uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 6346
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Aldevärn, Emma
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Carlberg, Lovisa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  För en tryggare miljö i skolan: en studie om mobbningsförebyggande åtgärder2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mobbning och kränkande behandling är ett stort problem i dagens skolvärld. Det finns flera olika arbetssätt och metoder för att förebygga detta, dock är inte alla lika effektiva. Det är viktigt att skolan har kunskap om vilka åtgärder som krävs för att kunna förebygga mobbning och kränkningar. 2011 gjorde Skolverket en undersökning mellan åtta olika åtgärdsprogram för att se hur de fungerar i praktiken. Resultatet av Skolverkets undersökning blev att inget av dessa åtgärdsprogram rekommenderas fullt ut. Vår undersökning handlar därför om att jämföra två kommunala skolor i Uppsala kommun som inte använder sig av något av dessa åtgärdsprogram. Vi har undersökt dessa skolor för att vi ville ta del av deras arbetssätt och metoder och se vad de har gett för resultat, samt vad tidigare forskning rekommenderar.

  För att genomföra vår studie har vi besökt två kommunala skolor i Uppsala och intervjuat fyra pedagoger på lågstadiet, två på varje skola. Under vår studie kom vi fram till att både skola X och skola Y har metoder och arbetssätt som har resulterat i minskning av mobbning och kränkningar. Studien har även visat att tidigare forskning till stor del har stämt överens med skolornas förebyggande arbete, men att varje enskild skola på bästa sätt borde anpassa sina metoder och arbetssätt till skolans förutsättningar.

 • 152.
  Aldmour, Ismat
  et al.
  Al Baha University, Saudi Arabia.
  Nylén, Aletta
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Impact of cultural and language background on learning Computer Science concepts2014Ingår i: Proc. 2nd International Conference on Learning and Teaching in Computing and Engineering, Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2014, s. 37-40Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Computer science terminology is generally based on words that have a related original meaning in English and rooted in western tradition. Hence, students from other cultures and students that are not native English speakers, will not be helped by language and culture in understanding computer science concepts. In this work, the authors review the interrelationship between language, cultural background, and the learning of computer science. A comparative study is under preparation in which this relationship is to be examined. The study will compare the intuitive understanding of computer science concepts between Saudi student groups of different English language proficiency levels and of different maturity levels. A test has been designed in order to reveal differences in the perception of computer science concepts that can be attributed to such background differences. The study will serve as a starting point for further work on how computer science education can be enhanced for students that are non-native English speakers.

 • 153.
  Alenstål, Malin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Josefsson, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Mormors misstag: En studie av elevers uppfattningar om miljöproblem2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Följande uppsats syftar till att, genom samtalsintervjuer, undersöka hur elever med olika social bakgrund uppfattar den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Främst undersöks elevers uppfattningar om miljöproblem. Intervjuer har genomförts med ett antal elever i årskurs 6.  Resultatet visar att elevernas sociala bakgrund har betydelse för deras uppfattningar om miljöproblem då medvetenheten tycks öka i takt med föräldrarnas utbildningsnivå. Det finns dock variationer i elevernas utsagor som tyder på att inte endast det nedärvda kapitalet är av betydelse. Då studien visar att elevers sociala bakgrund är av betydelse för deras uppfattningar och kunskaper inom området framhävs vikten av att skolan fyller en utjämnande funktion, för att på så sätt skapa lika villkor för samtliga elever.

 • 154.
  Alexandersson, Ida
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Johansson, Emelie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "Träna, traggla, få ett läsflyt": Lärares och föräldrars uppfattningar om läsläxan2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka uppfattningar lärare respektive föräldrar har om läsläxan i årskurs 1-2 på en utvald skola. Detta undersöktes genom att fyra lärare intervjuades och 69 enkäter besvarades av föräldrar. Resultatet visade att lärarnas pedagogiska syften inte var helt samstämmiga med föräldrarnas uppfattningar av dem. Resultatet visade också att lärarna hade en tanke med läsläxans utformning, men eftersom att den skedde i hemmet hade lärarna inte möjlighet att styra över läsläxan som helhet. Detta berodde på att flera faktorer avgjorde hur läsläxstunderna såg ut, såsom valet av plats, med vem den lästes och miljön runt omkring. En annan slutsats var att majoriteten av föräldrarna använde strategier vid läsläxstunden för att uppmuntra och utveckla sitt barns läsning, men de flesta strategierna var inte förmedlade från lärarna. De två mest använda strategierna var att ljuda och läsa ordet högt. Att föräldrarna läste ordet högt kunde vara en tillfällig lösning, men inte hållbar i ett långsiktigt perspektiv. Barnen fick inte chans att tänka efter hur de skulle kunna lösa problemet på egen hand när denna strategi användes.

 • 155.
  Alexis, Engström
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Utbildning och hållbar utveckling: En studie av innehåll och normativitet i utsagor om hållbar utveckling i utbildningssammanhang2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom utbildning och hållbar utveckling pågår en debatt om det är utbildningensroll att främja enskilda beteenden som av experter definieras som hållbara. Åsikterna kan delas upp i utbildning förhållbar utveckling och utbildning somhållbar utveckling, där den senare är skeptisk till experters förmåga att säkert veta om ett beteende är mer hållbartän ett annat och iställetförespråkar en pluralistisk och kritisk ingång där självständigt tänkande premieras. Valet mellan att främja eller attarbeta kritiskt mednormer har i denna uppsats sammanfattats underdilemmat med normativitet.Studienbestår av två delar: Den första undersöker vilket innehåll som ges till utbildning och hållbar utveckling i utsagor från utbildningsansvariga för lärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Den andra undersöker hur innehålleti utbildning och hållbarutvecklingförhåller sig till dilemmat med normativitet som nämns ovan.De slutsatser som kan dras utifrånundersökningen äratt innehållet som detframkommer i utsagornakan sammanfattas i fem olika teman samtatt de temanahar mycket gemensamt med resultatfråntidigare studier. Det visar på att det har börjatväxa fram en ram för vad hållbar utveckling i utbildningssammanhang kan ges för innehåll. I utsagorna framkom även innehåll som skiljer sig från tidigare forskning, t.ex. att utgå från utbildning och hållbarutveckling som en tydlig kompetens kring vilken studenter kan specialisera sig utifrån framtida arbetstillfällen, samt att studenter i större grad kan påverka innehållet, och ansvara för formerna, isin egen utbildning. Resultatet visar även att utbildningen kan utformas på ett sätt som är både normativtoch pluralistiskt. Genom att ha en medveten ingång till i vilket sammanhang fakta omhållbara beteenden presenteras, kan studenterna ges en position där de själva har möjlighet att övervaka överförandet av normer. Genom detta tillsammans med ett diskussionsklimat där läraren är i bakgrunden och låter studenterna själva identifiera ohållbara utvecklingar och värden som ska bevaras,undviksobalanseni makt mellan läraren och studenterna och ett pluralistiskt utbildningsklimat skapas.

 • 156. Alfredsson, Lena
  et al.
  Bråting, Kajsa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Erixon, Patirk
  Heikne, Hans
  Matematik 5000, kurs 52013Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 157. Alfredsson, Lena
  et al.
  Bråting, Kajsa
  Erixon, Patrik
  Heikne, Hans
  Matematik 5000, kurs 1c2011Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 158. Alfredsson, Lena
  et al.
  Bråting, Kajsa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Erixon, Patrik
  Heikne, Hans
  Matematik 5000: kurs 3c, läromedel 2012Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 159.
  Alghamdi, Fayiq
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi. Al-Baha University, Al Baha, Saudi Arabia.
  Why do female students choose to study CS in the Kingdom of Saudi Arabia?2017Ingår i: Proc. 5th International Conference on Learning and Teaching in Computing and Engineering, IEEE Computer Society, 2017, s. 49-53Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We know that female students in computer science, CS, are fewer than male students in Western countries. What is not well understood is the high rate of Saudi female students in CS. This article explores why female students choose to study CS in the Kingdom of Saudi Arabia, KSA. Data was collected through structured interviews with ten female students in three different universities in the KSA. The content analysis approach was used. This study determines the students' experiences in studying CS. The findings of this study are a first step in paying more attention to the system of women's education in the KSA. Motivation and expectation regarding CS were investigated. Results showed that the reasons behind the engagement of Saudi female students in CS are government support, family influence, and a stable workplace. The results could help to improve the CS curriculum and program of preparation for CS teachers in the KSA.

 • 160.
  Alghamdi, Fayiq
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Nylén, Aletta
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Pears, Arnold
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik.
  Changing the Educational Epistemologies of Computer Science Teachers: A Case Study of the Kingdom of Saudi Arabia2018Ingår i: 2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), Piscataway, NJ: IEEE, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores the attitudes of Computer Sci- ence (CS) teachers in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) who are confronted by the Saudi Teaching Competencies Standards (STCS). The STCS is a response to a substantial need to develop both subject-specific pedagogical ability as well as teachers subject area knowledge. The Ministry of Education in the KSA is encouraging teachers to improve their practices to achieve the new quality requirements for education. This paper presents the results of an investigation of CS teachers’ views on educational belief changes in the KSA schools. The paper addresses how and why CS teachers adopt new educational beliefs in their teaching. The paper presents the results of the investigation of the CS teachers views on educational belief changes in the KSA schools and the STCS policy document guidelines. Research in the area of changing educational epistemology in teaching CS identifies six factors that influence teachers, these are personal pedagogical beliefs, peer learning, curriculum, self-directed learning, student feedback and the STCS. A mixed method study approach was adopted in this work. Content analysis has been applied to the interview transcript and thematic coding analysis to the government policy document (STCS). The results provide a valuable case study in the KSA and emphasize the weak relationship between educational epistemology change and the STCS norms. The findings show that the STCS should provide stronger guidance for CS teachers to keep changing beliefs in teaching CS. The STCS should offer supporting official resources to CS teachers to help them in changing their beliefs in regard to teaching CS.

 • 161.
  Alghamdi, Fayiq
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Pears, Arnold
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik.
  Nylén, Aletta
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Computer science teachers perspectives on competencies: A case study in the Kingdom of Saudi Arabia2018Ingår i: Informatics in Schools. Fundamentals of Computer Science and Software Engineering, Springer, 2018, s. 129-140Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 162.
  Ali, Shahnaz
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Kamal, Rokeya
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Att göra iakttagelser, undersöka och dra slutsatser om hur omvärlden fungerar.: En studie av förskollärares uppfattningar om naturvetenskap i förskolan.2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi valt att undersöka pedagogernas uppfattning om naturvetenskap i förskolan. Syftet är att ta reda på pedagogernas uppfattningar om naturvetenskap i förskolan ur ett didaktiskt perspektiv. Vi vill relatera dessa uppfattningar till de två teoretiska utgångspunkterna sociokulturellt perspektiv samt konstruktionistiskt perspektiv. För att ta reda på detta har vi intervjuat sex förskollärare samt gjort fyra observationer av naturvetenskapliga aktiviteter i dessa förskolor. Vår studie visar att förskollärarna var aktiva med att vara med i barnens egna forskande och hjälpte till så att lärandeprocessen gick vidare. Respondenterna kopplar naturvetenskap i förskolan med saker som natur, hållbar utveckling, experiment, odling, kretslopp, kunskap om djur och hur allting hänger ihop. Alla intervjuande förskollärare utrycker sig positivt, och menar att det är viktigt och intressant att jobba med naturvetenskap i förskolan. Respondenterna ombads att beskriva en vanlig naturvetenskaplig aktivitet. Från deras svar går att utläsa två huvudsakliga grenar i den naturvetenskapliga pedagogiken, det är spontan aktivitet eller planerad aktivitet. Dessa går i sin tur att anknyta till begreppen lek, utforskande och projektorienterad i olika stor utsträckning. Det finns även ett övergripande barnperspektiv i deras svar. Samtliga respondenter lyfter fram barnens önskningar och intresse som en nyckel till barnens lärande och utveckling. Det viktiga är att fokus ligger på barnen, deras intressen och på deras frågeställningar. De betonar även hur viktigt det är att tidigt börja lära barn att det finns hot från människors sida mot miljön.

 • 163.
  Alikhani, Mina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Sagostund i förskolan: En studie om förskollärares syn på språkutveckling och på känslor vid sagoberättande i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 164.
  Alin, Sara
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Moro, Susanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Anpassningar för andraspråkselever: En kvalitativ studie om anpassningar för andraspråkselever i svensk skola2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 165.
  Alkafri, Razan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hellberg, Josephine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Flerspråkighet i klassrum: - Undersökning om lärares arbete medflerspråkiga elever2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare uppfattar sitt arbete i flerspråkiga klassrum. Vi tittade inte på utförande utan på lärares uppfattning om arbete kring flerspråkighet. Våra frågeställningar som vi utgick ifrån var hur lärare uppfattar att de anpassar sin undervisning i flerspråkiga klassrum, vilka metoder lärare använder för att ta tillvara på flerspråkigheten i undervisningen och även vilka faktorer lärare anser att de bör ta hänsyn till i flerspråkiga klassrum.Som metod använde vi oss av intervju i form av respondentkaraktär och valde att intervjua nio lärare. Dessa lärare är yrkesverksamma i olika skolor som är belägna i en mellanstor kommun i östra Svealand. Vi har varit ute i fem olika skolor där vi har intervjuat en till två lärare från varje skola. Dessa lärare har även varit verksamma i olika årskurser i skolans tidigare skolår.Vid intervjuerna använde vi oss av en halvstrukturerad form då vi ville ha en dialog med lärarna kring flerspråkighet. Valet av informanter baserades på kunskap och erfarenhet inom arbetets studieområde. Under intervjuerna utgick vi från fyra huvudteman med tillhörande underteman som vi hade förberett innan genomförda intervjuer. Intervjuerna började med uppvärmningsfrågor sedan tematiska frågor och därefter ställde vi direkta frågor för att slutligen avsluta intervjuerna med tolkande frågor. De ljudinspelningar och den text som fanns från den insamlade data bevarades under uppsatsens gång men förstördes efteråt, efter universitetets givna riktlinjer.Resultatet av detta arbete blev att lärare ansåg sig anpassa sin undervisning till flerspråkiga elever. De menade också att som lärare bör man ta hänsyn till olika faktorer i undervisningen med flerspråkiga elever för att denna ska vara givande. De intervjuade lärarna hävdade att de bör använda kroppsspråket mer, anpassat språk och böcker men även ta hänsyn till flerspråkiga föräldrars syn på skolan. Lärarna lyfte även fram att de bör använda sig av mer material och förenkla materialet som redan fanns vid arbetet med flerspråkiga elever. Slutligen ville vi med detta arbete belysa vikten av kunskap och kompetenser inom språk i flerspråkiga klassrum då vi kom fram till att detta är något som behövs för en givande undervisning.

 • 166.
  Alm Fjellborg, Andreas
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Uppsala University.
  Molin, Lena
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Vilka typer av uppgifter gynnar elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk?: En undersökning med data från de nationella proven i geografi.2018Ingår i: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, ISSN 1504-9922, E-ISSN 1504-9922, Vol. 12, nr 4, artikel-id 5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Elever med utländsk bakgrund tenderar att prestera sämre än svenskfödda elever i skolan primärt på grund av sämre kunskaper i det svenska språket. Utifrån statistisk analys (Differential item functioning) identifieras uppgifter från de nationella proven i geografi (2014 – 2017) där elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk klarar sig avsevärt mycket bättre - eller sämre - än förväntat. Tidigare forskning har visat att geografiska begrepp är särskilt svåra för elever som inte har svenska som modersmål, vilket också  påvisas i denna studie. Den visar att det särskilt är uppgifter med lite text som handlar om geografiska begrepp som uppvisar större skillnader i prestationer mellan elever som följer kursplanen i svenska respektive svenska som andraspråk. Resultaten kan stödja såväl lärare som provkonstruktörer att bättre anpassa undervisning och prov genom att undvika att skapa uppgifter som mäter irrelevanta bakgrundsfaktorer som påverkar elevernas möjligheter att besvara uppgifter på ett adekvat vis utifrån deras kunskapsnivåer.

 • 167.
  Alm, Sofia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan: Barns delaktighet i pedagogisk dokumentation utifrån Reggio Emilia filosofin.2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 168.
  Alm, Susanne
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Wahlby, Ida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Man är aldrig så intelligent som när man erövrar ett språk: en studie av barns språkliga interaktion vid samling2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka i vilken utsträckning samlingen kan vara en arena för språklig interaktion. I vår studie har vi valt att fokusera på den pragmatiska utvecklingen. Med pragmatik menas hur språket används i olika kontexter och därmed bidrar till ett fungerande samtal. I studien utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv. Undersökningen baserades på tre frågeställningar som var till hjälp när observationerna genomfördes på en förskola. Dessa tre frågeställningar var: Vilka slags frågor ställs till barnen under samlingen? Hur ger förskolläraren återkoppling kring det barnen uttrycker sig spontant om? Hur kan aktiviteterna i samlingen främja barns pragmatiska utveckling? För att kunna analysera i efterhand användes metoden videoinspelning. En kompletterande intervju gjordes efter observationerna. Genom den kompletterande intervjun med förskollärararen skapades ytterligare inblick i förskolans arbete och tankesätt med hur man kan främja barns språkliga utveckling. Samlingarna bestod av många olika planerade aktiviteter som kunde leda till att öka barns pragmatiska färdigheter. Dessa aktiviteter var bland annat regellekar, rimlekar och rollekar.

   

  Resultatet av studien visar på hur viktig förskollärarens förhållningssätt är för den pragmatiska utvecklingen. Genom att vara uppmärksam och lyhörd kan man som förskollärare fånga upp barns erfarenheter och tankar vilket i sin tur leder till en ökad språkutveckling. Planerade lekar och aktiviteter är även en viktig del i utvecklingen av barns pragmatiska färdigheter.

 • 169.
  Almarsson, Lucas
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Karlsson, Tessan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Maskuliniteter inom förskolläraryrket: - En intervjustudie med tre manliga förskollärarstudenter2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod undersökt tre manliga förskollärarstudenters upplevelser av att vara män inom förskollärarprogrammet med fokus på maskulinitetspositioner. Vi har genom vår studie velat ta reda på hur de manliga förskollärarstudenterna förmedlar sin maskulinitet i berättelsen om deras verksamhetsförlagda utbildningsperioder. Samt vilka typer av maskulinitetspositioner som kan identifieras utifrån informanternas utsagor.De teoretiska utgångspunkterna vi utgått ifrån är R. W Connells maskuliniteter med utgångspunkt i hegemonisk maskulinitet samt relaterade maskulinitsbegrepp. Dessa har genomsyrat såväl planerande som den analys som gjordes i diskussionen till denna uppsats. Ett antal teman utkristalliserades i informanternas berättelser om sina upplever, varför dessa även blev en viktig del av vårt resultat och vår diskussion. Då förskoleverksamheten vilar på läroplan för förskolan, är även denna en viktig del av arbetet.De data som samlades in under intervjuerna utgör studiens resultat. De temaområden som belyses i studien är bland annat omvårdnads- och rutinsituationer där risken att missuppfattas som pedofil är stor; manliga förskollärare som förebilder och kompensation för frånvarande pappor; samt könskodat görande och genusmedvetet arbete i förskolan.Resultatet av denna studie visar att de manliga förskollärarstudenterna förmedlar olika maskulinitetspositioner i den dagliga verksamheten på förskolan utifrån vilken social situation de befinner sig i, men att de i och med hotet att missuppfattas som förbrytare får ta ett steg tillbaka; såväl i sin förskollärarroll som i sin maskulinitet när det gäller exempelvis omvårdnadssituationer. Studien visar även att de manliga förskollärarstudenterna genom att gå utanför en traditionellt manlig yrkesväg bidrar till en maskulinitet i förändring.

 • 170.
  Almgren, Emilie
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Andersson, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hur länge ska man vara ute?: En undersökning om samband och skillnader mellatre förskoleformer när det kommer till utevistelsens längd2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har som fokus att studera eventuella skillnader som kan förekomma i sjukfrånvaron och kunnandet om växter och djur i närmiljön hos barn i tre olika förskoleformer.

  Syftet med denna studie är att undersöka eventuella samband mellan utevistelsens längd och barns hälsa samt kunskapsutveckling vid tre former av förskoleverksamheter som har varierad grad av utevistelse.

  Studiens frågeställningar:

  • Vilka skillnader finns det i sjukfrånvaron hos barnen mellan de tre olika förskoleformerna?
  • Vilka kunskapsskillnader finns mellan barnen i de tre förskoleformerna när det kommer till att namnge djur och växter i närmiljön?
  • Går det att fastställa samband mellan utevistelsens längd och eventuella skillnader mellan de tre olika förskoleformerna?

  För att kunna besvarar studiens syfte och frågeställningar har det genomförts en arkivstudie och protokollstudier som pedagogerna på förskolorna har fått besvara. Dessa studier har genomförts på sex förskolor som har olika inriktningar. I studien ingår I Ur och skur förskolor, mobila förskolor och traditionella förskolor. Resultatet på denna studie visar på att det finns en viss skillnad mellan de barn som vistas mer tid utomhus än de barn som inte har lika lång utevistelsetid.

  Nyckelord: Utevistelse, Förskola, Hälsa, Kunskap

 • 171.
  Almquist, Isabelle
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Lindblom, Ellen
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Framtidens miljöhjältar: En undersökning av hur Skolverkets läroplan igenkänns i barns uttryck kring miljö- och hållbarhetsfrågor2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna C-uppsats presenteras en kvalitativ fallstudie där barns sätt att uttrycka sig i miljöfrågor undersöks. Studien behandlar även barnens relation till naturen. För detta ändamål har fem barn ur en förskolegrupp intervjuats. Intervjuer har även gjorts med förskolepersonal i syfte att ge inblick i förskolans arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Skolverkets perspektiv på vad barn ska förstå inom miljöfrågor synliggörs genom analyser av målen i Skolverkets läroplan för förskolan. Resultatet visar att läroplanens mål delvis kan igenkännas i barnens sätt att uttrycka sig om miljö och natur. Genom studien åskådliggörs även utmaningar och möjligheter kopplade till implementeringen av läroplanens miljörelaterade mål. Tidsbrist och svårigheter i att tolka läroplanen identifieras som de främsta utmaningarna för förskolepersonalen. Ur ett ECESD-perspektiv finns dock goda möjligheter att uppnå läroplanens mål med till synes enkla medel. Vidare behandlar studien problematiken i att översätta barns uttryck till ett mått på deras förståelse.

 • 172.
  Almqvist, Birgitta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten.
  Approaching the culture of toys in Swedish child care: a literature survey and a toy inventory1994 (uppl. Ny utg.)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 173.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  Agents and artefactsKonferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The importance of the usage of artefacts is a central question within sociocultural perspectives on learning. In everyday life people use artefacts to be able do things they would not be able to do otherwise. Learning, in this respect, is a matter of appropriating ways of acting with artefacts. However, the nature of the relationship between artefacts and human action is, from a sociotechnical view, rather confusing. On the one hand we can emphasise the influence of artefacts on action. On the other hand we can emphasise that the meaning of artefacts is constituted in action. A third possibility is to emphasise the process in which individuals act with technology. In this paper I will focus on this confusion in a discussion of the concept of technological closure. The aim is to illustrate and discuss an approach that makes it possible to study the role of artefacts in ongoing meaning making processes. This is done from a sociocultural perspective on learning specified by a sociotechnical perspective on artefacts and inspired by the late writings of Wittgenstein. The approach is illustrated in a few case studies of video recorded educational settings where pupils use information technology.

 • 174.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Akademiska professionsutbildningar2011Ingår i: Det goda lärandet: en bok om Liberal Arts Education / [ed] Anders Burman & Patrik Mehrens, Lund: Studentlitteratur , 2011, s. 117-132Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 175.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  Artefaktanvändning i undervisningssammanhang: En privilegieringsanalys2008Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 17, nr 3, s. 47-68Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The use of artefacts is a central part of many human activities. In education, for example, people use them to deal with didactic problems otherwise not possible to solve. However, even though often taken for granted and not explicitly thought of in most practices, the use of artefacts is not given beforehand. In fact, they are constituted in sociocultural contexts where different agents, including the users, may have contributed. Consequently, this is an issue possible to discuss and debate. The aim of this article is to describe an approach in studies of how the use of artefacts is constituted in educational settings. Examples from video recorded classroom situations illustrate how artefacts contribute to meaning making in practice. It is also argued that there is a need for further studies and discussions about the use of artefacts in education.

 • 176.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Att synliggöra det förgivettagna2014Ingår i: Lärande i handling: En pragmatisk didaktik / [ed] Britt Jakobsson, Iann Lundegård & Per-Olof Wickman, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, s. 119-128-Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 177.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Bilder av Internet: en studie av IT som verktyg för meningsskapande2001Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 10, nr 1, s. 7-27Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 178.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Bilder av Internet: En studie av IT som verktyg för meningsskapande2001Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 10, nr 1, s. 7-27Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 179.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Didaktik och ämnesdidaktik: Exemplet Uppsala universitet2016Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 180.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Educational content, teaching strategies and learning: Part of the symposium Sharing ideas for passionate, radical and innovative approaches to didactics (part II): Theory, subject and content2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 181.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Evaluation of didactics, education and teacher education programs: Reflections on the new system for quality assurance2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The contemporary Swedish system for quality assurance of higher education has been strongly criticized. The main critique has been that it only focuses on a measurement of the results and that it has been difficult to use in the development of higher education. The government´s answer to this critique has been that the question on development of education – and hence the development of its prerequisites and processes – is owned by the universities themselves. However, from 2016 and on the system will be changed. A suggestion for how this will be designed and organized will be presented in December 2014. In this presentation, I will discuss and compare the contemporary system with the suggestion for a new one. The presentation will start in a difference between two visions often formulated in the discussion about quality assurance systems. On the one hand, some stress that the research should be assessed and discussed between colleagues. On the other hand, there are those who demand that quality must be measured by "objective" measures. The presentation will focus especially on the evaluation of Didactics, Education and Teacher Education.

 • 182.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen. Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  IT-användning i ett didaktiskt perspektiv2003Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 183.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Learning and Artefacts: On the Use of Information Technology in Educational Settings2005Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to develop and apply an empirical approach that can be used in studies of the relationship between different expectations of, and actual use of, information technology in educational settings. The studies focus on meanings of artefacts shaped in people's talk about and/or use of technology.

  The aim is based on the twofold ambition to (1) develop an approach that opens the way for empirical investigations on the usage of technology and (2) to make a contribution to research about computers in education. I show how an approach based on a sociocultural perspective on learning, specified by inspiration from a sociotechnical perspective on artefacts, generates new questions about the usage of technology and its influence on learning and socialisation. Furthermore, I show how discourse analyses, inspired by the writings of Ludwig Wittgenstein, can be used in studies of educational processes.

  The thesis consists of five case studies. In the first study I examine the rhetoric on information technology during the years 1994-1998 (Paper I). In the three following cases I analyse video-recorded conversation between children using computers in science education (Papers II-IV). In the light of the results from the first four studies I return in the fifth to the rhetoric on technology. In that paper different expectations on the usage of technology in education and on the technology users, expressed in the curricula for the Swedish compulsory school during the years 1962-1998, are clarified and discussed (Paper V).

  The results of the thesis show that expectations are central parts of human action and that different expectations may result in different kinds of practices. The historical studies show that it is in no way obvious for what purposes artefacts are to be used in educational settings, or who is to decide on this issue.

  Delarbeten
  1. Vi och våra goda kunskaper: Om (natur)vetenskaplig rationalitet och talet om IT i undervisningen
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Vi och våra goda kunskaper: Om (natur)vetenskaplig rationalitet och talet om IT i undervisningen
  1998 (Svenska)Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 7, nr 3, s. 61-76Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Nationell ämneskategori
  Utbildningsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-92954 (URN)
  Tillgänglig från: 2005-04-22 Skapad: 2005-04-22 Senast uppdaterad: 2017-12-14Bibliografiskt granskad
  2. Bilder av Internet: En studie av IT som verktyg för meningsskapande
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Bilder av Internet: En studie av IT som verktyg för meningsskapande
  2001 (Svenska)Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 10, nr 1, s. 7-27Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Nationell ämneskategori
  Utbildningsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-92955 (URN)
  Tillgänglig från: 2005-04-22 Skapad: 2005-04-22 Senast uppdaterad: 2017-12-14Bibliografiskt granskad
  3. Undervisning och/eller underhållning
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Undervisning och/eller underhållning
  2002 (Svenska)Ingår i: Utmaningar och e-frestelser: IT och skolans lärkultur, Stockholm: Prisma , 2002, s. 77-96Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Stockholm: Prisma, 2002
  Nationell ämneskategori
  Utbildningsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-92956 (URN)91-518-4028-6 (ISBN)
  Tillgänglig från: 2005-04-22 Skapad: 2005-04-22 Senast uppdaterad: 2012-09-28Bibliografiskt granskad
  4. Privileging and Artifacts: On the use of information technology in science education
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Privileging and Artifacts: On the use of information technology in science education
  2006 (Engelska)Ingår i: Interchange, ISSN 0826-4805, E-ISSN 1573-1790, Vol. 37, nr 3, s. 225-250Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to develop an approach that can be used in addressing the issue of the use of information technology and its importance in human meaning making. By using a combination of Wittgenstein’s work method, a sociocultural perspective on learning, and a sociotechnical perspective on artifacts a specific focus for analyses was discerned: the relation between the use-of-technology in meaning-making on one hand and the circumstances for this meaning-making on the other hand. The conversations of six groups of children, who worked with an assignment, that required that they doubted information they encountered, were video recorded and analyzed. The analyses were done in three interrelated steps. (a) The students use-of-technology in meaning making, (b) the meaning patterns that the students encounter on the web, and (c) students’ intentions and habits. Our findings show that, while the mode of reinforcement of the texts used by the students may have provided little opportunity for doubt or learning how to doubt, the students’ habits and intentions with their work determined the result of the interaction, namely copying information from the web. Taking our point of departure in this empirical illustration we discuss theoretical and methodological questions concerning the understanding of the use of information technology in educational settings.

  Nyckelord
  Information technology, artifact, education, meaning-making, language game, Wittgenstein, privileging, doubt, sociocultural, sociotechnical
  Nationell ämneskategori
  Utbildningsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-92957 (URN)10.1007/s10780-006-9002-z (DOI)
  Tillgänglig från: 2005-04-22 Skapad: 2005-04-22 Senast uppdaterad: 2017-12-14Bibliografiskt granskad
  5. Teknikretorik i utbildningspolitik: En historisk fallstudie
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Teknikretorik i utbildningspolitik: En historisk fallstudie
  2006 (Svenska)Ingår i: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 11, nr 1, s. 21-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Nyckelord
  IT, informationsteknik, tekniska hjälpmedel, läroplaner, skolpolitik, utbildningspolitik
  Nationell ämneskategori
  Utbildningsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-92958 (URN)
  Tillgänglig från: 2005-04-22 Skapad: 2005-04-22 Senast uppdaterad: 2017-12-14Bibliografiskt granskad
 • 184.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen. Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  No-didaktisk forskning2003Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 185.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Om konsten att välja bort: Jämförande studier av undervisning och lärande2016Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Undervisning är en komplex verksamhet präglad av deltagarnas förväntningar, avsikter, kunskaper och vanor. Lärare på alla nivåer i utbildningssystemet från förskola till högskola och universitet behöver förhålla sig till denna komplexitet. Jag har i min forskning intresserat mig för undervisning och lärande i olika skolämnen. Vilken betydelse har lärares val av undervisningsinnehåll för vad och hur elever lär sig i skolan? Forskningen utgår från en komparativ ansats där jag analyserar likheter och skillnader mellan undervisning och lärande inom och mellan olika ämnen nationellt och i jämförelse med andra länder. Jag har studerat undervisning och lärande främst i biologi, fysik och kemi, idrott och hälsa och i förskolan. Genom studier i didaktik skapas kunskaper som ger ökad förståelse för den betydelse valet av innehåll och arbetssätt har för elevers lärande i olika ämnen. Detta är central kunskap för lärare att använda och vidareutveckla i planering, genomförande och uppföljning av undervisning.

 • 186.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Pedagogikutbildningarna och lärarutbildningarna: Pedagogikens och didaktikens förändrade förhållanden2014Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 187.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  Privileging in action: On the use of information technology in science education2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 188.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Quality and relevance?: On the use of bibliometric studies in the evaluation and planning of didactical research2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this presentation is to analyse and discuss the use of bibliometric analyses in evaluation and planning of didactical research.

  The presentation is based on a case study of “the norweigian model” and the results are discussed in relation to one of the ambitions within the didactical research community; to make knowledge contributions within the scientific field as well as to the professionals (C.f. Hudson & Meyer 2011).

  The study of the use of bibliometric studies in the evaluation and planning of didactical research identify three main challenges:

  (1)     In the case study, the ratio between the number of scientific publications (level 1 and level 2) and the total amount of publication is 31% (Nordgren 2011). The discussion of the use of bibliometric analyses for decisions about the allocation of research funds is focused on scientific publications, which may lead to a decrease of publications written for other audiences.

  (2)     A benchmark on 25% publications on level 2 (as decided at Uppsala University) may actually lead to a decrease of the total number of scientific publications.

  (3)     The bibliometic analyses says something about the result of the reseachers’ work, but nothing about the research process or its preconditions.

  The presentation highlights the need of further discussions about different models for research evaluation, planning and publication.

  References

  Nordgren, Joseph (Ed.)(2012). Quality and renewal 2011. An overall evaluation of research at Uppsala University 2010/2011. Uppsala: Uppsala University.

  Hudson, Brian & Meyer, Meinert A. (Eds.)(2011). Beyond fragmentation: didactics, learning and teaching in Europe. Opladen : Budrich, Barbara, 2011

 • 189.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  Taking Teacher Education Seriously: Notes from a visit at Vassar College 20082009Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 190.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Teaching and Learning in Science Education: Part of the symposium Bildung – instruction/éducation as part of subject teaching and learning (part 2)2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 191.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Teaching traditions and learning: A comparative didactic approach2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this presentation, I propose that research about the limits and possibilities for action offered by different teaching traditions may influence students’ learning and be useful for teachers in thinking about and planning their teaching practices. Activities such as education, teaching and learning are constituted by choices of content and manners of teaching. These choices communicate what counts as valid knowledge and the proper ways of creating knowledge within the practice. I argue that comparative didactic studies, identifying teaching traditions in different educational practices, subjects and/or countries, contribute to an understanding of the prerequisites for learning formed in each of the traditions. In so doing, the research can create knowledge about the relation between customs of teaching and the learning outcome. In the presentation, I will present the framework of and some results from the project Teaching Traditions and Learning. The project builds on a comparative didactics approach combination with a pragmatic perspective on teaching and learning. The ambition is to search for as many different teaching traditions as possible in order to optimize the possibility to find effective and fruitful teaching approaches. Therefore, the project includes participants from various contexts in three countries; France, Sweden and Switzerland.

 • 192.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Teaching traditions and learning in physical education and science education: A double symposium at ECER 20152015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Within institutionalised educational activities one of, if not the, most important factor for students’ learning is the teacher’s manner of teaching. In this symposium we will present the framework and some of the results from a project where we are identifying teaching traditions – manners of teaching that many teachers use – within science education and physical education and analysing the pros and cons of each of the traditions regarding learning. In other words, the project focuses on the institutional dimension of learning, by identifying limits and possibilities for learning offered by different teaching traditions. The results of this research will then, from the perspective of cooperative engineering (Sensevy et al 2013), be tested in use together with practicing teachers in order to evaluate their potential for helping teachers cope with important didactic choices in planning, realizing and evaluating their teaching.

  The project builds on a comparative didactics approach (Caillot 2007; Mercier, Schubauer-Leoni & Sensevy 2002) in combination with a pragmatic perspective on teaching and learning. The ambition is to search for as many different teaching traditions as possible in order to optimize the possibility to find effective and fruitful teaching approaches. Therefore, the project includes participants from various contexts in three countries; France, Sweden and Switzerland.

  Teaching is only possible through the process of inclusion and exclusion of content (Englund 1986). The term privileging, coined by Wertsch (1998), explicate the fact that also the learning process includes choices (cf. Almqvist & Östman 2006). The term draws attention to the fact that participants in the learning process valuate and judge certain artefacts, meetings, questions, and so forth, as reasonable and fruitful, while others, though fully conceivable, are ignored or disregarded.

  The privileging that takes place during meaning-making directs learning in a certain direction and toward certain content (i.e. Wickman & Östman 2002) and is limited by the institutional "boundaries" in which knowledge, teaching and learning unfold. Focusing on the didactical aspects of education, we search for the connections between selective traditions (cf. Östman 1996, Quennerstedt 2006), teachers’ manners of teaching (cf. Lundqvist et al 2012) and students’ privileging (cf. Almqvist & Östman 2006). These three concepts deal with the fact that activities as education, teaching and learning are constituted by selection of content and teaching strategies.

  In our analyses we are interested to find out what role encounters with the teacher has for students’ privileging and learning. Especially we are interested to find out which role the manner of teaching has for students’ learning of habits of privileging and what effect certain habits have for the learning outcome. The learning of specific habits of privileging is occurring in the interplay between students’ earlier knowledge and experiences, the interaction with peers and the manners of teaching (Lundqvist et al 2012).

  Studies in comparative didactics may be productive in that they contribute with knowledge about different ways of the teaching and learning of specific subject content (Caillot 2007). The differences and similarities identified in the studies will help to describe teaching learning in each school subject more precisely and thereby generate new knowledge about different school subjects. In order to maximize the finding of different teaching traditions we make i) investigations in four subjects – physics, chemistry, biology and physical education and health – in Sweden, France and Switzerland and ii) comparative investigations within these four subjects between the three countries and iii) comparative investigation between these four subjects and between countries.

  ReferencesAlmqvist, J., Östman, L. (2006). Privileging and Artifacts: On the use of information technology in science education. Interchange, 37(3): 225-250Caillot, M. (2007). The Building of a New Academic Field: the case of French didactiques. European Educational Research Journal, 6(2), 125-130.Englund, T. (1986). Curriculum as a political problem. Changing educational conceptions, with special reference to citizenship education. Lund: Studentlitteratur/Chartwell-Bratt.Lundqvist, E., Almqvist, J., & Östman, L. (2012). Institutional traditions in teachers’ manners of teaching. Cultural Studies of Science Education, 7(1), 111-127.Mercier, A., Schubauer-Leoni, M. L., & Sensevy, Gérard. (2002). Vers une didactique comparée. Revue Française de Pédagogie, 141(Numéro thématique), 5-16.Quennerstedt, M.  (2006). Att lära sig hälsa. Örebro Studies in Education 15.Sensevy, G., Forest, D., Quilio, S. & Morales, G. (2013). Cooperative engineering as a specific design-based research. ZDM, The International Journal on Mathematics Education, 45(7), 1031-1043Wertsch, J. V. (1998). Mind as action. New York, Oxford University Press. Wickman, P.-O., & Östman, L. (2002). Learning as discourse change: A sociocultural mechanism. Science Education, 86; 601-623.Östman, L. (1996). Discourse, discursive meanings and socialization in chemistry education. Journal of Curriculum Studies, 28 (1); 37-55.

 • 193.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen. Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  Teknik i text och samtal: Ett diskursanalytiskt angreppssätt2003Ingår i: Erfarenhet och situation i handling: en rapport från projektet Lärande i naturvetenskap och teknik, Uppsala: Pedagogiska institutionen,Uppsala universitet , 2003, s. 71-87Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 194.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Teknikretorik i utbildningspolitik: En historisk fallstudie2006Ingår i: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 11, nr 1, s. 21-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 195.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Undervisning och/eller underhållning2002Ingår i: Utmaningar och e-frestelser: IT och skolans lärkultur, Stockholm: Prisma , 2002, s. 77-96Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 196.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen. Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  Undervisning och/eller underhållning2002Ingår i: Utmaningar och e-frestelser.: IT och skolans lärkultur., Stockholm: Prisma , 2002, s. 77-96Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 197.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning.
  Utbildningsforskning för lärare: forskning med relevans för lärarutbildningen bedriven vid Uppsala universitet 1990-19951997Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 198.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Utvärderingar av forskning inom det pedagogiska fältet – kriterier, kvalitet och användbarhet2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 199.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Vi och våra goda kunskaper: Om (natur)vetenskaplig rationalitet och talet om IT i undervisningen1998Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 7, nr 3, s. 61-76Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 200.
  Almqvist, Jonas
  et al.
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  Bjork, Christopher
  McCloskey, Erin
  Liberal Arts and Teacher Education2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In this paper, we will compare different discourses about teacher education as expressed by students, departments and alumnae/i at liberal arts colleges in USA, with two contemporary texts about teacher education in Sweden. The studies show (1) that the decision to become a teacher is an active choice made by these students during their time at the college, (2) that education programs in liberal arts institutions in USA stress that teacher education should be intellectually demanding with strong connection between theory and practice, and have a critical focus, and (3) that the graduates found student teaching, the relationships they had with professors and their fieldwork experiences to have had a dramatic impact on their success as teachers. Liberal arts colleges are a central part of the educational system in USA. They provide undergraduate studies in various areas and are often characterized by high ambitions and aims concerning good practices of education. Compared to teacher education in Sweden this is very interesting because it seems as the same issues concerning teaching and research are being discussed in both places.

1234567 151 - 200 av 6346
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf