uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
567891011 351 - 400 of 7310
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 351.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättsligt verksam ohederlighet via efterföljande ägarbyte respektive passivitet2003In: PointLex, Vol. juni, p. 5-Article in journal (Other academic)
 • 352.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättspolitiskt inkorrekt – en bra början: Mobbningsproblemet som exempel2003In: Vänbok till Saldeen, Iustus, Uppsala , 2003, p. 19-Chapter in book (Refereed)
 • 353.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättstillämpningsansvar och EKMR - dubblering av ansvarsgrunderna men inte (nödvändigtvis) av ersättningsposterna2013In: InfoTorg Juridik, no oktoberArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skadeståndsansvaret för felaktigheter inom rättstillämpningen har genomgått en intressant utveckling under senare år; numera är en sådan talan inte bara en teoretisk vision, utan en reell möjlighet (om än rättsliga kvalificeringar givetvis måste göras – eftersom ändrad utgång i högre instans inte nödvändigtvis betyder, att den tidigare bedömningen var culpös). Även EKMR har blivit en positiv faktor att beakta inom nationell skadeståndsrätt. Den svenska culpastandarden för myndighetsutövning kan – såsom ansvarsgrund – påverkas av de krav som (en dynamisk och stegvis omdanande) praxis från Europadomstolen ställer, för att uppnå det skydd som artiklarna i EKMR syftar till. Däremot visas i en ny dom från Högsta domstolen, att de dubbla rättskällorna avseende ansvarsgrund inte automatiskt även innebär en dubblering av ersättningsposterna. Utgångspunkten avseende remedium för en EKMR-kränkning är istället att åtgärdande – erkännande, rättelse (avhjälpande), förmånligare behandling (nedsatt förpliktelse, strafflindring etc) – ska ske inom ramen för det ärende där kränkningen förekommit; och inom (eller utom) detta ärende kan vidare eventuell ekonomisk skada ersättas enligt skadeståndslagen. Först om denna upprättelse inte förmår ge tillräcklig gottgörelse, kan den ideella ersättningen för EKMR-kränkningen självständigt tillägga något till skadeståndsprocessen.

 • 354.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sambandskvalificeringar avseende trafikskadeansvarets gräns2008In: PointLex, Vol. januari, p. 1-18Article in journal (Other academic)
 • 355.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Schablondifferentieringens gräns vid anhörigersättning2007In: PointLex, no februari, p. 29-Article in journal (Other academic)
 • 356.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Schablonersättningar – objektiverade bedömningsgrunder samt kraven på underlag för individualiserade avvikelser2006In: PointLex, Vol. januari, p. 25-Article in journal (Other academic)
 • 357.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadestånd vid fel i rättsväsendet – ”uppenbarhetsrekvisitet” argumentativt preciserat2011In: InfoTorg Juridik, no juliArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I ett tiotal fall från Högsta domstolen, under de senaste åren, har spörsmålet om statens ansvar för fel eller försummelse i domstolar (och andra rättstillämpande myndigheter) alltmer finslipats. Från att ha sett ut som en omöjlighet, kan man idag i vart fall iaktta vissa restriktiva öppningar. I ett nytt fall från HD ges några intressanta preciseringar – av nytta för argumentationen i framtiden – när det gäller att diskutera och konkretisera innehållet i det numera etablerade ”uppenbarhetsrekvisitet” (kravet på ”uppenbart oriktig bedömning”). I artikeln examineras dessa preciseringar, samtidigt som uppenbarhetsrekvisitets inordning i culparegeln tydliggörs. För att på ett konstruktivt sätt förhålla sig till problematiken i nya uppkommande fall – och för att undvika vissa låsningar i synen på vad som är ansvarsförutsättningar respektive begränsningar – torde en sådan teoretisk inramning vara ytterst praktisk.

 • 358.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadestånd vid sexualbrott – differentierad syn på brottsrubricering och kränkningsersättning2006In: PointLex, Vol. april, p. 23-Article in journal (Other academic)
 • 359.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadeståndsgrundande domstolsfel – sällsynt men inte uteslutet fenomen2008Other (Other scientific)
 • 360.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadeståndsomprövningsrätten åter en (sista) gång i HD – potentialen för restriktiv tolkning undanröjd2009In: InfoTorg Juridik, no oktober, p. 1-16Article in journal (Other academic)
 • 361.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadeståndsrätt för skadad rätt − rätt sätt för skadebestämning2013In: InfoTorg Juridik, no januari, p. -10Article in journal (Other academic)
 • 362.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadeståndsrättoch skatterätt – moms som kostnadsskapande skada respektive vinstgivande bonus.2018In: InfoTorg Juridik, no mars, p. 1-9Article in journal (Other academic)
 • 363.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skadeståndsrättsliga relevans- och adekvanskrav vid EKMR-kränkning2013In: InfoTorg Juridik, no januariArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Som pendang till de många viktiga domarna från 2012 om EKMR-skadeståndsrätt, kan ett något udda avslutande fall kort kommenteras. Det handlar därvidlag om att man vid genomförandet av rättsligt relevanta resonemang om rättigheter, måste konkretisera och inordna de stora generella begreppen och anspråken inom de specifika rättsliga ramarna. Allt här i livet är inte samhällets fel, och även i de fall staten principiellt bär ett ansvar, måste yrkandena om skadestånd konkretiseras – så att en relevant koppling rättsligt kan motiveras, mellan kränkningen och den ideella eller ekonomiska skada vilken åberopas som grund för ersättningskravet.

 • 364.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skattefordran och skadefordran2003In: PointLex, Vol. oktober, p. 8-Article in journal (Other academic)
 • 365.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skattekonsekvensers relevans vid skadeståndsbestämningen2009Other (Other academic)
 • 366.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Skolans skadeståndsrättsliga ansvar för olika kränkningsproblem2016In: Skola för kunskap, valfrihet och trygghet? / [ed] Sverker Scheutz, Uppsala: Iustus förlag, 2016, p. 15-52Chapter in book (Refereed)
 • 367.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Some New Small Shades of Pale White in the Northern Tort Law Snowstorm2016In: European Tort Law 2015 / [ed] Ernst Karner & Barbara Steininger, Berlin: Walter de Gruyter, 2016, 5, p. 615-625Chapter in book (Refereed)
 • 368.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Stegvis nedtoning av avvägningsmöjligheterna vid frihetsberövandeersättning – men ändå öppning för framtida utveckling2015In: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, no 4, p. 895-917Article in journal (Refereed)
 • 369.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Strikt ansvar – olika problemformuleringar och argumentationssätt2002In: Festskrift till Lødrup, Oslo , 2002, p. 20-Chapter in book (Refereed)
 • 370.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Strikt ansvar för vattenanläggning – några preciseringar2001In: PointLex, Vol. juni, p. 8-Article in journal (Other academic)
 • 371.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Strukturernas skadeståndsrättsliga spel (II) - partsdualismens formella och materiella krav2014In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I temaserien om strukturell argumentation inom ersättningsrätten belyses i denna artikel II, hur kraven på båda parter kan samspela och hur kraven på myndigheterna kan emanera från olika nivåer – specifika ärenderegler kan möta övergripande krav på myndigheternas service. Dessa anspråk på myndigheterna att bistå enskilda, kan därmed omvandla ett icke formellt inlett bidragsärende till ett skadeståndskrav. De låga formella kraven på den enskilde korresponderar således med höga materiella krav på myndigheterna.

 • 372.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Strukturernas skadeståndsrättsliga spel (I) – den goda försäkringsförmedlingssedens skyddsändamål2014In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Några av vinterns HD-domar kan analyseras just med inriktning på, hur argumentationen kring ersättningsfrågan påverkats av strukturspelet mellan helhet och del – dvs allmänna frågor om rättsområdet och specifika situationsomständigheter etc. Först ut blir ett fall om den allmänna, dynamiska, ”goda branschseden” (inom försäkringsområdet), som för en försäkringsförmedlare ansågs gälla såväl mot kunder (försäkringstagare) som mot försäkringsgivare. Avseende strukturer kan därvidlag även iakttas, hur den allmänna skadeståndsrätten möter kontraktsrätten och de specifika reglerna vid försäkringsförmedling.

 • 373.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Strukturernas skadeståndsrättsliga spel (III) – allmänna skadeståndsprinciper om skadeersättning och speciallagstiftning om kostnadsersättning2014In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikel III om ersättningsrättsliga strukturresonemang behandlas relationen mellan allmänna skadeståndsprinciper och en speciallagstiftning, vilken i HD tolkades ge ersättningskrav bortom de sedvanliga avräkningarna för ålder och bruk. Domen visar att de allmänna skadeersättningsprinciperna inte kan slå ut speciella kostnadsersättningsregler.

 • 374.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Strukturernas skadeståndsrättsliga spel (IV) – revisorsansvarets grund och gräns2014In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  I artikel IV om strukturspörsmål inom skadeståndsrätten fästs uppmärksamhet på den struktur av olika – dvs differentierade – frågeställningar som stegvis måste hanteras, för att revisorsansvaret ska bli fullödigt belyst. En ny HD-dom ger konstruktiva bidrag till den rättsliga diskussionen kring professionsansvaret – särskilt revisorers ansvar – vilket annars riskerar att bli förkortat och ostrukturerat behandlat (domen kan därmed ses som en respons på – kanske rentav reaktion mot – den uppmärksammade hovrättsdomen i Prosolviamålet). För att gå från vad som formellt kan kallas ett fel till ett materiellt ansvar för senare skadekonsekvenser, krävs en strukturerad väv av kvalifikationer. Medvetenheten om dessa argumentationsstrukturer ökar förståelsen för rättsområdet – och minskar risken för retoriska förkortningar och förenklingar.

 • 375.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Strängt ansvar för konkursförvaltare2001In: PointLex, Vol. april, p. 7-Article in journal (Other academic)
 • 376.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Styrelseansvarets temporala och culpavärderande aspekter2013In: InfoTorg Juridik, no januari, p. -13Article in journal (Other academic)
 • 377.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Styrelseledamots kapitalbristansvar –: associationsrättslig språklig ytstruktur med skadeståndsrättslig funktionell djupstruktur2018In: Festskrift till Stefan Lindskog, Stockholm: Jure, 2018, p. 1-14Chapter in book (Refereed)
 • 378.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sweden2013In: European Tort Law Yearbook, ISSN 2190-7781, Vol. 3, no 1, p. 689-700Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Some quite rewarding cases occurred in Swedish tort law during the year 2012.For this article, only cases of comparative interest have been chosen, namely cases relating to certain nuances of the discourse apropos non-pecuniary damage.The year witnessed cases with both positive and negative outcomes, so as a result we have more argumentative patterns to observe. Therefore, the title – or subheading – of this article should read ‘Particular Peculiarities Regarding Non-Pecuniary Damages in Tort Law Argumentation’.

 • 379.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sweden2012In: European Tort Law Yearbook, ISSN 2190-7781, Vol. 1, no 1, p. 665-678Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The year 2011 cannot be regarded as an innovatory period in Swedish tort law. The cases (of comparative interest) all deal with already well-known issues. There are though some minor new details to be observed as regards the concept of negligence and damages. Also there are some clarifications with respect to case law development of criteria for both liability and limits of liability when dealing with claims by and against the State. Therefore, the title – or subheading – of thisarticle should read ‘Conceptual and Pragmatic Developments in Tort Law’.

 • 380.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sweden2011In: Essential Cases on Damage: Volume 2 / [ed] Bénédict Winiger et al., wien: Mouton de Gruyter, 2011Chapter in book (Other academic)
 • 381.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sweden2011In: European Tort Law Yearbook, ISSN 2190-7781, p. 596-606Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Another year passed in the annals of Swedish tort law history. Of particular comparative interest, some issues regarding State liability are worth mentioning in this Yearbook. Actually all the cases dealt with below are examples of the legal problems as regards liability for wrongful legalapplication of legal rules in courts or other authorities. The question that the Supreme Court had to give an answer to was: ‘How should the wrongful legal interpretation be qualified in order to establish a necessary level of “negligence”, so that the State will be liable for damages arising from the decision?’ Therefore, the title – or subheading – of this article should read State Liability for Errors of Law by Courts or other Authorities.

 • 382.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sweden2018In: Digestof European Tort Law. Volume 3: Essential Cases on Misconduct / [ed] Bénédict Winiger, Ernst Karner, Ken Oliphant, Berlin: Walter de Gruyter, 2018Chapter in book (Refereed)
 • 383.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Sweden - Tort law differentiation: Legal narrative embracing both detailed distinctions and common core2007In: European Tort Law 2006, Springer, Wien-New York 2007 , 2007, p. 20-Chapter in book (Refereed)
 • 384.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sweden (Borderlines of Protected Interests in Tort Law)2008In: European Tort Law / [ed] Helmut Koziol, Barbara C. Steininger, Wien / New York: Springer , 2008Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 385.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sweden: Borderlines of Protected Interests in Tort Law2009In: Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2008 / [ed] Helmut Koziol, Barbara C. Steininger, Wien-New York: Springer , 2009, p. 626-635Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 386.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sweden: Formal Concepts and Their Conceivable Material Breakthrough in Tort Law2015In: European Tort Law 2014 / [ed] Ernst Karner, Barbara Steininger, Berlin: Walter de Gruyter, 2015, p. 635-647Chapter in book (Refereed)
 • 387.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sweden: New Variations on Traditional Tort Law Themes2015In: European Tort Law Yearbook, ISSN 2190-7781, p. 661-671Article in journal (Refereed)
 • 388.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sweden: [Some Minor Details and Clarifications While Waiting for the Big Thaw in Tort Law]2018In: European Tort Law 2017 / [ed] E Karner & B Steininger, Wien: Walter de Gruyter, 2018, p. 627-635Chapter in book (Refereed)
 • 389.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Temporala begränsningar av styrelseansvar och medlemsintressen2013In: InfoTorg Juridik, no aprilArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Tidsramarna för styrelsens lojalitetsplikt och ansvar påverkas av synen på de skyddade intressena – associationens ”eget” tidlösa intresse eller medlemmarnas från tid till annan växlande intressen. HD väljer i ett nytt avgörande det senare alternativet, vilket får till följd att skadeståndsyrkande mot interimsstyrelse ogillas, emedan alla dåvarande medlemmar samtyckt till (för associationen) ogynnsam avtalsändring.

 • 390.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Tiden är ingenting: Några lättsamma betraktelser över juridikens och Juridicums nuflöde2013In: Arbete och fest: Skrifter från amanuenskollegiet vid juridiska fakulteten i Uppsala / [ed] Karolina Stenlund, Uppsala: Iustus förlag, 2013, p. 25-37Chapter in book (Refereed)
 • 391.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Tolkningsprinciper avseende försäkringsvillkor2001In: PointLex, Vol. november, p. 7-Article in journal (Other academic)
 • 392.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Topisk retorik inom juridiken1994In: Retorik och rätt, Iustus, Uppsala , 1994, p. 44-Chapter in book (Refereed)
 • 393.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Tort Law Argumentation – Restrictions and Extensions: Sweden2006In: Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2005, Springer, Wien, New York , 2006, p. 21-Chapter in book (Refereed)
 • 394.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Tort Law Development – In a Silent Way2005In: Tort and Insurance Law Yearbook, European Tort Law 2004, Springer, Wien, New York , 2005, p. 17-Chapter in book (Refereed)
 • 395.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Trafikskadeansvarets utsträckning ännu en gång – gräns för gränssättandet2019In: InfoTorg Juridik, no maj, p. 1-9Article in journal (Other academic)
 • 396.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Trafikskadeersättningsansvar och skadeståndsansvar: Rättsliga möten och konsekvenser2012In: InfoTorg Juridik, no oktober, p. 17-Article in journal (Other academic)
 • 397.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Transportansvarets exklusivitet – positiv respektive negativ argumentation vid ansvarskonkurrens2014In: InfoTorg JuridikArticle in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Problemet med ansvarskonkurrens uppkommer om både allmänna skadeståndsregler och specialreglering (via lagstiftning eller kontrakt) täcker en viss skadehändelse. Det är tämligen vanskligt att uppställa en huvudregel – eftersom undantagen ofta tar över. Hursomhelst handlar frågan om en rättslig kvalificering av de speciella reglernas ändamål vad avser exklusivitetens täckningsområde. En ledtråd för att uppmärksamma resonemangens struktur, kan vara att identifiera de ”positiva” argumenten för specialregleringens tillämpning (dvs inkluderande exklusivitetsverkan) samt de ”negativa” argumenten för uteslutning av de allmänna reglerna (dvs exkluderande exklusivitetsverkan). En ny dom från Högsta domstolen kan tjäna som illustration av tekniken.

 • 398.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Tredjemansersättning – entydig princip eller konkretiserande intressekvalificering2004In: PointLex, Vol. december, p. 10-Article in journal (Other academic)
 • 399.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Tredjemansskador : belysning av motiven för huvudregeln och undantagen2009Other (Other academic)
 • 400.
  Andersson, Håkan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Trepartsrelationer i skadeståndsrätten1997Book (Refereed)
567891011 351 - 400 of 7310
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf