uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 59
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Berglund, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av Jesper Johansson, EU-domstolens restriktionsprövning2016In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 891-907Article in journal (Other academic)
 • 2.
  Berglund, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av Yvette Lind, Crossing a Border2018In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 64-83Article, book review (Other academic)
 • 3.
  Berglund, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Avräkningsmetoden och EG-fördragets grundläggande friheter2008In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 110-123Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln behandlas förhållandet mellan avräkning av utländsk skatt och EG-fördragets grundläggande friheter, särskilt etableringsfriheten. Närmare bestämt undersöker jag betydelsen av avräkningsmetodens hindrande effekter, dels för utlandsetableringar i allmänhet, dels för vissa utlandsetableringar. I den sistnämnda delen fokuseras framställningen på jämförelsen med en annan utlandsetablering där exemptmetoden används.

 • 4.
  Berglund, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  EU-domstolens avgörande i Nordea Bank2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 912-918Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I denna rättsfallskommentar behandlas EU-domstolens nyligen avkunnade dom i målet Nordea Bank. Avgörandet tolkas och sätts i relation till tidigare rättspraxis. I kommentaren bedöms också rättsfallets betydelse för svensk skatterätt.

 • 5.
  Berglund, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Några anteckningar om skatteavtalstolkning: med anledning av ett rättsfall om dödsboinkomst2016In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 7-8, p. 552-573Article in journal (Other academic)
 • 6.
  Bjuvberg, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Allokering av kostnader: EU-domstolens modell för bedömning av om avdragsrätt för ingående mervärdesskatt vid avyttring av dotter- och intressebolag2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 611-618Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikeln behandlas EU-domstolens kostnadsallokeringsmodell för bedömning av om ingående mervärdesskatt ska hänföras till den samlade ekonomiska verksamheten (avdragsgill) eller till en specifik avyttring av andelar i ett dotter- eller intressebolag (inte avdragsgill). Den utpekade modellen kritiseras i artikeln och alternativa lösningar söks inom redovisningsrätten. Utgångspunkten för artikeln är den s.k. SKF-domen.

 • 7. Bjuvberg, Jan
  Avdragsrätt för utgifter för sponsring m.m. - igen2007In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 101-111Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Svenska företag har stora utgifter för att marknadsföra sina produkter och tjänster. Som regel medges avdrag fullt ut för utgifterna härför, men det finns ett väsentligt undantag och det gäller utgifter för sponsring och för s.k. corporate social responsibility och liknande värden. För dessa utgifter vägras ofta avdrag helt eller delvis, trots att de är kommersiellt betingade i den meningen att sponsorerna eftersträvar ökad intjäningsförmåga. I artikeln behandlas avdragsrätten för utgifter för sponsring och andra liknande företeelser. Även gåvobegreppet behandlas.

 • 8.
  Bjuvberg, Jan
  Handelshögskolan i Stockholm.
  Beskattning av överskottsmedel från SPP2007In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 9, p. 531-537Article in journal (Refereed)
 • 9. Ceji, Katia
  et al.
  Hilling, Maria
  EU-domstolens domar år 20132014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 6, p. 429-495Article in journal (Refereed)
 • 10. Cejie, Katia
  Anstånd med betalning av utflyttningsskatter: - har rättsläget klarnat?2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 64, no 5, p. 291-304Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I slutet av januari 2014 meddelade EU-domstolen ytterligare en dom där utflyttningsbeskattningsregler inom bolagssfären behandlades. I artikeln sätts målet in i den rad av domar som EU-domstolen redan tidigare har meddelat på området. Vidare analyseras huruvida målet bringat klarhet i frågan om de svenska anståndsreglerna i 63 kap. SFL utgör en proportionerlig avvägning till de svenska uttagsbeskattningsreglerna när bolag flyttar sitt skatterättsliga hemvist utomlands. 

 • 11. Cejie, Katia
  Anstånd med betalning av utflyttningsskatter - har rättsläget klarnat?2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 5, p. 320-324Article in journal (Refereed)
 • 12.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Arbetsgivaravgifter2019In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 6, p. 397-400Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Rättsfallskommentar, HFD 2018 not 14.

 • 13.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  HFD:s avgörande i klimatkompensationsmålet - flera missade möjligheter2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12Article in journal (Refereed)
 • 14.
  Cejie, Katia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Utflyttningsbeskattning av kapitalinkomster och finansiella instrument2009In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 122-126Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln diskuteras kort olika utflyttningsskatteregler avseende kapitalinkomsteroch finansiella instrument. En kort redogörelse görs över senare års praxisoch lagstiftningsarbeten på området. I en avslutande diskussion presenteras debeskattningsmetoder som synes mest lämpade ur ett EG-rättsligt perspektiv. Dessametoder leder dock till följdfrågor avseende såväl skatteavtalens tillämpning somfrågan om möjligheten att verkställa beskattningen.

 • 15. Cejie, Katia
  Väsentlig anknytning: - ytterligare tio år med rättspraxis från HFD2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 71-97Article in journal (Refereed)
 • 16. Cejie, Katia
  et al.
  Hilling, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens domar: direkt beskattning2015In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 4, p. 239-247Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Följande mål analyseras i artikeln: Kronos, Verest & Gerards, van Caster, Blanco och Fabretti mot Agenzia delle Entrate, Kommissionen mot Storbritannien och Nordirland, Kommissionen mot Spanien, Q och Kommissionen mot Storbtiattnien och Nordirland.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 17.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 881-885Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den 6 september 2012 meddelade EU-domstolen dom i tre mål. Det första målet rör frågan huruvida principerna om gränsöverskridande förlustutjämning i målet C-446/03 Marks & Spencer även omfattar förlustutjämning mellan utländskt bolags fasta driftställe i Storbritannien och brittiskt bolag. De återstående två målen rör utflyttningsbeskattning av bolag.

 • 18.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2013In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1-2, p. 52-54Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Den 18 oktober 2012 meddelade EU-domstolen dom i tre mål. Det första målet rör frågan huruvida olika uppbördsmetod, det vill säga källskatt i gränsöverskridande situationer och inkomstskatt i motsvarande inhemska situationer, utgör ett hinder för den fria rörligheten för tjänster. Målet är intressant inte minst eftersom EU-domstolens tidigare rättspraxis avseende denna fråga är något svårtolkad. De återstående två målen rör tolkning av bestämmelser i moder/dotterbolagsdirektivet respektive fusionsdirektivet.

 • 19.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 11, p. 803-806Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I detta nummer analyseras två domar från EU-domstolen. Det första målet är främst av intresse på grund av att det aktualiserar gränsdragningen mellan etableringsfriheten och den fria rörligheten för kapital. Det andra målet rör beskattningen av andelsbyte mellan bolag med hemvist inom EU och bolag med hemvist i en EFTA-stat.

 • 20.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2013In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 4, p. 210-214Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I detta nummer kommenterar vi tre mål från EU-domstolen som rör direkt beskattning.

 • 21.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2013In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 7-8, p. 543-547Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I detta avsnitt presenteras och kommenteras ny praxis från EU-domstolen på området för den direkta beskattningen.Mål som rör statsstöd omfattas dock inte. Analysen sker såväl i förhållande till tidigare praxis som i förhållande till svensk rätt. Vissa mål kommenteras ytterligare i Skattenytts årliga rättsfallsnummer (nummer 6).

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 22.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 129-135Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under perioden november-december 2011 meddelade EU-domstolen fem mål med betydelse för den direkta beskattningen. Det mest betydelsefulla målet är mål C-371/10 National Grid Indus. I målet prövade EU-domstolen för första gången utflyttningsbeskattningsregler för bolag. Målet är mycket intressant på så sätt att det avviker från den etablerade praxis som finns avseende utflyttningsbeskattning för individer.

 • 23.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1-2, p. 69-76Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under perioden september november meddelade EU-domstolen sju mål, vilka presenteras i denna artikel.

 • 24.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Lund University.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis - direkt beskattning: 2013-102013In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 63, no 10, p. 710-714Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Lunds universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis: direkt beskattning2015In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 10, p. 751-757Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln analyseras följande rättsfall från EUD: Verder LabTec, Kieback, Modelo Contintente och Wagner-Raith.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 26.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Lunds universitet.
  AKtuellt om EU-domstolens praxis: direkt beskattning2015In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 859-865Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln analyseras följande rättsfall från EUD: Miljoen m.fl och Groupe Steria SCA.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 27.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Lunds Universitet.
  Aktuellt om EU-domstolens praxis: direkt beskattning2015In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 7-8, p. 570-578Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Följande mål analyseras i artikeln: Kommissionen mot Storbritannien, Grünewald, Sopora, de Ruyter, Kommissionen mot Tyskland,

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 28.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Aktuellt om EU-domstolens praxis: Direkt beskattning2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 11Article in journal (Refereed)
 • 29. Cejie, Katia
  et al.
  Hilling, Maria
  Akutellt om EU-domstolens praxis2014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 9, p. 688-695Article in journal (Refereed)
 • 30.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Akutellt om Eu-domstolens praxis - direkt beskattning2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 10, p. 700-708Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I detta avsnitt presenteras och kommenteras ny praxis från EU-domstolen på området för den direkta beskattningen.Mål som rör statsstöd omfattas dock inte. Analysen sker såväl i förhållande till tidigare praxis som i förhållande till svensk rätt. Vissa mål kommenteras ytterligare i Skattenytts årliga rättsfallsnummer (nummer 6).

 • 31.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Lund University.
  Akutellt om EU-domstolens praxis: 2014-32014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 64, no 3, p. 147-155Article in journal (Refereed)
 • 32.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Lund University.
  Akutellt om EU-domstolens praxis: 2014-52014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 64, no 5, p. 305-309Article in journal (Refereed)
 • 33.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Direktiv2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 6, p. 432-437Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  De två mål som har avgjorts under år 2011 avseende direktiven för direkt skatt rör tolkning av fusionsdirektivet respektive ränte/royaltydirektivet.

 • 34.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  Direktiv2013In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 6, p. 434-438Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  De tre mål som har avgjorts under år 2012 avseende direktiven för direkt skatt rör tolkning av moder/dotterbolagsdirektivet respektive fusionsdirektivet.

 • 35.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Lunds universitet.
  EU-domstolens domar 20132014In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 6, p. 429-451Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I bidraget analyseras samtliga de domar som EU-domstolen meddelade under år 2013 rörande direkt beskattning och de fria rörligheterna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Lunds universitet.
  EU-domstolens domar 20142015In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 6, p. 406-439Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  I artikeln analyseras samtliga mål som EU-domstolen meddelade under år 2014 rörande direkt beskattning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 37.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  EU-domstolens praxis år 20152016In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 6, p. 403-433Article in journal (Other academic)
 • 38.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  EUF-fördraget2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 6, p. 402-424Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under år 2011 har 21 mål avgjorts av EU-domstolen som rör medlemsstaternas skatteregler i förhållande till EUF-fördragets bestämmelser om fri rörlighet. I likhet med tidigare år har det största antalet mål gällt tolkning av den fria rörligheten för kapital. Inom denna grupp utmärker sig antalsmässigt de mål som behandlar beskattning av utdelning.

 • 39.
  Cejie, Katia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Hilling, Maria
  Juridiska fakulteten, Lunds universitet.
  EUF-fördraget2013In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 6, p. 406-428Article in journal (Refereed)
 • 40.
  Dahlberg, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av David Kleist: ”Methods for elimination of double taxation under double tax treaties - with particular reference to the application of double tax treaties in Sweden”2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 652-661Article, book review (Other academic)
 • 41.
  Dahlberg, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Anmälan av Sven-Olof Lodin "Professorn som blev näringslivstorped"2010In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1-2, p. 89-91Article, book review (Other academic)
 • 42.
  Dahlberg, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  EG-anpassningen av lagen om beskattning av utomlands bosatta artister m.fl.2009In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, Vol. 9, p. 572-573Article in journal (Refereed)
 • 43.
  Dahlberg, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Fria kapitalrörelser och tredje land: dom i mål C-101/05 Skatteverket mot A2008In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 138-140Article in journal (Refereed)
 • 44.
  Dahlberg, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Förbud mot diskriminering i OECD:s modellavtal2009In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 1-2, p. 42-44Article in journal (Refereed)
 • 45.
  Dahlberg, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Förhållandet mellan skatteavtal och rent intern rätt i anledning av domen i Greklandsfallet2011In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 126-130Article in journal (Refereed)
 • 46.
  Dahlberg, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Förslag till gränsöverskridande koncernbidrag i form av "koncernavdrag"2009In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 12, p. 807-811Article in journal (Refereed)
 • 47.
  Dahlberg, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Informationsutbytesavtal med Bermuda2009In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 10, p. 657-661Article in journal (Refereed)
 • 48.
  Dahlberg, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Internationell skatterätt2012In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 366-373Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Högsta förvaltningsdomstolen meddelade under år 2011 några rättsfall inom områdena för intern internationell skatterätt och skatteavtalsrätt. Av särskilt intresse är att följa hur Högsta förvaltningsdomstolen fortsättningsvis förhåller sig till skatteavtalsrätten efter de i hög grad motstridiga avgörandena i RÅ 2008 ref. 24 (”CFC-fallet”) och RÅ 2010 ref. 112 (”Greklandsfallet”).

 • 49.
  Dahlberg, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Internationell skatterätt2013In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, p. 354-362Article in journal (Other academic)
 • 50.
  Dahlberg, Mattias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kapitalinkomstbeskattningen: en översikt och probleminventering2009In: Skattenytt, ISSN 0346-1254, no 3, p. 80-92Article in journal (Other academic)
12 1 - 50 of 59
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf