uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
6789101112 401 - 450 av 6526
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 401.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Uppgiftslämnandeansvaret – splittrat diskussionsfält2012Ingår i: InfoTorg Juridik, nr decArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Den som i en kontraktuell relation medvetet eller oaktsamt lämnar falska uppgifter, som föranleder att kontraktsparten (eller ibland utomstående som uppgiften riktades mot) lider ren förmögenhetsskada till följd av en disposition i förlitan på uppgiftens korrekthet, bär normalt ett skadeståndsansvar mot den skadelidande (detsamma gäller förstås den som genom bedrägeribrott vållar skadan). Detta är en juridisk självklarhet som det inte behövs något prejudikat för att fastslå. När HD likväl i en ny oenig (trippelsplittrad) dom tar upp spörsmålet, får vi snarast en ökad oklarhet om bedömningsgrunderna avseende culpa, medvållande och ersättningsbestämmande vid medvållandejämkning. Besked ges likväl om att en person som mot betalning ställer upp på att skriva under bedrägliga uppgifter, inte rättsligen kan tillåtas vara (eller låtsas vara) hur dum som helst. HD har dock tre grader av respons på dylik dumhet – från totalt överseende till begränsat respektive fullt ansvar.

 • 402.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Upphandlingsjuridikens skadeståndsrättsliga aspekter - en systematiserande probleminventering2014Ingår i: Upphandlingsrättslig tidskrift, ISSN 2001-9904, nr 1, s. 11-39Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 403.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Upphandlingsskadeståndsrätt (I) − en probleminventering2013Ingår i: InfoTorg Juridik, nr decemberArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Upphandlingsjuridiken är ett komplex som förenar EU-rätt, förvaltningsrätt och civilrätt samt även har viss närhet till frågor inom konkurrensrätten. Vid sidan av förfarandereglerna om likvärdig och öppen behandling av leverantörer, är skadeståndsregleringen ett tämligt litet fält, som blott upptar en marginell plats i praxis och litteratur. Skadeståndsfrågan kan dock komma att bli alltmer aktuell – men risken finns också, att lagstiftningens alltmer utvecklade remediesystem kan inverka negativt på leverantörers möjligheter att erhålla just skadestånd (genom att den upphandlande enheten efter överprövning kan avbryta upphandlingen, utan att rätta sig efter domstolens beslut). Skadeståndsfrågorna har belysts i en serie domar från HD (varav två nya från 2013), varvid ett antal aspekter efterhand preciserats och nyanserats. Detta får föranleda en enkel inventering – i tre analysartiklar – av de skadeståndsrättsliga frågeställningarna.

 • 404.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Upphandlingsskadeståndsrätt (II) − frågor om kontraktsintresse, kostnadsersättning och skälighetsuppskattning2013Ingår i: InfoTorg Juridik, nr decemberArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Överträdelse av upphandlingslagen ger ”i princip” rätt till skadestånd för en förfördelad leverantör avseende utebliven vinst samt kostnader för upphandlingsdeltagandet. Men ”i praktiken” inskränks denna skadeståndsmöjlighet beroende på omständigheter som den upphandlande myndigheten kontrollerar. Detta demonstreras i en ny dom från HD. Ett problem att kritiskt utvärdera är därmed, huruvida lagregleringen är funktionell – eftersom myndigheterna i viss utsträckning ges friheten, att välja åtgärder som förtar ansvaret för de fel man begått.

 • 405.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Upphandlingsskadeståndsrätt (III) – frågor om allmänna och speciella skadeståndsregler2013Ingår i: InfoTorg Juridik, nr decemberArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Genom den allt vanligare specialregleringen av olika samhällsområden, finns numera skadeståndsregler på en mängd olika preciseringsnivåer. Oundvikligen uppkommer därmed dubbleringar av kravvägar, varför spörsmålet om ansvarskonkurrens aktualiseras. Vad gäller upphandlingslagens skadeståndsregler, kan man exempelvis fråga hur den allmänna culparegeln i skadeståndslagen (eller regler om strikt ansvar) påverkas. Utifrån en ny HD-dom analyseras i denna artikel, det praktiskt konstruktiva i att iaktta den teoretiska distinktionen mellan konkurrens avseende samma respektive olika ansvarsgrundande omständigheter.

 • 406.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Upphandlingsskadeståndsrätt (IV) – frågor om formella och materiella överträdelser.2016Ingår i: InfoTorg Juridik, nr juni, s. 1-18Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 407.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Upphandlingsskadeståndsrätt (V) – frågor om ärendehanteringsfel och (därav orsakat) upphandlingsavbrytande.2016Ingår i: InfoTorg Juridik, nr juni, s. 1-20Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 408.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Upphandlingsskadeståndsrätt (VI)– frågor om skadesamband och skadelidandes begränsningsåtgärder2019Ingår i: InfoTorg Juridik, nr mars, s. 1-15Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 409.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Utgivaransvarets temporalitet − fortlöpande ansvar för äldre material2014Ingår i: InfoTorg Juridik, nr januariArtikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [sv]

  Under 2012-13 har flera avgöranden från Högsta domstolen behandlat temporala aspekter kring ansvar och ersättning. Dessa tidsliga frågeställningar gäller huruvida en person i en viss ansvarsposition (exempelvis såsom styrelseledamot eller utgivare) ska ansvara för omständigheter som är placerade i tiden före respektive efter den avgränsade ansvarsperioden. Det senaste beslutet berör utgivaransvaret för yttrandefrihetsbrott avseende databas. Skadeståndsansvaret kom att gälla för uppgifter som tillhandhölls under ansvarstiden, men som inlagts i basen före denna period.

 • 410.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Utveckling av ersättningen för chockskador: Icke-ekonomisk tredjemansskada vid brott1996Ingår i: Nordiska Juristmötet 1996, 1996, s. 39-Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 411.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Utveckling av ersättningen för chockskador. Icke-ekonomisk tredjemansskada vid brott (Compensation for Damages Due to Shock)1996Ingår i: Nordiska Juristmötet, s. 35-Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 412.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Utveckling av ersättningsrätten vid frihetsberövanden: Objektivt och kollektivistiskt schabloniserande av ersättningsbestämmandet, motiverat med individuellt rättighetsskydd2012Ingår i: InfoTorg Juridik, nr oktober, s. 11-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 413.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Utvecklingen och differentieringen av upphandlingsrättens skadeståndsfrågor2019Ingår i: Vänbok till Lena Olsen / [ed] Joel Samuelsson & Laila Zackariasson, Uppsala: Iustus förlag, 2019, s. 17--77Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 414.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Värnandetav kränkningsersättningens personligt ideella värde gentemot desskommersialiserade marknadsomsättning: HD:s ersättningsrättsliga domar år 2017, Del 32017Ingår i: InfoTorg Juridik, nr dec, s. 1-9Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 415.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Väsentlig nedtoning av väsentlighetsrekvisitet vid skadeståndsomprövning2009Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 416.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ändamålsbestämd gräns för trafikskadeansvaret2016Ingår i: InfoTorg Juridik, nr maj, s. 1-19Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 417.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ändamålsgräns avseende ansvaret för värderingsintyg2002Ingår i: PointLex, Vol. januari, s. 7-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 418.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ännuen (nästan onödig) dom om den ändamålsenliga (absolut nödvändiga) gränsen förtrafikskadeansvaret: HD:s ersättningsrättsliga domar år 2017, Del 42017Ingår i: InfoTorg Juridik, nr dec, s. 1-16Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 419.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ännuett (ytterst onödigt) prejudikat om ideell ersättningsbestämning: HD:s ersättningsrättsligadomar år 2017, Del 72018Ingår i: InfoTorg Juridik, nr Februari, s. 1-10Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 420.
  Andersson, Håkan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Övergrepp mot barn – några tillämpningsproblem avseende gradering av gravhet2006Ingår i: PointLex, Vol. juni, s. 17-Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 421.
  Andersson, Håkan Andersson
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Realistiska ideella skadeståndsnivåer vid EKMR-tillämpning2009Ingår i: InfoTorg Juridik, nr december, s. 1-21Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 422.
  Andersson, Håkan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Bengtsson, Bertil
  Causation: Sweden2006Ingår i: National Court Practice and European Tort Law I, 2006, s. 20-Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 423. Andersson, Håkan
  et al.
  Björne, Lars
  Gräns, Minna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Mähönen, Jukka
  Nygren, Rolf
  Saarnilehto, Ari
  Tala, Jyrki
  Viljanen, Veli-Pekka
  Westerlund, Staffan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Interaktiv rättsvetenskap: En antologi2006Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I antologin ”Interaktiv rättsvetenskap” avhandlas rättsvetenskapens möten med andra vetenskapliga kunskapsområden. I nio artiklar diskuteras och analyseras problem och möjligheter som kan uppstå vid sådana möten och hur de kan hanteras med bibehållen rättsvetenskaplig integritet. Författarna är erfarna forskare inom allmän rättslära, civilrätt, konstitutionell rätt, lagstiftningsforskning, miljörätt och rättshistoria. Boken är i första hand avsedd för forskare och forskarstuderande med intresse för metodutveckling inom ramen för sina forskningsprojekt, men den har även en vidare betydelse för juridikens utveckling. Antologin har skrivits inom ramen för ett samarbetsprojekt mellan juridiska fakulteterna i Uppsala och Åbo.

 • 424.
  Andersson, Jan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Capitalprotection in Companies (Kapitalskyddet i aktiebolag)1999Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 425.
  Andersson, Jan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Legal prohibitions and the question of invalidity: a teleological study1999Ingår i: Tidsskrift for Rettsvitenskap, nr 4, s. 533-572Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 426.
  Andersson Jern, Simon
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Regleringsviljan på finansmarknaden: En konsekvensanalys i ljuset av skärpta regler om ledningsansvar och penningtvätt2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En genomgående tråd i den här uppsatsen är de åtstramningar som på senare år har genomförts i den finansiella sektorn. Syftet är att ge en bild av det aktuella rättsområdet med huvudfokus på ansvarsregler för ett bolags ledning samt det gällande penningtvättsregelverket. Lagstiftningens ändamål ska presenteras och olika delar av den ska lyftas fram och utvärderas för att på så vis belysa problematiska aspekter. Uppsatsen utgör en kritisk granskning av de nya sanktionsreglerna mot styrelse och verkställande direktör i ljuset av gällande penningtvättsregelverk. Vid den här granskningen intas även i huvudsak ett aktörsperspektiv. Avsikten är att ge en bild av lagstiftningen och regelverken generellt som riktar sig till finansbranschen och därigenom belysa vissa problemställningar. Det betyder inte att uppsatsen ska betraktas som en allmän kritik mot de finansiella regelverken. Merparten av regelverken bör kunna betraktas som direkt nödvändiga för att sektorn ska fungera på ett godtagbart sätt. Däremot är det ur rent konstruktiv synpunkt i samma grad nödvändigt att kunna peka på brister och problemställningar som uppstått eller kan tänkas uppstå till följd av delar av regelverken.

 • 427.
  Andersson, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Anstiftan och psykisk medhjälp: I vilken mån går det att dra en gräns?2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 428.
  Andersson, Josefine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ordning i bostadshyresavtalet?: En studie av avtalsvillkor som reglerar hyresgästens användning av lägenheten, i övrigt rör nyttjandet av bostaden eller är kopplade därtill2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 429.
  Andersson, Josephine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Indemnities vid genomförandet av en IPO: En studie om aktiebolags möjligheter att ingå indemnities i underwritingavtal med bindande verkan2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I samband med att ett aktiebolags aktier blir tillgängliga för handel på en aktiebörs eller annan handelsplattform är bolaget skyldigt att upprätta ett prospekt. Ett prospekt utgör ett beslutsunderlag för att en part ska vara villig att investera i ett aktiebolag. Av denna anledning är det viktigt att prospektet inte innehåller några felaktigheter eller övriga brister. För det fall det visar sig att ett prospekt innehåller felaktigheter eller i övrigt är bristfälligt inställer sig frågan om den skadelidande parten kan erhålla ersättning från aktiebolaget som har upprättat prospektet. På såväl den svenska aktiemarknaden som på många utländska aktiemarknader är det vedertaget bruk att värdepappersinstitut biträder ett bolag som ska genomföra en IPO genom att till exempel teckna eller förvärva aktier för att sedan sälja dem vidare till andra investerare. För att försäkra sig mot risken att ett prospekt innehåller felaktigheter kräver i regel det medverkande värdepappersinstitutet att bolaget som genomför IPO:n åtar sig ett ersättningsansvar för det fall att denna risk realiseras och orsakar värdepappersinstitutet en ekonomisk skada.

  Återkommande diskuteras huruvida aktiebolag kan åta sig ett ersättningsansvar mot ett värdepappersinstitut, så som en garanti för att ett prospekt inte är bristfälligt, då värdepappersinstitutet är att anse som aktietecknare eller aktieägare. Med hänsyn till att det är många som berörs av denna fråga, då större delen av Sveriges befolkning placerar kapital på aktiemarknaden direkt eller indirekt genom pensionsfonder, är det olägligt att rättsläget är så ovisst vad gäller frågan om ett aktiebolag kan bli skadeståndsskyldigt för att ha brustit i sitt prospektansvar. Avsikten med denna uppsats är därför att söka utreda om ett aktiebolag enligt gällande rätt kan åta sig ett ersättningsansvar med bolagsrättslig verkan mot värdepappersinstitut för att ha brustit i sitt prospektansvar. Vidare behandlas frågan om rådande ordning är motiverad eller om det finns skäl att ändra gällande rätt.

  Huvudregeln i svensk rätt är att aktiebolag kan åta sig skadeståndsskyldighet på kontraktsrättslig grund. Således skulle det utgöra ett undantagsfall från allmänna skadeståndsrättsliga bestämmelser om aktiebolag inte kan åta sig ett skadeståndsansvar gentemot aktietecknare och aktieägare. I denna uppsats konstateras att det inte finns något stöd för att ett aktiebolag enligt gällande rätt skulle vara fullständigt uteslutet från att kunna åta sig sådant ansvar. Däremot är min uppfattning att det mesta talar för att praxis begränsar hur omfattande skadestånd som ett aktiebolag kan åta sig. 

 • 430.
  Andersson, Madelene
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Möjligheter och lämpligheten i att frånta terrorister deras medborgarskap2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 431.
  Andersson, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Tredjemansinträde i mål om offentlig upphandling2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 432.
  Andersson, Markus
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Värdepappersbaserad crowdfunding: En studie av privata aktiebolags kapitalanskaffning genom allmänheten enligt svensk rätt2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 433.
  Andersson, Mattias
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Beskattning av digitala valutor: Bitcoin och liknande företeelser2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 434.
  Andersson, Oscar
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Kontraktuellt skadestånd: Ansvarsförutsättningar2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 435.
  Andersson Perdahl, Fredrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Grupper av leverantörer enligt lag (2007:1091) om offentlig upphandling: - en analys ur ett konkurrensrättsligt perspektiv2012Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 436.
  Andersson (red), Torbjörn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Parallel and Conflicting Enforcement of Law2005Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 437.
  Andersson, Rickard
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Allt på rött: Om spelfuskbrottet och fem kriterier för kriminalisering2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 438.
  Andersson, Sandra
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Konsumentskydd vid avtal om VoD: En granskning av avtalsvillkor rörande tjänstens kvalitet, Netflix, HBO Nordic och Viaplay2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 439.
  Andersson, Sandra
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Yttrandefrihetens gränser i Europa: särskilt om mediefriheten i Ungerns medielagar2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 440.
  Andersson, Sara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Drönare - ett hot mot den personliga integriteten?2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 441.
  Andersson, Sofia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  A Fourth Arbitrator or an Administrative Secretary?: A Study on the Appointment and Authority of Arbitral Secretaries in Swedish Arbitral Proceedings2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Skiljenämnders anlitande av sekreterare har i flera år varit föremål för debatt och undersökningar visar på att användandet av sekreterare varierar i praktiken. Lagen om skiljeförfarande samt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts skiljedomsregler och regler för förenklat förfarande reglerar inte sekreterarens tillsättande och behörighet. Kraven för att skiljemännen ska kunna tillsätta en sekreterare och omfattningen av sekreterarens behörighet påverkas dock indirekt av generella rättsprinciper samt bestämmelser i lagen om skiljeförfarande.

  Angående kraven för att kunna tillsätta en sekreterare, hävdas i denna uppsats att skiljemännen borde inhämta parternas samtycke till tillsättandet. Det är dock oklart om skiljemännen måste observera några andra krav när de ska tillsätta en sekreterare.

  Sekreterarens behörighet begränsas främst av avtal som parterna har slutit samt reglerna om klander och ogiltighet av skiljedomar. Om sekreteraren har blivit tillsatt med parternas samtycke och parterna inte har avtalat om sekreterarens behörighet, så får sekreteraren troligtvis åtminstone utföra administrativa uppgifter, men skiljemännen får inte delegera deras beslutsfattande funktion eller uppgiften att underteckna skiljedomen. Den exakta gränsen mellan tillåten och otillåten delegering kan dock inte fastställas.

  I den avslutande diskussionen framhålls att det vore fördelaktigt med ytterligare vägledning angående sekreterarens behörighet. Det föreslås att sådan vägledning ska ges genom att SCC antar riktlinjer som rekommenderar skiljemännen att: inhämta parternas samtycke till tillsättandet av sekreteraren, avtala med parterna angående vilka uppgifter som skiljemännen får delegera till sekreteraren, vara öppna med parterna angående sekreterarens inblandning i förfarandet och avstå från att delegera uppgifterna att underteckna skiljedomen och avgöra tvisten.

 • 442.
  Andersson, Svea
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Outer Space as a Theatre of War: Legitimate attacks on dual-use satellites?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Space technologies are becoming increasingly indispensible for modern societies and militaries around the globe, through a heightened dependency on satellite based services. At the same time, anti-satellite weapons are being developed and tested with the capacity to attack and destroy a satellite with precision. In the light of this development, the legal uncertainty on what rules apply to belligerent use of force in the realm of outer space is problematic. Since dual-use satellites do not enjoy explicit special protection in international law, it is relevant to clarify what legal protection they do hold, being objects enabling indispensable societal services. Would state practice and hostile space conduct prevail clarification, a fatal international custom might develop, and the difficulty of reaching agreements regulating attacks on satellites, along with other hostile behavior, enhanced. The purpose of this thesis is to investigate what the current frameworks of space law and international humanitarian law provide in terms of restraints to states’ legal possibilities to attack dual-use satellites in times of armed conflict. It is concluded that both frameworks do hold restrictions respectively. Though, the need for regulation is still evident in order to achieve a clear and foreseeable legal reality along with a sustainable future of space exploration where international peace and security can be maintained. 

 • 443.
  Andersson, Torbjörn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Abstrakt lagprövning - en aspekt på Unibet-målet2008Ingår i: Festskrift till Johan Hirschfeldt / [ed] Sten Heckscher, Anders Eka, Uppsala: Iustus förlag , 2008, s. 19-31Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 444.
  Andersson, Torbjörn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Approximation of procedural law in Europe2003Ingår i: Procedural Laws in Europe: Towards Harmonisation, Maklu Publishers, Antwerp , 2003, s. 472-Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 445.
  Andersson, Torbjörn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Cleaning the state or blasting the past? The prescedents of the court of justice and the balance2001Ingår i: Turku law institutionArtikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 446.
  Andersson, Torbjörn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Dispositionsprincipen och EG:s konkurrensregler. En studie i snittet av svensk civilprocess och EG:s konkurrensregler.The principle of judicial passivity and EC competition law.1999Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 447.
  Andersson, Torbjörn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Domstolsskapad rätt och retroaktivitet2001Ingår i: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland, ISSN 0040-6953, s. 164-178Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 448.
  Andersson, Torbjörn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Effective Protection of Community Rights in Sweden: Judicial Review of Administrative Decisions under CAP.1996Ingår i: Dealing with Integration - Perspectives from seminars on European Law 1995-1996, 1996 pp., Vol. I, s. 141-184Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 449.
  Andersson, Torbjörn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  EG-domstolens avgörande i Océano-målet samt konsumenträtt och forum-regler i Sverige2001Ingår i: Europarättslig tidskrift, s. 565-573Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 450.
  Andersson, Torbjörn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  EG-rätten och den svenska processrätten1999Ingår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, nr 4, s. 807-817Artikel i tidskrift (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
6789101112 401 - 450 av 6526
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf