uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 2866
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Bergman, Hanna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Flodstam, Karolina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Sker en progression?: En komparativ studie av läsförståelseprocess tre i årskurs 5 och 62018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om hur progressionen i läsförståelse avseende process tre, att sammanföra och tolka information idéer samt reflektera, ser ut mellan årskurs 5 och 6. Genom studien skapas en inblick i hur resultaten i läsförståelseprocess tre skiljer sig mellan årskurserna och om det sker en progression. Valet av studiens metod är av kvantitativ och komparativ karaktär där en sekundäranalys genomförs av två rådatainsamlingar från Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, samt projektet Inkludering genom lärande i grupp, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. De teoretiska utgångspunkterna är ett sociokulturellt perspektiv, kognitiv mognad samt transaktionsteorin för att fånga olika aspekters påverkan på elevers läsförståelse. Resultatet visar att elever i årskurs 6 presterar bättre än elever i årskurs 5 i majoriteten av uppgifterna. Detta kan bevisas genom att eleverna i årskurs 6 tillhandahåller fler elever inom de högre poängangivelserna i relation till årskurs 5. En intressant iakttagelse är att detta resultat är överensstämmande på majoriteten av uppgifterna förutom på en där eleverna i årskurs 6 har ett större elevantal inom den lägsta poängangivelsen i jämförelse med eleverna i årskurs 5.

 • 252.
  Bergman, Helena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att argumentera för barns bästa: En studie om barnperspektivets roll i samband med politiskt beslut om rätt till heltid i förskola för barn till föräldralediga i Stockholm2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I augusti 2016 skickade kommunstyrelsen i Stockholm ut ett förslag som remiss om att barn till föräldralediga skulle få rätt till 40 timmar i veckan i förskola, istället för 30 timmar. I december fattade kommunfullmäktige beslut i enlighet med förslaget. Utgångspunkten för denna masteruppsats är det förslaget, kommunfullmäktiges beslut samt remissvaren från 14 stadsdelsnämnder, utbildningsnämnden, Kommunal, Lärarförbundet, SEFIF, Pysslingen förskolor och Fristående skolors riksförbund.

  Syftet med uppsatsen är att genom argumentationsanalys undersöka barnperspektivets roll jämfört med andra perspektiv i den politiska processen i samband med remissförslaget om utökad vistelsetid för barn till föräldralediga i Stockholm. Huvudfrågeställningar är: Hur argumenterar olika parter för och emot utökad vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga i Stockholm? Vilka olika perspektiv kan urskiljas i argumentationen? Hur kopplas argumentationen till barnperspektivet och barns bästa?

  För att svara på dessa frågor undersöks den politiska processen och en textanalys görs i form av en argumentationsanalys. Resultatet visar att barnperspektivet var det mest framträdande i den politiska processen, även om också andra perspektiv fanns som ekonomiskt perspektiv, föräldraperspektiv och personalperspektiv. Studien visar också att barnperspektivet kunde användas på olika sätt utifrån olika syn på betydelsen av barns bästa. 

 • 253.
  Bergman, Lisa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Skolledares upplevda effekter av den statliga rektorsutbildningen: - en studie efter år 1 på Rektorsprogrammet2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates what effects a number of Swedish school principals experience during the first year of the National School Leadarship Training Programme, focusing on how the educational leadership is affected by the education. The term principal refers to the person at a school/pre-school designated to lead the organization and enabling the teachers/pre-school teachers and staff to do their work, i.e. to make the students reach the educational goals. The term experienced effects refers to the sense of change in experiences and knowledge that the principals gain from the education. The thesis does not take into account the actual effects of the education at the principal’s organizations or if it leads to improved school results.

  This thesis is based on the analysis of reflective letters written by participants who started the programme at two different universities during the spring of 2014. This is done by applying a hermeneutic and narrative approach. The narrative approach means that, by analyzing the principals’ letters, try to capture the meaning that they attribute to their experiences from the education. These letters are based in the context of each principal which has been created through their interaction with the surrounding environment in the daily work. The narrative approach increases the understanding for the principals’ subjective experience of the education. By using two different perspectives: educational leadership and adult education, the material has been analyzed by using a raster in the shape of a leadership model based on the assumption that leadership can be understood as something that is taking relational form at the point of intersection between Leader, Follower and Situation. This analysis shows that the first year of the education primarily provides the principals with increased general knowledge which they apply in practice in their respective organizations and that this increased knowledge makes the principals feel stronger in their role as leaders. During the first year of the programme this general knowledge primarily relates to legal aspects of leadership.

  It is evident that the principals experience that they have developed as educational leaders during the first year of the National School Leadership Training Programme. This thesis indicates that the main effect of the program is not to increase the principals’ knowledge in specific areas, but to develop the educational leadership and thus create more confident and better principals.

 • 254.
  Bergman, Maria
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  På jakt efter högstadieelevers Internetanvändning : en studie av högstadieelevers Internetanvändning och Internet som kulturellt fenomen i skolan (Hunting down pupils' use of Internet. A study of pupils in lower secondary school and their use of internet,1999Licentiate thesis, monograph (Other scientific)
 • 255.
  Bergqvist, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Textbok eller inte?: En studie om läromedel och arbetssätt i engelska2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 256.
  Bergström, Christoffer
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hovstadius, Anton
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Utveckling inom lagidrott på elitnivå: Uppfattningar om individuell och kollektiv utveckling inom lagsporter2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 257.
  Bergström (fd Boman), Ylva
  Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet.
  The Struggle Between Conflicting Beliefs. On the Promise of Education2006In: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839, ISSN ISSN 0022-0272, Vol. 38, no 5, p. 545-568Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Education is thought to provide a certain outcome—a

  promise. I argue that a promise that

  education will counteract cultural and social disintegration involves a risk of engendering

  narrow social and cultural incorporation. On what reasonable basis could education contribute

  to civic life, when contemporary Western society is represented by a diversity of lifestyles

  and beliefs, with roots in different traditions? Habermas’s communicative theory and theory

  of procedural democracy contain a normative core of presuppositions that function as

  enabling conditions for practical discourse to take place under such conditions. However,

  Habermas’s perspective conceptualizes these presuppositions as features of a political

  culture whose ‘accommodating quality’ citizens need to be able to expect sociologically.

  Within a political and moral theory, Habermas only counts on these preconditions

  implicitly, but he does hope for such accommodating qualities to be fulfilled in a process of

  socialization and in political forms of life.

 • 258.
  Bergström (fd Boman), Ylva
  Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet.
  Utbildningspolitik i det andra moderna. Om skolans normativa villkor2002Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 259.
  Bergström (fd Boman), Ylva
  et al.
  Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet.
  Ljunggren, Carsten
  von Wright, Moira
  Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet.
  Variationer av pragmatism2007In: Erfarenheter av pragmatism / [ed] Ylva Boman, Carsten Ljunggren och Moira von Wright, Lund: Studentlitteratur, 2007, 1, p. 13-22Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Pragmatism är en filosofisk metod för att undersöka teorier och begrepp i relation till deras praktiska konsekvenser. I denna bok skriver nio forskare om pedagogikens centrala problem och använder pragmatismen för att belysa redan behandlade frågor ur olika infallsvinklar samt för att utforska nya frågor om kommunikation, demokrati, forskning och undervisning. Boken vänder sig till alla med ett intresse för utbildningsfilosofi och samhällsvetenskaplig forskning.

 • 260.
  Bergström (fd Boman), Ylva
  et al.
  Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet.
  Öst, Ingrid
  En kritisk läsning av Studentspegeln 20022002In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, ISSN ISSN 1102-6472, Vol. 11, no 3, p. 107-119Article in journal (Refereed)
 • 261.
  Bergström, Ylva
  Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet.
  En reformerad gymnasieskola - med vilka ambitioner?2008In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, ISSN ISSN 1102-6472, Vol. 17, no 1, p. 3--10Article in journal (Refereed)
 • 262.
  Bergström, Ylva
  Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap.
  Michel Wlazer: Om tolerans1999In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, ISSN ISSN 1102-6472, Vol. 8, no 1, p. 145-154Article in journal (Other academic)
 • 263. Bergvall, Ida
  et al.
  Dyrvold, Anneli
  Att utveckla elevers begreppsförmåga: Bildens potential i undervisningen2018Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

   Denna studie är ett planerat samarbete mellan aktiva lärare och forskare där syftet är att fördjupa kunskapen om bildens potential att stödja elevers begreppskompetens i matematikämnet. Olika semiotiska resurser såsom naturligt språk, matematisk notation och bilder används som redskap för att stärka elevers begreppskompetens i matematik (Brenner, Herman, Ho och Zimmer, 1999) vilket bland annat är vanligt i läromedel. Förekomsten av bilder som resurser i matematikläromedel har ökat under 2000-talet (Dimmel och Herbst, 2015) och därför behövs en fördjupad kunskap om bilders betydelse för elevers förståelse av matematiken. Bilder i matematiskt ämnesspråk kan vara av olika typ, allt från vardagsnära avbildningar till mer schematiska bilder. Detta har beskrivits som att bilder har olika kodningsorientering (se Kress och van Leeuwen 2006), vilket resulterar i varierande grad av abstraktion. I denna studie analyseras elevers samtal om matematik utifrån bilder med olika kodningsorientering. Studien genomförs i årskurs 5 i grundskolan och årskurs 1 på gymnasiet där elever i grupp löser matematikuppgifter. Inom varje årskurs används samma matematikproblem men typen av bild skiljer sig åt. I gymnasiet studeras elever på ett tekniskt program där syftet med matematikundervisningen är att förbereda eleverna för högre studier. Genom att studera två olika praktiker ges möjlighet till en rik beskrivning av bildens betydelse i två olika kontexter. Analyser genomförs på videoupptagningar av gruppsamtalen, avseende hur och i vilken utsträckning elevernas uttalanden signalerar begreppskompetens såsom definierad av Kilpatrick, Swafford och Findell (2001). Studien avses bidra till ökad kunskap om olika bilders potential att fungera som ett redskap i undervisningen för att stödja utvecklingen av elevers begreppskompetens. Resultaten kan förbättra lärares förutsättningar att göra medvetna didaktiska val av bilder med olika kodningsorientering. Till exempel kan en viss typ av bilder väljas i syfte att skapa förutsättningar för elevsamtal orienterade mot en högre abstraktionsnivå.

 • 264.
  Berndes, Amelie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Så gick det till när brödet uppfanns!: En studie av innehåll i faktatexter skrivna inom svenskämnet av elever i årskurs tre2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 265.
  Berndtson, Victoria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Kan man tala om en norm utan att befästa den?: En diskursanalys i hur homosexualitet behandlas i läromedel riktade till skolans senare år.2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 266.
  Bernelind, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. 8106011409.
  Boken, förskolläraren och barnet: En studie om hur förskollärare använder böcker i den pedagogiska verksamheten2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 267.
  Bernhardsson, Peter
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Transnationella strömmar i 1800-talets språkundervisning2009Conference paper (Other academic)
 • 268.
  Bernström, Ina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Wedin, Kim
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Skönlitteratur i undervisningen2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 269.
  Bernström, Sabina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Nystedt, Josefin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  ”Det är lättare att liksom lära sig om vissa saker ute för att det finns där”: En kvalitativ studie om hur pedagoger ser på barns lärande utomhus2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna rapport redovisas hur fyra förskollärare arbetar mot läroplanens mål utomhus, vad förskollärarna uppfattar som för- och nackdelar med att arbeta mot läroplanens mål utomhus, samt hur de uppfattar att de utnyttjar utomhusvistelsen för att arbeta mot läroplanens mål. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagoger ser på barns lärande utomhus i en förskolekontext. För att få svar på syftet och frågeställningarna har vi använt kvalitativa intervjuer som metod. Förskollärarnas utsagor har vi analyserat utifrån pragmatismens filosofiska tradition, John Deweys tankar om lärande och undervisning, samt begreppen learning by doing och inquiry.

  Den tidigare forskningen som redovisas i denna rapport tar upp begreppet utomhuspedagogik, barns lärande och utveckling utomhus, pedagogers uppfattningar om undervisning utomhus samt hälsomässiga och sociala aspekter av utomhusvistelse. I flera av respondenternas uttalanden framkommer vikten av autenticitet i lärandet, vilket innebär konkreta upplevelser av fenomen i sin rätta miljö. En förklaring till varför detta är viktigt är att barnen får en verklighetsanknytning till ämnet så lärprocessen blir optimal. Även sinnenas och kroppsrörelsernas betydelse för lärande lyfts fram i förskollärarnas exempel på lärande och undervisning utomhus. Vidare lyfter förskollärarna vikten av att pedagoger i förskolan är närvarande i barns lek och utgår från barns intressen, frågor och funderingar när de arbetar mot läroplanens mål. Några av de fördelar förskollärarna uppfattar med att arbeta mot läroplanens mål utomhus är att miljön är innehållsrik, barnen utsätts för många sinnesintryck, lärandet blir konkret och det sociala samspelet främjas. En utmaning förskollärarna lyfter fram är att barnen lättare tappar koncentrationen på vad som är tänkt vid planerade aktiviteter utomhus. Förskollärarna är eniga om att det blir mycket fri lek när de är utomhus men de berättar att de har “läroplanen i ryggmärgen” och ofta arbetar mot läroplanens mål spontant i barns fria lek. Flera av förskollärarna önskar att de använt utomhusvistelsen i en större utsträckning än de gör i dag för att arbeta mot läroplanens mål.

 • 270.
  Bertilsson, Emil
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Studies in Education, Culture and Media.
  Lärarstudenterna: Förändringar i rekryteringen under perioden 1977-20072009In: Praktiske Grunde. Nordisk tidsskrift for kultur- og samfundsvidenskab, ISSN 1902-2271, no 4, p. 19-42Article in journal (Refereed)
 • 271.
  Bertilsson, Emil
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Studies in Education, Culture and Media.
  Språkens konjunkturer: Del 1: De moderna språken i grund- och gymnasieskolan2010Report (Other academic)
 • 272.
  Bertilsson, Karolina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hellström, Nathalie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Tallinjens utrymme, funktion och konkretiserade framställning: En komparativ innehållsanalys av läroböcker grundade på två olika läroplaner.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 273.
  Best, Benjamin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Terrorism i dagstidningar2012Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 274.
  Bexell, Oloph
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Theology, Department of Theology.
  Undervisning och utbildning. Ordförklaringar [Medieval education and teaching. Explanation of terms]1999In: Sveriges kyrkohistoria. 2. Hög- och senmedeltid, Verbum, Stockholm , 1999, p. 230-Chapter in book (Other scientific)
  Abstract [en]

  Utreder och förklarar ett antal ord och begrepp som rör undervisning och utbildning i medeltidens svenska kyrkoliv.– [Medarbetar även i samma bok s. 309-310 med en sammanställning över däri förekommande personer tillhörande medeltida ätter]

 • 275.
  Bexenius, Louise
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Skola + läxa= sant?: En studie om mellanstadielärares tal om läxor2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 276.
  Bexenius, Louise
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vilka läsare skapas i SO-ämnena?: En komparativ läromedelsanalys av frågor i en läromedelsserie i SO-ämnena för årskurs 4-62017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 277.
  Bexenius, Louise
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vilka slags läsare skapas i SO-ämnena?: En komparativ läromedelsanalys av frågor i en läromedelsserie i SO-ämnena för årskurs 4-62016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 278.
  Bezzina, Christopher
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Univ Malta, Educ Leadership, Msida, Malta;Univ Bologna, Bologna, Italy.
  Paletta, Angelo
  Univ Bologna, Management Control Syst Alma Mater Studiorum, Bologna, Italy;Univ Bologna, Agr Co, Bologna, Italy.
  Alimehmeti, Genc
  European Union Albania, Tirana, Albania;Univ Tirana, Dept Management, Tirana, Albania;Civil Soc Org TACSO, Lillington, NC USA;IFC World Bank Grp, Washington, DC USA.
  What are school leaders in Italy doing?: An observational study2018In: Educational Management Administration & Leadership, ISSN 1741-1432, E-ISSN 1741-1440, Vol. 46, no 5, p. 841-863Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is widely acknowledged that high-quality leadership is one of the main ingredients of successful schools and that leaders have a significant and positive impact on student outcomes. At the same time, little is known about how principals use their time, what they do on a day-to-day basis and how this may vary across schools. A review of the relevant literature shows that few studies have used qualitative methods as their sole form of data collection. The paper draws on data derived from a comprehensive study involving principals, other school leaders and teachers in the Italian northern region of Trento. It focuses on observation studies of eight principals over five consecutive days each. Whilst respecting the best-known ethnographic and observational studies conducted internationally, we have built a new observational classification tool which explored the work of the principals under different categories/activities. This study shows that in spite of working in a highly-centralised and prescribed context, the Italian principals carried out various acts of leadership in the way they engaged with the different categories of their work. The findings provide evidence that expresses similarities across the eight principals and unique ways of how they were leading their schools.

 • 279.
  Bhuiyan, Nadia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hallman, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Etnicitet i läroböcker2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med det här arbetet är att undersöka hur olika etniciteter framställs i bilder i läroböcker för årskurs 1–3. Vi har analyserat fyra läroböcker från 1992, 2003, 2012 respektive 2017. Arbetets teoretiska utgångspunkt är Edward Saids teori om hur väst skapas i kontrast till öst.

  Vi har även använt Stuart Halls teori som säger att mening skapas genom jämförelser och skillnader. Metoderna vi använt oss av är kvantitativ analys av innehållet relaterat till kritisk diskursanalys. Dessa har vi använt för att räknat hur många personer i läroböckerna som har ett annat etniskt utseende än västerländskt och därefter tittat på hur stort utrymme dessa personer får i bilder. Detta gör vi för att se på vilket sätt personerna med annat utseende framställs och hitta eventuella stereotyper. Analysen visar att läroböckerna har en klar överrepresentation av personer med västerländskt utseenden. Personer med ett annat etniskt utseende förekommer oftare i de senare publicerade böckerna och får ibland viktigare roller. De framställs oftast i en gemenskap i alla böcker. Vi hittade endast en bild som kan tolkas vara stereotypisk i boken från 1992. I diskussionen behandlar vi vårt resultat och resonerar kring vikten av varierande representationer i läroböcker i samtidens mångkulturella samhälle.

 • 280.
  Bidar, Elena
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Lidén, Kajsa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vägen in till svenskt arbetsliv: En kvalitativ studie om utlandsfödda akademikers upplevelse av processen in i svenskt arbetsliv2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of the study is to investigate foreign-born academics experiences of the process into the Swedish labor market. The intention is to examine it in relation to the factors affecting language, integration and evaluation of education. The purpose leads to the following research questions; How is the process of getting into the Swedish labor market percieved by foreign-born academics? What factors are perceived to affect their entry into the Swedish labor market? In order to answer our questions, a qualitative method is used in the form of six semi-structured interviews. To understand and explain the phenomena that is explored the theoretical framework consists of a combination of different theories. It is a combination of socio-cultural perpectives, Linells (1978) theories of language and communication, and Foucaults (1982) power perspective. Based on the interview material four themes was constructed; valuation of education, the importance of language, the importance of integration and who shows the way? Inspite of their validated education the interviewees seemed to undervalue their professional skills and knowledge. This resulted in that they sought out jobs where they are considered to be overqualified. Because of the lack of knowledge in the Swedish language they felt that they were excluded from the labor market. All interviewees also felt that they would feel more connected to the Swedish society if they had a job. The material also showed that the guidance of authorities and private contacts contributed to the process into the Swedish labor market. Conclusions drawn from the results and the analysis was that experiences varied but that they because of informal reasons were discriminated in the Swedish labor market.

 • 281.
  Bielke, Isabelle
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Virsén, Josefin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Grupparbete står på schemat!: en studie om pedagogers uppfattning om och val av grupparbete som arbetsmetod2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka pedagogers uppfattningar kring grupparbete som arbetsmetod samt deras val av dess användning i undervisningen. Syftet med studien har även varit att ta reda på hur faktorerna gruppstorlek, lokaler, lärarens roll, bedömning och tid kan påverka dessa uppfattningar och val. För att ta reda på detta genomfördes en webbaserad enkätundersökning på 50 pedagoger, verksamma i grundskolans tidigare år. Studiens resultat har sedan analyserats utifrån studiens två teoretiska utgångspunkter, ramfaktorteorin och den utvidgade didaktiska triangeln. Resultatet visade att 47 pedagoger hade en positiv uppfattning av arbetsmetoden medan 2 pedagoger hade en negativ uppfattning. Fler än hälften av pedagogerna använde arbetsmetoden flera gånger i veckan och som mest i skolämnena svenska, matematik, SO och NO. Resultatet i denna studie skiljer sig i viss mån från den tidigare forskning som finns om grupparbete, vilken menar att pedagogers dåliga erfarenhet av grupparbete bidrar till att den inte används i skolan lika mycket. Något som samtliga pedagoger i denna studie var överens om var att lärarens roll är en av de viktigaste aspekterna för att ett grupparbete ska fungera på ett bra sätt. De slutsatser vi kan dra är att pedagogerna hade en positiv uppfattning om grupparbete som arbetsmetod och att ramfaktorerna gruppstorlek, lärarens roll, bedömning och tid bidrog till den positiva uppfattningen. Denna studie visar dock inte om lokaler hade en positiv eller negativ påverkan på pedagogernas uppfattning om grupparbete.

 • 282.
  Billström, Madelene
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Skytt, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Litteraturen är ett läromedel": Urval och utbud av barnlitteratur i förskolan2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Barnlitteratur ses som en självklar del av förskolans verksamhet och det är vanligt med daglig högläsning. Syftet med detta självständiga arbete är att undersöka vad förskollärare har för syn på och vad som påverkar deras val av barnlitteratur avsedd för högläsning i förskolan. För att undersöka detta har en enkätundersökning genomförts i en större och en mindre kommun. Resultatet har analyserats ur ett didaktiskt och ett ramfaktorteoretiskt perspektiv för att synliggöra de didaktiska val förskollärare gör samt vilka faktorer som kan påverka deras möjlighet att göra dessa val. Resultatet presenteras genom beskrivande statistik och visar att förskollärare anser att förskolan bör rymma flera olika genrer och i synnerhet faktaböcker, medan de själva tycks föredra verklighetstrogen skönlitteratur. Förskollärare anser att böcker som väljs bör intressera barnen, ha positiv värdegrund och locka till samtal och diskussion. Det framstår även som viktigt att barnen ska kunna identifiera sig i berättelsen. Högläsning används främst för att ge tillfälle till samvaro samt stimulera fantasi och verbal språkutveckling. Bibliotek framstår som det vanligaste sättet att införskaffa böcker och förskollärare är generellt nöjda med utbudet.

  Förskollärare i yngre barngrupper anser att det är viktigare att utbudet motverkar stereotypa könsroller än de i äldre barngrupper, som istället lyfter vikten av att böckerna lockar till samtal och diskussion. Den mindre kommunen verkar inte ha samma möjligheter att köpa böcker som den större kommunen men tar emot fler barnböcker som skänks. I den mindre kommunen var en positiv värdegrund viktigare medan fler förskollärare i den större kommunen lyfte genusaspekter. Förskollärare i den större kommunen lade mer tonvikt vid diskussion och förskollärare i den mindre betonade istället samvaron. Några slutsatser är alltså att förskollärares syn på barnlitteratur påverkas till viss del av vilken ålder barngruppen har, men också var i landet man bor. Anskaffandet av barnlitteratur påverkas också av den geografiska faktorn. Däremot visar studiens resultat inga skillnader vad gäller anskaffning beroende på barngruppens ålder.

 • 283.
  Billås, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Konsten att sitta i möte: En studie om kompetens och lärande i relation till arbetsmöten2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Sammanfattning

  Arbetsmöten är ett vanligt förekommande sätt för chefer och medarbetare att utbyta information, diskutera arbete eller beslut som är relaterade till den organisation de arbetar inom. Men vad sker om vi ser arbetsmötet som en arbetsuppgift? Vilka färdigheter, metoder och kompetenser behöver vi besitta för att delta i och leda möten och hur lär vi oss utveckla dessa förmågor? Denna studie syftar till att undersöka vilken betydelse som medarbetare och chefer tillskriver arbetsmötet och vad det innebär att lära sig delta i och leda möten. Två frågeställningar formulerades; ” Vilka kompetenser är betydelsefulla under ett arbetsmöte?” och ”Hur utvecklar mötesdeltagare och mötesledare sin förmåga att delta i och leda arbetsmöten?”. Detta undersöktes genom att ta del av vad tidigare forskning hade lyft fram som betydelsefullt för kompetens och lärande i förhållande till arbetsmöten. Jag genomförde därefter 6 stycken semistrukturerade intervjuer med chefer och medarbetare på ett företag inom tjänstesektorn. Materialet analyserades utifrån tidigare forskning och teorier om sociokulturellt lärande samt teorier av Per-Erik Ellström. Resultatet visar att det som uppmärksammas för lärande och kompetens kan delvis förstås utifrån vad som effektiviserar och underlättar själva arbetsuppgiften, att delta i och leda möten. Samtidigt så visar resultatet att det även är betydelsefullt med kompetenser som rör själva samspelet under mötet. Därtill kan det finnas hinder för att kunna välja det mest framgångsrika sättet att delta i och leda möten beroende på vilka mötesdeltagare som är närvarande

 • 284.
  Birck, Johanna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hedström, Sara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Motiv bakom läsläxor: En intervjustudie om grundskollärares erfarenheter av arbetet med läsläxor2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka grundskollärares erfarenheter av arbetet med läsläxor. Frågeställningarna för studien handlar om vilka syften och motiv som framträder i lärarnas utsagor om läsläxor, hur lärarna organiserar arbetet med läsläxor avseende planering, genom- förande och uppföljning, samt vilka olika dimensioner av ämnet litteratur och läsning som framträder i deras beskrivningar av arbetet med läsläxor.

  Kvalitativa intervjuer utfördes med sex lågstadielärare som fick återge hur de organiserar sitt arbete med läsläxor exempelvis genom planering, genomförande och uppföljning. Läxor är något som har använts i skolan under lång tid och det har diskuterats fram och tillbaka om läxors positiva och negativa aspekter för elevers inlärning. I dagens läroplan finns det inga krav på att ha läxor. Detta resulterar i att lärare själva får ta beslutet om de ska ha läxor och på vilket sätt dessa ska genomföras. Denna studie har avgränsat sig till läsläxor eftersom läsin- lärning är en central del i svenskundervisningen i årskurserna 1-3. För att kunna analysera och tydligt beskriva vad lärarna väljer att lyfta fram i undervisningen och vilka delar som hamnar i bakgrunden används Caroline Libergs begrepp den didaktiska reliefen. Därefter kategorise- ras och beskrivs undervisningens innehåll genom Libergs fem innehållsdimensioner. I re- spondenternas utsagor kan man urskilja olika teman som exempelvis att använda läromedel som verktyg för att nivåanpassa läsläxor för eleverna. Resultatet visar att svenskämnets hu- vudsakliga uppgift, enligt respondenterna, är läsförståelse och att eleverna ska få goda förut- sättningar att klara sig i vardagen. Det finns många yttre och inre faktorer som påverkar läx- ornas utformning och användningen av dem, exempelvis elevernas hemförhållanden och vårdnadshavarnas engagemang. 

 • 285.
  Birgersson, Åsa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  ”Det går inte att föra ett resonemang med ett basic ordförråd”.: En intervjustudie om undervisningens ämnesneutrala akademiska skriftspråk.2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 286.
  Bjerregaard, My
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Andersson, Elinh
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Digitaliseringens inverkan i läraryrket: En kvantitativ studie som granskar digitaliseringens effekter och möjligheter i lågstadielärares yrkesutövning2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to increase the understanding of digitization in school. More specifically it investigates the use of digital tools implemented in teaching activities. The study also aims to find out what opportunities digital use gives rise to in the role of primary school teachers and how digital progress has influenced the professional role. The three formulated questions that characterize the study are; “How do primary school teachers use digital tools in their professional activities?”, “To what extent do primary school teachers use digital tools in their professional activities?”, “What possible and changed ways of working have digital tools given rise in the professional education of primary school teachers?”. The empirical study is based on 63 questionnaires completed by primary school teachers in Uppsala County, which is the selection for this study. The theoretical framework consists of Engeströms activity theory, which is based on the socio-cultural perspective of learning founded by Vygotskij. The study is also based on previous research concerning the digitization of schools, including the digital tools as aids and digital literacy.

   

  The result shows that the digital tools characterize the profession as a primary school teacher and that these tools have come to play a major role in teaching. The digital tools are used to a very large extent every day and have brought in many opportunities and also contributed to changed working methods in school. The result also shows that the digital tools can have negative effects, but most of the digital tools are seen as an asset.

 • 287.
  Bjurlerstam, Therése
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Virsén, Josefin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Förutsättningar för lärande i svenska som andraspråk: en intervjustudie med lärare på lågstadiet2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska som andraspråk är ett ämne som är aktuellt i dagens samhälle. Samhället har inte alltid sett ut som det gör idag och det finns ett mycket stort behov av andraspråksundervisning. Denna studie grundar sig i ett stort intresse för hur undervisningen i svenska som andraspråk anordnas samt hur olika undervisningsförutsättningar påverkar elevernas språkinlärning. Vi ville med vår studie belysa vad som krävs för att andraspråksundervisningen ska ha möjlighet att uppnå de ambitiösa målen som skolans styrdokument formulerat. Detta gjorde vi genom en intervjustudie med fem andraspråkslärare från lågstadiet, där frågor om förutsättningar för att bedriva en framgångsrik undervisning i svenska som andraspråk stod i fokus. Studiens frågeställningar har varit: Med vilka arbetsformer bedrivs undervisningen i svenska som andraspråk? Vilka faktorer påverkar undervisningen i svenska som andraspråk? Genom dessa fem kvalitativa intervjuer kan vi konstatera att dialog samt grupparbete var framträdande arbetsformer på de skolor vi besökt. Vi fann även att lärarna upplevde att faktorer som gruppstorlek, tillgång till lokaler, utbildad personal samt tid var alla av betydelse. Däremot hade dessa fem lärare olika uppfattning om hur dessa faktorer påverkar undervisningen.

 • 288.
  Bjurling, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  En studie av upplevelser kring hur medarbetares idéer och kompetens tas tillvara i kunskapsprocesser: Möjligheter och hinder2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The learning organization is characterized by multiple process, cooperation through groups and collective learning. Learning has been found to give a large competitive advantage. The heart of the knowledge based organization is its people and their common competences. This research study aims to illustrate how collaborators ideas and competences are utilized in knowledge processes. The study made is a case study of a school. Through interviews, a smaller questionnaire study and a document study of the school’s plan for professional development, I examine how this is planned and performed. I also look into what basic prerequisites are required to utilize competence in all parts of the organization and underlying causes to occurrences that might prevent this. The study indicates that teachers need a large amount of dedicated time in their schedules for conversation and reflection. It also shows that collaborators perceived participation in discussions and decisions is of great value for the perception of how their ideas and competence are utilized. In the conclusion I also address whether the school of today has the prerequisites required to form a learning organization.

 • 289.
  Bjurling, Lovisa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Clémentz, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  1,2,3 vilka genuskonstruktioner kan vi se?: En innehållsanalys av UR:s program “Livet i Mattelandet"2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka konstruktionen av genus i UR:s utbildningsprogram Livet i mattelandet. Utifrån en sociosemiotisk teori med ett genusperspektiv har sammanlagt fyra avsnitt av serien analyserats och frågorna som väglett arbetet varit:

  • Hur konstrueras genus i Livet i Mattelandet?

  • Hur många karaktärer i Livet i Mattelandet följer det föreskrivna genusmanuskriptet för deras kön?

  • Hur många karaktärer i Livet i Mattelandet bryter mot det föreskrivna genusmanuskriptet för deras kön?

  Analysmodellen i studien bygger på en kvalitativ innehållsanalys och är baserad på studiens teoretiska utgångspunkt. Med syfte att undersöka konstruktionen av genus är analysmodellen baserad på Nikolajevas motsatsschema över manliga och kvinnliga egenskaper (2004, s. 129). Vid analys avser modellen att synliggöra hur de olika karaktärerna i Livet i Mattelandet konstruerar genus. Vidare avses analysmodellen ligga till grund för analys av hur många karaktärer som följer eller bryter mot det föreskrivna genusmanuskriptet, det vill säga hur många som beter sig efter bestämda könsnormer och hur många som inte gör det.

  Det resultat som framkommit visar att karaktärerna konstruerar kön på många olika sätt. Analysen visar att fler manliga stereotypa egenskaper, enligt analysmodellen, kunde observeras än kvinnliga i de analyserade avsnitten. Vidare kunde analysresultaten delas upp i fyra kategorier; samstämmigt genus, motstridigt genus, komplexa genus och svåridentifierade. Studiens diskussion och konklusion påvisar att majoriteten av de analyserade karaktärerna i avsnitten på ett eller annat sätt strider mot det föreskrivna genusmanuskriptet för deras kön. Det var även möjligt att observera en underliggande manlig norm i det analyserade materialet.

 • 290. Bjurling, Lovisa
  et al.
  Clémentz, Hannah
  Digitalt eller analogt? En multimodal läromedelsanalys2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har utgått ifrån ett sociosemiotiskt och multimodalt perspektiv då analysens avsikt är att granska läromedlens kommunikationsformer som bild, illustrationer och instruktioner samt interaktion. Syftet med denna studie är att granska hur två digitala och två analoga läromedel i relation till varandra representerar information och hur de interagerar med läsaren. Utifrån syftet ställs tre frågeställningar:

  1. Vilka funktioner har de semiotiska modaliteterna i respektive läromedel? 
  2. Vilka likheter och skillnader finns mellan den digitala versionen och den analoga versionen i hur de representerar information? 
  3. Vilka likheter och skillnader finns mellan den digitala versionen och den analoga versionen i hur de interagerar med användaren? 

  Analysmodellen i studien är en komparativ analysmetod där läromedlen analyseras med utgångspunkt ur läromedlens representation och interaktion. Vid analys av representation undersöker studien hur läromedlet representerar sitt innehåll, i form av bild, instruktioner, mål och vilka verktyg samt konkret material läromedlet tillhandahåller. Vid analys av interaktion undersöker studien hur läromedlet interagerar med användaren. Detta innefattar typen av frågor, hur användaren får svara, läromedlets anpassning samt navigeringsmöjligheter. 

  Det resultat som framkommit visar skillnader mellan analoga och digitala läromedel gällande representation och interaktion. Analysen visar att bild, skrift och ljud har olika funktion i respektive läromedel. Det framkom att bilderna har kompletterande, förtydligande och dekorativa funktioner, att frågor och instruktioner förmedlas framförallt i skrift och att ljud används som ett förtydligande av skrift samt i instruktionsfilmer. Med överensstämmande upplägg liknar de digitala motsvarigheterna de analoga läroböckerna till stor del, men vissa skillnader kan iakttas vid disposition av och innehåll i läromedlen.  

 • 291.
  Bjurman, Elin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Abdallah, Nathalie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Råd till lärare rörande ADHD i klassrummet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 292.
  Bjurström, Jenny
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Wahlberg, Rebecka
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Om meningserbjudande: Hur genus och etnicitet framställs i svenskämnets läroböcker2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur etnicitet och genus framställs i svenskämnetsläseböcker för lågstadiet i både text och bild. Frågeställningar som vi har använt oss av är hurhuvudkaraktärerna i svenskämnets läseböcker för årskurs F-3 framställs utifrån genus- ochetnicitetsperspektiv samt vilka meningserbjudande de kan ge eleverna.Som analysmetod har vi använt oss av en kvalitativ innehållsanalys där vårt fokus varit på hurolika karaktärer beter sig och gör i de olika läseböckerna. Inom ramen för denna kvalitativainnehållsanalys har vi även gjort en karaktärsanalys där vi mer ingående analyserat böckernashuvudkaraktärer. Som grund för analysen har vi gjort en tabell där informationen om karaktärenfyllts i.Resultatet visar på att det råder en manlig vit norm i flera av läseböckerna där de vita manligakaraktärerna får mest utrymme och tillskrivs mer positiva egenskaper. Kvinnliga karaktärer ochpersoner med annat etniskt ursprung får inte lika stort utrymme och beskrivs som annorlundajämfört med de vita manliga karaktärerna. Även om det finns karaktärer med annat etnisktursprung i samtliga böcker är sättet de beskrivs på och behandlas olika i olika böcker.

 • 293.
  Bjurström, Vidar
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Kraft, Samira
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  ”Alla vet ju att arbetsgivare inte anställer personalvetare utan arbetslivserfarenhet”: en kvalitativ studie om faktorer som motiverar personalvetare till att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kvalitativa studie syftar till att bidra med kunskap om vilka faktorer som motiverar personalvetarstudenter på Uppsala universitet att kombinera heltidsstudier med deltidsarbete. Vi har preciserat syftet genom två frågeställningar: “Vilken betydelse får relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap för studenternas motivation till att arbeta deltid?” och “Vilka inre och yttre faktorer påverkar studenternas motivation till att söka deltidsarbete?” Resultatet i studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med åtta personalvetarstudenter. De teorier som studien utgår från är praktisk kunskap baserat på Deweys pragmatiska syn på lärande som handlar om att teori kombinerat med erfarenhet främjar lärande. Baserat på Decis self-determination theory används begreppen inre och yttre motivation. Är en person inre motiverad utför de en handling på grund av eget intresse, nöjet att utvecklas och lära sig nya saker. En person som är yttre motiverad motiveras av incitament som belöningar som kommer med att utföra en uppgift. Resultatet visar att respondenterna upplever en avsaknad av praktisk kunskap i utbildningen och att de ges större möjlighet att applicera sina teoretiska kunskaper i praktiken på deras deltidsarbeten. Vidare visar det sig att “utveckling och nyfikenhet”, “arbetslivserfarenhet och anställningsbarhet” och “beröm från arbetsgivare” var mer avgörande för valet att söka deltidsarbete än “lön” och “betyg från universitetet”. I studiens avslutande avsnitt diskuteras varför belöningar måste vara givande och meningsfulla på lång sikt och svårigheten med att kategorisera respondenternas motivation som antingen inre eller yttre motivation samt vikten av praktiska inslag i personalvetarutbildningen.

 • 294.
  Bjuström, Jenny
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Wahlberg, Rebecka
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att upptäcka dyslexi i tidig ålder: Anpassningar och åtgärder2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna undersökning är att undersöka vad verksamma grundlärare och lärarstudenter med inriktning förskoleklass till årskurs tre uppmärksammar när de misstänker dyslexi samt vilka åtgärder som vidtas.

  För att undersöka detta har vi använt oss av fokuserade gruppintervjuer där en grupp har bestått av lågstadielärare och en annan av lärarstudenter med inriktning förskoleklass till årskurs tre.

  Studiens resultat visar att det är viktigt att skolorna utför regelbundna screeningtester så att de kan vara observanta på om det finns elever som inte uppnår målen och att de därefter kan vidta rätt åtgärder utifrån situationen. Resultatet visar även att lärarstudenter upplever att de inte får tillräckligt med kunskaper om dyslexi i sin utbildning.

  Vår slutsats är att det är viktigt att eleverna får individualiserade anpassningar då det finns många varianter och kombinationer av dyslexi. Det är därför viktigt att lärarna har fått en bra utbildning så att de har bred kunskap om ämnet för att kunna tillgodose alla elevers individuella behov. 

 • 295.
  Björck, Ville
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Induction and Commitment: A discursive psychological analysis of Nynas’ Induction Program and its influence on employee’s commitment2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  In accordance with several scholars in the field of human resource management, developing employee commitment towards the employing organization is valuable due to the assumption that it increases their satisfaction, productivity and adaptability. By taking a pedagogical perspective focusing on impact processes, the aim of this master thesis is primarily to identify the constructions and functions of interpretive repertoires, of a few employees, in their descriptions of how the experience of Nynas’ Corporate Group Induction has influenced their commitment to Nynas, but also to categorize the constructions and functions of interpretive repertoires in a booklet underlined during the Corporate Group Induction, which I refer to as “This is Nynas”. In addition, the aim is to identify if other employees at Nynas share similar experiences, regarding the influence of the Corporate Group Induction. Moreover, the primary methodological approach used and theoretical perspective taken in this study is discursive psychology, based upon the premises of social constructionism. The empirical material is mainly consisting of interviews with six employees at Nynas, as well as of an analysis of the booklet “This is Nynas”. Additionally, the empirical material consists of a web-survey, based upon a five-point Likert scale, containing a sample of 25 employees.

  The study has identified two main interpretive repertoires in the booklet “This is Nynas”, explicitly the identity and the internalize repertoires, as well as subversions of these repertoires. In relation to this, the study has found that the interviewees in their language use to a large extent emphasize the interpretive repertoires constructed in “This is Nynas”. Furthermore, this master thesis have identified that the interviewees constructed certain interpretive repertoires when describing the experience of the Corporate Group Induction, and its influence on their commitment to Nynas, namely: the enhancement, the involvement, the development, the reciprocity and the constancy repertoires. Moreover, the study illustrates that the interviewees generally highlighted the Corporate Group Induction as having a strengthening influence on their commitment to Nynas, especially in relation to feelings of being a part of the company, due to the fact that they experienced themselves as active participants during the program. Furthermore, the result shows that the interviewees perceived the Corporate Group Induction as a sign of reciprocal dedication between themselves and Nynas, particularly on the subject of their integration into the company. Finally, the study has found that the experience of those who participated in the survey corresponded to a high extent with the interviewee’s experience of the Corporate Group Induction, and its influence on their commitment.     

  Keywords: induction program, Corporate Group Induction, social constructionism, discourse analysis, discursive psychology, discursively constructed, reflexivity, commitment, affective, continuance, normative, Likert scale, late modernity, strategic sampling.

 • 296.
  Björk, Linda
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hauschildt, Stina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Kunskapsdelning mellan konsulter: En studie om kunskapsdelning på rumsligt flexibla arbetsplatser2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to identify how knowledge sharing occurs within an organization that is geographically dispersed. Colleagues that have limited opportunity to meet becomes more common in today’s workplaces. For this research a qualitative methodology was adopted, using partly-structured interviews among consultants from the same recruitment agency. The study was based on a practice based perspective on knowledge and knowledge sharing. Formal knowledge sharing was identified in a mentorship program, focus groups, lectures and documentation. Informal knowledge sharing was found at after works, in spare time, by phone and email, but mainly through the digital tool Slack. The most used form of knowledge sharing was those characterized by high social interaction. The informal knowledge sharing constitutes the most common sharing that occurred. The organizational culture and the fact that the consultants are knowledge workers affected the knowledge sharing positively. The fact that the consultants had limited opportunity to meet and that the documentation was out of date affected the knowledge sharing negatively.

 • 297.
  Björk, Sofia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Brandt, Linnea
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Teaching for the future: A minor field study on motivation among Gambian teachers who have participated in Future in our hands in-service training2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims at creating an understanding of how teachers in Gambian primary schools, who have participated in Future in our hands in-service training, experience their motivation to teach. Three research question were defined to help us examining our purpose further; “Is motivation to teach a problem among Gambian teachers?”, “which factors are most important in order to create a motivational workplace?” and “which factors do the Gambian teachers experience to demotivate them in their work?“. A presentation on previous research in the field is given, which points out that motivation is a problem among many teachers in developing countries and that intrinsic as well extrinsic factors affects the motivation in both positive and negative ways.

  Twelve semi-structured interviews were conducted throughout The Gambia focusing on the respondents’ experiences about their motivation to teach. The collected material was analysed using Herzberg’s motivation-hygiene theory. The results showed that salary, interpersonal relations, lack of materials and facilities, possibilities for growth and promotion as well as workload were factors frequently mentioned in terms of creating motivation as well as demotivation to teach.

 • 298.
  Björklin, Åsa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vestin, Malin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Uppföljning av läxan - värd att diskutera: En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på läxors funktion samt hur de väljer att följa upp läxan.2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 299.
  Björklin, Åsa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vestin, Malin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Utbildningsprogram mer än bara ämneskunskaper?: Pragmatisk diskursanalys av UR:s Livet i Bokstavslandet ur ett intersektionellt- och normkritiskt perspektiv2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att analysera ett populärt utbildningsprogram ämnat för elever i år­kurs Fk-3 utifrån ett intersektionellt- och normkritiskt perspektiv för att undersöka hur de soci­ala kategorierna kön/genus, klass, etnicitet och sexualitet (åter)skapas i form av karaktärerna i utbildningsprogram­met. Syftet har även varit att undersöka vilka möjliga meningserbju­danden program­met skapar för eleverna. Metoden som har tillämpats är en pragmatisk diskursanalys och utifrån denna har mönster i utbildningsprogrammet kunnat skönjas. Det analyserade materi­alet utgörs av de sex mest sedda avsnitten av programserien. Den genomförda studiens resultat vi­sar en homogen grupp karaktärer där maktordning kopplas till kön. Det lämnas ett tolkningsut­rymme till åskådarna av detta program gällande klass, sexualitet och etnicitet. De stude­rade avsnitten (re)producerar bilden av ett samhälle med individer som har liknande etnisk tillhörig­het samt att heterosexualitet är det normala. Det studien framförallt uppmärksammar är att lä­rare ständigt behöver inneha ett normkritiskt och intersektionellt förhållningssätt när digi­tala lärresurser används för att kunna samtala med eleverna om det som syns men även om det som inte syns i det utvalda materialet.

 • 300.
  Björklund, Matilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Konsekvent användande av belöningssystem: Belöningssystem som motivator riktat till elever med koncentrationssvårigheter2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Den här studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning tillfrågade lärare undervisande i lågstadieklasser använder sig av belöningssystem i sin undervisning av elever med koncentrationssvårigheter. I den här studien undersöker jag även i vilken utsträckning tillfrågade lärarna anser att belöningssystem fungerar som motivator, för att elever i det långa loppet skall uppnå kunskapsmålen i skolan. Arbetet innefattar även analys av forskning, såväl positivt inställd sådan som negativt inställd, där fokus ligger på att ta reda på om forskningen pekar på några skadliga aspekter med att arbeta med belöningssystem.

   

  Det empiriska materialet består av kvalitativa intervjuer med fyra lågstadielärare som representerar olika skolor och klasser mellan åk. 1-3, som arbetar i vitt skilda socioekonomiska områden för att skapa en så representativ bild som möjligt utifrån det föga antalet intervjuer som genomförts. Intervjufrågorna är gjorda utifrån en strukturerad modell för att få en likartad grund i intervjun, det vill säga samma frågor ställs i samma följd till samtliga respondenter. Dock är samtliga frågor öppnafrågor, vilket gör att intervjumodellen blir att betrakta som semistrukturerad.

   

  Sammanfattningsvis kan sägas att studiens resultat visar på att tillfrågade lärare i varierande grad använder sig av belöningssystem i olika former, inte minst digitalt. Samtliga gör det på ett i mer eller mindre utsträckning reflekterat och konsekvent vis, men med än mer varierande tankar kring användandet. Vad forskningen påvisar utifrån påståendet att belöningssystem skulle kunna ses som skadligt visar forskningen på att så kan vara fallet, utifrån teorin om inre respektive yttre motivation. Dock är arbetet med yttre motivation vida spritt och anammat, och program uppbyggda utefter principen fortsätter att utvecklas.

3456789 251 - 300 of 2866
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf