Logo: to the web site of Uppsala University

uu.sePublications from Uppsala University
Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 16196
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Abrahamson, Martin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  de Ridder, Adri
  Högskolan på Gotland, Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.
  Råsbrant, Jonas
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Information Asymmetries among European Investors: Evidence from Swedish IPOs2011In: 13th Annual SNEE (Swedish Network for European Economic Research) Conference, May 17-20, 2011 . Session F1: European Corporate Finance / [ed] Prof. Lars Oxelheim, 2011, p. 1-16Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We study underpricing and equity holdings following initial public offerings (IPOs) in Sweden over the sample period 2000 through 2009. We document, as most prior studies of IPOs, that they on average are underpriced (i.e., associated with a positive initial return). IPOs with a low (high) initial return have higher (lower) equity holdings by retail investors. Our analysis of domicile of institutional investors indicates that foreign institutional investors have preferences for holdings in IPOs characterized by a high initial return and large capitalization values. Analysis of overseas institutional holdings indicates existence of information asymmetries related to distance.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 52.
  Abrahamson, Martin
  et al.
  Gotland University, School of the Humanities and Social Science.
  de Ridder, Adri
  Gotland University, School of the Humanities and Social Science.
  Råsbrant, Jonas
  Kungliga Tekniska Högskolan.
  Information Asymmetries among European Investors: Evidence from Swedish IPOs2011In: 13th Annual SNEE (Swedish Network for European Economic Research) Conference, May 17-20, 2011 . Session F1: European Corporate Finance / [ed] Prof. Lars Oxelheim, 2011, p. 1-16Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  We study underpricing and equity holdings following initial public offerings (IPOs) in Sweden over the sample period 2000 through 2009. We document, as most prior studies of IPOs, that they on average are underpriced (i.e., associated with a positive initial return). IPOs with a low (high) initial return have higher (lower) equity holdings by retail investors. Our analysis of domicile of institutional investors indicates that foreign institutional investors have preferences for holdings in IPOs characterized by a high initial return and large capitalization values. Analysis of overseas institutional holdings indicates existence of information asymmetries related to distance.

  Download full text (pdf)
  Working paper on Information Asymmetries among European Investors: Evidence from Swedish IPOs
 • 53.
  Abrahamson, Martin
  et al.
  Gotland University, Department of Business Administration.
  Kalström, Robert
  Gotland University, Department of Business Administration.
  Stock splits and changes in ownership structures: evidence from Sweden2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Stock splits are supposed to be financial cosmetics. However, this study shows that such corporate events have impact on ownership structure. This study exploits unique data from Swedish Central Security Registration regarding ownership and analyzes the ownership structures in stock splitting firms. Our data consists of exclu-sive semi-annually reported ownership structures of companies listed on Stockholm Stock Exchange. We categorize stock owners as domestic institutional investors, foreign investors and domestic individual investors. The information on ultimate ownership composition in listed companies is rare and more or less exquisite for Sweden.Our results confirm positive abnormal returns surrounding the announcement of stock splits and stock dividends. Moreover, we find evidence on changes in owner-ship structure as well as number of shareholders. The results show evidence on decreasing ownership concentration due to the stock split, which implies a more dispersed ownership structure.

  Download full text (pdf)
  Master Thesis full text
 • 54.
  Abrahamson, Martin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. Högskolan Kristianstad.
  Kockum, Martin
  Aktier, obligationer och derivat: En introduktion till ekonomisk teori och finansmarknaden2023Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Aktier, obligationer och derivat är värdepapper som handlas på den finansiella marknaden. Syftet med boken är att på ett enkelt sätt förklara marknaden där aktier, obligationer och derivat handlas. Anslaget i boken är tänkt att förklara för läsaren på ett sätt som möjliggör självstudier i ämnet, där vi inte förutsatt djupa ekonomiska eller matematiska förkunskaper för att kunna tillgodogöra sig innehållet.

  Boken utgår från den svenska marknaden och grundläggande finansiell teori. Vi sätter värdepappren i sitt sammanhang och belyser hur investerare kan använda sig av olika värdepapper i sin investeringsstrategi. Investerarperspektivet dominerar i den här boken för att maximera nyttan för dig som student även i livet efter studierna, både privat och i ditt arbetsliv. För att ge en djupare och mer rättvisande bild av investeringar och den finansiella marknaden generellt så tar boken också upp individens begränsningar och marknadens tendens att då och då inte fungera som det är tänkt. Tanken är därmed att boken berör flera aspekter av den finansiella marknaden även om tyngdpunkten ligger på aktier, obligationer och derivat. 

 • 55.
  Abrahamson, Martin
  et al.
  Gotland University, Department of Business Administration.
  Skoghage, Göran
  Gotland University, Department of Business Administration.
  Introduktionskurs, underprissättning och institutionellt ägande: samband mellan prissättning och ägande vid en börsintroduktion2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Who would not like a profit of more then 95 % in a day? Investors in Sweden had thatopportunity, if they had bought a certain stock on the primary market and sold it on the firsttradable day at the Stock Exchange. Most of that profit fell into the hands of institutionalinvestors. The reason for this extraordinary profit was the underpricing of that specific stockduring its initial public offering (IPO).Our report aims to analyze the relationship between offer price, underpricing and theownership structure of stocks. Our investigation is based on all IPO’s on the Stockholm stockexchange during the years between 2000 and 2005. Through our analysis we have found factssaying that companies can determine their ownership structure by setting their introductionprice high or low. A high offer price will have more institutional investors than if the price islow. On the other hand the high offer price will also create a greater underpricing which leadsto a higher initial return and greater transformation of wealth between old and new shareholders.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 56.
  Abrahamsson, Erik
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Widfeldt, Jesper
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Aktiekapitalets funktioner: En studie av kapitalkravets funktioner utifrån åtta entreprenörers synvinklar2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund och problem

  Aktiekapitalets nivå har sedan dess införande slitits mellan att uppfylla de funktioner som myndigheterna ämnar uppnå med ett kapitalkrav och att nivån inte ska utgöra ett ekonomiskt hinder för de entreprenörer som önskar använda aktiebolagsformen. Den ekonomiska utvecklingen, där större fokus har hamnat på småföretagande och entreprenörskap, har inneburit att funktionerna av aktiekapitalet har kommit att ifrågasättas. I dagsläget förs en debatt om huruvida kapitalkravet innebär ett hinder för nyetableringen av aktiebolag i Sverige. Detta resulterade i att regeringen år 2007 tillsatte en utredning för att undersöka möjligheten att sänka kapitalkravet. Myndigheternas syn på aktiekapitalets funktioner har inte ändrats under de senaste 35 åren, men hur uppfattar dagens moderna företagare, entreprenören, dessa funktioner? Frånvaron av entreprenörernas tankar i debatten gör att mycket lite kan sägas om hur väl dagens aktiekapital uppfyller sina tilltänkta funktioner.

  Forskningsfråga

  Stämmer entreprenörernas bild av aktiekapitalets funktioner överens med myndigheternas syn på dess funktioner?

  Syfte

  Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka hur entreprenörerna, utifrån deras egna verksamheter, har uppfattat myndigheternas tilltänkta funktioner med aktiekapitalet vid dagens nivå på kapitalkravet. Som bisyfte ämna författarna även undersöka om den föreslagna sänkningen av kapitalkravet ligger i linje med entreprenörernas syn på aktiekapitalets funktioner.

  Metod

  Studiens ansats är kvalitativ med ett deduktivt angreppssätt där en komparativ design har använts. Urvalet av respondenter har bestått av åtta stycken entreprenörer verksamma i konsultbranschen, med anknytning till Teknikbyn Science Park Västerås. Dataunderlaget har samlats in genom personliga semistrukturerade intervjuer.

  Slutsatser

  Utifrån undersökningen i denna uppsats kan författarna dra slutsatsen att det både finns en enighet och en skillnad i myndigheternas och entreprenörernas syn på aktiekapitalets funktioner vid dagens nivå på kapitalkravet. Utifrån studien kan slutsatsen dras att myndigheternas huvudargument, i dagsläget, för att behålla kapitalkravet är dess funktion som seriositetsspärr. Förslaget om en sänkning av kapitalkravet inte ligger i linje med entreprenörernas syn på denna funktion. Övriga argument för ett kapitalkrav uppfattas i dagsläget som antingen omoderna eller bristfälliga av de medverkande entreprenörerna vilket medför att en sänkning av aktiekapitalet inte skulle påverka några av dessa funktioner.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 57.
  Abrahamsson, Filippa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Montrealprotokollets framgång: Industriella intressen och kapitalets strukturella makt2023Student paper second term, 5 credits / 7,5 HE creditsStudent thesis
 • 58.
  Abrahamsson, Gun
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Helin, Sven
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Problemlösningsarbete på låg organisatorisk nivå: Två studier om implementering respektive konkretisering av idéer om kundorderstyrd tillverkning2004Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The two studies reported in this thesis are about problem solving at a low organisational level in an organisational unit in a Swedish manufacturing company, which has adopted ideas of World Class Manufacturing. In the first study, we analyse, from an organisational learning perspective, the implementation of the well-known concept Continuous Improvement at shop-floor level and how management accounting may facilitate or impede improvement work. A case study was conducted in two workgroups in one production unit for about seven months. In one of the groups, management accounting facilitated improvement work with high organisational scope and, in the other group, impeded the organisational scope. Our conclusion is that management accounting may facilitate a high organisational scope by supporting the leadership style, stressing co-operation, dialog and participation, or, by the way the manager uses management accounting, make boundaries distinct between groups of employees and between departments, and therefore impede improvements with high organisational scope. In the second study, we analyse, from a rule-based behavioural perspective, how ideas of World Class Manufacturing are institutionalised in cross-functional problem solving at a low organisational level. A case study was carried out in two cross-functional weekly group meetings for about nine months. Problems raised and solutions decided followed a repeated pattern. The actors draw on instrumental rules, which can be described as technical as well as economic. We concluded that ideas of World Class Manufacturing were institutionalised as different variants of World Class Manufacturing in the different functions at a low organisational level. At the meetings, contradictory instrumental rules were activated by the functions and treated according to interaction rules. Two overall patterns of action, articulated the two main interaction rules guiding actors in how to treat contradictory ideas of World Class Manufacturing.

 • 59.
  Abrahamsson, Linnea
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Nyttiggörande av forskningsresultat från akademi till näringsliv: En studie om kopplingen och samverkan mellan de två aktörerna akademi och näringsliv för ökad kunskapsöverföring samt nyttiggörande av forskningsresultat, för att göra Sverige mer konkurrenskraftigt i världen.2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I världen idag krävs det en samverkan mellan näringsliv, akademi och det offentliga rummet för att driva innovation framåt, öka ekonomiska tillväxten samt vidareutveckla samhället. Det finns även en lagstiftning som menar att forskningsresultat vid svenska akademier skall komma till nytta i samhället, men detta uppfylls inte enligt ett flertal källor. Denna rapport syftar därför till att undersöka hur akademi och näringsliv ska samverka, för att öka värdeskapande och nyttiggörande av forskningsresultat i Sveriges näringsliv. Till grund för rapportens analys och slutsats så finns dels teori kring begreppen värdeskapande och samverkan, men även ett empiriskt underlag baserat på intervjuer med personer från respektive aktör. Svårigheterna som lyfts från det empiriska underlaget är kopplade till att samverkan sker för sent i processen att gå från forskningsresultat till färdig implementerad produkt, vilket lett till olika förväntningar på vad värde är samt inte gett aktörerna de förutsättningar som behövs för att lyckas med nyttiggörandet av forskningsresultaten. Vidare menar båda aktörerna att de kulturella skillnader som finns sinsemellan inte är lätta att överbrygga, vilket är varför en plattform där båda aktörerna verkar presenteras som en lösning. Detta skulle enligt båda parterna underlätta kontakten sinsemellan samt agera som väg mellan den akademiska världen och näringslivet. Vidare önskar båda aktörerna att det skulle vara mer meriterande att ha erfarenhet från båda aktörerna, och att detta skulle värdesättas mer än det gör idag, för att uppmuntra personer att få erfarenhet från aktörerna för att sedan underlätta samverkan. Båda parterna efterlyser också en större kontinuitet i kontakten mellan akademi och näringsliv, vilket dock problematiseras genom att det kan hota den fria forskningen som är viktigt för några av de personer som intervjuats för denna rapport. Sammanfattningsvis är aktörerna överens om att detta är ett viktigt ämne för Sveriges konkurrenskraft i världen och att en ökad transparens och kommunikation skulle vara värdefullt för samverkan, och därmed förhoppningsvis kunna öka nyttiggörandet av forskningsresultat i Sveriges näringsliv.

  Download full text (pdf)
  Nyttiggörande av forskningsresultat från akademi till näringsliv
 • 60.
  Abrahamsson, Ludvig
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Försäljning av statliga bolag. En jämförande studie av inställning till statligt ägande under två perioder.2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöks hur inställningen till statligt ägande förändrats från början av 1990-talet till mitten av 2000-talet. Genom att undersöka den borgerliga regeringens proposition om minskat statligt ägande från 1991/92 med den borgerliga regeringens proposition om minskat statligt ägande från 2006/07 skapas en förståelse om hur de båda förslagen liknar varandra och hur de skiljer sig åt. Till de båda propositionerna lägger oppositionspartierna fram sina åsikter i motioner. Motionerna undersöks och bidrar till att skapa en bredare förståelse för den ekonomiska och politiska förändring som analyseras.

  För att sätta undersökningen i en historisk kontext presenteras en historisk bakgrund. I den historiska bakgrunden diskuteras Sveriges ekonomiska och politiska förändring under 1980-talet fram till alliansregeringens tillträde 2006. Fokus ligger här på de nya ekonomiska idéer som växer fram och hur dessa idéer påverkar det politiska klimatet.

  Genomgånge av de två olika förslagen som undersökningen bygger på visar att det finns likheter men också vissa skillnader mellan de båda förslagen. Regeringen 1991/92 vill sälja av statliga företag för att skapa en mer dynamisk och effektiv marknad. Regeringen 2006/07 vill sälja av statliga företag för att skapa en mer dynamisk och effektiv marknad för att på så sätt skapa fler jobb och bryta utanförskapet.

  Resultatet av undersökningen visar att det finns skillnader i hur de två undersökta regeringarna förhåller sig till statligt ägande. De har olika mål med att sälja ut statliga bolag, den övergripande visionen är annorlunda. Anledningen till detta kan bero på flera olika faktorer. Beroende på hur resultatet tolkas i relation till den historiska kontexten kan flera olika förklaringar konstateras.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Abrahamsson, Sten
  et al.
  Gotland University, School of the Humanities and Social Science.
  Fredriksson, Maria
  Luleå Tekniska Universitet.
  Isaksson, Raine
  Gotland University, School of the Humanities and Social Science.
  University Services for regional Development: Ideas on Stakeholder Based Quality Management in a Region2011In: Proceedings : 14th QMOD Conference on Quality and Service Sciences: From LearnAbility and InnovAbility to SustainAbility / [ed] Carmen Jaca,Ricardo Mateo,Elizabeth Viles, Javier Santos, Pamplona: Servicios de Publicaciones Universidad de Navarra , 2011, p. 36-54Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Regional Development is a permanent activity of change including long range visions and goals. This work includes both continuous and breakthrough change. Quality management practises are used for organisational improvement and could be seen as one way of supporting effective change management. Provided we can view a region as an organisation we could also view it as a process. Dealing with the region as a system of processes might make it possible to use quality management practices to support more effective regional development. Based on an analysis of the presentation of the current state and the visionary state it should be possible to analyse proposed change strategies from a process perspective.

  Purpose

  The general purpose of the study is to see how universities could contribute to regional development. Specific research questions in this study are:

  For a region how can the present state, the visionary state and the chosen change strategies, be described with Quality Management values and methodologies with focus on the process view

  How do the regional university mission, vision and goals align with defined regional objectives?

  Methodology

  A literature survey for how Quality Management has been used for regional development is carried out to create a structure for the data collection. The region of Gotland is chosen as an example for a region. The reason for this is that Gotland is a small region consisting of an island providing clear boundaries. There is only one university, which makes it easier to study the links between university and region. Available regional visions are studied as well as main presentation of regional performance with focus on the region of Gotland. The main organizational stakeholders are identified and studied. Data is gathered from web sites and from interviews. The categorisation of information is based on a process perspective using process based system models adapted to the initial literature survey. The current change process is also portrayed. In order to see how the local university performance and plans align with the regional plans the Gotland University web-site is studied for relevant documents.

  Main results

  Regional performance can seemingly be described using process based system models. The stakeholder approach can in a meaningful way be used to describe main regional requirements.

  Download full text (pdf)
  University Services for regional Development - Ideas on Stakeholder Based Quality Management in a Region
 • 62.
  Abrahamsson, Sten
  et al.
  Gotland University, School of the Humanities and Social Science.
  Hansson, Jonas
  Högskolan Väst.
  Isaksson, Raine
  Gotland University, School of the Humanities and Social Science.
  Integrated Management Systems: testing a model for integration2011In: 14th Toulon-Verona Conference: Organizational Excellence in Service, 1-3 September, 2011, Alicante, Spain / [ed] Jacques Martin and Claudio Baccarani, University of Alicante and University of Oviedo, Spain , 2011, p. 22-35Conference paper (Other academic)
  Abstract [en]

  Management systems are widely used for creating order, minimising risks and for assuring performance. Management systems are in many occasions integrated since this has been found to be beneficial. In this paper a model for a fully integrated management system (IMS) based on the three axes of level, extent and scope of integration is tested for relevance. The studied system permits the integration of all relevant process dimensions. The research is only in a pilot stage, but the initial results are promising and indicate that there are advantages in using the process view as a base for identifying critical aspects to be managed. A review of the current situation for system integration is studied and the model is subjected to some tests using Sweden as a case. The background study shows that system integration still is limited, especially when comparing with a fully integrated IMS. The feedback from the organisations interviewed is positive and supports continued work with development of the model.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 63.
  Abrahamsson Söderberg, Sofie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Rällfors, Axel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Upplysningskrav vid värdering till verkligt värde: En studie om hur företag har anpassat sig till upplysningskraven kring verkligt värde och revisorns roll vid granskningen av dess efterlevnad2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  De senaste åren har värderingsmetoden värdering till verkligt värde blivit mycket kritiserad. Bland annat anses värderingsmetoden ge allt för stort utrymme för en företagsledning att manipulera de finansiella rapporterna. Uppsatsen behandlar därför hur väl företag följer upplysningskraven som de ska följa när de värderar tillgångar och skulder till verkligt värde enligt den internationella redovisningsstandarden IFRS 13 (International Financial Reporting Standard) samt revisorns uttalande i revisionsberättelsen gällande företagens efterlevnad av upplysningskraven. Detta görs för att studera om upplysningskraven efterföljs och i de fall då företagen inte följer upplysningskraven huruvida revisorn gör ett modifierat uttalande i revisionsberättelsen. Urvalet för studien är samtliga företag noterade på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Stockholm, inom skogs-, fastighets- och banksektorn år 2012 och år 2013. Data har insamlats genom bearbetning och analyser av respektive företags årsredovisning. Av studien följer att företagen inte efterlever upplysningskraven fullt ut och att respektive företags revisor inte väljer att göra ett modifierat uttalande trots att ISA (International Standards on Auditing) uppmanar till det. Fastighetsbolagen visar högst efterlevnad av upplysningar, därefter kommer skogsbolagen och sist bankerna.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 64.
  Abrahamsson Söderberg, Sofie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tunstig, Sanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  En studie av storbankers finansiella ställning: I finanskrisens spår2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Finansiella institutioner har en stor samhällspåverkan, något som inte minst tydliggjordes genom den senaste finanskrisen då bankers finansiella ställning ifrågasattes. Studien syftar därför till att skapa en överblick hur bankers finansiella ställning sett ut i samband med finanskrisen år 2008. Undersökningen har genomförts genom att använda en övergripande modell baserad på nyckeltal som anses mäta bankers finansiella ställning, samt en kompletterande information i form av icke-numerisk data. Utifrån resultatet kunde det observeras att den genomsnittliga finansiella ställningen under perioden år 2007-2012 varit svag, samt att den var något svagare år 2012 än år 2007. Slutsatsen som kunde dras var att de europeiska bankerna haft en svag finansiell ställning och att tillgångskvaliteten ofta haft en betydelse för den finansiella ställningen. Studien fann dock några fall då banker haft en låg tillgångskvalitet men hög kapitaltäckning och/eller likviditet.

 • 65.
  Abramowicz, Sara
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Rydman, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Projektverksamhet med samhällsnyttan i fokus: införandeprocessen av SMS-biljetten vid Upplands Lokaltrafik2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this thesis is to explore possible differences between public and private companies’ way to manage projects. In order to analyze the managerial aspects, we have studied the project of a new payment system implemented at the public-transport organization Upplands Lokaltrafik (UL). The project enables mobile payment by text message (SMS). Most theory concerning the management of projects is developed for private companies. It is therefore of great interest to explore whether that theory is applicable to the SMS-project conducted by a public company. Within the theory of project management, we have chosen to focus on the concept of process orientation in order to describe the project and the parties involved. To specify the different stages of the work process we have used Deming’s cycle. The cycle describes the iterative workflow of a project by the four stages; Plan (Planning the project), Do (Implementing the project), Study(Study the effects of the implementation) and Act (Act upon the results of the feedback). The model’s four stages are represented by equally large shares in the optimal cycle, however, the most common situation for private companies is that the Do part is larger than the other parts and the Study and Act parts are seldom employed. The decision-making process in public companies is more complex due to their organizational structure, which in UL’s case implies that the project process is different to that of private companies. With this in mind, the process of evaluation is more difficult to conduct. The finding of this study is that the public and private companies have somewhat different management techniques, which we have observed in particular while studying the SMS-project. Nevertheless, the SMS-project is run with some similar characteristics to a private company, which we have seen has affected the outcome of the project negatively in the sense that they have failed to use the process orientation fully. UL would therefore benefit from using process-orientation techniques such as evaluation and feedback in a greater extent in upcoming projects.

   

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 66.
  Abreu, Ana Raquel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sage, Laura Nicole
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  What a Waste?!: Exploring the influence of nudging on consumer behaviour towards food waste.2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Recognizing the importance of food waste as an environmental and social problem, this thesis aims to test nudging as a successful tool to promote a pro-environmental behaviour towards food waste reduction. The present research uses an experiment in a university canteen in Gotland, Sweden, with two interventions - posters with informational prompts and practical tips. Through quantitative analysis, we were able to conclude that nudging reduced overall food waste but with no statistical significance for the informational treatment. Furthermore, the informational prompts and the suggestions of shortcut solutions had similar positive impacts on food waste, with no significant difference. However, the study highlights some aspects that limit these results to a short-term perspective due to the experimental period of two months. On the other hand, the complementary qualitative data from interviews with customers revealed that nudges, especially practical suggestions, can be more useful as an awareness tool rather than a technique to actually change behaviours. Overall, the findings show that the two interventions reduced food waste with a continuous decreasing trend. Therefore, nudging can be a useful technique for canteens and restaurants to influence consumers’ behaviour towards food waste reduction.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 67.
  Abrha, Seble
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Kvinnor och idrott i idrottsföreningen Thor.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 68.
  Abu Hatab, Assem
  et al.
  Nordic Africa Institute, Uppsala, Sweden;Department of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden;Department of Economics & Rural Development, Arish University, Al-Arish, Egypt.
  Mensah-Amuakwa, Franklin
  Lagerkvist, Carl-Johan
  Who moves and who gains from internal migration in Egypt?: Evidence from two waves of a labor market panel survey2022In: Habitat International, ISSN 0197-3975, E-ISSN 1873-5428, Vol. 124, article id 102573Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In recent decades, Egypt has experienced rapid internal migration movements triggered by urbanization, socioeconomic development, and environmental changes. From a literature perspective, few scholarly studies have empirically examined the drivers and welfare impacts of internal migration in Egypt, despite the increasing recognition of its inextricably links to urban sustainability. The present study utilized data from two waves of an Egyptian Labor Market Panel Survey (ELMPS) conducted in 2012 and 2018 and consisting of 63,909 observations to examine factors that determine internal migration decisions and their subsequent welfare effects. The results of the two-stage Heckman selection model indicate that both the determinants of internal migration decisions and welfare outcomes differ appreciably depending on migration stream as well as the socioeconomic characteristics of the migrants. In particular, females were found to be more likely to migrate from rural to urban areas, lending support to the growing literature on the “feminization of migration” in developing countries. The OLS regression results, after correcting for self-selection, make a strong case for the positive welfare gains from internal migration in Egypt. Specially, we found that the welfare gains for older and female migrants are much higher than other age and gender groups. A comparison of the welfare effects between different migration streams shows that all migratory movements were associated with positive and statistically significant welfare gains, except for rural-to-urban migration that was surprisingly found to be associated with significant welfare loss for the migrants. Urban-to-urban migration was found to have the strongest welfare enhancing effects on all migrant groups. The empirical findings underline a number of research and policy implications for a sustainable management of internal migration in Egypt and other countries with similar internal migration trends.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 69.
  Abu Hatab, Assem
  et al.
  Swedish University of Agricultural Sciences; Arish University.
  Tirkaso, Wondmagegn Tafesse
  Tadesse, Elazar
  Lagerkvist, Carl-Johan
  An extended integrative model of behavioural prediction for examining households’ food waste behaviour in Addis Ababa, Ethiopia2022In: Resources, Conservation and Recycling, ISSN 0921-3449, E-ISSN 1879-0658, Vol. 179, article id 106073Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In developing countries, urbanization and demographic changes are increasing food waste generation at household levels. However, it remains unclear how behavioural and personal characteristics influence the behaviours of urban consumers in developing countries regarding food waste. In this study, we extended the integrative model of behavioural prediction to examine the determinants of food waste behaviour amongst a sample of 698 urban dwellers in Addis Ababa, Ethiopia. The empirical results revealed that attitudes and perceived behavioural control were the most important predictors of intention toward food waste reduction. With regard to food waste behaviours, the results showed that the more an individual feels obliged to discard less food, the higher the odds that the quantity of food that gets wasted by the household would be reduced. Likewise, knowledge about the negative impacts of wasting food and an ability to interpret information on labels of food products were associated with decreased quantities of household food waste. In addition, lower psychological distance to food waste was generally associated with lower quantities of wasted food. Finally, sociodemographic characteristics and food-shopping routines were found to be significant predictors of food waste behaviours. Overall, these findings constitute an entry point for more research and policy measures in order to understand determinants of household food waste behaviours in developing countries and to design effective interventions to reinforce their behaviours towards more sustainable food consumption patterns.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Acar, Dilber
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Bengtsson, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  E-handel: En jämförande studie om upplevda risker mellan män och kvinnor2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Risker vid handel på nätet är större än vid handel i fysiska butiker och är ett stort hinder till varför konsumenter väljer att inte handla på nätet. Ett sätt att minska upplevd risk vid e- handel är genom tillit till återförsäljare. Dock är det svårt för en konsument att avgöra om en återförsäljare på nätet är pålitlig eller ej. Då e-handel blir alltmer utbrett och många företag erbjuder varor som är riktade enbart till män eller kvinnor blir vår frågeställning: Hur skiljer sig upplevd risk med e-handel mellan män och kvinnor, och vilken betydelse har tillit till återförsäljare för hantering av dessa risker? För att besvara vår frågeställning diskuterades begreppen upplevd risk och tillit i en manlig och kvinnlig fokusgrupp där olika dimensioner av upplevd risk och påverkande faktorer till tillit togs upp. Dimensionerna av upplevd risk som undersöktes var finansiell-, produkt-, leverans-, social och tidsrisk samt risk med informationssäkerhet. Tillitsfaktorerna som undersöktes var återförsäljar- och hemsideegenskaper, erfarenhet med återförsäljare, tredje part och opportunistiskt beteende. Resultaten från vår studie pekar på att det finns små skillnader mellan män och kvinnor gällande upplevd risk, och att produktrisk är den mest betydande för kvinnorna och den enda risken som männen upplevde. Vidare visade det sig att alla tillitsfaktorer var av betydelse för respondenternas upplevda risk och att erfarenhet var den viktigaste för båda grupperna, men att tredje part var viktigare för kvinnorna än för männen. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 71.
  Achtenhagen, Leona
  et al.
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Helin, Jenny
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Melin, Leif
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Naldi, Lucia
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  A process-view on the role of resource practices for SME growth2005In: Paper presented at the Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research, Amsterdam, February 2005, 2005Conference paper (Other academic)
 • 72.
  Achtenhagen, Leona
  et al.
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Helin, Jenny
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Melin, Leif
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Naldi, Lucia
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Business firm growth: Are we talking about the same thing?2005In: Paper presented at RENT XIX (Research in Entrepreneurship and Small Business), November 17-18, 2005, Naples, Italy, 2005Conference paper (Other academic)
 • 73.
  Achtenhagen, Leona
  et al.
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Helin, Jenny
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Melin, Leif
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Naldi, Lucia
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Investigating Patterns of Development in SMEs2006In: Paper presented at the Academy of Management Annual Meeting, Atlanta, Georgia, August 11-16, 2006, 2006Conference paper (Other academic)
 • 74.
  Achtenhagen, Leona
  et al.
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Helin, Jenny
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Melin, Leif
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Naldi, Lucia
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  One Decade Later: Following Up the ‘Gröna Kvisten’ Prize-winning Growth Firms2006In: Managing Complexity and Change in SMEs: Frontiers in European Research, Cheltenham: Edward Elgar , 2006, p. 10-34Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 75.
  Achtenhagen, Leona
  et al.
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Helin, Jenny
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Melin, Leif
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Naldi, Lucia
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  One decade later?: Following up the Gröna kvisten prize-winning high-growth firms2004In: Paper presented at RENT XVIII (Research in Entrepreneurship and Small Business), November 25-26, 2004, Copenhagen, Denmark, 2004Conference paper (Other academic)
 • 76.
  Achtenhagen, Leona
  et al.
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Helin, Jenny
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Melin, Leif
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Naldi, Lucia
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Towards a re-conceptualization of firm growth2004In: Frontiers of entrepreneurship research 2004: proceedings of the twenty-fourth annual Entrepreneurship Research Conference, Babson Park, Mass.: Arthur M. Blank Center for Entrepreneurship, Babson College , 2004Conference paper (Other academic)
 • 77.
  Achtenhagen, Leona
  et al.
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Helin, Jenny
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Melin, Leif
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Naldi, Lucia
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Tracing patterns of growth: A first analysis of the 'Gröna Kvisten' high-growth ventures2005In: Advances in Interdisciplinary European Entrepreneurship research: Vol. 2, Münster: Lit Verlag , 2005, p. 101-132Chapter in book (Other academic)
 • 78.
  Achtenhagen, Leona
  et al.
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Helin, Jenny
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Melin, Leif
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Naldi, Lucia
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Tracing patterns of growth: An analysis of the 'Gröna Kvisten' high-growth ventures2004In: Paper presented at the Interdisciplinary European Conference on Entrepreneurship Research, Regensburg, February 2004, 2004Conference paper (Other academic)
 • 79.
  Achtenhagen, Leona
  et al.
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Helin, Jenny
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Melin, Leif
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Naldi, Lucia
  Internationella Handelshögskolan, Högskolan i Jönköping, IHH, EMM (Entrepreneurskap, Marknadsföring, Management).
  Tricks of twigs: how the ‘Gröna Kvisten’-winning firms grew big(ger)2005In: Paper presented at the Annual Conference on Corporate Strategy, Vallendar, Germany, March 11-12, 2005, 2005Conference paper (Other academic)
 • 80.
  Ackum Agell, Susanne
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Swedish Labor Market Programs: Efficiency and Timing1995In: Swedish Economic Policy Review, ISSN 1400-1829, Vol. 2, no 1Article in journal (Refereed)
 • 81.
  Ackum Agell, Susanne, Björklund, Anders and Harkman, A.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Unmployment Insurance, Labour Market Programmes and Repeated Unemployment in Sweden1995In: Swedish Economic Policy Review, ISSN 1400-1829, Vol. 2, no 1Article in journal (Refereed)
 • 82.
  Adalberth, Johan
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Nilsson, Mikael
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  IAS 40 – förvaltningsfastigheter: Utformningen av redovisningen till verkligt värde2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I resultaträkningen tycks praxis utvecklas mot att värdeförändringarna redovisas som en del av rörelseresultatet och att realiserade och orealiserade värdeförändringar redovisas som separata poster. När det gäller beräkningen och presentationen av värdeförändringar är en central fråga om de realiserade värdeförändringarna skall tas med i beräkningsuppställningen över fastighetsbeståndets värdeförändringar. Här är det dock svårt att se utvecklingen av praxis. En annan central fråga är oklarheterna kring redovisade investeringar. En bra lösning är att redovisa separata kolumner för sålda och helårsägda fastigheter. Man kan också konstatera att praxis tycks gå mot årsvis värdering av fastigheterna. Begreppsanvändningen kring beräkningen och presentationen av värdeförändringar upplever vi som mer enhetlig än begreppsanvändningen i resultaträkningarna.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 83.
  Adamson, Claes
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Junge, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Aktiv förvaltning av BRIC-landsfonder: En jämförelse av prestation mellan aktivt förvaltade BRIC-landsfonder på den svenska fondmarknaden och respektive jämförelseindex under perioder av upp- och nedgångar 2006-20112011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker hur aktivt förvaltade BRIC-landsfonder (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) som erbjuds på den svenska fondmarknaden har presterat i förhållande till respektive jämförelseindex (MSCI) utifrån avkastning och riskjusterad prestation under perioder av upp- och nedgångar 2006 till 2011. Vidare undersöker vi hur BRIC-landsfondernas prestationer har hållit i sig jämfört med index och varandra över tiden. Vi finner att majoriteten av Brasilien-fonderna slår index i både upp- och nedgång, samt håller i prestationerna över tid. Riskjusterat presterar fonderna över index två av tre perioder. Ryssland-fonderna slår index i uppgång, men inte i nedgång. Fonderna håller dock inte i prestationerna över tid. Riskjusterat presterar fonderna generellt sett under index, framförallt i perioder av nedgång. Indien-fonderna slår index i nedgång, men inte i uppgång. Fonderna håller inte i prestationerna över tid och underpresterar index på riskjusterad basis i perioder av nedgång. Slutligen finner vi att Kina-fonderna slår index i både upp- och nedgång, men att de inte håller i prestationerna över tid. Riskjusterat presterar fonderna över index i uppgång, men inte i nedgång.

  Download full text (pdf)
  Aktiv förvaltning av BRIC-landsfonder - Adamson & Junge
 • 84. Adamson, Rolf
  Kamerala källor rörande sysselsättning och bosättning1983In: Bebyggelsehistorisk tidskrift, ISSN 0349-2834, E-ISSN 2002-3812, no 5, p. 54-62Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 85. Adamson, Rolf
  Tankar kring svensk industrihistorisk forskning under 1900-talet1998In: Bebyggelsehistorisk tidskrift, ISSN 0349-2834, E-ISSN 2002-3812, no 36, p. 9-20Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 86.
  Adamsson, Elinor
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Grundmark, Emma
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Apoteket AB:s utvecklingsmöjligheter på den nya apoteksmarknaden2010Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att identifiera olika utvecklingsmöjligheter som Apoteket AB har på den avreglerade apoteksmarknaden. Genom att analysera attraktiviteten i de olika möjligheterna är ambitionen att ge rekommendationer om framtida verksamhetsinriktningar där bolaget kan uppnå en positiv utveckling. För att identifiera utvecklingsmöjligheterna har djupgående intervjuer med personer inom Apoteket AB genomförts. Den empiriska informationen har analyserats med hjälp av en SWOT-analys samt en Directional Policy Matrix (DPM). Utifrån detta har en bedömning av marknadens attraktivitet samt företagets konkurrensförmåga genomförts för att bestämma respektive utvecklingsmöjlighets attraktivitet. I undersökningen identifierades fem potentiella utvecklingsmöjligheter. Resultatet visade att Apoteket AB har goda förutsättningar att satsa på internethandel, grossistverksamhet samt samarbete med en annan aktör. De rådande stand-still-direktiven hindrar Apoteket AB att vidta konkurrenskraftiga åtgärder tills de nya aktörerna etablerat sig. Grossistverksamhet och samarbete med andra aktörer kan därmed realiseras först när direktiven upphör. Med detta sagt är internethandel den enda av de attraktiva möjligheterna som bolaget i nuläget tillåts verkställa. För en differentiering mot särskilda sortiment och kundgrupper samt för vidare internationalisering har Apoteket AB i dagsläget inte tillräckligt med styrkor för att matcha dessa möjligheter. I framtiden kan dock mycket förändras och det gäller för Apoteket AB att omvandla sina svagheter till styrkor samt vara proaktiva så att fler utvecklingsmöjligheter kan realiseras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 87. Addibpour, Ramin
  et al.
  Lindgren, Emil
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Resiliens som process – en dokumentstudie av Ericsson och SAS krishanteringsarbete2024Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker och jämför hur två företag, Ericsson och SAS, reagerar på förändrade förutsättningar på sina respektive marknader till följd av makroekonomiska kriser. Studiens övergripande syfte är att utforska och jämföra hur företag med olika verksamhet och affärsmodell påverkas av störningar, samt hur arbetet för att navigera igenom störningar skiljer sig i praktiken. Genom en dokumentstudie som inkluderar årsredovisningar, organisationsdokument samt media och offentliga källor analyseras företagens hantering av resiliens i praktiken. Teoretiska perspektiv på organisatorisk resiliens och styrning från Haarhaus & Liening (2020), Duchek (2020), Edmondson (2002) och Wildavsky (1991) kompletterar analysen, med fokus på företagens proaktiva och reaktiva åtgärder för att upprätthålla lönsamhet och överlevnad. Resultaten ger insikter som är relevanta för företagsledare och forskare som försöker förstå hur organisationer navigerar genom förändring och osäkerhet. Denna studie visar att både Ericsson och SAS förefaller vara proaktiva och välinformerade företag innan de utsätts för störande händelser. Studien belyser vikten av att balansera proaktiv planering med flexibilitet för att öka företagens motståndskraft och säkerställa framgång i en ständigt föränderlig affärsmiljö. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 88.
  Adenborg, Linnéa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Svedman, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Controllerns förändrade roll: Digitaliseringens inverkan på analytiskt arbete2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För att kunna stå sig på den alltmer konkurrensutsatta marknaden är det många företag som implementerat olika informationssystem som ska hjälpa dem att utveckla nya affärsmöjligheter. För verksamhetscontrollers kan dessa system bidra till att informationsinhämtningen effektiviseras vilket leder till att mer tid finns för analysarbete. Syftet med denna uppsats blir således att undersöka hur verksamhetscontrollers arbetar med olika typer av analyser i sitt dagliga arbete.

  Analyserna kan vara av både vertikal och horisontell karaktär och för att undersöka hur dessa används har en kvalitativ studie genomförts där tio stycken verksamhetscontrollers har intervjuats. Det framkommer att trots deras ökade teknikstöd ägnas inte lika mycket tid åt analys som de hade önskat, vilket i många fall bidrar till att de upptäcker avvikelser när de redan har hänt. För att undkomma detta problem visar studien en indikation på att företag nu satsar på en mer framåtblickande styrning, vilket ökar betydelsen av horisontella analyser. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 89.
  Adenfelt, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Exploring the performance of transnational projects: Shared knowledge, coordination and communication2010In: International Journal of Project Management, ISSN 0263-7863, E-ISSN 1873-4634, Vol. 28, no 6, p. 529-538Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, the discussion on transnational project performance is linked to knowledge sharing. The aim is to enhance our knowledge of how knowledge sharing affects transnational project performance. Using case study data, derived from a transnational project assigned with the task of developing a transnational product, show that transnational project performance was hampered by communication and coordination difficulties. The findings show how (1) the double meaning of knowledge sharing and (2) the organizational context as setting the boundaries for project management in practice are related to transnational project performance.

 • 90.
  Adenfelt, Maria
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Holm, Ulf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Holmström, Christine
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Transfer of Subsidiary Knowledge within the MNC: The Impact of Headquarters' Recognition and Inter-unit Relationships2006In: Business Networks and International Marketing, Seoul, South Korea: Doo Yang Publishing Co. , 2006Chapter in book (Other academic)
 • 91.
  Adenfelt, Maria
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lagerström, Katarina
  University of Gothenburg, Dept of Business Administration, School of Business, Economics and Law.
  Communication in global development projects: objectives, mechanisms and interpretations2010In: Organizational communication and sustainable development : ICTs for mobility / [ed] Anette Hallin and Tina Karrbom Gustavsson, Hershey PA: Information Science Reference , 2010, p. 153-169Chapter in book (Other academic)
 • 92.
  Adenfelt, Maria
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lagerström, Katarina
  Knowledge development and sharing in multinational corporations: The case of a centre of excellence and a transnational team2006In: International Business Review, ISSN 0969-5931, E-ISSN 1873-6149, Vol. 15, no 4, p. 381-400Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper, we link the discussion on the differentiated multinational corporation (MNC) with organisational mechanisms for knowledge development and sharing. The aim is to explore the impact of different organisational mechanisms on knowledge development and sharing. Using case-study data-drawn from the same MNC-to explore two different organisational mechanisms, a Centre of Excellence and a transnational team, the findings illustrate how multifaceted knowledge development and sharing are. The organisational structure of the two organisational mechanisms partly determines whether knowledge development occurs locally or globally. This, in turn, has consequences for how knowledge sharing evolves. The sharing process is like a double-edged sword: how to share globally while allowing for local adaptations or how to share locally while developing global knowledge.

 • 93.
  Adenfelt, Maria
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lagerström, Katarina
  The development and sharing of knowledge by Centres of Excellence and transnational teams: A conceptual framework2008In: Management International Review, ISSN 0938-8249, Vol. 48, no 3, p. 319-338Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper develops a conceptual framework addressing the development and sharing of knowledge by Centres of Excellence and transnational teams, which are important organisational mechanisms used by headquarters to manage knowledge processes within multinational corporations. The inherent differences of Centres of Excellence and transnational teams are conceptualised in terms of pre-existing knowledge, practices, interaction and communication. The inherent differences in the organisational mechanisms influence the amount of subsidiary participation and what factors that facilitate and hamper knowledge development and sharing respectively.

 • 94.
  Adenfelt, Maria
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Maaninen-Olsson, Eva
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Knowledge integration in a multinational setting: a study of a transnational business project2009In: International Journal of Knowledge Management Studies, ISSN 1743-8268, E-ISSN 1743-8276, Vol. 3, no 3-4, p. 295-312Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The purpose of this paper is to study how communication enables knowledge integration within transnational projects. Using longitudinal case study data to explore the theoretical arguments, interesting findings emerge. The main finding is that knowledge integration within the transnational project was hampered by ignorance – among project managers and members – of the impact and link between the use of different communication tools, subsequent communication process and knowledge integration. Other findings relate to how institutionalised behaviour persist change and subsequently partly explained why the communication process and thereto related communication tools were not adjusted to new circumstances and conditions. Finally, communication is an inherent part of knowledge integration within a transnational project and there is a need for communication to be sensitive to the complexity of the knowledge being integrated.

 • 95.
  Adenfelt, Oskar
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Rågfälts Jenning, Siri
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Inkomstskillnader och löneandel: en kritisk analys av tidigare forskning, med fokus på mätproblem och definitioner2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats tittar vi på löneandelens och inkomstskillnadernas utveckling i Sverige sedan 1970-talet. Faktorer som förklarar ökade inkomstskillnader och minskad löneandel i Sverige ligger till grund för analysen. Fokus ligger även på de mätproblem som präglar löneandelen. Syftet med uppsatsen är att ge en översikt över den aktuella diskursen som råder kring inkomstskillnader och löneandelen i Sverige. Vi undersöker om det finns några samband mellan förklaringsfaktorerna till ökade inkomstskillnader och minskad löneandel i Sveriges utveckling och varför måtten är problematiska som forskningsämne. I vår slutsats finner vi det svårare att mäta löneandelen än inkomstfördelningen pga. definitionsproblem. Vi finner en koppling mellan den svenska inkomstfördelningen och löneandelen när det gäller ökade kapitalinkomster. Det går inte att säga hur mycket faktorerna påverkat löneandelen och inkomstfördelning eftersom det saknas tillförlitliga simuleringsmodeller.

 • 96.
  Adermon, Adrian
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Essays on the Transmission of Human Capital and the Impact of Technological Change2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Essay 1: If grandparents have an independent impact on their grandchildren's schooling, intergenerational correlations estimated using two generations will underestimate the true level of intergenerational persistence in education. Recent research has found such multi-generational effects, but there is still no consensus on whether these estimates are due to a direct impact of grandparents on their grandchildren, or if they arise because of measurement error or model misspecification. In this paper, I estimate the intergenerational transmission arising from direct interactions with grandparents by comparing families where the grandparent died before the birth of the grandchild with those where the grandparent lived to meet and spend time with the grandchild. I find that direct effects contribute most, if not all, of the transmission coefficient across three generations.

  Essay 2: Sibling correlations in education and income have been extensively studied in the literature, and attempts to look inside the correlation have focused on family and neighborhood effects. In this paper I estimate sibling spillovers in education—that is, the effect of an older sibling's schooling on their younger sibling's schooling. To estimate causal effects, I use a compulsory school reform in Sweden in the 1950s to instrument for the older sibling's schooling. I am unable to detect statistically significant sibling spillovers, implying that any such spillovers must be relatively small.

  Essay 3: (with Che-Yuan Liang) The implementation of a copyright protection reform in Sweden in April 2009 suddenly increased the risk of being caught and prosecuted for illegal file sharing. This paper uses the reform to investigate the effects of illegal file sharing on music and movie sales. We find that the reform decreased Internet traffic by 16 percent during the subsequent six months. It also increased music sales by 36 percent. Furthermore, it had no significant effects on movie sales. We conclude that pirated music is a strong substitute to legal music whereas the substitutability is less for movies.

  Essay 4: (with Magnus Gustavsson) This paper shows that between 1975 and 2005, Sweden exhibited a pattern of job polarization with expansions of the highest and lowest paid jobs compared to middle-wage jobs. The most popular explanation for such a pattern is the hypothesis of "task-biased technological change", where technological progress reduces the demand for routine middle-wage jobs but increases the demand for non-routine jobs located at the tails of the job-wage distribution. Our estimates, however, do not endorse this explanation for the 1970s and 1980s. Stronger evidence for task biased technological change, albeit not conclusive, is found for the 1990s and 2000s. In particular, there is both a statistically and economically significant growth of non-routine jobs and a decline of routine jobs. No link between wage changes and routine tasks, as would be expected from task-biased technological change, can however be established.

 • 97.
  Adermon, Adrian
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Har illegal fildelning orsakat minskad skivförsäljning i Sverige?: En empirisk studie2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats genomförs en empirisk analys av den svenska skivmarknaden och den nedgång i skivförsäljningen som skett under senare år. Fokus ligger på att undersöka om nedgången orsakats av illegal fildelning, eller om andra faktorer kan ligga bakom. Analysen sker genom en genomgång av relevanta aggregerade data för skivförsäljning, videoförsäljning, internetanvändande m.m. En enkel ekonometrisk analys görs också, och sammantaget visar resultaten att den växande konkurrensen från DVD-film troligen är en viktig orsak till den minskade skivförsäljningen. Inga tydliga bevis för att fildelningen haft en signifikant påverkan hittas. Brist på detaljdata gör dock att alla slutsatser måste tolkas försiktigt.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 98.
  Adermon, Adrian
  et al.
  Uppsala University, Units outside the University, Office of Labour Market Policy Evaluation.
  Ek, Simon
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Graetz, Georg
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Yakymovych, Yaroslav
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Understanding occupational wage growthManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  Using a new identification strategy, we jointly estimate the growth in occupationalwage premia as well as time-varying occupation-specific life-cycle profiles for Swedishworkers 1996–2013. We document a substantial increase in between-occupation wageinequality due to differential growth in premia. The association of wage premiumgrowth and employment growth is positive, suggesting that premium growth ispredominantly driven by demand side factors. We also find that wage growth dueto occupation-specific skill acquisition was more dispersed in the early years of thesample period. Our results are robust to allowing for occupation-level changes inreturns to cognitive and psycho-social skills.

 • 99.
  Adermon, Adrian
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Gustavsson, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Job Polarization and Task-Biased Technological Change: Evidence from Sweden, 1975–20052015In: Scandinavian Journal of Economics, ISSN 0347-0520, E-ISSN 1467-9442, Vol. 117, no 3, p. 878-917Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper shows that between 1975 and 2005, Sweden exhibited a pattern of job polarization with expansions of the highest and lowest paid jobs compared to middle-wage jobs. The most popular explanation for such a pattern is the hypothesis of ‘task-biased technological change’, where technological progress reduces the demand for routine middle-wage jobs but increases the demand for non-routine jobs located at the tails of the job-wage distribution. Our estimates, however, do not support this explanation for the 1970s and 1980s. Stronger evidence for task biased technological change, albeit not conclusive, is found for the 1990s and 2000s. In particular, there is both a statistically and economically significant growth of non-routine jobs and a decline of routine jobs. Results for wages are, however, mixed; while task-biased technological change cannot explain changes in between-occupation wage differentials, it does have considerable explanatory power for changes in within-occupation wage differentials.

 • 100.
  Adermon, Adrian
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Gustavsson, Magnus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.
  Job Polarization and Task-Biased Technological Change: Sweden, 1975–20052011Report (Other academic)
  Abstract [en]

  This paper investigates the connection between the Swedish wage profile of net job creation and Autor, Levy, and Murnane’s (2003) proposed substitutability between routine tasks and technology. We first show that between 1975 and 2005, Sweden exhibited a pattern of job polarization with expansions of the highest and lowest paid jobs compared to middle-wage jobs. We then use cross-sectional and longitudinal analyses of job-specific employment to map out the importance of routine versus nonroutine tasks for these changes. Results are consistent with substitutability between routine tasks and technology as an important explanation for the observed job polarization during the 1990s and 2000s, but not during the 1970s and 1980s. In particular, the overrepresentation of routine tasks in middle-wage jobs can potentially explain 44 percent of the growth of low-wage jobs relative to middle-wage jobs after 1990 but largely lacks explanatory power in earlier years.

  Download full text (pdf)
  fulltext
1234567 51 - 100 of 16196
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf