uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
115116117118119120121 5851 - 5900 av 6391
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 5851.
  Vedin, Oscar
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Straffrättslig ansvarsfrihet och gatuvåld2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5852.
  Velander, Bruno
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Lojalitetsreciprocitet: En fråga om lojalitetsplikt vid lojalitetsbrott2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Framställan behandlar i vilken utsträckning den ena avtalspartens brott mot lojalitetsplikten medför att den andra avtalsparten får en, helt eller delvis, inskränkt lojalitetsplikt (lojalitetsreciprocitet). Då lojalitetsreciprocitet utgör en del av lojalitetsplikten är förståelsen för det senare institutet avgörande för att kunna analysera reciprociteten. Därför studeras även lojalitetspliktens innehåll och betydelse. Slutsatserna om reciprocitet grundas i stor utsträckning på avtalstyper där lojalitetsplikten är särskilt långtgående. Det medför slutsatserna störst betydelse vid en mer långtgående lojalitetsplikt. Emellertid gör slutsatserna anspråk på att vara så generella att de grunder och principer som fastställs för bedömningen har betydelse även vid en mindre långtgående lojalitetsplikt. Vidare studeras reciprociteten i förhållande till lojalitetsförpliktelser, vilka inte skiljer sig åt lika mycket mellan olika kontraktstyper.

  En fråga av stor vikt för lojalitetsreciprocitetens betydelseområde är om det kan anses föreligga en allmän lojalitetsplikt inom hela kontraktsrätten. Slutsatsen i den delen är att det föreligger en allmän lojalitetplikt inom varje kontraktstyp även om den är starkt varierande till sin omfattning. Det medför att lojalitetsreciprocitet får ett stort betydelseområde eftersom det då kan beaktas inom varje kontraktstyp avseende både den allmänna lojalitetsplikten och lojalitetsförpliktelserna.

  Föremålet för framställan, lojalitetsreciprocitet, analyseras dels utifrån förekommande lojalitetsreciprocitet inom ett antal utvalda kontraktstyper (bl.a. mellanmans-, samarbets- och företagsförsäkringsförhållanden), dels utifrån reciprocitet oberoende av kontraktstyp. Utifrån de reciprocitetsuttryck som finns i materialet fastställs generella ramar och principer för bedömningen av lojalitetsreciprocitet inom lojalitetsplikten i dess helhet.

  Slutsatserna visar att det finns många gemensamma överväganden och principer för bedömningen av lojalitetsreciprocitet. För det första finns det tre förutsättningar som är nödvändiga för att lojalitetsreciprocitet överhuvudtaget ska kunna föreligga: ett lojalitetsbrott, en ömsesidig lojalitetsplikt och att reciprociteten inte drabbar en tredje avtalspart.

  För det andra har det identifierats två förhållanden som är av störst vikt för lojalitetsreciprocitet: dels  hur allvarligt lojalitetsbrottet är, dels i vilken omfattning reciprocitet skulle riskera onödig förstöring. Det förra har i sin tur funnits primärt vara beroende av den subjektiva skulden hos parten som begår lojalitetsbrottet, om denne varit i en överordnad ställning och hur långtgående lojalitetsplikten som inte efterlevdes var.För det tredje finns ett antal andra förhållanden som påverkar reciprociteten, bland annat: om skyddshänsyn avseende lojalitetssubjektet gör sig gällande, passivitet hos reciprocitetssubjektet och om annan lojalitetsbrottsverkan inträder.

 • 5853.
  Velander, Frida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Den moderna bonus pater familias: En utredning och utvärdering av vårdnadshavares principalansvar2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5854.
  Verne, Maja
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Värdeersättning vid sakskada: Särskilt om valet av beräkningsmetod vid ersättningsbestämningen2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5855.
  Vest, Hanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Utlänningslagen och familjeseparation utifrån perspektivet om barnets bästa: Möjligheten för vårdnadshavare som sammanbor med barn att få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad i Sverige2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5856.
  Vesterlund, Clara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Direktupphandling: I vilken utsträckning måste den upphandlande myndigheten iaktta de grundläggande principerna för offentlig upphandling?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5857.
  Vestlund, Paula
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Förhållandet mellan WTO och multilaterala miljökonventioner2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5858.
  Vettel, Blake
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Corporate Tax Inversions and United States International Tax Law: The Treasury Department's Effort to Curb International Corporate Tax Inversion Deals2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5859.
  Vibell Holmsten, Cecilia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  The Extraterritoriality of the ECHR: - Changing the notion of jurisdiction2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5860.
  Viberg Rosvall, Beata
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Offentlighet och sekretess i upphandlingar enligt LOU2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5861.
  Victor Ragnå, Erik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Grundlagsskyddad yttrandefrihet på internet - En analys i kölvattnet av Lexbase2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5862. Victorin, Anders
  et al.
  Hager, Richard
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Allmän fastighetsrätt: fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor2015 (uppl. 7)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  I denna bok behandlas viktiga delar av den allmänna fastighetsrätten och det kan framhållas att reglerna om köp av fast egendom ägnas särskild uppmärksamhet. Förutom allmän fastighetsrätt behandlas också, som en översikt för hela fastighetsrätten, vissa fastighetsrättsliga huvudfrågor i ett inledande kapitel. Övriga kapitel behandlar:

  • Fast egendom, fastighet och fastighetstillbehör
  • Köp av fast egendom
  • Servitut
  • Fastighetspant
  • Sakrättsliga frågor – Hävd och godtrosförvärv

  Boken är i första hand avsedd att vara en lärobok att användas i undervisningen vid universiteten, men den vänder sig också till praktiker och diskussionen har delvis anpassats till detta syfte.

  Denna sjunde upplaga av Anders Victorins Allmän fastighetsrätt – fastighetstillbehör, fastighetsköp, servitut, fastighetspant och sakrättsliga frågor är översedd och kompletterad, främst med hänsyn till utvecklingen i lagstiftning, rättspraxis och litteratur sedan den förra upplagan utkom. Omarbetningen har gjorts av docenten Richard Hager verksam vid Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan. Anders Victorin, som avled 2006, var professor i fastighetsrätt vid Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan.

 • 5863. Victorin, Anders
  et al.
  Olsen, Lena
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Folke Grauers, Fastighetsköp. 12 upp1 1991. Juristförlaget i Lund. 313 sid.1991Ingår i: Juridisk Tidskrift, ISSN 1100-7761, nr 2, s. 355-359Artikel, recension (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 5864.
  Vidjeskog, Sandra
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Tredjemansskyddet i publicitetsreglerna 27 kap. ABL- En analys2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5865.
  Vidlund, Louise
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Diskretionär portföljförvaltning: ett eller flera tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar frågorna om vad en komplex tjänst är, vilka kriterier som EU-domstolen ställer upp för att klassificera komplexa tjänster som ett eller flera tillhandahållanden enligt mervärdesskatterätten, vilka kriterier som tillämpas vid klassificeringen av den komplexa tjänsten diskretionär portföljförvaltning samt om svensk rätt kan anses förenlig med EU-rätten.

 • 5866.
  Viklund, Hanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Bodelning mellan sambor vid separation enligt svensk, slovensk och grekisk rätt: Med beaktande av svenska lagvalsregler2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5867.
  Viksten, Alexander
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Tredjemansskada - en argumentationsanalys2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5868.
  Vikström, Elin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  En studie av nordisk arvsrätt: Rådande rättslikhet, problematik vid rörlighet mellan de nordiska länderna och harmoniseringsmöjligheter2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5869.
  Vikström, Erik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ändringstillstånd för miljöfarlig verksamhet: Gällande rätt, tillämpning och konsekvenser för miljöskyddet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5870.
  Vilhelmsson, Ida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Lagen om redovisningsmedel och förfoganderätt: Separationsrätt enligt lagen om redovisningsmedel vid förfoganderätt över pantsatta finansiella instrument.2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5871.
  Vilhelmsson, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Styrelsens funktion och ansvar i bostadsrättsföreningar2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5872.
  Vlasenko, Viktoriia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rethinking software licensing in the European Union2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5873.
  Vojenis, Valentin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  EU VAT and Bitcoin2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5874.
  von Ahn, Oskar von Ahn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Mäklarens informations- och rådgivningsplikt vid kontraktsskrivning2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bostadsköpet, och bostadsförsäljningen, är vanligtvis det största ekonomiska beslutet en konsument gör. Därför är det viktigt att det finns trygghet i de möten som uppstår mellan säljare, köpare, mäklare och bank. Både mäklare och banker innehar ett informationsövertag gentemot konsumenten och skall därför inte bara se till så att affären rent praktiskt blir av utan även agera guide på bostadsmarknaden. Denna uppsats kommer behandla ovan nämnda dynamik som uppstår vid bostadsaffärer och fokusera på mäklarens roll och ansvar vid kontraktsskrivning.  Bostadsaffären innebär ett juridiskt bindande avtal som idag genomsyras av de olika parternas krav på effektivitet för lönsamhet, kundnöjdhet och konkurrensfördel. I dessa krav på effektivisering och snabba affärer utelämnas ibland lånevillkor och försäljningsvillkor i köpekontraktet som skulle kunna omvandla konsumentens hus- och bostadsrättdrömmar till dyr mardröm genom skadestånd och långa processer. Mellan de konkurrensmässiga krav som ställs på bankerna i form av allt snabbare svar om lånelöften och mäklarnas arvoden för antalet sålda objekt, riskerar kunden att bli den lidande parten med onödiga avgifter på skuldkontot.

 • 5875.
  von Essen, Aurora
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ordning och reda i hyreshuset: En analys av avtalsutrymmet i bostadshyresförhållanden2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Bostadshyra utgör en speciell del av kontraktsrätten, men har starka drag av skyddslagstift- ning till hyresgästens förmån. Avtalstypen har en stark social och ekonomisk betydelse, både för individ och för samhället i stort.

  Det förekommer att hyresgäster beter sig på ett sätt som försvårar hyresvärdens fastighetsför- valtning. Hyresgäster kan till exempel röka inomhus och på balkonger, felsortera avfall, fel- parkera fordon och installera maskiner som innebär en risk för skada. Vad har en hyresvärd för möjligheter att komma till rätta med problem som uppkommer i hyreshuset? Ordnings- föreskrifter intas ibland i hyresavtal för att precisera hur hyresgästen förväntas uppträda. Lagstiftningen är dock alltför generell för att påvisa vad som gäller i olika situationer – enligt 12:24 JB har hyresgästen en skyldighet att ”väl vårda lägenheten” och enligt 12:25 JB att ”iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick”. Uppsatsen behand- lar avtalsutrymmet avseende vissa företeelser i hyreshuset mot bakgrund av de tvingande reg- lerna. Vilka skyldigheter kan hyresgäster åläggas genom hyresavtalet, och i vilken mån kan hyresgästers kontraktsbrott leda till någon påföljd?

  När lagstiftning görs tvingande är det viktigt att den hänger med i samhällsutvecklingen, så att aktuella problem får en lämplig och förutsebar lösning. Reglerna i 12 kap JB har en all- män utformning, varför reglerna kan anpassas till aktuella problem genom praxis. Det förut- sattes även i motiven att 12:25 JB skulle kompletteras med ordningsföreskrifter i hyresavta- let.

  Villkor kan delas upp i olika kategorier, men uppdelningen som sådan har inte någon bety- delse för villkorens giltighet. Det är innehållet som är avgörande. Emellertid gäller allmänna avtalsrättsliga regler kring avtalets ingående, varför samtliga villkor måste vara kända för båda parter vid avtalets ingående för att bli bindande. Som ett extra skydd för hyresgästen finns det regler om tolkning, jämkning och omförhandling av hyresvillkor. Reglerna avviker starkt från vad som i allmänhet gäller i kontraktsförhållanden.

  Analysen av olika ordningsföreskrifter visar att om de blir gällande mot hyresgästen, och om denne kan drabbas av någon påföljd vid kontraktsbrott, beror på vad villkoret innebär och hur det är utformat. De påföljder som oftast aktualiseras är skadestånd enligt 12:24 JB eller på allmän kontraktsrättslig grund, samt brutet besittningsskydd enligt 12:46 1 st 2 p JB. Vid förlängningstvist enligt 12:46 1 st p 2 JB ska en intresseavvägning mellan parterna göras. Förverkande kan ytterst sällan komma i fråga vid brott mot ordningsföreskrifter som inte endast är en precisering av 12:24–25 JB, då det enligt 12:42 p 8 JB krävs att kontraktsbrot- tet både är väsentligt och att villkoret är av synnerlig vikt för hyresvärden. RH 2006:34 och efterföljande avgöranden visar att domstolarna vid tillämpning av 12:46 1 st 2 p JB intagit en förhållandevis sträng hållning vid bedömningen av hyresgästers uppsåtliga kontraktsbrott.

  Det går inte att avtala om att en hyresgästs ansvar för skada ska vara strängare än vad som följer av 12:24 JB. Hyresgästen kan till exempel inte genom hyresavtalet göras ansvarig för rena olyckshändelser. En ordningsföreskrift kan dock inverka på culpabedömningen som ska företas vid vållande av skada enligt 12:24 JB.

  Vilken prägel ett hyreshus har är relevant för bedömningen av i vilken mån ett hyresvillkor kan göras gällande i en förlängningstvist. Om hyreshuset till exempel har profil av allergihus eller sjukhem kan hyresvärden uppställa villkor om rökförbud, men normalt inte annars. Till följd av att en intresseavvägning ska göras är det svårt att generellt avgöra vilka föreskrifter som blir bindande. Klart står att föreskrifterna ska ha ett meningsfullt och sakligt syfte.

  Hyresvärden har således viss möjlighet att påverka hyresgästers beteenden genom att ta in skäliga ordningsföreskrifter i hyresavtalet. Föreskrifterna fungerar som en varning om vad det finns för risker och hur hyresgästen förväntas handla för att förebygga skada. Om hyresgäs- ten bryter mot ordningsföreskrifterna riskerar denne att bli skadeståndsskyldig eller tvingas flytta.

 • 5876.
  von Platen, Stephanie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Kampen mot den grova organiserade brottsligheten: Rättssäkerhet och effektivitet2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5877.
  von Zweigbergk Väggö, Alexander
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Nyttjanderättens ställning vid frivillig överlåtelse av fast egendom: Särskilt om den sakrättsliga undersökningsplikten2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5878.
  Vrdoljak, Sandra
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  The Achmea effect: In pursuit of jurisdiction in the ECT disputes between the EU Member States2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5879.
  Vretblad, Patrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ställningsfullmakten under utveckling: ny mellanmansrätt för konsumenter?2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5880.
  Vural, Osman
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Prissättningsbesked: Ändamålsanalys om prissättningsbesked vid tillämpning inomkoncerner2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5881.
  Waagstein, Patricia Rinwigati
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  The Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia: Problems and Implications2011Ingår i: Journal of Business Ethics, ISSN 0167-4544, E-ISSN 1573-0697, Vol. 98, nr 3, s. 455-466Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The adoption of the 2007 Indonesian Law No. 40 has created significant debate over the nature of Corporate Social Responsibility (CSR), namely, whether it is voluntary or mandatory. On the one hand, the adoption of such a law represents a legal recognition of the existence of CSR, and this clarification on the legal nature of a concept is necessary for understanding the obligation and responsibility. On the other hand, it has created much confusion surrounding its substance and procedures. This article tries to analyze the development and consequences of CSR under 2007 Indonesian Law No. 40, through the discussion of mandatory versus voluntary dichotomy. It is argued in this article that the mandatory nature of CSR is legitimate and therefore encouraged; however, in practice, this is problematic, as it not only requires a precise concept of interpretation of CSR and identification of the duty bearer and beneficiaries, but also an effective implementation mechanism and a means of verifying the impact.

 • 5882.
  Wadsjö, Fredrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Beskattning av fåmansföretagsledares bostadsförmån – en rättsdogmatisk analys av förmånsbeskattning grundad i dispositionsrätt2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5883.
  Wadsten, Johan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Våld på uppdrag av FN - Vilka situationer hotar internationell fred och säkerhet?: En tolkning av artikel 39 i FN-stadgan.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Art.39 är grindvakten som inleder kapitel VII i FN-stadgan och tröskeln vid vilken säkerhetsrådet går från att vara ett multilateralt organ till ett globalt verkställande organ. Konceptet ”threat to the peace” är det bredaste, otydligaste och viktigaste begreppet i art.39 FN-stadgan. Genom att framställa de centrala förutsättningarna för tillämpningen av art. 40-42, öppnar art. 39 för de mest kraftfulla insatser som FN kan frambringa. I det fall säkerhetsrådet fastställer förefintligheten av ett hot mot freden ”any threat to the peace”, ”breach of the peace” eller ”act of aggression” är det säkerhetsrådets uppgift att rekommendera eller vidta åtgärder för att upprätthålla eller återställa internationell fred och säkerhet. Art.39 är portalparagrafen som auktoriserar tillämpningen av våld och tvångsmedel enligt kapitel VII i FN-stadgan och således fungerar fastställandet enligt art.39 som en formell förutsättning för utövandet av kapitel VII befogenheter. Följaktligen har art.39 titulerats den enskilt mest betydelsefulla artikeln i FN-stadgan.

  Betydelsen till trots finns det inte överdrivet mycket material som utreder hur art.39 tolkas och tillämpas. Frågan om vilka situationer som utgör ett hot mot freden lyser med sin frånvaro och är långtifrån glasklar och oproblematisk.

 • 5884.
  Wadström, Lars
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Offentlig upphandling - Undantag från direktivet och 15 kap. LOU: Vilka undantag finns och hur kommer dessa att påverkas av artikel 12 i det nya direktivet?2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5885.
  Wahlbäck, Peter
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Avbrutna offentliga upphandlingar: Ett oförutsebart område inom upphandlingsrätten2017Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mot bakgrund av att upphandlingslagstiftningen inte stadgar någon kontraheringsplikt är det upp till den upphandlande myndigheten att välja hur en upphandling avslutas. Ett sätt att avsluta en upphandling är genom att avbryta den. Förutsättningarna för ett avbrytande finns inte uttryckligen reglerat i LOU utan har istället kommit att utvecklas i praxis. I det fall ett avbrytandebeslut blir föremål för överprövning måste den upphandlande myndigheten övertyga rätten om att beslutet vilat på sakliga skäl för att inte bli upphävt. Vad som kan utgöra sakliga skäl råder det i flera fall tveksamheter kring då praxis är spretig och långt från heltäckande. Det i sin tur kan skapa oförutsebarhet eftersom aktörerna inte alltid vet vad de ska förhålla sig till.

  Idag tycks oförutsebarheten inte ha lika starkt samband med vad som kan utgöra sakliga skäl då avgörandena från domstolarna ändå följer en viss röd tråd. Oförutsebarheten är snarare relaterad till osäkerheten kring om det enskilda fallet omfattas av de skäl som domstolarna tidigare har ansett som sakliga. Som exempel på denna problematik kan anges bristande konkurrens som av samtliga instanser har ansetts vara ett sakligt skäl för ett avbrytande. När det återstår en eller ingen anbudsgivare i upphandlingen är utgången i målet oftast självklar. Men om det istället återstår två eller flera anbudsgivare och skälet bristande konkurrens anförs blir utgången i målet emellertid oviss. Att domstolarna i flera fall också tycks ställa olika beviskrav medför svårigheter att förutspå möjligheterna att nå framgång i en överprövningsprocess. Det i sin tur skulle kunna inverka på rättssäkerheten och troligen processbenägenheten.

  Möjligheten att avbryta en upphandling är däremot inte villkorslös. Utöver att avbrytandebeslutet kan bli upphävt kan den upphandlande myndigheten dessutom ådra sig skadeståndsskyldighet motsvarande den uteblivna vinsten. Att en upphandling som avbrutits kan leda till höga skadestånd är ett nytt fenomen till följd av den senaste rättsutvecklingen. Eftersom skadeståndets funktion bland annat är att verka preventivt kan den senaste rättsutvecklingen tänkas få konsekvenser på benägenheten att vilja avbryta respektive överpröva avbrytandebeslut.

  Vidare tycks den lagstadgade motiveringsskyldigheten avseende avbrytandebeslut inte motsvara anbudsgivarnas förväntningar då ett sådant beslut inte tydligt behöver motiveras. Det i sin tur kan ge upphov till onödiga överprövningar. Då det redan finns en bestämmelse om utvidgad motiveringsskyldighet i LOU för vissa typer av beslut, hade det varit önskvärt att även inkludera avbrytandebeslut i den bestämmelsen.

 • 5886.
  Wahlstedt, Kajsa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Fysiska hinder i en digital miljö: En rättighetsavvägning mellan yttrande- och informationsfrihet samt upphovsrätt vid blockeringsåtgärder på internet2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5887.
  Wahlström, Malou
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Enforceability of Arbitral Interim Measures in Sweden: An Analysis Inspired by the Model Law and International Outlooks2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  As the importance of international arbitration grows, the need for efficient arbitral interim measures increase. Non-enforceability of arbitral interim measures is no longer the prevailing order, yet arbitral interim measures are still not enforceable in Sweden which leaves their effectiveness uncertain. This thesis examines the issues that must be considered to create an efficient order of enforcement for arbitral interim measures in Sweden. The international affiliation of commercial arbitration creates a need for cross-border enforcement and international harmonisation, these elements complicate the establishing of enforceable arbitral interim measures. Further, the interest of efficient enforcement must be balanced with the interest to safeguard the rights of the parties subjected to arbitral interim measures. International efforts have been conducted to facilitate enforceability of arbitral interim measures, most prominent is the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration, and enforcement of arbitral interim measures are today practised in a number of jurisdictions.  This discussion is based on the solutions of the Model Law and two chosen jurisdictions that represent different orders for enforcing arbitral interim measures. The existing solutions will be analysed in their own right but will also be compared to the reasons against an order of enforceable arbitral interim measures found in Swedish legislative history. Today, there is a well-tested model for establishing an order of enforceability of arbitral interim measures. As a pro arbitration country, Sweden should provide for enforcement of arbitral interim measures.

   

 • 5888.
  Wahlund, Helena
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Harmonisation in the EU: An Examination of the Concept of Harmonisation withinthe European Union2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5889.
  Waldenström, Isabelle
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Inomkontraktuell lojalitetspolikt och underförstådda villkor: Anmärkningar med anledning av en utveckling i engelsk rätt2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5890.
  Walderstedt Jonson, Hans-Christian
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Player Protection for Online Gamblers2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 5891.
  Wall, Gustaf
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  HFD 2018 ref. 23: Ett ställningstagande från Revisorsinspektionen utanför dess beslutskompetens har ansetts utgöra ett överklagbart beslut som efter överklagande ska undanröjas2019Ingår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 1, s. 135-140Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 5892.
  Wall, Gustaf
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Information Systems, Cooperation, Transparency and its Limits2017Ingår i: Transparency in the Future: Swedish Openness 250 Years / [ed] Anna-Sara Lind, Jane Reichel & Inger Österdahl, Talinn: Ragulka , 2017, s. 341-353Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 5893.
  Wall, Gustaf
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  JP Kommentarer FPL2015Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 5894.
  Wall, Gustaf
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Linked National Public Authorities - a Study on IMI2016Rapport (Refereegranskat)
 • 5895.
  Wall, Gustaf
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Möjligheten att ompröva samma fråga flera gånger: om frånvaron av res judicata i förvaltningslagen2018Ingår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 3, s. 555-566Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 5896.
  Wall, Gustaf
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rättskraft och korrektiv: En förvaltningsrättslig studie2014Doktorsavhandling, monografi (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In Swedish administrative law, there are numerous opportunities for authorities and others who fulfill public tasks to correct decisions. As an important limitation of this power, there are general principles on the immovability of administrative decisions. As a general rule, a favorable decision may not be corrected. Some would say that this position is based on the principle of protection of legitimate expectations, a principle which is recognized in many legal systems. Individuals should be able to rely on the fact that decisions rendered by authorities will not suddenly be withdrawn.

  This thesis examines rules and principles on the immovability of administrative decisions (res judicata) and the conditions under which such decisions can be corrected by the authorities. The issue of res judicata in general administrative law has not been investigated deeply in jurisprudence over the past sixty years. However, Swedish administrative law has been influenced by the administrative codifications in the 1970s, the expanding public sector and legislation, the introduction of the mandatory two-party procedure and by Sweden’s EU-membership in the 1990s. An overarching purpose of the thesis is therefore to investigate the extent to which the concept of res judicata has been affected by these factors or events. Further, the thesis takes up the issue of concept formation, both in terms of res judicata and in terms of the correction rules, which have a variety of designations such as: amendment; review; modification; and withdrawal.

  It can be concluded that it is, and has been, difficult to agree on the content of the res judicata concept. This is also manifested in the absence of a general res judicata rule in the Administrative Procedure Act (1986:223). Based on the investigation undertaken and the results that emerged, a possible categorization of the res judicata concept is presented. The categorization made comprises three different models. Finally, an integration of the models is recommended.

 • 5897.
  Wall, Gustaf
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rättskraftsprincipen och skyddet för berättigade förväntningar2017Ingår i: Offentligrättsliga principer / [ed] Lena Marcusson, Uppsala: Iustus förlag, 2017, 3, s. 231-256Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 5898.
  Wall, Gustaf
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Stödåtgärder i skolan: Likvärdighet, handläggning och byråkratisk symbolik2018Bok (Refereegranskat)
 • 5899.
  Wall, Gustaf
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ändring av betyg och kriteriet "uppenbart oriktigt"2017Ingår i: Likvärdig utbildning / [ed] Sverker Scheutz, Uppsala: Iustus förlag, 2017, 2, s. 161-188Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 5900.
  Wall, Gustaf
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Ändring av betyg och kriteriet "uppenbart oriktigt"2017Ingår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 2, s. 347-367Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
115116117118119120121 5851 - 5900 av 6391
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf