uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
161162163164165 8151 - 8200 of 8213
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 8151.
  Åkerblom, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Cost of Capital and Capital Budgeting1999Report (Other scientific)
 • 8152.
  Åkerblom, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Cost of Capital: Capital Budgeting2000Book (Other scientific)
 • 8153.
  Åkerblom, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Does the Business Firm Gain or Lose from Inflation?1974Report (Other scientific)
 • 8154.
  Åkerblom, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ekonomicheferna om nukostnadsredovisning1983In: Balans, Vol. 9, no No. 3, p. 30-34Article in journal (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 8155.
  Åkerblom, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Evaluating & Financing Investments and International Projects2003Book (Other scientific)
 • 8156.
  Åkerblom, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Evaluating and Financing Company Projects: Capital budgeting in an international context2001Book (Other scientific)
 • 8157.
  Åkerblom, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Företag i inflation (Vol.1&2).1975Report (Other scientific)
 • 8158.
  Åkerblom, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Företagsanpassad nukostnadsredovisning1980In: Balans, Vol. 6, no 9, p. 28-32Article in journal (Other (popular scientific, debate etc.))
 • 8159.
  Åkerblom, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Inflationsjustera din årsredovisning!1977Book (Other scientific)
 • 8160.
  Åkerblom, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Investment and Financing in the Soviet Industrial Company around 1970: Managers Possibility to Get Financial Independence1998In: Business and Economic Development in Central and Eastern Europé: Implications for Economic Integration into Wider Europe, Brno: Technical University of Brno , 1998, p. 1-18Chapter in book (Refereed)
 • 8161.
  Åkerblom, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Realizable Capital Gains in NPV-Calculations1990Other (Other scientific)
 • 8162.
  Åkerblom, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Relative Prices, Demand for Adaptation and Productivity: An Analysis of Several Swedish Industries 1950-1992, in People, Technology and Productivity1995In: Presented at the 9th World Productivity Congress, The World Confederation of Productivity Science, Istanbul: The World Confederation of Productivity Science , 1995, p. 226-241Conference paper (Other scientific)
 • 8163.
  Åkerblom, Mats
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Räntabilitet och soliditet1978Report (Other scientific)
 • 8164.
  Åkerblom, Mats
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Smith, Dag
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Net Realizable Values and the Level of Precaution in Financial Statements1986Report (Other scientific)
 • 8165.
  Åkerström, Jenny
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gröndahl, Lena
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Repatriering: Vart tar kunskapen vägen?2007Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Globaliseringen innebär möjligheter för företag att verka på en större marknad, men detta innebär också att organisationen blir mer utspridd och svårkontrollerad. Ett ökat fokus på kunskap som resurs för att skapa konkurrensfördelar samt att använda expatriering som ett verktyg för hantering av den utspridda organisationen har lett fram till valet av syfte med denna uppsats. Vi vill utifrån vår modell över hur repatrioters kunskap kan överföras och bidra till organisationens utveckling, beskriva och analysera hur företag idag tar tillvara på repatrioters kunskap. Vi har valt att göra vår undersökning på företag noterade på Stockholmsbörsen som använder sig av expatriering utanför Norden.

  Som grund för vår modell ligger teori om den kunskap repatrioter införskaffar under utlandstjänstgöring, hur kunskap kan överföras samt hur den kan utveckla organisationen och stärka dess konkurrenskraft. Utifrån vår modell har vi sedan skapat ett frågeformulär som ligger till grund för vår empiri. Frågeformuläret besvarades av 18 företag och resultatet visar att respondenterna överlag anser att repatrioters kunskaper gynnar organisationen samt att den bidrar till en stärkt konkurrenskraft. Trots detta är det enbart 3 av de 18 företagen som har en formell strategi för kunskapsöverföring vid repatriering. Ett flertal av företagen använder sig däremot av informella metoder, då främst genom personifierad kunskapsöverföring. Detta kommer dock troligtvis att ändras då många av företagen uppgett att de inom de närmsta fem åren med stor sannolikhet kommer att utveckla en strategi för kunskapsöverföring vid repatriering. Behovet av en bättre genomarbetad strategi tycks komma av en framtida utökad användning av expatriering inom organisationen.

 • 8166.
  Åkesson, Malin
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Johansen, Hanne
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Nya system, Nya roller: -En litteraturstudie av affärssystemens effekt på ekonomers roller2008Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna litteraturstudie undersöker affärssystemens effekt på ekonomers ändrade roller. Syftet är att skapa en översikt över vad som tidigare skrivits om effekterna för ekonomer vid implementering av ett affärssystem. Avsikten är att skapa en förståelse för vad tidigare forskning bidragit med och därmed få en bättre bild om vad det skulle kunna forskas mer om. För att få en översikt över tidigare forskning samlades artiklar inom detta ämne från vetenskapliga tidskrifter. Artiklarna delades in efter val av metod och huvudgrupperingen var ”studier med case” och ”studier utan case”. Studien har lett till slutsatsen att nuvarande forskning endast visar på begränsade förändringar för ekonomerna. Detta tror vi kan bero på att deras roller påverkas av mer än endast affärssystemet, till exempel externa konsulter. Tidigare forskning har fokuserat på att studera ändringar som uppstår i direkt anslutning till implementeringen av affärssystemen. Förslag till vidare forskning är att studera de långsiktiga effekterna av implementeringen av affärssystem samt se vilken inflytelse andra faktorer än affärssystemet har för ekonomernas ändrade roller.

 • 8167.
  Ålin, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Spridningen av miljömedvetenhet inom den svenska stålindustrin: en fallstudie av miljöarbetet hos Outokumpu Stainless AB i Avesta2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In society today environmental issues more often appear on both the public and the political agenda and an active environmental awareness is increasingly often demanded from companies by regulative authorities and environmental organisations. The steel industry is no exception and therefore receives criticism that they do not undertake the necessary actions to prevent further pollution.

  Companies within the steel industry often invest in different measures to reduce their environmental impact although it seldom generates a profit. Institutional theory explains these actions as direct consequences of conformity. The phenomenon of interest is the spread of environmental awareness because it is considered to be the reason behind investments in environmental impact reduction within the Swedish steel industry. The study is preformed as a case study where the empirical data is collected through written sources and interviews.

  It is established that the environmental work of the focal company is largely affected by the other actors within the organizational field of interest. Among these actors the level of impact on the focal company’s environmental work and therefore also the spreading of environmental awareness varies a lot. Politicians and government authorities are the actor which first and foremost through coercive actions affects the environmental work in the studied company. Although, depending on the situation at hand the other actors can also play very important parts in affecting the studied company and the spread of environmental awareness.

   

 • 8168.
  Ångström, Per
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hansson, Fredrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kapitalkrav & Konflikthantering: Svenska bankers hantering av intressekonflikter som uppkommit ur det ökade kapitalkravet2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  På grund av bankernas roll i 2008 års finanskris har förtroendet för banker sjunkit världen över. För att stabilisera situationen så har den internationella bankregleringsorganisationen, Baselkommittén, börjat arbeta fram regler för bankerna att förhålla sig till. Däribland ett högre kapitalkrav. Något som garderar bankerna mot framtida kriser men som även ökar kostnaderna för bankerna. I förebyggande syfte för detta högre kapitalkrav har de fem intervjuade bankerna som består av Sveriges fyra storbanker, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, samt den helt statligt ägda banken SBAB genomfört begränsningar i sin verksamhet. Detta har skett i förhållande till flertalet av de intressenter som existerar i bankernas generella verksamhet. Utifrån vald intressentteori valde författarna att undersöka bankernas förhållande till 3 av dessa intressenter som har störst direkt inverkan på banken (stat, aktieägare och medarbetare). Begränsningarna mot dessa intressenter har skett genom bland annat reducering av bonusar och uteblivna utdelningar. Detta har i flera av fallen lett till intressekonflikter mellan banken och dess drabbade intressenter.

  Med denna uppsats avser författarna belysa hur bankerna ämnar hantera dessa intressekonflikter. Detta har skett genom att genomföra intervjuer med kvalificerade personer inom bankerna. De svar som erhållits har ställts mot ett teoretiskt ramverk som fokuserar på hanteringen av intressenter och hur man utifrån institutionell teori svarar på olika intressenters krav beroende på kravets utformning. För att nå fram till denna frågeställning så belyser uppsatsen även de intervjuade bankernas syn på:

  • ·         Behovet av ett högre kapitalkrav.
  • ·         Hur anpassningen till ett högre kapitalkrav påverkat bankernas möjlighet att svara till dess intressenters krav på banken?
  • ·         Hur detta i vissa fall lett till intressekonflikter?

  Detta för att beskriva den nödvändiga kedja som lett till frågeställningen om hanteringen. Resultatet av studien visar att de intervjuade bankerna i stor grad är samstämmiga avseende hanteringen av berörda intressenters olika krav på banken men att graden av hantering beror på bankens strukturella utgångspunkt. Studien visar att bankerna väljer att samtycka om kapitalkravets betydelse för bankerna men kompromissa gällande hanteringen av de intressekonflikter som följer. Slutligen kommer vi med hjälp av teorier om institutionella påtryckningar fram till att intressekonflikter av den här arten bäst hanteras genom stabil och långsiktig riskhantering rotad i en öppen och ömsesidig kommunikation mellan bankerna och deras intressenter. 

 • 8169.
  Åqvist-Nordlund, Charlotta
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Fors Lundberg, Julia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Förnyelseresan: Lean i offentlig sektor2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  New Public Management (NPM) innebär att den offentliga sektorn lånar in styrningsformer från den privata sektorn. NPM har präglat den offentliga sektorns utveckling sedan 1980- talet, delvis genom implementeringen av Lean inom offentlig sektor i Sverige. Arbetsförmedlingen håller på med en omorganisation, där bakgrunden delvis är myndighetens låga förtroende. Målet är bland annat att modernisera och effektivisera verksamheten. Studiens syfte är att undersöka på vilket sätt Lean som managementidé har inspirerat Arbetsförmedlingens omorganisation och hur Lean används i praktiken. Det teoretiska ramverket utgår från NPM och Lean Service. Åtta av tio Lean Service-principer från Malmbrandt och Åhlström (2013) har använts i undersökningen. Eftersom bakgrunden till omorganisationen är myndighetens låga förtroende har även en teoretisk definition av legitimitet inkluderats i ramverket. Genom semistrukturerade intervjuer och analys av interna styrdokument har information samlats in för att besvara studiens forskningsfråga. Resultatet visar att de praktiska förändringarna som kommer ske på Arbetsförmedlingen exemplifierar hur Lean Service kan översättas i praktiken. Vidare ger studien indikationer på att en del av Lean i praktiken kan användas för att öka en organisations legitimitet. Sambandet mellan legitimitet och Lean som en del av NPM lämnas som förslag till vidare forskning.

 • 8170. Årdal, Christine
  et al.
  Baraldi, Enrico
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Science and Technology, Technology, Department of Engineering Sciences, Industrial Engineering & Management.
  Theuretzbacher, Ursula
  Outterson, Kevin
  Plahte, Jens
  Ciabuschi, Francesco
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Røttingen, John-Arne
  Insights into early stage of antibiotic development in small- and medium-sized enterprises:: a survey of targets, costs, and durations2018In: Journal of Pharmaceutical Policy and Practice, Vol. 11, no 8Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background

  Antibiotic innovation has dwindled to dangerously low levels in the past 30 years. Since resistance continues to evolve, this innovation deficit can have perilous consequences on patients. A number of new incentives have been suggested to stimulate greater antibacterial drug innovation. To design effective solutions, a greater understanding is needed of actual antibiotic discovery and development costs and timelines. Small and medium-sized enterprises (SMEs) undertake most discovery and early phase development for antibiotics and other drugs. This paper attempts to gather a better understanding of SMEs’ targets, costs, and durations related to discovery and early phase development of antibacterial therapies.

  Methods

  DRIVE-AB, a project focused on developing new economic incentives to stimulate antibacterial innovation, held a European stakeholder meeting in February 2015. All SMEs invited to this meeting (n = 44) were subsequently sent a survey to gather more data regarding their areas of activity, completed and expected development costs and timelines, and business models.

  Results

  Twenty-five companies responded to the survey. Respondents were primarily small companies each focusing on developing 1 to 3 new antibiotics, focused on pathogens of public health importance. Most have not yet completed any clinical trials. They have reported ranges of discovery and development out-of-pocket costs that appear to be less expensive than other studies of general pharmaceutical research and development (R&D) costs. The duration ranges reported for completing each phase of R&D are highly variable when compared to previously published general pharmaceutical innovation average durations. However, our sample population is small and may not be fully representative of all relevant antibiotic SMEs.

  Conclusions

  The data collected by this study provide important insights and estimates about R&D in European SMEs focusing on antibiotics, which can be combined with other data to design incentives to stimulate antibacterial innovation. The variation implies that costs and durations are difficult to generalize due to the unique characteristics of each antibiotic project and depend on individual business strategies and circumstances.

 • 8171.
  Åsberg, Emilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Made in... Sweden?: Ursprungsregler som handelshinder2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats har för avsikt att närmare undersöka hur ursprungsregler inom det multilaterala handelssystemet är utformade, hur de tillämpas och om de kan tänkas användas på ett protektionistisk eller diskriminerande sätt och därför utgöra handelshinder. Det har under arbetets gång visat sig att det finns belägg för att ursprungsreglerna är mycket komplexa och svårhanterliga i många avseenden och att de administrativa procedurerna kring ursprungsregler är kunskapskrävande, tidskrävande och kostsamma. Att länder själva ges möjligheten att utforma ursprungsregler medför också risker för att reglerna används på ett protektionistiskt sätt även om de länder som antagit WTO:s avtal om ursprungsregler underkastat sig att respektera och följa de grundläggande riktlinjer och principer som avtalet om ursprungsregler bygger på. Att reglerna kan sägas vara diskriminerande har också mycket att göra med komplexiteten på regelverken i fråga och i många avseenden drabbas utvecklingsländerna till stor utsträckning som enligt studier lider viss brist på expertis inom området och som därför också har svårt att göra sin röst hörd vid förhandlingar kring ursprungsregler. 

 • 8172.
  Åsberg, Emilia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tiga är silver - tala är guld: Karteller och det svenska eftergiftsprogrammet2012Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det svenska samhället och dess konkurrenslagstiftning bygger på principer om frihandel och perfekt konkurrens där monopol i princip är förbjudna. Tanken bakom detta är att konkurrens är något bra som leder till välfungerande marknader. Den rivalitet som uppstår mellan företag som konkurrerar med varandra föder ett större utbud för konsumenterna med varor och tjänster till bättre kvalité och lägre priser än om konkurrensen inte funnits. Samhällskollektivet som helhet vinner också på konkurrens då det bl a möjliggör nya innovationer, forskning och utveckling, högre sysselsättning och en starkare internationell ställning i världshandeln – något som främjar samhällsekonomin. För att konkurrensen ska fungera på ett bra sätt måste marknadens aktörer hålla sig till samma spelregler. Dessa spelregler återfinns i konkurrenslagen. Lagen innehåller två centrala förbudsbestämmelser varav en förbjuder konkurrensbegränsande samarbeten d v s karteller. Karteller stör konkurrensen på marknaden, något lagstiftaren och samhället ser mycket allvarligt på. Bryter ett företag mot förbudet kan det åläggas att betala konkurrensskadeavgift till staten, en slags böter som kan uppgå till mycket stora belopp. Konkurrensskadeavgifterna ska verka avskräckande och på så sätt motverka kartellbildning. Som ett komplement till detta finns det också inom konkurrensrätten utrymme för eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgifter för de företag som avslöjar en kartell som de medverkar i. Denna uppsats frågar sig vad syftet och tanken bakom detta eftergiftsprogram är då benådning är en aning främmande i den svenska rättsordningen samt om det finns andra åtgärder för att avskräcka företag från att bilda karteller.

   

  Tanken bakom det svenska eftergiftsprogrammet är att det ska motverka företag från att medverka i karteller då incitamenten för alla deltagande parter att avslöja det förbjudna samarbetet och komma undan utan böter är påtagligt stor. Att delta i en kartell är förbjudet och osäkerheten i vilka man kan och inte kan lita på i ett förbjudet samarbete är något som bör få en part som överväger att ingå i ett sådant samarbete att tänka till igen. Vidare ska konkurrensmyndighetens arbete med att utreda kartellsamarbeten underlättas med hjälp av eftergiftsprogrammet, något det sannolikt också gör. Men, genom att snegla på länder som USA och Kanada från vilka inspirationen till eftergift i huvudsak kommer, skulle det även kunna finnas andra åtgärder att tillgripa i jakten på karteller. 

 • 8173.
  Åsbrink, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  KVALITÉ PÅ KONTORET: en fallstudie om tjänstekvalitén hos Eskilstuna Kommunfastigheter AB.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kunderna är för de flesta företag den absolut viktigaste källan till inkomster. För att ett företag ska lyckas på lång sikt är det viktigt att de tar hand om sina kunder och ser till att de är nöjda. Hur nöjda kunderna är kan ses som skillnaden mellan vad de förväntar sig få för de resurser som tjänsten kostar och vad de upplever sig få för de resurser som de har betalat för tjänsten. Problematiken för fastighetsföretagen är hur man ska utveckla sin verksamhet för att på bästa sätt kunna tillgodose hyresgästens behov. Vad vill hyresgästen att de ska erbjudas av ett fastighetsföretag för att de ska känna att tjänstekvalitén är på en sådan nivå att de är beredda att köpa tjänsterna som fastighetsägaren erbjuder.

 • 8174.
  Åslin, Simon
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Lindquist, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Den nya tidens modehandel: En kvantitativ studie av varumärkeslojalitet inom modebranschen på internet2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den pågående digitaliseringen skapar förutsättningar för ett ändrat konsumtionsbeteende bland dagens konsumenter. Modebranschen är en bransch som tvingats anpassa sig till följd av förändringen och har därmed lämnat traditioner med fysiska butiker samtidigt som en ny typ av hemsidor som säljer kläder, andra varumärkeshemsidor, har tagit stora marknadsandelar. Till följd av den ökade konkurrensen är varumärkeslojala kunder som gör återkommande köp viktigare än någonsin, eftersom de skapar en finansiell trygghet för företagen. Kim, Morris & Swait (2008) förklarar att varumärkeslojalitet kan vara äkta eller vanebaserad, vilket innebär att varumärkeslojala konsumenter kan vara mer eller mindre benägna att ändra åsikt i framtiden kring vilken som är deras föredragna hemsida att handla från. Denna studie består av en kvantitativ undersökning i form av en digital enkät och syftar till att undersöka konsumtionsbeteende på internet mot egna- och andra varumärkeshemsidor. Genom att sedan undersöka styrkan i konsumenters attityd gentemot egna- och andra varumärkeshemsidor kan det då fastställas enligt Kim, Morris & Swaits (2008) teori om varumärkeslojaliteten är äkta eller vanebaserad. För att undersöka styrkan i konsumenters attityd formuleras fem hypoteser som prövas med ett T-test. För tre av hypoteserna säkerställs det statistiskt att det finns en starkare attityd hos konsumenterna gentemot EV-hemsidor än mot AV-hemsidor. För de två resterande hypoteserna kan dock ingen skillnad säkerställas statistiskt mellan grupperna. Studien kan därmed ses som en indikation på att konsumenternas attityd är starkare mot EV- hemsidor.

 • 8175.
  Åslund, Erik
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Rhenman, Mari
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hybridkapital: En redovisningsteknisk introduktion2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Denna uppsats syftar till att ge en bild av de situationer då hybridkapital kan vara attraktivt som kapitalanskaffningsinstrument och beskriva hur låntagaren hanterar detta instrument i sin externa redovisning. Uppsatsen har på så sätt ett klart redovisningstekniskt perspektiv. Den använda metoden är kvalitativ och bygger på intervjuer samt studier av på marknaden förekommande villkor rörande hybridinstrument.

  Uppsatsens slutsats visar att hybridkapital ur en låntagares synvinkel är av intresse i främst tre situationer. För det första har instrumentet kommit att tillämpas av låntagare i syfte att undvika att hamna i en situation där aktiebolagslagen kräver att en kontrollbalansräkning upprättas och i förlängningen för att undvika likvidationsplikt. För det andra kan instrumentet vara intressant då låntagaren har ett behov av att minska sin nettoskuld för att undvika att bryta mot av banken uppställda villkor i kreditavtalet. Härutöver kan också identifieras en tredje typ av situation vilken karaktäriseras av att andra överväganden än rent redovisningstekniska skäl ligger bakom användandet av hybridkapital, till exempel bolagets kapitalstruktur eller skattemässiga aspekter.

  Redovisningen av hybridinstrument kompliceras av att instrumentet genom av parterna uppställda villkor kan ges egenskaper vilka pekar mot att det ska redovisas både som ett skuldinstrument och som ett egetkapitalinstrument. Något generellt svar på hur ett hybridinstrument ska redovisas går inte att ge varför en bedömning måste göras i det enskilda fallet. I denna bedömning ska instrumentets samtliga villkor övervägas. Av avgörande betydelse i denna prövning blir att undersöka hur villkoren påverkar makten över instrumentet, det vill säga vem som kan bestämma över om och när emittenten ska prestera. Sammanfattningsvis kan det konstateras att parterna genom utformningen av villkoren i förlängningen styr över redovisningen av instrumentet.

  Att förutsäga framtiden för instrumentet är svårt. Det kan argumenteras för att instrumentet även fortsättningsvis främst kommer tilldra sig intresse i ekonomiskt svåra tider. Å andra sidan skulle ny vägledning från IASB kring gränsdragningen mellan skuldinstrument och egetkapitalinstrument kunna minska osäkerheten i redovisningen och därmed göra instrumentet till en naturlig del av ett bolags kapitalbas.

 • 8176.
  Åström, Olle
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Strandberg, Jenny
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Optionsprogram som ersättningsform.: En studie om relevansen av optionsprogram på den svenska marknaden.2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Länge har optionsprogram använts som en ersättningsform inom amerikanska bolag för att få den verkställande direktören att arbeta i enlighet med bolagets intresse. Genom optionsprogrammen knyts bolagets lönsamhet till den verkställande direktörens prestation. Den verkställande direktören får därmed ett incitament att ta risker och maximera värdet på bolagets aktier. Flera vetenskapliga studier som har genomförts på amerikanska bolag visar även att risken ökar när den verkställande direktören ges optioner i bolagets aktier. Det finns däremot inte några motsvarande studier när det gäller svenska förhållanden. Till skillnad från de amerikanska bolagen karaktäriseras svenska bolag av en stark ägarkoncentration med en hög grad av övervakning och insyn vilket skulle kunna påverka den verkställande direktörens risktagande. Studiens syfte är därför att undersöka om det finns ett samband mellan optionsprogram och förändring i total risk för svenska bolag noterade på Nasdaq OMXS. Resultatet antyder att den totala risken minskar när den verkställande direktören ges optioner vilket därmed skulle kunna tyda på att de svenska bolagens speciella karaktäristika har en betydelse eller att användningen av optionsprogrammen ännu inte är optimalt utformade i Sverige. 

 • 8177.
  Öberg, Fernando
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ordningsföreskrifter i lokalhyresavtal2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I hyresavtal existerar det en speciell form av avtalsvillkor som berör motpartens handlande inom hyresförhållandet. Det rör sig om hyresvärdens förväntningar på hyresgästen om hur denne skall bete sig, vilken vårdnadsplikt som det är fråga om och att hyresgästen förväntas beakta ordning, sundhet och gott skick inom fastigheten. Denna speciella typ av avtalsvillkor inom hyresrätten kan benämnas ordningsföreskrifter eller ordningsregler och hanteras på ett speciellt sätt i jämförelse med andra avtalsvillkor. Den lagmässiga regleringen av denna typ av villkor är tämligen generellt utformad och tar framförallt form i 24 och 25 §§ i Jordabalkens 12 kapitel. Paragraferna ålägger hyresgästen en vårdnadsplikt och en skyldighet att iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom fastigheten.

  Med hänsyn till att lagstadgandet i dessa två paragrafer är relativt generellt utformat uppstår en del komplikationer och problem. En del av problemen utgörs av att det är svårt för hyresvärdar, och även hyresgäster, att veta vilka ordningsföreskrifter som egentligen är att anse som lagenliga. Hyresvärden utformar oftast ordningsföreskrifterna i förväg då det är hen som tillhandahåller hyresavtalet. Det finns då en risk att hyresvärdar utformar ordningsföreskrifterna alltför strängt och riskerar skadestånd vid en ev. framtida tvist. Å andra sidan måste även hyresgästen kunna bedöma om ordningsföreskrifterna som hyresvärden stipulerat är lagmässiga samt vilken påföljd ett avtalsbrott mot dem skulle få som konsekvens.

  Författaren till uppsatsen kommer fram till att det finns problem i framförallt två avseenden. Det första området berör ordningsföreskrifternas otydlighet med avseende på deras definition. Det definieras ej klart och tydligt i lagtext vad som avses och det skapar därmed problem. Det andra området rör den osäkra bedömningen av påföljder vid kontraktsbrott. Dessa problem föranleder ett behov av ett tydligare lagrum för ordningsföreskrifter i hyresavtal.

 • 8178.
  Öberg, Jessica
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gahnström, Karin
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Why has a ‘little Sweden’ emerged in Brazil?: A study of Swedish direct investments in Brazil2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Not long ago, Brazil was a country with an unstable economic system; inflation and interest rates were high and the political system was corrupt and complex. Still Brazil has for a long time been a successful market for Swedish companies. In São Paulo, the financial center of Brazil, a “little Sweden” has emerged which is considered to be the largest center for Swedish industry outside of Sweden.

  The purpose of this thesis is to examine why a ‘little Sweden’ has emerged in Brazil as well as examining what importance different economical factors have had for Swedish foreign direct investments in Brazil. Theories regarding foreign direct investments as well as other business theories have been used in the research. To get a deep understanding of the subject, four interviews have been made with organizations involved in helping Swedish companies in Brazil.

  The research has shown that the most important factors in the creation of the ‘little Sweden’ has been; access to production factors such as natural resources, the competitiveness of the home market together with the size of Brazil’s market, the financial capacity of the Swedish companies, the fact that Swedish companies could offer products and services that suited the demands of Brazil, as well as the fact that the Swedish entrepreneurs had a long term thinking and a great optimistic visions for the future.

 • 8179.
  Öberg, Josefin
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Franzén, Marcia
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hur överförs tyst kunskap?: En studie av kunskapsintensiva företags tillämpade metoder2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Problem: Hög personalomsättning är en realitet i många branscher, vilket gör att företag står för utmaningen att framgångsrikt bevara kunskapen inom företaget när de anställda väljer att lämna. Eftersom att kunskapen i ett företag är starkt relaterad till företagets konkurrenskraft är det av stor vikt att ta till vara på och sprida kunskapen som har utvecklats och som existerar hos de anställda. Tyst personlig kunskap är svår att kodifiera, och på så sätt svår att bevara.

  Syfte: Denna uppsats syftar till att inom ämnet Knowledge Management undersöka hur kunskap överförs via face-to-face processer. Studien ämnar examinera frågan hur tyst kunskap överförs och bevaras i ett kunskapsintensivt företag, och då vilken roll interaktionen mellan individer spelar i kunskapsöverföringsprocessen.

  Metod: Denna studie antar en kvalitativ ansats, med karaktären av både deskriptiv och explorativ studie. Data har primärt samlats in genom intervjuer på två olika företag inom revisionsbranschen.

  Slutsatser: Face-to-face processer såsom teamarbete, nätverk och sociala aktiviteter används på de kunskapsintensiva företagen som metoder för överföring av tyst kunskap, flera av dessa processer är dock inte vedertagna kunskapsöverföringsprocesser för medarbetare. Anställda ser sina kollegor som den främsta källan till kunskap på arbetsplatsen, vilket kan förklaras med att det personliga mötet inkorporerar just den tysta dimensionen av kunskap. Företag kan i större utsträckning tydliggöra för sina anställda vilken betydelse social interaktion har för överföring och bevaring av tyst kunskap inom företaget.

 • 8180.
  Ödling, Lisa
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sandsjö, Daniel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kvinnor i bolagsstyrelser: Hur reagerar marknaden vid nominering av kvinnliga styrelseledamöter?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The number of female directors of companies has increased in recent years and studies show that companies with diverse boards report higher profitability than other companies. Several of these studies are based on data from small, medium and large listed companies. The government recently proposed a quota law where women will constitute 40 per cent of the directors of companies to push for more equal boards. Hence, studying the benefits of diverse boards and its investor reactions and how the market is moving is of interest. The study shows that when the nomination of female board members is published, it has a negative impact on the company's market, but this effect is not statistically significant. Furthermore, the nomination affect does not have an impact on the stock price change regarding the company's industry affiliation.

 • 8181.
  Öhlin, Madelene
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Zhou, Lina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Redovisning av alternativa resultatbegrepp:  I vilken omfattning presenteras alternativa resultatbegrepp i den koncerninformation som ges ut i noterade bolags bokslutskommunikéer och hur jämförbara är dessa alternativa resultatbegrepp? 2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sedan 2005 redovisar alla koncerner inom EU enligt normer och standarder framtagna av IASB. Övergången till dessa internationella, gemensamma redovisningsstandarder ämnar skapa större möjlighet för jämförbarhet mellan bolag och skydda investerare. Noterade bolag vid Nasdaq OMX Stockholm kommer årligen ut med en bokslutskommuniké som är den fjärde och sista delårsrapporten. De resultatbegrepp som ska användas i denna är reglerade enligt IAS 1 och IAS 34.

  Denna studie ämnar undersöka om det förekommer andra resultatbegrepp, så kallade non-GAAP measures, än de reglerade, i 204 bokslutskommunikéer från noterade bolag vid Nasdaq OMX Stockholm 2009. Huvudsyftet har en deskriptiv ansats och ämnar besvara i vilken omfattning alternativa resultatbegrepp förekommer, hur dessa benämns och om förklaringar ges till begreppen. Delsyftet har en förklarande ansats som används vid analysen för att kunna förklara om de resultatbegrepp som presenteras av bolag inom samma bransch är jämförbara.

  Studien visar att ungefär hälften av bolagen redovisar alternativa resultatbegrepp. Bolag inom samma bransch ger sällan samma benämningar och förklaringar till de alternativa resultatbegreppen vilket försvårar jämförbarhet. Endast två av åtta branscher, telekom och energi, redovisar samma sorts alternativa resultatbegrepp och uppvisar god jämförbarhet.

  Nyckelord:

  resultatbegrepp, non-GAAP measures, bokslutskommunikéer, IAS 1, IAS 34, deskriptiv ansats, förklarande ansats, jämförbarhet.

 • 8182.
  Öhlund, Wiola
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Örnryd, Martin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Earnings Management: En studie om earnings management förekommer vid stock-for-stock-förvärv2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker ifall det förekommer earnings management (EM) vid stock-for-stock-förvärv på den svenska marknaden. Tidigare forskning har gett tydliga tecken på att EM sker inför företagsförvärv och det finns starka incitament att använda sig utav det. Detta undersöks genom att studera om det sker en ökning av diskretionära periodiseringar, som mäts genom Modified Jones Model, åren innan förvärvet till skillnad från tidigare år. Studien undersöker även om målföretagets relativa storlek har en påverkan på EM. Undersökningens resultat från första hypotesprövningen indikerar att EM förekommer i svenska bolag redan tre år innan stock-for-stock-förvärv. Resultatet från den andra hypotesprövningen visade ingen signifikant skillnad mellan grupperna Små förvärv och Stora förvärv medan resultatet från den tredje visade att storleksförhållandet mellan företagen har en inverkan på användningen av EM. Detta visades genom att företagen med de tio största förvärven har en signifikant högre summa diskretionära periodiseringar än de med de tio minsta förvärven.

 • 8183.
  Öhman, Jon
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Olsson, Andreas
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gerillamarknadsföring – konsten att nå konventionella mål med okonventionella metoder2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När mängden reklambudskap ökar och kostnaderna för att synas stiger blir det allt viktigare för företagen att just deras budskap bryter igenom allt brus och når fram till konsumenten. Detta har medfört att vissa företag sökt nya mer okonventionella sätt att göra sin röst hörd, fenomenet kallas gerillamarknadsföring. Tidigare forskning på området har främst undersökt företagens användning av gerillamarknadsföring, vilka typer av företag som kan dra störst nytta av tillvägagångssättet och vilka förutsättningar som krävs inom företagen. Vi har istället valt att studera gerillamarknadsföringen ur ett konsumentperspektiv.

  Resultatet av undersökningen visar att det existerar ett motstånd mot traditionell marknadsföring medan samtliga exempel på gerillamarknadsföring uppvisar bättre verkan. Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att gerillamarknadsföringen lyckas skapa ett större intresse hos konsumenten än vad den traditionella reklamen gör. Gerillamarknadsföringen skapar en högre nyfikenhet och skapar en större mängd Word-of-mouth.

 • 8184.
  Öhman, Jon
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Olsson, Andreas
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Historien om hovleverantören – en studie i användandet av Corporate Storytelling2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Corporate Storytelling är ett relativt nytt begrepp inom marknadsföringsområdet. Mycket kortfattat kan det förklaras som en teknik där företag använder sig av berättelser för att förpacka varumärkets värderingar på ett fängslande sätt. På så sätt hoppas företaget väcka engagemang och intresse hos konsumenten samt få åhöraren att föra budskapet vidare. Corporate Storytelling är svårt att kvantifiera, då alla företag och deras berättelser är unika. Därför har vi valt att selektera en specifik grupp företag – Sveriges kungliga hovleverantörer. Dessa 140 företag har alla en sak gemensam, de levererar varor till hovet och har därmed både individuella och gemensamma berättelser kring detta. Uppsatsens syfte är dels att definiera Corporate Storytelling inom extern kommunikation, dels att undersöka om, och i så fall hur, de kungliga hovleverantörerna arbetar med detta verktyg. Slutligen är uppsatsens målsättning att kunna leverera ett antal råd till de kungliga hovleverantörerna, som skulle kunna vara intresserade av att arbeta med Corporate Storytelling. För att uppnå vår målsättning genomfördes en kvalitativ enkätundersökning där 38 företag svarade på ett frågebatteri via e-post. Resultatet av undersökningen ställdes därefter mot en teoretisk grund skapad utifrån ett större antal teorier samt en längre intervju med den professionelle Corporate Storytellern Matts Heijbel. Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att hovleverantörskapet fungerar som en garanti för kvalité, gångbar både i Sverige och i utlandet. Dock har det även framgått att det inte är helt lätt för företagen som förtjänat utnämningen att fullt ut dra nytta av den, mycket tack vare reglerna kring det hela samt oviljan att överexponera eller urvattna hovleverantörskapet. Corporate Storytelling har i detta sammanhang visat sig vara ett användbart verktyg för att förmedla styrkorna kring hovleverantörskapet.

 • 8185.
  Öhman, Torun
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Varnelid, Stefan
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Belöningssystem i Kina: Hur kinesiska belöningssystem är utformade samt analys av deras utforming2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8186.
  Öhrn, Nicole
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Johnston, Nikolina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Från idé till handling: En fallstudie om de största barriärerna till en lyckad implementering av centrala mångfaldsinitiativ i en stor organisation2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Allt fler organisationer strävar idag efter att skapa mångfald på arbetsplatsen. Tidigare forskning indikerar positiva effekter för de organisationer som har lyckats med implementeringen av mångfaldsinitiativ, såsom förbättrat finansiellt resultat och ökade marknadsandelar till följd av en bredare kundbas. Implementeringen av mångfaldsinitiativ är dock förknippad med en hel del svårigheter. Tidigare studier har bland annat visat att organisationens storlek, begränsad tillgång till resurser och en oförmåga att acceptera mångfaldsinitiativ kan utgöra barriärer till en lyckad implementering. Syftet med studien är således att utforska de största barriärerna till att implementera centrala mångfaldsinitiativ i en stor organisation. Resultatet av studien ger stöd för tidigare forskning samt belyser nya barriärer som kan utgöra hinder vid implementeringen av mångfaldsinitiativ. De barriärer som upplevdes som störst var en oförmåga att förstå mångfald, olika typer av rädsla hos organisationens medlemmar och brist på engagemang hos högsta ledningen. Studien ämnar även ge förslag på hur organisationer kan komma över de största barriärerna. Resultatet av studien visar att både inspirerande och styrande lösningar kan fungera som potentiella lösningar men att det troligen krävs en balans mellan dessa.

 • 8187.
  Öhrn, Nicole
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Zamore, Judith
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Communicating Goodness - loud as a lion or silent as a mouse?: A study exploring how companies find the balance in their CSR-communication2016Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: Corporate social responsibility is said to result in strategic and reputational benefits, however, broadcasting it publicly has been proven to be a delicate matter. While stakeholders expect companies to engage in CSR, they do not appreciate if companies communicate their CSR-activities too loudly. Prior research instead suggests that communicating too extensively could cause skepticism from stakeholders.

  Purpose: This thesis is set to investigate how companies view and handle the challenge of communicating their good deeds, in the specific context of cross-sector collaborations, and how companies balance the need to increase awareness of their social engagements with the risk of inducing skepticism.

  Method: Primary data has been collected from semi-structured interviews within six case companies from different industries.

  Conclusion: Our results show that skepticism per se was not perceived as a problem – one reason could be that most companies chose to avoid communicating extensively. While all companies argued for the importance of doing rather than talking, controversial companies in particular expressed an aversion towards bragging about their collaborations. A difference between controversial and neutral industries could be seen in the way they valued communication. Having the right level of communication, demonstrating authenticity by linking cross-sector collaborations to company characteristics, together with the choice of partners and communicating “through” NPOs were seen as important aspects that could help companies to find the balance. 

 • 8188.
  Öhrnell, Gunnar
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sun, Yunchen
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Attitude, Activity and Destination Brand Identity among Swedish Entrepreneurs in Heritage Tourism: a case study of the UNESCO site of Decorated Farmhouses in Hälsingland2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Being one of the fastest growing industries, tourism has a trend to offer more innovative products and services. New opportunities and challenges have come for entrepreneurs and SMEs. Heritage tourism is one type of experience-based tourism where people can get historical or cultural experience. The potential of heritage tourism has attracted many entrepreneurs. It has been recognised activities are motivated by attitude within an entrepreneurial setting, however how the destination brand identity impacts the relationship from a supplier’s perspective is not clear. This thesis investigates the influence of destination brand on the entrepreneurs in a heritage tourism. A qualitative research design was constructed and the research strategy of a case study of the Swedish World Heritage site of Decorated Farmhouses of Hälsingland (Hälsingegårdar) was chosen. There are only seven farmhouses to represent the UNESCO site and also 34 non-listed farmhouses open to the public. After examining both groups, it could be concluded that the destination brand of a World Heritage Site will motivate the entrepreneurs to look for opportunities, which will strengthen their attitudes. However, the relationship between attitude and activity is weak due to the effect of other external factors. 

 • 8189.
  Öhrwall Rönnbäck, Anna
  et al.
  Linköpings universitet.
  Zander, Ivo (Biträdande redaktör)Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Ur startblocken : svensk innovationskraft II: baserad på Forum for Innovation Managements seminarier och salongsdebatter under 2004-2007 : bidrag från inbjudna medskribenter och intervjupersoner2008Collection (editor) (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 8190.
  Ökvist, Alice
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Pavlovic, Anica
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Management Control Systems and their Connection to Exceptional Growth: an internal perspective2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper is concerned with the use of management control systems (MCSs) within high growth firms (HGFs) to support rapid growth. Considering that a lack of MCSs has been identified as a major cause of failure among start-ups, as well as that MCSs have been claimed to enable firms to grow more during their early years, this is a highly interesting topic for scholars as well as entrepreneurs. However, despite the exceptional opportunity that HGFs provide in examining this topic, there is a lack of contemporary research on how HGFs use MCSs to support their growth. To fill this gap a multiple case study was conducted, investigating how Simons’ (1995) levers of control were used to support growth within 12 different HGFs. Through drawing upon data from interviews with 19 different key people it was then found that MCSs support growth in various ways. Different boundary systems were found to increase chances of firm survival and provide a platform for growth. Additionally, the use of interactive systems was identified as a potential characteristic of HGFs. Moreover, the research questions former assumptions on the importance of forecasting.

 • 8191.
  Ökvist, Sofia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Clausén, Frida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Värdering av förvaltningsfastigheter: Hur tillförlitlig är verkligt värdemetoden?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Införandet av IAS 40 medförde förändringar vad gäller värderingen av förvaltningsfastigheter. Fastighetsbolagen fick då möjlighet att värdera sina fastigheter till verkligt värde, vilket skapade en problematik vad gäller tillförlitligheten i värderingen.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka tillförlitligheten i värderingen av förvaltningsfastigheter. Detta påverkas av ett flertal faktorer som alla har betydelse för värderingens tillförlitlighet. Syftet kommer att uppfyllas genom att belysa begreppet tillförlitlighet utifrån ett antal påverkande faktorer.

  För att undersöka detta har vi genomfört fyra intervjuer med respondenter från fastighetsbolag, en extern värderingsman samt en redovisningsspecialist inom området. Urvalet av intervjurespondenter har skett genom en studie av Sveriges största noterade fastighetsbolag, där hänsyn tagits till vissa utvalda parametrar. Intervjufrågor har utformats utifrån analysmodellen som sedan har legat till grund för uppsatsens empiriavsnitt samt analys.

  I uppsatsen dras slutsatsen att tillförlitligheten vid värderingen av förvaltningsfastigheter till verkligt värde är låg. Detta kan dock förbättras med hjälp av en större mängd presenterad information vad gäller värderingsmodellerna som används, för att därmed öka företagens transparens. På så sätt kan externa intressenter på egen hand avgöra hur tillförlitlig de anser att värderingen i själva verket är.

 • 8192.
  Önneslöv, Gustav
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tigerström, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Internationella leverantörsrelationer: En kvalitativ undersökning av Uppsalas bioteknologiska sektor2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates what kind of relations small businesses have with their international suppliers. We want to find out if these are of the close embedded kind or if these relations are at arms length. In the cases we find close relations we also look at what kind of relation it is. This thesis looks at three small biotechnology companies in Uppsala. We find that these companies have a mix of different relations with their suppliers. Among those are embedded relations of social and business type.

 • 8193.
  Önneslöv, Gustav
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tigerström, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Rudström, David
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Projektstyrningsmodeller i praktiken: En fallstudie på spelföretaget Starbreeze i Uppsala2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur projektstyrningsmodellerna Stage-Gate och Scrum i praktikenpåverkar möjligheten till framgångsrika mjukvaruutvecklingsprojekt. För att undersöka dettahar två projekt vid företaget Starbreeze i Uppsala analyserats. I uppsatsen presenteras elvafaktorer för framgångsrika mjukvaruutvecklingsprojekt. Stage-Gate och Scrum påverkarsamtliga av dessa elva faktorer positivt och därmed ökas möjligheten till framgång i projektet.Analysen visar på att det är viktigt att modellerna används till sin helhet och inte bara till vissdel. Det första av de två projekten använde endast delar av Stage-Gate och Scrum och led somen anledning av detta av problem under utvecklingen. Till det efterföljande projektet hadeanvändningen av projektstyrningsmodellerna utvecklats och detta projekt var merframgångsrikt.

 • 8194.
  Öquist, Sofia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Stenmark, Beatrice
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kvinnor som förebilder: En fallstudie om kvinnors karriäravancemang2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots uttalat jämställdhetsarbete syns inga tydliga förbättringar på toppositioner i den svenska företagsvärlden. Denna studie undersöker hur kvinnor kan avancera till toppositioner genom att studera ett företag som gått från manlig till kvinnlig dominans i styrelsen. Resultatet tyder på att de avgörande faktorerna för kvinnors karriäravancemang är graden av könsmedvetenhet, att tala om problemet, vilja till förändring, aktivt jämställdhetsarbete, kvinnliga förebilder och strukturer som främjar lika förutsättningar för män och kvinnor. Teorigenomgången svarar dels på varför kvinnor inte har kommit fram och dels på hur jämställdhet ska uppnås. Den här uppsatsen svarar på hur kvinnor har kommit fram och hur jämställdhet har uppnåtts, vilket är studiens teoretiska och framförallt praktiska bidrag.

 • 8195.
  Öquist, Viktor
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Följderna av ett aktivitetsbaserat kontor: En uppsats gällande produktivitet och arbetsmiljö2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kontorslösningar med olika typer av utrymmen, så kallade aktivitetsbaserade kontor, blir allt vanligare  bland  svenska  organisationer.  Utspridningen  av  denna  kontorstyp  är  mycket omstridd.  Tydligt  är  att  det  vanligen  pratas  om  ämnet  ur  ett  finansiellt  kostnadssparande perspektiv. I denna uppsats har en fallstudie av en organisation som har genomgått skiftet från ett  klassiskt  cellrumskontor  till  ett  aktivitetsbaserat  kontor.  Uppsatsen  söker  svar  på frågeställningen  Hur  påverkar  implementeringen  av  ett  aktivitetsbaserat  kontor  anställdas produktivitet?. För att undersöka hur produktiviteten har påverkats används en teoretisk modell som  visar  på  en  anställds  produktivitet  är  beroende  av  den  anställdes  välmående  på arbetsplatsen. Sex stycken intervjuer  har hållits och interna dokument från organisationen har varit del av underlaget. Studiens resultat visar på att implementeringen av ett aktivitetsbaserat kontor leder till en förbättring av de anställdas välmående på arbetet och därmed en förbättring i  produktiviteten.  Utöver  detta  framkommer  det  att  organisationen  kraftigt  har  minskat  sin kontorsyta  och  att  det  aktivitetsbaserade  kontoret  därmed  är  en  metod  för  att  spara  pengar. Dessutom har studien funnit att det är av stor vikt att ledarskapet inom en organisation förändras då organisationen går från en klassisk till en aktivitetsbaserad kontorsmiljö.

 • 8196.
  Östberg, Ellen
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Martínez Bergström, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Att motivera till säkert arbete: Motivation och målsättningsteori i en ny kontext2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Motstridiga mål och människans medvetna eller omedvetna strävan efter bekvämlighet kan leda till problem när företag vill motivera sina medarbetare till att arbeta mot organisationens mål. I ett företag där arbetsmiljön präglas av stora säkerhetsrisker är chefers förmåga att motivera till arbete i enlighet med företagets säkerhetsmål avgörande. En bransch som ofta sammankopplas med säkerhetsrisker är gruvbranschen. Syftet med denna studie är att förklara hur chefer inom ett gruvföretag motiverar sina medarbetare i gruvan att arbeta i enlighet med företagets säkerhetsmål. Studien har en deduktiv ansats där målsättningsteorin används som utgångspunkt. Datainsamlingen utgörs av semistrukturerade intervjuer med personer verksamma på olika befattningsnivåer inom gruvföretaget med den gemensamma nämnaren chefsposition. Studien visar att målsättningsteorin är en fruktbar teoretisk utgångspunkt och att den motivation som målsättning kan ge upphov till skapar möjlighet för chefer att påverka riktning, intensitet och uthållighet i gruvarbetarnas ansträngning. Vidare har tre begreppspar utmärkande för chefernas arbete kunnat urskiljas: generella och specifika metoder, proaktiva och reaktiva medel samt gruppen och individen som mottagare.

 • 8197.
  Östberg, Joel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gunningberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Board of directors’ relationship to environmental sustainability: Differences between insiders and outsiders: A study of inside and outside board members’ cognition and reasoning when engaging in environmental sustainability issues2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how inside and outside directors differ in their cognition and reasoning in regards to environmental sustainability issues. The theoretical background derives from a cognitive view and Stakeholder theory. The paper is further based on current research regarding insiders’ and outsiders’ relationship to environmental sustainability. In order to capture the cognition and reasoning of insiders and outsiders, a Think-aloud study was conducted, interviewing a total of 20 board members in the food industry. Results from this study showed that, when faced with environmental issues, outsiders are more likely to request, repeat, ponder as well as clarify the information given. Secondly, outsiders are more likely to consider a long-term perspective. Thirdly, outsiders are more likely to consider an environmental view. Lastly, both insiders and outsiders use analogical reasoning when contemplating around environmental issues. However, insiders are more likely to draw experience from their current position or company while outsiders are more likely to draw experience from outside their current position or company when solving environmental issues.

 • 8198.
  Östberg, Joel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sjögren, Emilie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Pris, varumärke och produktbetygs påverkan för hur konsumenter upplever kvalitet: Ett experiment för att undersöka till vilken grad pris, varumärke och produktbetyg påverkar hur konsumenter upplever kvaliteten av en produkt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konsumenter vill gärna tro att de fattar rationella beslut utifrån en produkts faktiska egenskaper. Det har däremot visat sig att konsumenter inte alltid är helt rationella utan ofta influeras av en produkts yttre stimuli, som exempelvis pris och varumärke. Vetskapen om hur yttre stimuli faktiskt påverkar konsumenters upplevda kvalitet beroende på produkt är ytterst vital och kan bistå marknadsförare med värdefull information i sitt dagliga arbete. Syftet med uppsatsen att undersöka till vilken grad yttre stimuli i form av pris, varumärke och tidigare konsumenters produktbetyg påverkar konsumentens upplevda kvalitet för en dagligvara respektive en sällanköpsvara. För att besvara syftet har fem hypoteser sammanställts utifrån vald teori. För att undersöka detta har en experimentell undersökning genomförts där respondenterna fick bedöma kvaliteten på två produkter med olika yttre stimuli närvarande. Produkterna var en dagligvara respektive en sällanköpsvara. Yttre stimuli utgjordes av olika experimentvariabler inom kategorierna pris, varumärke och tidigare konsumenters produktbetyg för att undersöka hur konsumenter upplever testprodukternas kvalitet baserat på dessa. Undersökningen indikerar att konsumenter beaktar yttre stimuli när de bedömer kvaliteten på en produkt både för undersökningens dagligvara som sällanköpsvara. Det visade sig även att olika stimuli gav olika stor effekt för hur kvaliteten upplevdes. Det yttre stimuli som visade på störst påverkan för upplevd kvalitet var produktbetyg.

 • 8199.
  Östberg, Nils
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Bergström, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  To be or not to be – showing up on the first result page: Search engine marketing’s potential effect on brand awareness2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine whether search engine marketing may influence consumers’ brand awareness in terms of brand recall and brand recognition. The theoretical background derives from the definition and rationale of brand awareness. The study is further based on a theoretical outline of search engine marketing and its components. Furthermore, the Hierarchy of Effects Model is used in order to describe the steps a company may influence consumers in their purchase process. In order to capture consumers’ reasoning and behaviour in the search engine context, a two-way study approach was conducted. Firstly, by letting ten participants conduct a log related to their search engine behaviour, spanning for a period of ten days. Secondly, by conducting semi-structured interviews, using their logs as a base for further discussions. Results from this study show that search engine marketing can have an effect on consumers’ brand awareness by creating initial awareness or by building upon existing awareness. Secondly, in the context of unknown brands, the results show that it had a particular strong effect on brand recognition among the participants. Thirdly, it appeared that SEM can work as a gateway for brands and an enabler for building a brand attitude amongst its potential customers. Lastly, the website experience is a crucial step for brands in order to positively influence consumers in their purchase process. 

 • 8200.
  Östberg, Sara
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Åsbrink, Tilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Välkomna till verkligheten: En studie om Försvarsmaktens möjligheter att minska soldaters benägenhet till att sluta2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ijuli2010gickSverigefrånallmänvärnplikttillfrivilligmilitärutbildningochyrketsoldatblevenstatliganställningsform.Försvarsmaktenharidagsommålattsoldaternaskastannaimellansextillåttaår.Organisationenuppleverdockinulägetproblemmedenhögpersonalomsättningavsoldatersomväljerattslutaiförtid.SyftetmeddennastudieärattskapaendjupareförståelseförhurchefersomarbetarpåstrategisknivåinomFörsvarsmaktenuppleverproblematikenmeddenhögapersonalomsättningsområderidag,samtvilkamöjligheterdeharattminskasoldaternasbenägenhettillattsluta.StudienäravkvalitativkaraktärochgrundaspåfyrakvalitativaintervjuermedfyraolikachefersomarbetarpåstrategisknivåinomolikaavdelningarpåFörsvarsmakten.Istudienkommerviframtillattchefernaharbegränsademöjlighetertillattminskasoldaternasbenägenhettillattsluta.Dettaberorblandannatpåbegränsademöjligheteratterbjudasoldaternakarriär-­‐ochutvecklingsmöjligheter,skapaettvärdeianställningen,erbjudavarierandearbetsuppgifter,skickasoldaternapåutlandstjänstsamtbegränsademöjligheteriattlevaupptillsoldaternasförväntningarsomdefåttgenomdebilderavFörsvarsmaktensommålasuppimedia.

161162163164165 8151 - 8200 of 8213
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language