uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
55565758596061 2851 - 2900 of 3047
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2851.
  Tideman, Eva
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ramund, Bengt
  WPPSI-R Manual (David Wechsler) Svensk version1999Book (Other scientific)
 • 2852.
  Tillnert Edbom, Evelina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Stammler, Ulrika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Konsten att använda lasso, förstoringsglas, spåkula och en apa: En läromedelsanalys om läsförståelsestrategier i kombination med metod och motivation2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På höstterminen 2016 inrättades det nya kunskapskrav för årskurs ett i svenskämnet, dessa visar tydligt att elever redan i årskurs ett ska börja utveckla sin läsförståelse. Trots detta finns det en brist på studier som undersöker elevernas läsförståelse samt läromedel som främjar läsförståelse under skolans första år. Syftet med denna studie är att utifrån ett receptionsteoretiskt och didaktiskt perspektiv analysera två olika läs- och skrivmaterial. Genom detta bidrar studien till att öka kunskapen om hur elevers förutsättningar för att utveckla läsförståelse skapas i två läromedel för den tidiga läs- och skrivinlärningen. Detta syfte har konkretiserats i två huvudfrågeställningar som studien ämnar att belysa: Vilka förutsättningar ger läromedlen eleverna att utveckla sina läsförståelsestrategier? Samt Vilka förutsättningar ger läromedlen för att motivera elevernas kontinuerliga läsinlärning? I studien analyseras två läromedel som är ämnade för årskurs ett. Valet av läromedel gjordes genom att se till vilka läromedel som uttryckligen använder läsförståelsestrategier. Metoden för datainsamlingen och analysen var genom en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av selektiv kodning. De teoretiska utgångspunkterna studien utgår ifrån är det didaktisk receptionsteoretiska perspektivet – som talar om läsarens möte och förståelse av texten, samt det didaktiska perspektivet och grundfrågorna Hur? Vad? Och Vem? Analysen visade att de textfrågor som förekom mest frekvent i de båda läromedlen var frågor där svaret gick att finna direkt i texten – så kallade LOTS-frågor. Det förekom dock i ett av läromedlen lärarledda diskussioner som inriktade sig mer på att eleverna skulle reflektera över textens innehåll med hjälp av egna  erfarenheter. Analysen visade även att alla läsförståelsestrategier förekom i läromedlen, dock tydliggjordes det inte för varken lärare eller för eleverna vilken strategi som behandlades med vilka frågor, någonting som forskningen visar gynnar läsförståelsen. Det framkom även att läromedlen gav förutsättningar till att skapa motivation genom att innefatta elevnära teman i texten som kan kopplas till elevernas egna erfarenheter.  Båda läromedlen förhöll sig till de kunskapskrav som finns för avslutad årskurs ett. Dock gav inget av de läromedlen som analyserades möjlighet för vidare utveckling av läsförståelsen i årskurs ett. 

  Download full text (pdf)
  Konsten att anvanda lasso, forstoringsglas, spakula och en apa
 • 2853.
  Tillnert Edbom, Evelina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Stammler, Ulrika
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Läxan: Ett omdebatterat arbetssätt2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna studie kommer vi gå igenom forskning kring läxors påverkan av elevers inlärning samt om detta arbetssätt kan bidra till segregation i form av ett upprätthållande av en kunskapsklyfta mellan mer och mindre socioekonomiskt gynnade elever. Alla elever i Sverige har enligt lag rätt till en likvärdig utbildning, oavsett geografisk hemvist och vad för ekonomiska och sociala förutsättningar man har (Skollagen 1 kap. 8§ 9§). Ändå menar vissa forskare att läxor kan vara en bidragande faktor till segregation.

  I studien använder vi oss av intervjuer som metod för att få reda på vad sju lärare från olika områden i Uppsala län har för uppfattning om den forskning om läxor som finns. Vi analyserar utifrån materialet hur de väljer att reflektera kring detta och forma sin undervisning utifrån den kunskap de besitter.

  Studien granskar lärarnas resonemang krig ett arbete med eller utan läxor och om lärarna skulle ändra sitt arbetssätt om de hade varit verksamma i ett socioekonomiskt område som skiljer sig från deras nuvarande. Studien berör även huruvida föräldrars inställning till läxor påverkar elevernas förhållningssätt till läxor enligt lärarnas uppfattning.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2854.
  Tipmanoworn, Pamela
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  All världens kompetens - hur tas den tillvara?: En kvalitativ studie om internationella akademikers upplevelser av kompetensöverföring vid ett högre lärosäte i Sverige2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  An increasingly international labor market for academics within higher education also means a higher recruiting across national borders. This qualitative study has aimed to get knowledge about employed international academics experiences of competence transfer at a higher educational institution in Sweden and where the study's questions focus on how their competence was expected to be and has been utilized. The study was conducted through a qualitative study in which international academics were interviewed about their experiences. The data of the study has been analyzed from a socio-cultural perspective and two research questions were developed to specify the aim. The first question deals with how skills expects to be utilized at their new workplace. The second question deals with how competence has been utilized after beginning their new work, as well as experienced difficulties and opportunities in these processes. The results show there were expectations of the competence to be utilized in the same way as in previous similar work. There were also expectations that the competence would be utilized based on future tasks. The results show that skills are experienced to be utilized in their new work through communication, discussions, meetings and cooperation. The study's most prominent result is that deeper relationships with colleagues are perceived as promotion for competence transfer. The language and physical space are themes which are perceived to constrain or enable the exploitation of skills.  

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2855.
  toomla, marge
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  TAKK-för att främja språk och kommunikation hos barn i förskola-en studie om förskollarares uppfattningar och erfarenheter av takk2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2856.
  Tornberg, Ulrika
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Om språkundervisning i mellanrummet - och talet om "kommunikation" och "kultur" i kursplaner och läromedel från 1962 till 20002000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The overall aim of this study is to clarify the potential of foreign language teaching and learning to contribute to identity-formation and democracy as a real-time experience. Its focus is an analysis of how the current core concepts in foreign language teaching and learning within the Swedish school system, i.e. "culture" and "communication", are presented and interpreted in curricular texts and teaching materials, especially in relation to a conception of "culture" as a shaping and reshaping process in real time through contingent communicative action. By further investigating alternative theoretical frameworks beyond language pedagogy and linguistics, e.g. educational theory, social theory and pragmatism, the thesis explores how learning a foreign language may involve more than the development of individual "communicative" skills and the knowledge of foreign national "cultures".

  Among my chief reasons for undertaking this kind of study are the changes that are taking place in Swedish society today, towards increasing multiculturalism and pluralism, competing social identities and an ongoing segregation within and between schools. I argue that foreign language teaching and learning, with its emphasis on "communication" and "culture", would be ideally suited to offer experiences of the cultural shaping and re-shaping process through communication and, consequently, for identity-formation and democracy as a real-time experience.

  Three different analytical perspectives of "culture" and "communication" are developed, leading to different implications for contingent communicative action. These perspectives are used as points of reference in a subsequent empirical, historical analysis of curricular texts and teaching materials from the 1960s and onwards. By including a historical dimension in the analysis of the contemporary texts, the analyses identify strong connections to a selective tradition within the field of language pedagogy. On the other hand, they also give evidence of competing interpretations and discontinuities, with a potential for a conception of "communication" as contingent action.

  The thesis consists of three parts. In Part 1 the analytical perspectives of "culture" and "communication" are developed. In Part 2 these perspectives are used as points of reference for the analysis of the historical material. Part 3 discusses some didactic consequences that may be drawn from the earlier analyses concerning the potential of foreign language teaching and learning to contribute to identity-formation and democracy as a real-time experience.

 • 2857.
  Trivic, Tatjana
  et al.
  Tiundaskolan, Uppsala kommun.
  Rönnerman, Karin
  Göteborgs universitet.
  Claesson, Silwa
  Göteborgs universitet.
  Palm, Ola
  Stockholms universitet.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Finns det om det inte syns?2017In: Undersöka och utveckla undervisning: Professionell utveckling för lärare / [ed] J. Almqvist, K. Hamza & A. Olin, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, p. 49-66Chapter in book (Other academic)
 • 2858.
  Trovik, Lisa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Kompetensutveckling för lärare i kommunal grundskola: En kvalitativ studie om lärmiljö, strategier och effekter gällande kompetensutveckling2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Läraryrket diskuteras på bred front i dagens svenska samhälle. Att skapa attraktivitet och goda förutsättningar för läraryrket är en viktig framtidsfråga då behoven av behöriga lärare kommer att öka under den kommande 15-årsperioden. En rad olika parametrar påverkar läraryrkets förutsättningar. En av dem avser kompetensutveckling för lärare vilket fokuseras i denna uppsats.

  Studien syftar till att beskriva och skapa kunskap om vilken kompetensutveckling som genomförs för lärare i tre kommunala grundskolor, vilka strategier som ligger bakom den kompetensutveckling som genomförs, hur lärmiljön ser ut där kompetensutvecklingen genomförs samt vad den kompetensutveckling som genomförs leder till för såväl individ som organisation.

  Intervjuer med tre rektorer och fyra lärare genomfördes och en tematisk analys med ett deduktivt angreppssätt nyttjades för att bearbeta intervjumaterialet. För att analysera materialet användes en teoretisk referensram i form av en analysmodell som behandlar faktorerna lärmiljö, strategier för kompetensutveckling och effekter av kompetensutveckling.

  Resultat ifrån studien visade på att det gällande lärmiljön fanns såväl främjande som begränsande faktorer som påverkade lärares deltagande i kompetensutveckling. Indikationer fanns om att det primärt var arbetsplatsens inre faktorer såsom individernas egen drivkraft, en stödjande ledning och den vardagliga arbetsorganisationen som påverkade vilken kompetensutveckling som lärarna deltog i. En negativ inre påverkansfaktor som framkom var det hårda tryck och stressade arbetssituation som informanterna gav uttryck för.  Bristande tid bekräftades även av att informanterna som deltog i längre eller mer omfattande kompetensutvecklingsinsatser till stor del gjorde detta på sin fritid.

  Den strategi som nyttjades för kontinuerlig kompetensutveckling för hela lärargruppen var informellt lärande som var nära sammankopplat med skolornas organisationsstruktur. Detta till skillnad från det mer formella lärandet som primärt var initierat av enskilda individer. Olika former av behovsanalys gällande kompetensutveckling framkom i studien, dock med en större betoning på strategier som relaterade till behov ”här och nu” och i mindre omfattning strategier som baserades på mer långsiktiga verksamhetsinriktade behovsanalyser.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2859.
  Tullgren, Jim
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Hur är stämningen inför möjliga församlingssammanläggningar?: Organisationsklimat i relation till församlingssammanläggningar - en studie av Malmö Kyrkliga Samfällighet2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2860.
  Turkmen, Nadire
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Karadzhova, Fana
  Matematiska interaktioner i förskolan: En observationsstudie om barn och förskollärarnas användande av matematiska begrepp i vardagliga situationer 2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2861.
  Tuvesson, Barbro
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ericsson, Kent
  Relatives´ opinions on institutional closure1996In: Deinstitutionalization and Community living: Intellectual disability services in Britain, Scandinavia and the USA, London: Chapman and Hall , 1996Chapter in book (Other scientific)
 • 2862.
  Tuvesson, Barbro
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Ericsson, Kent
  Relatives´ opinions on institutional closure. (in japanese)2000In: Deinstitutionalization and community living. (in japanese), Japan UNI Agency, Tokyo , 2000Chapter in book (Refereed)
 • 2863.
  Tydén, Thomas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences.
  Knowledge interplay: user-oriented research dissemination through synthesis pedagogics1993Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 2864.
  Tysklind, Marie
  Gotland University, School of Game Design, Technology and Learning Processes.
  Till vad används högläsningsboken i klassrummet?: några pedagogers tankar om sitt syfte med högläsning av skönlitteratur i klassrummet2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka fyra pedagogers tankar om högläsningsbokens betydelse i undervisningen. Hur väljer de bok, hur bearbetas eventuellt boken och vilket syfte har de med sin högläsning?

  Metod: Fyra yrkesverksamma lärare i årskurs 1-4 har intervjuats. Intervjuerna har varit kvalitativa och bandspelare har använts som arbetsmetod. Intervjufrågorna som rör högläsning har delats in i dessa områden: valet av högläsningsbok, fördelarna med högläsning och hur boken bearbetas.

  Resultat: Undersökningen har visat att pedagogerna har ett syfte med sin högläsning. Respondenterna uppger att eleverna brukar bearbeta boken genom att ibland måla en bild till och ibland även skriva. Högläsning ses av pedagogerna som språkutvecklande och en möjlighet för eleverna att utveckla sin fantasi. Det är också en önskan hos pedagogerna att tipsa eleverna om författare och olika sorters böcker. Eleverna är ofta med i valet av högläsningsbok.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT02
 • 2865. Tyson, Shaun
  et al.
  Wikander, Lennart
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Education and Training of Human Resource Managers in Europe.1994In: Policy and Practice in European Human Resource Management, Routledge, London , 1994Chapter in book (Other scientific)
 • 2866.
  Törell, Louise
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Erfarenheter av en tidig respektive senare introducerad engelskundervisning2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning fokuserar på lärares erfarenheter av att introducera engelskundervisning för elever i grundskolan. Närmare bestämt studeras lärarnas erfarenheter av att påbörja engelskundervisning tidigt jämfört med att introducera den senare för sina elever. 

   

  Studien utgår från intervjuer med åtta lärare för att ringa in deras erfarenheter av att introducera engelskundervisning tidigt eller senare i grundskolan. Studien inriktar sig bland annat på för- och nackdelar med att som elev bli introducerad för engelskämnet från exempelvis förskoleklass jämfört med årskurs 1 eller senare. Studiens syfte är att undersöka när och hur lärare på lokal nivå påbörjar sin engelskundervisning, samt vilka erfarenheter de har från tidig respektive senare introduktion av engelskundervisningen. 

   

  Studiens resultat visar på att alla respondenterna ser fler för- än nackdelar med en så tidig engelskundervisning som möjligt. Vidare antyder resultatet att det kan finnas fördelar för eleven att vara tvåspråkig när engelskundervisningen påbörjas, om modersmålet har liknande språkstrukturer och strategier som det engelska språket. Därmed är detta beroende på vilket språk eleven har med sig och om språkstrukturerna skiljer sig markant. I så fall kan det vara en nackdel för eleven, alternativt inte ha någon påverkan alls för den kommande språkinlärningen i engelska. Två utav respondenterna hävdar att en kritisk period kan urskiljas utifrån ett socialt perspektiv. Detta sociala perspektiv uttrycks av en majoritet av respondenterna som språkängslan hos yngre elever. De anser att yngre elever vågar vara mer delaktiga i engelskundervisningen. De blir inte tillbakadragna i klassrummet på grund av rädslan för felsägningar eller för vad klasskamraterna ska tycka, som ofta uppstår vid en högre ålder. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2867.
  Törnqvist, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Institutet för framtidsstudier.
  Holmberg, Tora
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Institute for Housing and Urban Research. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Centre for Gender Research. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Palm, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Stunder av total sammansmältning: Essä i programboken för teaterföreställningen Ocean2018Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  Essä i programboken för teaterföreställningen Ocean. Pjäsen handlar om olika former av intimitet och utgår från forskningsprojektet "Intimitetens sociala former: Närhetspraktik och identitet i kollektivt boende, husdjursrelationer och pardans". Projektet, som finansieras av Vetenskapsrådet, undersöker kollektivboenden, relationen mellan människor och djur, ridskolor, stödgrupper för sexmissbrukare och dansentusiaster. Pjäsen inkluderar även ett särskilt fokus på relationer över nätet. Pjäsen är skriven och regisserad av Paula Stenström Öhman. Pjäsen kunde förverkligas bland annat tack vare ett anslag från Riksbankens jubileumsfond, genom projektet Sociologi för scen.

 • 2868.
  Törnqvist, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  The making of an egalitarian elite: school ethos and the production of privilege2019In: British Journal of Sociology, ISSN 0007-1315, E-ISSN 1468-4446, Vol. 70, no 2, p. 551-568Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Research on privilege and education often focuses on institutions that are elite in a rather traditional way, for example schools that instruct the children of the upper classes according to a reproductive logic that reinforces existing inequalities. The present article addresses the fostering of advantage from the angle of a more ambiguous case. The Global College, a municipal Swedish upper secondary school specialized in environmental issues and global justice, offers an empirical prism for discussing the cultivation of elite identification through the formative potential of an egalitarian ethos. The relation between ethics and class is examined, not only in terms of how moral stands are classed, but also by investigating into the productive capacities of such orientation. Through extensive ethnographic fieldwork, the study unfolds how a possible tension between egalitarianism and elitism resolves into a productive relation whereby the students’ incarnation of ethico‐political ideals becomes a means for developing agency, confidence, entrepreneurial skills and an overall sense of ease.

 • 2869.
  Uggla, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Första- och andraspråkselevers ordförråd: En undersökning av elevtexter från nationella provet i svenska och svenska som andraspråk, åk 6, år 20132017Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett brett och djupt ordförråd är en av de absolut viktigaste komponenterna för att kunna förstå och prestera i alla skolans ämnen. Andraspråkselever kan dock börja den svenska skolan utan ett basordförråd på cirka 8000 ord och skall lära in det samtidigt som de skall lära in de 3000 nya ord per år som förstaspråkselever lär sig. Dessa omständigheter låg till grund för valet av att undersöka första- och andraspråkselevers ordförråd i sitt skrivande. Studien undersöker också om det finns skillnader i elevers ordförråd i förhållande till vilket betyg elevtexterna erhållit. Tidigare forskning (Hultman & Westman, 1977: Nordenfors, 2011) visar att elever med högre betyg har ett bredare ordförråd samt att andraspråkselever använder mer talspråk i skrift, än vad förstaspråkselever gör.

  Studien grundar sig i funktionell grammatik vilket innebär att texterna analyserats med kontexten i fokus i den bemärkelsen att betydelsen och funktionen av elevernas ordförråd för texten som helhet analyserats. 40 elevtexter från årskurs 6 från den beskrivande/förklarande delen på det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk 2013 undersöks via en kvantitativ och kvalitativ textanalys. I studien undersöktes de kvantitativa måtten ordmängd, ordlängd och ordvariationsindex samt användningen av substantiv och pronomen, abstrakta och konkreta substantiv samt vilka ämnesord som eleverna använder. Resultatet visade skillnader mellan första- och andraspråkselevers ordförråd, främst att andraspråkselever inte hade lika stor variation i ordförrådet samt att de använde mindre ämnesord jämfört med förstaspråkseleverna. De största skillnaderna i elevernas ordförråd syntes dock mellan de undersökta betygsgrupperna, obereonde av svenska som första- eller andraspråk. Elevtexterna med högre betyg hade de generellt högsta värdena i måtten ordmängd och ordlängd, de använde fler ämnesord, fler abstrakta substantiv, samt använde fler substantiv än pronomen jämfört med vad elever med lägre betyg gjorde. Resultatet visar att elever med lägre betyg och elever med svenska som andraspråk använder talspråk i större utsträckning i sitt skrivande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2870.
  Uggla, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Hänger skolorna med?": En undersökning av skolors handlingsplaner för att motverka nätmobbning.2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utvecklingen av internet, elevers användande av sociala medier och spel har gått fort. För bara några årtionden sedan hade inte eleverna mobiltelefoner och skolor behövde inte ta en ståndpunkt i huruvida de skall ha mobilförbud på lektionerna eller inte. En viktig utmaning för skolor idag är att vara medvetna om miljön på internet eftersom att det är ett forum där kränkningar kan ske utan lärares vetskap, därav undersöker studien om utvecklingen har gått så pass fort att skolorna inte hänger med. Forskning visar att problemet med nätmobbning växer och att högstadieelever är de som utsätts mest. Forskning visar också på att nätmobbning och traditionell mobbning kan ha ett samband då en del elever utsätts i skolan och sedan blir kränkta på kvällar och helger genom internet. Läroplansteoretiskt perspektiv har präglat studien för att studera skolans styrdokument och hur de påverkar skolan. Därigenom har 3 skolors handlingsplaner i en mellanstor kommun i Mellansverige undersökts genom en textanalys. Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur skolorna, genom sina handlingsplaner, förhåller sig till nätmobbning och kränkningar. Fokus har varit att undersöka skolornas förebyggande åtgärder som skall vara en del i skolornas handlingsplaner. Resultatet visade att nätmobbning inte förekommit på mellanstadiet i den undersökta kommunen och att skolorna inte förebygger nätmobbning på mellanstadiet i handlingsplanerna. 2 av de 3 undersökta skolorna har sett att nätmobbning förekommer på högstadiet och att de genomför åtgärder där. Forskning visar dock att elever utsatta för nätmobbning ofta inte vågar berätta för lärare att de blir kränkta eller att de anser att det inte är skolans ansvar att åtgärda. Resultatet ställer då frågan om skolorna hänger med i utvecklingen eller om skolornas kartläggningar stämmer, att inga elever på mellanstadiet blir utsatta för nätmobbning. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2871.
  Ulenius, Camilla
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Gruvberger, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Medarbetarsamtal som verktyg för att främja lärande: En kvalitativ studie om medarbetarsamtalets påverkan på lärandet i organisationer2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka chefers och medarbetares upplevelser av huruvida medarbetarsamtalet påverkar lärandet i organisationer. Med hjälp av våra frågeställningar som berör lärande, motivationsfaktorer och maktpositioner i medarbetarsamtalet, ämnar vi ta reda på huruvida dessa har en inverkan på lärande i organisationerna.

  Metod: Uppsatsen bygger på empiri bestående av tio kvalitativa intervjuer med medarbetare och chefer från fyra organisationer i olika branscher. Vi behandlar materialet, analyserar och diskuterar det utifrån våra teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning inom området.

  Resultat: I vår studie har de tillfrågade varit positiva till medarbetarsamtal och menar att det är ett viktigt verktyg för att främja såväl medarbetarnas, som organisationernas lärande. Den främsta motivationsfaktorn har varit att utvecklas i arbetet genom kontinuerlig kunskapsutveckling. Upplevelserna kring hur medarbetarnas olika hierarkiska positioner upplevs i medarbetarsamtalet har skilt sig åt. Likaså vilken roll dessa verkar spela för lärande i organisationerna. Det har framkommit upplevelser i medarbetarsamtalet som kan vara hämmande för lärandet, exempelvis en alltför stor tillit till medarbetarsamtalet samt att en skevhet i självskattningen kan leda till konflikt, vilket i sin tur kan ha negativa konsekvenser för lärandet. Det visade sig att medarbetarsamtalet kan fungera för att identifiera medarbetares kunskapsluckor. Vid en god personkemi där medarbetaren känner sig trygg, och med ett lönesystem där chefen inte har betydande makt att påverka medarbetarens lön, tenderar medarbetarsamtalet ha en högre grad av ärlighet. Detta kan leda till att kunskapsluckor identifieras och på så vis kan luckorna fyllas för att främja medarbetarens och organisationens lärande. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2872.
  Uljas, Tuuli
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Mä oon niinko… ruotsinsuomalainen” ”Jag är liksom... sverigefinsk”: Om sverigefinska barns identitetssarbete2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This master thesis is a study on identity construction of a group of 9-14 year old children with Finnish origin in Sweden. In 2000 Sweden granted a special status of a national minority to five indigenous minorities, of which the Sweden-Finns are one, by ratifying European council’s framework convention for protection of national minorities. The status was further strengthened in 2010 with law 2009:724 giving Sweden’s five national minorities right to preserve and promote their own cultures and languages considered to be endangered due to centuries-long marginalisation, discrimination and forced assimilation to the Swedish society. The law emphasises particularly children’s right to a cultural identity and the minority language. Majority of the Sweden-Finnish children today are second or third generation decendants of the large group of work-related immigrants who migrated from Finland to Sweden during the 1960s-70s. Due to various socio-political reasons, the Sweden-Finns have assimilated culturally and linguistically to the Swedish society and children are predominantly Swedish-speaking. The theoretical framework in this thesis is a constructionist view on identity and ethnicity as ever-changing and in a constant process of being reproduced. There is an aspect of hybridity in identity; one person can have different identities during his or her lifetime. By using qualitative group interviews as a research method this thesis studies how a group of eleven Sweden-Finnish children relates to and identifies with “Finnishness” or “Sweden-Finnishness”. The study focuses on how these identity categories are reproduced by children and how they are used to mark and symbolise different aspects of the children’s identities. According to the sociology of childhood, children are seen as active social actors. Therefore this thesis presents a child’s perspective and it is the children’s own stories, opinions and insights to identity construction that form the basis to the analysis. The conclusion drawn is that the Sweden-Finnishness is constructed through children’s relations to Finland and how they relate to their Finnish origin even though their lives are preconditioned in a Swedish-speaking environment. Children describe Sweden-Finnishness as a relatively new identity category that is still under construction but a majority identify themselves as Sweden-Finns for their lives are in Sweden. Children have a limited access to other Finnish-speaking children and children’s cultures outside the group meetings where the interviews were conducted and Finnish language is mostly used with the Finnish-speaking parent or more seldom with relatives. The children consider their bilingualism as an advantage but the limited contacts to Finnish-speaking friends and the dominance of Swedish, and increasingly English, through social media in their daily lives decreases the possibilities to use Finnish in social relations.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2873. Ullman, Annika
  Humaniora som personlighetsfördjupning?: analys av förskollärarutbildningens kommunikationsblock1992Report (Other academic)
 • 2874.
  Utter, Britta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Som att jumpa på isflak: lärares reflektioner kring uppskattning i arbetet2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2875.
  Valatabar, Minoush
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Pourheidari, Mahak
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Kulturell mångfald i tidiga skolår: Undersökning av åtta lärares arbetssätt, utmaningar och möjligheter i deras klassrum2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2876.
  Valleryd, Olga
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Wirenskog, Lina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att lära sig en företagskultur: -En studie om hur några medarbetare på Ikea uppfattar att de lärtsig företagskulturen2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Det har skrivits mycket om ämnet organisationskultur och hur en sådan kan användas för att skapaframgångsrika företag men något som saknats i litteraturen är det pedagogiska perspektivet somhandlar om hur en organisationskultur kan läras ut. Vi har därför valt att använda oss av ettpedagogiskt perspektiv i vårt arbete.Syftet med denna uppsats har varit att undersöka om några medarbetare vid två Ikea-varuhus,ett i Sverige och ett i Spanien, uppfattar att de lärt sig företagskulturen via formellt eller informelltlärande. En litterär studie gav oss en teoretisk ram att utgå ifrån och sedan genomfördes intervjuermed fyra anställda samt en personalchef på respektive varuhus.Det resultat vi har kommit fram till är att medarbetarna vi intervjuat lärt sig om kulturenbåde genom informellt och formellt lärande. Det informella lärandet sker främst genominteraktion med kollegor och det formella lärandet sker genom utbildningar, då främst genomintroduktionsutbildningen och genom olika former av ledarskapsutbildningar. Vi har också settatt det formella lärandet är något som påverkas av den för tillfället rådande ekonomiskasituationen och minskar eller prioriteras bort vid en ekonomisk kris. Våra respondenter uppfattardock att de främst lärt sig kulturen i det dagliga arbetet, det vill säga genom informellt lärande.Våra intervjupersoner definierar kulturen i stor utsträckning utifrån värderingarna och denbeskrivs exempelvis som öppen och utan hierarkier. Kulturen fungerar som ett stöd för de anställdaoch den synliggörs genom bland annat sättet som medarbetare och chefer kommunicerar medvarandra. Vi har även sett tecken på att det finns en enhetlig företagskultur inom Ikea som inte visarpå några större nationella skillnader.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2877.
  van der Burgt, Danielle
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Social and Economic Geography.
  Gustafson, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Unequal places - unequal time space puzzles?: New urban childhoods and children’s health and well-being2012Conference paper (Refereed)
 • 2878.
  van der Burgt, Danielle
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Gustafson, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Melander, Helen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  The mobile preschool as a potential for children's active citizenship?2016Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Urban childhoods and children's mobility are changing as spaces for children are decreasing in Swedish cities. Increased urban and school segregation has led to divided cities where children from different backgrounds and neighborhoods seldom meet. Hence, both adults' and children's capacity to move is socially differentiated. In this paper, we explore a new phenomenon in Swedish education: the mobile preschool, which is argued to have a potential for overcoming/bridging these differentiations. Mobile preschools are located in buses that on daily basis travel in and around the city to provide children with new learning environments.Scholars argue that mobility is a human capability, i.e. mobility is seen as a positive freedom or a dimension of human flourishing, and therefore as intrinsic to human wellbeing. For example, children's active participation in spaces of the city is key to their wellbeing. It provides opportunities for children's physical activities as well as opportunities to develop spatial competence in navigating the city. Also, their active participation in the city is a way for children to claim their rights and access to the city, enhance their sense of citizenship. These issues connect children's mobility to social justice, i.e. a capabilities perspective on city mobility. In a recently started ethnographic study we critically investigate the ways in which mobile preschools allow children to navigate, participate in and learn from, different spaces of the city. This presentation reports preliminary findings on children's mobility as capability and their implications for social justice in relation to children's agency and citizenship.

 • 2879.
  van der Meiden, Isak
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Motivation och lärande inom telekombranschen: En kvalitativ studie om säljares motivation och lärande2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka säljare inom telekombranschens uppfattningar kring

  motivation samt lärande i arbetet. När syftet var fastställt så bestämdes tre frågeställningar:

  Hur uppfattar säljarna att de motiverar sig till arbetet? Uppfattar säljaren att han/hon har

  möjligheter till lärande i företaget? Vad har säljarna för förutsättningar till lärande i

  företaget? För att besvara frågeställningarna genomförde jag fem kvalitativa intervjuer med

  säljare inom telekombranschen. Genom den kvalitativa metoden har jag har möjlighet att gå

  in mer på djupet på intervjupersonerna och fått tagit del av deras tankar och åsikter. Studien

  tar hänsyn till tidigare forskning och teoretiska ramverk som jag valt ut efter vad jag fann

  relevant till min studie. Slutsatsen av resultatet och analysen visade att säljare främst

  motiverar sig till arbetet genom trygghet till arbetet, möjligheten till utveckling och lärande i

  företaget samt deras provisionslön. Lärandet i arbetet inom telekombranschen visade sig ske

  till största del genom ett sociokulturellt lärande, alltså lärande som sker i interaktion med sin

  kollega på arbetsplatsen. Avslutningsvis förs en diskussion kring bidrag och begränsningar

  med min studie samt förslag till fortsatt forskning inom ämnet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2880.
  Van Poeck, Katrien
  et al.
  Univ Ghent, Ctr Sustainable Dev, Ghent, Belgium.
  Östman, Leif
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Creating space for "the political" in environmental and sustainability education practice: a Political Move Analysis of educators' actions2018In: Environmental Education Research, ISSN 1350-4622, E-ISSN 1469-5871, Vol. 24, no 9, p. 1406-1423Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Literature about education's role in realising a more sustainable world emphasises the importance of acknowledging democratic and political challenges in environmental and sustainability education (ESE). This article offers an empirically grounded theoretical and methodological contribution to future research on how the political' is introduced, handled and experienced in ESE practice. It presents an analytical method, Political Move Analysis', for investigating how educators' actions open-up or close down a space for the political in learners' meaning-making. The method has been developed through empirical case studies that allowed to identify a variety of politicising' and de-politicising moves' performed by educators. Through these moves, educators can engage in very diverse teaching practices which differently affect the direction of people's meaning-making. These findings are theoretically discussed in view of how to understand the entanglement of the educative and the political in ESE. Prospects for future research and for inspiring teaching practice are pointed out.

 • 2881.
  Vartiainen, Frida
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Jakobsson, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Visar elever mer språklig kompetens än vad som bedöms?: En mixed methods-studie av 112 berättande elevtexter från det nationella provet i svenska för årskurs 32020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syfte med studien var att undersöka om ett urval av berättande elevtexter från årskurs 3 i det nationella provet i svenska från VT 2016, uppvisar andra språkliga kompetenser än de som det nationella provets bedömningsmaterial bedömer. Utifrån studiens syfte formulerades tre frågeställningar; hur kan texterna beskrivas med utgångspunkt från de fem analysingångarna ordvariation, ordlängd, tematisk bindning, referensbindning samt logisk bindning i samtliga 112 elevtexter, vilken skillnad finns mellan pojkars och flickors texter med avseende på de fem analysingångar samt vad utmärker de texter som nått respektive inte nått kravnivån med utgångspunkt från de fem analysingångarna? Studien tar sin utgångspunkt i systemisk funktionell lingvistik (SFL), med fokus på funktionell grammatik. Analysmetoden som användes var mixed methods, bestående av kvantitativ textanalys som grundas i kvalitativa bedömningar, där empirin bestod av 112 elevsvar från det nationella provet i svenska, berättande texter, för årskurs 3 VT 2016. Empirin inhämtades från arkivet vid Institutionen för nordiska språk på Engelska Parken i Uppsala. Resultatet visade att eleverna uppvisade språklig kompetens i elevtexterna utifrån de fem analysingångarna i studien, men i olika grad. I vissa elevtexter saknades en analysingång eller delar av analysingångarna, men de få texter som saknade vissa analysingångar uppvisade dock språklig kompetens utifrån de andra analysingångarna. Exempelvis saknade samtliga elevtexter utvecklingskonnektiver, 13 elevtexter saknade specificeringskonnektiver, 95 elevtexter saknade överlånga ord och 3 elevtexter saknade helt tematisk bindning. Generellt uppvisade texterna skrivna av flickor en högre språklig kompetens än texterna skrivna av pojkar, dock uppvisade texterna skrivna av pojkar utifrån vissa analysingångar en högre språklig kompetens. Generellt uppvisade de elevtexter som har nått kravnivån en högre språklig kompetens än de elevtexter som ej nått kravnivån. Det visade sig att studiens fem analysingångar till viss del sammanfaller med vad det nationella provet bedömer, men att bedömningsmaterialet är mer övergripande medan analysingångarna är mer detaljerade. Slutsatsen är att elevtexterna å ena sidan uppvisade andra språkliga kompetenser än vad bedömningsmaterialet för det nationella provet bedömer, men å andra sidan uppvisade samma kompetenser, dock på en mer övergripande nivå. Studien ger avslutningsvis förslaget att lärare kan använda flera av studiens fem analysingångar i det kontinuerliga arbetet i klassrummet, för att konkretisera det övergripande innehållet i bedömningsmaterialet. Detta kan vara särskilt viktigt för att stärka pojkarnas språkliga kompetens.

  Download full text (pdf)
  Visar elever mer spraklig kompetens
 • 2882.
  Vasiné Meszlényi, Zsuzsa
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Inräknad eller medräknad: Synen på funktionsnedsättning. En jämförelse mellan den svenska och ungerska skollagen2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Att behärska två språk och två länders syn på pedagogik är en bra förutsättning om man vill undersöka och jämföra dessa två länders syn på barn med funktionsnedsättning. Syftet med föreliggande uppsats är därmed att belysa hur skolans styrdokument i Sverige och i Ungern formulerar och beskriver barn med funktionsnedsättning. En del av syftet är också att finna likheter och skillnader mellan det svenska och det ungerska styrdokumentet.

  Som material till ändamålet används den nya svenska Skollagen (2010) och den ungerska Utbildningslagen (1993). Analysen genomfördes med analysverktyget diskursanalys där jag har analyserat språket som beskriver barn med funktionsnedsättning.

  Resultaten visar att båda skollagarna har en tydlig koppling till de gällande internationella dokumenten där allas lika värde poängteras. Den svenska Skollagen har dessutom en relationell och deltagande syn på funktionsnedsättning medan den ungerska Utbildningslagen, som är 17 år äldre än den svenska lagen, betonar en kompensatorisk och individinriktad syn.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2883.
  Vedin, Matilda
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Sandberg, Kristin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  NO-portalen: En digital lärresurs utifrån det centrala innehållet i Lgr112017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna rapport är utformad av två lärarstudenter vid Uppsala Universitet. Vi har utvecklat en produkt, NO-portalen, vilken är en digital lärresurs i ämnet NO. Vår ambition för produkten är att underlätta lågstadielärares planering i ämnet NO genom att erbjuda en koppling mellan undervisningsmaterialet och det centrala innehållet i Lgr11. I utvecklandet av produkten har det ingått att ta tänkta användares åsikter och tankar i beaktande, då det är för användarna produkten ska fungera som en tillgång för i framtiden.Vår produkt fyller behovet av att inte tvingas vända sig till ett flertal olika källor på internet för att hitta idéer till sin undervisning samtidigt som detta material ska matcha det centrala innehållet i Lgr11. Lärare erbjuds ett smidigt sätt att arbeta med det centrala innehållet i Lgr11 för NO-ämnen i årskurserna 1-3. Rapporten kommer att behandla hur produkten har skapats och utvecklats.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2884.
  Vesterlund, Lovisa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Strandberg, Lina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Kom, så går vi ut!: En observationsstudie om barns möte med förskolegården och pedagogers agerande.2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2885.
  Vesterlund, Rebecka
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Anpassning eller utveckling?: Lärares lärande under en kompetensutvecklingssatsning2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To meet the constant changes in society of today it is essential for an organization that its members learn from each other. It is an important task for educational leaders to coordinate this. Since I am interested in becoming a headmaster and since I am interested in learning among teachers I decided to study a process where adult learning were in focus; an initial part of a teacher learning process on assessment for learning at a secondary school.

   

  My study is based on interviews with six teachers about their experiences of the learning process to find out what kind of learning that occurs and what promotes or prevents learning.

   

  The study relies on theories by Kolb, Piaget (or Ellström) and Illeris. Kolb´s learning cycle, Piaget´s concepts of assimilation and accommodation (what Ellström calls adaption oriented and development oriented learning) and the two processes and three dimensions of learning formulated by Illeris are theories that view learning as something that is created by individuals in interaction with their environment.

   

  Different kinds of learning occurs in the learning process that I have been studying. The teachers appreciate experience exchange and common reflection, and some of them indicate that their own actions are developed when the experiences are objects for common reflection and discussion and when actions are connected to theory, as Kolb says in his theory of  learning cycle. Another kind of learning is occurring in the interaction of the content of the learning process, the teacher´s motivation and the cooperation with others. Some of the teachers´ motivation is getting stronger during the process, and some teachers are getting less motivated.

   

  A third kind of learning is assimilation – some teachers are broadening or confirming former knowledge structures. Examples of accommodation, when prior knowledge structures are reconsidered, are hard to find because it is early in the process, but some of the teachers calls for better conditions for that kind of learning; they call for more time to reflect and more space for critical discussion.

   

  The promoting factors for learning to occur is experience exchange involving common reflection on classroom situations. Scheduled time for this kind of exchange is also a promoting factor, in fact it is a precondition for learning to occur.

   

  There are also barriers for learning to occur. I am discussing what kind of learning an organization are looking for when a learning process is initiated. In the process that I have studied there is examples of accommodation or adaption oriented learning. For accommodation or development oriented learning to occur to a greater extent, it is important that there is space for critical reflection and that objectives are discussed, questioned and made common. Where different perspectives and opinions are met it is possible for new knowledge and learning to occur. This reflection requires time for as well individual as common reflection.

   

  Leaders in organizations are responsible for creating time and space for critical reflection on objectives and work. When an organization is about to start a learning process it is good to think about what kind of learning one wants to occur –  adaption oriented learning where everybody learn to use the same methods without any critical discussion or development oriented learning where there is space for critical reflection? This question –  what kind of learning an organization is looking for –  leads to a discussion about the nature of the profession of teaching –  are teachers obliged to embrace the same methods or is it possible to let teachers teach in different, individually colored ways?

  Download full text (pdf)
  Anpassning eller utveckling?
 • 2886.
  Vestling, Emmy
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lärande i förändringsprocesser: En fallstudie om individers villkor för lärande vid implementeringen av ett nytt affärssystem2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2887.
  Viberg, Åsa
  Gotland University, Institutionen för speldesign, teknik och lärande.
  Tidig Intensiv Lästräning: förväntningar inför introduktion av TIL-programmet2010Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Under vårterminen 2010 startar en liten mindre skola i södra Sverige ett projekt  med att introducera en ny metod för att öka  elevernas färdigheter inom läs -och skrivinlärning. Programmet skolan ska börja arbeta med fr om höstterminen 2010 är TIL-programmet, Tidig Intensiv Lästräning ( Dahlin, 2006). Tanken med specifikt detta program, är att kunna erbjuda alla elever en möjlighet för en bra språkutveckling. Programmet vänder sig i första hand till elever i årskurs 1 och 2 som inte kommit igång med sin läsning. Alla elever får under tolv veckor arbeta intensivt med lästräning. Eftersom jag under mina vfu-perioder har sett att läs- och skrivsvårigheter är ett dilemma för vissa elever, valde jag att undersöka varför pedagogerna på den här skolan valde TIL som arbetsmetod / sätt.

  Arbetet börjar med en kort redogörelse över hur skolan i dag arbetar med läs-och skrivinlärnig. Sedan följer en teoretisk anknytning utifrån det Sociokulturella perspektivet. Efter det har jag valt att presentera tidigare forskning om läs- och skrivinlärning utifrån litteraturstudier. Jag har även valt att presentera några väl kända lästraditioner och läsinlärningsmetoder. Därefter kommer metoddel och intervjuresultat. Underlag för intervjuer finns med som bilaga längst bak.

  Syftet med arbetet har varit att förstå  vilka förväntningar och kunskaper pedagogerna på den undersökta skolan har inför introduktionen av TIL-programmet för läs och skrivinlärning, för de elever som behöver, samt vad det är som gör att de anser TIL- programmet bättre än något annat.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2888.
  Victor, Lindqvist
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Jenny, Sjölund
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  En jämförelse mellan den åländska, finska och svenska läroplanen i matematik för de yngre årskurserna2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2889.
  Vik, Alexander
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hessel Welin, Titus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Det goda medarbetarsamtalet?: En studie om anställdas perspektiv på medarbetarsamtal2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study deals with employee’s perspectives on performance appraisal interviews, at a smaller sales company. The purpose is to explain, and gain a bigger understanding of what the performance appraisal interview is to the employee. Another goal is to line out which aspects that makes up for a “good” performance appraisal interview.

  For this purpose, the main focus of the study is to answer three main questions: (1) employee’s perspectives on performance appraisal interviews, (2) are there any specific conditions that the employee attaches when he or she describes the performance appraisal interview, and (3) what constitutes a “good” performance appraisal interview.

  The study was conducted by doing qualitative interviews with six employees. The material gathered from the interviews, were analyzed with relevant theories on learning. In this case: Wilhelmsson’s the learning dialogue, and Vygotskij’s zone of proximal development.

  The results show that there is a dominant view among the employees that the performance appraisal interview is mainly about getting feedback. It also shows that the employees suggest that the relationship with the boss affects the performance appraisal interview’s output. Finally there is a discussion where the results of this study are being compared to previous research on the subject, and what implications there is for conducting further research within the field of pedagogy. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2890.
  Viklund, Susanna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Åhrberg, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Skolpsykologens roll över tid: En kvalitativ textanalys av litteratur riktad till skolpsykologer2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. För att hjälpa drabbade barn och ungdomar och för att motverka en fortsatt ökning, krävs det kunskaper om såväl åtgärdande arbete som förebyggande arbete kring psykisk ohälsa. Eftersom barn och unga spenderar mycket tid i skolan har skolans psykolog en viktig roll i detta åtgärdande- och förebyggande arbete av den orsaken att hen besitter kompetens inom området.

   

  Syftet med denna studie har varit att undersöka vilken roll skolpsykologen har tillskrivits i litteratur riktad till dess profession. För att få en historisk skildring av hur skolpsykologens tillskrivna roll har beskrivits över tid har litteratur från olika årtionden analyserats, från 1950-talet fram tills idag. I studien har även läroplaner undersökts för att se om det finns en koppling mellan dem och den analyserade litteraturen. För att studera litteraturen och läroplanerna har en kvalitativ textanalys utförts. De teorier som har använts i studien är läroplanskod/läroplansteori vilken har hjälpt oss att koppla samhällets normer och värderingar till skolpsykologens roll och arbetsuppgifter samt rollteori som har hjälpt oss att förstå skolpsykologens roll på ett tydligare sätt.

   

  Studiens analys visar att skolpsykologens roll har haft ett varierande syfte som har gått från tydliga riktlinjer till att bli mer oklart. I och med att syftet med skolpsykologens roll har varit varierande har också förväntningarna på rollen växlat. Detta har i sin tur påverkat skolpsykologens arbetsuppgifter som har gått från att vara fokuserade på diagnostiseringar och tester till att idag även innefatta organisatoriska arbetsuppgifter. Analysen visar att skolpsykologens roll har förändrats utifrån samhällets utveckling och förändring. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2891.
  Vikner, Johanna
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Människan och motivationen: en litteraturstudie om motivationsteorier2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2892.
  Vikstrand, Anna Micro
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Art History.
  Dreja på egen hand1996Other (Other academic)
 • 2893.
  Vikström, Joakim
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Biskopen som ledare: En analys av förväntningar på biskopen som ledare i samband med biskopsval inom Svenska kyrkan under 2000-talet2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 2894.
  Vikström, Kersti
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Autism och läsförståelse: Vilka erfarenheter delger några lärare och vad visar ny interventionsforskning?2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studiens två undersökningar, var att kring läsförståelsearbete och autism synliggöra både vad några lärare säger och vad aktuell interventionsforskning (2015 -) påvisar utifrån olika perspektiv, samt även jämföra dessa delar. Läsning vilar på flera grunder, språkliga, metaspråkliga och metakognitiva förmågor samt textens medium och hur den framställs. Förståelse söktes i ett sociokulturellt perspektiv för hur kunskap uppkommer och förs vidare. Strävan var att synliggöra stödstrukturer som gynnar läsförståelseutveckling för elever med ASD (diagnos inom autismspektrum).

  Skriftliga lärarintervjuer, med semistrukturerade öppna frågor, genomfördes för att nå och få svar från fler personer än vad som var möjligt vid muntlig intervju. I den systematiska litteraturstudien söktes i databaser utifrån: autis*, AND read* AND comprehension AND intervention samt autis*, AND read* AND literacy AND intervention. Elevers begåvningsnivå inom normalvariationen, ålder eller interventionernas texttyper har ej fokuserats. Främst har gemensamma nämnare mellan studierna eftersökts samt metoder forskning påvisar effektivt och som lärarna ej påtalar att de använder i sin undervisning.

  Resultatet synliggör likheter och skillnader. Lärare använder forskningsbaserade element i undervisning, som strategiundervisning eller explicit undervisning med fokus på ökat ordförråd, förförståelse, att kunna svara på frågor på olika nivåer samt göra inferenser. ”Modellering” används och lärare nyttjar elevintressen för ökad elevmotivation. Lärarna lyfter ofta nyttan av att använda bilder som stöd i arbete med texter men få nämner användning av grafiska organisatörer.

  Andra stödstrukturer som gett goda resultat och som lärarna inte nämner är: arbete med anaforiska relationer (pronomen; t.ex. han, hon, den/det och adverb där, dit, som syftar tillbaka på något tidigare nämnt), kausala samband samt arbete med att utveckla elevers kognitiva förmågor. Områden som lärarna sällan nämner är sammanfattning och återberättande. Forskning har där visat att läsförståelseinterventioner inte alltid ger lika god effekt på återberättande som på läsförståelse i sig. Det kan tyda på att andra angreppssätt behövs för utvecklande av dessa förmågor.

  Interventionerna i systematiska litteraturstudien utfördes i liten grupp eller en-till-en. Det innebär att svar ej ges på hur läsförståelsearbete bör genomföras med elever med ASD inkluderade i stor klass, men det som hjälper elever med autism bör även gagna andra elever i behov av tydliggörande pedagogik.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2895.
  Vikström, Linnéa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Åqvist, Sofia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  ”Jag frågar alltid mina kollegor”: En kvalitativ studie om hur introduktionen för nyanställda fungerar som lärandeprocess2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att generera en bild av och bidra med ny kunskap om

  introduktionsprocessen för nyanställda samt hur denna kan förstås som lärandeprocess. För att

  kunna besvara studiens syfte har därför tre övergripande frågeställningar formulerats: Hur

  fungerar introduktionen för nyanställda i praktiken?, På vilket sätt förbereder introduktionen

  de nyanställda på arbetet? samt På vilket sätt kan introduktionen förstås som

  lärandeprocess?

  Studien utgår från teorierna Communities of Practice (Wenger, 1998) och Organisatorisk

  Socialisation (Van Maanen & Schein, 1977). Resultatet tolkas även i förhållande till en

  normativ introduktionsmodell skapad av Bauer (2011). Vidare har tidigare forskning rörande

  introduktionsprocesser för nyanställda samt finansbranschen fungerat likt ett stöd för den

  genomförda studien. Studien utgår från ett svenskt företag verksamt inom finansbranschen.

  För att uppnå studiens syfte har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med åtta

  medarbetare på företaget som inte varit anställda längre än 2 månader. Intervjuerna

  bearbetades och kodades in i sju olika teman: Introduktionens struktur och upplägg, Bristande

  kommunikation, Frånvarande nyckelpersoner, Praktiskt lärande, Ta hjälp av andra, Den

  sociala interaktionen och Så här går det till.

  Resultatet av vår studie visar att introduktionen möjliggör interaktion med andra anställda,

  den varierar i längd samt består av passiv och aktiv inlärning. Vidare framkommer även att de

  nyanställda upplever en avsaknad av praktiska moment för att därigenom känna sig trygga

  inför det kommande arbetet. Ytterligare resultat visar att lärandeprocessen avser

  informationssökande, främst genom att ta hjälp av andra. Med andra ord är det det informella

  lärandet på arbetsplatsen som har en betydande roll. Resultatet visar att de nyanställda söker

  hjälp hos kollegor där introduktionen är bristfällig.

 • 2896.
  Virdeborn, John
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Samuelsson, Patrick
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Kunskapens former inom entreprenörskap: En kvalitativ studie om entreprenörers självlärande2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats står egenföretagare i fokus. Med hjälp av David A. Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande riktas särskild uppmärksamhet mot de kompetenser, erfarenheter och informella kunnande som ett urval egenföretagare uppfattar som viktiga för en framgångsrik verksamhet. Därtill riktas intresset också mot dessa egenföretagares gemensamma personlighetsdrag och lärstilar. Syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om entreprenörskap. Mer specifikt är syftet att öka förståelsen för vilka erfarenheter och former av kunskap som används av egenföretagare i deras verksamhet och organisation. Utifrån syftet konstruerades följande forskningsfrågor: Vilka lärstilar använder sig entreprenören av för att lära sig den nödvändiga kunskapen för att driva sin organisation? Vilka faktorer påverkar lärandets utveckling inom entreprenörskapet? Vilka former av kunskap använder entreprenörerna i arbetet med sina olika arbetsområden?   Undersökningen består av sju semistrukturerade intervjuer. Resultatet pekar på att småföretagarnas erfarenheter, kompetenser och kunnande har sina hemvister i vardagen snarare än formella utbildningssituationer, samt att egenföretagarnas lärstilar och personlighetsdrag i mångt och mycket verkar spegla varandra där social kompetens och att vara orädd för misslyckanden var några av de mer framträdande.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2897.
  Vitos, Teodora
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Matematiksvårigheter i grundskolans tidiga år: En studie om hur tidiga matematiksvårigheter kan uppfattas, upptäckas och avhjälpas enligt några erfarna pedagoger2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Aktuella forskningsresultat pekar på att det är angeläget att tidigt uppmärksamma ochhjälpa elever som riskerar utveckla matematiksvårigheter. Syftet med min undersökning är att fåkunskaper om hur några utvalda pedagoger beskriver sitt arbete med barns tidigamatematiksvårigheter och hur de anser att lärarna kan möta dem på bästa sätt. För att nå syftethar jag använt kvalitativ intervju som forskningsmetod. På det sättet fick jag en detaljeradbeskrivning av pedagogernas tankar runt ämnet samt beskrivning av deras arbete. I första delenav uppsatsen presenterar jag en bakgrund till min undersökning utifrån forskningslitteraturen.Den ger möjlighet för att diskutera studiens resultat med hänsyn till andra studiers resultat. Detresultat som studien visar stämmer bra överens med aktuella forskningsresultat. De intervjuadepedagogerna visar en bred kunskap inom området. Det resultat som framkom i studien var attpedagogerna anser att matematikämnet var speciellt i den meningen att kunskaperna byggs påvarandra och därför blir det viktigt att barnen får en systematisk grundläggning i början avgrundskoleåren. Utifrån intervjuresultaten definieras tidiga matematiksvårigheter somsvårigheter med taluppfattning, generaliseringsförmåga och räkneoperationer. De är devanligaste och oftast förekommande svårigheterna. För att tidigt kunna identifiera dessasvårigheter använder pedagogerna en variation av identifieringsmetoder och gärna i kombinationmed varandra. Pedagogernas metodval och arbetssätt karakteriseras av mycket laborativt arbeteoch användning av konkret material samt att ge extra inlärningstid för dem som behöver.Uppsatsen innehåller en samling av använda metoder och arbetssätt för att hjälpa elever medtidiga matematiksvårigheter. Därmed kan den ses som ett stöd i den vardagliga pedagogiskaverksamheten.

  Download full text (pdf)
  Vitos, T - Matematiksvårigheter i grundskolans tidiga år
 • 2898.
  Volt, Tilia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Skär, Madeleine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Abraham, stamfadern till de mest omtalade religionerna: En diskursanalys av svenska läroböcker inom religionskunskapsämnet för årskurserna ett till tre2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har till syfte att belysa hur de tre abrahamitiska religionerna kristendom, judendom och islam framställs över tid i svenska religionsläroböcker från 1975 till 2013. Metoden som används är en diskursanalys. De fyra läroböcker som jämförs är Vi tänker och tror (1975), Min religionsbok (1989), Grundbok, religion (2003) samt Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner (2013). Studien genomförs genom att först se till hur många sidor var och en av de tre religionerna är tilldelade i böckerna. Därefter jämförs vad som skrivs om dem, vilken fakta och vilka centrala begrepp som används. Sedan ses till hur de olika religionerna beskrivs, där det beaktas om det finns värderingar som kan utläsas explicit, uttryckligen, men också vad som kan förstås implicit, underförstått mellan raderna. Slutligen undersöks relationerna mellan de tre abrahamitiska religionerna och om det finns en hierarkisk ställning dem sinsemellan. Detta för att svara på forskningsfrågorna om hur mycket plats var och en av religionerna får, vilka likheter och skillnader som framhävs mellan dem och hur de relateras till varandra samt hur böckerna anpassats till den läroplan som var aktuell vid utgivandet av respektive lärobok.

  Resultaten visar att det över tid har skett en ökning av den plats som judendom och islam får i läroböckerna i förhållande till kristendomen, som alltid varit den dominerande religionen då det är den som präglat det svenska samhället mest genom historien. I de äldre läroböckerna framställs judendom och islam en aning exotiskt och främmande och de jämförs med kristendomen som framställs som normen. Att kristendomen har en särställning i den svenska religionskunskapsundervisningen faller sig naturligt men att de andra religionerna fått ta ett större utrymme i de senaste läroböckerna korresponderar väl med den stora mångfald som finns i dagens svenska samhälle. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2899.
  von Lung, Sandra
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Arfvén, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  En hållbar verksamhet med lika villkor: En kvalitativ studie om relationen mellan normkritik, makt och jämställdhet på den högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala universitet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The law of higher education contains a paragraph which says that organizations should always observe and promote equality between women and men. This study is based on an assignment from the department for quality development and the unit for university pedagogy at Uppsala university with the purpose to investigate the ways in which the academic teacher training course at Uppsala university actively works with equality integration in the education. The purpose of this study is partly to develop knowledge about how course leaders at the course relate to norm-critical pedagogy in their teaching, and partly how norm-critical pedagogy is expressed in the teaching. Through this purpose the study aims to answer following researchquestions; how does the course leaders’ awareness of norm-critical pedagogy reflect in their teaching? In what ways do course leaders include the experiences and knowledge of women and men in teaching? and in what ways does power appear in teaching?

  The norm-critical pedagogy in this study is related to how course leaders can build a more sustainable and gender-aware pedagogy in their teaching. Sustainable in this context includes a teaching climate where everyone in the classroom feels that they can participate in the education and learn with equal rights and opportunities. Through an ethnographic method, consisting of approximately 50 hours of observations combined with informal conversations with bothcourse leaders and course participants, this study has highlighted course leaders’ approach andawareness of norm-critical pedagogy in relation to gender equality and power in teaching. The study's result emphasizes that norm-critical pedagogy as an approach needs to be highlighted in different contexts in order to enable changes in gender equality in the long term. It is a continuous process that all organizations should take into consideration in order to make visible changes in the power-structures and norms that limit the possibilities of an equal, sustainable and gender-conscious approach in both teaching and in society.

  Download (pdf)
  En hållbar verksamhet med lika villkor: En kvalitativ studie om relationen mellan normkritik, makt och jämställdhet på den högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala universitet
 • 2900.
  von Zweigbergk, Anna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Brännström, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  "Allt handlar om relationer!": En studie om lågstadielärares syn på särskilda anpassningar gentemot beteendeproblem i klassrummet2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study aims to examine teachers' views on special adaptation againt behavioral problems with pupils in the elementary schools' lower grades. In addition, there is and interest in how teachers motivate their didactic choices in the classroom with theese students. A qualitative study was done by using semi-structured interviews which were customized according to the aim. The respondents' answers were then analyzed based on the research found in this study. In order to present the results we have created three themes, each one based on the issues raised in our study. The result shows that there are different perspectives in understanding behavioral problems. Furthermore, the results present that there is a difference in teachers' way of describing these problem situations depending on which perspective teachers adopt. 

  Download full text (pdf)
  "Allt handlar om relationer!"
55565758596061 2851 - 2900 of 3047
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf