uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
10111213 601 - 616 of 616
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 601.
  Warde, Alan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. University of Manchester.
  What sort of a practice is eating?2013In: Sustainable Practice: social theory and climate change / [ed] Elizabeth Shove & Nicola Spurling, London: Routledge , 2013, p. 17-30-Chapter in book (Other academic)
 • 602.
  Warde, Alan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. University of Manchester.
  Welsh, D
  Theories of Practice and sustainible consumption2015In: Handbook of Research on Sustainable Consumption / [ed] J Thogerson & L Reisch, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015Chapter in book (Other academic)
 • 603.
  Wass, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Män och vegetarianism: En kvalitativ studie om att bli vegetarian2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Köttkonsumtionen i Sverige har ökat markant under de senaste två decennierna trots att intresset för vegetariska alternativ paradoxalt nog samtidigt har ökat. Under samma period har även kampen för jämställdhet vuxit sig starkare och gamla normer har sakta men säkert luckrats upp. Dock tycks uppfattningen om att män bör konsumera kött inte ha försvunnit.

  Syftet med den här studien har varit att undersöka svenska mäns väg till en vegetarisk livsstil och hur det är att vara man och vegetarian i dagens svenska samhälle. För att på bästa sätt kunna besvara detta syfte valdes en kvalitativ metod i form av individuella semi-strukturerade ntervjuer. Sju män i varierande ålder, i Mellansverige, intervjuades angående sin vegetariska livsstil.

  Resultatet visade att männen i denna studie mestadels valde att bortse från andras nedlåtande värderingar om deras val att inte konsumera kött. Istället framträdde en ideologi om att alla levade varelser är jämlikar och att avvika från normen visade sig kunna skapa en typ av identitet som i slutändan tycktes stärka självkänslan. Vidare studier inom ämnet är att rekommendera då området är genomgående outforskat i Sverige trots att många, särskilt män bör minska sin köttkonsumtion samt att ingen ska behöva känna sig stigmatiserad på grund av sitt kostval.

 • 604.
  Wejdemar, Teréz
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Omsorgspersonalens makt över äldre-måltiden: En kvalitativ studie om hur maktanvändande påverkar äldres självständighethet och självbestämmande2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studier visar att omsorgspersonal som arbetar på äldreboende känner att de har begränsad makt att påverka måltiden. Dock visar studier att de boende är beroende av omsorgspersonalen för att kunna delta självständigt och utrycka självbestämmande under måltiden. Vilket tyder på att omsorgspersonalens agerande under måltiden är viktigt för boendes måltidsupplevelse.

  Syfte: Studera hur maktrelationen omsorgspersonal-boende ter sig under lunchmåltiden samt vad detta får för utfall på de boendes självständighet och självbestämmande.

  Metod: Totalt 14 deltagande observationer under lunch-måltiden genomfördes samt 3 kvalitativa intervjuer med omsorgspersonalen. En induktiv tematisk analys genomfördes på hela datamaterialet för att beskriva omsorgspersonalens agerande under måltiden. En maktanalys utfördes för att beskriva maktrelationen omsorgspersonal-boende.

  Resultat: Från den tematiska analysen skapades tre teman: Mat och måltider, Måltidens gemenskap samt Omsorgsarbete under måltiden. Dessa teman beskriver hur omsorgspersonalen arbetade för att främja och begränsa boendes självständighet och självbestämmande.

  Analys: Maktanalysen visade att omsorgspersonalen hade ambivalenta diskurser om måltiden. Dels beskrevs de boende ha makten att bestämma över måltiden men även att de var gamla och skröpliga. Omsorgspersonalen hade resurser för att främja självständighet och självbestämmande men dessa användes inte i den utsträckning som det fanns möjligheter till. Kontexten för måltiden växlade mellan att vara lugn och välkomnande där flera sociala interaktioner främjades till en stressad miljö där allt behövde ske under tidspress.

  Slutsats: Omsorgspersonalen skapade referensramar som boende fick ta beslut inom. När omsorgspersonalen hade tid blev dessa referensramar större och boende hade stort utrymme för självständighet och självbestämmande medan när tiden var begränsad var utrymmet för detta mindre.

 • 605.
  Wiholm Grund, Marie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Faktorer som kan förhindra avhopp från gruppträffar vid behandling av övervikt och fetma2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To complete an overweight treatment program is associated with better weight loss. Previous studies have in principle focused on drop-out from the entire program, not individual parts of a program. Factors previously shown to influence the patients´ weight loss results are: frequency of individual meetings with a professional, the lack of social support from family or friends, the lack of motivation and in a few studies vacations. In several studies the drop-out patients have stated that their reasons for drop-out were dissatisfaction with the staff and the program design. Drop-out has also been shown to be connected with difficulties in adherence to the diet. If the primary motive to lose weight is appearance-related, the risk of drop-out increases according to previous studies.

 • 606.
  Wikman, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Ett förbättringsarbete riktat mot måltidsmiljö, servering och matutbud på en onkologavdelning: Bättre förutsättningar för patienter med cancer att tillgodose sitt energi- och näringsbehov2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: På avdelningar där personer med cancer vårdas är ät- och näringsproblemvanliga. Det är mycket som kan påverka aptiten vid cancersjukdom som t ex sköra slemhinnori munhålan, nedsatt/förändrad smak och illamående. För inneliggande patienter medsvårigheter att äta är det viktigt att matutbudet anpassas efter patienternas behov samt attmaten serveras i en trivsam måltidsmiljö.

  Syfte: Syftet är att undersöka om ett förbättringsarbete fokuserat mot måltidsmiljö, matutbud, rutiner kring matbeställning och servering samt ökad dietistkompetens kan medföra en utveckling av arbetet runt mathanteringen på en onkologavdelning. Ett delsyfte är att studera hur kostnaden för maten och näringspreparat påverkas av förbättringsarbetet.

  Material och metod: Förbättringsarbetet har utförts på en onkologavdelning med 16vårdplatser. Vid datainsamlingen har både kvantitativ och kvalitativ metod används. Insamling av material gjordes innan och under projektet i form av mat- och vätskeregistreringar, antal patienter som åt i dagrummet, kostnader och typ av mat inklusivenäringspreparat som beställdes, antal dietistkontakter, dokumentation i form av bilder avmiljön i dagrummet samt dagboksanteckningar.

  Resultat: Intressanta fynd som visade sig var bland annat att antal serverade mellanmål ökade från 1,1 till i snitt 2,0 mellanmål per patient och dag. Det visade sig också att fler patienter valde att inta sina måltider i dagrummet samt att kostnaderna för maten inklusive näringspreparat minskade med ca 14 procent under projektet jämfört med innan projektstart.

  Slutsats: Med enkla medel utan extra kostnad går det att förbättra måltidsmiljön, matutbud och rutiner för serveringen av måltider och mellanmål för personer med cancer som vårdas på en onkologavdelning.

 • 607.
  Wilhemsdotter, Beatrice
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Jung, Julia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Handhygien i köket -: En strukturerad observationsstudie under undervisning i Hem- och konsumentkunskap2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Elever i grundskolan ska utveckla sina kunskaper om hygien hem- och konsumentkunskapslektionerna. Kunskaperna eleverna får är viktiga ur perspektiven hälsa, ekonomi och miljö. Studier visar på att antalet livsmedelsburna infektioner är ett ökande problem i samhället, därför är det viktigt att lära barn om hygien från en tidig ålder.

  Syfte: Att skapa en uppfattning om hur handhygienen sköts av elever i Hem- och konsumentkunskap (Hkk) under undervisningen.

  Metod: Fyra skolor valdes ut med hjälp av bekvämlighetsurval för strukturerad observation. Ett observationsschema användes där man observerade vilken typ av handtvätt deltagarna utförde efter fem olika typer av kontamination. Totalt observerades 45 deltagare från årskurs 5, 6, 8 och 9.

  Resultat: Deltagarna i årskurs 8-9 kontaminerades vid färre tillfällen i jämförelse med årskurs 5-6 samt var bättre på att utföra handtvätt efter dessa två kontaminationstillfällen:”tar i disktrasa/disksvamp” och ”byte mellan livsmedelsgrupper”. Deltagarna i årskurs 8-9 var bättre än årskurs 5-6 överlag på att torka händerna efter handtvätt. Vid kontaminationstillfället ”tar ovanför halsen” kontaminerades flickorna mer än dubbelt så många gånger än pojkarna. Vid endast ett tillfälle av dessa utförde en flicka handtvätt men då utan att torka sina händer. Flickorna var bättre på att tvätta händerna efter kontamination av livsmedelsrester på händerna, pojkarna var bättre på att tvätta händerna innan matlagning.

  Slutsats: Resultatet visar på att årskurs 8-9 var bättre än årskurs 5-6 överlag på att tvätta och torka händerna efter handtvätt. Mer undervisning om handhygien samt hur och när den ska utföras behövs fortfarande för att kontaminering inte ska förekomma.

 • 608.
  Wirfält, Elisabet
  et al.
  Lunds universitet.
  Andersson, Agneta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Nutritionsundersökningar2013In: Näringslära för högskolan: Från grundläggande till avancerad nutrition, Stockholm: Liber AB , 2013, 6, p. 339-360Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 609.
  Yngve, Agneta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. Karolinska Institutet.
  Editorial - The Santa Body Size Index (SBSI)2007In: Public Health Nutrition, ISSN 1368-9800, E-ISSN 1475-2727, Vol. 10, no 12, p. 1415-1416Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 610.
  Yngve, Agneta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Handbook of publishing 20182018Report (Other academic)
 • 611.
  Yngve, Agneta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Handbook of publishing 2019: Department of food studies, nutrition and dietetics2019Report (Other academic)
 • 612.
  Yngve, Agneta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Publiceringshandbok 20182018Report (Other academic)
 • 613.
  Yngve, Agneta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Publiceringshandbok 2019: Institutionen för Kostvetenskap2019Report (Other academic)
 • 614.
  Örthagen, Malin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Sensory profiles and consumer acceptance of rye bread: - the effect of addition of whole rye kernels2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att fullkorn, råg, hela rågkärnor och surdeg är brödingredienser fördelaktiga ur hälsosynpunkt. Detta, i kombination med positionen bröd har som baslivsmedel, gör det till ett potentiellt folkhälsoverktyg. Hälsosamma ingrediensmodifieringar kan dock innebära förändringar av smak och textur, något som konsumenterna kanske inte accepterar.

  Framgångsrik produktutveckling av hälsosamma livsmedel kräver därför god kännedom om hur hälsosamma komponenter påverkar livsmedlet sensoriskt, och vad detta har för effekt på konsumenternas gillande. För sådana ändamål är sensorisk analys mycket användbart.

  Denna studies syfte var att ta fram sensoriska profiler och information om konsumentacceptans för nio bröd; tre kommersiella portionsrågbröd, respektive två nya versioner av dessa vardera, modifierade genom tillägg av hela rågkärnor. Sekundärt var syftet att undersöka brödintag och vikten av hälsoaspekten vid brödval hos konsumenterna.

  Portionsbröden Rågkusar, Aktiv Råg och Rund & god modifierades genom  tillägg av hela rågkärnor i två olika nivåer. En sensorisk panel (n=13) togs fram (enligt ISO-standard) och tränades i profilbedömning under sju tillfällen à 2-3 h. Därefter bedömde panelen de nio brödens intensitet av elva sensoriska egenskaper, på en linjär, unipoöär skala (0-10), i två replikat. Dessutom utfördes ett konsumenttest (n=448), där bröden med hjälp av en enkät utvärderades på en niogradig gillandeskala. Enkäten innehöll även en fråga vardera om brödintag och vikten av hälsoaspekten vid brödval.

  Rågkusar, Aktiv Råg och Rund & god var signifikant skilda gällande de flesta sensoriska egenskaper. Rågkusar hade häg intensitet av kompakthet, lukt av rostade cerealier, syrlig lukt, syrlighet, sälta, beska och rågsmak, men var låga i saftighet, sirapslukt och sötma. Detta medan Akriv Råg och Rund & god båda var saftigare, sötare, högre i sirapslukt, lägre i syrlig lukt och lukt av rostade cerealier, kompakthet, hårdhet, syrlighet, sälta, beska och rågsmak. De sensoriska egenskaperna påverkades inte av rågkärnorna, med undantag för hårdhet, som var lägre i Aktiv Råg och Rund & god med den högre mängden kärnor, än i respektive originalbröd (p<0,05). Medelvärden för brödens gillande var mellan 5,29 och 6,46, Aktiv Råg och Rund & god var mer omtyckta än Rågkusar (p<0,05). Rågkärnorna hade ingen inverkan på gillandet (p>0,05). Konsumenterna åt i snitt tre skivor/bitar bröd per dag, och 95% av dem höll helt eller delvis med om att det var viktigt att brödet de oftast äter är nyttigt.

  Genom tillägg av hela rågkärnor i de undersökta mängderna, kan näringsinnehållet i rågbröd förbättras utan större påverkan på sensoriska egenskaper eller underminering av konsumetnacceptansen. Då konsumenter tycker att det är viktigt med hälsosamt bröd, är denna information användbar inte bara folkhälsomässigt, utan även för brödindustrin.

 • 615.
  Östling, Josefina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Englund, Silvia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Närproducerat: Attityder och definitioner bland Uppsalastudenter2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  From an environmental and climate perspective we are becoming more and more aware of what we eat. Consumers want to know how their food is produced and where it is coming from. A term commonly used in this discussion is local produce. At this time, there is no clear definition of the term and a wide range of definitions can be found. However, despite this lack of definition, the term is often being used by producers, traders and consumers.

 • 616. Östman, Katrin
  et al.
  Bergh, Anders
  Mattsson Sydner, Ylva
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Mat för äldre2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
10111213 601 - 616 of 616
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf