uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 32439
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the 'Create feeds' function.
 • 201. Agrell, Beata
  et al.
  Azar, Michael
  Castro, Andrea
  Fareld, Victoria
  Forné, Anna
  Forser, Tomas
  Jansson, Mats
  Johansen, Maria
  Karlsohn, Thomas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History of Science and Ideas.
  Wiman, Ingela
  Thunman, Noriko
  Wiklund, Martin
  Ett laglöst tillstånd2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 202.
  Agrell, Carina
  Gotland University, Department of Art History.
  Formträdgården – befriad från politisk skuld och kognitiv skam: Ikonologisk analys av rehabträdgården i Alnarp2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats studerar rehabiliteringsträdgården i Alnarp via Erwin Panofskysikonologiska metod. Rehabiliteringsträdgården är skapad utifrån undersökningar av människorsföreställningar om natur- och kulturupplevelser som de anser positiva för hälsa och välbefinnande.Trädgården är uppdelad i åtta olika kategorier som är kopplade till graden av informell respektiveformell design, det finns också mellan dem gränsland som har en mer flytande stil. Uppsatsen harbegränsats till att avhandla två av de åtta kategorierna, skogsträdgården som är mer naturlik, ochentréträdgården som är formell. Syftet med uppsatsen är koppla samman de båda delträdgårdarnamed stilhistoriska förebilder inom trädgårdskonsten genom att valet av former och materialjämförs med varandra och med historiska trädgårdar, liksom att jämföra de båda delträdgårdarnamed andra konstnärliga manifestationer, t ex måleri och arkitektur. Slutligen är syftet att i denikonologiska intuitiva syntesen undersöka trädgårdarnas idémässiga ursprung. Resultatet visar attträdgårdarna har tydliga referenser till sina respektive genrer, den italienska formträdgården ochden engelska landskapsparken. Skillnaderna finns även representerade i andra konstnärligaverksamheter. Den syntetiska intuitionen som vilar på författarens kunskaper och erfarenheter,länkar de olika trädgårdsidealen till politiska ideologier och kognitiva strukturer.

 • 203.
  Agrell, Carina
  Gotland University, School of the Humanities and Social Science.
  Hundertwassers arkitektur: att vara eller inte vara2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats studerar Friedensreich Hundertwassers (1928-2000) organiska/vegetativaarkitektur, begränsad till utvalda signifikativa arkitekturelement på fyra olika bildnivåer, frånöversiktsbild till en avgränsad del av ett mindre utrymme. Den byggnad som avses är kvarteretDie Grüne Zitadelle i Magdeburg, Tyskland. Uppsatsen är tudelad i den meningen att den utgårifrån nämnd arkitektur och analyseras/syntetiseras enligt Erwin Panofskys ikonologiska metod. Urdenna första analys framvaskas relevanta dikotomier, en metod som i sin ursprungliga form ärHeinrich Wölfflins komparativa. Dock jämförs inte Hundertwassers verk genom epokskiljandestilfaktorer, utan genom jämförande med en konstnär som enligt tidigare forskning anses varanärliggande Hundertwasser. Denne arkitekt är Antoni Gaudí (1852-1926), verket för analysen ärCasa Milá i Barcelona i Spanien. Syftet med uppsatsen är att genom dikotomierna experimentelltjämföra arkitekterna och deras verk, och forskningsinriktningen ligger i att urröna omdikotomierna kan blottlägga insikter om skillnader och/eller likheter som annars kunde varit svåraatt identifiera. Resultatet visar att arkitekterna tolkat filosofin på delvis lika och delvis olika sätt.Sammanfattande har Hundertwasser ett betydligt mer individualiserat formspråk avseende designifikativa arkitekturelementen. Oavsett om den dubbla metoden tillför nya kunskaper eller inte,torde dikotomierna kunna fungera som stöd för arkitekturanalyser och som hjälp vidkonstreflektion.

 • 204.
  Agrell, Carina
  Gotland University, Department of Art History.
  Vad är det för skillnad på en pinne?: Ikonologisk analys av rondellkonstverket "Vridning" av Anders Lönn2007Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen beskriver konstverket ”Vridning” av Kalmarkonstnären Anders Lönn. På den pre-ikonografiskanivån beskrivs verket i avseende på vad som är möjligt att konkret uppfatta med ögat, både gällande material och form på den plats där det står. På samma nivå beskrivs också vad som finns i konstverkets omedelbara närhet geografiskt, samt Kalmars lokalisering i förhållande till konstverket och regionen. Verket är placerat i den så kallade Karlsrorondellen strax söder om Kalmar. Rondellen är en punkt där tre huvudvägar och en lokal väg sammanstrålar. Konstverket reser sig 17 meter över marken och har verkat provokativt på vissa individer. ”Vridning” är välkänt i Kalmar och går i folkmun under beteckningen ”pinnen”. Materialet är trä och även marken i rondellen runt konstverket ingår i konstverkets idé.

  På den ikonografiska nivån går analysen djupare och avser att besvara frågor som: Vad i Kalmar eller andra platser kan ha inspirerat konstnären. I generell mening; vad i traktens natur och kultur kan verka inspirerande för vilken som helst konstnär. Vår perception orsakar att vi drar till oss idéer i vår omgivning som sedan blandas och omtolkas. För en konstnär manifesteras resultatet av denna process genom olika konstverk. Uppsatsens ambition för denna nivå är således att knyta konstverket till konstnärens medvetna och omedvetna inspirationskällor i den lokala/regionala kulturen, vilken har stora delar gemensam med den nationella. Rubriken Material & Dimensioner relaterar till trämaterialet och de dimensioner som är förknippade med lokala/regionala/nationella byggnadsverk och skepp. Rubriken Form& Idé relaterar till formen i universell mening, d v s vilka andra konstverk runt om i världen som inspirerat både tidigare och senare konstnärer. Detta knyts till idén om hur formen påverkar betraktaren att uppfatta en rörelse i konstverket.

  Den ikonologiska nivån ligger än djupare i den tidigare. Med hjälp av abstraktioner som beskriver individuella, mellanmänskliga och kollektiva skeenden och föreställningar avseendeklass, genus, kommunikation, möten, kopplade till material, form, idé och plats föreslås olika objekt som inspirationskällor. Förförståelsen jämförs med texter om t ex konstruktivism, den betydelsebärande skillnaden, gruppdynamik osv. Rubriken Material & Form relaterar tillmaterialet som klassbärare och varaktighet, formen som genusbetydande och avantgardistiska referenser. Rubriken Plats & Idé behandlar vägarnas och vägskälens betydelse för människors möten och kommunikation, liksom hur en plats kan bära individers identitet och meningsföreställningar.

  Diskussionen landar i att ett konstverk som visar upp sig offentligt, utan att människor aktivtbehöver välja om de vill ta del av det inte, uppenbarligen kan verka mer provocerande än institutionell konst. Det kan också sammanbinda en lokalbefolkning, utgöra en del av dess identitet. En handfull skulle kanske fortfarande lättat andas ut om det plockades ned, men de flesta skulle nog ändå sörja ett förlorat sjö- och landmärke som tillhör kollektivet.

 • 205.
  Agrell, Carl Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Philosophy.
  De varietate generis et numeri in lingva Hebræorum præcipue et Arabum, specimen 1, quod cons. ampl. fac. philos. Ups. publicæ proponunt disquisitioni ... Carolus M. Agrell ... et Laurentius Dan. Gjölander, stipendiarius Björnståhlianus, Sudermannus. In audit. Gust. maj. d. XVI Apr. MDCCXCIV. h. a. m. s.1794Dissertation (older thesis) (Other academic)
 • 206.
  Agrell, Carl Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Philosophy.
  Lumina Syriaca, ad illustrandum Hebraismum collecta, quorum partem I, cons. ampl. fac. philos. Ups. exhibent ... Carolus Magnus Agrell ... et Andreas Svanborg, Smolandi. In audit. Gust. maj. d. XXI Maji MDCCXCI. h. a. m. s., P. 11791Dissertation (older thesis) (Other academic)
 • 207.
  Agrell, Carl Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Philosophy.
  Lumina Syriaca, ad illustrandum Hebraismum collecta, quorum partem II cons. ampl. fac. philos. Ups. exhibent ... Carolus M. Agrell ... et Johannes Stalin Westrogothus. In audit. Gust. maj. d. XXVI Maji MDCCXCII. h. a. m. s., P. 21792Dissertation (older thesis) (Other academic)
 • 208.
  Agrell, Carl Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Philosophy.
  Vaticinium Nahumi, observationibus philologicis illustratum, cujus partem I, cons. ampl. fac. phil. Upsal. publico proponunt examini Carol. Magn. Agrell ... et Nicolaus Samuel Colliander, stipend. reg. Smolandi. In audit. Gust. maj. d. XI Dec. MDCCLXXXVIII. h. a. m. s.1788Dissertation (older thesis) (Other academic)
 • 209.
  Agrell, Göran & Ulfvarson, Barbro
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Födkrok eller livsmening. Om arbete och arbetslöshet1995Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  En studiebok om synen på arbete och arbetslöshet hos några klassiska filosofer och i bibliskt material. Eftersom synen på arbete och arbetslöshet påverkas av människosyn, samhällssyn, synen på makten och livstron presenteras också mycket kort några teorie

 • 210.
  Agrell, Jonas J.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology.
  Dissertatione historico-theologica, tentamina Irenica præsentis seculi inter socios Aug. Confessionis et Reformatos, ex consensu ... Placido bonorum examini subjiciunt præses Jonas J. Agrell, ... et respondens Carolus Borén, Ostr-Gothus. In aud. Carol. maj d. XVIII. Sept. anni MDCCLI. H. A. M. S1751Dissertation (older thesis) (Other academic)
 • 211.
  Ahangar, Abbas Ali
  University of Sistan and Baluchestan, Iran.
  A Study of the Verb System in the Sistani Dialect of Persian2010In: Orientalia Suecana, ISSN 0078-6578, E-ISSN 2001-7324, Vol. 59, p. 5-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Sistani dialect, though a dialect of Persian, displays its own manifestations of morpho-syntactic categorieson the verb form. The purpose of this article is to investigate the verb system of the Sistani dialectas spoken in Sistan based on linguistic fieldwork carried out in the village Sekuhe (locally known as Sakvâ)and provide a synchronic description of its verb structure and the realization of verbal morpho-syntacticcategories including agreement, tense, aspect, mood, and voice. The oral texts used as linguistic data,which compose the corpus for describing and analysing the given morpho-syntactic categories for verbsin the Sistani dialect, were extracted from the free speech of 10 males and 10 females between the ages of7 and 85 with different social backgrounds living in Sekuhe. The findings of the present study show thatthe Sistani dialect employs what are basically its own morpho-syntactic elements to manifest agreement,tense, aspect, and voice in its verb system.

 • 212. Ahearne-Kroll, Stephen P.
  et al.
  Holloway, Paul A.Kelhoffer, James AnthonyUppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Women and Gender in Ancient Religions: Interdisciplinary Approaches2010Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [en]

  Following a scholarly conference given in honor of Adela Yarbro Collins, this collection of essays offers focused studies on the wide range of ways that women and gender contribute to the religious landscape of the ancient world. Experts in Greek and Roman religions, Early Christianity, Ancient Judaism, and Ancient Christianity engage in literary, social, historical, and cultural analysis of various ancient texts, inscriptions, social phenomena, and cultic activity. These studies continue the welcomed trend in scholarship that expands the social location of women in ancient Mediterranean religion to include the public sphere and consciousness. The result is an important and lively book that deepens the understanding of ancient religion as a whole. With contributions by:Patricia D. Ahearne-Kroll, Loveday Alexander, Mary Rose D'Angelo, Stephen J. Davis, Robert Doran, Radcliffe G. Edmonds III, Carin M. C. Green, Fritz Graf, Jan Willem van Henten, Paul A. Holloway, Annette B. Huizenga, Jeremy F. Hultin, Sarah Iles Johnston, James A. Kelhoffer, Judith L. Kovacs, Outi Lehtipuu, Matt Jackson-McCabe, Candida R. Moss, Christopher N. Mount, Susan E. Myers, Clare K. Rothschild, Turid Karlsen Seim.

 • 213.
  Ah-King, Malin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Centre for Gender Research.
  Genusperspektiv på biologi2012Book (Refereed)
 • 214.
  Ah-King, Malin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Centre for Gender Research.
  Ahnesjö, Ingrid
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Ecology and Genetics, Animal ecology.
  Problemet med "könsroller" kvarstår2013In: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, no 1, p. 136-137Article in journal (Other academic)
 • 215.
  Ah-King, Malin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Centre for Gender Research.
  Ahnesjö, Ingrid
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Biology, Department of Ecology and Genetics, Animal ecology.
  Vad kan vi lära av biologisk forskning om “könsroller”?2012In: Tidskrift för Genusvetenskap, ISSN 1654-5443, E-ISSN 2001-1377, Vol. 6, no 4, p. 51-56Article in journal (Refereed)
 • 216.
  Ah-King, Malin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Centre for Gender Research.
  Hayward, Eva
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Centre for Gender Research.
  Toxic sexes—Perverting pollution and queering hormone disruption2013In: O-zone: A Journal of Object Oriented Studies, ISSN ISSN 2326-8344, Vol. 1Article in journal (Refereed)
 • 217.
  Ahl Larsson, Helena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Modern Languages.
  Littérature à l’école. On peut lire n’importe quoi?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 218. Ahlberg, Alf
  Den kristna människosynen1963Book (Other academic)
 • 219.
  Ahlberg, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Philosophy.
  De coloniis, adprob. fac. phil. Ups. disserunt ... Johannes Ahlberg ... et Detlof Heykenskjöld, ad legionem prætoriam regis pedestrem signifer, Vermelandus. In audit. Gust. maj. d. X Junii MDCCXCVI. h. a. m. s. Specimen III.1796Dissertation (older thesis) (Other academic)
 • 220.
  Ahlberg, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Philosophy.
  De coloniis, adprob. fac. phil. Ups. disserunt ... Johannes Ahlberg ... et Olavus Ekerot, Calmariensis. In audit. Gust. maj. d. XXIV Maji, MDCCXCIV. h. a. m. s. Specimen II.1794Dissertation (older thesis) (Other academic)
 • 221.
  Ahlberg, Per
  Uppsala University, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Science and Technology, Biology, Department of Physiology and Developmental Biology. Uppsala University, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Science and Technology, Biology, Department of Physiology and Developmental Biology, Evolutionary Organism Biology. Evolutionär organismbiologi.
  Tankefrihet eller pseudovetenskap?2005Other (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 222.
  Ahlberg, Per
  Uppsala University, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Science and Technology, Biology, Department of Physiology and Developmental Biology. Uppsala University, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Science and Technology, Biology, Department of Physiology and Developmental Biology, Evolutionary Organism Biology. Evolutionär organismbiologi.
  Tro, vetande och tankefrihet.2005Other (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 223.
  Ahlberg, Sofia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of English.
  Goodbye Crude World: The Aesthetics of Environmental Catastrophe in Michel Faber's The Book of Strange New Things and Edward Burtynsky's Oil Photographs2017In: The Comparatist: Journal of the Southern Comparative Literature Association, ISSN 0195-7678, E-ISSN 1559-0887, Vol. 41, p. 78-92Article in journal (Refereed)
 • 224.
  Ahlberger, Christer
  Göteborgs universitet.
  Handelns historiska former, 1600—20502010In: Kommers: Historiska handelsformer i Norden under 1700- och 1800-talen / [ed] Gudrun Andersson & Klas Nyberg, Uppsala: Historiska institutionen, Uppsala universitet , 2010, p. 227-235Chapter in book (Other academic)
 • 225.
  Ahlberger, Harald
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology.
  Quid de rebus post mortem futuris doceant apocrypha veteris testamenti dissertatio theologico-exegetica cujus partem posteriorem ... venia max. facult. theol. Upsal. p. p. mag. Haraldus Ahlberger ... et Henricus Georgius Lindhult stip. Ewerlöf. Gothoburgenses. In audit. Gustav. maj. d. XIV Dec. MDCCCL. h. p. m. s.1850Dissertation (older thesis) (Other academic)
 • 226.
  Ahlborn, Elinor
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Rhetoric.
  ”Fiona slår med en trumpinne och Rebecca sjunger kanske i mikrofonen”: Intersektionella perspektiv på språket i musikrecensioner2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur topiker och bildspråk speglar och reproducerar strukturella maktrelationer genom performativa talakter i samtida recensioner av populärmusik. Materialet består av 86 recensioner som publicerades i Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under augusti måndad år 2014. Analysen anlägger ett intersektionellt perspektiv på topiker och bildspråk som återkommer i recensionerna, för att undersöka förhållandet mellan musikalisk genreindelning och samhälleliga maktrelationer. Att anlägga ett intersektionellt analysperspektiv innebär i det här sammanhanget att undersöka hur identitets- och maktkategorierna kön, klass och ras skapar och förhåller sig till varandra. Resultatet är språkliga identitetskonstruktioner som avviker från den musikaliska genrens norm inte bara skapar utan även förstärker varandra. Detta sker via topiker och bildspråk knutet till huvudkategorierna (in)autenticitet, kropp och nationalitet.

 • 227.
  Ahlbory, Levin P.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Philosophy.
  Momenta quædam, historiam tolerantiæ in ecclesia Svecana illustrantia. Specimen academicum. Quod cons. ampl. ord philos. Ups. publicæ censuræ subjiciunt ... Levin P. Ahlbory ... et respondens Johannes Hillberg, Helsingus. In audit. Gust. maj. d. [III] Jun. MDCCC.1800Dissertation (older thesis) (Other academic)
 • 228.
  Ahlbäck, Lennart
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology, Ecclesiology.
  Socialdemokratisk kyrkosyn: en studie i Socialdemokraternas kyrkopolitiska riktlinjer 1979-19962003Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The Social Democratic party of Sweden (SAP) was from its starting point in late 19th century oppositional to the Swedish Church and its position in Swedish society. But soon two different views were formed. The first view was to cut all ties between state and church. The second view was to perform a democratic reformation of the Church. The SAP have since long engaged itself in church politics and governing on different levels.

  This thesis deals with the ecclesiology of the SAP as presented by the party executive in normative outlines for church-politics. The investigation starts with the first published outlines in 1979 and ends with the outlines published in 1996, the year after the decision of the Swedish parliament to make a juridical separation between state and church by jan 1 2000.

  These political outlines form a framework for the party´s local, regional och central political activities in the Swedish Church. The starting point is the introduction of the party program and the democratization of the structure of Society. The structure of the Church should therefore also be democratized. Those emplyed by the Church are also to support this democratized structure. The goal of this process is to make the Church available and reachable for everyone in Sweden, also in a new cultural situation when people and church no longer can be looked upon as one unity. The Swedish Church has, says the SAP, therefore no right to set up rules for who can and who can not become a member of the Church.

 • 229.
  Ahlenius, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History of Science and Ideas.
  Vetenskapshistoriedisciplinens etiska rötter: Kulturkritik, idealism och dygdelära i George Sartons kamp om begreppet humanism2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker vetenskapshistorikern George Sartons (1884–1956) nyhumanism i ljuset av den kritik han riktade mot humanister och de brännande samhällsproblemen han såg i sin samtid. Tidigare forskning har tolkat Sarton som isolerad från samtida intellektuella diskussioner, poängterat Sartons idéers begränsade framgångar och tolkat dessa som ett förespråkande av enhetsvetenskap mer hemmahörande i 1800-talet. Dessa studier har inte i tillräckligt hög utsträckning uppmärksammat Sartons kritik av humanister som en begripliggörande kontext. Humanister kritiserades på grund av deras avståndstagande från vetenskaper resulterade i en verklighetsfrånvändhet som gjorde humanister till irrelevanta för samtiden. Undersökningen visar att Sartons nyhumanism framför allt förespråkade en etik och världsbild för att kunna hantera den tekniska moderniteten. Vetenskapshistoria var ett medel för att ingjuta goda moraliska karaktärsdrag i individer. Genom att fokusera på begreppet humanism synliggörs Sartons försök till att förskjuta betydelsen från klassicism mot antropocentrism för att formulera en samtidsrelevant ideologi.

 • 230.
  Ahlgren, Cecila
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology.
  Henricsson, Tony
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology.
  Besigtningsskyldig Qvinna Åligger: en studie av den reglementerade prostitutionen i den oscarianska epokens Uppsala1994Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 231.
  Ahlgren, Hans
  Gotland University, Department of Archeology and Osteology.
  En anpassning till ett kyligare klimat?: en studie av orsaker till den förändrade synen på fornfynd i Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd avseende verkställigheten av 2 kap. 10–13 §§ lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. år 20072009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the year 2007 the Swedish National Heritage Board released directions for how the contractarchaeology in Sweden should carry out their work. These directions stressed that a differentapproach to the archaeological finds should be used – that would lead to a higher degree ofselection than before. The purpose of this essay is to find the reason why this change indirections occurred, and this is done by a study of the history of the rescue archaeology inSweden. The other purpose of this essay is to examine if the excavation strategies inarchaeological excavation reports from different times, correlates with the general guidingprinciples for the contract archaeology in Sweden of that time.There are several reasons why the change in directions occurred, but it seems as the mainreasons are practical. The handling of archaeological finds is relatively expensive andarchaeological researches of today generally don’t need to take care of all the finds for theinterpretation. Consequently there is no reason to save everything. The study of theexcavation reports show that there is correlation between the excavation techniques used, andthe general guiding principles for the contract archaeology of that time.

 • 232.
  Ahlgren, Lisa
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Cultural Anthropology and Ethnology.
  Ett antropologiskt dilemma: kvinnlig omskärelse, kulturrelativism och universella mänskliga rättigheter1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 233.
  Ahlgren, Per
  et al.
  School of Education and Communication in Engineering Sciences (ECE), KTH Royal Institute of Technology, 100 44 Stockholm, Sweden..
  Pagin, Peter
  Stockholms universitet, Filosofiska institutionen.
  Persson, Olle
  Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen..
  Svedberg, Maria
  Stockholms universitet, Filosofiska institutionen.
  Bibliometric analysis of two subdomains in philosophy: free will and sorites2015In: The Scientist (Philadelphia, Pa.), ISSN 0138-9130, E-ISSN 1588-2861, Vol. 103, no 1, p. 47-73Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this study we tested the fruitfulness of advanced bibliometric methods for mapping subdomains in philosophy. The development of the number of publications on free will and sorites, the two subdomains treated in the study, over time was studied. We applied the cocitation approach to map the most cited publications, authors and journals, and we mapped frequently occurring terms, using a term co-occurrence approach. Both subdomains show a strong increase of publications in Web of Science. When we decomposed the publications by faculty, we could see an increase of free will publications also in social sciences, medicine and natural sciences. The multidisciplinary character of free will research was reflected in the cocitation analysis and in the term co-occurrence analysis: we found clusters/groups of cocited publications, authors and journals, and of co-occurring terms, representing philosophy as well as non-philosophical fields, such as neuroscience and physics. The corresponding analyses of sorites publications displayed a structure consisting of research themes rather than fields. All in all, both philosophers involved in this study acknowledge the validity of the various networks presented. Bibliometric mapping appears to provide an interesting tool for describing the cognitive orientation of a research field, not only in the natural and life sciences but also in philosophy, which this study shows.

 • 234.
  Ahlgren, Perry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts.
  Tilltalsordet ni: dess semantik och användning i historiskt perspektiv1978Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 235.
  Ahlin, Jacob
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Studies in Faith and Ideologies, Systematic Theology and Studies in World Views.
  Spong – reformator eller rotkapare?: – En analys av John Shelby Spongs kristologi och försoningsteologi2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 236.
  Ahlkvist, Felix
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Hjälp alla så långt du förmår!: En undersökning av Arthur Schopenhauers etik2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The subject of this thesis is the ethics of German 19th century philosopher Arthur Schopenhauer. The study examines Schopenhauer’s ethics and investigates his criticism of the ethics of his older German colleague Immanuel Kant. By arguing that all true morally acceptable and good actions originate from compassion, Schopenhauer distinguishes his view from the deontological ethics held by Kant. The study focuses on Schopenhauer’s view on the basis of morals. Its purpose is to consider an ethical perspective that interconnect moral considerations with human empathy. By comparing the arguments presented by these two philosophers one can get a clearer view of the extent to which Schopenhauer’s criticism of Kant’s ethics is justified. In the analysis, five major parts of Schopenhauer’s criticism are identified and studied one by one. The findings suggest that Schopenhauer’s ethics and the ethics of Kant can be represented as two different ethical paradigms.

 • 237.
  Ahlkvist, Felix
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Studies in Faith and Ideologies, Systematic Theology and Studies in World Views.
  Ondska och mening: En studie av gestaltningar av ondska och meningsskapande i Pär Lagerkvists prosa.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The present Bachelor thesis deals with the portrayals of evil in the two novels Dvärgen (The Dwarf) and Bödeln (The Hangman), both written by Swedish author Pär Lagerkvist and published in the first half of the twentieth century. The theoretical starting point of the thesis is based on a text centered analysis in which I will assume that the fictional characters can be treated as if they were real. In two separate analyses of how evil is portrayed and what functions it can fill, I illuminate a number of examples of how evil is expressed in the narratives. I also show that evil can be portrayed as something that creates meaning within the framework of the literary texts. 

 • 238.
  Ahlman, Robert
  Gotland University, Department of History.
  Moderna tider: modernitet i Visbys bouppteckningar och press 1880-19102001Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  It is a difficult task to define the little word “modernity”. One may argue quite a lot about what modernity is as well as when modernity breaks trough. The burgess class was the group who initiated modernity in most cases. Since these people mainly dwelled in the cities it was in the cities were modernity started. The creation of an industry demanded new methods of working. Discipline, rationality and a new conscience of time followed as consequences of the industry. Modernity reached small towns and countryside slowly and the old structures were hard to break down. There are of course different aspects of modernity as the modernity of material life, the modernity of ideas and the modernity of culture. The modernity of material life tends to reach people before that of ideas or culture. In the small city of Visby existed many parts of modernity in the material life between 1880-1910. Telephones reached the city very early just like sewing machines or bicycles. Electricity lighted streets and homes just a few years after the turn of the century. Modern things seem to have reached the shopkeepers first, even before the upper class. The paper “Gotlands Allehanda” held a liberal view towards new ideas or writers and seems to have supported the enlightenment of the commons. The modern drama gained slowly ground among the many comedies on the local stage. But through the papers can we find many articles that indicate that Visby was a bit backward in many ways. Hogs were still housed in the streets and there were problems with clean water as well as public sanitary. So in many ways Visby before 1910 was modern on the surface and the old structures gave way only with difficulty.

 • 239.
  Ahlmann, Gertrud
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages.
  Zur Geschichte des Frühneuniederdeutschen in Schleswig-Holstein: im Spiegel von Gelegenheitsdichtungen des 17. und 18. Jahrhunderts1991Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 240. Ahlmo-Nilsson, Birgitta
  Mayre Lehtilä-Olsson, K. G. Ossiannilsson och arbetarrörelsen. En studie i en ideologisk konfrontation1983In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 104, p. 106-110Article, book review (Other academic)
 • 241. Ahlquist, Pia
  et al.
  Olssson, LarsAndreeff, AlexanderGotland University, School of Culture, Energy and Environment.
  Besuchsort Fröjel Infocenter: eine Einführung in die Gemeinde Fröjel : Hafen und Handelsplatz aus der Wikingerzeit2005Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 242.
  Ahlsson, Lars-Erik
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Languages, Department of German.
  Altniederdeutsche Präpositionen aus wortgeographischer Sicht1997In: Acta Universitatis Upsaliensis Studia Germanistica Upsaliensa, ISSN 91-554-3894-6, Vol. 37, p. 11-15Article in journal (Other scientific)
 • 243.
  Ahlsson, Lars-Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts.
  Studien zum ostfriesischen Mittelniederdeutsch1964Book (Other academic)
 • 244.
  Ahlsson, Lars-Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts.
  Zur Substantivflexion im Thüringischen des 14. und 15. Jahrhunderts1965Book (Other academic)
 • 245.
  Ahlstrand, Kajsa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Church and Mission studies, Science of Mission.
  Boundaries of Religious Identity: Baptised Buddhists in Enköping2007In: Converging Ways?: Conversion and Belonging in Buddhism and Christianity, Sankt Ottilien: EOS , 2007, p. 155-164Chapter in book (Other academic)
 • 246.
  Ahlstrand, Kajsa
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Conversion and Identity in Interfaith Encounters2003In: Bekehrung und Identität: Ökumene als Spannung zwischen Fremdem und Vertrautem, Otto Lembeck, Frankfurt am Main , 2003, p. 230-Chapter in book (Other scientific)
 • 247.
  Ahlstrand, Kajsa
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Det heliga rummet i hinduiska traditioner1999In: Vår Lösen: Ekumenisk kulturtidskrift, ISSN 0346-4679, no 6, p. 441-444Article in journal (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 248.
  Ahlstrand, Kajsa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Theology, Department of Theology, Church and Mission studies, Science of Mission.
  Döpta buddhister2008In: Guds närmaste stad?: en studie om religionernas betydelse i ett svenskt samhälle i början av 2000-talet / [ed] Kajsa Ahlstrand, Göran Gunner, Stockholm: Verbum , 2008, p. 225-240Chapter in book (Other academic)
 • 249.
  Ahlstrand, Kajsa
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Efter katekesen2003In: Svensk kyrkotidning, ISSN 0346-2153, no 6-7, p. 69-70Article in journal (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 250.
  Ahlstrand, Kajsa
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Enköpingsstudien2006In: Tro & Liv: Tradition, sammanhang och uppbrott, ISSN 0346-2803, Vol. 5, p. 44-63Article in journal (Other scientific)
2345678 201 - 250 of 32439
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf