Logotyp: till Uppsala universitets webbplats

uu.sePublikationer från Uppsala universitet
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
46474849 2401 - 2428 av 2428
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 2401.
  Öhman, Jan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Simonsen, Kirsten
  Is there a "Nordic" human geography?2003Ingår i: Voices from the North: New Trends in Nordic Human Geography, Ashgate, London , 2003, s. 314-Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 2402.
  Öhman, Jan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Simonsen, Kirsten
  Voices from the North: New Trends in Nordic Human Geography2003Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
 • 2403.
  Ölfvingsson, Manne
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Varför spårväg i Uppsala?: En kvalitativ studie av spårvägsprojektet i Uppsala2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka spårvägsprojektet i Uppsala. Studien ska identifiera de huvudsakliga faktorerna som har varit avgörande för valet av spårväg. Det studeras även hur projektets beslutsfattare resonerar kring en spårväg utifrån de tre hållbarhetsaspekterna och hur privatbilismen förväntas påverkas. Genom intervjuer med tjänstemän och politiker ska studiens frågeställningar besvaras. Intervjusvaren kompletteras med tidigare forskning inom ämnesområdet och styrdokument från Uppsala kommun. Resultatet visar att kapaciteten är en av de viktigaste faktorerna bakom valet av spårväg. I takt med den befolkningsökning som förväntas i Uppsala behöver staden en kapacitetsstark kollektivtrafik som klarar av att hantera dessa nya stora flöden. En annan viktig faktor bakom valet av spårväg är de miljömässiga fördelarna, till exempel som att spårvägen ska drivas på förnyelsebar el. Minskad privatbilism är inget uttalat mål med spårvägen, men biltrafiken förväntas ändå minska som en följd av att en spårväg anses vara attraktiv och får en hög medelhastighet i samband med den höga prioritering som spårvägen ska erhålla. Finansieringen anses vara en av de största utmaningar med att få spårvägen realiserad.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2404.
  Öresjö, Maya
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Tuta och kör... Eller?: Bilens plats i Nyköping2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Genom tre intervjuer med kommunanställda och flera dokument kan denna uppsats beskriva hur Nyköpings kommun arbetar för att minska bilism med tanke på klimatförändringar, samt vad kommunen anser utgöra de största problemen och hindren för detta. Kommunen har, som majoriteten av Sveriges städer, byggts utifrån 1950-talets visioner om bilism och har därmed skapat ett bilsamhälle, men kommunen jobbar med att komma ur de vanorna. Med olika arbetssätt och planer vill de fokusera på alternativa resesätt till bilen. De officiella dokumenten tar upp vilka vägar och mål som kommunen har och intervjupersonerna bidrar med ett mer personligt och djupgående synsätt. Den klimatbudget som kommunen har antagit beskrivs också med uppsatta mål men frågan är om de verkligen kan leva upp till dessa. I diskussionen analyseras de olika åtgärder kommunen kommer att utföra för minskad bilism, samt de problem som uppstår och varför detta kan vara fallet. Här framkommer det att klimatfrågan är en svår fråga att lösa och att kommunen har lagt sitt fokus mer på trängselproblemet som bilar medför. Trängseln tänker de kommer lösas med att motivera befolkningen till att välja andra resesätt än bilen genom olika medel, exempelvis försvårad framkomlighet med bil i centrum och sänkta hastighetssträckor, samt prioritering av utveckling av gång- och cykelvägar och kollektivtrafik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2405.
  Örn, Filip
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Framtiden som aldrig kom: En analys av 1960-talets generalplanering i Viskafors2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Viskafors är en tätort söder om Borås som länge har varit ekonomiskt dominerat av textilindustrin, men under 1970-talet drabbades orten hårt av den ekonomiska strukturomvandlingen från industri till tjänstesektor. Uppsatsen undersöker och analyserar framtidsvisioner och planering i Viskafors genom en innehållsanalys av Viskafors generalplan från 1967. När generalplanen antogs var den ekonomiska och demografiska tillväxten fortfarande mycket stor i Viskafors. Uppsatsen visar att en positiv framtidstro bland lokala politiker och tjänstemän bidrog till att skapa en omfattande expansiv och långsiktig plan för Viskafors som grundades på antaganden om en fortsatt stark ekonomisk- och befolkningstillväxt. Trots detta påvisar uppsatsen att en viss medvetenhet om den pågående strukturomvandlingens konsekvenser fanns bland upphovsmännen till Viskafors generalplan, men att de valde att tolka utvecklingen till Viskafors fördel. Generalplanens utformning var präglad av det rationella planeringsidealet medan planens främsta visioner var att förbättra bostadsstandarden genom en kraftig utbyggnad av nya bostäder samt skapa trafikförutsättningar för en tilltagande bilism. Genom att undersöka generalplanens efterföljare Viskafors kommundelsplan från 1978 visar uppsatsen hur snabbt den expansiva planeringen blev utdaterad på grund av de förändrade ekonomiska förutsättningarna som textilindustrins nedgång orsakade.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2406.
  Östbom, Lykke
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Är resan mödan värd?: En kvalitativ studie om valet och upplevelsen av tåg som färdmedel vid semesteresor2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka valet och upplevelsen av tåg som färdmedel vid en semesterresa. Intresset för tågsemester har ökat markant de senaste åren, därför ämnade studien få en större förståelse för tågtransport. Studien var kvalitativ, sju resenärer i åldern 50–80 år som under de senaste åren genomfört en tågsemester intervjuades. Genomgående resonemang och motiv bakom valet av tåg som färdmedel var dels en miljömedvetenhet men också ett sökande efter den resemodellen och det äventyret långväga tågtransport ger. Transporten var således av experientiell karaktär, det fanns ett värde i själva i transporten. Vidare möjliggjorde tågtransporten möten med både människor och landskap, något som uppskattades av resenärerna. Landskapet upplevdes genom ”travel glance”, den filmiska vyn en immobil passagerare får i ett mobilt färdmedel. Travel glance, resvägens klimatförändringar och ett stort transportansvar gjorde att tågtransporten kändes påtaglig med följden att tåget upplevdes som en plats med lokala anspelningar. Den största skillnaden till andra färdmedel var skillnaden till flyg, tåget upplevdes mer som en plats medan flygplanet mer som en icke-plats. Flygplanet har färre lokala anspelningar. Att tåget var en plats var något som resenärerna värdesatte. Upplevelsen av tåg som färdmedel var positiv, tågtransporten tillförde värde till semesterns helhetsupplevelse.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2407.
  Österberg, Jaqueline
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Beredskap för naturolyckor: En planeringsinriktad studie på Uppsala kommun2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Uppsala kommuns beredskap är uppbyggd, vilka strategier som finns, med särskilt fokus på kraftigt snöfall. Uppsatsen bygger på en kvalitativ dokumentanalys samt en kvalitativ semistrukturerad intervju med en säkerhetshandläggare på Uppsala kommun. Uppsatsen ämnar besvara följande frågeställningar, vilka strategier har Uppsala kommun för mycket kraftigt snöfall och hur är den beredskapen uppbyggd?; Förekommer det några problem med Uppsala kommuns beredskapsstrategier för kraftigt snöfall?; Vilka aktörer är inblandade i beredskapsplaneringen på Uppsala kommun och hur samverkar dessa med varandra? Resultatet av denna studie visar att det på Uppsala kommun inte finns någon specifik beredskapsstrategi angående naturolyckor av typen snöfall, dock används tre principer när det gäller beredskap för naturolyckor generellt, dessa är ansvarsprincipen, likhetsprincipen och närhetsprincipen. Flera aktörer, bland annat Länsstyrelsen, arbetar tillsammans med Uppsala kommun gällande den här typen av beredskap. Dock finns det vissa problem beträffande den här typen av beredskap.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2408.
  Österlund, Dennis
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Miljöproblematisk representation: En analys av geografiska läromedel2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna analys ämnade att undersöka hur ämnesstoff gällande miljöproblem i geografiska läromedel representeras. Representationen grundades på teorier om selektiva traditioner, utbildningsfilosofier och didaktiska typologier. Analysen har också undersökt hur detta innehåll har förändrats över tid i de utvalda läromedlen.

        De utvalda läromedlen publicerades 1982, 1996 och 2013 och analyserades utifrån en kvalitativ textanalys. Baserat på tidigare forskning och teori kan denna undersökning konstatera att innehållsstoffet i geografiböcker som rör miljöproblem representeras ur olika perspektiv. Det analyserade stoffet har representerats ur ett naturvetenskapligt perspektiv, ett samhällsvetenskapligt perspektiv eller ett tvärvetenskapligt perspektiv. Detta beroende på hur författaren eller författarna vill förmedla fakta och kunskap till eleverna. Vad som påverkar det perspektiv som texten skrivs ur kan vara medvetet eller omedvetet baserat på den rådande samhällsdebatten, moraliska och politiska frågor, den aktuella pedagogiska synen och utbildningstraditioner. Analysen har även kunnat konstatera att ämnesstoffet gällande miljöproblem har ändrats över tid. Teman som till exempel olja och fossila bränslen har representerats på olika sätt, tagit olika stor plats i läromedlen samt behandlats ur olika perspektiv med olika utgångspunkter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2409.
  Östh, John
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Featured graphic. Superlocal spatial variations in fertility2015Ingår i: Environment and planning A, ISSN 0308-518X, E-ISSN 1472-3409, Vol. 47, nr 5, s. 1019-1022Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 2410.
  Östh, John
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Home, Job and Space: Mapping and Modeling the Labor Market2007Doktorsavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  How does space affect individuals’ outcome on the labor market? And how do we measure it? Beyond the notion of the labor market as a system of supply and demand, lays a society of individuals and workplaces, whose relationships are undeniably complex. This thesis aims to shed some new light on how to investigate and analyze the complex labor market relationships from a spatial perspective.

  In this thesis, five self-contained articles describe the spatial relationship between individuals and workplaces. In the first article, the official delineation of local labor market areas is tested against the delineation of labor markets for different subgroups. Differences in the regionalization are discussed from the subgroups’ and municipals’ perspective.

  In the second article, two sources of bias in the computation of local labor market areas, and suggestions how to reduce them, are presented.

  In the third article the spatial mismatch hypothesis is tested and confirmed on a refugee population in Sweden.

  In articles four and five, a new model for the estimation of job accessibility is introduced and evaluated. The model, ELMO, is created to answer to the need for a new accessibility measure to be used in spatial mismatch related research. The usability of the model is validated through empirical tests, were the ELMO-model excels in comparison to the accessibility models it is tested against.

  Delarbeten
  1. Homogeneous Regions and Heterogeneous Populations: Creating and Analyzing Labor Market Regions for Subgroups in Sweden
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Homogeneous Regions and Heterogeneous Populations: Creating and Analyzing Labor Market Regions for Subgroups in Sweden
  (Engelska)Manuskript (Övrigt vetenskapligt)
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-95391 (URN)
  Tillgänglig från: 2007-01-26 Skapad: 2007-01-26 Senast uppdaterad: 2011-11-16Bibliografiskt granskad
  2. Rethinking the Computation of Labor Market Regions: Consequences of Population Selection Bias and Suggested Solutions
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Rethinking the Computation of Labor Market Regions: Consequences of Population Selection Bias and Suggested Solutions
  (Engelska)Manuskript (Övrigt vetenskapligt)
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-95392 (URN)
  Tillgänglig från: 2007-01-26 Skapad: 2007-01-26 Senast uppdaterad: 2011-11-16Bibliografiskt granskad
  3. How important is access to jobs?: Old question—improved answer
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>How important is access to jobs?: Old question—improved answer
  2010 (Engelska)Ingår i: Journal of Economic Geography, ISSN 1468-2702, E-ISSN 1468-2710, Vol. 10, nr 3, s. 389-422Artikel i tidskrift (Refereegranskat) Published
  Abstract [en]

  We study the impact of job proximity on individual employment and earnings. The analysis exploits a Swedish refugee dispersal policy to obtain exogenous variation in individual locations. Using very detailed data on the exact location of all residences and workplaces in Sweden, we find that having been placed in a location with poor job access in 1990–1991 adversely affected employment in 1999. Doubling the number of jobs in the initial location in 1990–1991 is associated with 2.9 percentage points higher employment probability in 1999. Considering that the 1999 employment rate was 43% among the refugees, this is a considerable effect. The analysis suggests that residential sorting leads to underestimation of the impact of job access.

  Nyckelord
  Job access, endogenous location, natural experiment, spatial mismatch
  Nationell ämneskategori
  Kulturgeografi Nationalekonomi
  Forskningsämne
  Kulturgeografi; Nationalekonomi
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-126422 (URN)10.1093/jeg/lbp040 (DOI)000276745000003 ()
  Tillgänglig från: 2010-06-14 Skapad: 2010-06-14 Senast uppdaterad: 2022-01-28Bibliografiskt granskad
  4. Modeling Job Accessibility: Introducing a new model of potential job accessibility
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Modeling Job Accessibility: Introducing a new model of potential job accessibility
  (Engelska)Manuskript (Övrigt vetenskapligt)
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-95394 (URN)
  Tillgänglig från: 2007-01-26 Skapad: 2007-01-26 Senast uppdaterad: 2011-11-16Bibliografiskt granskad
  5. Job Accessibility and Space: Examining the functionality of job access models used in mismatch related hypotheses
  Öppna denna publikation i ny flik eller fönster >>Job Accessibility and Space: Examining the functionality of job access models used in mismatch related hypotheses
  (Engelska)Manuskript (Övrigt vetenskapligt)
  Nationell ämneskategori
  Samhällsvetenskap
  Identifikatorer
  urn:nbn:se:uu:diva-95395 (URN)
  Tillgänglig från: 2007-01-26 Skapad: 2007-01-26 Senast uppdaterad: 2011-11-16Bibliografiskt granskad
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2411.
  Östh, John
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Homogeneous Regions and Heterogeneous Populations: Creating and Analyzing Labor Market Regions for Subgroups in SwedenManuskript (Övrigt vetenskapligt)
 • 2412.
  Östh, John
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Introducing a Method for the Computation of Doubly Constrained Accessibility Models in Larger Datasets2011Ingår i: Networks and Spatial Economics, ISSN 1566-113X, E-ISSN 1572-9427, Vol. 11, nr 4, s. 581-620Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  For four decades, the spatial mismatch hypothesis has been used as a scientific framework for the understanding of spatially related mismatch issues on the labor market. Over time, the mismatch studies have encompassed a wider array of hypotheses including issues of gender and class. However, the validity of the hypotheses is sometimes contested, and almost always is the validity of the hypotheses questioned regarding the models of accessibility used to depict the labor market situation. In this article, ELMO, a new method for the computation of doubly constrained accessibility, is introduced and tested against other commonly used models of accessibility. Using a unique dataset containing coordinates and additional employment related data on all inhabitants and all jobs in a Swedish local labor market, the new method accomplishes to retain the doubly constrained nature even though over 20,000 jobs are included and over 24,000 employable individuals are included. The detailed nature of the model proves to be beneficiary to other models of accessibility, especially for use in mismatch related hypotheses.

 • 2413.
  Östh, John
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Job Accessibility and Space: Examining the functionality of job access models used in mismatch related hypothesesManuskript (Övrigt vetenskapligt)
 • 2414.
  Östh, John
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Modeling Job Accessibility: Introducing a new model of potential job accessibilityManuskript (Övrigt vetenskapligt)
 • 2415.
  Östh, John
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Rethinking the Computation of Labor Market Regions: Consequences of Population Selection Bias and Suggested SolutionsManuskript (Övrigt vetenskapligt)
 • 2416.
  Östh, John
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Utbildningsvägen - vart leder den?: Om ungdomar, yrkesutbildning och försörjning2007Ingår i: Utbildningsvägen - vart leder den?: Om ungdomar, yrkesutbildning och försörjning, SNS-förlag, Stockholm , 2007Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 2417.
  Östh, John
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Variation in mortality among migrants from Islamic countries: Do religious holidays and socio-economic situation affect mortality rates?2018Ingår i: Population, Space and Place, ISSN 1544-8444, E-ISSN 1544-8452, Vol. 24, nr 2, artikel-id e2092Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The number of migrants to Sweden from the Middle East and the Horn of Africa has increased strongly over the last decades. Many of these migrants come as refugees from regions of conflict, with limited social and financial resources, and many of the migrants face discrimination on labour market. Most newly arrived migrants find their homes in poor suburbs in the outskirts of the metropolitan regions in Sweden. In this paper, the mortality rates for all immigrants from predominately Islamic countries that officially resided in Sweden at any time between 1991 and 2010 are analysed using Cox proportional hazard regressions. The research questions in this paper focus on finding the associations between mortality rate and socio-economic situations as well as the relationship between seasonal variations in religious activity and mortality. This large-scale longitudinal study reveals that for men, especially men between 16 and 55years of age, mortality rates are significantly lowered during Ramadan. Other factors affecting mortality rates include being a recent immigrant, civil, employment, and educational status as well as residing in immigrant dense areas.

 • 2418.
  Östh, John
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Andersson, Eva
  Malmberg, Bo
  School Choice and Increasing Performance Difference: A Counterfactual Approach2013Ingår i: Urban Studies, ISSN 0042-0980, E-ISSN 1360-063X, Vol. 50, nr 2, s. 407-425Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, structural changes to the school system, including the introduction of independent schools, have increased school choice alternatives in Sweden. Consequently, a large share of today's students attend a school other than the one closest to home. Since the compulsory school system is designed to be free of charge and to offer the same standard of education everywhere, increasing school choice- hypothetically-should not increase the between-school variation in grades. In reality, however, between-school variation in grades has increased in recent years. The aim of this paper is to test whether increasing between-school variance can be explained by changes in residential patterns, or if it must be attributed to structural change. Using a counterfactual approach, the students' variations in grades are compared between observed schools of graduation and hypothetical schools of graduation. The multilevel results indicate that school choice seems to increase between-school variation of grades.

 • 2419.
  Östh, John
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Andersson, Eva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).
  Malmberg, Bo
  Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
  School Choice and Increasing Performance Differnce: A Counterfactual Approach2010Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 2420.
  Östh, John
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Dolciotti, Martina
  Reggiani, Aura
  Univ Bologna, Dept Econ, Bologna, Italy.
  Nijkamp, Peter
  Tinbergen Inst, Amsterdam, Netherlands;Adam Mickiewicz Univ, Poznan, Poland.
  Social Capital, Resilience and Accessibility in Urban Systems: A Study on Sweden2018Ingår i: Networks and Spatial Economics, ISSN 1566-113X, E-ISSN 1572-9427, Vol. 18, nr 2, s. 313-336Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Spatial systems appear to exhibit often a complex pattern of socio-economic development, in terms of (un)employment, income, mobility, ethnic composition, and urbanisation rates. Their evolution is co-determined by such factors as: market proximity, labour and housing market developments, public amenities, use of and access to transport systems, socio-economic composition of the population, etc. In addition, a sine qua non for sustaining urban economic growth is the local or regional presence of individual and collective cognitive assets that favour knowledge acquisition and transfer, education, innovation, and creativity. In this context, social capital and spatial accessibility are critical factors. The present paper aims to provide an operational framework for mapping out and understanding the mechanisms which drive spatial systems from the perspective of the resilience of urban areas, in the light of their social capital in combination with accessibility. Particular attention is therefore given to the essential role of social capital and transport accessibility in shaping both the economic development of cities and the spatial pattern in the evolution of cities, in terms of, inter alia, education, age, ethnic composition, (un)employment, and socio-economic poverty. For our quantitative analysis of the Swedish urban system, a quantile regression model is introduced and applied in order to study which urban-economic factors in Sweden determine the different levels of social capital, which are seen here as the fundamental component of the resilience capacity of urban areas.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2421.
  Östh, John
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Niedomysl, Thomas
  Institutet för framtidsstudier.
  Amcoff, Jan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Ander, Love
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Hedberg, Sebastian
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Arbetsmarknad i förändring: en analys av regionala branschförändringaröver tid och dess betydelse för framtidaarbetsmiljöarbete2011Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 2422.
  Östh, John
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Olofsson, Jonas
  Ekonomisk-historiska institutionen.
  Yrkesutbildning och socialpolitik2005Ingår i: Socialvetenskaplig tidskrift, ISSN 1104-1420, Vol. 12, nr 4, s. 311-327Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 2423.
  Östh, John
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Olofsson, Jonas
  Ekonomisk-historiska institutionen. Ekonomisk-historiska institutionen.
  Stanfors, Maria
  Ekonomisk-historiska institutionen.
  20-24-åringars etableringsproblem på 1990-talöets arbetsmarknad. En översikt om inaktivitet och låga inkomster2003Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 2424.
  Östh, John
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Reggiani, Aura
  University of Bologna, Iatly.
  Galiazzo, Giacomo
  University of Bologna, Italy.
  Novel methods for the estimation of cost–distance decay in potential accessibility models2014Ingår i: Accessibility and spatial interaction / [ed] Ana Condeço-Melhorado, Aura Reggiani and Javier Gutiérrez, Edward Elgar Publishing, 2014, s. 15-37Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In much accessibility research, arbitrary estimates of the distance sensitivity parameters have been used to represent the distance decay parameters in potential accessibility models. These estimates might be considered arbitrary since the choice of value and the choice of the distance decay function is often motivated by statistical indicators of the goodness of fit on spatial flows, given the fact that measures of ‘real’ accessibilities are missing. Starting from these considerations, in this chapter we introduce a new approach, the half-life model originating from the natural sciences, to estimate distance decay parameters. This method is compared with two conventional approaches originating from spatial economic science for the computation of distance decay parameters: the unconstrained and the doubly constrained spatial interaction models. The emerging distance decay parameters will be then considered in the construction of accessibility indicators based on the potential accessibility introduced by Hansen in 1959. In this context, both the mean and the median distance will be taken into account in order to identify MAUP-related issues. The exploration of these three approaches focuses on empirical analyses of accessibility in Sweden at the municipal level for 1993 and 2008. All the emerging accessibility indicators are compared in order to analyse similarities and differences in the hierarchical accessibility levels of the Swedish municipalities. The chapter concludes with some methodological and empirical remarks on the adoption of these three approaches, in the light of possible forecasts and related policy analyses.

 • 2425.
  Östh, John
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Reggiani, Aura
  University of Bologna,Bologna, Italy.
  Peter, Nijkamp
  Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland; Tinbergen Institute Amsterdam,The Netherlands.
  Resilience and accessibility of Swedish and Dutch municipalities2018Ingår i: Transportation, ISSN 0049-4488, E-ISSN 1572-9435, Vol. 45, nr 4, s. 1051-1073Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Recent years have shown a rising popularity of the concept of resilience—both theoretically and empirically—in complex systems analysis. There is also a rising literature on resilience in the transport and spatial-economic field. The pluriform interpretation of resilience (e.g., engineering vs. ecological resilience) is related to methodological differences (e.g., stability in dynamics vs. evolutionary adaptivity). But in all cases the fundamental question is whether a complex system that is subjected to an external shock is able to recover, and if so, to which extent. The present paper [Based on presentation from cluster 6 (Accessibility) of the Nectar 2015 conference in Ann Arbour, USA.] aims to add a new dimension to resilience analysis in spatial systems, by addressing in particular the relationship between spatial accessibility at a municipality level and the resilience outcomes of the spatial system concerned. It does so by investigating to which extent accessibility of Swedish and Dutch municipalities has mitigated the local shock absorption from the recent economic recession. In our study the shock absorption capacity of municipal accessibility is estimated by analysing the relevant resilience indicators for the period concerned. In this context, conventional resilience indicators based on either multivariate complex data (in particular, the Foster Resilience Capacity Index) or employment data (in particular, the Martin Resilience-Employment Index) are confronted with spatial connectivity data based on local accessibility measures, so that geographical mobility may be regarded as one of the shock-mitigating factors. The empirical analysis is carried out for two countries which have both proven to be rather shock-resistant during the recent economic crisis, viz. Sweden and The Netherlands. Clearly, the geographical structure of these countries forms a sharp mutual contrast, viz. a spatially dispersed economy with a few distinct urban concentrations versus a spatially dense economy with one major metropolitan centre (the Randstad), respectively. Our experiments are carried out for the 290 municipalities in Sweden and 40 COROPs in The Netherlands. Our research findings show relevant and new insights into differences in the local recovery potential in Sweden and The Netherlands.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 2426.
  Östh, John
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Shuttleworth, Ian
  Queen’s University, Belfast, UK.
  Niedomysl, Niedomysl
  Lund University, Lund, Sweden.
  Spatial and temporal patterns of economic segregation in Sweden’s metropolitan areas:: a mobility approach2018Ingår i: Environment and planning A, ISSN 0308-518X, E-ISSN 1472-3409, Vol. 50, nr 4, s. 809-825Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The statistical resources at hand for segregation research are usually almost exclusively confined to annual or decennial records where the only available spatial information is the individual’s place of residence. This coarse temporal periodicity and spatial resolution provides a very limited account of people’s diurnal lives. Incorporating mobility and temporal dimensions in segregation analysis is advocated within a growing body of research but there has rarely been sufficient data to make this possible. In this paper, we employ a fine-grained mobile phone dataset outlining the daily mobility of a substantial sample of the residents in Sweden’s metropolitan areas. Combining spatial trajectory data with detailed socio-economic residential statistics, we are able to study how everyday spatial mobility in cities shapes the segregation experiences of people and changes the segregation levels of places. Results indicate that while mobility alleviates segregation for some individuals, the population of a large number of areas remain highly segregated even when daily mobility is taken into account. Individuals residing or spending time in central urban areas are more exposed to individuals from other areas because of daily moves to these central places. Daytime movement to central areas also reduces segregation significantly for people from places remote from city centres but with high average levels of mobility whilst daytime segregation levels remain close to their original night-time levels in low-mobility areas in the outskirts of the cities

 • 2427.
  Östh, John
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  van Ham, Maarten
  University of St: Andrews.
  Niedomysl, Thomas
  Institutet för framtidsstudier.
  The geographies of recruiting a partner from abroad: an exploration of Swedish data2010Ingår i: International Marriages in the Time of Globalization / [ed] Elli K. Heikkilä, Brenda S. A. Yeoh, New York: Nova Science Publishers, Inc., 2010, s. 155-169Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 2428.
  Öström, Elena
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Betydelsen av odlingskunskaper för barn i urban miljö: Förhinder och eventuella lösningar för skolträdgårdsetablering i Uppsala kommun2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Forskning har lyft fram etablering av skolodlingsprojekt  som en metod för att skapa en övergripande förståelse om hållbar utveckling. Uppsatsens syfte är att undersöka vilka faktorer som ligger bakom varför skolor i Uppsala kommun väljer (eller inte väljer) att upprätta skolodlingsprojekt. Den behandlar vidare varför det är viktigt att barn lär sig att odla och vilken roll skolan har att förse barn med odlingskunskaper. Uppsatsen undersöker slutligen vilka lösningar som är relevanta för att påbörja skolodlingsprojekt. Resultatet av undersökningen visar att det i Uppsala kommun inte är vanligt att skolor upprättar skolodlingsprojekt. De bakomliggande faktorerna till detta är bland annat betydelsen av lärarnas och rektorernas odlingsintresse, tidsbrist, ekonomiska förutsättningar och praktiska förutsättningar -  som till exempel för små skolgårdar. Resultatet visar även att det finns ett ökande odlingsintresse bland skolor i Uppsala kommun. Det beror bland annat på att det finns verksamheter som arbetar med att påverka skolornas beslut för upprättande av skolodlingsprojekt. Avslutningsvis visar undersökningen att det finns vuxna, däribland föräldrar, som introducerar barnen till odling genom urbanodlingsföreningar, som till exempel Matparken.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
46474849 2401 - 2428 av 2428
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf