uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
6789101112 401 - 450 av 6533
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 401.
  Anerfält, Linnea
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Genus i skolan: En videobaserad interaktionsstudie av hur genus skapas, upprätthålls och ifrågasätts på en grundskola i Sverige2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats har genom en observationsstudie av 28 elever i en grundskoleklass i årskurs 7 i en svensk skola undersökt interaktionella praktiker mellan elever, detta ur ett genusperspektiv. Studien har fokuserat på de interaktionella praktiker som bidrar till genuskonstruktion och genusifrågasättande, samt skapandet av feminina och maskulina genuspositioner i vardaglig interaktion på en skola. Avslutningsvis behandlar även studien frågan om deltagarna orienterar sig mot en könsmaktsordning eller ej, och hur den i så fall organiseras interaktionellt.

  Studien visar att elever och lärare både orienterar mot och skapar genuspositioner inom ramen för följande interaktionella praktiker: 1) organisation av utmanande handlingar, 2) organisation av det offentliga rummet, 3) störande av ordning, 4) den interaktionella organisationen av affektiva handlingar.

  Inom ramen av ovan nämnda tema påvisar studien flera exempel på interaktionella praktiker som är genuskonstruerande, genusnormerande samt genusifrågasättande. Bland annat intar pojkar det offentliga rummet i större utsträckning än flickor, vilket kan tänkas vara en interaktionell praktiker som är genusnormerande. Studien påvisar även hur feminina samt maskulina genuspositioner skapas i klassrumsinteraktionen, bland annat genom hur pojkarna distanserar sig från kvinnligt kodat beteende genom att förlöjliga det. Vidare orienterar sig studiens deltagare mot en könsmaktsordning i vardaglig interaktion på skolan, vilket går i linje med tidigare forskning. Studiens deltagare befäster bland annat hierarkiseringen av könsmaktsordningen genom att pojkarna vid återkommande tillfällen osynliggör flickorna som samtalspartners.

  Föreliggande studie avslutas med en diskussion kring ovan nämnda resultat, i ljuset av tidigare forskning.

 • 402.
  Anfält, Erik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  What day was it yesterday?: En lärares interaktionella  frågepraktiker inom engelskundervisningen i en årskurs 62014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats var baserad på fem videoinspelade engelsklektioner i en klass i årskurs 6. I studien analyserades hur läraren använde sig av talspråk under den del av lektionerna som karaktäriseras av helklassundervisning. Undersökningen kom att inrikta sig på i vilken omfattning läraren och elever använde sig av frågor och på vilka olika sätt de användes i undervisningen. Med hjälp av analysmetoden conversation analysis undersöktes hur frågorna var strukturerade och vilken funktion de hade i det gemensamma samtalet i klassrummet. I analysen av materialet undersöktes även elevernas olika respons på de frågor som de fick. I det undersökta materialet framgick att läraren använde frågor som ett huvudsakligt sätt att kommunicera med klassen under helklassundervisningen. En dryg fjärdedel av lärarens yttranden i det transkriberade materialet identifierades som frågor. Resultatet av undersökningen gav även att frågor som klassificerats som ”X-frågor / wh-frågor” var den dominerande typen av fråga. Denna typ av fråga hade som huvudsaklig funktion att få fram ett svar från eleven som var känt av läraren.  Elevernas respons på frågorna var i regel mycket korta. Detta berodde på att frågornas konstruktion inte gav eleverna förutsättningar för en längre respons.

 • 403.
  Angeldal, Sara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Elevers beskrivningar av lärande: En kvalitativ studie i elevers sätt att uppfatta sitt lärande i undervisningen2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mitt examensarbete handlar om hur en person kan komma att ändra sin uppfattning om någonting. Vi ändrar ofta vårt sätt att se på någonting i vår omvärld på ett annat sätt än tidigare. Jag minns själv när jag gick i grundskolan och ändrade min uppfattning om matematikens tallinje. Innan hade jag haft en tanke om att matematik var svårt att förstå och att jag aldrig skulle kunna räkna till 100. Min uppfattning ändrades när jag upptäckte hur tallinjen är uppbyggd och att den är enkel när du väl kan den. Detta har varit utgångspunkten för denna uppsats, att ta reda på om elever på grundskolan kan ändra sin uppfattning om att se på någonting. Studien ingår i ett paraplyprojekt där utgångspunkterna för arbetet har varit begreppet synvända och forskningsansatsen fenomenografi, där grundskoleelever har fått svara på en öppen fråga i en skriftlig självrapport. Studiens resultat visar på att elever som går på grundskolan kan beskriva en förändring av uppfattning.

 • 404.
  Angermund, Malin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  The Computing Curriculum: En textanalys av rekommendationer för implementeringen av den nya läroplanen i England 20142018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna studie syftar till att problematisera och diskutera argument som ligger till grund för läroplansförändringar. I följande studie studeras rekommendationer som låg till grund för implementeringen av den nya läroplanen i England 2014, ”The computing curriculum”, då man önskade marknadsanpassa undervisningen inom digital teknik (digitalisering). Studien görs genom en kvalitativ textanalys av två rapporter skrivna 2011–2012. Rapporterna som analyserats är “Next Gen. Transforming the UK into  the world’s leading talent  hub for the video games  and visual effects industries” samt “Shut down or restart? The way forward for computing in UK schools”. För att uppnå syftet har följande frågeställningar formulerats:

   

  1. På vilka nivåer i skolsystemet läggs ansvaret i rekommendationerna?
  2. Finns det förslag på arbetsfördelning eller ekonomiska förutsättningar för att rekommendationerna skall kunna utföras?

   

  Resultatet som framkommit av analysen är att totalt 7 av de 21 analyserade rekommendationerna utgår från formuleringsarenan, 12 från transformeringsarenan och 2 från realiseringsarenan. I diskussionsdelen framkommer också att det i dessa rekommendationer finns förslag på arbetsfördelning och ekonomiska förutsättningar för att rekommendationerna skall kunna utföras.

 • 405.
  Ani-Asamoah Marbuah, Dina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Influence of Parental Income and Educational Attainment on Children’s Years of Schooling: Case of Ghana2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  It has been widely acknowledged that high socioeconomic status provides better living conditions and vice versa. This study examines the impact of parents’ income and educational attainment on their children’s years of schooling in Ghana by utilizing the Ghana Living Standards Survey 2012/2013 which provides detailed information on respondents at the household level. Pearson correlation analysis showed a positive association between parental income, father’s and mother’s educational attainment with the child’s years of schooling. The positive correlation was further confirmed through multiple regression analysis which revealed a significant relationship between parental educational level and child’s years of schooling. It was observed that father’s educational attainment is a stronger predictor of a child’s years of schooling at the basic level compared to mothers. At the secondary and higher educational levels, both parents’ educational attainments are significant with father’s being the stronger predictor of male child years of schooling and mother’s for females. The resources of parents also influence the years of schooling of the children. Household size and place of residence were also shown to have significant influences on years of schooling. Larger household size meant shorter years of schooling for the child and smaller household size meant longer years of schooling, all things being equal. Children living in the rural areas have less years of schooling compared to children residing in urban areas. We conclude that parents’ educational and income levels are factors that determine the unequal opportunities among children as these resources are transferred from parents to children.

 • 406.
  Anna-Maria, Ahlén
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Educational Trajectories of Consultants in a Interactive Media Company: Preliminary results of David’s and Eve’s life histories2002Konferensbidrag (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 407. Anne, Harju
  et al.
  Jutta, Balldin
  Danielle, Ekman Ladru
  Gustafson, Katarina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Children’s education in ‘good’ nature: Perceptions of activities in nature spaces in mobile preschools.2020Ingår i: Global studies of childhood.Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 408.
  Anneli, Edman
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informationsvetenskap. Data- och systemvetenskap.
  Shohreh, Hörnqvist
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för informationsvetenskap. Data- och systemvetenskap.
  Mobil teknik och mobilt lärande: ett stöd för skola och vård för effektvisering av lärandet och arbete2006Rapport (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [en]

  Mobilitet hos människor har ökat inom många områden i och med utvecklingen och framväxten av den mobila teknologin. Ett av de områden som har blivit påverkat av denna tekniska utveckling är lärande och utbildning både inom arbetslivet och inom skolvärlden. Idag beräknas många yrkeskategorier tillbringa mer än halva sin arbetstid utanför arbetsplatsen. Antalet abonnenter som har tillgång till trådlöst Internet förväntas öka lavinartat under det närmaste decenniet. Digital information och inlärningsmaterial ryms redan nu i våra fickor och vi har möjlighet att koppla upp oss mot varandra och kommunicera oavsett plats och tidpunkt.

  Syftet med rapporten är att presentera de olika formerna av lärande, dvs. distanslärande, elektroniskt lärande och mobilt lärande. Betoningen i detta arbete är på den sistnämnda lärandeformen, mobilt lärande. En jämförelse mellan mobilt lärande och livslångt lärande genomförs och likheterna mellan dessa diskuteras. Syftet är också att diskutera användningen av mobilteknik och mobilt lärande inom utbildningsväsendet och vården i syfte att effektivisera lärandet, kommunikation, kunskapshantering och arbete. Detta för att kunna införa och uppnå en optimal form av livslångt mobilt lärande och mobilt arbete i våra skolor och inom arbetsplatser med hjälp av den nya tekniken.

 • 409.
  Annerstedt Hamberg, Michaela
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Eklund, Lina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Den rättvisa bedömningen av en kandidat: En kvalitativ studie av rekryterares yrkeskunskap2016Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to explore the professional knowledge of recruiters and how they balance formal assessment methods with intuition during recruitment processes. This will be examined through three questions; What characteristics do recruiters value as important within their profession, and how are they developed? What formal assessment methods do recruiters use, and how are they used to get an accurate image of the applicant? How do recruiters use intuition in the assessment of a candidate? The study is grounded in a qualitative methodology and the empirical data consist of eight interviews with recruiters. The analysis has been conducted through a thematic analysis based on the interviews, with the aim of finding patterns and reappering themes. The results of the thematic analysis have been further analyzed in terms of competence, qualification, and professional knowledge as well as a theory on experience based learning.

  The results of our study shows that recruitment processes are extensive and demands an amount of professional knowledge and competency, which is acquired largely through experience. In our interviews we learned that recruitment should mainly occur through formal assessment methods, and unbound by subjective emotions. Through the analysis we saw that intuition influences the way recruiters use formal assessment methods, rather than using intuition as an assessment method of its own. 

 • 410.
  Anstrell, Viktoria
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Öster, Veronica
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lärares uppfattningar om undervisning och bedömning av lässtrategier2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 411.
  Anter, Roni
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Nyström, Carl
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hjälp! Eleven sa svartskalle!: En kvalitativ intervjustudie om hur lärare bemöter främlingsfientlighet i klassrummet.2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In a multicultural society such as Sweden opposition between different ethnical groups can be hard to avoid. In the educational arena there is legislation and there are guidelines that aim to avert any kind of xenophobia directed at individuals or groups. As teachers occupy the end point of the educational chain the execution of these guidelines is for the most part left up to them.

  This paper aims to study how teachers handle situations where xenophobia is present and if so how they work preemptively against it. It also takes a closer look into the notion of professionalism within the teacher force with the aim of trying to answer whether teachers reach the requirements of professionalism. To do so we apply Gunnar Berg’s definition of the term 'professionalism' together with other scholars' thoughts on the subject. To study this phenomenon nine interviews with pre-written questions were performed with teachers in social studies and history at the high school level. There was also time given for interviewees to voice any other concerns they had.

  Our results showed that all social study teachers were aware of their preemptive work against xenophobia, while only two of the history teachers deliberately planned for it. In this context the majority of teachers interviewed conducted themselves to some degree of professionalism. Our conclusion regarding teachers' notions of professionalism is that it depends what requirements are set on the definition of the concept. In this study we can see a great deal of autonomy in the teachers interviewed, however, it ultimately depends on the context in which you judge professionalism.

 • 412.
  Antesten, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Omställning - en hjälp till nytt arbete: Uppfattningar och upplevelser av deltagandet i omställningsprogram2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Vi befinner oss nu i en lågkonjunktur som innebär att många blir uppsagda från sina arbeten och den grupp som har drabbats hårdast i Sverige är arbetare inom den privata sektorn. Som en reaktion på den förändrade arbetsmarknaden har de företag som levererar omställningsprogram ökat explosionsartat.

  I svåra tider ökar konkurrensen om arbeten och höga krav ställs på den arbetssökandes förmåga att marknadsföra sig själv. Omställningsföretagen arbetar med att hjälpa dem som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist att finna ny sysselsättning, detta gör de med hjälp av jobbcoacher. Omställningsprogram och jobbcoaching är ett nytt fenomen och det finns därmed ett behov av forskning på området.

  Syftet med arbetet är att studera ett omställningsprogram vars avsikt är att coacha människor som mist sin anställning till att få ny sysselsättning. Studien görs på ett företag som levererar omställningsprogram och belyser hur de människor som befinner sig i programmet upplever det under tiden det pågår. För att uppnå syftet har telefonintervjuer med tjugo deltagare i omställningsprogrammet genomförts.

  Coacherna hjälper deltagarna att själva inse sin potential och detta gör de genom att, likt Sokrates, ställa frågor som får individen att plocka fram alla de egenskaper och färdighetersom kan vara till nytta i en anställning. Deltagarna får hjälp med att skriva CV vilket uppskattas då det idag är hög konkurrans på arbetsmarknaden.

  Deltagarna är sammantaget positiva till programmet vilket dels kan bero på att programmet kanske är väl planerat och genomförs på ett framgångsrikt sätt. Det är även troligt att en bidragande orsak till omdömet är att deltagarna inte hade några förväntningar på programmet.De har blivit uppsagda och är inställda på att själva ta sig an sin situation. De förändringsförslag som deltagarna fört fram i intervjuerna rör tidpunkten för informationsmötet samt önskemål om workshop angående vidare studier. Det faktum att de känner glädje över att de har en coach som hjälper dem och faktiskt ser dem går hand i hand med vad som visats i forskning från 1930 talet.

 • 413.
  Anton, Felicia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Språkets betydelse- Nyanlända invandrarelever i den svenska skolan: Mottagande-Kartläggning-Integration2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att belysa språkets betydelse vid integrering av nyanlända invandrarelever. Jag har undersök hur vida eleverna uppfattar sitt mottagande i den svenska skolan och hur eller om lärare kartlägger elevens språk- och kunskapsutveckling. Resultaten är baserade på information från personintervjuer och hur denna information korrelerar med min valda teori. Jag använde ett teoretiskt ramverk av Lev Semjonovitj Vygotskij som är en erkänd pedagogisk teoretiker. Resultaten av min studie visar att svaren från mina intervjuer stämmer väl överens med min valda teori: att omgivning och utveckling går hand i hand. Jag har kommit fram till att mottagande, kartläggning och integration är av största betydelse för den språkliga utvecklingen hos en nyanländ invandrarelev och dess fortsatta integration i det svenska skolsystemet då ett barns utveckling har visat sig ske i samspel med deras omgivning. Nyckelord: Mottagande, Kartläggning, Nyanlända invandrarelever, integration

 • 414.
  Antoniadou, Irini
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Medarbetarskap i ett Lean Healthcare perspektiv: Lärande, reflektion och utveckling2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  I denna studie belyses de grundläggande begreppen som bildar stommen för den moderna organisationsmodellen "Lean Healthcare". Denna organisationsmodell används idag inom den svenska sjukvården, och är sprungen ur "Lean Production", vilken beskrivs som ett helhetssystem som måste tränga igenom hela organisationskulturen om den ska lyckas. Detta tillsammans med ett utbildningsexempel på implementering av Lean Healthcare vid ett universitetssjukhus, diskuteras och relateras till teorierna om "medarbetare" och "reflektiv praxis".

  Målet är att undersöka utvecklingen och pedagogiska konsekvenser av Lean Healthcare och dess förhållande till de idéer som finns om begreppen "medarbetare" och "reflektiv praxis". De metoder som används för studiens genomförande är litteraturstudie samt en deltagande observation som ägde rum under en utbildningsdag på ett sjukhus i Mellansverige, när en grupp av personalen blev introducerade till "Lean Healthcare och dess praxis". Det utbildningsverktyg som användes under utbildningsdagen kallas för

  Leanspelet som är framtaget av en vårdutvecklare vid sjukhusets utvecklingsenhet, utifrån organisationsmodellen Lean Healthcare.

  Resultatet som framkommit av litteraturstudien och observationsstudien tyder på en uppfattning hos personalen att Lean Healthcare kan vara en lärande organisationsmodell där de kan erfara att de bidrar till utveckling och förbättring av sin arbetssituation, samt att de kan medverka till ständiga förbättringar av verksamheten de arbetar inom. Medarbetaren har ett naturligt behov av att bli sedd i sitt arbete för att känna delaktighet och därefter anta ansvaret relaterat till sin arbetsuppgift.

   

   

 • 415.
  Antoniadou, Mikaela
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Högläsningens positiva påverkan på yngre barn2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka låg- och mellanstadielärares syn och arbetssätt kring högläsning samt vilken betydelse dessa tror att högläsning har på deras elever. För att kunna undersöka detta ämne har jag använt intervju som metod och utfört sammanlagt sex intervjuer, tre stycken med lärare på lågstadiet och tre stycken på mellanstadiet. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Vygotskijs sociokulturella utvecklingsteori och intervjuerna har vidare analyserats dels genom att koppla resultaten till denna utvecklingsteori och dels genom att koppla resultaten till den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen som jag bland annat återkopplar till i analysen av intervjuerna innehåller olika forskningsteman som handlar generellt om högläsning, betydelsen av att tidigt börja läsa för barnen, hur man som lärare eller förälder kan utveckla barnens läslust och språkutveckling och så vidare. Resultaten visar att de intervjuade lärarna är positivt inställda till högläsning och vilken påverkan denna har på sina elever. Resultaten visar även att samtliga lärare använder högläsning regelbundet i sin undervisning men i olika utsträckning, vissa lärare på ett varierande och kreativt medan vissa lärare inte alls anstränger sig vid arbete med högläsning. I studien framgår det också att ett flertal centrala innehåll och syftemål från kursplanen i svenska i Läroplanen för grundskolan (2011) kan uppnås genom arbete med högläsning.

 • 416.
  Anväg, David
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Idrott & Hälsa i skolan: En studie om idrottslärares synsätt, pedagogiska val och habitus2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur idrottslärares habitus påverkar synsättet och arbetssättet inom ämnet Idrott och Hälsa. Habitus är ett begrepp vilket behandlar individens tankesätt och handlingsmönster relaterat till den bakgrund och livsstil som individen bär med sig. Studiens utgångspunkter har varit definitionen av hälsobegreppet, dess plats i undervisningen samt pedagogiska val angående fysiska moment inom ämnet. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med idrottslärare. Den empiri som samlats in har sedan transkriberats och analyserats. Resultatet visar att definitionen av hälsa är relativt likvärdig bland deltagarna i studien, även då vissa utsagor skiljer sig från majoriteten. Skillnader går främst att utläsa inom idrottslärares arbetssätt gällande de fysiska momenten inom ämnet. De skillnader som presenteras kan kopplas till idrottslärarnas habitus, där tidigare intressen och livsstil påverkar de pedagogiska val som tas. Slutsatsen efter studiens genomförande är att idrottslärare i viss mån påverkas av de dispositioner de bär med sig in i yrket. Dock kan dessa dispositioner förändras allteftersom nya erfarenheter och kunskaper uppkommer via yrket. 

 • 417.
  Anväg, David
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "Man kan fråga sig själv. Om jag ser ut sådär, kommer jag vara lyckligare då?": En studie om gymnasieelevers syn på hälsobegreppet, dess plats i media samt inom ämnet Idrott och hälsa2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur en utvald grupp gymnasieelever ser på begreppet hälsa. Studiens utgångspunkter är hälsobegreppets innebörd, dess plats i media samt i ämnet Idrott och hälsa. Hälsa är enligt vetenskaplig definition föränderlig och innefattar individens hela liv och livskvalitet. Studien bygger på sex intervjuer med gymnasieelever. Insamlat data har sedan transkriberats. Resultatet visar att synen på hälsobegreppet är relativt lik bland gymnasieelever, där fokus ligger på att må bra som person samt att vara fysiskt aktiv på den nivå som passar individen. Den mediala vinklingen av begreppet anses primärt vara kopplat till det yttre, där en smal och ungdomlig kropp idag anses vara idealet. Detta har enligt mina respondenter stor påverkan på ungdomar, som idag i stor utsträckning tränar och anpassar sin livsstil för att nå upp till dessa ideal, mycket på grund av viljan att passa in. Idrott och hälsa ses i samband med detta som en viktig kunskapsförmedlare gällande kritiskt tänkande mot den mediala vinklingen. Undervisningen anses gynna gymnasieelevers kunskaper om hälsobegreppet likväl de komponenter som utgör en hälsosam livsstil. Ämnets fokus anses vara processen gällande det psykiska och fysiska välmåendet, i motsats till det slutgiltiga målet som presenteras inom media. Detta anses i sin tur utveckla mina respondenters syn på begreppet samt det kritiska bemötandet av den utseendefixering som finns i bland annat media och sociala medier. 

 • 418.
  Aparo, Barbra
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Matematik på ett lekfullt sätt: En videoobservationsstudie av barns lek i förskolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Abstract

        

  Swedish title;               Matematik på ett lekfullt sätt

   – En videoobservationsstudie av barns lek i förskolan.

   

  English title;                            Mathematics in a fun and playful way.

                                      A video –observation study of children`s play in preschool

   

  Author;                        Barbra Aparo

   

  Language;                    Swedish with an English summary.

   

  Supervisor;                  Gabriella Gejard

   

  Examiner;                    Pia Maria Ivarsson

   

  Term;               Spring 2017   

   

   

  The purpose of this study is to discover what types of mathematical activities that can arise from children`s free play. The study focuses on children between the ages of 3 and 6 years. In this paper, i explore how children through play engage in different mathematical activities. The research questions are; In what kind of situations do children use mathematical concepts?  How can the mathematics that arise in children`s play be categorized? The study is based on Alan Bishops six cultural and historic mathematical activities and variations theory. Alan Bishops mathematical activities were used to analyse and categorise the different types of mathematics that children engage in during their free play. Variations theory was used as a method to describe how children learn those mathematical activities that arise in their play and what they need in order for learning to occur. 

   

  Data were collected through qualitative methods and the primary data source for the study were video recordings. Results show that all the Alan Bishops mathematical activities arise in children`s free play. These activities are; counting, locating, measuring, designing, playing and explaining. The results also show that children in their free play explore patterns and shape, compare sizes, measurement, weight and volume, develop problem-solving, count things, group, sort, categorize and classify various objects.  Results also show how children in various play situations used mathematical concepts like large –small, heavy –light, long –short, same –different, more –less etc.

   

  Keywords: Free play, play, mathematics, variation theory, children, mathematical activities, preschool

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sammanfattning

   

  Syftet med studien är att genom observationer undersöka om och i så fall vilken matematik som förekommer i barns fria lek. Jag har undersökt och observerat hur barn genom lek engagerar sig i olika matematiska aktiviteter. Denna uppsats är begränsad till att endast undersöka barn mellan 3 och 6 år. Jag använder mig av följande frågeställningar; I vilka situationer/lekar använder sig barnen av matematiska begrepp? Hur kan matematiken som förekommer i barnens lekar kategoriseras? De teoretiska utgångspunkterna är Alan Bishops sex kulturella och historiska matematiska aktiviteter och variationsteori. Bishops sex matematiska aktiviteter har jag valt för att analysera och kategorisera de olika matematiska aktiviteter som förekommer i barns fria lek. Jag har använt mig av variationsteori som ett verktyg för att beskriva hur barn lär matematik i leken, och vad de behöver för att kunna lära sig.

   

  I studien har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av videoobservationer. Resultatet visar att alla Bishops matematiska aktiviteter förekommer i barns fria lek. Dessa kategorier är räkna, mäta, lokalisera, förklara, konstruera/designa och leka.  Resultatet visar även att barn i den fria leken får möjlighet att utforska mönster och former, storlek, volym, mäta, räkna, utveckla problemlösning, sortera och kategorisera mängder av olika föremål. Resultatet visar också att barn i olika leksituationer bekantar sig med begreppen lika –olika, lång –kort, smal –bred, hög –låg, och så vidare. 

   

  Nyckelord: Fri lek, lek, matematik, matematiska aktiviteter, variationsteori, barn, förskola

   

   

 • 419.
  Apelgren, Karin
  et al.
  Uppsala universitet, Universitetsförvaltningen.
  Henriksson, Ann-Sofie
  Uppsala universitet, Universitetsförvaltningen.
  Elmgren, Maja
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Kemiska sektionen, Institutionen för fysikalisk och analytisk kemi. Uppsala universitet, Universitetsförvaltningen.
  Policy implementation – true participation or empty rethoric?2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 420.
  Appelgren, Elin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Nygårds, Emelie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "Utgång eller utveckling?": -En fallstudie om vilket lärande som kan upptäckas i förskolans hall.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vissa ser förskolans hall som en passage mellan inne och ute. Andra ser förskolans hall som en miljö att utvecklas i. Medan vissa ser hallen som en stressig rutinsituation som endast är en övergång till något annat. I denna studie utgår vi ifrån att hallen är en plats för lärande. Syftet med denna fallstudie är att undersöka vilka läroplansmål som stöds vid rutinsituationer i förskolans hall. Vi vill studera om barn upplever något lärande i rutinsituationer och i så fall vad för lärande. Vi frågar oss Hur upplever barn förskolans hall som lärandemiljö? samt Vilka av läroplanens mål berörs i förskolans hall? För att undersöka detta har vi valt att använda oss av intervjuer och observationer som metod. Studien utgår från det sociokulturella perspektivet som innebär att utveckling och lärande sker när människor samspelar. Studien gjordes endast på en förskola och resultatet kan därför inte appliceras på svenska förskolor generellt. Studiens intervjuer visade att flertalet barn var överens om att det i hallen går att lära sig klä av och på sig. Resultatet av studiens observationer visade att det kunde ske många olika former av lärandetillfällen utifrån läroplanens mål i förskolans hall. De ämnen som berördes var bland annat matematik, naturvetenskap, språk och motorik. 

 • 421.
  Appellund, Mikaela
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hochhalter, Hanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  ”Sitt still!”: En kvalitativ studie av lärares strategier och inställningar till arbete med elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  ADHD är idag en relativt vanlig beteendestörning bland barn och unga. Ofta behandlas detta med psykotropisk medicin, men även kognitiv beteendeterapi och mindfulness hör till de möjliga behandlingsformer som finns. Denna studie undersöker genom intervjuer vilka strategier lärare använder sig av i klassrumssituationer med elever med ADHD och ADHD-relaterade beteenden. Resultatet sorteras in i två kategorier, reaktiva och proaktiva strategier och tolkas sedan i relation till lärarnas inställningar till att undervisa elever med ADHD. Här utgås det antingen från synen på ADHD som unik möjlighet för eleven, eller ADHD som hinder för eleven. Enligt tidigare forskning finns det belägg för hypotesen att en positiv inställning vanligen förutsätter proaktiva strategier i klassrummet, medan en negativ inställning ofta resulterar i reaktiva strategier. Denna studies resultat visar däremot att de intervjuade lärarna ger betydligt mer tid åt att berätta om proaktiva strategier, men samtidigt ser ADHD som ett hinder i klassrummet.

 • 422.
  Aramesh, Frida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Digitala spel som språklärare.: En kvantitativ studie om hur elevers attityd och intresse i år 5 förhåller sig till Engelska i skolan och på fritiden.2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 423.
  Aramesh, Frida
  Uppsala universitet, Uppsala universitet Innovation (UU Innovation).
  Engelska i klassrummet och på fritiden.: En kvantitativ och kvalitativ studie om elevers och lärares perspektiv på språkängslan i det engelska språket.2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 424.
  Arbin, Lisa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Litteraturvetenskapliga institutionen. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk.
  Älvdalsmålet under förändring: En studie genom tre generationer2013Studentarbete övrigt, 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 425.
  Areskog, Per
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Gränsvärdesbegreppets framställning i gymnasiematematikens läroböcker: En undersökning av förutsättningarna för gränsvärdesbegreppets förståelse i matematikläroböcker2012Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöker och analyserar jag gränsvärdesbegreppets framställning i svenskaläroböcker för gymnasieskolan. Utifrån Tall och Vinners (1991) termer begreppsbild och begreppsdefinition samt Lakoff och Núñez (2000) kognitiva idéutvecklingsteori studerar jag vilkaförutsättningar för förståelse som ges utifrån läroboksinnehållet. I uppsatsen studeras även de styrdokument som legat till grund för dagens läroböcker och i dessa noteras hur gränsvärdesbegreppet har fått allt mindre utrymme i undervisningen sedan 1970-talet men att begreppet åter nämns i den nyagymnasiereformen Gy11. I min undersökning av läroböcker konstateras att skillnaden visserligen ärstor på hur mycket plats gränsvärdesbegreppet får i litteraturen men det kan konstateras att flera avdagens läroböcker har en otillräcklig framställning för att elever skall ges en ordentlig möjlighet att utifrån dessa skaffa sig förståelse för begreppet.

 • 426.
  Arias Olsson, Emma
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Corporate social responsibility och lärande: En kvalitativ studie om hållbart företagande och dess påverkan på lärande i arbetslivet2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur anställda upplever att arbetet med Corporate Social Responsibility (CSR) påverkar lärandet på arbetsplatsen. Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur arbetet med CSR upplevs påverka lärandet inom en organisation. Studien grundar sig på kvalitativ forskningsintervju  med fem anställda på ledningsnivå inom fem olika organisationer. De fem anställda som intervjuas arbetar alla med ansvar för CSR inom medelstora till stora organisationer som uttalat arbetar med CSR. De teoretiska utgångspunkter som används i studien är främst Per-Erik Ellströms perspektiv på lärande i arbetslivet och denna används även som ett verktyg för att analysera det insamlade datamaterialet.

  Genom den utförda undersökningen framgår det att CSR faktiskt påverkar lärandet inom en organisation. Studien visar att den komplexa naturen hos begreppet CSR ger utrymme för lärande inom arbetet med CSR men visar även att det finns en ambivalens i de upplevelser som framgått om huruvida CSR som begrepp verkligen bidrar till lärande på arbetsplatsen. Dock visar studien på att det finns potential till lärande i arbetet med CSR.

 • 427.
  Arnberg, Rickard
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Thunqvist, Josefin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "Vadå undervisning? Dom är väl för små för att lära sig så här mycket saker?": En kvalitativ studie om förskollärares och förskollärarstudenters uppfattning av begreppet undervisning2018Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur förskollärare och förskollärarstudenter uppfattar begreppet undervisning samt hur de anser att undervisning kan bedrivas i förskolan, vidare presenteras även de skillnader som går att utläsa mellan dessa två respondentgrupper.Studiens teoretiska ramverk utgörs av det sociokulturella perspektivet, forskning kring undervisning och lärande ur ett didaktiskt perspektiv samt definitioner av begreppet undervisning. Studien bygger på en kvalitativ forskningsmetod där semistrukturerade intervjuer använts för att samla in empiri som bearbetats genom en analytisk induktion.Resultatet visar att förskollärarstudenter ställer sig skeptiska till användandet av begreppet undervisning då det uppfattas kravfyllt och associeras med en mer strikt planerad verksamhet. Förskollärare uppvisar däremot en mer pragmatisk syn på begreppet och ser generellt inga problem med att använda sig av det i förskolan. Vidare gick att urskilja paralleller mellan förskollärare och förskollärarstudenters uppfattning av begreppet undervisning och hur den kan bedrivas vilket exempelvis yttrar sig genom att förskollärarstudenters mer negativa uppfattning av undervisning gör dem mindre benägna att vilja undervisa i förskolan.

 • 428.
  Arnlund, Magdalena
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Undervisning av bildkommunikation i skolan: med utgångspunkt i åkrskurserna 1-32014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Att bilden är ett kommunikativt ämne är något som läroplaner framhävt ända sedan 80-talet. Tidigare studier har dock visat att bildundervisningen i praktiken haft större fokus på bildframställning än bildens kommunikativa aspekter och bildanalys vilket är problematiskt för bildämnets utveckling. Sedan den nya läroplanen trädde i kraft har få eller inga undersökningar gjorts om lärares syn på kommunikativa aspekter av bildämnet idag.

  Syftet med denna studie var att undersöka lärares uppfattningar om bildämnets kommunikativa aspekter i årskurserna 1-3. För att samla in ett empiriskt material användes samtalsintervjuer som metod där sex lärare deltog. Forskningsfrågorna handlade om vilken grundläggande syn lärarna hade på kommunikation med bilder och bildanalys i undervisningen. Vidare handlade frågeställningarna om vilka aspekter läraren anser är viktiga att samtala med eleverna om vid bildanalys samt när eleverna själva framställer bilder för att föra fram budskap. De teoretiska utgångspunkterna som analysen utgick ifrån grundar sig i bildsemiotiken, vilket är en teori om hur bild kan ses som ett språk och hur man kan använda bilden för att förmedla olika budskap.

  Resultatet visade att alla lärare ansåg att bilder kan kommunicera något. Det var dock endast två lärare, de med särskild utbildning inom bildämnet, som tydligt uppfattade bilden som ett språk och ansåg det viktigt att undervisa om hur man kan kommunicera olika budskap med hjälp av färger, linjer, former, placering etc. I studien synliggjordes däremot andra uppfattningar om bildämnet där barnens egna uttryck och välbefinnande stärks, istället för att lära ut hur bilden används som ett språk.

  En central slutsats i denna studie var att majoriteten av lärarna inte uppfattade det viktigt att undervisa om hur man kan förstå och använda bildspråket, vilket kan bero på bristande kunskaper om bildens kommunikativa aspekter och hur man kan lära ut det. Detta bidrar till att barn som växer upp inte får de verktyg de behöver för att förstå och lära sig hantera det stora bildflöde som finns i vårt samhälle idag. För att möjliggöra undervisning inom detta ämne behövs därmed mer utbildning inom bildämnet och bildspråket.

 • 429.
  Arnqvist, Anders
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Barn i förskolan. Från ramsor till bokstäver.2014Ingår i: Att bli förskollärae, Stockholm: Liber , 2014Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 430.
  Arnqvist, Anders
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Barns utveckling och lärande - en kunskapsöversikt2010Ingår i: I rättan tid? Om ålder och skolstart, Stockholm: Fritze , 2010Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 431.
  Arnqvist, Anders
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Forskning om yngre barns läs- och skrivlärande2014Ingår i: Pedagogiskt arbete: Enhet och mångfald, Falun: Högskolan Dalarna , 2014Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 432.
  Arnqvist, Anders
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Kvantitativa data exemplet barns läsande2013Ingår i: Förskollärarens metod och vetenskapsteori, Stockholm: Liber , 2013Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 433.
  Arnqvist, Anders
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Leadership in early childhood education – Preconditions for preschools to work based on science and according to proven experience2016Ingår i: Nordic Educational Research Association, NERA, Helsinki, Finland, 2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 434.
  Arnqvist, Anders
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Linguistic games as a way to introduce reading and writing in preschool groups2000Ingår i: Childhood Education, Vol. 76, nr 6, s. 356-367Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 435.
  Arnqvist, Anders
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Läs- och skrivutveckling i förskoleklass2003Ingår i: Lagarbete och tidig läs- och skrivutveckling, Stockholm: Skolverket , 2003Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 436.
  Arnqvist, Anders
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Pedagogiskt arbete: Enhet och mångfald2014Samlingsverk (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 437.
  Arnqvist, Anders
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Blossing, Ulf
  Skolutveckling på vetenskaplig grund2012Ingår i: Forskning om undervisning och lärande, s. 19-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 438.
  Arnqvist, Anders
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Karlberg, Lena
  Söderström, Åsa
  To influence principals school improvement efforts through action learning2014Ingår i: Nordic Educational Research Association, NERA, Lillehammer, Norway, 2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 439.
  Arnqvist, Anders
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Karlsson, Peter
  Dahlin, Bo
  Pérez Prieto, Héctor
  Åberg, Jan-Olof
  Karlstads universitet. Institutionen för, utbildningsvetenskap
  Kapet: Karlstads universitets pedagogiska tidskrift2005Ingår i: KapetArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 440.
  Arnqvist, Anders
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Malmberg, Kristina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Avdelningen för rektorsutbildning.
  Ledning i förskolan: Villkor och uttryck2019 (uppl. 1)Bok (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Under de senast decennierna har förskolan i Sverige och Norge varit föremål för flera större förändringar. Genom en rad reformer har förskolan och dess styrning förändrats på ett genomgripande sätt, vilket naturligtvis också har betydelse för hur ledning och styrning i förskolan omformas och utövas.

  Med denna antologi vill vi bidra med kunskap om hur villkor och uttryck för ledning i förskolan har förändrats och omformats under de senaste decennierna. Undersökningar genomförda i Sverige och Norge utgör underlag för de olika bidragen i den här antologin och berör teman som: villkor för förskolechefens uppdrag och ansvar, dilemman och utmaningar, kunskaper och traditioner, förväntningar och förändringsarbete. De sätts alla in i sitt kontextuella sammanhang och knyts till tidigare forskning på området.

  Boken är i första hand tänkt att användas i utbildningar för förskolans ledare som rektorsprogrammet, fortbildningar för förskolechefer men även i rekryteringsutbildningar. Men också för kompetensutveckling i målgruppen yrkesverksamma förskolechefer.

  Bokens redaktörer och författare är verksamma vid universitet i Sverige och Norge och har rik erfarenhet av frågor som rör förskolans ledning och styrning i utbildnings-, utvecklings- och forskningssammanhang.

 • 441.
  Aronson, Frida
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Cedervall, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Att lära sig en yrkesidentitet: en kvalitativ studie om hur nyutexaminerade sjuksköterskor skapar sin yrkesidentitet2015Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar lärande av yrkesidentitet, vilket betraktas som något som både skapas och upprätthålls i en specifik yrkespraktik. Syftet är att, ur den nyutexaminerade sjuksköterskans perspektiv, undersöka lärande av yrkesidentitet.

  Det teoretiska ramverket utgörs av det sociokulturella perspektivet på lärande, där allt mänskligt handlande och tänkande ses som situerat i sociala sammanhang. Lärande betraktas utifrån detta perspektiv som en pågående social, meningsskapande och aktiv process i vilken kunskap skapas med andra människor.

  Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer som genomförts med nio nyutexaminerade sjuksköterskor. Intervjuerna transkriberades och analyserades utifrån fyra teman som var centrala för de intervjuades utsagor, således En god sjuksköterska, Att formas i samspel med andra, Mellanposition samt Varje patient är en ny erfarenhet.

  Resultatet visar att det är i interaktion med omgivningen som sjuksköterskans lärande av yrkesidentitet sker. Det sker delvis under utbildningen, medan den praktiska erfarenheten och samspelet med andra individer på arbetsplatsen är det som främst formar och upprätthåller yrkesidentiteten. När olika yrkesidentiteter ställs i kontrast mot varandra synliggörs yrkesidentitetens föreställningar. I vår studie har vi således tolkat det som att identitetsbildning är en process av identifikation och differentiering, vilken sker i ständiga förhandlingar och rekonstruktioner i olika sociala sammanhang.

  Studiens slutsatser kan användas för att förstå yrkesidentiteters betydelse för såväl aktörers lärande som yrkens utveckling. 

 • 442.
  Aronsson, Karin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Credibility contested in the courtroom: negotiating credibility in child custody disputes.2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 443.
  Aronsson, Karin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Department of child and youth studies.2014Ingår i: Faculty of social sciences Stockholm University 1964-2014. / [ed] G. Dahl & M. Danielson, Stockholm: Stockholm University, 2014, s. 27-43Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 444.
  Aronsson, Karin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Institutionella samtal och social koreografi: Reglering av social distans.2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 445.
  Aronsson, Karin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Narrative, sociology of.2015Ingår i: International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences / [ed] N. J. Smelser & P. B. Baltes, 2015, 2Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 446.
  Aronsson, Karin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Negative interrogatives in courtroom examinations: Attorneys ‘taking side’ in child custody disputes2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 447.
  Aronsson, Karin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Social choreographies: Informal learning in everyday life.2015Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 448.
  Aronsson, Karin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Trust and the contestation of blame narratives:  Veiled stances in an institutional assessment context. 2014Ingår i: Dialogical approaches to trust in communication. / [ed] P. Linell & I. Marková, Charlotte, NC: Information Age Publishing, 2014, s. 29-49Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 449.
  Aronsson, Karin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Verbal improvisation in second language socialization: artfulness in sibling and peer conversations.2014Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 450.
  Aronsson, Karin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Vittnesmål i vårdnadstvister: Förhandlingar om barnets bästa i domstol och familjerätt.2014Ingår i: Barnrätt: En antologi. / [ed] A-C Cederborg & W. Warnling-Nerep, Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2014, s. 39-54Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
6789101112 401 - 450 av 6533
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf