uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
128129130131132133134 6501 - 6550 av 6766
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 6501.
  Zaidane, Halahen
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  State Entities, Arbitration and Confidentiality in Sweden2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6502.
  Zaker, Mohamed
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  In quest for the Common Norm of Interpretation: A Study of States' Unilateral Acts within the Scope of ICSID Convention2016Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6503.
  Zamore Odéen, Rasmus
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Rättssäkerhet eller skyndsamhet?: Rätten till domstolsprövning i asylprocessen2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  Rättssäkerhet eller skyndsamhet?
 • 6504.
  Zavosh, Arash
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m. och Europakonventionen: Uppfyller 1 och 5 §§ LOB kraven i artikel 5(1) och 5(4) EKMR?2013Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har till syfte att klargöra om lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. (LOB) är förenlig med Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Uppsatsen undersöker dels om 1 § LOB är förenlig med art. 5(1) EKMR, dels om förmansprövningen i 5 § LOB är förenlig med art. 5(4) EKMR.

  1 § LOB möjliggör för polisen att omhänderta den som är så pass berusad att han inte är kapabel att ta hand om sig själv eller utgör en fara för sig själv eller annan. Tiotusentals människor berövas varje år friheten med stöd av denna lag. Utöver frihetsberövandet kan ett omhändertagande leda till ytterligare åtgärder från myndigheternas sida, exv. att körkort eller vapentillstånd återkallas.

  Den polisman som verkställt ett omhändertagande anmäler detta till sin förman som i sin tur kontrollerar om omhändertagandet utförts korrekt och om det ska bestå. Någon domstolsprövning sker inte trots att ett omhändertagande innebär ett stort ingrepp i den personliga integriteten.

  LOB har utsatts för kritik där det bl.a. har ifrågasatts om lagen är förenlig med EKMR. Polisen har även i vissa fall kritiserats för att tillämpa LOB godtyckligt eller felaktigt.

  Art. 5(1) EKMR stadgar att ett frihetsberövande måste passa in under någon av de kategorier som finns i art. 5(1) p. a–f och ske ”i den ordning lagen föreskriver”. Jag kommer fram till att 1 § LOB är förenlig med art. 5(1) EKMR. Frihetsberövandet som finns i 1 § LOB faller in under kategorin ”alkoholmissbrukare” som finns i art. 5(1) p. e. Kriteriet ”i den ordning lagen föreskriver” innebär bl.a. ett krav på att en lag måste vara av viss kvalité. Även på denna punkt anser jag att 1 § LOB är förenlig med EKMR, främst p.g.a. att förarbetena till LOB har fyllt ut de relativt vaga kriterierna som finns i 1 § LOB.

  Art. 5(4) EKMR anger att den som frihetsberövats snabbt ska få frihetsberövandet prövat i en domstol. Ett organ som inte utgör en domstol enligt nationell rätt kan betraktas som en domstol om Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheternas (ED) krav på oberoende och rätten till vissa rättsäkerhetsgarantier är uppfyllda. Enligt min mening uppfyller inte 5 § LOB dessa kriterier då förmannen inte kan anses vara oberoende och då den omhändertagne saknar väsentliga rättssäkerhetsgarantier.

  Uppsatsen avslutas med en de lege ferenda-diskussion.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  uppsatsen Lob och EKMR
 • 6505.
  Zeitlin, Martin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Everything Counts in Large Amounts: Protection of big data under the Database Directive2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6506.
  Zenk, Kajsa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Varumärkesanvändning och gränsdragningen mot icke-användning: Särskilt i ljuset av EU-domstolens avgörande i Mitsubishi mot Duma2018Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6507.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Environmental Law and Free Trade in Alien Species2000Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
 • 6508.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Environmental law versus free trade in gene manipulated and alien species1998Ingår i: The Harmonization of Polish Environmental Protection Law with European Standards: The Protection of Environmental Living Resources, Agricultural Advisory Centre , 1998, s. 43-45Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 6509.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Europeiska kemikaliemyndighetens granskning av kemikalier - och om ansvar för kunskapsbrister och risker2012Ingår i: Pro Natura: Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2. mars 2012 / [ed] Inge Lorange Backer, Ole Kristian Fauchald, Christina Voigt, Oslo: Universitetsforlaget, 2012, s. 602-622Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 6510.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Finns rättsliga förutsättningar för ett hållbart fiske inom kustzonerna?2004Ingår i: Förvaltningsrättslig tidskrift, nr 4, s. 461-480Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 6511.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Frihandel och miljörätt2002Ingår i: Fågelperspektiv på rättsordningen: Vänbok till Staffan Westerlund / [ed] Ellen Margrethe Basse, Jonas Ebbesson, Gabriel Michanek, Uppsala: Iustus förlag, 2002, s. 449-465Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 6512.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  "Garanterat svårfångat" om enskilda länders handlingsutrymme och den så kallade miljögarantin2007Ingår i: Europarättslig tidskrift, ISSN 1403-8722, nr 3, s. 513-531Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 6513.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Generellt skyddade biotopskyddsområden och jordbruksdispensen2018Ingår i: Nordisk miljörättslig tidskrift, ISSN 2000-4273, E-ISSN 2000-4273Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 6514.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Giftfri miljö och rättsutvecklingen på kemikalieområdet2014Rapport (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Sedan slutet av 1990-talet har Sverige arbetat med miljömålet en giftfri miljö och ett överordnat internationellt och nationellt mål är att det senast år 2020 ska finnas förutsättningar för att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier. Det enda kända medel att förlita sig på när det gäller att ”säkerställa” ett långsiktigt skydd av hälsa och miljö är lagstiftning. Eftersom kemikalier är ”rörliga” måste kontrollen av tillverkning m.m. ske såväl globalt, regionalt som lokalt för att bli effektiv. I rapporten analyseras brister i kontrollsystemet för hanteringen av kemikalier i ljuset av miljömålet och nya åtgärder föreslås. En del åskådliggjorda brister finns på ett övergripande plan, t.ex. genomslaget för försiktighetsprincipen internationellt. Andra åter rör sig på lokal nivå, såsom oklarhet huruvida länsstyrelser ska sköta tillsyn över saluföring av kemikalier som sker från tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter eller inte. Exempel på förbättringsförslag är att på EU-nivå bredda definitionen av producent till att också omfatta producenter utanför EU vilket skulle tillåta dessa att själva registrera sina kemikalier vid den europeiska kemikaliemyndigheten. Då kemikaliehanteringen är mycket branschspecifik är ett annat förslag att en motsvarighet till det amerikanska systemet ”Informerad substitution”införs för att modifiera det kunskapsövertag som företagen har i förhållande till myndigheter.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6515.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  GMO - Den svenska lagstiftningen och EG-rättens inverkan2006Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 6516.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Hur säkert är det att bedriva ekologiskt jordbruk? Om samexistens i jordbrukslandskapet2016Ingår i: Nordisk miljörättslig tidskrift, ISSN 2000-4273, E-ISSN 2000-4273, nr 1, s. 161-170Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 6517.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Jordbruket,biologisk mångfald och ”land sparing”2019Ingår i: En mänsklig rättshistoria Vänbok till Carl Gustaf Spangenberg / [ed] Dahlén och Kumlien, Iustus förlag, 2019Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 6518.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Juridiska styrmedel för hållbart fiske inom kustzonerna2004Rapport (Övrigt vetenskapligt)
 • 6519.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Kemikaliers vara eller icke vara2003Ingår i: Miljörätten i förändring: En antologi / [ed] Gabriel Michanek och Ulla Björkman, Uppsala: Iustus förlag, 2003, s. 117-136Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 6520.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Kommunala möjligheter att kompensera för förluster av biologisk mångfald2019Ingår i: Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen Vänbok till Gabriel Michanek / [ed] Jan Darpö, Maria Forsberg, Maria Pettersson, Charlotta Zetterberg, Iustus förlag, 2019, 1Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 6521.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Miljöbalken (1998:808), 14 kap. On-line lagkommentar i Lexino, 2017-Artikel i tidskrift (Övrigt vetenskapligt)
 • 6522.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Miljöbalken (1998:808), 9 kap. On-line lagkommentar i Lexino, 2014-2014Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 6523.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Miljöbalken (1998:808), 9 kap. On-line lagkommentar i Lexino, 2014 –2014Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 6524.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Protection of living resources in the European Union1998Ingår i: The Harmonization of Polish Environmental Protection Law with European Standards: The Protection of Environmental Living Resources 1998, Przysiek: Agricultural Advisory Centre , 1998, s. 9-14Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 6525.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Sweden2003Ingår i: The Yearbook of European environmental law: Vol. 3 / [ed] Han Somsen, oxford: Oxford University Press, 2003, Vol. 3, s. 713-724Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 6526.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Utsättningar av genetiskt modifieradeorganismer: Sammanfattning2000Ingår i: Att spränga gränser: Bioteknikens möjligheter och risker : slutbetänkande / av Bioteknikkommittén, Stockholm: Fritzes, 2000, s. 469-477Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 6527.
  Zetterberg, Charlotta
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  WTO och handeln med genetiskt modifierade organismer2001Ingår i: Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift, ISSN 0105-1121, Vol. 92, nr 1, s. 30-46Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 6528.
  Zetterberg, Charlotta
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Darpö, JanPettersson, MariaForsberg, Maria
  Miljörätten och den förhandlingsovilliga naturen Vänbok till Gabriel Michanek2019Proceedings (redaktörskap) (Refereegranskat)
 • 6529.
  Zetterberg, Charlotta
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Edvardsson Björnberg, Karin
  Division of Philosophy, Royal Institute of Technology, KTH.
  Time for a New EU Regulatory Framework for GM Crops?2017Ingår i: Journal of Agricultural and Environmental Ethics, ISSN 1187-7863, E-ISSN 1573-322X, Vol. 30, nr 3, s. 325-347Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In recent years, the EU legislation on genetically modified (GM) crops has come under severe criticism. Among the arguments are that the present legislation is inconsistent, disproportionate, obsolete from a scientific point of view, and vague in terms of its scope. In this paper, the EU GM legislation (mainly the “Release Directive”, 2001/18/EC) is analysed based on five proposed criteria: legal certainty, non-discrimination, proportionality, scientific adaptability, and inclusion of non-safety considerations. It is argued that the European regulatory framework does not at present satisfy the criteria of legal certainty, non-discrimination, and scientific adaptability. Two ways of reforming the present legislation toward greater accommodation of the values expressed through the proposed criteria are briefly introduced and discussed.

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6530.
  Zetterberg, Charlotta
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Edvardsson Björnberg, Karin
  Hansson, Sven-Ove
  Andreasson, Erik
  Zhu, Li-Hua
  Consistent Risk Regulation?: Differences in the European regulation of food crops2018Ingår i: Journal of Risk Research, artikel-id 1501594Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  In the EU legal system, there is a large difference between the proceduresand requirements for the introduction of crops that are classified as gen-etically modified (GM) and crops not so classified. In order to investigatewhether this regulatory divide is compatible with real risks two cases ofGM crops and two cases of non-GM crops are scrutinized. It is concludedthat the regulatory divide cannot be justified from the viewpoint of riskassessment, since the GM/non-GM dichotomy is not an accurate indicatorof either health risk or environmental risk. Much better such indicatorsare available and should form the basis of a legislation aimed at prevent-ing the introduction of crops that are harmful for human health or theenvironment. If the legislator has other reasons to regulate GM crops dif-ferently than conventional crops, then those reasons should be stated inthe legislation and determine the types of measures that it prescribe

  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6531.
  Zetterberg, Charlotta
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Michanek, Gabriel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Den svenska miljörätten2012 (uppl. 3)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 6532.
  Zetterberg, Charlotta
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Michanek, Gabriel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Supplement ”Den svenska miljörätten”2015Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 6533.
  Zetterberg, Charlotta
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Michanek, Gabriel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Supplement till "Den svenska miljörätten"2014Övrigt (Övrigt vetenskapligt)
 • 6534.
  Zettergren, Liv
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Erkännande av yrkeskvalifikationer och validering av utländsk utbildning: Fri rörlighet, autonomi och rättssäkerhet2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Ladda ner fulltext (pdf)
  fulltext
 • 6535.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Förvaltningsrätt2011 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Den här boken ger en översiktlig och lättillgänglig redogörelse för det förvaltningsrättsliga området. Vi får bland annat följa ett ärendes väg från tidpunkten då det väcks, genom t.ex. ansökan, anmälan eller ex officio, fram till det att ärendet slutligen avgörs i Högsta förvaltningsdomstolen.

 • 6536.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Juridik till vardags: Ekonomi2005Ingår i: Juridik till vardags: Ekonomi, Wahlström & Widstrand , 2005Kapitel i bok, del av antologi (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 6537.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Juridiken och dess arbetssätt: En introduktion2012 (uppl. 2)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Juridiken och dess arbetssätt är en introduktion till juridiken och det arbetssätt juristen använder för att lösa juridiska problem. Boken behandlar bland annat frågor om

  • juristernas olika roller och uppgifter,
  • rättskällornas tillkomst och funktion,
  • metoden att tolka rättskällorna,
  • domstolarnas organisation och arbetssätt,
  • samt det juridiska språket.
 • 6538.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Konstitutionell rätt2012 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Konstitutionell rätt in nuce tar upp frågor om funktionsfördelningen mellan de olika aktörerna, regler om val, normgivningsmakten, finansmakten och den konstitutionella kontrollen av olika offentliga aktörer samt dessutom reglerna om mänskliga fri- och rättigheter. Bokens innehåll presenteras på ett överskådligt och lättillgängligt sätt. Läsaren orienteras genom RF:s regelsystem med textinnehåll och exempel varvat med illustrationer i form av figurer, flödesscheman och sammanfattande rutor. Vi kan på ett förenklat sätt bl.a. följa tillkomsten av en lag, från ax till limpa. Konstitutionell rätt kan användas som lärobok inom juristutbildningen, men också inom andra utbildningar/kurser som behandlar konstitutionell rätt.

 • 6539.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Offentlig rätt2011 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Offentlig rätt ger en samlad överblick över den offentliga rätten i Sverige. Tillsammans med systerboken Civilrätt erbjuds härmed ett komplett material för juridiska introduktionskurser. Dessutom tillgodoses behovet för fullständiga kurser i såväl civilrätt som offentlig rätt.

 • 6540.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Offentlighet och sekretess2010 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Allmänhetens möjlighet till insyn i den offentliga förvaltningens göromål är en viktig del av vårt rättssamhälle. En öppenhet i myndigheternas arbete och ärenden skapar en form av garanti för att myndigheterna handlägger sina ärenden och utövar sin offentliga makt med stöd i lag. Offentlighetsprincipen förverkligar bland annat allmänhetens krav på rättssäkerhet. I Offentlighet och sekretess behandlas främst handlingsoffentligheten som möjliggör allmänhetens tillgång till allmänna handlingar som förvaras hos myndigheterna. Allmänna handlingars offentlighet, som behandlas i boken, kommer främst till uttryck i tryckfrihetsförordningens 2 kap. Offentlighets- och sekretesslagen från 2009 har ersatt den tidigare gällande sekretesslagen från 1980-talet. Den nya lagstiftningen, som behandlas i boken, innehåller inte många materiella ändringar utan är mest ett resultat av redaktionella omarbetningar för att göra lagstiftningen mer lättöverskådlig och lättillämpad. Slutligen innehåller boken ett kortare avsnitt om offentlighet och sekretess i förhållande till andra stater. I huvudsak behandlas kortfattat vissa regler och principer i förhållande till EU.

 • 6541.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Sakrättens fyra huvudfall2012 (uppl. 3)Bok (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
  Abstract [sv]

  Sakrättens fyra huvudfall är en bok om allmän sakrätt avseende lös egendom. Boken behandlar frågor om godtrosförvärv, dubbeldispositioner, borgenärsskydd till utlämnad egendom samt borgenärsskydd till förvärvad egendom.

 • 6542.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Svensk avtalsrätt2014 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  Svensk avtalsrätt är en lärobok främst avsedd för grundutbildningar i avtalsrätt, såväl inom högskolan som i privat regi. Boken kan dessutom med fördel användas av praktiker som vill få en strukturerad redogörelse för den allmänna avtalsrätten och dess närliggande frågor. Bokens innehåll ger en bred inblick i den allmänna avtalsrätten, med praktiska exempel och hänvisningar till rättsfall. Läsaren får god kännedom om hur avtal kommer till stånd i olika sammanhang dels enligt avtalslagens regler, dels enligt regler utanför avtalslagens område. Avtal sluts för olika ändamål, och detta har beaktats av författaren. Boken innehåller dessutom redogörelser för olika mellanmanssituationer samt avtals och andra rättshandlingars ogiltighet. Andra delar som läsaren får bekanta sig med är principer och metoder för avtalstolkning och ett avsnitt om avtalsbrott.

 • 6543.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Övningsbok Civilrätt2014 (uppl. 4)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 6544.
  Zetterström, Stefan
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Övningsboken till Offentlig rätt2012 (uppl. 1)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 6545.
  Zetterström, Stefan
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Lind, Anna-Sara
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Offentlig rätt2016 (uppl. 2)Bok (Övrigt vetenskapligt)
 • 6546.
  Zhang, Anran
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  China's Attitudes towards the Definition of Investor: From perspective of the Chinese Foreign Investment law (Draft)2015Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6547.
  Zhang, Danyu
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Study on the New and Old Problems in EU Moral Rights Protection in Related with Economic Rights Expired Works2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This thesis is about the problems in moral rights protection in the European Union. It has been considered as a conflict part between copyright and the public domain due to the limitation on the free use and perpetual protection of moral rights protection in some member states. This thesis is going to discuss the moral rights legislation on the perspective of the whole EU, by using the literature research, the literature analyses and comparing the current EU moral rights protection by the method of Data Visualization. Thesis mostly focuses on the Lack of harmonizing in the aspect of (1) duration of protection; (2) scope of rights protected; (3) moral rights and protection obligation inherit; (4) terminology. And choose France, Italy, and Germany to do a more detailed comparison. The study will also discuss the new problems on moral rights caused by the fast development of information technology and digital environment, including (1) the loss of control on author’s reputation and the integrity of the work; (2) the difficulties brought by the development of applications; (3) cause a much larger harm among author due to the broader dissemination. It will also discuss the importance of moral rights on the perspective of both author’s individual rights protection and public domain protection.

 • 6548.
  Zhang, Wanqing
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Chinese approach of riding the ‘unruly horse’ under New York Convention: The ‘public policy’ exception to enforcement of foreign arbitration awards under New York Convention in Chinese legal context2018Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6549.
  Zhang, Wanqing
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  When can the transfer of an ongoing group actually be considered in CBBR cases?2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 6550.
  Zhang, Zhuangzi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Study of Preliminary Objection Procedure on Rule 41(5) of ICSID Arbitration Rules: Consideration Caused by Ansung v. China case2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
128129130131132133134 6501 - 6550 av 6766
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf