uu.seUppsala universitets publikasjoner
Endre søk
Begrens søket
127128129130131132 6451 - 6500 of 6583
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 6451.
  Wort, Michael A. A.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Distance education and the training of primary school teachers in Tanzania1997Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Tanzania has been using distance education to train its teachers for twenty years. Thefirst programme, which began in 1976 and ended in 1984, was highly innovative inits approach. It provided both professional and up-grading studies within the primaryschools to try and meet the demand for universal primary education. The secondmajor programme used more conventional correspondence studies to up-date itsprimary school teachers and still continues today.

  The study explores why, and how, distance education has developed in Tanzaniaand why it has vigorously pursued this method as a major tool in training its primaryschool teachers. Historical, cultural socio-economic and political contexts werehelpful in understanding the motivations, origins and developments of the two majorprogrammes beginning in 1979. The empirical material in the study covers twomajor distance teacher education programmes for primary school teachers inTanzania. The first programme, the Distance School based Teacher Trainingprogramme from 1976-1984 was critically re-analysed using former evaluationstudies. The second programme, 1984 to date was evaluated using a frame-process-outcome' model and is also presented.

  A new framework for the provision of distance education was developed usingthe important interactive elements of the educational process - teacher, learner(s) andcontent. The framework focuses upon the intended learning and incorporatededucation and adult education theories. Ten framework categories were developedfor reappraisal and analyse of the Tanzanian distance teacher education programmes.Finally suggestions were made, using the framework model for a new approach todistance education and teacher training.

  The outcomes suggests the need for a more decentralised authority and a greaterdifferentiation of tasks in administration, the setting up of school cluster and learnergroups and the provision of more responsive support systems. Framework categoriessuggested a move towards interdependency in their working, within a distributivemodel of distance education.

 • 6452.
  Wort, Michael A. A.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten.
  Distance education and the training of primary school teachers in Tanzania1998 (oppl. Ny utg.)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 6453.
  Wrigstad, Tobias
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Castegren, Elias
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Mastery Learning-Like Teaching with Achievements2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 6454.
  Wrigstedt, Satu
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Yngre barns tidsuppfattning och matematiska samt historiska tänkande: - ett tidsband från människans uppkomst på jorden till nutid.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Projektarbetet syftar till att undersöka hur yngre elever, 7-10 år, upplever tid och vad de tycker är viktigt i mänsklighetens historia samt att utveckla ett tidsband över mänsklighetens historia som kan vara användbart i undervisningen av elever i åk 1-3.

 • 6455.
  Wäreby, Elisabeth
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Erlandsson, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Arbetstagares attityder till kompetensutveckling: Den upplevda lärandepotentialen av kompetensutveckling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag är det viktigt att ha rätt kompetens på sin arbetsplats. Syftet med denna studie är attundersöka om det med hjälp av ett analysinstrument, byggt av Per-Erik Ellströms teori omlärande och kompetensutveckling i arbetslivet och en enkät utformad efter den går attuppfatta arbetstagares attityd till om de anser att kompetensutveckling leder till lärande. Föratt kunna besvara detta syfte har följande frågeställningar tillämpats: Hur kan bakomliggandefaktorer som påverkar arbetstagares attityder till lärande genom kompetensutvecklingidentifieras?, Hur kan det identifieras om arbetstagare anser att någon specifik form avkompetensutveckling främjar lärande mer? och Hur kan arbetstagares generella attityder tillkompetensutveckling identifieras? För att kunna identifiera detta tillämpades ettanalysexempel. En enkät utformad efter studiens teoretiska ramverk skickades ut till tvåavdelningar på ett stort företag inom den finansiella sektorn. Materialet analyserades delvisgenom statistiska verktyg och korrelationer, men även genom deskriptiv statistik. Resultatetav vårt analysexempel visade att flera bakomliggande faktorer kunde identifieras. Vidarevisade resultatet den generella inställningen till att kompetensutveckling var positiv.Attityden var även att kompetensutveckling för det mesta leder till lärande. Det identifieradesmarginella skillnader i hur arbetstagarna upplevde att det fanns någon specifik form avkompetensutveckling som attityden var mer positiv till. Som slutsats kunde vi se att vårmetod att mäta attityder med hjälp av en enkät utformad från en teori fungerade i de flestaavseenden.

 • 6456.
  Wärnsberg, Inger
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Dyskalkyli: En främling i skolvärlden2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Min fenomenologiska studie av personer som låtit sig diagnosticeras för dyskalkyli och deras föräldrar och skolledare visar de känslor, reflektioner och erfarenheter dessa individer har runt dyskalkyli. Det finns bara ett fåtal personer i Sverige i dag som har fått diagnosen. Deras berättelser visar att det finns elever i skolan som kämpar för att förstå det som för andra är så lätt, nämligen matematikens grunder. Hur kampen utförs är individuell men alla fick de rådet av någon att de borde undersöka om de inte har dyskalkyli. Av de som deltog hade två fått rådet av sina föräldrar och två av skolpersonal. De personer som deltagit i denna studie tyckte att det var skönt att få en etikett på sin svårighet. De ansåg att en diagnos hjälpte dem att hålla kvar sin självkänsla. De tyckte att de fortare fick hjälp vid lärarbyten, men att lärarnas kunskap om dyskalkyli var för liten. De hoppades få mer hjälp i skolan och att inte framtida karriärvägar skulle stängas på grund av deras matematiksvårigheter. De hoppades att deras andra förmågor skulle ge dem framkomliga vägar i livet. De ville att omgivningen skulle få mer förståelse för deras problem.

  Föräldrarna hade tidigt sett att deras barn hade det svårt med vissa saker. De uttryckte att de haft stor oro för att barnet inte skulle klara skolan och hoppades att en diagnos skulle underlätta skolan och underlätta för barnet att ta sig vidare i skolsystemet.

  Skolledarna erkänner att de i skolan idag inte kan så mycket om dessa barn. De har knappt mött någon elev som haft denna diagnos. De anser att skolpersonal och då framför allt speciallärare och matematiklärare behöver mer utbildning i hur man på bästa sätt ska hjälpa dessa barn att lyckas i skolan.

  Känslan hos alla inblandade är att det är en okänd diagnos i skola och samhälle men att den behövs för att undvika känslan av totalt misslyckande i skolan och för att skapa vägar vidare i landets utbildningssystem.

  Om de olika yrkesgrupperna, logopeder, psykologer, neuropsykiatriker, pedagoger och elevhälsopersonal, började samarbeta bättre kunde man få en mer holistisk syn på människan och därmed mer individualiserade lösningar. Jag hoppas att de olika grupperna kan börja samarbeta för att på bästa sätt driva kunskapen och pedagogiken framåt för de drabbade individernas skull.

  Det är fortfarande få elever som får denna diagnos. Vid en rundringning till fem av de stora kommunala skolorna i en av Sveriges större städer fanns det 2 elever med en dyskalkylidiagnos. Detta trots att det i denna kommun finns folk som gör utredningar av just dyskalkyli. Det är långt ifrån de ca 5 % som bland annat Butterworth (2012) hävdar att det finns i en befolkning.

  I framtiden behövs mer forskning som tydliggör hur man ska diagnosticera dessa barn och sedan tar fram metoder för hur dessa barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

 • 6457.
  Wärvik, Gun-Britt
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Hasselgren, Biörn
  Göteborgs universitet.
  Forsberg, Eva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Runesdotter, Caroline
  Göteborgs universitet.
  Sahlström, Fritjof
  Åbo Akademi.
  Till en vän2016Inngår i: Skola, lärare, samhälle: vänbok till Sverker Lindblad / [ed] Gun-Britt Wärvik, Caroline Runesdotter, Eva Forsberg, Biörn Hasselgren & Fritjof Sahlström, Göteborg: Göteborgs universitet , 2016, s. 11-18Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 6458.
  Wärvik, Gun-Britt
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Runesdotter, CarolineGöteborgs universitet.Forsberg, EvaUppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.Hasselgren, BiörnGöteborgs universitet.Sahlström, FritjofÅbo Akademi.
  Skola, lärare, samhälle: vänbok till Sverker Lindblad2016Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 6459.
  Wåglund, Monica
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten.
  Orientering mot ledarskap: analys av en chefsutbildning för läkare1993Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 6460.
  Wåhlin, Madeleine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Specialpedagogik: - En intervjustudie om hur förskollärarna menar att deras specialpedagogiska kunskaper kan yttra sig i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6461.
  Wåhlin, Therese
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lärares Professionella förhållningssätt: En studie kring lärarprofessionalitet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Som lärare kan det ibland vara svårt att veta hur man skall arbeta med sin lärar- och ledarroll. Var man skall dra gränsen mellan personlig och privat när det kommer till ens förhållningssätt med sina elever? Uppsatsens syfte har varit att undersöka lärares professionella förhållningssätt och deras ledarroll gentemot eleverna. Med professionellt förhållningssätt menas hur man som lärare arbetar med relationen med eleverna och upprätthåller sin professionalitet samt hur de arbetar som ledare i skolan. Metoden för uppsatsen har varit att använda samtalsinterintervjuer och intervjuprotokoll som sedan transkriberats och analyserats. Åtta stycken lärare, fyra från en grundskola Uppsalaområdet och fyra från en gymnasieskola i Stockholmsområdet, har intervjuats. Alla intervjuer har presenterats anonymt så att det inte framgår vem/vilka de är. Intervjuerna analyserades tematiskt. Detta då intervjupersonerna fick besvara tre stycken huvudfrågor, gällande ledarskap, ett professionellt förhållningssätt och ett praktiskt tillvägagångssätt, på ett tematiskt vis. Studien visade på att det professionella förhållningssättet är något som lärare arbetar aktivt med varje dag. Det som var det markanta i resultatet var att det fanns en tydlig skillnad mellan lärare som arbetat många år (fler än tio) i skolan och de lärare som arbetat i färre år inom skolan. Resultatet visade då på att det professionella förhållningssättet och en lärares ledarroll är något som man lär sig och blir tryggare i med tiden. Det är inte något som, till fullo, går att lära ut utan det krävs att man själv som lärare arbetar och bygger upp sin professionella roll och tänker efter hur man bemöter och arbetar med sina elever.

 • 6462.
  Yalcin, Hidayet
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  En studie om upplevelser och erfaranheter vid en svensk skola utomlands2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fler och fler barn flyttar utomlands på grund av föräldrars arbete. Många av de flyttar med sina föräldrar i tidigt ålder och förflyttningen sker under hela barn- och ungdosåren.. Av den anledningen ligger intresset i att undersöka detta fenomen. Syftet me denna studie var att undersöka svenska elever som av olika anledningar studerar på svenska skolan utomlands och framförallt undersöka de bakomliggande faktorer vid val av skola och erfarenheter på den svenska skolan bortom Sveriges gränser. Under denna undersökning befann jag mig på plats vid en skandinavisk skola i Europa. Den metod som användes under studien var halvstrukturerad intervjuguide med den fenomenografiska ansatsen. Sammanlagt intervjuades fem elever med olika skolbakgrunder. Utgångspunkten för resultat och analys har utgått från att dela in materialet i olika kategorier för att beskriva fenomenet som ter sig på olika sätt för varje individ. Dessa beskrivnings kategoriner innehåller underordnade kategorier som presenteras under kapitlett resultat och analys. De skilda överordnade beskrivningskategorierna är elevers upplevda motiv till att läsa vid skandinavisk skolan, elevers erfarenheter vid att läsa vid en skandinavisk skola, elevers erfarenheter samt attityder till livet som utlandssvenk och integration. Diskussionen innehåller material från empirin som framställs med tidigare forskning.

 • 6463.
  Yari, Bita
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Genus i barns samtal: En observationsstudie med ljudinspelningar av förskolebarns samtal med varandra.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt examensarbete handlar om hur förskolebarns samtal med varandra rekonstruerar, samt ger uttryck för genus. Jag utgår från ett socialkonstruktivistiskt, poststrukturalistiskt och i synnerhet ett queerfeministiskt perspektiv. För att möjliggöra detta arbete har jag använt mig av ljudinspelningar och observation som metod, som fångat upp förskolebarns samtal med varandra.

 • 6464. Ydron, Stina
  Att vara med(arbetare) eller ledare i utveckling och lärande: En deskriptiv studie med kvantitativ ansats om medarbetarnas lärande och utveckling i arbetet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På dagens arbetsmarknad blir bristen på arbetskraft allt större vilket gör det centralt för arbetsgivare att behålla sina medarbetare. Ett sätt är att skapa ett arbetsklimat som präglas av tillit, eget ansvar och utveckling. Den svenska arbetsmarknaden präglas av ett medarbetarskap där den anställda tar stort ansvar för sitt arbete. Detta gör att chefen har möjlighet att istället för att vara styrande kan vara stöttande och coachande. När detta samförstånd råder finns möjlighet till lärande och utveckling på arbetet.

   

  Debatten om medarbetarskap har pågått sedan 1950-talet och när medledarskap uppnås betraktas det att fungera som bäst. Då behövs att chefen kan visa tillit för att ge förutsättningar för engagemang och ansvarstagande hos medarbetaren. Forskning inom arbetslivet visar att lärande inom arbetslag både höjer kunskapsnivån samtidigt som samarbetet kollegor emellan stärks. Uppsatsen tar avstamp i tidigare forskning för skapande av en enkät som gått ut till medarbetarna som deltar i studien. Organisationen de arbetar inom ligger i Mellansverige och arbetslaget består av 25 medarbetare. Resultatet visade att medarbetarna upplever att det är viktigt att de uppmuntras till fortsatt lärande och utveckling inom ramen för sitt arbete. Både genom fortbildning och genom att kunskaperna och kompetenserna i arbetslaget delas med varandra.

   

  Syftet med den här uppsatsen har varit att ta reda på om medarbetarna i en utvald organisation anser att det är viktigt att få delta i arbetsplatsens lärande och utveckling.

 • 6465.
  YETIZ, GÜLPERDEN
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Matematiksvårigheter ur lärarperspektiv: En intervjustudie om fem lärares syn på orsaker till elevers matematiksvårigheter2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6466.
  Yilmaz Ruhmén, Susanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Law and order in Schools?: A comparative study on legal regulations of the social interaction between teacher and students in Finland and Sweden.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The following thesis investigates differences and similarities in the social aspect of teachers’ professional work, as described through teachers’ rights and responsibilities regulated in national school law of the social interaction teacher-student in Finland and Sweden. This thesis is written as a pilot-study in the Swedish Research Council project concerning teacher autonomy in Sweden, England, Finland and Germany. Teacher autonomy is seen as a multidimensional concept in recent research made, and in an analytical matrix developed by Wermke and Salokangas (2016) teacher autonomy can be analyzed on different levels and in different domains of teachers’ professional work. This thesis connects to the social domain in the analytical matrix, which concerns disciplinary policies in the social interaction between teacher and students and thus explores the social part (or dimension) of teacher autonomy. The methods adopted in this thesis are content analysis and comparative method where documents on a national level (i.e. school law) and local level (i.e. rules of conduct) from Finland and Sweden are analyzed. Three terms (i.e. rights, responsibility and offensive actions) guide the analysis together with three analytical questions drawing on Ingersoll’s (2003) research where decisions concerning the social aspect of schooling was proven to be the most important area of teachers’ decision-making power.

  The results of the investigation indicate that there are both similarities and differences in how the social aspect of teachers’ work is described on national and local level in Finland and Sweden. On national level for example, both Finnish and Swedish teachers can take disciplinary measures to maintain a safe study- and classroom environment, although it is more regulated in the Finnish school law. The investigation also shows that there is a clearer connection between the national level and the local level in Finland, a connection which cannot be perceived in the Swedish case. Lastly, the possibility of reporting teachers divides the two countries apart where in Sweden this is described in the school law, which is not expressed in the Finnish school law.

 • 6467.
  Ylivallo, Rebecka
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Meningsskapandet hos ingenjörer i arbetslivet: En kvalitativ uppsats om hur tjänstemän skapar mening i sitt arbete2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vad som motiverar tjänstemän att göra ett bra jobb kan ha många olika sidor. Denna uppsats syftar till att undersöka vad tjänstemän motiveras av i sitt arbetsliv. Jag har utgått från en kvalitativ metod och intervjuat fem ingenjörer enskilt om deras arbetsliv och vart de vill nå med det, både i sitt arbete och i sin personliga utveckling. Syftet relateras till meningsskapande och kopplas även ihop med motivation i arbetslivet. Begrepp som framåtsträvan, självförverkligande och kollegial påverkan har varit centrala under studiens gång. Forskningsfrågorna utgår från vad ingenjörerna tillskriver som meningsfullt i sitt arbetsliv och vilka faktorer som samspelar i fråga om att motivera dem. Teorierna jag utgått ifrån är Lave och Wengers praxisgemenskap, kompletterat av olika författares syn på meningsskapande. I resultatet framgår sedan både likheter och skillnader mellan ingenjörernas utsagor om vad som motiverar dem. I diskussionsavsnittet diskuteras vad som skulle vara att föredra av olika faktorer, tillexempel organisationsstruktur. Men sammanfattningsvis verkar det som att det kan finnas både för- och nackdelar med olika faktorer. En faktor är dock liknande för samtliga ingenjörer, nämligen utmaningar. Olika typer av utmaningar i rätt mängd och kontext gör att ingenjörerna känner att de får utvecklas i sin roll i arbetet. 

 • 6468.
  Yondt, Sabina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hedin, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  En läroplanshistorisk undersökning av dramapedagogikens position i läroplanstexter.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar ämnet dramapedagogik och vilken funktion, position och status ämnet har haft i de läroplaner som utgivits från och med Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr62). Materialet som undersökts är framför allt kapitlet Svenska i samtliga läroplaner, men även den allmänna delen och ett antal debattartiklar om ämnet drama i skolundervisning. Den tidigare forskningen som gjorts inom samma område är inte omfattande och berör inte ämnet ur vår vinkling, vilket gör vårt examensarbete relevant och spännande. Tidigare forskning visar att dramapedagogik i skolundervisning generellt har haft en låg position, både över tid och utanför Sverige. Samtidigt visar forskning hur gynnsamt drama i undervisning är för lärandet och att estetiska skolämnen fyller en funktion i dagens informationstäta samhälle, som stöd för att tolka och bearbeta all information som omvärlden ger oss.Som grund för arbetet har vi använt läroplansteori, eftersom det ger en förståelse över hur våra forskningsobjekt, läroplanstexterna, är uppbyggda. Vi använder oss av en kvalitativ textanalys, eftersom det ger större möjlighet att tolka texten jämfört med en kvantitativ textanalys, och vi intar ett diskursanalytiskt perspektiv då det ger en större förståelse för i vilket sammanhang dramapedagogik har befunnit sig i under olika tidsperioder.Vi har funnit ett antal funktioner som finns för att använda drama, och analyserat förekomsten av dessa funktioner i forskningsmaterialet, alltså läroplanstexterna och tidskrifterna. Uppsatsens resultat visar att dramapedagogik framför allt har haft en funktion av att stimulera lärandet, och att gynna lärandet i andra mer teoretiska skolämnen, samt har haft en resultatorienterad funktion. Dessa funktioner med drama har varit genomgående i alla läroplaner medan ett antal funktioner har dött ut i de två senaste läroplanerna. Dessa funktioner är drama som kommunikationsverktyg, drama som förmedlare av kulturarv och reproduktion, föreställningsförmåga och empati, samt den gruppstärkande funktionen. Sammantaget visar undersökningen att dramapedagogikens position har sänkts i de två senaste läroplanerna, jämfört med de tidigare läroplanerna.

 • 6469.
  Young, Robert
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Kartan i fokus: En studie av namn- och kartkunskaper i geografiundervisningen vid grundskolans senare år2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka geografilärares inställning till, och praktiska erfarenheter av, kartans användning som redskap inom geografiämnet vid grundskolans senare år (årskurser 7-9). Av specifikt intresse var att få reda på dessa lärares syn på kartkunskaper i allmänhet och namngeografins ställning inom ämnet i synnerhet, samt deras syn på den aktuella namngeografiska debatten. Metoden att försöka nå detta syfte har varit användandet av en kvalitativ fallstudie, där fem verksamma geografilärare vid grundskolans senare år har intervjuats.

  Resultaten pekar på att lärarna ser en tydlig skillnad där kartkunskaper värderas högre än namnkunskaper. Kartkunskaper – där kartan används som ett redskap i geografiundervisningen – ses som ett mer omfattande och väsentligt arbetsområde. Namnkunskapernas användning däremot är omtvistad och skapar en polarisering av åsikter, som sedan kan kännas igen i den aktuella namnkunskapsdebatten. En vidare slutsats är att namnkunskaper ingår till övervägande del i en traditionell värdebaserad didaktisk typologi, medan kartkunskaps-begreppet är svårare att placera.

 • 6470.
  Yrelin, Louise
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Zimdahl, Matilda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Medarbetares lärande på arbetsplatsen: En kvalitativ studie om informellt lärande och det sociala sammanhangets betydelse för lärandet.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6471.
  Yttréus, Anna
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för utbildning, kultur och medier. Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Lärares planeringsarbete inom svenska och matematik på grundskolan2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att få kännedom om hur lärare arbetar med planering utifrån kursplaner och mål samt hur planeringen kan genomföras i ämnena svenska och matematik på grundskolan. Utifrån studiens syfte ställs dessa frågeställningar: Hur använder lärare skolverkets kursplaner och mål i planeringen? Hur genomför lärare sitt planeringsarbete i ämnet svenska på grundskolan? Hur genomför lärare sitt planeringsarbete i matematik på grundskolan? Vilken betydelse har den lokala pedagogiska planeringen? Kvalitativa intervjuer användes som metod med utgångspunkt i Jan Trosts bok om detsamma. I studien genomfördes fem informella intervjuer med lärare som arbetar med svenska och matematik på grundskolan. I resultatet tydliggörs att lärares planeringsarbete kan genomföras på många olika sätt och att de intervjuade lärarna ger en tydlig bild om hur denna process implementeras i grundskolan. Relevant litteratur bearbetas och jämförs med resultatet i diskussionsdelen där även skillnader och olikheter i planeringsmodellerna behandlas.

 • 6472.
  Zabzina, Natalia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Verklighetsanknuten matematikundetvisning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det står i läroplanen och styrdokument att olika typer av undervisningsmetoder och uppgifter som kan användas vid matematikundervisning för att öka intresset för matematikämnet och elevernas inlärning. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka lärares erfarenhet av verklighetsanknuten matematikundervisning och lärarnas åsikter om elevernas attityd och inlärning. Studien genomfördes genom intervjuer med lärare och analyserades utifrån en teori om tillämpningar av samspelet mellan matematik och vardagslivet. Resultaten visar att verklighetsanknutna uppgifter och laborativ samt interaktiv undervisning väcker elevernas intresse för matematik och kan hjälpa eleverna att förstå matematiska begrepp och använda detta i vardagslivet.

 • 6473.
  Zachrisson, Nina
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  Positionssystemet - med tiobasmaterial: Ett undervisningsförsök i år 2-32009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Examensarbete har för avsikt att jämföra matematikfärdigheter hos elever i tvågrupper, där den ena har varit delaktiga i ett undervisningsförsök om positionssystemet med tiobasmaterial. En annan del i examensarbetet var att se hur kunskaper om positionssystemet påverkar förmågan till beräkning i subtraktion. Elever har ofta inte tillräcklig förståelse för positionssystemet för att kunna göra riktiga aritmetiska beräkningar. Undervisningen om positionssystemet gynnas av att vara mer praktisk. För att uppnå syftet har två grupper av elever i år 2-3, en försöksgrupp och en referensgrupp varit delaktiga. Försöksgruppen har varit med om ett undervisningsförsök, med 13 lektioner, som handlar om positionssystemet med hjälp av tiobasmaterial. Försöks- och referensgruppen har gjort förtest och eftertest. Testen var de samma och mätte fyra olika färdigheter. Försöksgruppen gjorde även en intervju före och efter undervisningsförsöket. Studiens resultat visar att framlänges- och baklängesräkning på talraden samvarierar med resultatet för beräkning av subtraktion. Inga slutsatser har dragits om undervisningen om positionssystemet har bidragit till elevernas förmåga till räkning med subtraktion. Det syns en korrelation mellan elevernas förmåga att hoppa framlänges och baklänges på talraden och deras aritmetiska färdigheter i subtraktion. Där med blir slutsatsen att det finns fördelar med att vara säker på talraden för att lösa aritmetiska uppgifter i subtraktion. Kunskaper om talraden är en bra grund för att förstå positionssystemet.

 • 6474.
  Zakholi, Mohammed
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  EN KRITISK LÄROMEDELSANALYS: En studie av 10 läroböcker från 1995 till 2005 i religionskunskap på grundskolans senare del2010Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna uppsats har jag, både kvalitativt och kvantitativt, undersökt 10 läroböcker i religionskunskap i grundskolans senare del. Mitt undersökningsområde har varit katoliker och katolicismen. Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på vilka diskurser av katoliker och katolicismen som framträder i läroböckerna i religionskunskap för våra elever på grundskolan. För att kunna göra en sådan analys har jag använt mig av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys och Masoud Kemalis teori om ”den andre”.Faircloughs språkliga verktyg som transitivitet och modalitet har använts för att kunna syna om det förekommer några värderingar om katoliker och katolicism. Men även om vi kan utröna vem det är som står för denna värdering, dvs. är det läroboken som står för denna värdering eller försöker läroboken att dölja värderingen så att läsaren inte får reda på vem det är som står värdering/åsikten.I och med denna undersökning har jag kommit fram till att läroböckerna beskriver katolicismen på olika sätt – alltså att diskurserna ser olika ut beroende på vilken lärobok vi läser. I resultatdelen kom jag bland annat fram till att katoliker i Latinamerika kunde beskrivas på följande sätt: ”Kristendomen håller på att få ett nytt mer solbränt ansikte och är inte längre främst den vite mannens religion som någon har sagt”. Ett annat exempel på hur katolicismen beskrivs är följande: ”I vissa frågor har katolska kyrkan än idag en ´gammaldags´ och sträng uppfattning”. Då läroboken beskriver den katolska läran som gammaldags och sträng så följer en personlig åsikt/värdering av katolicismen vilket kan tendera att påverka läsaren. Detta kunde jag koppla till både Fairclough och Kemalis teorier,Rent kvantitativt har jag även kommit fram till att läroböckerna ger varierande utrymme till katolicismen. Vissa läroböcker ägnade inga sidor åt katolicismen medan andra ägnade en halvsida, andra hela 19 sidor. Detta kan bli problematiskt då en lära som funnits i ca 2000 år ska förklaras på en halvsida. Alla läroböcker hjälpte mig inte att besvara min frågeställning.

 • 6475.
  Zalewska, Magdalena
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Den älskade hatade kroppen: En netnografisk studie om unga tjejers iscensättning av heteronormativ femininitet på hälso- och träningsbloggar2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kroppen, i termer av kroppsliga vardagserfarenheter och unga tjejers kroppsliga gestaltning av lik- eller olikartade erfarenheter, som uppvisas inom en nätkultur på bloggar om hälsa och träning har använts som empirisk och analytisk grund. Syftet med studien är att undersöka hur heteronormativ femininitet iscensätts, förhandlas och görs normerande i populära bloggar inom träning och hälsa samt varför de konsumeras av unga tjejer. Inledningsvis redogörs för en beskrivande bakgrund av moderna västerländska konsumtionssamhället och vad det kan innebära för individers identitetsarbete. Tidigare forskning inom området berör ungas förhållningssätt till kroppen, ideal och femininitet, kulturella framställningar av normer samt medier som verktyg för identitetsskapande. En netnografisk undersökning med text- och bildanalys har genomförts av tre stycken bloggar för både publicerat material och interaktiva delar, det vill säga bloggarens inlägg och läsarnas frågor och kommentarer. Tre grundläggande teman var specifikt framträdande i den funna empirin; tämjandet av kroppen, iscensättningen av heteronormativ femininitet samt konsumtion och klasskillnader. Vidare har analyser utgått ifrån grundläggande genusteorier som berör performativitet, klass, queerteorin, normalisering och makt och stereotyper och sociomentala relationer. Resultaten visar att tjejernas föreställningar om och iscensättningen av femininitet inom nätkulturen strukturerar såväl tankar som handlingar. Deras kroppar är eller strävar efter att vara bärare av viss slags ideal heteronormativ femininitet och kroppen fungerar som medium varigenom denna kan verka. Konsumtion och markörer visar sig vara medel som möjliggör iscensättningen och den ideala livsstilen. Relationen mellan skribenten och läsarna diskuteras i termer av makt, klass och expertkunskap. Diskussioner har även förts kring vilken betydelse och mening bloggarnas diskurser om femininitet och kroppsnormer kan ha för unga tjejers föreställningar om vad som krävs för att vara kvinna ”på rätt sätt” i dagens samhälle.

 • 6476. Zander, Carol
  et al.
  Boustedt, Jonas
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för teknisk databehandling. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Numerisk analys.
  Eckerdal, Anna
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för teknisk databehandling. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Numerisk analys.
  McCartney, Robert
  Moström, Jan Erik
  Ratcliffe, Mark
  Sanders, Kate
  Threshold Concepts in Computer Science: a multinational empirical investigation2008Inngår i: Threshold Concepts within the Disciplines, Rotterdam, The Netherlands: Sense Publishers , 2008, s. 105-118Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 6477. Zander, Carol
  et al.
  Boustedt, Jonas
  Eckerdal, Anna
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för beräkningsvetenskap. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Tillämpad beräkningsvetenskap.
  McCartney, Robert
  Moström, Jan Erik
  Sanders, Kate
  Thomas, Lynda
  Self-Directed Learning: stories from industry2012Inngår i: Proc. 12th International Conference on Computing Education Research: Koli Calling, New York: ACM Press, 2012, s. 111-117Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 6478. Zander, Carol
  et al.
  Boustedt, Jonas
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för teknisk databehandling. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Numerisk analys.
  McCartney, Robert
  Moström, Jan Erik
  Sanders, Kate
  Thomas, Lynda
  Student Transformations: Are they computer scientists yet?2009Inngår i: Proc. 5th International Computing Education Research Workshop, New York: ACM Press , 2009, s. 129-140Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 6479. Zander, Carol
  et al.
  Eckerdal, Anna
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för beräkningsvetenskap. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Tillämpad beräkningsvetenskap.
  McCartney, Robert
  Moström, Jan Erik
  Sanders, Kate
  Thomas, Lynda
  Copying can be good: How instructors use imitation in teaching programming2019Inngår i: Proc. 24th Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, New York: ACM Press, 2019, s. 450-456Konferansepaper (Fagfellevurdert)
 • 6480.
  Zetterberg Friberg, Joacim
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Rytmen i skolan: En historisk analys av rytmbegreppets plats i musikämnets kursplaner2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I vårt västerländska samhälle där musik är en stor del av mångas vardagliga liv, glöms ibland musikens grundläggande byggstenar bort. Rytmen är en av dessa byggstenar. Uppsatsens innehåll behandlar rytm som begrepp, läroplanshistorik samt en kvalitativ textanalys av svenska skolans kursplaner i musik mellan 1962-2011. Fokus befinner sig på användningen av rytmbegreppet och rytmik i grundskolans senare år, årskurs sju, åtta och nio. Avslutningsvis diskuteras rytmikens historia och utveckling för framtiden, skillnaden mellan teori och ”verklighet”, samt hur lärare kan tolka och förhålla sig till kursplaner. Syftet med uppsatsen är att synligöra rytmen och rytmikens teoretiska utbredning och funktion i skolans kursplaner. Teorin för studien metod bygger på Hans-Georg Gadamers hermeneutiska synsätt om tolkning av text, samt Michel Foucault tankar om diskursanalys.

 • 6481.
  Zettergreen, Vanessa
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Dahlberg Larsson, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Att lära sig, vad man redan gör?: En kvantitativ studie om två professioners perspektiv på formellt och informellt lärande under vidareutbildning2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att undersöka barnskötares och blivande psykoterapeuters perspektiv på lärande i spänningsfältet mellan formell utbildning och informellt lärande i praktiken. För detta syfte ska barnskötare som utbildar sig till förskollärare och blivande psykoterapeuter undersökas. De fyra forskningsfrågorna är följande; (1) Hur värderar och upplever barnskötare och blivande psykoterapeuter relationen mellan formell utbildning och informellt lärande i praktiken? (2) Hur värderar och upplever barnskötare och blivande psykoterapeuter att deras lärande förändrats över tid? (3) Hur värderar barnskötare och blivande psykoterapeuter sitt lärande i relation till olika personer omkring dem? (4) Vilka skillnader och gemensamma drag finns det mellan barnskötare och blivande psykoterapeuter? Studiens empiriska insamling grundas på en enkätundersökning och urvalet omfattar totalt 11 barnskötare från Stockholms universitet och 43 blivande psykoterapeuter vid Stockholms universitet samt Uppsala universitet. Studien analyseras genom Ellströms teori om kognitivt- och kontextuellt perspektiv på lärande, anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande samt Bertells teori om lärande på första- och andrahands arenan. Studieprocessen visar att det finns mycket lite tidigare forskning angående de undersökta professionerna och deras lärande under vidareutbildning, därför är studien ett viktigt bidrag till kunskapsfältet. Den data som agerar grund för analyserna i studien är insamlade genom en webbenkät. Mätningarna utförs via programvaran PSPP. Ur studiens resultat framgår det att de två professionerna var likartade i sin inställning som behandlade relationen mellan formell utbildning och informellt lärande i praktiken. Det går även att utläsa att respondenternas inställning indikerar på att de nu närmar sig eller befinner sig i det utvecklingsinriktat lärande, vilket har behandlats i förändring av lärande över tid. Samt att studiens resultat indikerar på att respondenternas lärande i relation med andra varierar beroende på profession och relation. Den största skillnaden mellan professionerna i studien visar sig när de ska värdera i vilken utsträckning de diskuterar nya kunskaper de lärt sig med sin chef. Gemensamma drag går att se i att de gärna diskuterar nya kunskaper de lärt sig med sina kurskamrater. Studien resulterar i slutsatser med hänsyn till semiformella relationer. Där kurskamraternas roll i respondenternas lärande ifrågasätt och visas i ett annan dimension. Detta med hjälp av en relativt ny teoretisk utgångpunkt.

 • 6482.
  Zettergren, Oscar
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Erkkilä, Mathias
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "Måste vi prata om det här igen?": En undersökning om hur gymnasielärare behandlar hälsa och livsstil i undervisningen i ämnet Idrott och hälsa.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien var att undersöka gymnasielärares, i ämnet Idrott och hälsa, erfarenheter av undervisningen i hälsa, vilka utmaningar de ställs inför i sin hälsaundervisning samt deras värderingar kring ämnets betydelse.

  Metod

  Metodvalet för studien föll på en kvalitativ samtalsintervju, eftersom det var relevant för studien att få ta del av de intervjuades berättelser utifrån den enskilde personens perspektiv. På så sätt kunde de intervjuade ingående berätta om sina egna erfarenheter och tankar kring de olika teman som var relevanta för studien. Intervjuerna var halvstrukturerade och en ändamålsenlig intervjuguide konstruerades för att få till likvärdiga intervjuer. Urvalet var ett så kallat bekvämlighetsurval och undersökningen omfattade totalt åtta intervjuer. Majoriteten av dem genomfördes tillsammans, för att kunna utnyttja att två intervjuare har större möjlighet att ställa adekvata följdfrågor.

  Resultat

  Studiens resultat uppvisade en bild av undervisningen i Idrott och hälsa som handlade mycket om fysisk aktivitet. Lärarna menade också att undervisningen i hälsa var av stor betydelse. Det framgick att ett antal ramfaktorer påverkade hälsaundervisningen, bland annat tiden som var allokerad till ämnet och tillgång till funktionella faciliteter. Ämnets traditioner och elevernas uppfattningar om vad ämnet bör behandla upplevdes som en svårighet, eftersom fysisk aktivitet – i synnerhet bollsporter – var dominerande. Teoretiska undervisningsmoment mötte därför motsättningar från eleverna. De intervjuade lärarnas egna erfarenheter rörande hälsa var något som uppvisade betydande inverkan på hälsaundervisningens utformning. Dessa erfarenheter påverkade också vad lärarna ansåg var ämnets viktigaste uppgift, vilket handlade om ett livslångt intresse för fysiska aktiviteter och att skapa hälsosamma vanor även efter gymnasiet. Analysverktygen för studien erhölls utifrån ett pragmatiskt perspektiv. Mer specifikt handlade det om erfarenhetsbegreppet, meningsskapande och det transaktionella perspektivet inom pragmatismen.

  Diskussion

  Utifrån studiens resultat gick det att se likheter mellan det de intervjuade lärarna beskrev och den situation som beskrivs för ämnet i den forskning som studerats för föreliggande studie. Det gällde framförallt den dominans som fysisk aktivitet har i ämnet och den starka kopplingen mellan hälsa och fysisk aktivitet som de intervjuade lärarna lyfte fram. Forskning inom området visar att ämnet fortfarande är ett rörelseämne, med hälsa kopplat till kondition och träning. Olika tolkningar av hälsaundervinsingen bland lärare leder till att teoretiska och praktiska moment får olika mycket plats i undervisningen, vilket påverkar elevernas erfarenheter av hälsa och således hur relationen till hälsa ser ut i framtiden. Ämnet får i detta avseende betydelse för folkhälsan, då ämnet kan skapa intresse för hälsofrämjande vanor. 

 • 6483.
  zetterholm, amanda
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Sennerfeldt, Josefine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Att läsa matematik: En undersöknig av lågstadiets skriftspråk och dess meningserbjudande2018Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6484.
  Zetterholm, Sennerfeldt
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "Och så kom riddaren och hon höjde sitt svärd": F-3 lärares tankar kring genus i bänkböcker och högläsningslitteratur2016Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6485.
  Zetterlund, Ann-Charlott
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Skolsammanslagning och sen då?: förändringsprocessen från två skolor till en skola - en longitudinell studie2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6486.
  Zetterlund, Joel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk.
  Svensklärares skriftliga kommentarer på elevtexter: En studie om svensklärares kommentarer för elevers stöttning2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6487. Zhu, Li
  et al.
  Lian, Zhengmei
  Engström, Maria
  Uppsala universitet, Medicinska och farmaceutiska vetenskapsområdet, Medicinska fakulteten, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap. Nursing Department, Medicine and Health College, Lishui University, Lishui, China.
  Use of a flipped classroom in ophthalmology courses for nursing, dental and medical students: A quasi-experimental study using a mixed-methods approach2020Inngår i: Nurse Education Today, ISSN 0260-6917, E-ISSN 1532-2793, Vol. 85, artikkel-id 104262Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  BACKGROUND: Traditional teaching is associated with dilemmas, such as low motivation to learn and passive learning. In contrast, use of a flipped classroom with the proper learning design has the potential to promote accelerated learning, bolster transmission of competencies (i.e., critical thinking, communication and problem-solving skills) and improve teamwork capacity, all of which are of great significance in professional healthcare practice, including nursing, dentistry and medicine.

  OBJECTIVE: The aim of the study was to examine the effects of using a flipped classroom in ophthalmology courses for undergraduate nursing students, dental students and higher vocational medical students.

  DESIGN: A quasi-experimental design was used with an intervention (n = 100) and a comparison group (n = 100), pre-/post-testing measures and a mixed-methods approach.

  SETTING: A university in China.

  PARTICIPANTS: A total of 200 students were included.

  METHODS: Students' self-rated learning ability was measured before and after the courses, and skill exams were performed after the courses. In addition, interviews were conducted with the clinical medical students concerning their experiences of the flipped classroom.

  RESULTS: Students' self-rated learning ability improved significantly more in the intervention than in the comparison group, for the total scale and the three factors 'learning goals', 'self-efficacy and social learning' and 'problem-solving'. Skill exam scores were statistically significantly better in the intervention than in the comparison group. On the whole, the clinical medicine students felt the flipped classroom had a positive impact and improved their learning ability as well as knowledge in ophthalmology.

  CONCLUSIONS: Use of a flipped classroom for nursing, dental and clinical medical students in ophthalmology courses shows promising results in the form of students' skill exam scores and self-rated learning ability.

 • 6488.
  Ziewersson, Jan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Röjerås, Alexander
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  ”Det är ett hallå hallabaloo”: En studie av pedagogers, barns och vårdnadshavares inställning till och användning av IKT i förskolan.2018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna studie syftade till att undersöka hur pedagoger, barn och vårdnadshavare ställer sig till användandet av IKT på tre förskolor, samt hur förskolans styrdokument ställer sig till IKT. Denna studie är en intervjustudie. Vi samlade in studiens data genom 22 semistrukturerade kvalitativa intervjuer, åtta intervjuer med pedagoger, åtta intervjuer med barn och sex intervjuer med vårdnadshavare. Den insamlade datan har sedan tematiskt analyserats och presenterats utefter studiens forskningsfrågor samt analyserats och diskuterats utefter ett sociokulturellt forskningsperspektiv. Resultaten som framkom i studien var att i överlag så är pedagoger positivt inställda, med vissa invändningar om att det ska finnas tidsbegränsningar samt att det ska balanseras med andra aktiviteter i förskolan. Barnen tyckte att användandet av IKT var roligt, främst när det gäller spel, men de hade även en förståelse kring att det gick att lära sig saker med hjälp av IKT. Vårdnadshavarna uttryckte att IKT används hemma på olika sätt och de var positiva till IKT så länge det fanns ett syfte med användandet. Gällande digital kompetens så ansåg vårdnadshavarna att det är viktigt men att det inte fick bli för mycket fokus på att barnen skulle utveckla detta.

 • 6489.
  Zilén, Ida
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Han eller hon eller våga vara jag?: Transkaraktärers känslor och sociala omgivning i barnlitteratur2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6490.
  Zilén, Jesper
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Samernas särprägel: En narrativ analys av samerna i läromedel för årskurserna 4-6 i samhällskunskap2019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6491.
  Zink, Eren
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Kulturantropologiska avdelningen.
  The Science of Returning Home: A Study of Vietnamese Scientists with Advanced Internatiional Degrees2013Inngår i: Mind and Time, ISSN 2291-5893, nr 2, s. 1-26Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The present work addresses the internationalization of higher educat-ion and its links with the practice of science in Vietnamese universities and research institutions. Using qualitative data from ethnographic case studies of Vietnamese scientists shortly after their return from PhD studies abroad, the paper reveals the fragile links between international science training and the production of scientific knowledge in Vietnam. Using five cases, I show that upon returning to their home institutions in Vietnam, scientists become agents of change in the politics of science and knowledge production. However, as a result of the interaction between Vietnamese and foreign influences, their agency and their scientific habitus (re)encounter social, cultural, economic and political flows in the local contexts that challenge their ambitions to implement effectively ideas and practices learned abroad.

  The case study of five scientists presented here argues for a more nuanced explanation of the power of internationalization to create (positive) change in the local contexts of developing countries. It reveals how scientific production be- comes inseparable from the broader webs of social, political, economic and cultural relationships that characterize scientists’ particular local working environment.

 • 6492.
  Zwedberg Forsgren, Sandra
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Ångström, Sara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Pedagogers arbete med barns delaktighet i dokumentationen i förskolan2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6493.
  Álvarez García-Portillo, Alicia
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Inte utan min mobil!: En studie om gymnasieelevers användande av mobiltelefonen i klassrummet ur ett genusperspektiv2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6494.
  Älvebratt, Linn
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Johansson, Nadja
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Pojkars och flickors skolprestationer inom berättande texter: En granskning av bedömningarna från nationella provet delprov F2020Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka om lärares bedömning av texter skrivna av pojkar och flickor, inom den berättande genren på det nationella provet år 2015/2016 i svenska delprov F skiljer sig kvalitetsmässigt och hur genus påverkar lärarens bedömning. Vidare syftar studien till att undersöka hur genren berättande text används av pojkar och flickor. Detta undersöks genom två olika analyser, en utifrån bedömningsanvisningarna för nationella provet 2015/2016 samt genom en genreanalys. Det material som analyserats är 52 elevtexter från delprov F, 26 texter från pojkar och 26 från flickor. Analysen utifrån bedömningsanvisningarna delas in i tre kategorier där samtliga elevtexter placerats in i de olika kategorierna. Genreanalysen utgår från två genrer inom berättelse familjen, personligt återgivande genre och narrativ genre. Genusperspektivet och genrepedagogiken är studiens teoretiska utgångspunkter. Genusperspektivet används för att förklara orsaker och samband till att flickor och pojkar presterar olika i skolan. Resultatet visar att det råder skillnader i lärares bedömningar av eleverna beroende på deras kön, att flickor bedöms generösare än pojkar. Samt att det råder föreställningar om att flicktexter är bättre kvalitetsmässigt än pojktexter. Ur ett genrepedagogiskt perspektiv framkommer det att en möjlig orsak är att flickor följer berättelsestrukturen i större utsträckning då den berättande genren anses som icke-maskulin. Det är pojkar som oftast använder sig av den personligt återgivande genren medan flickor oftast skriver inom den narrativa genren. I studien framkommer det att elever som skriver inom den narrativa genren i större utsträckning når kravnivån än de elever som skrivit inom den personligt återgivande genren.

 • 6495.
  Ärlebrandt, Simon
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Brandt, Rakel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  I Sverige är det självklart att alla ska få säga vad de tycker: En kvalitativ textanalys av demokratiska värderingar i läromedel för årskurs 4–62019Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur de grundläggande demokratiska värderingarna förmedlas i lärobokstexter i samhällskunskap för mellanstadiet. Enligt läroplanen är det en av skolans uppgifter att förmedla och förankra demokratiska värderingar hos eleverna, och då är det intressant att undersöka hur dessa värderingar förmedlas i de texter som eleverna läser. Med en konstruktivistisk utgångspunkt är det relevant att undersöka de texter som fokuserar på att beskriva demokrati, eftersom eleverna förväntas göra en koppling mellan begreppen demokrati och demokratiska värderingar.

  Genom en kvalitativ textanalys har de fem mest populära läroböckerna utgivna efter Lgr11 undersökts, och studien visar att framförallt jämlikhet mellan könen och allas lika värde till viss del uttrycks explicit, medan individens frihet, individens integritet, människans egenvärde och solidaritet förmedlas mer implicit eller bara förutsätts i texterna. Med värdepedagogisk ansats har analysen gjorts för att bidra med underlag till mer kunskap om vad som förmedlas genom läroböcker mer än ämneskunskap. Variationen i tydlighet och betoningar mellan läroböckerna visar också på vikten av ökad värdepedagogisk medvetenhet hos lärare i valet av läromedel.

 • 6496.
  Ärlestig, Helene
  et al.
  Umeå universitet.
  Johansson, Olof
  Umeå universitet.
  Nihlfors, Elisabet
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Fakulteten för Utbildningsvetenskaper.
  Sweden: Swedish Leadership research - an important but neglected area2016Inngår i: Decade Of Research On School Principals: Cases From 24 Countries / [ed] Ärlestig, H., Johansson, O. & Day, C., Dordrecht: Springer, 2016, s. 103-122Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 6497.
  Åberg, Emma
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  ”Läraren öppnar dörren och visar kunskapen, men du måste också gå in”: En kvalitativ studie om nyanlända elevers upplevelser av sin elevidentitet i mötet med den svenska skolan2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med min undersökning har varit att se hur nyanlända elever upplever att deras olika identiteter aktiveras och omskapas i mötet med Sverige i form av den svenska skolan och dess lärare. Jag har genomfört fem intervjuer på en gymnasieskola. Jag har sedan analyserat mina resultat utifrån tidigare forskning, genom begrepp som identitet, kultur, framtid, respekt, roller och kunskap. Resultatet visar att informanterna tycker att det både kan vara enkelt och svårt att jämka ihop sina identiteter till en identitet som är funktionell i den svenska skolan. Vissa vill behålla hemlandets mer strikta och auktoritära lärarstilar med tydlig distans mellan lärare och elev, medan andra visar på en förskjutning av elevidentiteten mot en mer ifrågasättande och nära relation till läraren.

 • 6498.
  Åberg, Johannes
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Har längden betydelse?: En kvantitativ studie av elevers textstrukturer2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  Abstract

  Johannes Åberg 2012: Har längden betydelse? – En kvantitativ studie av elevers textstrukturer.

  Does the length matter? – A quantitative study of student text structures. Essay writing is one part of the national test in the school subject Swedish. Here the student gets the opportunity to demonstrate that it is able to follow instructions and produce a coherent text. The examinator's task hereby becomes a troublesome process with subtle distinctions between rights and wrongs. This quantitative study consists of an investigation of the significance of length in students’ texts, i.e. text length, sentence length and word length. The aim is to collate the texts grade with these three aspects of length and also compare feminine and masculine language features. 17 student texts from the 2011 national test in Swedish for students aged 15, written by nine girls and eight boys from the grade levels not achieving the goals, satisfactory and very well satisfactory, form the basis for the study. These are three grade levels in a scale of four, where the second highest has been omitted.

  The results indicate that the answer to the question in the title is yes and furthermore that boys and girls use the length variable in different ways. For instance, boys tend to produce shorter texts with more longer words. There is also a slight correlation between short sentences and high grades. Finally, it seems to be of the highest concern to write a longer text if you want to avoid the lowest grade.

 • 6499.
  Åberg, Lenita
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Jäderström, Pontus
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Könsstereotypa bilder? En studie av NO-läromedel från 1969-2014.2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie var att studera förekomsten av kvinnor och män på bilder samt om dessa framställs könstereotypt. Analysen inriktade sig på läromedel i naturorientering ämnade för grundskolans tidigare år. Naturorientering är ett av de skolämnen där läromedel används i störst utsträckning i undervisningen.

  Studien sträcker sig över tidsperioden 1969-2014. I Läroplanen för grundskolan 1969 introducerades för första gången begreppet "jämställdhet" samt "könsroller", då fokus för denna studie låg på jämställdhet och genus så togs avstampet där i från.

  I studien har bilderna i läromedlen analyserats utifrån en kvantitativ och kvalitativ semiotisk bildanalys.

  I majoriteten av de läromedel som analyserats var män överrepresenterade till antalet. Inom varje läroplansperiod fanns dock läromedel med män som innehar kvinnliga egenskaper.

  Inom alla läroplansperioder bortsett från Lgr 11 finns gemensamma bilder med män och kvinnor där dessa endast innehar egenskaper tillskrivna sitt eget genus. I de läromedel som utformades under Lgr 80 uppvisade ingen kvinna några manliga egenskaper eller attribut.

  Resultatet i denna studie går inte att generalisera då urvalet är för litet. Det är dock intressant att diskutera hur det har sett ut och varför det ser ut som det gör idag i läromedlen.

  Även om det vi blir mer och mer genusmedvetna och upplysta vad gäller stereotyper har läromedel en tendens att ge en förlegad bild av detta. Lgr 69 hade en längre del om och mer fokus på könsroller och jämställdhet än de andra läroplanerna. Vilket eventuellt kan bero på könsnormer inte erkänns som samtida utan istället en gräns som en redan passerats.

 • 6500.
  Åberg, Therese
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Eriksson, Linn
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Implementeringsprocessens inverkan på individen i arbetslivet: En kvalitativ studie om anställdas upplevelse vid förändring2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka implementeringsprocessens konsekvenser för individen samt få en förståelse för vilka utmaningar individen står inför vid en implementeringsprocess. För att kunna undersöka syftet har tre frågeställningar formulerats,

  vilka utmaningar kan identifieras vid en implementeringsprocess, vilka situationer blir betydelsefulla för individen för att kunna hantera en implementeringsprocess och anställdas upplevelser vid en implementeringsprocess? Först presenteras tidigare forskning som belyser viktiga aspekter som finns vid en implementeringsprocess och som vidare följs utav det teoretiska ramverk som legat till grund för vår analys. För att kunna besvara frågeställningarna och identifiera individernas utmaningar gällande implementeringsprocesser har sju stycken semistrukturerade intervjuer genomförts. Från den insamlade empirin och den valda metoden av kvalitativ design har vi kunnat ta del av individens reflektioner, erfarenheter och tankar kring implementeringsprocesser. Dessa utsagor har sammanställts utifrån följande teman; individpåverkan vid implementeringsprocesser, upplevelsen av implementeringen och dess betydelse, individens existerande samt icke existerande inflytande vid implementeringsprocesser. Vårt resultat visar på att det finns en fördel med att informera och involvera de anställda vid införandet av förändringar, då det finns bristande faktorer i dessa som påvisas utifrån våra intervjupersoners utsagor. Genom att informera och ge de anställda delaktighet ökar arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen hos de anställda, som i sin tur gynnar både företag och medarbetare. Genom att informera och öka delaktigheten ökar arbetsmotivationen och arbetstillfredsställelsen hos de anställda under och efter en implementeringsprocess. Vilket gynnar såväl företaget som medarbetaren.

127128129130131132 6451 - 6500 of 6583
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf