uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 8214
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Andersson Skantze, Joel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Arvidson, Olle
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Utbetalningspolitik i Sverige: En studie om utdelningar och återköp i svenska börsföretag2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper provides evidence on Swedish payout policy during the past 20 years (1992-2012). The sample data consists of companies that were listed on Stockholm Stock Exchange (SSE) “Large”, “Mid” or “Small Cap” list during spring 2014. We show that repurchases of shares still represents a small proportion of the total payout, which contradicts results from other international studies. The dividends therefore still constitute the bulk of the total payments. We document a drop in net income during the financial crisis followed by reduced payments during 2008-2009. Repurchases decrease significantly during this period to virtually absent; confirming previous studies that argue that repurchases are a more flexible payout method than dividends.

 • 302.
  Andersson, Sofia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Daun, Ofelia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ambiguity Stress Scale: utveckling av ett mätinstrument för upplevd otydlighetsstress2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare forskning kring otydlighet och stress som enskilda begrepp är omfattande. Då studier visar att otydlighet i flera aspekter, exempelvis otydlig arbetsmiljö, påverkar människors upplevda stress är det således intressant att titta på begreppen tillsammans. Denna studie ämnar utveckla ett mätinstrument för att kunna mäta upplevd otydlighetsstress inom organisationer eftersom det idag saknas. Metoden tog avstamp i utvecklingen av ett frågeformulär, därefter genomfördes en pilotstudie med efterföljande enkätundersökning där 230 svar registrerades. Explorativ faktoranalys genomfördes på de data vi samlat in för att försäkra att otydlighetsstress verkligen mäts. Vidare beräknades Cronbachs alfa i syfte att ta reda på den interna reliabiliteten. Studien resulterade i att fyra faktorer skapades utifrån kriteriet >0,6 för faktorladdningar och namngavs till: depression (α=0,94), krav (α=0,82), arbetsrelaterad otydlighet (α=-0,75) och otydlighet i kommunikation (α=0,82). Den interna reliabiliteten beräknades till 0,88 för hela mätinstrumentet. Mätinstrumentet fick namnet Ambiguity Stress Scale.

 • 303.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsberg, Matilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hur sover en revisorsassistent gott om natten?: En studie om hur revisorsassistenter blir komfortabla med revisionen.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Samhället är beroende av att revisorer genom sin granskning ökar trovärdigheten för företags finansiella rapporter, detta har lett till att revision kommit att beskrivas som en komfortskapande process. Då det är revisorn som bedömer huruvida den redovisade informationen är fri från väsentliga felaktigheter är det viktigt att revisorn upplever komfort under ett revisionsuppdrag. Tidigare studier har visat att interaktioner inom revisionsteamet är en förutsättning för att komfort ska kunna spridas. Det är revisorsassistenterna som utför en stor del av granskningen och deras arbete ligger sedan till grund för det slutliga revisionsutlåtandet. Eftersom revisorsassistenter ofta har begränsad kunskap och erfarenhet av revision har denna studie undersökt hur revisorsassistenter upplever att interaktioner med överordnade kollegor påverkar deras komfort under ett revisionsuppdrag. Intervjuer har genomförts med 11 revisorsassistenter som arbetar på Big 4. Resultatet från studien visar att överordande revisorer har stor påverkan på revisorsassistenters upplevda komfort. Revisorsassistenters komfort bygger huvudsakligen på att de känner tillit till överordnade kollegor. En för stor tillit till att överordnade kollegor kommer upptäcka felaktigheter i det genomförda arbetet kan dock ses som ett hot mot revisionskvaliteten eftersom tidigare forskning har visat att kontrollen av genomfört arbete aldrig fångar upp alla felaktigheter. Det är en risk att revisorsassistenterna upplever en falsk säkerhet och att de agerar utifrån detta.

 • 304.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Jansson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Motivation & Målkongruens: i ett produktionsföretag2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för denna uppsats har varit sambandet mellan autonomi, självständig motivation och målkongruens. Sambandet har hämtats från Self-Determination Theory, där autonomi anses vara en förutsättning för att uppleva självständig motivation som i sin tur anses viktigt för att skapa målkongruens i en organisation. Då autonomi inte är en självklarhet inom alla yrken har syftet med studien varit att undersöka sambandet mellan motivation och målkongruens bland anställda med standardiserade arbetsuppgifter på ett produktionsföretag. Fallföretaget för studien har varit Sandvik AB som verkar inom tillverkningsindustrin. Det empiriska materialet har inhämtats på en och samma avdelning genom intervjuer med en produktionschef samt nio anställda. De anställda har även besvarat en enkät om motivation gentemot arbetet. Det empiriska materialet har analyserats utifrån Self-Determination Theory och teori om målkongruens. Studien har visat att respondenterna med standardiserade arbetsuppgifter till övervägande del upplever kontrollerad motivation och trots detta lyckas organisationen skapa målkongruens genom yttre faktorer.

 • 305.
  Andersson, Sofie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Johansson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Spindeln i det sociala nätet: Hur svenska PR-byråer arbetar med utmaningar som medföljer strategin influencer marketing2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar ge en ökad förståelse och förklara hur influencer marketing som marknadsföringsstrategi berör svenska PR-byråers arbete som marknadsförare. Författarna ämnar med hjälp av teorier som förklarar influencer marketings uppbyggnad, att kunna identifiera eventuella utmaningar för att öka förståelsen för hur PR-byråer bemöter strategin. Studien visar att PR-byrån hanterar utmaningar som berör 1) deras oförmåga att styra influencers, 2) konsekvenserna av konstant informationsspridning mellan konsumenter och 3) att en influencer marketing kampanj inte går att få ogjord och vikten av inte ingå riskfyllda samarbeten.

 • 306.
  Andersson, Sonny
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Wiljander, Louise
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hur beter du dig egentligen?: En studie om kopplingen mellan hemsidebeteende och efterföljande köp i fysisk butik2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens teknologi tillåter inte att göra kopplingar i konsumentdata mellan hemsida och den  fysiska butiken. Det innebär att företag går miste om värdefull kunskap om sina kunders beteende och effekten av deras marknadsföringsåtgärder. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilket hemsidebeteende som föregår köp i fysisk butik och hur beteendet skiljer sig jämfört med köp online. Uppsatsen syftar även till att undersöka hur hemsidebeteendet påv​erkar fysiska butikers ​konsumenters köpstorlek samt hur ​konsumenters köpsituation påverkar hemsidebeteendet. Studien gjordes i samarbete med ett möbel- och heminredningsföretag, och datainsamling skedde genom en enkätundersökning i butik, Google Analytics samt observationsstudie i samband med enkätundersökningen. Resultaten visar påtagliga skillnader i hemsidebeteende beroende på köpkanal och att konsumenter spenderar mer i fysisk butik om hemsidan besökts inför köp. Studien visar även att det är mer troligt att otåliga och engagerade konsumenter besöker hemsidan inför köp jämfört med konsumenter som värderar shoppingupplevelsen i sig. 

 • 307.
  Andersson, Ted
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Blomdahl, Klas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Working capital management and Firm performance: In Swedish listed firms2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose: Present paper aims to help managers in their working capital management decisions by answering: Does the cash conversion cycle and its individual components affect firm performance of Swedish listed firms? Design/Methodology/approach: Present paper applies the cash conversion cycle and its individual components as working capital management measures to investigate the impact of working capital management on market value and profitability. During the period 2012-2015, 707 observations are made. These observations are based on non-financial firms listed on Stockholm OMX, operating in seven different industries. Findings: Present study finds no statistically significant impact of the cumulative cash conversion cycle on neither market value nor profitability. Present study further find no support for an impact of the separate cash conversion cycle components on market value or profitability. Originality/value: Present paper contributes to the research area of working capital management by studying the impact of the cash conversion cycle and its individual components on both market value and profitability in Swedish listed firms. The paper provides insights applicable for managerial decision-making. Keywords: Corporate finance, Working capital management, Cash conversion cycle, Firm performance, Sweden.

 • 308.
  Andersson, Ulf
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Creation and Diffusion of Competence in MNCs: The Problem of Subsidiary Embeddedness2004In: Management of Multinational Corporations: Book of Readings, ICFAI Center for Management Research, Banjara Hills, Hyderabad , 2004Chapter in book (Other scientific)
 • 309.
  Andersson, Ulf
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Creation and Diffusion of Competence in MNCs: The Problem of Subsidiary Embeddedness2001In: LINK, Copenhagen, 2001Conference paper (Refereed)
 • 310.
  Andersson, Ulf
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Managing Transfer of Competence within Multinational Corporations: the dual role of the subsidiary2003In: Scandinavian Journal of Management, Vol. 19, p. 425-442Article in journal (Refereed)
 • 311.
  Andersson, Ulf
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Network Embeddedness and Transfer of Information and Innovation in MNCs2001In: Nordic WS, Idöborg, 2001Conference paper (Refereed)
 • 312.
  Andersson, Ulf
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Network embeddedness and transfer of information and innovation in MNCS - the dual role of the subsidiary2001Report (Other academic)
 • 313.
  Andersson, Ulf
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Network Embededness and Transfer of Information and Innovation in MNCs: the dual role of the subsidiary2001Report (Other scientific)
 • 314.
  Andersson, Ulf
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Some notes on subsidiary network embeddedness and its effects on the multinational corporation1999Report (Other scientific)
 • 315.
  Andersson, Ulf
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Some notes on subsidiary network embeddedness and its effects on the multinational corporation1999Report (Other academic)
 • 316.
  Andersson, Ulf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Subsidiary network embeddedness: Integration, control and influence in the multinational corporation1997Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This thesis deals with subsidiaries in multinational corporations and especially how thespecific operational environment of the subsidiaries affects integration, control andinfluence in the multinational corporation. This study demonstrates that subsidiaries'embeddedness in their business networks does not only influence them, but also thebehaviour and development of the multinational corporation of which they form a part.By using a network approach, one can detect and study the specific operationalenvironment, in terms of suppliers, customers and other counterparts, such ascompetitors, government agencies, and labour unions. Interdependence is createdbetween the subsidiaries and their counterparts through the gradual adaptation ofresources and activities. Interdependence makes it possible for the subsidiaries and thecounterparts to influence each other's activities and operations. In this study we havemade a distinction between external embeddedness, that is relationships withcounterparts outside the legal system to which the subsidiaries belong, and corporateembeddedness, meaning relationships with sister units.

  The empirical base of this thesis comprises 100 subsidiaries in 20 divisions inSwedish multinational corporations. The main empirical findings are as follows: Thesubsidiaries' embeddedness in their networks effects their headquarters' integrativeendeavour and the subsidiaries' perceived control. The more the subsidiaries are highlyexternally embedded, the more restricted headquarter's possibilities to control theirbehaviour and development, while the opposite is true the more corporately embeddedthe subsidiaries are. The resources created in the network can be used by thesubsidiaries to influence the strategic behaviour of the multinational corporation if theyare providers of technological knowledge.

 • 317.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Björkman, Ingmar
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Explaining Subsidiary Network Embeddedness: The Impact of Headquarters Control Mechanisms2003In: AIB conference, Monterey, CA, 2003Conference paper (Refereed)
 • 318.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Björkman, Ingmar
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Managing Subsidiary Knowledge Creation: different control mechanisms effect on subsidiary local embeddedness2004In: AoM conference, New Orleans, 2004Conference paper (Refereed)
 • 319.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Björkman, Ingmar
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Managing subsidiary knowledge creation: The effect of control mechanisms on subsidiary local embeddedness2005In: International Business Review, Vol. 14, no 5, p. 521-538Article in journal (Refereed)
 • 320.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Björkman, Ingmar
  Furu, Patrick
  Subsidiary Absorptive Capacity, MNC Headquarters Control Strategies and Transfer of Subsidiary Competence2000In: EIBA conference proceedings, Maastricht, 2000Conference paper (Refereed)
 • 321.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Björkman, Ingmar
  Furu, Patrick
  Subsidiary absorptive capacity, MNC headquarters´ control strategies and transfer of subsidiary competences2002In: Network Knowledge in International Business, 2002Chapter in book (Refereed)
 • 322.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Blankenburg Holm, Desirée
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Johanson, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Moving or doing?: Knowledge flow, problem solving, and change in industrial networks2007In: Journal of Business Research, ISSN 0148-2963, E-ISSN 1873-7978, Vol. 60, no 1, p. 32-40Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  For decades, scholars have put forward the idea that change in industrial networks depends on the relationships and networks themselves. However, models are still lacking that conceptualize the heterogeneity of relationships and networks and that show how this heterogeneity actually affects change. This paper puts forward a model suggesting that network structure—in terms of an open or closed system—and relational embeddedness together affect the ways knowledge is gained, given knowledge flow and problem solving as two sources of knowledge. Moreover, the paper proposes that this effect influences the tacitness and novelty of the knowledge gained. Additionally, network structure and gained knowledge are postulated to have an impact on two changes, the establishment of relationships and the development of technology, which take place in industrial networks. The paper advances six propositions and concludes with implications for research and practice.

 • 323.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Blankenburg Holm, Desirée
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Johanson, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Opportunities, relational embeddedness and network structure2005In: Managing opportunity development in business networks / [ed] Pervez Ghauri, Amjad Hadjikhani and Jan Johanson, Basingstoke: Palgrave Macmillan , 2005, p. 27-48Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 324.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Blankenburg Holm, Desirée
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Johanson, Martin
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Opportunities, relational embeddedness and network structure2005In: Opportunity Development and Business Networks, Palgrave:UK , 2005, p. 27-48Chapter in book (Refereed)
 • 325.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Mälardalen University.
  Buckley, Peter
  Centre for International Business at the University of Leeds.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  In the Right Place at the Right Time!: The Influence of Knowledge Governance Tools on Knowledge Transfer and Utilization in MNEs2015In: Global Strategy Journal, ISSN 2042-5791, E-ISSN 2042-5805, Vol. 5, no 1, p. 27-47Article in journal (Refereed)
 • 326.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dahlqvist, Jonas
  Business-Governed Product Development: Knowledge Utilization in Business2001In: Business Network Learning, Pergamon, London , 2001, p. 53-68Chapter in book (Refereed)
 • 327.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Dahlqvist, Jonas
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Product Development through Business Governed Knowledge Utilisation1998In: Product Development Management conference, Como, 1998Conference paper (Refereed)
 • 328.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Copenhagen Business School.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Pedersen, Torben
  Copenhagen Business School.
  Headquarters’ orchestration of subsidiaries’ contribution to MNC performance2013Conference paper (Refereed)
 • 329. Andersson, Ulf
  et al.
  Dellestrand, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Pedersen, Torben
  The contribution of local environments to competence creation in multinational enterprises2014In: Long range planning, ISSN 0024-6301, E-ISSN 1873-1872, Vol. 47, no 1-2, p. 87-99Article in journal (Refereed)
 • 330.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Absorptive Capacity and Technical Embeddedness1999In: Nordic WS, Fontainbleau, 1999Conference paper (Refereed)
 • 331.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Creation and Diffusion of Competence in MNCs: Structures, Ties and Resources at the Subsidiary Level2002In: EIBA conference proceedings, Athens, 2002Conference paper (Refereed)
 • 332.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Creation and Diffusion of Competencies in MNCs - Structures, Ties and Resources at the Subsidiary Level2006In: Business Networks and International Marketing, Doo YangSa, Seoul , 2006Chapter in book (Refereed)
 • 333.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Degree of Integration in some Swedish MNCs1994Report (Other scientific)
 • 334.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Degree of Integration in some Swedish MNCs1994In: CIBER conference, Uni. of Illinois, 1994Conference paper (Refereed)
 • 335.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Degree of integration in some Swedish MNCs1994Report (Other academic)
 • 336.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  External and Corporate Embeddedness in the MNC1993In: EIBA conference proceedings, 1993Conference paper (Refereed)
 • 337.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  In Search of Centre of Excellence - Network Embeddedness and Subsidiary Roles in MNCs2000In: Management International Review, Vol. 40, no 4, p. 329-350Article in journal (Refereed)
 • 338.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  In Search of Centre of Excellence: Network Embeddedness and Subsidiary Roles1998In: AIB conference proceedings, Vienna, 1998Conference paper (Refereed)
 • 339.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Integration in global MNCs1999In: IB workshop, Vasa, 1999Conference paper (Refereed)
 • 340.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Integration in Global MNCs: The Swedish Case2000In: Recent Studies in Interorganizational and International Business Research, 2000Chapter in book (Refereed)
 • 341.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Integration in the Multinational Corporation: The problem of Subsidiary Embeddedness2002In: Global Competition and Global Networks, 2002Chapter in book (Refereed)
 • 342.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Subsidiary Embeddedness and Control in the Multinational Corporation1996In: International Business Review, Vol. 5, No. 5, Kidlington UK: Elsevier Science Ltd, pp. 487-508Article in journal (Other scientific)
 • 343.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Subsidiary Embeddedness and Integration in the Multinational Corporation1997In: EIBA conference proceedings Stuttgart, 1997Conference paper (Refereed)
 • 344.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Subsidiary Embeddedness and its Implications for Integration in the MNC1995Conference paper (Refereed)
 • 345.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Subsidiary Embeddedness, Integration and Subsidiary Roles in the MNC1998In: Nordic WS, Oslo, 1998Conference paper (Refereed)
 • 346.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Using networks to determine multinational parental control of subsidiaries1995In: , International Marketing Reader, 1995, p. 72-87Chapter in book (Refereed)
 • 347.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Holm, Ulf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Balancing subsidiary influence in the federative MNC: a business network view2007In: Journal of International Business Studies, ISSN 0047-2506, E-ISSN 1478-6990, Vol. 38, no 5, p. 802-818Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we argue that a fruitful approach to the analysis of inter-organisational power in multinational corporations (MNCs) is to model the organisation as a federation. In the federative MNC, the headquarters and the subsidiaries are involved in a perpetual bargaining process. Thus a crucial issue is what power bases are there that the different actors in the federative MNC can use to influence strategic decisions. In this paper, we focus on the power bases associated with the local business network in which the different subsidiaries are embedded, and on the headquarters' knowledge concerning these networks. A causal model is developed and tested with data from 97 subsidiaries in 20 MNC divisions. The results indicate that the strength and influence of a subsidiary's local business network are determined by the extent to which the subsidiary provides technology within the MNC. The fact that the business network is strong does not suffice to augment the intra-organisational power of a subsidiary. In addition, our investigation also provides support for the idea that, when the headquarters has a sound knowledge of the subsidiaries' business networks, it is better able to balance or moderate the influence of strong subsidiaries. The paper concludes by pointing out a potential dilemma facing the headquarters of the federative MNC: externally embedded subsidiaries can provide access to a variety of competencies, but they may also reduce the subsidiaries' interest in contributing to the overall performance of the MNC.

 • 348.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Holm, Ulf
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Competence Development and Subsidiary Performance in the MNC: The Impact of External Network Embeddedness2000In: AIB conference, Phoenix, 2000Conference paper (Refereed)
 • 349.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Holm, Ulf
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Subsidiary Absorptive Capacity and MNC Competence Development1999In: EIBA conference proceedings, Manchester, 1999Conference paper (Refereed)
 • 350.
  Andersson, Ulf
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Forsgren, Mats
  Holm, Ulf
  Subsidiary Embeddedness and Competence Development in MNCs - A Multi-level Analysis2001In: Organization Studies, Vol. 22, no 6, p. 1013-1034Article in journal (Refereed)
45678910 301 - 350 of 8214
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf