uu.seUppsala universitets publikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 151 - 200 of 6173
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Almayehu, Brook
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Öfverstedt, Linn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Borde skivbolagen försvunnit med skivorna?: En studie om streamingens påverkan inom musikbranschen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka den förändring som den svenska musikbranschen hargenomgått i och med det teknologiskifte som streamingens inträde på marknaden har medfört.Genom en kvalitativ intervjubaserad studie identifieras både specifika förändringar hosskivbolagen i fråga men även deras syn på hur branschen förändrats i stort och vilkavärdeförändringar som ligger bakom branschförändringen. Studien utgår från ettvärdeförändrande perspektiv och ämnar identifiera värdeförändringarna på en företags- ochbranschnivå, som skett efter att branschen genomgått ett teknologiskifte. Studiens resultat visaratt skivbolagen har genomgått en stor organisatorisk påfrestning i och med det teknologiska skiftesom streamingen har inneburit för branschen och identifierar en stark anpassningsförmåga somen vitalitet för att överleva större branschförändringar.

 • 152.
  Almgren, Jessica
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Demner, Amanda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Doing business ethically and responsibly is not an option for Electrolux, it's a given: En studie om Electrolux strategiska CSR-arbete2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Företag har under den senaste tiden upplevt ökade och förändrade krav från intressenter, vilket kan påvisas genom hur intresset för Corporate Social Responsibility (CSR) har intensifierats. Electrolux är ett av de företag som upplevt hur kraven förändrats, vilket i kombination med en miljökrävande verksamhet utgjort utmaningar för företaget. Ett sätt att möta intressenternas krav är genom utökat strategiskt arbete, varpå CSR kan vara ett framgångsrikt sådant tillvägagångssätt. I denna uppsats genomförs en fallstudie av Electrolux där vi ämnar besvara frågeställningen: Ur ett strategiskt perspektiv; Hur har intressenters ökade och förändrade krav påverkat karaktären av Electrolux CSR-arbete mellan år 2000-2015? Studiens analysmodell baseras på; intressent- och legitimitetsteori, Porter & Kramers steg för strategiskt hållbarhetsarbete samt Carrolls CSRpyramid. Studien mynnar ut i att Electrolux hänsynstagande till intressenters krav och dess kontinuerliga strategiska CSR-arbete har resulterat i ett CSR-arbete av allt mer filantropisk karaktär. Detta strategiska och mer filantropiska CSR-arbete har varit framgångsrikt över tidsperioden då det lett till ökad konkurrenskraft och lönsamhet.

 • 153.
  Almhagen, Jacob
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Tufvesson, Jakob
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Humankapital vid företagsförvärv: En jämförande studie om vikten av humankapital vid företagsförvärv inom vård- och omsorgsbranschen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Flertalet studier visar att det föreligger en hög risk att genomföra företagsförvärv. Mer än 50 procent av alla företagsförvärv misslyckas på ett eller annat sätt. Den främsta anledningen till misslyckanden går att härleda till när företagen som ingått i företagsförvärvet ska integreras. En analys av humankapital hos ett målföretag tenderar att hamna i skymundan, i jämförelse med det finansiella kapitalet, inför ett företagsförvärv. Syftet med denna studie är att utifrån vård- och omsorgsbranschen undersöka om köpande företag tar hänsyn till målföretags humankapital samt om det finns verktyg för att mäta och värdera humankapital vid företagsförvärv. Empirin för denna studie grundas på en kvalitativ informationsinhämtning. Denna inhämtning har gjorts genom fem personintervjuer med respondenter som har varit involverade i företagsförvärv. Undersökningens analysavsnitt har realiserats med hjälp av det teoretiska ramverk som studien grundar sig på och den analysmodell som har framställts utifrån det. Studien påvisar att humankapital är komplext och svårdefinierat samt att det är främst det finansiella kapitalet som tas hänsyn till vid företagsförvärv. I slutsatsen konstateras det att i vård- och omsorgsbranschen åsidosätts hänsynstagandet till humankapital vid företagsförvärv. Studien finner även att det inte används en vedertagen strategi eller modell för att mäta och värdera humankapital.

 • 154.
  Almquist, Magnus
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Byström, Edvard
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Leveraged Buyout: En studie av den operativa lönsamhetsutvecklingen under hela LBO-cykeln2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka om riskkapitalbolagen på den svenska marknaden skapar högre operativ lönsamhet i de företag de förvärvar och om den är bestående på längre sikt, det vill säga efter avyttring. Studien omfattar 16 svenska företag som förvärvats av riskkapitalbolag mellan åren 1990 till 2002. Samtliga har studerats självständigt med hjälp av nyckeltalen: Rörelsemarginal, kapitalomsättningshastighet och räntabilitet på totalt kapital och har även jämförts med dess respektive bransch. Vi finner bevis för att lönsamhetsmåttet räntabilitet på totalt kapital visar endast en signifikant förbättring då hänsyn inte tas till branschen under den tid då företaget ägs av riskkapitalbolaget. Rörelsemarginalen förbättras dock signifikant både med och utan bransch. Detta sammanfaller med att kapitalomsättningshastigheten försämras, då den signifikanta rörelsemarginalförbättringen inte lyckas skapa en signifikant förbättring i räntabiliteten. Vilket visar att riskkapitalbolagen är duktiga på att minska företagets kostnader men sämre på att nyttja företagets totala kapital effektivt. Utifrån ett agentperspektiv är det möjligt att det är lättare för riskkapitalbolagen att minska eventuella agentkostnader som belastar rörelsemarginalen men svårare att minska agentkostnader som är sammankopplade med nyttjandet av företagets totala kapital. Vi finner med andra ord ingen signifikant lönsamhetsförbättring i företagen på kort sikt. Däremot på längre sikt, det vill säga efter en börsintroduktion, ser vi en signifikant försämring i lönsamheten år tre. Detta kan bero på att rörelsemarginalens agentkostnader återigen infinner sig. Och även agentkostnader som är relaterade till kapitalomsättningshastigheten uppenbarar sig igen, då ledningen för det publika företaget investerar mer än vad försäljningen ökar. Sammanfattningsvis finner vi inga bevis för att riskkapitalbolagen på den svenska marknaden skapar en kortsiktigt eller långsiktig operativ lönsamhetsförbättring. Huruvida de påverkar avkastningen på eget kapital, det vill säga till ägarna låter vi vara osagt då detta inte omfattas av studien.

 • 155.
  Almén, Joakim
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Ewald, Martin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Makt- och statusbalans mellan gammalt och nytt: En undersökning av Nordeas kundcenter och relationen med de "gamla" lokalkontoren ser ut idag.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Att konsumenters beteende förändrats genom den tekniska utvecklingen är inget nytt. Idag ställs höga krav på tillgänglighet och dygnet-runt-service vilket leder till att många branscher i Sverige måste anpassa sig. En av de stora investerarna inom IT är bankerna och ett direkt resultat av denna satsning är att det idag läggs ned allt fler lokalkontor till förmån för centraliserade IT-lösningar, såsom kundcenterenheter. Frågan är hur personalen på befintliga lokalkontor och kundcenter upplever denna utveckling. I denna studie undersöks relationen mellan Nordeas lokalkontor och kundcenter, om det finns motstånd till den pågående förändringen och om makt- och statusförhållanden mellan enheterna förändrats. Då kundcenteryrket är starkt förknippat med låg status torde detta påverka hur man från lokalkontoren ser på dessa centraliserade enheter som främst jobbar genom telefon. Syftet med denna studie var att genom semistrukturerade intervjuer med chefer och medarbetare på kundcenter samt motsvarande chefer och medarbetare på lokalkontor inom Sveriges största bank, Nordea, undersöka upplevelsen av förändringen med bakgrund av den pågående omfördelningen av kunder och hur detta har påverkat de respektive enheterna. Analysen visar att maktbalansen är på väg att ändras till kundcenters fördel, dit alltmer resurser och ansvar fördelas, medan lokalkontorens roll inom organisationen är på väg att förändras. Statusen har förbättrats för kundcenter de senaste åren men är alltjämt fortfarande relativt låg i förhållande till lokalkontoren. Motstånd till denna förändring uppfattades i intervjuerna och nya strategier för att komma åt resursen, kunderna, från lokalkontoren var tydliga.

 • 156.
  Alnebo, Carl
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Von Sydow, Sara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Effektiv repatriering: Outnyttjad eller överflödig resurs?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Internationella forskare har genom åren försökt få praktiker att inse hur mycket som finns att vinna på en tydlig och effektiv repatrieringsprocess, men få företag världen över verkar ha tagit fasta på råden och problemet med repatriater som inte känner sig uppskattade eller inte får tillräckligt stöd och slutar i bolagen är fortfarande aktuellt. Att undersöka om och hur de verktyg som tagits fram för att effektivisera repatrieringen används i multinationella bolag ger en djupare förståelse för repatrieringsprocessen och hur den nyttjas.

  Studiens syfte är att, genom intervjuer med hemkomna expatriater och ansvariga på personalavdelningen, utforska och beskriva repatrieringsprocessen på Ericsson ur ett organisations- och individperspektiv samt undersöka hur effektiv den processen är. Ericsson använder, trots sitt stora nyttjande av expatriater, ytterst få verktyg för att effektivisera hemkomsten. Studien visar också att det finns en rad verktyg som kan användas för att skapa en smidig och mer effektiv repatriering för både organisation och individ, men att varje företag måste välja ut de som passar verksamheten bäst och satsa på att ge det stöd som tas emot av de anställda.

 • 157.
  Alpi, Camille
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  How to attract and retain talents within the Biscuit Division of Groupe Danone2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  A1268

  Problem: Groupe Danone is divided in 3 different divisions, 1° Fresh Dairy, 2°Beverages and 3° Biscuits and Cereal Products. The last division is facing a financial stagnation since a few years in Europe and different downsizing processes gave the division a poor employer image. The biscuit Division is not as attractive as other divisions and is therefore facing problems in attracting, recruiting and retaining talents within its business. Purpose: The purpose of the Master Thesis is to build a Marketing Plan on the subject: “How to attract and recruit talents within the Biscuit Division of Groupe Danone” Delimitations: The HR marketing Plan is made on a European level for the managing population. No information regarding the Danone Group compensation and benefits’ policy will be presented in this Master Thesis.

  Theories: Kotler’s Marketing Planning, Liger’s HR Marketing Strategy.

  The Approach: A qualitative method was chosen to do this research.

  Results: The research discusses human resources, external and internal attraction and communication. The research will first study the Biscuit Division’s situation in terms of human resources based on interviews made with HR and operational managers. In order to analyse this data theoretical references are used, Kotler’s Marketing Plan model and Liger’s Human Resources Marketing Strategy. The strengths, weaknesses,opportunities and threats of the division are being analysed. From then strategies and actions plan are being discussed to improve the division’s attractiveness.

 • 158.
  Alpi, Camille
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Soto, Per
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Fusionen mellan Volvo AB och Renault VI.: Hur man skapat en gemensam företagskultur2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  A1172

  Sammandrag

  Denna uppsats, Fusionen mellan Volvo AB och Renault VI, hur man skapat en gemensam företagskultur? behandlar ämnet företagskulturs-förändringar vid fusioner.

  Syftet med undersökningen är att studera hur Volvo gick tillväga för att skapa en gemensam företagskultur vid fusionen med Renault VI (Renault Véhicules Industriels). Undersökningen kommer att behandla ämnen såsom företagskultur, integrationsprocesser och förändrings-metoder vid fusioner. Vi kommer i uppsatsen att studera fusionen mellan två nämnda lastbilstillverkarna med hjälp av två teoretiska referenser, Gancels fyra integrationsfaser samt Bates tillvägagångs-sätt att genomföra en kulturell förändring. Med hjälp av ett flertal intervjuer med olika aktörer vid fusionen presenterar vi några verktyg som användes av Volvo för att implementera The Volvo Way (Volvos företagskultur) i Renault.

 • 159.
  Alsing, Camilla
  et al.
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Bergman, Åsa
  Högskolan på Gotland, Avdelningen för Företagsekonomi.
  Storytelling som marknadsföringsverktyg: en studie om användandet av storytelling inom hotellbranchen2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Dagens samhälle brukar betecknas som en upplevelseindustri där kundens drömmar, fantasier och upplevelser står i fokus. I flertalet turism- och resetidningar syns reportage där unika koncept ökat för att uppfylla den efterfrågan som råder på upplevelser. Idag krävs något utöver det vanliga för att utmärka sig på marknaden och de senaste tio åren har begreppet storytelling intagit folks medvetande och beskrivs som ett effektivt marknadsföringsverktyg, vilket handlar om att berätta en historia kring sin verksamhet. Då konkurrensen ständigt hårdnar är det viktigt att hitta en speciell inriktning som får folk att komma tillbaka samt prata om verksamheten. Storytelling är en differentieringsstrategi inom marknadsföring som fler och fler verksamheter anammar då de inser hur berättandets kraft kan skapa starka varumärken.

  Syftet med denna studie är att beskriva och undersöka begreppet storytelling genom att se hur tre gotländska hotell väljer att arbeta med detta, samt undersöka vilka eventuella effekter storytelling har gett verksamheterna. En kvalitativ utgångspunkt har använts där undersökningen har skett genom semi-strukturerade intervjuer med tre hotell, en verksam storyteller samt marknadschefen på Gotlands turistförening. En omvärldsspaning har genomförts för att urskilja dagens användning av storytelling inom hotellbranschen samt övriga samhället.

  Studien kopplar ihop storytellingbegreppet med teorier inom marknadsföring såsom differentiering, varumärkesuppbyggnad, word-of-mouth samt profil-, image- och identitetsskapande. Teorier valdes då storytelling är en differentieringsstrategi, där förhoppningen är att uppnå ett starkt varumärke genom att profil, image och identitet harmoniserar, och en vanlig effekt är word-of-mouth. I analysen ställs sedan teorier mot intervjuunderlag för att få svar på ställd problemfråga där bland annat förtroende och trygghet, storytellingens sanningsgrad och uppkomna effekter diskuteras.

  Slutsatsen i denna uppsats visar att storytelling är en effektiv strategi som hotell kan använda när de vill stärka sitt varumärke. När profil, image och identitet harmoniserar i en verksamhet blir varumärket starkt. Positiva effekter som nämns av de responderande hotellen är den nyfikenhet som väcks i kundens medvetande, word-of-mouth samt kundtillströmning. Det är viktigt att berättelsen är trovärdig och sann, och att all hotellpersonal har samma kunskap om berättelserna samt delar samma värderingar. Dock kan sanningen till viss del modifieras för att få historien eller berättelsen mer intressant samt vinkla berättelsen så den blir målgruppsanpassad.

 • 160.
  Altin, Love
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Risteski, Sinisha
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Ägarstruktur och preferensaktier: En studie av ägarstruktur och dess påverkan på preferensaktiers volatilitet i svenska börsnoterade bolag2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under en längre period har preferensaktier varit ovanliga på den svenska marknaden. Aktien blir dock allt vanligare och fler av dessa kommer in på aktiemarknaden. På grund av den ovanliga naturen i preferensaktier på marknaden finns det nästan ingen forskning om dem. Tidigare forskning hävdar att en stor mängd aktieägare och en diversifierad ägarbas leder till lägre volatilitet genom att förbättra prissignalens kvalitet. I denna studie prövas denna hypotes genom att använda svenska ägaruppgifter på börsnoterade preferensaktier. Denna studie undersöker om ägarstruktur har en påverkan på volatilitet. Tidigare forskning har studerat normala aktier, men denna studie undersöker istället om preferensaktier med dess ägarstruktur kan ha påverkan på volatiliteten. I denna studie med undantag av de mer traditionella variablerna såsom antalet ägare, institutionellt ägande och utländskt ägande tas även upp användningen av ägarbredd som en oberoende variabel i relation till volatilitet. Denna studie drar slutsatsen att ägarstrukturen har en påverkan på volatiliteten i preferensaktier.

 • 161.
  Alvarez Martinez, Oscar
  Högskolan på Gotland, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Branding Spain: analyzing the organizations behind the image of Spain in Sweden2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 15 poäng / 22,5 hpOppgave
  Abstract [en]

  Globalization abates barriers and makes the world similar, but also leads countries to perform like companies seeking and competing for global capitals. In this competition the „nation brand‟ becomes a critical tool to stand out and attract any sort of foreign investments. In this research, the factors which affect the nation brand, presented in the Anholt´s hexagon model, will be tested through the combination of theory on nation branding and empirical data. The study analyzes how different organizations affect and promote the commercial image of Spain in Sweden. Up to seven entities susceptible to affect the brand Spain were analyzed; the ICEX, the economic and commercial office of Spain in Stockholm, the embassy of Spain in Stockholm, Invest in Spain, the Elcano Royal institute, the Hispanic-Swedish chamber of commerce in Madrid and the Swedish trade council in Madrid. The study also presents an outline of the current context of the brand Spain and its projection in Sweden, as well as an overview on the trade relationship between both countries. The individual commitment of most of the organizations investigated, under the guidance of the Ministry of foreign affairs and the Ministry of industry, tourism, and trade of Spain, appears as one of the main findings. Despite the limited scope of this investigation, the relative novelty of this field of study leaves room for further research in different directions, questioning those who claim that globalization threats local diversity.

 • 162.
  Alvarez, Matilde
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Håkansson, Erik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Revisorers åsikter om regel- (K2) respektive principbaserad (K3) redovisning: En undersökning om hur revisorer vägleder bolag vid valet av regelverk2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under 2004 började Bokföringsnämnden arbeta med nya regelverk för hur en redovisning skulle upprättas i Sverige. Projektet kallades för K-projektet. De nya regelverken började gälla den 31 december 2013. Små och medelstora bolag har efter regelverkens inträde möjligt att själva välja vilket regelverk de vill tillämpa. Studien undersöker revisorer synsätt på regel- (K2) respektive principbaserad (K3) och vilka kriterier som revisorer anser är avgörande när små och medelstora bolag ska välja redovisningsmetod. I studien används en kvalitativ metod där fyra revisorer har svarat på intervjufrågor inom ämnet genom tre personliga intervjuer och en skypeintervju. Studien har funnit att revisorerna har delade åsikter gällande de regel- och principbaserade regelverken samtidigt som det finns några kriterier en revisor tittar på innan vägledning vid valet av regelverk sker. De kriterier som används är: Storleken av bolag, typ av verksamhet bolaget arbetar inom och vilket regelverk kommer hjälpa bolaget att ge en så rättvisande bild som möjligt. 

 • 163.
  Alvin, Johan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Väst intar Öst : Scanias etablering av en bussfabrik i St Petersburg2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 164.
  Alvin, Johan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Gottwall, Erika
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  NPP och Stoneridge: Svenskt ledarskap i Estland2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Since the fall of the Soviet Union, the Baltic countries, and primarily Estonia, have gone through some dramatic political and economical changes. The liberation, as well as the membership in the European Union, has increased the openness towards the west. The quickly expanding economy and the low wage rates have made Estonia a popular business partner, and companies from Sweden and other western countries, have moved their production, completely or partially, to Estonia. Although the transformation of Estonia has erased some of the differences between the country and the west, as well as some of the obstacles in making business with western NPP och Stoneridge countries, it is still important to acknowledge that many differences remain. For example it is reasonable to assume that the more than five decades long influence of the Soviet Union has left its marks on the Estonian culture and ways of living and doing business. In this thesis we will shed some light on cultural differences that are important to acknowledge when Swedish managers from Swedish companies, working in Estonia, are managing Estonian staff. We had the opportunity to collect the information for the thesis in cooperation with two Swedish companies, NPP and Stoneridge electronics, which both have moved parts of their production to Estonia. The thesis is based on interviews with the two Swedish managers, interviews with five Estonian employees of the two companies, and a questionnaire. To analyse the information we have used three of Geert Hofstedes dimensions of national culture; power distance, uncertainty avoidance and individualism/collectivism. Through the analysis we have come to the conclusion that Estonians are far more individualistic than the Swedes but that the differences in power distance and uncertainty avoidance are smaller. The high individualism shows, for example, through the low affiliation with worker unions in Estonia. Another sign of individualism is that Estonians show some difficulties in working as a team, and the workers are more focused on their own performance than on the groups. The high individualism may be a counter reaction to the ideal of communism forced upon the Estonians by the Soviet Union. The power distance is not very high in the two companies studied, and the study shows that the Estonians find their Swedish managers easy- going and that they are less afraid to express disagreement with their Swedish managers than had the manager been Estonian. The workers also express an interest in being included in the decision making in the company; this too indicates low power distance. The uncertainty avoidance in the companies shows for example in the detailed work descriptions and unwillingness to take own initiatives, but although we find the uncertainty avoidance to be higher in Estonia than in Sweden it is still quite low. We propose an internal program for employee development, in order to facilitate the work in Estonia for the companies, consisting of an opportunity to work at the Swedish plant, team working, and basic training in market economy.

 • 165.
  Al-walai, Sabrin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Snismark- Karlsson, Kimbo
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Lönsamhet av CRM hos företag: En fallstudie på vilka mått företag i Sverige använder för att beräkna sin lönsamhet av CRM2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Customer Relationship Management (CRM) har beskrivits som en filosofi, en teknologi, en strategi, en process och ett IT-system. Det finns ingen allmängiltig definition av CRM vilket har lett till svårigheter att identifiera och definiera tillförlitliga mått vid mätning av dess effektivitet. Detta har lett till att företag skämtsamt brukar benämna att CRM står för ”Can‟t

  Really Measure”. Oavsett har flertalet modeller, mått och system tagits fram för att kunna göra CRM-insatser mätbara. Ett sätt att mäta CRM som förespråkas är användningen av en kombination av finansiella (försäljningstillväxt, ROI) respektive icke-finansiella (kundnöjdhet, kundlojalitet m.m.) mått. Denna studie undersöker hur sju stora företag i Sverige inom varierande branscher mäter och definierar sina CRM-aktiviteter. Studien utforskar även vilka mått som företagen anser är mest relevanta och vad som är målet med deras CRM-program. Studien visar att företagen mäter sina CRM insatser på olika sätt och med fokus på olika mått. 6 av de 7 studerade företagen fokuserar på finansiella mått och kundnöjdhet. 5 av 7 mäter inte kundlojalitet som företagen själva i sina definitioner av CRM anser är viktigt. Ingen av företagen prioriterar mätning av medarbetarnöjdhet, belöningsprogram eller företagskultur som är en del av den grundläggande infrastrukturen bakom CRM vilket är några av de mått som lägger grunden för att skapa förståelse för CRM på högre nivåer inom företagen. Skillnaderna i definitionerna från de studerade företagen stärker att det inte finns en allmängiltig betydelse av CRM.   

 • 166.
  Amanatidou, Elisabet
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Andersson, Kristina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Vad var det som SAS egentligen?: Hur hanterar SAS kundens synpunkter?2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  När kunden upplever ett missnöje över den tjänst de erhållit väljer somliga att kontakta någon på företaget för att framföra sina synpunkter och åsikter angående det som de upplevt som bristande i tjänsten. Frontlinepersonal är oftast de som har den första kontakten med kunden och som då tar emot kundens synpunkter. Denna information som kunden ger är viktig för företaget att ta tillvara på för att i ett senare skede eventuellt kunna använda informationen till förbättring av tjänstekvalitén. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur frontlinepersonalen inom SAS hanterar kundernas åsikter och synpunkter. För att genomföra undersökningen intervjuades sju anställda vid SAS servicedisk på Arlanda. Frontlinepersonalen hanterar informationen genom att antingen skriftligt dokumentera, muntligt rapportera eller enbart lyssna på kunden. Denna studie visar att information går förlorad då frontlinepersonalen dokumenterar främst för att kortsiktigt lösa kundens problem och inte är medvetna om hur denna information kan användas inom företaget för att på lång sikt förbättra tjänstekvalitén och i högre grad tillfredställa kundens förväntningar.

 • 167.
  Amanda, Bergman
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Gustaf, Törnqvist
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Kunskap i Företag: En Studie över Kunskapsöverföring och dess Hinder i Virtuella Team2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Globaliseringen har blivit något företag måste ha i åtanke när de opererar på den internationella marknaden. Detta innebär att Transnationella företag i dag är vanligt och dessa arbetar i virtuella team vilka stöter på andra problem än team som arbetar på samma fysiska plats. Denna studie undersökte vilka hinder i överföringsprocessen virtuella team ställs inför och om dessa hinder skiljer sig från de hinder som team som arbetar på samma fysiska plats ställs inför. Detta utfördes genom en fallstudie av två företag, ett i Sverige och ett i USA, som nyligen hade slagits samman till följd av ett uppköp. Företagen agerade som ett Transnationellt företag som arbetade i virtuella team på den globala marknaden. Resultatet av undersökningen visade att de huvudsakliga hindren i kunskapsöverföringsprocessen skilde sig något åt i virtuella team jämfört med team som arbetar på samma fysiska plats. Studien fann att de främsta hindren i kunskapsöverföringsprocessen i virtuella team är kausal tvetydighet, sändarens brist på motivation och komplicerade relationer mellan källan och mottagaren. 

 • 168.
  Amao, Fumilayo
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Hakala, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  ”Vi jobbar med hela världen i princip”: Internationaliseringens betydelse för organisationskulturen och strukturen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Allt fler företag väljer att expandera och öppna upp kontor i nya länder, vilket inte alltid sker helt oproblematiskt. Vid en expansion till ett nytt land sker en internationalisering som innebär en ny intern miljö med en organisationskultur och struktur som växer fram på den specifika enheten, men också en extern miljö bestående av marknaden där enheten är verksam. I denna studie har en kvalitativ fallstudie genomförts av det svenska företaget Hansoft. Internationaliseringen har undersökts i termer av interna och externa miljöer. Interna miljöer innefattar den lokala organisationskulturen på enhetsnivå, och externa miljöer dess marknader – Japan, USA och Sverige. Syftet var att ta reda på om Hansofts expansion har påverkat organisationskulturen och organisationsstrukturen på företagsnivå. Genom intervjuer med tre stycken tidigare anställda på Hansoft visade det sig att internationaliseringen inte har haft någon större inverkan på organisationskulturen och strukturen i helhet. Organisationskulturen på Hansoft präglas av teamwork och flexibilitet, såväl före som efter internationaliseringen, samt både enhets- och företagsnivå. Den enda direkta konsekvensen av internationaliseringen var ökad formalisering som ledningen framhävde vid expansion till USA. Strukturen i företaget innehar tydliga egenskaper med en organisk struktur och uppmuntrar en öppen kommunikation – även detta var oförändrat i och med internationaliseringen. Hansoft har dock inte genomgått en vanlig internationalisering i den bemärkelsen att de mött nya marknader och öppnat upp större kontor. Anledningen till deras expansion var att komma närmre de kunder som företaget redan hade, vilket kan vara en orsak till att internationaliseringen inte påverkat Hansoft mer än vad den gjort. Resultatet av den här studien indikerar att mindre företag som flyttar över sin verksamhet till nya länder, inte genomgår någon större förändring gällande organisationskultur och organisationsstruktur. 

 • 169.
  Ambros, Joel
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Ekesiöö, Mattias
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Extern Rotation + Revisionsbyråer = ?: en studie om revisionsbyråernas syn på Sabanes-Oxley Acts eventuella implementering av en extern rotation2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  A1189

  Problem: Revisionsbyråernas syn på Sabanes-Oxley Acts eventuella implementering av en extern rotation.

  Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en eventuell extern rotation,enligt Sarbanes-Oxley Act, bedöms påverka de fyra stora revisionsbyråerna i Sverige. Som bisyfte vill vi ta reda på de positiva och negativa synpunkter som revisionsbyråerna har kring Sarbanes-Oxley Act.

  Avgränsning: I vår uppsats kommer vi inte att ta upp eventuella lagändringar i EU och Sverige som berörts av Sarbanes-Oxley Act.

  Teori: Teorin kommer att redovisa tidigare artiklar, studier samt utredningar som genomförts med hänvisning till extern rotation. Vi kommer att framföra synpunkter från tre artiklar som behandlar ämnet, en utredning som senaten efterfrågat av United States General Accounting Office samt en studie från Spanien, Italien och Singapore.

  Metod: Vi använde oss av en kvalitativ studie som är baserad på intervjuer och sekundärdata.

  Resultat: Avslutningsvis kan vi se tecken på att en eventuell extern rotation bedöms påverka revisionsbyråerna på ett negativt sätt. Lagförslaget om extern rotation framstår mer som ett försök från de amerikanska myndigheterna att skrämmas och visa att de verkligen menar allvar, än att det kommer implementeras.

 • 170.
  Ambros, Joel
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Johansson, Fredrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Svensk kod för bolagsstyrning: En studie av kodens efterlevnad2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att belysa hur de mest omsatta bolagen på Stockholmsbörsens A-lista har valt att tillämpa svensk kod för bolagsstyrning. Detta utförs genom att kartlägga eventuella avvikelser från koden samt dess motiveringar Vidare studeras samband mellan bolagens tillämpning av koden, och hur ägarstrukturen i bolagen ser ut. För att åstadkomma detta används exit- och voiceteori. Informationen har inhämtats genom en omfattande granskning av berörda bolags årsredovisningar samt bolagsstyrningsrapporter. Resultatet visar på att tillämpningen av koden varierar mellan olika bolag. Vidare kan vi dra slutsatsen att bolag med en stor ägare avviker mer frekvent från koden än bolag med mer utspritt ägande.

 • 171.
  Amid, Javad
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen.
  Hadjikhani, Amjad
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  The State, Technological Capacities and Technical Exchange in Iran: An Interdisciplinary Approach2005Inngår i: The Role of State in West Asia, Tauris, London , 2005, s. 194-Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 172.
  Amid, Javad
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen.
  Hadjikhani, Amjad
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Trade, Industrialization, and the Firm in Iran: The impact of government on Business2005Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  This book seeks to find out how government interventions affect the performance of an economy. It develops notions on trade, industrial sector, and firms and examines them for the case of Iran. The analyses suggest that the excessive interventions of the Iranian government in trade and industrial sectors resulted in small benefits at high costs. Government interventions, for example, reduced the incentives of firms to undertake technological investments. They rather invested to increase their political competencies and aimed at short-term profits. Low technological investment is argued to have been one of the major reasons behind the poor performance of industrial sector in Iran.

 • 173.
  Amina, Abdulrahman
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Lotta, Mähönen
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Internprissättning i internationella läkemedelskoncerner2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 174.
  Amin-Javahery, Ali
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Roberto, Oskar
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Projektledning och förändringsarbete: En studie av en projektledarutbildning2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 175.
  An, Viktor
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Svensson, Calle
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Employer Branding: En multipel fallstudie om hur banker arbetar med att attrahera och behålla medarbetare ur generation Y2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Employer Branding handlar om strategier för att attrahera och behålla både nuvarande och potentiella medarbetare. I och med förändringar på arbetsmarknaden är det viktigt för organisationer att kunna attrahera bättre kandidater gentemot sina konkurrenter. En av förändringarna är generation Y som alltmer utgör ett större utbud på arbetsmarknaden. Denna generation har andra preferenser gällande arbetsgivare, vilket ställer ett större krav på organisationer att anpassa sig efter generation Y för att behålla sin framtida konkurrenskraft. Ur ett globalt perspektiv har bankbranschen fått mycket negativ publicitet, vilket har försvårat rekrytering av kompetenta medarbetare. Tillsammans med kräsna och illojala medarbetare från generation Y som anses byta arbetsgivare när deras personliga mål inte går i rätt riktning, blir det problematiskt för organisationer när den äldre generationen ska ersättas. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur organisationer inom bankbranschen arbetar med sitt Employer Brand för att attrahera och behålla medarbetare ur generation Y. För att besvara uppsatsens forskningsfråga har vi valt att genomföra semistrukturerade intervjuer på två av Sveriges populäraste banker inom bankbranschen. Totalt deltog två kontorschefer och tre medarbetare från generation Y i undersökningen.

  Employer Branding består av tre delar: Employer Value Proposition, Internal Employer Branding och External Employer Branding. Den viktigaste av de tre delarna - Employer Value Proposition, handlar om de värderingar som organisationen står för som sedan kommuniceras ut både internt mot befintliga medarbetare samt externt mot potentiella medarbetare. För generation Y är möjligheten till kreativt arbete, personlig utveckling och förutsättningar till en lång karriär inom organisationen de värderingar som gör att de attraheras och stannar på arbetsplatsen. Genom moget ledarskap som innefattar en motiverad ledare som ger feedback och tydligt kopplar målstyrning till rollen och arbetsuppgifterna kan organisationer skapa nöjda medarbetare som sedan väljer att stanna på arbetsplatsen. Det externa arbetet med Employer Branding kan ske via en plattform som används dagligen av generation Y, nämligen sociala medier. Genom att förmedla organisationens värderingar via sociala medier kan organisationer på ett positivt sätt påverka uppfattningen hos framtida potentiella medarbetare.

  Det har visat sig att de undersökta bankerna är väl medvetna om vilka värderingar som anses vara attraktiva bland medarbetare ur generation Y. Genom att prioritera den interna rörligheten inom organisationen erbjuds de nuvarande medarbetarna personlig medarbetarutveckling vilket leder till förutsättningar till en lång karriär. 

 • 176.
  Ancikevics, Zigmunds
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Lagat, Nelly Chemutai
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Talent attraction in Swedish Gaming Industry: An exploratory study.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Researchers and practitioners have both acknowledged the importance of attracting the right employees. The study aims to explore and analyze how Swedish gaming start-ups attract talent. The authors investigated eight gaming companies based in Sweden, conducting semi-structured interviews with founding team or management team that were responsible for talent attraction in their respective companies. Study draws on theory of employer brand and examines how game development start-ups overcome their challenges in employee attraction context. Results of the research show that most gaming companies offer variety of employment benefits described in employment brand theory, but for them to have a competitive advantage, they should incorporate innovative new ideas in talent attraction. We propose an ‘employer innovation matrix model’ that can be a strategic talent attraction planning tool for companies.

 • 177.
  Anderberg, Emma
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Öhman, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  På återseende om 20 år?: En studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföring2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Svensk titel:  På återseende om 20 år?Hur hålls relationen mellan kund och företag vid liv på en sällanköpsmarknad?- en studie av HusmanHagbergs relationsmarknadsföringEngelsk titel:  Will we meet again in 20 years?How does the relationship between a customer and company survive on a “rarely buying market”? – a study of the relationship marketing of HusmanHagberg Författare:   Emma Anderberg och Maria ÖhmanFärdigställd:  2007Handledare:  Nazeem Seyed-MohamedAbstract:During recent years a focus on the development of good and long-term relationships with the customers has replaced the single transactions that which have been the goal when using traditional marketing methods. To succeed on a tough and competitive market it is important for companies to develop good and long-term relationship with their customers. Working with relationship marketing within the estate agent market is especially complicated in many ways. An estate agency is a service company and works as a middleman between a buyer and a seller and therefore has a complicated relationship to its costumers. Further, estate agents work on a so called rarely buying market and that complicates the relationshipbuilding even more due to the time aspect. By using effective relationship marketing tools estate agencies can keep these costumer relationships more alive between the end of the first transaction until next time the costumer is in need of an estate agent.  The aim of this thesis is to investigate how the estate agency HusmanHagberg should design its relationship marketing in the best way to maintain and increase the relationship with its rarely buying costumer.  Through interviews with Lennart Hagberg, MD, and Åsa Davidsson, Manager of Marketing, data about the estate agent market and the organisation HusmanHagberg has been collected. Since HusmanHagberg is a franchise company, four case studies are included in the thesis to describe the daily activities at the different agencies. Results from a customer questionnaire HusmanHagberg uses are also provided in the empirical part of the thesis. Together with the theory it will be analysed and finally a conclusion and recommendations will be given based on this data.         The thesis shows that HusmanHagberg experiences problems in the phase of implementation when the marketing message and measures are to be accepted by the different franchise offices around the country. Today the franchise offices work with their marketing in diverse ways. This result in a gap between the strategic plan that the marketing function at the head office provides and the actual marketing activities that the different offices use on a day to day basis. Keywords: Relationship marketing, “rarely buying market”, safety, customer loyalty, customer satisfactionSammanfattning:Under senare år har betoning på att utveckla goda och långsiktiga relationer med kunderna ersatt den traditionella marknadsföringens engångstransaktioner.  För att stå sig på en hårt konkurrensutsatt marknad är betoningen på att utveckla goda och långsiktiga relationer viktigt för att skapa mervärde både för företaget såväl som för kunden. Arbetet med relationsmarknadsföring inom just mäklarbranschen är speciell på många sätt. En mäklarfirma är ett tjänsteföretag som har ett komplicerat förhållande till sina kunder då de fungerar som en mellanhand mellan två parter, en köpare och en säljare. Vidare arbetar mäklarna på en så kallad sällanköpsmarknad vilket medför komplikationer i relationsbyggandet med kunderna på grund av tidsaspekten. Men med hjälp av effektiv relationsmarknadsföring kan fastighetsmäklarföretag hålla relationen med kunden vid liv från det att transaktionen är avslutad till nästa gång kunden är i behov av mäklare.  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fastighetsmäklarföretaget HusamanHagberg skall utforma sin relationsmarknadsföring på bästa sätt för att underhålla och förstärka relationerna med sina sällanköpskunder. Genom intervjuer med VD:n Lennart Hagberg och Marknadschef Åsa Davidsson insamlas information om fastighetsmäklarmarknaden samt HusmanHagbergs organisation. Eftersom HusmanHagberg är ett franchiseföretag inkluderas även fyra casestudier där den dagliga verksamheten i fyra olika kontor beskrivs. Även en genomförd kundundersökning från HusmanHagberg ligger till grund för empirin, som med koppling till teorin analyseras och slutligen görs slutsatser och rekommendationer utifrån detta material.  Studien visar på att problematiken för HusmanHagberg uppstår i implementeringsskedet då marknadsföringsbudskap och åtgärder skall anammas av de olika franchisekontoren runt om i landet. Franchisekontoren arbetar idag på väldigt olika sätt med sin marknadsföring. Detta resulterar i att det finns ett glapp mellan de strategiska åtgärderna och de operativa åtgärderna i kedjan som bör ses över.Nyckelord:  Relationsmarknadsföring, sällanköpsmarknad, trygghet, kundlojaitet, kundnöjdhet

 • 178.
  Andergren, Edvin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Lager, Hannes
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  En het marknad: en flerfallsstudie om hur svenska kraftvärmeverk uppnår optimerad lagernivå2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sverige har ett av de mest utvecklade fjärrvärmenäten i världen. För att försörja privatpersoner, företag och industrier med energi genom detta nät förbrändes cirka 7,5 miljoner ton avfall i svenska kraftvärmeverk under 2017. Detta innebär ett omfattande arbete för dessa kraftvärmeverk för att tillse att rätt mängd avfall budgeteras för och förbränns. Särskilt eftersom oönskade lagernivåer får ekonomiska konsekvenser och efterfrågad energi i hög utsträckning styrs av väderförhållanden. Genom en kvalitativ metod syftar denna studie att undersöka hur svenska kraftvärmeverk arbetar för att uppnå optimerad lagernivå. Med inspiration från Wu’s (2007) teoretiska modell för socialt kapital och konkurrenskraft utvecklas en analysmodell för att svara på studiens syfte och forskningsfråga. En flerfallstudie genomförs på tre stycken svenska kraftvärmeverk med varierande storlek och geografisk placering för att ge en heterogen bild av marknaden. Resultatet visar att ett utvecklat socialt kapital, en väl fungerande försörjningskedja och vedertagna rutiner vid osäkra förhållanden gentemot utbytespartners hjälper svenska kraftvärmeverk att uppnå en optimerad lagernivå. Studien föreslår att en högre grad av informationsdelning kraftvärmeverk emellan möjligtvis hade effektiviserat arbetet än mer.

 • 179.
  Anderkrans, Rickard
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Cavallin, Jakob
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Aktieavkastning efterföljande företrädesemissioner på Stockholmsbörsen: Utvärdering av defensiva och offensiva motiv2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Den svenska aktiemarknaden har på senare år sett en ökning av antalet företrädesemissioner. Tidigare forskning kring marknadens mottagande av nyemissioner indikerar en negativ aktieprisutveckling. Teorierna bakom denna reaktion tenderar baseras på informations-asymmetri eller kapitalstruktur, men bolagens bakomliggande motiv negligeras ofta. Forskningsområdet är välstuderat ur ett internationellt perspektiv, men få studier har genomförts på den svenska marknaden. Denna studie undersöker företrädesemissioners generella aktiepriseffekter, men utvärderar även emissionernas bakomliggande motiv, vilka kategoriseras som antingen defensiva eller offensiva. Med syfte att undersöka företrädesemissioners aktiekurspåverkan på den svenska marknaden, både vid annonseringstillfället och det efterföljande året, utformas en eventstudie. Eventstudien består av 107 företrädesemissioner annonserade av företag på Nasdaq OMXS samt First North mellan 2006–2014 och undersöker abnormal avkastning. Resultatet visar att bolag som genomför företrädesemissioner generellt genererar abnormal negativ aktieavkastning ett år efterföljande annonsering och att reaktionen är starkare för mindre bolag. På kort sikt kan ingen signifikant abnormal aktiereaktion uppmätas, ingen skillnad i abnormal aktieavkastning kan heller fastställas mellan defensiva och offensiva emissionsmotiv.

 • 180.
  Andersen, Frans
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Fagersand, David
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Forecasting commodities: - A study of methods, interests and preception2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [en]

  This study aims to investigate reasons for variation in accuracy between different forecast methods by studying the choice of methods, learning processes, biases and opinions within the firms using them; enabling us to provide recommendations of how to improve accuracy within each forecast method. Eleven Swedish and international companies that are regularly forecasting commodity price-levels have been interviewed. Since there is a cultural aspect to the development of forecast methods; the authors have chosen to conduct a qualitative study, using a semi-structured interview technique that enables us to illustrate company-specific determinants. The results show that choice of methods, learning processes, biases and opinions all have potentially substantial implications on the accuracy achieved. The phenomena’s individual implication on accuracy varies amongst method-group.

 • 181. Andersen, Poul
  et al.
  Anderson, Helén
  Halinen, Aino
  Havila, Virpi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Tackling Dynamics in Business Networks1994Inngår i: 10th Annual IMP Conference, Groningen, 1994Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 182.
  Andersen, Poul Houman
  et al.
  Aarhus University, School of Business and Social Scieces, Department of Business Administration.
  Åberg, Susanne
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Pump up the volume: fluid and firm mechanics for engaging the sociotechnical in developing economies2013Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 183. Andersen, Poul Houman
  et al.
  Åberg, Susanne
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Selling to the Base of the Pyramid2013Inngår i: Mercury Magazine, ISSN 2001-3272, nr 4, s. 58-63Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 184.
  Anderson, Bo
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Some sources of action theory for organization research1999Rapport (Annet vitenskapelig)
 • 185. Anderson, Helén
  et al.
  Andersen, Poul
  Havila, Virpi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Salmi, Asta
  Business Network Dynamics and M&As: Structural and Processual Connectedness2000Inngår i: 16th Annual IMP Conference, Bath, 2000Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 186. Anderson, Helén
  et al.
  Dahlin, Peter
  Havila, Virpi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Holtström, Johan
  Öberg, Christina
  Corporate Restructuring and Interconnectedness of Customer and Supplier Relationships2011Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 187. Anderson, Helén
  et al.
  Havila, Virpi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Role and Position - Understanding Dynamics in Networks1993Inngår i: 9th Annual IMP Conference, Bath, 1993Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 188. Anderson, Helén
  et al.
  Havila, Virpi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Andersen, Poul
  Halinen, Aino
  Position and Role: Conceptualizing Dynamics in Business Networks1998Inngår i: Scandinavian Journal of Management, ISSN 0956-5221, E-ISSN 1873-3387, Vol. 14, nr 3, s. 167-186Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 189.
  Anderson, Helén
  et al.
  Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Havila, Virpi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Nilsson, Fredrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  A Stakeholder Approach to Mergers and Acquisitions2013Inngår i: Mergers and Acquisitions: The Critical Role of Stakeholders / [ed] Helén Anderson, Virpi Havila, Fredrik Nilsson, Routledge, 2013, s. 1-14Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 190.
  Anderson, Helén
  et al.
  Internationella Handelshögskolan i Jönköping.
  Havila, VirpiUppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.Nilsson, FredrikUppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Mergers and Acquisitions: The Critical Role of Stakeholders2013Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 191. Anderson, Helén
  et al.
  Havila, Virpi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Salmi, Asta
  Can You Buy a Business Relationship? On The Importance of Customer and Supplier Relationships in Acquisitions2001Inngår i: Industrial Marketing Management, Vol. 30, s. 575-586Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 192. Anderson, Helén
  et al.
  Havila, Virpi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Salmi, Asta
  Can you buy a relationship? - Effects of mergers and acquisitions on supplier and customer exchange relationships1998Inngår i: 14th Annual IMP Conference, Turku, 1998Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 193.
  Anderson Voltaire, Kajsa
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Billing Eriksson, Linda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Företagsprofiler på sociala medier- till vilken nytta för konsumenterna?: En studie om hur företagsprofiler på sociala medier används och värdesätts ur ett konsumentperspektiv.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sociala medier har under senare år ökat explosionsartat. 62 % av alla svenska internetanvändare använder sig idag av dessa och 40 % av alla svenska företag finns representerade med företagsprofiler. Merparten av det som skrivs i media är ur ett företagsperspektiv och handlar om deras nytta. Denna studie utgår istället från ett konsumentperspektiv, vilket är av intresse för marknadsförare.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur konsumenters behov av företagsprofiler på sociala medier ser ut, samt att beskriva och förklara hur och varför konsumenter använder sig av dessa. Syftet besvaras genom en enkätundersökning samt sammanställning av officiell trafik på fyra företagsprofiler på Facebook och Twitter.

  Resultatet från enkätundersökningen och observationerna tyder på att konsumenter endast har ett måttligt behov av att företag finns representerade på sociala medier. Merparten av konsumenterna observerar och läser det som skrivs på företagsprofiler och får då informationen de efterfrågar. En liten grupp urskiljs som är mer aktivt engagerad på företagsprofiler och antas skapa nytta även för de som är mindre engagerade. 

 • 194.
  Andersson, Alexander
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Svenska mikroföretags internationaliseringsprocess2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sveriges företag består idag av en femtedel mikroföretag, trots detta finns ingen direkt forskning på hur en internationaliseringsprocess går till. Det svenska modet är representerat världen över och majoriteten av dessa bolag är just mikroföretag. Den svenska marknaden för dessa företag beskrivs som mättad, vilket innebär att företagen många gånger blir tvungna att internationalisera sig. Kombinationen svenska mikroföretag verkande inom modebranschen blir således en intressant kombination. Genom att använda den tidigare forskningen om Born Global-företag och Uppsalamodellen, syftar denna studie till att utreda hur dessa mikroföretags internationaliseringsprocess ser ut. Resultaten påvisar att fallföretagen använt olika tillvägagångsätt i deras internationaliseringsprocess. 

 • 195.
  Andersson, Alexis
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Johansson, Hans
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Prognostisering av konkurs: En logistisk regressionsanalys av svenska företag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  En företagskonkurs får ofrånkomligen återverkningar för de intressenter som har en koppling till det drabbade företaget. Det är för intressenter därför betydelsefullt att kunna förutspå konkurs.Studiens syfte var att utvärdera en teoretisk modell för prognostisering av konkurs genom analys av nyckeltal. Detta utfördes genom egna skattningar av regressionsmodeller. Vidare testades modellernas klassificeringsförmåga med avseende på framtida konkurs. Studien tyder på att ett företags storlek är, relativt andra undersökta egenskaper, den bästa indikatorn för framtida konkurs.

 • 196.
  Andersson, Andrea
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Holmgren, Victoria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  En dans på bostadsvisning: En studie om designad musik och dess betydelse för kundupplevelsen på bostadsvisning.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur designad musik på bostadsvisningar påverkar kundupplevelsen genom känslotillstånden glädje och upprymdhet, enligt P-A-D-modellen av Mehrabian och Russell (1974). Kundupplevelsen mäts när det spelas designad musik och ingen musik på bostadsvisning. Studien genomförs för att se om designad musik påverkar upplevelsen hos besökande kunder positivt. Undersökningen har samlat in 75 enkätsvar genom fältexperiment på tio bostadsvisningar. Studien kommer fram till att förekomsten av designad musik på bostadsvisning har en positiv påverkan på nivån av glädje hos besökande kunder. Resultatet visar att designad musik är ett starkt verktyg och ett sätt för företag att påverka sina kunder. Således bidrar uppsatsen till att uppmuntra företag att öka kundupplevelsen positivt genom att spela designad musik.

 • 197.
  Andersson, Andreas
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  André, Caroline
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Skatteredovisning på föreningsnivå: En studie om ideella idrottsföreningars skattemässiga medvetenhet och redovisningsval2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Bakgrund: Med bakgrund i att ideella föreningar upplever sin verksamhet som ovillkorligt skattebefriad är det intressant undersöka den faktiska medvetenhet kring skatteredovisning, och hur den påverkar föreningarnas redovisningsval. Problematiskt är att samtidigt som ideella föreningars skatteregler är likartade, finns indikationer på skillnader i såväl medvetenhet som redovisningsval föreningarna emellan.

  Syfte: Syftet är att ur ett institutionellt perspektiv undersöka ideella idrottsföreningars medvetenhet kring skatteredovisning. Vidare avser vi undersöka hur denna medvetenhet uttrycker sig i föreningarnas redovisningsval.

  Teori: Teoribildningen utgår ifrån ett institutionellt perspektiv som förklarar organisationers ageranden. Fokus ligger vid formella regler och informella normer vilka utgör institutioner som formar organisationers beteenden. Vidare förklaras också vägberoende, som kan ses som ett resultat av organisationers tendenser att följa tidigare handlingsval.

  Metod: Tillvägagångssättet bygger på kvalitativ metod, i form av semistrukturerade intervjuer som genomförts med tio ideella idrottsföreningar i Uppsalaregionen. Dessa har vidare kompletterats med föreningarnas finansiella rapporter. Utöver detta har också intervjuer med Skatteverket och Riksidrottsförbundet gjorts, vilka bidragit med en generell bild kring ideella idrottsföreningars skattesituation.

  Resultat och slutsatser: I studien framkommer att det finns en varierad medvetenhet kring skatteredovisning föreningar emellan. Framträdande är hur regelmässig medvetenhet ökar i takt med föreningens storlek, samt hur större föreningar i högre grad använder formella regler i syfte att styrka sin redovisning. I övriga föreningar går det att urskilja en lägre medvetenhet kring lagar och regler, och hur de grundar sina redovisningsval i normer och föreningstradition. Vi finner i denna studie att det föreligger risk för undersökningens medelstora föreningar, vilka omsätter mellan 3 och 5 miljoner kronor, att de omedvetet undgår beskattning för verksamhet som egentligen är skattepliktig.

 • 198.
  Andersson, Andreas
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Ytterberg, Joakim
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Abnormal avkastning vid företagsförvärv i Sverige: En kvantitativ studie som undersöker röststarka aktier, utlandsförvärv, storlek och betalningsmetod2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Förvärvsaktiviteten i världen har ökat och hur marknaden reagerar vid annonsering av förvärv är inte samstämmigt. Syftet med denna uppsats är att undersöka abnormal avkastning i samband med förvärv i Sverige. Vidare undersöks variabler såsom förekomst av röststarka aktier, utlandsförvärv, storlek på förvärvaren och betalningsmetod. Studien genomförs med hjälp av eventstudier och multipel linjära regressioner. Urvalet består av 328 observationer av annonserade företagsförvärv i Sverige under perioden 2015 till 2016. Eventstudierna finner att det förekommer positiv abnormal avkastning vid annonsering av företagsförvärv i Sverige. Vidare finner studien underlag för att storlekseffekten existerar även i Sverige samt att utlandsförvärv innebär högre positiv abnormal avkastning än inhemska förvärv. Studien finner inga statistiska samband mellan förekomsten av röststarka aktier och abnormal avkastning samt betalningsmetod vid förvärv.

 • 199.
  Andersson, Antonia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Gardinge, Ida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Försvinner med ett klick?: En studie om vad kunder efterfrågar för att de ska bli lojala online.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Andelen svenskar som handlar online växer vilket skapar en stor potential för företag att öka sina intäkter på internet. Konkurrensen är dock hård vilket innebär att webbutiker måste arbeta med att få konsumenter att handla från just sin butik. Syftet med denna studie är att förklara vad kunder i Sverige efterfrågar för att de ska bli lojala gentemot webbutiker. Studien utgår från ett konsumentperspektiv och en enkätstudie har använts för att tillfråga konsumenter med varierande bakgrunder. För att besvara syftet har olika faktorer inom de fyra lojalitetsattributen, e-upplevt värde, e-kvalitet, e-tillfredsställelse samt e-förtroende använts. Resultatet visar att de lojalitetsattribut som kunder efterfrågar för köp online inte i samtliga fall leder till att kunder blir lojala gentemot webbutiker. Vidare är e-lojalitet en svagare form av lojalitet vilket kan innebära att det är svårare för webbutiker att få lojala kunder i jämförelse med butiker i fysiska miljöer.

 • 200.
  Andersson, Carl
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Schultz, Hannes
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Företagsekonomiska institutionen.
  Sponsring är inte välgörenhet: En studie kring relationen mellan en svensk idrottsklubb och dess sponsorer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sponsring är ett verktyg för marknadsföring och kommunikation. Som företeelse har sponsringens utveckling dokumenterats och forskats kring. Vad som emellertid inte är lika utforskat, är vad relationen mellan en svensk fotbollsklubb och dess sponsrande organisationer har för betydelse. Syftet med studien var således att titta närmare på dessa relationer och undersöka hur relationerna uppfattas och upprätthålls, ur båda parternas perspektiv. Detta gjordes genom en kvalitativ ansats där fotbollsklubben Örebro SK tillsammans med några av dess sponsorer undersöktes. Resultatet av studien pekar på att relationerna uppfattas viktigare av fotbollsklubben som också är mer närvarande i samarbetet med de sponsrande organisationerna. Engagemang som enligt den tidigare forskningen framstod som den viktigaste komponenten till en god relation, visade sig i det här fallet inte spela lika stor roll i ett icke vinstdrivande företag.

1234567 151 - 200 of 6173
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf