uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 6665
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Ako, Klodia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Barns interaktion i leken: En studie av förskolepedagogers uppfattningar om barns gemensamma lek2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 152.
  Aksan, Maria Evin Linnea
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Studie- och yrkesval: en kvalitativ intervjustudie om information, stöd och vägledning till nyanlända elever angående val av studie- och yrkesinriktning2010Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skolan ska enligt Lpf 94 informera och vägleda eleverna inför framtida studier och yrkesval. Denna kvalitativa studie syftar till att synliggöra vilka inom och utom skolans organisation som bidrar till nyanlända elevers studie- och yrkesval. Samtalsintervjuer genomfördes med fem elever som gick sista året på ett IVIK-program, vilket är en introduktionsutbildning för nyanlända elever som ska ge behörighet inför gymnasiet eller komvux. Därtill intervjuades en person i skolledningen, två lärare, som var mentorer för avgångseleverna på IVIK, samt studie- och yrkesvägledaren för det berörda programmet i en mellanstor stad i Mellansverige. Resultaten visar att studie- och yrkesvägledaren har en given betydelse, framförallt för att guida eleverna till ändamålsenliga studieval. Släktingar följt av vänner verkar ha störst betydelse inför elevernas val, men skolpersonalen har en viktig betydelse för information och vägledning, vilket även läroplanen framhåller, och har också en stödjande funktion. I denna studie finns ett par tydliga slutsatser: att mentorerna underskattar sin roll att stödja eleverna i deras framtidsval samt att flera av de tillfrågade eleverna anser att skolan gärna får erbjuda mer samtal och information om deras valmöjligheter trots att de anser att skolan redan har ganska omfattande rutiner för detta.

 • 153.
  Aksér, Marielle
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Vem styr över matematikundervisningen?: En textanalys av matematikläroböcker för gymnasiet ur ett läroplansteoretiskt perspektiv2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förutsättningar en ny läroplan har att styra matematikundervisningen. De frågor jag ställde mig var vilken betydelse läroboksförfattarna får jämfört med införandet av en ny läroplan när en ny lärobok skrivs och hur författarna har anpassat böckerna till den nya läroplanskoden.

  Totalt undersöktes fyra olika läroböcker från två olika förlag. Två av böckerna var skrivna för läroplanen Lpf94 och två läroböcker är skrivna för läroplanen Gy2011.

  Undersökningen gjordes dels genom en kvantitativ innehållsanalys men också med hjälp av en kvalitativ textanalysmetod. Jag har utgått från ett läroplansteoretiskt perspektiv, och resultatet av undersökningen vidare att den stora skillnaden mellan olika läroböcker beror på vilka det är som är författare till läroboken och inte för vilken läroplan boken var kopplad mot.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 154.
  Akterin, Alexander
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hur beskrivs lärarutbildningen i media?: En diskursanalys av hur media beskriver lärarutbildningen och lärarstudenter2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är ett självständigt arbete i utbildningsvetenskap om 15 hp. Arbetet är tillika ett examensarbete inom lärarutbildningen 330 hp. Syftet med texten är att undersöka hur media beskriver lärarutbildningen och lärarstudenter under två olika urvalsperioder. Materialet kommer från tre mediekällor med stora nationella läsekretsar. Materialet har bearbetats med diskursanalys. Den första urvalsperioden är 1991 till 1994. Den andra perioden är 2011 till 2014. Syftet med att utgå från två olika perioder är att jämföra hur det förändrade rekryteringsunderlaget påverkat bilden av lärarutbildningen och studenterna i media. Tidigare forskning visar att rekryteringsunderlaget till lärarutbildningen förändrats. Andelen tidigare studenter med starka studiemeriter och medelklassbakgrund har minskat från urvalet från 1990-talet jämfört med urvalet från 2000-talet. Dessa har istället ersatts av studenter med arbetarklassbakgrund och mindre studiemeriter. Undersökningen visar att media också förändrat sitt sätt att beskriva utbildningen och studenterna mellan de två perioderna. Under den första perioden används utbildningen främst som ett slagträ för politiker att kritisera politiska motståndare. Studenterna förekommer i princip inte i det första urvalet. Under den andra perioden är utbildningen och studenterna båda omskrivna ämnen. Lärarstudenterna konstrueras som en enad grupp och tillskrivs olika negativa egenskaper. Lärarutbildningen beskrivs som en utbildning och kvalitén förutsätts vara dålig oavsett lärosäte. Vidare beskriver materialet att lärarutbildningen och yrket är oattraktivt för presumtiva studenteter. Detta trots att lärarutbildningen sett enbart till numerären har flest antal förstahandssökande jämfört med alla andra högskoleutbildningar. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Examensarbete Alexander Akterin
 • 155.
  Al djezani, Roza
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Rojas, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Språkintroduktionsprogrammet: Utifrån åtta nyanlända elevers perspektiv2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att belysa elevperspektiv på språkintroduktionsprogrammet. Elevernas perspektiv är därmed kärnan i studien. Vikten ligger på elevernas uppfattning om sin tid på introduktionsprogrammet samt introduktionsprogrammets betydelse för elevernas framtida utbildningsval. Genomförandet av studien bygger på kvalitativa intervjuer vilket har skett genom semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide. Resultatet visar att eleverna är enade i sin syn på språkintroduktionsprogrammet och dess funktion för vidareutbildning. Dessa elever är eniga om att processen för att socialiseras in i skolan är svår och tar lång tid. De anser att det är för lite integration mellan eleverna på språkintroduktionen och resten av skolan. Vår slutsats är att det behövs mer stöd och tydliga direktiv från skolledningen för att dessa elever lättare ska integreras i skolan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Språkintroduktionsprogrammet
 • 156.
  Al Rifai, Batoul
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Förskollärarens arbetssätt för att utveckla språket hos flerspråkiga barn2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet är att undersöka förskollärarnas arbete för barns språkutveckling inom förskoleverksamheten. Undersökningen utgår ifrån två frågeställningar där den första handlar om vilka strategier förskolläraren använder för att stimulera flerspråkiga barns inlärning av svenska språket. Den andra handlar om på vilket sätt förskolläraren kan använda barns perspektiv för att utveckla svenska språket hos flerspråkiga barn.Undersökningen består av kvalitativa samtalsintervjuer och barnobservationer. Tre förskollärare från två olika förskolor i Uppsala kommun har intervjuats, medan observationerna genomfördes på en förskola och fokus lades på måltids- och samlingsstunder. Resultatet av undersökningen visar att förskolläraren använder matsituationen som ett viktigt tillfälle för att utveckla språket hos flerspråkiga barn och att förskolläraren även använder sig av olika strategier för att främja barns språkutveckling.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 157.
  Alanen Mäkinen, Sofie
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lindvall, Wenke
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Musikämnets undervisningsförutsättningar: - en komparativ studie om ramfaktorers och artefakters påverkan på musikundervisningen2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie grundar sig främst i ett stort intresse för musikämnet men även att vi, under vår grundskoletid fick uppleva olika bra samt värdefull musikundervisning. Denna studie syftade till att få inblick i hur lärare upplever ramfaktorer och artefakters påverkan på undervisningen i musik. Genom åtta stycken semistrukturerade kvalitativa intervjuer har vi kunnat besvara våra frågeställningar: Vilka ramfaktorer anser lärarna påverkar undervisningen i musik? Hur uppfattar lärare ramfaktorer som möjligheter och begränsningar i undervisningen? Vilka artefakter anser lärarna påverkar undervisningen och på vilket sätt? Finns det likheter och/eller skillnader mellan de två delstudierna? Vi har genom studiens gång fått inblick i hur lärare resonerar kring de påverkande faktorerna samt vilka möjligheter och begränsningar de kan ge undervisningen i musik. Vi fann att ramfaktorerna lokal samt gruppstorlek är sådana faktorer vilka påverkar undervisningen mest och negativt om lokalen inte är ändamålsenligt samt ifall elevantalet är för många i förhållande till lokalen. En stor elevgrupp tenderar att missgynna undervisningen i musik och därför är den mindre elevgruppen att föredra då den bland annat bidrar till mer individualisering. Tillgångarna till artefakter såsom instrument är en av de viktigaste komponenterna för musikundervisningen då en stor del av undervisningen handlar om att musicera likt Lgr 11 förespråkar starkt för. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 158.
  Alanen Mäkinen, Sofie
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lindvall, Wenke
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Uppfostran, socialisation eller fostran?: Vilket begrepp använder du?- En historisk policyanalys av begreppet fostran från Lgr62 till Lgr112015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka termen fostran i läroplaner samt i SOU-betänkande och se hur termen har förändrats över tid från 1960-talet och fram till idag. Därför har följande frågeställningar ställts för att kunna besvara studiens syfte: Hur behandlas termen fostran i ett urval SOU som föregår de tre läroplanerna? Hur framträder termen fostran i Lgr 62 och Lpo94/Lgr11? Samt hur uttrycks och förändras fostransbegreppet, över tid inom den skolpolitiska hanteringen i läroplanerna samt i olika SOU-betänkanden? Denna undrar har uppkommit genom den diskussion som pågått och pågår kring ett eventuellt återinförande av ordningsbetyg i grundskolan. Metoden som har använts för denna studie är textanalys, vilken har utgått från läroplanerna Lgr62, Lpo94, Lgr11 samt de statliga offentliga utredningarna SOU 1961:30 samt SOU 2007:28. Analysen har genomförts genom analysverktygen diakron analys vilken innebär att uppgiften blir att kartlägga termens historiska utveckling, den semasiologiska synvinkeln, alltså att undersöka termens betydelse för att avslutningsvis analyseras genom den avsändarorienterade tolkningsstrategin vilken innebär att texten skapar mening genom att undersöka delar av den samt texten i helhet. Genom analysen har vi funnit att fostran har förändrats över tid genom att termen förekommer olika mycket under 1960- talet och idag samt att fostran idag uttrycks genom arbetet med värdegrundsfrågor. Vidare har vi även kunnat se att fostransuppdraget mer eller mindre har legat och ligger i skolans händer men där ett samarbete mellan hem och skola är av stor vikt för den enskilde individens utveckling till att bli en demokratisk medborgare. Denna studie har utmanat oss och bidragit till att vi har värderat och omvärderat våra tankar kring debatten om ett eventuellt återinförande av ordningsbetyg.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 159.
  Alarcon, Liz
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Öjdahl, Matilda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "Ett rum där man kan läsa och ha disco".: Fyra barns och en pedagogs tankar kring sin litteraturmiljö på förskolan2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta självständiga arbete var att kartlägga litteraturmiljön utifrån frågeställningar rörande fyra barns och en pedagogs tankar, sett ur ett normkritiskt och genusperspektiv.

  Med detta arbete vill vi kartlägga hur det kan se ut i praktiken och vilka tankegångar som kan röra sig ute på en svensk förskola hos både barn och vuxna. Genom att själva observera litteraturmiljön på en utvald avdelning, föra en samtalsintervjuundersökning med fyra barn, två pojkar och två flickor, samt att göra en intervjuundersökning med en pedagog fick vi fram ett resultat som påvisade hur detta kan se ut ur både ett barnperspektiv och ett barns perspektiv. Vår studie visade att det kan finnas genus- och även normkritiska skillnader mellan de olika könen i förskolan – på den utvalda avdelningen tar pojkar större plats än vad flickor gör och de ser olika på böckernas tillgänglighet. Flickorna menade på att man var tvungen att fråga en pedagog om tillstånd för att låna en bok, medan pojkarna menade på att barnen själva kunde välja att ta vilken bok de ville ha. I resultatet framkom det även att det på avdelningen finns en omedveten skillnad hos de tillfrågades, det vill säga både i barnens och den vuxnes svar gällande synen på böckers tillgänglighet i sin litteraturmiljö. Pedagogen menade på att det enligt hen fanns normer kring litteraturmiljön då pedagogen haft samtal med barnen gällande förhållningssättet kring böckerna, men medgav samtidigt att det inte var någonting hen egentligen reflekterat över.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 160.
  Albaiaa, Manal
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Samarbete i förskolans arbetslag: En kvalitativ studie utifrån ledarens och övriga pedagogers perspektiv2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka samarbete i förskolans arbetslag utifrån arbetslagsledarens (förskolechefens) och de övriga pedagogernas (förskollärare och barnskötare) perspektiv, samt att lyfta fram eventuella skillnader och likheter mellan ledares och övriga pedagogers syn på samarbete. Studien bygger på tio kvalitativa intervjuer, två med förskolechefer på två olika förskolor och åtta med pedagoger, fyra från varje förskola.

  Studien visar att samarbetet i arbetslaget är en viktig fråga hos båda ledarna och pedagogerna för att skapa ett fungerande arbetslag. Både ledare och övriga pedagoger ser att det finns möjligheter och hinder i samarbetet, och att det är ett gemensamt ansvar mellan pedagoger och ledare. Dessa båda yrkesroller rymmer både möjligheter och hinder som kan påverka eller förbättra samarbetet.

  Undersökningen har visat olika möjligheter som utifrån ledarnas och pedagogernas perspektiv kan leda till ett bättre samarbete, t.ex. att ha tydligt ledarskap, tydliga mål, öppen dialog, ömsesidig förståelse, gemensam reflektion och så vidare. Dessutom har undersökningen visat olika hinder som kan påverka samarbetet t.ex. tidsbrist, olikheter mellan pedagogerna i arbetslagen gällande både olika yrkesidentiteter och olika sätt att arbeta och konflikter.

  Studieresultatet visar också att det finns gemensamma åsikter mellan ledarna och pedagogerna när det gäller vilja och möjligheter till samarbetet. Däremot har de olika åsikter vad gäller vilka svårigheter som hindrar samarbete. Detta grundas på olika uppfattningar om hur man på bästa sätt ska organisera samarbetet, kommunicera och att använda sig av varandras kompetens.

  Studien bidrar till en fördjupad förståelse för och diskussion kring möjligheter och hinder för samarbetet i förskolans arbetslag utifrån både pedagogers och ledares perspektiv. Detta kan förhoppningsvis väcka intresse för vidare forskning på området.

  Nyckelord: Samarbete, förskolan, ledarskap, arbetslag.

   

   

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 161.
  Albertsson, Robin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Ersblad, Emma
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Undervisning för nyanlända elever: Förberedelseklassen som instrument för språkinlärning och integrering på nationell- och skolnivå2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka förberedelseklassen som instrument för språkinlärning i det svenska språket samt integrering i samhället för nyanlända elever. Studien syftar till att undersöka detta utifrån lärarnas perspektiv samt nationella styrdokument för att möjliggöra en jämförelse i deras syn på utbildning för nyanlända elever. Utifrån detta formulerades fyra frågeställningar som berörde utformning av undervisning, styrdokumentens samt lärarnas syn på språkinlärning och integrering, kunskapsbedömning samt samhällsnormers implikationer på utbildningen för nyanlända elever. För att besvara studiens syfte har vi valt en kvalitativ metodansats samt genomfört en textanalys på regeringens Proposition Utbildning för nyanlända elever- mottagande och skolgång samt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Vi valde att intervjua två lärare i en större kommun i Mellansverige som arbetar i samma förberedelseklass. Analysen av intervjuerna har genomförts med en fenomenologisk metodansats för att belysa deras perspektiv på undervisningen samt nationella styrdokument. Genom en jämförelse analyserades dokumenten tillsammans med intervjuerna samt tidigare forskning för att belysa nationell- samt skolnivå. Detta analyserades sedan utifrån en teori om språkinlärning samt en integreringsteori.

   

  Ur resultat kan utläsas att förberedelseklassen är ett bra integreringsverktyg samt ger bra förutsättningar för ämnes- samt svenskinlärning, förutsatt att rätt premisser råder. Dock tyder empirin på att avsaknaden av nationella styrdokument resulterar i varierande undervisningsmetoder och utbildningsmöjligheter beroende på skola och kommun. Empirin belyser problematiken av den heterogena strukturen som råder i dagens skolväsen men analysen tyder på att Propositionen kan bidra med att göra utbildningen för nyanlända elever mer likvärdig. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 162.
  Albért, Ulla
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Makt att handla: En undersökning om kvinnliga folkhögskolerektorers positionsmakt och handlingsutrymme2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 163.
  Aldevärn, Emma
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Carlberg, Lovisa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  För en tryggare miljö i skolan: en studie om mobbningsförebyggande åtgärder2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mobbning och kränkande behandling är ett stort problem i dagens skolvärld. Det finns flera olika arbetssätt och metoder för att förebygga detta, dock är inte alla lika effektiva. Det är viktigt att skolan har kunskap om vilka åtgärder som krävs för att kunna förebygga mobbning och kränkningar. 2011 gjorde Skolverket en undersökning mellan åtta olika åtgärdsprogram för att se hur de fungerar i praktiken. Resultatet av Skolverkets undersökning blev att inget av dessa åtgärdsprogram rekommenderas fullt ut. Vår undersökning handlar därför om att jämföra två kommunala skolor i Uppsala kommun som inte använder sig av något av dessa åtgärdsprogram. Vi har undersökt dessa skolor för att vi ville ta del av deras arbetssätt och metoder och se vad de har gett för resultat, samt vad tidigare forskning rekommenderar.

  För att genomföra vår studie har vi besökt två kommunala skolor i Uppsala och intervjuat fyra pedagoger på lågstadiet, två på varje skola. Under vår studie kom vi fram till att både skola X och skola Y har metoder och arbetssätt som har resulterat i minskning av mobbning och kränkningar. Studien har även visat att tidigare forskning till stor del har stämt överens med skolornas förebyggande arbete, men att varje enskild skola på bästa sätt borde anpassa sina metoder och arbetssätt till skolans förutsättningar.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 164.
  Aldmour, Ismat
  et al.
  Al Baha University, Saudi Arabia.
  Nylén, Aletta
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Impact of cultural and language background on learning Computer Science concepts2014Ingår i: Proc. 2nd International Conference on Learning and Teaching in Computing and Engineering, Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society, 2014, s. 37-40Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Computer science terminology is generally based on words that have a related original meaning in English and rooted in western tradition. Hence, students from other cultures and students that are not native English speakers, will not be helped by language and culture in understanding computer science concepts. In this work, the authors review the interrelationship between language, cultural background, and the learning of computer science. A comparative study is under preparation in which this relationship is to be examined. The study will compare the intuitive understanding of computer science concepts between Saudi student groups of different English language proficiency levels and of different maturity levels. A test has been designed in order to reveal differences in the perception of computer science concepts that can be attributed to such background differences. The study will serve as a starting point for further work on how computer science education can be enhanced for students that are non-native English speakers.

 • 165.
  Alenstål, Malin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Josefsson, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Mormors misstag: En studie av elevers uppfattningar om miljöproblem2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Följande uppsats syftar till att, genom samtalsintervjuer, undersöka hur elever med olika social bakgrund uppfattar den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Främst undersöks elevers uppfattningar om miljöproblem. Intervjuer har genomförts med ett antal elever i årskurs 6.  Resultatet visar att elevernas sociala bakgrund har betydelse för deras uppfattningar om miljöproblem då medvetenheten tycks öka i takt med föräldrarnas utbildningsnivå. Det finns dock variationer i elevernas utsagor som tyder på att inte endast det nedärvda kapitalet är av betydelse. Då studien visar att elevers sociala bakgrund är av betydelse för deras uppfattningar och kunskaper inom området framhävs vikten av att skolan fyller en utjämnande funktion, för att på så sätt skapa lika villkor för samtliga elever.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Mormors misstag
 • 166.
  Alexandersson, Ida
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Johansson, Emelie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "Träna, traggla, få ett läsflyt": Lärares och föräldrars uppfattningar om läsläxan2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka vilka uppfattningar lärare respektive föräldrar har om läsläxan i årskurs 1-2 på en utvald skola. Detta undersöktes genom att fyra lärare intervjuades och 69 enkäter besvarades av föräldrar. Resultatet visade att lärarnas pedagogiska syften inte var helt samstämmiga med föräldrarnas uppfattningar av dem. Resultatet visade också att lärarna hade en tanke med läsläxans utformning, men eftersom att den skedde i hemmet hade lärarna inte möjlighet att styra över läsläxan som helhet. Detta berodde på att flera faktorer avgjorde hur läsläxstunderna såg ut, såsom valet av plats, med vem den lästes och miljön runt omkring. En annan slutsats var att majoriteten av föräldrarna använde strategier vid läsläxstunden för att uppmuntra och utveckla sitt barns läsning, men de flesta strategierna var inte förmedlade från lärarna. De två mest använda strategierna var att ljuda och läsa ordet högt. Att föräldrarna läste ordet högt kunde vara en tillfällig lösning, men inte hållbar i ett långsiktigt perspektiv. Barnen fick inte chans att tänka efter hur de skulle kunna lösa problemet på egen hand när denna strategi användes.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  "Träna, traggla, få ett läsflyt": Lärares och föräldrars uppfattningar om läsläxan
 • 167.
  Alexis, Engström
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Utbildning och hållbar utveckling: En studie av innehåll och normativitet i utsagor om hållbar utveckling i utbildningssammanhang2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inom utbildning och hållbar utveckling pågår en debatt om det är utbildningensroll att främja enskilda beteenden som av experter definieras som hållbara. Åsikterna kan delas upp i utbildning förhållbar utveckling och utbildning somhållbar utveckling, där den senare är skeptisk till experters förmåga att säkert veta om ett beteende är mer hållbartän ett annat och iställetförespråkar en pluralistisk och kritisk ingång där självständigt tänkande premieras. Valet mellan att främja eller attarbeta kritiskt mednormer har i denna uppsats sammanfattats underdilemmat med normativitet.Studienbestår av två delar: Den första undersöker vilket innehåll som ges till utbildning och hållbar utveckling i utsagor från utbildningsansvariga för lärarprogrammet vid Uppsala Universitet. Den andra undersöker hur innehålleti utbildning och hållbarutvecklingförhåller sig till dilemmat med normativitet som nämns ovan.De slutsatser som kan dras utifrånundersökningen äratt innehållet som detframkommer i utsagornakan sammanfattas i fem olika teman samtatt de temanahar mycket gemensamt med resultatfråntidigare studier. Det visar på att det har börjatväxa fram en ram för vad hållbar utveckling i utbildningssammanhang kan ges för innehåll. I utsagorna framkom även innehåll som skiljer sig från tidigare forskning, t.ex. att utgå från utbildning och hållbarutveckling som en tydlig kompetens kring vilken studenter kan specialisera sig utifrån framtida arbetstillfällen, samt att studenter i större grad kan påverka innehållet, och ansvara för formerna, isin egen utbildning. Resultatet visar även att utbildningen kan utformas på ett sätt som är både normativtoch pluralistiskt. Genom att ha en medveten ingång till i vilket sammanhang fakta omhållbara beteenden presenteras, kan studenterna ges en position där de själva har möjlighet att övervaka överförandet av normer. Genom detta tillsammans med ett diskussionsklimat där läraren är i bakgrunden och låter studenterna själva identifiera ohållbara utvecklingar och värden som ska bevaras,undviksobalanseni makt mellan läraren och studenterna och ett pluralistiskt utbildningsklimat skapas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 168. Alfredsson, Lena
  et al.
  Bråting, Kajsa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Erixon, Patirk
  Heikne, Hans
  Matematik 5000, kurs 52013Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 169. Alfredsson, Lena
  et al.
  Bråting, Kajsa
  Erixon, Patrik
  Heikne, Hans
  Matematik 5000, kurs 1c2011Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 170. Alfredsson, Lena
  et al.
  Bråting, Kajsa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Erixon, Patrik
  Heikne, Hans
  Matematik 5000: kurs 3c, läromedel 2012Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 171.
  Alghamdi, Fayiq
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi. Al-Baha University, Al Baha, Saudi Arabia.
  Why do female students choose to study CS in the Kingdom of Saudi Arabia?2017Ingår i: Proc. 5th International Conference on Learning and Teaching in Computing and Engineering, IEEE Computer Society, 2017, s. 49-53Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We know that female students in computer science, CS, are fewer than male students in Western countries. What is not well understood is the high rate of Saudi female students in CS. This article explores why female students choose to study CS in the Kingdom of Saudi Arabia, KSA. Data was collected through structured interviews with ten female students in three different universities in the KSA. The content analysis approach was used. This study determines the students' experiences in studying CS. The findings of this study are a first step in paying more attention to the system of women's education in the KSA. Motivation and expectation regarding CS were investigated. Results showed that the reasons behind the engagement of Saudi female students in CS are government support, family influence, and a stable workplace. The results could help to improve the CS curriculum and program of preparation for CS teachers in the KSA.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 172.
  Alghamdi, Fayiq
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Nylén, Aletta
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Pears, Arnold
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik.
  Changing the Educational Epistemologies of Computer Science Teachers: A Case Study of the Kingdom of Saudi Arabia2018Ingår i: 2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), Piscataway, NJ: IEEE, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This paper explores the attitudes of Computer Sci- ence (CS) teachers in the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) who are confronted by the Saudi Teaching Competencies Standards (STCS). The STCS is a response to a substantial need to develop both subject-specific pedagogical ability as well as teachers subject area knowledge. The Ministry of Education in the KSA is encouraging teachers to improve their practices to achieve the new quality requirements for education. This paper presents the results of an investigation of CS teachers’ views on educational belief changes in the KSA schools. The paper addresses how and why CS teachers adopt new educational beliefs in their teaching. The paper presents the results of the investigation of the CS teachers views on educational belief changes in the KSA schools and the STCS policy document guidelines. Research in the area of changing educational epistemology in teaching CS identifies six factors that influence teachers, these are personal pedagogical beliefs, peer learning, curriculum, self-directed learning, student feedback and the STCS. A mixed method study approach was adopted in this work. Content analysis has been applied to the interview transcript and thematic coding analysis to the government policy document (STCS). The results provide a valuable case study in the KSA and emphasize the weak relationship between educational epistemology change and the STCS norms. The findings show that the STCS should provide stronger guidance for CS teachers to keep changing beliefs in teaching CS. The STCS should offer supporting official resources to CS teachers to help them in changing their beliefs in regard to teaching CS.

 • 173.
  Alghamdi, Fayiq
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Pears, Arnold
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik.
  Nylén, Aletta
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Computer science teachers perspectives on competencies: A case study in the Kingdom of Saudi Arabia2018Ingår i: Informatics in Schools. Fundamentals of Computer Science and Software Engineering, Springer, 2018, s. 129-140Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) has recently adopted the Saudi Teaching Competencies Standard (STCS). This paper tries to answer how these competencies are achieved, how they are maintained, and what support exists to support teaching CS competently in the KSA. This paper presents the results of an investigation of teacher awareness of, and attitudes to, the STCS in the Kingdom. Through the study reported here, we address an urgent need in the Kingdom to understand teacher preparedness in terms of CS teaching competencies. The study draws on interviews with ten CS teachers in five different cities in the KSA. A thematic coding analysis approach was used. This study explores the CS teaching competencies held by teachers in three areas of CS teaching, focusing on connection to society, professional practice and professional development. The results of the study highlight the CS teaching competencies that CS teachers feel they currently grasp well in the KSA. By enhancing awareness of what teachers currently do well we contribute to the adjustment and improvement of the STCS and help to build a program which addresses the current in-service training needs of CS teachers. The outcomes also help to raise awareness of the challenges of implementing the Computer Education curriculum in KSA schools.

 • 174.
  Ali, Shahnaz
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Kamal, Rokeya
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Att göra iakttagelser, undersöka och dra slutsatser om hur omvärlden fungerar.: En studie av förskollärares uppfattningar om naturvetenskap i förskolan.2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi valt att undersöka pedagogernas uppfattning om naturvetenskap i förskolan. Syftet är att ta reda på pedagogernas uppfattningar om naturvetenskap i förskolan ur ett didaktiskt perspektiv. Vi vill relatera dessa uppfattningar till de två teoretiska utgångspunkterna sociokulturellt perspektiv samt konstruktionistiskt perspektiv. För att ta reda på detta har vi intervjuat sex förskollärare samt gjort fyra observationer av naturvetenskapliga aktiviteter i dessa förskolor. Vår studie visar att förskollärarna var aktiva med att vara med i barnens egna forskande och hjälpte till så att lärandeprocessen gick vidare. Respondenterna kopplar naturvetenskap i förskolan med saker som natur, hållbar utveckling, experiment, odling, kretslopp, kunskap om djur och hur allting hänger ihop. Alla intervjuande förskollärare utrycker sig positivt, och menar att det är viktigt och intressant att jobba med naturvetenskap i förskolan. Respondenterna ombads att beskriva en vanlig naturvetenskaplig aktivitet. Från deras svar går att utläsa två huvudsakliga grenar i den naturvetenskapliga pedagogiken, det är spontan aktivitet eller planerad aktivitet. Dessa går i sin tur att anknyta till begreppen lek, utforskande och projektorienterad i olika stor utsträckning. Det finns även ett övergripande barnperspektiv i deras svar. Samtliga respondenter lyfter fram barnens önskningar och intresse som en nyckel till barnens lärande och utveckling. Det viktiga är att fokus ligger på barnen, deras intressen och på deras frågeställningar. De betonar även hur viktigt det är att tidigt börja lära barn att det finns hot från människors sida mot miljön.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  – Att göra iakttagelser, undersöka och dra slutsatser om hur omvärlden fungerar. En studie av förskollärares uppfattningar om naturvetenskap i förskolan
 • 175.
  Alikhani, Mina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Sagostund i förskolan: En studie om förskollärares syn på språkutveckling och på känslor vid sagoberättande i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 176.
  Alin, Sara
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Moro, Susanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Anpassningar för andraspråkselever: En kvalitativ studie om anpassningar för andraspråkselever i svensk skola2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 177.
  Alkafri, Razan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hellberg, Josephine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Flerspråkighet i klassrum: - Undersökning om lärares arbete medflerspråkiga elever2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta arbete var att undersöka hur lärare uppfattar sitt arbete i flerspråkiga klassrum. Vi tittade inte på utförande utan på lärares uppfattning om arbete kring flerspråkighet. Våra frågeställningar som vi utgick ifrån var hur lärare uppfattar att de anpassar sin undervisning i flerspråkiga klassrum, vilka metoder lärare använder för att ta tillvara på flerspråkigheten i undervisningen och även vilka faktorer lärare anser att de bör ta hänsyn till i flerspråkiga klassrum.Som metod använde vi oss av intervju i form av respondentkaraktär och valde att intervjua nio lärare. Dessa lärare är yrkesverksamma i olika skolor som är belägna i en mellanstor kommun i östra Svealand. Vi har varit ute i fem olika skolor där vi har intervjuat en till två lärare från varje skola. Dessa lärare har även varit verksamma i olika årskurser i skolans tidigare skolår.Vid intervjuerna använde vi oss av en halvstrukturerad form då vi ville ha en dialog med lärarna kring flerspråkighet. Valet av informanter baserades på kunskap och erfarenhet inom arbetets studieområde. Under intervjuerna utgick vi från fyra huvudteman med tillhörande underteman som vi hade förberett innan genomförda intervjuer. Intervjuerna började med uppvärmningsfrågor sedan tematiska frågor och därefter ställde vi direkta frågor för att slutligen avsluta intervjuerna med tolkande frågor. De ljudinspelningar och den text som fanns från den insamlade data bevarades under uppsatsens gång men förstördes efteråt, efter universitetets givna riktlinjer.Resultatet av detta arbete blev att lärare ansåg sig anpassa sin undervisning till flerspråkiga elever. De menade också att som lärare bör man ta hänsyn till olika faktorer i undervisningen med flerspråkiga elever för att denna ska vara givande. De intervjuade lärarna hävdade att de bör använda kroppsspråket mer, anpassat språk och böcker men även ta hänsyn till flerspråkiga föräldrars syn på skolan. Lärarna lyfte även fram att de bör använda sig av mer material och förenkla materialet som redan fanns vid arbetet med flerspråkiga elever. Slutligen ville vi med detta arbete belysa vikten av kunskap och kompetenser inom språk i flerspråkiga klassrum då vi kom fram till att detta är något som behövs för en givande undervisning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 178.
  Alm Fjellborg, Andreas
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Uppsala University.
  Molin, Lena
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Vilka typer av uppgifter gynnar elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk?: En undersökning med data från de nationella proven i geografi.2018Ingår i: Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, ISSN 1504-9922, E-ISSN 1504-9922, Vol. 12, nr 4, artikel-id 5Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Elever med utländsk bakgrund tenderar att prestera sämre än svenskfödda elever i skolan primärt på grund av sämre kunskaper i det svenska språket. Utifrån statistisk analys (Differential item functioning) identifieras uppgifter från de nationella proven i geografi (2014 – 2017) där elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk klarar sig avsevärt mycket bättre - eller sämre - än förväntat. Tidigare forskning har visat att geografiska begrepp är särskilt svåra för elever som inte har svenska som modersmål, vilket också  påvisas i denna studie. Den visar att det särskilt är uppgifter med lite text som handlar om geografiska begrepp som uppvisar större skillnader i prestationer mellan elever som följer kursplanen i svenska respektive svenska som andraspråk. Resultaten kan stödja såväl lärare som provkonstruktörer att bättre anpassa undervisning och prov genom att undvika att skapa uppgifter som mäter irrelevanta bakgrundsfaktorer som påverkar elevernas möjligheter att besvara uppgifter på ett adekvat vis utifrån deras kunskapsnivåer.

 • 179.
  Alm, Sofia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Pedagogisk dokumentation som verktyg i förskolan: Barns delaktighet i pedagogisk dokumentation utifrån Reggio Emilia filosofin.2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 180.
  Alm, Susanne
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Wahlby, Ida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Man är aldrig så intelligent som när man erövrar ett språk: en studie av barns språkliga interaktion vid samling2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att undersöka i vilken utsträckning samlingen kan vara en arena för språklig interaktion. I vår studie har vi valt att fokusera på den pragmatiska utvecklingen. Med pragmatik menas hur språket används i olika kontexter och därmed bidrar till ett fungerande samtal. I studien utgår vi från ett sociokulturellt perspektiv. Undersökningen baserades på tre frågeställningar som var till hjälp när observationerna genomfördes på en förskola. Dessa tre frågeställningar var: Vilka slags frågor ställs till barnen under samlingen? Hur ger förskolläraren återkoppling kring det barnen uttrycker sig spontant om? Hur kan aktiviteterna i samlingen främja barns pragmatiska utveckling? För att kunna analysera i efterhand användes metoden videoinspelning. En kompletterande intervju gjordes efter observationerna. Genom den kompletterande intervjun med förskollärararen skapades ytterligare inblick i förskolans arbete och tankesätt med hur man kan främja barns språkliga utveckling. Samlingarna bestod av många olika planerade aktiviteter som kunde leda till att öka barns pragmatiska färdigheter. Dessa aktiviteter var bland annat regellekar, rimlekar och rollekar.

   

  Resultatet av studien visar på hur viktig förskollärarens förhållningssätt är för den pragmatiska utvecklingen. Genom att vara uppmärksam och lyhörd kan man som förskollärare fånga upp barns erfarenheter och tankar vilket i sin tur leder till en ökad språkutveckling. Planerade lekar och aktiviteter är även en viktig del i utvecklingen av barns pragmatiska färdigheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 181.
  Almarsson, Lucas
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Karlsson, Tessan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Maskuliniteter inom förskolläraryrket: - En intervjustudie med tre manliga förskollärarstudenter2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie har vi genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod undersökt tre manliga förskollärarstudenters upplevelser av att vara män inom förskollärarprogrammet med fokus på maskulinitetspositioner. Vi har genom vår studie velat ta reda på hur de manliga förskollärarstudenterna förmedlar sin maskulinitet i berättelsen om deras verksamhetsförlagda utbildningsperioder. Samt vilka typer av maskulinitetspositioner som kan identifieras utifrån informanternas utsagor.De teoretiska utgångspunkterna vi utgått ifrån är R. W Connells maskuliniteter med utgångspunkt i hegemonisk maskulinitet samt relaterade maskulinitsbegrepp. Dessa har genomsyrat såväl planerande som den analys som gjordes i diskussionen till denna uppsats. Ett antal teman utkristalliserades i informanternas berättelser om sina upplever, varför dessa även blev en viktig del av vårt resultat och vår diskussion. Då förskoleverksamheten vilar på läroplan för förskolan, är även denna en viktig del av arbetet.De data som samlades in under intervjuerna utgör studiens resultat. De temaområden som belyses i studien är bland annat omvårdnads- och rutinsituationer där risken att missuppfattas som pedofil är stor; manliga förskollärare som förebilder och kompensation för frånvarande pappor; samt könskodat görande och genusmedvetet arbete i förskolan.Resultatet av denna studie visar att de manliga förskollärarstudenterna förmedlar olika maskulinitetspositioner i den dagliga verksamheten på förskolan utifrån vilken social situation de befinner sig i, men att de i och med hotet att missuppfattas som förbrytare får ta ett steg tillbaka; såväl i sin förskollärarroll som i sin maskulinitet när det gäller exempelvis omvårdnadssituationer. Studien visar även att de manliga förskollärarstudenterna genom att gå utanför en traditionellt manlig yrkesväg bidrar till en maskulinitet i förändring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 182.
  Almgren, Emilie
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Andersson, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hur länge ska man vara ute?: En undersökning om samband och skillnader mellatre förskoleformer när det kommer till utevistelsens längd2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har som fokus att studera eventuella skillnader som kan förekomma i sjukfrånvaron och kunnandet om växter och djur i närmiljön hos barn i tre olika förskoleformer.

  Syftet med denna studie är att undersöka eventuella samband mellan utevistelsens längd och barns hälsa samt kunskapsutveckling vid tre former av förskoleverksamheter som har varierad grad av utevistelse.

  Studiens frågeställningar:

  • Vilka skillnader finns det i sjukfrånvaron hos barnen mellan de tre olika förskoleformerna?
  • Vilka kunskapsskillnader finns mellan barnen i de tre förskoleformerna när det kommer till att namnge djur och växter i närmiljön?
  • Går det att fastställa samband mellan utevistelsens längd och eventuella skillnader mellan de tre olika förskoleformerna?

  För att kunna besvarar studiens syfte och frågeställningar har det genomförts en arkivstudie och protokollstudier som pedagogerna på förskolorna har fått besvara. Dessa studier har genomförts på sex förskolor som har olika inriktningar. I studien ingår I Ur och skur förskolor, mobila förskolor och traditionella förskolor. Resultatet på denna studie visar på att det finns en viss skillnad mellan de barn som vistas mer tid utomhus än de barn som inte har lika lång utevistelsetid.

  Nyckelord: Utevistelse, Förskola, Hälsa, Kunskap

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Hur länge ska man vara ute?
 • 183.
  Almquist, Isabelle
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Lindblom, Ellen
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Framtidens miljöhjältar: En undersökning av hur Skolverkets läroplan igenkänns i barns uttryck kring miljö- och hållbarhetsfrågor2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna C-uppsats presenteras en kvalitativ fallstudie där barns sätt att uttrycka sig i miljöfrågor undersöks. Studien behandlar även barnens relation till naturen. För detta ändamål har fem barn ur en förskolegrupp intervjuats. Intervjuer har även gjorts med förskolepersonal i syfte att ge inblick i förskolans arbete med miljö- och hållbarhetsfrågor. Skolverkets perspektiv på vad barn ska förstå inom miljöfrågor synliggörs genom analyser av målen i Skolverkets läroplan för förskolan. Resultatet visar att läroplanens mål delvis kan igenkännas i barnens sätt att uttrycka sig om miljö och natur. Genom studien åskådliggörs även utmaningar och möjligheter kopplade till implementeringen av läroplanens miljörelaterade mål. Tidsbrist och svårigheter i att tolka läroplanen identifieras som de främsta utmaningarna för förskolepersonalen. Ur ett ECESD-perspektiv finns dock goda möjligheter att uppnå läroplanens mål med till synes enkla medel. Vidare behandlar studien problematiken i att översätta barns uttryck till ett mått på deras förståelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 184.
  Almqvist, Birgitta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten.
  Approaching the culture of toys in Swedish child care: a literature survey and a toy inventory1994 (uppl. Ny utg.)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 185.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  Agents and artefactsKonferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  The importance of the usage of artefacts is a central question within sociocultural perspectives on learning. In everyday life people use artefacts to be able do things they would not be able to do otherwise. Learning, in this respect, is a matter of appropriating ways of acting with artefacts. However, the nature of the relationship between artefacts and human action is, from a sociotechnical view, rather confusing. On the one hand we can emphasise the influence of artefacts on action. On the other hand we can emphasise that the meaning of artefacts is constituted in action. A third possibility is to emphasise the process in which individuals act with technology. In this paper I will focus on this confusion in a discussion of the concept of technological closure. The aim is to illustrate and discuss an approach that makes it possible to study the role of artefacts in ongoing meaning making processes. This is done from a sociocultural perspective on learning specified by a sociotechnical perspective on artefacts and inspired by the late writings of Wittgenstein. The approach is illustrated in a few case studies of video recorded educational settings where pupils use information technology.

 • 186.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Akademiska professionsutbildningar2011Ingår i: Det goda lärandet: en bok om Liberal Arts Education / [ed] Anders Burman & Patrik Mehrens, Lund: Studentlitteratur , 2011, s. 117-132Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 187.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  Artefaktanvändning i undervisningssammanhang: En privilegieringsanalys2008Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 17, nr 3, s. 47-68Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The use of artefacts is a central part of many human activities. In education, for example, people use them to deal with didactic problems otherwise not possible to solve. However, even though often taken for granted and not explicitly thought of in most practices, the use of artefacts is not given beforehand. In fact, they are constituted in sociocultural contexts where different agents, including the users, may have contributed. Consequently, this is an issue possible to discuss and debate. The aim of this article is to describe an approach in studies of how the use of artefacts is constituted in educational settings. Examples from video recorded classroom situations illustrate how artefacts contribute to meaning making in practice. It is also argued that there is a need for further studies and discussions about the use of artefacts in education.

  Ladda ner (pdf)
  SUMMARY01
 • 188.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Att synliggöra det förgivettagna2014Ingår i: Lärande i handling: En pragmatisk didaktik / [ed] Britt Jakobsson, Iann Lundegård & Per-Olof Wickman, Lund: Studentlitteratur AB, 2014, s. 119-128-Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 189.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Bilder av Internet: en studie av IT som verktyg för meningsskapande2001Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 10, nr 1, s. 7-27Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 190.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Bilder av Internet: En studie av IT som verktyg för meningsskapande2001Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 10, nr 1, s. 7-27Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 191.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Didaktik och ämnesdidaktik: Exemplet Uppsala universitet2016Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 192.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Educational content, teaching strategies and learning: Part of the symposium Sharing ideas for passionate, radical and innovative approaches to didactics (part II): Theory, subject and content2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 193.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Evaluation of didactics, education and teacher education programs: Reflections on the new system for quality assurance2015Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The contemporary Swedish system for quality assurance of higher education has been strongly criticized. The main critique has been that it only focuses on a measurement of the results and that it has been difficult to use in the development of higher education. The government´s answer to this critique has been that the question on development of education – and hence the development of its prerequisites and processes – is owned by the universities themselves. However, from 2016 and on the system will be changed. A suggestion for how this will be designed and organized will be presented in December 2014. In this presentation, I will discuss and compare the contemporary system with the suggestion for a new one. The presentation will start in a difference between two visions often formulated in the discussion about quality assurance systems. On the one hand, some stress that the research should be assessed and discussed between colleagues. On the other hand, there are those who demand that quality must be measured by "objective" measures. The presentation will focus especially on the evaluation of Didactics, Education and Teacher Education.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 194.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen. Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  IT-användning i ett didaktiskt perspektiv2003Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 195.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Learning and Artefacts: On the Use of Information Technology in Educational Settings2005Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to develop and apply an empirical approach that can be used in studies of the relationship between different expectations of, and actual use of, information technology in educational settings. The studies focus on meanings of artefacts shaped in people's talk about and/or use of technology.

  The aim is based on the twofold ambition to (1) develop an approach that opens the way for empirical investigations on the usage of technology and (2) to make a contribution to research about computers in education. I show how an approach based on a sociocultural perspective on learning, specified by inspiration from a sociotechnical perspective on artefacts, generates new questions about the usage of technology and its influence on learning and socialisation. Furthermore, I show how discourse analyses, inspired by the writings of Ludwig Wittgenstein, can be used in studies of educational processes.

  The thesis consists of five case studies. In the first study I examine the rhetoric on information technology during the years 1994-1998 (Paper I). In the three following cases I analyse video-recorded conversation between children using computers in science education (Papers II-IV). In the light of the results from the first four studies I return in the fifth to the rhetoric on technology. In that paper different expectations on the usage of technology in education and on the technology users, expressed in the curricula for the Swedish compulsory school during the years 1962-1998, are clarified and discussed (Paper V).

  The results of the thesis show that expectations are central parts of human action and that different expectations may result in different kinds of practices. The historical studies show that it is in no way obvious for what purposes artefacts are to be used in educational settings, or who is to decide on this issue.

  Delarbeten
  1. Vi och våra goda kunskaper: Om (natur)vetenskaplig rationalitet och talet om IT i undervisningen
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Vi och våra goda kunskaper: Om (natur)vetenskaplig rationalitet och talet om IT i undervisningen
  1998 (Svenska)Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 7, nr 3, s. 61-76Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Nationell ämneskategori
  Utbildningsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-92954 (URN)
  Tillgänglig från: 2005-04-22 Skapad: 2005-04-22 Senast uppdaterad: 2017-12-14Bibliografiskt granskad
  2. Bilder av Internet: En studie av IT som verktyg för meningsskapande
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Bilder av Internet: En studie av IT som verktyg för meningsskapande
  2001 (Svenska)Ingår i: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 10, nr 1, s. 7-27Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Nationell ämneskategori
  Utbildningsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-92955 (URN)
  Tillgänglig från: 2005-04-22 Skapad: 2005-04-22 Senast uppdaterad: 2017-12-14Bibliografiskt granskad
  3. Undervisning och/eller underhållning
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Undervisning och/eller underhållning
  2002 (Svenska)Ingår i: Utmaningar och e-frestelser: IT och skolans lärkultur, Stockholm: Prisma , 2002, s. 77-96Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  Stockholm: Prisma, 2002
  Nationell ämneskategori
  Utbildningsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-92956 (URN)91-518-4028-6 (ISBN)
  Tillgänglig från: 2005-04-22 Skapad: 2005-04-22 Senast uppdaterad: 2012-09-28Bibliografiskt granskad
  4. Privileging and Artifacts: On the use of information technology in science education
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Privileging and Artifacts: On the use of information technology in science education
  2006 (Engelska)Ingår i: Interchange, ISSN 0826-4805, E-ISSN 1573-1790, Vol. 37, nr 3, s. 225-250Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to develop an approach that can be used in addressing the issue of the use of information technology and its importance in human meaning making. By using a combination of Wittgenstein’s work method, a sociocultural perspective on learning, and a sociotechnical perspective on artifacts a specific focus for analyses was discerned: the relation between the use-of-technology in meaning-making on one hand and the circumstances for this meaning-making on the other hand. The conversations of six groups of children, who worked with an assignment, that required that they doubted information they encountered, were video recorded and analyzed. The analyses were done in three interrelated steps. (a) The students use-of-technology in meaning making, (b) the meaning patterns that the students encounter on the web, and (c) students’ intentions and habits. Our findings show that, while the mode of reinforcement of the texts used by the students may have provided little opportunity for doubt or learning how to doubt, the students’ habits and intentions with their work determined the result of the interaction, namely copying information from the web. Taking our point of departure in this empirical illustration we discuss theoretical and methodological questions concerning the understanding of the use of information technology in educational settings.

  Nyckelord
  Information technology, artifact, education, meaning-making, language game, Wittgenstein, privileging, doubt, sociocultural, sociotechnical
  Nationell ämneskategori
  Utbildningsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-92957 (URN)10.1007/s10780-006-9002-z (DOI)
  Tillgänglig från: 2005-04-22 Skapad: 2005-04-22 Senast uppdaterad: 2017-12-14Bibliografiskt granskad
  5. Teknikretorik i utbildningspolitik: En historisk fallstudie
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Teknikretorik i utbildningspolitik: En historisk fallstudie
  2006 (Svenska)Ingår i: Pedagogisk forskning i Sverige, ISSN 1401-6788, E-ISSN 2001-3345, Vol. 11, nr 1, s. 21-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Nyckelord
  IT, informationsteknik, tekniska hjälpmedel, läroplaner, skolpolitik, utbildningspolitik
  Nationell ämneskategori
  Utbildningsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-92958 (URN)
  Tillgänglig från: 2005-04-22 Skapad: 2005-04-22 Senast uppdaterad: 2017-12-14Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
  Ladda ner (pdf)
  COVER01
 • 196.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen. Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  No-didaktisk forskning2003Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 197.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Om konsten att välja bort: Jämförande studier av undervisning och lärande2016Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Undervisning är en komplex verksamhet präglad av deltagarnas förväntningar, avsikter, kunskaper och vanor. Lärare på alla nivåer i utbildningssystemet från förskola till högskola och universitet behöver förhålla sig till denna komplexitet. Jag har i min forskning intresserat mig för undervisning och lärande i olika skolämnen. Vilken betydelse har lärares val av undervisningsinnehåll för vad och hur elever lär sig i skolan? Forskningen utgår från en komparativ ansats där jag analyserar likheter och skillnader mellan undervisning och lärande inom och mellan olika ämnen nationellt och i jämförelse med andra länder. Jag har studerat undervisning och lärande främst i biologi, fysik och kemi, idrott och hälsa och i förskolan. Genom studier i didaktik skapas kunskaper som ger ökad förståelse för den betydelse valet av innehåll och arbetssätt har för elevers lärande i olika ämnen. Detta är central kunskap för lärare att använda och vidareutveckla i planering, genomförande och uppföljning av undervisning.

 • 198.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Pedagogikutbildningarna och lärarutbildningarna: Pedagogikens och didaktikens förändrade förhållanden2014Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 199.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  Privileging in action: On the use of information technology in science education2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 200.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Quality and relevance?: On the use of bibliometric studies in the evaluation and planning of didactical research2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this presentation is to analyse and discuss the use of bibliometric analyses in evaluation and planning of didactical research.

  The presentation is based on a case study of “the norweigian model” and the results are discussed in relation to one of the ambitions within the didactical research community; to make knowledge contributions within the scientific field as well as to the professionals (C.f. Hudson & Meyer 2011).

  The study of the use of bibliometric studies in the evaluation and planning of didactical research identify three main challenges:

  (1)     In the case study, the ratio between the number of scientific publications (level 1 and level 2) and the total amount of publication is 31% (Nordgren 2011). The discussion of the use of bibliometric analyses for decisions about the allocation of research funds is focused on scientific publications, which may lead to a decrease of publications written for other audiences.

  (2)     A benchmark on 25% publications on level 2 (as decided at Uppsala University) may actually lead to a decrease of the total number of scientific publications.

  (3)     The bibliometic analyses says something about the result of the reseachers’ work, but nothing about the research process or its preconditions.

  The presentation highlights the need of further discussions about different models for research evaluation, planning and publication.

  References

  Nordgren, Joseph (Ed.)(2012). Quality and renewal 2011. An overall evaluation of research at Uppsala University 2010/2011. Uppsala: Uppsala University.

  Hudson, Brian & Meyer, Meinert A. (Eds.)(2011). Beyond fragmentation: didactics, learning and teaching in Europe. Opladen : Budrich, Barbara, 2011

1234567 151 - 200 av 6665
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf