uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
23456 201 - 250 of 272
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 201.
  Selenius, Inana
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  “Lite maskulint är ju jobbet i sig”: En socialpsykologisk studie om uniformens betydelse för polisens rollskapande och performativa handlingar2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har syftat till att undersöka polisuniformen som bärs av ingripande poliser i yttre tjänst. Detta har studerats med teorier från socialpsykologin samt genusvetenskapen med Mead, Blumer, Butler, Connell och Goffman. Metoden som använts är kvalitativa fokusgruppsintervjuer som gjorts med yrkesutövande poliser. Vid intervjuerna användes ett stimulimaterial som visades för informanterna. De resultat som kan utläsas från empirin är att de intervjuade poliserna är väl medvetna om vilka signaler de sänder till allmänheten när de bär uniform. Det framkommer även att poliserna använder sig av uniformen vid mötet med allmänheten och har en förmåga att kunna göra olika anpassningar av den samme. Vidare pekar resultatet på att uniformen kan uppfattas som normativt maskulint kodad och att detta spelar in i mötet med allmänheten.

 • 202.
  Sell, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Det händer alla: Socialiseringens övergångsperiod ur ett normaliserande perspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 203.
  Shamoon, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Man gör skillnad och man får påverka rejält": En studie om elevvårdspersonalens erfarenheter av och synsätt på ekonomiskt utsatta barn i grundskolan.2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka elevvårdspersonalens erfarenheter av ekonomisk utsatthet i skolan och vad deras roll innebär i förhållande till ekonomiskt utsatta barn. Tidigare forskning inom elevvård och ekonomiskt utsatta barn tillsammans med socialkonstruktivistiska teoretiska begrepp om hur individen skapar sin verklighet har applicerats på datan med hjälp av en innehållsanalys. Datan utgörs av fyra intervjuer med professioner inom elevvården. Deltagarna var en rektor, tre skolsköterskor och en elevstödjare.

  Resultatet visade att det förekom ekonomisk utsatthet i skolan i form av att barn hade brist på olika materiella saker såsom glasögon, kläder och mat. Skolorna hade olika lösningar som gjorde det lättare för dessa barn att klara av vardagen i skolan. Dock var synen på ekonomisk utsatthet inte ett allvarligt problem och att det alltid finns andra problem förknippade med det ekonomiska problemet. Att bara ha ekonomiska problem räcker inte. Elevvårdspersonalen tar mer hänsyn till vad de anser är allvarligare problem än ekonomisk utsatthet. 

 • 204.
  Sheik, Muhammed
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Persson, Robert
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Samarbete på en mångkulturell arbetsplats: En kvalitativ studie om möjligheterna till samarbete och interaktion på en snabbmatsrestaurang2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige anno 2014 är ett land tydligt påverkat av globalisering och mångkultur, där människor från alla världens hörn, med olika geografiska och kulturella bakgrunder möts för att interagera, kommunicera och samspela med varandra. Syftet med denna kandidatuppsats är att utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv undersöka hur individerna på en svensk arbetsplats, med tydlig mångkulturell prägel, uppfattar möjligheterna till samarbete och interaktion. Arbetsplatsen vi valt för denna undersökning är en multinationell snabbmatskedja, och mer specifikt två av dess restauranger i Uppsala och Stockholm. Då organisationen där arbetet sker i sig har möjlighet att på olika sätt påverka de anställdas beteende så fokuserade vi även på denna aspekt för att få en heltäckande bild av arbetsplatsens och arbetets förutsättningar och dynamik. Det empiriska materialet, som samlades in genom såväl kvalitativa intervjuer som observationer i fältet, analyserades med hjälp av begrepp och teorier från Ahrne och Brunssons (2011) organisationsteoretiska begreppsapparat och Blumers symboliska interaktionism (1989). Resultatet från studien visade att det fortfarande fanns ett stort behov av samarbete trots organisationens rigida och individuella arbetsuppdelning. Studiens huvudsakliga resultatet bestod dock i de tre huvudsakliga faktorer som respondenterna menar är en förutsättning för samarbete på arbetsplatsen. Dessa tre faktorer var tydlig och bra kommunikation, tillhörighet till sina kollegor och förmåga att anpassa sitt beteende och agera flexibelt. Samtliga faktorer hade tydlig koppling till det mångkulturella klimatet på arbetsplatsen, vilket innebar både fördelar och potentiella utmaningar.

 • 205.
  Stikvoort, Britt
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Juslin, Peter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology.
  Bartusch, Cajsa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Industrial Engineering & Management.
  Good things come in small packages: is there a common set of motivators for energy behaviour?2017In: Energy Efficiency, ISSN 1570-646X, E-ISSN 1570-6478Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Household energy consumption can be curbed by individuals’ energy saving, yet despite many efforts, our energy consumption is not lowering. This study investigated the role of a common set of behavioural determinants for households’ intention to perform four energy-related behaviours: investing in PV cells, turning off apparatus on standby mode, showering less, and replacing old home appliances with new energy-efficient ones. Behavioural determinants—energy awareness, general energy knowledge, attitudes, subjective norms, perceived behavioural control, and moral norms—were assessed in a survey (N = 83) among Swedish residents. Energy awareness was moderately correlated with energy knowledge, but not with respondents’ intentions to perform the behaviours, except for replacing home appliances. Moral norms were judged by respondents as important motivators and were a strong predictor to behavioural intentions to perform all four behaviours. Attitudes likewise were assessed as important motivators and were important predictors to all behavioural intentions except investing in PV cells, which was instead predicted by perceived behavioural control. Respondents’ assessment of beliefs underlying attitudes also differed for investing in PV cells; namely, beliefs about economic benefits were lower. Moreover, respondents felt less morally responsible for investing in PV cells. Concluding, we found no evidence that intentions to engage in four energy-saving behaviours are mediated by general energy knowledge or energy awareness. Determinants to each behaviour differed, where—surprisingly—investment in PV cells stood out as less motivated both by economic incentives and moral concerns, although moral norms were shared motivators across all four behaviours. We discuss different possible interpretations of these findings.

 • 206.
  Stillesjö, Sebastian
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Den förväntansfulla och vetenskapliga agnostikern?: En diskursanalys om hur icke-religiösa talar om sin existens och religion2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 207.
  Stolt, Josefine
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Nistad, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Stressat vardagspussel i Sverige: - individens upplevda stress i relation till sociala förbindelser och ny individualism2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay addresses the issue of stress by income earners in Sweden 18-64 years old and any possible relationship to their social ties and the individualization 

  process. The data were collected through a questionnaire, sent out to about 185 working men and women. The results showed a relationship between fewer social ties in everyday life and perceived stress of the individual. The result also showed a relationship between higher degree of individualization and stress. Both of these correlations is confirmed by previous research on the concept of work-life and theory of the new individualism.

  One of the most interesting results the study showed was that there was none relationship with gender and perceived stress in the individual. The results contradicts previous studies and research which is interesting for future studies. 

 • 208.
  Storm, Johanna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Du Rietz, Caroline
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ”Vissa människor säger att fotboll är på liv och död. Jag kan försäkra er om att det är mycket större än så”: - En kvalitativ studie om fotbollssupportrar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats kommer att studera fotbollssupporterkulturen och fotbollssupportrarnas identitetsskapande. Syftet är att ta reda på hur supporterskapet ser ut, förvärvas och vilken betydelse det har för individen. Vilka följder har fotbollssupporterskapet i individernas vardag och hur uppfattas fotbollsvåldet ur supportrarnas perspektiv? De teorier vi har valt att använda oss av är Berger & Luckmanns kunskapssociologiska teorier, Goffman dramaturgiska modell samt diskurspsykologi. Vi har intervjuat nio män som alla är fotbollssupportrar. Sex av våra intervjupersoner har använt våld i samband med fotboll, medan övriga tre inte har det. Intervjufrågorna baserades på det diskurspsykologiska perspektivet och behandlade således hur supportrarna talar om sitt supporterskap och inte om deras bakgrund. När vi transkriberade vårt material fann vi några återkommande teman hos alla respondenter, vilka vi valt att använda som utgångspunkt när vi formade vår analys. De teman vi fann var: Supporteridentitet, socialisation, gemenskap, roller och våld. I analysen valde vi att kombinera det diskurspsykologiska perspektivet med våra symboliska interaktionistiska teorier. Vi kunde se att supporteridentiteten förmedlas och konstrueras via talet, samt att den går i arv. En viktig del i supporterskapet är att känna samhörighet till andra personer och det är en viktig del till att individerna väljer att vara en del av supporterkulturen. Varje individ väljer att spela en viss roll beroende på vilken gruppering inom supporterkulturen de vill tillhöra, där en sådan gruppering kan vara en firma. Våldet från firmor eller andra supportrar som väljer att slåss kan ses som ett nödvändigt ont och därför legitimeras det både av supportrar som slåss och supportrar som inte slåss.

 • 209.
  Sundberg, Ralph
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Peace and Conflict Research.
  Value Change and Stability in an ISAF Contingent2016In: Journal of personality, ISSN 0022-3506, E-ISSN 1467-6494, Vol. 84, no 1, p. 91-101Article in journal (Refereed)
 • 210.
  Sundblad, Filip
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Tomasson, Sarah
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Det är liksom här jag jobbar, men också här jag festar.: Om engagerade vid Uppsalas studentnationer2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har undersökt universitetsstudenter i Uppsala som engagerar sig vid studentnationer. Syftet har varit att ta reda på hur studenter som engagerar sig vid nationer ser på sitt egna och andras engagemang. Empirin har samlats in med hjälp av tio kvalitativa intervjuer, som sedan transkriberats och kodats. Gemenskap, driv och sällskaplighet är ord som återkommer i beskrivningar av nationsaktiva. Det som fick de flesta respondenter att börja engagera sig var att en vän eller bekant tog med dem till en nation, medan det som fått dem att stanna kvar är gemenskapen. Engagemanget vid nationerna ledde för respondenterna till nya kontakter och upplevelser, samt en känsla av att vara del av ett större sammanhang. De engagerade upplever att det varit svårt att hålla kontakten med icke-engagerade vänner, då engagemanget tar mycket av deras tid.

 • 211.
  Sundwall, Elsa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Jolby, Amanda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Allt för laget: Kårandans betydelse för kadetters identifikationsprocess i militära sammanhang2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I militär verksamhet brukar kåranda, det vill säga en nära gemenskap och delade normer, beskrivas som centralt för arbetet. Både positiva och negativa aspekter av kåranda diskuteras i olika sammanhang. Fokus ligger då på hur grupper påverkas av kåranda, till exempel genom att bli mer effektiva men också exkluderande. Mindre utforskat är dock hur individer i grupper som kännetecknas av kåranda berörs av denna. Därför undersöker denna studie vilken betydelse kåranda har för identifikationsprocessen i militära sammanhang. Genom kvalitativa intervjuer med tio kadetter har kårandans funktion undersökts. Studien visar att de extremförhållanden som soldatyrket innefattar förstärker kårandan, vilket skapar en miljö där den sociala identiteten i större utsträckning formas av den militära gruppen. Gruppen och relationerna mellan gruppmedlemmarna blir särskilt viktiga under dessa förhållanden och de vänskapliga relationer kårandan gynnar influerar den sociala identifikationen. Likheter inom den egna arbetsgruppen, regementet och vapenslaget betonas som ett resultat av kårandan, där den egna tillhörigheten framhävs medan skillnader till andra grupper betonas. Symboler, såsom uniformen, utbildningstecken och förbandstecken, tillskrivs egenskaper som bidrar till identifikation till det militära. Distinktionen mellan den egna gruppen och andra grupper betonas, vilket skapar tendenser till subkulturer där kårandan kan skilja sig åt även inom militära grupper. Detta bidrar till att kadetternas identifikationsprocess i större utsträckning influerades av kårandan inom dessa mindre grupperingarna än av den generella kårandan inom Försvarsmakten. 

 • 212.
  Sunnefors, Louise
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  På spaning efter upplevelsen av att ha sökt terapi för psykisk ohälsa: En kvalitativ intervjustudie2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 213.
  Svartheden, Joakim
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Militära Möten: Svenska officerares erfarenheter från utlandsuppdrag2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning: Syftet med denna studie har varit att ur ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv analysera och tolka situationer där svensk militär personal under utlandsuppdrag, för att lösa sina uppgifter kommit att interagera på ett sätt som inte direkt kan hänföras till något slags regler. Studien har skett genom textanalys av svenska officerares personliga berättelser. Analysen har inte skett med inriktning att finna prevalenser i fenomenen, utan att identifiera typexempel på problemsituationer och hantering av dem. Likafullt bär somliga typfall en allmängiltighetens prägel. Exempelvis är det tydligt att kulturkrockar inte uppträder endast i möten mellan utlandsstyrka och lokalbefolkning utan förekommer i betydande utsträckning både inom utlandsstyrkan som helhet, inom egna förband och gentemot aktörer i hemlandet. I denna studie förekommer exempel på hur detta bottnar i divergenser i definitioner av situationen mellan aktörer liksom i rolltagandet befattningshavare emellan. Bland regelbrott, oavsett om det rör sig om konstitutiva regler, regulativa regler eller direkt order, hittar vi motiv som att regeln är kontraproduktiv, utsätter egna förband för fara, inte är möjlig att omsätta eller inte avgjort är tillämpbar. Brott mot konstitutiva regler som lösning på problemsituationer visar gärna inslag av analogiskt tänkande, ett lösande av en problemsituation genom att lyfta in ett resonemang eller beteende från mindre problematiska situationer. Det förefaller också som om problemsituationer under utlandsuppdrag inbjuder till ett kreativt agerande och att den svenska ledningsfilosofin ger utrymme för det. Uraktlåtenhet att handla, trots noggranna över-väganden förekommer här dels när uppgiften att skydda lokalbefolkningen kräver ett ingri-pande mot allierade förband, dels när informanten varit osäker på intentionen hos motparten och hellre valt att fria än att fälla. Rutinsituationen har också visat sig vara en potentiell problemsituation, då utdragna perioder av rutintjänst kan verka demoraliserande på förbandet.

 • 214.
  Swing, Ellinore
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Egenföretagares rekryteringsprocess: En kvalitativ studie om hur småföretagare går tillväga när de ska anställa personal2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag kan arbetsgivaren vraka och välja bland arbetssökande och när de flesta jobben inte annonseras utan fås genom kontakter. Stora företag använder sig av stora rekryteringar när de ska nyanställa personal och den här uppsatsen handlar om hur småföretagares rekryteringsprocess vid nyanställning ser ut och vilka faktorer det är i rekryteringsprocessen som leder till beslut. Goffmans dramaturgiska modell med fokus på intrycksstyrning används för att förklara den arbetssökandes beteende som sedan kan kopplas till rekryterarens reaktioner vilka leder till beslut. I uppsatsen presenteras även hur litteraturen ser ut om hur en rekryterare bör gå tillväga när hen ska nyanställa personal. En kvalitativ insamlingsmetod genom intervjuer har använts för att undersöka småföretagares subjektiva uppfattningar och agerande när de rekryterar. Resultatet visar att småföretagare när de ska nyrekrytera ofta använder sig av sökmetoder som inte når allmänheten. De görs bland annat hos kontakter, internrekrytering, headhunting, spontanansökningar eller genom referenser. De starkaste faktorerna som leder till beslut är magkänslan som används för att analyser den arbetssökandes ärlighet och visar därmed förutsättningarna för att kunna utföra arbetet. Den absolut viktigaste faktorn för beslutstagande var goda referenser som kunde förmedla en bra bild av den arbetssökande. 

 • 215.
  Syrag, Fathiya
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Nånting är ju fel på oss": En kvalitativ studie om identitetsprocessen hos institutionsplacerade ungdomar2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 216.
  Söderholm, Sarah
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ”Jag är militär”: En undersökande studie i hur rollskiftet sker mellan yrkesroll och civil med utgångspunkt i uniformen för Försvarsmaktens soldater.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  ”I AM a Soldier” is an analytical examination of the shifting roles enacted by soldiers in the Swedish Armed Forces as a direct result of specific changes caused by the uniform itself. The Swedish Armed Forces is an organization providing a unique workday for its employees, displaying a strong contrast to those employed in civilian professions. Everyday life in the working environment is also markedly different due to the particular dress code: military uniforms. 

   

  This study is conducted on the basis that the uniform is a part of the shift that happens between different roles. Qualitative interviews were conducted on six subjects, from the lowest-ranking soldiers to squadron leaders. The central questions were; How do you observe the shift that happens when you go to/leave work? How do you experience this shift, and is there a conflict when it happens? The ideas employed come from Erving Goffman’s dramaturgical theory of the theatre. The results demonstrate that the reflection of the shift in roles is varied, and that there is an interesting change when the shift in roles takes place.

 • 217.
  Taube, Jesper
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Samhällets biografi: Om användbarheten av nekrologer i sociologisk/socialpsykologisk forskning2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 218.
  Thomas, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Who cares about the Nag Factor?2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 219.
  Thor, Emil
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  "Det blev ju människa av mig också": Om ungdomars upplevelser av salutogenetisk resocialisering genom coaching och yrkesparktik i psykosocial öppenvård2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 220.
  Thorslund, Rebecka
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Anorexia Nervosa - en fast identitet i en flytande modernitet?: En kvalitativ undersökning av individer som utvecklat anorexia2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to analyze how individuals experience their eating disorder, the focus being if anorexia may be perceived as a secure safe zone in the new modern world. The aim is to examine if individuals affected with anorexia nervosa understand the disorder as a solution to the modern worlds changes and the new individual freedom that it entails. This will be analyzed with the help of terms in Erich Fromms theories about escape mechanisms and Catarina Kinnvalls theories about the modern worlds ontological insecurity.

  The study is based on data collected from four informants of different ages and gender. The interviews were conducted through email and informants were chosen based on a strategic selection and snowball sampling. For the analysis of the empirical material Fromms escape mechanisms (authoritarianism, destructiveness and automaton conformity) and Kinnvalls theories of identity in the modern world have been used.

  The results of the analysis show that the eating disorder has a great significance for the individual construction and maintenance of identity and that the eating disorder becomes a safe zone to retreat to in a world of performance anxiety. To escape the anxiety that arises when individuals are faced with unmanageable choices he/she develops anorexia in an attempt to regain a sense of control and security.

 • 221.
  Thörnblad, Ola
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Den prekära identiteten: En diskurspsykologisk studie om konstruktioner av prekariatet2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien undersöker med hjälp av diskurspsykologiska verktyg hur samspelet mellan klass, respektabilitet och känslor konstrueras i ett diskursivt sammanhang. Det diskursiva sammanhanget behandlar kategorin prekariatet. Mot bakgrund av Guy Standings teori om prekariatet som en klass i vardande tillsammans med ett nyanserat och kulturellt förhållningssätt till klass undersöks hur prekariatets medlemmar konstruerar klass och sina identiteter genom rättfärdigande presentationer av anständighet och känslor. Genom att konceptualisera klass som något som konstrueras i diskursiva sammanhang så argumenterar jag för att det diskurspsykologiska angreppssättet kan bidra till nya insikter för att nå en djupare förståelse av social klass i allmänhet och prekariatet och dess medlemmar i synnerhet. Resultatet av analysen visar att konstruktioner av den prekära identiteten och livsstilen i prekariatet kännetecknas genom uttalanden om otrygga anställningsvillkor och otrygga livsbetingelser.

 • 222.
  Tibblin, Annika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Den administrativa chefens roll som förmedlare och medlare vid ett svenskt universitet: En kvalitativ studie om faktorer och aktörer som påverkar styrningen av organisationen2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Administration är något alla ägnar tid åt både till vardags och i arbetet. Denna studie behandlar administrationen inom arbetslivet vid ett svenskt universitet. Debattartiklar och forskning visar på en spricka mellan kärnverksamheten och administrationen i diskussionen om universitetens uppdrag, roll och styrning. Administrationen ses som antitesen till akademin, men vad är administration och vad är dess funktion i styrningen? Syftet med studien är att undersöka hur administrativa chefer ser på sin roll i verksamheten och om administrationen fått en mer framträdande roll i styrningen. Studien tillämpar både det teoretiska och metodologiska förhållningssättet i Bruno Latours aktör-nätverksansats. Studien baseras på fem semistrukturerade intervjuer med administrativa chefer situerade på institutioner vid ett svenskt universitet. Resultatet visar hur institutionerna drivs som företag, de är producerande verksamheter som i hög grad finansieras av externa bidrag. Dessa finansiella aktörer ställer krav varpå styrningen inte bara återfinns inom universitetet utan också utanför. De administrativa cheferna rör sig i gränslandet mellan institutionen och det omgivande samhället men också mellan akademin och den centralt styrande förvaltningen och det är här deras roll som ”förmedlare” och ”medlare” blir tydlig. Genom att de översätter och anpassar handlingar och processer till mottagaren knyts aktörerna samman. Funktionen och rollen som ”support staff” gentemot kärnverksamheten är klart uttalad, däremot är de ytterst beslutsfattande i sin roll. Studien visar på fyra faktorer som inneburit att administrationen fått en mer framträdande roll och därmed en större påverkan på styrningen. Dessa faktorer är decentralisering, samhällsutveckling, teknisk utveckling och specialisering. Reformerna som legat till grund för organisationsförändringarna har medfört ett större ansvarsområde och utvecklingen mot ett granskning- och administrationssamhälle där regelverk, reviderbarhet och kontroll fått en allt större betydelse har inneburit ett ökat inflytande över verksamheten. Den tekniska utvecklingen skapar nya möjligheter och en ökad kapacitet. All denna utveckling har inneburit att nya administrativa specialistroller har skapats.

 • 223.
  Tibell, Anette
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hammarström, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Att lämna en bubbla: Identitetsprocesser hos unga avhoppare från frikyrkliga samfund2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att utveckla en socialpsykologisk förståelse för vad det innebär för individer att som uppvuxna i frikyrklig miljö i Sverige höra till en minoritet och vad ett avståndstagande från denna minoritet innebär i termer av identitetsprocesser. Studien genomfördes med kvalitativ metod och tio semistrukturerade intervjuer med avhoppare från ett frikyrkligt samfund. För att undersöka fenomenet har vi valt att använda analysmetoden Interpretative Phenomenological Analysis, vilken har väglett och präglat metodologiska överväganden och analys. Den teoretiska referensramen vilar på en socialkonstruktionistisk grund med teorier om socialisation, identitet och avvikande. Informanterna beskriver en relativt sluten uppväxtmiljö med en religiös världsåskådning och tydliga gränsdragningar mellan rätt och fel. I tonåren kom de i större utsträckning i kontakt med den sekulariserade omgivningen utanför och började ifrågasätta församlingens regler och värderingar. Därefter följde år av motstridiga tankar som sedan ledde fram till ett avhopp från frikyrkan. Av analysen kan vi dra slutsatsen att individer som växer upp i en frikyrklig miljö genomgår en socialisation som till viss del avviker från vad som betraktas som normen i samhället. De individer som väljer att lämna frikyrkan går genom förändringar i termer av identifieringsprocesser.

 • 224.
  Tornstam, Lars
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The Theory of Gerotranscendence2012In: Leisure and Aging: Theory and Practice / [ed] Hether J. Gibson & Jerome F. Singleton, Leeds: Human Kinetics , 2012, 1, p. 47-47Chapter in book (Refereed)
 • 225.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  A Theoretical Introduction on Family and Migration2013Conference paper (Refereed)
 • 226.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  A Theory of Change from Marriage to Other Social Institutions2010Conference paper (Other academic)
 • 227.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  A Theory of Social Attraction2012In: The Present and Future of Symbolic Interaction / [ed] Andrea Salvini, Joseph A. Kotarba & Bryce Merrill, Pisa University: Collana Sociologia , 2012, p. 91-100Chapter in book (Refereed)
 • 228.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  A Theory of Social attraction: And Lack of It2012In: New Family Forms following Divorce, 2012Conference paper (Refereed)
 • 229.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Att skriva uppsats med akribi2002 (ed. 2)Book (Other academic)
 • 230.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Concepts of social networks and families1998In: Multicultural diversity and families / [ed] Susan C. Ziehl, Grahamstown: South African University , 1998Chapter in book (Refereed)
 • 231.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Culture, socialization and literature2007Conference paper (Other academic)
 • 232.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Eilert Sundt as A Symbolic Interactionist2012Conference paper (Refereed)
 • 233.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Enkätboken2012 (ed. 4)Book (Other academic)
 • 234.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Familj och familjebildning i Sverige1995In: Socialmedicinsk Tidskrift, ISSN 0037-833X, no 72Article in journal (Other academic)
 • 235.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Family as a set of dyads1999In: Marriage and Family Review, ISSN 0149-4929, E-ISSN 1540-9635, Vol. 28, no 3-4, p. 79-91Article in journal (Refereed)
 • 236.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Family structure and relationships: The dyadic approach1996In: Journal of Comparative Family Studies, ISSN 0047-2328, E-ISSN 1929-9850, Vol. 27, no 2, p. 395-408Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Many attempts have been made at defining family and most have been successful. By successful I mean here that the definitions have been accepted by an important number of followers. But. the definitions have all been seriously questioned by others and ha

 • 237.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Family studies in Sweden1996In: Marriage and Family Review, ISSN 0149-4929, E-ISSN 1540-9635, Vol. 23, no 3-4, p. 723-743Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on family in Sweden has recently focused on developing the concept of family. Trost has suggested the utility of conceptualizing family as a set of dyads, thus allowing for many families within a family. Qualitative methods have been used to exam

 • 238.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences.
  Fertility and Fooreigners in Sweden2006In: Family on the Crossroads, Riga: Riga University , 2006Chapter in book (Other academic)
 • 239.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Grandmother and Grandson2010In: Skeletons in the Closet: A Sociological Analysis of Family Conflicts, Toronto: Wilfried Laurier Univ Press , 2010, p. 51-64Chapter in book (Other academic)
 • 240.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  LAT Relationships2012Conference paper (Refereed)
 • 241.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  LAT Relationships Now and in the Future1998In: The family : contemporary perspectives and challenges: festschrift in honor of Wilfried Dumon / [ed] W. A. Dumon, Matthijs Koen & Ann Van den Troost, Leuven: Leuven University Press , 1998Chapter in book (Refereed)
 • 242.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Marriage, Cohabitation and LAT Relationships2013Conference paper (Refereed)
 • 243.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Marriage, Cohabitation and LAT relationships2003In: Intams review, ISSN 1783-1474, Vol. 9, no 1, p. 95-96Article in journal (Refereed)
 • 244.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Special Issue: Journal of Comparative Family Studies2002Collection (editor) (Other academic)
 • 245.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Step-family variations1997In: Marriage and Family Review, ISSN 0149-4929, E-ISSN 1540-9635, Vol. 26, no 1-2, p. 71-84Article in journal (Refereed)
 • 246.
  Trost, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Symbolic Interactionism in Sweden2013Conference paper (Refereed)
 • 247.
  Trost, Jan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Levin, Irene
  Att förstå vardagen: med ett symbolisk interaktionistiskt perspektiv2010 (ed. 4)Book (Other academic)
 • 248.
  Trost, Jan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Levin, Irene
  Living Apart Together1999In: Community, Work and Family, ISSN 1366-8803, E-ISSN 1469-3615, no 2, p. 279-294Article in journal (Refereed)
 • 249.
  Trost, Jan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences.
  Tiit, Ene-Margitt
  Tartu University.
  Trapenciere, Ilze
  Riga University.
  Family on the Crossroads2006Book (Other academic)
 • 250.
  Vaarala, Marco
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Pettersson, Matilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Gotta catch them all: En kvalitativ studie om sociala aspekter av Pokémon Go2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Mobilapplikationen Pokémon Go lanserades sommaren 2016 och fick snabbt global spridning. Tidigare forskning om Pokémon Go visar att spelet har ett positivt inflytande både på fysisk och psykisk hälsa, genom att spelare rör på sig mer och att människor med social ångest tar sig ut. Det finns en lucka i den tidigare forskningen gällande den sociala aspekten och syftet med denna uppsats har därför varit att undersöka i vilken mån Pokémon Go bidrar till interaktion mellan spelare från ett socialpsykologiskt perspektiv. Vi var även intresserade av att ta reda på vilka andra aspekter av spelet som har betydelse, det vill säga vad som motiverar spelare att spela samt vilken mening Pokémon Go har för dem. Uppsatsen grundar sig på nio kvalitativa intervjuer och en deltagande observation. Vi har kodat materialet med kopplingar till teorier inom symbolisk interaktionism och analysen har grundat sig på Goffmans sociala ordning, Simmels socialitet, Meads lek och spel samt Blumers teoretisering av meningsskapande. Resultatet visar att interaktionen via Pokémon Go är en väsentlig del av spelet, då spelare emellan kan känna gemenskap och samarbete, men även att Pokémon Go blivit en alternativ umgängesform. Det tycks även finnas olika aspekter i och med Pokémon Go som motiverar spelare att spela, allt från träning till tävling. Således har även Pokémon Go olika mening för våra informanter baserat på deras orsaker till att spela.

23456 201 - 250 of 272
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf