uu.seUppsala universitets publikasjoner
Endre søk
Begrens søket
1234567 151 - 200 of 6515
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Andersdotter, Anneli
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Abort – i lagens namn?: En tolkning av internationell rätt genom linsen av rätten till hälsa2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 152.
  Andersen, Mattias et al
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  The system of administrative and penal sanctions in Sweden. Edited by Maria Arnholm ; based on texts by Mattias Andersen ...1997Artikkel, omtale (Annet vitenskapelig)
 • 153.
  Andersson, Andreas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  När ska nöd göras tillgängligt för den straffrättsliga människan (varelsen)?: En undersökning av det svenska nödstadgandet med särskild fokus på vad som konstituerar en nödsituation2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bestämmelsen om nöd återfinns i 24 kap. 4 § brottsbalken (1962:700). Stadgandet blir

  tillämpligt då fara hotar liv, hälsa egendom eller annat viktigt av rättsordningen skyddat

  intresse. En gärning som begås i en nödsituation utgör brott endast om den med hänsyn till

  farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt är

  oförsvarlig. I denna framställning analyseras rekvisiten i stadgandet. Särskild fokus har lagts

  på att utreda vad som kan anses utgöra en nödsituation.

  En nödsituation kan sägas innefatta en kollision mellan två intressen som skyddas av

  rättsordningen. Detta innebär att det inte är tillräckligt att fara hotar exempelvis liv och

  hälsa för att en nödsituation ska anses föreligga. Det krävs även att nödgärningen skyddas

  av rättsordningen. Därför kan den som är förpliktigad att utsätta sig för fara eller på annat

  sätt försatt sig själv i ”otillbörlig” fara inte räkna med rättsordningens skydd i form av nöd.

  En annan omständighet som kan utesluta att en nödsituation anses föreligga är om

  rättsordningen redan tagit ställning i frågan. I uppsatsen diskuteras vilken betydelse detta

  bör anses ha för bedömningen. En annan intressant aspekt är nödsituationens begränsning

  i tid och rum. Det som åsyftas är alltså när en nödsituation kan anses uppstå, respektive

  upphöra. En slutsats är att nödsituationen består så länge förhållandena är tämligen

  oförändrade. Om den nödställde uppnått målet med sin handling eller om faran på annat

  sätt är avstyrd innebär det alltså att nödsituationen har upphört.

  Efter en analys av nöd utifrån lagtolkning, kontext och strukturer är en sammantagen

  slutsats att nöd skulle kunna aktualiseras i dels fler fall, dels fler situationer. Detta är

  oroande eftersom nöd fyller en viktig funktion. Om nödinstitutet inte utnyttjas i tillräckligt

  hög utsträckning kan den formella rätten framstå som orättvis ur både mänskligt och

  moraliskt hänseende.

 • 154.
  Andersson, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Polisens förordnande och kommuners anlitande av ordningsvakter2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 155.
  Andersson, Björn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Offentlig upphandling och skadestånd2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 156.
  Andersson, Caroline
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Mervärdesskatt vid framställning av tryckta produkter: Graphic Procédé-domen och Skatteverkets ställningstagande2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 157.
  Andersson, Daniel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Medverkan till brott och straffvärdebedömningar2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 158.
  Andersson, Eleonor
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Bolånedirektivet: - Att hjälpa eller att stjälpa den finansiella stabiliteten?2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 159.
  Andersson, Elfrida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Maxtidsgräns för häktning: En välkommen åtgärd på vägen mot att lösa problemet med långa häktningstider?2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Under lång tid har kritik, från både internationellt och inhemskt håll, riktats mot de långa häktningstiderna som stundtals förekommer i Sverige. Kritiken kan sägas mynna ut i att häktestiderna, speciellt i kombination med omfattande restriktioner som innebär att enskilda isoleras från sin omvärld, inte hör hemma i en rättsstat som Sverige. Till skillnad från i många andra länder inom Europeiska unionen (EU) finns ingen övre tidsgräns för hur länge någon kan sitta häktad i Sverige, varken med eller utan restriktioner. Att hålla en person häktad innebär ett frihetsberövade och att personen ifråga fråntas några av sina grundläggande fri- och rättigheter. En inskränkning i enskildas fri- och rättigheter medges dock om det sker med stöd i lag och särskilda principer beaktas. Vid häktning står den enskildes rättigheter mot samhällets intresse av att utreda ett brott som kan leda fram till en materiellt riktig dom där en person lagförs för det brott som har begåtts. Trots kritiken mot häktestiderna har den svenska lagstiftaren varit obenägen att göra någonting för att förbättra eller försöka lösa problemet. Denna uppsats behandlar de långa häktestiderna utifrån frågan om en maxtidsgräns för häktning bör införas. En redogörelse görs av den kritiken som lämnats, följt av en utblick till några andra länder varav några har maxtidsgränser för häktning. Dessutom lämnas förslag dels på alternativ som kan användas istället för häktning för att ändå säkerställa brotts tillförlitliga utredning dels förslag på hur en maxtidsgräns skulle kunna utformas.

   

  Författarens slutsats är att en maxtidsgräns för häktning skulle vara en välkommen åtgärd för att förkorta dagens häktningstider och utgöra ett steg på vägen för att lösa problemet med långa häktningstider. Införandet av en maxtidsgräns skulle visa omvärlden att Sverige tar till sig av kritiken och aktivt arbetar för att leva upp till kraven som ställs på en rättsstat. Däremot bör maxtidsgränsen inte vara absolut utan förenas med möjligheter att göra undantag och förlänga tidsgränsen under vissa särskilt angivna förutsättningar. 

 • 160.
  Andersson, Emma
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Bakarv- En rättslig problemsituation vid familjeombildning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 161.
  Andersson Engblom, Jolinn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Generellt krav på prövningstillstånd i kammarrätt - en lämplig reglering?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 162.
  Andersson, Erik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Tillförarprövningen enligt 2 kap. 4 § st. 1 p. 1 JB: Ett spörsmål av och om intresse2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 163.
  Andersson, Filip
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Påståendedoktrinen och dess undantag: Tillämpning i rättegång och skiljeförfarande2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Påståendedoktrinen är en rättsprincip som understödjer snabbhet, effektivitet och slutlighet för den tvistlösning som sker genom skiljeförfaranden. När en part till stöd för sin talan åberopar ett rättsfaktum som har betydelse i både processuellt och materiellt hänseende riskerar skiljenämnden eller domstolen att föregå sakprövningen i sin behörighetsprövning. Påståendedoktrinen avhjälper detta problem genom att partens påståenden om dubbelrelevanta rättsfakta tas för goda i behörighets-prövningen.

  Det finns dock undantag till påståendedoktrinen. Dessa är undantaget för uppenbart ogrundade påståenden, det genomlysningsresonemang som HD tillämpat i NJA 2017 s 226 samt anknytningsdoktrinen. Dessa undantag utreds. 

 • 164.
  Andersson, Gustav
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Medverkan till utredning av egen brottslighet och strafflindring2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 165.
  Andersson, Hanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Vattenkraft och vattenkvalitet2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 poäng / 30 hpOppgave
 • 166.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  24 preludier utan fuga: Stilövningar samt förberedande tankar om den glada vetenskapen2004Inngår i: Konsten att rättsvetenskapa, 2004, s. 32-Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 167.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A Tort Law Century: Influences of Social, Political and Intellectual Thinking2018Inngår i: Festskrift till Håkan Hydén / [ed] Banakar & Dahlstrand & Ryberg Welander, Lund: Juristförlaget, Lund, 2018, s. 25-45Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 168.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Anhörigersättningens gränser2006Inngår i: PointLex, Vol. maj, s. 33-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 169.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Anhörigersättningens schabloner – återigen2007Inngår i: PointLex, Vol. december, s. 11-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 170.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Anm av Askeland, Tapsfordeling og regress ved erstatningsoppgjør2007Inngår i: Tidskrift for Rettsvitenskap (TfR), Vol. 4, s. 621-625Artikkel, omtale (Fagfellevurdert)
 • 171.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Anm av Simonsen, Porsdam, Skov Nielsen (red), Lov og litteratur.2007Inngår i: Tidskrift for Rettsvitenskap (TfR), nr 5, s. 851-857Artikkel, omtale (Fagfellevurdert)
 • 172.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Anm av Åslund, Allemansrätten och marknyttjande. Studier av ett rättsinstitut 2009Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, nr 1, s. 123-130Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 173.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Anmälan av Bertil Bengtsson & Erland Strömbäck, Skadeståndslagen. En kommentar2003Inngår i: Juridisk tidskrift, s. 5-Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 174.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Anmälan av Doublet, Rett, vitenskap og fornuft1996Inngår i: Retfaerd, s. 7-Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 175.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Anmälan av Kjelland, Særlig sårbarhet i personskadeerstatningsretten – en analyse av generelle og spesielle årsaksregler.2009Inngår i: Tidskrift for rettsvitenskap , ISSN 0040-7143, nr 1, s. 144-149Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 176.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Anmälan av Lødrup, Lærebok i erstatningsrett1996Inngår i: Tidskrift for Rettsvitenskap, s. 9-Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 177.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Anmälan av Nybergh, Avtalsfrihet - rätt till avtal1998Inngår i: Svensk Juristtidning, s. 6-Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 178.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Anmälan av Taxell, Avtalsrätt1998Inngår i: Svensk Juristtidning, s. 9-Artikkel, omtale (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 179.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ansvar för produktskador i näringsidkarförhållanden2001Inngår i: PointLex, Vol. maj, s. 5-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 180.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ansvaret för vanskligt vanligt vatten: produktansvarslagens tillämpning på dricksvatten2018Inngår i: InfoTorg Juridik, Vol. nov, s. 1-8Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 181.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ansvaret vid andrahandsuthyrning: enhetlig regel kontra differentierad argumentationsstruktur2015Inngår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, nr 3, s. 533-557Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 182.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ansvarsbedömning av underlåtenhet: konkretisering av skyddsåtgärder mot risker kontra den skadelidandes egna risker och självskadeåtgärder2007Inngår i: PointLex, Vol. december, s. 28-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 183.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ansvarsformernas differentiering – culpa, strikt ansvar och mellanformer av ansvar2012Inngår i: Uppsatser om skadeståndsansvar och ansvarsförsäkring / [ed] Håkan Andersson, Bertil Bengtsson, Anders Holm, Eva Lindell-Frantz, Birger Nydrén, Marcus Radetzki, Jessika van der Sluijs, Harald Ullman, Stockholm: Jure förlag , 2012, s. 1-57Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 184.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ansvarsgenombrott – kvalificering vid processmissbruk2014Inngår i: InfoTorg JuridikArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Fördelarna med erkännandet av den juridiska personen väger så tungt, att man endast i yttersta undantagsfall kan genombryta dess gräns för att göra den fysiska personen bakom bolaget etc ansvarig. I en ny dom från Högsta domstolen visas en sådan kvalificerad situation, där männen bakom ett underfinansierat processbolag fick bära ett personligt ansvar för den vinnande motpartens processkostnader, emedan syftet med arrangemanget just varit att kringgå RB:s kostnadsansvarsregler. Fallet föranleder några reflektioner kring möjliga argumentationsvägar vid ansvarsgenombrott.

 • 185.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ansvarskonkurrens – problemformuleringens betydelse2014Inngår i: InfoTorg JuridikArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Ofta kan man vid skadefall i kontraktuella förhållanden (eller vid specialreglering) överväga om en utomobligatorisk grund (vanligen culpa) kan appliceras. Därvid är en tolkning av den primära ansvarsgrundens funktion avseende exklusivitet avgörande. I en ny dom från HD visas, att frågan om ansvarskonkurrens argumentativt kan påverkas av frågan om avtalets subjektiva begränsning. Problemet med den utomobligatoriska grundens tillämplighet får då en lösning utifrån spörsmålet om kravvägar i en kontraktskedja, varmed svaret alltid riskerar bli att kontraktsregeln gäller istället för den utomkontraktuella grunden – vilket alltså upplöser frågan … eftersom svaret ges på en annan fråga. Några konsekvenstankar kan därför övervägas.

 • 186.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ansvarsproblem i skadeståndsrätten2013Bok (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  Trilogin ”Skadeståndsrättsliga utvecklingslinjer” innehåller en mängd närläsningar av hur de olika frågorna inom skadeståndsrätten gestaltat sig i 2000-talets praxis. Genom tematiska inramningar och detaljanalyser ges en bild i rörelse av hur skadeståndsrätten idag fungerar, diskuteras och utvecklas. De enskilda rättsfallsanalyserna åskådliggör både skadeståndsrättens argumentativa förutsättningar och de materiella tillskott som fallen bidragit med. Trilogin gestaltar de skadeståndsrättsliga problemen kring ansvarsgrund (Bok I), ansvarsgräns (Bok II) och ersättningsbestämning (Bok III). Därmed blir varje bok en fristående monografisk behandling av respektive tema. Framställningen är uppbyggd så att de olika analyserna ska kunna läsas för sig och därmed vara av praktiskt värde för rättstillämpningen – samtidigt som både detaljerna och helheten ska ge ett rättsvetenskapligt mervärde.

  ”Ansvarsproblem” är den första boken i trilogin. Den belyser varierade rättsliga berättelser som kan legitimera att ett visst subjekt ska ansvara – eller inte ansvara – för viss handling (respektive underlåtenhet) eller verksamhet. Därmed penetreras frågor om vad som överhuvudtaget utlöser culpaansvar, strikt ansvar och diverse möjliga mellanformer (inklusive skärpningar) av ansvar. Även frågorna kring handling kontra underlåtenhet analyseras. Gränsområdet till den kontraktuella sfären behandlas, med praktisk inriktning på hur argumentationen påverkas av olika rättsliga miljöers traditioner – professionsansvaret, tredjemansverkningar, förtroendefrågor etc aktualiseras därmed. Vidare presenteras en analysmodell för de argumentativa förfaringssätten vid strikt ansvar. Statens och kommunernas ansvar ges en bred framställning, vilken tar upp både de typiska och atypiska myndighetssituationerna – inklusive en större analys av det framväxande ansvaret för felaktigheter i rättstillämpningen. Ett omfångsrikt kapitel ägnas åt Europakonventionens inverkan på den nationella skadeståndsrättsliga diskursen och praktiska tillämpningen.

 • 187.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Avräkning respektive skadebestämning – olika justeringsmetoder för att nå ”full ersättning”2012Inngår i: InfoTorg Juridik, nr decArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Målet med skadeståndsrättsligt ersättningsbestämmande sägs ofta vara att ge ”full ersättning”. Att detta många gånger blir en chimär är givet – för hur värderar man en ”spik-i-foten”? – men i vart fall indikeras därmed, att man bör undvika både under- och överkompensation. Det senare problemet aktualiseras när flera ersättningsordningar formellt är tillämpliga på samma skadefall. I en ny dom från Högsta domstolen visas de begränsade rekvisiten i avräkningsregeln 5:3 SkL samt de möjligheter man likväl har, att justera den slutliga ersättningsnivån utifrån allmänna skadeståndsprinciper.

 • 188.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Barthesianska meditationer2003Inngår i: Hyldestskrift till Nørgaard, Köpenhamn , 2003, s. 27-Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 189.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Bevisbörda, åberopsbörda och ”tydlighetsbörda” i försäkringstvister2006Inngår i: PointLex, Vol. juni, s. 16-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 190.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Beviskrav och krav på rättslig kvalificering i ersättningsmål – problematisering av skada, yttre orsak, kausalitet och ansvarskriterier.2007Inngår i: PointLex, Vol. februari, s. 21-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 191.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Beviskravet vid ersättning av inkomstförlust: Hypotetiska prognosers sannolikhet2007Inngår i: PointLex, Vol. juni, s. 17-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 192.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Bristande tillsyn över riskbenägna personer: Några reflektioner kring riskabla risk-, åtgärds-, proportionalitets-, integritets- och bevisproblem2013Inngår i: InfoTorg Juridik, Vol. aprilArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Vårdnadshavares tillsynsansvar är inte ett okvalificerat ansvar för annans handlande, utan är avhängigt en kvalificering av de egna aktuella bristande åtgärderna som borde ha vidtagits – och som skulle ha förhindrat skadefallet. På samma sätt är myndigheters (exempelvis socialnämnds) ansvar i dessa situationer beroende av den akuta situationens risker, möjliga åtgärder och vägningen av intressen på ömse sidor. Vid underlåtenhet uppkommer dessutom alltid problemet med bevisningen och den värderande bedömningen av de hypotetiska åtgärdernas kvalitet och orsaksinverkan (skadande respektive skadeförhindrande). Det principiella klargörandevärdet i en ny dom från HD berör just bevisaspekterna, i situationer då utredningsbristerna beror på myndighetens bristfälliga dokumentation. Däremot bör man passa sig väldigt noga, för att tolka domen som att det allmänna ansvarar för alla riskabla (eller rentav farliga) människor – bara för att man inte spärrar in dem allihopa (och sedan håller dem inlåsta så att de inte kommer ut och ställer till krångel och skada för andra).

 • 193.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Casus mixtus – funktion och argumentationsmönster2005Inngår i: PointLex, Vol. januari, s. 17-Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 194.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Constructive Deconstruction - A Test of Postmodern Legal Reasoning: The Example of Third Party Losses on the Borderline between Tort Law and Contact Law1998Inngår i: Anglo-Swedish Studies in Law, 1998, s. 33-Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 195.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Culpabedömning av rättsbedömning –: uppenbarhetsrekvisitet uppenbart konkretiserat2018Inngår i: InfoTorg Juridik, nr november, s. 1-16Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 196.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Culpabegreppet – evigt samma ytuttryck, evigt nya konkretiserande avvägningar2011Inngår i: InfoTorg Juridik, nr augusti, s. -75Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Finns det något mer välkänt och evigt inom juridiken än det ända sedan romartiden ständigt och oföränderligt vidareförda culpauttrycket? Alla känner ju till det och kan använda begreppets ordvändning för att rättsligt förstå och förmedla att någon handlat fel, varit vårdslös, oaktsam, slarvig eller … ja, culpös, helt enkelt. Men finns det verkligen ett entydigt innehåll i alla dessa utsagor som nyttjar de just nämnda glosorna – eller ligger homogeniteten blott i det språkliga uttrycket för de alltefterhand varierande värderingarna och avvägningarna kring ansvarsproblemet? Givetvis det senare – och det vet egentligen också alla jurister (men ibland kan det vara behagligt att gömma sig bakom det försåtligt otvetydiga ordet). Istället för att vara en allmän handlingsregel eller en moraliserande benämning på avvikelsen från det redan fastlagda rätta handlingssättet, handlar culparegeln om en metod för att på ett specialiserat sätt avväga de komponenter som talar för och emot ansvar i en konkret situation. En ny exemplarisk dom från Högsta domstolen demonstrerar detta, och får därför i denna artikel tjäna som utgångspunkt för en analys av komponenterna i detta så kända, men ändå märkligt undflyende, rättsliga begrepp.

 • 197.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Den mångfacetterade diskursen kring anhörigersättning – en metodologisk studie av pragmatisk rättsutveckling2013Inngår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, nr 1, s. 1-23Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 198.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Den ”nya” diskrimineringsersättningen (I) – nya explicita bedömningsgrunder avseende upprättelse och prevention2015Inngår i: InfoTorg JuridikArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Genom 2008 års diskrimineringslag omdöptes rättsföljden skadestånd till ”diskrimineringsersättning”, varvid det avseende ersättningsbestämningen angavs, att det preventiva syftet ska beaktas – med följd att summorna ska kunna bli högre än förr. När HD i somras genom tre domar för första gången dömde enligt den nya lagen, gavs ett antal klargörande besked om hur ersättningsnivåerna ska bedömas (och vidare fick vi genom domarna några ytterligare förtydliganden av både materiell och formell natur). I denna första artikel (av tre) om den nya diskrimineringsersättningen behandlas, hur de accentuerade ändamålen med uppnående av ”upprättelse” och ”prevention” på ett pragmatiskt sätt ska kunna hanteras i framtiden. HD visar att man – precis som vid all ideell skadeståndsbestämning – måste bygga på typiseringar och schabloner. Och även om nivåerna blir högre än förr, visar HD tillika att man – återigen precis som vid all ideell skadeståndsbestämning – måste anpassa summorna (och därmed yrkandena) efter rimliga krav inom ersättningsrättens helhet.

 • 199.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Den ”nya” diskrimineringsersättningen (II) – nya explicita bedömningsgrunder avseende miniminivå2015Inngår i: InfoTorg JuridikArtikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I denna andra artikel (av tre) om den nya diskrimineringsersättningen, behandlas hur pass lindriga kränkningar som överhuvudtaget kan ersättas samt vilken miniminivå man därvidlag hamnar på. Återigen blir temana "upprättelse" och ”prevention” viktiga symboluttryck, varvid argumentationen kring de två partssidorna aktualiseras - och leder till problem när de inte renodlas.

 • 200.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Den ”nya” diskrimineringsersättningen (III) – nygamla problem med kvoteringens positiva och negativa sidor2015Inngår i: InfoTorg Juridik, nr januari, s. 1-6Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  I denna avslutande artikel om den nya diskrimineringslagens första tillämpningssituationer i HD får vi åter stifta bekantskap med kvoteringsproblematiken, som (trots HD:s och EU-domstolens tidigare besked om olaglighet) fortsätter florera inom det svenska högskoleväsendet. Just den nu aktuella domen berör förvisso endast vissa formella detaljer, avseende utgångspunkterna för fastställande av preskriptionstiden. Att en så simpel fråga behövde gå hela vägen upp till HD, säger kanske ändå något om diskrimineringsrättens diskursklimat.

1234567 151 - 200 of 6515
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf