uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 2866
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Björklund, Susann
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hur kan positionen i syskonskaran inverka på en elevs självbild?: En enkätundersökning bland elever i årskurs 92015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 302.
  Björkman, Marie
  et al.
  Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lidholm, Rebecka
  Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Toddlares inflytande i förskolan: Utifrån förskollärarens perspektiv2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 303.
  Björkskog, Beatrice
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Samtal om människan och naturen: en ansats till tolkning av Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmen 20112018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I den här uppsatsen studeras utvalda delar i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, utifrån kunskapsmålet att elever i utgången av årskurs 3 ska samtala om människan och naturen i skönlitteratur, myter och konst. Tolkningen av begreppen människa och natur är betydelsefulla för att samtalens innehåll ska harmonisera med läroplanens värdegrund och syfte. Forskningen inom det specifika området är begränsat och riktar sig främst  mot undervisning för hållbar utveckling. Den teoretiska utgångspunkten för arbetat vilar i den ekokritiska litteraturteorin. Med stöd i en kritisk diskursanalytisk metod visar den här undersökningen att det finns fler olika positioner för läraren att inta till begreppen människa och natur. Vidare diskuteras vad det skulle kunna innebära i en transformering av läroplanens begreppsliga innehåll i syfte att lyfta fram en didaktisk relevans för uppsatsen.

 • 304.
  Björkskog, Beatrice
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Talat språk i hemmet, självskattad förmåga och faktiska kunskaper i matematik: En undersökning baserad på data från TIMSS 20152018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I det här arbetet undersöks tre frågeställningar. För det första undersöks huruvida teorier om sambandet mellan elevers självförmåga och prestation i matematik stämmer i TIMSS 2015 för elever i årskurs 4 i Sverige. Högt skattad självförmåga förväntas leda till ett bättre faktiskt resultat. Den här undersökningen visar att elevers självförmåga har ett samband med kunskaper i matematik. Självförmåga kan förklara 15,5 procent av skillnaderna i elevernas testresultat. Det har tidigare konstaterats att elever födda utanför Sverige har sämre resultat på kunskapstestet i matematik i TIMSS 2015. Den andra frågeställningen undersöker om det finns ett samband mellan resultat och i vilken utsträckning eleverna talar svenska i hemmet. Undersökningen visar att det fanns ett samband. Sammantaget förklarar huruvida eleven är född i Sverige eller inte tillsammans med i vilken utsträckning eleven talar svenska i hemmet 6,3 procent av det faktiska resultatet. Den tredje frågan som besvaras i det här arbetet är om det finns ett samband mellan i vilken utsträckning elever talar svenska i hemmet och hur elever skattar sina kunskaper i matematik. Undersökningen visar att det inte finns något samband. Resultaten ger skäl att påstå att självförmåga spelar en större roll för elevers faktiska kunskaper än vad födelseland och talat språk i hemmet gör, samt att självförmåga inte är direkt kopplad till i vilken utsträckning eleven talar svenska i hemmet.

 • 305.
  Björkstedt, Max
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hur gårdagens lösningar blev dagens problem: En kvalitativ studie av Försvarsmaktens rekryteringsprocess för gruppbefäl, soldater och sjömän2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sveriges drygt 100-åriga tradition av värnplikt har försvunnit. År 2010 ersattes värnpliktutbildningen av en ny frivillig militär. Ingen ska längre utbildas med plikt om inte försvarsberedskapen kräver det. En förändring som innebär att Försvarsmaktens tillsättning av tidigare värnpliktsbaserade befattningar som gruppbefäl, soldater och sjömän nu genomförs på frivillig grund. Försvarsmakten har därmed blivit en arbetsgivare med stora årliga rekryteringsbehov. En rekryteringsprocess implementerades 2010 och har fram till idag fungerat bra i vissa avseenden och i andra avseenden mindre bra. Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur implementeringen och arbetet med rekryteringsprocessen har fungerat och hur den idag upplevs vid Försvarsmaktens HR-Centrum och vid två regementen. Syftet har tillika varit att se på förändringsarbetet utifrån ett perspektiv av organisatoriskt lärande och empowerment, med mål att undersöka om och i så fall hur organisationen lär sig under processens gång. Intervjuer har genomförts med sju respondenter som på olika sätt arbetar med rekryteringsprocessen för gruppbefäl, soldater och sjömän. Av resultatet framkom det att de undersökta enheterna anser att rekryteringsprocessen fungerar relativt bra. Att de problem som funnits och finns framförallt beror på att det saknas styrningar, att det finns kommunikationsproblem och att ett mer djupgående lärande inom organisationen inte kunnat ses. Problem rättas till och rekryteringsprocessen förbättras, vilket tyder på ett organisatoriskt lärande, men det sker ofta genom nödlösningar. Rekrytering har idag påbörjats mot en ny anställningsform, bestående av tidvis anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. Frågan är nu om Försvarsmakten som organisation har lärt sig tillräckligt för att inte göra om samma misstag som begicks vid rekryteringsprocessens införande. Framtida studier kan därför riktas mot Försvarsmaktens fortsatta rekryteringsarbete och förmåga att utvecklas som organisation.

 • 306. Björk-Willén, P
  et al.
  Aronsson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Preschoolers’ animation of computer games2014In: Mind, culture and activity, ISSN 1074-9039, E-ISSN 1532-7884, no 2, p. 318-336Article in journal (Refereed)
 • 307.
  Björndahl, Margareta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences.
  Klassföreståndares inställning till daglig elevvård: en analys av uppfattningar och pedagogiskt handlande i sexton högstadieklasser1984Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 308. Björnsson, Gunnar
  et al.
  Kihlbom, Ulrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Centre for Research Ethics and Bioethics.
  Ullholm, Anders
  Argumentationsanalys: färdigheter för kritiskt tänkande2009 (ed. 2)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 309.
  Blendulf Z, Veneta
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Drogmissbruk och meningsskapande: om förmedlade och förmedlande föreställningar2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 310.
  Blenninger, Krista
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Östergren, Lisa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att bli en journalist: Studenters erfarenheter av lärande i praktiken på SVT2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of the study was to observe the process of learning among journalism students during their internship at Sveriges Television (SVT). To understand the learning process, Wengers theory of learning ”Communities of practice” was used to set the study’s four questions: How do the students create purpose and understanding of new impressions, in what way does different communities of practice contribute to the students development, in what way does the students identities develop during the internship andhow do students infiltrate new social communities of practice. In order to answer the study’s questions, eight journalism interns at SVT were interviewed. The results showed that even the fundamental practice of how one greets one another is something the intern has to learn. To be able to accomplish the work, the intern also needs an understanding of practical journalism concepts, which can be problematic as they are often both trade and editorial specific. Although both the environment and colleagues at SVT are very welcoming, there were situations where the interns elected to ask other interns for help rather than turning to more experienced colleagues. The empiricism showed that several students had remodelled their identities in such a way that they gone from strongly identifying themselves as interns to instead identifying themselves as journalists. The results showed that many felt that both their self confidence and belief in their own capability had improved. Most experienced that they quickly felt part of the work place at SVT, and that they during their internship executed qualified assignments. For others, the process had been more drawn out and some wished for more guidance by their tutors during the internship. 

 • 311.
  Blideskog, Elin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ahmed, Luna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Barn i behov av stöd: Att arbeta med barn i behov av särskilt stöd och extra anpassningar2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den här studien fokuserar på elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vi ville undersöka vad det är som påverkar om elever får stöd och hur några utvalda lärare arbetar för att anpassa sin undervisning för elever med stödbehov. Studien grundas på fyra intervjuer med verksamma lärare i årskurs 1-3 och fyra intervjuer med rektorer inom samma kommun. De intervjuade fick svara på 14 respektive 8 stycken frågor som utgick ifrån studiens frågeställningar. Vi använde det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt. I resultatet av vår studie så kom vi fram till att det finns många olika faktorer som påverkar om elever får det som de behöver. Det visade sig också av svaren från lärarna att det viktigaste i arbetet med elever i behov av stöd är att ha en god relation till dessa elever och deras familjer.

 • 312.
  Blideskog, Elin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ahmed, Luna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Det goda ledarskapet: En studie om klassrumsklimat2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det här arbetet behandlar ämnet lärares ledarskap i klassrummet. Mer specifikt så handlar det om vilka egenskaper som anses vara viktiga för att uppnå ett gott ledarskap, hur lärare har utvecklats i deras lärarroll och ledarskapsroll sen de började arbeta, hur ledarskapet påverkar eleverna samt vilket stöd lärare har fått i början av deras karriär. Vårt syfte med det här arbetet var att undersöka och jämföra hur nyexaminerade lärare och lärare som har jobbat ett par år upplever sin roll som ledare i klassrummet. För att göra detta så valde vi att göra halvstrukturerade intervjuer med tre stycken nyexaminerade lärare och tre stycken lärare med mer erfarenhet vilket innebar att vi hade förbestämda öppna frågor med följdfrågor på vissa frågor. Som metod till analysen valde vi en tematisk analysmetod vilket innebar att vi kategoriserade de intervjufrågor som vi hade och de svar vi fick fram. De vi kom fram till var att lärare upplever sin roll som betydelsefull, att deras ledarskap har en stor betydelse för elevernas lärande och att man som ledare bör vara bestämt och tydlig men också kunna ge eleverna utrymme att vara med och påverka. Vi kom också fram till att de lärare vi intervjuat inte får den stöttning som de skulle vilja ha och upplever att de behöver sitt första år som lärare. Detta är något som även stödjer den forskning som vi lyft fram i samband med studien.

 • 313.
  Blom, Elvira
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Larsson, Sofie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att upptäcka dyskalkyli: En analys av det nya bedömningsstödet i taluppfattning2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka hur det nya bedömningsstödet, som blir obligatoriskt för årskurs 1 hösten 2016, möjliggör att lärare kan upptäcka tecken på dyskalkyli hos elever. Bakgrundsavsnittet presenterade det nya bedömningsstödet, olika specialpedagogiska perspektiv samt matematiksvårigheter. Enligt skollagen ska särskilt stöd skyndsamt sättas in då elever bedöms vara i behov av det. Forskningsöversikten presenterade hur forskningsläget om dyskalkyli ser ut och tematiserade resultaten. De teoretiska utgångspunkterna grundade sig framförallt i forskning av B. Butterworth, som är en central forskare inom området dyskalkyli och därmed även i denna studie. Bedömningsstödet analyserades utifrån ett perspektiv på dyskalkyli. Analysverktyget utgick då från de fem aspekterna av dyskalkyli samt faktorerna konkret material, ineffektiva strategier och tidsfaktorn. Den övergripande metoden som användes var innehållsanalys. Resultatet visade att uppgifterna i bedömningsstödet ger förutsättningar för skolor och lärare att upptäcka tecken på dyskalkyli hos elever. Det visade sig att de tecken som är mest talande för dyskalkyli är användning av ineffektiva strategier och därmed lång svarstid. Diskussionen lyfte forskning och bakgrund i relation till analysresultatet, bland annat att lärares kunskaper om dyskalkyli är en förutsättning för att se tecken på dyskalkyli hos elever. Specialpedagogiska perspektiv återkom även i diskussionen. Vi bedömde att bedömningsstödet kan vara ett sätt att synliggöra tecken på dyskalkyli hos elever eftersom uppgifterna behandlar taluppfattning, vilket är ett område inom matematiken där personer med dyskalkyli kan uppleva svårigheter. 

 • 314. Blom, Marcus
  et al.
  Gidlöf, Alexander
  Hinder och möjligheter med programmering i läroplanen2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka praktiserande lärares syn på den läroplansförändring som skedde höstterminen 2018, där programmering införs som ett centralt innehåll i ämnena matematik och teknik.För att undersöka detta gjordes kvalitativa intervjuer med fem aktiva lärare i grundskolan. Som underlag till intervjuerna kommer uppsatsen att behandla tidigare forskning om programmering i svenska skolan, samt implementeringen av programmering som skolämne i andra länder. Målet med intervjuerna var att synliggöra de hinder och möjligheter de fem lärarna såg med läroplansförändringen och vilken påverkan det i sin tur skulle ha på deras undervisningen. Resultatet av intervjuerna visar vilken syn de intervjuade lärarna har på Skolverket och kommunernas ansvar för implementationen av programmering, generationsklyftor i lärarkåren, upplevda fortbildningsbehov vid läroplansförändringar och synen på programmering.

 • 315.
  Blomberg, Maria
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Somnäs, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Pappan som ville vara ledig: En studie om hur män påverkas och motiveras av sin organisationskultur när det gäller pappaledighet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 316.
  Blomberg, Pia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Örvill, Camilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Pedagogers arbetssätt för att möta elever med läs- och skrivsvårigheter: Inom ramen för klassrummet2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna uppsats syftar till att undersöka hur pedagoger arbetar i klassrummet med elever med läs- och skrivsvårigheter, hur olika didaktiska ställningstaganden eller didaktiska val påverkar detta arbete, samt att i en andra del undersöka vilka faktorer som påverkar pedagogens val av metoder eller egna strategier. I undersökningens syfte ingår således att lyfta fram lärarnas tankar och reflektioner kring sitt eget arbete med dessa elever. Frågeställningarna belyser områden som; hur pedagoger väljer att arbeta i klassrummet för att möta elever med läs- och skrivsvårigheter, samt hur de uttrycker att metoderna de tillämpar är utformade för dessa elever och vilka faktorer som kan ha påverkan på deras val.

   

  Via en kvalitativ ansats undersöktes pedagogernas syn på sina egna val av metoder i klassrummet för elever med svårigheter inom området läs- och skriv. Det empiriska materialet består av semistrukturerade intervjuer med tolv pedagoger på åtta olika skolor vilka alla undervisar i årskurs tre. Den insamlade empirin analyseras med hjälp av Interpretativ fenomenologisk analys (IPA) utifrån så väl ett didaktiskt som ramfaktorteoretiskt perspektiv.

   

  Resultatet påvisar såväl likheter som skillnader i pedagogers sätt att undervisa. Det som framträder som likheter i studien är att pedagogerna varierar sig i användandet av olika metoder i sin undervisning. Metoderna de tillämpar beskrivs inte hos alla respondenter specifikt vara utformade för att möta upp elever med svårigheter inom området läs- och skriv utan mer kopplat till hela gruppens behov. De flesta pedagoger i studien anpassar istället materialet till elever med läs- och skrivsvårigheter eller tillämpar olika hjälpmedel. Studien visar att många av pedagogernas didaktiska val i den egna undervisningen påverkas av de ramfaktorer som inverkar på deras arbete. De flesta respondenter i studien påpekar att arbetet med hjälpmedlet datorn påverkas av tillgång till datorer, inlogg och kunskap kring de olika programmen.

   

  Några skillnader som framkommer i studien är hur insatta pedagogerna är i varför de tillämpar en specifik metod eller varför till exempel bildstöd tillämpas. En del kan förtydliga varför de använder det och andra nämner bara att det används, men ger inga beskrivningar på några konkreta exempel. Utifrån alla respondenternas svar uttrycks att de medvetet arbetar flexibelt och varierat för att möta upp elevernas behov. Däremot följer pedagogerna inte systematiskt upp och utvärdera sina val av arbetssätt och metoder för att se vilken betydelse de har för elevernas utveckling.

 • 317.
  Blomqvist, Klara
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ludén, Lisa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  “Hellre för hett än för kallt”: - En studie om sektionschefers uppfattningar av nödvändiga kompetenser för konflikthantering: exemplet statliga myndigheter2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In order to manage conflict, different competencies are required, which competences are required and how we master them through different experiences, from different contexts, are a key issue in this study. This study aims to investigate which competences section managers within government agencies feel they need to manage conflict at work between their co-workers. We also want to highlight the circumstances under which they amassed these experiences. To be able to answer the purpose, we took the help of these issues: "Which competencies does section managers believe to be relevant to manage conflict?” "Which past experiences do they believe to be useful?" and "How do they use past experience to deal with conflicts in the workplace?". A research across various fields is presented under the following headings: what is conflict, what is required from the third party in conflict management, essential competencies and the relationship to government agencies. To examine the purpose, we conducted interviews with seven heads of sections of two different state agencies. On the basis of Lev Vygotskij's theory about sociocultural perspective, and Mikhail Bakhtin, we have analyzed and reported the results from the empirical material. The results shows that the section heads considers necessary competencies such as humility, to be responsive, to be able to see what happens in the office and to be brave and be able to address problems. The importance of being able to stay neutral was also mentioned as an important aspect. The circumstances that seem to be the most important in the contribution with experience in conflict management seems to the section managers be life experience in different ways. These experiences they received from family context, sporting and previous work experience. In the discussion we also deal with the relation to previous research, and there is also a discussion about future research.

 • 318.
  Boestad Schön, Lovisa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hedlund, Klara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  “Det handlar verkligen om att se till medarbetare, det är ju någonstans dem du köper.”: En kvalitativ studie som belyser betydelsen av HR-funktionen för en välfungerande integrering av medarbetare vid företagsförvärv2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to contribute with knowledge about how HR integrates new employees in company acquisitions and fusions. This is done through the research questions; "How is knowledge transferred to the employees in company acquisitions?", "How does HR specialists view challenges and problems in the process of knowledge transfer in company acquisitions?" and "How does HR's participation in the process affect the outcome?". Previous research highlights an increase in company acquisitions, but questions this as Merger & Acquisitions tend to fail (Laux, 2012). Studies that has examined what this is based on have found that cultural differences and poorly implemented integration are primary reasons to why acquisitions fail (Schuler & Jackson, 2001). The integration process is often handled to a large extent by the HR department who faces numerous challenges when integrating the employees.

  The study was conducted through semi-structured interviews with seven informants from different companies, all with experience from working with M&As. The result was analyzed through a thematic analysis and found that HR's work with integrating acquired employees is a complex process and that the main focus is managing the employees perceived concerns and uncertainties. Moreover, the result indicates that this can be prevented by a solid plan and by focusing on good communication and high presence. Overall, the informants feel that barriers in the integration of acquired employees are based on lack of communication, employees' restraint, cultural differences and lack opportunities for a substantial preparation.

 • 319.
  Bohlin, Tove
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hultén, Maja
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  ”Man kände ändå att man inte behövde gå hem och googla efteråt”: En kvalitativ studie om ett fackförbunds introduktionsutbildning2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  SAMMANFATTNING

  Studien syftar till att undersöka och belysa hur ett fackförbunds introduktionsutbildning för deltidsanställda ser ut, samt de nyanställdas upplevelse av introduktionen och om den genererat kunskap. Undersökningen avser att skapa en ökad förståelse för vilka moment som påverkar upplevelsen av introduktionsutbildningen hos studentinformatörerna. Då hundratusentals människor runt om i Sverige varje kvartal introduceras i nya arbetsuppgifter och arbetsplatser behövs mer kunskap om hur företag och verksamheter bör bemöta de nyanställda för att främja en kunskapsutveckling. Detta medför att studien har hög relevans för pedagogik som forskningsfält men också för oss studenter som snart tar steget ut på arbetsmarknaden.

  Empirin i studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer utifrån en kvalitativ ansats där analys och diskussion sedan har skett utifrån de tre teman som valts ut med utgångspunkt ur studiens frågeställningar. Studiens teman är följande: Introduktionsutbildningens upplägg, upplevelse av introduktionsutbildningen samt förvärvad kunskap och kunskapsanvändning. Dessa teman har sedan kopplats till Ellströms teori om anpassningsinriktat- och utvecklingsinriktat lärande samt Lundmarks modell om lärande, vilka är studiens teoretiska utgångspunkter. Den tidigare forskning som behandlas handlar om att introduktion kan ha både en positiv och en negativ inverkan på lärandet hos de nyanställda. Introduktionen kan skapa svårigheter för nyanställda att utvecklas då det handlar om att anpassa sig till rådanade normer. Den tidigare forskningen visar dock att introduktionsutbildning även kan skapa en förståelse och ett samspel mellan organisationen och individen. Resultatet i vår studie visar att informanterna är mycket nöjda med introduktionens helhet och att de praktiska momenten är de mest uppskattade och användbara. Majoriteten av informanterna menar dock att utbildningen tillämpar förmedlingspedagogik och att det saknas ett gemensamt kunskapsutbyte mellan de nyanställda och organisationen. 

 • 320.
  Bohman, Klara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Leading Change From the Middle: A Qualitative Study on Middle Managers' Role in Organizational Transformation2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  How to manage change effectively has long been and is still a "million-dollar question," in practice as well as in academia. There are numerous theories on how to succeed with a transformation effort and, in past few years, there has been a growing amount of research showing middle managers' vital role in an organizational change success. Because of their position in the organizational hierarchy, they can be of great help to top management in operationalizing their strategic decision downward and supporting the employees below them. Extensive research evidences how important it is for middle managers to commit to and lead change efforts. Both qualitative and quantitative research have provided findings on what impact middle managers can have on a change process. This study aims to contribute to existing research on middle managers' work in organizational change by exploring their perceptions of an ongoing change process and evaluating their buy-in to the change and in what ways they feel enabled to lead in the change. An abductive approach has been adopted and interpreted through a hermeneutic perspective. Six semi structured interviews were conducted with middle managers at a global professional service firm. The empirical data has been analyzed using thematic analysis and interpreted based on theories on sensemaking in organizations and Kotter's (1996) theory on leading change.

  The results showed that the middle managers perceive they are responsible for four main areas: executing their normal job and responsibilities, implementing changes in their functional area, personally accepting and understanding the change, and leading their team through change. They had a clear understanding of the purpose of the change but clarity was needed in regards to the change plan and its benefits which would enable commitment to the change. Factors impacting the middle managers' role and commitment were: understanding of the change purpose, benefits, and plan, lack of information regarding the change benefits and plan, effective communication with allowance for personal conversations and feedback alleys, level of participation, and leadership delegation.

 • 321.
  Bojan, Ralevic
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Hannes, Asplund
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Tematiskt arbete i förskolan: En studie i pedagogers uppfattningar om tematiskt arbete med utgångspunkt i barns inflytande och lärande2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra vad förskollärare har för uppfattningar kring tematiskt arbete i förskolan med utgångspunkter i barns inflytande och syn på lärande. Det har genomförts tio kvalitativa samtalsintervjuer, fem med förskollärare på traditionella förskolor och fem med förskollärare på Reggio Emilia-inspirerade förskolor. Data från dessa intervjuer har sedan analyserats utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Resultaten visar att samtliga förskollärare har en positiv inställning gentemot det tematiska arbetssättet och anser det vara en väsentlig del i att främja barns lärande. Samtliga pedagoger anser att det tematiska arbetet ska utgå från barnens intressen samt att barnen bör ha stort inflytande över och under ett pågående tema. Då resultatet endast påvisar ett fåtal skillnader mellan förskollärarna på Reggio Emilia-förskolorna samt förskollärarna på de traditionella förskolorna dras slutsatsen att kvaliteten på förskolans verksamhet inte avgörs huruvida man har en specifik pedagogisk inriktning eller ej utan hur välfungerande verksamheten är i sig.

 • 322.
  Bolin, Linda
  Gotland University, School of Game Design, Technology and Learning Processes.
  Barns samspel i den fria leken: en observationsstudie2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen är att jag ska få kunskaper om hur fyra- och femåringar samspelar i den fria leken. Jag har formulerat följande frågeställningar: Hur ser samspelet ut mellan barnen i den fria leken? Hur får barn tillträde till lek? Hur agerar de barn som inte får tillträde till lek?

  Som metod i min undersökning har jag använt observationer där jag dokumenterat genom att anteckna. Jag har sett fler exempel på samspel mellan barn där leken och fantasin har blommat ut. I samspel som fungerat sker leken på samma villkor för de inblandade och barnen spinner vidare på varandras idéer. För att få tillgång till lek behöver barnen olika strategier. Det kan handla om att verbalt fråga om tillträde eller genom att komma och visa upp en sak för deltagarna i den pågående leken. De barn som omedelbart inte får tillträde till lek försöker gång på gång komma in i leken genom att använda sig av fler olika strategier. Jag såg också hur några barn agerade när de gjorde misslyckade tillträdesförsök till lek. Det viktigaste resultatet som jag fann i undersökningen är hur barnen dagligen behöver använda olika strategier för att få tillträde till lek. Strategierna är inte mycket värda om inte barnen själva har status i gruppen.

 • 323. Boman, Sandra
  et al.
  Palm, Sonja
  Att motverka kränkande behandling i skolan: En studie av skolors Plan mot kränkande behandling på Gotland och några lärares förhållningssätt till planen2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 324.
  Boman, Sofie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Ludvigsson, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att fånga elevers engagemang och motivation till läsning2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Studien undersöker några lärares tankar och erfarenheter kring arbetet med att främja elevers motivation till läsning. Studien tar upp metoder och material som lärare uppger att de använder för att främja elevernas motivation till läsning och om lärare upplever några hinder med att göra detta. Studien tar även upp hur lärare resonerar kring hemmets påverkan på elevers motivation till läsning och hur lärare resonerar kring samverkan med biblioteket.  I studien analyseras och diskuteras det empiriska materialet utifrån Edward Deci och Richard Ryans teorier om inre och yttre motivation. Detta är teorier som kan förklara vad som motiverar en individ till att göra en handling och varför det motiverar individen till att göra handlingen, vilket i detta fall avser läsning. Studiens metod är kvalitativa intervjuer och är baserad på intervjuer med fem olika lärare som är verksamma inom årskurs 1-3. 

   

  Resultatet visar kortfattat att de metoder lärarna uppgav att de använder sig av för att motivera eleverna till läsning är att de knyter an till elevernas intressen. Vidare lockar lärarna med böcker, gör spännande högläsningsmoment, eleverna får välja böcker själva samt använder yttre faktorer som feedback och ibland tävlingsinslag. Lärarna använder sig av digitala material och verktyg. Lärarna upplevde hinder i att motivera eleverna till läsning och de hinder lärarna upplevde var att det kan vara svårt att hitta rätt bok, att få eleverna koncentrerade till att läsa, att tillgängligheten till böcker är begränsade, eleverna är mer luststyrda och läsningen konkurrerar med andra aktiviteter. Hemmets påverkan beskrev lärarna som att hemmets läsvanor och inställning till läsning kan göra att elever blir mer eller mindre motiverade. Vidare ansågs samverkan med biblioteket viktigt då även det är en komponent som kan göra elever mer motiverade till läsning samtidigt som tre av de fem lärarna önskar mer samarbete med skolbiblioteket och ett större utbud av böcker. Slutligen visar resultatet att lärare har en viktig roll i hur de framställer läsningen för att på så sätt främja motivationen. Utifrån Deci och Ryans teorier om inre och yttre motivation drar vi slutsatsen att lärare främst använder metoder och material som främjar den inre motivationen men använder även till viss del metoder som främjar den yttre motivationen. Slutligen drar vi slutsatsen att hemmet, läraren och biblioteket har en viktig roll i att främja elevers motivation till läsning då dessa komponenter kan både gynna och missgynna elevers motivation.

 • 325.
  Boman, Ylva
  et al.
  Institutionen för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap, Örebro universitet.
  Gustavsson, Bernt
  Nussbaum, Martha
  A discussion with Martha Nussbaum on Education for Citizenship in an era of Global Connection2002In: Studies in Philosophy and Education, ISSN 0039-3746, E-ISSN 1573-191X, Vol. 21, no 4-5, p. 305-311Article in journal (Refereed)
 • 326.
  Bondestam, Fredrik
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Centre for Gender Research. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Arts, Centre for Gender Research.
  Könsmedveten pedagogik för universitets- och högskolelärare: en introduktion och bibliografi2005Book (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 327.
  Bonnevier, Johannes
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Eidmen, Rasmus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Matematikens muntliga förmågor: En intervjustudie om lärares upplevelser av arbetet med de muntliga förmågorna2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 328.
  Borg, Ann-Christine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Att vara mellanchef i Svenska kyrkan: en studie om den prästerliga mellanchefen i tio stora pastorat efter strukturförändringen 1 januari 20142015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 329.
  Borg, Ann-Christine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lokala arbetsgivares förväntningar på kyrkoherderollen 2011: Om kyrkoherdens ledarskap i Växjö stift2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 330.
  Borin, Lars
  Uppsala University, University Administration, Uppsala Learning Lab.
  A stitch in time: Enhancing university language education with web-based diagnostic testing2002Report (Other academic)
 • 331.
  Borin, Lars
  Uppsala University, University Administration, Uppsala Learning Lab.
  Where will the standards for Intelligent Computer-Assisted Language Learning come from?2002Report (Other academic)
 • 332.
  Boström, Sofie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Samundervisning i svensk skola: En intervjustudie med sju speciallärare2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka hur speciallärare definierar begreppet samundervisningoch hur de förhåller sig till begreppet i sin egen praktik. För att undersöka detta genomfördes semistrukturerade intervjuer med sju speciallärare, verksamma från förskoleklass till årskurs 9. Intervjuerna transkriberades och analyserades sedan med hjälp av meningskoncentrering och innehållsanalys. Ytterligare en analys gjordes utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (Burr, 2003). Resultaten visade att samundervisning var ett relativt okänt begrepp hos de sju intervjupersonerna. Några speciallärare hade erfarenhet avarbetssättet, men då utan att ha kallat detta för samundervisning. Resultaten visade vidare att intervjupersonerna såg att samundervisning som arbetsform borde bidra till högre måluppfyllelsehos eleverna, samt skapa tryggare elever som blir mer synliga för fler vuxna i skolan. Vidare uttryckte intervjupersonerna att arbetssättet skulle kunna bidra till att utveckla professionerna, både för den ordinarie läraren och för specialläraren. Intervjupersonerna menade att definition avbegreppet, en gemensam vision och ett tydligt syfte med arbetssättet, var en förutsättning för att samundervisningen skall fungera väl. Även gemensam planeringstid mellan de två samundervisande pedagogerna var en förutsättning för goda resultat. Vidare menade intervjupersonerna att samundervisning riskerar att bli konfliktfylld om inte tillitsfulla relationer har byggts upp mellan de två samundervisande pedagogerna, eller om erfarenhet och kunskap om arbetssättet saknas. Tidigare forskning som presenteras i denna studie, bekräftar detta resultat.

 • 333.
  Bourbour, Maryam
  et al.
  Örebro universitet.
  Högberg, Sören
  Högskolan Dalarna.
  Lindqvist, Gunilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Högskolan Dalarna.
  Preschool Teachers’ use of the Interactive Whiteboard to Scaffold Children’s AnalyticalThinking.2018Conference paper (Refereed)
 • 334.
  Bourbour, Maryam
  et al.
  Örebro universitet.
  Högberg, Sören
  Högskolan Dalarna.
  Lindqvist, Gunilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. Högskolan Dalarna.
  Putting scaffolding into actions: Preschool teachers’ scaffolding actions using Interactive Whiteboard2019In: Early Childhood Education Journal, ISSN 1082-3301, E-ISSN 1573-1707Article in journal (Refereed)
 • 335.
  Brandell, Klara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Musikskapande barn: En observationsstudie om barns musikaliska skapande i förskolan2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie har haft till syfte att undersöka hur barn skapar och tar sig an musik i förskolan. Huvudfokus har legat på barnen och deras initiativ men jag har även observerat pedagoger eftersom de är en del av den miljö och kontext som barnen befinner sig i. Studien, som är en kvalitativ fallstudie bestående av direkt observation och videoupptagning, utfördes på en förskola i en stor svensk stad under tre dagar i mars 2018. Deltagarna var sexton barn mellan två och tre år samt sju pedagoger; tre förskollärare och fyra barnskötare. Resultaten har analyserats utifrån begreppen kreativitet, improvisation, produktion och reproduktion med fokus på barns spontana ljudskapande.I resultatet framkom att barnen musicerade och skapade ljud nästan konstant och att musiken kunde ha diverse olika funktioner. Några vanliga funktioner var kommunikation, samspel och självuttryck och musiken användes ofta som medierande verktyg i barnens strävan att ta sig an omvärlden. Den vanligaste formen av musikaliskt skapande var dans till förinspelad musik samt spontan sång. Spontan sång uppstod i alla möjliga situationer, så som sångsamling, fri lek och vid lunchen. Pedagogerna visade på två huvudsakliga reaktioner på barns spontana sång; den ena var att de tystade barnen eftersom ljudskapandet inte föll inom ramen för den aktuella aktiviteten och den andra var snarare en icke-reaktion, då pedagogerna i de flesta fall inte lade märke till barnens ljudskapande. Mina slutsatser utifrån denna studie är att barns musikskapande sker hela tiden, men oftast inte uppmärksammas av pedagogerna samt att det behövs mer forskning om barns spontana och kreativa skapande.

 • 336.
  Brander, Laura
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History.
  Finns det plats för både kvinnor och män?: Seminariemiljön vid Historiska institutionens grundutbildning ur ett genusperspektiv2009Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under vårterminen 2009 genomfördes en genusanalytisk undersökning av Historiska institutionens seminariemiljö. Syftet med undersökningen var att öka kunskapen om institutionens seminariemiljö ur ett genusperspektiv liksom medvetenheten om jämställdhet hos studenter och personal vid Historiska institutionen. Undersökningen var uppdelad i tre delar. Den första delen bestod av öppna observationer på A-, B- och C-kursen då bland annat kvinnors och mäns talutrymme kartlades. Den andra delen innefattade en enkät där studenternas syn på seminariemiljön och jämställdheten på institutionen undersöktes. Den tredje delen bestod av en gruppintervju med lärarna som fokuserade på seminarieledarnas roll och syn på seminariemiljön. Undersökningen visar att talutrymmet vid seminarierna är mer jämnt fördelat än vad som var förväntat med tanke på resultat från tidigare forskning. Det finns dock skillnader i hur kvinnor och män agerar och uttrycker sig i seminariesituationen, precis som det finns skillnader i seminarieformerna och undervisningssätten. De flesta studenter är nöjda med seminarieformen som sådan men en del kritik lyftes fram i enkäten då det gäller genusintegreringen på grundutbildningen. Ett annat resultat av undersökningen är att studenter och lärare har formulerat förslag till åtgärder för att förbättra jämställdheten och kvaliteten på undervisningen. Dessa åtgärdsförslag är av sådan karaktär att de även kan tillämpas på andra institutioner vid universitetet.

 • 337.
  Brantefors, Lotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Den paradoxala frågan om etnocentrismen.1998In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 7, no 1, p. 33-50Article in journal (Other academic)
 • 338.
  Brantefors, Lotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Globalisering, interkulturella relationer och global rättvisa som utbildningspolitiskt problem.1999In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 8, no 1, p. 89-111Article in journal (Other academic)
 • 339.
  Brantefors, Lotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Kulturell fostran: En didaktisk studie av talet om kulturella relationer i texter om skola och utbildning2011Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to clarify different ideas about cultural relations expressed in the Swedish curriculum, and the potential consequences they may have for children and young people to participate as peers in social and public life.

  Located at the intersection of a (neo)pragmatic curriculum theory tradition and cultural studies/critical pedagogy, the ambition with the study is two-folded: (1) to clarify the theoretical conditions for cultural relations from an ethnocentric, global, and multicultural perspective and (2) to elucidate and describe the curriculum historical preconditions for cultural relations.

  In relation to perspectives and analytical tools developed in paper I-III, the investigations show that the cultural thinking in education rests on a liberal and humanistic view with a polite response and a neutral approach that never seems to exceed the comfort zone. A central finding is that there is a need to examine the priviliged position further.

  The study also demonstrates how the nature of cultural thinking has changed over time. Based on the dominant conceptions four discourses during 1962-2008 are distinguished: A National Discourse in the 60's, a Rational Discourse in the 70's, a Cultural Discourse in the 80-90's and a Pluralistic Neo-national Discourse in the 90-00's.

  The main conclusion is that despite different rationality the thinking never goes beyond a non-defined and unarticulated "we" and a designated, labelled and well-defined "them". The Swedish curriculum is a curriculum of othering that hardly provides the basis for relations where children and young people can participate as peers. To achieve a more reciprocal relationship, over-recognition of "the others" needs to be toned down, and the special status of the privileged position has to be analyzed in greater extent.

   

  List of papers
  1. Den paradoxala frågan om etnocentrismen.
  Open this publication in new window or tab >>Den paradoxala frågan om etnocentrismen.
  1998 (Swedish)In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 7, no 1, p. 33-50Article in journal (Other academic) Published
  Place, publisher, year, edition, pages
  Uppsala: Centrum för didaktik, 1998
  Keywords
  etnocentrism, interkulturell, kulturella relationer, mångkulturell
  National Category
  Pedagogy
  Research subject
  Curriculum Studies
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-146744 (URN)
  Available from: 2011-02-20 Created: 2011-02-20 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
  2. Globalisering, interkulturella relationer och global rättvisa som utbildningspolitiskt problem.
  Open this publication in new window or tab >>Globalisering, interkulturella relationer och global rättvisa som utbildningspolitiskt problem.
  1999 (Swedish)In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, Vol. 8, no 1, p. 89-111Article in journal (Other academic) Published
  Place, publisher, year, edition, pages
  Örebro: Pedagogiska institutionen, 1999
  Keywords
  Globalisering, kulturella relationer, interkulturell, global rättvisa
  National Category
  Pedagogy
  Research subject
  Curriculum Studies
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-146746 (URN)
  Available from: 2011-02-20 Created: 2011-02-20 Last updated: 2017-12-11Bibliographically approved
  3. Mångkulturalismer - om förutsättningar för "just" interkulturell socialisation.
  Open this publication in new window or tab >>Mångkulturalismer - om förutsättningar för "just" interkulturell socialisation.
  2001 (Swedish)In: Utbildning i det mångkulturella samhället. Volym 2. Vetenskap i en mångkulturell och postkolonial värld. Frågor och utmaningar. / [ed] Bredänge, Gunlög, Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik och didaktik , 2001, p. 49-64Chapter in book (Other academic)
  Place, publisher, year, edition, pages
  Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik och didaktik, 2001
  Series
  IPD-rapporter, ISSN 1404-062X ; 2001:11
  Keywords
  mångkulturalism, interkulturell, socialisation
  National Category
  Pedagogy
  Research subject
  Curriculum Studies; Education
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-146751 (URN)
  Available from: 2011-02-20 Created: 2011-02-20 Last updated: 2011-05-04Bibliographically approved
  4. Läroplanens kulturella dimension - en didaktisk rekonstruktion av mångfaldens undervisning som förutsättningar för kulturella relationer.
  Open this publication in new window or tab >>Läroplanens kulturella dimension - en didaktisk rekonstruktion av mångfaldens undervisning som förutsättningar för kulturella relationer.
  (Swedish)Manuscript (preprint) (Other academic)
  Keywords
  kulturell fostran, kulturella relationer, interkulturell, läroplanshistoria
  National Category
  Pedagogy
  Research subject
  Curriculum Studies
  Identifiers
  urn:nbn:se:uu:diva-146752 (URN)
  Available from: 2011-02-20 Created: 2011-02-20 Last updated: 2011-05-04
 • 340.
  Brantefors, Lotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Läroplanens kulturella dimension - en didaktisk rekonstruktion av mångfaldens undervisning som förutsättningar för kulturella relationer.Manuscript (preprint) (Other academic)
 • 341.
  Brantefors, Lotta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Mångkulturalismer - om förutsättningar för "just" interkulturell socialisation.2001In: Utbildning i det mångkulturella samhället. Volym 2. Vetenskap i en mångkulturell och postkolonial värld. Frågor och utmaningar. / [ed] Bredänge, Gunlög, Göteborgs universitet: Institutionen för pedagogik och didaktik , 2001, p. 49-64Chapter in book (Other academic)
 • 342.
  Brantefors, Lotta
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Axelsson, Thom
  Malmö högskola, Lärande och samhälle.
  Elenius, Lars
  Umeå universitet, Institutionen för idé- och samhällsstudier.
  Utbildning och minoriteter2015In: Utbildningshistoria - en introduktion / [ed] Esbjörn Larsson och Johannes Westberg, Lund: Studentlitteratur AB, 2015, 2:raChapter in book (Refereed)
 • 343.
  Bredberg, Linnea
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Andersson, Sofia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Vägen till ledarrollen: En kvalitativ studie om personalchefer inom bemanningsbranschen2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to explore and analyze the path to a position as personnel manager within the recruitment industry in Sweden. Two research questions were formulated: What similarities and differences emerges in relation to the path against a position as personnel manager and what are considered as success-factors in the obtaining of a position as personnel manager.

  Initially, we present earlier research into the subject followed by theoretical points of departure. Drawing on situational leadership theory, trait theory and earlier research we analyzed the empirical data consisting of six of us conducted interviews with leaders at different recruitment agencies in Stockholm and Uppsala. Findings show that there isn't any obvious recipe to achieve a manager role within the recruitment industry. Although there are some personal traits that are deemed more successful than others to achieve the role as staffing manager within the recruitment agency.

  Keywords: Leadership, managership, recruitment industry, staffing manager

 • 344.
  Bredenberg, Elin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Gustafsson, Cimen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Kompetensförsörjning: Nyckeln till framtiden?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna kandidatuppsats i pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv är att undersöka fenomenet kompetensförsörjning, genom att identifiera hur det kommer till uttryck i organisationer. För att göra det möjligt definierades tre frågeställningar: Vad innebär kompetensförsörjning för de undersökta organisationerna? Vad finns det för möjligheter och hinder med kompetensförsörjning hos de undersökta organisationerna? samt vilka uppfattningar av kompetens synliggörs i relation till kompetensförsörjning?

  Först presenteras tidigare forskning och bakgrund som belyser ämnena kompetens, kompetensförsörjning, kompetensplanering och lärande organisationer. Efter det presenteras två modeller, Antillas modell och Lindelöws modell samt Ellströms definition av kompetens. Med empiriskt material från de kvalitativa forskningsintervjuerna får vi sedan ett resultat som grundar sig på sju olika organisationers innebörd av kompetensförsörjning. Resultatet visar att organisationerna värderar kompetensförsörjning som viktig, rent av nödvändig för att kunna bedriva den verksamhet de har framåt. 

 • 345.
  Breicha, Helena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Får jag ta mina Hello Kitty-skor, eller?: En studie om barns kamratkulturer i tamburen på förskolan2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study is about children’s interaction in the hall of the preschool and how they create their own unique peer culture in this secluded space. It is written with a child’s perspective with a phenomenological approach. Video-observations were carried through to make children’s interaction visible. They are being presented in excerpts containing verbalizations and children’s actions. The result shows that children create and protect interactive space in the hall, using secondary adjustments to enable ongoing interaction and to have their will and also peer talk and embodied actions to create a peer culture.

 • 346.
  Bresell, Emma
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Steinvall, Elin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Från ensamhet till självinsikt: En kvalitativ studie om sjukskrivna och dess erfarenheter från vägen tillbaka till arbetet2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att vinna kunskap om vilka erfarenheter som en längre sjukskrivning kan bidra med och hur dessa erfarenheter kan ses som en del av lärandeprocessen. Frågeställningarna som skapades var: ”På vilket sätt upplever personer som tidigare varit sjukskrivna att erfarenheterna från sjukskrivningen har påverkat möjligheterna till återgång i arbete?” samt Trots olika orsaker till sjukskrivning, vilka gemensamma drag samt olikheter finns bland de upplevda erfarenheterna?” För att besvara frågeställningarna har fem kvalitativa intervjuer av tidigare sjukskrivna med olika orsaker till sjukskrivning genomförts. Intervjuerna gav ett resultat som sedan analyserades utifrån Illeris definition av lärande, Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande samt Argyris teori om single- och doubleloop. Resultatet visar på gemensamma drag, men även på faktorer som skiljer deltagarnas berättelser åt. Den mest framträdande faktorn gällande upplevelser från en sjukskrivning är vikten av sociala faktorer, som exempelvis stöd från familj och vänner samt arbetsgivare. Genom att känna närhet och omtanke från omgivningen upplevs återgången till arbetet lättare. Något som även är betydande är individens eget ansvar i sjukskrivningsprocessen. Tron på sig själv samt att ha en god självinsikt är något som informanterna anser underlätta vid återgången till arbetet. Upplevelsen kring samtalsstöd är däremot något som deltagarna har fått olika erfarenheter av då personer med fysisk orsak till sjukskrivning har fått mindre stöd i form av det.

 • 347.
  Brettell, L.
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Education.
  Lindblad, S.
  Éducation et économie de marché en Suéde. Revue internationale déducation Sèvre1997Article in journal (Other scientific)
 • 348.
  Brikho, Sebastian
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Pettersson Lindberg, Emy
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Arbete och föräldraledighet: En kvalitativ studie om upplevelsen av relationen mellan arbetsliv och privatliv.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine the experience of the relationship an

  individual has towards his workplace after parental leave, which will be done by

  answering three questions; how will a parent see the return to his workplace after his

  parental leave? How will the workplace differ after the parental leave? And how can

  the parent differ between his work and private life? In order to answer these three

  questions, we have executed seven qualitative interviews with employees with

  different positions within different companies. We have with the help of previous

  research been able to illustrate topics such as balance between work and private life,

  organisational culture and how parental leave affects employee promotions at the

  workplace. With the empirical data, we have been able to create themes such as

  organisational support to the employee during parental leave, the increased

  knowledge of the respondents during the parental leave, problems when returning to

  the workplace as well as differing between the working and private life. We have been

  able to conclude that the respondent’s relationship to their workplace after the

  parental leave has changed and that they have gained new knowledge during the

  parental leave, which has been beneficial at the workplace. The companies we have

  examined that encourage parental leave have also been able to create an enjoyable and

  attractive working environment.

 • 349.
  Brinck, Sofia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education. 8608270149.
  Candan, Carolin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Uppfattningar om framgångsrika undervisningsmetoder för andraspråkselever: En studie om forskningsförankrade undervisningsmetoder som lärare anser är språkutvecklande.2017Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 350.
  Brink Lilja, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Educational Sciences, Department of Education.
  Tack för den här tiden!: En kvalitativ studie om kunskapsöverföring i samband med pensionsavgångar.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Since the 1990s, an effect of globalization has made employees' knowledge more important to visualize and exploit. It is therefore important for an organization to strategically plan how employees' knowledge should be used and stored more efficiently, especially in retirement.

  The generation of the 1940s, until recently, dominated the Swedish labor market, especially in the public sector. The retirement age has also increased, which means that the elderly will stay longer at work. In 2012, Sweden was in the midst of the big retirement era and in 2017 all 40's will be retired. The big change of generation means that companies lose significant knowledge and skills, unless transferred to younger employees.

  Now that the 40's retirements are completed, it is interesting to review if and how companies' views on knowledge transfer have changed during this period. Furthermore, it is interesting to see if the companies have created or changed strategies to safeguard the pensioner's knowledge before leaving the organization.

  The essay is a qualitative study that houses five interviews from three public sector companies. The purpose of this paper is to investigate how three companies visualize, map and transfer knowledge at retirement. The study is also of a longitudinal nature and aims to find out if companies' views on knowledge transfer have changed between 2012 and 2017. Theories on the concept of Knowledge Management, implicit and explicit knowledge and literature on competence transfer, mentorship and motivation are applied to help answer the questions of the study.

  Organizations consider knowledge transfer as essential, but this study has found that companies lack strategies to take advantage of staff skills, especially in retirement. Furthermore, the essay results indicate that there is a variation in how companies visualize the knowledge of the employees, this in the form of mentorship, knowledge mapping, documentation and closing talks. The results also show that there are no major differences in how companies worked with skills transfer in 2012 and 2017.

45678910 301 - 350 of 2866
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf