uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1234567 101 - 150 of 640
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 101.
  Börjesson, Louise
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Lindberg, Emelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  "Som natt och dag": Kvinnors upplevelser av att leva med IBS och behandling med låg FODMAP-kost2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Irritable Bowel Syndrome, IBS, är den vanligaste funktionella mag-tarmsjukdomen i västvärlden med en prevalens på cirka 15-20 % i befolkningen. IBS är generellt sett dubbelt så vanligt förekommande hos kvinnor som hos män och majoriteten som drabbas är kvinnor under 40 år. Behandling med låg FODMAP-kost är den mest effektiva kostbehandlingen vid IBS. Det finns få kvalitativa studier om IBS och behandling med låg FODMAP-kost och det behövs en ökad förståelse av hur det är att leva med IBS och behandlas med en låg FODMAP-kost.

  Syfte: Få förståelse om en grupp IBS-diagnostiserade kvinnors upplevelser av att leva med sjukdomen och behandlingen med låg FODMAP-kost.

  Metod: Studien bygger på en kvalitativ forskningsdesign med semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av data. Fem kvinnor med IBS mellan 22-34 år deltog i enskilda intervjuer varpå intervjuerna transkriberades och utgjorde underlag för en tematisk analys.

  Resultat: Samtliga informanter upplevde att deras välbefinnande ökat markant efter påbörjad behandling med låg FODMAP-kost. Den största svårigheten med behandlingen upplevde informanterna var den ständiga planering som kostbehandlingen innebär. Bemötandet av omgivningen upplevdes som både positivt och negativt beroende på hur mycket stöd, förståelse och hjälp som givits samt kunskaperna om sjukdomen och behandlingen hos omgivningen.

  Slutsats: I den studerade gruppen hade behandlingen med låg FODMAP-kost en god compliance och gav ett ökat välbefinnande. Både den höga grad av compliance och det ökade välbefinnandet visade sig till stor del bero på den markanta symtomlindring som upplevts. Kunskaper och nyfikenhet var relaterat till upplevelser av bra bemötande. Den konstanta planeringen och rädslan för symtomåterkomst vid återintroducering ansågs vara det svåraste med behandlingen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 102.
  Cameron, Camilla
  et al.
  Clinical Nutrition and Dieietics Karolinska University Hospital Stockholm.
  Andersson, Agneta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Faxén Irving, Gerd
  Clinical Nutrition Karolinska Institute Stockholm.
  Dietary phosphorous intake among haemodialysis patients in relation to dosage of phosphate binders and hyperphosphatemia2012In: International Congress on Renal Nutrition and Metabolism (ICRNM) Honolulu, Hawaii 26-30 juni 2012, 2012, p. pos3-13-Conference paper (Other academic)
 • 103.
  Carlsson, Frida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of food studies, nutrition and dietetics.
  The effect of a lacto-ovo- vegetarian diet on oxidized low-density lipoprotein cholesterol among patients with ischemic heart disease: A randomized controlled crossover trial2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Oxidized low-density lipoprotein cholesterol (oxLDL-C) has a key role in the formation of atherosclerosis plaque, which in turn has a key role in the pathogenesis of cardiovascular disease (CVD). An unhealthy diet is a major cause of CVD. A healthy diet is considered important in secondary prevention of CVD, however, there is a lack of evidence on which diet is the most beneficial. A vegetarian diet has been suggested to have beneficial effects on CVD risk factors, however, the results are not fully consistent and there is a need for well controlled feeding trials.

  Aim: To evaluate the effect of a lacto-ovo-vegetarian diet, on oxLDL-C, among patients with ischemic heart disease.

  Materials and methods: A randomized controlled crossover trial with two 4-week intervention periods, separated by a 4-week washout period, was conducted in 31 patients with ischemic heart disease. The isocaloric intervention diet was lacto-ovo-vegetarian and the isocaloric control diet was omnivorous. A generalized linear mixed model, adjusting for sequence effects, was used to compare oxLDL-C levels.

  Results: A significant (p=0.02) difference in oxLDL-C levels was found between the two diets after 4 weeks. The lacto-ovo-vegetarian diet decreased the level of oxLDL-C with -2.7 U/L compared to the omnivorous diet.

  Conclusion: The results suggest that a lacto-ovo-vegetarian diet may have a beneficial effect on oxLDL-C levels among CVD patients. However, further research is needed and adjustments for weight loss, more detailed information on study diets regarding nutritional composition and foodstuffs is required to elucidate underlying mechanisms.

 • 104.
  Carlsson, Frida
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Ihregren, Mikaela
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  En granskning av dietisters journalföring: Hur väl dokumenteras Nutritionsbehandlingsprocessen på ett sjukhus i Mellansverige?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Nutritionsbehandlingsprocessen (NCP) är ett systematiskt arbetssätt för dietister. Dietisternas Riksförbund (DRF) rekommenderar dietister i Sverige att använda NCP och den tillhörandande terminologin, NCPT. Implementering av det andra steget i NCP (Nutritionsdiagnos) kan förbättra kvaliteten på dietisters dokumentation. Att dokumentera de olika delarna i NCP på ett tydligt sätt främjar förbättringsarbete och kommunikation inom nutritionsvården. Journalgranskning är ett verktyg för att kartlägga dokumentationskvalitet. I februari 2015 genomfördes en granskning av 20 journalanteckningar på ett sjukhus i Mellansverige som en del av ett journalföringsprojekt. En uppföljande granskning genomfördes inom ramen för denna uppsats.

  Syfte: Undersöka kvaliteten på dietisters journalanteckningar vid ett sjukhus i Mellansverige samt jämföra kvaliteten på journaler skrivna före och efter ett journalföringsprojekt.

  Metod: En retrospektiv journalgranskning med kvantitativ innehållsanalys utfördes på 20 journalanteckningar från ett mellanstort sjukhus. Granskningen utfördes med hjälp av granskningsverktyget Diet-NCP-Audit. Resultatet jämfördes med resultatet från föregående granskning och analyserades i SPSS Statistics.

  Resultat: 25 % av de granskade journalerna fick Hög poäng, 60 % Medelhög poäng och 15 % Låg poäng. De mest frekvent dokumenterade punkterna var Nutritionsåtgärd, Nutritionsuppföljning samt Stöd för nutritionsåtgärd. De minst frekvent dokumenterade punkterna var Nutritionsmål, Koppling mellan punkt 1-3 samt Nutritionsordination. Ingen signifikant skillnad fanns kvalitetsmässigt mellan journalerna skrivna innan och efter journalföringsprojektet.

  Slutsats: Kvaliteten på de granskade journalanteckningarna var högre i förhållande till tidigare studiers resultat men utrymme till förbättring finns. Det journalföringsprojekt som gjorts på sjukhuset har inte givit någon tydlig effekt på dokumentationskvaliteten.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 105.
  Carpsjö Sjögren, Johanna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Frösell, Paula
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  "Finns annan mat som är lättare att tillaga och godare": En enkätstudie bland unga vuxna om orsakerna till låg fisk- och skaldjurskonsumtion2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  BAKGRUND: Idag äter många på ett sätt som inte är fördelaktigt för hälsan, exempelvis för mycket utrymmesmat och för lite frukt, grönsaker och fisk. Det bidrar till en stigande andel överviktiga och feta och idag är kroniska välfärdssjukdomar den vanligaste dödsorsaken i väst-världen. Livsmedelsverkets kostråd syftar till att förebygga sjukdom, men följs endast i begrän-sad utsträckning. Två tredjedelar äter mindre fisk och skaldjur än kostråden säger och allra minst äter de mellan 18 och 30 år.

  SYFTE: Ta reda på varför unga vuxna äter så lite fisk och skaldjur samt vad och vem som skulle kunna påverka dem att äta mer.

  METOD: En enkätundersökning med 92 deltagare; kvinnor och män mellan 18 och 30 år med låg fisk- och skaldjurskonsumtion, genomfördes i Stockholm.

  RESULTAT: Den främsta orsaken till den låga fisk- och skaldjurskonsumtionen var upplevda svårigheter att tillreda dessa livsmedel men också att många inte tyckte om fisk och skaldjur. Ett uppfattat högt pris och ovana från barndomen att äta fisk och skaldjur visade sig också vara betydande orsaker. Följaktligen framkom även att om respondenterna hade tillgång till fler bra recept så skulle många av dem öka sitt intag. De största inspirationskällorna som skulle kunna öka fisk- och skaldjursintaget var dagligvaruhandeln samt vänner och familj.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 106.
  Cedenheim, Anna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Wessling, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Nyckelhålsmärkta livsmedel: En kvalitativ studie om hur symbolen uppfattas och hur konsumenter väljer och varför2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: Nyckelhålssymbolen infördes i Sverige år 1989 i syfte att hjälpa konsumenter välja hälsosamma livsmedel. Enligt Riksmaten vuxna 2010 – 2011 äter en stor del av den svenska befolkningen för lite frukt och grönsaker, samt för lite fullkorn och fiber. Många äter för mycket salt, socker och mättat fett. År 2013 uppgav 98 procent av konsumenterna att de kände till nyckelhålssymbolen. De senaste åren har försäljningen av nyckelhålsmärkta livsmedel minskat.

  Syfte: Att undersöka hur konsumenter uppfattar livsmedel märkta med nyckelhålssymbolen samt varför de väljer eller inte väljer dessa livsmedel.

  Material och metod: I studien ingick 17deltagare mellan 19 och 87 år. Fyra fokusgrupper med fyra till fem personer i varje grupp, intervjuades under 45 – 75 minuter. Det transkriberade materialet analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.

  Resultat: Analysen resulterade i kategorierna: kostnad, information, märkning, tillit, sensoriska egenskaper, val, trend, kännedom, trygghet och sjukdom, vilka sammanfattar huvudfynden i studien.

  Slutsats: Våra resultat tyder på en omedvetenhet när det gäller köp av nyckelhålsmärkta livsmedel samt att kännedom om symbolens betydelse är låg. Anledningar till varför deltagarna inte väljer nyckelhålsmärkta livsmedel är att symbolen uppfattas som för liten, felplacerad på vissa förpackningar, samt att den är otrendig. Priset är för högt, informationen genom media och i affärer uppfattas som bristfällig och smak samt vana går före hälsosamma livsmedelsval. Emellertid visades sjukdomsdiagnos vara ett motiv till förändrade matvanor. Dock anser deltagare attnyckelhålsmärket fungerar som en bra guide, som de känner tillit för i den märkningsdjungel som enligt dem råder.

  Download full text (pdf)
  Cedenheim-Wessling
 • 107.
  Christensen, Linn
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Spangfort, Annie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Unga vuxnas kunskap om fettkvalitet och val av matfett: En enkätsundersökning2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En hälsosam kost med fördelaktig fettkvalitet är en preventiv åtgärd för att minska risken för kostrelaterade sjukdomar. Myndigheter rekommenderar därför ett minskat intag av mättat fett och utbyte av livsmedel med hög andel mättat fett till livsmedelskällor med hög andel omättat fett. Forskning visar att unga vuxna i Sverige är den åldersgrupp med sämst kosthållning och minst kännedom om aktuella kostråd.

  Syfte: Att undersöka unga vuxnas kunskap om fettkvalitet och vilken typ av matfett de väljer på smörgåsen och i matlagningen samt vad som ligger till grund för dessa val.

  Metod: Webbaserad enkätsundersökning via Facebook. Deltagare mellan 18-30 år rekryterades genom bekvämlighetsurval. Statistisk analys genomfördes med indipendent t-test och one-way ANOVA.

  Resultat: Etthundrasextionio deltagare inkluderades. Reultaten visar att en majoritet av deltagarna har kunskap om fettkvalitet i 12 av 16 livsmedelskällor och att hälften har kunskap om Livsmedelsverkets kostråd om fettkvalitet. Merparten använder ett smörgåsfett med mindre hälsosam fettkvalitet (66%) och matlagningsfett med med häsosam fettkvalitet (80%). Främsta faktorerna till dessa val är smak och vana. Signifikant skillnad (p<0,05) förekom mellan utbildningsnivå, deltagare som studerat på eftergymnasial nivå har högre kunskap om fettkvalitet än de med lägre utbildningsnivå. Signifikant skillnad (p<0,05) sågs även mellan deltagare med olika kosthållning, de med vegansk kosthållning använder i högre grad hälsosamma matfetter än de som äter en blandkost. Inget samband sågs mellan kunskap om och val av matfett.

  Slutsats: Resultaten tyder på att det finns utrymme för förbättring gällande kunskap om fettkvalitet och val av matfett. Ökad kunskap kring faktorer som ligger till grund för livsmedelsval samt förbättrad hälsokommunikation till denna målgrupp behövs.

 • 108.
  Christensen, Ruben
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Nordén, Siri
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Omformulering av recept: Ett jämförande konsumenttest inför byte av huvudingrediens2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vid utveckling av nya såväl som befintliga produkter är marknadsföringsundersökningen en viktig komponent. Genom att använda sensorisk analys och konsumenttest ökar chanserna att skapa en konkurrenskraftig produkt.

  Denna studie grundas på ett samarbete mellan Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet och ett svenskt livsmedelsföretag.

  Syftet var att undersöka huruvida en förändring i grundreceptet hos fem (A, B, C,D,E) produkter kunde uppfattas av konsumenten samt om de nya versionerna föredrogs framför de befintliga. Slutligen undersöktes om ett visst attribut förklarade konsumentens val. Två konsumenttest, ett acceptanstest och ett preferenstest utfördes där 100 deltagare testade produkt A och resterande produkter testades av 30 personer respektive (N=220).

  Resultatet från preferenstestet visade att en majoritet av respondenterna föredrog den nya versionen för Produkt A, B, D och E men att en signifikant skillnad (P=5%) kunde endast utlösas för Produkt A (P=0,002). Inget av acceptanstesten visade någon signifikant skillnad.

  Slutsatsen som dras är att byte av huvudingrediens inte uppfattas negativt av konsumenten och att den nya versionen är ett acceptabelt alternativ. Det finns inget skäl att avråda från användning av någondera versionen.

  Download full text (pdf)
  Christensen-Nordén
 • 109.
  Christofferson, Eva
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Vitamin D - intag och status hos personer med inflammatorisk tarmsjukdom2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: I NNR 2012, har man höjt rekommenderat intag av vitamin D från 7,5 μg/dag till 10 μg/dag för personer från 2 år upp till 74 års ålder. Livsmedelsverkets matvaneundersökning Riksmaten bland vuxna 2010-11 visar att medelintaget av vitamin D i genomsnitt var 7,0 μg/dag. Patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) har en högre risk för osteoporos på grund av medicinering med cortison samt brist på vitamin D.

  Syfte: Att undersöka om personer med IBD uppnår de nya höjda rekommendationerna gällande intag av vitamin D via maten och/eller kosttillägg och kosttillskott. Vidare hur vitamin D-status ser ut hos studiedeltagarna vid denna säsong samt undersöka eventuella samband.

  Metod: FFQ för att uppskatta intaget av vitamin D via maten. Följdfrågor om kosttillskott, kosttillägg, resor till soligt land och solvanor. Short health scale-formulär. BMI. Analys av 25(OH)D. Möjliga samband undersöktes.

  Material: n=17. Ulcerös colit eller Crohns sjukdom. I remission. Ingen tarmresektion. Endast colonengagemang. Ålder 18 till 74 år. Kaukasier.

  Resultat: Av studiedeltagarna når inte 76 % upp till rekommenderat dagligt intag av vitamin D och 35 % har brist eller bristfällig nivå av 25(OH)D <50 nmol/l. En trend med negativt linjärt samband visades mellan 25(OH)D och BMI, p=0,052, β= -3,1 och r2=0,244. Ingen använde kosttillägg. Inga andra signifikanta samband återfanns.

  Slutsats: Flertalet av deltagarna når inte upp till rekommenderat intag av vitamin D via maten. Flera har brist eller bristfällig nivå av 25(OH)D vid denna säsong. Det är angeläget att som dietist informera om vitamin D till denna patientgrupp.

  Download full text (pdf)
  Christofferson
 • 110.
  Dagergård, Frida
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Skatt, Helena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  ”Man ville liksom att han skulle vara mätt inför natten”: Småbarnsföräldrars upplevelser av välling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Majoriteten av svenska småbarnsföräldrar ger välling till sina barn. En av vällingens fördelar är att den är berikad med järn som har stor betydelse för små barns tillväxt och utveckling.  Forskning visar dock på flera potentiella nackdelar, där bevisen är särskilt starka för att barn som dricker välling löper större risk att utveckla övervikt.

  Syfte: Att undersöka upplevelser av välling bland föräldrar som ger eller nyligen slutat ge sitt barn välling. 

  Metod: Sex semistrukturerade intervjuer med mödrar i åldern 30-37 år med ett eller två barn i åldern åtta mån till sju år. Samtliga mödrar hade en eftergymnasial utbildning och bodde i Stockholm. Intervjuerna transkriberades och analyserades tematiskt.

  Resultat: Analysen resulterade i två teman med tillhörande underteman: allsidigt hjälpmedel uppdelat i bekvämt för barnet och praktiskt för föräldrarna samt tveksamheter och tvivel med underteman konsekvenser för barnet och osäkerhet hos föräldrarna. I intervjuerna framkommer hur vällingen används som ett praktiskt hjälpmedel i vardagen. Den är lätt att tillreda och bekväm att servera i nappflaska och ingår ofta i en rutin inför natten och upplevs få barnet att komma till ro och sova bättre under natten. Föräldrar nämner även viss oro och osäkerhet kring vällingen, hur den påverkar barnets tandhälsa, dess innehåll och tillsatser samt en tydlig ängslan inför att sluta ge välling.

  Slutsats: Välling ses som en given del av barnets kost och beslutet att börja med välling har skett naturligt och har ej påverkats av aktuell forskning eller av råd från barnavårdscentraler eller Livsmedelsverket.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 111.
  Dahlbom, Miranda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Seni orer, undernäring och vikt: En enkätstudie om uppfattningen av undernäring och synen på den egna vikten hos kvinnor och män i pensionärsföreningar2016Student thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: På grund av flera bakomliggande faktorer är seniorer en riskgrupp för att utveckla undernäring. Studier har visat att många äldre önskar gå ner i vikt, trots att de rekommenderade BMI-gränserna ligger högre än hos yngre och att viktnedgång kan öka risken för att bli undernärd.

  Syfte: Att undersöka seniorers uppfattning om begreppet undernäring, dess orsaker och konsekvenser. Vidare att undersöka deras egen syn på sin vikt, samt om dessa åsikter skiljer sig mellan kvinnor och män.

  Metod: En kvantitativ design i form av en enkät valdes för att utvärdera uppfattningar och åsikter. Enkäterna delades ut och samlades in på plats under redan inbokade möten med olika pensionärsföreningar.

  Material: Deltagarna var 79 kvinnor och 35 män (n=114), mellan 65 och 96 år (medelålder 76 år), från 6 pensionärsföreningar i Uppsala och Stockholm med omnejd.

  Resultat: Deltagarnas uppfattning av begreppet undernäring, dess orsaker och konsekvenser stämmer till viss del överens med bakgrundslitteraturen, dock svarade endast 24% att viktnedgång kan leda till undernäring. Majoriteten var nöjda med sin vikt, ändå ville cirka 44% gå ner i vikt. Inga skillnader hittades mellan män och kvinnor.

  Slutsats: Majoriteten av seniorer känner till begreppet undernäring, dess konsekvenser och riskfaktorer, med undantag för att viktnedgång kan vara en riskfaktor. De flesta seniorer är nöjda med sin vikt, dock önskar kvinnor och män i samma utsträckning att gå ner i vikt. Detta indikerar ett behov av mer information och kunskap hos seniorer.

 • 112.
  Daivadanam, Meena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Conceptual model for dietary behaviour change at household level: a 'best-fit' qualitative study using primary data.2014In: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 14, article id 574Article in journal (Refereed)
 • 113.
  Daivadanam, Meena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  DN Debatt. ”Sverige måste kraftsamla för att stoppa barnfetman”2016Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 114.
  Daivadanam, Meena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Empowering Towards Healthy Behaviours2015Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 115.
  Daivadanam, Meena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Global Alliance for Chronic Disease researchers' statement on multimorbidity.2018In: The Lancet Global Health, E-ISSN 2214-109X, Vol. 6, no 12, p. 1270-1271Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 116.
  Daivadanam, Meena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Kapitel 3. Hälsa: Hur kan fler må bättre?2018In: Mot en hållbar framtid: Så genomför vi FN:s Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling / [ed] Elin Andersdotter Fabre & Joel Ahlgren, Stockholm: Global utmaning , 2018, p. 35-39Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 117.
  Daivadanam, Meena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of food studies, nutrition and dietetics. International Maternal and Child Health, Department of Women's and Children's Health.
  Process evaluation in the field: global learnings from seven implementation research hypertension projects in low-and middle-income countries.2019In: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458Article in journal (Refereed)
 • 118.
  Daivadanam, Meena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Sjukdomar som inte smittar: den osynliga folkhälsoutmaningen2017In: 12 vägar till global hälsa: från forskning till policy, Stockholm: Global utmaning , 2017, , p. 77p. 51-55Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 119.
  Daivadanam, Meena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Why reality matters when developing interventions2015In: Klagandets diskurs: matforskare refleckterar / [ed] Christina Fjellström, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2015, p. 173-182Chapter in book (Other academic)
 • 120.
  Daivadanam, Meena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Why reality matters when developing interventions2015In: Klagandets diskurs -: matsforskare reflekterar / [ed] Christina Fjelström, Uppsala, Sweden: Institutionen för kostvetenskap, Uppsala Universitet , 2015, p. 173-182Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 121.
  Daivadanam, Meena
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci, Stockholm, Sweden.
  Ingram, Maia
  Univ Arizona, Dept Commun Environm & Policy, Tucson, AZ USA.
  Annerstedt, Kristi Sidney
  Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci, Stockholm, Sweden.
  Parker, Gary
  UCL, Global Alliance Chron Dis, London, England.
  Bobrow, Kirsty
  Univ Cape Town, Dept Med, Rondebosch, South Africa.
  Dolovich, Lisa
  McMaster Univ, Dept Family Med, Hamilton, ON, Canada.
  Gould, Gillian
  Univ Newcastle, Sch Med & Publ Hlth, Callaghan, NSW, Australia.
  Riddell, Michaela
  Monash Univ, Dept Epidemiol & Prevent Med, Clayton, Vic, Australia.
  Vedanthan, Rajesh
  NYU, Sch Med, Dept Populat Hlth, New York, NY USA.
  Webster, Jacqui
  Univ New South Wales, George Inst Global Hlth, Newtown, NSW, Australia.
  Absetz, Pilvikki
  Collaborat Care Syst Finland, Helsinki, Finland;Univ Eastern Finland, Helsinki, Finland.
  Alvesson, Helle Molsted
  Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci, Stockholm, Sweden.
  Androutsos, Odysseas
  Harokopio Univ, Dept Nutr & Dietet, Sch Hlth Sci & Educ, Athens, Greece.
  Chavannes, Niels
  Leiden Univ, Med Ctr, Dept Publ Hlth & Primary Care, Leiden, Netherlands.
  Cortez, Briana
  Icahn Sch Med Mt Sinai, Zena & Michael A Wiener Cardiovasc Inst, New York, NY 10029 USA.
  Devarasetty, Praveen
  George Inst Global Hlth India, Populat Hlth Div, New Delhi, India.
  Fottrell, Edward
  UCL, Global Alliance Chron Dis, London, England.
  Gonzalez-Salazar, Francisco
  Univ Monterrey, Dept Basic Sci, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico;Inst Mexicano Seguro Social, Ctr Invest Biomed, Monterrey, Nuevo Leon, Mexico.
  Goudge, Jane
  Univ Witwatersrand, Sch Publ Hlth, Ctr Hlth Policy, Fac Hlth Sci, Johannesburg, South Africa.
  Herasme, Omarys
  Icahn Sch Med Mt Sinai, Zena & Michael A Wiener Cardiovasc Inst, New York, NY 10029 USA.
  Jennings, Hannah
  UCL, Global Alliance Chron Dis, London, England.
  Kapoor, Deksha
  All India Inst Med Sci, Dept Endocrinol & Metab, Delhi, India.
  Kamano, Jemima
  Moi Univ, Sch Med, Coll Hlth Sci, Eldoret, Kenya.
  Kasteleyn, Marise J.
  Leiden Univ, Med Ctr, Dept Publ Hlth & Primary Care, Leiden, Netherlands.
  Kyriakos, Christina
  European Network Smoking & Tobacco Prevent, Brussels, Belgium.
  Manios, Yannis
  Harokopio Univ, Dept Nutr & Dietet, Sch Hlth Sci & Educ, Athens, Greece.
  Mogulluru, Kishor
  George Inst Global Hlth India, Populat Hlth Div, New Delhi, India.
  Owolabi, Mayowa
  Univ Ibadan, Univ Coll Hosp, Dept Med, Ibadan, Nigeria.
  Lazo-Porras, Maria
  Univ Peruana Cayetano Heredia, CRON Ctr Excellence Chron Dis, Unidad Conocimiento & Evidencia CONEVID, Lima, Peru.
  Silva, Wnurinham
  Imperial Coll London, Sch Publ Hlth, London, England.
  Thrift, Amanda
  Monash Univ, Dept Epidemiol & Prevent Med, Clayton, Vic, Australia.
  Uvere, Ezinne
  Univ Ibadan, Univ Coll Hosp, Dept Med, Ibadan, Nigeria.
  Webster, Ruth
  Univ New South Wales, George Inst Global Hlth, Newtown, NSW, Australia.
  van der Kleij, Rianne
  Leiden Univ, Med Ctr, Dept Publ Hlth & Primary Care, Leiden, Netherlands.
  van Olmen, Josefien
  Inst Trop Med Antwerp, Dept Publ Hlth, Antwerp, Belgium;Univ Antwerp, Antwerp, Belgium.
  Vardavas, Constantine
  European Network Smoking & Tobacco Prevent, Brussels, Belgium.
  Zhang, Puhong
  Peking Univ, Hlth Sci Ctr, George Inst Global Hlth, Beijing, Peoples R China.
  Almeda-Valdes, Paloma
  Britton, John
  Cristobal, Fortunato
  Delobelle, Peter
  Gonzalez, Clicerio
  Guwatudde, David
  Gyamfi, Joyce
  Johnson, Claire
  Kirkham, Renae
  Lopez-Jaramillo, Patricio
  Lucero, Vilarmina Ponce
  Mills, Katherine
  Oldenburg, Brian
  Patel, Anushka
  Saulson, Raelle
  Silva, Ninha
  Trieu, Kathy
  The role of context in implementation research for non-communicable diseases: Answering the 'how-to' dilemma2019In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 14, no 4, article id e0214454Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Introduction Understanding context and how this can be systematically assessed and incorporated is crucial to successful implementation. We describe how context has been assessed (including exploration or evaluation) in Global Alliance for Chronic Diseases (GACD) implementation research projects focused on improving health in people with or at risk of chronic disease and how contextual lessons were incorporated into the intervention or the implementation process. Methods Using a web-based semi-structured questionnaire, we conducted a cross-sectional survey to collect quantitative and qualitative data across GACD projects (n = 20) focusing on hypertension, diabetes and lung diseases. The use of context-specific data from project planning to evaluation was analyzed using mixed methods and a multi-layered context framework across five levels; 1) individual and family, 2) community, 3) healthcare setting, 4) local or district level, and 5) state or national level. Results Project teams used both qualitative and mixed methods to assess multiple levels of context (avg. = 4). Methodological approaches to assess context were identified as formal and informal assessments, engagement of stakeholders, use of locally adapted resources and materials, and use of diverse data sources. Contextual lessons were incorporated directly into the intervention by informing or adapting the intervention, improving intervention participation or improving communication with participants/stakeholders. Provision of services, equipment or information, continuous engagement with stakeholders, feedback for personnel to address gaps, and promoting institutionalization were themes identified to describe how contextual lessons are incorporated into the implementation process. Conclusions Context is regarded as critical and influenced the design and implementation of the GACD funded chronic disease interventions. There are different approaches to assess and incorporate context as demonstrated by this study and further research is required to systematically evaluate contextual approaches in terms of how they contribute to effectiveness or implementation outcomes.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 122.
  Daivadanam, Meena
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. Sree Chitra Tirunal Inst Med Sci & Technol, Achutha Menon Ctr Hlth Sci Studies, Thiruvananthapuram 695011, Kerala, India.;Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci Global Hlth, Tomtebodavagen 18A, S-17177 Stockholm, Sweden..
  Ravindran, T. K. Sundari
  Sree Chitra Tirunal Inst Med Sci & Technol, Achutha Menon Ctr Hlth Sci Studies, Thiruvananthapuram 695011, Kerala, India..
  Thankappan, K. R.
  Sree Chitra Tirunal Inst Med Sci & Technol, Achutha Menon Ctr Hlth Sci Studies, Thiruvananthapuram 695011, Kerala, India..
  Sarma, P. S.
  Sree Chitra Tirunal Inst Med Sci & Technol, Achutha Menon Ctr Hlth Sci Studies, Thiruvananthapuram 695011, Kerala, India..
  Wahlström, Rolf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Family Medicine and Preventive Medicine. Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci Global Hlth, Tomtebodavagen 18A, S-17177 Stockholm, Sweden..
  Development of a Tool to Stage Households' Readiness to Change Dietary Behaviours in Kerala, India2016In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 11, no 11, article id e0165599Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Dietary interventions and existing health behaviour theories are centred on individuals; therefore, none of the available tools are applicable to households for changing dietary behaviour. The objective of this pilot study was to develop a practical tool that could be administered by community volunteers to stage households in rural Kerala based on readiness to change dietary behaviour. Such a staging tool, comprising a questionnaire and its algorithm, focusing five dietary components (fruits, vegetables, salt, sugar and oil) and households (rather than individuals), was finalised through three consecutive pilot validation sessions, conducted over a four-month period. Each revised version was tested with a total of 80 households (n = 30, 35 and 15 respectively in the three sessions). The tool and its comparator, Motivational Interviewing (MI), assessed the stage-of-change for a household pertaining to their: 1) fruit and vegetable consumption behaviour; 2) salt, sugar and oil consumption behaviour; 3) overall readiness to change. The level of agreement between the two was tested using Kappa statistics to assess concurrent validity. A value of 0.7 or above was considered as good agreement. The final version was found to have good face and content validity, and also a high level of agreement with MI (87%; weighted kappa statistic: 0.85). Internal consistency testing was performed using Cronbach's Alpha, with a value between 0.80 and 0.90 considered to be good. The instrument had good correlation between the items in each section (Cronbach's Alpha: 0.84 (fruit and vegetables), 0.85 (salt, sugar and oil) and 0.83 (Overall)). Pre-contemplation was the most difficult stage to identify; for which efficacy and perceived cooperation at the household level were important. To the best of our knowledge, this is the first staging tool for households. This tool represents a new concept in community-based dietary interventions. The tool can be easily administered by lay community workers and can therefore be used in large population-based studies. A more robust validation process with a larger sample is needed before it can be widely used.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 123.
  Daivadanam, Meena
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. Karolinska Institute.
  Van Olmen, Josefien
  Institute of Tropical Medicine, Antwerp.
  Delobelle, Peter
  University of Western Cape School of Public Health, South Africa.
  Absetz, Pilvikki
  Collaborative Care Systems, Finland.
  Guwatudde, David
  Makerere University School of Public Health, Uganda.
  Puoane, Thandi
  University of Western Cape School of Public Health, South Africa.
  Improving self-management for diabetes in diverse settings: example of Reciprocal Learning Approach2017In: European Journal of Public Health, ISSN 1101-1262, E-ISSN 1464-360X, Vol. 27, no Suppl. 3, p. 64-Article in journal (Refereed)
 • 124.
  Daivadanam, Meena
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci Global Hlth, Stockholm, Sweden; Sree Chitra Tirunal Inst Med Sci & Technol, Achutha Menon Ctr Hlth Sci Studies, Trivandrum, Kerala, India.
  Wahlström, Rolf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Family Medicine and Preventive Medicine. Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci Global Hlth, Stockholm, Sweden.
  Ravindran, T. K. Sundari
  Sarma, P. Sankara
  Sivasankaran, S.
  Thankappan, K. R.
  Changing household dietary behaviours through community-based networks: A pragmatic cluster randomized controlled trial in rural Kerala, India2018In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 13, no 8, article id e0201877Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Trial design: With the rise in prevalence of non-communicable diseases in India and Kerala in particular, efforts to develop lifestyle interventions have increased. However, contextualised interventions are limited. We developed and implemented contextualised behavioural intervention strategies focusing on household dietary behaviours in selected rural areas in Kerala and conducted a community-based pragmatic cluster randomized controlled trial to assess its effectiveness to increase the intake of fruits and vegetables at individual level, and the procurement of fruits and vegetables at the household level and reduce the consumption of salt, sugar and oil at the household level.

  Methods: Six out of 22 administrative units in the northern part of Thiruvananthapuram district of Kerala state were selected as geographic boundaries and randomized to either intervention or control arms. Stratified sampling was carried out and 30 clusters comprising 6-11 households were selected in each arm. A cluster was defined as a neighbourhood group functioning in rural areas under a state-sponsored community-based network (Kudumbasree). We screened 1237 households and recruited 479 (intervention: 240; control: 239) households and individuals (male or female aged 25-45 years) across the 60 clusters. 471 households and individuals completed the intervention and end-line survey and one was excluded due to pregnancy. Interventions were delivered for a period of one-year at household level at 0, 6, and 12 months, including counselling sessions, telephonic reminders, home visits and general awareness sessions through the respective neighbourhood groups in the intervention arm. Households in the control arm received general dietary information leaflets. Data from 478 households (239 in each arm) were included in the intention-to-treat analysis, with the household as the unit of analysis.

  Results: There was significant, modest increase in fruit intake from baseline in the intervention arm (12.5%); but no significant impact of the intervention on vegetable intake over the control arm. There was a significant increase in vegetable procurement in the intervention arm compared to the control arm with the actual effect size showing an overall increase by 19%; 34% of all households in the intervention arm had increased their procurement by at least 20%, compared to 17% in the control arm. Monthly household consumption of salt, sugar and oil was greatly reduced in the intervention arm compared to the control arm with the actual effect sizes showing an overall reduction by 45%, 40% and 48% respectively.

  Conclusions: The intervention enabled significant reduction in salt, sugar and oil consumption and improvement in fruit and vegetable procurement at the household level in the intervention arm. However, there was a disconnect between the demonstrated increase in FV procurement and the lack of increase in FV intake. We need to explore fruit and vegetable intake behaviour further to identify strategies or components that would have made a difference. We can take forward the lessons learned from this study to improve our understanding of human dietary behaviour and how that can be changed to improve health within this context.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 125.
  Daivadanam, Meena
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Wahlström, Rolf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Family Medicine and Preventive Medicine.
  Thankappan, K. R.
  Ravindran, T. K. Sundari
  Balancing expectations amidst limitations: the dynamics of food decision-making in rural Kerala2015In: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 15, article id 644Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Food decision-making is a complex process and varies according to the setting, based on cultural and contextual factors. The study aimed to understand the process of food decision-making in households in rural Kerala, India, to inform the design of a dietary behaviour change intervention. Methods: Three focus group discussions (FGDs) and 17 individual interviews were conducted from September 2010 to January 2011 among 13 men and 40 women, between 23 and 75 years of age. An interview guide facilitated the process to understand: 1) food choices and decision-making in households, with particular reference to access; and 2) beliefs about foods, particularly fruits, vegetables, salt, sugar and oil. The interviews and FGDs were transcribed verbatim and analysed using qualitative content analysis. Results: The analysis revealed one main theme: 'Balancing expectations amidst limitations' with two sub-themes: 'Counting and meeting the costs'; and 'Finding the balance'. Food decisions were made at the household level, with money, time and effort costs weighed against the benefits, estimated in terms of household needs, satisfaction and expectations. The most crucial decisional point was affordability in terms of money costs, followed by food preferences of husband and children. Health and the risk of acquiring chronic diseases was not a major consideration in the decision-making process. Foods perceived as essential for children were purchased irrespective of cost, reportedly owing to the influence of food advertisements. The role of the woman as the homemaker has gendered implications, as the women disproportionately bore the burden of balancing the needs and expectations of all the household members within the available means. Conclusions: The food decision-making process occurred at household level, and within the household, by the preferences of spouse and children, and cost considerations. The socio-economic status of households was identified as limiting their ability to manoeuvre this fine balance. The study has important policy implications in terms of the need to raise public awareness of the strong link between diet and chronic non-communicable diseases.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 126.
  Daivadanamn, Meena
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Cajander, Åsa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Computerized Image Analysis and Human-Computer Interaction.
  Huvila, Isto
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Dahl, Jo-Anne
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Empowering towards healthy behaviours2016In: Ending Childhood Obesity: Actions through health and food equity, Uppsala University, 2016, p. 34-39Conference paper (Other academic)
  Download full text (pdf)
  Precedings
 • 127.
  Damast, Gabriella
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Danielsson, Emelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Barn och dryckesvanor: Vad frågar vårdpersonal om? En pilotstudie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Förekomsten av obesitas hos barn har ökat de senaste decennierna. Ett högt intag av sötade drycker tros vara den största bidragande kostrelaterade riskfaktorn. Då obesitas medför en ökad risk för att utveckla allvarliga komplikationer är det viktigt att vårdpersonal integreras i arbetet att tidigt förebygga och behandla obesitas hos barn.

  Syfte: Denna enkätstudie syftade till att undersöka hur vårdpersonal frågar och ger råd om barns dryckesvanor samt om detta skiljer sig beroende på arbetsplats.

  Material och metod: Sjukvårdspersonal från Stockholms läns landstings barnavårdscentraler (BVC), barn-/ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) och skolhälsovården (SHV) fick fylla i ett frågeformulär om bedömning och rådgivning angående barns dryckesvanor samt deras upplevda säkerhet i att besvara frågor om barns vätskeintag och behov.

  Resultat: Knappt hälften av de 313 deltagarna frågar alltid eller ofta hur mycket barnet dricker (48,3 %). Vårdpersonalen frågar främst om dryckesvanor vid misstanke om stort intag av kaloririka drycker (60 %). Vanligaste rådet de ger är att minska intaget av vissa drycker (53 %). Det finns en signifikant skillnad för hur ofta vårdpersonalen på de olika arbetsplatserna frågar hur mycket barnet dricker (p = 0,001, BUMM frågar oftast), samt huruvida de själva får frågor om vätskeintag och behov (p = 0,000, BVC får oftast frågor). Deras upplevda kompetens i att besvara dessa frågor skiljer sig inte signifikant mellan olika arbetsplatser.

  Slutsats: Det finns signifikanta skillnader avseende hur vårdpersonal på de olika arbetsplatserna frågar om barns dryckesvanor. Generellt kan vårdpersonalen bli bättre på att fråga om dryckesvanor.

 • 128.
  Danielson, Jenny
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Fasth, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Ekologiska livsmedel i offentlig måltidsverksamhet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In our everyday life we are faced with many choices that have consequences on the environment. One of these is the food we choose to eat since food production has a big impact on the environment. In organic production the aim is to have a natural production process, where environmental impacts are minimized. By choosing organic food it is therefore possible to contribute to a better environment. A large number of meals are served every day in the public sector, which makes it an important player in the consumer sector that could make a major difference for the environment.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 129.
  Davidsson, Sandra
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Ulander, Angelica
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Föräldrars gränssättning i relation till barns BMI SDS: En enkätstudie på barn födda 2008 och 20092013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Barnfetma är ett växande problem världen över och är en riskfaktor för övervikt och fetma senare i livet. Övervikt och fetma i barndomen är förknippat med riskfaktorer, så som överviktiga och feta föräldrar samt föräldrar med svårigheter att sätta gränser. Tidigare studier har även sett samband mellan barnets vikt och föräldrars utbildningsnivå samt antal syskon.

  Syfte: Vi ämnar undersöka sambandet mellan föräldrars självrapporterade gränssättning och barns BMI SDS. Vi ämnar även undersöka andra bakomliggande faktorer till barnets vikt så som förälderns vikt; utbildning samt antal syskon. Ett delsyfte är att validera enkäten Kommunikation med barnet.

  Material och Metod: Studien är en teoriprövande kvantitativ studie med ett deduktivt angreppssätt. Till vår undersökning användes 595 stycken häften med tryckta enkäter som delades ut på 20 stycken förskolor i Stockholmsområdet, till föräldrar med barn födda 2008 och 2009. Vi fick 196 svarande. Spearman’s korrelationstest och deskriptiv statistik användes.

  Resultat: Icke statistiskt signifikant samband mellan förälderns självrapporterade gränssättning och barnets BMI SDS kunde ses. Ett signifikant samband sågs mellan förälderns BMI och barnets BMI SDS. Enkäten är inte validerad med vår metod.

  Diskussion: Vårt stickprov har en stor andel högutbildade föräldrar och många normalviktiga barn, vilket gör att det blir svårt att dra några slutsatser gällande gränssättning och barnets vikt. Vi har inte sett några tydliga samband mellan barnets BMI SDS och andra faktorer. Detta anser vi bero på att vad som påverkar barnets vikt är komplext.

  Download full text (pdf)
  Davidsson-Ulander
 • 130.
  Davinder, Linnéa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of food studies, nutrition and dietetics.
  Olsson, Sebastian
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of food studies, nutrition and dietetics.
  Primärvårdsdietisters upplevelser av att bemöta patienter som äter vegansk kost: En kvalitativ intervjustudie med primärvårdsdietister i Stockholm2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Antalet veganer i Sverige har inte ökat de senaste åren men däremot har intresset för växtbaserade alternativ blivit större. Dietisters syn på vegansk kost skiljer sig och i Sverige pågår en debatt i media med delade åsikter om ämnet.

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur dietister upplever och hanterar patienter som äter vegansk kost. 

  Metodbeskrivning: Kvalitativa intervjuer har hållits med sex stycken primärvårdsdietister, fem kvinnor och en man i Stockholms län. Materialet har sedan analyserats med hjälp av tematisk analys.

  Resultat: Två övergripande teman identifierades, överenskommelse mellan dietist och patient samt kunskapsmässig asymmetri mellan dietist, patient och annan vårdpersonal. Dietisternas beskrivning av patienter som äter vegansk kost hade en generellt positiv klang. Patienterna upplevdes relativt enkla att behandla då kosthållningen sällan ansågs vara ett större hinder vid behandling. Patientens val och respekten för detta uttrycktes av samtliga deltagare. Situationer där vegansk kost inte var förenlig med behandling skildrades. Vegansk kost i relation till ätstörningar upplevdes som ett vanligt problem. Vidare uppfattades ett glapp i kunskapsläge om, och förståelse för kosten hos annan vårdpersonal. Resultaten tyder även på att dietistutbildningen inte givit deltagarna tillräckligt omfattande kunskaper om vegansk kost.   

  Slutsats: Resultatet tyder på att personcentrerad vård var en ambition hos deltagarna. Remisser från BVC var inte alltid nödvändiga vilket troddes bero på bristande kunskap hos vårdpersonalen kring vegansk kost vilket kan bidra till längre kötider. Större tillgång av dietister på BVC skulle kunna förhindra att onödiga remisser skickas till primärvården. Dietisterna ansåg att de inte jobbade förebyggande vilket det verkar finnas en efterfrågan för.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 131.
  De Man, Jeroen
  et al.
  Inst Trop Med, Dept Publ Hlth, Antwerp, Belgium;Univ Antwerp, Dept Primary & Interdisciplinary Care, Antwerp, Belgium.
  Aweko, Juliet
  Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci, Stockholm, Sweden.
  Daivadanam, Meena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci, Stockholm, Sweden.
  Alvesson, Helle Molsted
  Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci, Stockholm, Sweden.
  Delobelle, Peter
  Univ Western Cape, Sch Publ Hlth, Bellville, South Africa;Univ Cape Town, Chron Dis Initiat Africa, Cape Town, South Africa.
  Mayega, Roy William
  Makerere Univ, Sch Publ Hlth, Dept Epidemiol & Biostat, Coll Hlth Sci, Kampala, Uganda.
  Ostenson, Claes-Goran
  Karolinska Inst, Dept Mol Med & Surg, Diabet & Endocrine Unit, Stockholm, Sweden.
  Kirunda, Barbara
  Makerere Univ, Sch Publ Hlth, Dept Epidemiol & Biostat, Coll Hlth Sci, Kampala, Uganda.
  Kasujja, Francis Xavier
  Makerere Univ, Sch Publ Hlth, Dept Epidemiol & Biostat, Coll Hlth Sci, Kampala, Uganda.
  Guwattude, David
  Makerere Univ, Sch Publ Hlth, Dept Epidemiol & Biostat, Coll Hlth Sci, Kampala, Uganda.
  Puoane, Thandi
  Univ Western Cape, Sch Publ Hlth, Bellville, South Africa.
  Sanders, David
  Univ Western Cape, Sch Publ Hlth, Bellville, South Africa.
  Peterson, Stefan
  Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci, Stockholm, Sweden.
  Tomson, Goran
  Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci, Stockholm, Sweden;Karolinska Inst, Dept Learning Informat Management & Eth, Stockholm, Sweden.
  Sundberg, Carl Johan
  Karolinska Inst, Dept Learning Informat Management & Eth, Stockholm, Sweden;Karolinska Inst, Dept Physiol & Pharmacol, Stockholm, Sweden.
  Absetz, Pilvikki
  Collaborat Care Syst Finland, Helsinki, Finland;Univ Eastern Finland, Inst Publ Hlth & Clin Nutr, Kuopio, Finland.
  Van Olmen, Josefien
  Inst Trop Med, Dept Publ Hlth, Antwerp, Belgium;Univ Antwerp, Dept Primary & Interdisciplinary Care, Antwerp, Belgium.
  Diabetes self-management in three different income settings: Cross-learning of barriers and opportunities2019In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 14, no 3, article id e0213530Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The burden of type 2 diabetes is increasing rapidly, not least in Sub-Saharan Africa, and disadvantaged populations are disproportionally affected. Self-management is a key strategy for people at risk of or with type 2 diabetes, but implementation is a challenge. The objective of this study is to assess the determinants of self-management from an implementation perspective in three settings: two rural districts in Uganda, an urban township in South Africa, and socio-economically disadvantaged suburbs in Sweden. Data collection followed an exploratory multiple-case study design, integrating data from interviews, focus group discussions, and observations. Data collection and analysis were guided by a contextualized version of a transdisciplinary framework for self-management. Findings indicate that people at risk of or with type 2 diabetes are aware of major self-management strategies, but fail to integrate these into their daily lives. Depending on the setting, opportunities to facilitate implementation of self-management include: improving patient-provider interaction, improving health service delivery, and encouraging community initiatives supporting self-management. Modification of the physical environment (e.g. accessibility to healthy food) and the socio-cultural environment (i.e. norms, values, attitudes, and social support) may have an important influence on people's lifestyle. Regarding the study methodology, we learned that this innovative approach can lead to a comprehensive analysis of self-management determinants across different settings. An important barrier was the difficult contextualization of concepts like perceived autonomy and self-efficacy. Intervention studies are needed to confirm whether the pathways suggested by this study are valid and to test the proposed opportunities for change.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 132.
  Dernmar, Maria
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Wessbergh, Amanda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Barns kostvanor: En kvantitativ studie om huruvida näringsrekommendationerna efterföljs, samt hur moderns ålder och utbildninagsnivå påverkar intaget2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Dernmar-Wessbergh
 • 133.
  Diraoui, Manal
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Hartland, Frida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Den offentliga måltiden i skolan ur ett antal politikers perspektiv: En undersökning om hur politiker tar ställning till skolmaten2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Diraoui-Hartland
 • 134.
  Divya, Jagasia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Zanzi Ferrando, Vanesa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Tempeh: a tempting potential vitamin B12 treat: An exploration of legumes and vitamin B122015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Legumes are beneficial for the environment, nutritious and coupled with various health benefits. However, they lack the essential vitamin B12 and a vitamin B12 deficiency can lead to hazardous health problems. Tempeh is a fermented legume product that has the potential of carrying vitamin B12.

  Aim: The aim of this thesis is to investigate consumers' awareness of vitamin B12 and explore the indications for the possibility to introduce tempeh - a fermented legume product.

  Method: A quantitative survey was carried out within four different areas of Stockholm using a clustering sample technique with 195 participants who were recruited outside supermarkets through convenience sampling.

  Results: The majority of the subjects had moderate consumption of legumes and was open to trying tempeh even though they had never heard about it. While their knowledge of vitamin B12 was limited, the biggest risk groups, vegans and the elderly, were aware that they were a risk group but only a minority of them knew the correct vitamin B12 food sources.

  Conclusion: The participants in this study had little knowledge about vitamin B12 food sources, deficiencies or risk groups. Since their legume consumption was regular and they were positive towards trying tempeh even though they had never heard about tempeh before, there is potential for it in the market. However, more studies are needed to research the bioavailability of vitamin B12 in tempeh even though new research gives hope that it can be a possibility.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 135.
  Dunger, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Nedergård, Nathalie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Tarmflora – Kostens betydelse och studenters inställning till och kunskap om livsmedel som främjar tarmfloran2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare studier har visat att tarmfloran har stor betydelse för hälsa och att kosten påverkar tarmfloran.

  Syfte: Att undersöka ett urval av Uppsalastudenters inställning till och kunskap om livsmedel som främjar tarmfloran och hur ofta de tar hänsyn till denna aspekt vid livsmedelsval.

  Metod: En webbenkät skickades till alla administratörer vid Uppsala Universitet. Vissa institutioner publicerade denna på sin studentportal. Enkäten lades även ut i studentgrupper på facebook. Svarsinsamligen skedde under 12 dagar. Svaren analyserades i SPSS och flera Chi två-tester utfördes för att se om signifikanta samband förekom.

  Resultat: 727 personer deltog. En signifikant majoritet höll helt eller delvis med att tarmfloran har en stor betydelse för människors hälsa (92%), samt att val av livsmedel till stor del kan påverka tarmfloran (89%). 12% av deltagarna hade dagligen ätit/druckit något med hänsyn till tarmfloran och 32% hade gjort det minst en gång per månad. Temat magproblem framkom efter tolkning av anledningarna till varför/varför inte livsmedel valts med hänsyn till tarmfloran. Den generella kunskapsnivån gällande prebiotika och probiotika tolkades som låg.

  Slutsats: Grupper som signifikant skiljde sig gällande om de valt livsmedel för dess effekt på tarmfloran var kvinnor, personer äldre än 30 år och studenter som läst kostvetenskap på universitetsnivå. De grupper med signifikant större kunskap var de studenter som läst kostvetenskap på universitetsnivå och de som haft vetenskapliga artiklar som huvudsaklig kunskapskälla. Fler undersökningar inom området tarmflora och konsumenter behövs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 136.
  Edling, Kristin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Johansson, Helena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  "Alla måste med på tåget": En kvalitativ studie om ansvarigas upplevelser av att arbeta för att minska köttkonsumtionen i kommunalt drivna måltidsverksamheter2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Att minska köttkonsumtionen är ett diskuterat ämne idag. Anledningen är den klimatförändring som just nu sker och kött är det livsmedel som påverkar vår miljö allra mest. Dagligen serveras cirka tre miljoner måltider inom måltidsservice i Sverige och den offentliga sektorn, däribland skola och förskola inkluderat, är en stor aktör som når ut till många människor. Fler och fler kommuner får i uppdrag att minska på köttet i sina verksamheter, vilket många också börjat arbeta aktivt med.

  Syfte: Att undersöka hur ansvarig kostchef eller likvärdig, i fem utvalda svenska kommuner upplevt arbetet med att minska köttkonsumtionen i förskola och skola.

  Metod: En kvalitativ metod användes där fem semistrukturerade intervjuer genomfördes, spelades in, transkriberades och analyserades enligt metoden tematisk analys.

  Resultat: Efter genomfört analysarbete framkom två teman: "upplevda förutsättningar för förändring" och "det praktiska förändringsarbetet och dess utmaningar". Samtliga informanter uttrycker vikten av kompetens hos medarbetare som en förutsättning för detta förändrinsarbete och för praktiskt genomförande påtalas vikten av delaktighet från både medarbetare och matgäster. Att hitta strategier för en ökad acceptans av den vegetariska kosten hos matgästerna samt strategier för ökat engagemang hos medarbetare i köken är något som informanterna ständigt arbetar med.

  Slutsats: Att ha "alla med på tåget" upplevs av de kostansvariga som en viktig aspekt och nyckeln till ett lyckat arbete för att minska köttkonsumtionen, detta som en del i det arbete som bedrivs kring hållbarhet och klimatfrågor. Att skapa engagemang och motivation hos medarbetare ute i köken upplevs av kostansvariga respondenterna vara en utmaning likväl att få förståelse hos matgästerna om varför denna förändring behövs.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 137.
  Edqvist, Jenny
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Hassan, Mariam
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Protein and Energy Intake in Children with Cow’s Milk Protein Allergy: The results of three-day estimated food records in Swedish children 2-11 years of age compared to control group2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: Cow’s Milk Protein Allergy (CMA) is one of the most common food allergies among young children. There is no effective treatment for CMA aside from elimination diets, which increase the risk for malnutrition. Proper nutritional counseling on a regular basis is recommended for children with CMA in order to guarantee an adequate dietary intake.

  Objective: The purpose of this study was to estimate the energy and protein intake among Swedish children 2-11 years of age with CMA and compare it with control group of children with no food allergies as well as with dietary recommendations.

  Method: Families who were interested in participating in this study (n=20) were asked to fill in a three-day estimated food record as well as answer a questionnaire.

  Results: Results show that the average daily intake of energy and protein in children 2-11 years with CMA was almost 10% lower compared to non-allergic children of the same age. The estimated energy intake in both groups was close to the daily requirements of the Nordic Nutrition Recommendations (NNR), as opposed to that by the America Academy of Pediatrics (AAP). The estimated protein intake in both groups was higher than the NNR and WHO daily recommendations per kg/day. The questionnaire shows that 60% of families of children with CMA have previously received nutritional support from a clinical dietitian. Most families of allergic children choose either soya-based or oat-based products as alternatives to milk, all of which contain less protein than milk. While none of the children in both groups reached the recommended daily intake for calcium, only 30% of children with CMA took calcium supplements. None of the children in both groups reached the recommended daily intake for vitamin D.

  Conclusion: Results of this study suggests an increased need for nutritional guidance by a clinical dietitian on a regular basis among children aged 2-11 years with CMA, as these children were found to have almost 10% lower average daily intake of both energy and protein than non-allergic children of the same age. Alternatives to milk used among families of children with CMA contain less protein than milk. Low calcium intake among children with CMA suggests a need for calcium supplements among all children with CMA. Vitamin D intake was low among all children in this study.

  Download full text (pdf)
  Edqvist-Hassan
 • 138.
  Edvinsson, Amanda
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Ytterskog, Amanda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Konsumenternas preferenser för hamburgerbröd bakat på rågmjöl och surdeg: Produktutveckling i samarbete med industrin2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Endast tre av tio får i sig tillräckligt med fibrer. Råg innehåller mest fibrer av sädesslagen och därför finns potential till utveckling av populära snabbmatsprodukter innehållandes råg.

  Syfte: Att studera konsumenternas acceptans och preferenser för två nya typer av hamburgerbröd bakade på rågmjöl och med olika surdegskulturer samt för ett hamburgerbröd som finns på befintliga marknaden.

  Metod och material: Två recept på hamburgerbröd framtagna under en tidigare kurs Sensorisk analysteknik och produktutveckling bakades på Fazer bageri och testades i ett konsumenttest (n=300). Testet utfördes i en livsmedelsbutik samt på ett universitetsområde. Enkäten omfattade ett acceptanstest med 7-gradig hedonisk skala, preferens rangtest och bakgrundsfrågor relaterade till konsumtion.

  Resultat: Båda experimentella hamburgerbröden fick en lägre acceptans (md=5) än referensbrödet (md6). Enligt ANOVA var det signifikant skillnad mellan referensbrödet och båda experimentella hamburgerbröden. Friedmans test visade signifikanta skillnader mellan proverna i preferensrangtestet. Enligt parvisjämförelsen föredrog konsumenterna referensbrödet framför de experimentella hamburgerbröden. Konsumenterna ansåg att gott, saftigt och nyttigt var viktiga egenskaper. Köpviljan var högst för referensbrödet.

  Konklusion: Testen visade att de experimentella bröden inte föredrogs. Acceptansgraden var på den positiva delen av acceptansskalan. Det finns behov av hälsosammare hamburgerbröd på marknaden som har en hög sensorisk acceptans och utvecklingspotential i receptet för dessa. Mer resurser behövs för anpassning av receptet för att fungera i en inustriell skala.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 139.
  Eiffener, Elodie
  et al.
  Department of Health Promotion, NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in Metabolism, Maastricht University Medical Center+, Maastricht, the Netherlands.
  Eli, Karin
  Unit for Biocultural Variation and Obesity, Institute of Social and Cultural Anthropology, University of Oxford, Oxford, UK ; Division of Health Sciences, Warwick Medical School, University of Warwick, Coventry, UK.
  Ek, Anna
  Unit of Pediatrics, Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Sandvik, Pernilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of food studies, nutrition and dietetics.
  Somaraki, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of food studies, nutrition and dietetics.
  Kremers, Stef
  Department of Health Promotion, NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in Metabolism, Maastricht University Medical Center+, Maastricht, the Netherlands.
  Sleddens, Ester
  Department of Health Promotion, NUTRIM School of Nutrition and Translational Research in Metabolism, Maastricht University Medical Center+, Maastricht, the Netherlands.
  Nowicka, Paulina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of food studies, nutrition and dietetics. Unit of Pediatrics, Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  The influence of preschoolers' emotional and behavioural problems on obesity treatment outcomes: Secondary findings from a randomized controlled trial2019In: Pediatric Obesity, ISSN 2047-6302, E-ISSN 2047-6310, Vol. 14, no 11, article id e12556Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Few studies have explored the influence of preschoolers' behavioural problems on obesity treatment.

  Objectives: To assess emotional and behavioural problems before and after an obesity intervention and examine relationships between changes in child behaviour and changes in weight status.

  Method: The study included 77 children (4‐6 years old, 53% girls, mean body mass index [BMI] z‐score of 3.0 [SD 0.6]) who participated in the More and Less Study, a randomized controlled trial. Families were randomized to a parenting program or to standard treatment. The children's heights and weights (BMI z‐score, primary outcome) were measured at baseline and 12 months post baseline. Parents rated their children's behaviours (secondary outcome) on the Child Behavior Checklist (CBCL) for ages 1.5 to 5 years, a questionnaire that measures psychosocial health and functioning, encompassing emotional and behavioural problems. Changes in child behaviour during treatment were examined through paired samples t tests; the influence of child behaviour on treatment effects was examined through linear regressions.

  Results: Child emotional and behavioural problems significantly improved after obesity treatment. Lower scores were found for Emotional Reactivity, Sleep Problems, Affective Problems, Aggressive Behaviour, Externalizing Behaviours, Oppositional Defiant Problems, and Total Problems. Child behaviour significantly affected obesity treatment results: Attention Problems and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) at baseline contributed to increasing BMI z‐scores, whereas Oppositional Defiant Problems, Externalizing Behaviours, and a higher number of behavioural problems predicted decreasing BMI z‐scores.

  Conclusions: Child behaviours at baseline influenced treatment results. Child emotional and behavioural problems improved post treatment. The results suggest that obesity treatment may help in reducing emotional distress among preschoolers.

 • 140.
  Ek, Anna
  et al.
  Division of Pediatrics, Department of Clinical Science Intervention and Technology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Delisle Nyström, Christine
  Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Chirita-Emandi, Adela
  Genetics Department, University of Medicine and Pharmacy “Victor Babes”, Timisoara, Romania;“Louis Turcanu” Clinical Emergency Hospital for Children, Timisoara, Romania.
  Tur, Josep A.
  Research Group on Community Nutrition & Oxidative Stress, University of the Balearic Islands, Palma de Mallorca, Spain; CIBER of Physiology of Obesity and Nutrition (CIBEROBN), Instituto Carlos III, Madrid, Spain.
  Nordin, Karin
  Division of Pediatrics, Department of Clinical Science Intervention and Technology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Bouzas, Cristina
  Research Group on Community Nutrition & Oxidative Stress, University of the Balearic Islands, Palma de Mallorca, Spain; CIBER of Physiology of Obesity and Nutrition (CIBEROBN), Instituto Carlos III, Madrid, Spain.
  Argelich, Emma
  Research Group on Community Nutrition & Oxidative Stress, University of the Balearic Islands, Palma de Mallorca, Spain; CIBER of Physiology of Obesity and Nutrition (CIBEROBN), Instituto Carlos III, Madrid, Spain.
  Martínez, J. Alfredo
  CIBER of Physiology of Obesity and Nutrition (CIBEROBN), Instituto Carlos III, Madrid, Spain; Department of Nutrition, Food Science, and Physiology, Centre for Nutrition Research, University of Navarra, Pamplona, Spain; IMDEA Food Precision Nutrition, Madrid, Spain.
  Frost, Gary
  Section for Nutrition Research, Department of Medicine, Imperial College London, Hammersmith Campus, London, UK.
  Garcia-Perez, Isabel
  Division of Systems and Digestive Medicine, Department of Surgery and Cancer, Faculty of Medicine, Imperial College London, South Kensington Campus, London, UK.
  Saez, Marc
  Research Group on Statistics, Econometrics and Health (GRECS), University of Girona, Campus de Montilivi, Girona, Spain; CIBER of Epidemiology and Public Health (CIBERESP), Instituto Carlos III, Madrid, Spain.
  Paul, Corina
  Pediatrics Department, University of Medicine and Pharmacy “Victor Babes”, Timisoara, Romania; 2nd Pediatrics Clinic, Clinical Emergency County Hospital Timisoara, Timisoara, Romania.
  Löf, Marie
  Department of Biosciences and Nutrition, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; Department of Medical and Health Sciences, Linköping University, Linköping, Sweden.
  Nowicka, Paulina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. Division of Pediatrics, Department of Clinical Science Intervention and Technology, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  A randomized controlled trial for overweight and obesity in preschoolers: the More and Less Europe study – an intervention within the STOP project2019In: BMC Public Health, ISSN 1471-2458, E-ISSN 1471-2458, Vol. 19, article id 945Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Childhood overweight and obesity is a serious public health issue with an increase being observed in preschool-aged children. Treating childhood obesity is difficult and few countries use standardized treatments. Therefore, there is a need to find effective approaches that are feasible for both health care providers and families. Thus, the overall aim of this study is to assess the acceptance and effectiveness of a parent support program (the More and Less, ML) for the management of overweight and obesity followed by a mobile health (mHealth) program (the MINISTOP application) in a socially diverse population of families.

  METHODS/DESIGN: A two-arm, parallel design randomized controlled trial in 300 2-to 6-year-old children with overweight and obesity from Romania, Spain and Sweden (n = 100 from each). Following baseline assessments children are randomized into the intervention or control group in a 1:1 ratio. The intervention, the ML program, consists of 10-weekly group sessions which focus on evidence-based parenting practices, followed by the previously validated MINISTOP application for 6-months to support healthy eating and physical activity behaviors. The primary outcome is change in body mass index (BMI) z-score after 9-months and secondary outcomes include: waist circumference, eating behavior (Child Eating Behavior Questionnaire), parenting behavior (Comprehensive Feeding Practices Questionnaire), physical activity (ActiGraph wGT3x-BT), dietary patterns (based on metabolic markers from urine and 24 h dietary recalls), epigenetic and gut hormones (fasting blood samples), and the overall acceptance of the overweight and obesity management in young children (semi-structured interviews). Outcomes are measured at baseline and after: 10-weeks (only BMI z-score, waist circumference), 9-months (all outcomes), 15- and 21-months (all outcomes except physical activity, dietary patterns, epigenetics and gut hormones) post-baseline.

  DISCUSSION: This study will evaluate a parent support program for weight management in young children in three European countries. To boost the effect of the ML program the families will be supported by an app for 6-months. If the program is found to be effective, it has the potential to be implemented into routine care to reduce overweight and obesity in young children and the app could prove to be a viable option for sustained effects of the care provided.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 141.
  Ek, Anna
  et al.
  Karolinska Inst, Inst Environm Med, Dept Clin Sci Intervent & Technol, Div Pediat, Solna, Sweden.
  Lewis Chamberlain, Kathryn
  Oregon Social Learning Ctr, Eugene, OR, USA.
  Sorjonen, Kimmo
  Karolinska Inst, Inst Environm Med, Div Psychol, Dept Clin Neurosci, Solna, Sweden.
  Hammar, Ulf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Sciences, Molecular epidemiology. Karolinska Inst, Inst Environm Med, Dept Biostat, Solna, Sweden.
  Etminan Malek, Mahnoush
  Karolinska Inst, Inst Environm Med, Dept Publ Hlth Sci, Solna, Sweden; Karolinska Univ Hosp, Astrid Lindgren Childrenk Hosp, Stockholm, Sweden.
  Sandvik, Pernilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. Karolinska Inst, Inst Environm Med, Dept Clin Sci Intervent & Technol, Div Pediat, Solna, Sweden.
  Somaraki, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Nyman, Jonna
  Karolinska Univ Hosp, Astrid Lindgren Childrenk Hosp, Stockholm, Sweden.
  Lindberg, Louise
  Karolinska Inst, Inst Environm Med, Dept Clin Sci Intervent & Technol, Div Pediat, Solna, Sweden.
  Nordin, Karin
  Karolinska Inst, Inst Environm Med, Dept Clin Sci Intervent & Technol, Div Pediat, Solna, Sweden.
  Ejderhamn, Jan
  Karolinska Univ Hosp, Astrid Lindgren Childrenk Hosp, Stockholm, Sweden.
  Fisher, Philip A
  Oregon Social Learning Ctr, Eugene, OR USA; Univ Oregon, Dept Psychol, Eugene, OR USA.
  Chamberlain, Patricia
  Oregon Social Learning Ctr, Eugene, OR USA.
  Marcus, Claude
  Karolinska Inst, Inst Environm Med, Dept Clin Sci Intervent & Technol, Div Pediat, Solna, Sweden.
  Nowicka, Paulina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. Karolinska Inst, Inst Environm Med, Dept Clin Sci Intervent & Technol, Div Pediat, Solna, Sweden.
  A Parent Treatment Program for Preschoolers With Obesity: A Randomized Controlled Trial2019In: Pediatrics, ISSN 0031-4005, E-ISSN 1098-4275, Vol. 144, no 2, article id e20183457Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background And Objectives: Early obesity treatment seems to be the most effective, but few treatments exist. In this study, we examine the effectiveness of a parent-only treatment program with and without booster sessions (Booster or No Booster) focusing on parenting practices and standard treatment (ST).

  Methods: Families of children 4 to 6 years of age with obesity were recruited from 68 child care centers in Stockholm County and randomly assigned to a parent-only program (10 weeks) with or without boosters (9 months) or to ST. Treatment effects on primary outcomes (BMI z score) and secondary outcomes (BMI and waist circumference) during a 12-month period were examined with linear mixed models. The influence of sociodemographic factors was examined by 3-way interactions. The clinically significant change in BMI z score (−0.5) was assessed with risk ratios.

  Results: A total of 174 children (mean age: 5.3 years [SD = 0.8]; BMI z score: 3.0 [SD = 0.6], 56% girls) and their parents (60% foreign background; 39% university degree) were included in the analysis (Booster, n = 44; No Booster, n = 43; ST, n = 87). After 12 months, children in the parent-only treatment had a greater reduction in their BMI z score (0.30; 95% confidence interval [CI]: −0.45 to −0.15) compared with ST (0.07; 95% CI: −0.19 to 0.05). Comparing all 3 groups, improvements in weight status were only seen for the Booster group (−0.54; 95% CI: −0.77 to −0.30). The Booster group was 4.8 times (95% CI: 2.4 to 9.6) more likely to reach a clinically significant reduction of ≥0.5 of the BMI z score compared with ST.

  Conclusion: A parent-only treatment with boosters outperformed standard care for obesity in preschoolers.

 • 142. Ek, Anna
  et al.
  Nordin, Karin
  Nyström, Christine Delisle
  Sandvik, Pernilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of food studies, nutrition and dietetics. Division of Pediatrics, Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet.
  Eli, Karin
  Nowicka, Paulina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of food studies, nutrition and dietetics. Division of Pediatrics, Department of Clinical Science, Intervention and Technology, Karolinska Institutet.
  Responding positively to "children who like to eat": Parents' experiences of skills-based treatment for childhood obesity.2019In: Appetite, ISSN 0195-6663, E-ISSN 1095-8304, Vol. 145, article id 104488Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This study aims to understand the challenges parents of preschoolers with obesity face. We assessed parents' experiences of a group treatment program focused on parenting skills; the treatment program was evaluated in a randomized controlled trial in Stockholm County. After completing the program's 10 weekly sessions, parents were invited to participate in a semi-structured interview. The interviews were audio recorded, transcribed and analyzed using thematic analysis. In total, 36 parents (67% mothers, mean age 39 years, 33% foreign background, 50% with university degree) were interviewed. Two main themes were developed: Emotional burden and Skills and strength from others. Emotional burden encompassed the parents' experiences of raising a child with obesity. Parents spoke about the difficulties of managing their child's appetite and of seeking help and treatment, as well as their feelings about the social stigma attached to obesity. Skills and strength from others encompassed the parents' experiences of participating in group treatment. Parents reported that they appreciated the practical behavior change techniques taught, especially those regarding food and how to make everyday life more predictable, and said the focus on parenting skills gave them the confidence to apply the techniques in everyday life. Parents also highlighted the strength of the group setting, saying it enabled them to discuss perceived challenges and learn from other parents. Our findings show that childhood obesity carries social and emotional implications for parents, and that an intervention that provides parents with skill-building and a discussion space can help in negotiating these implications. This suggests that childhood obesity intervention programs benefit from including a parent-based approach which offers training in parenting skills and support in managing socially and emotionally challenging situations.

 • 143. Ek, Anna
  et al.
  Sorjonen, Kimmo
  Eli, Karin
  Lindberg, Louise
  Nyman, Jonna
  Marcus, Claude
  Nowicka, Paulina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. Karolinska Inst, Div Pediat, Dept Clin Sci Intervent & Technol, Stockholm, Sweden.
  Associations between Parental Concerns about Preschoolers' Weight and Eating and Parental Feeding Practices: Results from Analyses of the Child Eating Behavior Questionnaire, the Child Feeding Questionnaire, and the Lifestyle Behavior Checklist2016In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 11, no 1, article id e0147257Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  INTRODUCTION: Insight into parents' perceptions of their children's eating behaviors is crucial for the development of successful childhood obesity programs. However, links between children's eating behaviors and parental feeding practices and concerns have yet to be established. This study aims to examine associations between parental perceptions of preschoolers' eating behaviors and parental feeding practices. First, it tests the original 8-factor structure of the Child Eating Behavior Questionnaire (CEBQ). Second, it examines the associations with parental feeding practices, measured with the Child Feeding Questionnaire (CFQ).

  MATERIALS AND METHODS: Questionnaires were sent to parents from 25 schools/preschools in Stockholm, Sweden and to parents starting a childhood obesity intervention. The CEBQ factor structure was tested with confirmatory factor analysis (CFA). Associations between CEBQ subscales Food approach and Food avoidance and CFQ factors Restriction, Pressure to eat and Monitoring were examined with structural equation modelling (SEM), adjusting for child and parental characteristics, and parental confidence, measured with the Lifestyle Behavior Checklist (LBC). CFQ Concern for child weight and Perceived responsibility for child eating were used as mediators.

  RESULTS: 478 parents completed the questionnaires (children: 52% girls, mean age 5.5 years, 20% overweight/obese). A modified 8-factor structure showed an acceptable fit (TLI = 0.91, CFI = 0.92, RMSEA = 0.05 and SRMR = 0.06) after dropping one item and allowing three pairs of error terms to correlate. The SEM model demonstrated that Food approach had a weak direct effect on Restriction, but a moderate (β = 0.30) indirect effect via Concern, resulting in a substantial total effect (β = 0.37). Food avoidance had a strong positive effect on Pressure to eat (β = 0.71).

  DISCUSSION: The CEBQ is a valid instrument for assessing parental perceptions of preschoolers' eating behaviors. Parental pressure to eat was strongly associated with children's food avoidance. Parental restriction, however, was more strongly associated with parents' concerns about their children's weights than with children's food approach. This suggests that childhood obesity interventions should address parents' perceptions of healthy weight alongside perceptions of healthy eating.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 144.
  Ekerstam, Max
  et al.