Logotyp: till Uppsala universitets webbplats

uu.sePublikationer från Uppsala universitet
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
3456789 251 - 300 av 2428
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 251.
  Bernestrå, Christopher
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Larsson, Lovisa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Det är inte bara verkligheten som räknas: Hur uppfattas miljöer i 2D och 3D?2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att kunna ta ett beslut om ett område man aldrig har sett är en svår uppgift. Det är även komplicerat att presentera en miljö på bästa sätt för att gynna sitt syfte. Denna studie fokuserar på vad människor upplever för skillnader mellan 2D- och 3D-modeller och om informationen i modellerna förmedlas på olika sätt. För att göra det mer konkret har studien kopplats till en fallstudie som benämns som Hälsans väg 255. Det är ett cykelvägsprojekt mellan Uppsala och Knivsta som eventuellt kommer att genomföras kommande år. Denna studie är uppdelad i tre delar; Intervjuer, modellskapande och enkäter. Genom intervjuer med aktörer kopplade till projektet har en uppfattning om området skapats och förståelse för vad som ses som viktigt i olika perspektiv. Därefter har två modeller med fyra fokusområden skapats i datorprogrammet ArcGis. En 2D-modell med klassisk överblick ovanifrån och en 3D-modell gjord som en video där man tar sig runt i området via en flygtur. All data är hämtad från Lantmäteriet och samma källfiler, färger, höjddata och fokusområden har använts i de två modellerna. Modellerna ska förmedla en så korrekt bild av området som möjligt med ett enkelt utseende. En person utan kännedom om området ska kunna skapa sig en uppfattning om miljön och kunna beskriva sina känslor och intryck därefter. I enlighet med detta har en enkät utformats där två slumpartade grupper aktivt har fått göra enkäten, utan att veta dess syfte eller mål. Genom att analysera data från enkätrespondenterna via SPSS (Statistical Package for the Social Science) har signifikanta resultat visat att det finns en skillnad i förståelse mellan modellerna när det kommer till vilka attribut som är svårast att förstå i respektive modell. Majoriteten av respondenterna föredrog 2D innan de sett någon modell. Generellt kommenterade de som såg 2D modellen mer på detaljnivå. Det tyder på att förväntningarna av detaljrikedom är hög.. Det säger ingenting om modellernas jämförelse men det är ett tydligt tecken på att vi är vana vid otroligt mycket detaljer i dagens kartor. Som resultat av enkäten visade det sig att uppfattningen av miljön inte skilde sig mellan de som sett miljön i 2D respektive 3D. Dock är avsaknaden av skillnad ett resultat i sig. Den enda signifikanta skillnaden i svarsfördelning mellan testgrupperna gällde vilka attribut som var svårast att förstå. Attributet ”Avstånd” var enskilt den parameter som skilde sig mest i förståelse och uppfattades bättre i 2D-modellen. I jämförelse med tidigare forskning visade inte 2D-modellen en starkare förståelse för höjd utan detta attribut var ungefär lika svårt att uppfatta oberoende av dimensionstyp. Dessa resultat tyder på att det är viktigt att vara medveten om en modells syfte för att kunna välja rätt medieformat. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 252.
  Bernström, Patricia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Barn och ungas deltagande i fysisk planering: En kvalitativ studie av Uppsala Kommun2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka hur Uppsala kommun arbetar med barn och ungas deltagande i fysisk planering. Uppsala kommun har valts för att dem har tilldelats barnombudets barnrättspris och därav är de av intresse att få en djupare förståelse hur deras arbete med deltagande av barn och unga ser ut. Fokus ligger på att undersöka hur Uppsala kommuns inställning är till deltagande av barn och unga, vilka metoder som används samt fördelar och utmaningar som finns med deltagandet. Metoden som använts i studien är kvalitativa intervjuer där fyra tjänstemän från Uppsala kommun har deltagit och svarat på frågor utifrån frågeställningarna. Uppsatsens slutsatser är att Uppsala kommun har en mycket positiv inställning till barn och ungas deltagande. De använder sig av ett flertal olika metoder anpassade utifrån de barn som deltar. Fördelarna som beskrivs upplevs väga tyngre än de utmaningar som finns. Kommunen har förslag på hur utmaningarna vidare kan arbetas med för att hela tiden förbättra barn och ungas deltagande i den fysiska planeringen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 253.
  Bienkowska, Dzamila
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Arbetskraftens rörlighet och klusterdynamik.: En studie av IT- och telekomklustren i Kista och Mjärdevi2007Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Labour mobility can in theory be an efficient channel for knowledge transfer between cluster firms, thus contributing to growth and competitiveness. In the thesis labour mobility in two Swedish ICT clusters is studied. The purpose of the thesis is to develop an understanding of processes of labour mobility in clusters and to investigate whether mobility can be regarded as a cluster advantage. Both interview data and extensive registry data are used in order to analyse processes of mobility at three levels: individual, firm and cluster level.

  The results show that labour mobility can to some extent be considered a cluster advantage for Swedish ICT firms, since cluster firms are likely to experience a higher level of labour mobility. It is also shown how mobility to and from the clusters contributes to the upgrading of formal competencies within cluster firms. However, the firms themselves are shown to rather focus on staff retention than turnover.

  To some degree, labour mobility in the Swedish clusters in focus is presumably constrained by the formal institutional framework, as well as by informal rules and agreements between cluster firms. It is argued nonetheless that the sheer potential for mobility and the viability of informal hiring practices in clusters may be viewed as cluster advantages, besides the actual extent of labour mobility.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 254.
  Bienkowska, Dzamila
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Andersson, Åsa
  Foreign direct investment's employment effects: a close-up on Swedish companies in Sri Lanka2000Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 255.
  Bienkowska, Dzamila
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Hedberg, Charlotta
  Arbetskraftens rörlighet och kunskapsspridning i kluster: exemplet IT- och telekomföretag i Kista2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  Rapporten analyserar rörlighet på en specialiserad arbetsmarknad genom en studie av kunskapsföretag verksamma inom IT- och telekomklustret i Kista. Frågor som undersöks är företagens inställning till arbetskraftsrörlighet, rörlighetens roll för spridning av kunskap inom klustret samt förekomsten av eventuella oskrivna regler som hindrar eller underlättar rörlighet. Inom ramen för studien har informanter från tjugo företag intervjuats. Rapporten ger följaktligen en inblick i hur klusterföretagen själva resonerar och agerar kring arbetskraftsrörlighet. Utgångspunkten är att det teoretiskt sett finns anledning att tro att kluster, det vill säga geografiska koncentrationer av företag, kan bidra till att öka arbetskraftens rörlighet genom att erbjuda ett stort utbud av både arbetsgivare med likartade krav och specialiserad arbetskraft. Hög rörlighet skulle medföra effektiv kunskapsspridning inom klustret.

  Studien visar att Kistaföretagen i många fall betraktar låg rörlighet som en positiv företeelse. De företag som på ett generellt plan förespråkade hög rörlighet implementerade inte heller några konkreta åtgärder för att öka den. En slutsats som dras är därmed, för det första, att företagen associerar arbetskraftens rörlighet med risker för det egna företaget. För det andra var företagen generellt sett nöjda med lokaliseringen till Kista, men ansåg sällan att den var till nytta i en rekryteringssituation eller hade inte övervägt saken. Många företag, i synnerhet de små, rekryterade ny arbetskraft genom personliga nätverk, som man menade är bransch- snarare än platsspecifika. Emellertid hade samtliga företag någon eller flera viktiga relationer med andra Kistaföretag, vilka ibland resulterade i personalutbyte. Det är därmed troligt att rörligheten på Kistas arbetsmarknad är högre än företagen är medvetna om. För det tredje sågs rörlighet som ett effektivt verktyg till att öka företagens kunskapsbas, men inte det vanligaste på grund av de kostnader som är förknippade med detta. Bland annat uppgav ett flertal företag, särskilt tjänsteproducenter, att det existerar en hederskodex inom den egna branschen, som förhindrar rekrytering av arbetskraft från vissa kund- eller partnerföretag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 256. Bienkowska, Dzamila
  et al.
  Lundmark, Mats
  Malmberg, Anders
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Brain Circulation And Flexible Adjustment: Labour Mobility As A Cluster Advantage2011Ingår i: Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, ISSN 0435-3684, E-ISSN 1468-0467, Vol. 93B, nr 1, s. 21-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This article explores the role of labour mobility as a potential cluster advantage. We review the theoretical arguments as for how and why labour mobility could enhance the dynamism and performance of clusters of similar and related firms. A combination of quantitative and qualitative data from two information and communication technology (ICT) clusters is used to answer two research questions: (1) What is the role of mobility enhancing (or restricting) institutions in clusters? and (2) In what ways does labour mobility contribute to knowledge transfer within clusters? The two ICT clusters studied in the article generally seem to have higher levels of mobility, compared to the labour market at large. Although it is regarded as beneficial in theory, most cluster firms try to restrict mobility of workers since they fear the risk and costs of losing staff. Labour mobility is also rarely viewed as a viable way to increase the knowledge bases or contact networks of firms. However, when firms need to recruit the clustered labour markets seem to benefit them by facilitating the use of informal recruitment processes. By way of conclusion it is suggested that cluster firms might be under-investing in mobility and that innovative institutional solutions could help realize clusters' mobility potential.

 • 257.
  Bingström, Kent
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  EU-migranter som jordbruksentreprenörer: En studie av holländska mjölkbönder i Sverige2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ABSTRACT Bingström, K. 2016.

  EU-migranter som jordbruksentreprenörer: En studie av holländska mjölkbönder i Sverige. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.

  Syftet med denna studie är att undersöka hur jordbruksföretagande EU-migranter i Sverige ser på sin jordbruksverksamhet utifrån anknytning till gården, lokalsamhället och ursprungslandet. Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med fyra jordbrukarfamiljer som migrerat till Sverige från Nederländerna. I termer av anknytning kan flertalet av respondenterna anses ha en större anknytning till själva jordbruket och det holländska ursprunget än till den fysiska gården. De har samtliga nederländskt medborgarskap vilket är av stor vikt för dem att behålla i form av en stark holländsk anknytning till ursprungsplatsen, som hålls vid liv även genom täta kontakter genom släkt, vänner och branschmedia. Detta är oberoende av hur länge de bott i Sverige.Med tiden stärks även anknytningen till det nya lokalsamhället och gården främst genom att gården blir mer deras egen rent känslomässigt genom de förändringar som utförs. Att barnen växer upp här bidrar också till ökad anknytning. Trots att denna anknytning ökar så minskar inte anknytningen till att vara holländare. Således är de holländska jordbrukare som äger, driver och bor på sina gårdar, som av olika anledningar råkar vara belägna i Sverige.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 258.
  Birging, Alfred
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Sjöberg, Inga
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Svågadalen sätter sig i förarsätet: En studie om drivkrafterna bakom ett unikt laddstationsprojekt på landsbygden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna studie studeras incitamenten och drivkrafterna bakom etableringen av en laddstation för elbilar på landsbygden. Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse politiken och den lokala kontexten har i planeringsprocessen av en laddstation, hur platsens specifika egenskaper tas tillvara i utförandet, hos vem det uppfattade behovet finns samt på vilket sätt laddstationen förväntas påverka bygden i framtiden. Som huvudsaklig metod utförs en fallstudie av ett laddstationsprojekt i Svågadalen, Hälsingland. Teorier kring projekt och hållbarhetsarbete på landsbygd, lokalt engagemang, projektpolitik och tillgång till service sammanfogas med resultat av fem kvalitativa intervjuer med involverade personer i laddstationsprojektet. Studien visar att laddstationen i Svågadalen inte installerades för att tillgodose ett nuvarande laddningsbehov, däremot för att ge förutsättningar för framtida elbilsanvändare att ladda i bygden. Utifrån det lokala perspektivet har laddstationen upprättats då den är en del av en större vision för hur bygden ska utvecklas. Det huvudsakliga syftet är att framhäva landsbygdens potential att genomföra satsningar för ett hållbart samhälle. Den politiska strukturen i Svågadalen i kombination med utnyttjandet av lokala resurser underlättade genomförandet av projektet. I planeringsprocessen har Hudiksvalls kommun, Svågadalsnämnden och Folkets Hus-föreningen i Svågadalen varit delaktiga.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 259.
  Bjarnestam, Jesper
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  En hållbar trafiklösning för nya Slussen?: Uppfattningar om hållbarhet och hållbar stadsutveckling i Slussenprojektet2011Licentiatavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis examines perceptions of sustainability and sustainable urban development among actors involved in the project of rebuilding Slussen in central Stockholm. Views on the suggested new traffic solution and what would make a sustainable solution, the concepts of sustainability and sustainable urban development and how these concepts are interpreted and applied as policy, are especially investigated. A semi-structured qualitative interview study has been carried out and the respondents include city officials, politicians, representatives of interest groups, consultants and researchers.

  Stockholm, European Green Capital in 2010, sets high goals for sustainability. As concept, sustainability is also frequently used in much of the city´s planning material such as the budget, environmental programme and urban development documents. However, it has not been included in the goals of the Slussen project. Even though, interviewees representing the city view the project as a sustainability project whereas other respondents clearly question this view. The study suggests that a determining factor for this division is how the sustainability concept is defined (or not), also how car traffic is viewed in urban sustainable development.

  The thesis shows that instead of planning for sustainable transportation, traditional business-as-usual traffic planning has dominated the Slussen project. The main reasons are that the new traffic solution, although including new walking and cycling bridges as well as a new bus terminal, includes planning for increased car traffic, an eight lane bridge to provide for it and a high degree of separation instead of integration of transport modes. Many of the interviewees also perceive of the suggested new main bridge as a motorway and the walking bridge as being both socially and culturally unsustainable in its long and narrow design. The new traffic solution in itself is viewed as unsustainable since it would bring about the abandonment of a more than 300 year old tradition of double and equal bridges at Slussen.

  Finally, the study suggests that the planned new traffic solution would have both looked different and been perceived of as more sustainable if sustainability had been included in the project goals. However, this would only have been the case if the concept was properly defined and implemented.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  J_Bjarnestam_Hållbar_trafiklösning_Slussen
 • 260.
  Bjellerup, Victoria
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Bäckström, Lisa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Pendeltåg och digital dialog driver grön våg: En fallstudie över hur samhällsutveckling har påverkat kontraurbanisering i Uppsala län2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis has studied urban to rural migration, often referred to as counterurbanisation. The study has adapted a mixed method where quantitative statistical data has been complemented with a qualitative interview study. The quantitative results have established to what extent counterurbanization movements flow in Uppsala County. The quantitative results show small flows of migrants, which the qualitative results verify. The study has also investigated people's motivations for the move to more rural areas to determine aligned motives. The results show that the motives are more or less the same as in previous studies and can be summarized in the motivational factors, economy, structure, and behavior. Furthermore, the study has also identified enabling factors that facilitate people's possibility to move to rural areas. The results show that the last decades fast digital and infrastructural development has had an impact on this possibility, where commuting, road network, growing rural communities, internet and remote work are the most crucial enabling factors. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 261.
  Björk Tibblin, Carina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Generationsskifte i jordbruket: en studie om känslor och platsanknytning2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 262.
  Björklund, Fredrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Befolkningstillväxt Piteå kommun: En kvantitativ registerstudie rörande in- och utflyttning åren 2009-20142017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Piteå kommun är enligt SKL en kommun i glesbefolkad region. Framtidens utmaningar för mindre kommuner i Sverige handlar om hur kommunal service och offentlig välfärd ska finansieras när medelåldern ökar och befolkningsunderlagen sviktar. Piteå kommun har under lång tid haft en befolkningstillväxt när liknande kommuner går i motsatt riktning. In- och utflyttning har en stor betydelse för denna utveckling och genom en sekundäranalys av registerdata från databasen Place vid kulturgeografiska institutionen ämnar denna uppsats att kartlägga in- och utflytning från Piteå kommun åren 2009 – 2014. Med hjälp av deskriptiv statistik och logistiska regressionsmodeller har de attribut vilka påverkar in- och utflyttning från kommunen tagits fram. Undersökningen omfattar även hur olika delar av landet påverkar befolkningssammansättningen i Piteå kommun. Resultaten visar att individer med annat födelseland är mer flyttbenägna och att de flyttar i riktning mot framförallt Stockholm och Uppsala län. Det framkom även att Skellefteå, Luleå och Umeå kommun har en betydande del i att förse Piteå kommun med högskoleutbildade individer och att Stockholms och Uppsala län tillsammans med Norrbottens län har ett obalanserat flyttutbytte med Piteå kommun. Mer generellt kring både in- och utflyttning visar resultaten att attributen; stigande ålder, ensamstående med/utan barn, högskoleutbildning, CSN och försörjningsstöd alla ökar sannolikheten för flytt.              

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 263.
  Björklund Molud, Trifa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Trygghet och brottsprevention på bussen: En analys av bussens miljö med utgångspunkt i CPTED2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this research is to study how the environmental design on the bus and safety is managed in Uppsala, Sweden, and to thereafter analyze this by using the crime prevention theory/method crime prevention through environmental design (CPTED). Both features that currently exist on the bus and possible future improvements were investigated. To do this, an observation of the physical environment of the inside of a bus and six interviews, both with people responsible for safety on the bus in Uppsala and bus drivers, were executed. By analyzing possible crime preventing features on the bus, conclusions could be drawn. The characteristics of the bus were, to a large extent, promoted through CPTED. It was also possible to identify which elements that contribute safety, and to evaluate possible future improvements through CPTED. Out of these improvements, installation of CCTV, strengthening bus passengers' role to act and interfere when a crime is committed and extend the number of security guards and ticket collectors on the bus would, with support in CPTED, work to lower the level of crime on the bus. However, some of the possible future interventions were identified to contradict CPTED.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 264.
  Björklund, Pauline
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Skolor för Hållbar utveckling - Opalens förskola & Katedralskolans gymnasium2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 265.
  Blad, Johan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Boundaries of Knowledge: Foreign-Local Knowledge Exchange through Community Cooperation in Rural Guatemala2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis studies the learning process between foreign and local knowledge in a community of organic farmers by the name Atitlán Organics in Tzununa, rural Guatemala. Foreign settlers with formal education and contemporary farming experience work alongside indigenous local Guatemalan farmers in this community, which also takes on international volunteer workers. These people of various background and differing intentions cooperate to develop the community and its business of organic food production while learning from each other. The foreigners bring global theories that relate to farming such as permaculture designs and scientific knowledge while the Guatemalans know the local land and how to work with it. This thesis outlines the learning process between these different competencies and presents a nuanced discussion on how these types of knowledge exchange can be beneficial for the people and the community. Diverse competencies can complement each other and enhance collaborative work but limitations can also occur due to difficulties of understanding other socio-cultural contexts, while risks of neo-colonial tendencies and western knowledge hegemony lure in these situations. The discussion in this thesis highlights the importance of mutual consciousness about this process in the community and what that can be done to enhance collaborative learning while avoiding such risks.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 266.
  Bladh, Jimmy
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Tur med klasskulturen?: En komparativ undersökning om enskilda elevers förutsättning till utbildning utifrån klassens sammansättning2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka hur skolklassens kollektiva attityder till utbildning påverkas av enskilda elevers utbildningskapital enligt Ida Lidegrans definition, och hur förutsättningar till utbildning kan skilja beroende på eventuella skillnader mellan de olika geografiska platser som skolor är. Detta eftersom gymnasiestudierna blir än viktigare i takt med att efterfrågan på eftergymnasial kompetens eftersöks i högre utsträckning. Enkätundersökningar med elever från två olika skolor i Köping genomfördes för att utreda elevernas utbildningskapital, gymnasieval och inställning till eftergymnasial utbildning. Gruppintervjuer med elever och enskilda intervjuer med skolornas respektive studie- och yrkesvägledare genomfördes för att närmare undersöka attityder till utbildning och vilka incitament som kan påverka elevernas gymnasieval och inställning till utbildning. Resultaten jämfördes sedan mellan skolorna för att undersöka eventuella skillnader i förutsättningar baserat på geografisk plats. Undersökningen visade hur enskilda individers utbildningskapital smittar av sig och etablerar en kollektiv kultur inom en skolklass, en kultur som klassens alla medlemmar kan ta del av oavsett eget utbildningskapital. Det går alltså att argumentera för att förutsättningar till utbildning skiljer sig baserat på geografisk plats.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 267.
  Blicharska, Malgorzata
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och hållbar utveckling. Swedish Univ Agr Sci, Swedish Biodivers Ctr, Box 7016, S-75007 Uppsala, Sweden.
  Andersson, Johan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för ekologi och genetik.
  Bergsten, Johannes
  Swedish Museum Nat Hist, Dept Zool, Box 50007, SE-10405 Stockholm, Sweden..
  Bjelke, Ulf
  Swedish Species Informat Ctr, Box 7007, SE-75007 Uppsala, Sweden..
  Hilding-Rydevik, Tuija
  Swedish Univ Agr Sci, Swedish Biodivers Ctr, Box 7016, S-75007 Uppsala, Sweden..
  Thomsson, Michaela
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Östh, John
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Johansson, Frank
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi.
  Is there a relationship between socio-economic factors and biodiversity in urban ponds?: A study in the city of Stockholm2017Ingår i: Urban Ecosystems, ISSN 1083-8155, E-ISSN 1573-1642, Vol. 20, nr 6, s. 1209-1220Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Urban small water bodies, such as ponds, are essential elements of human socio-economic landscapes. Ponds also provide important habitats for species that would otherwise not survive in the urban environment. Knowledge on the biodiversity of urban ponds and the relationship between their ecological value and factors linked to urbanization and socio-economic status is crucial for decisions on where and how to establish and manage ponds in cities to deliver maximum biodiversity benefits. Our study investigates if the pattern of urban-pond biodiversity can be related to different socio-economic factors, such as level of wealth, education or percentage of buildings of different types. Because of lack of previous studies investigating that, our study is of exploratory character and many different variables are used. We found that the biodiversity of aquatic insects was significantly negatively associated with urbanisation variables such as amount of buildings and number of residents living around ponds. This relationship did not differ depending on the spatial scale of our investigation. In contrast, we did not find a significant relationship with variables representing socio-economic status, such as education level and wealth of people. This latter result suggests that the socio-economic status of residents does not lead to any particular effect in terms of the management and function of ponds that would affect biodiversity. However, there is a need for a finer-scale investigation of the different potential mechanism in which residents in areas with differing socio-economic status could indirectly influence ponds.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 268.
  Blind, Ina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).
  Dahlberg, Matz
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Nationalekonomiska institutionen. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). Univ Barcelona, IEB, CESifo, Barcelona, Spain; VATT, Helsinki, Finland.
  Engström, Gustav
  Royal Swedish Acad Sci, Beijer Inst, POB 50005, SE-10405 Stockholm, Sweden;Royal Swedish Acad Sci, Global Econ Dynam & Biosphere, POB 50005, SE-10405 Stockholm, Sweden.
  Östh, John
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Construction of Register-based Commuting Measures2018Ingår i: CESifo Economic Studies, ISSN 1610-241X, E-ISSN 1612-7501, Vol. 64, nr 2, s. 292-326Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Early empirical studies in labour and urban economics addressing the role of commuting (on, e.g., wages and locational choice) have typically been confined to the use of survey data. Researchers are, however, increasingly getting access to large register databases with detailed information on where individuals live and work. A variety of methods have thus emerged to exploit the geocoded characteristic of the data to calculate commuting measures that go beyond simple Euclidean metrics. These methods involve new techniques that make use of geographic information system (GIS) routing software or application programming interfaces provided by third-party developers. This article provides (i) a brief survey of the small but emerging literature that uses geocoded register data to calculate different commuting measures, (ii) an example on how register-based commuting measures can be constructed along with descriptive evidence on how different commuting measures compare for different socio-economic groups using rich Swedish register data, (iii) a discussion of the pros and cons of different methods and measures, and (iv) a discussion of the potential of using mobile phone data to further improve registerbased commuting measures.

 • 269.
  Blomkvist, Gabriele
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Ett företags lokaliseringsfaktorer inom import av matvaror: En kvalitativ studie om La Collinas kundrelationer, konkurrenter och exportörer2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att undersöka förhållandena och utmaningarna för import av matvaror av ett företag som heter La Collina. Där förhållanden mellan exportörer, kunder och konkurrenter studeras. Studien genomsyras av sitt geografiska förhållningsätt där jag sökt förklaringar till La Collinas förhållning till sin verksamma miljö. Via ett kvalitativt metodval där jag byggt studien på basis av intervjumaterial har jag sökt och besvarat min frågeställning med hjälp av teoretiska begrepp som jag ansett vara passande för att undersöka min frågeställning. De resultat jag kommit fram till i studien är av olika art. Där både svårigheter att hitta goda samarbetspartners av transporteringen av varor, som var en av de huvudsakliga utmaningarna, liksom att hitta passande personal att anställa var en annan svårighet företaget stötte på. Det starka behovet av att etablera sig i närhet till en utvecklad infrastruktur och liksom kontakten till kunder var faktorer som avgör var La Collina valt att lokalisera sig och även var de väljer att utveckla sin verksamhet. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 270.
  Bluj, Jakub
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Wallentinsson, Måns
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Havs och landbaserad vindkraft: Riksintressen av varierande etableringspotential2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In line with Swedens climate goals, aiming to achieve 49% renewable energy production until 2020, expansion of wind power is an important growth sector. The wind power production is estimated to be increased from 11%, of the total electricity production in Sweden, to 30% during these years. This is an extensive expansion of wind power as an energy source, resulting in greater demands on community planning of future wind parks. To reach future goals, implementations of this kind of technology needs to be focused on locations with potential for a high production. This fact is clear and Energimyndigheten has with this focus, since 2004, marked locations suitable for wind power production, mostly based on wind speeds and area sizes. These marked places are called national interests for wind usage and are located both inlands and on water. Here, a distinction exists between water-and land based wind parks regarding generally greater wind velocities, larger establishments surfaces and higher implementation- and maintaining costs for the first-mentioned space. However, future wind power implementations need to be place efficient. This means that establishment of wind parks inside sights of national interests for wind usage needs to have potential to be fully exploitable. This is not a matter of course today. The establishment potential, introduced in this study, differs from place to place. This fact depends on unique site-specific conditions, defined by local interests and often presented in protected areas of other natures, which is challenging for investors and planners of this technology. This study deepens itself in the social planning of wind power in Sweden, focusing on the establishment potential between water-and land-based locations of national interest for wind usage. To receive a theory of which of the spaces that has the largest establishment potential, conflicting interests and calculated establishment degrees are analyzed for a case study. The results show a potential which is in favor of the water areas, which should be considered in future planning of wind parks. The study also analyzes the national situation and intends to explain the large loss of establishment degree that exists for water-based locations in this extended picture. A loss that in this study is explained by a, for now, undeveloped exploitation of these areas due to technical difficulties and financial issues.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Havs och landbaserad vindkraft
 • 271.
  Blücher, Xenia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Ostlänkens påverkan på Linköping: Stadsvision och regionförstoring2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I uppsatsen presenteras en kvalitativ textanalys samt intervjuer av personer med goda kunskaper om Ostlänken och dess påverkan på Linköping och stadsutvecklingen av staden. Linköping är en kommun som växer, tillsammans med Norrköping bildar man Sveriges fjärde storstadsregion. För att öka samarbetet mellan kommunerna har en gemensam översiktsplan gjorts, i den framgår att några av de viktigaste målen är att öka städernas attraktivitet och tillväxt. Infrastrukturprojektet Ostlänken kommer att ha en stor betydelse för utvecklingen av Linköping och fjärde storstadsregionen då man hoppas att den snabba järnvägen ska bidra till en regionförstoring inte bara mot Stockholm utan längre framåt i tiden även mot Göteborg via förlängningen Götalandsbanan. Ostlänken är en dubbelspårig höghastighetsjärnväg som planeras byggas mellan Järna (Stockholm) och Linköping, sträckan är cirka 150 kilometer och kommer att passera bland annat Nyköping, Skavsta flygplats och Norrköping. För att de nya järnvägsspåren skall få plats måste ett nytt resecentrum byggas i Linköping, något som också öppnar upp för flera projekt i närområdet kring Stångån. I och med detta vill kommunen planera för en ny stadsdel öster om ån, dessutom vill man att innerstaden skall växa över ån och integreras i stadsmiljön på ett bättre sätt.

 • 272.
  Bodinger, Lisa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Hästen i landsbygdsutvecklingen: En studie av hästnäringsverksamhet i tre landsbygdskommuner med hästprofil2007Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 273.
  Boelhouwers, Jan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Andersson, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Berg, Rikard
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Asad Kandastar, Razia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Sjöman, Alfons
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Vainionpää Lindgren, Elin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Long-term frost weathering rates of limestone beach clasts, Fårö Island, Central Baltic Sea2020Ingår i: Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, ISSN 0435-3676, E-ISSN 1468-0459, Vol. 102, nr 1, s. 12-32Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The known post-glacial isostatic land rise rates at Fårö Island, Central Baltic Sea, allowed for the reliable estimation of frost weathering rates of limestone clasts along five beach profiles. Weathering rates measured by clast dimension change were quantified over periods ranging between 640 and 2090 years. While the deposited beach materials at each profile have varying lithostratigraphic compositions these attributes appear to have no direct influence on the long-term comminution rates. Mean clast size of initially deposited beach materials is suggested to be primarily a function of local wave energy and sourced from local rock platforms. Field observations, climate data and literature point to the beach materials in the upper 10–20 cm being fractured under an active diurnal to short-term frost environment that has persisted over the past 1000–2000 years. Pore water freezing by 9% volumetric expansion and the development of pore water expulsion and hydrofracture is suggested to increase pore volume and pore interconnectedness over time and facilitate ice segregation growth. Observed modes of clast fracture, bursting, flaking and granular disaggregation suggest different frost weathering mechanisms to operate on different limestone lithologies. Long term rates of break down appear however not differentiated by limestone composition.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 274.
  Boelhouwers, Jan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Jonsson, Mikael
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Critical assessment of the 2°C min−1 threshold for thermal stress weathering2013Ingår i: Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, ISSN 0435-3676, E-ISSN 1468-0459, Vol. 95, nr 4, s. 285-293Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Rock surface temperature changes in excess of 2°C min−1 have been argued to result in permanent strain in rock. The single threshold value and the supposed importance of a rate of 2°C min−1 rock temperature change is rejected, based on lack of a sufficient empirical basis, contrasting results from acoustic emission studies, varying strength properties of different rock types, lack of data on actual strain resulting from short-term temperature variations, and lack of notable long-term weathering effects in Nordic environments. Based on the presented discussion, the role of thermal shock weathering in cold regions is questioned and renewed emphasis is placed on the importance of absolute temperature and measurement of strain, as well as spatial temperature gradients.

 • 275.
  Boelhouwers, Jan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Meiklejohn, Ian
  University of Pretoria, South Africa.
  Holness, Stephen
  Hedding, David
  University of Pretoria, South Africa.
  Geology, Geomorphology and Climate Change: land-sea interactions in a changing ecosystem2008Ingår i: The Prince Edward Islands: Land-Sea Interactions in a Changing Ecosystem, Stellenbosch: Sun Press , 2008, s. 65-96Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 276.
  Boelhouwers, Jan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Nel, Werner
  University of Fort Hare.
  First observations on needle ice formation in the sub-Antarctic2014Ingår i: Antarctic Science, ISSN 0954-1020, E-ISSN 1365-2079, Vol. 26, nr 3, s. 327-328Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 277.
  Bohm, Felicia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Ellegren, Lovisa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Lokalisering av en framtida klädproduktion: Textil- och designstudenters visioner för en produktionsplats2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 278.
  Bolin, Karl
  et al.
  KTH.
  Hammarlund, Karin
  Mels, Tom
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Westlund, Hans
  KTH; Internationella Handelshögskolan Jönköping.
  Vindkraftens påverkan på människors intressen2021Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 279.
  Bolinder, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Försäljning av kommunal allmännytta: är en viktig del av välfärdspolitiken på väg att försvinna?2009Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 280.
  Boman, Kristin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Walfridsson, Alida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  The Effects of NAWOU’s Gender Training Programmes: A case study in central and north Uganda2020Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This report investigates how and to what extent knowledge sharing through the NAWOU gender training programmes empower the members, in the central and north region of Uganda, together with examining the members’ experiences from the programmes. Through observations, interviews and a survey during a qualitative case study in Uganda empirical data was collected and by using thematic analysis the data was analysed. The findings show that knowledge is shared on all levels and directions within the NAWOU network and is also spread outside the network to families and communities. Challenges faced by Ugandan women are today many and even though women are entitled to rights, the unawareness of them, together with social constructs, culture, sparse resources and accessibility are daily challenges to overcome. After participating in the gender training programmes, the members have become more self-aware with an increased self-esteem and self-confidence. They have gained a strong group belonging and together they accomplish social transformation. The awareness of women’s rights has increased among members and cultural structures are challenged. The members’ economic status has also increased by learning new practical skills. Even though empowerment is a process, the presented outcomes indicate that women participating in NAWOU programmes are being empowered.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 281.
  Boman Sundström, Leon
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Tillgänglighet och socioekonomisk segregation: En studie av kollektivtrafiken i Uppsala kommun2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The study of accessibility is a field of vast methodological depth. In combination with the study of segregation suddenly this field of science expands, and at the same time asks us even more questions than before. This study asks the question if the segregation factor in combination with income can determine the level of accessibility in an aggregated population. The article explains different approaches to answer these questions and explores a method made available with aggregated public data in combination with data made available from Uppsala’s public transport administration. This process is complex and is much dependent on the context, but both the segregation factor and higher incomes has a significant negative effect on the level of accessibility.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 282.
  Bongcam, Fredrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Rädda Burgsviken: Restaurering av en havsvik2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

   This bachelor thesis is about the possibility of restoring a eutrophic bay in the Baltic Sea. Today the Baltic sea is affected by unnatural amounts of nutrients which affects the ecology in a negative way. To restore the ecology of the Baltic sea national, international and local actions must be undertaken. The case-study of this essay is about the project “Rädda Burgsviken” that is doing local efforts when trying to save the bay from eutrophication. Thepurpose is to see how effective local actions are when trying to achieve a good ecological balance in the bay. Furthermore, the purpose is to acknowledge which actions are effective and what they require to be executed and sustained. The essay is based on a qualitative text analysis and qualitative interviews with two central respondents. The result of this essay indicates that the actions been made have a good or potential good outcome and that they must cooperate with the local area regarding tourism and business because they are dependent on each other.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 283.
  Bonow, Johan M.
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen. Geovisiona AB, Bro, Sweden.;Geol Survey Denmark & Greenland GE Us, Copenhagen, Denmark..
  Japsen, Peter
  Geol Survey Denmark & Greenland GE Us, Copenhagen, Denmark..
  Peneplains and tectonics in North-East Greenland after opening of the North-East Atlantic2021Ingår i: GEUS Bulletin, ISSN 2597-2154, Vol. 45, nr 1, artikel-id 5297Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Elevated plateaus with deeply incised valleys characterise elevated, passive continental margins (EPCMs) in all climate zones. These features are, however, a topic of debate regarding when and how the large-scale landscapes formed. We have investigated and mapped the partly glaciated landscape of North-East Greenland (70-78 degrees N). The area consists of crystalline basement and Palaeozoic-Mesozoic rift basins, capped by Palaeogene basalts that erupted during the northeast Atlantic break-up. Our stratigraphic landscape analysis reveals a typical EPCM dominated by two elevated erosion surfaces, extending 200 km east-west and 900 km north-south. The low-relief Upper Planation Surface (UPS; c. 2 km above sea level) cuts across basement and Palaeogene basalts, indicating that it was graded to base level defined by the Atlantic Ocean in post-basalt times and subsequently uplifted. The UPS formed prior to the deposition of mid-Miocene lavas that rest on it, south of the study area. In the interior basement terrains, the Lower Planation Surface (LPS) forms fluvial valley benches at c. 1 km above sea level, incised below the UPS. The LPS is thus younger than the UPS, which implies that it formed post mid-Miocene. Towards the coast, the valley benches merge to form a coherent surface that defines flat-topped mountains. This shows that the LPS was graded to near sea level and was subsequently uplifted. Hence, both the UPS and the LPS formed as pene-plains - erosion surfaces graded to base level. The fluvial valley benches associated with the LPS further indicates that full glacial conditions were only established after the uplift of the LPS in the early Pliocene (c. 5 Ma). The uplift of the LPS led to re-exposure of a Mesozoic etch surface. We conclude that episodes of late Neogene tectonic uplift shaped the stepped landscape and elevated topography in North-East Greenland.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 284.
  Bonow, Johan M.
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Linderholm, Hans W.
  Univ Gothenburg, Dept Earth Sci, Gothenburg, Sweden..
  Editorial2020Ingår i: Geografiska Annaler. Series A, Physical Geography, ISSN 0435-3676, E-ISSN 1468-0459, Vol. 102, nr 4, s. 331-332Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 285. Boonstra, Wiebren J.
  et al.
  Joosse, Sofie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  The Social Dynamics of Degrowth2013Ingår i: Environmental Values, ISSN 0963-2719, E-ISSN 1752-7015, Vol. 22, nr 2-SI, s. 171-189Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Degrowth cannot be realised from within a capitalist society, since growth is the sine qua non for capitalism. But, societies are no blank slates; they are not built from scratch. Putting these two thoughts together seems to make degrowth logically impossible. In this paper we argue that this paradox can be solved with the use of classical and contemporary concepts from the social sciences. We illustrate the use of these concepts with reference to studies on current practices and patterns of food production and consumption. The concept of social mechanism is used to illustrate how social practices can simultaneously reinforce and challenge the dominant (food) regime. We argue that current discussions on degrowth fail to envision how such contrasting developments are linked, and that the degrowth paradox originates in the idea of capitalism and the steady-state economy as alternative systems. The paradox dissolves with studies of mechanisms and social practices that show how the two systems are not autonomous, but 'hybridised' and come into existence and gain shape as reactions to each other.

 • 286.
  Borg, Jessica
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Lindvalls kaffe: Viktiga bönor i fem generationer2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Borg, J. 2018. Lindvalls kaffe - Viktiga bönor i fem generationer. Kulturgeografiska

  institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.

  Det sägs att det varje dag dricks 2 miljarder koppar kaffe i världen. Det är många steg från ett omoget kaffebär i Colombia till en espresso på ett café i Uppsala. Genom globala produktionsnätverk och multinationella företag påverkas denna process. Det globala och det lokala kommer undersökas, och familjeföretaget Lindvalls kommer att vara i fokus. Med kafferosteriet i centrala Uppsala har de nu varit verksamma i 126 år, och femte generationen arbetar med kaffe idag. Det kommer undersökas hur Lindvalls klarat av denna tid till följd av samhällets alla omvälvande förändringar som ägt rum. Hur kommer det sig att de inte blivit uppköpta av något multinationellt företag i likhet med flera konkurrenter på den svenska kaffemarknaden? Hur säkerställs att det råder goda förhållanden för människor som arbetar med kaffe och att naturen inte far illa? Certifieringar är ett sätt, intresset för certifieringar samt det lokala och småskaliga har ökat. Några faktorer som besvarar Lindvalls kontinuitet över tid är: teknik, flexibilitet, kreativitet, innovation, anpassning och samarbetsförmåga.

  Lindvalls kaffe har utfört lyckade satsningar för att värna om den lokala marknaden. Kvalitativa intervjuer, litteratur, kartor och diagram utgör metoden och empirin för denna uppsats. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 287.
  Borg, Karin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Attraktionen Sörmlandsleden: En analys av Nyköpings kommuns användning av Sörmlandsleden i sin destinationsmarknadsföring2021Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Marknadsföringen av en destination är sammankopplat med platsens ekonomiska utveckling. Nyköpings kommun använder sig av Sörmlandsleden för att locka till sig turister vilka genom sin vistelse bidrar till kommunens ekonomi. Nyköpings kommun och föreningen Sörmlandsleden har olika målsättningar: bidra till kommunens ekonomiska utveckling respektive säkerställa en bra vandringsled. Detta kan ge upphov till möjliga konflikter. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Sörmlandsleden passar in i Nyköpings kommuns destinationsimage samt analysera de konfliktytor som kan uppstå som följd av Nyköpings kommuns marknadsföring av Sörmlandsleden. Uppsatsens empiri utgörs av fem semistrukturerade intervjuer samt en kvalitativ textanalys av Nyköpings kommuns besöksnäringsstrategi och verksamhetsberättelse. Resultatet visar på ett beroendeförhållande där Sörmlandsleden kan ses som en attraktion, infrastruktur och möjliggörande för andra verksamheter inom destinationen Nyköpings kommun. Sörmlandsleden ingår i de två nyckelorden livet och navet som utgör Nyköpings kommuns destinationsimage och har en central roll i kommunens marknadsföring som en weekend-kommun då upplevelser paketeras som vandringspaket. Vidare visar resultatet på konfliktytor rörande konceptet Fly & Walk, Sörmlandsleden som fri nyttighet och ideell förening, slitage och nedskräpning samt intressekonflikter gällande vandringsledens användning.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 288.
  Borgegård, Lars-Erik
  et al.
  Uppsala universitet, Enheter med anknytning till universitetet, Institutet för bostads- och urbanforskning.
  Findlay, A. & Sondell, E.
  Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Population, planning and policies - an introduction1997Ingår i: Population, Planning and Policies, Umeå: CERUM , 1997Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 289.
  Borgegård, Lars-Erik
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen. Enheter med anknytning till universitetet, Institutet för bostads- och urbanforskning.
  Gentile, Michael
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Grubbström, Ann
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  van der Burgt, Danielle
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Hedin, Sigrid
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Maandi, Peeter
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Pettersson, Robert
  Nilsson, Magnus
  Stor, Helena
  Ednarsson, Marcus
  Abrahamsson, Marianne
  Kanada - etniska grannskap och natur: Förstahandsintryck från en studieresa2000Ingår i: Geografiska Notiser, Vol. 58, nr 4, s. 222-245Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 290.
  Borgegård, Lars-Erik
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Håkansson, Johan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).
  Malmberg, Gunnar
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF).
  Population redistribution in Sweden: long term trends and contemporay tendencies1995Ingår i: Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, ISSN 0435-3684, E-ISSN 1468-0467, Vol. 77B, nr 1, s. 31-45Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 291.
  Bowin, Gustaf
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Kollektivtrafiken i ett bilberoende samhälle: En kvantitativ studie om individens åsikter och attityder2016Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om befolkningens attityd mot kollektivtrafik och bilism i Nacka. Ämnet är framför allt intressant då det sker stora satsningar i området som kommer att leda till en omfattande utveckling av kollektivtrafiken. Studiens syfte är att undersöka attityder och beteende (även förväntat beteende) mot bilism och kollektivtrafik i Nacka. Med hjälp av kvantitativa metoder ska dessa besvaras, mer detaljerat har en enkät formats som delades ut till hushåll i Nacka. Vidare undersöks också om det finns någon skillnad i åsiker mellan åldersgrupper. Resultatet visar att respondenterna har en positiv attityd mot kollektivtrafiken och dess framtida utveckling och förstår bilens olika negativa konsekvenser, dock känner sig de flesta väldigt beroende av bilen, framför allt pensionärer som inte ser sig själva byta transportmedel. Detta gäller även deras förväntningar efter kollektivtrafiken har utvecklats med nya tunnelbanan (och Tvärbanan). Den åldersgrupp som ansåg sig vara minst beroende av bilen låg i åldersgruppen 26-35 år. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 292.
  Brander, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Hållbart fiske i Östersjön: Möjligheter och problem2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 293.
  Brandt, Joel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Lokala svar på globala utmaningar?: exploatering av svensk jordbruksmark inför en osäker framtid2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Två skilda omvärldsutvecklingar i form av ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i Sveriges närområde samt global klimatförändring accentuerar betydelsen av svensk jordbruksmark. Den här uppsatsen problematiserar den pågående irreversibla exploateringen av resursen och undersöker hur rapporter från Försvarsberedningen och IPCC speglas i regeringens nationella livsmedelsstrategi från år 2017. Särskilt exemplifieras utmaningen i att kombinera extensiv stadsutveckling med en strävan efter ett resilient samhälle genom uppsatsens fallstudie som undersöker på vilket sätt nationella strategier angående jordbruksproduktion påverkar den kommunala fysiska planeringen. Fallstudien genomför en dokumentanalys av Uppsala kommuns översiktsplan samt intervjuer med för studien centrala yrkespersoner. Uppsatsarbetet relateras till Köpenhamnskolans säkerhetiseringsteori för att undersöka om någon av de aktörer som förekommer i studien argumenterar för att utöka skyddet av den svenska jordbruksmarken genom att påtala dess vikt utifrån ett säkerhetsperspektiv. Uppsatsen belyser två huvudargument för att bevara svensk jordbruksmark. Dels har Sverige ett solidariskt ansvar att bibehålla jordbruksproduktionen på grund av framtida problem för den globala livsmedelstryggheten, dels utgör värnandet av resursen en nationell beredskapsaspekt. Slutligen jämförs de åtgärder som regeringen föreslår i den nationella livsmedelsstrategin med observationerna från fallstudien.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 294.
  Brandén, Maria
  et al.
  Stockholm Univ, Dept Sociol, Demog Unit, S-10691 Stockholm, Sweden;Linkoping Univ, Inst Analyt Sociol, S-60147 Norrkoping, Sweden.
  Haandrikman, Karen
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen. Stockholm Univ, Dept Human Geog, S-10691 Stockholm, Sweden.
  Who Moves to Whom?: Gender Differences in the Distance Moved to a Shared Residence2019Ingår i: European Journal of Population, ISSN 0168-6577, E-ISSN 1572-9885, Vol. 35, nr 3, s. 435-458Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Although the migration of couples and families is well examined, the migration that occurs at the start of co-residence has only been minimally studied. This study examines (1) whether women move more often and move over longer distances at the start of co-residence and (2) whether gender differences (if any) stem from compositional differences between women and men, such as gender differences in ties, or if they are the consequence of the within-couple distribution of bargaining power. The analyses are performed on Swedish population register data from 1991 to 2008, including longitudinal information on the residence of all couples who either married or had a child as cohabitants in 2008, backtracking them to the year of union formation. The results indicate that women are more prone to move for the sake of their male partner in the process of union formation than vice versa. If partners lived in close proximity prior to co-residence, the woman's increased likelihood of moving and longer distance moved is nearly completely explained by power imbalances in the couple. Gender differences in ties only have minor importance in explaining gender differences in these types of migration patterns. If partners lived far apart prior to co-residence, gender differences are particularly pronounced. These differences remain after adjusting for the two partners' relative resources. We contribute to the family migration literature by suggesting that women's higher propensity to move and their longer distance moved are indications that even couples' decisions at the start of co-residence are made in favour of the man's career.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 295.
  Bratt, Sandra
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Bomullstextiliers komplexa produktion och geografi: Svenska företags arbete för att motverka miljöpåverkan till följd av en global textilindustri.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bomullstextilier är en av de mest återkommande råvarorna i textilierproduktion, trots att medvetenheten om dess miljöpåfrestande framställning ökat är den fortfarande en av de viktigaste globala handelsvarorna. I och med den globala handeln har företagens agerande utvecklats från att ha en lokal produktion och försäljning till att handla med olika leverantörer och underleverantörer över hela världen. Det långa ledet leverantörer som krävs för att framställa bomullstextilier kan tillsammans med andra faktorer, som kulturella och etiska skillnader, leda till komplikationer när det kommer till uppföljningen av företagens krav på leverantörerna. Studien har en kvalitativ utgångspunkt där huvudfokus är att undersöka svenska företags möjligheter att påverka och förhindra dessa komplikationer för att uppnå en miljömässigt hållbar produktion. Insamlingen av primärdata har till stor del bestått av 5 genomförda intervjuer med nyckelpersoner inom området. Det teoretiska ramverket utgår från företagens Corporate Social Responsibility (CSR) vilket behandlar både dess ansvar samt dess skyldigheter. Studien har identifierat olika verktyg och implementeringsproblem som företagen möter men visar samtidigt företagens möjligheter att på egen hand påverka produktionens utkomst.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 296.
  Bregoli Janson, Amanda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  En stadsdel och samhällsplanering för alla?: En fallstudie om Norra Djurgårdsstadens planeringspraktiker.2022Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens övergripande syfte är att undersöka potentiella neoliberala värderingar i planeringen för Norra Djurgårdsstaden och hur de påverkar planeringen för stadsdelen. Vidare avser studien att undersöka socioekonomiska konsekvenser av neoliberalt inflytande i planeringen, som drabbar sociala grupper i stadsdelen. För att uppnå syftet har en fallstudie i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden genomförts. I studien har semistrukturerade kvalitativa intervjuer och kvalitativa innehållsanalyser genomförts. 

  Studien visar att Stockholms stads planering för Norra Djurgårdsstaden påverkas av neoliberala värderingar i olika sammanhang som genom stadens samverkan med privata aktörer, stadens främjande av företag och stadens ekonomiska ambitioner i planeringen för stadsdelen. Studiens resultat visar även att Stockholms stad bedriver en indirekt neoliberal planering, eller en planering som består av både traditionella planeringsvärderingar och neoliberala värderingar. Detta genom planeringspraktiker som till synes verkar bestå av inkluderande praktiker men som i själva verket består av flera exkluderande planeringspraktiker. Dessa exkluderande planeringspraktiker synliggör hur staden prioriterar målgruppen höginkomsttagare samtidigt som målgruppen låginkomsttagare exkluderas genom neoliberala värderingar i planeringen för stadsdelen Norra Djurgårdsstaden. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 297.
  Brink, Fredrika
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Jarlöv, Stella
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Societal Synergy for Our Common Future: Young Citizens’ Perspectives on Participating in the Sustainable Development and Urban Planning Process of Madrid2022Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Madrid City Council’s efforts to invite citizens to decision making are being examined through the eyes of six young inhabitants, aged 18-30. Their views on sustainability and experiences of participating in the city development are gained through qualitative, semi-structured interviews. The interviewed citizens find sustainability important, but their definitions are not in accordance with the polysemic way sustainability is being conceived and discussed theoretically. It also differs from their experience of how the government defines it. The findings are filtered through the concepts of sustainability and sustainable development, urban planning, and citizen engagement. While expressing a low trust in the institutions, the citizens seem to believe that the city takes the public’s opinions into account, but to a low extent. Possible explanations to the perspectives provided by the interviewees and the current situation of low participation rate among young inhabitants are presented. Strategies for how the Madrid City Council could increase the participation rate among young citizens are then suggested, such as increased governmental transparency, increased focus on projects related to sustainability, and improved education about sustainability.  

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 298.
  Brisman, Peter
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Tysk effektivitet eller svensk demokrati?: En studie i bostadsplanering2013Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 299.
  Brisman, Peter
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Uppsala Kommuns arbete för en minskad boendesegregation2010Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 300.
  Broadbent, Joakim
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Waste management: a comparitive study between systems in place in England and Sweden2016Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
3456789 251 - 300 av 2428
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf