uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 8301
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Almgren, Jessica
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Demner, Amanda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Doing business ethically and responsibly is not an option for Electrolux, it's a given: En studie om Electrolux strategiska CSR-arbete2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företag har under den senaste tiden upplevt ökade och förändrade krav från intressenter, vilket kan påvisas genom hur intresset för Corporate Social Responsibility (CSR) har intensifierats. Electrolux är ett av de företag som upplevt hur kraven förändrats, vilket i kombination med en miljökrävande verksamhet utgjort utmaningar för företaget. Ett sätt att möta intressenternas krav är genom utökat strategiskt arbete, varpå CSR kan vara ett framgångsrikt sådant tillvägagångssätt. I denna uppsats genomförs en fallstudie av Electrolux där vi ämnar besvara frågeställningen: Ur ett strategiskt perspektiv; Hur har intressenters ökade och förändrade krav påverkat karaktären av Electrolux CSR-arbete mellan år 2000-2015? Studiens analysmodell baseras på; intressent- och legitimitetsteori, Porter & Kramers steg för strategiskt hållbarhetsarbete samt Carrolls CSRpyramid. Studien mynnar ut i att Electrolux hänsynstagande till intressenters krav och dess kontinuerliga strategiska CSR-arbete har resulterat i ett CSR-arbete av allt mer filantropisk karaktär. Detta strategiska och mer filantropiska CSR-arbete har varit framgångsrikt över tidsperioden då det lett till ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

 • 152.
  Almhagen, Jacob
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tufvesson, Jakob
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Humankapital vid företagsförvärv: En jämförande studie om vikten av humankapital vid företagsförvärv inom vård- och omsorgsbranschen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Flertalet studier visar att det föreligger en hög risk att genomföra företagsförvärv. Mer än 50 procent av alla företagsförvärv misslyckas på ett eller annat sätt. Den främsta anledningen till misslyckanden går att härleda till när företagen som ingått i företagsförvärvet ska integreras. En analys av humankapital hos ett målföretag tenderar att hamna i skymundan, i jämförelse med det finansiella kapitalet, inför ett företagsförvärv. Syftet med denna studie är att utifrån vård- och omsorgsbranschen undersöka om köpande företag tar hänsyn till målföretags humankapital samt om det finns verktyg för att mäta och värdera humankapital vid företagsförvärv. Empirin för denna studie grundas på en kvalitativ informationsinhämtning. Denna inhämtning har gjorts genom fem personintervjuer med respondenter som har varit involverade i företagsförvärv. Undersökningens analysavsnitt har realiserats med hjälp av det teoretiska ramverk som studien grundar sig på och den analysmodell som har framställts utifrån det. Studien påvisar att humankapital är komplext och svårdefinierat samt att det är främst det finansiella kapitalet som tas hänsyn till vid företagsförvärv. I slutsatsen konstateras det att i vård- och omsorgsbranschen åsidosätts hänsynstagandet till humankapital vid företagsförvärv. Studien finner även att det inte används en vedertagen strategi eller modell för att mäta och värdera humankapital.

 • 153.
  Almquist, Magnus
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Byström, Edvard
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Leveraged Buyout: En studie av den operativa lönsamhetsutvecklingen under hela LBO-cykeln2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om riskkapitalbolagen på den svenska marknaden skapar högre operativ lönsamhet i de företag de förvärvar och om den är bestående på längre sikt, det vill säga efter avyttring. Studien omfattar 16 svenska företag som förvärvats av riskkapitalbolag mellan åren 1990 till 2002. Samtliga har studerats självständigt med hjälp av nyckeltalen: Rörelsemarginal, kapitalomsättningshastighet och räntabilitet på totalt kapital och har även jämförts med dess respektive bransch. Vi finner bevis för att lönsamhetsmåttet räntabilitet på totalt kapital visar endast en signifikant förbättring då hänsyn inte tas till branschen under den tid då företaget ägs av riskkapitalbolaget. Rörelsemarginalen förbättras dock signifikant både med och utan bransch. Detta sammanfaller med att kapitalomsättningshastigheten försämras, då den signifikanta rörelsemarginalförbättringen inte lyckas skapa en signifikant förbättring i räntabiliteten. Vilket visar att riskkapitalbolagen är duktiga på att minska företagets kostnader men sämre på att nyttja företagets totala kapital effektivt. Utifrån ett agentperspektiv är det möjligt att det är lättare för riskkapitalbolagen att minska eventuella agentkostnader som belastar rörelsemarginalen men svårare att minska agentkostnader som är sammankopplade med nyttjandet av företagets totala kapital. Vi finner med andra ord ingen signifikant lönsamhetsförbättring i företagen på kort sikt. Däremot på längre sikt, det vill säga efter en börsintroduktion, ser vi en signifikant försämring i lönsamheten år tre. Detta kan bero på att rörelsemarginalens agentkostnader återigen infinner sig. Och även agentkostnader som är relaterade till kapitalomsättningshastigheten uppenbarar sig igen, då ledningen för det publika företaget investerar mer än vad försäljningen ökar. Sammanfattningsvis finner vi inga bevis för att riskkapitalbolagen på den svenska marknaden skapar en kortsiktigt eller långsiktig operativ lönsamhetsförbättring. Huruvida de påverkar avkastningen på eget kapital, det vill säga till ägarna låter vi vara osagt då detta inte omfattas av studien.

 • 154.
  Almén, Joakim
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ewald, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Makt- och statusbalans mellan gammalt och nytt: En undersökning av Nordeas kundcenter och relationen med de "gamla" lokalkontoren ser ut idag.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att konsumenters beteende förändrats genom den tekniska utvecklingen är inget nytt. Idag ställs höga krav på tillgänglighet och dygnet-runt-service vilket leder till att många branscher i Sverige måste anpassa sig. En av de stora investerarna inom IT är bankerna och ett direkt resultat av denna satsning är att det idag läggs ned allt fler lokalkontor till förmån för centraliserade IT-lösningar, såsom kundcenterenheter. Frågan är hur personalen på befintliga lokalkontor och kundcenter upplever denna utveckling. I denna studie undersöks relationen mellan Nordeas lokalkontor och kundcenter, om det finns motstånd till den pågående förändringen och om makt- och statusförhållanden mellan enheterna förändrats. Då kundcenteryrket är starkt förknippat med låg status torde detta påverka hur man från lokalkontoren ser på dessa centraliserade enheter som främst jobbar genom telefon. Syftet med denna studie var att genom semistrukturerade intervjuer med chefer och medarbetare på kundcenter samt motsvarande chefer och medarbetare på lokalkontor inom Sveriges största bank, Nordea, undersöka upplevelsen av förändringen med bakgrund av den pågående omfördelningen av kunder och hur detta har påverkat de respektive enheterna. Analysen visar att maktbalansen är på väg att ändras till kundcenters fördel, dit alltmer resurser och ansvar fördelas, medan lokalkontorens roll inom organisationen är på väg att förändras. Statusen har förbättrats för kundcenter de senaste åren men är alltjämt fortfarande relativt låg i förhållande till lokalkontoren. Motstånd till denna förändring uppfattades i intervjuerna och nya strategier för att komma åt resursen, kunderna, från lokalkontoren var tydliga.

 • 155.
  Al-Najafi, Noor
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Malhi, Navdeep
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Uppfattning av ledarskap: Skillnader och likheter mellan män och kvinnor i ledarpositioner2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Today organizations need different strategies and models that can help them to lead and being led to success. Throughout the years there have been discussions about what leadership should be enforced within organizations to increase efficiency. People have different views about what an efficient leadership should look like and who it should be conducted by. Perceptions about who should lead has contributed to that men gained support in achieving leader positions, but has on the other hand led to difficulties for women to reach leader positions. Today it can be perceived strange and unfamiliar for both men and women to see a woman in a leading position.

  This study takes a qualitative approach. We have interviewed eight leaders in the security business and have thereby been able to apprehend which abilities, practice and style of leadership the study participants are applying in their leading.

  The analysis of the interviews has shown both similarities and differences in between the male and the female participants. We can also conclude that women face greater resistance in their leadership, while men don’t experience the resistance, which aggravates women to climb higher in leading positions.

 • 156.
  Alnebo, Carl
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Von Sydow, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Effektiv repatriering: Outnyttjad eller överflödig resurs?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Internationella forskare har genom åren försökt få praktiker att inse hur mycket som finns att vinna på en tydlig och effektiv repatrieringsprocess, men få företag världen över verkar ha tagit fasta på råden och problemet med repatriater som inte känner sig uppskattade eller inte får tillräckligt stöd och slutar i bolagen är fortfarande aktuellt. Att undersöka om och hur de verktyg som tagits fram för att effektivisera repatrieringen används i multinationella bolag ger en djupare förståelse för repatrieringsprocessen och hur den nyttjas.

  Studiens syfte är att, genom intervjuer med hemkomna expatriater och ansvariga på personalavdelningen, utforska och beskriva repatrieringsprocessen på Ericsson ur ett organisations- och individperspektiv samt undersöka hur effektiv den processen är. Ericsson använder, trots sitt stora nyttjande av expatriater, ytterst få verktyg för att effektivisera hemkomsten. Studien visar också att det finns en rad verktyg som kan användas för att skapa en smidig och mer effektiv repatriering för både organisation och individ, men att varje företag måste välja ut de som passar verksamheten bäst och satsa på att ge det stöd som tas emot av de anställda.

 • 157.
  Alpi, Camille
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  How to attract and retain talents within the Biscuit Division of Groupe Danone2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A1268

  Problem: Groupe Danone is divided in 3 different divisions, 1° Fresh Dairy, 2°Beverages and 3° Biscuits and Cereal Products. The last division is facing a financial stagnation since a few years in Europe and different downsizing processes gave the division a poor employer image. The biscuit Division is not as attractive as other divisions and is therefore facing problems in attracting, recruiting and retaining talents within its business. Purpose: The purpose of the Master Thesis is to build a Marketing Plan on the subject: “How to attract and recruit talents within the Biscuit Division of Groupe Danone” Delimitations: The HR marketing Plan is made on a European level for the managing population. No information regarding the Danone Group compensation and benefits’ policy will be presented in this Master Thesis.

  Theories: Kotler’s Marketing Planning, Liger’s HR Marketing Strategy.

  The Approach: A qualitative method was chosen to do this research.

  Results: The research discusses human resources, external and internal attraction and communication. The research will first study the Biscuit Division’s situation in terms of human resources based on interviews made with HR and operational managers. In order to analyse this data theoretical references are used, Kotler’s Marketing Plan model and Liger’s Human Resources Marketing Strategy. The strengths, weaknesses,opportunities and threats of the division are being analysed. From then strategies and actions plan are being discussed to improve the division’s attractiveness.

 • 158.
  Alpi, Camille
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Soto, Per
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Fusionen mellan Volvo AB och Renault VI.: Hur man skapat en gemensam företagskultur2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  A1172

  Sammandrag

  Denna uppsats, Fusionen mellan Volvo AB och Renault VI, hur man skapat en gemensam företagskultur? behandlar ämnet företagskulturs-förändringar vid fusioner.

  Syftet med undersökningen är att studera hur Volvo gick tillväga för att skapa en gemensam företagskultur vid fusionen med Renault VI (Renault Véhicules Industriels). Undersökningen kommer att behandla ämnen såsom företagskultur, integrationsprocesser och förändrings-metoder vid fusioner. Vi kommer i uppsatsen att studera fusionen mellan två nämnda lastbilstillverkarna med hjälp av två teoretiska referenser, Gancels fyra integrationsfaser samt Bates tillvägagångs-sätt att genomföra en kulturell förändring. Med hjälp av ett flertal intervjuer med olika aktörer vid fusionen presenterar vi några verktyg som användes av Volvo för att implementera The Volvo Way (Volvos företagskultur) i Renault.

 • 159.
  Alsayfi, Arwa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Safar, Lana
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Orsaker till Polismyndighetens höga personalomsättning: En undersökande studie om varför poliser och civilanställda väljer att lämna Polismyndigheten och vid vissa tillfällen återvända.2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Antalet som väljer att lämna sin anställning inom Polismyndigheten ökar trots intentionen att anställa fler. Denna studie undersöker vilka skälen är för den utvecklingen och vilka skälen är för de som väljer att återvända till myndigheten. Forskningsfrågan behandlar vilka faktorer som bidrar till att anställda inom offentlig sektor väljer att säga upp sig från och återgå till myndigheten. Då tidigare forskning kring frivilliga uppsägningar pekar på motivation, fokuserar studien på tre teorier för att bättre förstå polisers och civilanställdas skäl. Dessa tre är Tvåfaktorsteorin, Self-determination theory och Public Service Motivation. Semistrukturerade intervjuer hölls med personer som vid tillfälle frivilligt avslutat sin anställning. Tre huvudfaktorer för uppsägning framträdde ur intervjuerna. Dessa var brist på uppskattning, brist på resurser och brist på fortbildning. Tre huvudfaktorer framträdde också för varför många av dem väljer att återgå till myndigheten, vilket var de stimulerande arbetsuppgifterna, den starka samhörigheten samt viljan att hjälpa, skydda och ställa till rätta.

 • 160.
  Altin, Love
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Risteski, Sinisha
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ägarstruktur och preferensaktier: En studie av ägarstruktur och dess påverkan på preferensaktiers volatilitet i svenska börsnoterade bolag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  For a long period, preference shares have been unusual in the Swedish market. However, the share is becoming more common and more of these are coming into the stock market. Because of the unusual nature of preference shares on the market, there is almost no research on them. Earlier research argues that many shareholders and a diversified ownership base lead to lower volatility by improving the quality of the price signal. In this paper, this hypothesis is examined by using Swedish ownership data on listed preference shares. Previous research has studied normal shares, but this study is instead investigating whether preference shares with its ownership structure does influence the volatility. In this study, except for the more traditional variables such as the number of owners, institutional ownership and foreign ownership, the use of ownership width is also addressed as an independent variable in relation to volatility. This study conclude that the ownership structure influences the volatility in preference shares.

 • 161.
  Altynnikova, Anastasia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sarampasina, Eugenia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Private Equity Ownership and its Effect on Underpricing: Evidence from Swedish IPOs2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Previous research shows that Initial Public Offerings (IPOs) are, on average, underpriced. For original shareholders and the company, underpricing means leaving money on the table. Thus, the first day return is important for investors and for the future performance of the company. There is less research on the ownership structure as a driver of underpricing. In this study we investigate whether private equity ownership reduces or increases underpricing in Sweden. Additionally, we examine if companies backed by young private equity firms have higher underpricing. We collect data from prospectuses of 104 Swedish IPOs between the years 2010-2016 and use OLS regressions to answer our hypotheses. The results suggest that PEbacked firms are less underpriced than non-backed firms. Furthermore we could not find any evidence that companies backed by young PE firms are more underpriced than companies backed by established PE firms. 

 • 162.
  Alvarez, Matilde
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Håkansson, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Revisorers åsikter om regel- (K2) respektive principbaserad (K3) redovisning: En undersökning om hur revisorer vägleder bolag vid valet av regelverk2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under 2004 började Bokföringsnämnden arbeta med nya regelverk för hur en redovisning skulle upprättas i Sverige. Projektet kallades för K-projektet. De nya regelverken började gälla den 31 december 2013. Små och medelstora bolag har efter regelverkens inträde möjligt att själva välja vilket regelverk de vill tillämpa. Studien undersöker revisorer synsätt på regel- (K2) respektive principbaserad (K3) och vilka kriterier som revisorer anser är avgörande när små och medelstora bolag ska välja redovisningsmetod. I studien används en kvalitativ metod där fyra revisorer har svarat på intervjufrågor inom ämnet genom tre personliga intervjuer och en skypeintervju. Studien har funnit att revisorerna har delade åsikter gällande de regel- och principbaserade regelverken samtidigt som det finns några kriterier en revisor tittar på innan vägledning vid valet av regelverk sker. De kriterier som används är: Storleken av bolag, typ av verksamhet bolaget arbetar inom och vilket regelverk kommer hjälpa bolaget att ge en så rättvisande bild som möjligt. 

 • 163.
  Alvin, Johan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Väst intar Öst : Scanias etablering av en bussfabrik i St Petersburg2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 164.
  Alvin, Johan
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gottwall, Erika
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  NPP och Stoneridge: Svenskt ledarskap i Estland2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since the fall of the Soviet Union, the Baltic countries, and primarily Estonia, have gone through some dramatic political and economical changes. The liberation, as well as the membership in the European Union, has increased the openness towards the west. The quickly expanding economy and the low wage rates have made Estonia a popular business partner, and companies from Sweden and other western countries, have moved their production, completely or partially, to Estonia. Although the transformation of Estonia has erased some of the differences between the country and the west, as well as some of the obstacles in making business with western NPP och Stoneridge countries, it is still important to acknowledge that many differences remain. For example it is reasonable to assume that the more than five decades long influence of the Soviet Union has left its marks on the Estonian culture and ways of living and doing business. In this thesis we will shed some light on cultural differences that are important to acknowledge when Swedish managers from Swedish companies, working in Estonia, are managing Estonian staff. We had the opportunity to collect the information for the thesis in cooperation with two Swedish companies, NPP and Stoneridge electronics, which both have moved parts of their production to Estonia. The thesis is based on interviews with the two Swedish managers, interviews with five Estonian employees of the two companies, and a questionnaire. To analyse the information we have used three of Geert Hofstedes dimensions of national culture; power distance, uncertainty avoidance and individualism/collectivism. Through the analysis we have come to the conclusion that Estonians are far more individualistic than the Swedes but that the differences in power distance and uncertainty avoidance are smaller. The high individualism shows, for example, through the low affiliation with worker unions in Estonia. Another sign of individualism is that Estonians show some difficulties in working as a team, and the workers are more focused on their own performance than on the groups. The high individualism may be a counter reaction to the ideal of communism forced upon the Estonians by the Soviet Union. The power distance is not very high in the two companies studied, and the study shows that the Estonians find their Swedish managers easy- going and that they are less afraid to express disagreement with their Swedish managers than had the manager been Estonian. The workers also express an interest in being included in the decision making in the company; this too indicates low power distance. The uncertainty avoidance in the companies shows for example in the detailed work descriptions and unwillingness to take own initiatives, but although we find the uncertainty avoidance to be higher in Estonia than in Sweden it is still quite low. We propose an internal program for employee development, in order to facilitate the work in Estonia for the companies, consisting of an opportunity to work at the Swedish plant, team working, and basic training in market economy.

 • 165.
  Al-walai, Sabrin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Snismark- Karlsson, Kimbo
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lönsamhet av CRM hos företag: En fallstudie på vilka mått företag i Sverige använder för att beräkna sin lönsamhet av CRM2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Customer Relationship Management (CRM) har beskrivits som en filosofi, en teknologi, en strategi, en process och ett IT-system. Det finns ingen allmängiltig definition av CRM vilket har lett till svårigheter att identifiera och definiera tillförlitliga mått vid mätning av dess effektivitet. Detta har lett till att företag skämtsamt brukar benämna att CRM står för ”Can‟t

  Really Measure”. Oavsett har flertalet modeller, mått och system tagits fram för att kunna göra CRM-insatser mätbara. Ett sätt att mäta CRM som förespråkas är användningen av en kombination av finansiella (försäljningstillväxt, ROI) respektive icke-finansiella (kundnöjdhet, kundlojalitet m.m.) mått. Denna studie undersöker hur sju stora företag i Sverige inom varierande branscher mäter och definierar sina CRM-aktiviteter. Studien utforskar även vilka mått som företagen anser är mest relevanta och vad som är målet med deras CRM-program. Studien visar att företagen mäter sina CRM insatser på olika sätt och med fokus på olika mått. 6 av de 7 studerade företagen fokuserar på finansiella mått och kundnöjdhet. 5 av 7 mäter inte kundlojalitet som företagen själva i sina definitioner av CRM anser är viktigt. Ingen av företagen prioriterar mätning av medarbetarnöjdhet, belöningsprogram eller företagskultur som är en del av den grundläggande infrastrukturen bakom CRM vilket är några av de mått som lägger grunden för att skapa förståelse för CRM på högre nivåer inom företagen. Skillnaderna i definitionerna från de studerade företagen stärker att det inte finns en allmängiltig betydelse av CRM.   

 • 166.
  Amanatidou, Elisabet
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Andersson, Kristina
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Vad var det som SAS egentligen?: Hur hanterar SAS kundens synpunkter?2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När kunden upplever ett missnöje över den tjänst de erhållit väljer somliga att kontakta någon på företaget för att framföra sina synpunkter och åsikter angående det som de upplevt som bristande i tjänsten. Frontlinepersonal är oftast de som har den första kontakten med kunden och som då tar emot kundens synpunkter. Denna information som kunden ger är viktig för företaget att ta tillvara på för att i ett senare skede eventuellt kunna använda informationen till förbättring av tjänstekvalitén. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur frontlinepersonalen inom SAS hanterar kundernas åsikter och synpunkter. För att genomföra undersökningen intervjuades sju anställda vid SAS servicedisk på Arlanda. Frontlinepersonalen hanterar informationen genom att antingen skriftligt dokumentera, muntligt rapportera eller enbart lyssna på kunden. Denna studie visar att information går förlorad då frontlinepersonalen dokumenterar främst för att kortsiktigt lösa kundens problem och inte är medvetna om hur denna information kan användas inom företaget för att på lång sikt förbättra tjänstekvalitén och i högre grad tillfredställa kundens förväntningar.

 • 167.
  Amanda, Bergman
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gustaf, Törnqvist
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kunskap i Företag: En Studie över Kunskapsöverföring och dess Hinder i Virtuella Team2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Globaliseringen har blivit något företag måste ha i åtanke när de opererar på den internationella marknaden. Detta innebär att Transnationella företag i dag är vanligt och dessa arbetar i virtuella team vilka stöter på andra problem än team som arbetar på samma fysiska plats. Denna studie undersökte vilka hinder i överföringsprocessen virtuella team ställs inför och om dessa hinder skiljer sig från de hinder som team som arbetar på samma fysiska plats ställs inför. Detta utfördes genom en fallstudie av två företag, ett i Sverige och ett i USA, som nyligen hade slagits samman till följd av ett uppköp. Företagen agerade som ett Transnationellt företag som arbetade i virtuella team på den globala marknaden. Resultatet av undersökningen visade att de huvudsakliga hindren i kunskapsöverföringsprocessen skilde sig något åt i virtuella team jämfört med team som arbetar på samma fysiska plats. Studien fann att de främsta hindren i kunskapsöverföringsprocessen i virtuella team är kausal tvetydighet, sändarens brist på motivation och komplicerade relationer mellan källan och mottagaren. 

 • 168.
  Amao, Fumilayo
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hakala, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  ”Vi jobbar med hela världen i princip”: Internationaliseringens betydelse för organisationskulturen och strukturen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler företag väljer att expandera och öppna upp kontor i nya länder, vilket inte alltid sker helt oproblematiskt. Vid en expansion till ett nytt land sker en internationalisering som innebär en ny intern miljö med en organisationskultur och struktur som växer fram på den specifika enheten, men också en extern miljö bestående av marknaden där enheten är verksam. I denna studie har en kvalitativ fallstudie genomförts av det svenska företaget Hansoft. Internationaliseringen har undersökts i termer av interna och externa miljöer. Interna miljöer innefattar den lokala organisationskulturen på enhetsnivå, och externa miljöer dess marknader – Japan, USA och Sverige. Syftet var att ta reda på om Hansofts expansion har påverkat organisationskulturen och organisationsstrukturen på företagsnivå. Genom intervjuer med tre stycken tidigare anställda på Hansoft visade det sig att internationaliseringen inte har haft någon större inverkan på organisationskulturen och strukturen i helhet. Organisationskulturen på Hansoft präglas av teamwork och flexibilitet, såväl före som efter internationaliseringen, samt både enhets- och företagsnivå. Den enda direkta konsekvensen av internationaliseringen var ökad formalisering som ledningen framhävde vid expansion till USA. Strukturen i företaget innehar tydliga egenskaper med en organisk struktur och uppmuntrar en öppen kommunikation – även detta var oförändrat i och med internationaliseringen. Hansoft har dock inte genomgått en vanlig internationalisering i den bemärkelsen att de mött nya marknader och öppnat upp större kontor. Anledningen till deras expansion var att komma närmre de kunder som företaget redan hade, vilket kan vara en orsak till att internationaliseringen inte påverkat Hansoft mer än vad den gjort. Resultatet av den här studien indikerar att mindre företag som flyttar över sin verksamhet till nya länder, inte genomgår någon större förändring gällande organisationskultur och organisationsstruktur. 

 • 169.
  Ambros, Joel
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ekesiöö, Mattias
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Extern Rotation + Revisionsbyråer = ?: en studie om revisionsbyråernas syn på Sabanes-Oxley Acts eventuella implementering av en extern rotation2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  A1189

  Problem: Revisionsbyråernas syn på Sabanes-Oxley Acts eventuella implementering av en extern rotation.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en eventuell extern rotation,enligt Sarbanes-Oxley Act, bedöms påverka de fyra stora revisionsbyråerna i Sverige. Som bisyfte vill vi ta reda på de positiva och negativa synpunkter som revisionsbyråerna har kring Sarbanes-Oxley Act.

  Avgränsning: I vår uppsats kommer vi inte att ta upp eventuella lagändringar i EU och Sverige som berörts av Sarbanes-Oxley Act.

  Teori: Teorin kommer att redovisa tidigare artiklar, studier samt utredningar som genomförts med hänvisning till extern rotation. Vi kommer att framföra synpunkter från tre artiklar som behandlar ämnet, en utredning som senaten efterfrågat av United States General Accounting Office samt en studie från Spanien, Italien och Singapore.

  Metod: Vi använde oss av en kvalitativ studie som är baserad på intervjuer och sekundärdata.

  Resultat: Avslutningsvis kan vi se tecken på att en eventuell extern rotation bedöms påverka revisionsbyråerna på ett negativt sätt. Lagförslaget om extern rotation framstår mer som ett försök från de amerikanska myndigheterna att skrämmas och visa att de verkligen menar allvar, än att det kommer implementeras.

 • 170.
  Ambros, Joel
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Johansson, Fredrik
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Svensk kod för bolagsstyrning: En studie av kodens efterlevnad2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa hur de mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsens A-lista har valt att tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. Detta utförs genom att kartlägga eventuella avvikelser från koden samt dess motiveringar Vidare studeras samband mellan bolagens tillämpning av koden, och hur ägarstrukturen i bolagen ser ut. För att åstadkomma detta används exit- och voiceteori. Informationen har inhämtats genom en omfattande granskning av berörda bolags årsredovisningar samt bolagsstyrningsrapporter. Resultatet visar på att tillämpningen av koden varierar mellan olika bolag. Vidare kan vi dra slutsatsen att bolag med en stor ägare avviker mer frekvent från koden än bolag med mer utspritt ägande.

 • 171.
  Amid, Javad
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Hadjikhani, Amjad
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The State, Technological Capacities and Technical Exchange in Iran: An Interdisciplinary Approach2005In: The Role of State in West Asia, Tauris, London , 2005, p. 194-Chapter in book (Other academic)
 • 172.
  Amid, Javad
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Hadjikhani, Amjad
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Trade, Industrialization, and the Firm in Iran: The impact of government on Business2005Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  This book seeks to find out how government interventions affect the performance of an economy. It develops notions on trade, industrial sector, and firms and examines them for the case of Iran. The analyses suggest that the excessive interventions of the Iranian government in trade and industrial sectors resulted in small benefits at high costs. Government interventions, for example, reduced the incentives of firms to undertake technological investments. They rather invested to increase their political competencies and aimed at short-term profits. Low technological investment is argued to have been one of the major reasons behind the poor performance of industrial sector in Iran.

 • 173.
  Amina, Abdulrahman
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lotta, Mähönen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Internprissättning i internationella läkemedelskoncerner2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 174.
  Amin-Javahery, Ali
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Roberto, Oskar
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Projektledning och förändringsarbete: En studie av en projektledarutbildning2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 175.
  Amuakwa-Mensah, Franklin
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Department of Economics; Africa Centre for Applied Economics and Policy Research.
  Marbuah, George
  Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Department of Economics; Africa Centre for Applied Economics and Policy Research.
  Marbuah, Dinah Ani-Asamoah
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Re-examining the Determinants of Non-Performing Loans in Ghana's Banking Industry: Role of the 2007-2009 Financial Crisis2017In: Journal of African Business, ISSN 1522-8916, E-ISSN 1522-9076, Vol. 18, no 3, p. 357-379Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper uses robust econometric methods to estimate the determinants of non-performing loans (NPLs) with a specific focus on the role of the 2007-2009 financial crisis in explaining NPLs in the banking industry of Ghana. Findings suggest that non-performing loans are significantly affected by bank-specific, industry, and macroeconomic variables. We observed heterogeneity in the determinants of NPLs for sub-samples of the data. The effect of the financial crisis on NPLs is observed to be conditional on the level of credit risk in our sub-sample analysis. The results from the impulse response corroborate that of the regression estimation.

 • 176.
  An, Viktor
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Svensson, Calle
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Employer Branding: En multipel fallstudie om hur banker arbetar med att attrahera och behålla medarbetare ur generation Y2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Employer Branding entails the strategic process of attracting and retaining both current and potential employees. Changes in the labor market force organizations to adapt to entice more competent prospects than rival organizations. One of these changes is the growing representation of generation Y in the labor market.  Generation Y´s employer preferences are different from previous generations, placing pressure on organizations to conform to generation Y to maintain future competitiveness. From a global perspective, the banking industry has received a great deal of negative publicity during recent years, complicating the recruitment of competent employees. The purpose of this paper is to investigate how organizations in the banking industry utilize their employer branding to attract and retain employees from generation Y. We have chosen to investigate our question through a statistical survey and semi-structured interviews with two of the most popular banks in Sweden. In total, two office managers and three employees from generation Y participated in the survey.

  The results have shown that the participating banks are aware of the values that are considered attractive among generation Y. By prioritizing internal mobility within the organization, employees can develop both personally and professionally, conditions that facilitate longer lasting careers.

 • 177.
  Ancikevics, Zigmunds
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lagat, Nelly Chemutai
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Talent attraction in Swedish Gaming Industry: An exploratory study.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Researchers and practitioners have both acknowledged the importance of attracting the right employees. The study aims to explore and analyze how Swedish gaming start-ups attract talent. The authors investigated eight gaming companies based in Sweden, conducting semi-structured interviews with founding team or management team that were responsible for talent attraction in their respective companies. Study draws on theory of employer brand and examines how game development start-ups overcome their challenges in employee attraction context. Results of the research show that most gaming companies offer variety of employment benefits described in employment brand theory, but for them to have a competitive advantage, they should incorporate innovative new ideas in talent attraction. We propose an ‘employer innovation matrix model’ that can be a strategic talent attraction planning tool for companies.

 • 178.
  Anderberg, Emma
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Öhman, Maria
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  På återseende om 20 år?: En studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföring2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svensk titel:  På återseende om 20 år?Hur hålls relationen mellan kund och företag vid liv på en sällanköpsmarknad?- en studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföringEngelsk titel:  Will we meet again in 20 years?How does the relationship between a customer and company survive on a “rarely buying market”? – a study of the relationship marketing of HusmanHagberg Författare:   Emma Anderberg och Maria ÖhmanFärdigställd:  2007Handledare:  Nazeem Seyed-MohamedAbstract:During recent years a focus on the development of good and long-term relationships with the customers has replaced the single transactions that which have been the goal when using traditional marketing methods. To succeed on a tough and competitive market it is important for companies to develop good and long-term relationship with their customers. Working with relationship marketing within the estate agent market is especially complicated in many ways. An estate agency is a service company and works as a middleman between a buyer and a seller and therefore has a complicated relationship to its costumers. Further, estate agents work on a so called rarely buying market and that complicates the relationshipbuilding even more due to the time aspect. By using effective relationship marketing tools estate agencies can keep these costumer relationships more alive between the end of the first transaction until next time the costumer is in need of an estate agent.  The aim of this thesis is to investigate how the estate agency HusmanHagberg should design its relationship marketing in the best way to maintain and increase the relationship with its rarely buying costumer.  Through interviews with Lennart Hagberg, MD, and Åsa Davidsson, Manager of Marketing, data about the estate agent market and the organisation HusmanHagberg has been collected. Since HusmanHagberg is a franchise company, four case studies are included in the thesis to describe the daily activities at the different agencies. Results from a customer questionnaire HusmanHagberg uses are also provided in the empirical part of the thesis. Together with the theory it will be analysed and finally a conclusion and recommendations will be given based on this data.         The thesis shows that HusmanHagberg experiences problems in the phase of implementation when the marketing message and measures are to be accepted by the different franchise offices around the country. Today the franchise offices work with their marketing in diverse ways. This result in a gap between the strategic plan that the marketing function at the head office provides and the actual marketing activities that the different offices use on a day to day basis. Keywords: Relationship marketing, “rarely buying market”, safety, customer loyalty, customer satisfactionSammanfattning:Under senare år har betoning på att utveckla goda och långsiktiga relationer med kunderna ersatt den traditionella marknadsföringens engångstransaktioner.  För att stå sig på en hårt konkurrensutsatt marknad är betoningen på att utveckla goda och långsiktiga relationer viktigt för att skapa mervärde både för företaget såväl som för kunden. Arbetet med relationsmarknadsföring inom just mäklarbranschen är speciell på många sätt. En mäklarfirma är ett tjänsteföretag som har ett komplicerat förhållande till sina kunder då de fungerar som en mellanhand mellan två parter, en köpare och en säljare. Vidare arbetar mäklarna på en så kallad sällanköpsmarknad vilket medför komplikationer i relationsbyggandet med kunderna på grund av tidsaspekten. Men med hjälp av effektiv relationsmarknadsföring kan fastighetsmäklarföretag hålla relationen med kunden vid liv från det att transaktionen är avslutad till nästa gång kunden är i behov av mäklare.  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fastighetsmäklarföretaget HusamanHagberg skall utforma sin relationsmarknadsföring på bästa sätt för att underhålla och förstärka relationerna med sina sällanköpskunder. Genom intervjuer med VD:n Lennart Hagberg och Marknadschef Åsa Davidsson insamlas information om fastighetsmäklarmarknaden samt HusmanHagbergs organisation. Eftersom HusmanHagberg är ett franchiseföretag inkluderas även fyra casestudier där den dagliga verksamheten i fyra olika kontor beskrivs. Även en genomförd kundundersökning från HusmanHagberg ligger till grund för empirin, som med koppling till teorin analyseras och slutligen görs slutsatser och rekommendationer utifrån detta material.  Studien visar på att problematiken för HusmanHagberg uppstår i implementeringsskedet då marknadsföringsbudskap och åtgärder skall anammas av de olika franchisekontoren runt om i landet. Franchisekontoren arbetar idag på väldigt olika sätt med sin marknadsföring. Detta resulterar i att det finns ett glapp mellan de strategiska åtgärderna och de operativa åtgärderna i kedjan som bör ses över.Nyckelord:  Relationsmarknadsföring, sällanköpsmarknad, trygghet, kundlojaitet, kundnöjdhet

 • 179.
  Andergren, Edvin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lager, Hannes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  En het marknad: en flerfallsstudie om hur svenska kraftvärmeverk uppnår optimerad lagernivå2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige har ett av de mest utvecklade fjärrvärmenäten i världen. För att försörja privatpersoner, företag och industrier med energi genom detta nät förbrändes cirka 7,5 miljoner ton avfall i svenska kraftvärmeverk under 2017. Detta innebär ett omfattande arbete för dessa kraftvärmeverk för att tillse att rätt mängd avfall budgeteras för och förbränns. Särskilt eftersom oönskade lagernivåer får ekonomiska konsekvenser och efterfrågad energi i hög utsträckning styrs av väderförhållanden. Genom en kvalitativ metod syftar denna studie att undersöka hur svenska kraftvärmeverk arbetar för att uppnå optimerad lagernivå. Med inspiration från Wu’s (2007) teoretiska modell för socialt kapital och konkurrenskraft utvecklas en analysmodell för att svara på studiens syfte och forskningsfråga. En flerfallstudie genomförs på tre stycken svenska kraftvärmeverk med varierande storlek och geografisk placering för att ge en heterogen bild av marknaden. Resultatet visar att ett utvecklat socialt kapital, en väl fungerande försörjningskedja och vedertagna rutiner vid osäkra förhållanden gentemot utbytespartners hjälper svenska kraftvärmeverk att uppnå en optimerad lagernivå. Studien föreslår att en högre grad av informationsdelning kraftvärmeverk emellan möjligtvis hade effektiviserat arbetet än mer.

 • 180.
  Anderkrans, Rickard
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Cavallin, Jakob
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Aktieavkastning efterföljande företrädesemissioner på Stockholmsbörsen: Utvärdering av defensiva och offensiva motiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den svenska aktiemarknaden har på senare år sett en ökning av antalet företrädesemissioner. Tidigare forskning kring marknadens mottagande av nyemissioner indikerar en negativ aktieprisutveckling. Teorierna bakom denna reaktion tenderar baseras på informations-asymmetri eller kapitalstruktur, men bolagens bakomliggande motiv negligeras ofta. Forskningsområdet är välstuderat ur ett internationellt perspektiv, men få studier har genomförts på den svenska marknaden. Denna studie undersöker företrädesemissioners generella aktiepriseffekter, men utvärderar även emissionernas bakomliggande motiv, vilka kategoriseras som antingen defensiva eller offensiva. Med syfte att undersöka företrädesemissioners aktiekurspåverkan på den svenska marknaden, både vid annonseringstillfället och det efterföljande året, utformas en eventstudie. Eventstudien består av 107 företrädesemissioner annonserade av företag på Nasdaq OMXS samt First North mellan 2006–2014 och undersöker abnormal avkastning. Resultatet visar att bolag som genomför företrädesemissioner generellt genererar abnormal negativ aktieavkastning ett år efterföljande annonsering och att reaktionen är starkare för mindre bolag. På kort sikt kan ingen signifikant abnormal aktiereaktion uppmätas, ingen skillnad i abnormal aktieavkastning kan heller fastställas mellan defensiva och offensiva emissionsmotiv.

 • 181.
  Andersen, Anna-karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Melin, Therése
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Orosmoln över tjänsteavtal: En avtalsanalys inom molntjänster2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Molntjänster är aktuellt inom IT-området och spås skall komma att förändra sättet på vilket vi använder oss av datorer och internet. Fler och fler företag beslutar att köpa in sådana tjänster bland annat på grund av en kostnadseffektivisering av IT-hanteringen. I ett molntjänstavtal läggs grunden för vad som förväntas av köpare och säljare vid köp av molntjänster. På grund av den växande användningen av dessa tjänster och dess relativt nya intåg på marknaden har vi granskat två av de största aktörernas molntjänstavtal med syftet att identifiera och diskutera riskerna förknippade med avtalen. Utifrån de risker vi upptäckt ges därefter förslag till en blivande molnkund på överväganden som denna kan ha användning av vid avtalsskrivandet med en molntjänstleverantör.

  För att undvika olägenheter ger vi som förslag till en blivande molnkund att exempelvis svarstiden med fördel kan föras in i parternas avtal. Vidare bör kunden vara uppmärksam på leverantörens eventuella rätt till ensidiga ändringar i avtal och tjänst och kunden bör överväga vilka konsekvenser detta kan ha för dess företag samt i vilken utsträckning ändringar kan accepteras. Uppmärksam bör även den blivande kunden vara på de långtgående ansvarsfriskrivningar som leverantörerna gör då detta till viss del kan minska dess incitament att upprätthålla en hög servicenivå.

  De granskade avtalen var i stora drag relativt lika varför vi har anledning att tro att fler molnavtal ser ut på ett liknande sätt. Det innebär att de överväganden som diskuterats i samband med uppsatsens aktuella avtal, även torde kunna appliceras på andra molntjänsteavtal.

 • 182.
  Andersen, Frans
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Fagersand, David
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forecasting commodities: - A study of methods, interests and preception2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to investigate reasons for variation in accuracy between different forecast methods by studying the choice of methods, learning processes, biases and opinions within the firms using them; enabling us to provide recommendations of how to improve accuracy within each forecast method. Eleven Swedish and international companies that are regularly forecasting commodity price-levels have been interviewed. Since there is a cultural aspect to the development of forecast methods; the authors have chosen to conduct a qualitative study, using a semi-structured interview technique that enables us to illustrate company-specific determinants. The results show that choice of methods, learning processes, biases and opinions all have potentially substantial implications on the accuracy achieved. The phenomena’s individual implication on accuracy varies amongst method-group.

 • 183. Andersen, Poul
  et al.
  Anderson, Helén
  Halinen, Aino
  Havila, Virpi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tackling Dynamics in Business Networks1994In: 10th Annual IMP Conference, Groningen, 1994Conference paper (Refereed)
 • 184.
  Andersen, Poul H.
  et al.
  Aalborg Univ, Fibigerstr 11, DK-9100 Aalborg, Denmark..
  Åberg, Susanne
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Big-science organizations as lead users: A case study of CERN2017In: Competition & change, ISSN 1024-5294, E-ISSN 1477-2221, Vol. 21, no 5, p. 345-363Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the role of big-science organizations in a lead-user context. Lead users are valuable for suppliers because they are active in co-developing products and foreshadowing market needs. Big-science organizations represent a special breed of co-developers, as their demands are not necessarily the avant-garde of a coming market. Yet, they may provide a valuable test bed for suppliers because they are pushing the boundaries of technological capacities and, thus, challenging suppliers' talents. They are also prestigious collaboration partners that help producers to be acknowledged as being at the forefront of technology. They are often deeply engaged in their suppliers' manufacturing and development activities, which is seen as a characteristic of the customer-active paradigm upon which the lead-user notion builds. This paper investigates whether and how interacting with the European Organization for Nuclear Research concerning their development needs may contribute to suppliers' innovation. We ask the question: What characterizes interactions with big-science organizations as a type of lead user, and how do these characteristics impact the potential innovation benefits accruing to the suppliers?

 • 185. Andersen, Poul Houman
  et al.
  Medlin, Christopher
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Törnroos, Jan-Åke
  Re-appraising interaction and process for industrial network research: Thefuture plunging mirror hall metaphorIn: Industrial Marketing Management, ISSN 0019-8501, E-ISSN 1873-2062Article in journal (Refereed)
 • 186.
  Andersen, Poul Houman
  et al.
  Aarhus University, School of Business and Social Scieces, Department of Business Administration.
  Åberg, Susanne
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Pump up the volume: fluid and firm mechanics for engaging the sociotechnical in developing economies2013Conference paper (Refereed)
 • 187. Andersen, Poul Houman
  et al.
  Åberg, Susanne
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Selling to the Base of the Pyramid2013In: Mercury Magazine, ISSN 2001-3272, no 4, p. 58-63Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 188.
  Anderson, Bo
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Some sources of action theory for organization research1999Report (Other scientific)
 • 189.
  Anderson, Bo
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Some sources of action theory for organization research1999Report (Other academic)
 • 190. Anderson, Helén
  et al.
  Andersen, Poul
  Havila, Virpi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Salmi, Asta
  Business Network Dynamics and M&As: Structural and Processual Connectedness2000In: 16th Annual IMP Conference, Bath, 2000Conference paper (Refereed)
 • 191. Anderson, Helén
  et al.
  Dahlin, Peter
  Havila, Virpi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Holtström, Johan
  Öberg, Christina
  Corporate Restructuring and Interconnectedness of Customer and Supplier Relationships2011Conference paper (Refereed)
 • 192. Anderson, Helén
  et al.
  Dahlin, Peter
  Havila, Virpi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Holtström, Johan
  Öberg, Christina
  Corporate Restructuring and Interconnectedness of Customer and Supplier Relationships2011Conference paper (Refereed)
 • 193. Anderson, Helén
  et al.
  Dahlin, Peter
  Havila, Virpi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Holtström, Johan
  Öberg, Christina
  Including customers and suppliers in the understanding of mergers and acquisitions2015Conference paper (Refereed)
 • 194. Anderson, Helén
  et al.
  Dahlin, Peter
  Havila, Virpi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Holtström, Johan
  Öberg, Christina
  The stake of customers and suppliers in mergers and acquisitions2016Conference paper (Refereed)
 • 195. Anderson, Helén
  et al.
  Havila, Virpi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Role and Position - Understanding Dynamics in Networks1993In: 9th Annual IMP Conference, Bath, 1993Conference paper (Refereed)
 • 196. Anderson, Helén
  et al.
  Havila, Virpi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Andersen, Poul
  Halinen, Aino
  Position and Role: Conceptualizing Dynamics in Business Networks1998In: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, E-ISSN 1873-3387, Vol. 14, no 3, p. 167-186Article in journal (Refereed)
 • 197. Anderson, Helén
  et al.
  Havila, Virpi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Holtström, Johan
  Are Customers and Suppliers Part(icipants) of a Merger or an Acquisition? - A Literature Review2003In: 19th Annual IMP Conference, Lugano, 2003Conference paper (Refereed)
 • 198.
  Anderson, Helén
  et al.
  Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Havila, Virpi
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Nilsson, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  A Stakeholder Approach to Mergers and Acquisitions2013In: Mergers and Acquisitions: The Critical Role of Stakeholders / [ed] Helén Anderson, Virpi Havila, Fredrik Nilsson, Routledge, 2013, p. 1-14Chapter in book (Other academic)
 • 199.
  Anderson, Helén
  et al.
  Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Havila, VirpiUppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.Nilsson, FredrikUppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Mergers and Acquisitions: The Critical Role of Stakeholders2013Collection (editor) (Other academic)
 • 200. Anderson, Helén
  et al.
  Havila, Virpi
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Salmi, Asta
  Can You Buy a Business Relationship? On The Importance of Customer and Supplier Relationships in Acquisitions2001In: Industrial Marketing Management, Vol. 30, p. 575-586Article in journal (Refereed)
1234567 151 - 200 of 8301
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf