uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
45678910 301 - 350 av 6380
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 301.
  Andersson, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk.
  Grannspråken i undervisningen: en kvalitativ intervjustudie2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar grannspråken i svenskundervisningen. Studiens huvudsyfte var att undersöka gymnasielärares inställning till grannspråk. Ett av delsyftena var att undersöka vilken plats grannspråksundervisning hade i de senaste två läroplanerna samt om förändring skett i och med den nu gällande läroplanen Lgy 2011. Ett andra delsyfte var att ta reda på hur Skolverket motiverade att grannspråken inte fanns med under det centrala innehållet (anvisningar om kursinnehåll) i kursen Svenska 1. Metoden som användes var kvalitativ och materialet inskaffades genom intervjuer med fem lärare samt genom närläsning och jämförelse mellan kursplanerna.

  Resultatet visade att det i den nya läroplanen Lgy 2011 ges lite större plats åt grannspråken och att innehållsformuleringarna blivit tydligare. Grannspråken finns nu med i alla betygssteg, vilket inte var fallet i Lpf 94. Skolverket motiverade att grannspråken inte finns med i kursen Svenska 1 på grund av att den redan var så pass innehållstung samt att elever förväntades ha fått grundläggande kunskaper från grundskolan. Vad gäller lärares inställning till grannspråken visade resultaten att merparten av lärarna i studien undervisade i grannspråk men att tiden de lade på området skiljde sig stort. Lärarna motiverade sin undervisning främst genom att hänvisa till Skolverkets skrivelser i läroplanen, men de flesta gav även ytterligare motiveringar. Lärarna upplevde även att den undervisning de fått under lärarutbildning gav dem tillräckliga kunskaper för att bedriva undervisning. De flesta lärare uttryckte att de personligen inte tyckte att grannspråken var så roliga att undervisa i men gjorde det trots detta. Min slutsats är att undervisning i grannspråk inte är likvärdig i skolorna beroende på att den tid som läggs på området varierar så.

 • 302.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Söderström, Emma
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Barns språkutveckling: Intervjustudie om förskollärares tankar om flerspråkighet och digitala verktyg i förskolan2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 303.
  Andersson, Josefin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Åström, Ulrika
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  ”Att eleverna förstår vad de läser”: En intervjustudie om lärares uppfattningar av läsförståelse utifrån materialet En läsande klass2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 304.
  Andersson, Josefine
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Andersson, Linn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  IKT i skolan: En intervjustudie av lärares attityder2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie handlar om lärares attityder till informations- och kommunikationsteknik (IKT). Syftet med studien är att ta reda på lärares attityder till IKT samt hur de arbetar med IKT i undervisningen och i vilket syfte. För att ta reda på detta ställde vi oss dessa frågeställningar:- Vilken är lärares attityder till IKT?- Vilka huvudsakliga faktorer påverkar lärares attityder till IKT?- Hur arbetar respondenterna med IKT i undervisningen och i vilket syfte?Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa respondentintervjuer med fyra verksamma lärare i grundskolans tidigare år. Bearbetningen av insamlad data gjordes utifrån en sammanfattningsmetod som syftar till att koncentrera vissa delar av texten. Några utvalda delar av intervjuerna är även transkriberade. Med hjälp av en kartläggningsmetod presenteras tydligt framgående fenomen i teman i analysen. De teman som finns är baserade på våra frågeställningar.Resultatet av studien visar bland annat att lärare känner sig osäkra inför att bedriva IKT-undervisning och vill ha mer utbildning och kompetens inom ämnet. Lärarna menar även att det inte finns tillräckligt med resurser för att bedriva den undervisning med IKT som de önskar. Det visade sig att lärarna i stor utsträckning påverkas av skolledningen beträffande attityder till IKT.

 • 305.
  Andersson, Julia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Sund, Mika
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Det har med teknik att göra: En kvalitativ intervjustudie om digital kompetens2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bakgrunden till denna studie grundar sig i regeringens beslut att revidera skolans styrdokument för att förtydliga skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Under vår verksamhetsförlagda praktik märkte vi att det fanns en osäkerhet kring dessa förändringar hos verksamma lärare. Syftet med denna studie är således att undersöka hur lärare i mellanstadiet uppfattar digital kompetens och hur de uppger att de arbetar med det. För att ta reda på detta har vi gjort kvalitativa forskningsintervjuer med en fenomenologisk ansats. Vi har intervjuat sex lärare från tre olika skolor, varav två ligger i Uppsala och en i Västerås.

  Resultatet av denna studie visar att lärarna beskriver digital kompetens på olika sätt. Tre beskrivningar som majoriteten av lärarna gav var användandet av teknik, programmering och ett kritiskt förhållningssätt. Resultatet visar även att majoriteten av lärarna anser sig själva ha en relativt god digital kompetens, däremot skiljer lärarnas uppfattning om vad de anser sig vara bra på och vad deras begränsningar är. Majoriteten av lärarna har även en positiv inställning till att arbeta med digital kompetens, men de ser både möjligheter och svårigheter med det. Majoriteten uttryckte att digital kompetens i skolan är viktig, men trots detta finns det vissa saker som lärarna är kritiska mot. Av resultatet framgår det också att lärarna arbetar med digital kompetens i förhållande till digitala verktyg, olika förhållningssätt på nätet och programmering.

 • 306.
  Andersson, Katrin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Qvarnström, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Att konstruera en utforskandemiljö: -för matematik och teknik2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det här är en rapport där konstruktionen av en Utforskandemiljö för matematik och teknik beskrivs. Vi har utformat en Utforskandemiljö med varierande material för ett kollaborativt utforskande inom ämnesområdena matematik och teknik, samt ett kompletterande multimodalt arbetsmaterial i form av korta filmer som ska ha en introducerande och inspirerande verkan. Vårt sätt att tänka om kunskap och lärande utgår från ett konstruktionistiskt perspektiv och barnen som i första hand ska få ta del av utforskandemiljön är i åldern ett till tre år. Vårt miljökoncept består av tre delar; lärmiljön, inspiration och barn & pedagoger vilket tillsammans skapar möjligheter till ett gemensamt utforskande.

  Arbetsprocessen och utformandet av Utforskandemiljön har skett parallellt med vår litteraturstudie där tidigare forskning som rör området presenterats samt fungerat som underlag i utformandet av Utforskandemiljön. Processen delas sedan in i tre faser eftersom Utforskandemiljön genomgått förändringar och utvärderingar i tre steg. Utvärdering har skett med pedagogteamet, även kallad fokusgruppen, på förskolan där utforskandemiljön byggts upp. Prövandet av Utforskandemiljön har skett kontinuerligt och påvisar pedagogens betydande roll, samt att namnet på rummet kan sätta ramar på vad som sker däri. Vi väljer att benämna rummet Utforskandet då vår didaktiske ambition är att barnen ska ges möjlighet till teknik- och matematikutforskande.

  Vi anser att vår utforskandemiljö erbjuder ett kollaborativt utforskande, som i sin tur möjliggör kommunikation mellan barnen både fysiskt och verbalt. Att dessutom tillföra ett multimodalt arbetsmaterial i form av korta filmer som ska samverka med miljön är något som vi efter vår omvärldsanalys upplever saknas. I prövandet av konceptet så framgår att de korta filmerna som visas på lärplattan lockar barnen och gör dem nyfikna. Fokusgruppen som utvärderat materialet menar att lärplattan är ett perfekt verktyg som igångsättare och som nyckel in i en matematik- och teknikaktivitet. 

 • 307.
  Andersson, Kristina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Chemistry for whom? Gender awareness in teaching and learning chemistry2017Ingår i: Cultural Studies of Science Education, ISSN 1871-1502, E-ISSN 1871-1510, Vol. 12, nr 2, s. 425-433Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Marie Stahl and Anita Hussenius have defined what discourses dominate national tests in chemistry for Grade 9 in Sweden by using feminist, critical didactic perspectives. This response seeks to expand the results in Stahl and Hussenius's article Chemistry inside an epistemological community box!-Discursive exclusions and inclusions in the Swedish national tests in chemistry, by using different facets of gender awareness. The first facet-Gender awareness in relations to the test designers' own conceptions- highlighted how the gender order where women are subordinated men becomes visible in the national tests as a consequence of the test designers internalized conceptions. The second facet-Gender awareness in relation to chemistry-discussed the hierarchy between discourses within chemistry. The third facet-Gender awareness in relation to students-problematized chemistry in relation to the students' identity formation. In summary, I suggest that the different discourses can open up new ways to interpret chemistry and perhaps dismantle the hegemonic chemistry discourse.

 • 308.
  Andersson, Kristina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Expats´ in Zürich: A qualitative study of expats´ reasons and choices regarding integration, education and social grounds2019Självständigt arbete på grundnivå (högskoleexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines expats and their families in the canton of Zürich, Switzerland. Their reasons and choices regarding integrating (or not) into the Swiss society, educational strategies for their children and possessed capital assets upon arrival in Switzerland is the three problem statements being explored. Pierre Bourdieu’s´ sociology is the theoretical framework for this study – the concept of different types of capital and educational strategies are especially important in this regard. Interviews with female expats whose children attend the Inter-Community School Zürich (ICSZ) were conducted and the stated purpose of the study was obtained. This study concludes that these expat families choose the international grounds rather than the local, due to language barriers. The language makes it hard for both themselves and their children to integrate and/or feel part of the Swiss community and society. The expats are integrated into the international ´expat-bubble´ rather than the Swiss society or community, and the reason is due to the lack of time spent with the local people, not mastering the language and/or not being interested enough to make the effort to integrate. This specific group of expats can be seen as an ´international elite- group´, based on their assets of capital, their cosmopolitan lifestyle and international social grounds.  These expats value their capitals highly but is not stating that one specific capital is more needed than another; all their assets are of worth and they do not consciously use a specific capital for their integration.

 • 309.
  Andersson, Kristina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Danielsson, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hussénius, Anita
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Gullberg, Annica
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Elmgren, Maja
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi.
  Engström, Susanne
  KTH.
  Blomqvist, Martha
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Scantlebury, Kathryn
  University of Delaware.
  Hasse, Cathrine
  Aarhus universitet.
  In the borderland between academic disciplines and school science - feminist perspectives on science teacher education2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 310.
  Andersson, Kristina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Danielsson, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Hussénius, Anita
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Gullberg, Annica
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Elmgren, Maja
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi.
  Engström, Susanne
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Blomqvist, Martha
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Scantlebury, Kathryn
  University of Delaware.
  Hasse, Cathrine
  DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse.
  In the borderland between academic disciplines and school science – feminist perspectives on science teacher education.2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 311.
  Andersson, Kristina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Danielsson, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hussénius, Anita
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Gullberg, Annica
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Elmgren, Maja
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi.
  Engström, Susanne
  KTH.
  Blomqvist, Martha
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Scantlebury, Kathryn
  University of Delaware.
  Hasse, Cathrine
  Aarhus universitet.
  Science faculty as teacher educators – a feminist perspective.2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 312.
  Andersson, Kristina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Danielsson, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Hussénius, Anita
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Gullberg, Annica
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Elmgren, Maja
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi.
  Engström, Susanne
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Blomqvist, Martha
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Scantlebury, Kathryn
  University of Delaware.
  Hasse, Cathrine
  DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse.
  Science faculty as teacher educators – a feminist perspective2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 313.
  Andersson, Kristina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Hussenius, Anita
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Centrum för genusvetenskap.
  Gustafsson, Christina
  Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle.
  Gender Theory as a Tool for Analysing Science Teaching2009Ingår i: Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, ISSN 0742-051X, E-ISSN 1879-2480, Vol. 25, nr 2, s. 336-343Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  This study examines to what extent experienced teachers are aware of gender issues in the science classroom. It also explores how an introduction to gender theory might alter this awareness. Teachers wrote their reflections about a real classroom situation. They were then asked to analyse the same situation after having read texts that discussed gender theory concepts. The fourteen teachers' understanding about gender and society were challenged. Some teachers were able to analyse the case differently by applying gender theory, others discussed the case on a more general level, while one teacher showed signs of resistance regarding gender theory.

 • 314. Andersson, Linnéa
  et al.
  Karlsson, Susanna
  Retorik i klassrummet: En fallstudie om lärares ickeverbala kommunikation2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 315.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Bäckman, Jennie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "Man föds inte till kvinna, man blir det": En litteraturvetenskaplig filmanalys ur ett genusperspektiv2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 316.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Bäckman, Jennie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Skrift och bild i läromedel: en multimodal läromedelsanalys av ett traditionellt och ett digitalt läromedel i svenska.2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 317.
  Andersson, Louise
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Gustafsson, Jenny
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Metoder för addition och subtraktion: En litteraturstudie av matematikböcker för tidiga skolår2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie har varit att undersöka och jämföra vilka metoder inom addition och subtraktion som förekommer i två matematiklärobokserier. Vi har sökt svar på frågorna: vilka metoder för addition och subtraktion som läroböckerna ger, hur dessa behandlas och bygger vidare på varandra samt hur böckerna förhåller sig till gällande läro- och kursplaner.

  Den metod vi har använt oss av är en innehållslig idéanalys, eftersom vi tittat på dels vad, men också hur det tas upp. Materialet vi använt denna metod på är två matematiklärobokserier, som är reviderade till gällande läroplan, Lgr11. Som verktyg för att genomföra denna studie har vi utarbetat ett analysschema som har fokuserat på vilka metoder böckerna tar upp samt tre metaforer som beskriver hur det tas upp.

  Resultatet av denna studie har visat att det finns stora skillnader på hur böckerna arbetar med addition och subtraktion. Den ena boken tar upp metoderna flera gånger, börjar grundande och bygger vidare för att fördjupa och utveckla kunskaper. Den andra tar upp metoderna få gånger samt stannar på det grundande, det vill säga bygger aldrig vidare. Detta leder till att den första boken ger förutsättningar för påbyggnad och kunskap medan den andra snarare begränsar elevernas fortsatta kunskapsutveckling.

 • 318.
  Andersson, Madeleine
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Mattsson, Tekla
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Våga ifrågasätta, våga se.: En kvantitativ studie om barn som far illa och förskolepersonalens anmälningsskyldighet2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Majoriteten av barnmisshandelsfall, 80 procent, begås av vårdnadshavare eller nära släkting. Barnmisshandel omfattar flera typer av misshandel: fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp och försummelse. Undersökningar visar att 44 procent av barn har någon gång blivit utsatt för någon form av barnmisshandel. Många barn spenderar största delen av sina dagar i förskolan och därmed mer tid med förskolepersonal än sina egna föräldrar. Därför blir de som arbetar i förskolan oerhört viktiga som dagligen möter barn och vårdnadshavare. Tidigare forskning visar att endast en minoritet av förskolepersonalens misstankar om att ett barn far illa leder till orosanmälan.

   

  John Bowlbys anknytningsteori har använts för att analysera förskollärares förståelse av barn som far illa. För att analysera förskolepersonalens beslutsamheter kring att utföra en orosanmälan har vi tagit hjälp av Hans Berglinds handlingsteori.

   

  Vi har använt oss av kvantitativ enkätstudie över internet, där vi har fått in 80 respektive 86 svar genom två enkäter. Resultatet i vår studie visar att 94,2 procent av förskolepersonalen haft misstankar om barn som far illa i förskoleverksamhet. Vi har även kunnat urskilja hur relationen till vårdnadshavare kan vara problematisk i förhållande till förskolepersonalens anmälningsplikt. Denna betydelsefulla fråga uppmärksammas inte tillräckligt vilket det stora mörkertalet bekräftar och en handlingsplan mot detta måste införas. Vi vet att förskolepersonalen kan göra oerhört stor skillnad om de lyckas se och stoppa att barn far illa.

 • 319.
  Andersson, Malin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Jansson, Therece
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "Nej, nej, mina. Bara mina leksaker": En intervju- och observationsstudie om konflikter och konflikthanteringsstrategier hos förskollärare och de yngre barnen2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår studie bygger på barnobservationer och kvalitativa intervjuer med förskollärare. Syftet är att undersöka konflikter som kan uppstå i samband med de yngre barnens fria lek på förskolan, samt att ta reda på vilka konflikthanteringsstrategier förskollärare och barnen använder sig av när konflikter uppstår mellan de yngre barnen som är i åldrarna 1-3 år. Vi har valt att studera de yngre barnen då forskning i ämnet främst finns inom skolans värld. Utifrån forskning har vi utgått från begreppen prosocial konflikthanteringsstrategi, enad konflikthanteringsstrategi, ensidig konflikthanteringsstrategi och accepterande konflikthanteringsstrategi i vår frågeställning om vilka konflikter som uppstår i de yngre barnens fria lek samt vilka konflikthanteringsstrategier förskollärare och barn använder sig av. Resultatet visar att många konflikter sker dagligen i förskolan mellan de yngre barnen och den vanligaste förekommande konflikten var om leksaker/föremål. Konflikthanteringsstrategier som förskollärare och barn använde sig av varierade efter situation men den främst förekommande var ensidig konflikthanteringsstrategi. Slutsatsen av detta är att konflikter är komplexa och det finns inget rätt sätt att lösa en konflikt på. Konflikter följer oss genom livet och är oundvikliga vilket gör att konfliktarbetet bör synliggöras och lyftas redan hos de yngre barnen. Barnens möjlighet till delaktighet i sina egna konflikter och konflikthanteringsstrategier är ett utvecklande och lärande. 

 • 320.
  Andersson, Marcus
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Det är bra om det är kul!: En kvantitativ studie om elevers attityder till matematiki korrelation till deras prestationer i ämnet2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Examensarbetet handlar om sambandet mellan elevers attityd till matematik och prestationerna i ämnet. Det kan kännas uppenbart att elever blir bättre på något de tycker är roligt, men det känns ändå viktigt att kunna få det bekräftat.

  Min förhoppning är att undersökningen ska skänka ytterligare ljus åt elevernas syn på skolan och undervisningen, med speciellt fokus på matematik. Om det kan bevisas att elever skulle lära sig mer om de tyckte det var roligt så kan skolan utvecklas på ett sätt som gör elevernas skoldag lättare att se fram emot.

  Undersökningen är gjord med enkäter som eleverna fått fylla i själva, alla svar kommer alltså direkt från eleverna även om tolkningarna är gjorda av mig.

  Med enkäterna tolkade och analyserade syns en tydlig statistisk signifikans. Elever som tycker matematik är roligt har i allmänhet även ett högre betyg än de som tycker det är tråkigt.

 • 321.
  Andersson, Marie
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Eriksson, Malin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Pedagogers uppfattningar om utomhusmiljöns betydelse för barn i förskolan2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vi har gjort en kvalitativ intervjustudie på sex förskolor där vi har intervjuat elva pedagoger, för att undersöka verksamma pedagogers uppfattningar om utomhusmiljöns betydelse för barn i förskolan. Intervjuerna gjordes på respektive pedagogs förskola, vi använder oss av öppna frågor som är kopplade till studiens syfte.

  För att svara på syftet formulerade vi följande frågeställningar, vilka syften beskriver pedagoger att de har i planerad utomhusmiljö? Vilka syften beskriver pedagoger att de har i naturmiljö? Vilka aspekter lyfter pedagoger fram som betydelsefulla i barns lärande i planerad utomhusmiljö samt naturmiljö?

  Resultatet visar att pedagogerna ser utomhusmiljön som en bra plats för lärandet eftersom i naturen får barnen öva grovmotorik naturligt, när de till exempel klättrar över stenar och grenar. Den planerade utomhusmiljön och naturen är viktig och är en daglig aktivitet för barnen i förskolan berättar de intervjuade pedagogerna. Resultatet visar också att det lärandet barnen kan få inomhus i matematik går bra att göra utomhus genom praktiska övningar med naturmaterialet som finns. 

 • 322.
  Andersson, Marielle
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Kompetenser och utvecklingsbehov hos personal som arbetar på boenden för personer med funktionsnedsättningar2013Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  År 1994 fastställdes en ny lag som kom att heta Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. I och med denna lag förändrades bland annat yrkesrollen för personal som arbetar på boenden för personer med funktionsnedsättningar. Från att personalen haft en mer vårdande roll blev den nu mer stöttande i individens utveckling mot ett så självständigt liv som möjligt. Den nya lagen innebar också att ett större krav skulle ställas på personalen och dennes kompetens för arbetet. Det blev arbetsgivarens uppgift att se till att personal med rätt kompetens arbetar inom yrket och att de som saknar väsentlig kunskap ska få denna genom utbildning.

  Även om förändringar har genomförts inom dessa verksamheter, går det att idag se att utvecklingen inte skett så snabbt som den borde ha gjort. Arbetsgivare uppfyller inte de krav som lagen och Socialstyrelsen ställer, vilket medför att personalen saknar kompetenser som är av stor vikt för deras arbete.

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur personal, som arbetar i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar, upplever sitt kompetensutvecklingsbehov samt hur de lär och får den kompetens de behöver i sitt arbete. För denna uppsats har en enkätundersökning gjorts, och personliga intervjuer har hållits, med personal som arbetar på boenden för personer med funktionsnedsättningar. Resultatet av undersökningen visar att personalen anser sig ligga på en hög kompetensnivå, även om det går att se att alla inte delar denna uppfattning, då de menar att det finns personal som inte är medvetna om sitt eget utvecklingsbehov. Det finns kompetenser som är av stor vikt för detta yrke, bland annat kunskap om olika funktionshinder och samtalsmetodik, samt pedagogisk utvecklingsförmåga. Trots att dessa kunskaper och kompetenser är viktiga att ha i yrket, går det att i resultatet se att det finns ett stort behov hos personalen att utvecklas inom bland annat dessa områden.

  Resultatet visar även att en blandning av erfarenhet och teoretisk kunskap är bra att ha i detta arbete. Lärandet på arbetsplatserna varierar och personal delar med sig olika mycket av sina egna erfarenheter och kunskaper. Mycket av arbetsuppgifterna går på rutin och det finns nästan ingen tid avsatt för personalen att reflektera över sin arbetsinsats. Detta är något som efterfrågas, då flera anser att det finns ett behov att tillsammans i personalgruppen diskutera och reflektera över uppkomna situationer och händelser.

  Motivationsnivån inom denna yrkesgrupp att lära sig och utvecklas, tror respondenterna i undersökningen beror på vem man är som person. De som känner sig motiverade är också de som deltar i utbildningar. I resultatet kan man se att uppmuntran från cheferna att lära och utveckla verksamheterna kan bli bättre, vilket skulle kunna motivera fler. En annan viktig aspekt i resultatet då det kommer till motivation, är den låga yrkesstoltheten som finns hos personalen. Om fler börjar ta ansvar för sitt arbete och sin egen utveckling, kan denna negativa stämpel försvinna och fler skulle kunna bli motiverade i sitt vardagliga arbete.

 • 323.
  Andersson, Matilda
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Duarte Walker, Eugenia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Informellt kunskapsutbyte i arbetslivet: -en kvalitativ studie om möjligheter och hinder vid informellt kunskapsutbyte mellan medarbetare2017Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 324.
  Andersson, Mikael
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hur kan implementering av innovationer påskyndas i organisationer?: - en ledarskapsfråga2015Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 325.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lind, Gustav
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Autentiska matematikuppgifter: En undersökning om elevers och lärares uppfattningar2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att analysera autentiska matematikuppgifter från matematikböcker som används i dagens svenska skolor. Definitionen av vad autentiska uppgifter är skiljer sig åt och här återges definitioner från Kim Beswick (2010) och Torulf Palm (2009) som är framstående forskare inom området. Vidare har Sullivan och Mornane (2014) undersökt vad elever anser om utmanande matematikuppgifter och kommit fram till att utmanande uppgifter ökar många elevers motivation och intresse för ämnet. Dock har det noterats att forskning tycks saknas kring vad elever och lärare anser om autentiska matematikuppgifter. Med hjälp av Kim Beswicks (2010) och Torulf Palms (2009) definitioner av autentiska uppgifter undersöks i vilka avseenden uppgifter i matematikböcker är verklighetsbaserade. I studien formuleras även en egen konstruerad problemlösningsuppgift enligt Sullivan och Mornanes (2014) forskning kring utmanande matematikuppgifter samt enligt Torulf Palms analysmall (2009) som innehåller kriterier för en autentisk uppgift. Genom intervjuer undersöks även elever och lärares uppfattningar kring uppgifter i matematikböcker samt kring vår konstruerade problemlösningsuppgift.

  Det visar sig att matematikuppgifter som är verklighetsbaserade är enligt elever roligare att arbeta med och ökar deras intresse för ämnet. Den konstruerade problemlösningsuppgiften med iPads visade sig relatera till elevernas vardag och skapade en efterfrågan av liknande uppgifter, både från eleverna och från en av de två lärarna som intervjuades. Dock visar det sig att vad som är en verklighetsbaserad uppgift för en elev inte alls behöver vara det för en annan. Om en elev inte varit utomlands har eleven i fråga svårt att relatera till en blomsterfestival i San Remo och finner därmed uppgiften främmande och svår att relatera till. Enligt båda lärarna är det viktigt att det finns autentiska matematikuppgifter som alla elever kan relatera till, vilket har upptäckts är en svårighet i dagens matematikböcker. Genom studien vill vi bidra med forskning kring vad elever och lärare anser om autentiska matematikuppgifter. Vi vill även belysa att det krävs vidare forskning kring området för att utöka dagens matematikböckers autentiska innehåll.

 • 326.
  Andersson, Mikael
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lind, Gustav
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Drottning Kristina: En kvalitativ analys av läromdel för mellanstadiet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här studien syftar till att undersöka på vilket sätt läromedlens beskrivning samt framställning av historia påverkar individers historiemedvetande. Det här har gjorts genom att analysera sex läromedel i historia med inriktning på mellanstadiets årskurser 4-6, utifrån en innehållsanalys. Den teoretiska utgångspunkten för studien är historiemedvetande, och i det här fallet hur det formas utifrån hur en person beskrivs i läromedel. Kvinnor är underrepresenterade i läromedel (Nielsen 2014, s. 7), men studien har inte utgångspunkt i ett genusperspektiv eller hur kvinnor framställs genom historien, utan underrepresentationen är en motivering till valet av analyssubjekt. Därför kommer studien att inrikta sig på den kvinnliga regenten drottning Kristina. Studien bidrar därmed till den historiedidaktiska forskningen genom att påvisa att historiemedvetandet hos individer påverkas av hur en person beskrivs i läromedel.

   

  Vi har avgränsat studien till att enbart behandla utvalda historiska händelser i drottning Kristinas liv, för att bland annat kunna bedriva en jämförbar analys enligt vår metod. Hon levde även under en intressant period i Sveriges historia då Sverige var en stormakt och hade många blickar vända mot sig, samt att hon skulle leva upp till sina förfäders prestationer då exempelvis hennes farfars far var Gustav Vasa som införde protestantismen i Sverige.

   

  Det framkommer att det finns många likheter, men även en hel del skillnader mellan läromedlen. Skillnaderna ligger både i vilka historiska händelser som nämns, vilket utrymme de får och på vilket sätt författarna har valt att beskriva händelserna. De specifika ordvalen får en stor betydelse då de kan vara avgörande för läsarens tolkning av texterna vilket i sin tur påverkar historiemedvetandet. Många av författarna har även ett målande textspråk vilket fångar läsaren, men på vissa ställen sker detta på bekostnad av konkreta fakta samt att konsekvensen blir att faktan inte överensstämmer mellan läromedlen.

 • 327. Andersson, Monica
  et al.
  Eriksson, Julia
  Barnens känslor i lek: En kvalitativ observationsstudie av barnens känslouttryck under fri lek.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur barnets grundkänslor kommer till uttryck i leken. För att svara upp till syftet har vi använt oss av två frågeställningar: Hur kommer barnets grundkänsla till uttryck, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda? Hur bekräftar barn känslouttryck till andra barn, är det via kroppsspråket, verbalt eller båda? Vi valde att observera barn till barn interaktionen mellan de äldre barnen. För att vi bedömde att det vore lättare att urskilja deras känslouttryck och om de bekräftas. Vi observerade två grupper med fyra- respektive femåriga barn i deras fria lek. Observationen gjordes på en förskola i Mellansverige och blev totalt åtta timmar. Vi har använt oss av en kvalitativ observationsstudie och utgått ifrån ett eget observationsschema. I det har vi avgränsat oss till grundkänslorna glädje, intresse, ilska och ledsamhet för att observera hur barnen uttrycker sin känsla och bekräftar varandras känslor. Vi observerade om både uttrycket och bekräftelserna skedde verbalt, kroppsligt eller både på ett verbalt och kroppsligt sätt.

   

  Resultatet visar på att barnen uttryckte och bekräftade varandra till största del med glädje och intresse i leken. De skapar att konflikter sällan uppstår och det kan vara en indikation på att barnen känner sig trygga med varandra. Grundkänslorna ilska och ledsamhet uttrycktes och bekräftades inte av barnen i samma utsträckning. Det fanns några barn i de olika grupperna som uttryckte grundkänslorna och bekräftelserna mer frekvent i relation till gruppens uttryck och bekräftelse resultat. I uttrycken av grundkänslorna var det två barn i både fokusgruppen och övriga gruppen som uttryckte ökad procentandel ilska och ledsamhet. I bekräftelsens resultat uttryckte två barn i fokusgruppen ökade procentandelar ilska och ledsamhet och i övriga gruppen var det tre barn som uttryckte högre procentandelar ilska, ledsamhet och intresse. I samtliga grundkänslor uttryckte barnen sig mest verbalt och med både verbalt och kroppsligt sätt. Barn behöver utveckla konstruktiva strategier i hanteringen om sina grundkänslor för att kunna agera i sin omgivning. Det skapar empatiska relationer och samhörighet i kamratkulturen.

 • 328. Andersson, Peggy
  et al.
  Berg Svantesson, Elisabeth
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  Fast, Carina
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  Roland, Katarina
  Sköld, Majken
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  Spökägget: att läsa och skriva i förskola och skola2000Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 329.
  Andersson, Peter
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Matematiken och kursplanerna: En jämförande analys av Lgr80, Lpo94 och Lgr112011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats jämförs de tre senaste kursplanerna i matematik (Lgr80, Lpo94 och Lgr11) mot bakgrund av de svenska elevernas sjunkande matematikkunskaper. Undersökningen genomförs med två typer av textanalys, en kvantitativ och en kvalitativ. Med den kvantitativa innehållsanalysen undersöks frekvensen av ett antal nyckelord som hänger ihop med matematiken. Med den kvalitativa textanalysen undersöks till vem/vilka texterna är riktade, texternas form och struktur samt de matematiska områden som behandlas i texterna. Utifrån dessa textanalyser dras slutsatser kring hur de tre senaste kursplanerna skiljer sig åt beträffande innehåll, utformning och uttryckssätt. Dessutom utreds om kursplanernas innehåll, utformning och uttryckssätt i slutändan kommit och kan komma att påverka elevers prestationer och i så fall på vilket sätt.   Undersökningen visar att det finns markanta skillnader mellan de tre kursplanerna men också att Lgr80 och Lgr11 är mest lika varandra. Dessa båda kursplaner är mer detaljerade och tydliga i mål och innehåll än Lpo94, vilken många gånger beskyllts för att vara ”flummig”. Den här undersökningen stärker det argumentet, vilket indikerar att lärare faktiskt haft svårt att tolka innehållet i Lpo94. Därmed kan matematikundervisingen mycket väl ha blivit lidande.   Vidare förs i uppsaten diskussioner om språkets roll i matematiken samt betydelsen av vardagsanknytning i matematiken. Även där visar undersökningen på styrkor i Lgr80 och Lgr11.

  Nyckelord: kursplan, matematik, kvantitativ innehållsanalys, kvalitativ textanalys

 • 330.
  Andersson, Rickard
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Jonecrantz, Jimmy
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  你能想象出來嗎?: Using mnemonics with distributed practice and practice testing to facilitate learning of Chinese characters2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study investigates student experiences of the experimental memory technique called the People Placing Method, which is a collection of adapted learning techniques. This study looks at the students’ experiences of using this experimental method, using an individual pscychological theoretical framework. The People Placing Method was taught to a group of Swedish foreign language students during spring 2013. Data was collected using two surveys, a diagnostic test and a series of interviews. The analysis showed that few students actually use the whole method after training and many students view the method as having a high initial threshold. Users, however, rated the technique as effective and users also gained a non-significant higher mean value on the diagnostic test. The study showed that students work in an adaptive way when learning new techniques, and that they use selected parts of the People Placing Method and sometimes combining these with digital support.

 • 331.
  Andersson, Ronnie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Sveriges största Idrottsgymnasium – inte som en vanlig gymnasieskola: Om hur könsmönster och idrottstillhörighet påverkar val av studieprogram.2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka hur kön och idrottstillhörighet påverkar valet av studieprogram på en gymnasieskola med tydlig idrottsprofil. Och samtidigt att se om skolan på något strukturellt sett också påverkas av detta val av idrottsinriktning.

  I fokus för studien stod Sveriges Största Idrottsgymnasium – Celsiusskolan i Uppsala. Där det empiriska materialet bestått av 730 elever från 20 olika idrotter och hur de under de senaste fem åren fördelat sig på skolans studieprogram. På Celsiusskolan har det under perioden varit möjligt att kombinera denna elitidrottssatsning med Handelsprogrammet, Samhällsvetenskaps-programmet, Ekonomiprogrammet och det Naturvetenskapliga programmet.

  Metoden för att analysera materialet har inledningsvis bestått i statistiska analyser för att synliggöra skillnader och finna samband, mellan idrottstillhörighet, kön och programval. Även statistik på lagidrotter i jämförelse med individuella idrotter har gjorts. I flera fall har även jämförelser gjorts utifrån olika former av rikssnitt, i avsikt att finna på vilka sätt skolan skiljer sig jämfört med skolor utan denna idrottsinriktning. Efter att de statistiska sambanden tydliggjorts har begrepp från Pierre Bourdieu anlagts där man har försökt att utifrån ett mer sociologiskt perspektiv finna troliga sätt att förklara de samband som framkommit.

  Resultatet har visat att strukturer från idrotternas värld bärs med in i skolmiljön, där stora idrotter i Sverige också blir stora sett till antal elever på skolan. I de idrotter som i Sverige har många eller få utövare som exempelvis är tjejer/kvinnor blir således könsfördelningen för samma idrott densamma på skolan. Detta gör att skolans könsfördelning i stor utsträckning påverkats av vilka idrotter man har valt att ha. Tilldelningen av antal platser för de respektive idrotterna bestäms av varje idrotts specialidrottsförbund, vilket gör att skolan i praktiken inte kan påverka sin könsfördelning efter att de valt vilka idrotter de vill bedriva verksamhet inom. Här har vi funnit en förklaring som ligger utanför skolans påverkansgrad, frågan om varför skolans könsfördelning avviker från rikssnittet.

  Utifrån de val av studieprogram eleverna gjort, har det också varit möjligt att konstatera att kön inte är en predikator för programvalet i någon större omfattning. Däremot har det påvisats tydliga kopplingar mellan vissa idrotter i kombination med vissa studieprogram. Samband med hög grad av positiv signifikans har exempelvis gått att finna för följande kombinationer: orienterare, simmare, friidrottare och basketspelare är överrepresenterade på Naturvetenskapsprogrammet, golfspelare och bandyspelare är på samma sätt överrepresenterade på Ekonomiprogrammet, fotbollsspelare på Samhällsvetenskapsprogrammet och amerikansk fotboll på Handels-programmet. Vidare synliggörs olika tendenser beträffande programval utifrån en uppdelning mellan elever från lagidrotter i jämförelse med individuella idrotter.

  Materialet har påvisat flertalet starka statistiska samband, dock utan att ha kunnat bevisa vilken del som är den oberoende och därmed den utlösande faktorn. Dock talar resultatet för att orsaken rimligtvis går att finna i utövarnas bakgrund. Både vad det gäller val av idrott, men även resultat och resonemang om valet av studievägar hos familjerna. Där föräldrarnas utbildningsnivå och grad av kulturellt och ekonomiskt kapital kan vara vägledande i sökandet efter troliga förklaringsmodeller för de samband som här blivit synliga.

  Samtidigt kan konstateras att då en idrottslig selektering görs först, för att en idrottare ska kunna bli antagen, vilket sedan följs av en ansökan till studieprogram blir ansökningsförfarandet till studieprogrammet långt ifrån normalt i den bemärkelsen att personen endast har fyra studieprogram att välja på, vilket gör att valet kanske inte alla gånger speglar ens första önskan, utan det som passar bäst av det begränsade utbudet.

  Resultatet väcker frågor om vad i en sådan här miljö som går att påverka eller som är någon vits att försöka förändra utifrån gymnasieskolans ansvarsområde eller om skolan ska acceptera konsekvenserna och rikta sin energi till att göra bästa tänkbara verksamhet för eleverna på plats.

  Dessutom är det rimligt att fråga sig om dessa samband är ett problem eller inte, då andelen som avslutar sina gymnasiestudier i förtid på Celsiusskolan är långt under det normala, vilket rimligtvis kan tolkas som att eleverna är nöjda.

 • 332.
  Andersson, Sandra
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Olforser, Sanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "En förskola för alla": Hur inkluderar pedagoger barn med funktionsnedsättning i eller under lässamlingar?2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare anpassar lässtunden för att inkludera barn med funktionsnedsättning samt hur stor andel barnlitteratur som behandlar barn med funktionsnedsättning som det finns i förskolan. För att hålla en röd tråd i arbetet och för att uppnå studiens syfte utformade vi två frågeställningar:

  Vilka metoder använder förskollärare för att inkludera barn med funktionsnedsättning i vardagliga aktiviteter som lässtunden? I vilken omfattning har barnen och arbetslaget på förskolan tillgång till barnlitteratur som berör barn med funktionsnedsättning?

  Studiens material samlades via två delstudier, en kvantitativ enkätundersökning och fem kvalitativa intervjuer. Dessa metoder valdes ut för att ge ett mätningsbart resultat samt ett reflekterande resultat där det går att urskilja likheter och skillnader i teorin och praktiken. Utifrån sammanställningarna av de båda delstudierna har vi tillsammans kritiskt analyserat resultaten och fört en diskussion.

  Bakgrunden till studien grundas på våra egna erfarenheter av ett inkluderande förhållningssätt i barngruppen samt urvalet av barnlitteratur som finns tillgängligt. Vi har själva uppfattat att pedagoger exkluderar barn med funktionsnedsättning med

  låt-gå-pedagogik istället för att inkluderar in samtliga barn i förskolans verksamhet. Vi har även uppmärksammat hur lite barnlitteratur det finns tillgängligt som handlar om barn med funktionsnedsättning.

  I resultatet framkom det att flera pedagoger i dagens förskoleverksamhet anser att variationen på dagens barnlitteratur inte följer med i samhällets utveckling, det behövs ett bredare utbud. Det framkom även att det endast krävs små förändringar i pedagogernas förhållningssätt för att alla barnen ska inkluderas in i barngruppen för att kunna ta del av lärandet som sker i grupp. Av resultatet kan vi utläsa att barnlitteraturen behöver en större bredd och variation samtidigt som pedagogerna bara behöver göra små förändringar i sin pedagogik för att alla barnen ska känna sig delaktiga.

  Studiens centrala begrepp är inkludering. Vi valde begreppet eftersom det inte bara innefattar verksamhetens miljö och pedagogernas pedagog, begreppet innefattar också materialet som finns tillgängligt och lärande materialet som används i förskolan.

  Studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv med fokus på lärande som sker i samspel med andra.

 • 333.
  Andersson, Sara
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, För teknisk-naturvetenskapliga fakulteten gemensamma enheter, Uppsala centrum för hållbar utveckling, CSD Uppsala, Cemus.
  Att samverka för hållbar utveckling: Om Cemus mötesplats och universitetets ansvar att inspirera till förändring2010Ingår i: Över gränserna: om Cemus utbildning för förändring / [ed] Hald, Matilda, Uppsala: CEMUS/CSD Uppsala , 2010, s. 39-47Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 334.
  Andersson, Sofia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Teknisk universitetsutbildning: En tidig påverkan eller ett senare val?2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts för att ta reda på vad som har påverkat studenter i deras val av teknisk universitetsutbildning. Undersökningen är baserad på åtta intervjuer med studenter som läser vid olika tekniska utbildningar på Uppsala universitet. I intervjuerna har studenternas uppfattningar och upplevelser av undervisningen i grundskolans årskurser fyra, fem och sex undersökts och studenterna har även fått beskriva sitt tekniska intresse och reflektera över ursprunget till detta. Resultaten ställs mot den forskning som finns om vikten av NO och teknik i de tidiga åren på grundskolan, lärarens roll och föräldrarnas utbildning och yrke. De åtta studenterna som har intervjuats i detta arbete har alla minst en förälder med en universitetsutbildning på tre år. Resultaten visar att studenternas undervisning under år 4-6 i grundskolan endast har spelat en liten roll för deras universitetsval. Det är föräldrarna eller någon annan familjemedlem som har varit den största bidragande faktorn till deras teknikintresse och val av utbildning.   

 • 335.
  Andersson, Staffan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Astronomiskt: Resursmaterial för fysiklärare2011Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Astronomiskt

  Resursmaterial för fysiklärare

  Utbytet av erfarenheter och idéer har alltid varit en grundidé för lärarlyftskurserna i fysik vid Uppsala universitet. Kunniga och uppfinningsrika lärare har lärt sig nya saker och delat med sig av sina bästa tips. I den här boken hittar du olika exempel inom astronomi. Innehållet är framställt under lärarlyftskurser från 2008 till 2011.

 • 336.
  Andersson, Staffan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Bitar av en lärarroll: "Jag är lite som ett utrotningshotat djur - jag är fysiklärare."2015Ingår i: LMNT-nytt, ISSN 1402-0041, nr 1, s. 8-10Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 337.
  Andersson, Staffan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Facing Enacted Norms of Higher Education2014Ingår i: ICED 2014 - Educational Development in a Changing World, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Enacted norms of higher education

  Increasing diversity of enrolling students makes it more important than ever to understand cultural dimensions of higher education. Interplay between students and the cultural contexts they meet during their education are of critical importance for student retention and academic success (Tinto 2010). This interplay is greatly affected by the norms and values being enacted by other participants of the context. This study, from the domain of science and education at a Swedish research university, exemplify how enacted norms contribute to student experiences of higher education. Implications for strategic pedagogical development, particularly regarding inclusive higher education, will be discussed based on the results.

  About 3500 students enrolled on science and technology programmes were invited to answer a web-based questionnaire about their educational experiences and 1597 students responded. The gender distribution of the respondents, 588 female and 1009 male students, was similar to that of the whole student population. There were reports about negative experiences from 12% of the female respondents and 5,5% of the male respondents.

  The students reporting negative experiences where asked to provide further information in a free text question. A qualitative analysis of these responses, inspired by Grounded Theory (Robson 2011), was conducted to explore the observed gender difference and the factors behind the negative experiences. Iterative coding and sorting of the text identified a number of significant structures.

  The majority of the negative experiences (55%) were classified as negative norm enactment, where students perceive mistreatment due to a mismatch between aspects of their social identity and the context. This negative norm enactment occurred in three different contexts: during teacher-student interaction, in a broader teaching and learning context and during interaction among students. The most common context for norm enactment was teacher-student interaction, as reported by about 4% of both female and male respondents. Norm enactment in the other two contexts was reported to a similar extent by the female students (about 4% of the respondents), but by less than 1% of the male respondents.

  The reported experiences provide a picture of the norms being enacted in the educational culture. About half of the answers reflect a masculine norm for the programme students where female students are treated as less knowledgeable and in greater need of help than their male peers. The masculine norms in science and engineering education are a well-established research area and the findings of this study connect well to such research (See for example Thomas 1990, Steele 2010). Two other norm-related themes were visible in about 10% of the responses respectively: ethnicity and engagement.

  This presentation will elaborate on the results and use examples from student responses to illustrate processes of norm enactment. Implications of these processes for strategic educational development aiming for inclusive education will be discussed.

  References

  Robson, C. (2011). Real world research: a resource for users of social research methods in applied settings. (3. ed.) (pp. 146-150) Chichester: Wiley.

  Steele, C.M. (2010). Whistling Vivaldi: and other clues to how stereotypes affect us. New York: W.W. Norton & Company.

  Thomas, K. (1990). Gender and subject in higher education. Milton Keynes: Society for Research into Higher Education & Open University Press.

  Tinto, V. (2010). From theory to action: Exploring the institutional conditions for student retention. In Higher education: Handbook of theory and research (pp. 51-89). Springer Netherlands.

 • 338.
  Andersson, Staffan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Fall för fysiken2011Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Ett mål med undervisning är att hjälpa eleverna upptäcka nya saker och lära sig förstå dem. 
Ett sätt att underlätta det är att arbeta med fall. 
Ett fall är en beskrivning av en situation, hämtad ur verkligheten, där eleverna möter en eller flera frågeställningar.

  Den här boken presenterar metoden i korthet och även ett antal olika fall som utvecklats av lärare på lärarlyftskurser i fysik vid Uppsala universitet hösten 2011

  De områden som fallen handlar om är:

  • Mekanik


  • Energi i vardagen


  • Energi och framtiden

   

 • 339.
  Andersson, Staffan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Fysik, fysikundervisning och fysikdidaktik – En kort historik2015Övrigt (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Presentationen ger en överblick av fysikämnets och fysikutbildningens historiska utveckling. Med koppling till fysikdidaktiska forskningsresultat diskuteras olika konsekvenser för undervisning och lärande i fysik

 • 340.
  Andersson, Staffan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Hearing the call for active student participation2012Ingår i: Students, the university's unspent resource: revolutionising higher education through active student participation / [ed] Johan Gärdebo & Mattias Wiggberg, Uppsala: Uppsala universitet, 2012, s. 19-30Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 341.
  Andersson, Staffan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Identitetsresan2011Ingår i: Fler som Kan: Hur kan vi underlätta för ungdomar att läsa naturvetenskap och teknik? / [ed] Skolverket, Stockholm: Skolverket , 2011, s. 63-77Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 342.
  Andersson, Staffan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Identitetsresor i teknikens och naturvetenskapens landskap2010Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 343.
  Andersson, Staffan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Möten med akademins värld2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt från forskningsstudier kring studenter möten med akademins värld diskuteras hur man kan arbeta i praktiken med akademisk integration. Särskilt behandlas akademiska diskurser samt hur normer kan diskuteras och förstås med hjälp av figured worlds.

 • 344.
  Andersson, Staffan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Privilege walk - A path towards understanding norms and stereotypes2014Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In higher education, as well as in other human endeavours, norms, values and expectations affect what is being recognized and accepted. The interplay with such cultural systems can have a critical influence on how people behave and succeed (See for example Steele 2010). However, the social rules and norms are primarily a silent knowledge held and enacted, often unconsciously, by the established members of the context. Active intervention can facilitate visualizing, understanding and transforming such belief systems. This workshop will focus on one such intervention activity - Privilege Walk.

  The Privilege Walk is inspired by ideas of Peggy McIntosh (1990) regarding privileges, in particular regarding to race, and their importance for the everyday life of individuals.  McIntosh exemplifies this through different statements that are unproblematic for privileged people, but often impossible for those lacking such privileges. This model was developed into an exercise as part of a project to support student diversity at University of California. In this exercise all students are standing side by side at the beginning. Different statements are read, relating to student background as well as different possibilities and opportunities in their everyday situation. Students react upon these statements by moving backwards and forwards. The diversity in the group becomes apparent in a very visual, and often emotional, way as students react in different ways and thereby move apart.

  This exercise has spread among teachers and pedagogical developers working with norms, diversity and equal opportunities. The formulation of relevant statements provides the possibility to focus the exercise on different areas, such as race, class age or gender. The directness of the exercise and the active engagement of participants make it a powerful intervention. This provides an effective catalyst for discussion, understanding and transformation.  

  This workshop will exemplify how this exercise can be used in different ways by educational developers and teachers. The workshop is arranged according to the following schedule, which will be open for some modification depending on participant interest and questions.

  1. A short Privilege Walk exercise focusing on participant experiences of diversity related work at their institutes. This will both introduce the participants to each other, the exercise format and their ideas regarding norms and stereotypes. This part will conclude with a general discussion. (20 min)

  2. An introduction about the ideas behind Privilege Walk, development of the exercise and possible uses in higher education. (15 min)

  3. A longer Privilege Walk exercise, used in courses about academic integration. The purpose and design of this exercise will be used as a starting point for a discussion about possible uses of such exercises in educational development. (25 min)

  4. Participants will work together to draft different possible exercises relating to their own interests. The ideas will be discussed among all participants. (25 min)

  5. Brief summary by the workshop leader. (5 min)

  Previous workshops about Privilege Walk have, according to evaluations, increased participant understanding about the interplay between norms and the diverse background of participants in a given context. Participants have also been inspired to apply the ideas in many different situations, such as the perceived status of different books in popular culture, different partners possibilities in international research collaborations and the ability of different actors to transform academic culture.

  References

  Cheng, J. (2006). WHAT’S RACE GOT TO DO WITH IT? Social Disparities and Student Success. [DVD]. California Newsreel.

  McIntosh, P. (1990). White privilege: Unpacking the invisible knapsack. Independent School, 49(2), s. 31-36.

  Steele, C.M. (2010). Whistling Vivaldi: and other clues to how stereotypes affect us. New York: W.W. Norton & Company.

 • 345.
  Andersson, Staffan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Privilegievandring: En väg mot insikt om normer och villkor2014Ingår i: I stort och smått - med studenten i fokus: Universitetspedagogisk utvecklingskonferens 16 oktober 2013, Uppsala universitet / [ed] Geir Gunnlaugsson, Uppsala: Uppsala universitet, 2014, s. 177-185Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Studenters växelspel med den högre utbildningens olika kulturer är ofta av avgörande betydelse för deras akademiska framgång. En viktig del av en konstruktiv utbildningsmiljö är synliggörande och aktivt arbete kring olika, ofta osynliga, normer och förutsättningar för studenter och lärare. Privilegievandring (Eng. Privilege walk) är en praktisk övning med mål att medvetandegöra deltagarna om normer och förutsättningar. I denna artikel beskrivs övningens bakgrund och utveckling. En privilegievandring som använts vid fortbildning om studenters väg in i den akademiska världen illustrerar hur övningen kan utvecklas och användas.

 • 346.
  Andersson, Staffan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Privilegievandring: En väg mot insikt om normer och villkor2013Ingår i: Konferens i universitetspedagogisk utveckling, Uppsala, October 16, 2013, 2013Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Studenters växelspel med den högre utbildningens olika kulturer är ofta av avgörande betydelse för deras akademiska framgång. En viktig del av en konstruktiv utbildningsmiljö är synliggörande och aktivt arbete kring olika, ofta osynliga, normer och förutsättningar för studenter och lärare. Privilegievandring (Privilege walk) är en praktisk övning med mål att medvetandegöra deltagarna om normer och förutsättningar. I denna verkstad kommer deltagarna först att få genomföra en privilegievandring som använts vid fortbildning av lärare och studenter vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Efter en kort presentation av övningens bakgrund (Cheng, 2006) samt de idéer som inspirerat till övningsformen (McIntosh 1989;1990) kommer vi diskutera privilegievandringens möjligheter och utmaningar. Verkstaden avslutas med ett pass där vi funderar kring hur övningsformen kan användas inom deltagarnas egen verksamhet.

   

  Referenser:

  Cheng, J. (2006). WHAT’S RACE GOT TO DO WITH IT? Social Disparities and Student Success. [DVD]. California Newsreel.

  McIntosh, P. (1989). White privilege and male privilege. Peace & Freedom, 10-12.

  McIntosh, P. (1990). Unpacking the knapsack of White privilege. Independent School, 49(2), 31-36.

 • 347.
  Andersson, Staffan
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Varför kommer de och varför vill de inte stanna?2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt från forskning kring rekrytering och genomströmning diskuteras hur informatörer och rekryterare inom teknik och naturvetenskap kan arbeta med forskningsgrund.

 • 348.
  Andersson, Staffan
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Andersson Chronholm, Jannika
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Akademisk integration - Hur kan man göra?2012Ingår i: Universitetspedagogisk utveckling och kvalitet – i praktiken! / [ed] Geir Gunnlaugsson, Uppsala: Uppsala universitet, 2012, s. 45-68Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 349.
  Andersson, Staffan
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Andersson Chronholm, Jannika
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Studenters tankar om avhopp2011Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Varför lämnar studenter våra utbildningar och vad kan vi göra för att hjälpa dem stanna kvar? Vi har analyserat de tankar om avhopp som tredjeårsstudenter på utbildningar i teknik och naturvetenskap uttryckte i tredjeårsenkäten VT2010. Utifrån detta har vi identifierat fyra huvudanledningar till avhoppstankar – utbildningsupplevelsen, svårigheter att klara studierna, intressekonflikter och bristande yrkeskoppling. Vår poster kommer att presentera dessa anledningar i detalj och visa hur de stämmer med andra studier. Vi kommer även diskutera olika pedagogiska implikationer av resultaten.

 • 350.
  Andersson, Staffan
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Andersson Chronholm, Jannika
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Elmgren, Maja
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för kemi - Ångström, Fysikalisk kemi.
  Student Expectations of Academic Teachers Contributions to their Learning2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Student responses to introduction of pedagogical initiatives, such as adoption of research-based educational practices, can be very influential on the future of such initiatives (National Research Council, 2012). To inform this type of introduction processes, we present results from an investigation on beginner student's expectations of how academic teachers will contribute to their learning.

  Enrolling students in science and technology were asked the following open question as part of a web-based survey: "How do you expect your teachers to contribute to your learning?" 553 of about 880 students in the surveyed population choose to respond. Their answers were coded and iteratively sorted in a grounded theory approach (Robson, 2011).

  The three most common themes found in the answers were providing lectures, answering questions and providing information and structure. 58% of the students focussed on information transfer from the teachers, whereas 27% focussed on pedagogical approaches and student centred practices. The remaining 15% were too vague to be classified. A small minority of the student described contributions to learning that could be expected from a teacher inspired by the scholarship of teaching and learning. Some themes show statistically significant differences depending on student background factors, such as gender, programme affiliation and parents education. As an example, students from non-academic families to a larger extent expect teachers to be accessible for providing support.

  Our findings provide valuable insights into expectations of teachers from a heterogeneous student population. They also have important implications for how to introduce and motivate research-based teaching approaches to the whole student population.

   

  References

  National Research Council (2012). Discipline-Based Educational Research: Understanding and Improving Learning in Undergraduate Science and Engineering. National Academy Press, Washington D. C., p. 180-181.

  Robson, C. (2011). Real world research: a resource for users of social research methods in applied settings. (pp. 146-150) Chichester: Wiley.

45678910 301 - 350 av 6380
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf