uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
10111213 601 - 640 of 640
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 601.
  Spires, Mark
  et al.
  School of Public Health, University of the Western Cape, Bellville 7535, South Africa;Centre for Food Policy, City, University of London, London EC1R 1UW, UK.
  Berggreen-Clausen, Aravinda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of food studies, nutrition and dietetics.
  Kasujja, Francis Xavier
  Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Makerere University, Kampala, Uganda.
  Delobelle, Peter
  School of Public Health, University of the Western Cape, Bellville 7535, South Africa;Chronic Disease Initiative for Africa, University of Cape Town, Cape Town 7925, South Africa;Department of Public Health, Vrije Universiteit Brussel, 1090 Brussels, Belgium.
  Puoane, Thandi
  School of Public Health, University of the Western Cape, Bellville 7535, South Africa.
  Sanders, David
  School of Public Health, University of the Western Cape, Bellville 7535, South Africa.
  Daivadanam, Meena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of food studies, nutrition and dietetics. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, International Maternal and Child Health (IMCH). Department of Global Public Health, Karolinska Institutet, 17177 Stockholm, Sweden.
  Snapshots of Urban and Rural Food Environments: EPOCH-Based Mapping in a High-, Middle-, and Low-Income Country from a Non-Communicable Disease Perspective2020In: Nutrients, ISSN 2072-6643, E-ISSN 2072-6643, Vol. 12, no 2, article id 484Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  A changing food environment is implicated as a primary contributor to the increasing levels of non-communicable diseases (NCDs). This study aimed to generate snapshots of selected external food environments to inform intervention strategies for NCD prevention in three countries: Uganda (low income), South Africa (middle income) and Sweden (high income), with one matched pair of urban–rural sites per country. Fifty formal and informal food retail outlets were assessed, and descriptive and comparative statistical analyses were performed. We found that formal food retail outlets in these countries had both positive and negative traits, as they were the main source of basic food items but also made unhealthy food items readily available. The Ugandan setting had predominantly informal outlets, while the Swedish setting had primarily formal outlets and South Africa had both, which fits broadly into the traditional (Uganda), mixed (South Africa) and modern (Sweden) conceptualized food systems. The promotion of unhealthy food products was high in all settings. Uganda had the highest in-community advertising, followed by South Africa and Sweden with the lowest, perhaps related to dierences in regulation and implementation. The findings speak to the need to address contextual dierences in NCD-related health interventions by incorporating strategies that address the food environment, and for a critical look at regulations that tackle key environment-related factors of food on a larger scale.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 602.
  Stark, Amanda
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Ödling, Micaela
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Balansgången i att tillgodose de boendes behov: En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskors upplevelse av arbetet med undernäring inom äldreomsorgen2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Undernäring har stora konsekvenser för både individ och samhälle. På svenska äldreboenden föreslås prevalensen vara 17,7-30 procent. Vid förebyggande och behandling av undernäring behöver äldres förändrade näringsbehov tas i beaktande. Socialstyrelsen gav 2011 ut en vägledning för arbetet med undernäring och år 2015 kom föreskriften SOSFS 2014:10 som innebär att det måste finnas rutiner kring arbetet med undernäring för samtliga aktörer som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen.

  Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelse av arbetet med undernäring på kommunala särskilda boenden för äldre.

  Metod och material: Kvalitativa semistrukturerade intervjuer hölls med fem sjuksköterskor från olika kommunala äldreboenden inom samma kommun. Intervjuerna transkriberades och tematisk analys användes för databearbetning. Levines Bevarandemodell användes i analysens sista steg.

  Resultat: I analysen framkom hur sjuksköterskorna aktivt jobbar för att tillgodose de boendes behov genom att skapa goda förutsättningar med rutiner och de tillgångar som finns, samtidigt som de försöker hantera försvårande omständigheter såsom bristande resurser och att leva upp till krav utifrån. Sjuksköterskorna hjälper de boende att adaptera till förändringarna åldrande, sjukdom och den nya yttre miljön, genom att skapa bevarande av energi samt strukturell, personlig och social integritet.

  Slutsats: För sjuksköterskorna finns en svår balansgång mellan att följa rutiner och att tillgodose de boendes behov, som är fler än bara nutritionsbehovet. Arbetet med undernäring bland äldre kan utvecklas ytterligare genom att beakta de upplevelser som finns hos dem som arbetar inom äldreomsorgen.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 603.
  Strandberg Mäkitalo, Anna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Söderberg, Vendela
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Färdigdelat nu!: En studie som undersöker personalens bemötande av patienten vid måltiden på ett svenskt sjukhus2012Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Strandberg-Söderberg
 • 604.
  Svennung, Anna Malvina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Vikten av samhörighet för ett lättare liv: En kvalitativ undersökning om barns upplevelse av överviktsbehandling i kombinerad familje- och gruppterapi.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Forskning visar att både familje- och gruppbaserad behandling kan ge bra resultat vid överviktsbehandling för barn. Dessutom kan båda dessa behandlingstyper upplevas positivt av barnen. En behandlingsform som gett goda resultat är en kombinerad familje- och gruppbehandling mot övervikt för barn.

  Syfte: Att ta reda på hur barn som genomgått kombinerad familje- och gruppbehandling mot övervikt upplever behandlingsformen.

  Metod: Kvalitativ metod användes med enskilda halvstrukturerade intervjuer. Deltagarna i undersökningen var sex barn i åldrarna 10 till 17 år som samtliga deltagit i en kombinerad familje- och gruppbehandling vid ett svenskt sjukhus. Intervjuerna spelades in och transkriberades. De tolkades enligt hermeneutisk forskningsansats.

  Resultat: Föräldrarnas deltagande var avgörande för att påbörja behandlingen och var viktig för att genomföra beteendeförändringar. Deras närvaro ledde till bättre familjerelationer. Att behandlas i grupp ledde till nya vänskapsrelationer och bidrog till ökad följsamhet och högre motivation. Det upplevdes som svårt att prata öppet om egna matvanor. Barnen var nöjda med gruppens storlek och hade inga synpunkter på könsfördelningen. Behandlingen ledde till att barnen fick större självförtroende i gruppsammanhang och vid utövande av idrotter. Barnen uppskattade vårdgivarnas uppmuntran och deras konkreta tips men uttryckte en önskan om fler behandlingsträffar. Övervikten resulterar i en känsla av skam hos barnen och känslan förändrades inte under eller efter behandlingen.

  Slutsats: Resultaten visar att samhörigheten med de andra barnen i behandlingsgruppen stärkt barnens självförtroende i sociala sammanhang utanför gruppen. Även samspelet mellan barnen och föräldrarna har förbättrats genom att de under behandlingen blivit säkrare i sina roller. Behandlingsformen har sin styrka i att dels låta barnen behandlas med andra barn dels behandlas med föräldrarna.

  Download full text (pdf)
  Svennung
 • 605.
  Svensson, Karin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Validering av ett livsmedelsfrekvensformulär för uppskattning av fullkornsintag hos svenska män och kvinnor2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  Svensson_Karin_Masteruppsats
 • 606. Svensson, Viktoria
  et al.
  Sobko, Tanja
  Ek, Anna
  Forssén, Michaela
  Ekbom, Kerstin
  Johansson, Elin
  Nowicka, Paulina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Westerståhl, Maria
  Riserus, Ulf
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism.
  Marcus, Claude
  Obesogenic dietary intake in families with 1-year-old infants at high and low obesity risk based on parental weight status: baseline data from a longitudinal intervention (Early STOPP)2016In: European Journal of Nutrition, ISSN 1436-6207, E-ISSN 1436-6215, Vol. 55, no 2, p. 781-792Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  PURPOSE: To compare dietary intake in 1-year-old infants and their parents between families with high and low obesity risk, and to explore associations between infant dietary intake and relative weight.

  METHODS: Baseline analyses of 1-year-old infants (n = 193) and their parents participating in a longitudinal obesity intervention (Early STOPP) were carried out. Dietary intake and diet quality indicators were compared between high- and low-risk families, where obesity risk was based on parental weight status. The odds for high diet quality in relation to parental diet quality were determined. Associations between measured infant relative weight and dietary intake were examined adjusting for obesity risk, socio-demographics, and infant feeding.

  RESULTS: Infant dietary intake did not differ between high- and low-risk families. The parents in high-risk families consumed soft drinks, French fries, and low-fat spread more frequently, and fish and fruits less frequently (p < 0.05) compared to parents in low-risk families. Paternal intake of vegetables and fish increased the odds for children being consumers of vegetables (OR 1.7; 95 % CI 1.0-2.9) and fish, respectively (OR 2.5; 95 % CI 1.4-4.4). Infant relative weight was weakly associated with a high intake of milk cereal drink (r = 0.15; p < 0.05), but not with any other aspect of dietary intake, obesity risk, or early feeding patterns.

  CONCLUSIONS: At the age of one, dietary intake in infants is not associated with family obesity risk, nor with parental obesogenic food intake. Milk cereal drink consumption but no other infant dietary marker reflects relative weight at this young age.

 • 607.
  Taylor, J H
  et al.
  Yale Child Study Ctr, 230 South Frontage Rd, New Haven, CT 06519 USA.; Yale Dept Psychiat, New Haven, CT USA.
  Xu, Y
  Yale Sch Publ Hlth, New Haven, CT USA.
  Li, F
  Yale Sch Publ Hlth, New Haven, CT USA.
  Shaw, M
  Yale Pediat Endocrinol, New Haven, CT USA.
  Dziura, J
  Yale Sch Publ Hlth, New Haven, CT USA.
  Caprio, S
  Yale Pediat Endocrinol, New Haven, CT USA.
  Tamborlane, W V
  Yale Pediat Endocrinol, New Haven, CT USA.
  Nowicka, Paulina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. Karolinska Inst, Dept Clin Sci Intervent & Technol, Div Pediat, Stockholm, Sweden.
  Savoye, M
  Yale Pediat Endocrinol, New Haven, CT USA.
  Psychosocial predictors and moderators of weight management programme outcomes in ethnically diverse obese youth2017In: Pediatric Obesity, ISSN 2047-6302, E-ISSN 2047-6310, Vol. 12, no 6, p. 453-461Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: An important area of research in childhood obesity is the identification of factors that predict or moderate the responses to obesity intervention programmes, yet few studies have examined the impact of self-esteem and family functioning on obesity treatment outcomes.

  OBJECTIVES: We sought to determine whether baseline self-esteem and family functioning predicted or moderated childhood obesity intervention outcomes at 6 months.

  METHODS: From 2009 to 2011, seventy-five 10-16 year old, racially/ethnically diverse obese youths with abnormal glucose tolerance were randomized to 6 months of an intensive family-based obesity lifestyle intervention (Bright Bodies) or routine outpatient Clinic Care. We examined youth self-concept, parent-rated family functioning and 6-month outcomes (youths' glucose tolerance, weight, body mass index and percent fat). We set the significance threshold as P ≤ 0.05 for moderator and predictor analyzes.

  RESULTS: Having poor family functioning and self-concept scores indicating high anxiety and low self-esteem at baseline predicted poor 6-month outcomes overall (Bright Bodies and Clinic Care groups combined). Additionally, baseline self-esteem and family functioning moderated treatment effects such that Bright Bodies outperformed Clinic Care in youths with low self-esteem and poorly functioning families, whereas youths with high self-esteem and high-functioning families did similarly well with either intervention.

  DISCUSSION: Our findings suggest intensive family-based lifestyle programmes are particularly beneficial for youth with low self-esteem and poorly functioning families.

 • 608.
  Thorell, Hanna
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Wallin, Caroline
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Gymnasieelevers konsumtionsfrekvens under skoltid och fritid, samt attityder till skollunchen: En kvantitativ enkätundersökning ur ett klimat- och hälsoperspektiv2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Introduktion: Livsmedelsverkets råd “Bra måltider i skolan” adresserar måltider, hälsa och klimat. Att undersöka gymnasieelevers attityder till hälsosam mat och skollunchen, samt deras självuppskattade konsumtionsfrekvens under skoltid och fritid, möjliggör en analys av hur eleverna förhåller sig till olika aspekter av måltiden.

  Syfte: Att utifrån ett klimat- och hälsoperspektiv studera gymnasieelevers självuppskattade konsumtionsfrekvens under skoltid och fritid av, samt attityder till, hälsosam mat överlag samt mer specifikt till rött kött, dryck, frukt och grönsaker.

  Metod och material: En webbenkät bestående av kategorierna: deltagaruppgifter, rött kött, dryck, hälsosam mat, frukt och grönsaker, skickades till elever på fyra gymnasieskolor i Stockholms kommun. Svaren analyserades med binär logistisk regression och chi-två-test.

  Resultat: Majoriteten av eleverna anser att smaken är viktig vid val av skollunch, att fruktutbudet till skollunchen är för litet samt att frukt och grönsaker är bra för hälsan. Hälften anser att skolan bör ha en köttfri dag i veckan samt vill ha ett ökat utbud av dryck och hälsosam mat. Regressionsanalyser visade att hur viktigt eleverna anser att djuren, hälsan och smaken är vid val av skollunch är associerat med konsumtionsfrekvensen av grönsaker och rött kött i skolan. Oddsen för att äta grönsaker minst en dag i veckan till skollunchen ökar om eleven är kvinna. Inga associationer mellan kön och konsumtion av rött kött hittades. Inga större skillnader mellan konsumtionsfrekvens under skoltid och fritid hittades.

  Slutsats: Elevernas attityder samstämmer till stor del med Livsmedelsverkets råd. Den självuppskattade konsumtionsfrekvensen under skoltid och fritid skilde sig inte åt nämnvärt, medan associationer hittades mellan elevernas självuppskattade konsumtionsfrekvens och deras attityder.

 • 609.
  Timm, Linda
  et al.
  Department of Public Health Sciences, Karolinska Institute, SE-171 76 Stockholm, Sweden.
  Daivadanam, Meena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of food studies, nutrition and dietetics. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, International Maternal and Child Health (IMCH). Department of Public Health Sciences, Karolinska Institute, SE-171 76 Stockholm, Sweden:;.
  Lager, Anton
  Department of Public Health Sciences, Karolinska Institute, SE-171 76 Stockholm, Sweden.
  Forsberg, Birger
  Department of Public Health Sciences, Karolinska Institute, SE-171 76 Stockholm, Sweden.
  Östenson, Claes-Göran
  Department of Molecular Medicine and Surgery, Karolinska Institutet, Karolinska University Hospital, 171 76 Solna, Sweden.
  Mölsted Alvesson, Helle
  Department of Public Health Sciences, Karolinska Institute, SE-171 76 Stockholm, Sweden.
  "I Did Not Believe You Could Get Better": Reversal of Diabetes Risk Through Dietary Changes in Older Persons with Prediabetes in Region Stockholm2019In: Nutrients, ISSN 2072-6643, E-ISSN 2072-6643, Vol. 11, no 11, article id E2658Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Diabetes risk can be controlled and even reversed by making dietary changes. The aim of this study was to improve the understanding of how older persons with a high risk of developing Type 2 diabetes manage and relate to information about diabetes risk over a ten-year period. Fifteen qualitative interviews were conducted among participants from the Stockholm Diabetes Prevention Program (SDPP). The participants were asked to recall the health examinations conducted by the SDPP related to their prediabetes and to describe their experiences and potential changes related to diet and physical activity. Data were analyzed using qualitative content analysis. The main theme found was that T2D (type 2 diabetes) risk is not perceived as concrete enough to motivate lifestyle modifications, such as changing dietary patterns, without other external triggers. Diagnosis was recognized as a reason to modify diet, and social interactions were found to be important for managing behavior change. Diagnosis was also a contributing factor to lifestyle modification, while prognosis of risk was not associated with efforts to change habits. The results from this study suggest that the potential of reversing prediabetes needs to be highlighted and more clearly defined for older persons to serve as motivators for lifestyle modification.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 610.
  Tladi, Maria
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Norrgård, Alvin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Produktutveckling av nyckelhålsmärkt paj: En sensorisk studie om konsumenters acceptans av framtagen paj och färdigpaj2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Förekomsten av övervikt, fetma och dess konsekvenser är ett problem för den globala

  folkhälsan. Många svenskar äter för mycket mättat fett och salt. Nyckelhålet symboliserar

  mindre fett, bättre fettkvalitet, mindre salt och socker, samt mer fullkorn och kostfiber. I

  dagsläget finns ingen nyckelhålsmärkt färdigpaj på marknaden. Studien är ett samarbete med

  Livsmedelsverket och Procordia med syfte att utveckla en paj som uppfyller kriterierna för

  Nyckelhålet och för ett hälsopåstående och vars innehåll kan matchas med de ingredienser

  som används vid industriell tillverkning. Vidare var syftet att undersöka graden av gillande

  hos konsumenterna i jämförelse med en av Felix mer hälsosamma pajer med liknande

  ingredienser. Konsumenternas kunskap om Nyckelhålet undersöktes också.

  Pajen utvecklades enligt sensorisk analysteknik och faktoriell design. En av de framtagna

  pajprototyperna jämfördes med Felix Fullkorn Kyckling & grillad paprika-paj i ett

  konsumenttest (n=110), där graden av acceptans och preferens undersöktes samt kunskap om

  Nyckelhålet.

  Resultatet visar att den utvecklade pajen når upp till kriterierna för Nyckelhålet och för ett

  hälsopåstående om β-glukaners fördelaktiga effekt på hälsan. Pajen innehåller ingredienser

  liknande de som används vid industriell tillverkning av paj. Den nyckelhålsmärkta

  prototypens utseende var signifikant mer accepterat än Felix paj. Felix paj var signifikant mer

  accepterad i smak och föredrogs signifikant jämfört med den nyckelhålsmärkta pajen. 79

  procent av respondenterna visste att Nyckelhålet representerade nyttigare mat och/eller kunde

  nämna ett eller fler kriterier. Kvinnor hade större kunskap om symbolens innebörd än män.

  Nästan 80 procent av respondenterna ansåg att det var viktigt med en hälsosam färdigpaj.

  Download full text (pdf)
  Norrgård-Tladi
 • 611.
  Travert, Anne-Sophie
  et al.
  Sci Po, Sch Publ Affairs, F-75007 Paris, France; Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci, S-17177 Stockholm, Sweden.
  Annerstedt, Kristi Sidney
  Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci, S-17177 Stockholm, Sweden.
  Daivadanam, Meena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. Karolinska Inst, Dept Publ Hlth Sci, S-17177 Stockholm, Sweden.
  Built Environment and Health Behaviors: Deconstructing the Black Box of Interactions — A Review of Reviews2019In: International Journal of Environmental Research and Public Health, ISSN 1661-7827, E-ISSN 1660-4601, Vol. 16, no 8, article id 1454Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  A review of reviews following a scoping review study design was conducted in order to deconstruct the black box of interactions between the built environment and human behaviors pertaining to physical activity and/or diet. In the qualitative analysis 107 records were included, 45 of which were also coded. Most review papers confirmed the influence of the built environment on the behaviors of interest with some noting that a same built environment feature could have different behavioral outcomes. The conceptual model developed sheds light on these mixed results and brings out the role of several personal and behavioral factors in the shift from the measured to the perceived built environment. This shift was found to shape individuals' behaviors critically and to have the power of redefining the strength of every interaction. Apart from its theoretical relevance, this model has high practical relevance especially for the design and implementation of interventions with a behavioral component. Intervention researchers can use the model developed to identify and label the built environment and individual factors that can be measured objectively or perceived as facilitators, concurrent options and barriers, in order to develop comprehensive and multi-component intervention strategies.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 612. Turrini, Aida
  et al.
  DÁddezio, Laura
  Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione.
  Maccati, Fabrizia
  Davy, Brenda
  Arber, Sara
  Davidson, Kate
  Grunert, Klaus
  Schumacher, Birgit
  Pfau, Cornelie
  Kozlowska, Katarzyna
  Szczeci´nska, Anna
  Medeiros de Morais, Cecilia
  Afonso, Cláudia
  Bofill, Silvia
  Lacasta, Yolanda
  Nydahl, Margaretha
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Ekblad, Jenny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Raats, Monique M
  Lumbers, Margaret
  The Informal Networks in Food Procurement by Older People: A Cross European Comparison2010In: Ageing International, ISSN 0163-5158, E-ISSN 1936-606X, Vol. 35, no 4, p. 253-275Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Healthy dietary profiles contribute to successful aging, and dietary intake is dependent upon food procurement capabilities. Both formal and informal social networks can contribute to grocery shopping capabilities and methods of food procurement. This investigation explores the role of informal networks in food procurement methods among adults aged 65 years and older, and compares differences across eight European countries. Food shopping ways (FSW), identified by quantitative analysis (cluster analysis and correspondence analysis), guided the content qualitative analysis which was carried out addressing three main research questions addressing food shopping routines, feelings of dependency and needs of informal support for shopping, and differences between past and present food shopping behaviours. Living circumstances influence food shopping habits. Informal networks differed between two groups of individuals: those living alone and those living with others. Gender differences emerged in shopping pleasure. Geographical factors were associated with preference for shopping companions, attitudes toward receiving support, and availability of a car for shopping. The importance of living circumstances (i.e., alone vs. with others) in FSW was revealed. Informal social networks may play an important role in public health and welfare policies, particularly given the increase in this demographic group. Assistance with grocery shopping and the availability of trained personnel could widen informal networks, and effective informal networks may be an important supportive service for older adults. The comparison across countries highlighted relationships between food procurement capabilities and social networks. These findings may be used to develop resources to better meet the nutritional needs of older adults.

 • 613.
  Tydén, Tanja
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences.
  Stern, Jenny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences.
  Nydahl, Margaretha
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Berglund, Anna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, International Maternal and Child Health (IMCH).
  Larsson, Margareta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, International Maternal and Child Health (IMCH).
  Rosenblad, Andreas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, centrumbildningar mm, Centre for Clinical Research, County of Västmanland.
  Aarts, Clara
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Caring Sciences.
  Pregnancy planning in Sweden: a pilot study among 270 women attending antenatal clinics2011In: Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, ISSN 0001-6349, E-ISSN 1600-0412, Vol. 90, no 4, p. 408-412Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objective

  Health status and lifestyle before and at the time of conception could affect the health of both mother and child, but there is a lack of knowledge about the degree to which pregnancies are planned. The aim of this pilot study was to investigate whether and how women plan their pregnancies.

  Material and methods

  The main outcome measures were use of timetables, ovulation tests and lifestyle changes. Women (n = 322) visiting four antenatal clinics were asked to fill out a questionnaire (participation rate = 83.9%, n = 270).

  Results

  Three of four pregnancies (n = 202) were very or rather well planned, whereas 4.4% (n = 12) were totally unplanned. During the planning period, 37.1% (n = 100) made up a timetable for getting pregnant, 23% (n = 62) used ovulation tests, 20.7% (n = 56) took folic acid and 10.4% (n = 28) changed alcohol consumption.

  Conclusion

  Although a majority of these women had planned pregnancies, only one in five had taken folic acid during the planning period.

 • 614.
  Tynelius, Matilda
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Ålhed, Cecilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Fermentater som ersättare för konserveringsmedel deklarerade med E-nummer: Konsumenters acceptans och preferens för livsmedel med fermentater. 2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konsumenters skepsis för konserveringsmedel som är märkta med E-nummer på produkter har lett till en utveckling av nya konserveringsmetoder. En av de nya metoderna är konservering med fermentater, vilka är naturliga slutprodukter från fermentering av livsmedelsråvaror. Fermentater har en hämmande effekt på bakterier och svampar vilket gör det till en potentiell ersättare för konventionella konserveringsmedel med E-nummerbeteckningar.

  Syftet med detta examensarbete var att utvärdera och jämföra konsumenters smakacceptans och preferens för två kommersiella kalla såser innehållande konserveringsmedel med E-nummerbeteckning, mot samma såser där konserveringsmedlen istället ersatts till att använda fermentater. Syftet var att undersöka om och i så fall hur såserna skiljer sig i smak, beroende på vilken konserveringsmetod som används, dvs. konserveringsmedel med E-nummerbeteckning eller med fermentater.

  Undersökningens konsumenttest genomfördes på vuxna konsumenter (n=155), i en galleria i Uppsala samt på Uppsala Universitet. Såserna serverades med en balanserad serveringsordning, märkta med tresiffriga koder. Innan konsumenttestet fick deltagarna instruktioner och information om allergener. Enkäten innefattade ett acceptanstest på en 7- gradig hedonisk skala från "Tycker mycket illa om" till "Tycker mycket bra om", ett parvist preferenstest samt övriga frågor om konsumtionsfrekvens och åsikter om konserveringsmedel med E-nummerbeteckning, samt villighet att betala mer för produkter innehållande färre E-nummerbeteckningar.

  Resultatet visade inga signifikanta skillnader i graden av konsumenternas acceptans eller preferens mellan såserna med E-nummerbeteckning och med fermentater. Majoriteten av konsumenterna angav att de upplevde smakskillnader mellan såserna, resultatet var signifikant (p<0.05). Detta påverkade dock inte graden av acceptans eller preferens för såserna. Resultatet visade på en varierande konsumtionsfrekvens av färdiga såser. Störst antal konsumenter ansåg det också vara "Ganska viktigt" att konsumera livsmedel och såser innehållande konserveringsmedel med färre E-nummerbeteckningar, och en stor del kunde tänka sig att betala mer för dessa produkter. Resultatet tyder på att det kan finnas en plats på marknaden för färdiga såser innehållande konserveringsmedel med färre E-nummerbeteckningar.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 615.
  Ulijaszek, S J
  et al.
  Univ Oxford, Sch Anthropol, Oxford, England.
  Pentecost, M
  Univ Oxford, Sch Anthropol, Oxford, England.
  Marcus, C
  Karolinska Inst, Stockholm, Sweden.
  Karpe, F
  Univ Oxford, Oxford Ctr Diabet Endocrinol & Metab, Oxford, England.
  Frühbeck, G
  Clin Univ Navarra, CIBEROBN, IdiSNA, Dept Endocrinol & Nutr, Pamplona, Spain.
  Nowicka, Paulina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. Karolinska Inst, Stockholm, Sweden.
  Inequality and childhood overweight and obesity: a commentary2017In: Pediatric Obesity, ISSN 2047-6302, E-ISSN 2047-6310, Vol. 12, no 3, p. 195-202Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Statements on childhood overweight and obesity (COO) have focused on different avenues for prevention and treatment, critical stages of the life cycle, including pregnancy and lactation, individual, family, school and community-based interventions, multidisciplinary family programmes and multicomponent interventions. This commentary is concerned with the less-addressed relationship between COO and inequality. It describes current global patterns of inequality and COO and the ways in which those inequalities are linked to COO at micro-level, meso-level and macro-level. It then describes current programmatic approaches for COO inequality, preventive and medical, and considers important pitfalls in the framing of the problem of COO and inequality. It ends with describing how childhood and adolescent overweight and obesity prevention and treatment programmes might be formulated within broader socio-political frameworks to influence outcomes.

 • 616.
  van Olmen, Josefien
  et al.
  Department of Public Health, Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium; University of Antwerp, Antwerp, Belgium.
  Delobelle, Peter
  University of Cape Town, Cape Town, South Africa.
  Guwatudde, David
  Makerere University College of Health Sciences, Kampala, Uganda.
  Absetz, Pilvikki
  University of Eastern Finland, Kuopio, Finland.
  Sanders, David
  University of the Western Cape, Cape Town, South Africa.
  Mölsted Alvesson, Helle
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Puoane, Thandi
  University of Western Cape, Bellville, South Africa.
  Ostenson, Claes-Goran
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Tomson, Göran
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Mayega, Roy William
  Makerere University College of Health Sciences, Kampala, Uganda.
  Sundberg, Carl Johan
  Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Peterson, Stefan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Women's and Children's Health, International Maternal and Child Health (IMCH), International Child Health and Nutrition. Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Daivadanam, Meena
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of food studies, nutrition and dietetics. Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden.
  Using a cross-contextual reciprocal learning approach in a multisite implementation research project to improve self-management for type 2 diabetes2018In: BMJ Global Health, E-ISSN 2059-7908, Vol. 3, no 6, article id 001068Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper reports on the use of reciprocal learning for identifying, adopting and adapting a type 2 diabetes self-management support intervention in a multisite implementation trial conducted in a rural setting in a low-income country (Uganda), a periurban township in a middle-income country (South Africa) and socioeconomically disadvantaged suburbs in a high-income country (Sweden). The learning process was guided by a framework for knowledge translation and structured into three learning cycles, allowing for a balance between evidence, stakeholder interaction and contextual adaptation. Key factors included commitment, common goals, leadership and partnerships. Synergistic outcomes were the cocreation of knowledge, interventions and implementation methods, including reverse innovations such as adaption of community-linked models of care. Contextualisation was achieved by cross-site exchanges and local stakeholder interaction to balance intervention fidelity with local adaptation. Interdisciplinary and cross-site collaboration resulted in the establishment of learning networks. Limitations of reciprocal learning relate to the complexity of the process with unpredictable outcomes and the limited generalisability of results.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 617. Vintila, Mona
  et al.
  Marklinder, Ingela
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Nydahl, Maragertha
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Istrat, Daniala
  West University of Timosara.
  Kuglis, Amalia
  West University of Timosara.
  Health awareness and behavour of the elderly: between needs and reality: A comparative study2009In: Romanian Journal of Applied Psychology, ISSN 1454-8062, Vol. 11, no 2, p. 81-87Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Social factors such as social cohesion, the role of the voluntary services and social engagement cannot be influenced by traditional preventive and health promotion initiatives. There is a need for innovative strategies in health promotion. Taking account of the variety of approaches observable in European countries, the idea has arisen of starting a multinational project to develop new solutions to the problem of implementing healthy lifestyles in the local communities of different countries. The project involves 10 partners from six countries: Germany, Great Britain, Sweden, Austria, Latvia and Romania. The following results present an analysis of some comparative data of the Swedish and Romanian communities. Attitudes about health and behavior in terms of maintaining health are very different in Romania and Sweden. These differences very likely reflect the level of information on health, nutrition, physical activity and sources of information. The study highlighted some differences in the eating habits of the two groups of subjects.

 • 618.
  von Berens, Åsa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism.
  Cederholm, Tommy
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism.
  Fielding, R. A.
  Gustafsson, T.
  Kirn, D.
  Laussen, J.
  Nydahl, Margaretha
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Travison, T. G.
  Reid, K.
  Koochek, Afsaneh
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism.
  Physical performance and serum 25(OH)vitamin D status in community dwelling old mobility limited adults: A cross-sectional study2018In: The Journal of Nutrition, Health & Aging, ISSN 1279-7707, E-ISSN 1760-4788, Vol. 22, no 1, p. 1-7Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives:

  To examine the potential association between serum 25(OH) vitamin D and theperformance on the Short Physical Performance Battery (SPPB) including the sub-components; five repeatedchair stands test, 4 meters walk test and balance in older mobility-limited community-dwelling men and women.

  Design:

  A cross sectional study was performed in American and Swedish subjects who were examined forpotential participation in a combined exercise and nutrition intervention trial. Logistic regression analysis andlinear regression analyses were performed to evaluate the association for 25(OH)D with the overall score onthe SBBP, chair stand, gait speed and balance.

  Participants:

  Community-dwelling (mean age 77.6 ± 5.3 years)mobility limited American (n=494) and Swedish (n=116) females (59%) and males.

  Measurements:

  The SPPB(0-12 points) includes chair stand (s), gait speed (m/s) and a balance test. Mobility limitation i.e., SPPB score ≤9 was an inclusion criterion. A blood sample was obtained to measure serum 25(OH)vitamin D concentrations.

  Results:

  No clear association of 25(OH)D with SPPB scores was detected either when 25(OH)D was assessedas a continuous variable or when categorized according to serum concentrations of <50, 50-75 or <75 nmol/L.However, when analyzing the relationship between 25(OH)D and seconds to perform the chair stands, asignificant quadratic relationship was observed. Thus, at serum levels of 25(OH)D above 74 nmol/L, higherconcentrations appeared to be advantageous for the chair stand test, whereas for serum levels below 74 nmol/Lthis association was not observed.

  Conclusion:

  This cross- sectional study lacked clear association betweenserum 25(OH)D and physical performance in mobility limited adults. A potentially interesting observation wasthat at higher serum levels of 25(OH)D a better performance on the chair stand test was indicated.

 • 619.
  von Berens, Åsa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism.
  Fielding, Roger A.
  Tufts Univ, Nutr Exercise Physiol & Sarcopenia Lab, Jean Mayer USDA Human Nutr Res Ctr Aging, Boston, MA 02111 USA.
  Gustafsson, Thomas
  Karolinska Inst, Dept Lab Med, Stockholm, Sweden.
  Kirn, Dylan
  Tufts Univ, Nutr Exercise Physiol & Sarcopenia Lab, Jean Mayer USDA Human Nutr Res Ctr Aging, Boston, MA 02111 USA.
  Laussen, Jonathan
  Tufts Univ, Nutr Exercise Physiol & Sarcopenia Lab, Jean Mayer USDA Human Nutr Res Ctr Aging, Boston, MA 02111 USA.
  Nydahl, Margaretha
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Reid, Kieran
  Tufts Univ, Nutr Exercise Physiol & Sarcopenia Lab, Jean Mayer USDA Human Nutr Res Ctr Aging, Boston, MA 02111 USA.
  Travison, Thomas G.
  Harvard Med Sch, Boston, MA USA;Beth Israel Deaconess Med Ctr, Div Gerontol, Boston, MA 02215 USA;Hebrew SeniorLife, Inst Aging Res, Boston, MA USA.
  Zhu, Hao
  Hebrew SeniorLife, Inst Aging Res, Boston, MA USA.
  Cederholm, Tommy
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism.
  Koochek, Afsaneh
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism. Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Effect of exercise and nutritional supplementation on health-related quality of life and mood in older adults: the VIVE2 randomized controlled trial2018In: BMC Geriatrics, ISSN 1471-2318, E-ISSN 1471-2318, Vol. 18, article id 286Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Health-related quality of life (HRQoL) and absence of depressive symptoms are of great importance for older people, which may be achieved through lifestyle interventions, e.g., exercise and nutrition interventions. The aim of this investigation was to analyze the effects of a physical activity program in combination with protein supplementation on HRQoL and depressive symptoms in community-dwelling, mobility-limited older adults. Methods: In the Vitality, Independence, and Vigor 2 Study (VIVE2), community-dwelling men and women with an average age of 77.55.4 years, some mobility limitations and low serum vitamin D levels (25(OH)Vit D 22.5-60 nmol/l) from two study sites (Stockholm, Sweden and Boston, USA) were randomized to receive a nutritional supplement or a placebo for 6 months. All took part in a physical activity program 2-3 times/week. The primary outcome examined in VIVE2 was 400 M walk capacity. HRQoL was measured using the Medical Outcomes Study 36-item Short Form Health Survey (SF36), consisting of the Physical Component Summary (PCS) and Mental Component Summary (MCS), and depressive symptoms were measured using The Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D). In the sensitivity analyses, the sample was divided into sub-groups based on body measures and function (body mass index (BMI), appendicular lean mass index (ALMI), handgrip strength and gait speed). Results: For the whole sample, there was a significant improvement in both MCS, mean (95% CI) 2.68 (0.5, 4.9) (p 0.02), and CES-D -2.7 (-4.5, -0.9) (p 0.003) during the intervention, but no difference was detected between those who received the nutritional supplement and those who received the placebo. The results revealed no significant change in PCS or variation in effects across the sub-categories. Conclusions: This study demonstrates that a six-month intervention using a physical activity program had positive effects on mental status. No additional effects from nutritional supplementation were detected.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 620.
  von Berens, Åsa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism.
  Koochek, Afsaneh
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism.
  Nydahl, Margaretha
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Fielding, R. A.
  Gustafsson, T.
  Kirn, D. R.
  Cederholm, Tommy
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism.
  Södergren, M.
  "Feeling more self-confident, cheerful and safe”. Experiences from a health-promoting intervention in community dwelling older adults — A qualitative study2018In: Journal of Nutrition Health and Aging, Vol. 22, no 4, p. 541-548Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Objectives: Studies show that regular exercise in combination with nutritional support can be effective in managing sarcopenia, which is age-related involuntary loss of skeletal muscle mass and strength. Qualitative investigations of participants' experiences from interventions in this domain are scarce. In this study, we explored older persons' experiences from an intervention designed to prevent sarcopenia, with the aim of capturing the participants' thoughts and opinions.

  Design: A qualitative study embedded in the multicenter randomized clinical trial The Vitality and Vigor in the Elderly study, VIVE2. Focus group interviews were conducted. Manifest and latent content analyses were performed.

  Participants: Community dwelling older adults (n=20) 71-86 years of age with minor limitations in mobility.

  Results: The experiences from the intervention were categorized and interpreted in one overall theme "Feeling more self-confident, cheerful and safe". The theme encompasses the categories psychological effects of participating in the intervention, physical effects of participating in the intervention, the importance of social support and the importance of a tailored set-up. The participants described their motives for participating in the intervention as being based on concerns regarding the negative health effects of continuing a sedentary lifestyle, difficulties of getting started on their own and lack of confidence in accomplishing change on their own. Participants also expressed that one main objective for participating was to lose weight.

  Conclusion: In this study we have captured the experiences of older adults with minor mobility limitations who participated in a lifestyle intervention. The experiences are interpreted in one overall theme "Feeling more self-confident, cheerful and safe". The central understanding of the participants' experiences was that the intervention affected them in several ways, both psychologically and physically, and that supporting factors included the social support, which became a prerequisite for success. A noticeable finding was the discrepancy between the motive of the participants, to lose weight, and the aim of the study, to improve muscle function. The expectation to lose weight seems to reflect what is commonly known as to be healthy. To our knowledge, at least in Sweden, there are no campaigns or public information highlighting the risks of sarcopenia and the complex issue of if, and when weight loss is desirable for older individuals. This finding highlights the importance of providing such information to this target group. The findings in this study provide valuable knowledge for research teams, practitioners and decision makers when designing and setting objectives for health-promoting interventions for older individuals.

 • 621.
  von Berens, Åsa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism. Dept. of Public Health and Caring Sciences/ Clinical Nutrition and Metabolism, Uppsala University.
  R Obling, Sine
  Department of Medical Gastroenterology, Odense University Hospital, Denmark.
  Nydahl, Margaretha
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Koochek, Afsaneh
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism.
  Lissner, Lauren
  Department of Public Health and Community Medicine, Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg.
  Skoog, Ingmar
  Institute of Neuroscience and Physiology, Neuropsychiatric Epidemiology Unit, University of Gothenburg.
  Frändin, Kerstin
  Institute of Neuroscience and Physiology, Neuropsychiatric Epidemiology Unit, University of Gothenburg.
  Rothenberg, Elisabet
  Kristianstad University, Food and Meal Science.
  Cederholm, Tommy
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Clinical Nutrition and Metabolism. Uppsala University, Disciplinary Domain of Medicine and Pharmacy, Faculty of Medicine, Department of Public Health and Caring Sciences, Geriatrics.
  Sarcopenic obesity and associations with mortality- a prospective observational studyManuscript (preprint) (Other academic)
 • 622.
  von Knorring, Emilie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Flood, Marcus
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Teori i praktiken eller praktik i teorin?: En studie om teori och praktik i hem- och konsumentkunskapsundervisning ur lärares perspektiv2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Enligt vår uppfattning är diskussionen kring teori och praktik i hem- och konsumentkunskap i grundskolan ett laddat ämne, både på grund av ämnets historia och den tolkningsfrihet som finns rörande styrdokumenten.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare anser sig bruka praktik och teori som undervisningsmetoder i hem- och konsumentkunskap i grundskolan. Syftet är även att undersöka vad som styr lärares val av metod och innehåll i undervisningen.

  För att undersöka detta använder vi oss av en kvalitativ strategi där empirin insamlas genom semi-strukturerade intervjuer. Studieobjekten utgörs av sex hem- och konsumentkunskapslärare i en medelstor svensk stad.

  Huvudresultaten i studien visar på att praktiska och teoretiska metoder inte får lika stort utrymme i undervisningen. Vi har även funnit att det förekommer faktorer som styr lärarnas val av metod och innehåll i undervisningen och att vissa faktorer påverkar mer än andra.

  Slutsatser vi har kommit fram till är bland annat att det finns en mening med att använda varierade undervisningsmetoder. Att lärarnas syn på ramfaktorer i hem- och konsumentkunskapsämnet i vår studie inte skiljer sig anmärkningsvärt från vad lärare ansåg om detta i en Nationell utvärdering som gjordes för tio år sedan.

  Download full text (pdf)
  Flood-vonKnorring
 • 623.
  Warde, Alan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. Manchester University.
  Prospects for a Complaining Sociology2015In: Klagandets diskurs: matforskare reflekterar / [ed] Christina Fjellström, Uppsala: ACTA UNIVERSITAS UPSALIENSIS , 2015Chapter in book (Other academic)
 • 624.
  Warde, Alan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. University of Manchester.
  Sociology, consumption and habit2014In: Sustainable Consumption: multi-disciplinary perspectives / [ed] D Southerton & A Ulph, Oxford: Oxford University Press , 2014, p. 277-298Chapter in book (Other academic)
 • 625.
  Warde, Alan
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. University of Manchester.
  What sort of a practice is eating?2013In: Sustainable Practice: social theory and climate change / [ed] Elizabeth Shove & Nicola Spurling, London: Routledge , 2013, p. 17-30-Chapter in book (Other academic)
 • 626.
  Warde, Alan
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. University of Manchester.
  Welsh, D
  Theories of Practice and sustainible consumption2015In: Handbook of Research on Sustainable Consumption / [ed] J Thogerson & L Reisch, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2015Chapter in book (Other academic)
 • 627.
  Wass, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Män och vegetarianism: En kvalitativ studie om att bli vegetarian2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Köttkonsumtionen i Sverige har ökat markant under de senaste två decennierna trots att intresset för vegetariska alternativ paradoxalt nog samtidigt har ökat. Under samma period har även kampen för jämställdhet vuxit sig starkare och gamla normer har sakta men säkert luckrats upp. Dock tycks uppfattningen om att män bör konsumera kött inte ha försvunnit.

  Syftet med den här studien har varit att undersöka svenska mäns väg till en vegetarisk livsstil och hur det är att vara man och vegetarian i dagens svenska samhälle. För att på bästa sätt kunna besvara detta syfte valdes en kvalitativ metod i form av individuella semi-strukturerade ntervjuer. Sju män i varierande ålder, i Mellansverige, intervjuades angående sin vegetariska livsstil.

  Resultatet visade att männen i denna studie mestadels valde att bortse från andras nedlåtande värderingar om deras val att inte konsumera kött. Istället framträdde en ideologi om att alla levade varelser är jämlikar och att avvika från normen visade sig kunna skapa en typ av identitet som i slutändan tycktes stärka självkänslan. Vidare studier inom ämnet är att rekommendera då området är genomgående outforskat i Sverige trots att många, särskilt män bör minska sin köttkonsumtion samt att ingen ska behöva känna sig stigmatiserad på grund av sitt kostval.

 • 628.
  Wejdemar, Teréz
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Omsorgspersonalens makt över äldre-måltiden: En kvalitativ studie om hur maktanvändande påverkar äldres självständighethet och självbestämmande2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Studier visar att omsorgspersonal som arbetar på äldreboende känner att de har begränsad makt att påverka måltiden. Dock visar studier att de boende är beroende av omsorgspersonalen för att kunna delta självständigt och utrycka självbestämmande under måltiden. Vilket tyder på att omsorgspersonalens agerande under måltiden är viktigt för boendes måltidsupplevelse.

  Syfte: Studera hur maktrelationen omsorgspersonal-boende ter sig under lunchmåltiden samt vad detta får för utfall på de boendes självständighet och självbestämmande.

  Metod: Totalt 14 deltagande observationer under lunch-måltiden genomfördes samt 3 kvalitativa intervjuer med omsorgspersonalen. En induktiv tematisk analys genomfördes på hela datamaterialet för att beskriva omsorgspersonalens agerande under måltiden. En maktanalys utfördes för att beskriva maktrelationen omsorgspersonal-boende.

  Resultat: Från den tematiska analysen skapades tre teman: Mat och måltider, Måltidens gemenskap samt Omsorgsarbete under måltiden. Dessa teman beskriver hur omsorgspersonalen arbetade för att främja och begränsa boendes självständighet och självbestämmande.

  Analys: Maktanalysen visade att omsorgspersonalen hade ambivalenta diskurser om måltiden. Dels beskrevs de boende ha makten att bestämma över måltiden men även att de var gamla och skröpliga. Omsorgspersonalen hade resurser för att främja självständighet och självbestämmande men dessa användes inte i den utsträckning som det fanns möjligheter till. Kontexten för måltiden växlade mellan att vara lugn och välkomnande där flera sociala interaktioner främjades till en stressad miljö där allt behövde ske under tidspress.

  Slutsats: Omsorgspersonalen skapade referensramar som boende fick ta beslut inom. När omsorgspersonalen hade tid blev dessa referensramar större och boende hade stort utrymme för självständighet och självbestämmande medan när tiden var begränsad var utrymmet för detta mindre.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 629.
  Wiholm Grund, Marie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Faktorer som kan förhindra avhopp från gruppträffar vid behandling av övervikt och fetma2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  To complete an overweight treatment program is associated with better weight loss. Previous studies have in principle focused on drop-out from the entire program, not individual parts of a program. Factors previously shown to influence the patients´ weight loss results are: frequency of individual meetings with a professional, the lack of social support from family or friends, the lack of motivation and in a few studies vacations. In several studies the drop-out patients have stated that their reasons for drop-out were dissatisfaction with the staff and the program design. Drop-out has also been shown to be connected with difficulties in adherence to the diet. If the primary motive to lose weight is appearance-related, the risk of drop-out increases according to previous studies.

  Download full text (pdf)
  Marie Wiholm Grund
 • 630.
  Wikman, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Ett förbättringsarbete riktat mot måltidsmiljö, servering och matutbud på en onkologavdelning: Bättre förutsättningar för patienter med cancer att tillgodose sitt energi- och näringsbehov2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: På avdelningar där personer med cancer vårdas är ät- och näringsproblemvanliga. Det är mycket som kan påverka aptiten vid cancersjukdom som t ex sköra slemhinnori munhålan, nedsatt/förändrad smak och illamående. För inneliggande patienter medsvårigheter att äta är det viktigt att matutbudet anpassas efter patienternas behov samt attmaten serveras i en trivsam måltidsmiljö.

  Syfte: Syftet är att undersöka om ett förbättringsarbete fokuserat mot måltidsmiljö, matutbud, rutiner kring matbeställning och servering samt ökad dietistkompetens kan medföra en utveckling av arbetet runt mathanteringen på en onkologavdelning. Ett delsyfte är att studera hur kostnaden för maten och näringspreparat påverkas av förbättringsarbetet.

  Material och metod: Förbättringsarbetet har utförts på en onkologavdelning med 16vårdplatser. Vid datainsamlingen har både kvantitativ och kvalitativ metod används. Insamling av material gjordes innan och under projektet i form av mat- och vätskeregistreringar, antal patienter som åt i dagrummet, kostnader och typ av mat inklusivenäringspreparat som beställdes, antal dietistkontakter, dokumentation i form av bilder avmiljön i dagrummet samt dagboksanteckningar.

  Resultat: Intressanta fynd som visade sig var bland annat att antal serverade mellanmål ökade från 1,1 till i snitt 2,0 mellanmål per patient och dag. Det visade sig också att fler patienter valde att inta sina måltider i dagrummet samt att kostnaderna för maten inklusive näringspreparat minskade med ca 14 procent under projektet jämfört med innan projektstart.

  Slutsats: Med enkla medel utan extra kostnad går det att förbättra måltidsmiljön, matutbud och rutiner för serveringen av måltider och mellanmål för personer med cancer som vårdas på en onkologavdelning.

  Download full text (pdf)
  Katarina Wikman
 • 631.
  Wilhemsdotter, Beatrice
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Jung, Julia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Handhygien i köket -: En strukturerad observationsstudie under undervisning i Hem- och konsumentkunskap2013Independent thesis Basic level (university diploma), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Bakgrund: Elever i grundskolan ska utveckla sina kunskaper om hygien hem- och konsumentkunskapslektionerna. Kunskaperna eleverna får är viktiga ur perspektiven hälsa, ekonomi och miljö. Studier visar på att antalet livsmedelsburna infektioner är ett ökande problem i samhället, därför är det viktigt att lära barn om hygien från en tidig ålder.

  Syfte: Att skapa en uppfattning om hur handhygienen sköts av elever i Hem- och konsumentkunskap (Hkk) under undervisningen.

  Metod: Fyra skolor valdes ut med hjälp av bekvämlighetsurval för strukturerad observation. Ett observationsschema användes där man observerade vilken typ av handtvätt deltagarna utförde efter fem olika typer av kontamination. Totalt observerades 45 deltagare från årskurs 5, 6, 8 och 9.

  Resultat: Deltagarna i årskurs 8-9 kontaminerades vid färre tillfällen i jämförelse med årskurs 5-6 samt var bättre på att utföra handtvätt efter dessa två kontaminationstillfällen:”tar i disktrasa/disksvamp” och ”byte mellan livsmedelsgrupper”. Deltagarna i årskurs 8-9 var bättre än årskurs 5-6 överlag på att torka händerna efter handtvätt. Vid kontaminationstillfället ”tar ovanför halsen” kontaminerades flickorna mer än dubbelt så många gånger än pojkarna. Vid endast ett tillfälle av dessa utförde en flicka handtvätt men då utan att torka sina händer. Flickorna var bättre på att tvätta händerna efter kontamination av livsmedelsrester på händerna, pojkarna var bättre på att tvätta händerna innan matlagning.

  Slutsats: Resultatet visar på att årskurs 8-9 var bättre än årskurs 5-6 överlag på att tvätta och torka händerna efter handtvätt. Mer undervisning om handhygien samt hur och när den ska utföras behövs fortfarande för att kontaminering inte ska förekomma.

  Download full text (pdf)
  Jung-Wilhemsdotter
 • 632.
  Wirfält, Elisabet
  et al.
  Lunds universitet.
  Andersson, Agneta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Nutritionsundersökningar2013In: Näringslära för högskolan: Från grundläggande till avancerad nutrition, Stockholm: Liber AB , 2013, 6, p. 339-360Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 633.
  Yngve, Agneta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics. Karolinska Institutet.
  Editorial - The Santa Body Size Index (SBSI)2007In: Public Health Nutrition, ISSN 1368-9800, E-ISSN 1475-2727, Vol. 10, no 12, p. 1415-1416Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 634.
  Yngve, Agneta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Handbook of publishing 20182018Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 635.
  Yngve, Agneta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Handbook of publishing 2019: Department of food studies, nutrition and dietetics2019Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 636.
  Yngve, Agneta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Publiceringshandbok 20182018Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 637.
  Yngve, Agneta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Publiceringshandbok 2019: Institutionen för Kostvetenskap2019Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 638.
  Örthagen, Malin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Sensory profiles and consumer acceptance of rye bread: - the effect of addition of whole rye kernels2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Forskning visar att fullkorn, råg, hela rågkärnor och surdeg är brödingredienser fördelaktiga ur hälsosynpunkt. Detta, i kombination med positionen bröd har som baslivsmedel, gör det till ett potentiellt folkhälsoverktyg. Hälsosamma ingrediensmodifieringar kan dock innebära förändringar av smak och textur, något som konsumenterna kanske inte accepterar.

  Framgångsrik produktutveckling av hälsosamma livsmedel kräver därför god kännedom om hur hälsosamma komponenter påverkar livsmedlet sensoriskt, och vad detta har för effekt på konsumenternas gillande. För sådana ändamål är sensorisk analys mycket användbart.

  Denna studies syfte var att ta fram sensoriska profiler och information om konsumentacceptans för nio bröd; tre kommersiella portionsrågbröd, respektive två nya versioner av dessa vardera, modifierade genom tillägg av hela rågkärnor. Sekundärt var syftet att undersöka brödintag och vikten av hälsoaspekten vid brödval hos konsumenterna.

  Portionsbröden Rågkusar, Aktiv Råg och Rund & god modifierades genom  tillägg av hela rågkärnor i två olika nivåer. En sensorisk panel (n=13) togs fram (enligt ISO-standard) och tränades i profilbedömning under sju tillfällen à 2-3 h. Därefter bedömde panelen de nio brödens intensitet av elva sensoriska egenskaper, på en linjär, unipoöär skala (0-10), i två replikat. Dessutom utfördes ett konsumenttest (n=448), där bröden med hjälp av en enkät utvärderades på en niogradig gillandeskala. Enkäten innehöll även en fråga vardera om brödintag och vikten av hälsoaspekten vid brödval.

  Rågkusar, Aktiv Råg och Rund & god var signifikant skilda gällande de flesta sensoriska egenskaper. Rågkusar hade häg intensitet av kompakthet, lukt av rostade cerealier, syrlig lukt, syrlighet, sälta, beska och rågsmak, men var låga i saftighet, sirapslukt och sötma. Detta medan Akriv Råg och Rund & god båda var saftigare, sötare, högre i sirapslukt, lägre i syrlig lukt och lukt av rostade cerealier, kompakthet, hårdhet, syrlighet, sälta, beska och rågsmak. De sensoriska egenskaperna påverkades inte av rågkärnorna, med undantag för hårdhet, som var lägre i Aktiv Råg och Rund & god med den högre mängden kärnor, än i respektive originalbröd (p<0,05). Medelvärden för brödens gillande var mellan 5,29 och 6,46, Aktiv Råg och Rund & god var mer omtyckta än Rågkusar (p<0,05). Rågkärnorna hade ingen inverkan på gillandet (p>0,05). Konsumenterna åt i snitt tre skivor/bitar bröd per dag, och 95% av dem höll helt eller delvis med om att det var viktigt att brödet de oftast äter är nyttigt.

  Genom tillägg av hela rågkärnor i de undersökta mängderna, kan näringsinnehållet i rågbröd förbättras utan större påverkan på sensoriska egenskaper eller underminering av konsumetnacceptansen. Då konsumenter tycker att det är viktigt med hälsosamt bröd, är denna information användbar inte bara folkhälsomässigt, utan även för brödindustrin.

  Download full text (pdf)
  Malin Örthagen
 • 639.
  Östling, Josefina
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Englund, Silvia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Närproducerat: Attityder och definitioner bland Uppsalastudenter2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  From an environmental and climate perspective we are becoming more and more aware of what we eat. Consumers want to know how their food is produced and where it is coming from. A term commonly used in this discussion is local produce. At this time, there is no clear definition of the term and a wide range of definitions can be found. However, despite this lack of definition, the term is often being used by producers, traders and consumers.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 640. Östman, Katrin
  et al.
  Bergh, Anders
  Mattsson Sydner, Ylva
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Food, Nutrition and Dietetics.
  Mat för äldre2007Other (Other (popular science, discussion, etc.))
10111213 601 - 640 of 640
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf