn- och ungdomstid präglades av FA, de många flyttningarna, nya språk och nya kulturer. Barn- och ungdomstiden gjorde honom både självkritisk, trygg, flexibel och öppen för allt nytt. Utbildningen, en aldrig sinande läslust och de olika uppdragen under 1924–1961 gjorde honom kompetent för ett ledarskap på högsta nivå. Under hela hans liv studerade han Bibeln och brottades med olika teologiska uppfattningar. Detta gjorde honom trygg i förkunnargärningen. Denna uppgift är också den som han satte främst i sin gärning som frälsningsofficer.

  Wickbergs predikantskap vilar också i FA:s homiletik. Bernard Watson konstaterar om Wickberg att ”By Salvationist average he had a high degree of Biblical scholarship though he always sought to express it in terms that ordinary people could understand”. Wickberg har alltså förmågan att sammanlänka en god teologi med möjligheten för alla att förstå. Homiletikens innehåll handlar om människans frälsning och ett fördjupande av det andliga livet genom helgelsen. Detta har också präglat Wickbergs förkunnelse. Slous har visat på att homiletiken har förändrats sedan den viktorianska tiden. Förkunnelsen då var av angripande natur men Slous talar om att denna bör vara av inbjudande karaktär. Wickberg är mån om att hans predikantskap ska vara både resultatinriktat och samtidigt ska det vara varmt och inbjudande.

  När jag sammanfattar Wickbergs predikantskap så upplever jag hans stora tilltro till Guds ord. Hans fokus är så starkt på innehållet i evangeliet att han undviker att ta upp samtidens stora händelser. Han snuddar vid dem genom att tala om ”materialismens och världens stormar” liksom han i samma predikan tar upp ”underströmmar” som kan förkväva vår kristna tro. Jag upplever hans predikningar som en ”väckarklocka”. Jag tänker då på hans syn på FA som han vill se som en proteströrelse, hans oro för dåliga predikningar, bristande tro och försummelsen att inte tillräckligt predika om helgelse.    

  Wickberg förkunnar också en helhetssyn på människan i sina predikningar. Jag tänker på de tre begreppen ”ny vitalitet”, ”intellektuell validitet” och ”social relevans”. Jag konstaterar slutligen att Wickberg genom sitt sätt att predika bekräftat att predikantskapet är identitetsskapande och att han på ett medvetet och strategiskt sätt har arbetat för att höja status och standard på predikan från sin internationella plattform.

 • 3.
  Badani Zuleta, Paola
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Linguistics and Philology.
  Restoring the face of history on stage: Taking Tiger Mountain by Strategy - A model opera in revolutionary service2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is to present identified modifications in the model opera Taking Tiger Mountain by Strategy, and to put these in perspective of its trajectory from its origins in the novel Tracks in the Snowy Forest, to its final form as the studied model opera from 1970. A semantical analysis was employed in the study of the book and the script, whereas semiotics served as a tool in identifying the existence and use of traditional elements from the theatrical form of jingju in the model opera. The contextualized analysis of the encountered alterations and their employment in relation to their history and contemporary circumstances shed a light over the importance of the identified elements’ role in using the model opera as a tool for clarifying differences between good and evil as established by the contemporary political elite. Going beyond its entertaining purpose and in accordance with the established policies regarding the arts set by the Communist Party, director Jiang Qing created a medley of Chinese and Western instruments, reformed jingju elements and rephrased lines. A medley conveying the indirect message of the right way to follow, in the disguise of a communist hero besieging Tiger Mountain in the name of revolution.

 • 4.
  Berntsson, Peter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Old and New Testament Exegesis, New Testament Exegesis.
  The First and the Last: Eschatological Reversal in 1 Enoch and the Gospel of Luke2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Berzén, Lucas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Ancient History.
  Gräva I Staden: Hur upprättandet av stadsGIS kan främja stadsarkeologin och ge en ny försåelse för Östhammar och Öregrunds historia2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Berzén, Lucas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vilken historia förmedlas?: en läromedelsstudie om Skånes nationsskifte2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta är en studie av historieframställningen i läromedel riktad mot grundskolans årskurs 4 – 6. Då historieämnet ges en tydligt identitetsskapande roll i styrdokumenten har aspekter kopplade till identitet och historieframställning undersökts. Den del av historien som undersökts är tiden för Skånes nationsskifte, då landskapet gick från att vara danskt till att bli svenskt. Eftersom Skåne idag ses som en självklar del av Sverige anser jag att just de identitetsskapande aspekterna av historieframställningen skulle vara lämpliga att undersöka i detta historiska förlopp.

  För att kunna tolka hela den historiska framställningen har teorier kring narrativ och textens berättande egenskaper används, samtidigt som de kulturer där historien produceras identifierats som en del av ett historiebruk. Historia är något som brukas, skapas och återskapas kontinuerligt vilket gör det mycket intressant att studera förändringar över tid. För studien gjordes därför en historisk jämförelse där läromedel avgränsade till läroplansreformerna Lgr80, Lpo94 och Lgr11 valdes ut. Enligt sammanställningar som gjorts på historiedidaktisk forskning är de nyare läromedlen något som utforskats i mycket liten utsträckning, liksom forskning på material riktat mot de lägre åldrarna. Detta ligger till grund för studiens avgränsning och syfte.

  Studien är utförd på ett begränsat material som undersöks genomgående för att ge en så representativ bild av historiebruket som möjligt. Genom att begränsa materialet ämnar studien inte att ge en heltäckande bild utan snarare att identifiera rådande normer inom historieframställning och läromedel.

  Studiens resultat visar att det finns en problematik med hur historieframställningen ser ut i läromedlen. Innehållet styrs tydligt utifrån den kultur den produceras i och förhåller sig inte så nyanserat till historien som styrdokumenten menar att historieundervisningen ska göra. 

 • 7.
  Björkquist, Vincent
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  ”Letar du efter din ’precious’!”: Perspektiv på omnämningar och tilltal i en polisskribents Facebookinlägg2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Polisen är en statlig myndighet, vilket innebär att de har vissa skyldigheter gentemot samhällets medborgare. Uppdrag, vars karaktär och form skiftar i takt med samhälleliga och tekniska förändringar.

  Syftet med föreliggande uppsats är att utröna huruvida Polisens Facebookinlägg ger upphov till ett mönster i inläggens perspektivbruk, i vilken utsträckning det eventuella mönstret kan härledas till inläggens kontext, samt vilken relation det ger upphov till mellan Polisen och medborgarna som de representerar. Detta görs genom sammanställningar av bruket av lexikogrammatiska element på fyra olika perspektivnivåer i 11 Facebookinlägg skrivna av polisen Scott Goodwin och publicerade på Polisen Växjö/Alvestas Facebooksida.

  Resultatet visar att inläggen demonstrerar inte bara ett, utan flera olika perspektivmönster, som i flera fall hamnar i konflikt med varandra. Majoriteten av mönstren har gemensamt att de i stor utsträckning bidrar till att framhäva såväl människan bakom uniformen som den vanliga samhällsmedborgaren, men det förekommer också tecken på att det traditionella myndighetsperspektivet inte är helt övergivet. Slutsatsen är att inläggen kan vara tidiga tecken på hur den maktutövande myndighetstexten genomgår omvandlingar. Omvandlingar som redan har gett och kommer att fortsätta ge upphov till nya typer av relationer mellan Polisen och de myndighetsutövare som utgör samhällets medborgare.

 • 8.
  Brandt, Jimmy
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, History of Religions.
  Does the Dude Abide by the Tao?: A comparative study of Dudeism and the Tao Te Ching.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Dudeism was inspired by a film released in 1998 named The Big Lebowski, which recounts the adventures of a character called the Dude, the namesake of the religion. The Dude is an example of the (mostly) ideal practitioner of Dudeism, which Dudeists mean has existed throughout the ages, expressed differently by different systems of belief and behaviour while retaining an essential Dudeistic spirit.

     A superficial overlook of this system of belief and behaviour finds many similarities to early Taoism, a parallel which Dudeism itself encourages, particularly in regards to the Tao Te Ching. It is also clear that many of Dudeism’s central concepts are inspired or borrowed from said work.

     This essay explores the relationship between Dudeism and Taoism through comparison, focusing on the teachings of Tao Te Ching in relation to Dudeist thought and practice. It seeks to establish Dudeism’s religious history as a religion firmly rooted in both a modern motion picture and ancient Eastern thought. The essay concludes that Dudeism has adapted the teachings of the Tao Te Ching for a modern, Western audience through the language and imagery of The Big Lebowski, adding its own twists to ancient concepts. 

 • 9.
  Braun, Disa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Som man tilltalas får man resa: En stilistisk och systemisk-funktionell analys av resmålsbeskrivande text2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka huruvida språket skiljer sig åt i resmålsbeskrivningar riktade till två olika målgrupper hos en reklambyrå – erfarna livsnjutare och en bredare allmänhet. Metoden som används i undersökningen är en kombination av stilistisk analys och systemisk-funktionell grammatisk analys. Den stilistiska analysen undersöker huvudsakligen syntax och ordklasser medan den systemisk-funktionella analysen behandlar texternas interpersonella metafunktioner, alltså relationen avsändare och mottagare emellan. Resultaten visar att resmålskategorierna skiljer sig åt mycket lite. Det finns alltså inte många stabila målgruppsegenskaper. De som förekommer inom premiumtexterna är mindre krånglig syntax och färre explicita uppmaningar. Inom chartertexterna förekommer mer krånglig syntax och påtagligt fler explicita uppmaningar. Inom kategorierna skiljer sig texterna åt mer än vad de gör kategorierna emellan. Slutsatsen av det hela är att syntax och explicita uppmaningar är viktiga för målgruppsanpassningen och att resebyråns skribenter utöver detta inte verkar ha haft någon egentlig definierad mall när de författat resmålsbeskrivningarna. 

 • 10.
  Cajlakovic, Zekerijah
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Al-Wasatiyya - medelvägen som teologiskt program i sydeuropeisk (bosnisk) och sydostasiatisk (malaysisk) kontext2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Al-Wasatiyya - The Middle Path as theological program in Southern European (Bosnian) and Southeast Asian (Malaysian) contexts.

  This study examines the neglected phenomenon of al-wasitiyyah and how it relates to an Islamic theological context. This study focuses on the religious aspect of al-wasatiyyah, specifically in beliefs, actions, rituals and ethics perspective, social and interpersonal relationships. The main purpose of this study is to describe, clarify and critically examine the phenomenon of al-wasatiyya as a theological program, and practices in Europe, namely in Bosnia and Herzegovina and Southeast Asia, Malaysia.

  The material for the investigation consists of some relevant literature, scientific articles, and open-ended interviews with prominent researchers in al-wasatiyya from the chosen countries of research. The methodology used in the study is a qualitative textual analysis of the open individual interviews.

  The analysis and its results provide us with specific answers to the following question: how the concept of al-wasatiyya can be understood in an Islamic theological context, and then displays its scale, interpretations and practices. There are similarities as well as differences between the Southern European and Southeast Asian perspectives on the field of al-wasatiyya. Lastly, the critical objections against al-wasatiyya are examined, and ultimately the results of the study are compared to previous research on the field. 

  The results show that the neglected phenomenon of al-wasatiyya returned back to the Islamic discourse in the early 2000s, especially after the tragic events of 9/11 in the US. Thus, the result of the study indicates that al-wasatiyya occurs as a reaction to extremism and radicalism in Islam. Finally, the results of the study demonstrate that the concept of al-wasatiyya, except for religious purposes, can be used as well in other areas and socio-political systems in the contemporary world.

 • 11.
  Caselunghe, Viola
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Ordföljdsproblematik i inlärarsvenska: En komparativ analys2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har svenskans ordföljd, och dess problematik för inlärare, i huvudsats och bisats i påståendesats samt huvudsats och bisats i direkta frågesatser undersökts och jämförts utifrån texter från två olika grupper som lärt sig svenska vid två skilda institutioner. Mer specifikt har felplacering av subjekt, verb och satsadverbial samt avsaknad av subjekt, verb och bisatsinledare studerats. Metoden har varit både kvantitativ och kvalitativ men även komparativ. Resultatet visar att det finns svårigheter att producera korrekt ordföljd men att skillnaderna mellan grupperna är relativt små. Problematiken följer i de flesta avseenden samma mönster och ingen grupp utmärker sig markant specifikt inom något område.

 • 12.
  Cederborg-Löwl, Camilla
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Holmgren-Faghihi, Mina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Talad svenska i andraspråksundervisningen: En studie av svenska som undervisningsspråk i engelska och spanska klassrum2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur svenska används i andraspråksundervisningen i det engelska och spanska klassrummet på gymnasiet, samt om vi kunde identifiera några tydliga skillnader och/ eller likheter mellan en skola med respektive utan språkprofilering. Vi har observerat två engelska- och två spanskalektioner i vardera skola och använt oss av en kvantitativ analysmetod.

  Resultatet visar att svenska används mer frekvent i det spanska klassrummet jämfört med det engelska och för skilda syften. Vi kunde konstatera att lärarna i det spanska klassrummet främst använde sig av svenska med syfte att förklara eller förtydliga vid olika situationer i undervisningen. I det engelska klassrummet användes däremot majoriteten av svenskan i de fall när läraren undvek att översätta enstaka ord till engelska. Slutligen har vi även kunnat identifiera skillnader mellan skolornas spanska klassrum, där det visade sig att svenska förekommer betydligt mer ofta inom alla kategorier i skolan utan språkprofilerig. Däremot kunde vi inte identifiera några tydliga skillnader mellan de olika skolornas engelska klassrum.

   

   

   

  Nyckelord: Andraspråksinlärning, svenska, spanska, engelska, utbildning, kodväxling, 

 • 13.
  Danielsson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Specialpedagogik i slöjdsalen. Har vi tid till det?2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur slöjdlärare ser på särskilt stöd i slöjd, deras dilemman kring att utforma stödet och hur mycket tid de lägger på elever i behov av stöd.

  Frågeställningar i denna studie är: Hur mycket lärartid får elever, i behov av särskilt stöd, i förhållande till andra elever? På vilket sätt anser några slöjdlärare att de ger särskilt stöd under slöjdlektionerna och hur tillgodoser de det särskilda stödet, för att eleverna ska nå lägst betyget E i slöjd? Vilka dilemman, anser de intervjuade slöjdlärarna att det finns i samband med att tillgodose elevers behov av särskilt stöd? Hur kan särskilt stöd i ämnet slöjd utformas enligt de intervjuade slöjdlärarna?

  Jag valde att genomföra en multipel fallstudie med fyra fall. Jag korsanalyserade resultaten och generaliserade hur dessa lärare anser att de undervisar elever, i behov av särskilt stöd, på i slöjdämnet. Men jag kunde inte generalisera om vad alla slöjdlärare tycker. Metoden var observationer av fyra slöjdgrupper och intervjuer av fem slöjdlärare. Observationerna visade att elever, i behov av särskilt stöd inte fick mindre lärartid än övriga elever, snarare mer tid. Mina observationer visar att det är de, enligt lärarna, duktiga eleverna som i mer förekommande fall blir utan lärartid.

  Resultatet visade att när lärarna ger stöd sker det i huvudsak på tre olika sätt. Man kan se det utifrån tre olika perspektiv: Ett, att lärare stöttar eleven, utifrån ett relationellt perspektiv. Två, att lärare underlättar för eleven, utifrån ett kategoriskt perspektiv och tre, att lärare stimulerar elevens tänkande vilket jag analyserat tillhöra Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Det är också dessa perspektiv och idéer som varit studiens teoretiska ansats. Studien belyser även lärarnas dilemman i sitt dagliga arbete. Både vad gäller slöjdens organisering och hur de bör möta elever utifrån nya krav, då ämnet teoretiserats och att arbetstiden upptas alltmer av dokumentation. Lärarna i studien ville ha mer tid med eleverna för när lärarna fick önska ville de ge mer personligt stöd under lektionstid. Det förutsätter antingen mer resurser i klassrummet, eller ett mindre antal elever i grupperna för att klara av att hinna med.

  I diskussionen belyser studien att de olika perspektiven kan infinna sig samtidigt. Alltså lärare kan tycka runt elevers svårigheter utifrån flera perspektiv på samma gång. Likaså med styrdokument, att kategorisering av elever pågår hela tiden.

  Studien visade att det är de duktiga eleverna som är ”förlorarna” på grund av att lärarna lägger den största delen av tiden på elever i behov av särskilt stöd och de duktiga får vara mer självgående.

   

 • 14.
  Deigård, Andreas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Linguistics and Philology.
  Sweden through China's Migration Lenses: A Content Analysis of the People’s Daily’s News Reports on Sweden in Migration Contexts2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This is a content analysis of the Chinese news paper People’s Daily (Renmin Ribao 人民日报). It examines articles published by the People’s Daily reporting about Sweden in migration contexts between January 1980 and September 2015. The purpose of the project is to investigate changes over time when it comes to agenda-setting, together with which other countries Sweden is mentioned and framing used in the articles. The topics of the articles are listed and a deductive frame analysis is carried out, showing clear signs of changes over time. The data shows that there has been a shift from reporting on international disputes to reporting on Europe’s migration issues. From investigating with which other countries Sweden is mentioned, a conclusion can be drawn that Sweden is portrayed as a country that collaborates with the other European countries to a great extent. The data also shows that there is a low usage of the conflict frame, but a high usage the responsibility- and ­morality frames in the People’s Daily which is evidence of letting the ideology of the authors shine through. The People’s Daily shows signs of political correctness by shifting from a high usage of episodic framing to thematic framing.

 • 15.
  Ebenfelt, Stefan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Språket mellan vänner: En observationsstudie av elevers användning av ungdomsspråk och slang i klassrumsinteraktion under lektionstid2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Echazu, Gabriel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Rationalitet i vardagstro: En kritisk granskning av Mikael Stenmarks argumentation om evidentialismen och presumtivismen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Ekedahl, Joakim
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Sjömännens skrönsång: En studie om hur sjömansvisetraditionen porträtteras i kommersiella sjömansvisböcker under 1900-talet.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sailor's sea songs and shanties are still popular, even though the ships where they were sung are long gone. Instead these songs have been relocated into a corpus of folk-songs. This study aims to show how song-books focused on sea songs and shanties portray the traditional aspects of these song, with emphasis on musical and textual aspects. Those aspects are largely undescribed vis-á-vis the history and function behind the songs. To demonstrate this a number of 20th century song-books have been studied and put in relation to literature regarding sea songs and shanties. This study shows that sailor's songs in song-books portrays a different image than their traditional counterpart. That is due to what the authors of the song-books include and what they leave out. This is both about the choice of the song as well as what is described about them.

 • 18.
  Eklund, Joen Axel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  "Man skulle inte behöva göra sån stor grej av det": En kvalitativ forskningsintervjustudie om elevers upplevelser av nervositet och stress inför det nationella provet i svenska, årskurs 6.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan införandet, 1932, har standardiserade prov varit föremål för diskussioner och debatter. Under de senaste åren har trenden gått mot ett utökat antal nationella prov (NP). År 2012 infördes NP i årskurs 6 i och med att betyg för årskurs 6 infördes.Syftet med den här undersökningen är att ta reda på vad elever som nyligen utförde NP i svenska, årskurs 6 tycker och tänker om provet. Undersökningen har utförts i halvstrukturerade intervjuer med elevgrupper om tre, på tre olika skolor under höstterminen 2015. Frågeställningarna har gällt stress, nervositet och självförtroende i svenskämnet, samt i vilken mån eleverna tycker att NP gynnar dem. Vidare undersöks hur pass väl gruppintervjuer med elever lämpar sig för att uppfylla uppsatsens syfte.Resultaten visar att eleverna förhåller sig generellt positiva till NP och tycker att de är till hjälp i såväl bedömningen av deras förmågor och som förberedelse för kommande, svåra prov. Vad gäller frågorna om stress, nervositet och självförtroende används COR-teorin för att analysera elevernas svar. Det är uppenbart att eleverna har upplevt sig stressade inför NP men att det har släppt efter hand när de utfört provet.

 • 19.
  Eklund, Sophia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology.
  Hotfulla förbindelser: Erotik, manlighet och strukturer i sägnerna om skogsrået och maran2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Eriksson, Linnea
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Etiska värderingar i Didache och Barnabasbrevet: En komparativ studie av synen på synd i texternas tvåvägsmetaforer2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jag gick in i denna uppsats med syftet att undersöka hur två tidiga kristna texter, Barnabasbrevet och Didache, såg på synd. Jag valde att undersöka detta utifrån frågeställningen: Vilken syn på synd framkommer i Didaches respektive i Barnabasbrevets tvåvägsmetafor? Metoden jag valt för att undersöka detta är att först göra en enskild analys av respektive text där jag tittade på litterär kontext, därefter delar jag upp förmaningarna som jag avsåg fokusera på i sex olika kategorier och diskuterade utifrån dessa vilka källor som skulle kunna ligga till grund för dem, vilka motiv som kunde finnas från författaren och vad det innebar för mottagarna.

  Studien avslutas sedan med en komparativ analys av vad jag kommit fram till i analysen av respektive text. Där lyfter jag fram vilka likheter och skillnader som finns mellan texterna och drar slutsatsen att de etiska reglerna i respektive text egentligen inte skiljer sig nämnvärt. Tyngdpunkten i båda texterna liggger på socialt engagemang för fattiga och utsatta. Didachisten har ett mer extensivt material än Barn med fler kopplingar till de tidiga kristna, men också tydligare drag hämtade från GT.

  Jag drar slutsatsen att dessa skillnader antagligen beror på att texterna är konstruerade i för olika mottagare genom att använda Perdues modell för olika parousior. Did använder sig för ordningsmodellen, som tillägnas en grupp som är relativt stabil i sin position och lever i harmoni, medan Barn å andra sidan är ett exempel på en text som passar in på kaosmodellen. Barn har tydligare eskatologiska motiv, vilka tyder på att texten är skriven för en minoritetsgrupp som vill ersätta ett gammalt tankesätt (judisk tradition) med ett nytt (en nytolkning till kristen tradition).

 • 21.
  Fahlén, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  I samklang: En longitudinell fallstudie om att skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig forskning inom musikterapi vid universitetet i Bergen2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Interdisciplinarity is a common goal within specialized interdisciplinary organizations as well as within the academic world as a whole. Interdisciplinary research is connected with values such as a more market oriented approach, new ways of using theories and methods and a more cost efficient use of expensive research equipment. But few studies actually measure the development of organized interdisciplinary research over time.

  The purpose of this paper is to examine the potential effects of organizational changes in research institu- tions whose purpose is to promote interdisciplinary research collaborations..

  Using a longitudinal case study this essay measures the attempts of a Norwegian music therapy research organisation to actively induce interdisciplinary research over a period of eight years. An important part of the study is also to try common quantitative operationalizations of different types of interdisciplinarity with in a small case study. Bibliometric methods are used to visualize relations between researchers.

  Important results include findings of increased interdisciplinary activity within the new organisation thus proving the possibility to create interdisciplinary conditions thru active organisational changes. The essay also show that operationalizations used in quantitative studies may need to be adapted to specific conditions in order to effectively measure interdisciplinary relations between researchers. As with all case studies the results of this essay needs to be tested and verified in further studies.

 • 22.
  Fibel, Tova
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Flyktingkris, flyktingkaos eller flyktingström?: En ideationell textanalys av pressens rapportering kring flyktingkrisen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen är en ideationell textanalys av åtta artiklar ur två specialbilagor som kretsar kring flyktingkrisen. Bilagorna släpptes precis efter att en bild på en drunknad flyktingpojke publicerats i media och kom från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Analysen syftar till att, med teoretisk utgångspunkt i systemisk funktionell grammatik, utreda vilken beskrivning av världen som skapas i tidningarnas språk. Utifrån ordet flykting undersöks den lexikogrammatiska realiseringen av ordet i en transitivitetsanalys och i nominal-sammansättningar. Resultatet påvisar att flykting är ideationellt underordnat samt att det finns skillnader mellan de två tidningarna: Dagens Nyheter framställer i större grad än Svenska Dagbladet flyktingarna som utgångspunkt för händelserna. Sammantaget leder resultatet till diskussionen vad flyktingkrisen egentligen åsyftar om flyktingarna inte är utgångspunkten i rapporteringen. 

 • 23.
  Folkesson, Magdalena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Är alla nöjda?: En undersökning av effekterna av adressreformen i Norrtälje kommun2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersöknings syfte är att ta reda på om alla är nöjda med adressreformen i Norrtälje kommun. Arbetet tog fem år och var färdigt 2013. Jag har varit i kontakt med några utvalda yrkesverksamheter samt privatpersoner för att ta reda på vad adressreformen inneburit för dem och vad de tycker om den. Det svar jag förväntade mig var att yrkesverksamma var nöjda och bara såg fördelar med reformen, medan privatpersoner inte var nöjda och inte heller har upplevt någon förbättring. Min undersökning visade emellertid att de allra flesta var nöjda med reformen. Den enda som uppgav att adressreformen inneburit krångel var en privatperson vars post hade uteblivit och dessutom fått en påminnelseavgift på en obetald räkning på grund av fel med adresseringen.

 • 24.
  Fornander, Kristoffer
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, History of Religions.
  Muslimer i media: En innehållsanalys av DN Debatts framställning av muslimer ett år före och ett år efter 9/11 2001.2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examine whether or not there has been a change in the way DN Debatt has been depicting muslims. This study process the time between 11 September 2000 and 11 September 2002. To reach my result I am using a content analysis, this because I found it the most useful to my material. The result I got with this thesis was that it wasn’t that big of a difference in the picture that the writers wanted to show. The biggest difference was the linguistic, the words used in the articles changed from quite positive to become rather negative. For example before 11 September 2001 the word terrorism was not to be seen in a article about Muslims, but after the same date every article used in this study has the word terrorist in some way. In my thesis I used a hypothesis, the hypothesis was that the reporting about Muslims was going to be radically changed and become hostile towards Muslims. This was not the case and my hypothesis was in one way contradicted.

 • 25.
  Fu, Yaqi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Ancient History.
  Chinese wind divination in the period of Song Renzong Reign (1022-1063 CE)2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis examines Chinese wind divination in the period of Song Renzong Reign (1022-1063) from two different paths: one is by interpreting the Wind Orientation Divination method based on my text analysis of Wujing Zongyao武经总要; the other path is by elaborating Wind Sensing Divination method in Qiusheng Fu with its links to Meihua Yishu梅花易数 and I Ching. Through these two paths, I try to build an understanding of Chinese wind divination in Song Renzong Reign.

 • 26.
  Gabrielsson, Stina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Att utkräva ansvar: Inskränkningar i Offentlighets- och sekretesslagstiftningen utifrån accountability-begreppet och ett tekniskt perspektiv2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   The whole purpose of this essay is to see how the opportunities to demand accountability been affected by changes in the OSL. This is based on three questions. The first question is: How changes affect the OSL opportunities for accountability? The second question: to what extent, technical progress been a driving force for changes in the OSL and in what way? The third and final question is: What changes have sparked debate?

  The essay initiate with a report that konstitutionsutskottet compiled, the report was called Översyn av ändringar i offentlighets- och sekretesslagstiftningen 1995-2012. In this report konstitutionsutskottet compiles the changes implemented since the OSL entered into legal force in 2009. 53 of these changes resulted in actual changes in the law, such as new paragraphs or additions to the regulations. I examined the respective committee report for these 53 amendments thereto, and have the committee reports constituted the main source material for the essay. The methodology used for the survey of the committee reports is the document analysis.

  The results of the survey are that the strengthened secrecy to protect data relating to individuals becomes the expense of opportunities for accountability. In a fairly large extent, technological developments have meant that the need to revise and extend the protection for individuals and thereby also limit the opportunity for accountability. Technological developments have also been pushing for changes to the OSL .

  Few of these amendments leads to debate in terms of OSL, therefore, does not question the notches of OSL in especially large extent when the real restriction is actually happening. Konstitutionsutskottets report, in the beginning of the essay, however, shows a clear concern with regard to the entirety of the amendments.

 • 27.
  Gräsberg Franzén, Josefine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Att rädda världen genom att stoppa en apokalyps: En undersökning om messiasgestalter i TV-serien Supernatural2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen berör i en vidare mening hur teologi kan återfinnas i film och i en smalare mening om det i en stor TV-serie från USA är rimligt att tolka huvudrollsinnehavarna som messiasgestalter. Syftet med att skriva denna uppsats är att skapa en ökad förståelse för hur religion i allmänhet och kristendom i synnerhet kan utryckas eller återspeglas i olika media och i denna uppsats i en TV-serie. Materialet i uppsatsen är avgränsat till säsong fem av tv-serien Supernatural. Frågeställningen som uppsatsen söker svar på är: är det en rimlig tolkning att se Sam och/eller Dean som messiasgestalter?

  I uppsatsen har analysens gjorts med hjälp av en narrativ metod som används för att plocka fram de scener som är av vikt för att visa på händelser och karaktärsdrag för att kunna analysera de två huvudkaraktärerna, bröderna Sam och Dean. Teorin i uppsatsen bygger på de två forskarna Tomas Axelsons och Lloyd Baughs arbeten.

  Efter att ha analyserat scener och de båda huvudkaraktärernas karaktärsdrag kommer uppsatsen fram till att det är möjligt och rimligt att se både Sam och Dean som messiasgestalter. Uppsatsen finner det dock rimligare att se Sam som en messiasgestalt än Dean.

 • 28.
  Hagberg, Robert
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, History of Religions.
  Hur kan film vara berikande i religionsundervisningen?: En hermeneutisk filmanalys av Harry Potter och de vises sten & Berättelsen om Narnia: Häxan och Lejonet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The objective of this thesis is to study how the use of movies can enrich the educational platform. Movies: Harry Potter and the Sorcerer’s Stone (2001) and The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005) have been analyzed using a hermeneutic method and postcolonial theory to identify stereotypes and religious and mythologicial motives. This thesis shows that the presentation of religiosity in both movies can be useful in the classroom setting although the presence of stereotypes need to be further discussed with the students. There are plenty of ways to work with both movies in the classroom setting though the teacher has a great responsibility to make it work. 

 • 29.
  Hasselgren, Bodil
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Liliputtar, strippor och exotiska stammar: En studie över mänskliga attraktioner på tivoli Gröna Lund under 1900-talet2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper discuses three different freakshow-attractions at the amusement park Gröna Lund in Stockholm during the 20th century; two tribes from the African continent, the exhibit of people with dwarfism and all female striptease. These attractions have been examined with international and intersectional perspective aswell as their effect on the possible heritage status of the amusement park Gröna Lund and their part in creating a so-called dissonant heritage. The thesis does not examine individual freaks or the amusement often refereed to as burlesque that also was an important part of the amusement park Gröna Lund.

  By studying the amusement park Gröna Lund’s company archive at the Centre for business history in Stockholm I found the main source material for this thesis. This material consisted of pictures, commercial flyers given out at exhibitions, advertising banners and articles from various Swedish newspapers. The material has then been exposed to both textual and image analysis.

  The result is that the human attractions at Gröna Lund can, and should, be seen as a part of an international freakshow market - although influenced by social and political trends and institutions. I also argue that the amusement park, and the human attractions are a part of a dissonant heritage, a more intersectional Swedish heritage. This is a two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies.


 • 30.
  Hedlund, Simon
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Old and New Testament Exegesis, Old Testament Exegesis.
  “You shall not lie with a male as with a woman; it is an abomination.” (Lev 18:22, 20:13) – Come again?2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper investigates Leviticus 18:22 and 20:13 from the perspective of the hermeneutical implications of their historical context appropriated into a modern contextual understanding and possible application. To do this, four prominent historical theories (relating the ban to procreation, idolatry, against nature/the order of creation, and Canaanite practices) of the origin of the verses, and the ban therein, are chosen to be analysed. The analysis will be based on a theoretical framework which is modelled to present a theory of how historical knowledge and its derived hermeneutical implications enables a dynamically equivalent cultural appropriation. The investigation poses two questions – (1) what are the hermeneutical implications, and (2) what might a dynamically equivalent cultural appropriation into a modern context look like? In answering these question, it is found that when understanding the historical context as giving clues to the cultural world of the author and first reader(s), the four theories produce different results, but in none of them is it said to be either impossible or always possible to apply the ban. Further, even the group of people that are concerned by the ban differs. There is also a note of warning given, as these theories and others on the matter are very hard, if not impossible, to choose between, and therefore one has to motivate quite well why one selects one over the other in creating an interpretation and appropriation, since such a choice might, but should not, be more based on preference than on facts. Questions are in this paper sometimes posed but not answered, which runs in line with the overarching goal to rather draw some lines of interpretation than to hold an interpretation to be certain, while still exemplifying a transparent and theoretically well founded way to appropriate these verses.

 • 31.
  Hurdelbrink, Amelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Dagens Nyheter då och nu: En stilistisk undersökning av den språkliga utvecklingen i Dagens Nyheter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 32.
  Hänström, Malin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Språk som reproducerande faktor: En kritisk diskursanalys av nyhetstexters konstruktioner av våldtäktsoffer och gärningsmän2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det finns föreställningar i samhället som formar synen på och bemötandet av våldtäktsoffer och gärningsmän. Syftet med studien är att undersöka om och hur olika föreställningar reproduceras av språket i nyhetsartiklar om våldtäktsfall. Utgångspunkten är en teori av kriminologen Nils Christie om ”det idealiska offret”, enligt vilken vissa omständigheter måste uppfyllas för att ett brottsoffer ska uppnå fullständig brottsofferstatus. Analysmetoden är kritisk diskursanalys. På textnivå analyseras transitivitet, agentivitet och ordval, vilket sedan kopplas samman med analys av den diskursiva och den sociala praktiken som texten är en del av. Materialet består av sammanlagt 12 nyhetsartiklar om två olika våldtäktsfall, från fyra svenska tidningars nätupplagor. Analysen visar tendenser på att brottsoffer- och gärningsmannaarketypen reproduceras språkligt i materialet, men det förekommer även drag som tyder på en förändring av diskursen. 

 • 33.
  Högström, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  "Hos oss har du alla möjligheter": En kritisk diskursanalys av fyra gymnasieskolors självpresentationer på nätet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Idvardsson, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Islam i brittiska nyhetsmedier: en litteraturstudie av medialisering och representation2015Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to conduct a literature study regarding how the British media represents Islam and Muslims. On the basis of a selection of material that consists of relevant literature regarding the subject, my aim is to outline how Islam and Muslims are represented according to this literature, and what changes in time have taken place. The results will also be interpreted through a mediatization theory as well as a representation theory.

  A literature study means that the material is secondary, in this case previous quantitative studies. All studies chosen have examined the British media representation on Islam during specific years, and presented results that are necessary for me to conduct my study.

  The result of the study shows that British media represents Islam in an unfavourable and discriminating way during the years that were examined in the studies, and that occurrences related to Islam have changed in the media over time. Discourses used in relation to Islam have changed and the framework that surrounds Islam as a subject becomes narrower. Associations between Islam and more extreme Islamic movements become more obvious. The articulation that British Muslims are a threat to the British society is also growing over time. Framing the results through Stig Hjarvards theories on mediatization show that British news media have a consistently narrow framework on the topic of Islam and Muslims in everyday news, and that religious institutions have difficulties presenting their different views since those, according to the news media, don’t fit in. The theories on representation show that British news medias association between Islam and negative subjects can help to create a consistent negative approach to the subject.

 • 35.
  Isberg, Beatrice
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  ”Vi ska diskutera språket.”: Undersökning av HBTQ-representation i sfi-läromedel2016Independent thesis Basic level (professional degree), 300 HE creditsStudent thesis
 • 36.
  Jansson, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Vem säger du att jag är? Mot en postkolonial feministisk kristologi2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka kristologi och dess samband med en postkolonial feministisk teologi. Detta utifrån de två teologerna Mercy Amba Oduyoye och Jaquelyn Grants kristologi. Uppsatsen undersöker hur kolonialism, feminism och teologi har påverkat den kristologiska bilden. Den postkoloniala feministiska kristologin bidrar till att utmana den traditionella kristologin. Uppsatsens frågeställning lyder ”Vilka kristologiska bilder finner jag i en postkolonial feministisk teologi? Hur är relationen mellan kristologin och en postkolonial feministisk teologi? Och är den här kristologin rimlig?” Detta undersöks genom fyra analysfrågor som berör kontext, Jesus manlighet, befrielse och lidande. Den postkoloniala feministiska teologin som presenteras i uppsatsen utgår från Kwok Pui-lans bok ”Postcolonial Imagination and Feminist Theology”.

 • 37.
  Jonasson, Moa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Texter som berör: Engagerande och trovärdighetsskapande strategier i föräldrabloggar om barns hjärtfel2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I min uppsats undersöker jag bloggtexter som handlar om att leva med ett hjärtsjukt barn, så kallat hjärtebarn. Uppsatsen ämnar undersöka hur skribenterna till bloggarna skapar trovärdighet, engagemang och närhet i sina texter. Det undersökta materialet består av tre bloggar som alla drivs av en förälder till ett hjärtebarn. Jag använder mig av appraisalmetoden vars huvudsakliga funktion är att undersöka evaluering eller bedömning i text. Modellen består av tre huvudsystem varav två står i fokus för undersökning i denna uppsats: Attityd med fokus på affekt och bedömning samt dialogicitet som är inriktat på hur skribenten använder och förhåller sig till källor. Resultatet visar att förekomsten av affekt, bedömning och dialogicitet är relativt hög i texterna och att de tillsammans bidrar till att skapa trovärdighet i texten samt skapa engagemang och närhet gentemot läsaren.

 • 38.
  Jonsäll, Hans
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Old and New Testament Exegesis, Old Testament Exegesis.
  Välsignad förbannelse: En retorisk analys av bibliskt material i Black Metallyrik2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This bachelor thesis offers a rhetorical analysis of the album Maranatha by Swedish Black Metal artist Funeral Mist. Its main focus is on the intertextuality between the song "Blessed Curse" and the biblical book Deuteronomy, especially Deut 28 from which it has sampled a large portion of text. In the analysis I uncover the similarities and differences between the two texts in order to explain how the biblical fragments constitute new meanings when rearranged and taken out of their original context. The analysis concludes with relating the material to its new context i.e. the album Maranatha and the Black Metal scene by explaining other intertexts and references to the Bible and discussing which genre is best suited to describe the album as a whole. The results of the study show that the biblical quotations in the lyrics convey radically different messages and meanings compared to their original content in Deut 28. This in turn acknowledge how dependent linguistic symbols are on their context. I finish off my thesis with a few reflections on the moral and ethical implications of this use of biblical material concerning the anti-christian agenda supported by members of the Black Metal scene and specifically how Daniel Rostén of Funeral Mist view his own work and agenda.

 • 39.
  Klitgaard Nelsson, Rebecca
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Studies in Faith and Ideologies, Systematic Theology and Studies in World Views.
  Ett lyckligt slut: Kejsarn av Portugalliens bidrag till en feministisk diskussion om försoningsteologi2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The traditional Christian doctrines of atonement have been widely critized for expressing a violent image of God, and for having serious misogynist consequenses. In this thesis I start by presenting some feminist critics of the objective, subjective and classical view, but my main objective is to discuss the question of feminism and soteriology through the lens of Selma Lagerlöf’s narrative Kejsarn av Portugallien (The Emperor of Portugallia). Selma Lagerlöf’s stories have been used before in theological contexts, mainly through Margareta Brandby-Cöster who detects lutheran undercurrents in Lagerlöfs writings, which I also present in this thesis. Kejsarn av Portugallien deals with the redemption between a father and a daughter, and has some parallels with the subjective and the classical view of atonement, but doesn’t fully align with any of the doctrines. I have found that there are some important themes and imagery in Kejsarn av Portugallien that can be used in a feminist discussion about soteriology. It opens up for a debate on sin, the issues with a male saviour, suffering, images of God and performativity. 

 • 40.
  Krook, Per
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Modern Languages.
  Nominalböjningen i finska och estniska: Likt och olikt förr och nu2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Finska och estniska är två närbesläktade språk. De har båda utvecklats ur den sena urfinskan (myöhäiskantasuomi), som vanligen dateras till tiden 1000-1 f. Kr. Efter det skedets slut har de dock fortsatt att utvecklas i nära kontakt, och många företeelser delas av dem båda. Idag uppvisar de ganska stora likheter, men också flera påfallande olikheter. Jag har i denna studie velat granska ett område där bådadera förekommer, nämligen nominalböjningen.

   

  Nominalböjningen inkluderar flera olika företeelser: stammar, ändelser, stadieväxling och vokalharmoni. Jag har fokuserat på de två förstnämnda, men beskriver även de två sistnämnda kortfattat.

   

  Jag har gått igenom de vanligaste stamformerna och samtliga kasusändelser, och försökt att beskriva den språkhistoriska utvecklingen från det gemensamma ursprunget fram till våra dagars finska och estniska. Till min hjälp har jag haft historiska grammatikor för båda språken, för finska främst Lehtinen (2007) och Hormia (1977), för estniskan framför allt Rätsep (1977, 1979) och Kask (1972). Nyare utförlig språkhistorisk litteratur för estniskan saknas.

   

  Skillnaderna mellan språken beror på ljudlagar som verkat i det ena språket men inte det andra. Dessa har resulterat i nya fonetiska förhållanden som i sin tur initierat nya ljudförändringar. Vidare har analogiförändringar och utjämningar ägt rum så att ändelser överförts till ord där de tidigare inte förekommit, och stammar har ändrats så att t.ex. skillnader mellan grundform och böjningsstam minskat eller försvunnit.

   

  Sådana förändringar har ägt rum i större utsträckning i estniskan än i finskan, som oftast uppvisar en mer ursprunglig karaktär. I estniskan har dessutom stadieväxlingen morfologiserats så att den är knuten till grammatiska kategorier istället för till den växling mellan öppen och sluten stavelse som alltjämt är tydlig i finskan. Estniskan har därtill förlorat vokalharmonin. Ju vanligare ordtyper/kasus, desto större diversitet och färre utjämningar. 

 • 41.
  Ksenija, Peggar
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Modern Languages.
  Concession logique dans le discours politique: Analyse de deux adverbes pourtant et cependant dans les débats         parlementaires du Parlement Européen2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 42.
  Laestander, Lena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology. Uppsala University, The Swedish Collegium for Advanced Study in the Social Sciences (SCASSS).
  Måltiden som ett försoningens tecken: Närläsningar av Karen Blixens novell Babettes Gaestebud och några måltidsskildringar i Lukas- och Johannesevangelierna2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 43.
  Lakso, Elina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, The Social Sciences of Religion, Psychology of Religions.
  Copingstrategier under vistelse i koncentrationsläger: -En religionspsykologisk studie om coping vid svår stress2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To cope with difficult stress isn’t always easy and a lot of studies have been made to gain more information about how individuals develop their coping strategies under extreme stress. During the Holocaust, Jewish people found themselves in a number of different situations: extermination camps, labor and concentration camps, physical hiding in the sewers or forests. The aim of this paper is to examine the experiences and coping strategies of two Holocaust survivors. Through their biographies they have shared their experiences during the concentration camps. The research questions in this study are: How do the two individuals develop their coping during their stay in a concentration camp and to what extent can religion be included in the coping process? Three underlying questions are: What was significant for them during their experiences? What can be seen as theirs stressors? and What kind of coping strategies are used? To answer these questions a qualitative research method called template analysis style has been used. The main theory is Pargament’s (1997) coping theory. The conclusion of my study was that both individuals are trying to normalize life in the concentration camps with the help of daily routines because they felt that surviving in concentration camp is a matter of adaptation. Individuals had both mental and physical stressors. The use of daily routines and boundary setting served as coping strategies for both individuals. A strategy that both of the individuals used was to think about the future and prepare for the life after the concentration camp. The results showed that religion wasn’t a part of the coping process for these two individuals and that several different coping strategies were used.

 • 44.
  Lax, Susanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Öst är öst och väst är väst...: En normkritisk studie av dikotomin öst och väst respektive användande av patriotism i bilioteksvärlden: Exemplen Library of Congress och Bibliotheca Alexandrina2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose- The aim of this master’s thesis is to analyse the dichotomy between west and east and how this is seen in the following two libraries; Library of Congress (LC) and Bibliotheca Alexandrina (BA). I want to analyze if the portrait of east, as slow and hostile, and of west, as welcoming and forward, and how this, if at all, is actually seen in LC and BA. The presence and use of patriotism and nationalism in libraries is also examined. I asked myself the following questions: 1) How do LC and BA present themselves on their websites and how does this correspond to the dichotomy?, 2) How do LC and BA relate to patriotism on their websites?, and 3) Can one see what, if anything, LC and BA say about each other and how does this correspond to the dichotomy? These are questions that libraries world-wide might gain from to ponder, how and why, a western norm is almost always seen as superior to an eastern option.

   

  Method- The approach was norm critical analysis of LC and BA’s websites. The method used was comparative text and image studies combined with netnography. Benedict Andersons and Jürgen Habermas’ theories about patriotism and nationalism was used, as well as Edward Saids Orient perspective. Andersons’ idea of an imagined community was also central.

   

  Key Findings- The analysis shows that the dichotomy is actually the other way round, BA are the modern and welcoming ones, while LC are more traditional by way of expressing themselves. The dichotomy is also in some cases even very misleading of how the East is interpreted by the West. The conclusion is three major findings, 1) BA want to create and share knowledge both with each other and with the world as a whole, whilst LC is more about gathering knowledge and keeping this in the library for the sake of the United States welfare, 2) LC speak of themsleves as modern and of BA as ancient just as the dichotomy often display the two of them, but this is not a correct statement; BA has, for instance, modern western superheroes displayed on their website for children, while LC, on the other hand, has heroes such as the late American president Abraham Lincoln and American veterans on display for children (in other words, mostly an American perspective that one might find difficult to relate to if being a non-american citizen, while BA is more global with well-known cartoon figures), and lastly, 3) LC displays patriotism through stories of war by having a prominent section dedicated to American veterans on their website, while BA speaks more of a patriotism through a proud cultural heritage.

   

  Originality/value- This kind of study had not been done before in LIS research.

   

  Paper type- This is a two years master’s thesis in Library and Information Science (LIS) in Archive, Library and Museums studies

 • 45.
  Lewenhaupt, Peder
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Religious Beliefs and Purpose in Life: Purpose in life as a function of specific religious beliefs in a Christian population2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis presents a cross-sectional study of psychological meaning making processes involving religious beliefs and the construction of a sense of purpose in life. Previous research has studied the connection between religiosity and purpose in life, but has failed to adequately represent the multidimensionality of meaning and religion, resulting in a lack of understanding of the psychological processes involved in the construction of a sense of purpose in life. 

  The purpose of this study was to research the connection between specific religious beliefs and a sense of purpose in life in individuals aged 25-40, by testing one hypothesis: There is a significant, positive correlation between the strength of religious belief and purpose in life, and answering two research questions: 1. What specific religious beliefs show a significant correlation to purpose in life?, and 2. How are religious beliefs used in a meaning system for the construction of purpose in life? The study employed a two-phase, mixed methods sequential exploratory design, and a meaning system theory framework, complemented by additional theoretical perspectives in phase 2. The weighting of the data was on the first, qualitative phase of the study  and the data were mixed in the final, joint analysis of both types of data. 

  Phase 1 consisted of a survey, measuring the strength of religious beliefs (measured by the BVS scale) and sense of purpose in life (measured by the LAP-R and one item of the WHOQOL-BRIEF). The survey was completed by 40 respondents who self-identified as Christian and were members of various Christian congregations in the city of Stockholm and surrounding areas.

  The results of phase 1 of the study firstly showed a significant, moderate, positive correlation between the strength of religious belief and purpose in life, confirming the hypothesis. The results also showed that purpose in life was positively and significantly correlated to a belief that God is an all pervading presence (tau = 0.35, p<0.05), belief in forces for evil in the universe (tau = 0.40, p<0.01), belief that human physical contact can be a spiritual experience (tau = 0.27, p<0.05), belief in life after death (tau = 0.31, p<0.05), belief that one's life has been planned out (tau = 0.33, p<0.05), belief that there is a heaven (tau = 0.30, p<0,05), belief that the human spirit is immortal (tau = 0.30, p<0.05), and belief that there is a God (tau = 0.32, p<0.05).

  Phase 2 consisted of interviews with 9 of the survey respondents, yielding qualitative data that were analysed through an interpretative framework based on two hermeneutic theories. The qualitative analysis showed that religious beliefs are used to construct purpose in a meaning making process consisting primarily of three elements in a meaning system. Beliefs regarding what is ultimately good (ultimate concerns) and beliefs regarding the purpose and role of humanity (overall purpose) provides a foundation for the construction of purpose in life. The individual constructs purpose by locating himself/herself (self-definition) in relation to ultimate concerns and overall purpose. The results of phase 2 also showed that both the content and conviction of religious beliefs influence their use in the construction of purpose in life, further explicating the results of phase 1. 

  The joint analysis of the two phases showed that the results from phase 2 supported the results from phase 1, both regarding the beliefs involved in the construction of purpose in life and the importance of both content and conviction in meaning making processes. 

  Suggestions for further research include additional research on the connections between the various elements of a meaning system, research on the connection between religious beliefs, purpose and the development of self-definition, as well as further theoretical developments of meaning system theory, and harmonisation of meaning system theory with other, complementary theoretical perspectives. 

 • 46.
  Linderot, Hansi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Ancient History.
  Immortal Departed: The Lefkandi Kheiron in Context2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
 • 47.
  Lindqvist, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Neighbors of Fatima.: Concepualizations of Shari'a among Female Shi'ite Intellectuals in Qom.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 48.
  Lindström, Jenny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Att skapa intersektionalitet: En studie av forskarsubjekt i upprättade arkivhandlingar i Valsgärde arkiv2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to gain an understanding on how researchers leave their mark on archaeological records and to discuss what this have meant for the production of archaeological knowledge. This was done by studying archival records from two archaeological excavations of boat graves in Valsgärde, which was held in 1936 and 1950. Starting with the relation between creator/researcher and records made the idea was to contribute with a study of the relationship between records and creator. The theories being used for analyzing this was intersectionality combined with Donna Haraways situated knowledges, where created interacting categories in the material was analyzed in relation to each researcher. Both researchers material where further discussed whis this in mind. The main method used was qualitative content analysis, wich were also combined with a quantitative method of the number of records created with the same content. Through these methods interacting categoriers was found in the archaeological documentation. The created interacting categories in one material consisted of documentation of archaeological remains in situ, documentation of single finds and documentation of archaeological stratigraphy. Further three interacting categories of documentation after excavation, of weapons and single finds was found in the same material. In comparision, the other records consisted of interacting categories of documentation of archaeological remains in situ, documentation of the contex of the findings and documentation of archaeological stratigraphy. This showed how the reseachers in the studied records have left their marks on the archaeological documentation of each boat grave. The researches had desicive impact on the produced knowledge that was based on their findings, since the records that were created were created were influenced by each researcher. This is a two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies.

 • 49.
  Lindvall, Nora
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Linguistics and Philology.
  Uigurer i media: Framställningen av uigurer i Folkets Dagblad2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract According to the human rights organizations Human Rights Watch and Amnesty International, Uyghurs are often discriminated against in Chinese media and depicted in a bad light. This thesis analyzes how the Uyghurs, a Muslim minority in China, are portrayed in the media by examining the contexts in which they are mentioned in the state-run newspaper People’s Daily. The thesis focused on the months surrounding the Kunming massacre in 2014 and made a comparison before and after the massacre occurred. The results show that the Chinese government, especially in times of turmoil, stresses the importance of national unity and Uyghurs are mentioned more frequently. In contrast to the claims of Human Rights Watch and Amnesty International, Uyghurs are rarely depicted as criminals or in a negative manner. This is most likely due to the Chinese government’s desire to maintain a harmonious society and uphold national security.

 • 50.
  Linnros, David
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Kunskap och handling: En studie av klassifikationens problematik2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this master's thesis classification is put into the bigger context of other human capacities of knowledge and action such as perception, language and categorization. By studying and analyzing recent research on categorization in psychology, anthropology and cognitive science and interpreting it through the philosophy of Henri Bergson the thesis  demonstrates how knowledge and action are two sides of the same coin and how this insight is a must for a proper understanding of classification. The analysis focuses primarily on the family resemblance categorization theory of Eleanor Rosch, the ethnobiological universal classication theory of Brent Berlin and Scott Atran, the presentation of evolutionary cognitive science by Peter Gärdenfors and the philosophical discussion on classification by Rebecca Bryant. The thesis removes classification from its assumed Aristotelian origin and connects it with psychological categorization and by extension all human (and nonhuman) acts of differentiation. This is a two years master’s thesis in Archive, Library and Museum studies.

12 1 - 50 of 80
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf