uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
4775477647774778477947804781 238851 - 238900 of 244206
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 238851.
  Zetterberg, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History.
  Kungen är död, länge leve kungen: En undersökning av arvkungadömets utmaningar 1544–17962009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Swedish hereditary kingship was not without its problems. In March 1792, Gustav III was assassinated leaving an immature heir to the throne. The direct succession of Gustav IV Adolf was impossible as he had not yet reached the age of majority. This example epitomises this study’s focal point –the hereditary kingship’s challenges.

  This is a study of the hereditary kingship’s formation and practices. It sheds light on how the hereditary kingship dealt with challenges through constitutional law and how the transfer of power was portrayed ceremonially. Closely connected with the transfer of power, are the underlying concepts of kingship. Normally the succession occurs through one king’s funeral and the following king’s coronation, however it could also take place through abdication or coup d’état.

  The study consists of two analytical parts. The first part aims to elucidate the formation and practices of the hereditary kingship with an exposé beginning in 1544: the establishment of the hereditary kingship. The second part focuses on the immaturity of Gustav IV Adolf up until he reached the age of majority in 1796.

  The findings show that the formation of the hereditary kingship and its practices display certain themes when power is transferred and when challenges are overcome. These includethe notion of unity, to be chosen, legality, to fulfil one’s role as ruler, and continuity. The results also show that hereditary kingship adapts to meet its challenges and that these themes are omnipresent and part of a constantly ongoing process when power is transferred. In Gustav IV Adolf’s case, the constitutional law dictated how the regiment was to be organised. In addition, his guardian Charles was granted Royal Authority and acted as Regent. The saying which composes the title of this study illustrates the natural transfer of power; albeit that this transpired gradually. The conclusion is a deepened understanding of the words: The king is dead, long live the king.

 • 238852. Zetterberg, Henrik
  et al.
  Mörtberg, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Surgical Sciences, Anaesthesiology and Intensive Care.
  Song, Linan
  Chang, Lei
  Provuncher, Gail K
  Patel, Purvish P
  Ferrell, Evan
  Fournier, David R
  Kan, Cheuk W
  Campbell, Todd G
  Meyer, Ray
  Rivnak, Andrew J
  Pink, Brian A
  Minnehan, Kaitlin A
  Piech, Tomasz
  Rissin, David M
  Duffy, David C
  Rubertsson, Sten
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Surgical Sciences, Anaesthesiology and Intensive Care.
  Wilson, David H
  Blennow, Kaj
  Hypoxia Due to Cardiac Arrest Induces a Time-Dependent Increase in Serum Amyloid β Levels in Humans2011In: PLoS ONE, ISSN 1932-6203, E-ISSN 1932-6203, Vol. 6, no 12, p. e28263-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Amyloid β (Aβ) peptides are proteolytic products from amyloid precursor protein (APP) and are thought to play a role in Alzheimer disease (AD) pathogenesis. While much is known about molecular mechanisms underlying cerebral Aβ accumulation in familial AD, less is known about the cause(s) of brain amyloidosis in sporadic disease. Animal and postmortem studies suggest that Aβ secretion can be up-regulated in response to hypoxia. We employed a new technology (Single Molecule Arrays, SiMoA) capable of ultrasensitive protein measurements and developed a novel assay to look for changes in serum Aβ42 concentration in 25 resuscitated patients with severe hypoxia due to cardiac arrest. After a lag period of 10 or more hours, very clear serum Aβ42 elevations were observed in all patients. Elevations ranged from approximately 80% to over 70-fold, with most elevations in the range of 3-10-fold (average approximately 7-fold). The magnitude of the increase correlated with clinical outcome. These data provide the first direct evidence in living humans that ischemia acutely increases Aβ levels in blood. The results point to the possibility that hypoxia may play a role in the amyloidogenic process of AD.

 • 238853.
  Zetterberg, Ida
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Nilsson, Sigrún
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kontaktperson - en insats för vem?: En kvalitativ studie om bedömningskriterier i kontaktpersonsutredningar2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kontaktperson är den vanligaste barnavårdsinsatsen som Sveriges socialtjänster förmedlar tillbarn och unga. Trots detta finns det tämligen begränsad forskning kring hur insatsenmotiveras och vad den konkret skall fylla för syfte. Insatsen kontaktperson regleras i 3 kap. 6b § första stycket Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL). Där framgår det att en kontaktpersonkan utses med uppgift att hjälpa den enskilde och hans eller hennes närmaste i personligaangelägenheter. Vad som inryms i personliga angelägenheter framgår inte av paragrafen menenligt förarbeten var det tänkt att rollen som kontaktperson ska fyllas av en lekman som skaverka i förebyggande syfte. Denna studie har syftat till att undersöka vilkabedömningskriterier socialsekreterare utgår ifrån i utredningarna för att bevilja kontaktpersonenligt SoL för barn och unga. För att besvara syftet har en kvalitativ studie genomförts därutredningsdokument har granskats i en kommun belägen i Mellansverige. Analysen avdatamaterialet har utförts utifrån en teoretisk tolkningsram som innefattar Hasenfelds teori ommänniskobehandlande organisationer och Lipskys teori om gräsrotsbyråkratier tillsammansmed de teoretiska begreppen normalitet och avvikelse. Studiens resultat visade vilkabedömningskriterier som förekom i utredningarna för att bevilja kontaktperson. Insatsenmotiverades främst utifrån ett behov av en vuxen förebild som kan hjälpa den unge att kommaut i sociala sammanhang för att förebygga isolering och verka för en aktiv och meningsfullvardag. Studien kan utöver detta bidra med kunskap om hur normer och organisatoriskafaktorer kan påverka socialsekreterares bedömningar som ligger till grund för att beviljainsatsen kontaktperson.

 • 238854.
  Zetterberg, Johnny
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Unemployment, Labour Market Policy and the Wage Bargaining System1995In: Labour Market Policies at the Crossroads, The Expert Group for Labor Market Research, Stockholm , 1995Chapter in book (Other scientific)
 • 238855.
  Zetterberg, Karin
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Vilka väljs ut?: En urvalsanalys av två samverkansformer kring arbetslivsinriktad rehabilitering i Uppsala län2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är ett resultat av ett uppsatssamarbete med Försäkringskassan i Uppsala. Försäkringskassan i Uppsala län bedriver tillsammans med andra myndigheter ett flertal former av samordnad rehabiliteringsverksamhet. Fokus för samverkandet ligger på personer med långvarig frånvaro från arbetsmarknaden på grund av arbetslöshet, sjukdom eller dylikt och som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Syftet med denna uppsats är att ana-lysera vilka individer som blir aktuella att delta i två av dessa samverkansformer, Fyrpart respektive Tvåpart. Avsikten är att se vilka faktorer som ökar sannolikheten att arbetslivs-inriktad rehabilitering kommer till stånd, samt om sannolikheten att bli utvald skiljer sig åt mellan de två samverkansformerna. För detta ändamål har logistisk regressionsanalys till-ämpats på individdata. Resultatet tyder på att ålder har störst betydelse för huruvida rehabili-teringsåtgärder inleds eller inte. Inga statistiskt säkerställda skillnader i urvalet mellan Tvåpart och Fyrpart återfinns. Med hjälp av en deskriptiv analys har även en uppföljning av avslutade ärenden i Tvåpart gjorts för att, utifrån de två samverkansformernas urvalskriterier, se vilka variabler som spelat en roll för utfallet efter avslutad rehabilitering för de medverkande individerna. Här tyder resultatet på att framför allt längden på sjukfallet spelar en roll för huruvida individen återgår i arbete eller inte.

 • 238856.
  Zetterberg, Kristoffer
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Centre for Gender Research.
  Vem gör spel för mig?: om diskursiv kamp och heteronorm på spelsidan Gamereactor2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Gamereactor beskriver sig på sin hemsida som Europas största speltidning. Syftet med den här studien har varit att undersöka vad som får möjlighet att synas på hemsidan och på vilka villkor det får ta plats, d.v.s. hur Gamereactor skriver om detta. Studien består av en mindre kvantitativ undersökning och en djupare kvalitativ som båda har för avsikt att belysa områden med anknytning till genusvetenskapliga ämnesområden.

  I den kvantitativa undersökningen analyseras Gamereactors nyhetsrapportering under en månad och jag visar där, med utgångspunkt i andra studier kring spelkultur och representationer, hur den till stor del uppvisar en stereotyp och snäv bild av spelkulturen, där målgruppen är en ung, vit, teknikintresserad grupp män. Däremot framträder också en liten genusdiskussion som leder till starka reaktioner både för och emot.

  Den kvalitativa undersökningen undersöker de diskurser och den diskursiva kamp som framträder i textmaterialet, och jag menar här att Gamereactors textproduktion kan förstås som en diskursordning där en samling diskurser kring olika genrer kämpar om att definiera vad som anses vara ”bra spelbarhet” och ”spelmässig substans” i olika spel. Detta kontrasteras ofta mot diskussioner kring jämställdhet och representationer men det finns också en vilja att närma sig den här typen av problematiserande dimensioner i diskussioner och rapportering, vilket leder till en som analysen föreslår ambivalent och motsägelsefull textproduktion.

  Vad analysen också visar på är en kraftigt heteronormativ diskurs som avgör vad som går att skriva och tänka, och som framträder både i hur skribenter skriver om kön och kroppsligheter, vilka subjekt som blir möjliga att identifiera sig med, och vilka bilder som används för att ”marknadsföra” innehållet.

 • 238857.
  Zetterberg, Lena
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience.
  Multidimensional Aspects of Dystonia: Description and Physiotherapy Management2008Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Aims: The overall aim of this research was to increase the knowledge about dystonia by identifying factors that influence self-reported quality of life and health in this disorder and to determine what factors predict disability. A further aim was to develop an objective outcome measure for quantifying the movement dysfunction in cervical dystonia (CD) and evaluate effects of physiotherapy.

  Methods: A descriptive correlative design was adopted for study I (n=351), with a questionnaire covering physical activity, satisfaction with treatment, physiotherapy or not, and quality of life and health measured with the Craniocervical Dystonia Questionnaire (CDQ-24) and the Cervical Dystonia Impact Profile, respectively.

  In study II a CD group (n=6) was compared with a control group (n=6). Head movements were measured with a motion capture system, and a Movement Energy Index (MEI) was calculated. In study III an experimental single-case design (n=6) was used, with continuous assessments during pre-treatment, intervention and follow-up. Quality of life, measured with CDQ-24, was the primary outcome measure.

  A prospective correlative design was applied in study IV (n=179), where data from questionnaires were collected on inclusion and 2 months later. Independent variables were: duration of dystonia, severity of dystonia, pain intensity, catastrophizing, self-efficacy, fatigue, kinesiophobia, depression, anxiety and physical activity; and the dependent variables were the Neck Disability Index and the Functional Disability Questionnaire.

  Results: Study I indicated that physical activity and satisfaction with treatment were associated with quality of life and health in dystonia. In study II the groups differed significantly concerning MEI in all movement directions. Mean MEI was significantly higher in patients than in controls. Positive treatment outcomes were reported by all patients in study III, mainly with reduced pain and reduced CD severity during the treatment period. Five of the six patients reported increased quality of life at the 6-month follow-up. Perceived self-efficacy, fatigue, pain intensity and anxiety contributed significantly to disability prediction in study IV.

  Conclusion: These investigations have increased the knowledge of dystonia from a multidimensional perspective and the results could be valuable in developing new treatment strategies.

  List of papers
  1. Impact of dystonia on quality of life and health in a Swedish population
  Open this publication in new window or tab >>Impact of dystonia on quality of life and health in a Swedish population
  2009 (English)In: Acta Neurologica Scandinavica, ISSN 0001-6314, E-ISSN 1600-0404, Vol. 119, no 6, p. 376-382Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Objectives –  Dystonia is often disabling and disfiguring. The aim of the study was to identify factors influencing the impact of dystonia on self-reported quality of life and health.

  Material and methods –  Members of the Swedish Dystonia Patient Association participated in a survey covering demographic variables, satisfaction with treatment, physiotherapy and physical activity. Quality of life and health were assessed by the Craniocervical Dystonia Questionnaire and the Cervical Dystonia Impact Profile, respectively. Of 378 questionnaires, 76% were analysed. Multiple linear regression analyses were performed to evaluate associations of the above variables with quality of life and health.

  Results –  Level of physical activity and satisfaction with treatment showed the highest association with quality of life and health. No significant relationship was found between form of dystonia and quality of life.

  Conclusions –  The study indicates a need for health care professionals to encourage physical activity and to question dystonia patients about satisfaction with treatment. Further investigations with prospective controlled trials are necessary to evaluate the value of physiotherapy and physical activity in patients with dystonia.

  Keywords
  dystonia, healt, quality of life
  National Category
  Medical and Health Sciences
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-97888 (URN)10.1111/j.1600-0404.2008.01111.x (DOI)000266014600005 ()
  Available from: 2008-11-28 Created: 2008-11-28 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
  2. Objective assessment of cervical dystonia: A pilot study
  Open this publication in new window or tab >>Objective assessment of cervical dystonia: A pilot study
  Show others...
  2005 In: Acta Neurologica Scandinavica, Vol. 112, no 4, p. 248-53Article in journal (Refereed) Published
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-97889 (URN)
  Available from: 2008-11-28 Created: 2008-11-28Bibliographically approved
  3. Physiotherapy in Cervical Dystonia: Six experimental single-case studies
  Open this publication in new window or tab >>Physiotherapy in Cervical Dystonia: Six experimental single-case studies
  Show others...
  2008 (English)In: Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985, E-ISSN 1532-5040, Vol. 24, no 4, p. 275-290Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  The aim of the study was to explore the outcome of a physiotherapy program targeted to improve the quality of life of people with cervical dystonia (CD) by reducing pain, improving awareness of postural orientation, increasing muscle strength, and reducing the effort of moving the head and neck. In six single case studies, the primary outcome measure for each case was the Cervical Dystonia Questionnaire (CDQ) to measure the impact of the program on the individuals' quality of life. Secondary outcome measures were identified for the different components of the physiotherapy program: Visual Analogue Scale (pain); Postural Orientation Index (postural orientation awareness); and Movement Energy Index (effort of moving head and neck). Each of the cases had the severity of their problems scored on the Toronto Western Spasmodic Torticollis Scale. The study period was 26 weeks: 2 weeks' baseline period, 4 weeks' treatment period, and 20 weeks' follow-up. All measures except the Movement Energy Index (MEI) and CDQ-24 were taken three times per week for the first 6 weeks of the study and then once at 3 and 6 months. The MEI was taken once a week during the pretreatment and the treatment periods and during the first 2 weeks of follow-up and also after 3 and 6 months of follow-up. The CDQ-24 was taken once in the pretreatment period, once after completion of treatment, once 2 weeks after treatment, and once at 3 and 6 months of follow-up. Five of the six case studies reported an increase in quality of life at 6-month follow-up, as measured on the CDQ-24. Three of the six cases reported a reduction in pain and severity of the dystonia and had improved scores on the postural orientation measure at 6-month follow-up. All six patients had a reduction in the movement energy scores, but this was not significant. The outcomes of the six case studies would suggest that further investigation is required to show the effectiveness of physiotherapy programs in the management of CD.

  National Category
  Physiotherapy
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-97890 (URN)10.1080/09593980701884816 (DOI)18574753 (PubMedID)
  Available from: 2008-11-28 Created: 2008-11-28 Last updated: 2017-12-14Bibliographically approved
  4. Predicitive variables for disability in cervical dystonia
  Open this publication in new window or tab >>Predicitive variables for disability in cervical dystonia
  Article in journal (Refereed) Submitted
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-97891 (URN)
  Available from: 2008-11-28 Created: 2008-11-28Bibliographically approved
 • 238858.
  Zetterberg, Lena
  et al.
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience. Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Automatic control. Enheten för sjukgymnastik.
  Aquilonius, S-M
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience. Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Automatic control.
  Lindmark, Birgitta
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience. Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Automatic control. Enheten för sjukgymnastik.
  Lundström, E
  Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Automatic control.
  Stokes, V
  Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology, Automatic control.
  Färnstrand, C
  Halvorsen, K
  Objective assessment in cervical dystonia.2004In: Proceedings from ESMAC 13th Annual Meeting of European Society of Movement Analysis of Adult and Children in Warsaw, Poland, 23-25 September 2004., 2004Conference paper (Other scientific)
 • 238859.
  Zetterberg, Lena
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience.
  Aquilonius, Sten-Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience.
  Lindmark, Birgitta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience.
  Impact of dystonia on quality of life and health in a Swedish population2009In: Acta Neurologica Scandinavica, ISSN 0001-6314, E-ISSN 1600-0404, Vol. 119, no 6, p. 376-382Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives –  Dystonia is often disabling and disfiguring. The aim of the study was to identify factors influencing the impact of dystonia on self-reported quality of life and health.

  Material and methods –  Members of the Swedish Dystonia Patient Association participated in a survey covering demographic variables, satisfaction with treatment, physiotherapy and physical activity. Quality of life and health were assessed by the Craniocervical Dystonia Questionnaire and the Cervical Dystonia Impact Profile, respectively. Of 378 questionnaires, 76% were analysed. Multiple linear regression analyses were performed to evaluate associations of the above variables with quality of life and health.

  Results –  Level of physical activity and satisfaction with treatment showed the highest association with quality of life and health. No significant relationship was found between form of dystonia and quality of life.

  Conclusions –  The study indicates a need for health care professionals to encourage physical activity and to question dystonia patients about satisfaction with treatment. Further investigations with prospective controlled trials are necessary to evaluate the value of physiotherapy and physical activity in patients with dystonia.

 • 238860.
  Zetterberg, Lena G.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Physiotheraphy.
  Reviewing the effects of physical therapy in Cervical Dystonia2013In: Journal of neural transmission, ISSN 0300-9564, E-ISSN 1435-1463, Vol. 120, no 7, p. 1158-1159Article in journal (Other academic)
 • 238861.
  Zetterberg, Lena
  et al.
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience. sjukgym.
  Halvorsen, K
  Färnstrand, Catarina
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience. neurofysiologi.
  Lundström, Erik
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience. neurologi.
  Lindmark, Birgitta
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience. sjukgym.
  Aquilonius, S-M
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience. neurologi.
  Objective assessment of cervical dystonia: a pilot study2005In: Acta Neurol Scand, Vol. 112, p. 248-253Article in journal (Refereed)
 • 238862.
  Zetterberg, Lena
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Physiotheraphy.
  Halvorsen, Kjartan
  Färnstrand, Catarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Clinical Neurophysiology.
  Aquilonius, Sten-Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Neurology.
  Lindmark, Birgitta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Physiotheraphy.
  Physiotherapy in Cervical Dystonia: Six experimental single-case studies2008In: Physiotherapy Theory and Practice, ISSN 0959-3985, E-ISSN 1532-5040, Vol. 24, no 4, p. 275-290Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The aim of the study was to explore the outcome of a physiotherapy program targeted to improve the quality of life of people with cervical dystonia (CD) by reducing pain, improving awareness of postural orientation, increasing muscle strength, and reducing the effort of moving the head and neck. In six single case studies, the primary outcome measure for each case was the Cervical Dystonia Questionnaire (CDQ) to measure the impact of the program on the individuals' quality of life. Secondary outcome measures were identified for the different components of the physiotherapy program: Visual Analogue Scale (pain); Postural Orientation Index (postural orientation awareness); and Movement Energy Index (effort of moving head and neck). Each of the cases had the severity of their problems scored on the Toronto Western Spasmodic Torticollis Scale. The study period was 26 weeks: 2 weeks' baseline period, 4 weeks' treatment period, and 20 weeks' follow-up. All measures except the Movement Energy Index (MEI) and CDQ-24 were taken three times per week for the first 6 weeks of the study and then once at 3 and 6 months. The MEI was taken once a week during the pretreatment and the treatment periods and during the first 2 weeks of follow-up and also after 3 and 6 months of follow-up. The CDQ-24 was taken once in the pretreatment period, once after completion of treatment, once 2 weeks after treatment, and once at 3 and 6 months of follow-up. Five of the six case studies reported an increase in quality of life at 6-month follow-up, as measured on the CDQ-24. Three of the six cases reported a reduction in pain and severity of the dystonia and had improved scores on the postural orientation measure at 6-month follow-up. All six patients had a reduction in the movement energy scores, but this was not significant. The outcomes of the six case studies would suggest that further investigation is required to show the effectiveness of physiotherapy programs in the management of CD.

 • 238863.
  Zetterberg, Lena
  et al.
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience.
  Halvorsen, Kjartan
  Färnstrand, Catarina
  Lundström, Erik
  Aquilonius, Sten-Magnus
  Lindmark, Birgitta
  Objective assessment of cervical dystonia: A pilot study2005In: Acta Neurologica Scandinavica, Vol. 112, no 4, p. 248-53Article in journal (Refereed)
 • 238864.
  Zetterberg, Lena
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Physiotheraphy.
  Lindmark, Birgitta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Physiotheraphy.
  Söderlund, Anne
  Åsenlöf, Pernilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Physiotheraphy.
  Self-perceived non-motor aspects of cervical dystonia and their association with disability2012In: Journal of Rehabilitation Medicine, ISSN 1650-1977, E-ISSN 1651-2081, Vol. 44, no 11, p. 950-954Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective: To examine the multivariate association between a model of self-perceived non-motor aspects and disability in cervical dystonia. Design: A prospective and correlational design with two points of assessment. Subjects: All 273 members with cervical dystonia from the Swedish Dystonia Patient Association were invited to participate. Methods: Data were collected with one self-reported questionnaire. The questionnaire was sent by post on two separate occasions. Disability was the primary outcome variable measured by the Functional Disability Questionnaire. Results: The questionnaire was completed by 180 individuals (66%) on both occasions. The multivariate association between the non-motor model and disability was statistically significant (adjusted R-2 0.46, F(7, 149)=19.76, p = 0.001). This indicated that 46% of the variance in disability was explained by the non-motor model. Self-efficacy appeared to be the most salient predictor of disability. Conclusion: The results of this study highlight the need for increasing awareness of self-perceived non-motor aspects among care providers treating patients with cervical dystonia. This presents opportunities for new rehabilitation possibilities that apply a behavioural medicine perspective.

 • 238865.
  Zetterberg, Lena
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Physiotherapy.
  Urell, Charlotte
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Physiotherapy.
  Anens, Elisabeth
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience, Physiotherapy.
  Exploring factors related to physical activity in cervical dystonia2015In: BMC Neurology, ISSN 1471-2377, E-ISSN 1471-2377, Vol. 15, article id 247Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  People with disabilities have reported worse health status than people without disabilities and receiving fewer preventive health services such as counseling around exercise habits. This is noteworthy considering the negative consequences associated with physical inactivity. No research has been conducted on physical activity in cervical dystonia (CD), despite its possible major impact on self-perceived health and disability. Considering the favorable consequences associated with physical activity it is important to know how to promote physical activity behavior in CD. Knowledge of variables important for such behavior in CD is therefore crucial. The aim of this study was to explore factors related to physical activity in individuals with cervical dystonia.

  Methods

  Subjects included in this cross-sectional study were individuals diagnosed with CD and enrolled at neurology clinics (n = 369). Data was collected using one surface mailed self-reported questionnaire. Physical activity was the primary outcome variable, measured with the Physical Activity Disability Survey. Secondary outcome variables were: impact of dystonia measured with the Cervical Dystonia Impact Scale; fatigue measured with the Fatigue Severity Scale; confidence when carrying out physical activity measured with the Exercise Self-Efficacy Scale; confidence in performing daily activities without falling measured with the Falls Efficacy Scale; enjoyment of activity measured with Enjoyment of Physical Activity Scale, and social influences on physical activity measured with Social Influences on Physical Activity in addition to demographic characteristics such as age, education level and employment status.

  Results

  The questionnaire was completed by 173 individuals (47 % response rate). The multivariate association between related variables and physical activity showed that employment, self-efficacy for physical activity, education level and consequences for daily activities explained 51 % of the variance in physical activity (Adj R 0.51, F (5, 162) = 35.611, p = 0.000). Employment and self-efficacy for physical activity contributed most strongly to the association with physical activity.

  Conclusions

  Considering the favorable consequences associated with physical activity it could be important to support the individuals with CD to remain in work and self-efficacy to physical activity as employment and self-efficacy had significant influence on physical activity level. Future research is needed to evaluate causal effects of physical activity on consequences related to CD .

 • 238866.
  Zetterberg, Lena
  et al.
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Neuroscience.
  Åsenlöf, Pernilla
  Söderlund, Anne
  Lindmark, Birgitta
  Predicitive variables for disability in cervical dystoniaArticle in journal (Refereed)
 • 238867.
  Zetterberg, Malin M.
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Chemistry, Department of Physical and Analytical Chemistry, Physical Chemistry.
  Reijmar, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Chemistry, Department of Physical and Analytical Chemistry, Physical Chemistry.
  Pränting, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Microbiology.
  Engström, Åke
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Microbiology.
  Andersson, Dan I.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry and Microbiology.
  Edwards, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Chemistry, Department of Physical and Analytical Chemistry, Physical Chemistry.
  PEG-stabilized lipid disks as carriers for amphiphilic antimicrobial peptides2011In: Journal of Controlled Release, ISSN 0168-3659, E-ISSN 1873-4995, Vol. 156, no 3, p. 323-328Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Antimicrobial peptides hold potential as a possible alternative, or complement, to conventional antibiotics but new, safe and efficient means are needed for formulation and administration of the peptides. In this study we have investigated the utility of a novel type of lipid particles, the polyethylene glycol-stabilized lipid-disks, as carriers for the model peptide melittin. The structural integrity of the carrier particle when loaded with the peptide was investigated using cryo-transmission electron microscopy. Liposome leakage upon addition of the peptide-lipid-disks was monitored as a means to verify the membrane lytic effect of the formulation. The susceptibility of melittin to tryptic digestion was studied and compared in the absence and presence of lipid-disks. Finally, the antibacterial effect of the peptide-lipid-disk formulation was compared to that of free melittin after both single and repeated exposure to Escherichia coli. The results show that melittin can redistribute from the disk into a new host membrane and that formulation in the disks does not compromise melittin's membrane permeabilizing ability. Further, the peptide was found to be fully protected against degradation when bound to the disks. Time-kill experiments revealed that all the antibacterial effect of melittin administered in free form was gone after a single exposure to E. coli. In contrast, the disk formulation showed significant cell-killing effect also upon a second exposure to bacteria, indicating an extended release of peptide from the lipid-disks. These results suggest that the lipid-disks constitute a new class of promising carriers for peptide antibiotics.

 • 238868.
  Zetterberg, Mari-Louis
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  JÄMSTÄLLDHET: Vilken bild synliggörs i de stora börsbolagens årsredovisningar?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammandrag

  Genom historien har kvinnor haft sämre förutsättningar än män på arbetsmarknaden. Trots att svenska kvinnor idag borde ha samma förutsättningar som män till att göra karriär råder det fortfarande en brist på kvinnor framförallt inom näringslivets toppositioner. Jämställdhetslagens krav på aktivt jämställdhetsarbete har därmed inte fått önskad effekt. För att synliggöra problemet och skapa debatt har regeringen i olika omgångar beslutat att tilläggsuppgifter om könsfördelning bland anställda, ledning och styrelse ska redovisas i företagens årsredovisning.

  År 2005 kom det ett tillägg i 6:e kapitlet Årsredovisningslagen om att centrala icke-finansiella resultatindikatorer som exempelvis miljö- och personalinformation ska lämnas i förvaltnings-berättelsen om det kan anses vara relevant för verksamheten. Det är inte klart uttryckt i lagtexten men enligt förarbetena till lagen kan exempel på personalrelaterad information vara vilka åtgärder som företaget utfört under året när det gäller jämställdhet, arbetsmiljö eller kompetensutveckling. Även resultat och utvärdering, statistik samt företagens policy och mål på dessa områden kan vara aktuella att redogöra för i förvaltningsberättelsen.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken information som företagen lämnar rörande jämställdhet i sin externa årsredovisning utöver det som är lagstadgat att redogöra för avseende könsfördelningen bland anställda, ledning samt styrelse. Jag är också intresserad av att få veta om företagen anammat den nya lagen och redovisar informationen i förvaltningsberättelsen. Därutöver vill jag se vilken bild av jämställdhet som synliggörs genom de bilder som publiceras i årsredovisningarna. Undersökningen är en dokumentstudie och det empiriska materialet består utav fakta från 54 av Sveriges största börsföretags årsredovisningar från år 2006. De teorier som jag berör utgår från genusteori, redovisningsteori och institutionell teori.

  Studien visar att de flesta företag redovisar någon form av jämställdhetsrelaterad information i årsredovisningen. De flesta lämnar emellertid inte informationen i förvaltningsberättelsen utan uppgifterna hamnar för det mesta utanför den lagstadgade och revisorsgranskade delen av årsredovisningen. Av allt att döma så har företagen inte anammat lagstiftningen från 2005, det tyder på att företagen inte anser att det är relevant att redovisa för sitt jämställdhetsarbete för att ge en bra bild av företagets utveckling, ställning och resultat till intressenterna. Även om många påtalar vikten av en jämnare könsfördelning i årsredovisningen så ser verkligheten ut på ett annat sätt. De bilder som publiceras i årsredovisningarna speglar mer av den faktiska situationen på företagen, vilket är en starkt manlig dominans och då framförallt i ledningen. Det tyder på att det finns en diskrepans mellan företagens policy med jämställdhet som uttalat ideal och den befintliga situationen i näringslivet som är långt ifrån jämställd.

 • 238869.
  Zetterberg, Morgan
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Öström, Bengt
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ekonomistyrningens funktioner : en empirisk studie av upplevda funktioner hos budgetansvariga chefer1996Licentiate thesis, monograph (Other scientific)
 • 238870.
  Zetterberg, Niklas
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kajevic, Mina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Vad får en socialsekreterare att stanna på sin arbetsplats?: En kvalitativ studie2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Socialsekreterares arbetsvillkor kännetecknas i skrivande stund av en hög arbetsbelastning, personalomsättning och arbetsrelaterad stress. Denna studie undersöker och analyserar socialsekreterares erfarenhet av att arbeta inom myndighetsutövning, mer specifikt inom barn- och ungdomsenheter. Syftet med studien är att med bakgrund till de negativa arbetsvillkoren undersöka vilka faktorer det är som gör att socialsekreterare stannar på sin arbetsplats. Detta då den senaste forskningen såväl internationellt och nationellt har fokuserat på faktorer som bidrar till att socialsekreterare slutar på sin arbetsplats. Att synliggöra positiva arbetsmiljöfaktorer inom myndighetsarbetet kan ses som ett steg till ett förbättringsarbete. Ett förbättringsarbete som stärker positiva arbetsfaktorer i syfte att förbättra arbetssituationen för socialsekreterare. De teorier som vi i uppsatsen relaterar till resultatet är Michael Lipskys teori om gräsrotsbyråkrati och Robert Karaseks och Thöres Theorells krav- och kontrollmodell. Gräsrotsbyråkratin redogör för hur tjänstemän som arbetar i offentlig sektor ställs inför en tudelad arbetsroll medan krav- och kontrollmodellen belyser olika dimensioner som påverkar arbetet så som stress, aktivitet och socialt stöd. Studien bygger på kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer som har genomförts med sex erfarna socialsekreterare. I resultatavsnittet framkommer bland annat att socialsekreterare trots höga krav i arbetet upplever ett väldefinierat ansvar och en god kontroll över arbetet i den mån den inte inskränks av akuta situationer och hög personalomsättning. Resultaten visar vidare att de intervjuade socialsekreterarna i början av sin karriär upplevde att det tog flera år att komma över en tröskel i arbetet som föregicks av en otydlig arbetsroll och bristande kontroll. I relation till detta tyder resultaten på att socialsekreterare har stannat på sin arbetsplats till följd av erfarenhetens påverkan i arbetet. Erfarenhet har möjliggjort en utveckling och tillvaratagande av positiva aspekter med arbetet. Studien påvisar vikten av att nyanställda slussas in i arbetet snabbare för att ta del av samma positiva faktorer som de mer erfarna kollegorna (intervjupersonerna i denna studie) uttryckt som avgörande för en god arbetsmiljö.

  Nyckelord: socialsekreterare, arbetsmiljö, arbetsmiljöfaktorer, krav, kontroll, gräsrotsbyråkrati

 • 238871.
  Zetterberg Pettersson, Eva
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of English.
  The Old World Journey: National Identity in Four American Novels from 1960 to 19732005Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  A commonly held assumption among literary critics is that the motif of the European journey is exhausted in American literature in the post-World-War-II period. Challenging this view, the present study claims that the Old World journey narrative lives on, but in new guises, and that it continues to be a forum for the discussion of American national identity. Studying four novels about Americans traveling to Europe – William Styron’s Set This House on Fire (1960), Mary McCarthy’s Birds of America (1971), John A. Williams’s The Man Who Cried I Am (1967) and Erica Jong’s Fear of Flying (1973) – this thesis examines the ways in which the European journey is utilized for a questioning of “America.” Informed by the political debates of their time, which lead, for example, to the displacement of hegemonic ideologies such as nationalism, they share a critical stance vis-à-vis the conventional construction of national identity. They represent, however, different strands of the contemporary political counterculture; while the first two texts view national identity from the center of American society, addressing a moral and an ideological/intellectual critique, respectively, the last two represent marginal perspectives, that of the African American and feminist protest movements. The function of the European setting in the four novels is also scrutinized: in all of them the European setting provides the backdrop for a story that deals, almost exclusively, with American culture; it serves in a variety of ways, for example as a many-facetted stage, an experimental ground, or a zone of liberation. The Coda sketches recent developments in the 1980s and 1990s, finding the motif of initiation and the figure of the independent warm-hearted American girl to persist and the myth of American innocence to continue to be contested.

 • 238872.
  Zetterberg, Pär
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Do Gender Quotas Foster Women's Political Engagement?: Lessons from Latin America2009In: Political research quarterly, ISSN 1065-9129, E-ISSN 1938-274X, Vol. 62, no 4, p. 715-730Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Gender quotas have been held to have more far-reaching consequences than increasing women’s political representation. Some scholars claim that they foster women’s overall political engagement. After elaborating a theoretical framework on how affirmative action policies to legislative bodies might be beneficial to constituents of the targeted group, I test this hypothesis on women in 17 Latin American countries. Contrasting previous claims, I show that there is no general proof of attitudinal or behavioral effects. The analysis represents an initial attempt to theorize and use large-scale data to examine the more long-term consequences of quota policies on female constituents’ political involvement.

 • 238873.
  Zetterberg, Pär
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Engineering Equality?: Assessing the Multiple Impacts of Electoral Gender Quotas2009Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The driving question of this compilation thesis is whether quotas for political assemblies represent an effective tool for breaking down gender inequality in the political sphere. To put it differently, focus is on the possibilities for policy-makers to engineer equality. As a response to persistent patterns of male dominance in political decision-making, approximately 100 countries, both democratic and authoritarian, have adopted these affirmative action measures.

  The introductory section presents an argument as to why we should focus on certain impacts in order to be able to answer the question about the effectiveness of quotas. It suggests that the point of departure for empirical assessments of quota policies should be the normative arguments for supporting the reform, and the effects that normative theorists and quota advocates expect from these measures.

  The three studies that make up the core of the thesis build on previous empirical research on quotas, and examine some of their possible effects at both the elite level and mass level. Study I theoretically scrutinizes how the procedures for selecting women to political office shape these women's legislative autonomy, and thereby their possibilities to substantively represent women. The study identifies mainly two factors as important: a large body selecting the candidates and a rule-bound and thus bureaucratized selection procedure.

  Study II empirically tests the claim that women elected through quotas are more likely to suffer from institutional constraints in the legislature, and thereby have a harder time working for the benefit of women, than other female representatives. By conducting a comparative case-study of two Mexican state legislatures, no support is found for this hypothesis.

  Quotas have also been justified because of their likely impacts on female citizens' perceptions about politics. Study III addresses this issue by performing a statistical analysis on the impacts of quotas on Latin American women's political attitudes and behavior. In contrast to previous research on the topic, the study finds little proof of positive impacts of quotas on women's political engagement.

  Taken together, the thesis does not provide a clear-cut answer to the question as to whether it is possible to engineer equality within politics. However, it sheds new light on the complexities of quota impacts, and it qualifies and nuances the picture for those who expect quotas to be an overall solution for problems of gender inequality.

  List of papers
  1. The downside of gender quotas?: institutional constraints on women in mexican state legislatures
  Open this publication in new window or tab >>The downside of gender quotas?: institutional constraints on women in mexican state legislatures
  2008 (English)In: Parliamentary Affairs, ISSN 0031-2290, E-ISSN 1460-2482, Vol. 61, no 3, p. 442-460Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  In recent years, a rich and varied body of literature has developed that focuses on the way that institutional structures limit women’s substantive representation. Claims have been made that some women legislators are more likely to suffer from institutional constraints than others; those entering legislature via legal gender quotas. Examining two Mexican state legislatures, where only one has adopted legal gender quotas, empirical testing gives no support to the hypothesis; ‘quota women’ do not seem to confront more obstacles than other women. No such negative side effect of quota legislation is identified. Two reasons are put forward; first, dependency on particular leaders is not isolated to quota women but is part of the overall political system. Secondly, the most strident battles occur within political parties for positions of power; hence gender quotas are perceived as a threat mainly to male colleagues within the party. Two key aspects are identified that deserve closer attention in order to gain a more comprehensive picture of the relationship between gender quotas and institutional obstacles to women’s substantive representation: the political agendas raised by quota women and the interplay between different quota provisions and candidate selection rules.

  Keywords
  gender, quotas, Mexico, substantive representation, candidate selection, tokenism, stigmatization
  National Category
  Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-27497 (URN)10.1093/pa/gsn016 (DOI)000257191100003 ()
  Available from: 2008-10-17 Created: 2008-10-17 Last updated: 2018-01-11Bibliographically approved
  2. Do Gender Quotas Foster Women's Political Engagement?: Lessons from Latin America
  Open this publication in new window or tab >>Do Gender Quotas Foster Women's Political Engagement?: Lessons from Latin America
  2009 (English)In: Political research quarterly, ISSN 1065-9129, E-ISSN 1938-274X, Vol. 62, no 4, p. 715-730Article in journal (Refereed) Published
  Abstract [en]

  Gender quotas have been held to have more far-reaching consequences than increasing women’s political representation. Some scholars claim that they foster women’s overall political engagement. After elaborating a theoretical framework on how affirmative action policies to legislative bodies might be beneficial to constituents of the targeted group, I test this hypothesis on women in 17 Latin American countries. Contrasting previous claims, I show that there is no general proof of attitudinal or behavioral effects. The analysis represents an initial attempt to theorize and use large-scale data to examine the more long-term consequences of quota policies on female constituents’ political involvement.

  Keywords
  quotas, gender, political engagement, Latin America, policy feedback, symbolic representation
  National Category
  Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
  Research subject
  Political Science
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-100820 (URN)10.1177/1065912908322411 (DOI)000271826800007 ()
  Available from: 2009-04-07 Created: 2009-04-07 Last updated: 2018-01-13Bibliographically approved
  3. Gender Quotas and Women's Legislative Autonomy: Theorizing the Role of Candidate Selection Procedures
  Open this publication in new window or tab >>Gender Quotas and Women's Legislative Autonomy: Theorizing the Role of Candidate Selection Procedures
  (English)Manuscript (Other (popular science, discussion, etc.))
  Keywords
  quotas; gender; candidate selection; substantive representation; autonomy; political parties
  National Category
  Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalisation Studies)
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-100821 (URN)
  Available from: 2009-04-07 Created: 2009-04-07 Last updated: 2018-01-13
 • 238874.
  Zetterberg, Pär
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Gender quotas and political effectiveness: women's experiences in mexican state legislatures2007In: ECPR Joint Sessions of Workshops, Helsinki, May 7-12 2007, 2007Conference paper (Other academic)
 • 238875.
  Zetterberg, Pär
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Gender Quotas and Women's Legislative Autonomy: Theorizing the Role of Candidate Selection ProceduresManuscript (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 238876.
  Zetterberg, Pär
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Political Engagement and Democratic Legitimacy in Mexico2012In: The Impact of Gender Quotas / [ed] Susan Franceschet, Mona Lena Krook & Jennifer M. Piscopo, Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 173-189Chapter in book (Refereed)
 • 238877.
  Zetterberg, Pär
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Quotas and Women’s Symbolic Representation: Lessons from Mexico2009Conference paper (Other academic)
 • 238878.
  Zetterberg, Pär
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  The Diffusion of Sub-National Gender Quotas in Mexico and Their Impacts2011In: Diffusion of Gender Quotas in Latin America and Beyond: Advances and Setbacks in the Last Two Decades / [ed] Adriana Piatti-Crocker, New York: Peter Lang Publishing Group , 2011, p. 53-69Chapter in book (Refereed)
 • 238879.
  Zetterberg, Pär
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  The downside of gender quotas?: institutional constraints on women in mexican state legislatures2008In: Parliamentary Affairs, ISSN 0031-2290, E-ISSN 1460-2482, Vol. 61, no 3, p. 442-460Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, a rich and varied body of literature has developed that focuses on the way that institutional structures limit women’s substantive representation. Claims have been made that some women legislators are more likely to suffer from institutional constraints than others; those entering legislature via legal gender quotas. Examining two Mexican state legislatures, where only one has adopted legal gender quotas, empirical testing gives no support to the hypothesis; ‘quota women’ do not seem to confront more obstacles than other women. No such negative side effect of quota legislation is identified. Two reasons are put forward; first, dependency on particular leaders is not isolated to quota women but is part of the overall political system. Secondly, the most strident battles occur within political parties for positions of power; hence gender quotas are perceived as a threat mainly to male colleagues within the party. Two key aspects are identified that deserve closer attention in order to gain a more comprehensive picture of the relationship between gender quotas and institutional obstacles to women’s substantive representation: the political agendas raised by quota women and the interplay between different quota provisions and candidate selection rules.

 • 238880.
  Zetterberg, Pär
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  The Dynamic Relationship between Gender Quotas and Political Institutions2013In: Politics & Gender, ISSN 1743-923X, E-ISSN 1743-9248, Vol. 9, no 3, p. 316-321Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Scholars of gender quotas have paid increasing attention to the ways in which formal and informal institutions shape the outcome of this electoral reform (Hassim 2009; Jones 2009; Zetterberg 2009). Quotas, however, are not only affected by the institutional context in which they are adopted; their transformative nature also implies that they (should) contribute to changing political institutions. This dynamic relationship has consequences for the analysis of key institutions within representative democracy: Electoral quotas may, in some cases, challenge well-defined analytical frameworks and established ways to study political life. This essay aims to demonstrate theoretically how quota adoption exerts an impact on established political structures and thus challenges existing understandings within subfields of comparative politics. More specifically, I bring up two institutions within representative democracy that are likely to be affected by quotas: the political recruitment process and intraparty politics within legislative institutions.

 • 238881.
  Zetterberg, Pär
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Women's Conditioned Access to Political Office in Mexico2018In: Gender and Representation in Latin America / [ed] Leslie A. Schwindt-Bayer, New York: Oxford University Press, 2018, p. 196-210Chapter in book (Refereed)
 • 238882.
  Zetterberg, Pär
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Amnå, Erik
  Youth & Society, Örebro universitet.
  Bidra med vad?: Effekter av statsbidrag till kvinnors organisering och jämställdhetsprojekt2010Report (Other academic)
 • 238883.
  Zetterberg, Stina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Medias dagordningsmakt i flyktingfrågan: En kvantitativ studie om gestaltningen av flyktingfrågan i Dagens Nyheters2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 238884. Zetterberg W,
  et al.
  Marteus, H
  Johannesson, M
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health.
  Nordvall, L
  Uppsala University, Medicinska vetenskapsområdet, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health.
  Ihre, E
  Alving, K
  Exhaled carbon monoxide is not elevated in patients with asthma and cystic fibrosis.2002In: European Resp Journal., Vol. 1, p. 92-Article in journal (Refereed)
 • 238885.
  Zetterblom, Susanne
  Gotland University, School of the Humanities and Social Science.
  Women as Nation Builders: Strategically invested aid in Uganda for nation-building processes2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Former colonized countries, especially in Africa, have suffered a tough political climate, often under the leadership of a dictator. The process of implementing democracy has, in many states, often been violent and terrifying.

  Under these circumstances, it has been hard to build institutions where people feel united as one nation. Poverty, corruption, old cultural and religious boarders and expressions among other circumstances are factors that you have to consider when developing a strong economic and democratic nation.

  Women often have a marginalized role within these states. In order to achieve the right to get education, or to be a part of the political arena, they have had to struggle both against men and other women.

  Most of Uganda’s income comes from the agriculture. Within this sector there are mostly women working under poor circumstances. To develop female self-employment some of the Swedish aid is given within micro-financial and cooperation projects to improve the economy for the nation and the women’s status within society.

  This study could be of importance to see if or how strategically invested aid actually improves the role of women as good recourses for building the nation Uganda. The answers and the conclusions given could also give clues, important for nation building processes in general and for women as nation builders in particular, in the continuing work in building the nation Uganda.

  The purpose for this dissertation is to interview women that are participating in two different projects that are supported by Swedish NGOs, in order to see if their own experiences of being part of the projects correspond to the project plans aims.

  This dissertation has been made possible through a Minor Field Study Scholarship, financed by SIDA, handled by The International Programme Office for Education and Training, which is a government agency that promotes academic exchanges and cooperation across national borders.

 • 238886.
  Zettergreen, Vanessa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Dahlberg Larsson, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att lära sig, vad man redan gör?: En kvantitativ studie om två professioners perspektiv på formellt och informellt lärande under vidareutbildning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to investigate the nurse and intended psychotherapists perspective on learning in the field between formal learning and informal learning in practice. For this purpose, the nurses that educate further to preschool teachers and intended psychotherapists is examined. The four research questions are as follows; (1) How does the nurses and the intended psychotherapists valuate and experience the relation between formal education and informal learning in practice? (2) How does the nurses and the prospective psychotherapists valuate and experience that their learning changes over time? (3) How does the nurses and the prospective psychotherapists valuate their learning in relation to different persons around them? What differences and common attribute is there between a nurse and a prospective psychotherapist? The empirical collection of the study is based on a survey and the selection covers in total 11 nurses from Stockholm university and 43 intended psychotherapists at Stockholm university and Uppsala university. The study is analyzed through Ellströms theory about cognitive- and contextual perspective on learning, adaptions- and development-minded learning and Bertells theory about learning at the first- and secondhand arena. The study process shows that there are less research made earlier about the investigated professions and their learning during further education, therefore the study is an important contribution to the field of knowledge. The data that the analyzes is founded on in the study is gathered through a web survey. Measures are executed through the software PSPP. It is clear that from the result of the study that the two professions where similar in its positions that treated the relations between formal education and informal learning in practice. It is also possible to interpret that the attitude of the respondents indicates that they are approaching or found themselves in the development-minded learning, which have been addressed in the change of learning over time. Furthermore the result of the study indicates that the respondents learning in relation to others varieties depending on profession and relation. The biggest difference between professions in the study shows when they are to assess in what extent they discuss new knowledge they have learned with their manager. Common features to be seen is that they willingly discuss the new knowledge they learned with their classmates. The study leads to conclusions in respect to semiformal relations. Where the classmates role in the respondents learning is questioned and shown in a another dimension. This with the help of a relative new theoretically point of view. 

 • 238887.
  Zettergren, Fredrik
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Åkerstrand, Patrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Mathematics and Computer Science, Department of Information Technology.
  Customization of Software for Implementation on Third Party Platforms2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An increasingly common scenario in software development, and certainly in webtechnologies, is that companies customize parts of the developed software to run on third party platforms. The purpose of this is often to increase brand recognition or to increase traffic to their websites. Quite often the target platforms are numerous and are far from homogenous while the software itself is required to have preserved functionality in its original environment. This creates numerous difficulties both within the software structure, maintenance and in development routines. This thesis considers some of those difficulties and their potential solutions. Focus is put on an online real estate search company, Booli Search Technologies AB, that would like to offer its partners parts of its platform for implementation on their websites. Booli states both general and specific demands on the customization regarding functionality,preserved performance, security and updates.

  The report begins with a survey of literature and related work within the area.Interesting solutions are then discussed and evaluated. Finally, a prototypeimplementation is done and evaluated together with Booli and some of its partners from different aspects. The results are presented together with a discussion and possible future improvements. Overall the prototype implementation satisfies the demands stated by Booli, even though some improvements are suggested.

 • 238888. Zettergren, H.
  et al.
  Reinhed, P.
  Stochkel, K.
  Schmidt, H.T.
  Cederquist, H.
  Jensen, Jens
  Uppsala University, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Technology, Department of Engineering Sciences. Uppsala University, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Technology, Department of Engineering Sciences, Ion Physics. Jonfysik.
  Fragmentation and Ionization of C70 and C60 – a comparison2005In: Presented at the 24rd International Conference on Photonic, Electronic and Atomic Collisions (ICPEAC 2005), Rosario, Argentina, 2005Conference paper (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 238889. Zettergren, H.
  et al.
  Reinhed, P.
  Støchkel, K.
  Schmidt, H.T.
  Cederquist, H.
  Jensen, Jens
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Ion Physics. Jonfysik.
  Tomita, S.
  Nielsen, S.B.
  Hvelplund, P.
  Manil, B.
  Rangama, J.
  Huber, H.A.
  Fragmentation and ionization of C_70 and C_60 by slow ions of intermediate charge2006In: The European Physical Journal D, Vol. 38, p. 299-Article in journal (Refereed)
 • 238890. Zettergren, H.
  et al.
  Schmidt, H. T.
  Cederquist, H.
  Jensen, Jens
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Ion Physics.
  Hvelplund, P.
  Tomita, S.
  Manil, B.
  Rangama, J.
  Huber, B.A.
  Even-odd effects in the ionization cross sections of [C60]2 and [C60C70] dimers2007In: Physical Review A. Atomic, Molecular, and Optical Physics, ISSN 1050-2947, E-ISSN 1094-1622, Vol. 75, no 5, p. 051201-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We report strong even-odd effects in multiple ionization yields of van der Waals dimers in slowXe30+ + ͓C60͔2͓͑C60C70͔͒ →  ̄ + ͓C60͔2r+͓͑C60C70͔r+͒ electron-transfer collisions as functions of r Յ 7. Thisbehavior may be due to even-odd variations in the sequences of dimer ionization energies as calculated with anelectrostatic model including an electrical fullerene-fullerene contact at the 19a0 center-center separation in͓C60͔2+. Prompt dissociations predominantly yield intact fullerenes ͓C60͔2r+ → C60r1+ + C60r2+ in the same͑r1 = r2, even r͒ or nearby ͑r1 = r2 ± 1, odd r Ͼ 1͒ charge states.

 • 238891.
  Zettergren, H.
  et al.
  Stockholms universitet.
  Schmidt, H.T.
  Stockholms universitet.
  Reinhed, P.
  Stockholms universitet.
  Cederquist, H.
  Stockholms universitet.
  Jensen, Jens
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Ion Physics.
  Hvelplund, P.
  Department of Physics and Astronomy, University of Aarhus.
  Tomita, S.
  Institute of Applied Physics, University of Tsukuba.
  Manil, B.
  Centre Interdisciplinaire Recherches Ions Lasers (CIRIL).
  Rangama, J.
  Centre Interdisciplinaire Recherches Ions Lasers (CIRIL).
  Huber, B.A.
  Centre Interdisciplinaire Recherches Ions Lasers (CIRIL).
  Stabilities of multiply charged dimers and clusters of fullerenes2007In: Journal of Chemical Physics, ISSN 0021-9606, E-ISSN 1089-7690, Vol. 126, no 22, p. 224303-Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The authors find even-odd variations as functions of r (...+[C60]2(r+)([C60C70](r+)) electron-transfer collisions. This even-odd behavior is in sharp contrast to the smooth one for fullerene monomers and may be related to even-odd effects in dimer ionization energies in agreement with results from an electrostatic model. The kinetic energy releases for dimer dissociations [predominantly yielding intact fullerenes [C60]2(r+)-->C60(r1+)+C60(r2+) in the same (r1=r2) or nearby (r1=r2+/-1) charge states] are found to be low in comparison with the corresponding model results indicating that internal excitations of the separating (intact) fullerenes are important. Experimental appearance sizes for the heavier clusters of fullerenes [C60]n(r+) (n>3 and r=2-5) compare well with predictions from a new nearest-neighbor model assuming that r unit charges in [C60]n(r+) are localized to r C60 molecules such that the Coulomb energy of the system is minimized. The system is then taken to be stable if (i) two (singly) charged C60 are not nearest neighbors and (ii) the r C60(+) molecules have binding energies to their neutral nearest neighbors which are larger than the repulsive energies for the (r-1) C60(+)-C60(+) pairs. Essential ingredients in the nearest-neighbor model are cluster geometries and the present results on dimer stabilities.

 • 238892.
  Zettergren, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Två synsätt på ADHD och dess konsekvenser: En litteraturöversikt av ADHD och diagnostisering ur ett sociologiskt perspektiv2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 238893.
  Zettergren, Inger
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Languages, Department of Scandinavian Languages.
  Om lärares attityder till Svenska som andraspråk2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 238894.
  Zettergren, Linn
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Government.
  Responsibility failure or too high expectations?: From humanitarian crisis to legal dispute in cholera-struck Haiti2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the aftermath of the earthquake in Haiti 2010 a second disaster hit the small Caribbean country. This time in the shape of a cholera epidemic, imported by Nepalese UN soldiers. The disease outbreak culminated in a previously unpresented lawsuit against the United Nations in which their principle of absolute immunity was questioned. This study highlights the complex causal paths that preceded the legal dispute, by investigating three hypotheses on why the controversy with the UN got out of hand and could not be resolved through other means. The findings imply that the framing of the Haitian state as fragile and corrupt led to a shift in the perception of responsibilities. As the government was rendered incapable, international organizations were expected to provide health and well-being to the Haitian people. This however proved to be an expectation they could not live up to. The case of Haiti illustrates a good example of the difficulties in the delivery of large-scale humanitarian aid and how this can undermine existing institutions if implemented unwisely.

 • 238895.