uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1234567 151 - 200 of 2866
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 151.
  Anton, Felicia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Språkets betydelse- Nyanlända invandrarelever i den svenska skolan: Mottagande-Kartläggning-Integration2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to highlight the importance of language in the integration of newly arrived immigrant students . I examine how the students perceive their reception in the Swedish school and how or if the teacher charts the student's language and knowledge . Results are based on information from personal interviews and how this information correlates with my chosen theory. I used a theoretical framework of Lev Semenovich Vygotsky , a recognized educational theorists .

   

  The results of my study show that the responses from my interviews is consistent with my chosen theory : that environment and development go hand in hand. I have concluded that the receipt , identification and integration is of paramount importance to the linguistic development of a newly arrived immigrant students and its continued inclusion in the Swedish school system when a child's development has been shown to occur in interaction with its environment.Keywords: Reception,Mapping, newly arrived immigrant students ,integration

 • 152.
  Antoniadou, Irini
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Medarbetarskap i ett Lean Healthcare perspektiv: Lärande, reflektion och utveckling2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  This study highlights the basic concepts that form the backbone of the modern organizational model "Lean Healthcare". This organizational model is currently used within the Swedish health care, and is born of "Lean Production", described as a holistic system that must penetrate the entire organizational culture if it will be successful. This, together with an educational example of implementation of Lean Healthcare at a university hospital, discussed and related to theories of "employee" and "reflective practice".

  The goal is to explore the development and educational consequences of Lean Healthcare and its relationship to the ideas that are the concepts of "employee" and "reflective practice". The methods used for the study was a literature review and an observation survey that took place during an educational day at a hospital in central Sweden, when a group of staff was introduced to "Lean Healthcare and its practice." The educational tools used during the educational day are called

  Lean game which is developed by a healthcare developer at the hospital's development unit, based on the organizational model Lean Healthcare.

  The results emerged from the literature review and the observational survey, which point out a perception among staff that Lean Healthcare can be a learning organization model, in which they can experience to their ability of contribution to the development and improvement of their work situation, and therefore ensure the continuous improvement. Employees have a natural need to be noticed in their work. Being noticed is a decisive element for an employee to feel involvement. When feeling involved, it becomes easier for the employee to embrace the responsibilities related to their task.

   

 • 153.
  Appelgren, Elin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Nygårds, Emelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Utgång eller utveckling?": -En fallstudie om vilket lärande som kan upptäckas i förskolans hall.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vissa ser förskolans hall som en passage mellan inne och ute. Andra ser förskolans hall som en miljö att utvecklas i. Medan vissa ser hallen som en stressig rutinsituation som endast är en övergång till något annat. I denna studie utgår vi ifrån att hallen är en plats för lärande. Syftet med denna fallstudie är att undersöka vilka läroplansmål som stöds vid rutinsituationer i förskolans hall. Vi vill studera om barn upplever något lärande i rutinsituationer och i så fall vad för lärande. Vi frågar oss Hur upplever barn förskolans hall som lärandemiljö? samt Vilka av läroplanens mål berörs i förskolans hall? För att undersöka detta har vi valt att använda oss av intervjuer och observationer som metod. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet som innebär att utveckling och lärande sker när människor samspelar. Studien gjordes endast på en förskola och resultatet kan därför inte appliceras på svenska förskolor generellt. Studiens intervjuer visade att flertalet barn var överens om att det i hallen går att lära sig klä av och på sig. Resultatet av studiens observationer visade att det kunde ske många olika former av lärandetillfällen utifrån läroplanens mål i förskolans hall. De ämnen som berördes var bland annat matematik, naturvetenskap, språk och motorik. 

 • 154.
  Appellund, Mikaela
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hochhalter, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  ”Sitt still!”: En kvalitativ studie av lärares strategier och inställningar till arbete med elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ADHD är idag en relativt vanlig beteendestörning bland barn och unga. Ofta behandlas detta med psykotropisk medicin, men även kognitiv beteendeterapi och mindfulness hör till de möjliga behandlingsformer som finns. Denna studie undersöker genom intervjuer vilka strategier lärare använder sig av i klassrumssituationer med elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden. Resultatet sorteras in i två kategorier, reaktiva och proaktiva strategier och tolkas sedan i relation till lärarnas inställningar till att undervisa elever med ADHD. Här utgås det antingen från synen på ADHD som unik möjlighet för eleven, eller ADHD som hinder för eleven. Enligt tidigare forskning finns det belägg för hypotesen att en positiv inställning vanligen förutsätter proaktiva strategier i klassrummet, medan en negativ inställning ofta resulterar i reaktiva strategier. Denna studies resultat visar däremot att de intervjuade lärarna ger betydligt mer tid åt att berätta om proaktiva strategier, men samtidigt ser ADHD som ett hinder i klassrummet.

 • 155.
  Arias Olsson, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Corporate social responsibility och lärande: En kvalitativ studie om hållbart företagande och dess påverkan på lärande i arbetslivet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur anställda upplever att arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR) påverkar lärandet på arbetsplatsen. Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur arbetet med CSR upplevs påverka lärandet inom en organisation. Studien grundar sig på kvalitativ forskningsintervju  med fem anställda på ledningsnivå inom fem olika organisationer. De fem anställda som intervjuas arbetar alla med ansvar för CSR inom medelstora till stora organisationer som uttalat arbetar med CSR. De teoretiska utgångspunkter som används i studien är främst Per-Erik Ellströms perspektiv på lärande i arbetslivet och denna används även som ett verktyg för att analysera det insamlade datamaterialet.

  Genom den utförda undersökningen framgår det att CSR faktiskt påverkar lärandet inom en organisation. Studien visar att den komplexa naturen hos begreppet CSR ger utrymme för lärande inom arbetet med CSR men visar även att det finns en ambivalens i de upplevelser som framgått om huruvida CSR som begrepp verkligen bidrar till lärande på arbetsplatsen. Dock visar studien på att det finns potential till lärande i arbetet med CSR.

 • 156.
  Arnberg, Rickard
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Thunqvist, Josefin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Vadå undervisning? Dom är väl för små för att lära sig så här mycket saker?": En kvalitativ studie om förskollärares och förskollärarstudenters uppfattning av begreppet undervisning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare och förskollärarstudenter uppfattar begreppet undervisning samt hur de anser att undervisning kan bedrivas i förskolan, vidare presenteras även de skillnader som går att utläsa mellan dessa två respondentgrupper.Studiens teoretiska ramverk utgörs av det sociokulturella perspektivet, forskning kring undervisning och lärande ur ett didaktiskt perspektiv samt definitioner av begreppet undervisning. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där semistrukturerade intervjuer använts för att samla in empiri som bearbetats genom en analytisk induktion.Resultatet visar att förskollärarstudenter ställer sig skeptiska till användandet av begreppet undervisning då det uppfattas kravfyllt och associeras med en mer strikt planerad verksamhet. Förskollärare uppvisar däremot en mer pragmatisk syn på begreppet och ser generellt inga problem med att använda sig av det i förskolan. Vidare gick att urskilja paralleller mellan förskollärare och förskollärarstudenters uppfattning av begreppet undervisning och hur den kan bedrivas vilket exempelvis yttrar sig genom att förskollärarstudenters mer negativa uppfattning av undervisning gör dem mindre benägna att vilja undervisa i förskolan.

 • 157.
  Arnqvist, Anders
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Centre for Educational Management.
  Malmberg, Kristina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Centre for Educational Management.
  Ledning i förskolan: Villkor och uttryck2019 (ed. 1)Book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Under de senast decennierna har förskolan i Sverige och Norge varit föremål för flera större förändringar. Genom en rad reformer har förskolan och dess styrning förändrats på ett genomgripande sätt, vilket naturligtvis också har betydelse för hur ledning och styrning i förskolan omformas och utövas.

  Med denna antologi vill vi bidra med kunskap om hur villkor och uttryck för ledning i förskolan har förändrats och omformats under de senaste decennierna. Undersökningar genomförda i Sverige och Norge utgör underlag för de olika bidragen i den här antologin och berör teman som: villkor för förskolechefens uppdrag och ansvar, dilemman och utmaningar, kunskaper och traditioner, förväntningar och förändringsarbete. De sätts alla in i sitt kontextuella sammanhang och knyts till tidigare forskning på området.

  Boken är i första hand tänkt att användas i utbildningar för förskolans ledare som rektorsprogrammet, fortbildningar för förskolechefer men även i rekryteringsutbildningar. Men också för kompetensutveckling i målgruppen yrkesverksamma förskolechefer.

  Bokens redaktörer och författare är verksamma vid universitet i Sverige och Norge och har rik erfarenhet av frågor som rör förskolans ledning och styrning i utbildnings-, utvecklings- och forskningssammanhang.

 • 158.
  Aronson, Frida
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Cedervall, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att lära sig en yrkesidentitet: en kvalitativ studie om hur nyutexaminerade sjuksköterskor skapar sin yrkesidentitet2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar lärande av yrkesidentitet, vilket betraktas som något som både skapas och upprätthålls i en specifik yrkespraktik. Syftet är att, ur den nyutexaminerade sjuksköterskans perspektiv, undersöka lärande av yrkesidentitet.

  Det teoretiska ramverket utgörs av det sociokulturella perspektivet på lärande, där allt mänskligt handlande och tänkande ses som situerat i sociala sammanhang. Lärande betraktas utifrån detta perspektiv som en pågående social, meningsskapande och aktiv process i vilken kunskap skapas med andra människor.

  Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomförts med nio nyutexaminerade sjuksköterskor. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån fyra teman som var centrala för de intervjuades utsagor, således En god sjuksköterska, Att formas i samspel med andra, Mellanposition samt Varje patient är en ny erfarenhet.

  Resultatet visar att det är i interaktion med omgivningen som sjuksköterskans lärande av yrkesidentitet sker. Det sker delvis under utbildningen, medan den praktiska erfarenheten och samspelet med andra individer på arbetsplatsen är det som främst formar och upprätthåller yrkesidentiteten. När olika yrkesidentiteter ställs i kontrast mot varandra synliggörs yrkesidentitetens föreställningar. I vår studie har vi således tolkat det som att identitetsbildning är en process av identifikation och differentiering, vilken sker i ständiga förhandlingar och rekonstruktioner i olika sociala sammanhang.

  Studiens slutsatser kan användas för att förstå yrkesidentiteters betydelse för såväl aktörers lärande som yrkens utveckling. 

 • 159.
  Aronsson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Credibility contested in the courtroom: negotiating credibility in child custody disputes.2015Conference paper (Refereed)
 • 160.
  Aronsson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Department of child and youth studies.2014In: Faculty of social sciences Stockholm University 1964-2014. / [ed] G. Dahl & M. Danielson, Stockholm: Stockholm University, 2014, p. 27-43Chapter in book (Other academic)
 • 161.
  Aronsson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Institutionella samtal och social koreografi: Reglering av social distans.2014Conference paper (Refereed)
 • 162.
  Aronsson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Narrative, sociology of.2015In: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences / [ed] N. J. Smelser & P. B. Baltes, 2015, 2Chapter in book (Other academic)
 • 163.
  Aronsson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Negative interrogatives in courtroom examinations: Attorneys ‘taking side’ in child custody disputes2015Conference paper (Refereed)
 • 164.
  Aronsson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Social choreographies: Informal learning in everyday life.2015Conference paper (Refereed)
 • 165.
  Aronsson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Trust and the contestation of blame narratives:  Veiled stances in an institutional assessment context. 2014In: Dialogical approaches to trust in communication. / [ed] P. Linell & I. Marková, Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2014, p. 29-49Chapter in book (Other academic)
 • 166.
  Aronsson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Verbal improvisation in second language socialization: artfulness in sibling and peer conversations.2014Conference paper (Refereed)
 • 167.
  Aronsson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vittnesmål i vårdnadstvister: Förhandlingar om barnets bästa i domstol och familjerätt.2014In: Barnrätt: En antologi. / [ed] A-C Cederborg & W. Warnling-Nerep, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2014, p. 39-54Chapter in book (Other academic)
 • 168.
  Aronsson, Karin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Cederborg, A-C
  Family therapy and accountability.2015In: Journal of Applied Linguistics and Professional Practice, no 2, p. 193-212Article in journal (Refereed)
 • 169.
  Aronsson, Nathalie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Edberg, Rebecka
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Rosa är en tjejfärg!: En intervjustudie om barns perspektiv på könsmönster2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 170.
  Artmark, Ella
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ord och matematiska symboler: En jämförelse av språket i två läromedel i matematik, avsedda för årskurs ett2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 171.
  Artmark, Ella
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Bielke, Isabelle
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Får jag vara med?: En studie om mångfald i läromedel för ämnet svenska2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 172.
  Arvidsson, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Uppmärksammar man ett språk ska man uppmärksamma alla": En studie om förskollärares uppfattningar och arbetssätt kring barns modersmål och kulturella identitet i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på förskollärares uppfattningar och arbetssätt kring modersmål och kulturell identitet i förskolan. I studien presenteras inledningsvis forskning som visar att barn behöver utveckla sina språkkunskaper i sitt modersmål för att ha större möjlighet att utveckla kunskaper i fler språk. Forskning har även visat att attityder i den sociala omgivning barnet befinner sig i påverkar både barnets språkutveckling och kulturella identitetsutveckling. I Sverige har modersmålsstöd i förskolan inom fler kommuner tidigare skett i form av besökande modersmålspedagoger som har genomfört särskilda aktiviteter med de förskolebarn som har ett annat modersmål än svenska. Numera ska barnens modersmål inkluderas på ett naturligt sätt i förskolans vardagliga verksamhet. I studien har kvalitativa intervjuer genomförts för att synliggöra fyra förskollärares uppfattningar kring barns modersmål och kulturella identitet samt deras arbetssätt kring detta. Förskollärarna som deltog i intervjuerna upplever modersmål som en viktig del av barns kulturella identitet och beskriver vikten av ett interkulturellt arbetssätt som inkluderar alla barns modersmål i den pedagogiska verksamheten. Även vårdnadshavares delaktighet nämns som en central del i arbetet samt verktyget språksamtal där barnens språkutveckling kartläggs. 

 • 173.
  Arwskog, Rebecca
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vilket ordförråd uttrycks i svenska läseböcker?: En läromedelsanalys av två läromedels ordförråd inom ämnet svenska och svenska som andraspråk2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie fokuserar på vilket ordförråd som används i svenska läromedel för lågstadiet årskurserna 1-3. Den empiriska undersökningen består av en analys av två läromedel som används inom ämnena svenska och svenska som andraspråk inom läsning. De båda böckerna är läseböcker bestående av historier om de olika karaktärerna texten bygger på. Från varje bok har sedan två kapitel valts som grund för det empiriska materialet.

       Metoden till denna studie består av en innehållsanalytisk metod med inriktning på den textuella strukturen. Analysverktyget till studien bygger på textens innehåll som fokuserar på ordförrådets olika delar Vanliga/ovanliga ord, Ordklasser, Ordpackning och Bildspråk. Under denna studie har två frågeställningar bearbetats. Den första frågeställningen bearbetade varje kapitel separat. Den andra frågeställningen uppmärksammade skillnader och likheter mellan respektive bok. Vid undersökningens gång framkom det att respektive bok består av liknande ordförråd, exempelvis består de båda böckerna av ungefär samma mängd ovanliga ord trots att ena boken är anpassad för svenska som andraspråk. Sammanfattningsvis har denna undersökning granskat två läseböckers ordförråd inom ämnet svenska och svenska som andraspråk.

 • 174.
  Asai, Ryoko
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Division of Visual Information and Interaction. Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Computerized Image Analysis and Human-Computer Interaction.
  Designing "Open Education": How does the ICT-based system function as a new medium of participation for sustainability?2013In: The possibilities of ethical ICT, Kolding: University of Southern Denmark , 2013, p. 33-36Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Information and communication technology (ICT) has developed and deployed rapidly since 1980’s. Until now ICT has been considered as one of the most important infrastructures in living in the present globalized society. Along with diffusion of personal computers and highly leveraging information on the web, the way of learning has been changing gradually. Hundreds universities, institutes and companies constructs and releases the “open education” platform based on ICT, for example iTunes U, TakingITGlobal and so on. These open education platforms are basically open for everyone who wants to learn by using contents on the website for free in so far as they can access the Internet. And the movement toward the construction and use of ICT-based education platform is supported by international organizations, such as the Centre for Educational Research and Innovation (CERI) in OECD and UNESCO’s project “the Virtual University and e-learning”.

 • 175.
  Ask Bachofner, Anna
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Befriad från simlektionerna!: Om dispenser från obligatorisk simundervisning inom grundskolan2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 176.
  Askling, Hannah
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hedendahl, Matilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Kramar med ramar: En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare ser på arbetet med barn inom autismspektrum2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare ser på svårigheter och möjligheter för barn inom autsimspektrum, i en förskola respektive en specialförskola. Det blir allt vanligare att yngre barn får en tidig diagnosering i dagens samhälle. I och med detta bemöter förskollärarna allt tidigare dessa barn i arbetet, därför krävs kunskaper och kompetens inom specialpedagogiken. Struktur och rutiner är grundläggande faktorer för en fungerande verksamhet, men det mest omsorgsfulla en förskollärare kan ge är ändå möjligheten till att dessa barn utvecklar en självständighet. Alla barn är olika och har olika behov oavsett diagnos eller inte. Det gäller att som förskollärare se olikheter som en tillgång och inte som ett problem. Vart bemöts då dessa barn bäst? I vilken verksamhet, specialförskola eller förskola? Hur ser de olika verksamheterna på svårigheter och möjligheter? För att få svar på dessa frågor använde vi oss utav kvalitativa intervjuer med ett fenomenologiskt synsätt. Materialet analyserades utifrån studies syfte och frågeställningar med utgångspunkt i Nilholms dilemmaperspektiv. Utifrån studiens resultat fick vi syn på att ett flertal olika faktorer såsom, kompetens, resurser och vilka arbetsformer som anammas påverkar i sin tur vilken verksamhet barnet i behov av särskilt stöd ska placeras inom. Dock bör utgångspunkten utgå ifrån det enskilda barnet och dess behov i val av verksamhet. 

 • 177.
  Asp, August
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Fredriksson, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Läsande i fokus: En läromedelsanalys av två läromedel i svenska2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 178.
  Asplund, Anton
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Andersson, Anton
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hur framställs centrala begrepp och fenomen i textböcker i NO-ämnena för mellanstadiet?: En kvalitativ, multimodal analys av hur text och bild interagerar samt hur metaforiskt språk används vid framställningen av ämnesområdet kraft och rörelse.2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att få kunskap om hur texter och bilder i textböcker i NO-ämnena för mellanstadiet, interagerade vid framställningen av centrala begrepp inom ämnesområdet kraft samt rörelse. En del av syftet var även att få kunskap om hur metaforiskt språk användes vid framställningen av begreppen. Grunden till detta var att NO-ämnena ofta ses som abstrakta och svåra samt att lärare inte alltid har tid att analysera läromedel på djupet. För att genomföra studien användes en kvalitativ textanalys med visuellt och multimodalt fokus där både text samt bilder analyserades med hjälp av olika analysverktyg och analyskategorier. Analysverktygen graderades efter hur väl bilderna samspelade med texterna vid framställningen av begreppen, där bildernas olika funktioner och om begreppen representerades eller fanns utskrivna i de intilliggande bilderna, stod i fokus. Även användningen av metaforer analyserades genom att en mening i taget analyserades.

  Analyserna genomfördes i fyra olika textböcker i NO-ämnena för mellanstadiet där de centrala ämnesspecifika begreppen analyserades. Resultatet placerades in i tabeller och sedan en jämförande tabell för att kunna se likheter och skillnader textböckerna emellan. Även det metaforiska språket jämfördes och framställningen av begrepp som förekom i samtliga textböcker. Resultatet visade att samtliga textböcker innehöll metaforiskt språk och både tydliga samt mindre tydliga samspel mellan text och bild vad gäller det analyserade ämnesområdet. Hälften av textböckerna innehöll extra tydliga samspel mellan text och bild. Den slutsats man kunde dra av resultatet av studien var att både textboksförlagen och lärare kan behöva komplettera textböckerna, för att få framställningen av ämnesområdet kraft samt rörelse att bli extra tydlig i alla avseenden.

 • 179. Asplund, Cornelia
  et al.
  Perveen, Zahida
  "Din bild har ingen kropp": En intervjustudie om hur estetiska ämnen kan användas specialpedagogiskt för att stödja barns språkutveckling.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förskolan ansvarar för barns språkutveckling och därför är det viktigt att anordna en stimulerande miljö som kan bidra till barns lärande. I dagens samhälle finns det barn som saknar verbalt språk, har svårigheter med kommunikation och lever i ett mångfaldssamhälle med flera språk. Dessa barn behöver ett speciellt förhållningssätt för att gynnas i sitt språk i den fortsatta utbildningen. Syftet med studien var att undersöka hur estetiska ämnen används i olika verksamheter som ett hjälpmedel för barns språkutveckling. Tidigare forskning visar att det finns en koppling mellan estetiska ämnen och språklärande. Utifrån detta ville vi undersöka hur estetiska ämnen kan användas som specialpedagogik. Det vill säga hur ordinarie pedagoger använder estetiska ämnen som ett tillvägagångssätt för lärandet i verksamheten. Genom att utgå från den kvalitativa intervjumetoden valde vi att intervjua förskollärare, lärare och fritidspedagoger för att kunna se vilka tillvägagångssätt de utgår från. Med utgångspunkt i våra analyser använde vi dilemmaperspektivet, inkluderings-, exkluderings- och regressionsbegreppet. I studien framkom att estetiska ämnen används ofta i verksamheterna men främst omedvetet för barnens språkutveckling. Resultatet visar också att estetiska ämnen har många positiva effekter på barnens kommunikativa och sociala förmåga. Vi anser dock att pedagogerna i framtiden borde använda sig av estetiska ämnen mer medvetet för att kunna ta tillvara på det estetiska ämnenas fulla potential.  

 • 180.
  Astrup, Camilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hur utvecklar resesäljare kompetens?: En studie om det icke-formella och informella lärandets roll2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Resultatet visar att resesäljare utvecklade kompetens som ett resultat av kontextens och arbetsuppgifternas höga lärandepotential, i form av utmaningar och variation. Mjuka kompetenser utvecklades informellt, genom det dagliga samspelet (mellan kollegor, chefer och kunder) och på egen hand (genom bemästrandet av arbetsuppgifter och självreflexion). Mjuka kompetenser förvärvades också genom icke-formell utbildning och tog formen av anpassningsinriktat, avsiktligt och oavsiktligt lärande. Hårda kompetenser utvecklades på icke-formell väg, genom externa/interna kurser som kombinerade teori och praktik. Hårda kompetenser förvärvades även informellt, genom erfarenheter på egen hand (självstudier, egna resor och problemlösning) och genom samspelet med andra kollegor. Informellt och icke-formellt lärande skedde tillsammans, både i utbildningssammanhang och i dagligt arbetet, samt var för sig. Av resultatet framkommer att kombinationen av icke-formellt och informellt lärande, var särskilt gynnsamt för kompetensernas utveckling.

 • 181.
  Asén, Marianne
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Förskolechefers och specialpedagogers syn på barn i behov av särskilt stöd i förskolan: En intervjustudie2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Syftet med denna undersökning är att belysa vissa förskolechefer och specialpedagogers upplevelser av arbetet kring barn i behov av särskilt stöd i förskolan, hur definition och identifiering sker, hur kompetensen hos personalen kan påverka identifiering, vilken kompetensutveckling som personalen får, hur specialpedagogen används i verksamheten och vilka andra aktörer som används i arbetet. Studien har genomförts utifrån semistrukturerade intervjuer med åtta förskolechefer/biträdande förskolechefer i två kommuner i södra Sverige och tre specialpedagoger i en kommun i södra Sverige. Studien visar att miljön och organisationen anses ha en stor betydelse i arbetet med barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Studien visar också att specialpedagogn uppfattas som viktig i arbetet med barn i behov av särskilt stöd.  Dessutom anses de viktiga för att ge stöd åt personalen i förskolan. I studien har den socialkonstruktivistiska teorin använts. Den talar om att svårigheterna som barnen i behov av särskilt stöd har kan både vara socialt och/eller biologiskt konstruerade. Detta gör att de svårigheter som finns förstärks eller minskar beroende på vilken situation barnet befinner sig i när svårigheten uppstår.  I studien konstateras att det ute på förskolorna finns ett tänkande som gynnar barn i behov av särskilt stöd. Man ser till miljön och organisationen och inte till att det är barnets problem. Att förskolan ska vara tillgänglig och anpassad för alla barn verkar vara ett tänkande som dominerar i förskolan idag.  

 • 182.
  Avermalm, Nathalie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Disneyfilmer nu och då: En studie av den kvinnliga huvudrollens talutrymme ur ett genusperspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 183.
  Avermalm, Nathalie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Westerlund, Malin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att möblera klassrum för studiero och social interaktion: En intervjustudie med sju lärare i grundskolans tidigare år.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Skolan är en plats där elever ska inhämta kunskap och hur den platsen är utformad, i form av elevernas placering och klassrummets möblering, kan påverka elevernas möjligheter till inlärning. Den här studien är en kvalitativ intervjustudie där vi samlat in reflektioner, från sju verksamma lärare inom Uppsala län, gällande klassrumsmöblering. Lärarna upplevde att klassrummets möblering, elevers placering och klassrummets utformning har påverkan på elevernas studiero och sociala interaktion. Vidare ämnar studien undersöka om lärare uppfattar några begränsningar att möblera klassrum. Dessutom har en analys gjorts av hur sju lärare resonerar kring klassrumsmöblering för att främja elevernas studiero och sociala interaktion.

  Studiens resultat visar tydliga kopplingar mellan klassrumsmöblering och att skapa och upprätthålla studiero. Studiens lärare ser möbleringen som ett verktyg för elevernas sociala interaktion och betonar även vikten av att möbleringen öppnar upp för samtal och kamratinlärning. Några av lärarna möblerade sina klassrum i syfte att ge eleven förutsättningar att kunna koncentrera sig och arbeta för att utveckla kunskap i lugn och ro. De flesta av lärarna möblerade sina klassrum i syfte att utöka elevernas möjlighet till samtal, diskussioner och interaktion. Även aspekter som särskilda behov samt elevrelationer kom till uttryck i möblemanget. Samtliga lärare möblerade med hänsyn till såväl elevgruppens som individernas behov och olika sätt att lära.

  Vidare visade resultatet att eleverna inte gavs inflytande över vilken möblering som skulle vara gällande för klassrummet, men att vissa elevgrupper fick säga till om sina egna placeringar. Studiens slutsatser är att lärarna pekar på att elevers förmåga att koncentrera sig och prestera är kopplad till deras sociala och fysiska skolmiljö och genom att möblera med hänsyn till elevernas möjligheter till studiero och sociala interaktion kan klassrumsmöbleringen fungera som ett direkt verktyg för lärande.

  Under det självständiga arbetet har jämförelser gjorts mellan olika klassrumsmöbleringar i syfte att få fram resultat till hur lärare upplever klassrumsmöbleringens påverkan på klassrumsmiljö, undervisning samt elevers inlärning.    

 • 184.
  Axdorph, Charlotte
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Frihet eller begränsning?: En studie om upplevelser kring distansutbildningar och lärande2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att undersöka upplevelser av distansutbildningar och dess begränsningar och möjligheter med fokus på lärande. Anledningen till inriktningen grundar sig i denna utbildningsforms konstanta förändring över tid, vilket idag berör många människors lärande. Detta skapar vidare ett behov av att undersöka fenomenet närmare, så att dess innehåll och kvalitet kan uppmärksammas och säkerställas. Kvalitativa intervjuer har använts som metod där tolkningsarbetet har utgått från en hermeneutisk ansats. Fem personer har intervjuats och resultaten har analyserats utifrån ett sociokulturellt perspektiv samt utifrån begreppen: distans i tiden, i rummet, i dialogen och i strukturen. Informanternas upplevelser av distansutbildningar och lärande har varierat i karaktär, dock finns det fyra återkommande teman som berör både positiva och negativa aspekter kring fenomenet. Dessa är betydelsen av lärarkontakt, den sociala kontexten, teknikens påverkan på situationen samt flexibiliteten. Uppfattningar kopplade till dessa områden tycks ha ett samband med utbildningens struktur, engagemang från läraren, en möjlighet till andra klasskamraters perspektiv på ämnet samt en variation i informationsteknikens innehåll.

   

 • 185.
  Axell, Malin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Inge jättebra, blir trött och ledsen"2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Stress är ett ökat hälsoproblem i dagens samhälle och sträcker sig allt längre ner i åldrarna och enligt tidigare forskning även hos barn i förskoleåldern. Med en tvärvetenskaplig teoretisk utgångspunkt där stress sträcker sig från biologiskt till psykosocialt var syftet med studien dels att undersöka både förskollärares och barns perspektiv på varför/när barn i förskolan blir stressade och hur stress kan påverka deras hälsa och välbefinnande. Och dels utifrån förskollärares perspektiv undersöka hur barnens utveckling och lärande påverkas och hur verksamheterna arbetar stressreducerande samt stressförebyggande.

 • 186.
  Axelsson, Birgitta
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  It för alla? Informationstekniken och barnen, sklan och lärarutbildningen. En forskningsöversikt. (IT for everyone? IT and the children, the school and the teacher training. A research survey)1998Report (Other scientific)
 • 187.
  Axelsson, Birgitta
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Science centers med elevers och lärares ögon : en observations- och intervjustudie kring kunskaper, attityder och undervisning. (Science Centers viewed through the eyes of pupils and teachers. An observation- and interview study on knowledge, attitudes a1997Report (Other scientific)
 • 188.
  Axelsson, Birgitta
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Riis, Ulla
  "Nå't måste ju hända . . ." röster från 215 elever i KK-stiftelsens skolutvecklingsprojekt. ("Something's gotta happen . . ." Voices from 215 pupils in local school development projects)1997Report (Other scientific)
 • 189.
  Axelsson, Erik
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Gharagozlou, Ashkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Bilden av Afrika2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 190.
  Axelsson, Erik
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Gharagozlou, Ashkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Nyansering av John Hatties effektstorlek om klasstorlekens påverkan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 191.
  Axelsson, Hanna
  Gotland University, School of Game Design, Technology and Learning Processes.
  Religionskunskap i samtid och framtid: en kartläggning av Religionskunskapsämnet på Christopher Polhemgymnasiet i Visby ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 192.
  Axelsson, Malin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Heinin, Grace
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Attityd till de naturvetenskapliga ämnena utifrån TIMSS-undersökningar: En undersökning i årskurs 4 om eventuell förändring av attityd till de naturvetenskapliga ämnena från år 2007–2015, ur ett genus- och socioekonomiskt perspektiv.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Redan på 1960-talet började Sverige delta i internationella skolstudier med syfte att mäta elevers kunskaper i olika ämnen. En av dessa är den internationella studien TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) som har särskild inriktning på kunskapsutvecklingen inom naturvetenskap och matematik. Genom studierna vill man belysa kunskapsutveckling över tid och exempelvis jämföra deltagande länders skolprestationer (Skolverket 2016b, s.12).Svenska elever i årskurs 4 har deltagit i TIMSS-studierna vid tre tillfällen (år 2007, 2011 och 2015), och det är dessa elevsvar som granskats i denna studie. Granskningen skedde med syfte att åskådliggöra eventuella förändringar i attityd till de naturvetenskapliga ämnena över tid, och resultaten diskuteras utifrån både ett genus- och ett socioekonomiskt perspektiv. Förhoppningen var att skapa förståelse för den komplexa bild som ligger bakom elevers attityder till NO (naturorienterande ämnen).

  Rådata hämtades från IEA:s hemsida (IEA u.å.) och överfördes till statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) för att besvara studiens frågeställningar.Med hjälp av SPSSanalyserades eventuella skillnader mellan åren samt skillnader mellan könen. För att med större säkerhet kunna dra slutsatser valdes två frågor ut angående attityd till NO, vilka var: “NO är tråkigt” samt “Jag tycker om NO”. För att resultaten ska kunna vara representativt för Sveriges alla 10–11 åringar viktades resultaten innan de bearbetades och sammanställdes i tabeller och därefter i diagram för att eventuella skillnader skulle tydliggöras. Resultaten visar att pojkarnas attityd till NO sjönk mellan år 2007 och 2011, men steg åter år 2015. Flickornas resultat visade sig, trots många satsningar, vara lägre än pojkarnas. Utifrån ett socioekonomiskt perspektiv där fokus legat på hur många böcker eleven har hemma samt om eleven har tillgång till ett skrivbord/bord fanns inget tydligt samband med elevernas attityd gentemot naturvetenskap. 

 • 193.
  Axelsson, Malin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Heinin, Grace
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Bråk i matematikläromedel: En jämförande studie mellan svenska och finska läromedel gällande arbetsområdet bråk2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa bråkräkningens roll i den svenska respektive finska skolan genom att undersöka matematiska läromedel för elever. Bråkräkningen är en matematisk baskunskap som ligger till grund för andra områden inom matematiken som algebra, procenträkning samt att de aktuella räknereglerna för decimaltal motsvarar reglerna för bråk (Ma, 1999, s. 55; Löwing, 2008, s. 229). Trots att Sverige och Finland är grannländer uppvisar de vitt skilda skolresultat, bland annat i matematik, och det är möjligt att läromedlens framställning av bråkräkning har en central roll i detta. En innehållsanalys har därför gjorts av tre läromedel från respektive land där avgränsning gällande årskurser gjordes till årskurs fyra.

  Genom att använda en komparativ metod granskades de utvalda läromedlen (Denk, 2002, ss. 7,31). Böckernas innehåll, språkbruk, symboler samt kreativa matematiska resonemang har analyserats för att åskådliggöra likheter respektive skillnader läromedlen emellan. Jämförelsen baserades på didaktikforskaren Madeleine Löwing modell över människors uppfattningar av bråktal (2008, ss. 249–253). Resultatet som framkom var att de finska matematiska läromedlen gynnar inlärning av matematik i större utsträckning än de svenska. Analysen visade att de finska läromedlen är mer komplexa till innehållet. Finland börjar med mer avancerad bråkräkning redan i lågstadiet, något som inte sker förrän under mellanstadiet i Sverige. Detta då endast lättare bråkräkning berörs under årskurserna 1–3 i svensk skola, vilket framkommer om man granskar de olika ländernas läroplaner. En snabbare progression i de finska läromedlen kan även skönjas. Deras matematiska språk blir mer avancerat i snabbare takt, något som verkar gynna de finska elevernas inlärning inom matematiken. I de svenska materialen uppmanar läromedlen att undervisningen kan vara ämnesintegrerat genom ett större omfång av flytande text. Vilket har lett till att Pixel (2007) och Mattespanarna (2011) även har ett mer varierat bildspråk i form av olika modeller som tillhandahålls eleverna, vilket i sig är positivt. Men de finska läromedlen var däremot mer innovativa samt omfattade en större grad komplexitet innehållande olika typer av uppgifter, svårigheter samt konkret material. 

 • 194.
  Axelsson, Monica
  et al.
  Stockholms universitet.
  Björklund, Elisabeth
  Högskolan i Gävle.
  Fast, Carina
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Barns literacyutveckling: den sociokulturella och pedagogiska miljöns betydelse för barns literacyutveckling2005In: Utbildningsvetenskap 2005: resultatdialog och framåtblick, Stockhom: Vetenskapsrådet , 2005, , p. 7p. 6-11Chapter in book (Other academic)
 • 195.
  Axelsson, Rune
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences.
  Upper secondary school in retrospect: the view of former students1989Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 196.
  Axglimt, Angelica
  Gotland University, School of the Humanities and Social Science.
  Könsuppfattningar i en förskoleklass2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Min uppsats har som syfte att belysa könsuppfattningar i en förskoleklass. Under studien har ett förbättringsområde identifierats och könskillnader mellan könen noterades. Hur hanterar förskoleklassen pojkar och flickor utifrån deras kön och hur jobbar förskoleklasslärare för att minska könsstereotyper? Centrala frågor var att identifiera könsrollsmönster i förskoleklassen framträder, jämställdhetsarbetet i förskoleklassen och framträdande av könsstereotyper. I dag ses det oftast som självklart i Sverige att förskoleklasser arbetar med jämställdhetsfrågor enligt förskoleklassens läroplan och att förskoleklasser skall försöka utmana könsstereotyper. Förskoleklassen lägger en grund för hur våra barns värderingar och vad deras värdegrund skall förankras utav. Det valda ämnesområdet är viktigt att belysa, som skola räcker det inte enbart med att ha jämställdhetsdagar, jämställdhetsarbetet måste finnas som en kontinuerlig process i deras dagliga verksamhet om könsstereotyper skall försvinna. Kvalitetsarbetet inom förskoleklasser måste hålla en hög nivå. Ständiga förändringar och ökade krav i samhället gör att skolan måste se över och revidera sina läroplaner kontinuerligt. Kvalitetsarbete inom förskoleklasser samt i skolans värld skall sätta sina elever i centrum, undervisningen måste baseras på fakta och integrera samtliga inom skolvärlden för att kunna förbättra skolans processer. Det empiriska materialet består utav observationer och intervjuer. Denna uppsats är gjord utifrån en kvalitativ metod. Resultatet utav denna uppsats tyder på att det finns skillnader mellan könen. Slutsatsen är att det finns en problematik för skolan där läroplanen (Lgr11) säger att skolan skall utmana och följa med i tiden. Dokumenten säger ingenting om hur jämställdhetsarbetet skall göras. Att tolka läroplanen (Lgr11) är upp till varje skola att göra själv.

 • 197.
  Babic´, Sanja
  Uppsala University, University Administration, Uppsala Learning Lab.
  Didax – a system for online testing: technical documentation2002Report (Other academic)
 • 198.
  Backman, Elin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Martinsson, Lina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  En värld utan mångfald?: En normkritisk granskning av hur mångfald skildras genom bild och skrift i ett urval av läroböcker.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 199.
  Backman, Margaretha
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Besarani, Mariam
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hur skapas utrymme för olika språk i förskolan?: En intervjustudie med förskollärare om flerspråkighet och föräldrasamverkan2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 200.
  Backman Prytz, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Flickskoleflickor och läroverkspojkar – könsideal vid sekelskiftet 19002015In: Vägval i skolans historia. Tidskrift från Föreningen för svensk undervisningshistoria, ISSN 1652-0610, no 3Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
1234567 151 - 200 of 2866
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf