uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
55565758 2851 - 2866 of 2866
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2851.
  Öhlén, Caroline
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Andersson, Ellinor
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ett liv utan mobbning är en mänsklig rättighet: En studie om hur lärare upplever antimobbningsprogram2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att jämföra och se hur de olika antimobbningsprogrammen fungerar och vad som skiljer de åt samt hur lärarna upplever dessa antimobbningsprogram. Idag lägger skolor/kommuner enorma pengar på att köpa in material och utbildar sina anställda i hur man förebygger mobbning och kränkande behandling i skolan. Det framgår i Skolverkets utvärdering av olika antimobbningsprogram att skolor/kommuner inte bara använder sig av ett program utan köper in flera olika för att få det bästa resultatet, ändå har inte mobbningen upphört i skolorna. Vi har därför valt att jämföra två olika antimobbningsprogram, ett program som har sina rötter från 1985 och som förekommer på ett stort antal skolor både i Sverige, övriga Europa samt USA med ett nyare program som utvecklades under andra halvan av 00-talet. Detta program har fått lovande kritik och användandet av programmet ökar hela tiden. Båda programmen är utvecklade i Norden. Under studiens gång har det även framkommit att det senare utvecklade programmet bygger på den forskning som gjorts på det tidigare nämnda programmet. Studien visar att dessa två program klarar sig enskilt och inte har något behov av tillägg från andra antimobbningsprogram eller liknande modeller om man arbetar med programmet på rätt sätt, alltså utifrån hur programmet är uppbyggt. Studien visar även implementeringen av programmet är viktigt så all skolans personal arbetar utifrån samma kunskap.

 • 2852.
  Öhman, Helene
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Expertkunskap och ledarskap-: om chefers kompetens och drivkraft2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2853. Öhman, Johan
  et al.
  Östman, Leif
  Uppsala University, Faculty of Educational Sciences, Department of Curriculum Studies.
  Continuity and change in moral meaning-making - a transactional approach2007In: Journal of Moral Education, ISSN 0305-7240, E-ISSN 1465-3877, Vol. 36, no 2, p. 151-168Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent years, research within the sociocultural perspective on moral learning has contributed important knowledge about how individuals develop their moral ability by participating in sociocultural activities. To a lesser extent, sociocultural research has focused on the role of individual continuity in these processes. The purpose of this article is to contribute to the progress of the sociocultural perspective by suggesting an approach that allows for an in situ analysis of how individuals' prior experiences take part in the processes of moral meaning-making, which also takes sociocultural activity into consideration. The philosophical and methodological basis for this approach consists of a combination of Dewey's transactional perspective on meaning-making and Wittgenstein's first- person perspective on language use. The article contains an empirical example that illustrates this approach. This analysis shows how prior experiences are re-actualised in an event and thus participate in the process of moral meaning-making, as well as contributing to the substance of the meanings made.

 • 2854.
  Öhrn, Jan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Transparent and Fluid: Is a liquid loyalty the answer? Nurses and loyalty in a postmodern context2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 2855.
  Östergård, Angelina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ledarskap i förskolan: En observationsstudie om vilka ledarskapsstilar som förekommer i samlingar på en förskola.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här studien är att få en insikt för vad ledarskap kan innebära i praktiken under samlingar på en förskola, där fokus för studien är på förskollärarens agerande i barngruppen. Forskningsfrågorna för den här studien är; Vilka ledarskapsstilar går att urskilja under observationerna i samlingarna? Går det att använda en observationsmodell gjord för att undersöka lärare i skolan, för att skilja ut olika ledarskapsstilar under samlingar i förskolan?

   

  Studien har grund i ett sociokulturellt perspektiv och metoden för studien är en egen observationsmodell som är baserad på Theo Wubbels (2011) definitioner av ledarskap och undersökande observationsmodell. Modellen har använts för att observera tre förskollärares ledarskap i samlingar, två gånger var. Resultatet från observationerna visade att förskollärarna använde olika ledarskapsstilar beroende på situation, vilket kan bero på att ett situationsanpassat ledarskap behövs för att bedriva en samling för att tillgodose positiva effekter på barns utveckling i sociala och emotionella färdigheter. I diskussionen framkommer det att flera faktorer kan påverka förskollärarnas ledarskap och att alla ledarskapsstilar går att observeras med hjälp av observationsmodellen men interpersonellt ledarskap kräver mer analys för att synliggöras. 

 • 2856.
  Östergård, Stina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ett kvinnligt nätverk på en manlig arbetsplats: En studie om jämställdhetsarbete i en mansdominerad organisation2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studies syfte är att analysera ett kvinnligt nätverks arbete för jämställdhet inomen mansdominerad organisation. Studien har två forskningsfrågor som utgångspunktoch fokuserar de utmaningar kvinnorna upplever att arbetet innefattar och hurjämställdhetsarbetet tagits emot i organisationen. Tidigare forskning inom området förjämställdhetsarbete, kvinnliga nätverk och mansdominerade organisationer behandlasoch diskuteras i relation till studiens resultat. Studiens empiri bygger på intervjuermed kvinnor som är eller har varit aktiva i nätverkets styrelse. Materialet haranalyserats ur ett genusperspektiv. Studiens resultat utgörs av två teman som relaterartill forskningsfrågorna, där den ena handlar om arbetets mottagande och den andra omarbetets utmaningar. Resultatet visar att mottagandet involverar motstånd såväl somsocial stigmatisering. Vidare visar studien att nätverkets utmaningar ligger i att ökamännens och produktionsarbetarnas deltagande i nätverkets aktiviteter.Avslutningsvis förs en diskussion där resultatet knyts an till studiens olika delar.

 • 2857.
  Österholm, Inger
  Uppsala University, University Administration, Uppsala Learning Lab.
  Nätburen examination2005Report (Other academic)
 • 2858.
  Österlind, Eva
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences.
  Disciplinering via frihet: elevers planering av sitt eget arbete1998Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 2859.
  Östholm, Hanna
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Department of History of Science and Ideas. Avd. för vetenskapshistoria.
  Feminismens klassiker: Kompendium för kvällskurs2002Collection (editor) (Other (popular scientific, debate etc.))
  Abstract [en]

  Antologi av fack- och skönlitterära källtexter från mitten av 1700-talet till slutet av 1900-talet. Ett uppslagsverk över författarna och andra relevanta personer (sammanställt av redaktören) finns i kompendiet.

  Texter av: Hedvig Charlotta Nordenflycht, Marie Gouze, Anna Maria Lenngren, Carl Jonas Love Almquist, Harriet Taylor Mill, John Stuart Mill, Elin Wägner, August Bebel, August Strindberg, Mathilda Malling, Bjørnstjerne Bjørnson, Elisabeth Grundtvig, Frida Steenhoff, Sigmund Freud, Rosa Mayreder, Mathilda Betham, Fortunée de Briquet, Wilhelmina Stålberg, Per G. Berg, Ellen Fries, Alice Lyttkens, Karin Westman Berg, Elise Ottesen-Jensen, Alva Myrdal, Viola Klein, Wilhelm Reich, Alfred C. Kinsey, Kristina Ahlmark Michanek, Sonja Åkesson, Shere Hite, Göran Palm, Mary Daly, Gerd Brantenberg, Rigmor Robert, Kerstin Uvnäs Moberg, Nina Björk

 • 2860.
  Östman, Leif
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att undersöka värden i handling2007In: Erfarenheter av pragmatism / [ed] Boman, Ylva, Ljunggren, Carsten & von Wright, Moira, Lund: Studentlitteratur , 2007, p. 231-260Chapter in book (Other academic)
 • 2861.
  Östman, Leif
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Content Analysis, Curriculum Theory and Didactics: Science Education as a Political and Environmental-Ethical Problem2007In: Curriculum Theory Revisited / [ed] Eva Forsberg, Uppsala: STEP, Department of Education, Uppsala University , 2007Chapter in book (Other academic)
 • 2862.
  Östman, Leif
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences.
  Socialisation och mening: No-utbildning som politiskt och miljömoraliskt problem1995Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 2863.
  Östman, Leif
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Wickman, Per-Olof
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  A Pragmatic Approach on Epistemology, Teaching, and Learning2014In: Science Education, ISSN 0036-8326, E-ISSN 1098-237X, Vol. 98, no 3, p. 375-382Article in journal (Refereed)
 • 2864.
  Öström, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Med framgång i ryggsäcken?: En komparativ studie av elevers kulturella kapital och matematikresultat i Sverige, Polen och Nordirland.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie syftade till att undersöka relationen mellan elevers kulturella kapital samt deras föräldrars utbildningsnivå och deras resultat i matematikdelen för årskurs 4 i den internationella kunskapsmätningen Timss år 2011. Syftet var vidare att jämföra hur relationen såg ut i Polen, som överlag presterade relativt lågt snitt på provet, Nordirland, som överlag presterade relativt högt snitt, samt i Sverige, som presterade ett snitt som låg mellan de föregående länderna och som uppvisat en försämring i resultat över de senaste åren. För att söka svar på de ställda frågeställningarna användes material från Timss databas, där dels elev- och hemenkäntssvar behandlades, dels elevernas resultat på matematikprovet. Dessa data behandlades i statistikprogrammet SPSS, där dels index ämnade att mäta elevers kulturella kapital skapades samt att dessa index, samt data över föräldrars utbildningsnivå korsades med data gällande elevers provpoäng i korstabeller. Resultaten av dessa analyser visade på att både kulturellt kapital och föräldrars utbildningsnivå gick att sätta i relation till elevers studieresultat, där eleverna presterade högre poäng ju högre kulturellt kapital de hade eller ju högre utbildningsnivå föräldrarna hade. Dessa relationer visade sig dock vara mycket starkare i Sverige och Polen än i Nordirland, som överlag också visade på signifikant högre provpoäng. Relationen mellan dessa bakgrundsfaktorer och elevers provresultat var relativt lika stark i Sverige och Polen, om än något starkare i Polen. Resultaten visade vidare att föräldrars utbildningsnivå hade större betydelse för elevers provresultat än vad elevens kulturella kapital hade, detta i samtliga tre länder. Denna skillnad kan delvis bero på det faktum att ett index med olika faktorer skapats för att uppskatta elevernas kulturella kapital medan utbildningsnivå är en mer okomplicerad variabel. Hade fler indikatorer för kulturellt kapital används, hade kanske även relationen med studieresultat stärkts. Utifrån denna studie kunde konstateras att den Nordirländska skolan inte bara lyckats med att få högpresterande elever, utan också lyckats minska betydelsen av elevens kulturella kapital och föräldrars utbildningsbakgrund för elevens resultat.

   

   

  Nyckelord: Utbildningssociologi, grundskola, matematik, kulturellt kapital, utbildningskapital.

 • 2865.
  Riis, Ulla (Editor)
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Four Essays on Educational Systems and Reforms in Modern Times: The Case of the Swedish Educational System; The Case of the Swedish Teacher Training System; The Case of the Turkish Teacher Training System; The Turkish and the Swedish Primary Teacher Training System Compared2010Report (Other academic)
 • 2866.
  Loyalty, Exit or Voice? Transitions of Governance of Education in Sweden. Invited plenary address to "Lev Vygotsky 1896-1996:1996Conference paper (Other scientific)
55565758 2851 - 2866 of 2866
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf