uu.seUppsala universitets publikasjoner
Endre søk
Begrens søket
128129130131132133134 6501 - 6550 of 6665
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 6501.
  Wikander, Lennart
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lìstruzione in Svezia: da un modello uniforme a uno duale2012Inngår i: I Problemi della Pedagogia, nr 2, s. 97-153Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 6502.
  Wikander, Lennart
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Policies of Minority Quotas and Discrimination in Higher Education: A case from Sweden2007Inngår i: Education Policies in Europe: Economy, Citizenship, Diversity, Waxmann Verlag, Münster , 2007Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  Lennart Wikander looks at the Swedish example of increasing the proportion of immigrants in Higher Education to illustrate the conflicts between policies in different areas when transformed into action plans. The increasingly multicultural Europe also has to develop a multicultural labour market with representation from different groups in all areas and at all levels. In this chapter the author highlights the conflicts between Minority Quotas and discrimination.

 • 6503.
  Wikander, Lennart
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Sweden: Education for Social Change2015Inngår i: Education in the European Union: Pre-2003 Member States / [ed] Trevor Corner, London: Bloomsbury Academic, 2015Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The educational system in Sweden is the result of the post war reforms in Sweden and a social engineering process during mid 20th century based on the society needs and the equal rights to education for all.

  The system went from a parallel school system to a uniform system. This means equal access to education was in focus in the start but were developed to a strategy where the equal right to learn with differing needs and abilities. As an effect of the discussions of quality based on the international assessments the last decades new ideas of the system has taken place. This means the system now is in a process where the system is going from a uniform model towards a dual model. This chapter will give the context of the educational system and how the changing process started from a parallel school system towards a uniform model. This is connected to all levels in the system. The focus is on which role has education in the development of the Swedish society.

 • 6504.
  Wikander, Lennart
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  The Educational System in Sweden – A Uniformed Model2006Inngår i: Comparative study of education. II. Matters of international policies: Historical takings, contemporary tensions and perspektives, Atrapos, Athens , 2006Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 6505.
  Wikander, Lennart
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  The Educational System in Sweden - From a Uniform towards a Dual Model2010Inngår i: Four Essays on Educational Systems and Reforms in Modern Times / [ed] Ulla Riis, Uppsala: Pedagogiska institutionen , 2010Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 6506.
  Wikander, Lennart
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
  Gustafsson, Christina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
  Riis, Ulla
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet.
  Larson, Lena
  Pedagogik som examensämne 100 år2009 (oppl. 1)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 6507.
  Wikander, Lennart
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Gustafsson, ChristinaUppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.Riis, UllaUppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.Larson, LenaUppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Pedagogik som examensämne 100 år.2009Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 6508.
  Wikander, Lovisa
  Högskolan på Gotland, Institutionen för speldesign, teknik och lärande.
  Den tidiga skrivutvecklingen och barns tankar om koppling mellan tal- och skriftspråk2010Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete handlar om skrivutveckling samt en grupp elevers syn på sambandet mellan talspråk, skriftspråk och hur man använder sig av det i praktiken. Den huvudsakliga vikten i detta arbete har jag lagt vid litteratur, men jag har även genomfört kvalitativa intervjuer med elever i årskurs fyra, fem och sex.

  Mitt val av ämne har sin grund i att jag, under min verksamhetsförlagda utbildning, sett hur stor variation det finns i skrivutvecklingen mellan olika barn i samma ålder, klass och område. Detta har väckt ett intresse hos mig och en vilja att lära mig mer om språkets komplicerade värld.

  I mitt arbete har jag kommit fram till att det är viktigt att barns kontakt med ordens värld kommer tidigt och att upplevelsen är positiv. Datorn utgör en mycket stor del av barnens livsvärld och jag tror att skrivundervisningen i skolan skulle vinna på att i större utsträckning ta in den i klassrummet. Jag har också uppmärksammats på att människan är en social varelse, vilken lär i samspel med andra och att det är något vi bör ha i åtanke då vi träder in i klassrummet.

  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6509.
  Wikberg, Ellen
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lundblad, Amanda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Ur ett kvinnligt perspektiv: En kvalitativ studie om kvinnors uppfattningar om sitt ledarskap och skillnaden mellan dessa i kvinno- respektive mansdominerade branscher2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Ledarskap är en avgörande faktor för huruvida en organisation är framgångsrik eller inte. Historiskt har män dominerat på arbetsmarknaden vilket inneburit att ledarskapsforskningen till stor del haft män i chefsposition i fokus. Syftet med studien har varit att bidra med kunskap om kvinnliga chefers perspektiv, mer specifikt deras uppfattningar om sitt ledarskap. Studien har genomförts med kvalitativ ansats och datainsamlingen har skett genom sex stycken semistrukturerade intervjuer med kvinnliga chefer varav tre stycken från kvinnodominerade branscher och tre stycken från mansdominerade branscher. Detta har möjliggjort en diskussion om eventuella skillnader i ledarskapet beroende på arbetsplatsens könssammansättning. Det empiriska materialet har analyserats tematiskt med utgångspunkt i teorier om transformellt och transaktionellt ledarskap och kompletterats med ett teoretiskt perspektiv på minoritets- och majoritetsproblematik i organisationer. Resultatet visar att informanterna beskriver sin ledarstil som omtänksam, tydlig, individanpassad, inkluderande och motiverande. Resultatet avseende skillnader i ledarskapet mellan mans- och kvinnodominerade branscher har genererats genom att analysera informanternas uppfattningar om andra kvinnor på arbetsplatsen samt deras upplevelser av organisationskulturer på de egna arbetsplatserna. Enligt informanterna påverkade könssammansättningen ledarskapet genom att de ofrivilligt anpassat sig till stereotyper.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6510.
  Wiklander, Marianne
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  ”Lämna tistlarna kvar!?”: Om att ta lärande till hjälp för att lyckas gå från ord till praktisk handling i organisationens interna kommunikation.2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten i uppsatsen är, att om en kommunikation av ett budskap inom en organisation skall ha förutsättningar att lyckas, måste budskapet:

  1. först och främst bli mottaget, d v s uppfattas av en tänkt mottagare.

  2. därefter tolkas korrekt, d v s avsändarens och mottagarens förståelse måste stämma överens.

  3. sist, men inte minst, väcka engagemang, d v s vilja att ta till sig budskapet, samt skapa självförtroende, d v s tro att kunna omsätta budskapet i praktiken.

  Tre metoder analyseras utifrån ett lärandeperspektiv vilket bygger på fenomenografiska principer om att förmedla lärande samt erfarande av lärande genom att skapa variationens arkitektur och bygga relevansstruktur. De tre metoderna som analyseras är:

  1. Ifråga om att mottagande - den duala annonseringsmodellen.

  2. Ifråga om förståelse - Ongstads triadiska positioneringsmodell.

  3. Ifråga om att väcka engagemang och självförtroende att formulera en aktivitet - Palmers multimodala coachningsmodell.

  Det visar sig att samtliga metoder bör kunna användas för att förmedla lärande enligt det i denna uppsats valda fenomenografiska lärandeperspektivet. En slutsats som dras är, att en möjlig brist och förklaring till att kommunikation inte alltid fungerar, är att mottagaren som en människa med personliga egenskaper och problem glöms bort. Om fokus istället läggs på att utforma kommunikationen så den stämmer överens med hurdan människan (mottagaren) är, är det tänkbart att chansen ökar att få fler åhörare vilka förstår och tar till sig ett förmedlat budskap.

  Eftersom de tre analyserade metoderna rör olika aspekter av människan, bör användning av samtliga tre tillsammans bidra till att underlätta ett budskaps passage genom de barriärer som hindrar mottagande, förståelse och formulering av aktivitet.

  Fulltekst (pdf)
  CommunicationByLearning
 • 6511.
  Wikström, Annette
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Wikström, Madeleine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Högläsning i grundskolan: En undersökning av tio lärares uppfattningar om arbete med högläsning i grundskolans tidigare år 1-3 respektive år 4-52011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studiens syfte är att jämföra lärarnas uppfattningar om arbetet med högläsning i grundskolans tidigare år 1-3 (delstudie 1) respektive år 4-5 (delstudie 2). Det har undersökts i vilka situationer högläsningen praktiseras, vilka syften lärarna anger att de har med högläsningen samt hur högläsningen genomförs i skolan. För att söka svar på detta genomfördes intervjuer med lärare samt observationer i klassrummet. Resultatet visar att högläsningen uppfattas som ett viktigt moment och förekommer flera gånger i veckan i skolår 1-5. I båda delstudierna framkommer liknande syften, som kan kopplas till literacyutecklingen. Möjligtvis kan olika fokus urskiljas mellan delstudierna. Skillnaden är att i år 1-3 har större rutin för högläsningen skapats, vilket inte förekommer i år 4-5 där högläsningen ofta syftar till att avbryta arbetspass och ge avkoppling. Detta nämns i år 1-3, men med fokus på läraren som modell, att ge läsupplevelse, väcka läslust och stimulera läsutvecklingen. Detta nämns i år 4-5, men läraren som modell är inte i lika stort fokus. Resultatet visar att högläsningens genomförande inte är självklart.

 • 6512.
  Wikström, Nicolina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Börjesson, Martin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Genus i läromedel inom idrott och hälsa: en studie av mannen och kvinnans utrymme och framställning2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6513. Wilder, Jenny
  et al.
  Klang, Nina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Sweden2017Inngår i: The Praeger International Handbook of Special Education / [ed] Michael L Wehmeyer; James R Patton, Praeger , 2017, s. 104-118Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 6514.
  Wille, Marc
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hur möter skolan elever med ASD?2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Följande studie undersöker hur grundskolan bemöter elever med diagnosen Autism Spectrum Disorder (ASD). Här visas det vilka möjligheter det kan finnas för barnet med autism att bli rumsligt inkluderade i skolans verksamhet. Perspektivet är utifrån sju pedagogers erfarenheter och synsätt på inkluderingen av elever med autism. Två av pedagogerna har elever med autism inkluderade i klasserna medan pedagogerna i två andra verksamheter arbetar utifrån särskilda undervisningsgrupper som är knutna till skolan. Undersökningen fokuserar på pedagogernas erfarenheter av och synsätt på två olika typer av inkludering, pedagogisk respektive social inkludering. Med pedagogisk inkludering menas hur pedagogerna anpassar den rumsliga miljön efter elevens behov och vilka konsekvenser som uppstår i deras val. Det finns två verksamheter som inkluderar elever med ASD i de stora klasserna och tar delvis hjälp av resurspersoner. De har speciella sittplatser, timplaner och är indelade i olika nivågrupperingar. En verksamhet arbetar med en liten undervisningsgrupp av fyra barn som har en egen klassrum som beskrivs som en avskalad miljö med så lite störningar som möjlig runt eleven. Den fjärde verksamheten är en särskild undervisningsgrupp för elever med inlärningssvårigheter och utomstående personer beskriver klassrummen som tråkiga men finns det även tankar kring det.

  Den sociala inkluderingen handlar däremot om samspelet och kommunikationen mellan eleverna och pedagogen men även med andra elever. Det arbetet ställer pedagogerna inför stora utmaningar och samtal, positiv förstärkning och sociala lekar anses som några av verktygen för att fodra det sociala samspelet.

  En annan sak som tas upp i studien är hur balansen ska hanteras mellan det sociala arbetet och att nå kunskaperna som är skrivna i läroplanen för grundskolan (Lgr11). Några av verksamheterna beskriver att deras elever med ASD klara kunskapsmålen utan problem medan det finns två fall där elever har stora problem med de kraven som ställs av regeringen.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6515.
  Willner, Hannes
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Vem får vara hållbar?: En studie om exkludering av gymnasieelever från utbildning för hållbar utveckling utifrån klass och identitet2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Denna studie syftar till att undersöka hur gymnasieelevers uppfattningar om hållbar utveckling formas och vilken betydelse faktorer som social klass, identitet och utbildning har för detta. Därigenom försöker studien bidra med kunskap om hur sociala strukturer som klass och identitetsprocesser påverkar elevers tillgängliggörande av hållbar utveckling som ett undervisningsinnehåll och därmed säga något om huruvida implementering av utbildning för hållbar utveckling, ESD (Education for Sustainable Development), som utbildningsprojekt riskerar att exkludera elever med arbetarklassbakgrund.

  Undersökningen genomfördes med kvalitativa intervjuer som metod och urvalet bestod av åtta elever från två olika skolor, en studieförberedande och en yrkesförberedande. Materialet analyserades utifrån Bourdieus teorier om kulturellt kapital, habitus och kulturell reproduktion.

  Resultaten av studien visar att det finns skillnader i hur elever med olika kulturellt kapital ser på hållbar utveckling, att social klass och identitet har stor betydelse för hur eleverna tillägnar sig hållbar utveckling som ett undervisningsinnehåll, samt att detta riskerar att exkludera grupper av lägre social klass som studerar på yrkesförberedande program från att lära sig om och bli engagerade i frågor om hållbar utveckling. Men studien visar också att skolan har stora möjligheter att påverka detta om implementeringen av ESD kan anpassas till en mer pluralistisk ansats som bättre tillgodoser alla elevgruppers unika behov och preferenser. Vidare framträder att styrningen av skolan har betydelse för vilken form av kulturell reproduktion som sker inom ESD. Av detta drar författaren slutsatsen att implementeringen av ESD bör prioriteras politiskt för alla typer av skolor och elevgrupper i samhället och implementeras med pluralistiska metoder som inkluderar alla elever oavsett klasstillhörighet.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6516.
  Willstedt, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hon borde kunna prata och läsa som andra mammor: En kvalitativ text- och innehållsanalys av etnicitet i bilderböcker2014Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att granska hur den bild som förmedlas av individer med en annan etnisk bakgrund än svensk är konstruerad i bilderböcker. Detta sker genom en kvalitativ text- och innehållsanalys av fem bilderböcker utgivna mellan år 1995 - 2012. Böckerna som analyseras är

  Noah och bästa grejen, En hög med snö, Den andra mamman, Alfons och soldatpappan samt Afrika bakom staketet. För att uppnå syftet har tre frågeställningar formulerats: hur sker personskildringen av individer med en annan etnicitet än svensk? Hur används miljön i skildringen av individer med en annan etnicitet än svensk? Hur samverkar text och bild i skildringen av personer med en annan etnicitet än svensk? Resultatet som framkommit visar att författare väljer att närma sig etnicitet på olika sätt. En del framhäver explicit individers etniska ursprung, och andra väljer att inte kommentera en persons etniska bakgrund. I alla böcker, förutom i en, skildras individerna med ett annat etniskt ursprung med mörk hy och mörkt hår. I alla böcker skildras västerländska klädesplagg. Endast en sekvens i en bok skildrar icke västerländska kläder. Färgerna på klädesplaggen har uppmärksammats som en skillnad mellan individer med en svensk etnicitet och individer med en annan etnicitet än svensk. Personbeskrivningen sker i fyra av fem böcker endast genom bild. I två av böckerna har det uppmärksammats hur miljön bidrar till personbeskrivningen av individer med en annan etnisk bakgrund än svensk. Vid granskning av miljön har flera olika föremål framträtt som talar om för läsaren att en person har en annan etnisk bakgrund än svensk.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6517.
  Willén, Birgitta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten.
  Distance education at Swedish universities: an evaluation of the experimental programme and a follow-up study1981Bok (Annet vitenskapelig)
 • 6518.
  Wingqvist, Olof
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Filosofiska fakulteten.
  Betraktelser öfver allmän elementarbildning med särskilt afseende på svenska förhållanden. Akademisk afhandling, med vidtberömda filosofiska facultetens i Upsala tillstånd, för filosofiska gradens erhållande författad och, under inseende af ... Olof Wingqvist ... till offentlig granskning framställd af Knut Torén af Stockh. nation, på gustavianska lärosalen den 13 juni 1851, p. v. t. f. m.1851No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6519.
  Wingqvist, Olof
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Filosofiska fakulteten.
  Om läromethoden vid de svenska elementar-läroverken nu och för två hundrade år sedan: academisk afhandling, med vidtberömde Philosophiska Facultetens tillstånd och under inseende af mag. Olof Wingquist ... för philosophiska gradens erhållande författad och utgifven af Hans Pehr Gustafson ...: underställes offentlig granskning på Gustavianska Lärosalen den 13 junii 1848, p. v. t. f. m1848No name for locale no (Annet vitenskapelig)
  Fulltekst (pdf)
  FULLTEXT01
 • 6520.
  Wingård, Britta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Att vara rektor och kvinna1998Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  This study is about heads in the Swedish compulsory school. The aim of the study was toincrease the understanding of being a head and a woman without the ambition to explore sexdifferences. To make the study participatory a research circle was chosen as a general framefor the investigation. In this circle with eight women, specific issues have been elaborated,data have been collected, interpreted and analyzed. Empirical data have also been collectedthrough life history interviews. The work in the research circle decided the theoreticalframes of reference: a theory concerning the relation between state and society, an organisational perspective and a feminist perspective. The issues concerned the women's lives, theexternal conditions for work, their own view of the work situation and how they acquire andhave acquired knowledge.

  The results indicate that the women, during a period of their lives, have been living inrelative subordination. External conditions of their work varied considerably, but workingconditions were very similar. They worked with administrative tasks and problems ofpersonal relations, not primarily with school development. The women were during theirschooltime all in the position of received knowing, but as heads three of them were in otherpositions. One of them learns in a constructivist way and so she has an authentic voice to usein public. Their background and current social context seem to give very little opportunity todevelop a constructivistic learning and arenas where real talk can be developed.

 • 6521.
  Wingård, Mikael
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Blir vi för många?: En läroboksanalys om befolkningsutveckling.2011Inngår i: Geografiska Notiser, ISSN 0016-724X, Vol. 69, nr 1, s. 34-45Artikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 6522.
  Winqvist, Therése
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Rättigheter gällande skolgång för nyanländaelever i gymnasieåldern: En komparativ studie mellan styrdokumentens teori ochskolvärldens praktik2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
 • 6523.
  Winrow, Liza
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Jones Quartey, Markus
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  It's a Man's World: En studie av kvinnliga chefers uppfattningar av maskulinitet inom ledarskap2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Det har länge pågått diskussioner om hur kvinnlighet ses i relation till ledarskap. Kvinnor passar inte in och förväntas inte klara av ledarrollen. Denna studie belyser problemet från motsatt håll, genom att undersöka vilka maskulina drag som kan ses inom chefskap. Syftet med denna studie är således att undersöka kvinnliga chefers perspektiv på ledarskap, samt om det bär drag av egenskaper som anses maskulina. De centrala begrepp som studien behandlar är stereotyper, ojämställdhet samt fostran. Den tidigare forskningen på området redogör för hur kvinnor respektive män uppfattas i ledarskap, samt vilka olika hinder och förutsättningar som råder för respektive kön. Under detta avsnitt redogörs även för forskning angående könsstereotyper. De teoretiska perspektiv som använt för att tolka resultaten av studien är Hirdmans genusteorier samt Abrahamssons begrepp kring ledarskap och kön. Studien är branschoberoende och gjordes genom kvalitativa intervjuer med sex kvinnliga chefer. Studiens resultat visar att det finns uppfattningar om ledarskap som kan kopplas till stereotypt maskulina egenskaper.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6524.
  Winther, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  "Du skjuter ju som en tjej": En studie om genusskapande i skolan2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  I denna studie undersöks hur genus skapas genom barns interaktion med varandra vid bollspel under raster. Studien syfter till att bidra till djupare förståelse för genusskapande på rasterna i skolan. I studein har löpande ostrukturerade observationer använts som metod. Sammanlagt observerades sex rast tillfällen samtliga på skolgården. Fem av rasterna som observerades var 40 minuter långa och en var 20 minuter. dessa observationer har renskrivits och redovisas i resultat och analys delen av studien. De teoretiska utgångspunkter som används i studien är genussystemet samt genuskontrakt. I resultatet ach analysen framgår det att genus skapas dagligen genom barns interaktion med varandra vid bollspel under rasterna. Detta görs genom isärhållning och differentiering av könen. Barnen gör skillnad på pojke och flicka och dessa värderas utifrån sitt biologiska kön redan innan bollspelet börjar.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6525.
  Wirdenius, Lovisa
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lindberg Wassler, Isabelle
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Storboken: En studie om pedagogers förhållningssätt2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie var att undersöka hur ett antal pedagoger förhåller sig till storboken som ett pedagogiskt verktyg vid barns läsinlärning i skolan. För att besvara syftet med tillhörande frågeställningar intervjuades tre specialpedagoger samt fyra grundskolelärare. Intervju som metod valdes för att lättast kunna redogöra för pedagogernas förhållningssätt till metoden.

      Studiens resultat kan sammanfattas med att både lärare och specialpedagoger är positiva till storboken som ett pedagogiskt redskap för läsinlärning. Ett centralt resonemang som uppmärksammades i studien var att storboken möjliggör en gemensam läsupplevelse. Sambandet mellan läsinlärning och självkänsla visade sig vara starkt utifrån de intervjuades uppfattningar om barns tidiga läsinlärning. Arbetssättet som de intervjuade lärarna och specialpedagogerna beskrev, stämde väl överens med de forskningsresultat vi tagit del av. En central tankegång som uppmärksammades i denna studie var att åsikterna om storboken kan stå som ensam metod vid läsinlärning varierade mellan lärarnas respektive specialpedagogernas uppfattningar. Specialpedagogerna antydde en mer positiv inställning till storboken som ensam metod vid barns läsinlärning. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6526.
  Wirtanen, Edith
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Yasin, Naima
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Framställning av etnisk mångfald: En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av matematikböcker mellan 1994 och 2017 för årskurs 4-62018Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka hur stort utrymme olika etniciteter ges i mellanstadiets matematikböcker, från tidsperioden 1994 till 2017 och hur den etniska mångfalden presenteras. Tidigare forskning belyser hur läroböcker än idag präglas av en västcentrerad världsbild.[1] Att stereotypiskt västerländskt utseende är dominerande i läroböcker är en aspekt som bör tas hänsyn till i samband med läromedelsgranskningen. Av den anledningen är den teoretiska utgångspunkten av detta arbete det normkritiska perspektivet och den normskapande läroboken.

   

  Forskningsmetoden baseras på en kvantitativ innehållsanalys som utgår ifrån att kunna skilja mellan västerländskt och annat etniskt ursprung. I förhållande till stereotypiska karaktärsdrag har vi använt oss av begreppen västerländskt utseende och annat än västerländskt utseende, för att enklare synliggöra fördelning av den etniska mångfalden i matematikböcker. En kvalitativ bildanalys i syftet med att forska kring hur etniska stereotyper kommer i uttryck i illustrationerna genomförs, för att kunna presentera ett fullständigare resultat.

   

  Studiens resultat lyfter fram hur karaktärer med typiska västerländska karaktärsdrag dominerar i läroböckerna men att framställningen av olika etniska grupper i har ökat under åren. Utifrån resultatet vill vi med denna studie lyfta vikten av att se rättfärdiga representationer av olika etniska grupper, då det är viktigt för identitetsskapandet och bidrar till en positiv självuppfattning. Studiens vill också belysa skolans och lärarens ökande ansvar för att kritiskt granska läromedel i samhället som påverkas av internationalisering och digitalisering. I läromedelsgranskningen är etnicitet en viktig aspekt och i skolan bör medvetenhet och möjligheten till reflektioner kring lärobokens normskapande natur uppmärksammas.

  [1] Runblom, 2006

 • 6527.
  Wirtanen, Edith
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Yasin, Naima
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lärarna och kroppsidealen: En intervjustudie om lärares syn på begrepp för stora kroppar och på sin undervisning om kroppsideal i grundskolan2019Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Synen på kroppar och kroppsideal har förändrats i det svenska samhället. Feta kroppar passar inte in i dagens kroppsideal som synliggörs främst genom media. Däremot har feta kroppar ansetts som ett problematiskt fenomen en relativ kort tid.

  Mycket av tidigare forskning om kroppsideal lägger större vikt på barn i högre årskurser vilket gör det relevant att undersöka ämnet även i mellanstadiet då förhållandet till den egna kroppen är en viktig del av en växande persons självbild. Lärare förmedlar oundvikligt normer i undervisningen och därför är det viktigt att vara medveten om sina explicita och implicita värderingar om hur en kropp ska se ut.

  Syftet med denna studie var att öka kunskapen om lärares uppfattningar om kroppsideal samt om sitt arbete med kroppsideal i undervisningen. Det undersöks även hur lärares svar kan tolkas ur ett normkritiskt perspektiv.

  Studiens teoretiska utgångspunkt var den normkritiska teorin och data insamlades genom semistrukturerade intervjuer med fokus på lärarnas egna tankar och åsikter. Analysen av intervjuerna resulterade i åtta olika underteman. Det som framkom var att samhällets kroppsideal om en vältränad och/ eller smal kropp reflekteras i lärarnas syn på kroppsideal, och att de uppgav att kränkningar mot feta kroppar förekom på deras skolor. Lärarnas syn på orsaker till övervikt var att den huvudsakligen beror på kost- och träningsvanor och de uppfattade övervikt som något problematiskt och ohälsosamt. De flesta av de intervjuade lärarna försökte väva in innehållet kroppsideal i undervisningen men uttryckte en viss osäkerhet och problematik kring detta. Lärarna uppvisade även varierande åsikter om innehållets relevans i mellanstadiet trots att kroppsideal står med i läroplanens kunskapskrav för årskurs 4–6. Det var dock svårt att dra slutsatser från materialet rörande om lärarna gav uttryck för normkritiska förhållningssätt till kroppsideal, samt om de erbjöd eleverna en mer nyanserad bild av hur olika kroppar kan se ut i undervisningen. 

  Fulltekst (pdf)
  Lärarna och kroppsidealen
 • 6528.
  Wistrand, Michaela
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Grandin, Lina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Agila Medarbetarsamtal: - En studie om situationsanpassade samtal som verktyg för den lärande organisationen2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Undersökningen äger rum på ett fastighetsbolag som vi har valt att kalla X AB och som harca 350 anställda. På två av X AB:s kontor har vi genomfört kvalitativa forskningsintervjuer med totalt åtta medarbetare. Syftet med vår studie är att undersöka hur medarbetarepå fö-retaget X AB upplever förändringen fråntraditionella medar-betarsamtal till agila medarbetarsamtaloch hur denna föränd-ring har påverkat den lärande organisationen.Med agila med-arbetarsamtalmenar vi situationsanpassade samtal som sker ofta, regelbundet och som är individanpassade.Undersökningen grundar sig i teoretiska utgångspunkter som bland annat belyser lärande och utveckling i relation till dia-log, relationen mellan medarbetare, ansvar, feedback och den lärande organisationen. Studien grundar sig även på teorier om arbetsmetoden Lean, eftersom Toyota och Lean manufacturing är föregångare till den agila arbetsmetoden. Resultatet av vår undersökning visar att övergången från trad-itionella medarbetarsamtal till agila medarbetarsamtal på X AB inte kommunicerats ut tillräckligt på alla avdelningar, vil-ket lett till att vissa avdelningar inte fått med sig alla medarbe-tare i förändringsprocessen och i de agila samtalen. Informan-terna upplever att de agila medarbetarsamtalen påverkat orga-nisationens utveckling positivt eftersom medarbetarna kan an-passa sitt arbete till organisationens föränderliga mål och hela tiden få feedback på sitt arbete genom de ofta förekommande agila samtalen. Relationen mellan medarbetareblir även mer decentraliserad eftersom samtalsämnena främst väljs ut av medarbetaren, vilket leder till en dialog där åsikter kan fram-föras öppet och mer feedback kan ges. Den personliga ut-vecklingen upplevs däremot hämmas av de agila samtalen, ef-tersom dessa fokuserar desto mer på organisationens mål och den nuvarande situationen och desto mindre på långsiktiga mål och den personliga utvecklingen. För att inte gå miste om den personliga utvecklingen föreslås en kombination av agila och traditionella medarbetarsamtal, samt att medarbetarna tyd-ligt får information om syftet med de agila samtalen och det egnaansvaretför denpersonliga utvecklingen. Genom att ge medarbetarna kunskapom de agila samtalen möjliggörs med-arbetarens påverkan på de agila samtalens innehåll och där-med skulle de agila samtalen kunna användas på bästa sätt.

  Fulltekst (pdf)
  Agila Medarbetarsamtal
 • 6529.
  Wiström, Sandra
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Azagra, Maria
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Små arbetsgrupper: Att arbeta inom en teamorganisation2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har som syfte att titta närmare på små arbetsgrupper vi finner inom en förskola. Studien ser närmare på arbetsgruppens sammanhållning genom att studera gruppmedlemmarnas upplevelser om rollfördelning, konflikter, gruppsammanhållning och ledarskap. Data har samlats genom sex kvalitativa intervjuer av informanter som arbetar i samma förskola.Resultatet redovisas i berättande form efter varje informants berättelse samtidigt som de är uppdelade i de fyra kategorier vi har valt att undersöka; Upplevelser om roller i arbetsgruppen; Upplevelser om gruppsammanhållning; Uppleverser om ledarskap och konflikt. Analysen sker med hjälp av tidigare forskning och de valda teoretiska utgångspunkter som finns om arbetsgrupper.Slutsatserna som framkommit av studien är att teamorganisationen kan fungera bra i praktiken. I den valda förskolan fungerar teamorganisationen parallellt med ett rotationssystem som försämrar teamorganisationens huvudsyfte; bra gruppsammanhållning för att klara uppgifter. Gruppsammanhållningen i förskolan påverkas av ledarnas stil och roll intagning. Rolloklarhet och rollöverbelastning är det som mest påverkar gruppens arbetssätt och effektivitet.

 • 6530.
  Wolauz, Anneli
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Flickor och stress: En studie om hur unga flickor uppfattar stress i skolan2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med studien är att undersöka hur flickor i årskurs 7 upplever stress i skolan och vad de anser att lärare, och skolan i allmänhet, kan göra för att motverka detta. Studien bygger i huvudsak på kvalitativ insamlad data i form av intervjuer, men även på kvantitativ insamlad data i form av en enkätundersökning.

  I resultatet kan utläsas att 71 % av flickorna de senaste tre månaderna har upplevt stress. De huvudsakliga stressorer som flickorna angav var läxor och prov, fritidsaktiviteter, betyg, muntliga framställningar och skönhetsideal. Vid stressade situationer upplevde flickorna bl.a. huvudvärk, magont, trötthet, sömnproblem, nedstämdhet och bristande kontroll. Genom att noggrant planera sin vardag, motionera, äta och sova regelbundet liksom att ha goda kontakter med vuxna ökade flickornas förmåga att hantera stress. För att underlätta deras vardag i skolan efterfrågade de bättre provplanering, schema­justeringar och arbetsro i klassrummet. De menar också att det är viktigt att lärarna själva inte stressar liksom att alla bemöter varandra med respekt i skolan.

  Kunskaper om hur stress uppkommer, påverkar individer och bemästras måste nå ut till landets skolor för att vi ska kunna bemöta våra stressade ungdomar på ett professionellt sätt. För att ta upp kampen mot den stressrelaterade ohälsan krävs insikt om att vi människor har olika möjligheter att tåla och hantera stress. Engagerade och pålästa lärare behövs således för att hjälpa stressade elever. Skolorna måste bli bättre på att se varje enskild elevs behov eftersom skolan som institution är viktig för att främja elevers hälsa.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6531.
  Wort, Michael A. A.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Distance education and the training of primary school teachers in Tanzania1997Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  Tanzania has been using distance education to train its teachers for twenty years. Thefirst programme, which began in 1976 and ended in 1984, was highly innovative inits approach. It provided both professional and up-grading studies within the primaryschools to try and meet the demand for universal primary education. The secondmajor programme used more conventional correspondence studies to up-date itsprimary school teachers and still continues today.

  The study explores why, and how, distance education has developed in Tanzaniaand why it has vigorously pursued this method as a major tool in training its primaryschool teachers. Historical, cultural socio-economic and political contexts werehelpful in understanding the motivations, origins and developments of the two majorprogrammes beginning in 1979. The empirical material in the study covers twomajor distance teacher education programmes for primary school teachers inTanzania. The first programme, the Distance School based Teacher Trainingprogramme from 1976-1984 was critically re-analysed using former evaluationstudies. The second programme, 1984 to date was evaluated using a frame-process-outcome' model and is also presented.

  A new framework for the provision of distance education was developed usingthe important interactive elements of the educational process - teacher, learner(s) andcontent. The framework focuses upon the intended learning and incorporatededucation and adult education theories. Ten framework categories were developedfor reappraisal and analyse of the Tanzanian distance teacher education programmes.Finally suggestions were made, using the framework model for a new approach todistance education and teacher training.

  The outcomes suggests the need for a more decentralised authority and a greaterdifferentiation of tasks in administration, the setting up of school cluster and learnergroups and the provision of more responsive support systems. Framework categoriessuggested a move towards interdependency in their working, within a distributivemodel of distance education.

 • 6532.
  Wort, Michael A. A.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten.
  Distance education and the training of primary school teachers in Tanzania1998 (oppl. Ny utg.)Bok (Annet vitenskapelig)
 • 6533.
  Wrigstad, Tobias
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Castegren, Elias
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datalogi.
  Mastery Learning-Like Teaching with Achievements2017Konferansepaper (Fagfellevurdert)
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6534.
  Wrigstedt, Satu
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Yngre barns tidsuppfattning och matematiska samt historiska tänkande: - ett tidsband från människans uppkomst på jorden till nutid.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Projektarbetet syftar till att undersöka hur yngre elever, 7-10 år, upplever tid och vad de tycker är viktigt i mänsklighetens historia samt att utveckla ett tidsband över mänsklighetens historia som kan vara användbart i undervisningen av elever i åk 1-3.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6535.
  Wäreby, Elisabeth
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Erlandsson, Johanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Arbetstagares attityder till kompetensutveckling: Den upplevda lärandepotentialen av kompetensutveckling2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Idag är det viktigt att ha rätt kompetens på sin arbetsplats. Syftet med denna studie är attundersöka om det med hjälp av ett analysinstrument, byggt av Per-Erik Ellströms teori omlärande och kompetensutveckling i arbetslivet och en enkät utformad efter den går attuppfatta arbetstagares attityd till om de anser att kompetensutveckling leder till lärande. Föratt kunna besvara detta syfte har följande frågeställningar tillämpats: Hur kan bakomliggandefaktorer som påverkar arbetstagares attityder till lärande genom kompetensutvecklingidentifieras?, Hur kan det identifieras om arbetstagare anser att någon specifik form avkompetensutveckling främjar lärande mer? och Hur kan arbetstagares generella attityder tillkompetensutveckling identifieras? För att kunna identifiera detta tillämpades ettanalysexempel. En enkät utformad efter studiens teoretiska ramverk skickades ut till tvåavdelningar på ett stort företag inom den finansiella sektorn. Materialet analyserades delvisgenom statistiska verktyg och korrelationer, men även genom deskriptiv statistik. Resultatetav vårt analysexempel visade att flera bakomliggande faktorer kunde identifieras. Vidarevisade resultatet den generella inställningen till att kompetensutveckling var positiv.Attityden var även att kompetensutveckling för det mesta leder till lärande. Det identifieradesmarginella skillnader i hur arbetstagarna upplevde att det fanns någon specifik form avkompetensutveckling som attityden var mer positiv till. Som slutsats kunde vi se att vårmetod att mäta attityder med hjälp av en enkät utformad från en teori fungerade i de flestaavseenden.

 • 6536.
  Wärnsberg, Inger
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Dyskalkyli: En främling i skolvärlden2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Min fenomenologiska studie av personer som låtit sig diagnosticeras för dyskalkyli och deras föräldrar och skolledare visar de känslor, reflektioner och erfarenheter dessa individer har runt dyskalkyli. Det finns bara ett fåtal personer i Sverige i dag som har fått diagnosen. Deras berättelser visar att det finns elever i skolan som kämpar för att förstå det som för andra är så lätt, nämligen matematikens grunder. Hur kampen utförs är individuell men alla fick de rådet av någon att de borde undersöka om de inte har dyskalkyli. Av de som deltog hade två fått rådet av sina föräldrar och två av skolpersonal. De personer som deltagit i denna studie tyckte att det var skönt att få en etikett på sin svårighet. De ansåg att en diagnos hjälpte dem att hålla kvar sin självkänsla. De tyckte att de fortare fick hjälp vid lärarbyten, men att lärarnas kunskap om dyskalkyli var för liten. De hoppades få mer hjälp i skolan och att inte framtida karriärvägar skulle stängas på grund av deras matematiksvårigheter. De hoppades att deras andra förmågor skulle ge dem framkomliga vägar i livet. De ville att omgivningen skulle få mer förståelse för deras problem.

  Föräldrarna hade tidigt sett att deras barn hade det svårt med vissa saker. De uttryckte att de haft stor oro för att barnet inte skulle klara skolan och hoppades att en diagnos skulle underlätta skolan och underlätta för barnet att ta sig vidare i skolsystemet.

  Skolledarna erkänner att de i skolan idag inte kan så mycket om dessa barn. De har knappt mött någon elev som haft denna diagnos. De anser att skolpersonal och då framför allt speciallärare och matematiklärare behöver mer utbildning i hur man på bästa sätt ska hjälpa dessa barn att lyckas i skolan.

  Känslan hos alla inblandade är att det är en okänd diagnos i skola och samhälle men att den behövs för att undvika känslan av totalt misslyckande i skolan och för att skapa vägar vidare i landets utbildningssystem.

  Om de olika yrkesgrupperna, logopeder, psykologer, neuropsykiatriker, pedagoger och elevhälsopersonal, började samarbeta bättre kunde man få en mer holistisk syn på människan och därmed mer individualiserade lösningar. Jag hoppas att de olika grupperna kan börja samarbeta för att på bästa sätt driva kunskapen och pedagogiken framåt för de drabbade individernas skull.

  Det är fortfarande få elever som får denna diagnos. Vid en rundringning till fem av de stora kommunala skolorna i en av Sveriges större städer fanns det 2 elever med en dyskalkylidiagnos. Detta trots att det i denna kommun finns folk som gör utredningar av just dyskalkyli. Det är långt ifrån de ca 5 % som bland annat Butterworth (2012) hävdar att det finns i en befolkning.

  I framtiden behövs mer forskning som tydliggör hur man ska diagnosticera dessa barn och sedan tar fram metoder för hur dessa barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6537.
  Wärvik, Gun-Britt
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Hasselgren, Biörn
  Göteborgs universitet.
  Forsberg, Eva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Runesdotter, Caroline
  Göteborgs universitet.
  Sahlström, Fritjof
  Åbo Akademi.
  Till en vän2016Inngår i: Skola, lärare, samhälle: vänbok till Sverker Lindblad / [ed] Gun-Britt Wärvik, Caroline Runesdotter, Eva Forsberg, Biörn Hasselgren & Fritjof Sahlström, Göteborg: Göteborgs universitet , 2016, s. 11-18Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 6538.
  Wärvik, Gun-Britt
  et al.
  Göteborgs universitet.
  Runesdotter, CarolineGöteborgs universitet.Forsberg, EvaUppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.Hasselgren, BiörnGöteborgs universitet.Sahlström, FritjofÅbo Akademi.
  Skola, lärare, samhälle: vänbok till Sverker Lindblad2016Collection/Antologi (Annet vitenskapelig)
 • 6539.
  Wåglund, Monica
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten.
  Orientering mot ledarskap: analys av en chefsutbildning för läkare1993Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
 • 6540.
  Wåhlin, Madeleine
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Specialpedagogik: - En intervjustudie om hur förskollärarna menar att deras specialpedagogiska kunskaper kan yttra sig i förskolan2015Independent thesis Basic level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6541.
  Wåhlin, Therese
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lärares Professionella förhållningssätt: En studie kring lärarprofessionalitet2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Som lärare kan det ibland vara svårt att veta hur man skall arbeta med sin lärar- och ledarroll. Var man skall dra gränsen mellan personlig och privat när det kommer till ens förhållningssätt med sina elever? Uppsatsens syfte har varit att undersöka lärares professionella förhållningssätt och deras ledarroll gentemot eleverna. Med professionellt förhållningssätt menas hur man som lärare arbetar med relationen med eleverna och upprätthåller sin professionalitet samt hur de arbetar som ledare i skolan. Metoden för uppsatsen har varit att använda samtalsinterintervjuer och intervjuprotokoll som sedan transkriberats och analyserats. Åtta stycken lärare, fyra från en grundskola Uppsalaområdet och fyra från en gymnasieskola i Stockholmsområdet, har intervjuats. Alla intervjuer har presenterats anonymt så att det inte framgår vem/vilka de är. Intervjuerna analyserades tematiskt. Detta då intervjupersonerna fick besvara tre stycken huvudfrågor, gällande ledarskap, ett professionellt förhållningssätt och ett praktiskt tillvägagångssätt, på ett tematiskt vis. Studien visade på att det professionella förhållningssättet är något som lärare arbetar aktivt med varje dag. Det som var det markanta i resultatet var att det fanns en tydlig skillnad mellan lärare som arbetat många år (fler än tio) i skolan och de lärare som arbetat i färre år inom skolan. Resultatet visade då på att det professionella förhållningssättet och en lärares ledarroll är något som man lär sig och blir tryggare i med tiden. Det är inte något som, till fullo, går att lära ut utan det krävs att man själv som lärare arbetar och bygger upp sin professionella roll och tänker efter hur man bemöter och arbetar med sina elever.

 • 6542.
  Yalcin, Hidayet
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  En studie om upplevelser och erfaranheter vid en svensk skola utomlands2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Fler och fler barn flyttar utomlands på grund av föräldrars arbete. Många av de flyttar med sina föräldrar i tidigt ålder och förflyttningen sker under hela barn- och ungdosåren.. Av den anledningen ligger intresset i att undersöka detta fenomen. Syftet me denna studie var att undersöka svenska elever som av olika anledningar studerar på svenska skolan utomlands och framförallt undersöka de bakomliggande faktorer vid val av skola och erfarenheter på den svenska skolan bortom Sveriges gränser. Under denna undersökning befann jag mig på plats vid en skandinavisk skola i Europa. Den metod som användes under studien var halvstrukturerad intervjuguide med den fenomenografiska ansatsen. Sammanlagt intervjuades fem elever med olika skolbakgrunder. Utgångspunkten för resultat och analys har utgått från att dela in materialet i olika kategorier för att beskriva fenomenet som ter sig på olika sätt för varje individ. Dessa beskrivnings kategoriner innehåller underordnade kategorier som presenteras under kapitlett resultat och analys. De skilda överordnade beskrivningskategorierna är elevers upplevda motiv till att läsa vid skandinavisk skolan, elevers erfarenheter vid att läsa vid en skandinavisk skola, elevers erfarenheter samt attityder till livet som utlandssvenk och integration. Diskussionen innehåller material från empirin som framställs med tidigare forskning.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6543.
  Yari, Bita
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Genus i barns samtal: En observationsstudie med ljudinspelningar av förskolebarns samtal med varandra.2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Mitt examensarbete handlar om hur förskolebarns samtal med varandra rekonstruerar, samt ger uttryck för genus. Jag utgår från ett socialkonstruktivistiskt, poststrukturalistiskt och i synnerhet ett queerfeministiskt perspektiv. För att möjliggöra detta arbete har jag använt mig av ljudinspelningar och observation som metod, som fångat upp förskolebarns samtal med varandra.

  Fulltekst (pdf)
  Genus i barns samtal
 • 6544. Ydron, Stina
  Att vara med(arbetare) eller ledare i utveckling och lärande: En deskriptiv studie med kvantitativ ansats om medarbetarnas lärande och utveckling i arbetet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  På dagens arbetsmarknad blir bristen på arbetskraft allt större vilket gör det centralt för arbetsgivare att behålla sina medarbetare. Ett sätt är att skapa ett arbetsklimat som präglas av tillit, eget ansvar och utveckling. Den svenska arbetsmarknaden präglas av ett medarbetarskap där den anställda tar stort ansvar för sitt arbete. Detta gör att chefen har möjlighet att istället för att vara styrande kan vara stöttande och coachande. När detta samförstånd råder finns möjlighet till lärande och utveckling på arbetet.

   

  Debatten om medarbetarskap har pågått sedan 1950-talet och när medledarskap uppnås betraktas det att fungera som bäst. Då behövs att chefen kan visa tillit för att ge förutsättningar för engagemang och ansvarstagande hos medarbetaren. Forskning inom arbetslivet visar att lärande inom arbetslag både höjer kunskapsnivån samtidigt som samarbetet kollegor emellan stärks. Uppsatsen tar avstamp i tidigare forskning för skapande av en enkät som gått ut till medarbetarna som deltar i studien. Organisationen de arbetar inom ligger i Mellansverige och arbetslaget består av 25 medarbetare. Resultatet visade att medarbetarna upplever att det är viktigt att de uppmuntras till fortsatt lärande och utveckling inom ramen för sitt arbete. Både genom fortbildning och genom att kunskaperna och kompetenserna i arbetslaget delas med varandra.

   

  Syftet med den här uppsatsen har varit att ta reda på om medarbetarna i en utvald organisation anser att det är viktigt att få delta i arbetsplatsens lärande och utveckling.

 • 6545.
  YETIZ, GÜLPERDEN
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Matematiksvårigheter ur lärarperspektiv: En intervjustudie om fem lärares syn på orsaker till elevers matematiksvårigheter2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6546.
  Yilmaz Ruhmén, Susanna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Law and order in Schools?: A comparative study on legal regulations of the social interaction between teacher and students in Finland and Sweden.2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [en]

  The following thesis investigates differences and similarities in the social aspect of teachers’ professional work, as described through teachers’ rights and responsibilities regulated in national school law of the social interaction teacher-student in Finland and Sweden. This thesis is written as a pilot-study in the Swedish Research Council project concerning teacher autonomy in Sweden, England, Finland and Germany. Teacher autonomy is seen as a multidimensional concept in recent research made, and in an analytical matrix developed by Wermke and Salokangas (2016) teacher autonomy can be analyzed on different levels and in different domains of teachers’ professional work. This thesis connects to the social domain in the analytical matrix, which concerns disciplinary policies in the social interaction between teacher and students and thus explores the social part (or dimension) of teacher autonomy. The methods adopted in this thesis are content analysis and comparative method where documents on a national level (i.e. school law) and local level (i.e. rules of conduct) from Finland and Sweden are analyzed. Three terms (i.e. rights, responsibility and offensive actions) guide the analysis together with three analytical questions drawing on Ingersoll’s (2003) research where decisions concerning the social aspect of schooling was proven to be the most important area of teachers’ decision-making power.

  The results of the investigation indicate that there are both similarities and differences in how the social aspect of teachers’ work is described on national and local level in Finland and Sweden. On national level for example, both Finnish and Swedish teachers can take disciplinary measures to maintain a safe study- and classroom environment, although it is more regulated in the Finnish school law. The investigation also shows that there is a clearer connection between the national level and the local level in Finland, a connection which cannot be perceived in the Swedish case. Lastly, the possibility of reporting teachers divides the two countries apart where in Sweden this is described in the school law, which is not expressed in the Finnish school law.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6547.
  Ylivallo, Rebecka
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Meningsskapandet hos ingenjörer i arbetslivet: En kvalitativ uppsats om hur tjänstemän skapar mening i sitt arbete2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Vad som motiverar tjänstemän att göra ett bra jobb kan ha många olika sidor. Denna uppsats syftar till att undersöka vad tjänstemän motiveras av i sitt arbetsliv. Jag har utgått från en kvalitativ metod och intervjuat fem ingenjörer enskilt om deras arbetsliv och vart de vill nå med det, både i sitt arbete och i sin personliga utveckling. Syftet relateras till meningsskapande och kopplas även ihop med motivation i arbetslivet. Begrepp som framåtsträvan, självförverkligande och kollegial påverkan har varit centrala under studiens gång. Forskningsfrågorna utgår från vad ingenjörerna tillskriver som meningsfullt i sitt arbetsliv och vilka faktorer som samspelar i fråga om att motivera dem. Teorierna jag utgått ifrån är Lave och Wengers praxisgemenskap, kompletterat av olika författares syn på meningsskapande. I resultatet framgår sedan både likheter och skillnader mellan ingenjörernas utsagor om vad som motiverar dem. I diskussionsavsnittet diskuteras vad som skulle vara att föredra av olika faktorer, tillexempel organisationsstruktur. Men sammanfattningsvis verkar det som att det kan finnas både för- och nackdelar med olika faktorer. En faktor är dock liknande för samtliga ingenjörer, nämligen utmaningar. Olika typer av utmaningar i rätt mängd och kontext gör att ingenjörerna känner att de får utvecklas i sin roll i arbetet. 

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6548.
  Yondt, Sabina
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hedin, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  En läroplanshistorisk undersökning av dramapedagogikens position i läroplanstexter.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Detta examensarbete behandlar ämnet dramapedagogik och vilken funktion, position och status ämnet har haft i de läroplaner som utgivits från och med Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr62). Materialet som undersökts är framför allt kapitlet Svenska i samtliga läroplaner, men även den allmänna delen och ett antal debattartiklar om ämnet drama i skolundervisning. Den tidigare forskningen som gjorts inom samma område är inte omfattande och berör inte ämnet ur vår vinkling, vilket gör vårt examensarbete relevant och spännande. Tidigare forskning visar att dramapedagogik i skolundervisning generellt har haft en låg position, både över tid och utanför Sverige. Samtidigt visar forskning hur gynnsamt drama i undervisning är för lärandet och att estetiska skolämnen fyller en funktion i dagens informationstäta samhälle, som stöd för att tolka och bearbeta all information som omvärlden ger oss.Som grund för arbetet har vi använt läroplansteori, eftersom det ger en förståelse över hur våra forskningsobjekt, läroplanstexterna, är uppbyggda. Vi använder oss av en kvalitativ textanalys, eftersom det ger större möjlighet att tolka texten jämfört med en kvantitativ textanalys, och vi intar ett diskursanalytiskt perspektiv då det ger en större förståelse för i vilket sammanhang dramapedagogik har befunnit sig i under olika tidsperioder.Vi har funnit ett antal funktioner som finns för att använda drama, och analyserat förekomsten av dessa funktioner i forskningsmaterialet, alltså läroplanstexterna och tidskrifterna. Uppsatsens resultat visar att dramapedagogik framför allt har haft en funktion av att stimulera lärandet, och att gynna lärandet i andra mer teoretiska skolämnen, samt har haft en resultatorienterad funktion. Dessa funktioner med drama har varit genomgående i alla läroplaner medan ett antal funktioner har dött ut i de två senaste läroplanerna. Dessa funktioner är drama som kommunikationsverktyg, drama som förmedlare av kulturarv och reproduktion, föreställningsförmåga och empati, samt den gruppstärkande funktionen. Sammantaget visar undersökningen att dramapedagogikens position har sänkts i de två senaste läroplanerna, jämfört med de tidigare läroplanerna.

  Fulltekst (pdf)
  fulltext
 • 6549.
  Young, Robert
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Kartan i fokus: En studie av namn- och kartkunskaper i geografiundervisningen vid grundskolans senare år2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka geografilärares inställning till, och praktiska erfarenheter av, kartans användning som redskap inom geografiämnet vid grundskolans senare år (årskurser 7-9). Av specifikt intresse var att få reda på dessa lärares syn på kartkunskaper i allmänhet och namngeografins ställning inom ämnet i synnerhet, samt deras syn på den aktuella namngeografiska debatten. Metoden att försöka nå detta syfte har varit användandet av en kvalitativ fallstudie, där fem verksamma geografilärare vid grundskolans senare år har intervjuats.

  Resultaten pekar på att lärarna ser en tydlig skillnad där kartkunskaper värderas högre än namnkunskaper. Kartkunskaper – där kartan används som ett redskap i geografiundervisningen – ses som ett mer omfattande och väsentligt arbetsområde. Namnkunskapernas användning däremot är omtvistad och skapar en polarisering av åsikter, som sedan kan kännas igen i den aktuella namnkunskapsdebatten. En vidare slutsats är att namnkunskaper ingår till övervägande del i en traditionell värdebaserad didaktisk typologi, medan kartkunskaps-begreppet är svårare att placera.

  Fulltekst (pdf)
  Rapport 2011vt4850 Young
 • 6550.
  Yrelin, Louise
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Zimdahl, Matilda
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Medarbetares lärande på arbetsplatsen: En kvalitativ studie om informellt lärande och det sociala sammanhangets betydelse för lärandet.2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Fulltekst (pdf)
  fulltext
128129130131132133134 6501 - 6550 of 6665
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf