uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
124125126127128129130 6301 - 6350 av 6662
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 6301.
  Vikner, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Människan och motivationen: en litteraturstudie om motivationsteorier2008Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6302.
  Vikstrand, Anna Micro
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Konstvetenskapliga institutionen.
  Dreja på egen hand1996Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 6303.
  Vikström, Jenny
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hem- och konsumentkunskapsläroböcker ur ett genusperspektiv: En jämnställdhetssträvan2015Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Jämställdhet är en viktig fråga på alla nivåer i samhället och uppmärksammas idag inom bland annat politik, skola och i media. Jämställdhet och genusmedvetenhet ska enligt läroplanen genomsyra skolverksamheten och ligga till grund för att alla elever ska känna sig inkluderade och kunna utvecklas utan påverkan av instängande könsnormer. Läroböcker används ofta som en del i undervisningen, vilket gör att de ur ett jämställdhetssträvande perspektiv är viktiga att granska. För att exemplifiera detta har fyra stycken läroböcker (1972, 1986, 1994, 2013) inom ämnet hem- och konsumentkunskap valts ut.

  Studiens syfte är att undersöka vilka föreställningar avseende kön som framträder i läroböcker i Hem- och konsumentkunskap från olika tider och hur dessa ur ett genusperspektiv förhåller sig till skolans läro- och kursplaner. De forskningsfrågor som används är följande:

  •  Vilka, om några, stereotypiska framställningar av kvinnor och män visar läroböckerna på?
  •  Hur framställs arbetsdelningen mellan kvinnor och män i läroböckerna?
  •  Hur framställs jämställdhet i läroböckerna?
  •  Hur fungerar läroböckerna angående jämställdhet och genus mot skolans läro- och kursplaner?

  För att undersöka detta valdes kvalitativ textanalys som metod, då detta slags metodval ger utrymme för en djupare tolkning av texten.

  Det resultat som studien visar är att böckerna har blivit allt mer genusmedvetna med tiden, men varje enskild bok innehåller trots detta problematiska delar. Tilltalet är genomgående neutralt, men bilder reproducerar i olika grad könsnormer.

  Slutsatsen är att de tre tidigaste läroböckerna i denna studie i varierande grad misslyckas med uppdraget att följa styrdokumenten. Den tidigaste läroboken (1972) uppvisar ett flertal stereotypiska genusaspekter vad gäller uppdelningen av hushållsarbetet och utseendemässig framställning, något som minskas i de andra böckerna (1986; 1994), för att i princip helt försvinna i den senaste boken (2013). Den senaste boken har, förutom några få problematiska stereotypiseringar, lyckats i sitt uppdrag.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6304.
  Vikström, Joakim
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Biskopen som ledare: En analys av förväntningar på biskopen som ledare i samband med biskopsval inom Svenska kyrkan under 2000-talet2009Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6305.
  Vikström, Kersti
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Autism och läsförståelse: Vilka erfarenheter delger några lärare och vad visar ny interventionsforskning?2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studiens två undersökningar, var att kring läsförståelsearbete och autism synliggöra både vad några lärare säger och vad aktuell interventionsforskning (2015 -) påvisar utifrån olika perspektiv, samt även jämföra dessa delar. Läsning vilar på flera grunder, språkliga, metaspråkliga och metakognitiva förmågor samt textens medium och hur den framställs. Förståelse söktes i ett sociokulturellt perspektiv för hur kunskap uppkommer och förs vidare. Strävan var att synliggöra stödstrukturer som gynnar läsförståelseutveckling för elever med ASD (diagnos inom autismspektrum).

  Skriftliga lärarintervjuer, med semistrukturerade öppna frågor, genomfördes för att nå och få svar från fler personer än vad som var möjligt vid muntlig intervju. I den systematiska litteraturstudien söktes i databaser utifrån: autis*, AND read* AND comprehension AND intervention samt autis*, AND read* AND literacy AND intervention. Elevers begåvningsnivå inom normalvariationen, ålder eller interventionernas texttyper har ej fokuserats. Främst har gemensamma nämnare mellan studierna eftersökts samt metoder forskning påvisar effektivt och som lärarna ej påtalar att de använder i sin undervisning.

  Resultatet synliggör likheter och skillnader. Lärare använder forskningsbaserade element i undervisning, som strategiundervisning eller explicit undervisning med fokus på ökat ordförråd, förförståelse, att kunna svara på frågor på olika nivåer samt göra inferenser. ”Modellering” används och lärare nyttjar elevintressen för ökad elevmotivation. Lärarna lyfter ofta nyttan av att använda bilder som stöd i arbete med texter men få nämner användning av grafiska organisatörer.

  Andra stödstrukturer som gett goda resultat och som lärarna inte nämner är: arbete med anaforiska relationer (pronomen; t.ex. han, hon, den/det och adverb där, dit, som syftar tillbaka på något tidigare nämnt), kausala samband samt arbete med att utveckla elevers kognitiva förmågor. Områden som lärarna sällan nämner är sammanfattning och återberättande. Forskning har där visat att läsförståelseinterventioner inte alltid ger lika god effekt på återberättande som på läsförståelse i sig. Det kan tyda på att andra angreppssätt behövs för utvecklande av dessa förmågor.

  Interventionerna i systematiska litteraturstudien utfördes i liten grupp eller en-till-en. Det innebär att svar ej ges på hur läsförståelsearbete bör genomföras med elever med ASD inkluderade i stor klass, men det som hjälper elever med autism bör även gagna andra elever i behov av tydliggörande pedagogik.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6306.
  Vikström, Linnéa
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Åqvist, Sofia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  ”Jag frågar alltid mina kollegor”: En kvalitativ studie om hur introduktionen för nyanställda fungerar som lärandeprocess2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att generera en bild av och bidra med ny kunskap om

  introduktionsprocessen för nyanställda samt hur denna kan förstås som lärandeprocess. För att

  kunna besvara studiens syfte har därför tre övergripande frågeställningar formulerats: Hur

  fungerar introduktionen för nyanställda i praktiken?, På vilket sätt förbereder introduktionen

  de nyanställda på arbetet? samt På vilket sätt kan introduktionen förstås som

  lärandeprocess?

  Studien utgår från teorierna Communities of Practice (Wenger, 1998) och Organisatorisk

  Socialisation (Van Maanen & Schein, 1977). Resultatet tolkas även i förhållande till en

  normativ introduktionsmodell skapad av Bauer (2011). Vidare har tidigare forskning rörande

  introduktionsprocesser för nyanställda samt finansbranschen fungerat likt ett stöd för den

  genomförda studien. Studien utgår från ett svenskt företag verksamt inom finansbranschen.

  För att uppnå studiens syfte har vi genomfört semistrukturerade intervjuer med åtta

  medarbetare på företaget som inte varit anställda längre än 2 månader. Intervjuerna

  bearbetades och kodades in i sju olika teman: Introduktionens struktur och upplägg, Bristande

  kommunikation, Frånvarande nyckelpersoner, Praktiskt lärande, Ta hjälp av andra, Den

  sociala interaktionen och Så här går det till.

  Resultatet av vår studie visar att introduktionen möjliggör interaktion med andra anställda,

  den varierar i längd samt består av passiv och aktiv inlärning. Vidare framkommer även att de

  nyanställda upplever en avsaknad av praktiska moment för att därigenom känna sig trygga

  inför det kommande arbetet. Ytterligare resultat visar att lärandeprocessen avser

  informationssökande, främst genom att ta hjälp av andra. Med andra ord är det det informella

  lärandet på arbetsplatsen som har en betydande roll. Resultatet visar att de nyanställda söker

  hjälp hos kollegor där introduktionen är bristfällig.

 • 6307. Vikström, Matilda
  et al.
  Lötman, Therese
  Barn som utmanar förskolans samling2015Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår studie syftade till att via intervjuer få fram fem pedagogers föreställningar om hur barn somutmanar samlingen i förskolan bemöts och vilka faktorer som kan påverka samlingen. Våraintervjuer visade att barn som utmanar samlingen i dagens förskola har ett stort inflytande ochkan påverka sin medverkan i samlingen då pedagogerna i vår studie uttrycker att de väljer att sedet positiva i varje barn och fokuserar på det som fungerar. Faktorer som pedagogerna anserpåverkar samlingen är bland annat hur miljön är utformad och hur relationen mellan pedagog ochbarn ser ut. Det centrala som vi har sett i denna studie är att pedagogerna tar det fulla ansvaret förhur barn som utmanar görs delaktiga i samlingen.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6308.
  Vildenger, Emma
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Kahlström, Emelie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Samling i förskolan: barns delaktighet och inflytande2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats är syftet att undersöka i vilken utsträckning pedagogerna ger barnen möjlighet att i en förskola vara delaktiga under samlingarna. Den metod som användes under studien var observationer. Det studieobjekt som observerades var interaktionen mellan pedagoger och barn i samlingarna.

  Analysen av den insamlade empirin görs utifrån ett sociokulturellt perspektiv samt Shiers modell och barns perspektiv. Shiers modell är en modell som kan användas i alla verksamheter där man arbetar med barn. Modellen utgår från fem nivåer där man kan kontrollera i vilken grad barnen är delaktiga i den tillvaro där de befinner sig.

  Studiens resultat presenterar hur pedagogerna ger barnen möjlighet att vara delaktiga inom ramarna för sin planering. Vid de samlingar som genomfördes i grupper med färre barn gavs dem möjlighet att vara delaktiga i större utsträckning. Under samlingar med hela barngruppen hade pedagogerna svårare att låta barnen vara delaktiga samt att fånga upp barnens idéer och initiativ.

  De slutsatser som drogs är att barnen ges möjlighet att vara delaktiga så länge det passar in i pedagogernas planering. Vi upplevde det även som att pedagogerna kände en större trygghet i att låta barnens idéer och initiativ komma fram i samlingar i mindre barngrupper än i stora.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Samling i förskolan
 • 6309.
  Villar Fuentes, Evangelina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Arbetet mot diskriminering i lokala styrdokument: En studie ur ett normkritiskt perspektiv2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Diskriminering kan ske både på individuell och strukturell nivå men den hämtar alltid kraft från outtalade normer. Normer som bär med sig föreställningar om det som anses vara normalt och som samtidigt pekar ut det som ställs utanför, det avvikande. Det kan därmed sägas att normer reglerar och kategoriserar, skapar gränser och definierar skillnad. Den som är inkluderad i normen märker oftast inte av den medan den som bryter mot normen löper risken att bli diskriminerad och kränkt. Detta uttryck för negativ särbehandling är ett samhällsproblem som skolan inte på något vis är förskonad ifrån. Arbetet mot diskriminering regleras av likabehandlingsplaner som enligt lag måste upprättas av skolorna varje år.

   

  Detta examensarbete är en kvalitativ studie av likabehandlingsplaner för grundskolan. Syftet med studien är att med kvalitativ textanalys belysa de föreställningar om diskriminering, synen på den Andre och normer som kommer till uttryck i 25 likabehandlingsplaner. Vidare undersöks om det normkritiska förhållningssättet slagit igenom som ett alternativ för arbetet för likabehandling. Studiens resultat visar att idéer om den Andre och rådande normer uttrycks tydligt i vissa fall och mer dolt i andra. En slutsats som studien drar är att flera skolor inkorporerat ett normkritiskt perspektiv i sitt likabehandlingsarbete även om det i många fall inte benämns som sådan.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6310.
  Vilén, Henrik
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lindström, Karl
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  I god form och glad till min 65-årsdag: En kvalitativ undersökning av manliga och kvinnliga idrottslärare och deras förebyggande arbete av yrkesskador2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka hur idrottslärare jobbar förebyggande för att undvika skador i sitt yrke. Vidare var syftet att studera om det förebyggande arbetet skiljer sig mellan manliga och kvinnliga idrottslärare.Metoden som vi har använt oss av under denna undersökning är kvalitativa intervjuer. Vi har intervjuat ett antal manliga och kvinnliga idrottslärare som arbetar på skolor i Uppland respektive Västmanland. Svaren från intervjuerna ligger till grund för resultatdelen. Till grund för den teoretiska utgångspunkten har vi utgått från ett kvinnligt respektive manligt perspektiv.Resultaten från vår studie visar på hur idrottslärare som vi intervjuat i hög grad tänker kring sin arbetssituation och de har alla någon form av strategi för att undvika belastningsskador i yrket. Dessa strategier ser lite olika ut, men de mest vanliga är, att undvika att delta för mycket på lektionerna, använda eleverna som hjälp vid framplockning och tillbakaplockning av material, samt att använda eleven som resurs vid passning av andra elever och vid presentation av nya moment och övningar. När det kommer till frågan om det finns skillnader i strategier för de manliga och kvinnliga respondenterna så gick det inte att utläsa några signifikanta skillnader.Slutsatsen vi kan dra från vår studie är att de intervjuade idrottslärarna upplever sin arbetssituation som väldigt krävande och att det snarare är en regel än undantag att de måste ha ett speciellt arbetssätt eller strategi för att orka fysiskt i yrket. Idrottslärarna vi intervjuat uppger att yrket är väldigt komplext i den meningen att flera faktorer som stora klasser, säkerhet, administrativa uppgifter och dåliga arbetsförhållanden spelar in på deras fysiska hälsa.De Idrottslärare vi har intervjuat, har inte någon specifik strategi, då det är svårt att tillgodose alla faktorer runt omkring.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6311.
  Vingmyr, Ellenore
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  För vilt: En studie av förskollärares uppfattningar av den vilda leken2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Detta arbete belyser förskollärares perspektiv på vild lek i förskolans miljö med barn mellan tre till fem år. Arbetet genomfördes genom intervjuer och synliggör fem verksamma förskollärares attityder, uppfattningar och erfarenheter kring den vilda leken. Även förskollärarnas metoder för bemötande av vild lek diskuteras. Utifrån denna studie kan det utläsas att den vilda leken är ett laddat ämne och att perspektivet på den vilda leken är kopplat till de attityder, erfarenheter och uppfattningar som förskollärare har av den vilda leken. Samtliga förskollärare menar att den vilda leken har sitt ursprung i en bearbetning av erfarenheter och intryck där dessa främst kommer ifrån den populärkultur som barn möter genom tv, film och spel. Dock uttrycker flera av förskollärarna att de inte är insatta i barns kultur vilket kan påverka till en krock i bemötandet av barns vilda lekar. Utifrån förskollärarnas svar kan det tolkas att den vilda leken har sina orsaker i ökade barngrupper och en förändring i miljön i förskolans lokaler. Rummen för vild lek inomhus har blivit färre och med många barn på liten yta riskerar leken att te sig som okontrollerbar och vild. Den vilda leken på förskolan har fått sin plats utomhus för där finns mer yta för barn att röra sig på. Utifrån förskollärarnas erfarenheter av de vilda lekarna stoppas leken om den bedöms som destruktiv för barnen. Dock är inte ett förbud av vilda ämnen att föredra utan istället kan ämnena bemötas genom ett medvetet vuxet deltagande eller stöd i leken, men även genom andra uttrycksmedel som skapande eller berättande. Förskollärarna är överens om att den vilda leken bör få en plats på förskolan utifrån aspekter som bearbetning av känslor, barns rörelsebehov och dess möjlighet till ökad kommunikation, men hur de ger den vilda leken plats bemöts genom olika strategier.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6312.
  Virdeborn, John
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Samuelsson, Patrick
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Kunskapens former inom entreprenörskap: En kvalitativ studie om entreprenörers självlärande2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I denna uppsats står egenföretagare i fokus. Med hjälp av David A. Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande riktas särskild uppmärksamhet mot de kompetenser, erfarenheter och informella kunnande som ett urval egenföretagare uppfattar som viktiga för en framgångsrik verksamhet. Därtill riktas intresset också mot dessa egenföretagares gemensamma personlighetsdrag och lärstilar. Syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om entreprenörskap. Mer specifikt är syftet att öka förståelsen för vilka erfarenheter och former av kunskap som används av egenföretagare i deras verksamhet och organisation. Utifrån syftet konstruerades följande forskningsfrågor: Vilka lärstilar använder sig entreprenören av för att lära sig den nödvändiga kunskapen för att driva sin organisation? Vilka faktorer påverkar lärandets utveckling inom entreprenörskapet? Vilka former av kunskap använder entreprenörerna i arbetet med sina olika arbetsområden?   Undersökningen består av sju semistrukturerade intervjuer. Resultatet pekar på att småföretagarnas erfarenheter, kompetenser och kunnande har sina hemvister i vardagen snarare än formella utbildningssituationer, samt att egenföretagarnas lärstilar och personlighetsdrag i mångt och mycket verkar spegla varandra där social kompetens och att vara orädd för misslyckanden var några av de mer framträdande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6313.
  Vitos, Teodora
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Matematiksvårigheter i grundskolans tidiga år: En studie om hur tidiga matematiksvårigheter kan uppfattas, upptäckas och avhjälpas enligt några erfarna pedagoger2011Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Aktuella forskningsresultat pekar på att det är angeläget att tidigt uppmärksamma ochhjälpa elever som riskerar utveckla matematiksvårigheter. Syftet med min undersökning är att fåkunskaper om hur några utvalda pedagoger beskriver sitt arbete med barns tidigamatematiksvårigheter och hur de anser att lärarna kan möta dem på bästa sätt. För att nå syftethar jag använt kvalitativ intervju som forskningsmetod. På det sättet fick jag en detaljeradbeskrivning av pedagogernas tankar runt ämnet samt beskrivning av deras arbete. I första delenav uppsatsen presenterar jag en bakgrund till min undersökning utifrån forskningslitteraturen.Den ger möjlighet för att diskutera studiens resultat med hänsyn till andra studiers resultat. Detresultat som studien visar stämmer bra överens med aktuella forskningsresultat. De intervjuadepedagogerna visar en bred kunskap inom området. Det resultat som framkom i studien var attpedagogerna anser att matematikämnet var speciellt i den meningen att kunskaperna byggs påvarandra och därför blir det viktigt att barnen får en systematisk grundläggning i början avgrundskoleåren. Utifrån intervjuresultaten definieras tidiga matematiksvårigheter somsvårigheter med taluppfattning, generaliseringsförmåga och räkneoperationer. De är devanligaste och oftast förekommande svårigheterna. För att tidigt kunna identifiera dessasvårigheter använder pedagogerna en variation av identifieringsmetoder och gärna i kombinationmed varandra. Pedagogernas metodval och arbetssätt karakteriseras av mycket laborativt arbeteoch användning av konkret material samt att ge extra inlärningstid för dem som behöver.Uppsatsen innehåller en samling av använda metoder och arbetssätt för att hjälpa elever medtidiga matematiksvårigheter. Därmed kan den ses som ett stöd i den vardagliga pedagogiskaverksamheten.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Vitos, T - Matematiksvårigheter i grundskolans tidiga år
 • 6314.
  Vo, Huu-Phuc
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Berglund, Anders
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik.
  Daniels, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik.
  A perspective from Vietnamese students on teaching of soft skills2017Ingår i: Proc. 5th International Conference on Learning and Teaching in Computing and Engineering, IEEE Computer Society, 2017, s. 23-24Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Soft skills are significant to the engineering labour market, especially in Information Technology where demands are high on for instance communication skill, teamwork skill, presentation skill, etc. Despite their importance, educating students in using those skills is not fully included in the bachelor education programmes, especially in developing countries. This project aims to gain insights in how soft skills are taught in Vietnamese universities, and which skills are missing in their bachelor education programmes. The findings are intended to support education in order to develop the teaching of soft skills for Vietnamese students, and decrease the unemployment rate of Vietnamese graduates. In this project, semi-structured interviews, by e-mail, have been used to collect the data. There are eight Vietnamese interviewees who have experiences from various education programmes. The interview transcripts were then analysed and categorised into themes. The results of our work are a preliminary identification of missing skills in the undergraduate programmes, and a set of proposed skills that could be considered to improve the education programmes.

 • 6315.
  Volkwyn, Trevor
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik. University of the Western Cape.
  Airey, John
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik. Stockholm University.
  Gregorcic, Bor
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Heijkenskjöld, Filip
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Multimodal transduction in secondary school physics2016Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Teaching always involves the use of a range of modes (see for example discussion in Bezemer & Kress, 2008). Nowhere is this more apparent than in the teaching of physics, where semiotic resources such as spoken and written language, graphs, diagrams, mathematics, hands on work with apparatus, etc., all need to be appropriately orchestrated in order for students to construct established disciplinary meanings (Lemke, 1998). In this respect it has been argued that there is a critical constellation of modes that is needed for construction of any given disciplinary concept; and that it is the development of “fluency” of translation (transduction) between these modes that makes learning possible (Airey & Linder, 2009).

  Building on this work, we video-filmed secondary physics students working with a laboratory task designed to encourage transduction when learning about coordinate systems.

  Students worked with a small electronic measurement device, IOLab that can be held in the hand. IOLab is linked wirelessly to a computer, which in this case was used to graphically display the x, y and z components of the Earth’s magnetic field. Our intention was for students to practice linking the static representations of coordinate systems in their textbooks to dynamic, real-time changes in the x, y and z values displayed on the computer screen as they manipulated the IOLab.

  Preliminary data analysis confirms that the introduction of the IOLab device did indeed promote the desired transduction. However, we also report another finding. The IOLab appeared to function as a catalyst for transduction into an unexpected mode—gesture—with coordinate systems being represented using arms and legs.

  Based on these preliminary findings, we suggest that one of the pedagogical affordances (Airey, 2015) of the IOLab device may be facilitating the introduction of gesture into the physics laboratory.

  A reference list is included at the end of the presentation and in a separate file named References.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Presentation
  Ladda ner (pdf)
  References
 • 6316.
  Volkwyn, Trevor
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik. University of the Western Cape, Cape Town, South Africa.
  Airey, John
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik. Department of Mathematics and Science Education, Stockholm /University, Sweden.
  Gregorcic, Bor
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Heijkenskjöld, Filip
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Multimodal Transduction in Upper-secondary School Physics2018Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  In this study we video-filmed upper-secondary physics students working with a laboratory task designed to encourage transduction (Bezemer & Kress 2008) when learning about coordinate systems.

   

  Students worked in pairs with an electronic measurement device to determine the direction of the Earth’s magnetic field. The device, IOLab, can be held in the hand and moved around. The results of this movement are graphically displayed on a computer screen as changes in the x, y and z components of the Earth’s magnetic field. The students were simply instructed to use the IOLab to find the direction of the Earth’s magnetic field and mark its direction using a red paper arrow.

   

  A full multimodal transcription of the student interaction was made (Baldry & Thibault 2006). In our analysis of this transcription, three separate transductions of meaning were identified—transduction of meaning potential in the room to the computer screen, transduction of this meaning to the red arrow, and finally transduction into student gestures. We suggest that this final transduction could not have been made without the introduction of the arrow, which functioned as a coordinating hub (Fredlund et al 2012).

   

  We recommend that teachers should carefully think about the resources in a task that may function as a coordinating hub and should also look for student transductions in their classrooms as confirmation that learning is taking place.

   

  References

  Ainsworth, S. (2006). DeFT: A conceptual framework for considering learning with multiple representations. Learning and Instruction, 16(3), 183-198.

  Airey, J. (2009). Science, language, and literacy: Case studies of learning in Swedish university physics (Doctoral dissertation, Acta Universitatis Upsaliensis). http://publications.uu.se/theses/abstract.xsql?dbid=9547 

  Airey, J. (2015). Social Semiotics in Higher Education: Examples from teaching and learning in undergraduate physics In: SACF Singapore-Sweden Excellence Seminars, (STINT) , 2015 (pp. 103). urn:nbn:se:uu:diva-266049.

  Airey, J., & Linder, C. (2009). A disciplinary discourse perspective on university science learning: Achieving fluency in a critical constellation of           modes. Journal of Research in Science Teaching, 46(1), 27-49.

  Airey, J. & Linder, C. (2015) Social Semiotics in Physics Education: Leveraging critical constellations of disciplinary representations ESERA          2015 From http://urn.kb.se/resolve?urn=urn%3Anbn%3Ase%3Auu%3Adiva-260209

  Airey, J., & Linder, C. (2017). Social Semiotics in University Physics Education. In D. F. Treagust, R. Duit, & H. E. Fischer (Eds.), Multiple Representations in Physics Education (pp. 95-122). Cham, Switzerland: Springer.

  Baldry, A., & Thibault, P. J. (2006). Multimodal Transcription and Text Analysis. London: Equinox Publishing.

  Bezemer, J., & Kress, G. (2008). Writing in multimodal texts: a social semiotic account of designs for learning. Written Communication, 25(2),           166-195.

  Fredlund, T., Airey, J., & Linder, C. (2012). Exploring the role of physics representations: an illustrative example from students sharing knowledge about refraction. European Journal of Physics, 33, 657-666.

  Kress, G. (2010). Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. London: Routledge.

  Lemke, J. L. (1998). Teaching all the languages of science: Words, symbols, images, and actions. In Conference on Science Education in Barcelona.

  Selen, M. (2013). Pedagogy meets Technology: Optimizing Labs in Large Enrollment Introductory Courses. Bulletin of the American Physical      Society58. http://meetings.aps.org/Meeting/APR13/Session/C7.3

  Volkwyn, T., Airey, J., Gregorčič, B., & Heijkenskjöld, F. (2016). Multimodal transduction in secondary school physics 8th International Conference on Multimodality, 7th-9th December 2016. Cape Town, South Africa. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-316982.

  Volkwyn, T., Airey, J., Gregorčič, B., Heijkenskjöld, F., & Linder, C. (2018). Physics students learning about abstract mathematical tools when engaging with “invisible” phenomena. PERC proceedings 2018 https://www.compadre.org/per/perc/proceedings.cfm.

  Volkwyn, T., Airey, J., Gregorčič, B., & Heijkenskjöld, F. (submitted). Learning Science through Transduction: Multimodal disciplinary meaning-making in the physics laboratory. Designs for Learning.

  Wu, H-K, & Puntambekar, S. (2012). Pedagogical Affordances of Multiple External Representations in Scientific Processes. Journal of Science Education and Technology, 21(6), 754-767.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Volkwyn et al _2018_ISEC_Singapore
 • 6317.
  Volkwyn, Trevor
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik. Department of Physics and Astronomy, University of the Western Cape.
  Airey, John
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik. Stockholm University.
  Gregorcic, Bor
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Heijkenskjöld, Filip
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Linder, Cedric
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Physics students learning about abstract mathematical tools when engaging with “invisible” phenomena2017Ingår i: 2017 Physics Education Research Conference Proceedings / [ed] L. Ding, A. Traxler, and Y. Cao, Cincinnati, Ohio: American Association of Physics Teachers , 2017, s. 408-411Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The construction of physics knowledge of necessity entails a range of semiotic resources, (e.g. specialized language, graphs, algebra, diagrams, equipment, gesture, etc.). In this study we documented physics students' use of different resources when working with an "invisible" phenomenon--magnetic field. Using a social semiotic framework, we show how appropriate coordination of resources not only enabled students to learn something about the Earth's magnetic field, but also about the use of an abstract mathematical tool--coordinate systems. Our work leads us to make three suggestions: 1. The potential for learning physics can be maximized by designing tasks that encourage students to use a specific set of resources.  2. Thought should be put into what this particular set of resources should be and how they may be coordinated. 3. Close attention to the different resources that students use can allow physics teachers to gauge the learning occurring in their classrooms.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6318.
  Volkwyn, Trevor
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik. Department of Physics and Astronomy, University of the Western Cape.
  Airey, John
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik. Stockholm University.
  Gregorcic, Bor
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Heijkenskjöld, Filip
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Linder, Cedric
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik. Department of Physics and Astronomy, University of the Western Cape.
  Physics students learning about abstract mathematical tools while engaging with “invisible” phenomena2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  The construction of physics knowledge of necessity entails a range of semiotic resources, (e.g. specialized language, graphs, algebra, diagrams, equipment, gesture, etc.). In this study we documented physics students' use of different resources when working with an "invisible" phenomenon--magnetic field. Using a social semiotic framework, we show how appropriate coordination of resources not only enabled students to learn something about the Earth's magnetic field, but also about the use of an abstract mathematical tool--coordinate systems. Our work leads us to make three suggestions: 1. The potential for learning physics can be maximized by designing tasks that encourage students to use a specific set of resources. 2. Thought should be put into what this particular set of resources should be and how they may be coordinated.3. Close attention to the different resources that students use can allow physics teachers to gauge the learning occurring in their classrooms.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Volkwyn et al - PERC 2017 poster
 • 6319.
  Volkwyn, Trevor
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik. Department of Physics and Astronomy, University of the Western Cape.
  Airey, John
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik. Stockholm University.
  Gregorcic, Bor
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik.
  Heijkenskjöld, Filip
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi.
  Linder, Cedric
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Fysiska sektionen, Institutionen för fysik och astronomi, Fysikundervisningens didaktik. Department of Physics and Astronomy, University of the Western Cape.
  Teaching the movability of coordinate systems: Discovering disciplinary affordances2017Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  When students are introduced to coordinate systems in their physics textbooks these are usually oriented in the same manner (x increases to the right). There is a real danger then, that students see coordinate systems as fixed. However, as we know, movability is one of the main disciplinary affordances of coordinate systems. Students worked with an open-ended task to find the direction of Earth’s magnetic field. This was achieved by manipulating a measurement device (IOLab) so as to maximize the signal for one component of the field, whilst at the same time keeping the other two components at zero. In the process of completing this task, students came to experience themselves as holding a movable coordinate system. From this point they spontaneously offer elaborations about the usefulness of purposefully setting up coordinate systems for problem solving. In our terms, they have discovered one of the disciplinary affordances of coordinate systems.

 • 6320.
  Volt, Tilia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Skär, Madeleine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Abraham, stamfadern till de mest omtalade religionerna: En diskursanalys av svenska läroböcker inom religionskunskapsämnet för årskurserna ett till tre2016Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har till syfte att belysa hur de tre abrahamitiska religionerna kristendom, judendom och islam framställs över tid i svenska religionsläroböcker från 1975 till 2013. Metoden som används är en diskursanalys. De fyra läroböcker som jämförs är Vi tänker och tror (1975), Min religionsbok (1989), Grundbok, religion (2003) samt Samma rötter: Abrahams barn i tre religioner (2013). Studien genomförs genom att först se till hur många sidor var och en av de tre religionerna är tilldelade i böckerna. Därefter jämförs vad som skrivs om dem, vilken fakta och vilka centrala begrepp som används. Sedan ses till hur de olika religionerna beskrivs, där det beaktas om det finns värderingar som kan utläsas explicit, uttryckligen, men också vad som kan förstås implicit, underförstått mellan raderna. Slutligen undersöks relationerna mellan de tre abrahamitiska religionerna och om det finns en hierarkisk ställning dem sinsemellan. Detta för att svara på forskningsfrågorna om hur mycket plats var och en av religionerna får, vilka likheter och skillnader som framhävs mellan dem och hur de relateras till varandra samt hur böckerna anpassats till den läroplan som var aktuell vid utgivandet av respektive lärobok.

  Resultaten visar att det över tid har skett en ökning av den plats som judendom och islam får i läroböckerna i förhållande till kristendomen, som alltid varit den dominerande religionen då det är den som präglat det svenska samhället mest genom historien. I de äldre läroböckerna framställs judendom och islam en aning exotiskt och främmande och de jämförs med kristendomen som framställs som normen. Att kristendomen har en särställning i den svenska religionskunskapsundervisningen faller sig naturligt men att de andra religionerna fått ta ett större utrymme i de senaste läroböckerna korresponderar väl med den stora mångfald som finns i dagens svenska samhälle. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6321.
  von Ahlefeld Nisser, Désirée
  et al.
  Högskolan Dalarna.
  Olsson, Maria
  Högskolan Dalarna.
  Lindqvist, Gunilla
  Högskolan Dalarna.
  Lundgren, Mats
  Högskolan Dalarna.
  Värderingsverktyg för ökad tillgänglighet i förskola och skola : möjligheter och fallgropar i praktiken2018Rapport (Refereegranskat)
 • 6322.
  von Hausswolff, Kristina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för beräkningsvetenskap. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Tillämpad beräkningsvetenskap.
  Hands-on in computer programming education2017Ingår i: Proc. 13th International Computing Education Research Conference, New York: ACM Press, 2017, s. 279-280Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 6323.
  von Hausswolff, Kristina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för beräkningsvetenskap. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Tillämpad beräkningsvetenskap.
  Practical thinking in programming education2017Ingår i: Proc. 17th International Conference on Computing Education Research: Koli Calling, New York: ACM Press, 2017, s. 203-204Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 6324.
  von Hausswolff, Kristina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för beräkningsvetenskap. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Tillämpad beräkningsvetenskap.
  Practical thinking while programming: A Deweyan approach to knowledge in Computer Science2018Ingår i: Proc. 14th International Computing Education Research Conference, New York: ACM Press, 2018, s. 268-269Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 6325.
  von Hausswolff, Kristina
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för beräkningsvetenskap. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Tillämpad beräkningsvetenskap.
  Eckerdal, Anna
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för beräkningsvetenskap. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Tillämpad beräkningsvetenskap.
  Measuring programming knowledge in a research context2018Ingår i: Proc. 48th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Piscataway, NJ: IEEE Press, 2018Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 6326.
  von Knorring, Emilie
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lärarna och skollagen: - ur ett gräsrotsperspektiv2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka lärares medvetenhet om den förändrade skollagen vad avser disciplinära och andra åtgärder och i vilken omfattning de upplever att den påverkar skolmiljön. För att kunna uppnå syftet med studien har tre frågor formulerats: för det första i vilken grad är lärare medvetna om vilka åtgärder som enligt lagen finns att tillgå och för det andra, i vilken omfattning tillämpar lärare de befogenheter de fått genom den nya skollagen? Avslutningsvis ställs frågan om lärare upplever att den nya lagen bidragit till några förändringar i deras handlingsutrymme?  Undersökningen som ligger till grund för uppsatsens resultat baserades på enkäter som besvarades av trettiosex lärare vilka undervisar i grundskolans senare år (7-9). Resultatet av undersökningen visar att lärare har begränsade kunskaper om skollagen vad avser lärarens mandat att vidta disciplinära åtgärder mot elever. Det framkommer också att lärare använder sig av disciplinära åtgärder för att stävja störningar i klassrumsmiljön och att en majoritet inte upplever att förändringen av skollagen har ökat lärarnas handlingsutrymme i klassrummet samtidigt som andra lärare anser att studiemiljön påverkats positivt till följd av lagens införande. Avslutningsvis kan det konstateras att studiens resultat kan förklaras med stöd av Michael Lipsky och hans ”gräsrotsteori”, vad avser skillnader mellan skollagens formuleringar och den praktiska tillämpningen i klassrummet.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Lärarna och skollagen - ur ett gräsrotsperspektiv
 • 6327.
  von Lung, Sandra
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Arfvén, Emma
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  En hållbar verksamhet med lika villkor: En kvalitativ studie om relationen mellan normkritik, makt och jämställdhet på den högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala universitet2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I högskolelagen står skrivet att verksamheter alltid bör iaktta och främja jämställdhet mellan kvinnor och män. Studien grundar sig i ett uppdrag från avdelningen för kvalitetsutveckling ochenheten för universitetspedagogik på Uppsala universitet att undersöka på vilka sätt den högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala universitet aktivt arbetar med jämställdhetsintegrering i undervisningen. Syftet med denna studie är tvådelad; dels att utveckla kunskap om hur kursledare på kursen förhåller sig till normkritisk pedagogik i undervisningen, samt hur normkritisk pedagogik tar sig uttryck i undervisningen. Detta genom att besvara studiens tre forskningsfrågor; hur avspeglar sig kursledares medvetenhet kring normkritisk pedagogik i undervisningen? På vilka sätt inkluderar kursledare kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper i undervisningen? samt på vilka sätt visar sig makt i undervisningen?

  Den normkritiska pedagogiken i denna studie bygger på hur kursledare kan förhålla sig och utforma en mer hållbar- och könsmedveten pedagogik i undervisningen. Hållbar i denna kontext innefattar ett undervisningsklimat där samtliga i undervisningsrummet känner att de kan delta i utbildningen och lära sig med lika rättigheter och möjligheter. Genom en etnografisk insamlingsmetod bestående av cirka 50 timmar av observationer samt informella samtal med såväl kursledare som kursdeltagare har studien synliggjort kursledares förhållningssätt och medvetenhet kring normkritisk pedagogik i relation till jämställdhet och makt i undervisningen. I studiens resultat framhävs betydelsen av att normkritisk pedagogik som förhållningssätt kontinuerligt behövs lyftas fram i olika kontexter för att möjliggöra förändringar långsiktigt. Den normkritiska pedagogiken är en ständig pågående process som alla verksamheter bör ta i beaktning i syfte att synliggöra och förändra maktstrukturer och normer som begränsar möjligheterna till ett jämställt, hållbart och könsmedvetet förhållningssätt i såväl undervisning som i samhället i stort.

  Ladda ner (pdf)
  En hållbar verksamhet med lika villkor: En kvalitativ studie om relationen mellan normkritik, makt och jämställdhet på den högskolepedagogiska grundkursen på Uppsala universitet
 • 6328.
  von Zweigbergk, Anna
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Brännström, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "Allt handlar om relationer!": En studie om lågstadielärares syn på särskilda anpassningar gentemot beteendeproblem i klassrummet2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study aims to examine teachers' views on special adaptation againt behavioral problems with pupils in the elementary schools' lower grades. In addition, there is and interest in how teachers motivate their didactic choices in the classroom with theese students. A qualitative study was done by using semi-structured interviews which were customized according to the aim. The respondents' answers were then analyzed based on the research found in this study. In order to present the results we have created three themes, each one based on the issues raised in our study. The result shows that there are different perspectives in understanding behavioral problems. Furthermore, the results present that there is a difference in teachers' way of describing these problem situations depending on which perspective teachers adopt. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  "Allt handlar om relationer!"
 • 6329.
  Vorobyov, Sergei
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska sektionen, Institutionen för ekologi och evolution, Datalogi.
  AE-equational theory of context unification is undecidable2002Ingår i: Theoretical Computer Science, Vol. 275, s. 463-479Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 6330.
  Voxlin, Ida
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Philipsson, Mia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Introducering av bråk: - en läroboksanalys2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka vilka spår av den sociokulturella teorin, med fokus påsamarbete och vilken gång lärandet har, som vi kan finna i matematikböcker för de yngreåldrarna. Vi har analyserat fyra läroböcker i matematik och fokuserat på avsnittet då eleverna förförsta gången möter bråk. Läroböckerna är utgivna av olika förlag och dess gemensammanämnare är att de är skrivna utifrån det nu gällande styrdokumentet, Lgr11. För att undersökadetta har vi genomfört både en kvantitativ och en kvalitativ textanalys. I den kvantitativa delen avvår textanalys använde vi oss av analysbegreppet samarbete. Detta för att se hur stor del avuppgifterna i läroboken som är tänkta att göra tillsammans med någon. Vår kvalitativa textanalysgjordes utifrån analysbegreppen abstrakt och konkret där vi analyserade både text och bild iuppgifterna för att med utgångspunkt i dessa begrepp få syn på om uppgifterna går från detabstrakta till det konkreta, ett lärande som förespråkas av Lev Vygotskij. Den kvantitativatextanalysen visar att endast ett fåtal uppgifter i de analyserade delarna av läroböckerna är ämnadeatt göras tillsammans, ett resultat som inte skiljer sig märkbart mellan de olika läroböckerna.Resultatet av den kvalitativa textanalysen uppvisar ett varierat utfall, men tre av de fyraläroböckerna visar ändå tendenser på att ha gången från det abstrakta till det konkreta. Detta tillskillnad från den fjärde läroboken som till största delen består av abstrakta uppgifter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6331.
  Vrieler, Tina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Digital Capital: A platform for developing computational thinking2017Ingår i: Proc. 17th International Conference on Computing Education Research: Koli Calling, New York: ACM Press, 2017, s. 205-206Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  The introduction of computational thinking (CT) and computer science (CS) in the K-12 curricula highlights the need to understand young learners' various perceptions and attitudes towards CT and CS. To address this challenge we draw on the work of Bourdieu's capital and Archer et al.'s science capital to propose a new capital "digital capital" as a theoretical framework. We believe that a study on young people's development of digital capital is long overdue and can give a good indication of pupils' potential for developing CT skills, as well as CS aspirations in the future.

 • 6332.
  Vrieler, Tina
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Nylén, Aletta
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Cajander, Åsa
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Bildanalys och människa-datorinteraktion.
  What computing instructors did last summer: Experiences and lessons learned2017Ingår i: Proc. 47th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Piscataway, NJ: IEEE Press, 2017Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 6333.
  Vuorela, Satu
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Mot alla odds: Tre föräldrars berättelser om icke-talande barns tidiga läs- och skrivlärande2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med min studie var att, utifrån ett föräldraperspektiv, undersöka vilka faktorer som har bidragit till att tre barn utan talförmåga, som använder alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), har kunnat uppnå läs- och skrivkunnighet. Som datainsamlingsmetod användes en kvalitativ samtalsintervju med föräldrar till barn som saknar talförmåga och använder AKK. Resultatet visade att det är många faktorer som spelar in, för att ett icke-talande barn, som använder AKK, ska kunna få bra förutsättningar för sitt läs- och skrivlärande. De faktorer som föräldrarna anser har varit mest betydelsefulla för barnens framsteg i läs- och skrivlärande är positiv inställning och tro på barnets förmåga att lära sig läsa och skriva, tidig tillgång till datorer, ett fungerande och språkutvecklande AKK-system, tidiga insatser i läs- och skrivinlärning samt inkludering i vanlig skola. Andra viktiga faktorer som framgår av föräldrarnas berättelser är deltagande i varierande läs- och skrivaktiviteter, mycket högläsning från tidig ålder, en person i skolan som har teknisk-/specialkunskap, nära samarbete mellan hem och skola samt helhetssyn i barnets lärande.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6334.
  Värnqvist, Cecilia
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Canholm, Cajsa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Tecken och bilder som Alternativt och Kompletterande Kommunikations hjälpmedel.: En introduktion till användandet av TAKK och GAKK.2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6335.
  Waara, Peter
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Mellan något och någon: forskning om ungdom på landsbygden2011Ingår i: Vem bygger landet?: Om unga och vuxna i den regionala utvecklingen / [ed] Peter Möller, Hedemora: Gidlunds bokförlag , 2011Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 6336.
  Waara, Peter
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Rural Young People in Norrbotten and Västerbotten in the North of Sweden1998Ingår i:  A Comparative Study of Living Conditions and Participation of Rural Young People in Changing Europe (RYPE). Report, Part I / [ed] Helena Helve, Helsinki: Helsinki University Press , 1998, s. 84-89Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 6337.
  Wadlund, Malin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Thorslund, Ann
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Skolors förebyggande arbete mot kränkningar på nätet och nätmobbning: En semistrukturerad intervjustudie2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den snabba tekniska utvecklingen i samhället och ett internetanvändande som gått ner i åldrarna gör att det är svårt för skolor att följa med i utvecklingen. Även om kränkningar på nätet och nätmobbning är ett allvarligt problem så erbjuder internet också otroliga möjligheter för sådant som lärande och identitetsskapande.Syftet med denna studie var att undersöka lärare och elevers uppfattningar om kränkningar på nätet och nätmobbning, samt hur dessa skiljer sig åt. Syftet var även att studera hur lärare och representanter från elevhälsan ville utveckla det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet och nätmobbning samt hur elever uppfattade detta arbete.

   

  Sex semistrukturerade intervjuer med två lärare, två representanter från elevhälsan och två mindre elevgrupper har genomförts på två olika skolor. Databearbetningen har skett genom en fenomenografisk analysmodell. I resultatet ses att lärare och elever uppfattade begreppet kränkningar på nätet och nätmobbning på skilda sätt.Studien visade även att lärarna såg anonymiteten som det stora problemet medan eleverna lyfte fram kamraters brist på nätetikett som ett stort bekymmer. Det blev tydligt att lärarna och eleverna inte hade samma uppfattning om det förebyggande arbetet mot kränkningar på nätet och nätmobbning. Även om lärarna inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att på ett effektivt sätt arbeta förebyggande, upplevde de ändå att ett förebyggande arbete förekom. Eleverna uppfattade dock inte att det förekom något förebyggande arbete. För att kunna säkerställa ett effektivt förebyggande arbete mot kränkningar på nätet och nätmobbning ansåg respondenterna att utbildning var centralt och något som behövs i stor utsträckning. Mer forskning behövs inom ämnet förebyggande arbete mot kränkningar på nätet och nätmobbning.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6338.
  Wahl, Linnéa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Skolmobbning utifrån ett lärarperspektiv2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Mobbning är ett vanligt förekommande skolfenomen. Dock finns inte många studier som undersöker lärares syn på mobbning och deras egna förhållningssätt kring detta. Att förhindra mobbning och kränkande behandlingar är en stor och viktig del av lärares uppdrag och arbete. Därmed blir det viktigt att försöka förstå hur lärare ser på detta fenomen (vad det är, varför det uppkommer och hur det bör och faktiskt hanteras) som de ska förebygga och hantera i sin vardagliga verksamhet och arbete. Denna studie syftar därmed på att studera verksamma grundskolelärares syn på skolmobbningsfenomenet och hur de ser på deras egna förhållningssätt gentemot detta. Genom sex intervjuer, med sex olika lärare har jag försökt att kartlägga deras syn på mobbningsfenomenet genom ett fenomenologiskt perspektiv.I studien används orden mobbning och skolmobbning synonymt med varandra. Detta för att studien fokuserar på mobbning och specifikt skolmobbning. Därmed kan dessa användas synonymt.De resultat som framkommit i studien är att samtliga respondenter har liknande defintioner gällande fenomenet skolmobbning. Vidare hävdar majoriteten av respondenterna att mer utbildning kring konflikthantering behövs i dagens skola, då hälften av respondenterna känner sig osäkra inför hanteringen av detta. Slutligen visar studien att det ofta finns flera olika förklaringar till varför elever blir mobbade, eller själva mobbar andra.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  Skolmobbning utifrån ett lärarperspektiv - Linnéa Wahl
 • 6339.
  Wahl, Per Henrik
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Underholdningens pedagogiske funksjon: En studie om underholdningsmediers effekt på språkinnläring2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  ABSTRACT

  Aim: The purpose of this study is to produce knowledge regarding the effects of media consumption and exposure on language learning skills.

  Method: The study assumes the form of a pedagogical language experiment which encompasses language learning skills through consumption and exposure of entertainment media. Furthermore, the study preforms a quantitative examination of the hypothesis stating that those Swedish high school students that have watched one season or more of the Norwegian entertainment program Skam, would preform better on the studies language test, than those who had not watched Skam. The method of data gathering is based on a questionnaire form including a language test, which was handed out to different high schools Sweden. The gathered data will be presented and analyzed through the statistical data program PSPP, where the results are presented through a descriptive design. This study has a certain positivistic character since it performs a test of an assumed hypothesis.

  Result: The majority of the Swedish students that had never watched Skam, preforms poorly on the study’s language test. The majority of the students that have watched Skam for one season or more, preforms either average or good on the language test. As a result, this study indicates that considerable exposure of the entertainment series Skam, can increase the Norwegian language skills of Swedish high school students.

  Conclusion: This study indicates that exposure of Skam is the variable with the most considerable impact on the respondent’s Norwegian language skills. Other variables like sociocultural status and visits to Norway is shown to have less significant impact on the pupil’s performance on the language test. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6340.
  Wahlberg, Cecilia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Vi är äntligen fria!: En studie i hur barn upplever övergången från att ha varit papperslös till att få permanent uppehållstillstånd.2014Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Den här uppsatsen kommer att handla om flyktingbarns upplevelser av hur det är att vänta på permanent uppehållstillstånd och hur de upplever livet som papperslösa eller asylsökande. I en flyktingsituation som de befinner sig i, ställs flyktingbarnen för nya utmaningar och situationer. I den här uppsatsen presenteras sex olika barn och deras liv som papperslösa och asylsökande. Vad säger de själva om sin situation? Hur är det att bo som de gör? Hur är det att vara barn och växa upp under de omständigheterna som de lever under? Praktiska frågor som hur barnen träffas med sina vänner, hur går det i skolan? Hur hanterar man livet när man lever som gömd? Finns det möjlighet att göra det man vill när man lever som i ett kollektiv? Vågar man som papperslös drömma om framtiden? Den här uppsatsen är ett försök att få svar på några av de frågorna och framförallt låta barnens röst bli hörd.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6341.
  Wahlberg, Therese
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "Det regnar! Det regnar!": En studie om toddlarnas samspel i den fria leken2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har som syfte att undersöka hur toddlares samspel ser ut i den fria leken i förskolan samt om åldern påverkar hur dessa samspel ser ut. Studien har sin teoretiska utgångspunkt i det fenomenologiska perspektivet. Barnen som deltog i studien var åldrarna 1−­­3 år. Den metod som användes för datainsamling var främst videoobservation, och i de fall då videoobservation inte var möjligt användes löpande anteckningar. Observationerna skedde både inomhus samt utomhus. I analysen har en tabell för återkommande samspelsinslag använts för att upptäcka mönster i observationerna. Under analysen har toddlarnas icke-verbala samt verbala uttryck studerats ingående samt tolkats utifrån vilken kontext de befinner sig i. Studiens resultat visar att toddlares interaktioner i stor utsträckning är glädjefulla men att intresse är den dominerande känslan. Imitation är ett återkommande drag hos toddlarna vilket är ett uttryck för gemensam mening. Det som lockar toddlare till samspel är andra aktiva toddlare. Toddlare samspelar främst kring stora föremål, och kring dessa kan många toddlare i olika åldrar samspela. Konflikter uppstår huvudsakligen kring utrymme. I konflikter kan toddlare söka stöd hos pedagoger. Studien visar att åldersaspekten påverkar samspel mellan toddlare genom att äldre toddlare visar omsorg om de yngre. I studien gick det att se att den kroppsliga kommunikationen hos toddlarna var det primära men att det verbala användes som förstärkning. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6342.
  Wahlby Jonsson, Elin
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Westman, Marianne
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Mobbning i förskolan - finns det?: En undersökning om hur mobbning uttrycker sig i förskolan och pedagogers attityder till fenomenet.2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka om mobbning förekommer mellan barn inom förskolan.Mobbning inom skolans sfär är väl känt, men det är först på senare år forskare börjat intressera sig för fenomenet inom förskolans domäner. Vi har funnit att det råder delade uppfattningar om fenomenet mellan forskare världen över och pedagoger som verkar i den faktiska verksamheten. Forskare menar att mobbning förekommer bland förskolebarn, men att det ges förmildrande beskrivningar av pedagoger. De resultat vi nått korrelerar delvis med den tidigare forskningen. Dock kan vi ändå uttyda en viss skillnad kring huruvida de tillfrågade respondenterna är medvetna om förekomsten eller ej, samt om de ger företeelsen förmildrande beskrivningar eller ej. Här verkar den semiprofessionella aspekten på förskolläraryrket spela roll. Förskollärare är till stor del utelämnade till sig själva och sitt eget omdöme kring att bygga sin egen yrkeskompetens, till skillnad från andra yrkesgrupper. Vi har funnit att det råder individuella skillnader mellan pedagogers uppfattningar om vad mobbning är. Vi har sett förmildrande beskrivningar av mobbning från pedagoger, samtidigt som vi sett att pedagoger har en god uppfattning om fenomenet inom förskolan och hur man kan arbeta främjande mot det. Förskolans värdegrundsarbete har stora möjligheter att anlägga en solidarisk människosyn som kan förhindra att mobbning uppstår i senare skolår.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6343.
  Wahlgren, Michaela
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Sjöblad, Sara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Att få vara med, precis som man är.: En kvalitativ intervjustudie om inkludering av barn i behov av stöd2019Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6344.
  Wahlgren, Susanne
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lagerström, Helena
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Pedagogisk dokumentation i förskolan?: En studie av förskolornas realisering av pedagogisk dokumentation i Heby, Uppsala och Östhammar kommun2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vår studie syftar till att ur ett läroplansteoretiskt perspektiv undersöka hur skolverkets påbjudna uppdrag med förskolans kvalitetsarbete kan utvecklas genom pedagogisk dokumentation, vilket är den metod som Uppsala kommun förordar. Studien är ett försök till att klarlägga hur begreppet pedagogisk dokumentation uppfattas av realiseringsarenan som formuleringsarenan påbjuder utifrån den reviderade Läroplanen Lpfö98 (2010). Pedagogisk dokumentation har sina rötter i Reggio Emilia pedagogiken som Loris Malaguzzi är upphovsman av och innebär ett gemensamt reflektionsarbete mellan pedagogerna, barnen, de anhöriga runt barnen och närsamhället. Att dokumentera och diskutera är grunden i den pedagogiska dokumentationen.

  Studiens huvudsakliga resultat visar inte någon märkbar skillnad mellan stora och små förskolor av de svar vi fått in då det gäller antal barn per pedagog i arbetet med pedagogisk dokumentation. Överlag kan vi se att begreppet pedagogisk dokumentation uppfattas på skilda sätt. En bidragande orsak kan vara att förskolorna har kommit olika långt i utbildningen av pedagogisk dokumentation. Studien visar även att det existerar brister i tydlighet från formuleringsarenan vad det gäller pedagogisk dokumentation av de svar vi har tagit del av.

  Undersökning av förskolors hemsidor visar att begreppet pedagogisk dokumentation inte har någon framträdande roll hos stora eller små förskolor i Uppsala län. Vi har även analyserat de svarande förskolornas hemsidor med informanternas svar och sett att det i vissa avseende skiljer sig åt. Vi har valt att dela upp arbetet mellan oss genom att Helena har analyserat stora förskolor och Susanne små förskolor.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6345.
  Wahlqvist Mellin, Jessica
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Bilderboken i skolan: En studie om pedagogers användning av bilderboken i den pedagogiska verksamheten.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers användning av bilderboken i den pedagogiska verksamheten i skolan ur ett sociokulturellt perspektiv. För att uppnå syftet användes samtalsintervjuer som metod. I denna studie medverkade sex pedagoger som arbetar från förskoleklass upp till klass 3.

   

  I studien framkom det att alla pedagogerna använder sig av bilderboken i den pedagogiska verksamheten. Bilderboken används oftast vid högläsningsstunderna och några av pedagogerna ansåg att de använder den för att samla barnen till en lugn stund. Dock kunde alla pedagogerna se olika kunskaper som barnen utvecklar via bilderboken. Ordförrådet är en av de kunskaper som barnen utvecklar enligt pedagogerna. Genom samtal och diskussion om bilderboken med barnen förmedlar pedagogerna nya ord och begrepp. Pedagogerna påpekade även att barnen genom bilderboken får kunskaper om hur de kan hantera vardagsproblem och relationer. Somliga pedagoger pekar på hur bilderboken följer barnen under hela livet medan en annan grupp bland pedagogerna anser att barnen väljer bort boken när de är omkring nio år. Detta beror på att de anser att boken är för ”lätt” eftersom den mestadels innehåller bilder. Bilderboken är en bok där det visuella och verbala språket kombineras för att framföra en historia.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6346.
  Wahlstedt, Ida
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lindgren, Jenny
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Feedbackens funktion i en hierarkisk målstyrd organisation: En studie om feedback i ett rekrytering- och bemanningsföretag2018Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6347.
  Wahlstedt, Isabella
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Byman, Rebecka
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Elevers rätt till studiero: En kvalitativ intervjustudie om lärares syn på sitt arbete med att skapa studiero2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6348.
  Wahlström, Åsa
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Schiöld, Linda
  Språklig sårbarhet i grundskolans mellanår: En studie om lärares språkstödjande undervisning i den klassgemensamma kontexten2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6349.
  Wahlund, Alejandra
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Kling, Hannah
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Särbegåvade elever: i den svenska skolan2017Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka vad forskare anser om intellektuellt särbegåvade elever i den svenska skolan. En översikt av publicerad forskning inom området visar att särbegåvade elever ofta missuppfattas då det finns ytterst lite erfarenhet och utbildning om dessa elever i den svenska skolan. Andelen särbegåvade elever beräknas vara 5%, vilket betyder att i en klass med 20 elever finns det en elev som har ett behov av en mer avancerad undervisning, detta för att inte riskera att bli understimulerad, underprestera och utveckla en negativ syn på skolan.

   

  Litteraturen som huvudsakligen användes i studien är skriven av svenska forskare med lång erfarenhet inom området. Den tidigare forskning som presenteras berör hur begreppet särbegåvning legitimerades i Sverige. Litteraturöversikten ger en överblick av särbegåvning i den svenska skolan och går därefter in på djupet i olika delar av ämnet: särbegåvning i Sverige och internationellt, skolgång och insatser, lärarens undervisningsverktyg och det särbegåvade barnet. Litteraturen och forskningsfrågorna analyserades utifrån Gardners teori om de sju intelligenserna och begreppet sociologiska fält.  

   

  Analysen av studien visar att särbegåvade elever behöver kompetenta lärare som kan ge dem stimulans och vägledning för att kunna nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Den visade även att särbegåvade elever ofta delar vissa karaktärsdrag som lärare kan använda sig av för att generalisera kring hur en särbegåvad elev utmärker sig, samt för att upptäcka dessa elever i klassrummet. Slutligen visade analysen att skollagen och läroplanen inte specifikt nämner dessa elever som elever i behov av särskilt stöd och det svenska skolsystemets oförmåga att kunna anpassa styrdokumenten utifrån särbegåvade elevers behov kan fungera som en broms i deras skolgång. I diskussionen diskuteras resultaten av analysen, metoden, och betydelsen av våra resultat i syfte att ytterligare sammankoppla de olika avsnitten samt den teoretiska utgångspunkten. Avslutningsvis konkluderas studien med tankar kring ämnet och förslag på vidare forskning.

   

 • 6350.
  Wahlund, Caroline
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Gustafsson, Elin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Barn i behov av särskilt stöd i förskolan: En studie av förskollärares uppfattningar2014Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att skapa en fördjupad förståelse för hur förskollärare uppfattar begreppet barn i behov av särskilt stöd, vilka kategoriseringar som kan förekomma, hur förskolelärare beskriver sitt förhållningssätt samt vilka faktorer som kan påverka arbetet i verksamheten. Den metod vi har valt att använda oss av är kvalitativ intervju. Vi har spelat in intervjuerna och gjort en ordagrann transkribering. Vi har därefter analyserat vårt material med hjälp av frågeställningarna och det relationella perspektivet och det kategoriska perspektivet inom specialpedagogik.

  Resultatet visar att det relationella perspektivet på barn i behov av särskilt stöd dominerar. Vi kan även se att respondenterna har svårt att definiera begreppet barn i behov av särskilt stöd. Ett alternativt begrepp förekommer hos flera av respondenterna: Barn med särskilda rättigheter. Resultatet visar också att kategoriseringar förekommer trots att många respondenter har en vilja att undvika dessa. Vi har även sett att många faktorer kan påverka arbetet i förskolan som till exempel miljö, tid och personal och att de flesta respondenter lägger stor vikt vid dessa. Vi kan också se att det inte förekommer några reflektioner kring specifika specialpedagogiska perspektiv och teorier på respondenternas arbetsplatser. 

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
124125126127128129130 6301 - 6350 av 6662
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf