uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
12345 101 - 150 av 211
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 101.
  Kjell, Oscar
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Silfversparre, Erik
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Förstärkt verklighet i byggbranschen: En undersökning av AR som metod för att undvika samordningsbrister och byggfel2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I dagsläget används inte förstärkt verklighet (AR) i någon markant utsträckning i Sverige. Teknologin anses dock som nästa steg i digitaliseringen av byggprocessen. Utvecklingen av AR har kommit långt under åren men har inte förrän nyligen börjat ta form som ett verktyg att förlita sig på. Syftet med studien har varit att undersöka dagens AR teknologi för att sedan identifiera dess användningsmöjligheter inom byggbranschen. Fokuset har legat på att undersöka möjligheterna med en applicering för att förhindra att byggfel och samordningsbrister uppstår men även för att se om teknologin är användbar på andra sätt i byggprocessen. Metoden som användes utgick ifrån en samlad information från tekniska rapporter om tekniken bakom AR i en litteraturstudie. Användningsområden och framtida möjligheter med tekniken har beskrivits samtidigt som de spårningssystem och enheter bakom applikationerna har studerats. Intervjuer utfördes med personal på olika positioner på arbetsplatsen som arbetar nära projekteringen och produktionen. Utifrån dessa intervjuer har användningsområden, fördelar, brister och utvecklingsmöjligheter med AR för att minska byggfel fastställts.Rapporten pekar på att det finns tillräckligt bra positioneringssystem i dagsläget för att AR ska kunna tillämpas på en byggarbetsplats och att dessa kontinuerligt utvecklas. Det krävs emellertid ytterligare utveckling av AR-applikationer för att dessa ska kunna uppfylla de funktioner som behövs för att avstyra byggfel och samordningsbrister. Även de enheter som är mest fördelaktiga att använda för byggbranschen behöver mer arbete för att öka prestandan och avstyra eventuella hälsorisker som yrsel och illamående vid ett konstant användande. I dagsläget kan AR appliceras för simplare uppgifter som att illustrera modeller under möten eller för försäljning.

 • 102.
  Klang, Frida
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Material och uppbyggnad vid renovering av reveterade skiftesverk: En analys ur fuktsynpunkt2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skiftesverkshus är en träbyggnad som har används sedan medeltiden i Sverige och de står kvar än idag. Några av dem är reveterade, det vill säga putsade med ett tjockt lager puts. En reveterad skiftesveksvägg, putsad med kalkbruk, är diffusionsöppen och kan buffra fukt. Det är inte önskvärt att ändra uttrycket i fasaderna på dessa hus, väggens tjocklek bör därför inte ändras märkvärt. Vid renoveringsåtgärder händer det numera att reveteringen ersätts med ett lager av utvändig isolering och en tunnare puts. Den här rapporten undersöker ur fuktsynpunkt vilka material och konstruktionslösningar som är lämpliga vid dessa renoveringsåtgärder. Målet är att rapporten ska bidra till kunskapsunderlaget, för såväl riktlinjer som praktiskt genomförande, om fuktrisker vad gäller utvändig tilläggsisolering och omputsning av reveterade skiftesverkshus.

   

  17 väggtyper har undersökts. Med hjälp av programmet WUFI och Folos diagram har data om relativ fuktighet, temperatur och varaktighet för kritiska perioder för utvalda väggtyper granskats. Träfiberisolering med fuktbuffrande egenskaper jämfördes med mineralull utan fuktbuffrande egenskaper. Tre olika puts med olika porositet och hållfasthet jämfördes. Dessa är; puts av luftkalk, hydraulisk kalkputs och KC-puts. Fyra olika vägguppbyggnader har undersökts. En reveterad vägg där en version fungerat som referensvägg. Därefter har två vägguppbyggnader med samma tjocklek som referensväggen prövats med de olika isoleringsmaterialen och putsen. Den ena vägguppbyggnaden har luftspalt och den andra är utan. Den fjärde uppbyggnaden är något tjockare än de andra då ytterligare isolering satts dit för att skydda pelaren. Den sistnämnda vägguppbyggnaden har endast testats utan luftspalt och med hydraulisk kalkputs.

   

  För att få reda på vilka material och uppbyggnader som kan vara aktuella att undersöka har kvalitativa intervjuer och litteraturstudier utförts. För att redovisa resultatet har antalet fuktkritiska timmar i två punkter, placerade på ställen i konstruktionen där träet är särskilt utsatt, summerats i en tabell. Vidare granskas två perioder närmare för att förtydliga resultatet. Resultatet ledde till en analys av putsens och isoleringens fuktbuffrande egenskaper. Det kunde bland annat konstaters att KC-puts gav högre fuktrisker än de andra putsen. Vidare sågs lägre fuktrisker vid pelaren då den isolerades.

 • 103.
  Källström, Simon
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Störningsfritt byggande: Om störningar på tredje man från byggarbeten2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In recent years, a densification of Uppsala's city center has taken place. Construction works are now happening closer to existing buildings than before. This raises the question of how the construction industry interferes with those already living and working in the area more relevant than ever before.

  This degree project investigates the extent to which the construction of Gränby Entré affects Gränbystaden's customers. The disorders that affect most are investigated and recommendations for how Atrium Ljungberg should work with disturbances in the future is being developed.

  This was investigated through surveys with the visitors and interviews with key people in the project. A total of approximately 400 surveys were done, half of which was done in paper form in Gränbystaden's mall and half from a web-site marketed via Gränbystaden’s Facebook page.

  The disorders investigated are parking problems, noise, waste and dust, light, vibration, and closed or different routes. The result of the survey shows that parking problems and route changes are the disorders that are considered to affect the most. Then there will be rubbish and dust, then noise, light and last vibration.

  The survey has also examined how visitors would like to get information about the construction works. Here, the answers differ quite a bit between the web survey and the paper survey, but there’s a trend towards social media, but also a desire to get the information in paper form.

  The study has resulted in recommendations to Atrium Ljungberg on how the problems should be addressed in the future. I suggest that they should use social media in the future to inform about construction works and send out information by mail to the immediate area in case of major disturbances. They should review bicycle and walkways to and from the mall as well as create routines for cleaning around the construction site.

 • 104.
  Kärnbo, Josua
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Svensk Byggindustri och Critical Success Factors: En lokal diskussion kring kritiska moment vid implementering av BIM2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BIM (Building Information Modelling) är idag ett exponentiellt ökande område inom byggindustrin, som inte visar några tecken att sakta ner. I takt med att BIM som koncept och process används i större omfattning både internationellt och nationellt, dyker problem dock oundvikligen upp vid dess implementering. De faktorer som orsakar dessa problem har i detta examensarbete givits termen CSF, ett begrepp som hittills ej använts inom svensk byggindustri. CSF står för Critical Success Factors, vilket innefattar det som i svenska arbeten annars till exempel kallats ”kritiska faktorer”, ”hindrande faktorer”, ”bromsande faktorer” etc.

  Syftet med detta arbete är därmed att utforska både begreppet CSF och dessa faktorer, samt deras betydelse och relevans. Utifrån tidigare studier, främst utländska, identifierades och introducerades termen CSF samt 14 sådana punkter, vilka gavs en utförligare beskrivning. För att ge dessa 14 punkter en lokal anknytning, intervjuades fem personer i svensk byggindustri med olika erfarenheter av BIM. Det framträdde då klara likheter mellan tidigare diskussion kring de identifierade punkterna och intervjuresultaten.

  De centrala tankar som kontinuerligt återkom under arbetets gång var värdet av gemensam och delad förståelse, samt vikten av att ta vara på redan etablerad kunskap inom byggindustrin. Det finns i branschen en ofta påtalad klyfta mellan olika generationer, vilket enligt detta arbete ses som det tydligaste exemplet både på en bristande förståelse och ett dåligt utnyttjande av tidigare kunskaper. Vid ett ineffektivt möte mellan olika erfarenheter och kunskaper så leder detta till friktion istället för utveckling, med bortslösade resurser och kunskaper som resultat. Ett stort fokus med detta arbete blev därför att betona den mänskliga aspekten av BIM-implementering snarare än de tekniska delarna.

  Slutligen konstaterar detta examensarbete att de 14 utvalda punkterna samt användandet av deras övergripande term CSF har ett mervärde både för framtida studier och framtidens implementeringar av BIM, vilket därmed även uppfyller rapporten syfte.

 • 105.
  Laine, Robin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Tillbudsrapportering inom JM: En analys av förbättringsarbetet2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The construction business is one of the most accident prone businesses in Sweden. In order to make it safer it’s vital that all employees of a company report all accidents and incidents that occur. This report intends through qualitative interviews, to analyze the knowledge and attitude towards incident reporting among the employees of the Swedish construction contractor JM.

  The goal of the thesis work is to hopefully contribute to an increase of employees’ awareness on those issues. This report also intends to analyze why not all of the occurring incidents are reported and which measures can be taken in order to increase the number of reported incidents.

  The study shows that the knowledge towards incidents and accidents is diverse among all employees. Many employees are having difficulties defining what incidents are to be reported and many craftsmen don’t know how and why they should report an incident. The major differences are on the one hand between craftsmen and white-collar workers, and on the other hand between senior employees and new recruits.

  In order to increase the number of reported incidents, JM can introduce incident report pads to be carried by their employees at all time. They can also continue educating their employees in why it’s important to report all incidents and how to complete a report.

 • 106.
  Larsson, Björn
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Effektivare dimensionering av en pålplatta: Ett fördtydligande av beräkningsgången enligt Eurokod2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete avser att undersöka om det går att effektivisera dimensionering av pålplattor då detta är ett tidsödande arbete. Inom ramen av arbetet utvecklas även ett beräkningsverktyg som effektiviserar dimensionering av nya, samt kontroll av befintliga pålplattor. Detta examensarbete ska även ge ett förtydligande av beräkningsgången för pålplattor enligt gällande norm, SS-EN-1992-1-1:2005 Eurokod 2.

  Effektiviseringsmöjligheten redovisas med en fallstudie där en befintlig pålplatta kontrolleras med beräkningsverktyget och även en redogörelse kring om eventuell ökad pelarlast är tillåtet.

  Resultatet av arbetet är beräkningsverktyget, samt själva rapporten i sig. Slutsatsen som kan dras är att beräkningsverktyget anses effektivisera dimensioneringen av pålplattor. Exakt hur mycket tid som sparas är inte utrett. 

 • 107.
  Larsson, Jon
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Jidling, Johan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Outsourcing av UAS-data: Informationshantering av data insamlad viaUAS2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This reports purpose is to give a general view on how to handle information collectedthrough photogrammetry and laser scanning with the help of UAS. The report ismade in collaboration with WSP Group and will briefly describe howphotogrammetry and laser scanning, also known as Lidar, works and how those areused in the construction business today. Then the focus will be on how gathered datais handled today, how outsourcing of data should be approached and if there are anyconsequences if data is handled in the wrong way. Interviews have been made with allparts in the UAS business. That includes authorities as Transporstyrelsen,Försvarsmakten. Interviews have also been conducted with consultants that operatethese systems, distributors of the different systems and solicitor. What can been seenis that, today, outsourcing and cloud services are not used to a great extent andtherefore not many have felt the obligation to familiarize themselves with theregulations.Based on the interviews and studies of relevant laws the conclusion can be made that,even if the purpose is not to publish the material when you outsource, it should stillbe treated as a publication.The penalties, when material is handled in the wrong way, are usually up to one yearin prison but if there is severe mismanagement it can be a matter of national securityand can be classified as espionage. Then the penalties are much harder.

 • 108.
  Larsson, Niklas
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Terner, Erik
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Förstärkning av betongkonstruktioner med kolfiber med avseende på olika brottstyper2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this report is to simplify the process of designing carbon fiber strengthening for existing concrete constructions, specifically beams. The intention has been to establish a flow chart containing information on the necessary testing and calculations for the design, to as far degree it is possible satisfy the requirements stipulated by Swedish and by extension, European authorities.To do this the report will examine a parking garage situated underground by Akademiska Sjukhuset, Uppsala. The parking garage was built in the mid-seventies, and has in recent years been subjected to a greater load than designed for by the construction of a road on top of it. FEM-Design has been used to obtain the internalforces of the beams and thereby determine whether they are in need of strengthening or not and thereafter design the strengthening according to Täljsten (2006) with some corrections from Täljsten (2011) due to new regulations.The result of this report is that the flow chart used is viable to design carbon fiber strengthening, atleast with the conditions met in our reference project.The conclusion drawn after working with this report is that there is a need for a clear standard for carbon fiber strengthening , preferably a standard that can be used throughout Europe.

 • 109.
  Lind, Andreas
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Utmattning av järnvägsbroar i armerad betong: Enligt eurokoder2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Commissioned for this report is Ramboll, Bridge and Tunnel Unit in Stockholm. The

  idea throughout the work has been to primarily help bridge designers compiling

  advice and instructions on how fatigue verification for railway bridges in reinforced

  concrete shall be performed under the new rules, the Eurocodes.

  After the introduction of the Eurocodes in 2011 has major problems emerged among

  designers around Sweden. In some areas, it differs in the calculation rules compared

  with rules from the Swedish Transport Administration and the National Board of

  Housing, Building and Planning calculation. Fatigue verification is one area where the

  new calculation rules are different from the past.

  A large part of the report has been to interpret and find the relevant information in

  the Eurocodes concerning fatigue. When questions or doubts have surfaced, this has

  been discussed with Elisabeth Helsing at the Swedish Transport Administration and

  bridge designers at Ramboll.

  The result is a report where the structure is organized in the way that the bridge

  designers can move from cover to cover and realize that fatigue verification in reality

  follows the same order as the report's sections. The issues have been resolved and

  reported regularly through the report with complementary findings as a result.

  Some of the greatest advances in the report are the load combinations to be used for

  the method for fatigue verification, how the dynamic factor and the magnification

  factor should be used and how the trainloads to be designed for each method for

  fatigue verification.

 • 110.
  Lind, Lucas
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  REVIT – ETT BRA HJÄLPMEDEL VID KLIMATDEKLARATION?: EN UNDERSÖKNING OM KLIMATDEKLARATION KAN UNDERLÄTTAS AV REVIT2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  According to SMHI the largest contributing factor to globalwarming is the increased greenhouse gas emissions in theatmosphere. In year 2018 Boverket submitted a proposal for climatedeclaration on new buildings. In the Boverkets climatedeclaration, a building's climate impact is calculated in the formof carbon dioxide equivalents on the material included in thefoundation, building envelope and the non-load-bearing interiorwalls. The unit in the climate declaration is kg Co2e / kg m2where m2 is BTA for the building.The purpose of the theoretical study was to describe what impactthe climate declaration will have in the building industry. Thepurpose of the empirical study was to investigate whether Revit isa good tool for calculating a building climate impact with a focuson greenhouse gas emissions.The result of the theoretical study indicates that the Boverket'sproposal on climate declaration will not lead to changes in theclimate impact of buildings. The study also shows that there willbe changes in the project planning of buildings and increased timespent by participants as the Boverkets estimation of the timerequired for the climate declaration is approximately 180 hours.The result of the empirical study shows that Revit is a good toolfor climate declaration. The study was based on evaluating Revitby the categories easy-to-use, time-consuming and presentationoptions. This resulted in a SWOT analysis showing Revit'scapacity

 • 111.
  Lindblom, Ellen
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Almquist, Isabelle
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Data-Driven Predictions of Heating Energy Savings in Residential Buildings2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Along with the increasing use of intermittent electricity sources, such as wind and sun, comes a growing demand for user flexibility. This has paved the way for a new market of services that provide electricity customers with energy saving solutions. These include a variety of techniques ranging from sophisticated control of the customers’ home equipment to information on how to adjust their consumption behavior in order to save energy. This master thesis work contributes further to this field by investigating an additional incentive; predictions of future energy savings related to indoor temperature. Five different machine learning models have been tuned and used to predict monthly heating energy consumption for a given set of homes. The model tuning process and performance evaluation were performed using 10-fold cross validation. The best performing model was then used to predict how much heating energy each individual household could save by decreasing their indoor temperature by 1°C during the heating season. The highest prediction accuracy (of about 78%) is achieved with support vector regression (SVR), closely followed by neural networks (NN). The simpler regression models that have been implemented are, however, not far behind. According to the SVR model, the average household is expected to lower their heating energy consumption by approximately 3% if the indoor temperature is decreased by 1°C. 

 • 112.
  Lindqvist, Elias
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Mäcs, Sebastian
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Värmestrålningssköldar som brandskydd av stålelement: En teoretisk undersökning2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I samband med ett brandförsök i Australien ämnat att undersöka sprinklersystem, testades även några enklare värmestrålningssköldar av olika högreflekterande material. I försöket placerades tre obelastade pelare ut och utsattes för full brand. Två av pelarna avskärmades med förzinkad stålplåt respektive aluminiserad stålplåt och en pelare var helt oskyddad och användes som referens. Mätningar från brandförsöket visar att den maximala ståltemperaturen, i de tre olika pelarna, uppmättes till 580°C, 427°C respektive 1064°C. Även då resultaten var positiva har få vidare undersökningar utförts, vilket har motiverat denna rapport.

  Rapportens huvudmål har varit att med hjälp av teoretiska experiment påvisa att värmestrålningssköldar kan användas som brandskydd för stålkonstruktioner. Metoden för genomförandet av arbetet har varit att sätta sig in i den bakomliggande teorin och bygga upp ett enklare beräkningsprogram där, utifrån givna materialegenskaper, olika sorters sköldars förmåga att brandskydda ett ståltvärsnitt beräknas. De första kapitlen beskriver bakomliggande teori rörande brand och termofysik. Detta följs upp av några exempel på tänkbara värmestrålningssköldar, en enklare kostnadskalkyl där jämförelse av andra brandskyddsmetoder har gjorts och slutligen ett förslag på hur sköldar ska dimensioneras.

  För att skydda en VKR-profil 200x200x10 i 30 minuter måste en 1 millimeter tjock sköld med en luftspalt på 20 millimeter, mellan pelare och sköld, bestå av ett material som reflekterar minst 80 procent av all värmeenergi som strålar mot den under hela brandförloppet. Skölden ska även ha en hög densitet, specifik värmekapacitet och smältpunkt. Detta kan jämföras med aluminiumfolie som reflekterar omkring 95 procent, men varken har den densitet eller smältpunkt som krävs för att hantera de extrema förhållandena vid brand. Det visar sig även att i dagsläget är brandskydd med hjälp av värmestrålningssköldar relativt dyrt jämtemot traditionella brandskyddsmetoder.

 • 113.
  Lindroth, Sandra
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Grönskande balkongkonstruktioner: Jämförande arkivstudie av balkongkonstruktioner anpassade för urban odling2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Urban odling är ett ämne som är i ropet och denna studie granskar möjligheten att odla på balkonger i staden. Studien är gjord för Uppsala universitet och undersöker, ur ett byggtekniskt perspektiv, hur olika existerande konstruktioner för odlarbalkonger/-terrasser påverkas av odling. En odlarbalkong definieras i studien som en balkong/terrass som är speciellt konstruerad för odling. Tre studieobjekt har valts ut efter detta kriterium. I arkivstudien har fyra faktorer analyserats,  dessa är laster, fukt/vatten, ekonomi och odling. Undersökningen gjordes genom studier av detaljritningar samt intervjuer med personer som konstruerat eller nyttjat balkongerna/terrasserna.

   

  Resultatet visar att en av de undersökta konstruktionerna är att rekommendera men att det finns stor potential för utveckling inom området. Bäst resultat gav en, från fasaden, näst intill fristående konstruktion. Denna påvisar minst påverkan av odling och minst risk för skador till följd av detta. Även de andra undersökta konstruktionerna har visat gott resultat i odlingssynpunkt men vissa konstruktionsaspekter bör granskas för förbättring och mindre risk för påföljande skador. Studien visar även att odling på en av författaren definierad standardbalkong också kan lämpa sig för odling.

   

  I undersökningen har det framgått att  det finns få exempel på odlarbalkonger i dagsläget. Studien ger ett förslag på en konstruktion och utformning av en odlarbalkong där olika inslag från de granskade konstruktionerna kombineras. Studien ger också förslag på områden som bör studeras vidare för en utveckling inom området odling på alternativa ställen i staden.

 • 114.
  Lindskog, Lisa
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Planeringsunderlag för nyanläggning av fjärrvärmeledning: En sammanställning av genomförda projekt2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Examensarbetet görs i syfte att sammanställa planeringsunderlag. Planeringsunderlaget ska bidra till att planeringen inför projekt kan genomföras effektivare och stämma bättre överens med projektens utfall. Bakgrunden till arbetet är den problematik som uppstått i projekt där omfattningen ändras på grund av störningar som förskjuter tidplanen. Arbetet görs på uppdrag av Skanska Väg och Anläggning, distrikt Örebro/Västmanland.

  Studien som gjorts i detta arbete åskådliggör några av de svårigheter som är förknippade med att planera anläggningsprojekt.  Dessa svårigheter beror på att det i förväg inte går att förutse de hinder som kan komma att uppstå i projekten. Det kan till exempel vara befintliga ledningar som döljs i marken och som försvårar schaktningsarbetet. 

  För att sammanställa planeringsunderlaget har data samlats genom uppföljning av färdiga projekt. Dessa data sammanställdes för att bestämma hur ett genomsnittligt projekt förefallit. Projekten som följts upp och som underlaget syftar till att fungera för är fjärrvärmeprojekt som ingår i ett ramavtal mellan Skanska och fjärrvärmenätsägaren i Örebro. Syftet med sammanställningen är att visa resursfördelning och omfattning av ändringar och tillägg i projekten. Ett genomsnittligt värde för detta bestämdes men samtidigt visar resultatet att både resursfördelningen och omfattningen av ändringar och tillägg varierat mellan projekten. Både svårigheten med att förutse hinder och olikheterna mellan projekten komplicerar planeringen av framtida projekt. Det genomsnittliga värde som bestämdes utifrån sammanställningen ska fungera som underlag för att förenkla planeringsprocessen. Baserat på sammanställningen togs en enkel beräkningsmodell fram i syfte att förenkla användningen av underlaget ytterligare. Beräkningsmodellens utfall kan användas som riktlinje för att bedöma bland annat tidsåtgång vid planering. Med hjälp av dessa riktlinjer kommer planeringen kunna genomföras effektivare. 

 • 115.
  Lingfors, David
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Johansson, Tim
  Gitter AB.
  Widén, Joakim
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Broström, Tor
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård.
  Target-based visibility assessment on building envelopes: Applications to PV and cultural-heritage values2019Ingår i: Energy and Buildings, ISSN 0378-7788, E-ISSN 1872-6178, Vol. 204, artikel-id 109483Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Solar energy applications have, in recent years, become a common element in the urban landscape, especially on roofs and facades. However, it is important that the integration of solar energy in the built environment do not distort the fabric or expression of the existing building envelope, not at least in areas of high cultural-heritage values. The aesthetics depend, to a large extent, on how visible the new technology, such as photovoltaic (PV) panels, is. This paper describes a method for visibility assessment of building envelopes. It is referred to as target-based as it, in contrast to previously reported methods, bases the assessment from the perspective of the building envelope itself, rather than possible vantage points on the ground. The method was evaluated for two Swedish cities; Stockholm and Visby. In Stockholm, each building was evaluated based on its cultural-heritage values, solar irradiation and visibility. Deploying PV only on the roofs with the lowest cultural-heritage values, with insolation > 900 kWh/m2, and with no visibility from ground, results in a total PV yield of up to 2% of the total electricity demand. In Visby, various definitions of the vantage area were evaluated, from which the building envelope can be seen. It was found that the choice of vantage area greatly impacts the solar energy potential. If the vantage area is defined by the public domain, i.e., streets and other public open spaces, the non-visible roof area doubles compared to if all ground/terrain defines it. Compared to previous studies, the use of a vantage area, instead of discrete vantage points, seems to result in higher visibility of the roofs.

 • 116.
  Litsfeldt, Gustav
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Förbättrad planering av maskin- och verktygsflödet på byggarbetsplatsen2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Building a house or a road is a coordination of different suboperations. Each suboperation requires a skilled worker, material, machines and different tools. The purpose of this essay is to investigate what kind of support the supervisors areable to use when it comes to hiring the machines and tools. The most common support when planning the need is called a machine plan. The companies that provide machines and tools by hire will also be investigated to see what they have to offer for their customers.

  The gathered information comes from the websites of the companies but also through interview with three different supervisors. Literature about construction management have been used to define what a machine plan is. All three of the interviewed supervisors do the planning of machines and tools when planning the rest of a suboperation. This is usually done a couple of weeks in advance. None of the interviewed supervisors use machine plans and the reason might be that it’s more useful to use it when planning the need of excavators and other big machines that needs a driver.

  The result from this essay is that there are two areas where there’s room for improvement. The first one is about the problems when ordering online. According to the interviewees it doesn’t work optimally. They would like to use this function when they know exactly what they need. The second area is the how the current holding is presented to the customer. They would like to be able to do sorting in the list and have it be more interactive. 

 • 117.
  Lockner, Anton
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  ENERGI- OCH KOSTNADSEFFEKTIVAMATERIALVAL I VÄRMESYSTEM: En jämförelse av rörmaterial i vattenburna värmesystem2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The thesis aims to compare differentpiping materials in heating systems interms of cost as well as to illustratethe impact of energy characteristics ofdifferent materials over its servicelife. The methods used for costcalculations regarding piping are alsoto be examined to highlight thedifferences between template basedcalculations and more carefully executedones. The work is delimited to discusspipes of steel, copper, plastics andcomposites. The aim is that the resultcan be compiled to illustrate the prosand cons of various materials whenevaluating investments.The main object of the survey is part ofa heating system in the office-block KVSommaren located in southern Stockholm.The configured piping system is designedwith the mentioned piping materials andis used to make up the data for flow andcost calculations. The differentmaterials are calculated in both aconventional manner with a supplementarycost for additional fittings and with amore accurate quantification of thecomponents. Both are then compared inorder to assess how they differ from oneanother. Supplier data and buildingproduct declarations are used fordetermining energy properties concerningproduction, transportation and recyclingopportunities.The study indicates that the moderncomposite material AluPEX results in alower investment cost and therefore isthe most appropriate material providedthat it maintains its function under theintended service life. It is also clearthat the methods used for costcalculations differ from each other andthat the template based calculations canbe avoided by rather simple means. Theeffects of emphasizing the differentenergy properties of the materials in acost calculation can be consideredsmall. However, it illustratesproperties which may eventually becomeof great importance.

 • 118.
  Louice, Kjellberg
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Hur kan kostnaden minskas för dörrmiljöer utan att försumma funktionen?2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The door and its surrounding, is an important part of all buildings. It often amount to a significant part of buildings total costs. The more demands of functions the largerdoes the costs grow.

  The purpose of this report is to analyze those demands and how to fulfill them.

  Another purpose is to examine of which reasons the cost grow and how to avoid it inthe best possible way. The study will be performed in collaboration with Bjerking AB. To define the demands a literature study will also be performed. The essential part however will be interviews with persons with different employment regarding doors. The literature study shows the demanding are very different depending on several aspects. Those could be such things as the number of people passing and how the building is meant to be used.

  The results of the interviews shows doors and their surroundings are very complicated. The reasons are many. One of them is that persons are limited to their own employment and don’t have the knowledge to see the full context. Increased communication is a solution to that problem among others.

  With increased knowledge it’s possible to select better and cheaper solutions. Such solutions is about both choosing products and planning buildings design.

  There seem to be possible to develop doors and its surroundings in several ways. The interviewed persons often mention the door closer as one product they would likedevelopment in. It’s important it closes hard enough but it makes the door heavy to open since both forces often are equal.

  The problem today in developing better products is to find a participant willing to paythe cost the development requires.

 • 119.
  Lucas, Jakobsson
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Alexander, Aspén
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Ombyggnation av operation gentemot alternativa byggmetoder: En konsekvensutredning för ombyggnad vid Löwenströmska sjukhuset2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Over the next few years, major investments in healthcare buildings is to be performed. Most surgical theaters are in need of technological upgrades as the technology is outdated. In most cases not only a refurbishment is performed but also an expansion. The basis for expansion, is due to a large increased number of patients, but also to the complexity of the refitment. Partly it's because evacuations are difficult to implement and the disturbance that occurs in conjunction with the refitment.

  Löwenströmska hospital undergoing a technical upgrad. The hospital has a relatively small operation department, and during the summer the business may be closed. Rebuilding in stages is done to rehabilitate the department technically. Work is underway for four summers and covers a total refurbishment of the premises. Although shutdown is possible, the project is still complex.

  The purpose of this study is to examine whether other construction methods than rebuilding had been of value to the surgical department at Löwenströmska hospital. The goal is to overlook the efficiency of production, reduce the complexity added through the conversion, and compare the methods economically. Methods that have been examined are a new construction of a department, new construction with partial conversion and modules. The work is also carried out to facilitate the choice of method for future projects.

  The basis of the work lies in discussions and interviews with persons involved in the project. And review of blueprints and technical specifications .

  The conclusion of this study is that depending on the chosen construction method various advantages is gained. Depending on the circumstances and opportunities provided , all results provide beneficial solutions. Therefore, all investigated methods individually reviewed for similar projects.

 • 120.
  Ludvig, Ohlström
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Joakim, Gunnarsson
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Extensiva gröna tak: En byggteknisk studie om takgenomföringar och de gröna takens problematik2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report is made by students from the bachelor programme in construction engineering at Uppsala university and it covers different pass-through roofing methods on extensive green roofs. The report also examines which existing solutions need further development. Eighty percent of all leakage occurs where vertical and horizontal surfaces meet as in pass-through. Hence, well planned solutions are required that counteract the risk of leakage at critical section. In Sweden there are currently no standards, guidelines or certifications for extensive green roofs.

  The extensive green roof offers a delay of rainwater, but this attribute also causes problems such as an increased moisture load on the entire roof, but especially on pass-throughs. The report, consisting mainly of literature and interview studies, has investigated and assessed pass-through solutions. The report has resulted in improved solutions consisting of the fact that perforation should be raised above the surface of the superstructure to reduce the exposure to moisture. To reduce moisture load around pass-troughs, it is also recommended to construct a gravel layer and a boundary plate that prevents vegetation from spreading. The spreading of vegetation and the occurrence of undesired vegetation must also be counteracted by maintenance, which should be performed at least twice a year, spring and autumn.

  A well-known opinion in the field of construction is that extensive green roofs are not in need of root protection, but as the occurrence of unwanted vegetation may have undesirable effects on the roofing membrane of the green roof, the use of root protection is always advocated.

 • 121.
  Ludéen, Emma
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Nordin, David
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Optimal ljudnivå i bostäder: En undersökning om det är möjligt att maskera spolljud från wc med ventilationsljud2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A lot of people experience sound pollution in their home even though the demands for sound levels are met. The majority of new constructions does not only fulfill the basic requirements but also reach the higher classifications that are presented by the Swedish Standards Institute. Even though this is the case, people still make complaints about being disturbed by noise. Bjerking AB states that they require an inquiry if it is possible to mask the noise from a disturbing sound with a background sound. The study also investigates if it is possible to mask the noise even more with a filtered background sound. The thought behind the masking of the sound is to add a background sound that is able to cover the disturbing sound and therefore make it harder to perceive. A test environment has been created based on the question about the possibility of masking a flushing sound from a toilet with a background sound. Twelve test persons have participated in the test using a signal when they identified the disturbing sound during different test scenarios. The result showed that it was in most scenarios possible to mask the disturbing sound with background sound and even better with a filtered background sound. Continuous research is needed to create a more secure method that studies the possibility of masking flushing noise from a toilet. Other types of noise should also be studied to gain a broader picture if masking can be applied to mask noise in residencies.

 • 122.
  Lundin, Andreas
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Lundin, Tomas
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Byggdamm: Vad krävs för att minimera spridningen på ROT-projekt under produktionsskedet2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Dust that arises during the construction process is called “construction dust”.

  People who are exposed for construction dust for a long period of time are at

  risk to develop several forms of lung problems, allergies and cancer. Today

  construction dust is a huge problem during the production in Skanska´s

  renovation projects. Every day workers are exposed of the unhealthy

  construction dust and it can cause lung problems and diseases after 10-30

  years. This is a problem that must be taken into account to obtain a better

  working environment on Skanska´s building sites.

  Skanska Sweden AB has given two students the task to investigate possible

  problems about the spreading of construction dust. The students have made

  a literature study in construction wood- and quartz dust to try to solve this

  question. To obtain a reality-based approach of the problem, an

  observational study was performed on several construction sites as well as

  interviewing workers and officials.

  It has become clear that the problem is first and foremost based on a lack of

  knowledge about construction dust and the many risks that it causes. Based

  on the information and analyzes, a working method has been made called

  Kort Information Säkerhet (KIS). This presentation bases has been done to

  raise awareness and provide further knowledge of construction dust. The

  information will be carried out by Skanska officials to share the new

  information to Skanska’s employ’s.

 • 123.
  Lönnerholm, Håkan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  ENERGIANVÄNDING PÅ BYGGARBETSPLATSER: Analys av införandet av energieffektiva bygg­etableringar2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report is the final step in the Bachelor of Science program in Building Construction Engineering, Department of Engineering Sciences, Uppsala University.

  The purpose of this study is to highlight the difficulties and possibilities that could involve the introduction of new energy efficient technologies and changing work around this technology. This study focuses on energy use at a construction site or other temporary workplace where so-called portacabins are in place to address the need for temporary facilities.

  The method for obtaining knowledge on the subject was mainly interviews with site managers working in Svevia AB's various activities. In conjunction with the interviews I visited construction sites and portacabins if it was possible.

  My most important suggestion to Svevia AB concerns a better organization in order to make poratacabins more efficient on energy and costs. The company should also evaluate and monitor the energy efficient portacabins that are in operation.

  Expected energy savings of new technology may not materialize if there are gaps in information, education, technical services and technical maintenance. It is very important to utilize the experiences of new technology. The experience should be used for the design of training, information and service schedules.

 • 124.
  Magnusson, Björn
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Användning av Klimatverktyg2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A big part of Sweden's carbon dioxide is emitted by the construction business. Skanska is one of the biggest construction contractors in the world with an ambitious sustainability agenda.

  The purpose of this thesis is to evaluate how Skanska Väg och Anläggning, region Mellansverige, distrikt Uppsala uses Skanska’s own tools to reduce their climate impact from a project. The two tools that were carefully studied were Skanska’s color palette and a module to calculate the carbon emissions from a project.

  Data were collected through literature and interviews among Skanska employees. Collected data was analyzed by the author of the thesis and is presented in the last part of the report.

  Employees interviewed were positive towards the use of the tools. But the way the tools presented their information could be improved. Mainly by simplifying the information so it effortless could be applied by personnel running the construction.

   

 • 125.
  Malmström, Daniel
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Olmenius, Sebastian
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Arbetsmiljö: Identifiering och åtgärder kring användningen av den personliga skyddsutrustningen2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report reflects the work environment and personal safety atNCC's job site Sky City Office One (SCOO). The purpose was toexamine the workers usage of the personal safety equipment. Thisstudy also aims to identify whether there are any so-calledsuccess factors that could be linked to SCOO. Furthermore, thereport examines if there are any elements that NCC could improve.This study also aspires to give an improved understanding of thework environment at the job site.The chosen method consisted of surveys and interviews with themanagement staff and the Swedish and Latvian workers. The resultswere analyzed according to relevant literature and then presented.In a second step, the identified success factors were listed. Thereport concludes with suggestions for improvement.The result of this study demonstrates a difference between theSwedish personnel hired by NCC and the Latvian workers.Differences were mainly ascertained in the workers attitudetowards the work environment but also in the question of whetherlanguage barriers exist between the workers.The identified success factors were mainly good leadership, thehigh experience level amongst the workforce and NCC's concept of"Time out" which is aimed at the improvement of the workersattitude towards potentially dangerous situations.In the final chapter, improvements of the NCC worksite aresuggested and a future recommendation for improved safety of NCCworksites is given.

 • 126.
  Mattsson, Elin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Improved seismic-resistant design of adobe houses in vulnerable areas in Peru: Raising seismic awareness in an Andean community2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  During the last decades, many seismic reinforcement techniques of adobe houses have been developed. None of the techniques has however reached out to the people in need, mainly due to high costs. To prevent unacceptable seismic risks in rural areas, it is necessary to develop technology transfers along with training and educational programs. PUCP (The Pontifical Catholic University of Peru) has started a training project on earthquake resistant adobe constructions, addressed to inhabitants in an Andean community. Their attention is set at this time, to the district of Pullo, which is located in a highly seismic area. 80 % if the population is living in adobe houses and more than 50 % of them are living in poverty. PUCP is leading an extensive project, which objectives are to work with people in order to make them aware of the vulnerability of unreinforced adobe houses, and practically lean the technique of reinforcement with nylon ropes, called halyards. On the 24th of August 2014 an earthquake measuring 6.9 on the Richter scale hit the district of Pullo. The situation in Pullo was evaluated to be heavily affected but concluded not to be urgent. Therefore a training project instead of reconstruction program was planned. The initiative aimed to raise seismic awareness among the people, and transfer knowledge on how to build seismic-resistant adobe homes. The work included in this report is part of the long term project at PUCP. Firstly, the acquired knowledge on adobe construction’s techniques, seismic effect on adobe houses built using different methods is included. A more detailed description of the new developed construction system is introduced, which was obtained by the experience gained by direct part-taking on the training project. The training and experimental stage of the project development included experimental testing on different constitutive parts of the constructive system, such as reinforcing rope-knots, manufacturing of adobe scaled building models, training of a portable shacking table, and socio-anthropologic experiments performed in situ. The use of modified tensile experiments, visual observation led to a recommendation of two knots, which proved to bring about the best structural performance in relation to seismic resistance. The manufacture of scale-building models in combination to the portable shaking table proved excellent results for direct comparison of structural behavior as well as in-situ educational purposes, instructing the people of Pullo about the new system. The latter added a direct and deep impact on the people, which results are to be shown in the future, by the follow-up of the project and the construction of new houses using the developed system.

 • 127.
  Mattsson, Erik
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Fredén, John
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Prestationslön på byggarbetsplatsen: Lönesystemens konsekvenser för arbetsmiljö, resurser och kvalitet2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 180 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I byggbranschen förekommer huvudlöneformerna tidlön och prestationslön. Tidlönen är en fast lön som utbetalas månadsvis medan prestationslöneformen innebär att arbetstagaren får betalt efter prestation, baserat på tid eller mängd. I regel är prestationslönen uppdelad på en fast del och en rörlig del, där den rörliga delen kallas överskott. Överskottet betalas vanligtvis ut var tredje månad efter en s.k. avstämning, där man kontrollerar produktionens resultat samt vilken ersättning arbetslaget eventuellt har rätt till. Branschens kollektivavtal, Byggavtalet, reglerar bland annat anställning, arbetstid och löner. Avtalet ägs gemensamt av Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Byggnads, samt Bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier, BI. Det finns bestämda åsikter om prestationslönesystemen och de går ofta isär.

  Studiens syfte är att undersöka hur prestationslönesystemen påverkar ett byggnadsprojekt. De områden som behandlas är arbetsmiljö, kvalitet, resurser samt den allmänna inställningen. Genom kvalitativa intervjuer har berörda medarbetare i form av tjänstemän och yrkesarbetare fått uttrycka sin åsikt om lönesystemens konsekvenser. Resultatet sammanställs, jämförs och diskuteras. 15 respondenter har deltagit i studien under fyra platsbesök. Även Byggnads och BI har bidragit med information till studien.

  Byggnads strävar efter att utöka antalet arbetare på prestationslön medan BI vill öka möjligheten för en valbar löneform. Undersökningen visar att medarbetarna genomgående vill bevara någon form av incitament eftersom arbetslagets produktivitet och engagemang då anses bli högre. Flertalet yrkesarbetare vill behålla prestationslön medan tjänstemännen är öppna för andra löneformer. Prestationslönesystemen kan påverka ett projekt både positivt och negativt. Tjänstemännen upplever problematik med de återkommande avstämningarna. Beträffande arbetsmiljön framkommer det att risken för arbetsplatsolyckor och tillbud kan öka vid prestationslön, detta enligt respondenter i båda yrkesgrupperna. Kvaliteten på det utförda arbetet i projekten påverkas inte av lönesystemet, ambitionsnivån är hög gällande kvalitet. Det framkommer dock att det inte bara är löneformen som påverkar ett projekt, resultatet visar att den individuella inställningen många gånger är av stor vikt.

 • 128.
  Michaelsdotter, Rebecka
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Öhlund, Sanna
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  REDOGÖRELSE FÖR SPRICKARMERING FÖR KONSEKVENT DRAGNA BETONGPLATTOR PÅ MARK: Analys av skillnader mellan BBK 04 och Eurokod 2 med tillämpning av svenskt och danskt nationellt annex2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In this diploma work the approach of determining the required amount of reinforcement in slabs exposed to pure tension is processed, on behalf of Ramböll Uppsala. It is a well-known problem in the industry that there are uncertainties in the determining of the amount of crack reinforcement, especially for structures exposed to pure tension. Cracking caused during the time of dehydration in concrete slabs is the most common defect according to statistics made by CBI[1], which provides numbers as high as 35 % of all the defects caused on slabs are generated by cracks. Comparisons between Sweden's former national standard BBK 04, Building Regulations for concrete structures due to restrained forces of shrinkage, and the current European standard Eurocode 2 are carried out through theoretical studies and concludes with several examples of calculations. Rigorous calculations of both standards, BBK 04 and Eurocode 2 with application of the national annex in Sweden and Denmark are performed. Besides the comparison of the standards there’s also an alternative method, Annex D reported in Concrete Report 13 which is based on a Danish model and a table method reported in Eurocode 2, that’s been compared to.  It’s a simplified calculation formula which gives less the amount of reinforcement in fulfilling a crack width requirement if using the Danish value in comparison with the Swedish. This has been carried out to provide a deeper understanding of how to proceed in order to achieve a more optimized result than appears by calculation performed today. The result of this work has resulted in the development of a calculation document in excel, used for when determining the minimum amount of reinforcement for apportion of the cracks in slabs exposed to pure tension with respect to the current state regulations and when fulfilling a crack width requirement.

  [1] The Swedish institute of cement and concrete

 • 129.
  Molin Mårtensson, Marcus
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Informationsöverföring mellan konstruktionsprogram: Användbarheten av ISM vid synkronisering av data mellan AECOsim Building Designer och Tekla Structures2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Information transfer between structural design programs

  This report examines whether the synchronization tool ISM is useful for structural engineers when transferring structural data between structural design programs AECOsim Building Designer and Tekla Structures.

  The report is written in collaboration with Byggnadstekniska Byrån, who see the need to streamline the modeling process. In their present workflow, a constructional object is modeled separately in AECOsim Building Designer and Tekla Structures. The time required for modeling can be reduced if ISM can be used to transfer a model from one program to another.

  The utility of ISM is decided from certain evaluation criteria. Each criterion represents data of a constructional component that is controlled for correct synchronization. The information consists of the component profile name, geometry, coordinates, material quality and fire class.

  The implementation of the evaluation follows a specific workflow, where various steel and concrete components are synchronized between the structural design programs. The component data is controlled and documented in four steps. Further, it is determined whether the data is judged to be correct or not.

  The result show synchronized building components that do not meet the mandatory evaluation criteria. For synchronization of structures containing building components of steel, the unfulfilled criteria leads to certain limitations in the technology. However, with a few adjustments to the designer modeling techniques, ISM can be useful in the synchronization of structures in concrete.

 • 130.
  Monie, Svante
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Nilsson, Annica
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Åberg, Magnus
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Electricity balancing capacity, emissions, and cost comparison of three storage-based local energy systems for variable power generation2019Ingår i: 9th International Workshop on Integration of Solar Power and Storage into Power Systems, 2019Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This study compares three energy system setups for supplying the electricity and heat demand in a residential area. Two of the setups contain district heating and a combined heat and power unit. The first setup contains a thermal storage and the second contains an electric battery. The third setup is all electric (incl. the heat production). The second setup reduced the electricity balancing demand the most, but had the highest CO2,eq-emissions. The third setup had no emissions, but the highest cost. This setup also increased the balancing demand. The first system, with the thermal storage, performed most satisfying when electricity balancing capacity, CO2,eq-emissions, and costs were weighed together.

 • 131.
  Möllerberg, Erik
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Tingelöf, Gustav
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Intern kommunikation inom uppdragsprocessen2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Projects in the construction sector, whether it is of newconstructions or renovations, is a process that includes severaldisciplines that must interact. To facilitate collaborationthere are many different methods and tools for communication. Thisreport aims to create an understanding of the problems thatBjerking, a consulting company in the construction design sector,today has with the internal communication, or if there even isa problem, and to examine solutions to improve communication. Inorder to obtain data, Bjerking employees from Uppsala and Stockholmwere interviewed and a customer who has a far-reaching frameworkagreement with Bjerking. A survey was also sent out to all450 employees at Bjerking. Other secondary data on groupdevelopment, interviewing techniques and more were obtained inliterature through the network library Legimus and the databaseDiva. The results of interviews and the survey show that there isa problem with how communication takes place and that there is adissatisfaction with the handling of documents. The presentedproposals for improvements are based on the shortcomings that existin the communication that emerged in the interview study and thesurvey. These proposals include third-party file management andchatbased communication systems. They will influence how dailycommunication and internal communication within projects take place.This in turn can affect the project’s quality and timeconsumtion.Although Bjerking already has a communication tool, it isprimarily the project that decides on how the work should be done.However, one should be consistent in the choice of communicationtools internally. Proposals for a minor restructuring of thetemplates and control documents presented on Bjerking’s intranetare presented. Proposals concerning project numbering and access todocuments aswell.Finally, recommendations and further studies are presented whereconcrete proposals about which communication system is best suitedto Bjerking and what the next step to increase the efficiency is.

 • 132.
  Netterstedt, Carl
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  LÅGTEMPERERAD LUFTBUREN VÄRME OCH BYGGNADSINTEGRERAD FÖRNYBAR ENERGIUTVINNING  I HÅLLBARA ÖSTRA SALA BACKE, UPPSALA2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsala kommun har beslutat att bebygga området Östra Sala backe, beläget mellan Gränby i norr och Boländerna och Fyrislund i söder. Markanvisning har givits byggherrar för första etappen och byggandet beräknas starta 2013. Området är tänkt att ha en hållbarhetsprofil. Detta arbete undersöker delar av den framtida energianvändningen med utgångspunkt från första etappens planerade byggnader. Huvudfrågorna för arbetet har varit följande:

  Går det ur lågtempererad fjärrvärme att utvinna tillräckligt med energi för att täcka värmebehovet med ett luftburet system? Vilka alternativ finns avseende utvinning av förnybar energi integrerat i byggnader och hur utnyttjas dessa mest effektivt? Examensarbetet är utfört i samråd med Arne Roos och Magnus Åberg vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik, Uppsala universitet.

  Examensarbetet innehåller en bakgrundsbeskrivning, beräkning av temperatur hos tilluft vid luftburen uppvärmning och elproduktion hos småskaliga vindkraftverk, och simuleringar av dels luftburen uppvärmning med olika fjärrvärmetemperaturer och dels byggnader med solfångare och solceller.

  Beräkningarna visade att flödet, som blir högre för större byggnader, hade stor inverkan på vilken temperatur tilluften behövdes värmas till. Simuleringarna med olika fjärrvärmetemperaturer indikerade att lågtempererade fjärrvärme ställer väldigt höga krav på ett luftburet uppvärmningssystem. Vidare gav simuleringarna med solfångare resultatet att värmebehovet minskar relativt sett kraftigast för små anläggningar för att sedan succesivt avtar i förhållande till ökad storlek. Solcellsimuleringarna gav utfallet att elproduktion blir liten i förhållande till förbrukningen för framförallt stora byggnader. Beräkningarna med småskaliga vindkraftverk gav en ännu mindre elproduktion.

  Slutsatserna från examensarbetet är att för att använda sig av luftburen värme bör fjärrvärmen vara av normal temperatur. Solenergi bidrar i högre utsträckning än vindkraft till att sänka energiförbrukningen för byggnader. Det är av stor vikt att storleken på solfångar- eller solcellsanläggningen noga väljs för att effektivast utnyttja värme- eller elproduktionen.

 • 133.
  Nilsson, Jonas
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Forsberg, Anton
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  UTFACKNINGSVÄGGAR: En studie i ekonomi och tid2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Infill walls is a proven method of constructing a buildings envelope that is the layer separating the outer environment from the inner. Infill walls are generally made of steel, wood or reinforced concrete. Regardless of its material structure, the infill wall is a non-bearing wall with the sole purpose of closing a buildings perimeter and supporting, in addition to its own weight, also that of the cladding.

   

  The company cooperating in this report is currently managing projects in Uppsala where infill walls are the primary choice for outer wall constructions. However, these infill walls can either be built on site or ordered as prefabricated, without clear preference. When choosing a method of infill walling the main concerns are economy, logistics and working environment. This gave birth to the idea of comparing these methods of infill walling to try and determine which method is most suitable for a certain type of project, focusing on the aspects of economy, logistics and time consummation. The approach of the comparison, and the study as a whole, has primarily been conducted as field observations and interviews to various extent. In addition to field-related work, invoices and production schedules of each project has been studied in an attempt to obtain as much information on costs and time consuming activities related to the infill walls as possible. The total costs, including pure material costs and wages, divided by the area of each studied infill wall, results in a cost per square meter infill wall. Similarly, a capacity per hour is calculated by dividing the area of each studied infill wall by the sum of the calculated expenditure of time. The calculated parameters allow for an objective comparison between the two different methods of infill walling. Furthermore, the aspects that are not directly connected to time and economy can be evaluated subjectively to obtain an extensive view of the work related to infill walls.

   

  The results of the comparison indicates that prefabricated infill walls are a faster, but somewhat more expensive, way of constructing outer walls than on-site built. The purchase price related to on-site built infill walls is a great deal lower than that related to prefabricated. However, the capacity of on-site built infill walls is more than 4 times lower than prefabricated, which means that the definitive cost per square meter is merely 4,1 % lower for on-site built infill walls than that of the prefabricated.

 • 134.
  Nilsson Strand, Rasmus
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Dimensionering av betongbeläggning för flygfält2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det finns i dagens läge en avsaknad av tillvägagångssätt för dimensionering av betongbeläggningar för flygfält och således ett behov av att framställa dessa. Syftet med detta examensarbete är att beskriva svenska dimensioneringsprinciper för dimensionering av både oarmerade betongplattor fogade med dymlingar och kontinuerligt armerade betongplattor för användning som beläggning i farbanor för flygfält samt att utföra exempelberäkningar och upprätta beräkningsgångar i mallformat. Rapporten ska även fungera som riktlinje vid dimensioneringen och även ge alternativ på dimensioner för oarmerade betongplattor fogade med dymlingar och kontinuerligt armerade betongplattor och de underliggande lagren i farbanan som klarar spännings- och utmattningskrav enligt exempelberäkning i form av fallstudie av ett referensuppdrag.

   

  Detta examensarbete behandlar dimensionering av oarmerade betongplattor fogade med dymlingar och kontinuerligt armerade betongplattor som beläggning på en farbana för flygfält trafikerad med flygplan tillhörande bland annat den största flygplansklassen, kod F. Farbaneuppbyggnaden är uppifrån och ner: beläggningsplattorna i betong, bundet bärlager av asfaltbundet grus, obundet bärlager och förstärkningslager på terrasserad undergrund.

  I rapporten är fokus belagt på undersökning av utmattningen av betongen, det bundna bärlagret och förstärkningslagret. Det vill säga hur många hjulpassager dessa skikt kan bära innan brott uppstår. Utmattningen är avhängigt temperaturspänningar som uppstår av den efter säsong varierande temperaturgradienten genom betongen och spänningar som uppstår på grund av trafiklaster. För det bundna bärlagret och förstärkningslagret kontrolleras töjning i materialen på grund av trafiklasterna.

  Exempeldimensionering är utförd i form av fallstudie av en dimensionering av betongbeläggning för flygfält i ett referensuppdrag. Dimensioneringen baserar sig på svensk metod för dimensionering av betongvägar enligt etablerad facklitteratur. Spänningar och töjningar på grund av trafiklaster tas fram med hjälp av FEM-programmet PLAXIS. Dimensioneringen förutsätter att de oarmerade betongplattorna fogade med dymlingar kommer vara helt ospruckna. Dessa kommer således behöva utföras betydligt tjockare än de armerade plattorna. De armerade plattorna behöver uppfylla vissa krav. Dessa plattor kommer behöva kunna ta moment av last, uppfylla sprickviddskrav och minimiarmeringskrav.

  Rapporten är disponerad på så vis att läsaren själv enkelt ska kunna upprätta och utforma mallar för utmattningsberäkning i lämpligt datorprogram. Oavsett hur mallen väljs att utformas kommer funktionen vara automatisering av användandet av de formler som är nämnda och numrerade i rapporten. 

 • 135.
  Norberg, Sara
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Sawasa, Hadeel
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Inverkan av alkalisilikareaktion (ASR) på lamelldammars bärförmåga2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Dammar är en viktig konstruktion i Sverige och i världen bland annat för vattenförsörjning, reglering av flöden och elproduktion. En expansion på grund av en alkalisilikareaktion (ASR) i en betongdamm kan leda till många problem. Bland annat kan det uppstå läckage av vatten och problem med öppning och stängning av luckor.

  Mycket forskning har lagts ner på att ta reda på hur ASR påverkar hållfastheten och bärförmågan hos betong. Detta examensarbete syftar till att genom en litteraturstudie visa hur bärförmågan hos en lamell­damm påverkas av en alkalisilikareaktion. I den första delen beskrivs vad en lamelldamm är och principer för dimensioneringen av en monolit. I den andra delen visas hur ASR uppstår och vad reaktionen kan leda till. Det visas även på sätt att hämma reaktionen. I den tredje delen visas på ett sätt att undersöka och uppskatta skadan av ASR i en lamelldamm. I den fjärde delen visas på hur ASR påverkar hållfastheten hos oarmerad betong och även bärförmågan i en armerad konstruktion.

  Resultaten visar att även om den oarmerade betongens hållfasthet påverkas mycket av ASR påverkas inte bärförmågan hos en lamell­damm i samma utsträckning. Detta gäller dock under förutsättning att dammen är tillräckligt armerad med längsgående armering i båda rikt­ningar och att byglar är insatta. Att bärförmågan inte påverkas i stor utsträckning gäller även endast om expansionen i betongen är låg till måttlig.

 • 136.
  Nordström, Henrik
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Malingsbo Herrgård: Energiberäkningar och åtgärdsförslag för en karolinsk 1700-talsgård2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Malingsbo Estate is a 18th century wooden building located in the small village of Malingsbo. Through the years, the estate has had a wide variation of usages. Today, almost 70 years since the last major renovation it is being utilized 6 weeks per year.

   

  The following report, which has been made possible with the cooperation with the National Property Board (Statens Fastighetsverk) seeks to answer the following four questions. 1: What is the current climate inside the building 2: What are the resident’s views on the climate and the status of the building. 3: suggestions on how to, with the current building increase the period in which the inside climate is suitable for living. 4: Suggestions for lowering the energy usage for the building. These four points seeks to be answered with the following method: reports from Statens Fastighetsverk, surveys, field excursions and simulations in VIP-Energy.

   

  The result of this report which should be especially considered is the following: At present time with no heating in the building, residents feel the climate during July to be acceptable to good, while during October most thinks it is to cold. For increasing the duration where the building meets a temperature of 20 degrees Celsius to 24 weeks’ installations of a 12500 W heating system is needed. For lowering the energy consumption without making large changes to the building two options should be specially considered: Insulation in the foundation with 50 mm insulation, and installation of window shutters during week 45 to 10. A larger installation suitable is solar panels for heating.

 • 137.
  Norin, Max
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Uttorkning av högpresterande betonggolv: Råd och rekommendationer vid mätning av RF2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  A development project was undertaken within the consortia formed by Polygon and AK-konsult. The aim of this project was to map out the impact of humidity leakages on the result of humidity measurements in concrete slabs according to the so-called RBK-method. It is behind the idea of this development project that the main purpose of this thesis can be derived from. For instance, an evaluation of already existing data material from a RBK-measurement has been done. A method has been retrieved in order to compare the trend of the measured values of the relative humidity with the trend of the expected values of the relative humidity during the drying process. The main goal has been to implement this method as an instrument to analyze the actual drying process.

  A survey study was undertaken among the employees of the consortia in order to point out the differences that arise during the installation of the measurement equipment prior to measurement according to the RBK-method. The result of the survey has been summarized and analyzed in purpose to catch a wider glimpse over the different kinds of variables that might have an impact on the result from a RBK-measurement.

  The outcome from the study of the existing measurement data shows that some of the measurement spots tends to dry out faster than the calculated drying process, while other spots indicates a slower drying process. Three of them actually pointed out that they were under humidity, which implies that they still hadn’t reached the stadium of moisture equilibrium with the concrete. The main reason behind the observed discrepancies might have its explanation in the fact that measurement wholes that have been subjected to a big humidity leakage. The consequence of measurement spots subjected to big humidity leakages, is that the measured value of the relative humidity turns out to be much lower than the actual level of the relative humidity in the concrete.

  An observation has been made in the plausibility analysis and in the Vaisalaproject that the normative equilibrium time exceeds the number of three days that’s been ordained by RBK. A further study of the normative equilibrium time can thereby be recommended to clarify if it still can be compatible with the different kinds of concrete classes of today.

 • 138.
  Norrlander, Pontus
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  ALTERNATIVA ASFALTSBELÄGGNINGAR: Möjligheten att använda icke petroleumbaserade bindemedel2012Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report investigates the possibility to use non-petroleum based adhesive (biobitumen) in asphalt. The main reasons for replacing bitumen are the fact that oil prices are rising, the threat of peak oil and the fact that the asphalt industry is becoming more environmentally friendly.

  The main purpose of this report is to investigate whether there are any non-petroleum based adhesives on the market. If so, how can they be used? The questions covered are:

  • Are there any other alternative asphalt coatings available?

  • Can bio-oils be used in asphalt?

  • If the bio-oils can be used, what are the details their properties?

  • How does a cold climate affect the bio binders?

  • What is the Swedish asphalt industry’s opinion about bio asphalt?

  The project was concluded through literature studies, consultations with people in the asphalt industry and through several interviews.

  The conclusion of this report is that there are some existing non-petroleum based adhesives on the market. They are mainly used for bike paths, sidewalks and parkareas. The biggest problem for greater use is the fact that it is expensive and performance in cold climate is unknown. The study indicates that Sweden could have a new potential industry in the field of producing bio-adhesives from both wood and waste from paper industry

 • 139.
  Nylander, Maria
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Kungsängslerans krypsättning: Analys av dess storleksordning och krypparametrar samt förslag på lämplig beräkningsmetod2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kungsängen är ett centralt beläget område i Uppsala. Området har stora mäktigheter av lera som når drygt 100 meters djup på sina håll. För att bygga på denna typ av jord måste långtidssättningar såsom konsolidering och krypning tas i beaktning. Att fastställa och beräkna krypningens storlek är dock svårt på grund av att det är en matematiskt komplicerad process. Det råder även oenigheter gällande när krypning inträder under sättningsförloppet samt gällande lämplig beräkningsmetod. För att erhålla en djupare förståelse för Kungsängslerans krypning samt för att finna en lämplig beräkningsmetod togs detta arbete fram i samarbete med Bjerking.

  Höjdavvägningar från dubbar och fixpunkter belägna i Kungsängen sammanställdes och resultaten visade att byggnader i Kungsängen som byggdes för 80–170 år sedan utsätts för krypning än idag. Medelvärdet av den relativa krypsättningen erhölls till 0,134 promille av lermäktigheten per år för dubbavvägningarna respektive 0,067 för fixpunktsavvägningarna. Ytterligare påvisade resultaten att både tid och lermäktighet var två drivande faktorer bakom Kungsängslerans krypning.

  Den europeiska standarden Eurokod 7 undersöktes för att finna förslag på beräkningsmetoder för krypning. Standarden hade dock inga konkreta förslag utan hänvisade till allmänt erkända metoder. Av denna anledning undersöktes tidsmotståndsteorin samt Chalmersmodellen med kryp. Tidsmotståndsteorin beräknade både realistiska och överskattade krypsättningar beroende på typ av lera. Vissa lerprover antydde att laster under cirka 45 kPa gav en försumbar krypning med andra lerprover indikerade annorlunda. Tidsmotståndsteorin har dock potential att vara en lämplig metod för beräkning av Kungsängslerans krypsättning. Chalmersmodellen med kryp tillämpades för att modellera ödometerförsök och resultaten visade att modellen generellt överskattade den totala deformationen och underskattade kryphastigheten. För att kunna förkasta eller verifiera modellen som lämplig vid beräkning av krypsättningar för Kungsängslera bör dock utförligare studier genomföras. 

 • 140.
  Nyström Vaara, Tobias
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Effektivare sprickbreddsberäkning för böjda och dragna betongtvärsnitt2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I detta examensarbete redogörs för hur sprickbredder för betongkonstruktioner beräknas, enligt gällande norm. Speciellt fokus har lagts på hur tvärsnittsanalysering för böjda tvärsnitt, med avseende på betongens långtidseffekter, påverkar sprickbredder. Även hur normen styr den minsta mängd sprickfördelande armering som erfordras för betongkonstruktioner med dragspänningar redovisas. Resultatet är ett beräkningsdokument upprättat i excel, som beräknar sprickbredder för böjda och dragna tvärsnitt, som följer de krav som ställs av gällande norm. 

 • 141.
  Näslund, Linus
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Överklagande och dess roll inom bostadsbyggandet: En granskning av plan- och bygglovsprocessen2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The aim of this diploma work was to obtain a review of the appeal process in Sweden under the Planning and Building Act and the possibilities of appeal in the planning and building permit process. The work was intended to identify potential problems surrounding the appeal process and possible efficiency measures. The goal was to form a report that provides a satisfactory overview of the appeal process in theory and practical application as well as provide relevant concrete proposals on how the appeal process can be streamlined.

  Background and facts surrounding the work were taken from different types of literature and through several interviews with representatives in government, industry and politicians.

  The main problems related to the appeal process are in the long processing times and the high number of appeals. There is a great interest to streamline the appeals process and the government is going to launch studies in which possible future actions will be investigated.

  It is possible to appeal for up to two instances before you need a so called “leave to appeal” in order for your complaint to be passed on to the next instance. Appeals may be made for several reasons and in these instances of appeal there is no risk for either economic or legal sanctions for the complainant. The negligible risk in the appeal results in an exploitation of the appeal system.

  The introduction of an appeal fee may reduce the number of appeals. A fee may reduce the overuse and provide an effective appeals process and thus a more efficient planning and building permit process.

 • 142.
  Olsen, Lisa
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Vägen till GULD: En fallstudie av Rudbeck Lab 4 inför verifiering i Miljöbyggnad2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det har skett en stor ökning av miljöcertifierade byggnader under det senaste decenniet. Miljöbyggnad är det vanligaste miljöcertifierings-systemet i Sverige med 736 certifierade byggnader i skrivande stund. I Miljöbyggnad får en nyproducerad byggnad först ett preliminärt betyg som måste verifieras tidigast ett år och senast två år efter att byggnaden tagits i bruk. Eftersom att enbart ett fåtal byggnader har blivit verifierade innebär det ett nytt arbetsutförande för många inblandade aktörer i och med att miljöcertifieringen måste inarbetas i den ordinarie byggprocessen.

  I det här examensarbetet undersöks Rudbeck Lab 4 genom studier av projektets handlingar och intervjuer med nyckelpersoner i projektet. Syftet är att identifiera hur det säkerställs på bästa sätt att det preliminära certifieringsbetyget uppnås vid verifiering. Vilka indikatorer som är de mest kritiska har identifieras och det har även utförts en riskanalys av Rudbeck Lab 4:s Miljöbyggnadsbetyg.

  De viktigaste aspekterna att utreda för att säkerställa att betyget från preliminärcertifieringen uppnås vid verifiering är; kunskap hos inblandade aktörer, brukarnas förståelse för miljöcertifieringen, uppförandet av strukturerade möten och tydliga kravställningar. Det är särskilt viktigt att arbeta in miljöcertifieringen i hela byggprocessen och att skapa en utförlig plan inför verifieringen.

  Den mest kritiska indikatorn som har identifierats är Energianvändning. Även Solvärmelast, Termiskt klimat vinter, Termiskt klimat sommar och Dagsljus är indikatorer som kan behöva särskilda kontroller inför verifieringen.

  Uppnår den mest kritiska indikatorn Energianvändning betyget GULD för Rudbeck Lab 4 finns det goda chanser att byggnadsbetyget blir GULD.

 • 143.
  Olsson, Johan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Utvärdering av energiberäkningsprogram: Att användas i tidigt planeringsstadium för byggnader2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The regulations for energy consumption are consistently getting more and morestrict. This leads to a higher customer demand for energy analysis early in the buildingdesign process. Many building planners and architects use powerful modeling softwareto visualize their projects. These digital models contain sufficient information aboutthe building’s physical characteristics for reliable energy analysis. This report evaluatesthree different energy analysis software tools and their compatibility with themodeling software Autodesk Revit Architecture. The results in the report are basedon simulations made with a fictional model in the different tools. Some of the resultsobtained from the different programs are not consistent and because of the difficultiesin evaluating these differences the usefulness is limited. Based on several criteria thesoftware have been evaluated and a recommendation for the company Tema has beenproduced. Due to the complexity of energy analysis, the software requires certainpre-knowledge of the subject by the user to perform an accurate analysis. Inconclusion, the software which is best suited for preliminary energy analysis is,according to the author, VIP-Energy because of its efficiency and credibility.

 • 144.
  Oscarsson, Andreas
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Eklund, Joakim
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Påbyggnad av våningsplan medlättkonstruktion: En jämförelse av stommaterialen trä ochtunnplåt2010Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this thesis is to examinethe possibilities for adding a floor to anexisting building using the two materialswood and sheet metal profiles as the loadbearing structure. An apartment buildingfrom the 60s has been used as referencehouse. Two different suggestions for thedesign are presented in the rapport. Oneof them has been analyzed with wood andsheet metal as the load bearing structure.Using the old constructional calculationsand blueprints of the existing buildings,the load bearing capacity has beencalculated. In the calculation programFEM-Design the building has been testedwith the loads that an extra floor wouldgive. From this, a conclusion has beenmade whether the existing building couldmanage an extra floor. Using the 5-Dprogram Vico, a cost calculation has beenmade of the load bearing structure forboth materials. The costs have then beencompared and analyzed.

 • 145.
  Oskarsson, Martin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Standardiserade produktionsmetoder: Ett lämpligt verktyg för erfarenhetsåterföring och produktionseffektivisering?2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis aims to contribute to increase Skanska Sweden's profitability on their construction sites by reducing the occurring waste. The thesis will examine if utilization of an already existing tool on Skanska Sweden’s intranet ”Standardiserade produktionsmetoder” [SPM] would help. SPM is described as a work preparation on a building component documented in a way so that people outside of the project can understand how the component was built and what resources were used during the process. SPM see no use today as there is a great lack of basic information available as well as a lacking knowledge that the tool exists at all. The foundation for a great asset exist, but in its present state it is barley to use.

  The current situation within the company as well as SPM’s present state and its potential has been determined with seven qualitative interviews performed on individuals with various roles. All of the informants shared the opinion that there’s room for improvement within the organization with experience feedback, they all also agreed that SPM have the potential to become a great way to share experiences between different projects. The conclusions in this report determine that SPM in an improved state could be a valuable asset to enable a more efficient production, entailed with other positive contributions to the construction sites and their coworkers. But there is a challenge ahead to get there, SPM relies on the contribution from active projects within Skanska. The company needs to found a commitment to that cause.

 • 146.
  Ousipov, Roni
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  MILJÖCERTIFIERINGSSYSTEMET MILJÖBYGGNAD I PRODUKTIONEN: En fördjupning inom området ”Material”2013Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The environmental assessment system Miljöbyggnad is a Swedish system initiated by Bygga-Bo-Dialogen to assess buildings with regards to three main areas; “Energy”, “Indoor climate” and “Materials”. A building can obtain three different classifications depending on how well it manages to meet the demands. GOLD is the highest classification and is followed by SILVER and BRONZE. The majority of the measures needed to comply with the demands are done during the design phase. During the production phase a considerable amount of work is required to make sure to document the built in products and make sure they do not contain any dangerous substances.

  The thesis is based on the experiences retrieved by working with Miljöbyggnad in Skanska’s project Sickla Udde skola which is aiming for the highest classification GOLD. Interviews have been conducted with employees of Skanska working with the system in order to take part of their experiences. The thesis identifies difficulties linked to working with the main area “Materials” during the production phase. It also describes the available product data bases used to simplify the work with the system. Furthermore the thesis gives suggestions on how to work with Miljöbyggnad during the production phase.

 • 147.
  Paavola, Maria
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Visuell planering enligt Lean: Optimering av samordning i syfte att höjakvaliteten i grundläggningsprojekt2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Byggproduktion omfattar en mängd olika aktörer vars prioriteringar ochintressen kan vara vitt skilda. Detta ställer höga krav på en fungerandekommunikation och samordning för att minimera antalet missförståndoch uppnå god kvalitet i slutresultatet.Förberedelser är en viktig komponent och därför blirtidplanering central i produktionsstyrningen. Detta trots attförutsättningarna och därmed även tidplaneneringen i ettgrundläggningsprojekt kan förändras så ofta som dagligen. Genom attvara förberedd ökar möjligheterna till flexibilitet och därmed kan denegativa effekterna som förändrade förutsättningar tenderar att haminskas.Studien har utförts i samarbete med Skanska regionGrundläggning distrikt Nord i Stockholm i syfte att utreda hur visuellplanering kan användas i produktionsstyrningen för att optimerasamordning och kvalitet. För att kartlägga nuläget och identifieraförbättringsmöjligheter har intervjuer genomförts med tjänstemän ochyrkesarbetare som arbetar i produktionen.Lean härstammar från bilindustrin och Toyota men är numeravida spritt över branschgränserna. Utmaningen med Lean i falletgrundläggning, där projekten ofta är korta och saknar godframförhållning, är att anamma det långsiktiga perspektivet ochinvestera i lösningar som är lönsamma på sikt, istället för att lösaproblem genom att endast behandla symptomen.Ett helhetsperspektiv är väsentligt för den som vill förstå Lean,istället för att isolerat studera enskilda verktyg eller metoder, eftersomdetta går emot grundtankarna inom Lean. Studiens ringa omfattningkräver dock sina avgränsningar och behandlar därför främst begreppenvisuell planering och gemba.Oavsett vilka metoder och arbetssätt Skanska GrundläggningNord väljer att arbeta med krävs att alla medarbetare har förståelse försyftet och vinsterna det medför att arbeta på det fastslagna sättet. Ingenvaraktig förändring kommer till stånd utan förståelse för avsikten. Enannan viktig slutsats är att det inte nödvändigtvis saknas rutiner idistriktet för hur arbetet ska bedrivas, men att det samtidigt inte innebäratt dessa används i praktiken.

 • 148.
  Pennanen, Oskar
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård.
  Syed, Simon
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård.
  Social hållbarhet i renoveringsprocessen: En studie om hur dialog, jämställdhet och trygghet främjas vid ombyggnationer av bostäder2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete undersöker kopplingen mellan social hållbarhet och renoveringsprocessen med fokus på aspekterna; dialog, jämställdhet och trygghet. Aspekterna valdes ut till följd av en tolkning av behov som gjordes med hjälp av en litteraturstudie. Det var mest fördelaktigt att fokusera på dessa tre aspekter ur ett socialt hållbart perspektiv

  Genom intervjuer skapas en modell över alla steg i Uppsalahems renoveringsprocess för att kunna hitta utvecklingsmöjligheter med avseende på de valda aspekterna. Rapporten inleds med en omfattande bakgrundsbeskrivning av kunskapsläget idag gällande renoveringsbehov, social hållbarhet, medborgardialog samt en introduktion av Uppsalahem. I rapportens huvuddel inleds resultatet med en redovisning av intervjuer i form av ett klarläggande av Uppsalahems nuvarande renoveringsprocess. I huvuddelen framförs även resultatet från en djupare litteraturstudie med avseende på de utvalda aspekterna. I de avslutande delarna kopplas aspekterna till renoveringsprocessen som sedan leder till slutsatser som sammanfattas inom områdena; renoveringsprocessen, dialog, jämställdhet och trygghet.

  En slutsats i studien är att trygghetsvandring är en metods som i samband med renovering kan öka tryggheten i ett område. Bostadsbolagen har också bedömts vinna på att föra en god dialog. Det framkommer även att åtgärdspaket är en progressiv metod som gynnar sociala hållbarheten men även en metod med stor utvecklingspotential.

 • 149.
  Persson, Anton
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Sjelin, Martin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Uppkomst av materialspill vid nyproduktion av flerbostadshus2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Construction waste from the housing industry includes all unnecessary consumption of building materials. The definition of construction waste is construction materials that has not been built in and becomes waste. Constructions waste can be divided into two types of contributions: operational and work site contribution. Some of the common construction materials in housing industry have such low usage level as 75 % and the rest becomes construction waste. Low usage of construction materials creates unnecessary costs and has a major environmental impact. Cost of the construction waste amounts 1-3 % of the total project cost.

  The purpose of this report was to identify causes for construction waste and suggest methods for prevention actions. The aim of this study was to highlight actions and approaches to reduce the quantity and volume of construction waste where possible. Methods used to fulfil the purpose of this thesis were analysis of literature, a case study and interviews. The report was made in collaboration with Nordic Construction Company, NCC, in Uppsala.

  Zero construction waste in housing industry is not realistic or desirable. The aim should be to optimize material usage based on the projects condition and in a first step try to minimize the work site contribution of construction waste.

 • 150.
  Persson, Staffan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Tekniska sektionen, Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik, Byggteknik.
  Indigenous Materials in Modern Buildings: for low energy houses in West Africa2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Burkina Faso är ett av de fattigaste länderna i världen. Som ett kustlöst land beläget i Västafrika har det ett extremt varmt klimat. Temperaturer över 45°C är inte ovanligt och det är ett nästan konstant behov av att kyla byggnader för att behålla ett behagligt inneklimat.

   

  Idag byggs det två typer av byggnader i Burkina Faso; de traditionella lerhusen och de mer moderna husen med väggar av cementstenar och plåttak. Cementväggarna har ett U-värde på 3W/m2K och tillsammans med plåttaket så bildar det ett undermåligt klimatskal utan möjligheter att skydda mot hettan. Det leder idag till endera ett obehagligt varmt inneklimat eller en hög och kostsam energianvändning av luftkonditionering. Överbelastningen på elnätet på grund av luftkonditionering är påtaglig under den varmaste säsongen med frekventa strömavbrott till följd.

   

  Denna rapport undersöker via laboratorieexperiment vilka termiska och mekaniska egenskaper man kan erhålla genom att vibrera lerjord och blanda med vatten, organiska fibrer samt kalk och/eller cement. Litteraturstudier och fältbesök i Burkina Faso har gjorts för att undersöka och förstå vilka svårigheter som kan uppkomma genom att bygga med lera. Rapporten tar även upp konkreta exempel på byggnader i Burkina Faso gjorda av lokala material, historiska såväl som moderna projekt.

   

  Lerjord behöver extremt lite energitillförsel för att bilda ett byggmaterial och den negativa miljöpåverkan är försumbar jämfört med betong och stål. Det kan användas för att bygga energisnåla hus men det är känsligt mot vatten, vilket måste beaktas noga under projekteringen. Värmeledningsförmågan är för hög för att vara tillräcklig som isolering för att erhålla ett inneklimat enligt dagens standard, utan tillförsel av energi, så någon form av extra isolering krävs.

   

  Experimenten som gjordes gav inte tillräckligt exakta resultat för att visa om vibrering är en bra metod att göra byggmaterial eller inte. Den höga vattenhalten som krävs för vibrering är ett stort problem. Krympningen var ungefär 20 % och sprickor var svåra att undvika. Vidare studier på området rekommenderas.

12345 101 - 150 av 211
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf