uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
123 51 - 100 of 117
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Furuland, Lars
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Folkbildningens och folkrörelsernas betydelse för arbetarlitteraturen i Sverige2007Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 52.
  Furuland, Lars
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Furuland, Gunnel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Resenärer i Dalarna: från Carl von Linné till Göran Palm2007Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 53.
  Gunder, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Berättelse blir spel: Om ludiseringen av J.K. Rowlings Harry Potter and the Philosopher's Stone2007In: Datorspelandets dynamik: Lekar och roller i en digital kultur / [ed] Jonas Linderoth, Lund: Studentlitteratur, 2007, p. 111-136Chapter in book (Other academic)
 • 54.
  Gunder, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Garanterade författare: Om biblioteksersättningen och den garanterade författarpenningen 1972-20102012Book (Other academic)
 • 55.
  Gunder, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Hypertext2011In: Världens litteraturer: En gränsöverskridande historia / [ed] Margareta Peterson, Lund: Studentlitteratur, 2011, 1Chapter in book (Other academic)
 • 56.
  Gunder, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  In the Wake of a Nobel Prize: On Modern Icelandic Literature in Swedish 1940-19692011In: The Invasion of Books in Peripheral Literary Fields: Transmitting Preferences and Images in Media, Networks and Translation / [ed] Petra Broomans and Ester Jiresch, Groningen: Barkhuis , 2011, p. 105-116Chapter in book (Other academic)
 • 57.
  Gunder, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Japanskt på svenska ur Nobelprisperspektiv: Om Nobelpriset i litteratur och utgivningen av japansk skönlitteratur i svensk översättning 1950–20092011In: Litteratur i gränszonen: Transnationella litteraturer i översättning ur ett nordiskt perspektiv / [ed] Elisabeth Bladh & Christina Kullberg, Falun: Högskolan Dalarna , 2011, p. 64-80Chapter in book (Other academic)
 • 58.
  Gunder, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Maria Engberg, Born Digital. Writing Poetry in the Age of New Media: Uppsala 20072008In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 129, p. 390-394Article, book review (Other academic)
 • 59.
  Gunder, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  The Migration of Media: Harry Potter in Print and Pixels2009In: Critical Perspectives on Harry Potter: 2nd edition / [ed] Elizabeth Heilman, New York: Routledge, 2009, 2, p. 291-307Chapter in book (Other academic)
 • 60.
  Hedberg, Andreas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Det diktade bruket: Skönlitterära berättelser om vallonbruk i Uppland 1787–20122013Book (Other academic)
 • 61.
  Hedberg, Andreas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Modernitetens lära om Kristus2012In: Bibelns lära om Kristus: Provokation och inspiration / [ed] Birthe Sjöberg, Jimmy Vulovic, Lund: Språk- och Litteraturcentrum i Lund , 2012, p. 109-114Chapter in book (Other academic)
 • 62.
  Hedberg, Andreas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Swedes in French: Cultural Transfer from Periphery to Literary Metropolis2018In: World Literatures: Exploring the Cosmopolitan-Vernacular Exchange / [ed] Stefan Helgesson, Annika Mörte Alling, Yvonne Lindqvist, Helena Wulff, Stockholm: Stockholm University Press, 2018, 1, p. 355-368Chapter in book (Refereed)
 • 63.
  Hirvonen, Irene
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Gods Gone Wild: En queerteoretisk undersökning av Neil Gaimans American Gods2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 64.
  Larsen, Jeanette
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Förklädnad för frihet: En performativitetstudie av Lian Hearns Blossoms and shadows2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 65.
  Määttä, Jerry
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  The Politics of Post-Apocalypse: Ideologies on Trial in John Wyndham's The Day of the Triffids2017In: Science Fiction, Ethics and the Human Condition / [ed] Christian Baron, Peter Nicolai Halvorsen & Christine Cornea, New York: Springer, 2017, p. 207-226Chapter in book (Refereed)
 • 66.
  Nilsson, Louise
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  A Past Left Out in the Cold: An Essay about the Reuse of a Naval Base in Eastern Europe2012In: Industrial Heritage Around the Baltic Sea / [ed] Nisser Marie, Isacson Maths, m.fl., Acta Universitatis Upsaliensis, 2012Chapter in book (Refereed)
 • 67.
  Pettersson, Rebecca
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Vad blir det för bok?: En undersökning om valen av litteratur i Svenska 12019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med undersökningen har varit att se hur användningen av skönlitteratur ser ut i Svenska 1. Genom att fokusera på lärarnas val och tankar har jag undersökt vilka titlar som arbetas med i klassrummet inom Svenska 1, samt vilka pedagogiska aspekter som ligger till grund för de litterära val lärarna gör. Mina frågeställningar har varit Vilka skönlitterära författare och verk används i Svenska 1? Går det att tala om en kanon? samt Vad är det som ligger till grund för valet av skönlitteratur i Svenska 1? Vilka är de didaktiska utgångspunkterna?

  Undersökningen bygger på två typer av metoder. En kvantitativ enkätundersökning med 34 svarande som genomförts via en Facebookgrupp för svensklärare. Samt en kvalitativ intervjuundersökning då jag intervjuat två lärare. Dessa två metoder kompletterar varandra i och med att enkätundersökningen bidrar med underlag och intervjuerna kan fylla i eventuella frågor. Det finns ett antal begrepp som använts vid flera tillfällen i uppsatsen som jag anser behövs förtydligas. Jag har bland annat valt att diskutera begreppet kanon eftersom att jag upplever kanon som ett viktigt begrepp för att kunna undersöka och diskutera skönlitteratur i skolan. I undersökningen presenterar jag Lars Brinks diskussion kring kanon och refererar även till Harold Bloom. Jag har definierat begreppet ungdomslitteratur och har då använt mig av nationalencyklopedins definition.

  För att relatera min undersökning till tidigare forskning har jag har utgått ifrån Lars Brinks undersökning från 2006 där han undersökt hur lärare värderat olika aspekter när de valt sin litteratur. Han beskriver hur en av de aspekter som lärare upplever som viktigast är om boken tillhör en kanon. Han kommer även fram till att aspekter som eleverna enkelt kan relatera till hamnar längre ner på listan, som exempelvis ungdoms- och populärlitteratur. Jag har också använt mig av Ingrid Mossberg Shüllerqvists forskning som också bygger på lärares syn på litterära val i klassrummet. Hennes resultat skiljer sig från Brinks och hon kommer fram till att de lärare hon intervjuat menar att de blir mer och mer elevorienterade när de väljer bokval och att de upplever att populär- och ungdomslitteraturen får en allt större plats i skolan.  Två ytterligare forskare som jag valt att förhålla mig till är Birgitta Bommarco och Gunilla Molloy, de har båda ett fokus på varför man ska läsa och hur elever ska läsa för att kunna ta till sig av litteraturen på ett så bra sätt som möjligt. De båda lyfter att lärare gärna läser med elever för att uppmuntra till mer läsning, samt att eleverna lär sig bäst om de har möjlighet att relatera till litteraturen, Bommarco menar därför att det är viktigt att läraren väljer litteratur tillsammans med eleverna.

  När jag relaterar mitt resultat till den tidigare forskningen går det att hitta både likheter och skillnaden. Min första frågeställning löd: Vilka skönlitterära författare och verk används i Svenska 1? Går det att tala om en kanon? Resultatet visar att det är en stor variation på vilka böcker som används. Bland de 34 lärarna som besvarade enkäten nämndes det att de sammanlagt arbetat med 43 böcker det senaste året. Det framgick även att det vanligaste alternativet för Svenska 1 var att eleverna själva fick välja böcker. Detta beskrev även en av de två lärare jag intervjuat. Hon motiverade detta genom att förklara att hon vill att läsningen i Svenska 1 ska vara inbjudande och uppmuntra till mer fortsatt läsning. Resultatet liknar därför Mossberg Shüllerqvists som menar att lärare tenderar till att ha en mer elevorienterad litteraturlista. Mitt resultat visade också att de 29 av de 43 nämnda titlarna var böcker som jag anser kunde klassas som populärlitteratur. Även många av de titlar som blev nämnda vid fler än ett tillfälle kunde klassas som populärlitteratur vilket visar på att populärlitteratur var vanligt förekommande i klassrummet. Mitt resultat visade även på att en del klassiker användes, men inte i samma höga utsträckning och av lika många lärare. Många lärare berättade också att de arbetade mer med klassikerna i senare Svenska 2. Även om det framgick att lärare hade ett klassikertänk i bakhuvudet när de valde litteratur är det tydligt att en varierad litteraturlista som anpassats till klassen är mer viktig än att läsa tunga klassiker tillsammans med eleverna i Svenska 1.

  Min andra frågeställning undersöker vad det är som ligger till grund för valet av skönlitteratur i Svenska 1? Där stämmer mitt resultat inte helt överens med Lars Brinks. Jag lyckades skapa följande nio kategorier utifrån mitt resultat: Elevernas intresse, elevernas förkunskaper, koppling till kursplan, tillgänglighet,

  tankeväckande, lärarens intresse, klassikertänk, litterär kvalité och tillgång till material. Jag kunde även dela in dessa i tre överkategorier: praktiska, elevorienterade och kanonorienterade. Det framgick att det var de mer elevorienterade, som elevernas intressen eller elevernas färdigheter som upplevdes som mest viktiga bland lärarna. Sedan kom de mer praktiska som huruvida texterna gick att arbeta med i klassrummet i relation till kursplan eller om de fanns i klassuppsättning. Den överkategorin som var minst viktig är den jag valt att kalla kanonorienterad, alltså huruvida boken klassas som en klassiker eller om det är en bok av ”god kvalité”. Mitt resultat är emellertid inte helt enhetligt. Det är nämligen en av de intervjuade lärarna som menar att den viktigaste aspekten när hon väljer litteratur är om den finns i klassuppsättning. Samma lärare värderar också om det finns färdigt arbetsmaterial till boken väldigt högt. Detta skulle kunna bero på att hon är relativt nyexaminerad då den andra intervjuade läraren menar att det blir enklare att använda sig av olika böcker med tiden och att erfarenheten gör att hon vågar testa olika typer av böcker. Jag upplever ändå att det går att se ett resultat som visar att det fokus på kanon som Brink visar i sin undersökning från 2006 inte längre förekommer på samma sätt år 2018 utan att det idag finns ett större fokus på att anpassa läsningen efter eleverna.

 • 68.
  Rydbeck, Kerstin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Nykter läsning: den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-19251995Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 69.
  Rüegg, Jana
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  From Content to Context: A Comparative Analysis of the Covers of Translated Versions of Sara Stridsberg's Beckomberga2018In: DiGeSt Journal of Diversity and Gender Studies, ISSN 2593-0273, Vol. 5, no 2, p. 23-44Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article examines the cultural transfer of the Swedish feminist author Sara Stridsberg's novel Beckomberga: Ode till min familj (2014). The material consists of eleven translations that were published in Danish, Norwegian, Portuguese, Faeroese, French, Dutch, Italian, English, Finnish, Estonian, and German, between 2015 and 2017. The purpose is to study how the novel has been adapted to the new contexts, i.e. crossed borders, and how the different covers thematise the crossings of borders, i.e. queer themes. By applying theories from cultural transfer studies, Sara Ahmed's Queer Phenomenology (2006), J. Halberstam's In a Queer Time and Place (2005) and Victor Turner's term liminality, the covers are analysed in comparison with the original cover. The eleven covers indicate different translation strategies: the Norwegian and Danish versions suggest an adequacy-oriented translation strategy, which can be understood in regard to the cultural and linguistic proximities of the Scandinavian countries. Many translated versions applied acceptability-oriented strategies when adapting the title, where the title Beckomberga has been modified to a more universal one - often entailing the word “love”. I argue that the psychiatric hospital Beckomberga can be viewed as a queer space, where the patients are living outside of what is considered the general norm. The novel's main character Jackie inhabits a liminal space; she is a minor, having an adult relationship with the patient Paul. Another variation of the novel's queer themes is shown on some covers as distance, where human participants or objects seem out of reach for the observers.

 • 70.
  Sandart, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  ”… inte för allt för unga flickor”: En jämförelse av mottagandet av Kvinnogatan och Astarte2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har jag jämfört mottagandet i dagspressen av Agnes von Krusenstjernas roman Kvinnogatan och Karin Boyes roman Astarte. Syftet med uppsatsen var att analysera och jämföra hur två romaner av författarinnor som är kända för sina moderna och progressiva verk togs emot av en framförallt manlig kritikerkår. För att kunna göra det använde jag två teorier. Den ena är utformad av Gunilla Domellöf och tittar på hur kritiker, framförallt manliga, i allmänhet tog emot kvinnliga författare under det tidiga 1930-talet. Den andra, utformad av Tomas Forser, utgår istället från kritikern och handlar om kritikerns uppgift. Med dessa teorier analyserade jag 20 notiser och recensioner och kunde svara på tre frågeställningar rörande fördomar om kvinnliga författare under denna tidpunkt och vad kritikerna ansåg om romanerna. Mitt resultat blev att jag såg en tydlig uppdelning mellan tidens kritiker där olika fördomar rådde, en mer konservativ och en mer modern. Kvinnogatan som är mer provokativ, mer modern, lockade mer moderna kritiker, eventuellt lockar den fram den sidan hos dem. Astarte som är mindre tydligt modern, där samhällskritiken ligger under ytan, verkar dra fram de mer traditionella sidorna hos de kritiker som recenserar den. Denna uppdelning kan bero på det modernare, mer provokativa innehållet i Kvinnogatan och att Astarte recenseras tillsammans med manliga författarkollegor. Slutsatsen är att det finns en uppdelning av kritiker med olika fördomar kring kvinnliga författare hos tidens kritikerkår. Många av dem längtar efter en modernare litteratur, en mer provokativ stil, där ämnen som allt för länge svepts under mattan kommer i ljuset. En modernare roman lockar modernare kritiker.

 • 71.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Ann Steiner, I litteraturens mittfåra. Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet: Makadam. Göteborg & Stockholm 20062007In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 128, p. 343-350Article, book review (Other academic)
 • 72.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Ann Steiner, Litteraturen i mediesamhället: Studentlitteratur. Lund 20092009In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 130, p. 342-344Article, book review (Other academic)
 • 73.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Att dissekera ett diktverk: Recension av Åke Lundqvist, Sönder och samman. Om skrivandets strävan och läsandets lockelser2009In: Dagens Nyheter, no 23.9Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 74.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Att skriva liv: Från en litterär biografikers praktik.2018Book (Refereed)
 • 75.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Boken tiger, boken talar2009In: Bokens materialitet: Bokhistoria och bibliografi. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 14-16 september 2007 / [ed] Mats Malm, Barbro Ståhle Sjönell & Petra Söderlund, Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet , 2009, p. 26-52Chapter in book (Other academic)
 • 76.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Böckernas tid: en bruksanvisning2018In: Böckernas tid: Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943 / [ed] Johan Svedjedal, Stockholm: Natur och kultur, 2018, p. 13-18Chapter in book (Other academic)
 • 77.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Böckernas tid: Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 19432018Collection (editor) (Other academic)
 • 78.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Efterord2018In: Från sidan: Litteraturkritik och andra texter av Leif Nylén / [ed] Torkel Rasmusson, Stockholm: Rönnells antikvariat , 2018, p. 415-42w1Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 79.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  En livskris i arton hål: Recension av Hans Gunnarsson, Albatross2009In: Dagens Nyheter, no 15.5Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 80.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Från A-bokhandel till e-böcker: Trekvarts sekel på svensk bokmarknad2018In: Böckernas tid: Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943 / [ed] Johan Svedjedal, Stockholm: Svenska Förläggareföreningen , 2018, p. 19-106Chapter in book (Other academic)
 • 81.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Från P.A. Norstedt & Söner till Storytel: Om namn på bokförlag i Sverige2018In: Katharina och namnen: Vänskrift till Katharina Leibring på 60-årsdagen den 20 januari 2018 / [ed] Leila Mattfolk & Kristina Neumüller m.fl., Uppsala: Uppsala universitet, 2018, p. 187-191Chapter in book (Refereed)
 • 82.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  God sedeskildrare: Recension av Inger Alfvén, När förnuftet sover2009In: Dagens Nyheter, no 19.9Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 83.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Hennes levande text: Victoria Benedictsson i textkritisk belysning2009In: Språk & Stil, ISSN 1101-1165, Vol. 19, p. 53-71Article in journal (Refereed)
 • 84.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Hundraåringen som klev ut genom kriget och förnyades: Kring Förläggareföreningens verksamhet2018In: Böckernas tid: Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943 / [ed] Johan Svedjedal, Stockholm: Svenska Förläggareföreningen , 2018, p. 717-782Chapter in book (Other academic)
 • 85.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  I breven väcks Moberg till liv: Recension av Vilhelm Mobergs brev, utgivna av Jens Liljestrand2009In: Dagens Nyheter, no 7.2Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 86.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Ingen rädder för nöden: Recension av John David California (pseud. för Fredrik Colting], 60 Years Later: Coming through the Rye2009In: Dagens Nyheter, no 25.11Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 87.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Jag ska göra dig rik: Luidårer och krossade drömmar [om Birer Sjöberg, Kvartetten, som sprängdes]2018In: Kvartettens rikedomar: Birger Sjöberg sällskapet 2018 / [ed] Eva Haettner Aurelius, Vänersborg: Birger Sjöberg sällskapet , 2018, p. 27-45Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 88.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Jens Liljestrand, Mobergland. Personligt och politiskt i Vilhelm Mobergs utvandrarserie: Ordfrontförlag. Stockholm 20092010In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 131, p. 383-389Article, book review (Refereed)
 • 89.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Johan Svedjedal väljer 8 brevsamlingar2009In: Dagens Nyheter, no 7.2Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 90.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Kritiska tankar: Om litteraturkritiken2009In: Litteraturens offentligheter / [ed] Torbjörn Forslid & Anders Ohlsson, Lund: Studentlitteratur , 2009, p. 157-176Chapter in book (Other academic)
 • 91.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  När bokpriserna blev fria: Bakgrund, genomförande, effekter2018In: Böckernas tid: Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943 / [ed] Johan Svedjedal, Stockholm: Svenska Förläggareföreningen , 2018, p. 439-492Chapter in book (Other academic)
 • 92.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Rymden och tvåkronan: Karin Boyes För lite och den författarsociala debatten2009In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 130, p. 139-184Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Johan Svedjedal, Rymden och tvåkronan. Karin Boyes För lite och den författarsociala debatten. (Space and the Two-Crown Coin: Karin Boye’s För lite and the debate on authors’ social circum­stances.)

  Karin Boye’s (1900–1941) novel För lite (1936) [Too Little] depicts a writer who has failed his early promise as a literary author. To provide for his wife and two sons, he has relegated himself to a producer of popular fiction. The article begins with an examination of how Boye uses plot, symbols, psychology and references to the contemporary literary field to discuss the social and intellectual roles of different kinds of artists.

  The novel has often been read as a veiled piece of literary autobiography, and the article moves on to an examination of Boye’s own literary career. Although Boye had temporary dif­ficulties in supporting herself solely by writing, there are many differences between her and the protagonist in För lite. Boye graduated as a school-teacher in the 1920s, but after a brief period of teaching she soon became a professional writer. In the early 1930s, Boye was forced to occasional reviewing and even writing of popular stories, but her main output was literary fiction, which made her an esteemed author, published by the prestigious Bonnier’s publishing house and a member of the distinguished literary academy Samfundet De Nio [Academy of the Nine]. She supplemented the remuneration for her own books with translation fees, but an important part of her income came from literary awards and grants (a general feature for liter­ary authors of her days). As exactly as possible, her literary incomes from various sources are calculated, grants roughly equivalating the remunerations from her books, grants and remu­nerations both each giving her double the income from her translations.

  The possibility of receiving such grants is conspicuously absent in the literary world of För lite. In fact, the novel may be read as an attempt of promulgating the necessity of such grants. During the 1930s, Karin Boye took an active part in the campaign launched by Sveriges Förfat­tareförening [The Swedish Association of Authors] for giving authors compensation for the use of their books in public libraries. The gloomy representation of the writer’s conditions in För lite is perfectly consistent with arguments in this campaign.

  The article concludes with information on Karin Boye’s work in Sveriges Författarefören­ing and Samfundet De Nio (the later with the main objective of dispensing literary grants and awards), and on her posthumous success as an author. The vast differences between her own literary career and that of the protagonist in För lite is stressed, maintaining that the novel is neither realistic nor mainly psychological, but an attempt to stir up debate.

 • 93.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Samlade verk. 22, Det går an / C.J.L. Almqvist: Texten redigerad och kommenterad av Johan Svedjedal2011Collection (editor) (Refereed)
 • 94.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Skarpsynt kritiker: Recension av Det var ingen tjusande idyll. Gustaf Hellström och hans tid, red. Lennart Leopold & Eva Ström2009In: Dagens Nyheter, p. 2.11-Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 95.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Skyldig eller icke skyldig?: Recension av Cecilia Sidenbladh, Rättegången mot Almqvist2009In: Dagens Nyheter, no 5.3Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 96.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Spektrum 1931-1935 – den svenska drömmen: Tidskrift och förlag i 1930-talets kultur2011Book (Refereed)
 • 97.
  Svedjedal, Johan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Tolv timmar ur aktivistens tillvaro: Om Olof Mobergs roman Demonstrant! (1969)2018In: Dagens Nyheter, ISSN 1101-2447, no 9 juliArticle, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 98.
  Svedjedal, Johan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Halldin, MagnusHarding, GunnarPleijel, Agneta
  Samfundet De Nio Kalender: Stina2009Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 99.
  Svedjedal, Johann
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Röd terrorism: Recension av RAF: stadsgerilla. Urval och förord av Bo I. Cavefors2009In: Dagens Nyheter, no 19.4Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 100.
  Söderfeldt, Ylva
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of History of Science and Ideas.
  Berglund, Karl
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of Literature, Sociology of Literature.
  Lindström, Matts
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Arts, Department of ALM.
  Towards mining the history of the active patient.: A mixed-methods discourse analysis of the journal Allergia, 1957–19902019Report (Other academic)
123 51 - 100 of 117
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf