uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 772
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Hellström, Elisabeth
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Hur lät Jenny Lind, Christina Nilsson och Signe Hebbe?: En studie av sångskolor och röstideal under 1800-talet2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Elisabeth Hellström: Hur lät Jenny Lind, Christina Nilsson och Signe Hebbe? En studie av sångskolor och röstideal under 1800-talet. Uppsala universitet: Institutionen för musikvetenskap, uppsats för 60 p, 2007.

  The aim of this essay is to, with starting point in the Garcia- and Lamperti-schools, describe the voice ideals of the 19th century, and how it may have sounded. To exemplify the last-mentioned I have studied the voices of the three singers Jenny Lind,  Christina Nilsson and Signe Hebbe (there are no recordings of any of them).

  The essay contains two major parts. In the first I describe the technique of the Garcia- and Lamperti-schools and their views on registers, vibrato and messa di voce, ending with a summarizing analysis of the 19th century vocal ideals. In the second part I go through the careers of Jenny Lind, Christina Nilsson and Signe Hebbe; their vocal training, teachers and important roles, and analyze their voices. The analyses are based on the vocal technique they used, and opinions from contemporary critics.

  The conclusions I have made are that 19th century singers sang with a straight tone, without vibrato, because of the stroke of the glottis, and dark vowels down in the throat.

 • 252.
  Hermansson, Nils
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Gregersson, Birger
  Nilsson, Ann-Marie
  Två hystorie för den heliga Birgitta: Two historie for St. Birgitta of Sweden2003Book (Other academic)
  Abstract [en]

  Musicological edition (complete) and comments on two 14th c. "historie" for St. Birgitta of Sweden and their transmission. Text in Swedish and English.

 • 253.
  Hillgren Ryrholm, Charlotte
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Kan du höra folkets sång: En kvalitativ studie över hur man arbetar med populärmusiken och folkmusiken i högstadiet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats handlar om hur fyra musiklärare från tre skolor behandlar ämnena folkmusik och populärmusik i musikundervisningen på högstadiet, samt hur undervisnigen påverkas av de olika ramfaktorer som finns: klassrum, instrument och digitala redskap, klassernas storlek, lärarens utbildning och läromedel. Undersökningen och intervjufrågor har baserats på ett citat från den nya kursplanen i musik: ”Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.”[1]

  Syftet med undersökningen har varit att ta reda på om de föreligger skillander eller likheter i hur lärarna tar upp områderna folkmusik och populärmusik, samt om dessa får lika mycket utrymme i undervisningen.

  Resultatet visar att det förekommer större skillander mellan lärarna när det gäller folkmusik än inom populärmusiken. Något som även påverkas av de olika ramfaktorerna.

  [1]  Skolverket (2011) ››Kursplan Musik‹‹ i Läroplan för Grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 s.103

 • 254.
  Hjorth, Ole & Ternhag, Gunnar
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Hjort Anders. The Original Recordings.1996Other (Other scientific)
 • 255.
  Hodell, Jenny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Avspeglas Mozarts liv i hans operor?: En studie i förhållandet mellan liv och verk i tonsättarbiografin1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract saknas.

 • 256.
  Holmgren, Josefina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Ett instrument - två tekniker?: En studie i afroamerikansk och klassisk sångteknik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Josefina Holmgren: Ett instrument - två tekniker? En studie i afroamerikansk och klassisk sångteknik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm - Uppsala: Musikvetenskap ht 2003.

  Uppsatsens syfte är att visa dels i vad mån den sångteknik i vilken man undervisar de blivande sångpedagogerna vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH) bygger på den klassiska sångtekniken, dels huruvida tecken finns på att afroelevernas sångstudier leder till att de likriktas i sitt sätt att sjunga.

  Intervjuer har genomförts med två lärare i afroamerikansk respektive klassisk sångmetodik vid KMH angående deras syn på sångteknik. Deras synsätt har sedan jämförts med varandra, varpå överensstämmelser mellan sidornas sångtekniker diskuterats närmare. Utifrån intervjuer och ett antal hypotetiska frågor har resonemang även förts kring huruvida afroelevernas sångstudier leder till att de likriktas i sitt sätt att sjunga.

  Slutsatser: Den sångteknik i vilken de blivande afrosångpedagogerna vid KMH undervisas tycks inte i någon större omfattning bygga på den klassiska sångtekniken, även om beröringspunkter finns mellan sidornas sångtekniker. Det finns en afrospecifik sångteknik, och den är ändamålsenlig; den är avpassad efter de ljud man på den afroamerikanska sidan velat och vill kunna producera. Ingenting i undersökningen tyder på att afroelevernas sångstudier leder till att de likriktas i sitt sätt att sjunga.

 • 257.
  Hultgren, Veronica
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Musiklivet vid skola, kyrka och regemente i Eksjö stad 1843-19392002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Veronica Hultgren: Musiklivet vid skola, kyrka och regemente i Eksjö stad 1843-1939. Uppsala: Musikvetenskap, 60 p., 2002.

  Denna uppsats ar skriven med avsikt att dels presentera musiklivet vid kyrka, skola och regemente i Eksjöstad under knappt 100 år (1843-1939, dels att undersöka de musikaliska sambanden mellan dessa institutioner.Kapitlen rörande skola och kyrka vilar till största del på källor som årsredogörelser för läroverket och kyrkorådsprotokoll, medan kapitlet om regementena har litteratur om Eksjö regementen till grund.Stora förändringar har ägt rum inom de tre institutionerna. I skolan fanns det 1843 ingen musikundervisning. 1939 hade ämnet utvecklats så att det fanns undervisning på ett flertal olika instrument, skolorkester, kör och dessutom fick mer än hälften av eleverna sång- och musikteoriundervisning. Kyrkan fick ny orgel hela tre gånger mellan 1843 och 1939. En kyrkokör startades. I Eksjo har regementsmusiken präglat staden, på 1800-talet i samband med årliga generalmönstringarna och musikmöten och efter 1906 ännu oftar i och med regementenas kasernering i staden.Ett flertal personer i undersökningen hade flera anställningar på en och samma gång. Därmed utgjorde de levande länkar mellan institutionerna.Jag tror att sambanden och samverkan har bidragit till att lyfta den musikaliska nivån och grundlägga ett varmt musikintresse i Eksjö.

 • 258.
  Huovinen, Erkki
  et al.
  University of Minnesota.
  Pontara, Tobias
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Methodology in aesthetics: the case of musical expressivity2011In: Philosophical Studies, ISSN 0031-8116, E-ISSN 1573-0883, Vol. 155, no 1, p. 45-64Article in journal (Refereed)
 • 259.
  Håll, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Den sociala sången: Unison sång i sociala relationer vid Uppsalas studentnationer2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En stark tradition vid Uppsalas studentnationer är att hålla så kallade sittningar, det vill säga sittande middagar. På dessa sittningar har den unisona sången en stark ställning. I det här arbetet har jag utfört deltagarobservationer på tre olika sittningar vid tre olika studentnationer. Detta i syfte att öka kunskapen om den unisona sångens roll i sociala relationer. Genom att anlägga ett ANT-perspektiv (aktörs-nätverksteorin) har jag betraktat sången som en icke-mänsklig aktör bland de mänskliga aktörerna i ett nätverk där samtliga aktörer definieras av att de har agens, vilket innebär att de har en påverkande roll.  Jag har sedan utifrån teoretiska utgångspunkter diskuterat kring aktörernas habitus och kapital. Min undersökning har visat att den unisona sångens roll utgör en central del i studenternas socialisationsprocess och hur den unisona sången och sittningsdeltagarna interagerar med varandra.

 • 260.
  Ingvarsson, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Lekare i djävulens tjänst: Musikikonografisk studie av profan musik i medeltida svenskt kalkmåleri1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract saknas.

 • 261.
  Ivarsdotter, Anna
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  ”Abbé Vogler and the creation of a National Opera in Sweden”2003In: Abbé Vogler. Ein Mannheimer im europäischen Kontext, Frankfurt am Main , 2003, p. 303-312Chapter in book (Other scientific)
 • 262.
  Ivarsdotter, Anna
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  “And the cattle follow her, for they know her voice”. On communication between women and cattle in Scandinavian pastures2004In: PECUS. Man and Animal in Antiquity, The Swedish Institute in Rome, Rome , 2004, p. 150-153Chapter in book (Other scientific)
 • 263.
  Ivarsdotter, Anna
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  "Du gamla, du friska"? Om vården av vårt klingande kulturarv ( "Thou old, thou healthy"? On the preservation of our musical heritage)1997In: Forskningens roll i offensiv kulturarvsvård. (The role and responsibility of research in offensive cultur preservation), , p. 117-128Report (Other scientific)
 • 264.
  Ivarsdotter, Anna
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Gustaf Wasa soll mein Meisterstück werden´ – Naumann and the National Swedish Opera2006In: Johann Gottlieb Naumann und die europäische Musikkultur des ausgehenden 18. Jahrhunderts, Dresdner Beiträge zur Musikforschung 2, Hildesheim Zürich New York , 2006, p. 53-64Chapter in book (Other scientific)
 • 265.
  Ivarsdotter, Anna
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Johan Henrik Kjellgren - Kungliga teaterns librettist (Johan Henrik Kjellgren - Librettist of The Royal Swedish Opera)1995In: Musik, ISSN 1104-975x, p. 35-36Article in journal (Other scientific)
 • 266.
  Ivarsdotter, Anna
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Music for the Royal Nuptials1995In: Artes 1995: An International Reader, ISSN 0345-0015, Vol. 1995, no 2, p. 74-85Article in journal (Other scientific)
  Abstract [en]

  In 1994 Sweden celebrated the tercentennial of the birth of the Swedish composer Johan Helmic Roman, Royal Kapellmeister and "Father of Swedish Music". Roman's great Drottningholm Music suite was composed for one of his century's most festive occations: t

 • 267.
  Ivarsdotter, Anna
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Musik i Alma maters tjänst2006In: Ledarskap i förändring. Rektorsperioden 1997-2006. Festskrift till Bo Sundqvist, Uppsala universitet , 2006, p. 195-206Chapter in book (Other scientific)
 • 268.
  Ivarsdotter, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Passionernas och maktspelens musik2008In: Tosca i Uppsala 13 och 14 juni 2008 / [ed] Burman, Lars, Uppsala: Uppsala universitet , 2008, p. 49-61Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 269.
  Ivarsdotter, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Stading, Sofia Francisca2007In: Svenskt biografiskt lexikon, XXXIII / [ed] Nilzén, Göran, Stockholm: Svenskt biografiskt lexikon , 2007, p. 120-122Chapter in book (Other academic)
 • 270.
  Ivarsdotter, Anna
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Stading, Sofia Francisca2006Other (Other scientific)
 • 271.
  Ivarsdotter, Anna
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  ´Ur svenska hjärtans djup …´ Om strävan att skapa en nationell svensk musik2004In: Symposierapport, Rysk-svenska centrat, Russian State University for the Humanities, Moskva , 2004Chapter in book (Other scientific)
 • 272.
  Ivarsdotter, Anna
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Skuncke, Marie-Christine
  Department of Literature.
  Svenska operans födelse. Studier i gustaviansk musikdramatik (The Swedish Opera 1772-1792; English summary)1998Book (Other scientific)
  Abstract [en]

  During the reign of Gustaf III (1771-1792), Swedish opera rose out of nowhere to reach a high level by European standards. Gustaf, himself a prominent dramatist, played a central part in this development. The purpose of this volume is to explore the creat

 • 273.
  Iwung, Christian
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Den manliga sångarens röstteknik och röstvård inom afroamerikansk musik1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract                   

  Christian Iwung: Den manliga sångarens röstteknik och röstvård inom afroamerikansk musik. Uppsala universitet, musikvetenskap. C-uppsats 1997. 60 p.

  Denna uppsats i musikvetenskap behandlar den manliga vokalistens röstteknik och röstvård inom afroamerikansk musik. Uppsatsens syfte är dels att sammanställa befintlig litteratur inom området, dels att försöka se ett samband mellan omedveten röstteknik och röstslitage. Kan man genom att tillägna sig en god sångteknik undvika röstslitage?

 • 274.
  Jernhake, Klaes-Göran
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Schuberts "Stora C-dursymfoni": Kommunikationen med ett musikaliskt konstverk : en tillämping av Paul Ricoeurs tolkningsbegrepp1999Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The dissertation demonstrates how it is possible to apply the French philosopher Paul Ricoeur's hermeneutics to a musical work-of-art and illustrates the approach with an interpretation of Schubert's Great C-major Symphony (D 944). Arguments are put forward to show that the meaning of a musical work-of-art can be naively grasped under favourable communicative conditions. With a concept of meaning related to action, it is possible to use Ricoeurs's concepts of discourse, text, mimesis and world to develop a hermeneutical model for the appropriation of a work. The purpose is to appropriate "the world of the work"; not an attempt to understand the composer's psychical life.

  The interpretation is made in a series of different stages that form a hermeneutical arc determined by the dialectic between explaining and understanding. It illustrates that Schubert's instrumental music has its root in the key polarity and bar-grouping of pre-classicism. The great format and surging movement in Beethoven's symphonies is transformed in the C-major Symphony to an expression of sublime nature. Analyses and descriptions of processes elucidate the architectonic balance and continuity of the work.

  The formal structure is transcended: The course of musical events is largely analogous with the narrative structure of the Bildungsroman. The content of the symphony has its origin in the Austrian Vormärz, when German humanism and reverence for Nature typical of the Goethezeit coalesce with traditional values of Habsburg culture. The successive alternation of passive devotional parts with active dynamic parts creates an almost unlimitedmusical space. This, together with the work's expression of Joy and Hope, reflects a free human mind viewing life as a gift recieved with piety, and as a mission for endless creativity.

  With its innovative configuration of musical time and its utopian character, the symphony presents a possible world; an ethical reality that the listener can apply to life.

 • 275.
  Johansson, Andreas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Blos på svenska: Två låtar med Peps Persson1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Andreas Johansson: Blos på svenska. Två låtar med Peps Persson. Uppsala: Musikvetenskap, 1998. C-uppsats (60 p).

  Hur låter amerikansk Chicagoblues framförd av en svensk bluesmusiker? Denna fråga har varit utgångspunkt för uppsatsen, för vilken syftet är att beskriva och jämföra likheter och skillnader mellan dagens Chicagoblues i Sverige och den ursprungliga amerikanska Chicagobluesen från 1950-talet. I uppsatsen jämförs två låtar från Peps Perssons skiva Rotblos (1997) med de låtar Peps använt som förlagor. Jag har valt att analysera låtarnas harmonik, form, ensemblespel, sångstil och text. När en musikgenre flyttas över från en kultur till en annan är ackulturationsprocessen en viktig beståndsdel. I Peps tolkningar är det svårt att hitta spår av någon annan musikform än bluesen. Den största skillnaden mellan förlaga och tolkning finns egentligen i Peps svenska texter. I dessa svenska versioner flyttar Peps låtarnas handling från USA till Skåne, men utan att förlora den ursprungliga innebörden.

 • 276.
  Johansson, Elisabeth
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Musik vid Siljans programutbud: En undersökning av kammarmusik och folkmusik i ett musikhistoriskt och kulturpolitiskt perspektiv1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract 

  Elisabeth Johansson: Musik vid Siljans programutbud. En undersökning av kammarmusik och folkmusik i ett musikhistoriskt och kulturpolitiskt perspektiv. - Uppsala universitet, Musikvetenskap 1997. C-uppsats 60 p.

  Uppsatsen handlar om sommarfestivalen Musik vid Siljan. Den beskriver kultursituationen i Sverige när Musik vid Siljan startades 1969 och försöker sätta festivalen i ett kulturpolitiskt och musikhistoriskt perspektiv. Undersökningen behandlar Musik vid Siljans programutbud, hur programkommittén arbetar, och en jämförelse är gjord mellan folkmusiken och kammarmusiken i programmet fram till 1995.

 • 277.
  Johansson, Ida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Vad bestämmer musiken?: En undersökning av en symfoniorkesters säsongsprogramsarbete2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There is a limited possibility for many of the concert-goers to go behind the stage and follow the work process with putting together a program for the concert season in a concert institution. The purpose of this study is to describe a concert institution's work with developing a concert program for each season. This is done through a presentation of the factors affecting the work. This is a descriptive essay and a case study of the Malmö Symphony Orchestra. Interviews have been made with people directly involved in the work or affected by the outcome of the work process. The results of the survey show that there are many opinions about the choice of repertoire and the program is greatly influenced by the chosen conductors and their preferences. The underlying repertoire ideology is a factor that permeates the work. The ideology and the view of symphony music as public education have to be compromised with the various interests involved in the working process. The survey also shows that the audience is not taken into account in the process as much as I expected before the survey. 

 • 278.
  Johansson, Ida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Vem bestämmer musiken?: En undersökning av en symfoniorkesters säsongsprogramsarbete2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

   

   ABSTRACT

  There is a limited possibility for many of the concert-goers to go behind the stage and follow the work process with putting together a program for the concert season in a concert institution. The purpose of this study is to describe a concert institution's work with developing a concert program for each season. This is done through a presentation of the factors affecting the work. This is a descriptive essay and a case study of the Malmö Symphony Orchestra. Interviews have been made with people directly involved in the work or affected by the outcome of the work process. The results of the survey show that there are many opinions about the choice of repertoire and the program is greatly influenced by the chosen conductors and their preferences. The underlying repertoire ideology is a factor that permeates the work. The ideology and the view of symphony music as public education have to be compromised with the various interests involved in the working process. The survey also shows that the audience is not taken into account in the process as much as I expected before the survey.

  Key words: repertoire, symphony orchestra, concert, season, conductor 

 • 279.
  Johansson, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Georg Stubendorff, organist i S:t Jakob: En musiker i stormaktstidens Stockholm och hans concerto "O Jesu dulcissime"2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  Jan Johansson: Georg Stubendorff, organist i S:t Jakob – En musiker i stormaktstidens Stockholm och hans concerto "O Jesu dulcissime", [Georg Stubendorff, Organ Player in S:t Jacob's Church – A Musician in Seventeenth Century Stockholm and his Concerto O Jesu dulcissime], Uppsala universitet, Institutionen för musikvetenskap, uppsats för 60 p, 2006.

  Georg Stubendorff, organ player in S:t Jakob's church in Stockholm 1663-1672, was one of the very competent foreign musicians that came to work in Sweden in the 17th century. The purpose of this essay is to contribute to the knowledge about him and about the conditions in general for church musicians in Stockholm during that era, and to present an edition of his Concerto a 3. It is shown that Stubendorff may have come to Stockholm from Livland, rather than Germany as earlier accepted. The Concerto a 3 is the only composition by Stubendorff that has survived (now in the Düben collection at Uppsala university library). He dedicated it to the Gustav Düben, Hofkapellmeister of the Hofkapelle, in 1663. Editions of Stubendorff's Concerto and of a similar anonymous composition with similar scoring and similar text are presented together with analyses and comparisons of the works. It is suggested that the anonymous composition in fact might be written by Gustav Düben himself.

 • 280.
  Johansson, Kenneth
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Joachim Nicolas Eggert och hans symfonier1997Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Abstract saknas.

 • 281.
  Johansson, Linus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Karin Strand (2003) Känsliga bitar. Text- och kontextstudier i sentimental populärsång2004In: Svensk tidskrift för musikforskning, ISSN 0081-9816Article, book review (Other academic)
 • 282.
  Johansson, Linus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Marie Selander (2012) Inte riktigt lika viktigt? Om kvinnliga musiker och glömd musik2012In: Svensk tidskrift för musikforskning, ISSN 0081-9816Article, book review (Other academic)
 • 283.
  Johansson, Linus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Pippi tillbaks in skottlinjen2014In: ProletärenArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 284.
  Johansson, Linus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Russel Reising (ed.) (2005) ’Speak to Me’–The Legacy of Pink Floyd’s The Dark Side of the Moon.2006In: Svensk tidskrift för musikforskning, ISSN 0081-9816Article, book review (Other academic)
 • 285.
  Johansson, Linus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Taking it as a Man?: Music, Youth, and Gender, Outside and Within Mainstream Media Cultures2015Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Since the establishment of the Internet as an aspect of everyday life in the Western world, popular culture has generated new prospects for artists and other cultural agents to disseminate their creative outcomes. This thesis focuses on the early years of the new millennium, a time of pessimism and conflict around file-sharing and other illegal activities, but also a time for renewed thinking and enthusiasm regarding the potential of the prospering information and communication age.

  The thesis serves two main purposes. The first purpose is to (re)consider methodologies regarding cultural theory and critical analysis in order to transgress traditional disciplinary boundaries within and around this area of scholarly research. In turn, the interdisciplinary foundation serves to show how intersectional perspectives on cultural identities may be applied to the persona or ‘image’ of musical artists in order to undertake on the one hand media- and discourse- oriented analysis, and on the other hand conventional accounts of musical harmony, modality, and tonality.

  The second purpose is to show how popular music of late comes to pass in medial contexts. Two relatively young music constellations (at that time) are presented as case studies, in which a substantial amount of attention is drawn to cultural theory and critical analysis. The first case study, a solo project called Le Bombe, shows alternative music, crafted using simple instruments in a home studio setting. The music is distributed by means of underground networks, entirely without involvement from the corporate music industry. In contrast, the second case study, an all-female constellation called Sahara Hotnights, sheds light upon a rock band, to whom much attention is dedicated, although their production is to some extent subject to the hegemonic contacts and aesthetic norms of mainstream culture.

  Overall, the analytical accounts stem from post Marxist cultural critiques, as well as gender research and analyses of intertextuality using music theory. The musical production presented in the case studies is thus observed amongst other musical recordings and related music within a larger historical framework of musical style and genre. The analyses also reveal a multitude of explicit strategies and implicit tactics towards the cultural hegemony of the globalizing music industry. 

 • 286.
  Johansson, Linus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  What's so masculine about rock 'n' roll?2004Conference paper (Refereed)
 • 287.
  Johansson, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Komposition och improvisation: En studie i Wayne Shorters musik2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Magnus Johansson: Komposition och improvisation. En studie i Wayne Shorters musik. Uppsala; Musikvetenskap 60 p., 2000

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur saxofonisten Wayne Shorter förhåller sig till sina egna kompositioner när han improviserar över dem.

  Som jämförelseobjekt har jag använt trumpetaren Freddie Hubbards solon på samma inspelningar. Jag har transkriberat tre kompositioner från Wayne Shorters skiva Speak No Evil. samt tenorsaxofon- och trumpetsolon. Sedan har kompositioner och solon analyserats. Soloanalyserna har sin tyngdpunkt på motivutveckling. Solisterna anknyter till kompositionens originalmelodi, form och harmoniska struktur.

  Analyserna visar att Shorter i betydligt större utsträckning än Hubbard utvecklar motiv och citerar material från kompositionernas originalmelodi. Anknytningar till kompositionens form är också många och tydliga.

   

 • 288.
  Kallin, Linus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Punky Reggae Party.: Ideologisk och musikalisk jämförelse av reggae och punk.2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kallin, Linus. Punky Reggae Party. Ideologisk och musikalisk jämförelse av reggae och punk. C-uppsats Uppsala universitet, 2011.

  ABSTRACT

  Uppsatsens syfte är att skapa förståelse för musikstilarna reggae och punk och deras respektivesubkulturer. Detta genomförs genom att utforska deras ideologier och se hur dessa speglar sig imusiken för att sedan jämföra och analysera dem med fokus på klass och ras. Uppsatsens fokusligger på musikerna och musiken snarare än andra delar av subkulturen.Den störta likheten mellan de båda subkulturerna var motståndet mot överheten. Dettaspeglar sig i deras kläder, attityd och musik på mer eller mindre subtila sätt. De var även mycketmer klass- och rasmedvetna än de flesta andra populärmusikgenrer och subkulturer vid denna tid.Båda var relativt enkla att spela och således anpassade för folk utan lång musikalisk utbildning.Det som skiljer dem är främst musiken. Reggaens disciplinerade, bakåtlutade gung motpunkens frenetiska, spretiga skrammel. Av olika anledningar sågs genrerna som tydligt ”svarta”respektive ”vita”. Även religionens roll i subkulturen är en stor olikhet då reggaen ofta var tungtreligiös medan punken snarare var irreligiös.

 • 289.
  Kangas, Rami
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Tidernas Midsommarvaka: En studie av Hugo Alfvéns rapsodi och tre olika inspelningar som historiska källor1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Rami Kangas: Tidernas Midsommarvaka. En studie av Hugo Alfvéns rapsodi och tre olika inspelningar som historiska källor. [A Midsummervigil of all times. A study of Hugo Alfvén´s rhapsody and three different recordings as historical sources.] Uppsala: Musikvetenskap, 1999. C- uppsats (60 p).

  This essay has two purposes. First of all, it introduces a little scratch of the multiplicity and complexity of time structures in music and in present reality. Secondly, it tries to take a step towards an idea of the use of recordings as historical sources. Chapter 1 reviews the common perceptions of time, and how the perception works. Also the chapter tells in a shortened form the story of the record industry and lightens few problems a record as a common source carries. One example is taken out of Glenn Goulds thoughts of the recording business. In Chapter 2 the piece of music is introduced. Hugo Alfvén and his famous Midsummer Vigil (Swedish Rhapsody No. 1, Op. 19) is a combination that finds it easy to come close with. The actual piece of music is considered as one of the major works in the history of classical music in Sweden. Besides, Alfvén is recognised as the National Composer of Sweden. The usage of a common dance piece, originally from the archipelago area from in the end of the 1900th century, as an inspiration to the main melody of the introduction is a very fruitful detail and really a cornerstone for the whole story of the Rhapsody. The Midsummervigil was due to that a very plagiated piece. Its introduction-melody was considered as a common property, which it never was. The rights of the work consequently are discussed in chapter 2.3.

  Chapter 3 is the analytical part of the study. Three recordings of the Midsummervigil are chosen and later investigated with focus upon the question whether a recording – with all possible information it carries: music, text, pictures, technical data, etc. – can serve as a historical source. I chose two examples out of 37 available items in ALB (Archive of Sound and Image; Stockholm, Sweden) and one, that is not included in the archive. After a brief description, all recordings could be put into five groups: 1) Nationalistic Connections, 2) Nordic Relations, 3) Historical Recordings, 4) Alfvén as Composer or Conductor, and finally 5) The Most Beloved Melodies. The combination of the three recordings I chosed relates to first four; The fifth and the last ”the most beloved melodies” tended to be too narrow documented what concerns historically good material. Chapter 4 contains a summing up. At last I have placed all information about the 37 recording available in ALB in an Appendix.

 • 290.
  Karlsson, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Kulningen idag: En studie av tre utövare1998Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Magnus Karlsson: Kulningen av idag. En studie av tre utövare. Uppsala: Musikvetenskap, 1998. C- uppsats (60 p).

  Syftet med uppsatsen är att studera tre av dagens kulningsutövare. Jag hoppas också kunna åstadkomma ett svar på vad kulningen är och står för i dag. Kulning är ett uttrycksmedel som från början användes som ett arbetsredskap för kvinnor på fäbodar runt om i landet. Kulningvar ett sätt för kvinnor på fäboden att kommunicera med folk och fä. När fäbodverksamheten idag i stort sett inte existerar, så lever den uråldriga kulningen vidare i en helt ny kontext. I dag hör vi kulning på konserter och skivinspelningen. Dagens fäbodstintor står på scener och leder kurser. De kulningsutövare vi möter i uppsatsen är Agneta Stolpe, Maria Röjås och Lena Willemark. De tre som ägnas var sitt kapitel är representativa för dagens utövare. Källmaterialet är de intervjuer jag gjort med dessa personer. Arbetet bygger till största elen på utövarna egna tankar om kulningen i dagens samhälle. I det avslutande kapitlet jämför jag de tre utövarna för att dra egna slutsatser om kulningen i dag. Kulningen är bevisligen inte beroende av fäbodverksamhet för att överleva. Detta säger att kulningen är nog starka för att stå på egna ben. Den är anpassningsbar till nya tider och nya områden.

 • 291.
  Karp, Cary
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology. Swedish Natl Collect Mus, Stockholm, Sweden;Swedish Museum Nat Hist, Stockholm, Sweden.
  Defining Crochet2018In: Textile History, ISSN 0040-4969, E-ISSN 1743-2952, Vol. 49, no 2, p. 208-223Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Textile classification systems differentiate between the looped structures that characterise the present-day crafts of knitting and crochet. Printed sources prior to the early nineteenth century do not make this distinction, labelling fabric of either structure as knitting, thereby obscuring references to what would now be termed crochet. These can be identified in published instructions, nonetheless, with the prescribed use of a single hook being a ready indicator. Although looping does not inherently require tools and some structures can be made with alternative techniques, certain forms of crochet-type looping depend on the design of the hooks used to produce them. The typology of such implements provides a framework for tracing the convergence of the precursors of modern crochet into that craft.

 • 292.
  Karp, Cary
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Musicology. Swedish Museum Nat Hist, Internet Strategy & Technol, Stockholm, Sweden.;Uppsala Univ, Museum Domain Management Assoc, S-75105 Uppsala, Sweden..
  Digital Heritage in Digital Museums2014In: Museum International, ISSN 1350-0775, E-ISSN 1468-0033, Vol. 66, no 1-4, p. 157-162Article in journal (Refereed)
 • 293.
  Kjellberg, Erik
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Andlig sång och musik2002In: Sveriges Kyrkohistoria. 4. Enhetskyrkans tid, Stockholm: Verbum , 2002, p. 280-289Chapter in book (Other scientific)
 • 294.
  Kjellberg, Erik
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Antiken1999In: Natur och kulturs musikhistoria, Stockholm: Natur och Kultur , 1999, p. 2-26Chapter in book (Other scientific)
 • 295.
  Kjellberg, Erik
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Att introducera musikvetenskap2001In: STM-Online Special, Svenska samfundet för musikforskning , 2001, Vol. 4Conference paper (Refereed)
 • 296.
  Kjellberg, Erik
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Baletten2005In: Signums svenska kulturhistoria: Stormaktstiden, 2005Chapter in book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 297.
  Kjellberg, Erik
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Centrum och periferi i musikens 1600-tal2001In: Musiken i konsten. Det klingande 1600-talet, Stockholm: Nationalmuseum , 2001, p. 37-58Chapter in book (Other scientific)
 • 298.
  Kjellberg, Erik
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Christina Tobeck, Karl-Birger Blomdahl.: En musikbiografi med inriktning på förhållandet mellan ord och ton i hans tidiga produktion2003In: Svensk tidskrift för musikforskning, ISSN 00819816, p. 128-129Article, book review (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 299.
  Kjellberg, Erik
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Dahlstedt, Individ och innebörd2001In: Svensk tidskrift för musikforskning, Vol. 83, p. 98-100Article, book review (Other scientific)
 • 300.
  Kjellberg, Erik
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of Musicology.
  Die Musik an den Höfen2001In: Musikgeschichte Nordeuropas, Stuttgart: Metzler Verlag , 2001, p. 87-104Chapter in book (Other scientific)
3456789 251 - 300 of 772
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf