uu.seUppsala universitets publikasjoner
Endre søk
Begrens søket
2345678 201 - 250 of 2121
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 201.
  Bernström, Ingrid
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Eriksson, Sofie
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Kan musik dämpa oro i samband med anestesi och operation?2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 202.
  Bexhorn, Hanna
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Furegård, Lovisa
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Vilka former av stöd främjar den psykiska hälsan hos kvinnor med bröstcancer: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Today breast cancer is most common form of cancer related diseases among women. It has been shown that the disease may result in mental suffering. 

  Aim: To review what kind of psychological support for mental illness that women with breast cancer experience most effective.

  Method: This study was made as a descriptive study. To answer the issues of this study 15 original articles was used. To find relevant articles the authors used the two databases CINAHL and PubMed.

  Results: All studies that examined different kinds of relaxation methods showed significant positive effect on the variables anxiety, distress and depression. Out of the three articles that concerned physical training there was one that found significant improvements in the categories anxiety and depression. The study that investigated massage as a method to promote psychological wellbeing showed an improvement in quality of life and relaxation. Four studies viewed the effect of Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Of those three showed that CBT did have a positive effect on psychological wellbeing. Four studies tested whether support groups had effect on psychological health. One of the studies demonstrated that this kind of intervention could lower the amount of suppressed feelings. None of the studies that examined educational interventions showed any significant effects. Finally, two studies presented study results of phone counseling. One of these studies showed that it had a short-term effect on mood, but this effect diminished in a later follow-up.

  Conclusions: There was no clear answer how to encourage psychological wellbeing among patients with breast cancer. Despite that the result showed that certain interventions had some effect and thus these interventions should further be investigated.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 203.
  Billstedt, Filip
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Henricson, Tobias
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Utvärdering av ett prehospitalt beslutstöd för infektionspatienter2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund: Historiskt sett har rutinen inom ambulanssjukvård varit att transportera patienter till närmaste akutmottagning. Forskning har dock visat att detta förfarande inte alltid har varit det mest gynnsamma för patienten. Att triagera patientgrupper med specifika symtom till en lämplig vårdnivå har bidragit till att öka patienters överlevnad och livskvalité. För att på ett patientsäkert sätt kunna triagera patienter till rätt vårdnivå behövs beslutstöd. Prehospitala beslutstöd för infektionspatienter med specifika symtom har aldrig tidigare utvärderats.

  Syfte: Syftet med studien var att utvärdera följsamhet till ett prehospitalt beslutsstöd för infektionspatienter med specifika symtom samt om ambulanspersonal kunde triagera patienter till rätt vårdnivå utifrån vissa fastställda kriterier. I studien undersöktes även skillnader mellan sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare vid följsamhet till beslutsverktyget och triagering.

  Metod: En kvantitativ deskriptiv studie med jämförande design där 260 stycken studieprotokoll analyserades. Yrkeskategorierna jämfördes utifrån följsamhet och triagering med hjälp av Chi square test.

   

  Resultat: Av studieprotokollen hade 91 % (n=237) följsamhet till beslutsstödet och 79 % (n=206) triagerades till rätt vårdnivå enligt beslutstödets kriterier. Vid jämförelse mellan sjuksköterskor och ambulanssjukvårdare fanns det ingen signifikant skillnad vid varken följsamhet av beslutstödet eller vid triagering av patient. Sepsis var det sjukdomstillstånd där ambulanspersonal hade högst följsamhet till beslutstödet.

  Slutsats: Ambulanspersonal har en hög följsamhet till det framtagna beslutstödet för infektionspatienter och kan triagera patienter till rätt vårdnivå. Att triagera patienter till olika vårdnivåer är dock ett relativt nytt forskningsområde och fler studier behövs inom området för att studera patient-, resurs- och samhällsnyttan.

 • 204.
  Biskop, Emilia
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Boström, Ellinor
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Skillnader i skattning av arbetsrelaterad stress mellan fysiskt aktiva och fysiskt inaktiva sjuksköterskor- En pilotstudie2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stress påverkar hälsan negativt. Påfrestningar i arbetslivet leder till arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskor har många faktorer i sitt arbete som leder till arbetsrelaterad stress. Detta leder inte endast till negativa konsekvenser för sjuksköterskan utan kan även påverka patienten negativt. Fysisk aktivitet har i tidigare studier visat sig kunna leda till minskad stress i det dagliga livet. Studier tyder även på att fysisk aktivitet skulle kunna minska den arbetsrelaterade stressen.

  Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka om en fysiskt aktiv livsstil jämfört med en fysiskt inaktiv livsstil ger skillnader i sjuksköterskors skattning av arbetsrelaterad stress.

  Metodbeskrivning: 17 sjuksköterskor utrustades med accelerometrar under ett dygn för att mäta deras nivå av fysisk aktivitet. Samtidigt fick de besvara frågeformulär om fysisk aktivitet samt om arbetsrelaterad stress. Svaren undersöktes mellan de två grupperna för att finna eventuella skillnader.

  Huvudresultat: Inga signifikanta skillnader kunde ses i skatting av arbetsrelaterad stress mellan de två grupperna. Den fysiskt aktiva gruppen sjuksköterskor upplevde att en ökad arbetsbelastning och konflikter på arbetsplatsen var stressande. Gruppen fysiskt inaktiva sjuksköterskor upplevde främst att en ökad arbetsbelastning samt att inte veta vem som fattar beslut som berör arbetsplatsen som stressande, dock var skillnaderna inte signifikanta.

  Slutsats: Inga signifikanta skillnader kunde ses mellan de två grupperna. Då denna studie hade ett flertal svagheter kan inte för stora slutsatser dras utifrån studiens resultat. Ämnet fysisk aktivitets påverkan på arbetsrelaterad stress fortsätter därför att vara ett intressant forskningsämne.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 205.
  Biärsjö, Elna
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Löfgren, Matilda
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskeprogrammets påverkan på studenters rökvanor2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Abstrakt

  Bakgrund

  Studier har visat att studenter vid en medicinsk utbildning hade mer kunskap om rökningens effekter jämfört med studenter vid en icke-medicinsk utbildning. Lägre kunskap har visat sig öka risken för att vara rökare. Rökande sjuksköterskestudenter motiverade inte sina patienter till minskad cigarettkonsumtion i samma utsträckning som icke-rökande sjuksköterskestudenter.

  Syfte

  Att undersöka skillnader mellan sjuksköterskestudenter och ekonomistudenter gällande cigarettkonsumtion. Arbetets syfte var även att undersöka huruvida en medicinsk utbildning respektive närståendes rökvanor hade betydelse för studenternas cigarettkonsumtion. Vidare undersöktes rökares och icke-rökares åsikter angående vårdens rätt att påverka patienters rökvanor.

  Metod

  Tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Enkäter delades ut till totalt 123 studenter, 48 sjuksköterskestudenter och 75 ekonomistudenter. Enkätutdelningen skedde under två föreläsningar, en vid respektive utbildning. 

  Resultat

  Ingen signifikant skillnad kunde ses mellan de två studentgrupperna gällande om och hur ofta studenterna rökte. Däremot kunde en signifikant skillnad ses mellan studentgrupperna då sjuksköterskestudenterna i större utsträckning hade slutat röka (p=.013). Även närståendes rökvanor hade en signifikant påverkan på studenternas rökvanor, då fler rökande vänner minskade risken för att vara rökare (r= -.339, p=.000). Majoriteten av studenterna var positiva till att vården skulle motivera rökande patienter till minskad cigarettkonsumtion men inget signifikant samband mellan utbildning och åsikt kunde påvisas.

  Slutsats

  Det begränsade antalet rökare i studien försvårade möjligheten att se signifikanta samband och skillnader mellan de två grupperna. Det är därmed av betydande vikt att genomföra framtida studier där orsakerna till rökstopp hos sjuksköterskestudenter fastslås. Resultaten av dessa studier kan eventuellt användas i formandet av sjuksköterskeutbildningen för att minimera antalet rökande sjuksköterskorna.

  Fulltekst (pdf)
  Sjuksköterskeprogrammets påverkan på studenters rökvanor
 • 206.
  Biörklund, Carl
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Ljungberg, Ann
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Pre- och postoperativ smärtskattning och smärtlindring av nyfödda barn på en neonatalintensivvårdsavdelning2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning Syfte: Att beskriva smärtskattning och smärtlindring före och efter omfattande buk- och thoraxkirurgi på barn vårdade på en neonatal intensivvårdsavdelning. Metod: Retrospektiv kvantitativ journalgranskning. Totalt granskades 35 journaler utifrån en journalgranskningsmall. 35 barn inkluderades i gestationsålder 23+1-40+3. Resultat: Majoriteten av barnen smärtskattades postoperativt med smärtskattningsinstrumentet N-PASS. Totalt utfördes 1987 av 2556 (78 %) ordinerade smärtskattningar. Det tog Md 60 minuter innan första smärtskattningen dokumenterades. Den vanligaste formen av smärtlindring var Morfin och Paracetamol, i kombination eller var för sig. Det återfanns ingen statistiskt signifikant skillnad gällande smärtskattning beroende på gestationsålder. Slutsats: Resultatet visade att majoriteten av barnen smärtskattades postoperativt. Dock saknades ordination att barnen skulle smärtskattas och flera blev enligt N-PASS felaktigt smärtskattade. Den studerade avdelningens och sjukhusets riktlinjer angående smärta och smärtskattning följdes inte.

  Nyckelord: neonatal intensivvård, postoperativ smärta, smärtskattning, smärtlindring.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 207.
  Bjelvenmark, Alida
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Ludvigsson, Anna
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  VACCINERA (FL)ERA BARN?: En studie om vaccinationsfarhågor och vårderfarenheter beskrivna i det offentliga nätbaserade rummet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Föräldrar som står inför valet att vaccinera sina barn är inte alla gånger eniga om vaccinets för- och nackdelar. Information om vaccinen cirkulerar på internet och via sociala medier. För läsaren blir det en utmaning att veta vilken given information som är trovärdig. Mötet med vården blir därmed en central punkt där föräldrar kan söka vägledning och få sina farhågor bemötta.

  Syfte: Syftet med studien är att belysa vilka diskussioner som förs på offentliga forum och Facebookgrupper som kan ligga till grund för tveksamhet eller avståndstagande till det svenska barnvaccinationsprogrammet samt hur mötet med vården beskrivs av föräldrar som avböjer att vaccinera sina barn.

  Metod: Kvalitativ metod med beskrivande design har använts. Inlägg från en offentlig Facebookgrupp samt sex diskussionstrådar från forumet Familjeliv.se sammanställdes och analyserades med systematisk textkondensering.

  Resultat: Resultatet påvisar olika komplexa motargument och farhågor om vaccin som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. Farhågorna rör biverkningar, vaccinets innehåll och tidpunkten för vaccinering. Vissa upplevde vaccinationen som onödig då det idag finns tillgång till modern sjukvård, hygien och sanitet samt att vaccinet ändå inte ger ett hundraprocentigt skydd. Bristen på tillit för myndigheter och läkemedelsföretag var ytterligare en faktor som visade sig ligga till grund för skepticismen kring vaccin. I mötet med vården beskriver människor känslor av uppgivenhet och undergivenhet. Vikten av att diskutera inför ett beslut kring vaccination utan dispyter poängteras, vilket enligt resultatet är något som inte alltid sker.

  Slutsats: Ett ökat förtroende för vården måste skapas genom tydligare riktlinjer för kommunikation kring vaccination samt tillgänglighet till information som besvarar människors farhågor.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 208.
  Bjerke, Jeanette
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Att dö med trycksår2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Trycksår är en lokal skada av huden. Skadan ligger ovanför ett benutskott och orsakas av tryck eller en kombination av tryck skjuvning eller friktion. Smärta från trycksåret är ett vanligt förekommande problem som påverkar livskvaliteten negativt.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka förekomsten av trycksår i livets slutskede samt att se om personer med smärta och trycksår är smärtskattade med VAS/NRS. Syftet var även att se om det fanns något samband mellan trycksår och smärta.

  Metod: Metoden som använts var en retrospektiv deskriptiv undersökning med kvantitativ ansats. Insamling av data skedde via frågor tagna ur dödsfallsenkäten. Uppgifterna togs ur Svenska palliativregistret samt via journalgranskning.

  Resultat: Förekomsten av trycksår under 2008-2010 var mellan 29 - 33 %. Under perioden dog 95 (30 %) personer med trycksår, 83 % av dessa trycksår var kategori 1 eller 2 sår. Av de som avled med trycksår upplevde 78 % smärta sista veckan i livet, 59 % hade smärtskattats med VAS/NRS där det visade sig att 69 % skattade över 3 på VAS/NRS skalan. Medianen på VAS/NRS var 6. Inget signifikant samband mellan trycksår och smärta påvisades.

  Slutsats: Personal som vårdar personer i livets slutskede bör ha en god kunskap om hur, var­för och när trycksår uppkommer mot slutet av livet och även ha ökad kunskap om kroppens smärtmekanismer samt vilken symtomlindring som fungerar.

  Nyckelord: god död, palliativvård, cancer, Svenska palliativregistret.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 209.
  Bjorkman, Annica
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning. Univ Gavle, Fac Hlth & Occupat Studies, Gavle, Sweden.
  Andersson, Kajsa
  Univ Gavle, Fac Hlth & Occupat Studies, Gavle, Sweden.
  Bergström, Jenny
  Univ Gavle, Fac Hlth & Occupat Studies, Gavle, Sweden.
  Salzmann-Erikson, Martin
  Univ Gavle, Fac Hlth & Occupat Studies, Gavle, Sweden.
  Increased Mental Illness and the Challenges This Brings for District Nurses in Primary Care Settings2018Inngår i: Issues in Mental Health Nursing, ISSN 0161-2840, E-ISSN 1096-4673, Vol. 39, nr 12, s. 1023-1030Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Patients with mental illness generally make their initial healthcare contact via a registered nurse. Although studies show that encountering and providing care to care-seekers with mental illness might be a challenge, little research exists regarding Primary Care Nurses' (PCN) view of the challenges they face. The aim of this study was to qualitatively explore PCNs' reflections on encountering care-seekers with mental illness in primary healthcare settings. The results consist of three themes: constantly experiencing patients falling through the cracks, being restricted by lack of knowledge and resources, and establishing a trustful relationship to overcome taboo, shame, and guilt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 210.
  Bjorkman, Annica
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning. Caring Sci Univ Gavle, Fac Hlth & Occupat Studies, Gavle, Sweden.
  Engström, Maria
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Caring Sci Univ Gavle, Fac Hlth & Occupat Studies, Gavle, Sweden; Lishui Univ, Med & Hlth Coll, Nursing Dept, Lishui, Peoples R China.
  Olsson, Annakarin
  Caring Sci Univ Gavle, Fac Hlth & Occupat Studies, Gavle, Sweden.
  Wahlberg, Anna Carin
  Karolinska Inst, Dept Neurobiol Care Sci & Soc, Stockholm, Sweden.
  Identified obstacles and prerequisites in telenurses' work environment: a modified Delphi study2017Inngår i: BMC Health Services Research, ISSN 1472-6963, E-ISSN 1472-6963, Vol. 17, nr 1, artikkel-id 357Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Telenursing is an expanding part of healthcare, staffed with registered nurses whose work environment is typical of a call centre. Work-related stress has been shown to be a major problem in nurses' work environments and of importance to the outcome of care, patient safety, nurse job satisfaction and burnout. Today, however, we have a limited understanding of and knowledge about the work environment for telenurses. The aim of the present study is to explore and reach consensus on perceived important obstacles and prerequisites in telenurses' work environment.

  METHODS: A modified Delphi design, using qualitative as well as quantitative data sequentially through three phases, was taken. Data were initially collected via semi-structured interviews (Phase I) and later using a web survey (Phase II-III) between March 2015 and March 2016.

  RESULTS: The findings present a consensus view of telenurses' experiences of important obstacles and prerequisites in their work environment. Central to the findings are the aspects of telenurses having a demanding work, cognitive fatigue and having no opportunity for recovery during the work shift was ranked as important obstacles. Highly ranked prerequisites for managing were being able to focus on one caller at a time, working in a calm and pleasant environment and having technical support 24/7.

  CONCLUSIONS: Managers need to enable telenurses to experience control in their work, provided with possibilities to control their work and to recover during work; shortening work time could improve their work environment. Limited possibilities to perform work might contribute to feelings of stress and inability to perform work.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 211.
  Bjurbo, Charlotte
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Eriksson, Ulrika
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Identifiering av patienter med stort omvårdnadsbehov på akutmottagning.: Screening med verkyget FRESH.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Background: Studies show that there is a need to identify frail older patients with increased need for care in the emergency department, to evaluate and give the patient correct care in time. Patients who visit healthcare settings, are getting older and are often sicker. Research also shows that elderly people are not always prioritized but often have to wait a longer time for care, that could challenge patient safety and patient wellbeing.

  Aim: The aim of this study was to describe patients identified with the screening instrument FRESH at an emergency department and to explore if the screening instrument can be used in the clinical work from a nurse perspective.

  Method: A prospective, quantitative and descriptive cross-sectional study of 40 included patients has been conducted. The patients that were included in the study were over 65 years and were admitted at the medicine clinic at an emergency department weekdays at 07.00 to 16.00. The patients who were included responded to four questions according to the FRESH screening tool. A record review of each included patient was performed. After each screening, the nurse (n=17) responded to a questionnaire about if the screening tool was useful from a nurse perspective.

  Results: The results show that the patients identified as fragile according to the tool FRESH, were older patients who arrived to the hospital with ambulance. The fragile patients received a higher triage score and the most common chief complaint was chest pain. Twenty-four patients were classified as fragile and 12 were admitted to the ward. The nurses who evaluated the screening tool FRESH, perceived it as useful and the questions were relevant to ask.

  Conclusions: The screening tool is likely to be used to identify elderly and fragile patients on the arrival at the emergency department. As the number of patients included is limited, a larger and more comprehensive study is needed to strengthen the evidence. This is a sub study in a larger research project.

   

 • 212.
  Bjurling-Sjöberg, Petronella
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Malar Hosp, Dept Anesthesiol, S-63220 Eskilstuna, Sweden.
  Engström, Gabriella
  Malardalen Univ, Sch Hlth Care & Social Welf, Eskilstuna, Sweden; Florida Atlantic Univ, Christine E Lynn Coll Nursing, Boca Raton, FL 33431 USA.
  Lyckner, Sara
  Malar Hosp, Dept Anesthesiol, S-63220 Eskilstuna, Sweden.
  Rydlo, Cecilia
  Malardalen Univ, Sch Hlth Care & Social Welf, Eskilstuna, Sweden.
  Intensive care nurses' conceptions of a critical pathway in caring for aortic-surgery patients: a phenomenographic study2013Inngår i: Intensive & Critical Care Nursing, ISSN 0964-3397, E-ISSN 1532-4036, Vol. 29, nr 3, s. 166-173Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the present study was to identify and describe intensive care nurses' different conceptions of a critical pathway in caring for patients that have undergone aortic-surgery. Individual semi-structured interviews with eight specialist registered nurses at a Swedish intensive care unit were conducted and phenomenographically analysed. Three descriptive categories, with a total of five sub-categories, constituted the outcome-space of how the pathway was conceived of in caring: as a guide open to individual patients needs (clinical judgement governs caring and patient autonomy governs caring), as an instrument to promote patient safety (a source of knowledge, a planning tool and a reference standard) and as a source of support for professional confidence. In accordance with current literature, the nurses in the present study identified a number of advantages in applying the pathway in caring even if they were also conscious that the use of a pathway can give rise to unreflective standardisation. The nurses' conceptions indicate that the pathway prescribed for managing patients who have undergone aortic surgery is supportive and facilitates patient safety without jeopardising respect for the patient's individual care needs. This insight may be used to influence a thoughtful dialogue about the practice of pathways in intensive care.

  Fulltekst (pdf)
  Bjurling-Sjöberg,2013
 • 213.
  Björk Andersson, Ellinor
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Dranichnikova, Nadine
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Traumapatienters upplevelse av information inför hemgång: En kvalitativ intervjustudie2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Tidigare forskning visar att traumapatienter oftast känner sig oförberedda inför hemgång. Detta beror bland annat på bristande patientinformation vid utskrivningen. Tydlig och saklig information som ges till traumapatienter vid utskrivningen kan bidra till att traumapatienter känner sig trygga och mer förberedda inför hemgång.

  Syfte: Syftet med denna studie är att belysa vilken information traumapatienter upplever att de får inför hemgång, om de är tillfredsställda med den information som givits och om informationen kan förbättras.

  Metod: Sju deltagare som hade varit traumapatienter under år 2014-2015 på ett universitetssjukhus i Sverige rekryterades. Deltagarna var i varierande åldrar, kön och hade en varierad skadebild. Semistruktuerade telefonintervjuer utfördes efter kontakt med deltagare via brev och telefon. Insamlad data har analyserats via kvalitativ innehållsanalys.  

  Resultat: Resultatet av denna studie har visat att en del traumapatienter fått muntlig information om hjälpmedel, känslor och reaktioner som kan uppstå efter ett trauma, läkemedel som de får med sig vid utskrivningen, nedtrappningsschema för starka opioider, skadan de blivit utsatta för samt vidare uppföljning. Den information som deltagarna fick inför hemgång bidrog till att de kände sig införstådda, tillfredsställda och trygga. Deltagare uppgav att de fått otillräcklig information om aktivitet, hygien, infektionstecken, läkemedel och biverkningar, känslor och krisreaktioner, nedtrappningsschema för starka opioider, normalt läkmönster, skada, smärta, stöd - var kan man vända sig om man har frågor och vid eventuell försämring eller utebliven förbättring, sårvård, uppföljning och återbesök. Detta gjorde att deltagarna uttryckte besvikelse, missuppfattning, oro, ovisshet, osäkerhet och önskade mer information.

  Slutsats: Studiens resultat visar att vissa traumapatienter önskar mer och tydligare information vid utskrivning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 214.
  Björk, Ellinor
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Rudenholm Elow, Susanne
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Ungdomars upplevelse av Dexcom G5s följarfunktion: En intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Dexcom G5, a continues glucose monitoring system, includes a follower function that gives people the possibility to see other people's glucose levels in real time. During the adolescents the metabolic control often deteriorate, When the responsibility for the diabetes care is shared between the parent and the youth there is better possibility to achieve a good metabolic control (Olinder, Nyhlin och Smider 2011).

  Purpose: The purpose of this study is to investigate how adolescents perceive the follower function in Dexcom G5.

  Method: A qualitative interview method with inductive onset. Eleven adolescents have been interviewed using a question guide with semi structured questions. The material was analysed with content analysis by Graneheim and Lundman (2014). The theoretic framework  used is person centred  care (Ekman et al., 2011).

  Result: The conclusion from the analysis were one theme, three categories and eight subcategories. The theme is a means of adolescents to liberation using the follower function. The categories are use of technology, safety and liberation.

  The adolescents had a positive perception of the follower function and they felt safe, especially during the night and when there was a risk for hypoglycaemia. They felt that their parents was safer which led to fewer diabetes related conflicts and more liberation. The adolescents felt that it was easier to get help with the self-care. Some could feel some restrictions to their integrity and they could experience some stress by being responsible for their self-care. Most did not perceive the follower function as offensive to their integrity. They could understand that their parents used it with their welfare in mind.

  Conclusion: The follower function can be helpful when adolescents gradually take responsibility for their self-care. It is useful both in that it makes the adolescents feel safe, but it also provides a means for parents to let go. There are times when the adolescents may feel supervised and the follower function restrict their integrity. In such cases good communication is important. This is where the diabetes nurse has an important role to play.

   

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 215.
  Björk, Johanna
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Claesson, Ida
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Brister i kommunikation inom hälso- och sjukvården från avslutade ärenden hos patientnämnden.: Ur ett patient- och närståendeperspektiv2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Brister i kommunikation bidrar till 100,000 vårdskador per år inom den svenska hälso- och sjukvården. Sjuksköterskor informerar och kommunicerar dagligen med olika människor och vårdinstanser i sin profession. Då kommunikation och information är en central del i sjuksköterskans yrkesutövande vid omhändertagande av patienter och närstående, är det av vikt att belysa de brister som kan finnas.

  Syftet: Undersöka utifrån ett patient- och närståendeperspektiv vilka typer av anmälningar som inkom till patientnämnden inom hälso- och sjukvården gällande brister i kommunikation. Samt att visa vilka yrkeskategorier och vårddivisioner som får anmälningar angående de brister som kommunikationen kan utgöra.

  Metod: En empirisk kvantitativ studie med deskriptiv design har använts.

  Resultat: Resultatet visar att det finns brister i kommunikationen inom den svenska hälso- och sjukvården. Det som patienter upplever brister i kommunikationen är i bemötandet, brist på empati, att de inte blivit lyssnade till, dialog/delaktighet och informationsbrist. De yrkeskategorier som brister i kommunikation i denna studie var undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och övrig personal såsom receptionist, sekreterare, psykolog, verksamhet och ambulanssjukvårdare. Divisionerna neuro, kvinno- och barn, psykiatri, diagnostik-, akut-, anestesi- och teknik, kirurg- och onkolog samt medicin- och thoraxdivisionen har alla fått anmälningar om brister i kommunikation.

  Slutsats: Kommunikation är en stor och viktig del inom vården. Brister i kommunikation kan medföra allvarliga vårdskador och onödigt lidande för patienter och anhöriga. Det är viktigt att forskning fortsätter göras inom området 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 216.
  Björkegren, Frida
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Nilsson, Fanny
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Filtar som preventiv åtgärd mot iatrogen hypotermi: -En litteraturstudie2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Hypotermi, låg kroppstemperatur, i samband med operation är ett vanligt förekommande problem. För patienten medför hypotermi ett flertal fysiologiska konsekvenser, men kan även bidra till ett försämrat välbefinnande. För att förebygga hypotermi i samband med operation kan passiva och aktiva uppvärmningsmetoder vidtas.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka vilka aktiva och passiva filtar som förebyggde iatrogen hypotermi och medföljande shivering.

  Metod: Studien gjordes som en litteraturstudie efter sökningar i databaserna PubMed och Cinahl.  Elva randomiserade kontrollerade studier och en kvasiexperimentell studie inkluderades.

  Resultat: Forced air warming, FAW, var mer effektiv i att öka kärntemperaturen och bevara normotermi postoperativt. FAW var också den mest effektiva uppvärmningsmetod i att minska intensiteten av shivering. Litteraturstudien visar motstridiga resultat om vilken uppvärmningsmetod som var mest effektiv i det intraoperativa skedet. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan de olika uppvärmningsmetoderna i att minska incidensen av shivering.

  Slutsats: Att motverka iatrogen hypotermi är en väsentlig del för patientens välbefinnande. Forced air warming, FAW, var mer effektiv att förebygga hypotermi och minska intensiteten av shivering. Det fanns däremot ingen signifikant skillnad mellan de olika uppvärmningsmetoderna i det intraoperativa skedet eller i att minska incidensen av shivering. Dock är litteraturstudiens omfång begränsad och det krävs därför mer omfattande studier för att uppdatera kunskapsläget och ge patienten den mest lämpade vården. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 217.
  Björkenbeck, Tove
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Magnusson, Ida
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Föräldrars omvårdnad av sina spädbarn: - En validering av The Baby Care Questionnaire i en svensk kontext2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 218.
  Björklund, Angeliqa
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Liberg, Elin
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Patienters upplevelse av bemötande på akutmottagning: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

   

  Bakgrund: Akutmottagningar präglas av stressiga arbetsmiljöer och högt patientflöde. Personalen måste snabbt samla information om patientens tillstånd. Patienter kan uppleva skräck för att besöka en akutmottagning och kommunikationen är vårdens primära verktyg. Det är viktigt att vårdpersonalen förstår patientens upplevelse och oro vid besök på akutmottagning. Olika förhållningssätt kan påverka patientens upplevelse positivt eller negativt. Stort antal klagomål som inkommer till patientnämnden grundas på dåligt bemötande från sjukvårdspersonal.

  Syfte: Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse av bemötandet på akutmottagning.

  Metod: Litteraturstudie valdes som metod med både kvalitativa och kvantitativa originalartiklar som forskningsgrund. Forskning söktes på sökmotorerna Pubmed och Cinahl.

  Resultat: Efter sammanställning av resultat från tio originalartiklar framkom fyra kategorier: information och kunskap, oro och rädsla, psykologiska behovet samt första mötet. Vid första kontakten upplevde patienter att de var i centrum av uppmärksamhet, men som efter lång väntan kunde övergå i en känsla av övergivenhet. Patienter upplevde rädsla över att bli bortglömda i väntrummet. Vid information och svar på frågor kände patienter sig välkomna och bra bemötta. Patienter uppgav att läkare och sjuksköterskor kompletterar varandra i vårdarbetet vilket skapade förtroende och trygghet. Vid brist på information om sjukdom/skada och dess konsekvenser genererades känslor av missnöje. Patienter upplevde att sjukvården fokuserade på medicinska frågor och glömde bort det psykologiska behovet.

  Slutsats: Att få information under vårdbesöket anser patienter är mycket viktigt. Ett gott bemötande från vårdpersonal krävs för att patienter ska känna sig tillfredsställda under vårdtiden. Det är viktigt att se patienten i helhet som unik individ.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 219.
  Björklund, Linda
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Fredelund Pedersen, Johanna
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Vårdpersonals upplevelse av att ge råd till spädbarnsföräldrar angående barnets sömn: Introducering av informationsmaterial2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Aim: The aim of this study was to examine health professionals´ experiences of giving advice regarding sleep to parents of infants and to perform and evaluate an intervention in the form of introducing information about the sleep of infants.Method: The study was designed as an intervention study with a qualitative approach where data was collected from two focus groups in the form of interviews. The intervention consisted of the information material Sugen på sömn. There were five participants whom three of them participated in the second interview. The interviews were processed by content analysis.Results: Health professionals´ experience of giving advice on sleep was summarized in three themes. The experiences of giving advice in interaction with parents, health professional themselves experienced the power to influence the parents with the advice they gave, while the parents' previous experience and knowledge impacted on how the advice came into practice. The approach that the nursing staff has established is to promote skin to skin care and breastfeeding experienced in relationship with a child's perspective. The approach is in conflict with the advice in the way that infants should sleep. Health professionals describe experiences of counseling about sleep difficult to apply in practice. In the evaluation of the information material the experiences around the use of the material was perceived to facilitate situations where advice is given. The nursing staff also highlighted various factors on the process of introducing new material in the workplace.Conclusion: The nursing staff experienced practical difficulties surrounding of supporting parent-child-relationship and at the same time convey the advice that reduces the risk of SIDS. The information material Sugen på sömn can facilitate counseling situation, however, would more studies to be of value for evaluating the information material.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 220.
  Björklund, Yanina
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Wiström, Göran
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Bemötande i vården: Faktorer av betydelse för hur patienter uppfattar sjuksköterskans bemötande inom slutenvård2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 221.
  Björkman, Alexander
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Strömbert Grohs, Linn
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Vårdpersonalens erfarenheter av och uppfattningar om stödpersonens roll och betydelse för patienter inom psykiatrisk tvångsvård: En kvalitativ intervjustudie2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Stödpersoner är en utomstående resurs som är frikopplad vårdapparaten och kan tilldelas patienter som vårdas under psykiatrisk tvångsvård. Stödpersonens arbete syftar till att stötta patienten i en sårbar period i livet genom social interaktion och uppmuntran.

  Syfte: Att undersöka vårdpersonalens erfarenheter av och uppfattningar om stödpersonens roll och betydelse för patienter inom psykiatriskt tvångsvård.

  Metod: Deskriptiv design med en kvalitativ ansats. Som datainsamlingsmetod användes intervjuer med nio öppna frågor. Ett bekvämlighetsurval gjordes för att uppnå åtta informanter ur vårdpersonalen på en psykiatrisk avdelning. Som analysmetod användes innehållsanalys. Joyce Travelbees omvårdnadsteori användes som utgångspunkt.

  Resultat: Vårdpersonalen hade överlag, trots viss variation, god kunskap och erfarenhet av stödpersoner och deras roll. Stödpersonen uppfattades också ha en generellt positiv och stärkande roll för patienten.

  Slutsats: Vårdpersonalen visste att stödpersoner fanns men det rådde viss oklarhet i vad som ingick i deras arbetsuppgifter. Stödpersoner uppfattades dock ha en meningsfull roll i patientens välbefinnande. Den upplevda känslan var att stödpersonen kunde bidra med ett medmänskligt stöd i en utsatt situation och att det var av stor betydelse för patienten. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 222.
  Björkman, Annica
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning. Univ Gävle, Fac Hlth & Occupat Studies, Dept Hlth & Caring Sci, Gävle, Sweden.
  Salzmann-Erikson, Martin
  Univ Gävle, Fac Hlth & Occupat Studies, Dept Hlth & Caring Sci, Gävle, Sweden.
  Giving advice to callers with mental illness: adaptation among telenurses at Swedish Healthcare Direct2019Inngår i: International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, ISSN 1748-2623, E-ISSN 1748-2631, Vol. 14, nr 1, artikkel-id 1633174Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: Our aim was to describe Swedish Healthcare Direct (SHD) and its features as a complex system. Methods: Qualitative interviews were conducted with 20 SHD telenurses, covering their experiences and skills when encountering and advising callers with mental illness. Complexity science was used as an a priori theoretical framework to enhance understanding of the complex nature of telenursing. Results: SHD was described as a complex system as nurses were constantly interacting with other agents and agencies. During these interactions, dynamic processes were found between the agents in which the nurses adapted to every new situation. They were constantly aware of their impact on the care-seekers, and perceived their encounters with callers with psychiatric illness as "balancing on a thin line". SHD was also described as both an authority and a dumping ground. The openness of the system did not give the nurses possibility to control the number of incoming calls and the callers' intentions. Conclusions: These new insights into SHD have important implications for organization developers and nursing management in terms of overcoming linear thinking.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 223.
  Björkman, Annica
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning.
  Salzmann-Erikson, Martin
  Univ Gävle, Fac Hlth & Occupat Studies, Gävle, Sweden.
  The bidirectional mistrust: Callers' online discussions about their experiences of using the national telephone advice service2018Inngår i: Internet Research, ISSN 1066-2243, Vol. 28, nr 5, s. 1336-1350Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose; The purpose of this paper is to explore and describe online communication about the experiences and attitudes toward Swedish Healthcare Direct, a national telephone advice nursing (TAN) service.

  Design/methodology/approach: A descriptive research design was adopted using a six-step netnographic method. Three Swedish forums were purposefully selected and data from the virtual discussions were collected.

  Findings: Three themes emerged: expectancy and performativity of the nurses, absurdity in accessibility and the scrutinizing game. The most prominent finding was the scrutinizing game, which included aspects of bidirectional mistrust from both nurses and callers. Another salient finding was the attitudes that callers held toward nurses who used a technique interpreted as “passing the buck.”

  Research limitations/implications: The use of a nethnographic method is novel in this area of research. Consequently, the body of knowledge has regarding telephone advise nursing service has significantly been broadened. A limitation in this study is that demographic data for the posters are not available.

  Practical implications: Bidirectional distrust is an important issue that must be acknowledged by TAN services, since it might damage the service on a fundamental level. Healthcare providers, politicians, and researchers should account for the power and availability of virtual discussions when seeking consumers’ opinions and evaluating the quality of the care provided.

  Originality/value: This analysis of the ongoing discussions that take place on the internet provides insight into callers’ perceptions of a national TAN service. The bidirectional mistrust found from both the nurses and the callers might be a threat to callers’ compliance with the advice given and their care-seeking behavior.

 • 224.
  Björkman, Annica
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning. Univ Gavle, Fac Hlth & Occupat Studies, Gavle, Sweden.
  Salzmann-Erikson, Martin
  Univ Gavle, Fac Hlth & Occupat Studies, Gavle, Sweden.
  When all other doors are closed: Telenurses' experiences of encountering care seekers with mental illnesses2018Inngår i: International Journal of Mental Health Nursing, ISSN 1445-8330, E-ISSN 1447-0349, Vol. 27, nr 5, s. 1392-1400Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to describe the telephone nurses' experiences of encountering callers with mental illnesses. Telenursing services are solely staffed with telenurses, who with the support of a decision support system (CDSS) independently triage callers based on the severity of the main symptoms presented by the care seeker. The system focuses on somatic symptoms, while information regarding mental health and mental illnesses is limited. Information about telenurses' experiences of encountering care seekers with mental illnesses is scarce, despite the increase in mental illnesses in the population. The study used a descriptive design with a qualitative approach. Twenty telenurses were interviewed, and the data were then analysed using inductive qualitative content analysis. The results are elaborated in the following three categories: (i) Experiences of encountering care seekers with mental illnesses; (ii) Experiences of facing difficulties and challenges; and (iii) Experiences of facing dissatisfaction and threats. Encountering care seekers with mental illnesses is metaphorically addressed as when all other doors are closed'. Encountering care seekers with mental illnesses was perceived as time-consuming and did not adequately correspond to the resources given by the service. Even though telenurses strive to achieve agreement, there is a collision between human needs and organizational structures. The study pinpoints the lack of resources for and education about mental illnesses and the limitations of the decision system, which needs to be updated in order to provide all care seekers care on equal terms.

 • 225.
  Björn Delfalk, Adam
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Strindberg, Robert
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den perioperativa vården utifrån ett livsvärldsperspektiv: - En kvalitativ intervjustudie2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den perioperativa vården syftar till en individuellt anpassad vård som tillgodoser patientens unika behov. Kvalitativ forskning om ungdomars upplevelser av detta är begränsad. 

  Syfte: Syftet var att undersöka ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den perioperativa vården. 

  Metod: Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor. Datan analyserades med hjälp av systematisk textkondensering (STC). Tio ungdomar i åldrarna 12 till 17 år som hade genomgått operation under generell anestesi intervjuades på ett universitetssjukhus i Mellansverige under våren 2018. 

  Resultat: Analysen resulterade i tre kategorier “tankar kring anestesi, kirurgi och livet”, “erfarenheter av den preoperativa informationen” och “faktorer som påverkar välbefinnandet”. Ungdomarna fokuserade på hur operationen skulle påverka det sociala livet. De hade frågor och tankar som berörde såväl anestesin och kirurgin vilket hanterades på olika sätt. De besked och den information ungdomarna fick under det preoperativa vårdförloppet upplevdes som bristfällig och oanpassad, vilket bidrog till stress och oro. Delaktighet och personcentrerad omvårdnad bidrog till trygghet och en bra relation mellan patient och vårdare. 

  Slutsats: Resultatet visade på att personalen som är involverad i den perioperativa vården behöver kunskap om ungdomars upplevelser och erfarenheter av den perioperativa vården och operation för att på så sätt kunna förstå vilka omvårdnadshandlingar som är viktiga att ta hänsyn till utifrån ett ungdomsperspektiv. Kunskapen kan användas för att utveckla riktlinjer och den perioperativa vården för att främja patientbemötandet utifrån ungdomars unika förutsättningar. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 226.
  Blanck, Susanne
  et al.
  Baldersnäs Din Hälsocent, S-82143 Bollnäs, Sweden..
  Engström, Maria
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Univ Gavle, Dept Hlth & Caring Sci, Fac Hlth & Occupat Studies, Gavle, Sweden..
  District nurses' prescribing practice and its link to structural conditions2015Inngår i: Journal of the American Association of Nurse Practitioners, ISSN 2327-6886, E-ISSN 2327-6924, Vol. 27, nr 10, s. 568-575Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Purpose: To describe district nurses' (DNs') prescribing practice and examine associations between DNs' self-reported prescribing frequency, opinions about prescribing, and structural conditions/empowerment. Data sources: A cross-sectional and correlational design was employed. Data were collected during 2012 using questionnaires and a prescribing register. A random sample of 150 DNs from 32 primary care centers in Sweden was invited. Conclusions: DNs' ability to prescribe is used to a relatively small extent and access to "opportunities" and "informal power" seems to be the most important structural empowerment conditions for increased prescribing frequency and positive opinions about prescribing. The results support Kanter's theory of structural empowerment. Implications for practice: This article regarding restricted prescribing shows how important structural conditions/empowerment is to DNs' prescribing and employers have to enhance nurses' access to especially the structures "opportunities" and "informal power" to increase nurse prescribing. More targeted support and training are needed in different prescribing areas to make use of DNs' prescription qualification to a greater extent.

 • 227.
  Blank, Märit
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Månson, Alma
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  KVINNLIGA PATIENTERS UPPLEVELSER AV FRÅGANOM VÅLD I NÄRA RELATIONER2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Kvinnor som utsätts för våld i nära relation söker oftare vård, men alla får inte den hjälp som behövs. Vårdpersonal kan sakna beredskap och kunskap för att identifiera våldsutsatta kvinnor. Oupptäckt våld i nära relation medför negativa konsekvenser för kvinnan och samhället.

  Syfte: Undersöka hur kvinnliga patienter upplever att få frågan om våld i nära relation, hur de vill bli tillfrågade och hur de upplever det att inte bli tillfrågad.

  Metod: En integrativ litteraturöversikt baserad på 10 kvalitativa artiklar från databaserna PubMed och CINAHL.

  Resultat: Kategorier som framkom ur resultatet var upplevelser av att bli tillfrågad, upplevelser av olika tillvägagångssätt och upplevelser av att inte bli tillfrågad. Från dessa kategorier bildades underkategorier som samlade patienters tankar och känslor. De flesta kvinnor uppskattade att bli tillfrågade om våld i nära relation, för andra uppstod det en rädsla inför frågan. Kvinnor som inte blev tillfrågade kände att de inte var prioriterade

  Vårdpersonalen behöver definiera våld, eftersom våldet kan ha normaliserats och deras bemötande vid tillfrågandet samt miljön har betydelse om kvinnan väljer att erkänna sin våldsutsatthet. Frågan bör ställas vid olika tillfällen.

  Slutsats: Frågan om våld i nära relation är uppskattad, kvinnor kan dock uppleva rädsla av att svara på frågan. Det är viktigt att sjuksköterskan vågar fråga om våldsutsatthet vid olika tillfällen och ger ett bra bemötande i en trygg miljö. Kvinnor kan känna sig mindre prioriterade om inte frågan ställs.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 228.
  Blom, Anna-Karin
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Karlström, Emelie
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Återinläggning på IVA: En retrospektiv journalgranskning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Bakgrund: Återinläggning inom intensivvården är inte endast starkt associerad med ökad morbiditet och mortalitet för patienterna, utan även med förlängda vårdtider och ökade vårdkostnader. Vid bedömning och dokumentation av patientens kliniska status, vitala parametrar och omvårdnadsbehov har sjuksköterskan en central roll. I arbetet för att minska återinläggningar till IVA kan det vara värdefullt att kartlägga omvårdnaden innan utskrivning i syfte att utforska metoder för att minska återinläggningsfrekvensen.

  Syfte: Att kartlägga specifika omvårdnadsåtgärder sista dygnet innan utskrivning hos patienter som utvecklat respiratorisk svikt och blivit återinlagda på IVA.

  Metod: Studien har en retrospektiv studiedesign med deskriptiv statistik som analysmetod. Manifest innehållsanalys har använts för att analysera data i textform.

  Resultat: Kartläggningen av omvårdnadsåtgärderna visade ett genomsnittligt NEWS/MEWS ≤ 4. Patienternas vätskebalans och viktutveckling var i genomsnitt +1640 ml samt +0,5 kg. Den genomsnittliga användningsfrekvensen av PEP var 3. Sugning av luftvägar hade skett hos 16 (55%) av patienterna varav 8 hade problem med tjockt luftvägssekret. Majoriteten av patienterna (79%) saknade bedömning eller rekommendation gällande fortsatt vård i omvårdnadsepikrisen.

  Slutsats: Då denna studie ämnat att kartlägga omvårdnadsåtgärder samt beskriva i vilken utsträckning de har utförts, kan inga slutsatser dras om omvårdnadens påverkan på återinläggningsfrekvensen. Däremot bidrar resultatet till ökad medvetenhet och kunskap om omvårdnadens utseende, hos patienter som blivit återinlagda på IVA, vilket kan ligga till grund för det fortsatta arbetet mot att minska återinläggningsfrekvensen.

 • 229.
  Blom, Carina
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Mariángeles, Wirell
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Antal CFU som hamnar på instrumentborden.: Samband mellan antal CFU och antal personer, antal dörröppningar, personalens klädsel och den tid som blodagarplattorna har varit framme2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Operationer kan pågå under många timmar där instrumenten inte är täckta med steril duk och är utsatta för partiklar som finns i luften på operationssalen. Dessa instrument byts inte ut eftersom det inte finns några riktlinjer eller rutiner på detta.

  Syfte: Undersöka antal CFU på instrumentborden från uppdukning till att operationsingreppet är avslutad. Samt undersöka sambandet mellan antal bakterier och antal personer, antal dörröppningar, personalens klädsel och den tid som blodagarplattorna har varit framme.

  Metod: Kvantitativ observationsstudie med indirekt och direkt observation. Mätningarna har gjorts med tre stycken blodagarplattor av storlek 14 centimeter i diameter på ett sjukhus i Mellansverige. Observationer har även gjorts på antal personer, dörröppningar, personalens klädsel.

  Resultat: Resultatet visar att det finns en tydlig ökning av CFU desto längre tiden går. Blodagarplattor C har ett signifikant högre antal CFU än blodagarplattor A (p= 0,018) samt mot blodagarplattor B (p = 0,00). Den bakterien som förekom på flest blodagarplattor var KNS. Antal personer som fanns på operationssalen har en påverkan på antal CFU som fanns på blodagarplatta C (p=0,047). Däremot fanns inget samband mellan antal dörröppningar, personalens klädsel och antal CFU på blodagarplattorna.

  Slutsats: Studien visar en tydlig ökning av CFU desto längre tiden går. På samma sätt kan vi anta att det som har hamnat på plattorna även har hamnat på instrumenten samt material under observationstiden.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 230.
  Blom, Caroline
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Jönsson, Cecilia
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Samband mellan fysisk aktivitet och cancerrelaterad fatigue samt oro och nedstämdhet hos kvinnor med bröstcancer2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: I Sverige diagnostiseras ungefär 20 kvinnor i bröstcancer varje dag, vilket gör bröstcancer till den vanligaste cancersjukdomen som drabbar kvinnor. Överlevnaden vid bröstcancer har förbättrats till följd av tidig diagnostik och nya effektiva behandlingsformer. En förbättring av behandlingen för bröstcancer har dock medfört att fler kvinnor får leva med biverkningar som har en negativ inverkan på deras livskvalitet i många år efter att behandlingen avslutats. Fatigue är ett vanligt förekommande symtom hos cancersjuka och ungefär 80-90 % av alla cancerpatienter som har behandlas med cytostatika upplever fatigue. Tidigare forskning tyder på att fysisk aktivitet minskar cancerrelaterad fatigue. Fysisk aktivitet anses även ha förmågan att minska trötthet och depression samt förbättra livskvaliteten.

  Syfte: Syftet med denna studie var att studera hur bröstcancerpatienter skattade sina möjligheter och motivation att vara fysisk aktiva under sin behandling. Vidare var syftet att undersöka om det finns något samband mellan fysisk aktivitet och cancerrelaterad fatigue samt oro och nedstämdhet.

  Metodbeskrivning: Denna studie är en kvantitativ tvärsnittsstudie. Det var 14 kvinnor med bröstcancer som deltog. Data inhämtades från tidigare ifyllda enkäter, då denna studie studerar delar av pilotstudien Phys-Can. Analyserna genomfördes med hjälp av ett statistikprogrammet SPSS.

  Huvudresultat: Resultatet i denna studie kunde inte påvisa något signifikant samband mellan fysisk aktivitet och skattad fatigue. Inte heller något signifikant samband mellan fysisk aktivitet och oro samt nedstämdhet kunde påvisas.

  Slutsats: Studien kunde inte visa några samband mellan fysisk aktivitet och fatigue eller oro och nedstämdhet hos bröstcancerpatienterna men deltagarna var motiverade till träning. 

 • 231.
  Blom Johansson, Monica
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om habilitering och funktionshinder.
  Carlsson, Marianne
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Sonnander, Karin
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om habilitering och funktionshinder.
  How do we work with persons with aphasia and their relatives?: Preliminary results from a survey of Swedish speech and language pathologists2009Konferansepaper (Annet vitenskapelig)
 • 232.
  Blom, Louise
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Ienea, Olivia
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Bemötande i den mångkulturella vården ur ett patientperspektiv: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Healthcare professionals meet patients with different cultural backgrounds. The patient’s culture can influence his view on health and disease, which indicates that cultural competence is an important feature of healthcare professionals in order to provide care with respect for the cultural differences that exist. Previous research shows that lack of knowledge for different cultures can lead to arising of poor attitudes at the healthcare professionals, which in turn can lead to discrimination. Healthcare professionals feel that there may be difficulties in caring for patients with different cultures as communication barriers.

  Aim: The aim of this thesis was to compile current research findings that illustrate how patients with different cultural backgrounds can experience the encounter with the medical care and which factors that can affect the experience.

  Method: A literature review based on 12 qualitative studies.

  Result: The way healthcare professionals act influences how people experience encounter in health care. The patients felt they were treated with respect. They experienced involvement and empathy, which strengthened the care relationship. They considered that they were seen as unique individuals by healthcare professionals and experienced equality in the encounter. Patientes felt that the experience of the encounter impaired due to language barriers. These communication barriers led to patients having a passive attitude in the care relationship and the patients experienced lack of participation. Patient felt that the encounter improved if the healthcare professionals were culturally competent. Patients did not experience any discrimination in the encounter, however, other patients considered that a poor encounter and prejudices among healthcare professionals could lead to patients feeling inferior.

  Conclusion: This literature review illustrates how patients with different culture backgrounds experience the encounter with the medical care and obstacles that can occur and complicate the medical encounter. The healthcare professionals should have knowledge about how patients with different culture backgrounds experience the medical encounter in order to apply it in health care and to give individualized care.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 233.
  Blom, Marlene
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Kjaernes, Therese
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Information till närstående: Närståendes uppfattning om information gällande patientens egenvård inför hemkomst2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Shorter hospital stays increases the need for well functioning post hospital aftercare. Persons close to the patient are often involved in the aftercare and need information about self-care. This need is frequently not satisfied. The aim of this study was to investigate if the next-of-kin of patients cared for at the thoracic clinic at Uppsala University hospital, have received information about self-care and how they perceive the information they have been given. METHOD: To investigate this, questionnaires were sent out by mail. MAIN RESULT: Most of the respondent’s states that they have not received enough information but that they consider it important to get information. Those who state that they have been given information say that they are pleased with the information received.  CONCLUSION: A tendency in the results shows that the information that is given at the clinic is satisfying, but that not everybody receive it. There is also shown that the next-of-kin’s thinks that it is important to be given information about the patients self-care.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 234.
  Blom, Mathias
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper.
  Jennifer, Båskman
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kirurgiska vetenskaper.
  Nursing care on a patient undergoing RAL - benefits and areas that need improvement: A thematic analysis2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Background: Robot-assisted laparoscopy (RAL) is an important surgical method that is expanding quickly. Despite its swift development, the research situation varies and from several perspectives there is a general lack of scientific evidence for RAL as a method.

  Aim: The aim of the study was to investigate the perioperative nursing care of the patient undergoing RAL, with focus on the intraoperative climate and nursing measures.

  Method: Data was collected through semi-structured interviews with perioperative registered nurses (RN). The interviews were analyzed using thematic analysis (TA) to identify and present patterns and themes.

  Results: The patients intraoperative care is affected by RAL in several ways. For the perioperative RN, there is a lot to keep track of and think about in order to maintain asepsis and to ensure the patient's physical safety during these procedures. The positioning of the patient is important in order to avoid pressure ulcers and press-related pain injuries, as well as over-stretching and nerve damage. It is a larger sterile area in a narrow environment where it can be difficult to get an overview and maintain the asepsis.

  Discussion: The study's results have contributed to new meaningful knowledge to the perioperative care in RAL. The difficulties with preparations and positioning were risk factors for the patient, in contrast with the advantages of the surgery for the same, which could however be improved and developed with the help of guidelines and follow-up.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 235.
  Blom, Mathias
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Rivera Johnsson, Angelica
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Samband mellan sjuksköterkors skattning av psykisk hälsa och given vårdkvalitet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Den psykiska hälsan hos sjuksköterskor kan påverka den givna vårdkvaliteten gentemot patienter. Oregelbundna arbetstider, dålig arbetsmiljö och stress är några av de faktorer som kan ge en försämrad psykisk hälsa. Syfte: Syftet med detta arbete är att studera om det finns ett samband mellan skattningen av psykisk hälsa och skattning av given vårdkvalitet hos sjuksköterskor vid ett sjukhus i Mellansverige. Jämförelse görs även utifrån variablerna kön, ålder och aktiva år i sjuksköterskeprofessionen och om det finns ett samband mellan ovan variabler. Metod: Data samlades in via en enkät med två skalor; GHQ-12 som avser att upptäcka psykisk ohälsa och påvisa tecken på depression, samt ett självskattningsformulär som behandlar kvaliteten av given vård. Resultat: Det kunde inte påvisas något signifikant samband mellan skattad psykisk hälsa och skattad given vårdkvalitet. Det fanns ett statistiskt signifikant samband mellan skattad psykisk hälsa och inkludering av patienten och anhöriga i utformning och genomförandet av vården. Studien visar att kvinnliga sjuksköterskor skattar sin psykiska hälsa sämre jämfört med manliga sjuksköterskor. Slutsats: Det fanns i denna studie inget signifikant samband mellan skattad psykisk hälsa och skattad given vårdkvalitet. Vid analys av delskalor inom variabeln vårdkvalitet fann vi att sjuksköterskor som skattar en lägre psykisk hälsa även skattar att de är sämre på att inkludera patienten och/eller anhöriga i utförandet och utformningen av vården

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 236.
  Blomberg, Karin
  et al.
  Orebro Univ, Sch Hlth Sci, Fac Med & Hlth, Orebro, Sweden.
  Lindqvist, Olav
  Harstäde, Carina Werkander
  Linnaeus Univ, Fac Hlth & Life Sci, Dept Hlth & Caring Sci, Ctr Collaborat Palliat Care, Kalmar Vaxjo, Sweden.
  Söderman, Annika
  Orebro Univ, Sch Hlth Sci, Fac Med & Hlth, Orebro, Sweden.
  Östlund, Ulrika
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Centrum för klinisk forskning, Gävleborg. Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap.
  Translating the Patient Dignity Inventory2019Inngår i: International Journal of Palliative Nursing, ISSN 1357-6321, E-ISSN 2052-286X, Vol. 25, nr 7, s. 334-343Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Background: The Patient Dignity Inventory (PDI) is based on an empirically-driven dignity model that has been developed and used for clinically assessing the various sources of dignity-related distress. In a recent review, it received the highest score as a useful instrument in both practice and research in palliative care. The PDI has been adapted to and validated for use in various countries, but not yet Sweden.

  Aims: To translate the PDI into Swedish, including cultural adaptation for clinical use.

  Methods: A multi-step process of translation, negotiated consensus, expert group discussion (n=7: four invited experts and three researchers) and cognitive interviewing (n=7: persons with palliative care needs).

  Findings: Discussion, by the expert reviewers, of both linguistic and cultural issues regarding the content and readability of the translated Swedish version resulted in revisions of items and response alternatives, focusing mainly on semantic, conceptual, and experiential equivalence. A pilot version for cognitive interviews was produced. The analysis of data showed that most of the items were judged to be relevant by the persons with palliative care needs.

  Conclusion: The process of translation and adaptation added clarity and consistency. The Swedish version of the PDI can be used in assessing dignity-related distress. The next step will be to test this Swedish version for psychometric properties in a larger group of patients with palliative care needs before use in research.

 • 237.
  Blomberg, Karin
  et al.
  Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin.
  Werkander Harstäde, Carina
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Benzein, Eva
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Östlund, Ulrika
  Linnéuniversitetet, Sweden.
  Translation and adapting the Patient Dignity Inventory to a Swedish palliative care context2016Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 238.
  Blomberg, Lina
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Stenhammar, Cecilia
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Bemötande av regnbågsföräldrar: Erfarenheter från specialistutbildade sjuksköterskor inom barnhälsovård2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Bakgrund: Studier visar att regnbågsfamiljer ibland upplever sig bemötta med heteronormativa värderingar inom barn- och mödrahälsovården. Antaganden görs att föräldrapar ska vara olikkönade istället för samkönade. Transföräldrar upplever att de behövt utbilda vårdpersonal. Hur specialistutbildade sjuksköterskor inom barnhälsovården erfar möten med regnbågsföräldrar är dock sparsamt studerat.

   

  Syfte: Syftet i föreliggande examensarbete är att studera specialistutbildade sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta regnbågsföräldrar, när de söker vård för sitt barn.

   

  Metod: Studien är en kvalitativ intervjustudie med deskriptiv design där nio specialistutbildade sjuksköterskor inom barnhälsovården deltog. Individuella intervjuer genomfördes, spelades in, transkriberades ordagrant och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys.

   

  Resultat: Innehållsanalysen av specialistutbildade sjuksköterskors erfarenheter inom barnhälsovården av att bemöta regnbågsfamiljer resulterade i fem kategorier: Regnbågsfamiljer är mer sårbara; Ett otydligt journalsystem och attityder från regnbågsföräldrar skapar osäkerhet; Bemötande av regnbågsfamiljer kräver kompetens; Det sker en ökad acceptans och tolerans gentemot regnbågsfamiljer; Det sker en ökad medvetenhet om värdet av inkluderande vårdmiljö inom barnhälsovården. Specialistutbildande sjuksköterskor inom barnhälsovården upplever att de bemöter regnbågsföräldrar likadant som andra föräldrar men att det ändå förekommer skillnader som kan skapa osäkerhet, exempelvis vid dokumentation.

  Slutsats: Specialistutbildade sjuksköterskor inom barnhälsovården förmedlade att möten med regnbågsfamiljer i grunden inte skiljer sig gentemot möten med andra familjer. Dock framkom att det används strategier för att få familjerna att känna sig mer välkomna, exempelvis genom att visa viss extra omsorg.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 239.
  Blomgren, Erika
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Förändrar partners till gravida sin livsstil?2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka livsstilsförändringar hos partners till gravida, om livsstilsförändringarna har något samband med bakgrundsfaktorer (ålder, utbildningsnivå, årsinkomst, BMI, födelseland samt grad av planering av graviditeten) samt om det finns ett samband mellan antal livsstilsförändringar och graden av depression enligt Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). Enkäter delades ut på femton mödravårdscentraler vid de gravidas inskrivningssamtal från november 2011 till februari 2012. Alla svensktalande partners tillfrågades om deltagande i studien och 138 partners inkluderades. Ungefär hälften av alla partners till gravida som röker slutar röka inför eller i början av sin partners graviditet. Även alkoholkonsumtionen minskade signifikant både vad gäller antal standardglas per vecka och mängden alkohol vid varje tillfälle. Kostvanorna ändrades av 6,5 % inför eller under graviditeten. Det fanns inget samband mellan olika bakgrundsfaktorer och rökstopp eller förändrade kostvanor. Vad gäller minskning av alkoholintag fanns ett svagt samband endast mellan ålder och minskning av alkoholkonsumtion. Det fanns inget samband mellan ökad risk för depression och förändring av livsstil under partnerns graviditet men 11,6 % ingick i riskgruppen för depression. Mer information och uppföljning av partners till gravida på mödravårdcentralerna skulle kunna öka antalet livsstilsförändringar hos partners ytterligare och möjliggöra att riskgruppen för depression fångas upp.

 • 240.
  Blomhagen, Johanna
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Gustavsson, Carina
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors hanterande av kvinnor inom psykiatrisk vård som utsatts för våld i nära relationer2009Independent thesis Basic level (university diploma), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Abstract

  Aims:

   

  To explore whether and in that case how nurses question women in the psychiatric care about violence in close relationships and how nurses respond to women who have been exposed to domestic violence.

  Method:

   

  A qualitative descriptive interview study with twelve nurses from four psychiatric wards was carried out in Uppsala. Informants were chosen from a convenient selection. The interviews with semi-structured interview questions were recorded on tape, transcribed and analyzed with content analysis.

  Results:

   

  There is no routine to ask all female patients if they are victims of violence. It happens only in cases where the suspicion arises or is confirmed. It is individually whether and how the nurse asks the woman if she is subjected to violence in a close relationship, depending on patient and nurse. Nurse handles the violence exposed woman by supporting her to share their experiences. Then consult and discuss with their nurse colleagues and other professionals for further follow-up and approach.

  Conclusions:

   

  The study has in accordance with previous research further highlighted the need for more education for nurses on how to handle women who are victims of violence in close relationships. More research should be done in Sweden to develop and implement standardized questionnaire for nurses in all health care.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 241.
  Blomkvist, Frida
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Caroli, Molly
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Lukt- och smakförändringar samt påverkad aptit i samband med cytostatikabehandling: En litteraturstudie2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Cytostatikabehandling används vid många cancerdiagnoser och kan ge omfattande biverkningar då hela kroppen påverkas. Lukt- och smakförändringar är ett problem i samband med behandling och beskrivs ha en koppling till bland annat påverkad aptit och försämrad livskvalitet.

  Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera de eventuella lukt- och smakförändringar som kan uppstå i samband med cytostatikabehandling samt undersöka på vilka sätt individens aptit kan påverkas till följd av detta. Vidare syftade studien till att undersöka hur utbrett detta problem är.

  Metod: Forskningsdesignen var en deskriptiv litteraturstudie. Genom databaserna PubMed och Cinahl valdes 13 kvantitativa originalartiklar ut för att sedan kvalitetsgranskas. En resultatanalys genomfördes och därefter sammanställdes en syntes.

  Resultat: Hos majoriteten av individer med cancersjukdom förekom lukt- och smakförändringar under cytostatikabehandling. Det resulterade i sin tur i en negativ påverkan på aptiten med konsekvenser såsom ofrivillig viktnedgång och försämrad livskvalitet. De vanligaste luktförändringarna som identifierades var ökad känslighet mot bland annat matlagningslukt och kroppslukter. Gällande smakförändringar påverkades grundsmakerna sött, salt, surt och beskt, varav flest individer upplevde förändringar i sött och salt. Dock var det surt och beskt som genererade mest negativa konsekvenser för individen. Fler kvinnor än män var utsatta för dessa aptitrelaterade problem.

  Slutsats: Studien fann att lukt- och smakförändringar var ett utbrett problem hos individer under cytostatikabehandling. Påverkan på den olfaktoriska respektive gustatoriska funktionen innebar för många en nedsatt aptit med följder som exempelvis förändrade matpreferenser, svårigheter i det sociala livet samt ofrivillig viktnedgång vilket ledde till en ökad morbiditet och försämrad livskvalitet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 242.
  Blomqvist, Elin
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Larsson, Stina
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Det ständigt uppkopplade livets påverkan på individens psykiska hälsa: Bidrar det konstanta mobilanvändandet till depression?2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Depression förekommer hos trehundra miljoner individer världen över. Orsaker till depression kan vara arv, miljö, pressade livssituationer, stress och för höga krav på individen. I dagens samhälle använder många individer mobiltelefonen och det diskuteras att användandet kan ge stress, sömnbrist samt depression.

  Syfte: Syftet är att undersöka om det finns evidens för att det konstanta användandet av mobiltelefonen bidrar till depression.

  Metod: Litteraturöversikt med kvantitativ design bestående av tio vetenskapliga artiklar som återfanns på PubMed.

  Resultat: Ett signifikant samband mellan depression och frekvens av mobilanvändning föreligger. De faktorer inom mobilanvändning som påverkar den psykiska hälsan är kravet på att vara tillgänglig, överdriven användning, skicka mer sms, användning av social media, negativa upplevelser av Facebook, surfa mindre på internet och ringa färre samtal. Vidare påvisade resultatet att användning av mobiltelefonen på natten, i sängen innan sömn samt dålig sömnkvalitet hade en koppling till depression.

  Slutsats: Ett samband mellan mobilanvändning och depression föreligger. Riskfaktorer för depression är användning av social media, negativa upplevelser av Facebook, krav på att vara tillgänglig samt överdriven användning av mobiltelefonen. Samtidigt kan individer som lider av depression inneha en högre frekvens av användning av mobiltelefonen och social media. Det återstår att upptäcka evidens för om det är att individer som har depression söker sig till mobiltelefonen eller om det är mobiltelefonen som orsakar depression.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 243.
  Blomqvist, Klara
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Malmberg, Isabell
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Att förlora ett bröst: En litteraturstudie om kvinnors psykiska hälsa efter mastektomi2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancertypen hos kvinnor, dock stiger överlevnadsprocenten allteftersom behandlingsalternativen utvecklas. Mastektomi har under lång tid varit standardbehandling men idag kan bröstbevarande kirurgi tillsammans med tilläggsbehandling vara lika effektivt, varför det är aktuellt att diskutera psykisk hälsa i relation till mastektomi. Denna studie är viktig för att den upplyser sjuksköterskor om detta område och skapar förutsättningar för ett gott bemötande och omhändertagande av dessa kvinnor.

   

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om och hur kvinnors psykiska hälsa påverkas av att genomgå en mastektomi som kirurgisk behandling vid bröstcancer.

   

  Metodbeskrivning: En allmän litteraturstudie. Sökningarna genomfördes i databaserna PubMed, Cochrane, Cinahl och PsychINFO. Totalt 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ design inkluderades.

   

  Huvudresultat: Psykisk ohälsa i form av depression och ångest är vanligt efter mastektomi och tycks vara sämre vid mastektomi jämfört med bröstbevarande kirurgi och/eller rekonstruktion. Däremot tycks depression och ångest minska över tid jämfört före och efter mastektomi. Kroppsbilden påverkas även negativt, mer efter mastektomi än bröstbevarande kirurgi och/eller rekonstruktion. Den psykosociala hälsan och livskvalitén ter sig också vara lägre hos dem som genomgått en mastektomi än den generella befolkningen.

   

  Slutsats: Sammanfattningsvis har denna litteraturstudie visat att psykisk ohälsa är vanligt bland mastektomerade kvinnor. Mer forskning behövs inom området hur den psykiska hälsan förändras över tid hos kvinnor som genomgår mastektomi.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 244.
  Blomqvist, Sara
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Thor, Johanna
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Barnmorskans arbete kring kostråd till gravida kvinnor: En deskriptiv tvärsnittsstudie2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning var att undersöka barnmorskans syn på kostrådgivning till gravida kvinnor, om och hur de ger information om kost och i så fall vad de informerar om. Vidare undersöktes till vilken grad barnmorskorna på mödravårdscentralerna följer de rekommendationer om kost till gravida kvinnor som Svenska Livsmedelsverket tagit fram. En deskriptiv tvärsnittsstudie genomfördes bland samtliga barnmorskor på mödravårdscentraler i Uppsala län. Det var 36 barnmorskor som deltog i studien (53 % svarsfrekvens) och som besvarade ett webbaserat frågeformulär. Resultatet från undersökningen visar att barnmorskorna ofta ger kostråd till den gravida kvinnan i samarbete med dietisten. Informationen ges då för det mesta både muntligt och skriftligt. Vidare visar resultatet att barnmorskorna anser att det är viktigt att ge kostråd till gravida kvinnor och att de allra flesta kvinnor får kostrådgivning på mödravårdscentralen. Barnmorskorna anser att de och den gravida kvinnan har ett gemensamt ansvar när det gäller information angående kost. Barnmorskorna grundar kostrådgivningen främst på Svenska Livsmedelsverkets rekommendationer och undersökningen visar att de informerar om det mesta som det Svenska Livsmedelsverket tar upp angående kost under graviditeten. Slutsatsen av denna undersökning är att barnmorskorna ger en individuellt anpassad kostrådgivning som följer det Svenska Livsmedelsverkets rekommendationer.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 245.
  Blomqvist, Ylva Thernström
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupper (Inst. för kvinnor och barns hälsa), Perinatal, neonatal och barnkardiologisk forskning.
  Gradin, Maria
  Olsson, Emma
  Pain Assessment and Management in Swedish Neonatal Intensive Care Units.2019Inngår i: Pain Management Nursing, ISSN 1524-9042, E-ISSN 1532-8635, artikkel-id S1524-9042(19)30250-4Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  AIMS: To investigate registered nurses' (RNs') and physicians' knowledge, attitudes, and experiences regarding assessing and managing pain in infants at seven level III neonatal intensive care units (NICUs) in Sweden.

  DESIGN: Descriptive and explorative study using an online questionnaire.

  METHODS: A researcher-developed online questionnaire with 34 items about knowledge, attitudes, and experiences regarding pain assessment and management was emailed to 306 RNs and 79 physicians working at seven neonatal intensive care units (NICUs) in Sweden.

  RESULTS: Most NICUs had pain assessment guidelines, but there was a discrepancy regarding interprofessional discussions of pain assessments. A total of seven different pain assessment instruments were reported from the included NICUs and RNs were reportedly those who usually performed the pain assessments. Most respondents expressed a positive attitude toward pain assessment but recognized a lack of intervention after the assessment. Forty-six percent (n = 11) of the physicians said they had sufficient knowledge of assessing pain using pain assessment instruments, versus 75% (n = 110) of the RNs. Difficulties assessing pain in certain populations of infants, such as the most premature infants and infants receiving sedative medicines, were recognized.

  CONCLUSIONS: RNs in this study reported that their pain assessments did not lead to appropriate pain management interventions. They were thus discouraged from further pain assessments or advocating for ethical pain management. An interprofessional team effort is needed to effectively assess and manage pain in neonates.

 • 246.
  Blomqvist, Ylva Thernström
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Pediatrik.
  Nyqvist, Kerstin Hedberg
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Pediatrik.
  Swedish mothers' experience of continuous Kangaroo Mother Care2011Inngår i: Journal of Clinical Nursing, ISSN 0962-1067, E-ISSN 1365-2702, Vol. 20, nr 9-10, s. 1472-1480Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aims. To characterise the first infants receiving continuous Kangaroo Mother Care from birth to discharge in a Swedish neonatal intensive care unit and to investigate their mothers' experiences of this model of care. Background.  Admission of a newborn infant to a neonatal intensive care unit commonly implies separation of the new mother from her infant. Kangaroo Mother Care is a model of neonatal care which supports the parental role as primary care-giver and contributes to minimising the separation between the infant and parents. Design. A retrospective survey design. Method. A purposive sample consisting of 23 mother-infant pairs. Relevant infant data were obtained from their medical records. A questionnaire with questions about the infant's care and regarding Kangaroo Mother Care was designed for this study. Results.  The infants were born at a gestational age of 31-41 weeks, birth weight ranging from 1715-3700 g. The mothers of these moderately preterm and ill newborn infants showed good acceptance of the idea of providing their infants with continuous Kangaroo Mother Care during their stay at the neonatal intensive care unit. The mothers' evaluations of this method were predominantly positive. Negative comments concerned lack of information about practical application of the method, and some mothers perceived their infants' care during the night as exhausting. No mother would have preferred not to perform continuous Kangaroo Mother Care or to terminate Kangaroo Mother Care earlier than they did. Conclusions. These mothers accepted this model of care very well, provided that they received the help and support they required. Relevance to clinical practice.  Mothers whose infants are admitted to an neonatal intensive care units in settings similar to the study setting should be offered opportunities to be present and provide Kangaroo Mother Care for their infants, to the extent that they are able and willing to do so and as permitted by the infant's medical condition and care.

 • 247.
  Blomqvist, Ylva Thernström
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Pediatrik.
  Rubertsson, Christine
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrik & gynekologi.
  Nyqvist, Kerstin Hedberg
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Pediatrik.
  Parent-infant skin-to-skin contact: how do parent records compare to nurse records?2011Inngår i: Acta Paediatrica, ISSN 0803-5253, E-ISSN 1651-2227, Vol. 100, nr 5, s. 773-775Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 248.
  Blomqvist, YlvaThernström
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Pediatrik.
  Rubertsson, Christine
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Obstetrik & gynekologi.
  Kylberg, Elisabeth
  Jöreskog, Karin
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap. Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Centrum för forskning om funktionshinder.
  Hedberg Nyqvist, Kerstin
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Pediatrik.
  Kangaroo Mother Care helps fathers of preterm infants gain confidence in the paternal role2012Inngår i: Journal of Advanced Nursing, ISSN 0309-2402, E-ISSN 1365-2648, Vol. 68, nr 9, s. 1988-1996Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Aim. 

  This article is a report on a descriptive study of fathers’ experiences of providing their preterm infants with Kangaroo Mother Care.

  Background. 

  During neonatal intensive care, fathers describe the incubator as a barrier and the separation from their infant as stressful. Fathers consider it important to be close to the infant, and performing Kangaroo Mother Care makes them feel an important participant in their infants’ care.

  Method. 

  Individual interviews conducted in 2009 with seven fathers who performed Kangaroo Mother Care were analysed using qualitative content analysis.

  Results. 

  The fathers’ opportunity for being close to their infants facilitated attainment of their paternal role in the neonatal intensive care unit. Kangaroo Mother Care allowed them to feel in control and that they were doing something good for their infant, although the infant’s care could be demanding and stressful. As active agents in their infant’s care, some fathers stayed with the infant during the whole hospital stay, others were at the neonatal intensive care unit all day long. Despite the un-wished-for situation, they adapted to their predicament and spent as much time as possible with their infants.

  Conclusion. 

  Fathers’ opportunities for Kangaroo Mother Care helped them to attain their paternal role and to cope with the unexpected situation. The physical environment and conflicting staff statements influenced their opportunity for, and experience of, caring for their preterm infants.

 • 249.
  Boadu, Frimpomaa
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Fougman, Malin
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med kvalitetsregistret Senior alert och hur det påverkar vården av äldre2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Senior alert är ett nationellt kvalitetsregister som avser att förebygga trycksår, fall, undernäring, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion hos patienter över 65 år. För att identifiera dessa riskområden används olika bedömningsinstrument och sjuksköterskor ansvarar för att registreringarna genomförs och att förebyggande åtgärder sätts in.

  Syfte: Studiens syfte var att studera sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med kvalitetsregistret Senior alert samt hur sjuksköterskorna upplever att arbetet med kvalitetsregistret påverkar vården hos de äldre.

  Metod: Sex sjuksköterskor verksamma inom Uppsala kommun med erfarenhet av att arbeta med Senior alert intervjuades och en kvalitativ innehållsanalys användes för att bearbeta den insamlade datan.  

  Resultat: Utifrån den insamlade datan utformades fyra kategorier, Upplevelser av Senior alert som redskap, Senior alert kan förbättras, Tillämpandet av senior alert i praktiken och Arbetet med Senior alert bidrar till ökad vårdprevention och sju underkategorier.

  Slutsats: Senior alert upplevs som ett bra redskap för att arbeta förebyggande och främja teamarbete, men uppfattas som tidskrävande. Sjuksköterskorna i den här studien anser att vården av de äldre förbättras då identifiering av riskområden sker tidigt och åtgärder sätts in. För att kunna göra resultatet överförbart och veta på vilket sätt vården förbättras behövs ett större urval och frågor som är utformade för att kunna besvara syftet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 250.
  Bobeck, Susanna
  et al.
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Kedhammar, Emilia
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.
  Personalens erfarenheter av arbetet och mötet med patienterna på en vårdmottagning för flyktingar2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Flyktingar lider ofta i hög utsträckning av ohälsa. Arbetet med denna patientgrupp ställer krav på sjukvårdspersonal, vilka bör besitta en djupare förståelse för de individuella behov som kan förekomma hos flyktingar. Syfte: Syftet med föreliggande arbete var att beskriva personalens erfarenheter av arbetet och mötet med patienterna på en vårdmottagning för flyktingar. Metod: Studien är av deskriptiv kvalitativ design med intervjuer som datainsamlingsmetod. Urvalsgruppen var samtlig verksam sjukvårdspersonal vid utvald vårdmottagning. Data insamlades med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna transkriberades och analyserades enligt Graneheim och Lundmans innehållsanalys. Resultat: Personalen upplevde arbetet på vårdmottagningen som tidskrävande och oförutsägbart. Särskild kompetens som personalen gav uttryck för att de själva besatt var bland annat ett intresse för asylfrågor och transkulturella relationer, erfarenhet av att arbeta med flyktingar samt vana av att samarbeta med tolk. Känslomässiga svårigheter i arbetet som identifierades var bland annat att ta del av patienternas traumatiska bakgrund, samt känslan av otillräcklighet då patienterna många gånger var i behov av mer än bara sjukvård. Patienternas behov av stödsamtal var större än resurserna räckte till. En önskan om utökade personaltjänster och lokaler uttrycktes, dock betonades vikten av att verksamheten skulle förbli en samlad enhet. Slutsats: En medvetenhet om hur kulturella kontexter påverkar människor samt en medvetenhet om sin egen förförståelse och eventuella fördomar, visades vara eftersträvansvärt hos sjukvårdspersonal som vårdar flyktingar. Egenskaper som visade sig vara viktiga hos sjukvårdspersonal, som vårdar flyktingar, var att ha ett öppet förhållningssätt, ett holistiskt synsätt på individen samt en övertygelse om människors lika värde.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
2345678 201 - 250 of 2121
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf