uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 151 - 200 av 624
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 151.
  Engman, Johanna
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Nilsson, Sofia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Framtagning av en naturligt glutenfri mjölmix med fullkorn för brödbakning: En sensorisk jämförelse med motsvarande produkt på marknaden2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Introduktion: Celiaki är en kronisk sjukdom som innebär intolerans mot gluten. I Sverige är 35 000 personer drabbade men mörkertalet är stort. Den enda behandlingen som finns är livslång där gluten utesluts från kosten. Flera studier har visat att utbudet av glutenfria produkter är begränsat. Dess sensoriska egenskaper, främst smak och textur är förhållandevis dåliga, men även näringsinnehållet är förhållandevis lågt.

  Syfte: Syftet med denna studie är att utveckla en naturligt glutenfri mjölmix med fullkorn för bakning av matbröd samt undersöka konsumenters acceptans och preferens för ett bröd bakat på denna mjölmix jämfört med ett bröd bakat på en redan befintlig mjölmix på marknaden.

  Metod och material: En naturligt glutenfri mjölmix har tagits fram genom provbakning av elva stycken bröd av åtta olika naturligt glutenfria mjölsorter i olika kombinationer. Efter provbakning och utvärdering utsågs det bästa brödet av de elva. En kvantitativ undersökning genomfördes genom ett konsumenttest - preferenstest där det framtagna brödet ställdes mot ett bröd bakat på en redan befintlig mjölmix på marknaden och bedömdes i ett acceptanstest med en skala från: tycker mycket illa om (1) till tycker mycket bra om (5).

  Resultat: Det var en signifikant skillnad i konsumenternas preferenser mellan bröden. Av de 103 respondenterna som deltog i konsumenttestet föredrog 75 % brödet bakat på den framtagna mjölmixen och 15 % föredrog brödet bakat på den redan befintliga mjölmixen på marknaden. Det framtagna brödet hade ett medelvärde på 3,6 poäng och brödet bakat på den redan befintliga mjölmixen 2,6 poäng på skalan samt en median på 4 respektive 2 poäng. Dock ansåg 83 % att priset på brödet bakat på den framtagna mjölmixen var för högt. Den framtagna mjölmixen innehöll 79 g fullkorn per 100 gram medan Finax mjölmix inte innehöll något fullkorn.

  Slutsats: Med den framtagna mjölmixen kunde syftet att utveckla en naturligt glutenfri mjölmix med fullkorn fungerande för bakning av matbröd uppnås. Vid konsumenttestet föredrogs brödet på den framtagna mjölmixen framför brödet på den redan befintliga mjölmixen på marknaden. Brödet bakat på den framtagna mjölmixen hade högre näringsvärde jämfört med Finaxbrödet. Dock upplevdes priset på brödet bakat på den framtagna mjölmixen som för högt av konsumenterna.

 • 152.
  Ericsson, Viveca
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Olofsson, Theres
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Energitillgänglighet hos en grupp kvinnliga simmare: En studie med utgångspunkt i The Female Athlete Triad2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: The Female Athlete Triad är ett syndrom som kan drabba idrottare med ett för lågt energiintag i relation till en hög energiförbrukning från fysisk aktivitet. Triaden består av tre komponenter, energitillgänglighet, menstruationsfunktion samt benhälsa. Idrottare som drabbas av syndromet hamnar i riskzonen för stressfrakturer och osteoporos.

  Syfte: Att undersöka om en grupp kvinnliga simmare intar en adekvat mängd energi för att möta sitt energibehov och säkerställa en adekvat energitillgänglighet. Studien syftar även till att undersöka simmarnas livsmedelsval och undersöka en eventuell förekomst av amenorré.

  Metod: Studien är en kvantitativ studie med tvärsnittsdesign. 16 deltagare rekryterades från två simsällskap genom ett bekvämlighetsurval, varav 12 deltagare fullföljde studien. Som verktyg för datainsamling användes en 4-dagars kostregistrering, två frågeformulär samt en personvåg. För beräkning av data användes dataprogrammen DietistNet samt Excel.

  Resultat: 10 av 12 deltagare rapporterade energiintag motsvarande 80-98 % av estimerat energibehov. 2 av 12 deltagare rapporterade energiintag motsvarande 70 % av estimerat energibehov. 5 av 12 deltagare uppnådde en energitillgänglighet > 45 kcal per kg FFM. 6 av 12 deltagare uppnådde en energitillgänglighet 30-45 kcal per kg FFM. 1 av 12 deltagare uppnådde en energitillgänglighet < 30 kcal per kg FFM. Generellt rapporterades ett frekvent intag av energigivande drycker och/eller ”utrymmesmat”. 1 av 12 deltagare rapporterar amenorré.

  Slutsats: Ingen deltagare möter sitt estimerade energibehov. Det finns en risk att individer inom gruppen inte säkerställer en adekvat energitillgänglighet. Livsmedelsvalen inom gruppen bör gynna en god energitillgänglighet. Det finns en förekomst av amenorré. Resultatet bör tolkas med försiktighet, då många uppgifter baseras på estimeringar.

 • 153.
  Eriksson, Lisa
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Forsgren, Mikaela
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Närproducerat - ett begrepp i den redan komplexa grytan: En kvalitativ studie om åtta kommuners uppfattning gällande definition av begreppet närproducerat2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Idag finns ett ökat allmänt intresse för närproducerat, både hos konsumenter och hos kommuner. Någon rikstäckande definition på begreppet finns däremot inte. Istället förknippas närproducerat ofta med andra närliggande begrepp såsom lokalproducerat, regionalt och småskalig odling. Att få in närproducerat i offentliga upphandlingar är dessutom svårt då det enligt lag inte är tillåtet att specifikt efterfråga begreppet vid upphandling.

  Syfte: Att undersöka vad personer involverade i kommuners livsmedelsupphandlingar har för definition av begreppet närproducerat och hur detta begrepp kan få betydelse då kommuner genomför upphandlingar.

  Metod: Kvalitativ studie med hjälp av semistrukturerade telefonintervjuer med åtta kommuner från olika delar av Sverige. Intervjuerna transkriberades och analyserades baserat på delar av grounded theory.

  Huvudresultat: Av studiens åtta kommuner är det idag en som uttryckligen har tagit fram en definition för närproducerat som de arbetar utifrån. En rikstäckande definition kompliceras av de olika geografiska förutsättningar som finns i landet samt en varierad syn på vad närproducerat är. Att se nyttan med en rikstäckande definition försvåras av att lagen om offentlig upphandling inte tillåter att närproducerat efterfrågas i upphandlingar.

  Slutsats: Begreppet närproducerat är komplext. Nytta av en rikstäckande definition kan ses om den är nyanserad och flexibel nog att anpassas efter Sveriges naturgivna begränsningar. För att mer ingående studera problematiken kring definitionen av närproducerat skulle mer tid och resurser behövas.

 • 154.
  Eriksson, Mattias
  et al.
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Energy & Technol, Box 7032, S-75007 Uppsala, Sweden.
  Lindgren, Samuel
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Energy & Technol, Box 7032, S-75007 Uppsala, Sweden.
  Persson Osowski, Christine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Mapping of food waste quantification methodologies in the food services of Swedish municipalities2018Ingår i: Resources, Conservation and Recycling, ISSN 0921-3449, E-ISSN 1879-0658, Vol. 137, s. 191-199Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Since food waste valorisation measures, like energy recovery, have limited possibilities to fully recover the resources invested in food production, there is a need to prevent food waste. Prevention is most important at the end of the value chain, where most sub-processes have already taken place, like in catering facilities. In Sweden, the public catering sector serves a large number of meals through municipal organisations, including schools, preschools and elderly care homes. Many of these organisations quantify food waste, but since Sweden has 290 municipalities with a high degree of independence, the possible variation is significant. This study therefore investigated how food waste is quantified, in order to help formulate a national standard for food waste quantification. Mapping of food waste quantification practices was conducted using a questionnaire and follow-up telephone calls, achieving a response rate of 93%. Of the 290 Swedish municipalities, 55% replied that they quantify food waste on central level. The most common practice at present is to quantify plate- and serving waste from school lunches during two weeks per year, and to compile waste data in spreadsheets and compare the values against the number of plates used, giving a result in grams per portion served. There are many similarities between municipalities, so there is great potential to implement a common standard that many municipalities already fulfil. This is important in order to gain acceptance and fast implementation, thereby speeding up the process of establishing a benchmark for food waste in the Swedish public sector catering sector.

 • 155. Eriksson, Mattias
  et al.
  Persson Osowski, Christine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Björkman, Jesper
  Hansson, Emma
  Malefors, Christopher
  Eriksson, Emelie
  Ghosh, Ranjan
  The tree structure: A general framework for food waste quantification in food services2018Ingår i: Resources, Conservation and Recycling, ISSN 0921-3449, E-ISSN 1879-0658, Vol. 130, s. 140-151Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Food waste in the food services industry has been identified as an important unsustainability hotspot, but standardised methods for food waste quantification are lacking. Existing studies on waste quantity assessments have several limitations, such as short and infrequent quantifications times, large methodological variations ranging from physical measurements to visual observations, and lack of comparability across catering unit types. Since lack of comparable waste figures can lead to error-prone analysis, a general framework is needed for waste quantification in food services. This paper presents one such framework that allows data comparisons when overlapping observations are included. The framework was tested in six case studies in professional (public and private) catering units in Sweden. Data were collected from different schools, elderly care homes and hotels and fitted into the framework. The results from these case studies indicate that the framework enables catering units to focus waste quantification on their individual problem areas. It also provides the possibility to extend waste quantification over time without any loss of generalisability. A graphical representation of the framework fits the traditional tree structure and was found to act as a suitable foundation for food waste quantification in food services by structuring collected data. In order to fully utilise the potential of the tree structure, it should be supplemented with precise definitions to create a catering food waste quantification standard.

 • 156.
  Eriksson, Mattias
  et al.
  Swedish Univ Agr Sci, Dept Energy & Technol, Box 7070, S-75007 Uppsala, Sweden.; Mat Mattekn & Uppsala AB, Gimogatan 11 A, S-75220 Uppsala, Sweden..
  Persson Osowski, Christine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Malefors, Christopher
  Mat Mattekn & Uppsala AB, Gimogatan 11 A, S-75220 Uppsala, Sweden..
  Björkman, Jesper
  Mat Mattekn & Uppsala AB, Gimogatan 11 A, S-75220 Uppsala, Sweden..
  Eriksson, Emelie
  Sala Municipal, Catering Serv Unit, Tech Off, Box 304, S-73325 Sala, Sweden..
  Quantification of food waste in public catering services: A case study from a Swedish municipality2017Ingår i: Waste Management, ISSN 0956-053X, E-ISSN 1879-2456, Vol. 61, s. 415-422Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Food waste is a major problem that must be reduced in order to achieve a sustainable food supply chain. Since food waste valorisation measures, like energy recovery, have limited possibilities to fully recover the resources invested in food production, there is a need to prevent food waste. Prevention is most important at the end of the value chain, where the largest number of sub-processes have already taken place and occur in vain if the food is not used for its intended purpose, i.e. consumption. Catering facilities and households are at the very end of the food supply chain, and in Sweden the public catering sector serves a large number of meals through municipal organisations, including schools, preschools and elderly care homes. Since the first step in waste reduction is to establish a baseline measurement in order to identify problems, this study sought to quantify food waste in schools, preschools and elderly care homes in one municipality in Sweden. The quantification was conducted during three months, spread out over three semesters, and was performed in all 30 public kitchen units in the municipality of Sala. The kitchen staff used kitchen scales to quantify the mass of wasted and served food divided into serving waste (with sub-categories), plate waste and other food waste. The food waste level was quantified as 75 g of food waste per portion served, or 23% of the mass of food served. However, there was great variation between kitchens, with the waste level ranging from 33 g waste per portion served (13%) to 131 g waste per portion served (34%). Wasted food consisted of 64% serving waste, 33% plate waste and 3% other food waste. Preschools had a lower waste level than schools, possibly due to preschool carers eating together with the children. Kitchens that received warm food prepared in another kitchen (satellite kitchens) had a 42% higher waste level than kitchens preparing all food themselves (production units), possibly due to the latter having higher flexibility in cooking the right amount of food and being able to chill and save surplus food. The large variation between kitchens indicates that they have different causes of food waste, but also different opportunities to reduce it. Detailed waste quantification for each kitchen can therefore be the first step in the process of waste reduction.

 • 157.
  Eriksson, Vendela
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Ödmann, Emelie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Äta som vanligt - vägen tillbaka: En kvalitativ studie om upplevelser och tankar kring ätträning och måltidssituation vid behandling av ätstörning hos ungdomar2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Inledning: Anorexia Nervosa är en restriktiv ätstörning som bland annat leder till en lågkroppsvikt och nedsättning i kroppslig funktion. Måltider framkallar negativa känslor hos individer med ätstörning och följaktligen har ätträning erkänts vara en viktig förutsättning för en tillfredsställande behandling.

  Syfte: Att undersöka upplevelse av och tankar kring ätträning som ingår vid behandling av ätstörning hos ungdomar. Att utifrån detta framförallt bättre förstå vilka faktorer i samband med måltidsituationen som behandlare, patienter och anhöriga beskriver vara främjande för tillfrisknandet.

  Material och metod: I studien genomfördes åtta semistrukturerade intervjuer med före detta patienter, anhöriga till någon som tidigare haft en ätstörning och behandlande personal på en ätstörningsenhet. Det transkriberade materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats.

  Resultat: Analysen resulterade i kategorierna: motivation, överlåta kontroll, gemenskap vid måltid, rutiner, kostval, portionsstorlek, viktuppgång och att normalisera.

  Slutsats: Resultatet tyder på att det finns framgångsfaktorer i ätträningen som är oberoende av behandlingsform och detta oavsett om det är ur behandlares, före detta patienters eller anhörigas perspektiv. En av faktorerna är motivation vilken krävs för modellinlärning och för att ätträningen ska ske. Ett viktigt steg för att bryta det destruktiva ätmönstret är att släppa kontroll över måltiden. Att bryta isolering genom att äta tillsammans kan också främja ätträningen. En regelbunden måltidsordning är en rutin som framstår som positiv. Att snabbt komma igång med ätandet, välja vanlig mat och äta hela portioner främjar viktuppgång och tillfrisknande. Den gemensamma nämnaren hos dessa framgångsfaktorer verkar vara en strävan efter att uppnå en normal måltidssituation.

 • 158.
  Faxén Irving, Gerd
  et al.
  Karolinska institutet.
  Karlström, Brita
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap. Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Klinisk nutrition och metabolism.
  Rothenberg, Elisabeth
  Sahlgrenska akademin.
  Geriatrisk nutrition2010Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 159.
  Fernkvist, Åsa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Nutrition in patients withAmyotrophic LateralSclerosis (ALS): A three year observational study2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Background: Malnutrition in ALS patients is common and is an independent prognostic factor of survival. The purpose of this study was to describe the occurrence of some nutritional problems and some nutritional interventions and to what extent the patients had contact with a dietitian in a cohort of ALS patients.

  Methods: Sixty patients with ALS were enrolled in this observational study. Data were collected in a total of seven data collections made every six months over a period of three years. There were only 12 participants left in the last data collection as, at some stage of the study, 25 diseased and 23 declined to participation.

  Results: Dysphagia was present in around 55% of the patients averaged over time, chewing problems in 48%, early satiety in 41%, reduced appetite in 29% and gastrointestinal problems in 38% (mostly as constipation 35%). Texture modified drinks was only used by between 0-14% of the patients at the different data collections. Out of the patients with a weight lost >5% of their bodyweight before baseline data collection, only 47% had contact with a dietitian. Among the patients who stated different nutritional problems 64% also stated having contact with a dietitian at least once during the study and the corresponding number for patients with different nutritional interventions was 75%.

  Conclusion: Data from the present study confirmed that dysphagia was only one out of several nutritional problems among the investigated patients with ALS and that very few of the dysphagic patients used thickened liquids. The number of patients in our study who needed dietary counselling exceeded the number who actually got to meet a dietitian. The study highlights a need to implement European Society for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN) guidelines for clinical nutrition in neurology from 2018 to improve the nutritional care of this group of patients.

 • 160.
  Finne, Maria
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Juslin, Emma
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Hälso- och kostvanor bland elever i en finlandssvensk skola: Jämförelser med nationella data2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 161.
  Fjellström, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Alfa Olsson (1914-1967)2010Ingår i: Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi LXXXVII, ISSN 0065-0897, Vol. 109, s. 239-243Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 162.
  Fjellström, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Att vara beroende av andra: Reflektioner kring äldres behov av hjälp med mat och måltider förr och nu2010Ingår i: Saga och Sed. Kungl Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2010. Annales Academiae Regiae Gustavi Adolphi, ISSN 0586-5360, s. 105-114Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 163.
  Fjellström, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Det omedvetna ätandet2010Ingår i: Perspektiv: tidskrift om socker och näring, ISSN 1399-8773, nr 2, s. 4-7Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 164.
  Fjellström, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Gastronomisk Forskning2009Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 165.
  Fjellström, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  History of food2011Ingår i: Encyclopedia of consumer culture / [ed] Dale Southerton, New York: Sage Publication , 2011, s. 732-736Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 166.
  Fjellström, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Klagandets diskurs - matforskare reflekterar2015Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 167.
  Fjellström, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Konsten att äta2015Ingår i: Klagandets diskurs: matforskare reflekterar / [ed] Christina Fjellström, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2015, 1, s. 15-19Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 168.
  Fjellström, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Kostsociologi2013Ingår i: Näringslära för högskolan: Från grundläggande till avancerad nutrition / [ed] Abrahamsson L, Andersson A, Nilsson G., Stockholm: Liber, 2013, 6, s. 361-369Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 169.
  Fjellström, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Kostvetenskapens utveckling - mat och ätande som substans och symbol2014Ingår i: Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 50 år, 1964-2014 / [ed] Mattias Bolkéus och Lars Magnusson, Acta Universitatis Upsaliensis, 2014, s. 67-80Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 170.
  Fjellström, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Matens nya gränser2009Ingår i: Norrbotten: årsbok 2009 / [ed] Per Moritz, Luleå: Norrbottens hembygdsförbund : Norrbottens museum , 2009, s. 258-267Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 171.
  Fjellström, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  The Family Meal in Europe2009Ingår i: Meals in science and practice: interdisciplinary research and business applications / [ed] Herbert Meiselman, Cambridge: Woodhead Publications , 2009, s. 219-235Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Dinner is a label mostly associated with sharing food with others, and especially with family members, in the late afternoon or evening. During recent decades, food researchers have shown an increasing interest in people’s meal frequency, and irregular eating, characterized by skipping traditional regular main meals in favour of discontinuous snacking. The arguments about grazing being a late modern phenomenon are based on the notion that a regular eating pattern in the presence of all family members was more or less a natural behaviour in the past and that it may soon be a phenomenon of the past. In Europe, ‘grazing’ has not been found to be a major trend in the beginning of the 21st century; on the contrary, a structured meal pattern is still common all over Europe. Sharing meals in a family context seems also to be a lively and present activity all over Europe. It is also an activity that European family members value as important. We can say that those people living together as a family most likely also eat together, and this is true mostly concerning the evening meal or dinner. The family meal seems to be a precursor of both nutritional and mental health. Thus, it is not the question of eating together that is a problem for European families in the beginning of the 21st century, but of what foods they decide to share together in everyday life.

   

 • 172.
  Fjellström, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  The social significance of older people's meals2009Ingår i: Food for the ageing population: Raats M, de Groot L, van Stavern W (Eds.), Cambridge: Woodhead Publishing , 2009, s. 95-109Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 173.
  Fjellström, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Två kokböcker från 1700-talet.: Matlagning i Reinerus Broocmans tryckta hushållsbok och i Christina Vallerias handskrivna kokbok.2016Ingår i: En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman.: En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Volym 2 / [ed] Håkan Tunón, Stockholm & Uppsala: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2016, s. 1057-1072Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 174.
  Fjellström, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Äta ute men ändå inne - den "liminala" måltiden2014Ingår i: Gastronomisk kalender 2015, Carlsson Bokförlag, 2014, s. 37-43-Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 175.
  Fjellström, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Önskan att bygga bo: Om bröllopspresenter och det dukade bordet2011Ingår i: Gastronomisk kalender 2012 / [ed] Magdalena Ribbing, Norstedts Förlag, 2011, s. 33-36Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Gastronomisk kalender är världens i sitt slag äldsta årliga skrift. Bröllop är ämnet för årets utgåva, den 52:a i ordningen, och då står måltiden och generositeten i fokus. Bröllopsmiddagen är en av livets mest minnesvärda måltider och här får vi ta del av en mängd olika slags matupplevelser i kärlekens namn. De namnkunniga ledamöterna i Gastronomiska Akademien bidrar som vanligt med egna erfarenheter, från den ymniga till den spartanska bröllopsmiddagen. Musik, gåvor, stil och etikett inom den vida bröllopsramen finns med, liksom en intervju med Årets kock som generöst delar med sig av egna recept.

 • 176.
  Fjellström, Christina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Mattsson Sydner, Ylva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Dependency and Individualism: The Influence of Modern Ideologies on Older People´s Food Security2013Ingår i: Ageing in European Societies: Healthy Ageing in Europe / [ed] Constantinos Phellas, New York: Springer Science+Business Media B.V., 2013, s. 47-60Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Individualism has become a dominant part of modern thinking which means that each and everyone should be responsible for their own lives. This could be exemplified by taking care of health and body by responsible food choice. People are encouraged to be as independent as possible no matter what age a person is. This entails that nobody wants to be dependent of other people which is expressed in many studies among young as well as old people. To become dependent is considered a failure, and perhaps especially among those who are independent. However, because so many more old people live longer, and are diagnosed with for example dementia, become frail or enter widowhood, means many more will need support in later life. The area of food could be seen as particularly problematic since food, eating and meals in everyday life requires a continuous support. However, the studies (by our research group) showed that there is a dilemma in the dichotomy between encouraging independency and managing food in everyday life when need of support. Older free living women struggling to be independent were at risk of being undernourished because they lack the strength to shop for food or cook daily meals. On the other hand, community food services for older people are based on collective solutions, overlooking the needs of the individual. The outcomes of both examples may have implications on people’s food security, which involves not only the availability of affordable and nutritious food but also culturally acceptable food. In this chapter, we aim to discuss food security by analyzing loss of what we call physiological appetite, but moreover the loss of social appetite, from a societal context.

 • 177.
  Fjellström, Christina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Mattsson Sydner, Ylva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Måltidens sociala betydelse - ett äldreperspektiv2009Ingår i: Nordisk Nutrition, ISSN 1654-8337, nr 2, s. 10-11Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 178.
  Fjellström, Christina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Mattsson Sydner, Ylva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Social Significance of Older Peoples Meals: Balancing Adaptive Strategies Between Ideals and Structure2017Ingår i: Food for the Aging Population / [ed] Monique M. Raats, Lisette C.P.G.M. de Groot & Dieneke van Asselt, Oxford: Woodhead Publishing Limited, 2017, 2, s. 83-98Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Meals in everyday life, including selection of food, commensality, and culinary rules are important for people’s identity. The complexity of meals is multifaceted and includes several dimensions. Growing old and being dependent may alter an individual’s food habits, which could affect the social significance of meals in everyday life. To manage food provision in old age and the well-known problems related to this scope of organization policymaking is a common approach. However, applying policies in reality is difficult and can cause dilemmas in everyday life, which is referred to as the policy–practice gap. Adaptive strategies must be used to manage this gap and thereby to reach food security, which is a human right.

 • 179.
  Fjellström, Christina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Mattsson Sydner, Ylva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Sidenvall, Birgitta
  Raats, Mounique
  Lumbers, Margret
  Organization, responsibility and practice of food provision in home-help service: an exploratory study among professionals2015Ingår i: British Food Journal, ISSN 0007-070X, E-ISSN 1758-4108, Vol. 117, nr 7, s. 1921-1932Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Purpose - In the home help service, food provision is one common welfare service that involves different professionals at different levels within a social organisation. The purpose of this paper is to examine how different professionals involved in this sector view and describe their work and responsibilities.

  Design/methodology/approach - A qualitative study was designed based on interviews with 17 professionals representing different positions in the organisation, and an inductive thematic analysis was carried out.

  Findings - The various professionals' views of food provision mainly focus on the meal box and other meals seem to receive much less attention. The professionals also illuminated their respective roles within the food provision organisation by means of boundaries and split responsibilities, and expressed a view of food provision as an issue for outsourcing. The restricted manner in which food provision was viewed and described illuminates a risk of food insecurity for dependent people in home help service situations.

  Originality/value - The restriction of how food provision was viewed and described illuminates a risk of food insecurity for dependent people in home help service.

 • 180.
  Fjellström, Christina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Neuman, Nicklas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Missnöjets ansikte: att vara till besvär eller tiga still2015Ingår i: Klagandets diskurs: matforskare reflekterar / [ed] Christina Fjellström, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2015, 1, s. 185-197Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 181.
  Fjellström, Christina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Starkenberg, Åsa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Wesslén, Annika
  Tysén Bäckström, Ann-Christine
  Faxén-Irving, Gerd
  To be a Good Food Provider: An Exploratory Study Among Spouses of Persons With Alzheimer’s Disease2010Ingår i: American Journal of Alzheimer’s Disease and Other Dementia, ISSN 1533-3175, E-ISSN 1938-2731, Vol. 25, nr 6, s. 521-526Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Large proportions of people with dementia live at home and need help from a relative. The aim of the current study was to examine how people living with persons with Alzheimer's disease (AD) perceived everyday life aspects of food choices, cooking, and food-related work. The analyses are based on focus group interviews including women and men acting as caregivers to people with AD and living in Sweden. The main results identified from the data, were how cohabitants to persons with AD struggle with either taking on a new role as a food provider or extending it, but also how they tried to cope as carer, which entailed food being an important part of the treatment of the disease. Those expressing greatest concern were those perceiving themselves as inexperienced food providers and carers, which in this study were all men.

 • 182.
  Fogelberg, Karin
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Brembeck, Helen
  Göteborgs universitet.
  Fahlström, Per Göran
  Linné universitetet.
  Holmberg, Elenore
  Göteborgs universitet.
  Mattsson Sydner, Ylva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Nordanstad, Nancy
  Previa.
  Extern utvärdering av kandidatprogrammen i Kostekonomi med inriktning mot ledarskap, Hälsopromotion, Sports Coaching2017Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 183.
  Forsgren, Anna
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Vesterfors, Emelie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Matlådor till hemmaboende äldre: En analys av matlådor, med fokus på energi- och näringsinnehåll, från olika leverantörer i en kommun samt en jämförelse med rådande förfrågningsunderlag och riktlinjer2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det finns många studier som visar att äldre hemmaboende inte får i sig rätt mängd näring och lider av malnutrition. Idag bor den största delen av äldre i Sverige i sina egna hem. En viktig aspekt för att äldre personer ska kunna göra detta är att erbjuda de äldre energi- och näringstäta matlådor. Utöver detta ska matlådor kunna anpassas efter olika sorters koster, och hänsyn ska tas till bland annat etik och religion.

  Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att beskriva och jämföra matlådor från olika leverantörer i en kommun i Mellansverige. De parametrar som leverantörerna undersökts utifrån är kommunens riktlinjer, upphandlingskrav samt Livsmedelsverkets Bra mat i äldreomsorgen.

  Metod: Metoden som användes är en kvantitativ metod där matlådor från tre leverantörer analyserades. Innehållet i matlådorna vägdes och sedan användes kostdataprogrammet Mashie för näringsberäkningar. Ett t-test gjordes för att se om signifikanta skillnader fanns mellan energiinnehåll och rådande rekommendationer.

  Resultat: Matlådorna från leverantör 1 utmärkte sig bland leverantörerna genom att maträtterna hade en större energimängd samt högre vikt. Det fanns även signifikanta skillnader gällande energi (p=0,004), fett (p=0,007) och kolhydrater (p=0,001) hos denna leverantör i förhållande till rekommendationerna för A-kost. Leverantör 1 följde ej riktlinjerna i samma utsträckning som övriga leverantörer gällande matlådornas egenskaper. Leverantör 3 hade brister gällande allergianpassad kost då inget system fanns för specialkost.

  Slutsats: Matlådor till äldre i ordinärt boende ska följa de rådande kriterierna. Det är viktigt att det finns en kontinuerlig kontroll av leverantörer i kommunen. Detta genom att utförarna granskar sina leverantörer samtidigt som kommunen granskar utförarna.

 • 184.
  Forslund, Marina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Effekter av ett reducerat intag av olösliga kostfibrer och laktos på akuta biverkningar från tarmen hos män med prostatacancer som genomgår strålbehandling2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män i Sverige. Strålbehandling mot prostatakörteln kan ge biverkningar från tarmen som kan vara akuta eller kroniska. Biverkningarna kan leda till begränsning av stråldosen, negativ påverkan på livskvaliteten samt ökade kostnader för sjukvården.

  Syfte: Att studera om en kost reducerad på olösliga fibrer och laktos kan leda till lägre förekomst av akuta biverkningar från mag-tarmkanalen hos män som genomgår strålbehandling för prostatacancer.

  Metod: Deltagarna randomiserades till en kostintervention syftande till att reducera intaget av olösliga kostfibrer och laktos, eller en kontrollgrupp som inte gjorde några förändringar av kosten. Data avseende förekomst av mag-tarmbesvär samlades in med EORTC QLQ-C30 och QLQ-PR25 vid start av strålbehandlingen och 4 och 8 veckor efter påbörjad strålbehandling.

  Resultat: I detta examensarbete analyserades 176 deltagare, 90 i interventionsgruppen och 86 i kontrollgruppen. Förekomsten av mag-tarmbesvär ökade under strålbehandlingen i båda grupperna, men inga statistiskt signifikanta skillnader fanns dock mellan grupperna vid något av mättillfällena.

  Slutsats: Resultaten från detta examensarbete ger inte stöd för att ett reducerat intag av olösliga kostfibrer och laktos kan minska gastrointestinala biverkningar under strålbehandling.

 • 185.
  Frankén, Emilia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Holmström, Chika
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Konsumenters acceptans och preferenser för chokladsockerkakor med olika matfetter: En sensorisk analys på effekten av smör respektive margarin i chokladsockerkaka2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Margarin och smör är två kontroversiella livsmedel som stöts och blöts i diskussioner emellan människor, bl.a. i olika forum på internet. Ur näringssynpunkt skiljer sig produkterna åt, och generellt sett har smör en högre andel av mättat fett i jämförelse med margarin. Margarin är delvis baserade på vegetabiliska fetter och berikade med A-och D- vitamin, vilket är mer i linje med gällande näringsrekommendationer. Däremot har smör aromämnen som är unika för själva produkten som kan bidra till konsumenternas positiva smakupplevelse.

  Denna undersökning är ett samarbete med Unilever och varumärket Milda Margarin, för att ta reda på om olika matfetter i en chokladsockerkaka påverkar konsumenters gillande. I denna undersökning valdes att begränsas till Milda mat- och bakmargarin och Arla smör, efter uppdragsgivares önskan. Hypotesen för denna undersökning är att konsumenter inte upplever någon smakskillnad mellan chokladsockerkakorna och det med en signifikansnivå på 5 %.

  Konsumenttestet genomfördes som ett dubbelsidigt sensoriskt partest på otränade konsumenter. Testerna genomfördes i gallerior och i anslutning till matbutiker i Uppsala. Chokladsockerkakorna serverades i portionsbitar kodade med tresiffrig kod som slumpmässigt valts ut och serverades i en balanserad serveringsordning. Konsumenterna informerades om allergener, etiska överväganden och tillvägagångssätt för studien, både skriftligt och muntligt. Enkäten bestod av hedonisk sjugradig skala gällande chokladsockerkakornas egenskaper som konsumenter fyllde i för båda proven. Totalt deltog 338 konsumenter (n=338) i åldrarna 20 år och uppåt.

  Hypotesen som sattes upp för undersökningen visade sig vara korrekt, eftersom det fanns ingen signifikant skillnad mellan proverna. Konsumenterna upplevde ingen skillnad emellan proverna.

 • 186.
  Franzèn, Stina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  NCP Chart Check: Ett instrument för granskning av dietisters journaldokumentation2010Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: ADA:s Nutritionsbehandlingsprocess (NCPM) är en modell som beskriver dietistens arbetsprocess – nutritionsbehandlingsprocessen. Den har utarbetats av ADA (the American Dietetic Association) i syfte att effektivisera och evidensbasera dietistens arbetsprocess för att på så sätt höja dietistyrkets status, stimulera forskningsinsatser inom nutritionsområdet och säkerställa effekten och patientnyttan av den kliniska dietistens arbete. Föreliggande arbete ingår som ett led i implementeringen av ADA:s Nutritionsbehandlingsprocess (NCPM) vid ett svenskt universitetssjukhus.

  Syfte: Att ta fram ett journalgranskningsinstrument för granskning av dietistjournaler, samt att med detta instrument kartlägga nutritionsbehandlingsprocessen vid sjukhusets dietistklinik och hur denna journalfördes innan ADA:s Nutritionsbehandlingsprocess implementerades.

  Metod och material: Ett journalgranskningsinstrument med tillhörande granskningsanvisningar utformades med utgångspunkt från de fyra stegen i ADA:s Nutritionsbehandlingsprocess. Frågorna validerades och inter- respektive intrabedömarreliabilitetstestades. 60 journalanteckningar som skrivits av sjukhusets dietister inkluderades i studien. Samtliga avsåg ett första besök, polikliniskt eller på en vårdavdelning, eller en första utredande kontakt angående patienten med annan vårdgivare, patient eller anhörig.

  Resultat och diskussion: Granskningsinstrumentet NCP Chart Check bedömdes tillfredsställande avseende validitet och reliabilitet. Aktuellt granskningsresultat gav ett medelvärde på 10,92 och ett medianvärde på 11 av max 19 poäng per journal. Problemområden som identifierades var otillräckligt med utredningsfakta, diffust beskriven nutritionsproblematik och avsaknad av målsättning nutritionsbehandlingen. Knapphändiga eller alltför detaljrika och/eller ostrukturerade journalanteckningar var också vanligt förekommande.

  Slutsats: NCP Chart Check uppvisar god validitet och reliabilitet och kan användas för granskning av dietisters journaldokumentation utifrån ADA:s Nutritionsbehandlingsprocess (NCPM). De problemområden som identifierades vid den aktuella journalgranskningen hade framförallt att göra med frånvaro av gemensam arbetsstruktur och enhetlig journaldokumentation. Konsekvent tillämpning av NCPM vid sjukhusets dietistklinik förväntas bidra till förbättrad kvalitet på såväl dietistens arbetssätt som journaldokumentation.

 • 187.
  Fredriksson, Emma
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Sandén, Lina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Thorslund, Matilda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Hjälpmedel för barriärer i det egna kosthållet för kvinnliga skiftarbetande sjuksköterskor: En kvalitativ studie med induktiv innehållsanalys2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund

  Med rätt typ av kost kan man förebygga ett flertal sjukdomar, så som vissa cancertyper, kardiovaskulära sjukdomar, övervikt och högt kolesterol. Samtidigt visar studier att få människor äter tillräckligt med fisk, fiber, frukt och grönsaker som kan förebygga ohälsa. Skiftarbete är en riskfaktor för bland annat hjärt- kärlsjukdom, övervikt och sömnbrist. Därför är det extra viktigt för skiftarbetande med en hälsosam kost. Med hjälp av en måltidsplanering kan problematiken kring ohälsosamma matvanor förändras tilldet bättre. Kvinnor är oftast de som ansvarar över kosthållet. Ska därför en hel familjs hälsa förbättras bör man rimligen gå via kvinnan.

  I den aktuella studien undersöks om kvinnliga skiftarbetande sjuksköterskor, genom måltidsplanering, kan motiveras till att göra bättre livsmedelsval utifrån Livsmedelsverkets fem kostråd samt om arbetet kring deras egna kosthåll kan förbättras.

  Syfte

  Att undersöka om kvinnliga skiftarbetande sjuksköterskor kan motiveras till att göra bättre livsmedelsval utifrån Livsmedelsverkets fem kostråd samt om deras egna kosthåll kan förbättras med hjälp av måltidsplanering.

  Metod

  Semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fem kvinnliga skiftarbetande sjuksköterskor. Öppna frågor ställdes om Livsmedelsverkets fem kostråd samt om deras vanor och attityder kring det egna kosthållet. Efter den första intervjun utdelades två veckor måltidsplanering som de fickfölja, vartefter uppföljningsintervjuer genomfördes.

  Huvudresultat

  Efter måltidsplaneringen kunde alla deltagare redogöra för kostråden. Flera av kvinnorna uppgav att planeringen underlättade deras arbete kring kosthållet och varit ekonomisk fördelaktig. Den primära relationen som påverkar deltagarnas livsmedelsval är den med familjen. Det är tydligt, både bland de äldre och de yngre deltagarna, att det är kvinnorna som står för majoriteten av arbetet i deras egna kosthåll. Under planeringen tilläts männen ta större ansvar, vilket uppskattades av kvinnorna.

  Slutsats

  För deltagarna i den aktuella studien har måltidsplanering fungerat som ett bra verktyg för attunderlätta arbetet kring kosthållet. De har även lärt sig Livsmedelverkets fem kostråd och hur de kan appliceras på måltider i vardagen.

 • 188.
  Frid, Hanna
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Centrum för klinisk forskning, Västerås.
  Thors Adolfsson, Eva
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Centrum för klinisk forskning, Västerås.
  Rosenblad, Andreas
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Centrum för klinisk forskning, Västerås.
  Nydahl, Margaretha
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Agreement between different methods of measuring height in elderly patients2013Ingår i: Journal of human nutrition and dietetics (Print), ISSN 0952-3871, E-ISSN 1365-277X, Vol. 26, nr 5, s. 504-511Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Background

  The present study aimed to examine the agreement between measurements of standing height and self-reported height, height measured with a sliding caliper, and height estimated from either demispan or knee height in elderly patients.

  Methods

  Fifty-five patients (mean age 79 years) at a Swedish hospital were included in this observational study. The participants' heights were evaluated as the standing height, self-reported height, height measured in a recumbent position with a sliding caliper, and height estimated from the demispan or knee height.

  Results

  The measurements made with a sliding caliper in the recumbent position agreed most closely with the standing height. Ninety-five percent of the individuals' differences from standing height were within an interval of +1.1 to −4.8 cm (limits of agreement). Self-reported height and height estimated from knee height differed relatively strongly from standing height. The limits of agreement were +5.2 to −9.8 cm and +9.4 to −6.2 cm, respectively. The widest distribution of differences was found in the height estimated from the demispan, with limits of agreements from +11.2 to −9.3 cm.

  Conclusions

  When measuring the height of patients who find it difficult to stand upright, a sliding caliper should be the method of choice, and the second choice should be self-reported height or the height estimated from knee height. Estimating height from the demispan should be the method of last resort.

 • 189.
  Fries, Elsa
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Saxe, Joakim
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Konsumentattityder till en hållbart producerad kost2013Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: En stor del av maten som produceras idag tillverkas och konsumeras på ett ohållbart sätt som skadar miljön. Hållbart producerad kost (HPK) är mat med så litet klimatavtryck som möjligt, till exempel varor med låga utsläpp av växthusgaser, effektiv markanvändning, hållbart fiskad fisk, ekologiskt producerade varor etc.

  Flera studier har tidigare gjorts på konsumenters motivation till ekologiska köp eller mat med låga koldioxidutsläpp. Det finns dock ingen liknande forskning på hållbart producerad mat i en bredare bemärkelse.

  Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på nyckelfaktorerna som motiverar konsumenten att välja HPK framför en icke hållbar producerad kost (IHPK)

  Metod och material: En webbaserad enkätundersökning gjordes via klusterval bland Uppsalastudenter på BMC samt via sociala medier.

  Resultat: Bland de 336 respondenterna fanns en överrepresentation av kvinnor, högutbildade, studenter samt personer inom åldersgruppen 19 - 35 år. En stor del av respondenterna var positivt inställda till HPK, men färre kunde tänka sig att köpa den. Flest kvinnor angav "ansvar" som den viktigaste faktorn i sitt kostval, medan flest män angav "bekvämlighet" som den viktigaste aspekten. Många av respondenterna angav även hälsa, pris, tillgänglighet och personliga preferenser som viktiga aspekter i sitt kostval.

  Slutsats: Nyckelfaktorerna som påverkar konsumenter i sina kostval skiljer sig åt, beroende på kön, ålder, inkomst och sysselsättning. Några av de viktigaste faktorer är hälsa, pris, tillgänglighet, personliga preferenser och okunskap.

 • 190.
  Frommelin, Hanna
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Rosendahl, Emma
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Barns acceptans,preferens och upplevelseav kex i förhållande tillgrad av neofobi: Tillämpning av The Italian Child Food Neophobia Scale i Sverige2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Näringsrik och hälsosam mat har en stor inverkan på hälsan och är en viktig faktor tidigt i människans liv då grunden för matvanor läggs. Inom ämnet är det intressant att studera barns matpreferenser samt studera barn som är kräsna med maten och rädda för att prova på ny mat.

  Syftet med denna studie är att undersöka barns acceptans, preferens och upplevelse av kex irelation till matrelaterad neofobi samt att för första gången tillämpa en översatt version av den italienska skalan för matrelaterad neofobi hos barn, Italian Child Food Neophobia Scale (ICFNS), i Sverige.

  I studien har 119 barn studerats. De besvarade neofobienkäten med åtta frågor om deras attityd till ny mat. Barnen fick provsmaka åtta olika sorters kex och angav hur mycket de tyckte om kexen samt vilket som var deras favoritkex. Till sist fick de även göra ett beskrivande test med hjälp av en Check-All-That-Apply lista med ord som skulle beskriva kexen de smakade samt ange vilka av orden som beskrev det godaste fantasikexet de kunde komma på.

  Resultaten visade att det fanns vissa skillnader i barns val av favoritkex samt barnens beskrivning av sitt ideala fantasikex då barnen var uppdelade i två grupper, neofoba och neofila. Bland annat verkade neofoba föredra mjuka kex medan neofila gillade knapriga kex men de flesta barn föredrog kex med choklad. Översättningen av den italienska skalan för matrelaterad neofobi hos barn fungerade väl i användning hos 10–11 åriga svenska barn.

 • 191.
  Gabrielsson, Sandra
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Widenberg, Camilla
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Mat under Måltidsprojektets inverkan på kunskap, attityder och rutiner hos personal på vård- och omsorgsboenden: Implementering av nutritionsriktlinjer i vård- och omsorgen av äldre2011Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 192.
  Gabrielsson, Sofie
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Karlson Bobits, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Drivkrafter bakom matkonsumtion: En enkätundersökning om drivkrafter bakom vuxna svenskars livsmedelsval och ätbeteenden2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Förståelse för de drivkrafter som påverkar vuxnas livsmedelsval och ätbeteende kan leda till nya tillvägagångssätt för att främja hälsosamma matvanor. Tidigare studier med The Eating Motivation Survey (TEMS) har främst fokuserat på validering av enkäten och mindre på de bakomliggande faktorers inverkan såsom kön, boendeort, ansvar för matinköp och matlagning.

  Syfte: Att undersöka vilka drivkrafter som vuxna personer i Sverige skattar som mest betydande för deras matkonsumtion samt vilka bakomliggande faktorer som samverkar med dessa.

  Metod & material: Studien utfördes i Sverige på vuxna individer där en validerad enkät, TEMS, bestående av 45 frågor i 15 kategorier användes. Den webbaserade enkäten besvarades av 191 individer (70 % kvinnor). Oberoende t-tester samt ANOVA-tester användes för att analysera svaren.

  Resultat: Drivkrafterna Gillande samt Behov & Hunger skattades högst. I jämförelse med andra studier skiljer sig skattningen av Viktkontroll, Sociala Normer och Social Image hos vuxna i Sverige, Betydelsen av Pris skiljde sig mellan könen och olika städer, medan Visuellt intryck skiljde sig mellan städerna och mellan kvinnor från olika städer. Deltagarna som angav att de själva oftast ansvarade för matinköp angav Sällskaplighet som mindre viktigt, medan Vanor ansågs som viktigare än hos personer som inte ansvarade för matinköp.

  Slutsats: Denna studie är första i Sverige att använda TEMS på vuxna individer. Att studiens resultat överensstämmer med tidigare forskning indikerar på att verktyget är tillförlitligt och användbart för undersökning av populationen vuxna svenskar. Resultatet visar på ett samband mellan bakgrundsfaktorer såsom kön, boendeplats och ansvar för matinköp och skattning av drivkrafter.

 • 193.
  Gaj, Natalia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Löfgren, Tobias
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Lågstadiebarns uppfattningar och faktakunskap om kost och hälsa: En fokusgruppsstudie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  BAKGRUND Två av de mest inflytelserika faktorerna bakom barns matvanor har alltid varit de matvanor som finns inom familjen och de vanor och information som tillhandahålls av skolan. Föräldrar och skola har ett ansvar att ge barn en sund grundsyn på mat och hälsa samt hjälpa dem att fatta hälsosamma beslut i livet. Fokus på mat i media har ökat och media ses därför som en tredje agent som påverkar barnens matval samt relation till mat.

  SYFTE Syftet med studien var att undersöka lågstadiebarns uppfattning av och faktakunskaper om kost och hälsa. Det är barnens resonemang kring kost och hälsa, samt hur detta resonemang framkommit, som är av intresse.

  METOD Tre fokusgrupper med 5 barn i varje, utfördes på två olika skolor i Uppsalaområdet. En lantligt belägen skola samt en närmare Uppsalas stadskärna. Barnen var 7-9 år gamla.

  RESULTAT Essensen av ohälsosamt har varit orden fett, socker och salt, medan det som definierats som hälsosamt har varit c-vitamin, grönsaker, hemmagjort, naturligt och "det som växer". Lågstadiebarn känner igen matmärkningarna KRAV och Nyckelhålet men kan inte alltid dess mening. Unga flickor påverkas mest av medias dietinformation samt föräldrars diet-tillämpning.

  SLUTSATS Barn har redan i en lägre skolålder en tydlig uppfattning och ytlig faktakunskap om livsmedel samt näringsämnens källor och de var medvetna om vad som idag anses vara hälsosamt att äta. Några barn kände till Viktväktarnas diet samt varför man tillämpar dieter i allmänhet. Familj samt skola var den främsta informationskällan samtidigt som medias påver-kan ökar.

 • 194.
  Gibba, Haddy
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Olander, Kajsa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Kartläggning av patienters intag av energi och protein med fotografering som kostregistreringsmetod: En kvantitativ studie2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Undernäring på sjukhus är ett vanligt problem inom vården med många och allvarliga konsekvenser. Förutom ökade vårdkostnader kan undernäring leda till ökad risk för komplikationer såsom infektioner, längre vårdtid och ökad dödlighet. Sjukhusmåltiden har låg status och det har konstaterats i flera studier att maten som serveras inte äts upp av patienterna. Ytterligare studier har identifierat faktorer som ökar matintaget hos patienter på sjukhus, trots detta har förekomsten av undernäring inte minskat. Socialstyrelsen rekommenderar att frukost, mellanmål och kvällsmål bidrar med 50 % av energibehovet samt lunch och middag med resterande 50 %.

  Syfte: Syftet med studien var att kartlägga i vilken grad inneliggande patienter på två vårdavdelningar i Mellansverige täckte sitt energi- och proteinbehov via sjukhusmaten. Sjukhusmaten kom från två olika håll, avdelningen; avdelningsmat och produktionssköket; köksmat. I syftet ingick att undersöka hur fördelningen av intagen energi och protein såg ut mellan avdelningsmat och köksmat.

  Metod: Totalt inkluderades 47 heldagars kostregistreringar från patienter inneliggande på två olika vårdavdelningar. Patienternas mat och dryck fotograferades på ett standardiserat sätt före och efter måltid. Mängd uppäten mat uppskattades därefter visuellt, per måltidskomponent, enligt en femgradig skala: 0 %, 25 %, 50 %, 75 % och 100 %.

  Resultat: Det var signifikant skillnad (p<0,001) mellan de olika måltidsgrupperna avseende hur mycket energi och protein som konsumerades från respektive grupp. Från köksmaten var medianvärdet för uppfyllande av energibehov 48 % och för proteinbehov 39 %. Från avdelningsmaten var motsvarande medianvärden 32 % av energibehovet och 23 % av proteinbehovet.

  Slutsats: Resultatet indikerar att patienterna på de aktuella vårdavdelningarna inte täckte sitt energi- och proteinbehov och att den konsumerade avdelningsmaten bidrar med mindre energi och protein än köksmaten. Även om det totala energiintaget verkar vara på en acceptabel nivå jämfört med andra studier, kan åtgärder för att öka energi- och proteinintaget vara positivt.

 • 195.
  Glassbrook, Maria
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Högbom, Sofia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  En jämförelse av två måltidssystem på ett sjukhus med fokus på energiintag: En kvantitativ studie2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I vården är undernäring vanligt förekommande. Konsekvenserna av undernäring är t.ex. försämrat sjukdomstillstånd samt längre liggtider och högre vårdkostnader. Flera studier som gjorts inom ämnet har resulterat i olika förslag på åtgärder för att minska problematiken.

  Syfte: Syftet är att undersöka om intaget vid lunch ökar i Matlådesystemet jämfört med Kantinsystemet, definierat i energi/måltid, samt att undersöka om det finns skillnader mellan de två systemen gällande utvalda aspekter.

  Metod: Totalt inkluderades 55 observationer från patienter på två avdelningar. Före och efter lunchservering vägdes huvudrättstallrik och brickan med samtliga måltidskomponenter fotograferades. Mängden intagen mat uppskattades visuellt, enligt en 5-gradig skala. Energiintaget som måltiden motsvarade beräknades.

  Resultat: Det genomsnittliga energiintaget på 479 kcal minskade till 452 kcal efter implementeringen, men skillnaden var ej signifikant (p =0,419). I det nya måltidssystemet ansågs maträtterna se mer tilltalande ut och ha en godare doft och smak enligt patienterna. Möjligheten att välja maträtt och tidpunkt själv verkade inte korrelera med ett ökat energiintag. De som ansåg att portionsstorleken var lagom hade högst energiintag.

  Slutsats: Energiintaget har inte ökat överlag efter implementeringen. Ser man dock på avdelningarna separat, indikerar resultatet att en avgörande faktor till om energiintaget ökat eller inte verkar vara vilken typ av kost som serverats på avdelningen innan implementeringen. Åtgärder för att höja energiintaget hos patienterna skulle kunna vara att öka energidensiteten på huvudrätterna i Matlådesystemet.

 • 196.
  Granberg, Albina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Att lära laga mat: matlagning i hem- och konsumentkunskap2016Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 197.
  Granberg, Albina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap. Högskolan Kristianstad, Avdelningen för Praktisk-estetiska ämnen.
  De kan inte laga mat längre!: en personlig reflektion om missnöjet över bristande matlagningskunskaper2015Ingår i: Klagandets diskurs: matforskare reflekterar / [ed] Christina Fjellström, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis , 2015Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 198.
  Granberg, Albina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap. Högskolan Kristianstad.
  Koka sjuda steka: Ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan2018Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In Swedish schools, the subject Home Economics (HE) is the formal setting for teaching and learning about food and how to cook. All students are obliged to learn HE, but in schools for students with mild intellectual disabilities (ID) students are offered four times as much teaching in the subject than students in regular schools. However, this learning context is underexplored. This thesis aims to create an understanding of what cooking in HE is by studying the teaching content in regard to HE cooking practices for students with mild ID through a sociocultural standpoint. Accompanying observations and qualitative semi-structured interviews were used for data collection. The observations included 16 lessons in HE in schools for students with mild ID. The interviews were conducted with 22 qualified and experienced HE teachers. Field notes from the observations and transcripts from the interviews were analyzed using a thematic analysis. A sociocultural perspective, along with the concept of cuisine, constituted the theoretical framework. The findings reveal that the teaching of cooking in HE is focused on one particular artifact, the recipe. This causes difficulties for the students concerning skills related to the design, purport and arithmetic of the recipe. The prominent role of the recipe in cooking in HE was hence captured in a novel concept, recipe literacy. The teachers also reported using a task-centered approach to teaching certain techniques and methods, such as frying, kneading and simmering. The cuisine that is represented in the data from the observations and interviews is framed within baking, primarily sweet baking. The focus on sweet baking and the students’ various difficulties when using recipes limited the possibilities for students to learn how to cook proper meals for everyday life. Thereby, a conscious choice of dishes and attention to didactics is necessary to improve the validity of the subject. By overcoming such obstacles, opportunities can therefore be created for students with mild ID to learn how to cook.

  Delarbeten
  1. To use a recipe - not a piece of cake: Students with mild intellectual disabilities use of recipes in home economics
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>To use a recipe - not a piece of cake: Students with mild intellectual disabilities use of recipes in home economics
  2014 (Engelska)Ingår i: International Journal of Consumer Studies, ISSN 1470-6423, E-ISSN 1470-6431, Vol. 38, nr 4, s. 412-418Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Recipes are not only part of today's cooking culture, they are also part of the Swedish syllabus of home economics. The aim of this study was to investigate what kinds of difficulties students with mild intellectual disabilities have using recipes during cooking lessons in home economics. We conducted an ethnographically inspired approach, with a total of 44 h of accompanying observations. Three compulsory schools for students with intellectual disabilities were enrolled in the study, and 37 students and three teachers were included. The socio-cultural theory of learning has been used as a theoretical framework. The findings reveal both that recipes are central artefacts during the cooking lessons and that the students have various difficulties using the recipes. The difficulties vary, and they concern both how the recipes are designed and the purport of the recipes. Difficulties in relation to the design included, for example, the separation of ingredients and instructions in the text and the large amount of information given in both the whole and the parts of the recipes. The difficulties in relation to the purport – that is, the meaning or sense of the recipe – were the ingredients, the kitchen utensils and the knowledge of how to perform a specific task. These difficulties can be considered special in relation to the use of the recipes. We suggest the concept of ‘recipe literacy’ to capture the complex knowledge of using recipes.

  Nationell ämneskategori
  Övrig annan samhällsvetenskap
  Forskningsämne
  Kostvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-229036 (URN)10.1111/ijcs.12109 (DOI)000340240200012 ()
  Tillgänglig från: 2014-07-28 Skapad: 2014-07-28 Senast uppdaterad: 2018-08-03Bibliografiskt granskad
  2. Knowing how to use and understand recipes: What Arithmetical Understanding Is Needed When Students With Mild Intellectual Disabilities Use Recipes In Practical Cooking Lessons In Home Economics?
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Knowing how to use and understand recipes: What Arithmetical Understanding Is Needed When Students With Mild Intellectual Disabilities Use Recipes In Practical Cooking Lessons In Home Economics?
  2017 (Engelska)Ingår i: International Journal of Consumer Studies, ISSN 1470-6423, E-ISSN 1470-6431, Vol. 41, nr 5, s. 494-500Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore what arithmetical understanding is needed when students with mild intellectual disabilities use recipes during practical cooking lessons in Home Economics. The settings were compulsory schools in Sweden attended by students with intellectual disabilities. Sixteen lessons in Home Economics during which cooking took place were observed. In total, 37 students and three teachers participated. All students had a mild intellectual disability. Their ages varied, but most were between 13 and 14 years old. The sociocultural perspective on learning, combined with a literacy framework, was used as a theoretical foundation for the study. Main findings are that students need an arithmetical understanding of (i) how to interpret numbers, (ii) how to interpret and use units, and (iii) how to compute when using recipes. The knowledge and skills needed to be able to use a recipe are featured in the concept recipe literacy, capturing both theoretical, declarative knowledge and the more practical, procedural knowledge. Recipe literacy can be used to theorize the use of recipes when learning to cook, as in Home Economics.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  John Wiley & Sons, 2017
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-318552 (URN)10.1111/ijcs.12357 (DOI)000409879600006 ()
  Tillgänglig från: 2017-03-25 Skapad: 2017-03-25 Senast uppdaterad: 2018-08-03
  3. Teaching and learning cooking skills in Home Economics: What do teachers for students with mild intellectual disabilities consider important to learn?
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Teaching and learning cooking skills in Home Economics: What do teachers for students with mild intellectual disabilities consider important to learn?
  2017 (Engelska)Ingår i: British Food Journal, ISSN 0007-070X, E-ISSN 1758-4108, Vol. 119, nr 5, s. 1067-1078Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  Purpose - The purpose of this paper is to explore which elements of cooking skills Home Economics (HE) teachers in schools for students withmild intellectual disability (ID) consider important for their students to learn.

  Design/methodology/approach - In total, 22 qualitative interviews with HE teachers of students with mild ID were conducted. The transcripts were analyzed thematically using the sociocultural approach on learning and knowledge as a theoretical framework.

  Findings - The elements of cooking skills that were emphasized included mastering the language of cooking, measuring, following recipes, representing an instrumental and task-centered - knowledge on cooking.

  Practical implications - The results of this study provide an insight into cooking lessons in HE in schools, not only regarding the focus that teachers give to cooking skills, but also to how cooking skills can be understood on a theoretical level. This has implications for both regular schools and schools for students with mild IDs since the elements that teachers consider important then guide what the students are given to learn. Teachers should be conscious that the planning of lessons should also be based on the students' specific circumstances and context.

  Originality/value - To the authors' knowledge, this is the first study that provides knowledge about how HE teachers reason regarding which cooking skills they consider important for students to learn. HE is taught to both children and adolescents, and it is important to investigate teachers' perceptions about the subject and how the teaching is organized, including cooking skills.

  Ort, förlag, år, upplaga, sidor
  EMERALD GROUP PUBLISHING LTD, 2017
  Nyckelord
  Teaching, Cooking skills, Home Economics, Sociocultural theory on learning
  Nationell ämneskategori
  Pedagogik
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-328289 (URN)10.1108/BFJ-09-2016-0435 (DOI)000402881100009 ()
  Forskningsfinansiär
  Vetenskapsrådet
  Tillgänglig från: 2017-08-21 Skapad: 2017-08-21 Senast uppdaterad: 2019-09-20
  4. Using the Concept of Cuisine to Understand Learning Opportunities within the Subject of Home Economics: A Qualitative Study in the School for Students with Mild Intellectual Disabilities
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Using the Concept of Cuisine to Understand Learning Opportunities within the Subject of Home Economics: A Qualitative Study in the School for Students with Mild Intellectual Disabilities
  (Engelska)Ingår i: International Journal of Home Economics, ISSN 1999-561X, E-ISSN 1999-561XArtikel i tidskrift (Refereegranskat) Submitted
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap
  Forskningsämne
  Kostvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-356548 (URN)
  Tillgänglig från: 2018-07-31 Skapad: 2018-07-31 Senast uppdaterad: 2018-08-15
 • 199.
  Granberg, Albina
  et al.
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Food and Meals in Everyday Life (MEAL). Högskolan Kristianstad, Sektionen för lärande och miljö, Avdelningen för Mat- och måltidsvetenskap.
  Brante, Göran
  Göteborgs universitet.
  Olsson, Viktoria
  Högskolan Kristianstad.
  Mattsson Sydner, Ylva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap.
  Knowing how to use and understand recipes: What Arithmetical Understanding Is Needed When Students With Mild Intellectual Disabilities Use Recipes In Practical Cooking Lessons In Home Economics?2017Ingår i: International Journal of Consumer Studies, ISSN 1470-6423, E-ISSN 1470-6431, Vol. 41, nr 5, s. 494-500Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore what arithmetical understanding is needed when students with mild intellectual disabilities use recipes during practical cooking lessons in Home Economics. The settings were compulsory schools in Sweden attended by students with intellectual disabilities. Sixteen lessons in Home Economics during which cooking took place were observed. In total, 37 students and three teachers participated. All students had a mild intellectual disability. Their ages varied, but most were between 13 and 14 years old. The sociocultural perspective on learning, combined with a literacy framework, was used as a theoretical foundation for the study. Main findings are that students need an arithmetical understanding of (i) how to interpret numbers, (ii) how to interpret and use units, and (iii) how to compute when using recipes. The knowledge and skills needed to be able to use a recipe are featured in the concept recipe literacy, capturing both theoretical, declarative knowledge and the more practical, procedural knowledge. Recipe literacy can be used to theorize the use of recipes when learning to cook, as in Home Economics.

 • 200.
  Granberg, Albina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap. Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Brante, Göran
  University of Gothenburg.
  Olsson, Viktoria
  Högskolan Kristianstad, Forskningsmiljön Food and Meals in Everyday Life (MEAL).
  Mattsson Sydner, Ylva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för kostvetenskap. Uppsala University.
  Learning how to cook in Home Economics Education: the role of recipes as learning tools2016Ingår i: Childhood in Everyday Life: abstract book, 2016, s. 63-Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Introduction

  The school subject Home Economics is a potential context for children to learn how to cook and to master artefacts in the cooking practice. Recipes, used as leaning tools, are part of the Swedish syllabus of Home Economics and an integral part of today’s cooking culture. Despite being a central artefact during cooking lessons, it is known that children have various difficulties using recipes.

  Aim

  The aim of this study is to investigate what kind of barriers that occur when children with mild intellectual disabilities (ID) use recipes in order to learn how to cook in Home Economics.

  Methods

  With an ethnographic inspired design, sixteen accompanying observations were used at lessons in Home Economics. The observations were carried out in kitchen classroom settings where teaching and learning about cooking took place. The field notes were thematically analyzed. 

  Result

  The findings reveal that there were many barriers in the children´s use of recipes. Foremost, attention was drawn to the complex set of knowledge needed to be able to use and understand a recipe in order to learn how to cook. The design and the purport of the recipe has to be comprehended, and in addition, it´s interpretation requires arithmetical knowledge. We therefore suggest that the knowledge needed to make use of a recipe can be conceptualized in the novel concept of recipe literacy.

  Conclusion

  Recipes turned out to be difficult for the children to use and this must be taken in consideration by the teachers. The concept of recipe literacy can be useable when discussing the use of recipes as learning tools in cooking in Home Economics.

   

1234567 151 - 200 av 624
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf