uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1 - 29 of 29
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Jennie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History.
  Linköpings kronohäkte: brott och straff i förändring2014Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Basely, Marie-Louise
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology, Ethnology.
  Dopgåvor - från silversked till bitcoin2014Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the importance of the Christening Gift today, what gifts are appropriate and if the christening gift mirrors social relationships as well as how individuals perceive and how they reflect on the Christening Gift.

  Through literature, participant observation and interviews, the survey of today's Christening Gift could be identified. The survey shows that a christening gift can be anything, a subject or something abstract that a sponsor has to offer. The value is not only economical but can also be the relationships that a christening gift give rise to. The Christening Gift can also select social relation, who is highest in rank, such as family. Gifts can serve to establish friendships and alliances to ensure future good relations. It is about gifts in change influenced by newer trends.

 • 3.
  Berghorn, Rickard
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History of Science and Ideas.
  En värld av geometri och rörelse: Ontologi och multiversum i Emanuel Swedenborgs Principia, i jämförelse med Leibniz2011Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  1734 var Emanuel Swedenborg en hårt arbetande, rationalistisk vetenskapsman i tidens anda. Detta år utgav han ett av sina mest ambitiösa vetenskapliga och naturfilosofiska verk, Principia Rerum Naturalium. Han försökte här skapa en cosmologia generalis – enallomfattande kosmologisk beskrivning från elementarpartiklarnas uppkomst och konstruktionupp till stjärnornas och planeternas formande. Denna uppsats utreder den ontologiska grundenför Swedenborgs naturfilosofi och lyfter fram tidigare ofta förbisedda aspekter, som hansspekulationer om multiversum. Swedenborgs kosmologi visar sig vara starkt påverkad av ennaturfilosofisk tradition från Gottfried Leibniz.

 • 4.
  Bäckelie, Mika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History of Science and Ideas.
  Resursfördelning och vetenskapspolitik: En studie om kvantifierad kvalitet, kunskapsspridning och rationalitet2017Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 5.
  Echazu, Esteban
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, History of Religions.
  Nyateism vs teism-debatten: En analys av Dinesh D'Souza's argumentation2013Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the last few years the western world has seen an increasing interest in the topic of atheism, with bestselling books by writers like Richard Dawkins, Sam Harris and Christopher Hitchens. The critic of religions that these writers have brought to the table have not gone unmet, with writers like Dinesh D'Souza rushing to the defence of Chrisianity.

  Taking on the arguments of New York Times bestselling author Dinesh D'Souza in the current debate on the existece of God and the usefullness of religion, I here examine the claim by D'Souza that atheism, in fact, is responsible for the worst mass murders of history. In taking D'Souza's arguments and analyzing them on its own philosophical merits, with methods like the process of elimination and information evaluation (i.e source criticism), I will here show just exactly how persuasive these arguments prove to be. In the following pages we will not only discuss the role of atheism in 20th centuary totalitarianism, but also answer questions like ”Was Hitler an atheist or a theist?”, ”Is atheism responsible for the worst crimes of history?” and ”Are people who believe in God in fact more moral the those who do not?”

 • 6.
  Eklund, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology.
  Med kometer i fokus: En etnologisk stuide av Halleys komet i media och text2016Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Eklund, Sophia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature.
  Sex, maktutövande och kriminalitet: En komparativ genusteoretisk studie av Defoes Moll Flanders och Nabokovs Lolita2011Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen är en komparativ studie av Daniel Defoes Moll Flanders och Vladimir Nabokovs Lolita. Genusteoretiskt perspektiv har använts vid genomförandet av analysen.

 • 8.
  Gidén Hember, Amanda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History of Science and Ideas.
  Den svenska säkerhetspolitiska modellen: Föreställningarna som ledde fram till beslutet om JAS 39 Gripen2018Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines a national high technology project in Sweden, the fighter plane JAS 39 Gripen. The focus is the political discussion during the years before the 1982 decision to develop a fighter plane within the country. The analysis has a Science and Technology Studies perspective, using the concept of sociotechnical imaginaries as an analytical tool. JAS is an ambitious national project that touches on many important issues, such as the role of warfare and science in the development of the nation. In a project of this scale, it is possible to identify sociotechnical imaginaries. JAS is a product of the society in which it was developed. In this paper national myths are used to reveal the sociotechnical imaginaries. Two myths can be identified in Sweden during the period after the second world war: neutrality and modernity. Neutrality was a part of national security doctrine and affected political decisions, foreign policy, the technological development and more. The myth of modernity encompasses a belief in the virtues of technological development and the ability to be a modern nation. The two myths together create an idea of a specifically Swedish model. This model became part of Swedish identity and is evident in the policy documents concerning the solution for a new nationally developed fighter plane. This paper identifies an important sociotechnical imaginary, that to uphold neutrality policy Sweden needs a state-of-the-art air force, which is an important part of a strong military defense. This is crucial, and expected, in a modern nation with high technological competence.

 • 9.
  Grönlund, Jeanette
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Läsutmaningar för vuxna andraspråksläsare i en läromedelstext2014Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka språket i en läromedelstext för att få en uppfattning om textens svårighetsgrad för vuxna andraspråksläsare på gymnasienivå. Hypotesen var att läromedelstexten saknade vissa språkliga drag som kan underlätta läsförståelsen för andraspråksläsare.

  Utgångspunkten var att göra en kvalitativ studie genom att beskriva texten utifrån vad som kännetecknar den och de aspekter som undersöktes var textbindning och röst. Men eftersom omfattningen av förekomsten av vissa språkliga drag undersöktes var metoden delvis kvantitativ. Den textbindning som undersöktes var referensbindning och konnektivbindning i form av kausalitet. Vad gäller aspekten röst undersöktes om texten präglades av aktivitet, d.v.s. verb i aktiv form som uttrycker konkreta handlingar och subjekt som har individer som referenter.

  Texten analyserades ur ett mikroperspektiv och det undersökta materialet begränsades till totalt fem sidor från de två första kapitlen i läroboken. Referensbindningen inom ledfamiljerna kategoriserades under en av kategorierna identitet, modifierad identitet, delidentitet eller inferens. Därefter markerades förekomsten av kausala sambandsmarkörer. Slutligen undersöktes huruvida verben i syntagmerna uttrycker konkreta handlingar eller inte och om de står i aktiv eller passiv form och vilka referenter subjekten i satserna har.

  Resultatet visade att läromedelstextens referensbindning är tät med tydligt urskiljbara ledfamiljer men att den starkaste bindningstypen identitet förekommer sällan och att den vanligast förekommande bindningstypen delidentitet kan uppfattas som en svag bindningstyp i texten. Vad gäller kausala sambandsmarkörer förekommer de mycket sparsamt och röst i form av aktivitet är inte något framträdande drag i texten. Den sammanfattande slutsats som kan dras av studien är att den undersökta läromedelstexten kan vara en utmaning för vuxna andraspråksläsare på gymnasienivå.

 • 10.
  Hedman, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Kvinnofrid, kvinnorätt & klass: En analys av svensk våldtäktsstatistik 1950–1980 ur ett radikalfeministiskt perspektiv2018Student paper other, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gick #MeToo för långt? Denna uppsats försöker sprida välbehövligt ljus över kvinnors förändrade rättsliga förutsättningar 1950–1980 genom att diskutera ämnet ur ett radikalfeministiskt perspektiv. Är det möjligt att ökningen av våldtäktsanmälningar i Sverige under perioden är ett tecken på, inte nödvändigtvis kvinnors förtryckta position, utan snarare deras växande ekonomiska och politiska makt? Uppsatsen argumenterar för att så är fallet och att ökningen reflekterar kvinnors förändrade förutsättningar som rättssubjekt under 1900-talet. Vidare dras slutsatsen att en korrelation mellan ökningen av våldtäktsanmälningar och kvinnors förvärvsarbetesfrekvens kan observeras och att detta är en viktig del i kvinnokampen, samt att #MeToo-rörelsen med fördel kan ses i ljuset av detta.

 • 11.
  Hosseini, Afra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Religionsfrihet i Sverige: En studie om högstadielärare i religions tolkning av skolans icke-konfessionalitet2013Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Idevall, Kerstin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Modern Languages, Romance Languages.
  La representación de las normas de la familia tradicional en dos libros de enseñanza2011Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Isaksson, Vännie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature.
  Dödens kyss: en utredning av den nya vampyren och dess plats som erotisk plattform för unga kvinnor genom fanfiction2010Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Ismaiel, Zorab
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History of Science and Ideas.
  Filosofisk Rådgivning: En ny disciplin på väg att etableras!2014Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Larsson, Simon
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature.
  ”detta är sant: historier kan rädda oss”: Om temat berättande i Tim O’Briens Allt de bar och hur romanen kan användas i svenskundervisningen2013Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  Lööw, Ida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Livsåskådning i skolan: En studie om livsåskådningsbegreppets definition och framställning i skolan, med utgångspunkt i ämnesplanen för religionskunskap.2015Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Moen, Bente
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, History of Religions.
  Krigarkvinna i det hedniska Norden: En undersökning av två samtida skildringar av sköldmön Ladgerd i den fornnordiska religionen2015Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The essay has its beginning in the source material that deal with ancient Norse religion before the people in the Nordic countries became Christian. The fact that there are no contemporary written or authentic sources available that can tell us something about the Norse religion during the Viking age is problematic. Archeological source materials is available, but tend to talk more about power relationships and social status than the old Norse religion and the way people practiced their faith. Medieval Christian writers are a source of knowledge of the Norse religion; however, they can only highlight the Norse religion from a Christian point of view and ways of evaluating the pagan faith, making them less reliable.

  The written sources of this paper are based on the written by two medieval Christian writers, Saxo Grammaticus and Snorri Sturluson. These sources are among the first to treat the Norse religion process after the introduction of Christianity in Scandinavia. The survey is based on the Saxo Grammaticus history work "Gesta Danorum" as in the ninth book "Ragnar Lodbrok story" portrays the Amazon Ladgerd, the figure which the thesis directs its focus against, and Snorri Sturluson written collection of ”Heimskringla" which deals with Earl Haakon and his patron goddess Torgerd Holgabrud in battle of Hjoerungavaag year 986. The survey is also influenced by the Icelandic poetry from which Saxo Grammaticus' and Snorri Sturluson´s history writing originates.

  In this essay, I use source criticism and a comparative method to study the relationships between the two sources and the way they depict the Amazon Ladgerd and Torgerd Holgabrud in the historic context. The essay can help to give a better understanding of the Amazon and the role women warriors have had in the ancient Norse religion, which future research can benefit from. With the support from earlier research on the ancient Norse religion, I can show that there is a connection between the two sources Saxo Grammaticus' “Gesta Danorum” and Snorri Sturluson’s "Heimskringla ". Both sources depict the Amazon and women warriors’ role in the ancient Norse religion - based on a Christian world view and feminine ideal.

  The study shows several similarities between the Amazon Ladgerd and Torgerd Holgabrud, which can indicate that the two women warriors is the same History fairytale figure. The sources lead me on the track by another female, giantess Gerd, which proves Ladgerd´s and Torgerd Holgabrud's real character and origin. Saxo Grammaticus, Snorri Sturluson and the Icelandic poetry depictions of Ladgerd, Torgerd Holgabrud and Gerd is simultaneously a reflection of a pre-Norse ritual, the "blot", and a Norse royal ideology.

 • 18.
  Möller, Anton
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology.
  Maybe Some Day: A comparatory study of waithood and anthropology of the not-yet2017Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Najibolah, Mary
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature.
  Läslust eller läsplåga?: Fliskors och pojkars läsvanor och atittyder till läsning2014Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det har gjorts många undersökningar om flickor och pojkars läsning, både internationellt och nationellt. Alla dessa undersökningar uppvisar samma resultat, det vill säga, att flickor läser bättre och i större omfattning än pojkar. Syftet med uppsatsen är att få en uppfattning om flickor och pojkars läsvanor och se om teorin, att flickor läser mer än pojkar även stämmer överens med min undersökning. I min undersökning har jag riktat in mig på två årskurs 9 där jag med hjälp av enkäter och intervjuer försökt finna svar på mina frågeställningar. Teorin, att flickor läser mer än pojkar överensstämmer med mitt resultat. Min undersökning uppvisar tydliga skillnader mellan flickors och pojkars läsning. Läsning tycks generellt sett föredras av flest flickor än pojkar. Resultatet visar även att flickors och pojkars fritidsintressen vad det avser just läsning genomsyras av den attityd till läsning som råder bland könen. 

 • 20.
  Nilsson, Olof
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att använda slumpen inom digitalt fotografi2013Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Nilsson, Sofia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Dejligt och kjempeflott i svenskämnet: De nordiska grannspråken i dagens svenskundervisning2013Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 22.
  Pashnyk, Olena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Modern Languages, Slavic Languages.
  Upsal’skij spisok geografičeskogo spravočnika A. A. Viniusa: Istoriko-paleografičeskoe issledovanie i izdanie teksta2014Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Examensarbetet behandlar en rysk geografisk handbok som finns i en avskrift på Uppsala universitetsbibliotek (UUB). Originalet, vars titel är ”Opisanie rasstojanija stolic…” (”Beskrivning av avstånd till huvudstäderna…”, nedan kallat ”Beskrivning”), skrevs av Andrej Andreevič Vinius år 1667.

  Undersökningen inleds med en genomgång av forskningsläget angående denna text, dess källor och struktur som i bilagan följs av en lista över avskrifter av samma verk vilka förvaras i Ryssland. Andra delen av uppsatsen ägnas åt en kodikologisk och paleografisk beskrivning samt en elektronisk utgåva av den avskrift som förvaras på UUB. Olika hypoteser om hur avskriften har kommit till Uppsala diskuteras.

  De slutsatser jag har kommit fram till är att ”Beskrivning” förmodligen inte ingick J. G. Sparwenfelds eller N. Bergius boksamling utan hamnade i UUB av någon annan anledning. För att undersöka vidare bör man kanske också titta närmare på två andra handskrifter från universitetsbiblioteket som har identisk bindning (Slav 32 och Slav 50). Avskriften ingår i en geografisk volym vilken till största delen består av ”Kniga Bol’šogo Čerteža”, där ”Beskrivning” utgör ett tillägg. Handskriften verkar vara ett hastverk som gjordes på någons beställning då vissa uppgifter om avstånd och beskrivningen av två städer saknas. Utifrån handstil, ortografi och vattenmärken kan handskriften med ganska stor sannolikhet dateras till 1720–1730-talet.

 • 23.
  Rehnström, Amelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature.
  Konsten att visa människans egenvärde som en direkt följd av hennes existens: Tre novellanalyser ur Lars Ahlins novellsamling Inga ögon väntar mig med fokus på förklaringsögonblick, jämlikhet och döden2012Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 24.
  Rosén, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  "Värst vad du har blivit kawaii på sistone!": En undersökning av slanguttryck, lånord och språkblandning i svensk-japansk subkultur2013Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Japansk populärkultur får allt fler fans i Sverige och svenska ungdomar inspireras av popartister, japanskt mode och framför allt de speciella tecknade serieformerna - manga och anime. Den här uppsatsen behandlar språkandet inom den svensk-japanska subkulturen med fokus på slanguttryck, språkblandning och lånord. Syftet är att undersöka kommunikation inom subkulturen och ta fram de speciella ord som används där.

  Materialet som analyserats är bildtexter och kommentarer publicerade på internetcommunityt Dayviews. Tio deltagare i gruppen "Cosplayare" har bevakats under tre månaders tid och de ord som är speciella för deras kommunikation har tagits ut och sorterats i olika kategorier. Användningen av dessa ord har också analyserats ur både ett fonologiskt och ett morfologiskt perspektiv.

  Resultatet visar att studiens informanter har ett stort ordförråd med japanska ord som används som slangord i kommunikation som annars sker på svenska. Dessa ord är ofta interjektioner, personord och titlar eller så kallade utfyllnadsord. Förutom de japanska orden finns det gott om subkulturtypiska ord, det vill säga begrepp som är viktiga för de speciella aktiviteter och medier som ingår i den japanska populärkulturen.

  Kommunikationen som beskrivs i resultatet kan tolkas som en form av ungdomsspråk eller internetspråk, med slangord från olika språk, specifika ordtyper och ett kreativt förhållande till stavning, ordbildning och användande av olika symboler. De specifika ord som används i subkulturen blir till markörer för språkgemenskapen och konstruerar en egen stil som individerna kan använda för att forma sin identitet. I diskussion av resultatet beskrivs till sist en förklaringsteori med det språksociologiska begreppet ackommodation som drivkraft för att använda japanska ord, där språkanvändarna visar identifikation med den egna gruppen men också med fiktiva karaktärer från de populära serierna.

 • 25.
  Sandström Hofgren, Evelina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Gestaltningar av Buddha: Hur Buddha gestaltas i de olika kulturerna2012Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 26.
  Sundin-Berglin, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature.
  Styvmödrar och skräckinjagande män: En analys av kvinnliga och manliga antagonister i Bröderna Grimms sagor2013Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27.
  Tråvén, Marianne
  institutionen för musikvetenskap, Stockholms universitet.
  Peterson-Berger som Musikkritiker1984Student paper other, 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
 • 28.
  Tråvén, Marianne
  Universität Mozarteum, Salzburg.
  Über das Verwenden von Musikal im Unterricht1997Student paper other, 60 credits / 90 HE creditsStudent thesis
 • 29.
  Åkeli, Alexandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Att sjunga i damkör: En studie om damkör som social och musikalisk företeelse med fokus på Uppsalakören La Cappella2013Student paper other, 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay discusses sentiments underlying choices to sing in women's choir. The focus is on the female choir La Cappella from Uppsala, which is run at a professional level to constitute one of the premier choirs in the country. The La Cappella members and their conductor participated in a survey with questions about how they view their own role as a singer or conductor in a choir. The questions that this paper is based on are the following: Why choose to sing in the choir? How do the Community and the social network between women affect their decision to sing in a women´s choir? Has the sound of the chorus played an important role in the choice of choir? Interwoven in the text, I discuss and compare La Cappella with choir Flora, a Finnish-Swedish women's choir.

1 - 29 of 29
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf