uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
2345678 201 - 250 of 8214
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Andersson, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Svenska mikroföretags internationaliseringsprocess2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sveriges företag består idag av en femtedel mikroföretag, trots detta finns ingen direkt forskning på hur en internationaliseringsprocess går till. Det svenska modet är representerat världen över och majoriteten av dessa bolag är just mikroföretag. Den svenska marknaden för dessa företag beskrivs som mättad, vilket innebär att företagen många gånger blir tvungna att internationalisera sig. Kombinationen svenska mikroföretag verkande inom modebranschen blir således en intressant kombination. Genom att använda den tidigare forskningen om Born Global-företag och Uppsalamodellen, syftar denna studie till att utreda hur dessa mikroföretags internationaliseringsprocess ser ut. Resultaten påvisar att fallföretagen använt olika tillvägagångsätt i deras internationaliseringsprocess. 

 • 202.
  Andersson, Alexis
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Johansson, Hans
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Prognostisering av konkurs: En logistisk regressionsanalys av svenska företag2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  En företagskonkurs får ofrånkomligen återverkningar för de intressenter som har en koppling till det drabbade företaget. Det är för intressenter därför betydelsefullt att kunna förutspå konkurs.Studiens syfte var att utvärdera en teoretisk modell för prognostisering av konkurs genom analys av nyckeltal. Detta utfördes genom egna skattningar av regressionsmodeller. Vidare testades modellernas klassificeringsförmåga med avseende på framtida konkurs. Studien tyder på att ett företags storlek är, relativt andra undersökta egenskaper, den bästa indikatorn för framtida konkurs.

 • 203.
  Andersson, Andrea
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Holmgren, Victoria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  En dans på bostadsvisning: En studie om designad musik och dess betydelse för kundupplevelsen på bostadsvisning.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur designad musik på bostadsvisningar påverkar kundupplevelsen genom känslotillstånden glädje och upprymdhet, enligt P-A-D-modellen av Mehrabian och Russell (1974). Kundupplevelsen mäts när det spelas designad musik och ingen musik på bostadsvisning. Studien genomförs för att se om designad musik påverkar upplevelsen hos besökande kunder positivt. Undersökningen har samlat in 75 enkätsvar genom fältexperiment på tio bostadsvisningar. Studien kommer fram till att förekomsten av designad musik på bostadsvisning har en positiv påverkan på nivån av glädje hos besökande kunder. Resultatet visar att designad musik är ett starkt verktyg och ett sätt för företag att påverka sina kunder. Således bidrar uppsatsen till att uppmuntra företag att öka kundupplevelsen positivt genom att spela designad musik.

 • 204.
  Andersson, Andreas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  André, Caroline
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Skatteredovisning på föreningsnivå: En studie om ideella idrottsföreningars skattemässiga medvetenhet och redovisningsval2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Background: A common belief among non-profit organizations is that their activities are non-taxable. It is interesting to examine the actual awareness of tax accounting, and further how it affects the individual organizations’ accounting choices. There are indications of differences between organizations concerning both the awareness and accounting practices employed.

  Purpose: The purpose of this study is from an institutional perspective to examine non-profit organization’s awareness of tax accounting. Furthermore, we intend to examine how this awareness is expressed in the organizations’ accounting choices.

  Theory: The theory is based on an institutional perspective that explains the behaviour of organizations. The priority lies in the formal rules and informal norms, which constitutes institutions that shape organizational behaviour. The concept of path-dependency is part of the institutional perspective and can be described as the organizations’ tendencies to follow previous courses of action. 

  Method: The empirical study is based on qualitative methodology, in the form of semi-structured interviews conducted with ten non-profit organizations located in Uppsala. These interviews have also been complemented by the organization’s financial reports. In addition, interviews with the Swedish Tax Agency and the National association of Sports have been conducted, which contributed with a general idea about the tax position in non-profit organizations. 

  Result and conclusion: The study indicates that there is a varied awareness of tax accounting amongst the organizations. Awareness of regulations increase with the size of the organization. The three largest organizations show a higher awareness compared to their smaller counterparts. As awareness increases so does the use formal rules to legitimize the accounting process. The smaller organizations, in contrast to the larger ones, tend to base their accounting decisions on their own personal notions of accounting practices. We found in this study that there is an imminent risk of the organizations with a net sale between 3 and 5 million SEK to misrepresent their taxable activity. This is due to a lack of knowledge and most errors stem from unawareness.

 • 205.
  Andersson, Andreas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ytterberg, Joakim
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Abnormal avkastning vid företagsförvärv i Sverige: En kvantitativ studie som undersöker röststarka aktier, utlandsförvärv, storlek och betalningsmetod2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förvärvsaktiviteten i världen har ökat och hur marknaden reagerar vid annonsering av förvärv är inte samstämmigt. Syftet med denna uppsats är att undersöka abnormal avkastning i samband med förvärv i Sverige. Vidare undersöks variabler såsom förekomst av röststarka aktier, utlandsförvärv, storlek på förvärvaren och betalningsmetod. Studien genomförs med hjälp av eventstudier och multipel linjära regressioner. Urvalet består av 328 observationer av annonserade företagsförvärv i Sverige under perioden 2015 till 2016. Eventstudierna finner att det förekommer positiv abnormal avkastning vid annonsering av företagsförvärv i Sverige. Vidare finner studien underlag för att storlekseffekten existerar även i Sverige samt att utlandsförvärv innebär högre positiv abnormal avkastning än inhemska förvärv. Studien finner inga statistiska samband mellan förekomsten av röststarka aktier och abnormal avkastning samt betalningsmetod vid förvärv.

 • 206.
  Andersson, Anneli
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Vi blev antagligen för många: Könskränkande behandling i akademisk miljö2007Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this study is to further the theoretical understanding of gender harassment. I suggest an approach and a theoretical model that answers the question of how to understand and describe gender harassment both in terms of specific actions taken against an individual because of gender and the combined actions that constitute a gender harassment process. Due to the fact that gender harassment takes place in a structure and that the perpetrator needs structural support to be able to harass, the model considers existing power relationships at the workplace, i.e. how gender harassment reflects the distribution of power and structural behaviour of men and women. As my empirical material indicate aggressive behaviour and fear it is crucial to raise the issue of violence and to consider to what extent gender harassment is expressed av violence in the workplace. The empirical material contains broad-based and in-depth narratives about a kind of situation that is not well defined in the extant literature or elsewhere. It is essentially unknown whether gender harassment takes place to the same extent as sexual harassment. Even though quite a few narratives about daily working life bear witness of such situations they have remained largely undefined and little understood. In the present study, a combination of feministic organization theory about powerstructures at the workplace and violence theory is used to broaden the picture and to develop an instrument for understanding narratives about gender harassment. The results from the analysis, drawing upon material from practical gender equality work at a university and four in-depth interviews with victims of gender harassment, suggest that a combination of feministic organization theory and violence theory is fruitful for understanding the phenomenon of gender harassment. It is suggested that the proposed theoretical model offers a first but important step towards identifying and preventing gender harassment at the workplace. 

 • 207.
  Andersson, Antonia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gardinge, Ida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Försvinner med ett klick?: En studie om vad kunder efterfrågar för att de ska bli lojala online.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andelen svenskar som handlar online växer vilket skapar en stor potential för företag att öka sina intäkter på internet. Konkurrensen är dock hård vilket innebär att webbutiker måste arbeta med att få konsumenter att handla från just sin butik. Syftet med denna studie är att förklara vad kunder i Sverige efterfrågar för att de ska bli lojala gentemot webbutiker. Studien utgår från ett konsumentperspektiv och en enkätstudie har använts för att tillfråga konsumenter med varierande bakgrunder. För att besvara syftet har olika faktorer inom de fyra lojalitetsattributen, e-upplevt värde, e-kvalitet, e-tillfredsställelse samt e-förtroende använts. Resultatet visar att de lojalitetsattribut som kunder efterfrågar för köp online inte i samtliga fall leder till att kunder blir lojala gentemot webbutiker. Vidare är e-lojalitet en svagare form av lojalitet vilket kan innebära att det är svårare för webbutiker att få lojala kunder i jämförelse med butiker i fysiska miljöer.

 • 208.
  Andersson, Carl
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Schultz, Hannes
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sponsring är inte välgörenhet: En studie kring relationen mellan en svensk idrottsklubb och dess sponsorer2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sponsring är ett verktyg för marknadsföring och kommunikation. Som företeelse har sponsringens utveckling dokumenterats och forskats kring. Vad som emellertid inte är lika utforskat, är vad relationen mellan en svensk fotbollsklubb och dess sponsrande organisationer har för betydelse. Syftet med studien var således att titta närmare på dessa relationer och undersöka hur relationerna uppfattas och upprätthålls, ur båda parternas perspektiv. Detta gjordes genom en kvalitativ ansats där fotbollsklubben Örebro SK tillsammans med några av dess sponsorer undersöktes. Resultatet av studien pekar på att relationerna uppfattas viktigare av fotbollsklubben som också är mer närvarande i samarbetet med de sponsrande organisationerna. Engagemang som enligt den tidigare forskningen framstod som den viktigaste komponenten till en god relation, visade sig i det här fallet inte spela lika stor roll i ett icke vinstdrivande företag.

 • 209.
  Andersson, Caroline
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  STRESSAD?: En studie av studenters stress utifrån arbetsrelaterad stressforskning2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att utifrån arbetsrelaterad stressforskning söka förståelse för vad i studentens situation som framkallar stress. Den teoretiska utgångspunkten ligger inom arbetsrelaterad stress med tyngdpunkten på Karasek och Theorells krav – kontroll – stöd modell samt Coopers stresskällor. Uppsatsen är en sekundärstudie av befintlig forskning inom arbetsrelaterad stress samt studierelaterad stress.

  Stressorer i studentens livssituation uppstår bland annat ur de förändringar som kommer av att skapa sig en egen verklighet och sammanhang samt påbörja en ny fas – studentlivet. Den ekonomiska faktorn är en dominerande stresskälla och många studenter upplever att de inte kan försörja sig. Högskoleutbildningens utformning och de krav som kommer av denna är också en stressor. Examinationen är en essentiell del av högskoleutbildningen då det är där studentens kunskaper testas och också en av de mer framträdande stressorerna.

  Studenten ägnar sig åt en heltidssysselsättning men har helt andra förutsättningar att förhålla sig till än den förvärvsarbetande. Detta ger att studenten på många sätt har högre krav men lägre kontroll än de yrkesarbetande. Studenter som mår dåligt kan inte tillgodogöra sig kursinnehåll på ett fullgott sätt vilket hämmar effektiviteten och det kan tänkas att avbrutna studier, omtentamen och liknande till följd av detta även borde leda till effektivitetsförluster för högskolorna.

 • 210.
  Andersson, Cecilia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Knief, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Mjuka tillgångar - värden att räkna med?: En fallstudie av mjuka tillgångars betydelse i ett svenskt tjänsteföretag.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom att endast se åt företagets värderbara tillgångar, går företaget miste om de tillgångar som hittas under dess finansiella yta. Att precisera vilka dessa mjuka, ogripbara tillgångar är och vilken betydelse de egentligen har för ett företag kan vara mycket svårt. Likaså finns det heller inte några gemensamma uppfattningar huruvida de mjuka tillgångarna har påverkan på företagets prestation eller inte.

 • 211.
  Andersson, Christian
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Troive, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ett vattentätt förtroende?: Ett ledningsperspektiv på krishanteringen inom MyTravel under tsunamin.2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  MyTravel har ett effektivt system för att relevanta personer snabbt skall kunna informeras när en kris uppstår. Ledningen i MyTravel kunde därmed ta snabba beslut rörande sina kunder. Den bransch MyTravel agerar inom stöter, i stort sett dagligen, på kriser av olika storlekar och MyTravel hade därmed erfarenhet av att hantera kriser. Genom sitt snabba agerande och kundfokusering har de lyckats behålla ett högt förtroende hos sina kunder, såväl under som efter tsunamin.

 • 212.
  Andersson, Christina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Öhman, Jenny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Skattereduktion för gåvor: att dra av eller inte dra av, det är frågan?2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är i dagsläget det enda landet inom EU som inte har någon form av skatteavdrag för penningdonationer till välgörande ändamål. Under år 2011 beslutade dock den borgerliga regeringen att införa skattereduktion för gåvor, men fyra år senare beslutade den röd-gröna regeringen att slopa den. Många ideella organisationer var emot beslutet och flera av dessa menade att skattereduktionen borde ha utökats snarare än tagits bort. Denna uppsats ämnar att undersöka, genom en kvalitativ metod, om politikernas intentioner och förväntade resultat med beslutet att införa samt slopa skattereduktion för gåvor överensstämmer med de verkliga konsekvenser, det vill säga de ideella organisationernas uppfattning angående resultaten av besluten. Studiens resultat indikerar att politikernas intentioner och förväntade resultat inte överensstämmer med de konsekvenser som de ideella organisationerna upplever, i synnerhet angående beslutet att avskaffa skattereduktion för gåvor. Detta beslut ansågs vara ett ideologiskt präglat beslut snarare än ett ekonomiskt präglat, och ett bakslag för den ideella sektorn framtida finansiering och arbete.  

 • 213.
  Andersson, Christofer
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Mähönen, Lotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Managerial use of accounting information: A study on how managers use business reports at NCC2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is a need to learn more about how managers use accounting information. This thesis investigates how managers make use of business reports; as they are one of the ways managers receive information. Previous research was found to broadly correspond to four important aspects affecting how managers make use of business reports; aggregation, timeliness, flexibility and dimensions. A case study was conducted at NCC Construction. The main findings from this study are that managers have the possibility to view information in the reports at their desired level of specificity and they are not concerned about the issue of timeliness. Furthermore they are satisfied with flexibility in reports, but wish for more capabilities and do not desire non-financial information in reports. Therefore the four aspects are found to no longer be a hindrance to managers in their use of business reports as much as could be expected from previous studies. Technological developments and business practices are found to have changed managerial work. Reporting has become faster and is more accurately reflecting the real world operations, making business reports more useful to managers.

 • 214.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hjertqvist, Pontus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Customer Involvement in New Service Development - Organizational Implications and Challenges2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Course/Level: Master thesis, Strategic Marketing Management

  Authors: Daniel Andersson, Pontus Hjertqvist

  Thesis advisor: Jukka Hohenthal

  Title: Customer Involvement in New Service Development: Organizational Implications and Challenges

  Background: The nature of services is becoming technology-based, which implies that customers are becoming increasingly autonomous from the service firm. Understanding how to involve customers in the development process of such services as well as to recognize the challenges brought by customer involvement in this context should be seen as key issues for developing successful new services.

  Research questions: RQ1: How are customers involved in the development process of technology-based services? RQ2: How do challenges brought by customer involvement impede new service development?

  Purpose: The purpose of this thesis was to explore how an organization within the banking industry in Sweden involves its customers in the new service development process

  Methodology: A qualitative single embedded case study strategy, combining inductive and deductive reasoning. The empirical investigation was conducted using a triangulation of secondary data and primary data collected from semi-structured interviews.

  Conclusion: Customers are involved in three out of four of the fundamental phases in the development process. The findings acknowledged that a lack of formal routines and process of managing customer involvement impeded the organization to successfully involve customers in their new service development programs. As such, the findings suggests that organizations need to employ a new organizational design optimized for customer involvement in their NSD-programs, where current structures, processes, and mindsets need to be adjusted accordingly.

  Keywords: New service development, customer involvement, technology-based services, organizational challenges.

 • 215.
  Andersson, David E.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  How Do Stronger Patent Laws Affect Trade in Technology? Evidence from Patent Transfers in Sweden 1871-19142014Conference paper (Other academic)
 • 216.
  Andersson, David E.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Innovation and entrepreneurial networks in Europe2019In: Business History, ISSN 0007-6791, E-ISSN 1743-7938Article, book review (Other academic)
 • 217.
  Andersson, David E.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Markets for Technology: A Structured Overview and Some Historical Evidence2018In: Ett liv som handledare: Mats Larsson 65 år / [ed] Peter Hedberg och Mikael Lönnborg, Uppsala: Uppsala universitet, 2018, p. 173-187Chapter in book (Other academic)
 • 218.
  Andersson, David E.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The Emergence of Markets for Technology: Patent Transfers and Patenting in Sweden, 1819–19142016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis is concerned with the emergence of markets for technology and studies the evolution of patent transfers and its determinants, patent agencies and independent versus firm patenting in Sweden during the 19th century and the turn of 20th century. It explores how and why markets for technology emerge and under what circumstances by investigating the evolution of Swedish patent legislation and the patterns of patent transfers between individuals and firms. It presents a three-pronged framework studying: structure and actors, technology and transactions.

  Using a new and unique database covering every Swedish privilege and patent over the 1819–1914 period the empirical analysis reveals that although the transferability of intellectual property goes all the way back to the 18th century patent transfers did not start to increase significantly until the first modern Swedish patent law was passed in 1884. Along with the new law a market for patenting services also emerged where actors such as patent agents and the firms they founded, patent agencies, functioned as intermediaries in the market for patents and international networks of patenting. A few older patent agencies managed to create an oligopolistic setting where they introduced price controls through special interest groups.

  The thesis also questions the current dichotomous classification of independent and firm patenting. The methodological contribution lies in showing that research that depend too much on patent statistics run the risk of underestimating the importance of the firm when patents granted to individuals actually cover inventive activities that has taken place inside the boundaries of firms.

  Finally, the study shows that special marketplaces for the sale of patented and unpatented technology were created to help inventors find buyers and financiers for their invention and to help firms find new technology. The patent law of 1884 made it possible to trade in several submarkets of technology where the right to patent a certain invention could be bought, ideas could be financed, pending patent applications or the priority right to foreign markets could be bought and sold.

  The results lend support to the research emphasizing the role of intellectual property as a disclosure and diffusion mechanism for new technology.

 • 219.
  Andersson, David E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. Linkoping Univ, Dept Management & Engn, Linkoping, Sweden.
  Galaso, Pablo
  Universidad de la República.
  Sáiz, Patricio
  Universidad Autónoma de Madrid.
  Patent Collaboration Networks in Sweden and Spain during the Second Industrial Revolution2019In: Industry and Innovation, ISSN 1366-2716, E-ISSN 1469-8390, Vol. 26, no 9, p. 1075-1102Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article aims to analyse and compare the patent collaboration networks of Spain and Sweden during the Second Industrial Revolution, a key period for technological and industrial development in several economies and the distinct development paths taken by these two countries. The data used are from two new historical patent datasets for Spain and Sweden for the period 1878-1914. To study the structure of collaboration networks in both countries, we applied social network analysis methods and focused on two specific key network properties: connectivity and openness to external nodes. The results demonstrate that collaboration networks were better connected and more open to foreign influence in Sweden than in Spain. This research opens new paths for further multidisciplinary studies both on the evolution of industrial economies and on innovation networks dynamics.

 • 220.
  Andersson, David E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Karadja, Mounir
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Prawitz, Erik
  Stockholm Univ, Stockholm, Sweden.
  Mass Migration, Cheap Labor, and Innovation2018In: Journal of Economic History, ISSN 0022-0507, E-ISSN 1471-6372, Vol. 78, no 2, p. 623-623Article in journal (Other academic)
 • 221.
  Andersson, David E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tell, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  A REAPPRAISAL OF THE SOURCES OF INVENTION: PATENT STATISTICS, INVENTORS AND FACTORIES, 1834-19142016Conference paper (Other academic)
 • 222.
  Andersson, David E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tell, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Financing Innovation: The Size and Structure of Markets forTechnology in Sweden, 1885-19142015Conference paper (Other academic)
 • 223.
  Andersson, David E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. Department of Management and Engineering, Linköping University.
  Tell, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  From Fighting Monopolies to Promoting Industry: Patent Laws and Innovation in Sweden 1819–19142019In: Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte, ISSN 0075-2800, E-ISSN 2196-6842, Vol. 60, no 1, p. 123-156Article in journal (Refereed)
 • 224.
  Andersson, David E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tell, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Patent agencies and the emerging market for patenting services in Sweden, 1885-19142016In: Entreprises et Histoire, ISSN 1161-2770, E-ISSN 2100-9864, no 82, p. 11-31Article in journal (Refereed)
 • 225.
  Andersson, David E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tell, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Patent agencies and the emerging market for patenting services in Sweden, 1885-19142016In: Enterprises et Histoire, no 82, p. 11-31Article in journal (Refereed)
  Abstract
 • 226.
  Andersson, David E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tell, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Patent Agents and Patenting in Sweden, 1885-19142013Conference paper (Other academic)
 • 227.
  Andersson, David E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tell, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Teknologimarknader - idéer som ekonomiska tillgångar2016In: Öppen innovation i teori och praktik / [ed] Lakemond, N. & Tell, F., Studentlitteratur, 2016, p. 93-107Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Som en del av ett samhälle kännetecknat av öppen innovation har marknader där företag och uppfinnare kan licensera och köpa och sälja ny teknologi och nya idéer fått alltmer uppmärksamhet både från företag och från forskare. Licensering och köp och försäljning av teknologi har länge ansetts viktigt för spridandet av nya idéer och innovationer och under senare år har företag även börjat visa ett större intresse för fenomenet som ett sätt att skapa intäktsflöden. Det här kapitlet tillhandahåller en översikt över teknologimarknader, vad begreppet innebär, vad som påverkar om företag väljer att använda sig av dem samt vilka förutsättningar som krävs för att de ska fungera. Vi presenterar även argument som ifrågasätter om teknologimarknader verkligen fungerar som vanliga marknader, samt vilka problem som behöver överkommas för att de ska kunna fungera bättre och växa sig större.

 • 228.
  Andersson, David E.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tell, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Teknologimarknader - idéer som ekonomiska tillgångar2016In: Öppen innovation i teori och praktik / [ed] Lakemond, N. & Tell, F., Studentlitteratur AB, 2016, p. 93-107Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Som en del av ett samhälle kännetecknat av öppen innovation har marknader där företag och uppfinnare kan licensera och köpa och sälja ny teknologi och nya idéer fått alltmer uppmärksamhet både från företag och från forskare. Licensering och köp och försäljning av teknologi har länge ansetts viktigt för spridandet av nya idéer och innovationer och under senare år har företag även börjat visa ett större intresse för fenomenet som ett sätt att skapa intäktsflöden. Det här kapitlet tillhandahåller en översikt över teknologimarknader, vad begreppet innebär, vad som påverkar om företag väljer att använda sig av dem samt vilka förutsättningar som krävs för att de ska fungera. Vi presenterar även argument som ifrågasätter om teknologimarknader verkligen fungerar som vanliga marknader, samt vilka problem som behöver överkommas för att de ska kunna fungera bättre och växa sig större.

 • 229.
  Andersson, David
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Robertsson, Simon
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Värdeskapande i vården: en kvantitativ jämförande analys av två vårdenheter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I detta arbete studeras värdeskapande inom vårdsektorn. Syftet är att undersöka hur värdeskapande mäts inom vården genom att kvantitativt jämföra värdeskapandet mellan två vårdenheter på Karolinska Universitetssjukhuset. Värdeskapande utgår i detta arbete från det koncept, Värdebaserad Vård (VBV), som utvecklats av ekonomerna Michael Porter och Elizabeth Teisberg. Resultatet från den kvantitativa studien visar att de två studerade vårdenheterna skiljer sig något åt gällande värdeskapande men att dessa skillnader blir väldigt små då hänsyn tas till de behandlade patientpopulationernas egenskaper.

  Slutsatserna från studien visar att de främsta svårigheterna för en undersökning av detta slag är relaterade till de praktiska metodvalen som behöver göras under undersökningen. För att lyckas med en implementering utav VBV-konceptet behövs ett gediget arbete för att utforma ramverk och procedurer för att mäta och jämföra värdeskapandet.

 • 230.
  Andersson, David
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tell, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The market for patents in Sweden: Past and present2018In: Stockholm Intellectual Property Law Review, Vol. 1, no 2, p. 6-17Article in journal (Other academic)
 • 231.
  Andersson, Emelie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Driankova, Alexandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  (O)lika barn leka bäst?: En studie av hur expertis används för att gynna kreativitet inom ett forskningsteam2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning om teamarbete har bedrivits sedan mitten av förra seklet och detta arbetssätt har blivit relativt vanligt på de flesta arbetsplatser idag. Tidigare studier har påvisat att heterogena team har bättre förutsättningar än homogena team att lyckas producera kreativa idéer och lösningar. Detta är av stor vikt eftersom kreativitet bidrar starkt till innovationsförmågan som företag behöver för att utvecklas och överleva i dagens konkurrensutsatta klimat. Dock finns det få studier som beskriver vad som pågår inom team när de är kreativa. Därför ämnar vi beskriva hur arbetsprocessen ser ut i ett heterogent team som arbetar i en miljö som kräver att medlemmarna inte är rädda för att testa nya idéer. Syftet är således att beskriva hur teamet drar nytta av heterogeniteten för att producera kreativa lösningar. Detta åstadkommer vi genom att göra en fallstudie på ett forskningsteam som arbetar i en kontext med många okända parametrar. Det framgick tydligt att medlemmarnas olikheter i expertis gynnade den kreativa processen och hjälpte teamet att se möjligheter som de skulle missat om de hade samma expertis. Genom att analysera problem utifrån sina olika spetskompetenser, och med stöd från en handledare som uppmanar till att våga bemästra det okända, lyckas teamet skapa en bred kunskapsbank som de personligen anser gynnar teamets kreativa förmåga.

 • 232.
  Andersson, Emmy
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Draskovic, Darko
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dreaming of Beating the Market: A Fundamental Analysis Study on the Stockholm Stock Exchange2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this paper is to test and further improve fundamental analysis models developed by Piotroski (2000) and Rados and Lovric (2009). The improvement seeks to reverse the information in the previous models by taking relative importance and strength of both positive and negative fundamental signals into consideration. The theoretical framework used includes the efficient market hypothesis, fundamental analysis and investing in high book-to-market companies. The Piotroski model, two Rados’s and Lovric’s models and two variations of our model were tested on a portfolio consisting of high book-to-market companies from the Stockholm Stock Exchange during the period 1999-2008. The results show that our EDA Model was the most successful at identifying short selling candidates, as EDA Low portfolio rendered market adjusted returns of -19% on average. Moreover, our EDC model was the best performing at identifying buy-and-hold candidates, with an average annual market adjusted return of 31,5%. The success of our models implies that the market is not using the information captured by them fully and in a timely manner. 

 • 233. Andersson, Eva R.
  et al.
  Neu Morén, Elizabeth
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ryman, Annbritt
  Organisatorisk skicklighet – fakta eller fiktion?: Om att fånga och belöna relationell kompetens2010Report (Other academic)
 • 234.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lilja, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Earnings Management in times of CEO turnover: A quantitative study with the attributes – Industry, Company Size, CEO Origin, and CEO Age on the Swedish market2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis researches to which extent companies use earnings management in times of CEO turnover, which is a continuing, complex and rather complicated issue. Earnings management was tested on different attribute such as: firm industry, firm size, CEO’s age, and the CEO’s origin (internal or external). The data was gathered through a quantitative study based on public companies’ financial reports. The sample includes 252 firms listed on Nasdaq OMX Stockholm and have been subject of a CEO change at some occasion during 2005-2011. The statistical result from the mixed-model ANOVA tests showed in general significant result of upward earnings management the year of CEO change, but not the following year. While there are many explanations to the findings of how earnings management is used on the Swedish market, the analysis and conclusion elaborate the reason that ought to be the blueprint of reality. 

 • 235.
  Andersson, Gustav
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Trendföljande förvaltning: Ett modellskapande2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trendföljande förvaltning är en reaktiv förvaltningsstrategi som handlar på befintliga pristrender. När en pristrend är bekräftad tas en position i värdepappret i fråga. Är trenden positiv köps en position och är trenden negativ sker en blankning. Tackvare att förvaltningen tillåter blankning kan marknaden exploateras även i ett normalt negativt investeringsklimat. Trendföljande förvaltare har lyckats generera hög avkastning under perioder då aktiemarknaden har varit både upp och ned. Vad som är trendföljande förvaltning är inte helt självklart, trading sättet är ringa utbrett och vilka regler som används står inte helt klart. Denna uppsats fokuserar på att redogöra för den teori som ligger till grund för trendföljande förvaltning. Utifrån denna teori och befintlig forskning gällande riskhantering och tradingregler har en modell skapats som ska ligga som grund till för en undersökande Duppsats. Modellen definierar när en trend startar och när den slutar, den bestämmer storleken på varje affär och hanterar risken genom att sätta stoppnivåer. Modellen är tänkt att testas för att utreda huruvida det går att applicera tradingreglerna på historiska prisdata i vinstsyfte.

 • 236.
  Andersson Haslum, Helena
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hortlund, Emelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hur påverkar Finansinspektionens nya regler om rörlig ersättning institutionella aktieägare att styra ledningen mot deras mål?2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Främsta anledningen till att kontant rörlig ersättning existerar är för att motivera ledningen till att arbeta mot aktieägarnas främsta mål, vilket är en ökad avkastning  (Kaplan & Atkinson, 1998). Dock kan en rörlig kontant ersättning resultera i att ledningen endast arbetar efter kortsiktiga mål vilket kan leda till ett högt risktagande och är därmed riskfullt för företaget (Jacobsson, 2010). Den 1 januari år 2010 gav därför Finansinspektionen ut nya regler, FFFS 2009:6, som innebar att för anställda som har inflytande över ett företags risknivå ska minst 60 procent av deras rörliga ersättning betalas ut efter tre år eller mer. Finansinspektionen ger även ut nya regler, CRD III, som är mer preciserad om den rörliga ersättningens form och träder i kraft 1 januari 2011. Vårt syfte med denna uppsats är att bidra med en förståelse om hur Finansinspektionens implementering av FFFS 2009:6 och CRD III påverkar de institutionella aktieägarna till att få ledningen att arbeta mot institutionella aktieägarnas mål om en ökad avkastning. Resultatet visar indikationer på att de nya reglerna från Finansinspektionen leder till att styrningen genom kortsiktig rörlig ersättning begränsas men att det istället uppkommer en ökad kontroll från institutionella aktieägarna. Den ökade kontrollen uppkommer eftersom reglerna bidrar till en ökad transparens och insyn i företagen. Företagen måste även se till att finna nya egna sätt att motivera ledningen och anpassa dessa efter dess företagskultur. Det är även viktigt att ifrågasätta ifall Finansinspektionens nya regler gällande rörlig ersättning verkligen leder till en långsiktig nytta som överstiger de kostnader som uppstår i och med implementering av nya regler.

 • 237.
  Andersson, Helena
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  , Hedvig Sundin
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Att finna glappen: En studie om upplevelsen av Saabs varumärke2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problemformulering: Saab som varumärke är ett så kallat företagsvarumärke. För att ett företag ska lyckas bygga upp ett framgångsrikt företagsvarumärke är det viktigt att fokusera på tre delar, vision, kultur och image. Dessa tre delar bör stämma överens i så stor utsträckning som möjligt. Om det finns glapp mellan de olika delarna är det viktigt att företaget upptäcker dessa glapp och arbetar för att minska eller eliminera dessa. Saab ska under hösten 2007 genomföra en webbaserad kundundersökning angående deras varumärket och behöver inför den få en indikation på hur dagsläget ser ut.

  Syfte: Att undersöka vilken bild beställare och användare av Saabs produkter har av Saab som företag och varumärke. Resultatet ska sedan jämföras med den interna bild som finns av företaget och varumärket med ändamål att se indikationer på glapp mellan dessa perspektiv.

  Metod: Studien baseras på elva intervjuer med varumärkesansvarige på Saab, Saabs varumärkeskonsult, tre medarbetare, tre beställare från FMV samt tre användare i Försvarsmakten.

  Slutsatser: Resultatet från studien visar att det i huvudsak finns tre glapp mellan ledningens intentioner för varumärket och övriga respondenters perspektiv. Dessa är att Gripen i princip upplevs som ett fristående produktvarumärke. Vidare att Saab inte upplevs som lika duktiga på att marknadsföra och sälja sig själva som att utveckla och producera högkvalitativa produkter, samt att ledningens intentioner är att Saab ska vara ”Ett Saab” medan respondenterna i huvudsak upplever företaget som splittrat och utan tydlig enad linje.

 • 238.
  Andersson, Helena
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sundin, Hedvig
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Inköp av läroböcker till gymnasieskolan: En studie av hur inköpsprocesserna ser ut för böcker till dataundervisning2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Marknaden för läroböcker är stor och för de bokförlag som förstår hur skolorna fungerar finns det pengar att tjäna. Skolvärlden är dock en marknad av speciell karaktär och skolor skiljer sig markant som kund jämfört med vanliga företag med vinstintresse. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur gymnasieskolors inköpsprocesser ser ut för dataundervisningsböcker. Syftet är vidare att förstå vilka faktorer som påverkar inköpsprocesserna. Undersökningsmetoden som används är fallstudier och uppsatsen innehåller fallstudier på tre gymnasieskolor, nämligen Sigtuna humanistiska läroverk, Fyrisskolan och Vallentuna gymnasium. Av resultatet framgår att tillgång på relevant litteratur är den faktor som påverkar inköpsprocessen mest. Data som ämne skiljer sig från andra ämnen och det saknas anpassad litteratur på skolboksmarknaden. Det är lärarna som bestämmer vilka böcker de vill använda i undervisningen. För att nå lärarna bör bokförlagen vara tillgängliga, komma ut och besöka skolorna för att visa upp sina produkter och förse lärarna med provexemplar på böckerna.

 • 239.
  Andersson, Helene
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tran Le, Linh Chi
  GLOBAL TALENT MANAGEMENT UR EN SVENSK SYNVINKEL: – Med potential och transparens i periferin. Andersson, Tran Le2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företag blir alltmer multinationella och detta har gjort dem beroende av en mer globaliserad syn på företagsstyrning. Därför fokuserar företag idag på att hitta förmågor och talanger som kan leda under globala förhållanden. Denna studie behandlar ämnet Global Talent Management (GTM), en personalplaneringsprocess som syftar till att skapa en grupp medarbetare med särskild god prestationsförmåga och hög potential, för att vidare utveckla dessa till att förverkliga företagets strategier. Prestationsmätning har använts sedan länge av företag men när det kommer till potential finns svårigheter i att kvantifiera detta då det är något som lätt blir subjektivt. Otydligheten som detta problem ger speglar sig även i hur transparenta företagen är med processerna av GTM i organisationen.Syftet med denna studie blir därför att kartlägga hur svenska företag använder GTM med särskilt fokus på variabeln potential och hur transparenta de är med sitt arbete i organisationen Syftet hoppas infrias genom att studera fyra multinationella företag med rötter inom den svenska servicesektorn. Detta har gjorts genom personintervjuer med medarbetare på respektive HR-avdelning. Studien har även gått djupare inom två av företagen då författarna intervjuat en mellanchef som plockat ut en talang samt talangen själv.Resultatet som fanns var att GTM är en process som skiljer sig från företag till företag men vad som gör det framgångsrikt är en tydlighet i arbete med processerna både angående potential och transparens. Då detta leder till en tydligare koppling till företagets strategier.

 • 240.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hildonen, Mattis
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Att anställa en chef: Svenska platsannonsers utveckling de senaste tio åren2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rekrytering är en viktig komponent för alla organisationer oavsett om det handlar om ett företag, ett fotbollslag, en sekt eller dylikt. Det är i grund och botten rekrytering som skapar en organisation. Ledare är viktiga personer för ett företag, det är de som sammanfogar de anställda, driver företaget framåt och utgör stommen i en organisation. Vi har valt att sammanfoga dessa två genom att undersöka hur företag rekryterar ledare genom platsannonser; dess utformning och hur de har utvecklats över de senaste tio åren. Utifrån befintlig rekryteringsteori har vi, för att underlätta en kvantifiering av platsannonserna, utformat en analysmodell som kategoriserar den teoretiska utvecklingen i tre olika generationer. Generation ett syftar bakåt i tiden och letar efter färdigheter och erfarenheter, annonser som faller under generation två fokuserar mer på relevanta personliga egenskaper medan generation tre blickar framåt och ser vad personen i fråga kan uträtta. I en kvantitativ analys av platsannonser i Dagens Nyheter fann vi först och främst att vår kategorisering var relevant. Vi fann vidare att utvecklingen tenderar att följa vår indelning, från generation ett, mot generation två till generation tre som dock ännu inte fått något större genomslag. Internetboomen i samhället har öppnat upp för en stor del annonser som i princip endast länkar till företagens hemsida.

 • 241.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hildonen, Mattis
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  En studie i stål: fallstudie i lönesättning på Outokumpu Financial Services2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Då lön är en väldigt viktig komponent i dagens samhälle och en medborgerlig grundsten finner vi ett stort intresse kring allt som gäller lönesättning. Vad påverkar ett företag och vad bör de tänka på och beakta i utformningen av ett lönesystem? För att undersöka detta har vi valt att göra en fallstudie på Outokumpu Financial Services där vi vill ta reda på vilka syften som ligger bakom införandet av deras löne- och belöningssystem och sedan utvärdera detta utifrån en teoretisk referensram, baserad på kända löneteorier och normativ litteratur, samt en enkätundersökning med de anställda på denna enhet. Vid en granskning av detta finner vi att de olika avtalen i dagens samhälle spelar en stor roll och att företaget prioriterar att ha en tydlig och marknadsanpassad lönebildning. Vi finner vidare att en implementering av prestationsbaserade belöningssystem som företaget står bakom är väldigt svårt, att rättvisa är något ytterst subjektivt och svåruppnåeligt och att tydlighet är väldigt viktigt enligt företaget men enbart ett delmål för att uppnå hög motivation hos de anställda.

 • 242.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Robertson, Frida
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Acne Jeans and Brand Associations: -A Study of the Coherency Between the Brand Identity and the Brand Image2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In recent years, the successful expansions of Swedish fashion companies have mainly relied on their ability to turn fashion into brands. However, when companies grow it seems to be difficult to maintain the original brand identity as well as to establish a unique brand image in the minds of the consumers. With regard to this matter the purpose of our thesis was to investigate the brand image of Acne Jeans. Our ambition was to examine to what extent the brand image coincided with the brand identity and if brand associations differed between different consumer segments. In order to fulfil our purpose, we have conducted a questionnaire study of a sample of 130 students at Stockholm University. The findings of our study show that the brand image of Acne Jeans did not coincide with the brand identity regarding the aspects of individuality and innovativeness. We further concluded that there were several differences between the associations of those in possession of Acne apparel and those who did not own any Acne items. Finally, the associations of early adopters were investigated. The result indicated that the brand associations in this group did not deviate from the general opinion of the total sample.

 • 243.
  Andersson, Inga
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Scott, Kristoffer
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Användandet av revisor i små företag: Effekter på räntekostnad och skuldsättningsgrad2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den 1 november 2010 avskaffades revisionsplikten för 97 % av Sveriges företag; målet med regleringen var att minska företagens kostnader. Tidigare forskning indikerar att avsaknaden av revisor kan leda till högre kreditkostnader. Anledningen är att banker inte anser att de finansiella rapporterna är av lika hög kvalitet utan granskning av revisor och därför upplever högre risk. Den här studien undersöker om kreditkostnaden skiljer sig mellan företag som använder revisor och företag som inte använder revisor. Studien undersöker även skillnader i skuldsättningsgrad mellan dessa företag. Undersökningen tar avstamp i ett agentteoretiskt ramverk då detta ger en förklaring till varför skillnad i ränta kan uppstå. Resultaten från studien visar inte på några signifikanta skillnader i räntenivå men däremot på en signifikant lägre skuldsättningsgrad hos företag som använder revisor efter att regleringen införts. Resultat från tidigare forskning menar att användandet av revisor är korrelerat med förbättrade kreditvillkor. Den här studien har observerat att användandet av revisor påverkar företags kreditkostnad om än till en låg förklaringsgrad. 

 • 244.
  Andersson, Jenny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Grupprekryteringens tillämplighet i rekryteringsprocessen av traineer på ICA2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Avsikten med arbetet är att undersöka om Junibackens sätt att rekrytera i grupp (det vill säga flera kandidater och flera representanter från företaget vid samma tillfälle) är tillämpningsbart i rekryteringsprocessen av traineer på ICA och då i vilken utsträckning. Att rekrytera i grupp har fått allt större utrymme och metoden har gett positiva effekter. På Junibacken har man lyckats sänka personalomsättningen och samtidigt få medarbetarna mer delaktiga och engagerade. ICA använder det vanliga förfarandet vid rekrytering av traineer. (det vill säga en kandidat och en rekryterare alternativt en kandidat och flera representanter från företaget). Rekrytering till denna typ av tjänst är annorlunda i jämförelse med tillsättning av en vanlig tjänsteman på grund av att man vid rekrytering av traineer letar efter en person som är gångbar inom flera olika områden och som har en speciell potential. Med denna bakgrund anser jag att arbetets syfte är relevant och intressant.

  För att kunna göra detta genomförde jag två fallstudier, dels på Junibacken, som rekryterar i grupp och dels på ICA, som använder det vanliga sättet vid rekrytering av traineer. För att få en bredare förståelse för hur rekryteringsprocesserna såg ut på respektive företag intervjuade jag personer med stor inblick inom området: personalansvariga på respektive företag samt en anställd på Junibacken och en blivande trainee på ICA.

  Som teoretisk ram använde jag mig av relevant litteratur som behandlar rekryteringsprocessen. Jag har även använt mig av artiklar som ett komplement till litteraturen för att få en djupare förståelse och bredd.

  Genom undersökningen kom jag fram till att Junibackens sätt att rekrytera på till viss del är tillämpningsbart vid rekryteringsprocessen av traineer på ICA, då främst när det gäller medarbetarnas engagemang och delaktighet i urvalsprocessen. De kan till exempel inneha en informativ roll eller medverka i beslutsprocessen av vem som ska få tjänsten. Jag tror inte att det är lämpligt att genomföra intervjuer med flera kandidater samtidigt.

 • 245.
  Andersson, Jenny
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lu, Dalei
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Teknologi, decentralisering och affärsrelationer: En studie av bakgrundsfaktorer som kan påverka effektivitet hos svenska företag2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I en omvärld med en tilltagande globalisering och en därmed ökande konkurrens blir ett företags effektivitet av stor vikt för dess överlevnad. Många olika faktorer påverkar en organisation och dess förmåga att arbeta på bästa sätt. I den genomförda studien har några av de tänkbara bakgrundsfaktorerna och deras inbördes samband analyserats. De faktorer som har studerats är teknologi, graden av decentralisering och affärsrelationernas utformning. En kvantitativ ansats användes för arbetet. Ett antal svenska medelstora företag ombads svara på en enkät med förhoppningen att deras svar skulle göra det möjligt att belysa eventuella samband mellan faktorerna. Resultatet av analysen visade att det inte fanns några signifikanta samband mellan de aktuella faktorerna. På grund av brister i det bakomliggande statistiska materialet måste dock dessa resultat tolkas med stor försiktighet. Avslutningsvis lämnas ett antal förslag på hur en framtida undersökning skulle kunna göras för att få ett bättre statistiskt underlag. Studien som har genomförts är knuten till ett forskningsprojekt under ledning av professor Ingemund Hägg vid Företagsekonomiska Institutionen, Uppsala Universitet. Mats Karén och Sten Ljunggren är deltagare i gruppen som står bakom projektet.

 • 246.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gertzell, Christopher
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hansson, Joanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Företagsranking: En studie om hur företag förhåller sig till ranking inom hållbarhet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Hur företag förhåller sig till rankinglistor tros enligt tidigare forskning bero på ett proaktivt agerande från företagens sida för att motverka risken att dras med ett dåligt rykte, vilket är något som företagsledare i dag ser som den mest oroande risken. Ryktet kan ses som en reaktion på ett företags arbete utifrån uppfattningar från dess intressenter gällande företagets beteende. Dessa reaktioner och uppfattningar kan tydliggöras genom bland annat rankingar och andra mätningar.

  Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för hur företag förhåller sig till rankinglistor. Undersökningen utgår från Sustainable Brand Insights (SBI) årliga index över Sveriges mest hållbara varumärke och genomfördes genom intervjuer med sex av de 20 högst rankade företagen, samt SBI. Studien visar för det första att företagen förhåller sig olika till rankingen. För det andra att det hållbara arbetet är nära knutet till kärnverksamheten och för det tredje att rankingen inte har någon inverkan på hur företagen arbetar med hållbarhet.

 • 247.
  Andersson, Jessica
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Vilo, Tuulikki
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  How do Internal Auditors become Comfortable in their role within Risk Management?: An Empirical Study of Internal Auditors in Private Sector Companies2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The role of internal audit has changed during the past few years. Today, internal auditors are central players in organizations’ corporate governance structure. However, previous studies show that there is a gap between internal auditors’ own perception of their role compared to their stakeholders’. The wide scope of internal auditors’ role risks placing internal auditors in a situation of conflict, where consulting services threaten their provision of assurance services. In order to provide clarification to the role, this thesis studies how internal auditors become comfortable in their role, as both assurance and consulting providers and what concerns internal auditors face in their work. In order to fulfill the aim following research question is asked: How do internal auditors become comfortable in their role within risk management? Ten internal auditors were interviewed in order to make a contribution in the field of internal audit. The findings suggest that both assurance and consulting services are needed in order for internal auditors to feel they add value to the organization and hence, become comfortable in their role. Internal auditors’ comfort is many times dependent on fulfilling their stakeholders’ needs, however, staying in the scope of their role was shown to be more important.

 • 248.
  Andersson, Joachim
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lindbom Byggnings, Johan
  Fördelar med kundrelationer: En anledning till att kunder handlar i fysisk TV-spelsbutik?2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  As the number of online stores grows, the competition on the video game market has become tougher. Several studies show that more and more people choose to make their purchases on the internet and the trend does not seem to abate. Internet shops offer better prices and high convenience as the consumers no longer have to leave the house to make a purchase. But despite this trend, there are physical stores that continue to make a profit. Due to the hard competition it is no longer sufficient for a company to only focus the four classic elements place, product, price and promotion. In order to stand out from the crowd, companies are therefore forced to switch focus from only the four classic elements to start thinking about building relationships with their clients. The purpose and objective of this paper is to investigate and identify the relational benefits that customers receive when choosing to shop in physical video game stores and which of these benefits that customers value most. The study also examines if relational benefits are a key competitive factor for the physical video game stores. Relationship benefits and other competitive factors are identified through a detailed review of theory and supplemented with interviews with customers who consider themselves having a relationship with one of the video game shops included in the study To investigate the importance of relational benefits compared to other competitive factors, a survey in which respondents rank the importance of these factors was conducted. The data were collected outside Game and GameStop‟s stores in Uppsala in December, 2010. Analysis of the responses show that consumers place great emphasis on trust among the relational benefits. Economic benefits are also considered important by customers. The responses also show that customers put less value on the relational benefits compared to the other competitive factors. However, the results suggest that relationship benefits in various forms affect consumers' choice to buy video games in a physical video game store.

 • 249.
  Andersson, Joakim
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Aretakis, Andreas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Things just got personal: En kvalitativ studie om konsumentersuppfattning av personaliserad marknadsföring2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]