uu.seUppsala universitets publikasjoner
Endre søk
Begrens søket
37383940 1951 - 1975 of 1975
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1951.
  Åström, Mathilda
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Lindström, Katarina
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Stressreaktioner hos patienter med diagnostiserad prostatacancer och deras partner: Med kvalitetssäkring av enkät "Impact of Event Scale”2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer bland män i Sverige. Att få en cancerdiagnos innebär stress för både patienten och dess partner.Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka grad av stressreaktioner i form av undvikande beteende och påträngande tankar hos patienter med prostatacancer och deras partner. Ytterligare ett syfte var att kvalitetssäkra mätinstrumentets formulering och svarsalternativ.Metod: Arbetet var en kvantitativ tvärsnittsstudie. Datainsamlingen gjordes med hjälp av enkät “Impact of Event Scale” (IES) samt en enkät utformad enligt “The Question and Answer Model” (QAM) för att kvalitetssäkra IES. Enkäterna delades ut på kirurg- och onkologmottagningar i Uppsala och Falun under våren 2013. Studiens inklusionskriterier var att de patienter som tillfrågades vid ankomst till mottagningarna hade prostatacancer och en partner (n = 34). 12 respondenter deltog. Data analyserades deskriptivt och med Mann- Whitey-test.Resultat: Det visade sig att patienter (n = 6) med prostatacancer har måttlig grad av stressreaktioner i form av undvikande beteende. Partner (n = 6) till patienter med prostatacancer visade sig ha kraftig grad av stressreaktioner i form av påträngande tankar. Det gick inte att se någon signifikant skillnad mellan patienter och partners grad av stress. Majoriteten av deltagarna i studien (n = 11) var säkra på sina svar i enkät IES.Slutsats: Partners tycks ha en högre grad av stress än patienter med prostatacancer, vilket går i linje med liknande studiers resultat. Interventioner för att nå denna grupp och se till dess behov är önskvärt. Fler studier fodras. Det övergripande resultatet tyder på att mätinstrumentet IES är av god kvalitet och mäter det som är avsett att mätas.

 • 1952.
  Öberg, Conny
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Josefsson, Sofia
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Knowledge and beliefs about HPV and HPV vaccine among young Thai females2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Human Papilloma Virus (HPV) is the recognized main reason for developing cervical cancer. HPV vaccine given to females is the most effective prevention. Purpose: To investigate knowledge and beliefs about HPV, cervical cancer and HPV vaccine among young Thai females in north-eastern part of Thailand. Further, to discover potential differences between those stating having knowledge about HPV and cervical cancer (group SHK), and those stating not having knowledge about HPV and cervical cancer (group SNHK). Method: A cross-sectional survey using a questionnaire about knowledge and beliefs of HPV where 221 young Thai females, aged 18-21, participated. Orem’s self-care theory was used as theoretical framework. Result: Less than 50 % of the participants knew about visible signs and symptoms of HPV infection. However, over 70 % had knowledge regarding HPV´s relation to sexual activity. Internet was the greatest source of information about HPV. Participants had positive belief towards the vaccine and more than 95% wished to get vaccinated. Group SHK had more knowledge then group SNHK with significant difference in seven out of fourteen knowledge items, and showed more positive beliefs with significant difference in six out of sixteen belief statements. Conclusion: The overall level of knowledge about HPV and cervical cancer was insufficient. However, this did not affect the participant’s beliefs in the subject negatively. Health care should provide viable internet sites with information about HPV to ensure that young Thai females get requisites, enabling self-care on preventing HPV infections by vaccination. 

 • 1953.
  Ölund, Simon
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Währborg, Cindra
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Sexual risk behavior and attitudes towards condom-use amongst university students in Bangkok, Thailand: A quantitative study2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Introduktion: Sexuelt överförbara sjukdomar är ett av de stötsta hoten mot en normal reproduktion och sexuela hälsan, där den mest kända är HIV och AIDS. Empidemilogin i Thailand över de senaste decenierna visar en ökade prevalens av sexuellt överförbara sjukdomar. Den största orsaken till sjukdomar är ett resultat av sexuellt risk beteende och inkonsekvent kondomanvändande.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka sexuelt risk beteende och attityder till kondomanvändande hos thailänska universitetsstuderande i Bangkok.

  Metod: En deskriptiv tvärnittsstudie med kvantitativ metod användes i studien. Ett frågeformulär med 5 delar delades ut till 300 universitetsstudenter på två olika universitetet i Bangkok, Thailand. 269 deltagare fyllde i enkäten korrekt och 132 av dessa uppfyllde inklusionskriterierna.

  Resultat: 132 deltagare uppgav att de hade haft samlag. 15 (11.4%) av dessa hade ett lågt riskbeteende, 97 (73.5%) hade ett normalt riskbeteende och 20 (15.2%) hade ett högt riskbeteende. De fanns ingen signifikant skillnad mellan manliga (n=97) och kvinnliga (n=35) deltagare gällande deras sexuella risk beteende (p=0.68) och deras attityd till kondomanvändande (p=0.990). Ett samband mellan variablerna högt sexuellt riskbeteende och negativ attityd till kondomanvändande kunde ses, r=0.326, n= 132, p= 0.00.

  Slutsats: Majoriteten av universitets studenterna i denna studie hade ett normalt riskbeteende. Attityden till kondomanvändande var till största delen positiv med undantag gällande enstaka frågor. Vidare studier gällande thailänska universitetsstudenter och deras sexuella hälsa är av största vikt för att vidare minska riskbeteendet och sexuellt överförbara sjukdomar i populationen.

 • 1954.
  Örndahl Lindqvist, Helena
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Norrman, Therese
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Skolsköterskors hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv: En intervjustudie2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund. Den ojämlika hälsan är ett globalt problem och behöver arbetas med på många olika nivåer. Skolan är en viktig arena där mycket förebyggande hälsoarbete kan utföras. En misslyckad skolgång kan leda till sämre livsvillkor och med det risk för sämre hälsa. Det socioekonomiska perspektivet framkommer som en viktig faktor i arbetet kring ojämlikheter i hälsa.

  Syfte. Att undersöka skolsköterskors hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv.

  Design. Studien har en deskriptiv, kvalitativ design med deduktiv ansats.

  Metod. Studien grundar sig på strukturerade intervjuer med åtta skolsköterskor i Uppsala kommun. Alla skolsköterskor deltog frivilligt. Intervjuerna grundar sig på en intervjuguide med 27 semistrukturerade frågor. Intervjudata har analyserats med kvalitativ innehållsanalys. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori har använts som teoretisk referensram.

  Resultat. Studien visar att hälsoutmaningar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv är ett mycket komplext område. Skolsköterskornas arbete ser olika ut och hon samarbetar med många olika professioner. Psykisk ohälsa och fysisk inaktivitet framkommer som det tydligaste hälsoutmaningarna och är närvarande oavsett socioekonomisk tillhörighet. Dock visar studien att sammansättningen av elever där många har låg socioekonomisk tillhörighet ger en högre belastning för skolsköterskorna. Resultatet visar också att skolsköterskors som arbetar med ungdomar från områden med hög socioekonomisk tillhörighet har mer tid att arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

  Slutsats. Studien visar att mer forskning behöver göras för att få mer kunskap kring de ojämlikheter som existerar i hälsa. Genom att öka kunskap kan resurser fördelas rättvisare och ojämlikheter utjämnas framför allt hos ungdomar.

 • 1955.
  Östberg, Catrine
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Herlitz, Ingrid
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Hur sömnproblem hos små barn hanteras av barnhälsovårdssköterskor i Region Uppsala2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Sleeping-problems are common among small children and affect the lives of the whole family. Support for the parents is an important part of the Child-Health-Services (CHS). The advices should be evidence-based and equal.

  Objective:  The purpose with this study was to explore how sleep-problems among children are treated by the CHS-nurses in the Uppsala county.

  Method: A qualitative study with semi-structured interviews were practiced. Nine CHS-nurses were interviewed. The interviews were audio-recorded, transcribed verbatim and analyzed with content analysis. Dorothea Orem's self-care model was chosen as the theoretical framework.

  Results: Three categories of how CHS-nurses’ treated sleep-problem were identified: CHS-nurses way of working is multifaceted, Flexibility and individual adaption is necessary to cover the family’s needs, Sleep-advice is challenging but stimulating. The interviewed CHS-nurses dealt with sleeping-problems among small children in similar ways and were supported by the advice and routines in Rikshandboken. Almost all the CHS-nurses found it stimulating to work with sleep-advice. What limited the CHS-nurses in their work was the lack of time, both their own and the parents.

  Conclusion: To have an evidence-based and equal child health care the CHS-nurses play an important role when supporting families with children with sleep-problems. The CHC-nurses experienced that sleeping-problems among small children have increased, but the lack of time for the parents as well as the nurses is limiting the nurses in their work with sleep. It’s important that the advices that comes from the CHC-nurses are family-adapted.

 • 1956.
  Öster, Caisa
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset.
  Bäckström, Susan
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset.
  Lantz, Ingrid
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset.
  Ramklint, Mia
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset.
  Psychiatric patients' perspectives of student involvement in their care2015Inngår i: BMC Medical Education, ISSN 1472-6920, E-ISSN 1472-6920, Vol. 15, artikkel-id 69Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: In the education of professionals in psychiatry, one challenge is to provide clinical placements with opportunities for students to interact and have direct contact with patients. The aim of this study was to explore Swedish psychiatric patients' perspectives on student participation in their care. Method: In a cross-sectional survey design, 655 adult psychiatric patients at a university hospital completed questionnaires. These questionnaires included statements about student involvement, student gender, attitudes towards student participation as well as two open-ended questions. Data were analyzed quantitatively and qualitatively. Results: The majority of the patients were comfortable with student participation. There were no differences between patients in wards compared to outpatients but patients who previously had students involved in their care reported higher comfort levels and a more positive attitude. Female patients were less comfortable with male students and very young students. Patients stressed the importance of being informed about the opportunity to refuse student participation. More detailed information given before the consultation as well as the importance of the student showing a professional attitude was conditions that could enable more patients to endorse student participation. Conclusion: The psychiatric patients' overall positive attitudes are in line with previous findings from other specialties and countries. The results support both altruistic motives and experience of personal gains by student involvement. More detailed information given beforehand would enable more patients to consider student participation.

 • 1957.
  Öster, Caisa
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset.
  Hensing, Ida
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset.
  Löjdström, Therese
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset.
  Sjoberg, Folke
  Willebrand, Mimmie
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för neurovetenskap, Psykiatri, Akademiska sjukhuset.
  Parents' perceptions of adaptation and family life after burn injuries in children2014Inngår i: Journal of Pediatric Nursing: Nursing Care of Children and Families, ISSN 0882-5963, E-ISSN 1532-8449, Vol. 29, nr 6, s. 606-613Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of this study was to explore parents' experiences after their child's burn injury, focusing on how the burn had influenced family life and child adjustment. Six semi-structured interviews with parents of children treated at burn centers 2 to 7years previously revealed the theme, "Feeling quite alone in striving to regain family wellbeing". Identification of difficulties perceived by the parents during rehabilitation and up until the present is useful when developing pediatric burn care and support for parents of children with burns.

 • 1958.
  Östergren, Lisa
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Livskvalitet hos patienter med nydiagnostiserad bestående perifer facialispares2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Perifer facialispares beror på en skada på ansiktets rörelsenerv, facialisnerven. Tillståndet för med sig ett flertal funktionella begränsningar som omfattar fysisk, psykisk och social funktion. För patienter som lider av perifer facialispares, kan förlust av dessa funktioner inverka på livskvaliteten. Tillståndet går inte att bota, behandlingens syfte är att minska symtom genom att återskapa symmetri och funktion. Det finns en rad olika behandlingsmetoder. För att kunna mäta om behandling av facialispares kan minska symtom och ge en högre skattad livskvalitet, behöver patienternas livskvalitet initialt utvärderas före behandling. Detta var studiens syfte. Som metod användes kvantitativ ansats, datainsamling bestod av två patientbaserade mätinstrument, Facial disability index (FDI) och Facial Clinimetric Evaluation (FaCE) scale. Instrumenten är validerade och anpassade för att mäta livskvalitet vid perifer facialispares. Poängen transformerades till en 100-gradig intervallskala där lägsta värdet indikerar allvarlig funktionsnedsättning och det högsta värdet frånvaro av funktionshinder. För fysisk funktion redovisas ett medelvärde på 53,7. Social funktion/välbefinnande redovisar ett medelvärde på 64. Funktionerna ansiktsrörlighet, ansiktskomfort, oral funktion, ögonkomfort, kontroll av tårproduktion samt social funktion redovisar medelvärden på 50 eller lägre. Ansiktsrörlighet var den funktion som skattades lägst (medel = 20,6). Totalt för frågeformuläret FaCE scale redovisas ett medelvärde på 36,8. Ett signifikant positivt samband påvisades mellan fysisk funktion och social funktion/välbefinnande (r = 0,55, p = 0,05). Resultatet påvisar också samband mellan flera av delskalorna i FDI och FaCE scale. Starkast samband hade fysisk funktion (FDI) och ansiktskomfort (FaCE scale) (r = 0,73, p = 0,05).

  Slutsats: Resultatet redovisar en genomgående låg livskvalitet hos patienter med nydiagnostiserad bestående perifer facialispares.

 • 1959.
  Österman, Veronica
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Sofie, Hillman
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Patienternas upplevelse av att vara vaken under operation: - en litteraturstudie2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Det blir allt vanligare att patienter opereras i vaket tillstånd med hjälp av regionalanestesi och detta har visat sig ge bättre återhämtning efter operationen. Det finns dock kunskapsluckor om hur dessa patienter upplever situationen i den intraoperativa fasen då till exempel miljön kan ge många olika sinnesintryck. Det är bland annat operationssjuksköterskans ansvar att tillsammans med operationsteamet se till att patienten upplever ett gott välbefinnande under pågående operation.

  Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av att vara vaken under operation. Metod: En litteraturstudie baserat på kvalitativa samt kvantitativa artiklar valdes för att ge en överblick över samtida forskningsartiklar inom detta område. Artiklarna analyserades utifrån Evans innehållsanalys. Sjutton artiklar valdes där majoriteten blev kvalitativa artiklar då syftet handlar om upplevelser.

  Resultat: Resultatet påvisar att patienten önskar få information både före och under pågående operation för att minska oron, ångesten samt smärtan. Det hjälpte även att hålla någon i handen för att minska oron och ångesten. Musik kan även vara en hjälpande faktor för patienten att slappna av samtidigt som vissa kände att de tappade kontrollen om de fick lyssna på musik. För att patienten skulle känna sig delaktig visade resultatet att det var viktigt att etablera en god kommunikation.

  Slutsats: För att kunna ge god omvårdnad till de patienter som opereras i vaket tillstånd krävs det att operationssjuksköterskan ser patienten som en unik individ och får tid att anpassa sin omvårdnad för att säkerställa god vård.

 • 1960.
  Östlund, Ann-Sofi
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle.
  Motivational Interviewing in Primary Care: Nurses´ experiences and actual use of the method2015Doktoravhandling, med artikler (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Aim: The overall aim of the present thesis was to describe and examine primary care nurses´ self-reports on training, use and performance as well as experiences and actual performance of MI.

  Method: One qualitative and three quantitative studies were conducted among primary care nurses. A study-specific questionnaire was sent to 980 primary care nurses and 673 (69%) responded (Study I). Semi-structured interviews were conducted with 20 MI trained primary care nurses (Study II). MI sessions between 12 (Study III) respective 23 (Study IV) primary care nurses and patients (total 32 respective 50 sessions) were audio-recorded. Data were analyzed using qualitative content analysis, Motivational Interviewing Integrity Code, Motivational Interviewing Sequential Code for Observing Process Exchanges and statistical analysis.

  Results: The findings showed that primary care nurses reported and experienced lack of training in MI and lack of prerequisites for using MI (Study I-II), while training, knowledge, prerequisites and time were associated with use of MI. They also reported and experienced that MI facilitated their work with patients (Study I-II) as well as elicited their own ability to motivate and be empathetic (Study II). About half of the primary care nurses reported that they used MI (Study I), and none of the nurses (Study III) achieved the approved skill levels in MI in their recorded sessions. They overestimated their performance on six of eight aspects of MI (Study III). The most frequently used nurse talk in the recorded sessions was neutral, which is not consistent with MI. Questions and reflections directed toward change were most likely to be followed by change talk among patients (Study IV).

  Conclusions: Self-reported knowledge about MI and personal as well as workplace prerequisites for using it were associated with self-reported use of MI. Participating nurses´ experienced that MI requires openness, practice, support, feedback and willingness. The participating primary care nurses did not achieve approved levels of MI skills in their recorded MI sessions. Patients´ change talk is more likely to occur after open questions, complex reflections as well as after questions and reflections directed toward change.

  Delarbeid
  1. District nurses' and registered nurses' training in and use of motivational interviewing in primary care settings
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>District nurses' and registered nurses' training in and use of motivational interviewing in primary care settings
  2014 (engelsk)Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 23, nr 15-16, s. 2284-2294Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Aims and objectives

  To examine to what extent district nurses and registered nurses have training in motivational interviewing, to what extent they use it and what prerequisites they have for using it; to compare district nurses and registered nurses, as well as to compare users and nonusers of motivational interviewing; and to examine possible relationships between use of motivational interviewing and the variables training, supervision and feedback in motivational interviewing and prerequisites for use.

  Background

  Motivational interviewing is an effective method for motivating patients to change their lifestyle, used increasingly in primary care. 

  Design

  A cross-sectional survey study. 

  Methods

  A study-specific questionnaire was sent to all district nurses and registered nurses (n = 980) in primary care in three counties in Sweden, from September 2011-January 2012; 673 (69%) responded. Differences between groups as well as relationships between study variables were tested. 

  Results

  According to self-reports, 59% of the respondents had training in motivational interviewing and 57% used it. Approximately 15% of those who reported using it had no specific training in the method. More district nurses than registered nurses had training in motivational interviewing and used it. The following factors were independently associated with the use of motivational interviewing: training in and knowledge of motivational interviewing, conditions for using it, time and absence of 'other' obstacles. 

  Conclusions

  Having knowledge in motivational interviewing and personal as well as workplace prerequisites for using it may promote increased use of motivational interviewing.

   Relevance to clinical practice

  Having the prerequisites for using motivational interviewing at the workplace is of significance to the use of motivational interviewing. In the context of primary care, district nurses seem to have better prerequisites than registered nurses for using motivational interviewing.

  Emneord
  education, health promotion, motivational interviewing, nurses, primary health care, training
  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Vårdvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-211414 (URN)10.1111/jocn.12509 (DOI)000339431800022 ()24372665 (PubMedID)
  Tilgjengelig fra: 2013-11-22 Laget: 2013-11-22 Sist oppdatert: 2017-12-06bibliografisk kontrollert
  2. Motivational Interviewing: Experiences Of Primary Care Nurses Trained In The Method
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Motivational Interviewing: Experiences Of Primary Care Nurses Trained In The Method
  2015 (engelsk)Inngår i: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 15, nr 2, s. 111-118Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Motivational interviewing is a person-centered counseling style used to promote behavioral change regarding a wide variety of lifestyle problems. Use of motivational interview is growing worldwide and among many different healthcare professions, including primary care nursing. The study aim was to describe motivational interview trained nurses' experiences of motivational interviewing in primary care settings. The study had a qualitative descriptive design. It was carried out in Swedish primary care settings in two county council districts, with 20 primary care nurses trained in motivational interviewing. Half of them used the method in their work, half did not. Qualitative semi-structured interviews were used. Data were analyzed using qualitative content analysis. The nurses experienced that openness to the approach and an encouraging working climate are required to overcome internal resistance and to increase use of motivational interviewing. They also experienced mutual benefit: motivational interviewing elicits and develops abilities in both nurses and patients. For the nurses using it, motivational interviewing is perceived to facilitate work with patients in need of lifestyle change. Lack of training/education, support, interest and appropriate work tasks/patients are reasons for not using motivational interviewing.

  Emneord
  experiences, motivational interviewing, nurses, primary care, qualitative study, training/education
  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Vårdvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-237735 (URN)10.1016/j.nepr.2014.11.005 (DOI)000352330500005 ()
  Tilgjengelig fra: 2014-12-04 Laget: 2014-12-04 Sist oppdatert: 2017-12-05bibliografisk kontrollert
  3. Primary care nurses' performance in motivational interviewing: a quantitative descriptive study
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Primary care nurses' performance in motivational interviewing: a quantitative descriptive study
  2015 (engelsk)Inngår i: BMC Family Practice, ISSN 1471-2296, E-ISSN 1471-2296, Vol. 16, artikkel-id 89Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Background: Motivational interviewing is a collaborative conversational style intended to strengthen motivation to change. It has been shown to be effective in addressing many different lifestyle problems as well as in chronic disease management, and many disease prevention guidelines promote use of motivational interviewing. The aim of the present study was twofold: to assess to what extent the primary care nurses in the study perform motivational interviewing according to the Motivational Interviewing Treatment Integrity Code and to investigate how the participating primary care nurses rated their own performance in motivational interviewing. Method: The study was based on twelve primary care nurses' audio-recorded motivational interviewing sessions with patients (total 32 sessions). After each session, the nurses completed a questionnaire regarding their experience of their own performance in motivational interviewing. The audio-recorded sessions were analyzed using Motivational Interviewing Integrity Code 3.1.1. Results: None of the nurses achieved beginning proficiency in all parts of any motivational interviewing sessions and two nurses did not achieve beginning proficiency in any parts or sessions. Making more complex than simple reflections was the specific verbal behavior/summary score that most nurses achieved. Beginning proficiency/competency in "percent open questions" was the summary score that fewest achieved. Conclusion: Primary care nurses did not achieve beginning proficiency/competency in all aspects of motivational interviewing in their recorded sessions with patients, where lifestyle change was discussed. This indicates a need for improvement and thus additional training, feedback and supervision in clinical practice with motivational interviewing.

  Emneord
  Self-ratings, Motivational interviewing, Motivational interviewing treatment integrity code, Nurse, Performance, Primary care, Proficiency/competency
  HSV kategori
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-260618 (URN)10.1186/s12875-015-0304-z (DOI)000358355600001 ()26205692 (PubMedID)
  Forskningsfinansiär
  Swedish Heart Lung Foundation
  Merknad

  Funding: University of Gavle in Sweden, STROKE-Riksforbundet (The Swedish Stroke Association) in Sweden, Erik, Karin och Gosta Selanders Foundation in Sweden 

  Tilgjengelig fra: 2015-08-24 Laget: 2015-08-21 Sist oppdatert: 2017-12-04bibliografisk kontrollert
  4. Primary care nurses´ communication and its influence on patient talk during motivational interviewing
  Åpne denne publikasjonen i ny fane eller vindu >>Primary care nurses´ communication and its influence on patient talk during motivational interviewing
  Vise andre…
  2016 (engelsk)Inngår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 72, nr 11, s. 2844-2856Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert) Published
  Abstract [en]

  Aim. The aim of this study was to describe what verbal behaviours/kinds of talk occur during recorded motivational interviewing sessions between nurses in primary care and their patients. The aim was also to examine what kinds of nurse talk predict patient change talk, neutral talk and/or sustain talk. Background. Motivational interviewing is a collaborative conversational style. It has been shown to be effective, in addressing health behaviours such as diet, exercise, weight loss and chronic disease management. In Sweden, it is one of the approaches to disease prevention conversations with patients recommended in the National Guidelines for Disease Prevention. Research on the mechanisms underlying motivational interviewing is growing, but research on motivational interviewing and disease prevention has also been called for. Design. A descriptive and predictive design was used. Methods. Data were collected during 2011-2014. Fifty audio-recorded motivational interviewing sessions between 23 primary care nurses and 50 patients were analysed using Motivational Interviewing Sequential Code for Observing Process Exchanges. The frequency of specific kinds of talk and sequential analysis (to predict patient talk from nurse talk) were computed using the software Generalized Sequential Querier 5. Findings. The primary care nurses and patients used neutral talk most frequently. Open and negative questions, complex and positive reflections were significantly more likely to be followed by change talk and motivational interviewing-inconsistent talk, positive questions and negative reflections by sustain talk. Conclusions. To increase patients' change talk, primary care nurses need to use more open questions, complex reflections and questions and reflections directed towards change.

  Emneord
  behaviour; communication; in-session; motivational interviewing; nurse; primary care; sequential analysis; talk
  HSV kategori
  Forskningsprogram
  Vårdvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-264258 (URN)10.1111/jan.13052 (DOI)000386079500025 ()27345818 (PubMedID)
  Forskningsfinansiär
  Swedish Heart Lung Foundation
  Merknad

  Funding: University of Gävle, STROKE-Riksförbundet (The Swedish Stroke Association), The Swedish Heart and Lung Association and the Erik, Karin and Gösta Selander Foundation, all located in Sweden.

  Tilgjengelig fra: 2015-10-07 Laget: 2015-10-07 Sist oppdatert: 2017-12-01bibliografisk kontrollert
 • 1961.
  Östlund, Ann-Sofi
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Akademin för hälsa och arbetsliv, Avd. för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle.
  Wadensten, Barbro
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Häggström, Elisabeth
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Akademin för hälsa och arbetsliv, Avd. för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle.
  Kristofferzon, Marja-Leena
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Akademin för hälsa och arbetsliv, Avd. för hälso- och vårdvetenskap, Högskolan i Gävle.
  District nurses' and registered nurses' training in and use of motivational interviewing in primary care settings2014Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 23, nr 15-16, s. 2284-2294Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims and objectives

  To examine to what extent district nurses and registered nurses have training in motivational interviewing, to what extent they use it and what prerequisites they have for using it; to compare district nurses and registered nurses, as well as to compare users and nonusers of motivational interviewing; and to examine possible relationships between use of motivational interviewing and the variables training, supervision and feedback in motivational interviewing and prerequisites for use.

  Background

  Motivational interviewing is an effective method for motivating patients to change their lifestyle, used increasingly in primary care. 

  Design

  A cross-sectional survey study. 

  Methods

  A study-specific questionnaire was sent to all district nurses and registered nurses (n = 980) in primary care in three counties in Sweden, from September 2011-January 2012; 673 (69%) responded. Differences between groups as well as relationships between study variables were tested. 

  Results

  According to self-reports, 59% of the respondents had training in motivational interviewing and 57% used it. Approximately 15% of those who reported using it had no specific training in the method. More district nurses than registered nurses had training in motivational interviewing and used it. The following factors were independently associated with the use of motivational interviewing: training in and knowledge of motivational interviewing, conditions for using it, time and absence of 'other' obstacles. 

  Conclusions

  Having knowledge in motivational interviewing and personal as well as workplace prerequisites for using it may promote increased use of motivational interviewing.

   Relevance to clinical practice

  Having the prerequisites for using motivational interviewing at the workplace is of significance to the use of motivational interviewing. In the context of primary care, district nurses seem to have better prerequisites than registered nurses for using motivational interviewing.

 • 1962.
  Östlund, Ann-Sofi
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Univ Gavle, Fac Hlth & Occupat Studies, Gavle, Sweden.
  Wadensten, Barbro
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Häggström, Elisabeth
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Univ Gavle, Fac Hlth & Occupat Studies, Gavle, Sweden.
  Lindqvist, Helena
  Karolinska Inst, Dept Clin Neurosci, MIC Lab, Stockholm, Sweden.
  Kristofferzon, Marja-Leena
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Univ Gavle, Fac Hlth & Occupat Studies, Gavle, Sweden.
  Primary care nurses´ communication and its influence on patient talk during motivational interviewing2016Inngår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 72, nr 11, s. 2844-2856Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim. The aim of this study was to describe what verbal behaviours/kinds of talk occur during recorded motivational interviewing sessions between nurses in primary care and their patients. The aim was also to examine what kinds of nurse talk predict patient change talk, neutral talk and/or sustain talk. Background. Motivational interviewing is a collaborative conversational style. It has been shown to be effective, in addressing health behaviours such as diet, exercise, weight loss and chronic disease management. In Sweden, it is one of the approaches to disease prevention conversations with patients recommended in the National Guidelines for Disease Prevention. Research on the mechanisms underlying motivational interviewing is growing, but research on motivational interviewing and disease prevention has also been called for. Design. A descriptive and predictive design was used. Methods. Data were collected during 2011-2014. Fifty audio-recorded motivational interviewing sessions between 23 primary care nurses and 50 patients were analysed using Motivational Interviewing Sequential Code for Observing Process Exchanges. The frequency of specific kinds of talk and sequential analysis (to predict patient talk from nurse talk) were computed using the software Generalized Sequential Querier 5. Findings. The primary care nurses and patients used neutral talk most frequently. Open and negative questions, complex and positive reflections were significantly more likely to be followed by change talk and motivational interviewing-inconsistent talk, positive questions and negative reflections by sustain talk. Conclusions. To increase patients' change talk, primary care nurses need to use more open questions, complex reflections and questions and reflections directed towards change.

 • 1963.
  Östlund, Ann-Sofi
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle.
  Wadensten, Barbro
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Kristofferzon, Marja-Leena
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle.
  Häggström, Elisabeth
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Akademin för hälsa och arbetsliv, Högskolan i Gävle.
  Motivational Interviewing: Experiences Of Primary Care Nurses Trained In The Method2015Inngår i: Nurse Education in Practice, ISSN 1471-5953, E-ISSN 1873-5223, Vol. 15, nr 2, s. 111-118Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Motivational interviewing is a person-centered counseling style used to promote behavioral change regarding a wide variety of lifestyle problems. Use of motivational interview is growing worldwide and among many different healthcare professions, including primary care nursing. The study aim was to describe motivational interview trained nurses' experiences of motivational interviewing in primary care settings. The study had a qualitative descriptive design. It was carried out in Swedish primary care settings in two county council districts, with 20 primary care nurses trained in motivational interviewing. Half of them used the method in their work, half did not. Qualitative semi-structured interviews were used. Data were analyzed using qualitative content analysis. The nurses experienced that openness to the approach and an encouraging working climate are required to overcome internal resistance and to increase use of motivational interviewing. They also experienced mutual benefit: motivational interviewing elicits and develops abilities in both nurses and patients. For the nurses using it, motivational interviewing is perceived to facilitate work with patients in need of lifestyle change. Lack of training/education, support, interest and appropriate work tasks/patients are reasons for not using motivational interviewing.

 • 1964.
  Östlund, Charlotte
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Åhlin, Ida
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Triage på akutmottagning: Sjuksköterskors upplevelser av nuvarande triagemodell2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  To sort, is the meaning of the word “triage”. Triage is used at emergency departments to facilitate prioritization of patients according to the urgency of the chief complaint. The aim of this study was to investigate how the nurses experience the triage model at the emergency department at Uppsala university hospital.

  Twelve nurses were interviewed. The mean age was 40 years and the mean work experience was three years and four months. An interview guide was used, consisting of questions about triage, collaboration and work situation.

  The nurses perceived that triage supports assessment and prioritization of patients. Different triage models were used depending on the nurses’ level of triage-education, which was perceived as problematic. The nurses perceived safety when triage was performed together with the physician. The level of collaboration, between the nurses and the physicians, was experienced to be person-dependent. The importance of good communication between nurses and physicians were highlighted.

  Triage supports the assessment and prioritization of patients. A standardized triage model would increase the quality of care. The collaboration between nurses and physicians could be improved if they receive the same information and education about triage. Improved communication will facilitate the collaboration. Physicians should participate in the triage process.

 • 1965.
  Östlund, Pernilla
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Boll, Cecilia
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Bröstcancerdrabbade kvinnors upplevelse av den kirurgiska vården.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med föreliggande studie var att undersöka vilka kommentarer och förslag bröstcancerpatienter i Uppsala/Örebro-regionen har avseende vården i samband med bröstcanceroperationen.

  Metod: Totalt 1573 kvinnor från kvalitetsregistret för bröstcancer i Uppsala/Örebro-regionen, som diagnostiserades med primär bröstcancer tillfrågades att delta i en enkätstudie. Av dessa besvarade 1050 kvinnor enkäten. Data insamlades med hjälp av en enkät med tre öppna frågor varav en ska analyseras i denna studie. Cirka 200 kvinnor svarade på denna fråga. Data analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys.

  Resultat: Resultatet av studiedeltagarnas svar visade att det finns en stor variation i vårdtillfredställelse, i samband med operationen, bland bröstcancerdrabbade kvinnor i Uppsala/Örebro-regionen. Genom analysen utkristalliserades fem olika kategorier, bemötande, information, samordning, vårdtid och övergripande kommentarer om vården. Förslagen kvinnorna angav var bland annat förbättring i bemötandet av patienter, mer utförlig information, tillgång till en patientbunden vårdgivare samt längre vårdtid.

  Slutsats: Slutsatsen av undersökningen är att kvinnorna har både positiva och negativa erfarenheter av vården kring bröstcanceroperationen. Majoriteten av kommentarerna var dock negativa, framför allt inom kategorierna samordning och bemötande. Detta tyder på att det finns områden som är i behov av förbättring i vården av bröstcancerpatienter.

 • 1966.
  Östlund, Ulrika
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Centrum för klinisk forskning, Gävleborg.
  Backström, Britt
  Mid Sweden Univ, Dept Hlth Sci, Sundsvall, Sweden..
  Säveman, Britt-Inger
  Umea Univ, Dept Nursing, Umea, Sweden..
  Lindh, Viveca
  Umea Univ, Dept Nursing, Umea, Sweden..
  Sundin, Karin
  Umea Univ, Dept Nursing, Ornskoldsvik, Sweden..
  A Family Systems Nursing Approach for Families Following a Stroke: Family Health Conversations2016Inngår i: Journal of Family Nursing, ISSN 1074-8407, E-ISSN 1552-549X, Vol. 22, nr 2, s. 148-171Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Stroke in midlife is a life altering, challenging experience for the whole family thereby necessitating a family approach to intervention. The aim of this study was to describe the experiences of 17 family members living in Sweden, including seven adult stroke patients (six males; one female) under the age of 65 who participated in a series of three nurse-led family conversations that were offered in each family's home. These Family Health Conversations (FamHC) were guided by the conceptual lens of Family System Nursing. Individual, semi-structured, evaluative interviews conducted with each participant one month after the FamHC were analyzed by qualitative content analysis. The FamHC were described by family members as a unique conversation that they had not previously experienced in health care contexts. Family members described possibilities for relational sharing and meaningful conversations as well as changes in family functioning that support the suitability of FamHC for family stroke care.

 • 1967.
  Östlund, Ulrika
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Centrum för klinisk forskning, Gävleborg. Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Blomberg, Karin
  Örebro Univ, Sch Hlth Sci, Fac Med & Hlth, Örebro, Sweden.
  Söderman, Annika
  Örebro Univ, Sch Hlth Sci, Fac Med & Hlth, Örebro, Sweden.
  Harstäde, Carina Werkander
  Linnaeus Univ, Dept Hlth & Caring Sci, Ctr Collaborat Palliat Care, Kalmar Vaxjö, Sweden.
  How to conserve dignity in palliative care: suggestions from older patients, significant others, and healthcare professionals in Swedish municipal care2019Inngår i: BMC Palliative Care, ISSN 1472-684X, E-ISSN 1472-684X, Vol. 18, artikkel-id 10Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: An essential aspect of palliative care nursing is to conserve the dignity of the patient. A Dignity Care Intervention (DCI) has been developed in Scotland to facilitate this role for nurses. The DCI is now being adapted to a Swedish context (DCI-SWE) and a central step is to identify culturally relevant, dignity-conserving care actions. These care actions will be incorporated into the DCI-SWE. Therefore, the aim of this study was to suggest care actions for conserving dignity in palliative care from the perspectives of the patients, significant others (SOs), and health care professionals (HPs) in municipality care in Sweden.

  Methods: This study used a descriptive design with a qualitative approach. Data from 20 participants were collected through semi-structured individual interviews with patients (n = 3), SOs (n = 4), two focus groups with nurses (n = 9) and one focus group with physicians (n = 4) in two Swedish municipalities. These data were deductively analysed using qualitative content analysis with the Chochinov model of dignity as framework.

  Results: With the Chochinov model of dignity as a framework, care actions based on suggestions from the participants were identified and presented under three themes: Illness related concerns, Dignity conserving repertoire, and Social dignity inventory. The study found both specific concrete care actions and more general approaches. Such general approaches were found to be relevant for several dignity related issues as all-embracing attitudes and behaviours. However, these general approaches could also be relevant as specific care actions to conserve dignity in relation to certain issues. Care actions were also found to be linked to each other, showing the importance of a holistic perspective in conserving dignity.

  Conclusions: As part of the adaption of the DCI from a Scottish to a Swedish context, this study added relevant care actions for collaborative planning of individualised care in mutual dialogues between nurses and those they care for. The adapted intervention, DCI-SWE, has the potential to help the nurses in providing palliative care of evidence-based quality.

 • 1968. Östlund, Ulrika
  et al.
  Bäckström, Britt
  Lindh, Viveca
  Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad.
  Sundin, Karin
  Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad.
  Saveman, Britt-Inger
  Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad.
  Nurses' fidelity to theory-based core components when implementing Family Health Conversations: a qualitative inquiry2015Inngår i: Scandinavian Journal of Caring Sciences, ISSN 0283-9318, E-ISSN 1471-6712, Vol. 29, nr 3, s. 582-590Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND AND AIM: A family systems nursing intervention, Family Health Conversation, has been developed in Sweden by adapting the Calgary Family Assessment and Intervention Models and the Illness Beliefs Model. The intervention has several theoretical assumptions, and one way translate the theory into practice is to identify core components. This may produce higher levels of fidelity to the intervention. Besides information about how to implement an intervention in accordance to how it was developed, evaluating whether it was actually implemented as intended is important. Accordingly, we describe the nurses' fidelity to the identified core components of Family Health Conversation.

  INTERVENTION AND RESEARCH METHODS: Six nurses, working in alternating pairs, conducted Family Health Conversations with seven families in which a family member younger than 65 had suffered a stroke. The intervention contained a series of three-1-hour conversations held at 2-3 week intervals. The nurses followed a conversation structure based on 12 core components identified from theoretical assumptions. The transcripts of the 21 conversations were analysed using manifest qualitative content analysis with a deductive approach.

  RESULTS AND CONCLUSION: The 'core components' seemed to be useful even if nurses' fidelity varied among the core components. Some components were followed relatively well, but others were not. This indicates that the process for achieving fidelity to the intervention can be improved, and that it is necessary for nurses to continually learn theory and to practise family systems nursing. We suggest this can be accomplished through reflections, role play and training on the core components. Furthermore, as in this study, joint reflections on how the core components have been implemented can lead to deeper understanding and knowledge of how Family Health Conversation can be delivered as intended.

 • 1969.
  Östlund, Ulrika
  et al.
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Kidd, Lisa
  Institute for Applied Health Research/School of Health, Glasgow Caledonian University, United Kingdom.
  Wengström, Yvonne
  Division of Nursing, Department or Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Rowa-Dewar, Neneh
  Public Health Sciences, University of Edinburgh, United Kingdom.
  Combining qualitative and quantitative research within mixed method research designs: A methodological review2011Inngår i: International Journal of Nursing Studies, ISSN 0020-7489, E-ISSN 1873-491X, Vol. 48, nr 3, s. 369-383Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objectives: It has been argued that mixed methods research can be useful in nursing and health science because of the complexity of the phenomena studied. However, the integration of qualitative and quantitative approaches continues to be one of much debate and there is a need for a rigorous framework for designing and interpreting mixed methods research: This paper explores the analytical approaches (i.e. parallel, concurrent or sequential) used in mixed methods studies within healthcare and exemplifies the use of triangulation as a methodological metaphor for drawing inferences from qualitative and quantitative findings originating from such analyses. Design: This review of the literature used systematic principles in searching CINAHL, Medline and PsycINFO for healthcare research studies which employed a mixed methods approach and were published in the English language between January 1999 and September 2009. Results: In total, 168 studies were included in the results. Most studies originated in the United States of America (USA), the United Kingdom (UK) and Canada. The analytic approach most widely used was parallel data analysis. A number of studies used sequential data analysis; far fewer studies employed concurrent data analysis. Very few of these studies clearly articulated the purpose for using a mixed methods design. The use of the methodological metaphor of triangulation on convergent, complementary, and divergent results from mixed methods studies is exemplified and an example of developing theory from such data is provided. Conclusion: A trend for conducting parallel data analysis on quantitative and qualitative data in mixed methods healthcare research has been identified in the studies included in this review. Using triangulation as a methodological metaphor can facilitate the integration of qualitative and quantitative findings, help researchers to clarify their theoretical propositions and the basis of their results. This can offer a better understanding of the links between theory and empirical findings, challenge theoretical assumptions and develop new theory. (C) 2010 Elsevier Ltd. All rights reserved.

 • 1970.
  Östlund, Ulrika
  et al.
  Karolinska Inst.
  Persson, Carina
  Linnéuniversitetet, Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV).
  Examining Family Responses to Family Systems Nursing Interventions: An Integrative Review2014Inngår i: Journal of Family Nursing, ISSN 1074-8407, E-ISSN 1552-549X, Vol. 20, nr 3, s. 259-286Artikkel, forskningsoversikt (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  To add to the small, but growing, number of literature reviews of family interventions in health care, a systematic literature search of Family Systems Nursing intervention research resulted in the inclusion of 17 empirical research reports. Family Systems Nursing intervention research to date has primarily used qualitative methods and a few quasi-experimental designs using pre-post outcome measures. Families' responses to Family Systems Nursing interventions were categorized in this integrative review using the cognitive, affective, and behavioral domains of family functioning proposed by Wright and Leahey. Family response in the cognitive domain found improved understanding, capability, and enhanced coping. The affective response categories showed caring more about each other and the family, improved family emotional well-being, and improved individual emotional well-being. Finally, family responses in the behavioral domain comprised caring more for each other and the family, improvement in interactions within and outside family, and healthier individual behavior. These findings may guide the design of future family nursing intervention research and the selection of family outcome measures to examine the usefulness of Family Systems Nursing interventions. More intervention research using experimental and quasi-experimental designs is needed to strengthen the evidence for Family Systems Nursing practice.

 • 1971.
  Östlund, Ulrika
  et al.
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, 23300, Huddinge, Sweden.
  Wennman-Larsen, Agneta
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, 23300, Huddinge, Sweden.
  Gustavsson, Petter
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, 23300, Huddinge, Sweden.
  Wengström, Yvonne
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, 23300, Huddinge, Sweden.
  What symptom and functional dimensions can be predictors for global ratings of overall quality of life in lung cancer patients?2007Inngår i: Supportive Care in Cancer, ISSN 0941-4355, E-ISSN 1433-7339, Vol. 15, nr 10, s. 1199-1205Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose This study explores what dimensions of a health-related quality of life (HRQOL) questionnaire predict global ratings of overall quality of life (QOL) in lung cancer patients in assessments by patients and significant others, respectively. Materials and methods The analyses were based on dyadic assessments from lung cancer patients and their significant others. A subset of scales and items from the Swedish version of the European Organization for Research and Treatment of Cancer (EORTC) QLQ C30 and the lung-cancer-specific module, LC-13, was selected. Using multiple regression procedures, the relative importance of different symptoms and of functional impairments in predicting overall QOL was examined. Results The multiple regressions revealed that emotional functioning and fatigue were the only significant predictors of overall QOL for both the patients and the significant others' assessments. In addition, physical functioning was found to be another predictor in the significant others' assessments. Conclusion The results emphasize that it is essential to consider both emotional functioning and fatigue as important areas for overall QOL in lung cancer patients.

 • 1972.
  Östlund, Ulrika
  et al.
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Wennman-Larsen, Agneta
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Persson, Carina
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Gustavsson, Petter
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Wengström, Yvonne
  Division of Nursing, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet, Huddinge, Sweden.
  Mental health in significant others of patients dying from lung cancer2010Inngår i: Psycho-Oncology, ISSN 1057-9249, E-ISSN 1099-1611, Vol. 19, nr 1, s. 29-37Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Objective: Definitions and measures of significant others' mental health vary, but stress processes have been associated with caregiver outcomes of this kind. Thus, various mental health outcomes probably appear, either as specific responses to particular types of caregiver stressors, or as part of a general response resulting from an accumulation of various stressors. The present study explores the occurrence of symptoms of strain with regard to depression, exhaustion, and emotional well-being in significant others of patients dying from lung cancer, and how these symptoms coexist. Methods: Measures used were the Montgomery Asberg Depression Rating Scale, the OLdenburg Burnout Inventory, and the Swedish Health-Related Quality of Life Survey. Data from 84 significant others of patients dying from lung cancer were collected at a time-point during the last 4 months before the patients died and subsequently analysed. The occurrence of symptoms of strain was established by creating cut-off scores from the general population. To explore how the different symptoms coexisted, hierarchical agglomerative cluster analyses were conducted using Ward's method. Results: Approximately 40% of the significant others reported symptoms of strain for each of the three outcomes, and a coexistence was found since the significant others clustered as subgroups, ranging from 'high on all scales' to 'low on all scales'. Conclusion: A considerable proportion of the significant others were thus negatively affected in terms of mental health. We conclude that being a significant other of a person dying from lung cancer most likely results in a general response to this major life event. Copyright (C) 2009 John Wiley & Sons, Ltd.

 • 1973.
  Östman, Catharina
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors kunskap om perifert inlagd central venkateter (PICC-line)2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  A peripherally inserted central catheter (PICC line) is a catheter that is inserted through a peripheral vein in the arm and then on to a central vein in the chest. It is used to give injections and infusions and to take blood samples of patients who need treatment for longer periods.The aim of this study was to investigate nurses' perceived knowledge of the care and use of PICC line in wards where PICC line does not occur daily. The aim was also to investigate if the nurses expressed a need and wished for more knowledge to be able to use PICC line, and if PICC line is not used investigate the cause of that.The study was of a descriptive design with quantitative approach. An online survey was answered by 40 nurses from five wards at a university hospital in central Sweden.A large number of the nurses who responded to the survey reported that they lacked knowledge of the care and use of PICC line. Despite this, three-quarters of the nurses usually use PICC line at the infusion / injection / blood tests on patients with PICC line, if they are cared for in their ward. Most of the nurses wanted more knowledge on PICC line and the majority of them wanted to get this knowledge through education in the ward. Nearly one-third of the nurses had not received any training on PICC line.The conclusion is that nurses who often care for patients with PICC line largely lack knowledge about the use and care of PICC line. Despite this, most nurses use PICC line if they are caring for a patient who has one. To avoid complications in patients with PICC line nurses need to get more training on the use and care of these. Most nurses want more training and knowledge of PICC line.

 • 1974.
  Östman, Catharina
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Sörman, Susanna
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Rådgivning kring levnadsvanor i primärvården: Enkätstudie bland distrikts-och sjuksköterskor2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Ohälsosamma levnadsvanor är ett folkhälsoproblem och står för en femtedel av den totala sjukdomsbördan i Sverige. Var annan kvinna och var tredje man i åldrarna 16-84 år rapporterar att de inte har några ohälsosamma levnadsvanor. (Socialstyrelsen, 2011; Folkhälsomyndigheten, 2014). De flesta distriktssköterskor och sjuksköterskor i den svenska primärvården tycker att det är viktigt att arbeta med patienternas levnadsvanor, de tycker även att arbetet behöver utvecklas (Kardakis, Weinehall, Jerdén, Nyström & Johansson, 2013).

  Syfte: Att undersöka i vilken utsträckning distriktssköterskor och sjuksköterskor arbetar med rådgivning om levnadsvanor till patienter i primärvården. Syftet är också att undersöka hur de skulle vilja arbeta, vilken kunskap de tycker sig ha och om de anser att de behöver ytterligare kunskap om rådgivning kring levnadsvanor.

  Metod: En totalundersökning gjordes där samtliga distriktssköterskor och sjuksköterskor verksamma inom primärvårdens vårdcentraler i föreliggande landsting inkluderades i studien. Data samlades in med hjälp av en webbenkät.

  Resultat: Resultatet visade att de flesta respondenterna ansåg att arbetet med levnadsvanor var mycket eller ganska viktigt och att de flesta arbetade med rådgivning om levnadsvanor i ganska stor utsträckning. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan specialistutbildade och grundutbildande sjuksköterskor.

  Slutsats: Distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården i föreliggande landsting anser att arbetet med rådgivning om levnadsvanor är mycket viktigt. De arbetar också mycket med detta och anser sig ha kunskaper inom området, men de vill ändå arbeta mer med rådgivning om levnadsvanor och utveckla sin kompetens.  Det är tydligt att distriktssköterskor och sjuksköterskor i primärvården är en underutnyttjad resurs i arbetet med levnadsvanor.

 • 1975.
  Östman, Linda
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. UAS.
  Zjajo, Anela
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Barns och ungdomars upplevelse av att leva med Diabetes typ 12019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Diabetes Mellitus typ-1 är en av de vanligaste kroniska sjukdomar hos barn i Sverige som kräver mycket kunskap och en intensiv behandling. Detta ställer stora krav på barnen så det är nödvändigt att sjukvårdspersonal har ett långsiktigt perspektiv i arbetet med barnen.

  Syfte: Beskriva barns och ungdomars upplevelser att leva med typ 1-diabetes.

  Metod:  Studien är en systematisk litteraturöversikt gjord på tio kvalitativa artiklar där forskare har intervjuat barn med diabetes typ 1. För att besvara syftet analyserades resultaten och delades in i olika kategorier. Resultat: Fem kategorier framkom av resultatanalysen. Dessa kategorier var: besvärande symtom, rädsla för utanförskap, normalisering genom anpassning, sjukvårdspersonalen uppfyllde inte alltid deras behov och oro kring blodsockernivåer.

  Slutsats: Sjukdomen begränsar det dagliga livet vilket gör att de inte alltid kan göra samma saker som friska barn. Det gör att barnen känner sig annorlunda och ensamma samtidigt strävar de efter att leva ett vanligt vardagsliv som alla andra barn. Barnen behöver få en ökad delaktighet och bli mer involverade i samtalen med vårdpersonalen som bör styras utifrån barnets frågor, mognad och förmåga till delaktighet. Nyckelord: Känslor, livskvalitet, barn, diabetes mellitus, upplevelse.

37383940 1951 - 1975 of 1975
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf