uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 86
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Agnevik, Maja
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Sara Wennerberg-Reuter: att vara kvinna och kompositör kring sekelskiftet 1800 / 19002013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay presents an example of the musical life of a female composer active in Sweden during the late 19th and early 20th centuries. Through a case study on composer Sara Wennerberg-Reuter (1875-1959), the essay contributes information to her biography, which had been lacking specific details.

  Wennerberg-Reuter's biography has been discussed regarding traditional roles of women in music, her relationship to her own artistry and other active women composers, and finally the contemporary reception of Wennerberg-Reuter as a legitimate composer. Aesthetical theories prevalent during Wennerberg-Reuter’s life has been applied in these discussions, such as those presented by Citron, Öhrström and Hanson, combined with Citron's additional theories considering masculine/feminine elements in the musical approach.

  The main conclusions reached regarding the specific conditions enabling a professional status as a composer and woman in Sweden during the given time are;

  a) the liberal permission by the family to pursue higher education in composing, since this was in opposition to the traditions of the time.

  b) the access to a network of musically active women, from which a sense of being part of a female community can be created.

  c) the acceptance from musical institutions such as higher educations, composer's societies and media critics.

 • 2.
  Almström, Vera Henrika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Hen på bibliotek: En diskursanalys av genusintresserade bibliotekariers tal om begreppet hen2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master’s thesis looks at discourses that use the pronoun ”hen”. The media debate in Sweden over this pronoun in 2012 started in connection with the publishing of a children’s picture book: Kivi och monsterhund, by Jesper Lundqvist and Bettina Jansson. The essay investigates how eight librarians, who take an interest in and work with gender issues, talk about the pronoun hen and about this picture book and other books that have characters which are not named as a sex/gender.

  The essay takes a discursive perspective on reality and on the construction of knowledge and carries out a discourse analysis of the librarians’ talk in the qualitative interviews that were made for this study. In the analysis of these interviews Yvonne Hirdman’s theory of the gender system takes a central part.

  The result of the analysis is seven discourses that are central to the librarians talk about books and gender and where the pronoun hen is a focus or a related issue. The essay argues that gender categorization is a dominant discourse in our western society and that certain uses of the pronoun hen, especially the discourse named as the Human-discourse, challenges this domination. The discourses that most librarians used were within the reasoning of the dominant discourse of gender categorization. A conclusion is that the meaning of the pronoun hen is not determined by any one discourse but that there may be a political intervention working towards integrating the pronoun hen into the dominant discourse of gender categorization and thereby neutralising the pronoun. 

 • 3.
  Andgrim, Annika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Folkmissionens teologi: Trosuppfattningar i en finsk nutida nypietistisk väckelserörelse2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Aranius, Jessica
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Vem står vid spisen?: En diakronisk analys av hur föräldrar framställs i barnböcker2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Areschoug, Susanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Ethnology.
  Jag är vit kvinna, det här är mina privilegier: En intervjustudie om vithet och privilegier i feministiskt anti-rasistiskt motstånd2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur en som "vit" kan förhålla sig till sin egen vihet i relation till  ett feministiskt och anti-rasistiskt arbete. Genom kvalitativa intervjuer med fyra vita anti-rasistiska och feministiska kvinnor har jag undersökt hur dessa förhandlar kring sin egen position och hur de menar att en som vit (kvinna) kan praktisera ett anti-rasistiskt feministiskt motstånd. Uppsatsen diskuterar jag bland annat hur den postkoloniala uppmaningen att som vit syna de egna privilegierna kan ha både positiva och negativa effekter. Medan ett synliggörande av vithet och vita privilegier kan förstås som positivt om det hjälper människor att bli uppmärksamma på vithetens hegemoniska eller normerande funktion i samhället så går det även att argumentera för att ett deklarerande av vitheten genom så kallade "vithetsförklaringar" istället reproducerar vithet. Jag diskuterar i uppsatsen hur olika mekanismer av vithet kan återinrätta det vita, "skamsna" subjektet på en överordnad position varför det går att argumentera för att anti-rasistiska strategier inte (i första hand) ska ha som mål att få vita människor att må bättre över sin vithet.

 • 6.
  Arvidsson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Det görar ingenting om du frågar mycket: SFI-elevers semantiska och morfologiska utveckling2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka den semantiska och morfologiska utvecklingen hos två elevgrupper med olika studietakt som studerar kurs C på SFI. Syftet är också att undersöka om det finns några skillnader mellan elevgrupperna samt att belysa viktiga didaktiska moment i studiens lektionsgenomgång. Informanterna i studien är sex till antalet. Tre informanter studerar i en klass med långsammare studietakt. Dessa kallas beta-elever. Tre informanter studerar i en ordinarie klass. Alla informanter är persisktalande kvinnor mellan 22 och 32 år. Studiens undersökningsmaterial består av en enkät och ett test som är kopplat till en text om mödravårdscentralen i Sverige. Testet består av fyra delar. Två av dessa testar den semantiska aspekten och två testar den morfologiska aspekten. De morfologiska delarna fokuserar på att testa informanternas kunskaper och utveckling i verbböjning och substantivböjning. Inledningsvis skrev informanterna testet en första gång utan hjälpmedel. Därefter följde en ingående lektionsgenomgång av studiens text. En vecka efter lektionsgenomgången skrev informanterna testet igen, även denna gång utan hjälpmedel. Resultaten har analyserats utifrån en kvalitativ metod då resultaten från studiens få informanter har granskats djupgående. Resultaten visar att de generella svårigheter i svenska som andraspråksinlärning som redovisas i studiens litteraturgenomgång kan appliceras på studiens informanter. Informanterna med långsammare studietakt förbättrar sina resultat mer markant på de semantiska delarna och verbböjning, medan de ordinarie eleverna visar större utveckling i substantivens numerus och genus. De ordinarie eleverna visar sig ha större förkunskaper inom båda områdena och har därför inte samma utvecklingspotential. Den lektionsgenomgång som genomfördes hade positiv effekt då elevgrupperna förbättrar sina resultat på studiens andra test.

 • 7.
  Astrén, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Talande ord: En jämförande studie av taggar och kontrollerade ämnesord för indexering av skönlitteratur2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How do you summarize the content of a fictional work, let’s say

  Lord of the Rings, into a few "telling" words that may represent it? This master’s thesis is a comparative study of how library users’ freely chosen tags/keywords deviate from controlled vocabulary made by professional indexers when representing fiction. The thesis answers four main questions:

   Do the tags that the library users give fictional works correspond to the categories used in professional indexing in Sweden?

   Do the tags follow the standards for vocabulary, semantics and syntax used when indexing professionally?

   Do the tags add something to document representations?

   Are there differences between the tags used for adult fiction and the tags used for children’s literature?

  With a starting point in indexing theories of Frederick W. Lancaster, Annelise Pejtersen, and the semiotic theory of the indexing process of Jens-Erik Mai, 383 tags from totally 70 fictional works are analyzed. The tags come from the online catalogue of Umeå public library, accessible through the website www.minabibliotek.se.

  The results show tendencies of the tags corresponding to a great extent with categories used in the controlled vocabulary

  Att indexera skönlitteratur (Indexing fictional works). However, some tags form a separate category, which may be described as a Reading experience- category. The tags also add abstract terms to the online catalogue.

 • 8.
  Azcarate, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Cultural Anthropology.
  Själens borg: Anorexi, kontroll och gränsen mellan den yttre och inre världen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 9.
  Beach, Elisabeth
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Cultural Anthropology.
  Osynliga soldater: om kvinnliga rebeller i Sierra Leone2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Berlin, Beate
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Cultural Anthropology.
  "Normativ kvinnlighet i ljuset av hemlöshet": En jämförande analys av den normativa kvinnlighetens påverkan i hemlösa kvinnors liv i tre olika kontexter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är baserad på en jämförande analys av relationen mellan hemlösa kvinnor och normativ feminitet i New York, Ryssland och Sverige. Syftet är att undersöka hur föreställningar om normativ kvinnlighet påverkar livet för den hemlösa kvinnan i tre olika kontexter. 

 • 11.
  Biesiada, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Cultural Anthropology.
  Internet och det virtuella: anonymitet – motkultur och aktivism2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Blomqvist, Torkel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Generella målsättningsregler om fiskvandringsvägar och andra försiktighetsmått - En lämplighetsbedömning2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Carlsson, John
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Cultural Anthropology.
  Reklampaus: Ett jämförande mellan reklamproducenters idé om den tänkta tittaren och tittares egen bild av idén om den tänkta tittaren2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har haft som syfte att fylla en kunskapslucka i den antropologiska forskningen kring TV-reklam. I skapandet av reklam och TV-produktion finns det bland producenterna av dessa medieområden en bild av en fiktiv människa de tänker att de ska producera sitt material inför. Denna fiktiva människa är den föreställda bilden av den person som ska ta till sig det som produceras. Denna person benämns bland producenterna som den vanliga människan. Den vanliga människan blir ofta beskriven av producenterna som någon som tittar på Bingolotto, inte bor i någon större stad och någon som lägger sina aktiviteter på helgerna. Samtidigt som den vanliga människan existerar som någon som man producerar inför finns det en ambivalent syn bland producenterna att det inte går att skaffa sig en bild av en människa som ska representera samtliga människor som konsumerar reklamen som produceras. För personer som själva inte producerar reklam så kan begreppet den vanliga människan kännas som en förenkling av samhället. Människor är väldigt olika och därför kan man inte endast föreställa sig en bild av människor som ska få vara representativ för en större massa, enligt mina informanter. De uppger att begreppet den vanliga människan också kan upplevas både som något befriande och som något hämmande. Detta är upp till olika individers egna åsikter enligt informanterna.

                        TV-reklam är inte något som informanterna brukar reflektera över. Dock kan reklam upplevas som rolig och fylld med humor och det kan ge ett mervärde att titta på reklamen. Genom humor växer också en tillit till produkten som marknadsförs vilket gör att informanterna med större sannolikhet väljer produkten de sett på reklamen framför någon annan. En TV-reklam kan också skapa ett helt motsatt intryck och eliminera ett förtroende för en produkt. Det vanligaste exemplet för en otrovärdig produkt är när den visas i ett reklamsammanhang som upplevs som icke trovärdigt. Ett exempel på en icke trovärdig TV-reklamfilm är TV-Shop, där det utlovas snabba resultat med minimal ansträngning. TV-reklamen finns alltså ändå i informanternas medvetenhet även om de själva menar att de sällan reflekterar över reklamerna de tittar på.

 • 14.
  Christensen, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Stereotyper i toner: Musikens roll i konstruktionen av stereotyper i svensk film under 1990- och 2000-talet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to investigate what part film music plays in the creation of stereo-types in the production of Swedish cinema, in the 1990s and early 2000s. This period of Swedish cinema was largely defined through the visualization of life in the smaller provinces of the country. The results were reached through the analyzing of four important works of this era, representing different provinces and genres. The examined movies have shown frequent use of extreme characters and a somewhat hostile environment in search of an interesting story. The music is used in ways of describing class differences amongst the inhabitants and to set the gen-eral mood of the concerned provinces: an agent often working in the unconscious of the viewer in order to affect the final results.

 • 15.
  Crispin Back, Anne-Charlotte
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Hur tolkar man föreställningar om ett eskatologiskt hopp, särskilt parusin, för människor idag?: En studie av ett urval präster i Svenska kyrkan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen ställer frågan "Hur förstår ett urval präster (fyra stycken i olika åldrar som arbetar eller arbetat i Stockholms stift) i Svenska Kyrkan idag betydelsen av nytestamentliga föreställningar om ett eskatologiskt hopp, särskilt parusin?" Min studie undersöker hur prästerna tolkar tre nytestamentliga texter och hur de arbetar fram texternas då- och nu-mening inför en predikan, med fokus på nu-mening. Prästernas tolkningsförståelser handlar om tre utvalda texter från Domsöndagen med temat Kristi återkomst: 2 Petr 3:8-13; Upp 20:11-21:5 och Joh 5:22-30.

  Prästerna, A-D, har intervjuats med kvalitativ metod. Studiens syfte innebär att synliggöra relationen mellan de historiska, Bibelteologiska, hermeneutiskt/existentiella tolkningsperspektiven inom exegetiken, men även relationen mellan akademiska och kyrkliga tolkningsperspektiv. Jag vänder mig även till teologerna Augustinus, Martin Luther, Rudolf Bultmann, Jürgen Moltmann och Karl Barth.

  Människans eget språk, förmåga att tolka och kommunicera Bibeltexters budskap, texters mytbilder och föreställningar relaterar enligt Rudolf Bultmann till människans egen existentiella självförståelse. Min studie perkar på att prästernas, A-D, individuella existentiella förståelser relaterar till tolkningsförståelser om nytestamentliga föreställningar om ett eskatologiskt hopp, särskilt parusin och parusins relation till hur Gud ingriper i historien och slutgiltigt samt till tolkningsförståelser om domen här och nu men även i den yttersta tiden. Min studie visar att nytestamentliga och senare kristna eskatologiska föreställningar uttrycker förståelser av hur människor kan närma sig Gud genom Jesus Kristus.

 • 16.
  Davidsson, Nina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Flickan eller tjejen?: En studie om hur översättarens ordval påverkar läsaren med fokus på nyöversättning.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Edander, Lena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Bedömaröverensstämmelse vid Nationella provet i svenska för gymnasiet kurs 1, skrivdelen2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Lena Edander, 2013: Bedömaröverensstämmelse vid Nationella provet i svenska för gymnasiet kurs 1, skrivdelen

  I denna undersökning studeras hur hög bedömaröverensstämmelse som nås då fem av varandra oberoende bedömare betygssätter 30 elevtexter skrivna vid det nationella provet i svenska 1 för gymnasiet. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur hög bedömaröverensstämmelse som nås, men även att försöka finna svar på varför lärarnas bedömning emellanåt varierar.

  För att undersöka detta har lärarnas betygssättning av elevtexterna sammanställts och beräkningar av bedömaröverensstämmelsen genomförts med avseende på procentuell överensstämmelse, korrelation samt standardavvikelse. Resultaten av beräkningarna har sedan analyserats och slutsatser angående orsaker till avvikelser i betygssättningen har gjorts angående tre elevtexter där bedömningen varierar mycket.

  Resultatet visar att en överensstämmelse på 35 % nås mellan lärarna. Orsaker till varierad bedömning av de tre utvalda elevtexterna står att finna bland annat i olika tolkning av uppgiften samt olika tolkning av matrisens aspekter. Slutsatsen blir att lärare bör sambedöma elevtexter för att få en mer rättvis betygssättning. Det är även viktigt att bedöma flera olika typer av texter skrivna av en och samma elev för att kunna sätta ett så rättvist kursbetyg som möjligt.

  Nyckelord: bedömaröverensstämmelse, Nationella prov i svenska, bedömning, skrivprov

 • 18.
  Edén, Pehr-Albin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  En minoritets strategier: En studie av de kristna i Palestinas strategier för att möta förtryck2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Eklund, Britt
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Ethnology.
  Dräktalmanackan förr och nu i tre Siljanssocknar, Rättvik, Leksand och Boda2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Ekström, Jenny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Cultural Anthropology.
  Nollywood: En social, politisk och kulturell resurs2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Fjellander, Gabriel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Med dig vare också Herren: En undersökning av attityder till gudstjänstens språk i Svenska kyrkan2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utreda hur gudstjänstdeltagare i Svenska kyrkan ser på språket i gudstjänsten och om det finns faktorer såsom ålder, kön, utbildningsnivå eller kyrkogångsfrekvens som påverkar deras attityder. Studien är utförd genom en enkätundersökning bland gudstjänst-deltagare på kyrkkaffet efter gudstjänsten i tre församlingar i tre olika städer i Sverige. Dessutom har de skrivna ordningarna till gudstjänsterna samlats in och undersökts stilistiskt, som ett språk-vetenskapligt referensmaterial att jämföra enkätundersökningens resultat med. 

  Gudstjänstdeltagarna har på enkäten fått sätta kryss på skalor mellan två olika stilistiska mot-poler för att beskriva hur de upplever språket i gudstjänsten. Polerna på enkäten var vagt–precist, vardagligt–högtidligt, känslofyllt–känslofattigt, ålderdomligt–modernt och originellt–vanligt. Infor-manterna har också fått kryssa i hur de tycker att gudstjänstspråket borde vara utefter de fem skalorna, om det borde vara mer åt någon pol eller om det är bra som det är. Den stilistiska undersökningen av gudstjänstordningarna är också genomförd utefter dessa adjektivpoler.

  Resultatet visar att gudstjänstdeltagarna upplever språket i gudstjänsten som snarare precist än vagt, snarare högtidligt än vardagligt, och ungefär mitt på de tre andra adjektivskalorna. Frågan om hur de skulle vilja att språket ska vara visar inget tydligt resultat på de flesta polerna, med undan-tag av polerna vagt–precist där de som vill ha en förändring vill ha ett mer precist språk. Svars-frekvensen för förändring på den frågan är dock låg, de flesta är nöjda med hur det är nu. Man kan se en skillnad i hur informanterna svarar vad gäller faktorerna ålder och kön, men inte vad gäller utbildningsnivå eller kyrkogångsfrekvens. Yngre och äldre upplever gudstjänstspråket olika och det skiljer sig även i hur de skulle vilja att språket ska vara. För män och kvinnor ligger skillnaden i enkätresultatet främst i hur de skulle vilja att språket ska vara. 

  Den stilistiska undersökningen av gudstjänstordningarna visar att språket stilistiskt är snarare högtidligt och ålderdomligt än vardagligt och modernt. Det är dock svårt att med denna begränsade undersökning säga något om de andra polerna; det går att finna belägg för såväl precist som vagt språk och för polerna känslofyllt–känslofattigt och originellt–vanligt saknas relevant jämförelse-material för att dra några slutsatser. 

 • 22.
  Fortkord, Sabrine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Cultural Anthropology.
  Tjänare av Gud - en skyldighet som invånare i Iran: En studie om ungas kamp mot det kulturella förtrycket2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka på vilket sätt den rådande islamiska regimen i Iran påverkar unga individers identitetsskapande. Regimen är stark motståndare till den västerländska kulturen och besitter i princip all makt i landet. Jag kommer därför fokusera mycket på att studera hur dagens stora generation av unga i Iran hanterar den rådande islamiska regimens propaganda och motsättning gentemot västerländska influenser och vice versa.

 • 23.
  Frank, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  ”Pengarna finns i systemet”: Digitalt bevarande i Sveriges nationella strategi för arbetet med digitalisering och elektroniskt bevarande av kulturarvet2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this two year master thesis is to analyze how digital preservation is presented as a problem in the Swedish national strategy for the digitization and digital preservation of the Swedish cultural heritage. In order to study which assumptions about digital preservation exists within the strategy I apply the discourse oriented methodological tools presented by Carol Lee Bacchi, which focuses on discerning what problem or, rather, representation of a problem exists within a specific policy. This study is a post-structuralist discourse analysis. The main focus of the study is on what assumptions and prerequisites the dominating representation of the problem is based upon and how the representation has evolved. The main material of the study consists of public investigations conducted by the Swedish state, governmental propositions and replies as well as other public documents upon which Bacci's methodological tools are applied.

  Results show that digital preservation is primarily interpreted as a financial problem as the national strategy and its surrounding documents stress the need of cost-efficient solutions. The discourse of cost-efficiency is based upon instrumental political ideals, and results show that there is a specific kind of terminology within the documents which strengthens the dominance of this discourse. The consequence of the dominating representation of the problem as being of a financial kind marginalizes other vital aspects of digital preservation.

 • 24.
  Frisk, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Old and New Testament Exegesis.
  la-sum et-shemu sham – Utfästelsen i 5 Mos.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay has focused on the setting of the name in Deut. 12:5. An overarching question in relation to this theme has been covenantal and spatial implications of the setting. An emphasis has been laid on the name (shem) and place (makom) from different angles. Among these, one can find structural similarities between the name and the word, as well as the place and the people. A specific attention has been directed to the royal function of the sacrifice executor (kohen) and references to Melkesedek in Deut.  By describing the relation between God and his people in terms of patronage, the sacrifice executor can be seen as a messianic figure manifesting the name and also representing the patronage of God. By these approaches the essay has also tried to show how a messianic reading of Deut. can be performed.

 • 25.
  Gerdin, Björn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Cultural Anthropology.
  Den sista riten: En studie om begravningsriter i Murélaga och färgers betydelse2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Murélagas begravningsriter kan man se tydliga spår efter den teoretiska grund som van Gennep har skapat. Riten innehåller vissa saker som går att hitta på alla möjliga håll i världen som bland annat att döden inte är ett slut utan början på en resa till livet efter detta. Den innehåller också de tre stadierna som alla övergångsriter bygger på och de stadierna är tydligt markerade i riten.

       Begravningsriten i Murélaga ser även annorlunda ut beroende på vem som har dött. De avgörande faktorerna här har att göra med den avlidnes ekonomiska status, kön och huruvida personen är gift eller inte. Skillnaderna kan man se först i hur processionen ställer upp, hur kistan ser ut och hur mycket utsmyckning som finns i kyrkan under mässan.

       Även om inte den triad av färger som Jacobson-Widding har analyserat är speciellt viktig för begravningsritens utförande så går de att hitta. Deras symbolik har olika betydelser beroende på kontexten som färgerna används i. Det faktum att svart och sorg kan koppas samman kan man se på många olika platser runt om i världen men det är också intressant att vitt på flera platser även kan användas i samband med just sorg.

 • 26.
  Golosz, Katarzyna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Från polska till svenska: En undersökning av talspråksmarkörer i en modern polsk romanoch dess översättning till svenska.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks talspråkliga stiliseringar i repliker i en modern polsk roman, Andrzej Stasiuks ”Dziewięć”, och i dess svenska översättning ”Nio” av Tomas Håkanson. Undersökningens syfte är att jämföra talspråksmarkörer på morfologisk/fonologisk, lexikal och syntaktisk nivå i käll- och måltexten för att fastställa i vilken utsträckning originaltextens markörer återges i översättningen, vilka strategier som används vid deras återgivning och vilken effekt de valda översättningsstrategierna har på måltexten. Analysmetoden baserar sig på Mats Larssons modell för undersökning av översättningsstrategier för litterärt talspråk (Larsson 1992). Resultatet visar på vissa olikheter i användningen av talspråksmarkörer i måltexten jämfört med källtexten. De valda översättningsstrategierna låter översättaren å ena sidan bevara originaltextens allmänt talspråkliga karaktär men medför å andra sidan vissa förluster när det gäller språkspecifika särskiljande drag i protagonisternas sätt att tala.

 • 27.
  Grenstedt, Mikael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Vem säger ni att jag är?: Kristologiska titlar i de synoptiska evangelierna2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Gustin, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Cultural Anthropology.
  Shopping with violence: An anthropological study of the UK riots concerning social exclusion in a consumerist society2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the summer of 2011 London was going to be the first city to host the Olympics for a third time. The city was full of prosperous vibes of expectation and aspiration. What no one expected was that London was about to have the most widespread riots in its history. The majority of riots happened in areas of London, but they were also sparked in various other UK cities and lasted for five days.

  The life of humans mainly consist of everyday life events that follows a somewhat given socio-political structure. Albeit, once in a while the socio-political structures are shaken and people start acting outside the otherwise given order. This was what happened in Britain, in August of 2011. In this thesis I will focus on the characteristic of looting in relation to the London riots and see how these riots were a product of a consumerist society. 

 • 29.
  Göranzon, Ingrid
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Från idé till verklighet: Uppsala kommunala musikskola2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Göranzon, Ingrid: From concept to reality - Uppsala Municipal School of Music. Master thesis, 30 credits. Uppsala: Department of Musicology. 2013.

  This thesis aims to explain how and why the municipal school of music (kommunala musikskolan) in Uppsala was formed. Municipal schools of music are a Swedish phenomenon that was formed all over Sweden after the Second World War. Each school is individual since they are entirely controlled at a municipal level. Although several factors have been identified as reasons for the creation of municipal schools of music, research in the area is limited.

  The material forming the basis of the survey is municipal documents from Uppsala city archives. The method that has been chosen to analyze the material is critical ideology analysis. This means that the content of the documents is analyzed in relation to its context, to clarify both the manifest and latent ideologies.

  The study shows that the formation of a municipal school of music in Uppsala was part of a larger movement, both nationally and locally. Sweden went through great changes during the period after the Second World War, politically, socially and culturally. The development of municipal schools of music was influenced mainly by the ideas about education and culture. The guiding idea was that all citizens should have equal access and opportunity. Technological advances such as radio and gramophone had made high culture more accessible, but it also contributed to the spread of what was considered inferior culture. Studies of the time showed that the solution was to give people the knowledge needed to make the right choice. The municipal school of music in Uppsala was created with the aim of forming a culturally educated public.

  Key words: municipal school of music (kommunal musikskola), Uppsala, public education (folkbildning), cultural politics (kulturpolitik), critical ideology analysis, post World War II

 • 30.
  Haas, David
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Och syntaxen har sin gång: En komparativ studie av svenska som andraspråksinlärares grammatiska kompetens i tal och skrift på B1-nivå2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att jämföra relationen mellan fyra vuxna svenska som andraspråksinlärares grammatiska kompetens i tal och skrift, och hur den kompetensen förhåller sig till kursmålen för B1-kursen på vilken de deltar. De grammatiska strukturer som undersöks är fundamentering och negationsplacering. En central teoretisk utgångspunkt är att förutsättningarna för målspråksenlig produktion är gynnsammare i skrift än i tal, men att hur och i vilken utsträckning det yttrar sig för svenska som andraspråksinlärare inte är helt kartlagt. Materialet består av skriven och muntlig text producerad av de fyra andraspråksinlärarna. Analysmodellen utgörs av perfomansanalyser baserade på processbarhetsteorin, med grundsatsen att språkinlärningen sker stegvis enligt förutsägbara mönster.

         Resultatet visar att informanterna överlag producerar en högre andel målspråksenliga fundamenteringar i skrift än i tal. Kursmålet för fundamentering kan för samma informant uppnås i skrift, utan att det uppnås i tal. Gällande negationsplacering i huvudsats behärskas kursmålet av samtliga informanter i både tal och skrift, utan några påtagliga gradskillnader mellan tal- och skrivdelen. För negationsplacering i bisats är tendensen att ingen av informanterna uppfyller kursmålet i vare sig tal eller i skrift, och den låga målspråksenligheten är ungefär densamma i tal- och skriftproduktionen. 

 • 31.
  Hedberg, Sofia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  "Wut is Wut?": En studie av maskuliniteter och sexualiteter inom hiphop-genren2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sofia Hedberg: "Wut is Wut?" En studie av maskuliniteter och sexualiteter inom hiphop-genren. Uppsala universitet: Institutionen för musikvetenskap. C-uppsats 15 hp. 2013.

  This essay examines how a group of male, homosexual or bisexual African-American rappers from New York City are challenging the norms of hypermasculinity and heteronormativity within the musical genre of hip-hop. The study investigates both visual and textual expressions from Mykki Blanco, Le1f and Zebra Katz, and does so through the artists' videos and lyrics. The artistic expressions are continually compared to those of more traditional rappers, in order to illuminate both similarities and differencies.

  To provide a wider understanding of such terms as masculinity, gender identity and sexuality, a number of theoretical perspectives were taken into account. Queer theory provides the key theoretical perspective, but R.W. Connell's theory about masculinity and Yvonne Hirdman's on the 'gender contract' were also important to the study.

  The essay's result shows that the rappers use different tools to communicate their identities and sexualities, mainly the body, choice of language and by playing with stereotypical gender identities and roles. Although several similarities were found amongst the three rappers, the study showed that they all use the given tools in separate ways, and the fact that they are homosexual or bisexual does not, and should not, place them under any sort of homogeneous category.

 • 32.
  Hedlund, Simon
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Old and New Testament Exegesis, New Testament Exegesis.
  Den förbannade, frälsta, fria och förutbestämda människan – eller vilken var det nu igen?: - Frihet, förutbestämmelse och frälsning hos Paulus2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen börjar med att teckna en bild vad stora hellenistiska filosofier och judiska skolor i Paulus samtid ansåg om determinism, frihet och liv efter döden. Vad ansåg till exempel mellanplatoniker om livet efter döden, och vad tänkte esseerna om fri vilja? Efter denna breda bakgrund tecknas en bild av vad Paulus själv tänkte i dessa frågor. Eftersom ingen utvecklas i ett vakuum är den breda bakgrunden nödvändig för nästa viktiga steg - att utreda varifrån hans åsikter kan tänkas härstamma. Slutsatserna här leder sedan vidare till Paulus soteriologi - vem blir frälst och kan människan påverka det?

 • 33.
  Hedman, Lina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Allt som finns kvar: Om personarkiv hos föräldrar som förlorat små barn2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The object of this two years master's thesis has been to study a specific genre of personal archives by examiningthe archives of nine parents who have lost one or several infants. Using internet-based methods, (e-mail, Skypeand digital photographs), I have conducted qualitative research using a general interview guide technique. Usingresearch from archival theory as well as other fields, my material has been arranged and analysed according tothemes and recurring thoughts picked up from my informants during the interviews.My main theoretical aid has been that the role of parent who has lost a child is the starting point for the creationof the personal archives. Another important theory is my definition of the term “document” as not dependent onmedium and format, but on usage: if an object has been used as a part of an archive, it is a document. I also claimthat study of personal archives is a way to help the archival profession and Swedish archival theory to becomemore democratic and inclusive, since especially the former is mandated to reflect all of society's many manifestationsof culture and memory. The results show that the archives contain a large selection of documents in differentformats and mediums, but that they also have many similarities. This is an effect of the fact that the parentshave all had roughly the same document-creating contacts with their relatives and friends, the authorities and theother parts of society often involved in the events proceeding the child's birth and death (or sickness and death).The reasons to create and maintain a personal archive are to preserve the memories of events, people, places,thoughts and feelings associated with the child and whatever time the parents got to spend with him or her. By remembering,the parents are also confirming the child's existence and place within the family, and helping themselvesconfirm their newly acquired role as parents who have lost a child. The archives and their constituent partsare used as physical and psychological “linking objects”, to help the parents feel (at least temporary) closer totheir child by watching, touching or talking about the most important documents. These are often the ones displayedon special memory shelves, on family photo walls or in memory boxes. It follows that arrangement of thedocuments is based mostly on the emotional attachment of the parent to the individual document, and that destructionof records are extremely rare in the studied archives. Their growth diminished with time, but does notstop completely since the parents, other relatives and friends still create new documents, mostly to observe holidaysand anniversaries. Furthermore, the way the parents use their archives and its constituent parts change astime passes. Individual documents may also change their emotional and cultural significance to the parent, orgain additional ones. Some of the underlying factors behind these findings are my informants views on creating,keeping and destroying documents. They all express a need to “save everything”, and most also want to “documenteverything”. The latter, their wish to create new documents to complement the ones created primarily byothers and as a result of specific events and processes, comes from a feeling of not having enough documents inthe archives. It can also be the result of dissatisfaction with those that do exist. Finally, as is commonplace amongpersonal archives, the archives in my study have multiple record creators within the immediate family and outsideit, even though my informants are usually the main creators. This is a two years master’s thesis in Archive,Library and Museum studies.

 • 34.
  Heglert, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Same same but different: Hur lärare bedömer samma elevtext2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bedömning och betygsättning av elevers arbeten är en stor arbetsuppgift för lärare. Men hur tillförlitliga är betygen som ges och i synnerhet de i de nationella proven? Syftet med min uppsats har därför varit att undersöka om det finns skillnader mellan olika lärares bedömning och betygssättning av samma texter från de nationella proven samt att försöka förstå varför utfallet blir som det blir.Som metod har jag använt mig utav ett frågeformulär som är en kvantitativ metod och intervjuer som är en kvalitativ metod samt komparation. Materialet har bestått av fyra elevtexter från nationella provets uppsatsdel i svenska, årskurs 9 från vårterminen 2012. Vidare är metoden frågeformulär även två materialdelar då det har fungerat både som en mall samt som resultatgivare från informanterna som består utav fyra högstadielärare i svenska. Den fjärde delen av materialet består utav ett informationshäfte som givits till informanterna inför intervjuerna med dem. Detta häfte består utav bedömningsanvisningar och en bedömningsmatris för den berörda skrivuppgiften i det nationella prov som informanterna har fått bedöma. Informationshäftet har även haft ett instruktionsbrev ifrån mig för att anvisa informanterna om vad undersökningen går ut på.Resultatet visar att informanterna är överens om betygen i två texter av fyra i jämförelse med elevens ursprungliga lärare. De andra två texterna har fått två olika betyg bland informanterna och den ursprungliga läraren. Även om informanterna har varit eniga om betyget har de dock inte alltid varit eniga om varför elevtexten förtjänar just det betyget. Detsamma gäller även om vad de har ansett vara de starka respektive svaga sidorna med de enskilda texterna. Detta tros bero på att det bedömningsunderlag som medföljer det nationella provet till lärarna är tolkningsbart och därmed kan lärare tolka det olika vilket ger olika bedömningar. Resultatet kan även bero på att lärare visar tendens på att jämföra texter inom elevgruppen med varandra istället för att fokusera helt på bedömningskriterierna. En annan orsak kan vara att lärare räknar in andra kvalitéer hos eleven än de språkliga som finns i dennes uppsats. Dessa kvalitéer kan antingen vara av personlig art eller så räknar läraren in elevens utveckling under terminen/läsårets gång.

 • 35.
  Hunger, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Centre for Gender Research.
  Abort/Motstånd: En diskursanalytisk studie av de svenska abortkritiska organisationerna Ja till livet och Människorätt för ofödda2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abort/Motstånd är en diskursanalytisk studie av text och bild hämtade från den internetbaserade verksamheten hos de svenska abortkritiska organisationerna Ja till livet och Människorätt för ofödda. Uppsatsens övergripande syfte är att urskilja hur kvinnan och hennes kropp konstrueras inom antiabortrörelsens internetbaserade verksamhet – det vill säga den diskursordning som behandlas.

  Det teoretiska ramverket utgår från kvinnligt subjektskap och kroppslighet, abort analyseras även i relation till graviditet och/eller moderskap. Analysen tar avstamp i kvinnans situation och behandlar body/mind-distinktionen, samt problematiserar denna i relation till den medicinska västerländska diskurs som ofta fråntar den gravida kvinnan subjektsstatus. Av analysen framgår det att huvuddragen i motståndsdiskurserna, i relation till kvinnlig autonomi, karaktäriseras av tre drag: att fostret tilldelas super-subjektstatus, att den gravida kvinnan berövas sitt subjektskap och att kvinnor som vill göra abort närmast porträtteras som monster. Detta innebär i förlängningen att gravida kvinnor avhumaniseras – eller att de riskerar att betraktas som levande kuvöser.

 • 36.
  Häggmark, Björn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Studies in Faith and Ideologies, Systematic Theology and Studies in World Views.
  Endast mörker i stadens utkanter?: En analys av teologiska teman och existentiella livsvillkor på Bruce Springsteens album Darkness On The Edge of Town.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 37.
  Idevall, Kerstin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  "Vi förändras hela tiden och det vi kan göra är att fortsätta leva liksom och gå framåt": Identitetsskapande hos unga andraspråkselever2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 38.
  Jansson, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Pox-rättegången, Mangafallet och Tintin-gate: en diskursanalys av debatter och nyhetsrapportering i svensk media om tecknade serier och censur2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The study aims to examine how censorship and comics have been discussed in three debates. The aim is also to identify discourses and the orders and relations of power constructed in the debates, and to examine how librarians should handle debates about censorship and comics. Selected sources are articles from Swedish newspapers and tabloids about the debates on the Pox-trial, the manga case and the debate about Tintin in Kulturhuset. The results from the analysis indicates that the debates have been dominated by two main discourses: a discourse on freedom of speech and a discourse on social responsibility. Within the discourse of freedom of speech there is a range of perspectives that emphasize: artistic freedom, the need for open and free conversations, a discussion about how the comics are assessed in comparison with other media formats as well as a discussion about moral and moralism. The discourse of social responsibility results in a feminist and anti-porn discourse, a post-colonial and anti-racist discourse and a discourse on the protection of children and young people. Based on these results, the discourses can be analysed in relation to the laws, values and ethical guidelines for libraries. The analysis indicates that libraries and librarians should keep a balance between freeedom of speech and social responsibility. They could keep up to date with research about censorship, comics and various genres in order to make informed decisions about how to handle comics in the libraries. The librarian should also assess the comics on the same bases as literature, music, film and other cultural expressions.

 • 39.
  Jansson, Jens
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Studies in Faith and Ideologies.
  Religion After the Death of God: A Comparative Study of Mark C. Taylor's and Gianni Vattimo's Philosophies of Religion2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In contemporary continenal philosophy of religion and postmodern theology, the notion of the death of God—a notion often linked to Nietzsche and the death of God theologians of the 1960s—still plays an important role. Despite the amount of intellectual effort that has been put into extricating the possible meanings of this phrase, certain key questions keep coming back to haunt philosophy and theology: How is the death of God to be interpreted? How are we to think about religion after this death in question? This essay investigates some of the key ideas of Mark C. Taylor's and Gianni Vattimo's philosophies of religion, and compares their attempts to think through, and beyond, the death of God, to form new ways of thinking about religion.

 • 40.
  Johansson, Cecilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Bibliotekarien som detektiv: Representationer av bibliotekarier i detektivromaner2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master's thesis is a study of how librarians are depicted in crime fiction. 12 American and English mysterynovels featuring librarians in a central role were studied and analysed using character theory. Recurring traitswere identified and organised into themes. A number of prominent traits and themes emerged that show librariansas orderly and organised bibliophiles, but with a taste for adventure and excitement. They are keen problem solverswho enjoy a challenge, at work, or in the form of crime detection. These traits show fairly different sides ofthe characters, and hint of librarians having something of a dubble nature.

  Some of the traits resonate with findings in earlier studies in the field, but the old stereotype was only parti -ally confirmed. In general the image of librarians presented in the mystery novels is a positive one, which inmany respects also rings true against the background of actual librarians and library work.

  This is a two years master's thesis in Archive, Library and Museum studies.

 • 41.
  Karlson-Weimann, Carl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Studies in Faith and Ideologies, Philosophy of Religion.
  Knowledge Unknowable: An epistemological analysis of ‘esoteric knowledge’2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 42.
  Karlsson, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Art History. Campus Gotland.
  Från en lärd, till en man av värld: En ikonologisk analys av nitton porträtt av kända 1600-tals män2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay does, with the help of Erwin Panofsky’s iconological method, provide an analysis of a series of nineteen portraits of famous men of the 17th century. These portraits, which today are placed in the library of Skokloster castle, are analysed in their iconography, and placed in a larger iconographic context. The portraits all have unique appearances, since they are painted on pine panel and then sawed after the contour of the head of the portrayed. The aim with the essay is to understand purpose and origin of the portraits. The essay deals with questions such as why these portraits were chosen to be made, and if a connection exists between these works and library art in a bigger context. Who is being portrayed, why these people in particular, and who has taken the initiative of making the portraits are questions that are investigated as well. It is an essay that to a large extent treats the noble ideal of the 17th century, and how it gave its expression to art.

 • 43.
  Khalili, Sinan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Law as a Science: The Scientific Requisite2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 44.
  Klang, Julia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Gestaltande beskrivningar i elevtexter: Kvalitativ textanalys av elevtexter2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att nå betyget E i ämnet svenska behöver elever i årskurs 9 uppvisa förmågan att använda sig av enkla gestaltande beskrivningar. Genom kvalitativ textanalys av tio elevtexter undersöks hur eleverna använder sig av just gestaltande beskrivningar. En gestaltande beskrivning innebär den strategi eleverna använder sig av för att skapa en visuell bild av texten. Med en tvärvetenskaplig ansats fokuserar undersökningen på gestaltande beskrivningar av miljö, deltagande personer och synvinkel. Elevtexterna som analyserats är hämtade från det nationella provet i svenska för årskurs 9. Uppgiften texterna är hämtade från innebär att eleverna ska skriva en novell med inspiration av en specifik bild. Tillsammans med bilden skapar novellerna multimodala texter. Analysen av novellerna visar att elevernas noveller skiljer sig markant åt vilket beror på bildens möjliga betydelsepotentialer. Elevernas gestaltande beskrivningar speglar variationen av betydelsepotentialer.

 • 45.
  Källström, Dan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Cultural Anthropology.
  Utilizing Collective Ideals in Political and Social Strategies: A Study of Indigenous Populations in Bolivia2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 46.
  Kärnerup, Glenn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Ett studium av Guds logos i Johannesprologen: I ljuset av GT, NT och övrig judisk vishetslitteratur2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 47.
  Lantz, Lotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Motsvarar en högre språklig utvecklingsnivå ett högre betyg på nationella provet?: En jämförelse mellan elevers språkliga utvecklingsnivå och betyg på nationella provet i Svenska som andraspråk i år 92013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att se om en högre språklig utvecklingsnivå ger ett högre betyg från läraren på den skriftliga delen av nationella provet i svenska som andraspråk i årskurs 9 eller om det är andra områden som är viktigare för vilket betyg texten får av läraren. Jag analyserar femton skriftliga uppsatser från nationella provet med hjälp av en analysmodell som jag har tagit fram utifrån en variant av performansanalys och bedömningsanvisningar för nationella provet. Analysmodellen innehåller fem områden: språklig utvecklingsnivå, kommunikativ kvalitet, språklig struktur, genreanpassning och instruktionsanpassning. Resultaten visar att inget enskilt område avgör vilket betyg texterna får av lärarna, utan att det är en sammanslagning av de olika områdena som avgör betyget, men att genreanpassning är det område som lärarna lägger mest vikt vid.

 • 48.
  Larsson, Mikaela
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Studies in Faith and Ideologies, Philosophy of Religion.
  Är lyckan livets mening?: En hermeneutisk analys av Johannes Paulus II och Dalai Lamas syn på vad som konstituerar det goda livet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 49.
  Liahaugen, Sebastian
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Archaeology and Ancient History.
  Från sten till data: En studie av FMIS forskningspotential för GIS och landskapsarkeologi2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  FMIS is an antiquarian database that contains all known ancient monuments in Sweden. The database is widely accessible through the internet for anybody interested. Even though FMIS is antiquarian and not strictly archaeological the database has been used in GIS and landscape archaeology since its construct. This use has not always been without problematic and has caused critique of the use and the database itself. This critic has seldom been published but rather heard through seminars and the word of mouth. The research potential of using FMIS for GIS and landscape archaeology has therefore never really been investigated in any greater depth. In this thesis I therefore study FMIS potential within GIS and landscape archaeology. This is done by discussing the history of FMIS, FMIS structure and the ancient monuments representativity within FMIS.

 • 50.
  Lidman, Charlotte
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Art History.
  Konstes fria studie: En undersökning av förändringarna i avgångselevernas examensutställningar vid Kungliga Konsthögskolan 1962-20112013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the essay is to examine how the student exhibitions of the Royal University college of Fine Arts in Stockholm has changed between 1962-2011, and what these changes can depend on. The questions are: What are the changes in the choice of examination work for the students of the Royal University college of Fine Arts, and what can they depend on? Is the school adjusting their education to the surrounding art world, and in what way is that noticeable? By studying the catalogs from the exhibitions, newspaper reviews and other literature, a shorter conclusion is given concerning the art world, the study situation and the student’s choices of examination works the affected years. The works has gone from being a submission of the study fields during the year, to becoming free projects where stories about important subjects are told. Pressures on the school from students and teachers to be able to keep up with the surrounding view of art in the society that is constantly changing, together with reforms and investigation has led to these changes.

12 1 - 50 of 86
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf