uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1 - 39 of 39
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Anväg, David
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare då?": En studie om gymnasieelevers syn på hälsobegreppet, dess plats i media samt inom ämnet Idrott och hälsa2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur en utvald grupp gymnasieelever ser på begreppet hälsa. Studiens utgångspunkter är hälsobegreppets innebörd, dess plats i media samt i ämnet Idrott och hälsa. Hälsa är enligt vetenskaplig definition föränderlig och innefattar individens hela liv och livskvalitet. Studien bygger på sex intervjuer med gymnasieelever. Insamlat data har sedan transkriberats. Resultatet visar att synen på hälsobegreppet är relativt lik bland gymnasieelever, där fokus ligger på att må bra som person samt att vara fysiskt aktiv på den nivå som passar individen. Den mediala vinklingen av begreppet anses primärt vara kopplat till det yttre, där en smal och ungdomlig kropp idag anses vara idealet. Detta har enligt mina respondenter stor påverkan på ungdomar, som idag i stor utsträckning tränar och anpassar sin livsstil för att nå upp till dessa ideal, mycket på grund av viljan att passa in. Idrott och hälsa ses i samband med detta som en viktig kunskapsförmedlare gällande kritiskt tänkande mot den mediala vinklingen. Undervisningen anses gynna gymnasieelevers kunskaper om hälsobegreppet likväl de komponenter som utgör en hälsosam livsstil. Ämnets fokus anses vara processen gällande det psykiska och fysiska välmåendet, i motsats till det slutgiltiga målet som presenteras inom media. Detta anses i sin tur utveckla mina respondenters syn på begreppet samt det kritiska bemötandet av den utseendefixering som finns i bland annat media och sociala medier. 

 • 2.
  Ashouri, Pojan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History.
  Studenten, absolutisten och alkoholen: En analys av debatten kring studenternas alkoholkonsumtion på studentnationerna i Uppsala mellan 1926–19352017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har undersökt hur debatten om studenternas alkoholvanor och nationernas alkoholservering i Uppsala såg ut mellan åren 1926–1935 i studenttidningarna Ergo, Polstjärnan och ett begränsat nationsmaterial. Alkoholforskningen i Sverige i sig är av ett stort omfång men detta område är relativt outforskat. Arbetet har även behandlat skriften ”De akademiska dryckessederna” av Axel Axelman då denna kom att kretsa kring nationernas alkoholservering.  Slutligen undersöktes ifall debatten präglades av konflikter i relationen mellan de studenter som var absolutister och de som inte var det. Utifrån en argumentationsanalys av pro et contra modellen så gavs följande resultat.

  Debatten kom framförallt bestå av motargument som svar på de krav på torrläggning och hårdare restriktioner som krävdes för studenterna och nationerna. Argumenten för dessa krav var alkoholens destruktiva påverkan på studentens ekonomi, studentkulturen, samt andra samhällsgrupper. Även argument som hanterande studenternas traditioner och den yttrade glorifiering av alkoholen, genom hänvisning till dels sångböcker eller studenthistorian med gluntarna, lyftes fram som pro argument för torrläggning. Motargumenten kom att påpeka att sådana krav skulle förvärra situationen gällande studenternas alkoholkonsumtion. Studentnationerna argumenterades även för att ha en positiv uppfostrande roll, något som skulle kunna vara i fara om kraven gick igenom. Studentkulturen kom antingen att försvaras, eller så argumenterades att dess förfall berodde på nymodigheter som kavajskutt eller gasquer. Debatten kom även präglas av argument för att studenten var orättvist behandlad från flera håll.

  Resultatet visar också på att debatten hade tendenser av konflikter mellan absolutister och icke absolutister där det var framförallt nykteristerna som var de utsatta. Detta kunde bestå av skällsord eller att nervärderande agerande som kopplades samman med nykterister.  Studien visar även på att Axel Axelmans skrift fick till viss del ett positivt bemötande då vissa ansågs den nyttig i upplysningssyfte samt att den ansågs påvisa problemen med de akademiska alkoholsederna.

  Dock kom majoriteten av artiklarnas bemötande av skriften att vara negativt ställda då skriften anklagades för att vara falsk, innehålla felciteringar, dra felaktiga slutsatser och måla upp en felaktig bild gentemot verkligheten.

 • 3.
  Ax, Ingrid Maria Viktoria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature.
  "Sof sött, i frid, Du får tids nog vaka": En jämförelse av dikter till barn skrivna av Carl Michael Bellman och Magnus Uggla2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersökt vilka likheter och skillnader som finns i texter till barn skrivna av författarna Carl Michael Bellman och Magnus Uggla. Utgångspunkten är att med hjälp av tillfällesdiktens ramar jämföra ett antal av Bellmans dikter med varandra samt att jämföra framför allt vaggvisan med Ugglas text. Inledningsvis granskas texterna enskilt och därefter ställs de mot varandra.

 • 4.
  Bergström, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature.
  Författarens bibel: Dialogiciteten i Gun-Britt Sundströms roman Maken2018Independent thesis Basic level (professional degree), 330 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I Maken blir Bibeln – med alla dess bud och ordspråk – normer och regler som talar genom Martina och Gustav. I dialog med Bibeln träder romanens olösliga dilemma fram: äktenskapets samtidiga nödvändighet och omöjlighet. Om vilken paret för en ganska saklig och rationell diskussion. Bibelcitat blir verktyg genom vilka karaktärerna kan säga saker som annars inte skulle kunna yttras trovärdigt. Genom bibelcitaten synliggörs också ett kristet samhälles normer samt vår egen kristenhet som samhällsmedborgare.

  I dialog med författare framkommer filosofins särställning. Romanen iscensätter olika centrala idéer från författarnas texter. Inte minst vill jag där framhålla iscensättningen Kirkegaards profetiska utsaga om den oundvikliga olycka som väntar både den som gifter sig och den som inte gifter sig.

 • 5.
  Björkman, Ida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature.
  ENSAMHET OCH DISTANS: Episk teater och Kristina Lugns drama ”Tant Blomma”2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har haft för avsikt att ge ett bidrag till forskningen om nutida svensk dramatik genom attapplicera Bertholt Brechts teaterteori kring den episka teatern och distanseringsbegreppet på dramat”Tant Blomma” av Kristina Lugn. Många av de sätt och stilmedel som Brecht kallade fördistanseringar finns att upptäcka i denna text. Bland annat använder sig Lugn av sång, dans, ettmånga gånger lyriskt och orealistiskt språk, metafiktion och citat på ett sätt som fjärmar publikenfrån illusionen om att det är verkligt liv som gestaltas på scenen. Dessutom finns det drag ireplikerna som måste sägas vara distanserande, bland annat genom att rollen kommenterar sig självi tredje person.Min slutsats är då att min analys av ”Tant Blomma” visar att det finns många stildrag somskulle kunna verka distanserande, och det finns stöd för ett episkt spelsätt i replikerna. Jag trordessutom att distanseringarna skulle kunna bli fler och förtydligas ytterligare i en uppsättning avpjäsen. Men i analysen diskuteras också frågan huruvida pjäsen är episk eller absurdistisk. Dettamåste man själv tolka när man sätter upp dramat. För att kunna kallas episk, bör regissören somsätter upp ”Tant Blomma” göra ett medvetet val att vilja ge publiken en möjlighet att se vårtkonstiga samhälle utifrån och därefter tänka till om det är så vi vill ha det. Denna läsning är fulltmöjlig enligt min analys.

 • 6.
  Bonnevie, Mikael
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature.
  "Jag har starkt läsintresse, men bara när jag själv vill!": En studie om svensklärares litteratursmak och dess relation till kursplanen2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 7.
  Bosäter Kindwall, Emelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Skiljetecken: -och hur elever i årskurs 9 och gymnasieskolans svenska B behärskar att använda sig av dessa2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8.
  Bratt, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, The Social Sciences of Religion, Psychology of Religions.
  ”Med hjälp av mindfulness kan du leva totalt, vara total”: Religionspsykologiska perspektiv på coping och psykisk hälsa inom mindfulness2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The use of mindfulness in healthcare is increasing in Sweden. A so-called secular form of mindfulness is also increasing within mediated contemporary psychology and is used in many areas such as schools, workplaces and when giving birth. The method originates from Buddhism and is much more complex than the form of mindfulness marketed in Sweden today. The religious heritage of mindfulness is interesting to study in such a secular society as Sweden, where the material for this study is found. The aim of this study is therefore to investigate whether mindfulness still is a form of religious coping or if it has become completely secularized, and thus free of its religious origin. This is done in a qualitative manner by examining three experiences of mindfulness described in the following books and blogs: How I overcame my trauma and PTSD (2013) by Philippe Izmailov, Mindfulness – En väg att hantera smärta (2008) by Vidyamala Burch and the blog article Därför tränar jag mindfulness (2013-05-20) by Jonas Ask.

  The research questions in this study are: What importance does mindfulness have for the individuals mental health based on religious and psychological coping theory? and Can mindfulness be interpreted as a form of coping which includes religiousness? The methods used are narrative analysis and hermeneutic interpretation and the theory is religious and psychological coping theory. The results show that mindfulness has an immense importance in providing psychological health for these individuals. All three have changed their significance and improved relationships, breath and stress reactions amongst others. The results also highlight that religious coping is dependent on definition of terms such as religion and sacred. This suggests that the question whether mindfulness can be considered to be coping that includes religiousness is a matter of interpretation. More studies on the religious and existential dimensions of mindfulness are therefore needed as well as definitions of religion and sacred adapted to a religious understanding that does not entirely rely on traditional terms and a western understanding. 

 • 9.
  Caselunghe, Viola
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Ordföljdsproblematik i inlärarsvenska: En komparativ analys2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har svenskans ordföljd, och dess problematik för inlärare, i huvudsats och bisats i påståendesats samt huvudsats och bisats i direkta frågesatser undersökts och jämförts utifrån texter från två olika grupper som lärt sig svenska vid två skilda institutioner. Mer specifikt har felplacering av subjekt, verb och satsadverbial samt avsaknad av subjekt, verb och bisatsinledare studerats. Metoden har varit både kvantitativ och kvalitativ men även komparativ. Resultatet visar att det finns svårigheter att producera korrekt ordföljd men att skillnaderna mellan grupperna är relativt små. Problematiken följer i de flesta avseenden samma mönster och ingen grupp utmärker sig markant specifikt inom något område.

 • 10.
  Eberger, Magdalena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Språkutvecklande ämnesundervisning: Att undervisa i matematik inom språkintroduktionsprogram2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En av utmaningarna svensk skola ställs inför idag är att ge nyanlända ungdomar möjlighet att tillägna sig det svenska språket samtidigt som de utvecklar sina ämneskunskaper. Denna studie undersöker hur språkutvecklande matematikundervisning bedrivs i två klasser inom språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet genom klassrumsobservationer och kvalitativa intervjuer med två lärare som undervisar i matematik på språkintroduktion. Materialet analyseras och diskuteras sedan i relation till tidigare forskning om språkutvecklande ämnesundervisning och flerspråkig matematikundervisning. Resultatet visar att lärarna är medvetna om att elevernas flerspråkighet kan vara ett stöd i matematikinlärningen och att de strävar efter att bedriva undervisning som till viss del gynnar flerspråkighet och språkutveckling. Möjliga utvecklingsområden kan vara att bjuda in eleverna mer i undervisningen och öka förekomsten av elevaktivitet.

 • 11.
  Eriksson, Petra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History.
  Stickningens maktmönster: Det kvinnliga hantverkets uppvärdering 1935-19452015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots att föreställningarna om vad som anses vara manligt och kvinnligt har förändrats genom historien har idéerna om textilt arbete som feminint levt kvar. Stickningen har länge varit, och är fortfarande, ett sätt att ”göra kön”, och därmed att uttrycka kvinnlighet. Män som stickar är uppseendeväckande och de anses vara omanliga, vilket implicit innebär att de tillskrivs kvinnliga egenskaper. Att stickningen är direkt kopplad till kvinnlighet, och därmed avvikande från den manliga normen är tydligt.

  Syftet med undersökningen är att kartlägga vilken betydelse stickningen hade för kvinnor mellan 1935 och 1945. Perioden präglas av både fred och krig, vilket medförde samhällsförändringar vad gällde kvinnors roll i hemmet och ute på arbetsmarknaden.De frågeställningar som undersökningen har för avsikt att besvara är:

  • Varför stickade man? Vilka skillnader kan man finna i syftet med stickning under perioden?
  • Ansågs stickning vara modernt eller omodernt under perioden, och ansågs det vara positivt eller negativt att sticka?
  • Vilken betydelse hade fredstid, respektive krigstid för stickningen?

  Det övergripande teoretiska perspektiv som denna studie utgår ifrån har främst haft sin utgångspunkt i genushistorikern Yvonne Hirdmans teori kring isärhållandet mellan vad som är manligt och kvinnligt och hierarkin mellan dessa. Förutom Hirdman har jag använt konsthistorikerna Rozsika Parker och Griselda Pollocks teser kring feminism, kanon och förståelsen av hantverk som subversiv strategi för att analysera mitt material. Det källmaterial som studerats är veckotidningen Husmodern.

  Resultatet av undersökningen visar att de maktmönster som textilt arbete präglats av är ett resultat av de patriarkala strukturer som rådde mellan 1935 och 1945. Ett tydligt isärhållande mellan kvinnliga och manliga uppgifter har gjort det textila arbetet feminint. Detta har även resulterat i att det kulturella kanon som konsten ingår i inte har räknat med stickningen, eftersom det ansetts vara ett hantverk. Stickningen uppvärderades i och med andra världskriget och männens behov av stickade kläder blev mer påtagligt. Männens konsumerande av kvinnors obetalda arbete ökade och detta resulterade i en starkare befästning av isärhållandet mellan manliga och kvinnliga uppgifter.

 • 12.
  Forslöf, Emelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature.
  Samtal och analys av litteratur och film: En modell för arbete med Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Franck, Julia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, The Social Sciences of Religion.
  #yogaeverydamnday: En analys av religiösa och andliga uttryck och beskrivningar på Instagram2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years, the Internet has exploded with different kinds of social media, where a significant function is to share your life in text and images. This changes how we form our identity, our religious identity included. The aim of this paper was to study how Instagram forms a space for the creation and development of religious and spiritual beliefs. For this purpose, Instagram updates from five women with yoga oriented Instagram accounts have been analyzed in relation to two theories: Paul Heelas’ och Linda Woodhead’s theory of a spiritual revolution and Heidi Campbell’s theory of networked religion.

  The aim of the study was to explore how these women presented themselves in their Instagram flow and what part religion and spirituality had in their presentations. The method used was thematic content analyses. Four themes were identified: (1) immanent and transcendent religion, (2) the unique self, (3) the holistic idea and (4) thoughts about the universe and the earth.

  The conclusion when analyzing the data in relation to the selected theories was that religion and spirituality have a central part in the texts that was published with the pictures and that the women expressed and described religion and spirituality in a way that can be understood in accordance with both the theory of a spiritual revolution and the theory of networked religion, especially with references to storied identity, shifting authority and convergent practice. 

  Nevertheless, some parts of the result couldn’t fully be explained through these theories and there were some parts of the result that showed that the theories might need some development or adjustment, for example regarding gender roles and female religiosity in the contemporary society.

 • 14.
  Friberg, Emilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History.
  Lärarna och friskolereformen: En studie av införandet av friskolereformens påverkan på lärarkårens upplevda professionalitet2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 15.
  Glantz, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Opera och homoerotiskt lyssnande: En jämförande studie om homosexuella kvinnors och mäns relation till opera2003Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Katarina Glantz: Opera och homoerotiskt lyssnande - en jämförande studie om homosexuella kvinnors och mäns relation till opera. Uppsala universitet: Institutionen för musikvetenskap, 60 p, 2003.

  Idag får vi en relativt splittrad bild av vad ett homosexuellt förhållande till opera innebär. En övervägande del av samtida texter behandlar ämnet ur ett manligt perspektiv, men det finns även lesbiska kvinnor som beskriver sina relationer till opera. Syftet med uppsatsen är att visa på likheter och olikheter över könsgränserna, genom att jämföra texter som speglar ett kvinnligt respektive ett manligt homosexuellt förhållande till opera.I studien kan läsaren bl a se hur operaintresset utmynnat i divakult och skivsamlande för operabögar, men även hur lesbiska kvinnor faller för operadivor. Operaprimadonnor kan vara speglingsobjekt för både homosexuella kvinnor och män, men det finns en skillnad i vilka röstfack som föredras. Det kan även urskiljas två typer av tolkningar av operor, öppna och dolda homoerotiska tolkningar, vilka återfinns hos både homosexuella kvinnor och män. Opera kan också upplevas som en ytterst erotisk konstform av såväl homosexuella kvinnor som homosexuella män.Arbetet bör ses som en inblick i den värld av homoerotiska möjligheter, vilket opera kan innebära för homosexuella med ett operaintresse. Naturligtvis är det inte bara homosexuella som samlar på skivor, bedriver divakult eller upplever opera som erotiserad njutning. Poängen med arbetet är att visa på tendenser mot hur detta kan ske för vissa homosexuella.

   

 • 16.
  Gustafsson, Philip
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature.
  Sex, drugs & rock n’ roll: En undersökning av generationsromanen utifrån Fantomerna och The Catcher in the Rye2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 17.
  Hammarström, Annelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Gummitryck eller Photoshop: Kan gummitryck motiveras om det går att få samma resultat digitalt?2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 18.
  Hazelius Forthomme, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Färglära i praktiken: En studie och tolkning av Betty Edwards tankar om färg i praktiken2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien har som utgångspunkt att utveckla min färglärakompetens som konstnär och pedagog i bildämnet. För att bespara tid utgår min undersökning från en bok av Betty Edwards ”Om färg” som säger sig kunna ge kunskap i färglära på ett praktiskt och relativt enkelt sätt, i boken förklaras bland annat om färgsystem så som RGB-skala, egenskaper i färg som färgton, valör och intensitet, även kunskaper om färgens inverkan på varandra, harmoni och de olika tillstånd jag kan befinna mig i under skapandet av en bild. Genom att praktiskt genomföra bokens samtliga övningar har jag genom att analysera loggboksanteckningar, film och utfallen av mina skapade material kommit till en slutsats i denna studie. Resultatet pekar på att begreppsliggörandet är av stor vikt i processen att utveckla min färglärakompetens. Verbaliseringen har givit mig möjlighet att namnge färg och där igenom att fastställa färgton, intensitet och valör i färg. Även vikten av färgers inverkan på varandra har varit en upptäckt under studiens gång. Undersökning är fortfarande en liten del av en lång process inför uppgiften att förstå och få en större färglärakompetens.

 • 19.
  Isberg, Beatrice
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  ”Vi ska diskutera språket.”: Undersökning av HBTQ-representation i sfi-läromedel2016Independent thesis Basic level (professional degree), 300 HE creditsStudent thesis
 • 20.
  Lagerlöf, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Med Bibeln som vapen: En jämförande studie av hur olika begrepp används för att tolka Mellanösternkonflikten2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 21.
  Larsdotter Flygt, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Arbete kring texttyper/genrer i svenska på gymnasiet:  2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här studien undersöks hur ett antal lärare arbetar med genrer/texttyper och om deras arbetssätt passar andraspråkselever, alltså om deras undervisning är tillräckligt tydlig för att andraspråkselever ska uppnå en genrekunskap. Den teoretiska delen av studien presenteras i form av en litteraturgenomgång om forskning kring andraspråkslevers språkutveckling och olika genrepedagogiska inriktningar. I undersökningens litteraturstudier framkom två genredefinitioner som ger två olika genrepedagogiska inriktningar, därav en lämpar sig bättre utifrån andraspråkselevers behov. Intressant är att de två olika genredefinitionerna ger lärare olika utgångspunkter vilka påverkar deras arbetssätt. Lärarnas arbetssätt utifrån genredefinition ger eleverna olika förutsättningar för hur, bland annat, språkliga och strukturella skillnader tydliggörs mellan olika genrer/texttyper, vilket den här undersökningen synliggör. Den empiriska delen består av fem intervjuer med lärare i svenska på gymnasiet. Genom intervjuerna framkom det att samtliga informanter arbetar med genrer/texttyper utifrån samma genredefinition vilket gör att deras undervisning organiseras på ett liknande sätt.

 • 22.
  Larsson, Therese
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, The Social Sciences of Religion, Sociology of Religions.
  Äntligen kvinnan i centrum! Eller?: En studie av nyandlighet och genus i läroböcker i religionsvetenskap för gymnasiet2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this essay is to examine how gender is described in pictures in textbooks used in swedish upper secondary school. The research question is: How is gender being potrayed in the pictures of new age in the textbook in relation to traditional dichothomy, hierarchy and detraditionalization? The material used in this study consists of five textbooks in religion used for education in upper secondary schools in Sweden. In total, 18 pictures from these books that describe new age, constitutes the subject of analysis. The method used is picture analysis. The questions used for analysis has further been developed with Yvonne Hirdmans theory of gender and Erving Goffmans study of gender in advertisements pictures. The result is also discussed according to Hirdmans theory of gender and the theory of detraditionalization. Is the process of detraditonalization visible in the pictures of new age in the textbooks? Or is it still a traditional picture of women and men that’s being depicted? The result shows that there is more women than men in the pictures. The pictures also illustrate a traditional dichotomy and a traditional hierarchy between women and men. Nevertheless detraditionalized characteristics and detraditionalized hierarchy is visible in the pictures.

 • 23.
  Lindh, Per
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Radikal Liberalteologi i praktiken:: Douglas Edenholm som teolog och församlingspräst åren  1928 - 19702015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 24.
  Lust, Frida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Sex och samlevnad i svenskundervisning?: En undersökning om det omstridda kunskapsområdets plats i en svenskämnesdiskurs i gymnasieskolan2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sex och samlevnad är som kunskapsområde i undervisningen i gymnasieskolan inte helt definierat, och det finns olika föreställningar om hur området bör tillämpas i ämnet svenska på rätt sätt. Syftet med denna studie är att granska vilken bild som ämnesplanerna för svenska i gymnasieskolan målar upp av kunskapsområdet sex och samlevnad. Med hjälp av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys undersöks vilka möjligheter eller begränsningar som skapas för svensklärare att arbeta med kunskapsområdet i denna text, men också i annan relevant text för en svenskämnesdiskurs, nämligen Skolverkets stödmaterial om sex- och samlevnadsundervisning i gymnasieskolan. Studien belyser likheter och skillnader mellan ämnesplanerna i svenska och Skolverkets stödmaterial, och diskuterar vilka olika styrande krafter som ligger bakom olika uppfattningar om kunskapsområdet sex och samlevnad inom diskursen. Utöver det här presenterar studien resultaten av en enkätundersökning som gjorts bland verksamma svensklärare på gymnasiet, om deras föreställningar om och erfarenheter av sex- och samlevnadsundervisningen i svenskämnet. Resultatet visar att det existerar en kamp om makten att få definiera kunskapsområdet sex och samlevnad i ämnet svenska på gymnasiet och hur det bör tillämpas, främst mellan svensklärare och Skolverket. Även andra deltagare i diskursen bidrar dock också till konstruerandet av kunskapsområdet, och hur sex- och samlevnadsundervisningen bör går till i ämnet svenska på gymnasiet är långt ifrån bestämt.

 • 25.
  Norrgren, Hampus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, History of Religions.
  Med kejsaren som referens: En studie om kejsarkultens påverkan på den skandinaviska aristokratins uppkomst och utveckling2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  During the three first centuries A.D the cult to roman emperor was practiced over the absolute majority of the known world. It was based on the idea of the deified ruler, where religion was used as a way of legitimizing a social position of an absolute few. It arrived from below but was promoted and spread from above as a way of governmental control. During the same period of time did a new aristocratic social group emerge in remote Scandinavia that eagerly sought new ways to identify themselves and their newly found social standing. With a base consisting of an economic surplus they wanted to create an acceptance for their new way of life and thus in doing so change the very foundation and core beliefs of their own society.The central theme of this study is the cultural exchange that took place between these two cultural spheres and mainly of the effect that the cult to the roman emperor had on the emergence and identification process of the Scandinavian aristocracy.

 • 26.
  Nyman, Lennart
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Church and Mission studies, Church History.
  "Trumman magert altar är Kyrkonyckeln jag begär": En kollektivbiografisk studie av Frihetstidens fältpräster2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 27.
  Olofsson, Julia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Modern Languages.
  El español - una lengua "chula": Un estudio cualitativo sobre las actitudes de alumnos de la escuela secundaria en Åland hacia el español.2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [es]

  A partir de entrevistas cualitativas, este trabajo estudia las razones por las que alumnos de la educación secundaria en Åland eligen el español como lengua extranjera en el año seis y sus actitudes hacia el español como asignatura y lengua después de haber estudiado la lengua desde aproximadamente medio año. Los resultados demuestran que la mayoría de los alumnos eligieron el español porque no tenían interés en estudiar el francés o el alemán. Además, el español les pareció fácil y divertido de aprender. La mayor parte de los alumnos indican tener actitudes positivas hacia tanto el español como asignatura y como lengua. Aprender el idioma de una manera comunicativa les parece beneficioso y también escuchar y leer textos españoles. Los alumnos aclaman que pueden sacar provecho del inglés dado que hay semejanzas entre las dos lenguas. Además, los alumnos tienen actitudes positivas hacia el ambiente de las clases, el contenido y los materiales de la enseñanza. Sin embargo, también hay los que tienen opiniones negativas hacia la asignatura porque para algunos alumnos el nivel les  parecen demasiado fácil o difícil.

 • 28.
  Olsson, Michael
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Sinani, Jores
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Kostens utrymme i den svenska skolan: En studie i hur lärare i Idrott och hälsa undervisar om kost och hur det tar sig uttryck i undervisningen2011Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att ge en ökad förstårelse för hur lärare inom det obligatoriska skolväsendet undervisar om kost inom ramen för Idrott och hälsa. Kost innefattas i det bredare hälsobegreppet, ett begrepp som det inte finns en entydlig definition av och som många lärare upplever som otydligt. Kost förekommer bara en gång i kursplanen för Idrott och hälsa vilket kan ha att göra med vår målstyrda skola där innehållsval lämnas till enskilda lärare.Vi har därför valt att undersöka hur lärare i Idrott och hälsa undervisar om kost, vilka metodval de gör, hur undervisning tar sig uttryck, vad de rekommenderar eleverna att äta samt hur undervisningen förhåller sig till Livsmedelsverkets rekommendationer. För att ge uppsatsen en djupare dimension har vi valt att knyta an en genusteori och undersöka om det förekommer skillnader mellan genus i ovan ställda frågeställningar.

   

  Vi genomförde en kvantitativ enkätstudie över internet där vi valde att skicka ut enkäter till fler än 500 lärare på högstadiet. Vi fick svar från över 120 stycken och resultatet visat att i snitt 9 av 10 lärare undervisar om kost och att de väljer att göra det i anknytning till praktiska och teoretiska lektioner. När det sker under teoripass så är det genom traditionell förmedlingspedagog. Två av tre lärare väljer att lägga ner mellan 1-6 timmar på kostundervisningen under ett läsår och vanligast är det att använda traditionella läromedel.

   

  Kostundervisningen knöts vanligtvis an till kostrekommendationer eller kost i samband med träning. De flesta rekommenderade eleverna att äta enligt Tallriksmodellen, en modell som bygger på att man ska äta allsidigt i rätt mängd. Allsidighet och variation var också ledordet när informanterna beskrev mer specifikt hur de rekommenderade eleverna att äta. Undervisningen förhöll sig därför inte helt efter vad Livsmedelsverket rekommenderar för bra kost, men mycket finns ändå med indirekt i Tallriksmodellen som informanterna anammat.

   

  Det finns skillnader mellan genus, men det är svårt att dra några större slutsatser om skillnader då vi har haft ett begränsat urval av informanter. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att fler kvinnor än män väljer att inte undervisa om kost, men att de kvinnor som undervisar om kost gör det i större utsträckning per läsår. 

 • 29.
  Persson, Mia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Nu ska vi sjunga!: En kvalitativ intervjustudie av musiklärares arbete med sångundervisning i årskurs 7-92010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract 

  Mia Persson: Nu ska vi sjunga – en kvalitativ intervjustudie av musiklärares arbete med sångundervisning i årskurs 7-9. Uppsala universitet: Institutionen för musikvetenskap. Examensarbete 15 hp, 2010.

   Tidigare  forskning  av  sångens  dominans  i  musiklektionernas  innehåll  samt  bristande forskning i metodik gällande klassundervisning i sång för årskurs 7-9 bidrog, tillsammans med egna erfarenheter av en sångundervisning som kommer i skymundan för annat lektionsinnehåll samt upplevelser av en ovilja och okunskap både från lärare och från elever att sjunga, till denna uppsats tillkomst.

   Med den kvalitativa forskningsintervjun som metod har intervjuer genomförts med 7 musiklärare i årskurs 7-9 i Uppsala kommun med syftet att ta del av tankar och erfarenheter kring arbetet med sångundervisning. Med strävan efter att utföra intervjuerna som samtal och med ett antal intervjufrågor som grund har lärarna fått berätta om sitt arbete med sång som lektionsinnehåll i musikämnet i klassundervisning för elever i årskurs 7-9.

   En tydlig tendens i de olika utsagorna är upplevelsen av sång som ett svårt ämne att undervisa i och att få eleverna engagerade i. Det vanligaste undervisningssättet är enligt lärarna att sjunga i samband med instrumentalspel. Några av lärarna uttrycker att det är lättare att ”lura” eleverna till att sjunga då sången inte står i fokus av lektionsinnehållet. När lärarna ombeds uppskatta hur stor del av undervisningsinnehållet som ägnas åt sång uppger majoriteten av lärarna ett procenttal kring 20 %. Två av lärarna uppger att de ägnar mer tid åt sång än åt instrumentalspel, hos de andra fem ägnas dubbelt så mycket tid eller mer åt instrumentalspel än åt sång. Majoriteten av lärarna uttrycker en önskan om att kunna arbeta mer med sång i musikundervisningen  men  säger  sig  begränsas  av  faktorer  såsom  tidsbegränsning, musikämnets  många  moment  och  stora  innehåll  i  kursplanen,  elevernas  ointresse  samt sångens allt mindre roll i hela samhället.

  Nyckelord: Sång, sångundervisning, musikundervisning, lektionsinnehåll, sångmetodik.

   

   

   

   

 • 30.
  Persson, Mia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Nu ska vi sjunga: En kvalitativ intervjustudie av musiklärares arbete med sångundervisning i årskurs 7-92010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning av sångens dominans i musiklektionernas innehåll samt bristande forskning i metodik gällande klassundervisning i sång för årskurs 7-9 bidrog, tillsammans med egna erfarenheter av en sångundervisning som kommer i skymundan för annat lektionsinnehåll samt upplevelser av en ovilja och okunskap både från lärare och från elever att sjunga, till denna uppsats tillkomst.

  Med den kvalitativa forskningsintervjun som metod har intervjuer genomförts med 7 musiklärare i årskurs 7-9 i Uppsala kommun med syftet att ta del av tankar och erfarenheter kring arbetet med sångundervisning. Med strävan efter att utföra intervjuerna som samtal och med ett antal intervjufrågor som grund har lärarna fått berätta om sitt arbete med sång som lektionsinnehåll i musikämnet i klassundervisning för elever i årskurs 7-9.

  En tydlig tendens i de olika utsagorna är upplevelsen av sång som ett svårt ämne att undervisa i och att få eleverna engagerade i. Det vanligaste undervisningssättet är enligt lärarna att sjunga i samband med instrumentalspel. Några av lärarna uttrycker att det är lättare att ”lura” eleverna till att sjunga då sången inte står i fokus av lektionsinnehållet. När lärarna ombeds uppskatta hur stor del av undervisningsinnehållet som ägnas åt sång uppger majoriteten av lärarna ett procenttal kring 20 %. Två av lärarna uppger att de ägnar mer tid åt sång än åt instrumentalspel, hos de andra fem ägnas dubbelt så mycket tid eller mer åt instrumentalspel än åt sång. Majoriteten av lärarna uttrycker en önskan om att kunna arbeta mer med sång i musikundervisningen men säger sig begränsas av faktorer såsom tidsbegränsning, musikämnets många moment och stora innehåll i kursplanen, elevernas ointresse samt sångens allt mindre roll i hela samhället.

 • 31.
  Rodhe, Anna-Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Vetenskapligt skrivande med svenska som andraspråk: En systemisk-funktionell analys2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med den systemisk-funktionella grammatiken som grund kan vetenskapligt skrivande definieras utifrån en hög andel grammatiska metaforer och relationella processtyper. Syftet med studien är att undersöka vetenskapligt skrivande ur ett systemisk-funktionellt perspektiv hos skribenter med svenska som andraspråk, med olika lång erfarenhet av akademiska studier och tid i Sverige. Analysmetoden består av två delar: en transitivitetsanalys och en analys av ideationella grammatiska metaforer. Materialet utgörs av 18 elevtexter från nationella provet i gymnasiekursen Svenska som andraspråk 3 och 18 texter från en skriftlig tentamen från kursen Behörighetsgivande utbildning i svenska. Resultatet visar att texterna från Behörighetsgivande utbildning i svenska har en högre grad av vetenskapligt språk än vad texterna från Svenska som andraspråk 3 har. Slutsaten är att resultatet kan bero på skillnaden i tidigare studievana mellan skribenterna, men det skulle också kunna vara provet i sig som ger de skillnader som resultatet visar.

 • 32.
  Sabelström, Ellen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Informatics and Media.
  Datorspel = Lärande?: En kvalitativ studie angående gymnasieelevers attityder gällande datorspel som läromedel2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The gaming market has become the fastest growing market for leisure and is one of the most popular forms of homeentertainment. This has generated a media debate about how people are affected by gaming and concernes how we are affected by the violence that may occur in games. Games proponents argues that gaming is the future of teaching and computer games are becoming a sustainable and popular instruction strategy. Some studies have long used computer games for educational purposes. By interviewing high school students in focus groups as qualitative research, I studied their attitudes towards computer games as a learning tool. Using the indie game Minecraft, the online game World of Warcraft and the simulation game Euro Truck as examples, I have asked high school students what skills they believe can be obtained by using computer games as a learning tool. Focusing on factual abstract learning, social learning and practical application of learning. The result shows that high school students believe that some learning can be achieved by most computer games, but the knowledge obtained is not necessarily the skills that can be applied in reality. The results also show that high school students lack practical application of learning, and they think that computer games are a great tool to visualize factually abstract knowledge. When it comes to social learning they believe that it gives the opposite effect and make players asocial.

 • 33.
  Strandberg, Emma Marie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Lärares syn på användningen av skönlitteratur i svenska som andraspråk: en intervjubaserad studie2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 34.
  Wellander, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Helvetesakvareller: En studie i akvarell som teknik och uttrycksmedel utifrån den danske bildkonstnären Michael Kviums måleri2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 35.
  Wigerdal Erneryd, Therese
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Tatuering: En studie om att lära sig tatuera2013Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 36.
  Wik, Gabriel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Preteritumanvändning som omfattar nu-situationer: Jämförelse mellan gymnasieelever med svenska som andraspråk och svenska som modersmål2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Undersökningen behandlar hur inlärare i svenska som andraspråk, svas, uppfattar preteritum som omfattar nu-situationer. Långt ifrån att vara marginella, felaktiga uttryck, är bruket av detta idiomatiskt och har specifika syften och funktioner, fastän dessa kan vara diffusa och svårinringade.

  En enkät genomfördes bland gymnasieelever med svas-undervisning respektive modersmålssvenska, sv1, där eleverna fick bedöma tio meningar där verben i preteritum omfattar nu-situationer. Konstruktionen ansågs av informanterna som användbar, vardaglig och talspråklig, särskilt av svas-eleverna. Huvudsakligen ansågs studiens meningar som dålig svenska, men frekvensen av elever som ansåg dem felaktiga var högre bland svas-eleverna, vilka ändå använder liknande meningar.

  Svas-inlärarna uppvisade en större osäkerhet kring bruket jämfört med svenska1-gruppen, men bara delvis genom underanvändning. Osäkerheten rör snarare känslan för huruvida uttryckssättet är korrekt eller inte.

 • 37.
  Zetterman, David
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History.
  Lingering spirit of the dead, rise up!: Bruket av den transatlantiska slavhandelns historia i spelfilm2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis explores how the history of the Atlantic slave trade has been conveyed in cinema. Eight films and two mini series have so far been made on the subject, and one of the films is not publicly available. The remaining works have been analysed using Klas-Göran Karlsson's typology of seven different uses of history. The analysis has also been influenced by works from post-colonial thinkers such as Edward Said and Gayatri Chakravorty Spivak.

  The material consists of two American TV series (Roots, released in 1977, and its remake from 2016) and seven films: Tamango (directed by John Berry, released in 1958), Ceddo (Ousmane Sembene, 1977), Cobra Verde (Werner Herzog, 1987), Sankofa (Haile Gerima, 1993), Amistad (Steven Spielberg, 1997), and Adanggaman (Roger Gnoan M'Bala, 2000). 

  The analysis shows that those films that are directed by Africans (CeddoSankofa, and Adanggaman) primarily use history to depict and discuss memories and memory processes, unlike their Western counterparts. Moving on, there are three works (TamangoSankofa and the remake of Roots) that make clear attempts to draw parallells between the past and the present. All three works are at least partially produced in the United States and were made at times when the relationship between blacks and whites in America was unusually turbulent. A final reflection is that out of the three American high budget productions in the study (Amistad and both versions of Roots), the two older works focus disproportionately on their white characters and clearly try to avoid or cover up controversial themes. The new version of Roots, however, explicitly avoids this.

 • 38.
  Åström, Elliot
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Amerikanska skandinavistikstudenters attityder till Sverige och det svenska språket: En enkätundersökning i Minnesota2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen presenterar en enkätundersökning som syftar till att ta reda på amerikanska skandinavistikstudenters attityder till Sverige och det svenska språket. Det empiriska materialet består av enkätsvaren från 44 informanter som alla studerar svenska och/eller skandinavistik på eftergymnasial nivå på ett college i Minnesota, USA. Svaren har analyserats med kvantitativ och kvalitativ ansats för att sättas i relation till Hansens teori om olika invandrargenerationers attityder till sin kulturella bakgrund. Resultatet visar att det finns generationsskillnader men att graden av identifikation som svensk i regel sammanfaller med att vara invandrare från Sverige, oavsett generation, men att det inte är någon av dessa faktorer som är mest avgörande för hur positiv attityd man har mot det svenska språket. En mer avgörande faktor skulle i så fall vara huruvida man i sina studier valt att specialisera sig på ämnet/ämnena svenska och/eller skandinavistik. Resultatet visar också att medan termen Swedish-American kan väcka såväl positiva, negativa som neutrala konnotationer, skapar och experimenterar informanterna själva med sin svenska identitet vilket det förefaller finnas stort utrymme för eftersom Sverige och svenskan har en sammantaget hög status i det geografiska området för undersökningen. Det svenska språket i denna skapandeprocess kan fungera både som ett ändamål i sig och som ett medel för att nå något annat.

 • 39.
  Öberg, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Skolledare om digital kompetens: En studie i skolledares uppfattning, förståelse och syn av digital kompetens2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie har skolledares åsikter och insikter kring digital kompetens stått i centrum. Syftet har varit att genom intervjuer belysa vad begreppet digital kompetens innebär för skolledare och hur rektorer ser på sin och lärares yrkesroll kopplat till digital kompetens.

   

  Utgångspunkt i denna studie har varit rektorernas egna uppfattningar kring begreppet digital kompetens.  Studien är en fallstudier med intervjuer, och ett abduktivt synsätt har applicerats då den söker mönster i de åsikter och tankegångar som de utvalda skolledarna angivit i sina svar.

1 - 39 of 39
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf