uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
162163164165 8201 - 8224 of 8224
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 8201.
  Ökvist, Alice
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Pavlovic, Anica
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Management Control Systems and their Connection to Exceptional Growth: an internal perspective2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper is concerned with the use of management control systems (MCSs) within high growth firms (HGFs) to support rapid growth. Considering that a lack of MCSs has been identified as a major cause of failure among start-ups, as well as that MCSs have been claimed to enable firms to grow more during their early years, this is a highly interesting topic for scholars as well as entrepreneurs. However, despite the exceptional opportunity that HGFs provide in examining this topic, there is a lack of contemporary research on how HGFs use MCSs to support their growth. To fill this gap a multiple case study was conducted, investigating how Simons’ (1995) levers of control were used to support growth within 12 different HGFs. Through drawing upon data from interviews with 19 different key people it was then found that MCSs support growth in various ways. Different boundary systems were found to increase chances of firm survival and provide a platform for growth. Additionally, the use of interactive systems was identified as a potential characteristic of HGFs. Moreover, the research questions former assumptions on the importance of forecasting.

 • 8202.
  Ökvist, Sofia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Clausén, Frida
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Värdering av förvaltningsfastigheter: Hur tillförlitlig är verkligt värdemetoden?2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Införandet av IAS 40 medförde förändringar vad gäller värderingen av förvaltningsfastigheter. Fastighetsbolagen fick då möjlighet att värdera sina fastigheter till verkligt värde, vilket skapade en problematik vad gäller tillförlitligheten i värderingen.

  Syftet med uppsatsen är att undersöka tillförlitligheten i värderingen av förvaltningsfastigheter. Detta påverkas av ett flertal faktorer som alla har betydelse för värderingens tillförlitlighet. Syftet kommer att uppfyllas genom att belysa begreppet tillförlitlighet utifrån ett antal påverkande faktorer.

  För att undersöka detta har vi genomfört fyra intervjuer med respondenter från fastighetsbolag, en extern värderingsman samt en redovisningsspecialist inom området. Urvalet av intervjurespondenter har skett genom en studie av Sveriges största noterade fastighetsbolag, där hänsyn tagits till vissa utvalda parametrar. Intervjufrågor har utformats utifrån analysmodellen som sedan har legat till grund för uppsatsens empiriavsnitt samt analys.

  I uppsatsen dras slutsatsen att tillförlitligheten vid värderingen av förvaltningsfastigheter till verkligt värde är låg. Detta kan dock förbättras med hjälp av en större mängd presenterad information vad gäller värderingsmodellerna som används, för att därmed öka företagens transparens. På så sätt kan externa intressenter på egen hand avgöra hur tillförlitlig de anser att värderingen i själva verket är.

 • 8203.
  Önneslöv, Gustav
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tigerström, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Internationella leverantörsrelationer: En kvalitativ undersökning av Uppsalas bioteknologiska sektor2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates what kind of relations small businesses have with their international suppliers. We want to find out if these are of the close embedded kind or if these relations are at arms length. In the cases we find close relations we also look at what kind of relation it is. This thesis looks at three small biotechnology companies in Uppsala. We find that these companies have a mix of different relations with their suppliers. Among those are embedded relations of social and business type.

 • 8204.
  Önneslöv, Gustav
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Tigerström, Alexander
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Rudström, David
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Projektstyrningsmodeller i praktiken: En fallstudie på spelföretaget Starbreeze i Uppsala2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats undersöker hur projektstyrningsmodellerna Stage-Gate och Scrum i praktikenpåverkar möjligheten till framgångsrika mjukvaruutvecklingsprojekt. För att undersöka dettahar två projekt vid företaget Starbreeze i Uppsala analyserats. I uppsatsen presenteras elvafaktorer för framgångsrika mjukvaruutvecklingsprojekt. Stage-Gate och Scrum påverkarsamtliga av dessa elva faktorer positivt och därmed ökas möjligheten till framgång i projektet.Analysen visar på att det är viktigt att modellerna används till sin helhet och inte bara till vissdel. Det första av de två projekten använde endast delar av Stage-Gate och Scrum och led somen anledning av detta av problem under utvecklingen. Till det efterföljande projektet hadeanvändningen av projektstyrningsmodellerna utvecklats och detta projekt var merframgångsrikt.

 • 8205.
  Öquist, Sofia
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Stenmark, Beatrice
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Kvinnor som förebilder: En fallstudie om kvinnors karriäravancemang2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Trots uttalat jämställdhetsarbete syns inga tydliga förbättringar på toppositioner i den svenska företagsvärlden. Denna studie undersöker hur kvinnor kan avancera till toppositioner genom att studera ett företag som gått från manlig till kvinnlig dominans i styrelsen. Resultatet tyder på att de avgörande faktorerna för kvinnors karriäravancemang är graden av könsmedvetenhet, att tala om problemet, vilja till förändring, aktivt jämställdhetsarbete, kvinnliga förebilder och strukturer som främjar lika förutsättningar för män och kvinnor. Teorigenomgången svarar dels på varför kvinnor inte har kommit fram och dels på hur jämställdhet ska uppnås. Den här uppsatsen svarar på hur kvinnor har kommit fram och hur jämställdhet har uppnåtts, vilket är studiens teoretiska och framförallt praktiska bidrag.

 • 8206.
  Öquist, Viktor
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Följderna av ett aktivitetsbaserat kontor: En uppsats gällande produktivitet och arbetsmiljö2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kontorslösningar med olika typer av utrymmen, så kallade aktivitetsbaserade kontor, blir allt vanligare  bland  svenska  organisationer.  Utspridningen  av  denna  kontorstyp  är  mycket omstridd.  Tydligt  är  att  det  vanligen  pratas  om  ämnet  ur  ett  finansiellt  kostnadssparande perspektiv. I denna uppsats har en fallstudie av en organisation som har genomgått skiftet från ett  klassiskt  cellrumskontor  till  ett  aktivitetsbaserat  kontor.  Uppsatsen  söker  svar  på frågeställningen  Hur  påverkar  implementeringen  av  ett  aktivitetsbaserat  kontor  anställdas produktivitet?. För att undersöka hur produktiviteten har påverkats används en teoretisk modell som  visar  på  en  anställds  produktivitet  är  beroende  av  den  anställdes  välmående  på arbetsplatsen. Sex stycken intervjuer  har hållits och interna dokument från organisationen har varit del av underlaget. Studiens resultat visar på att implementeringen av ett aktivitetsbaserat kontor leder till en förbättring av de anställdas välmående på arbetet och därmed en förbättring i  produktiviteten.  Utöver  detta  framkommer  det  att  organisationen  kraftigt  har  minskat  sin kontorsyta  och  att  det  aktivitetsbaserade  kontoret  därmed  är  en  metod  för  att  spara  pengar. Dessutom har studien funnit att det är av stor vikt att ledarskapet inom en organisation förändras då organisationen går från en klassisk till en aktivitetsbaserad kontorsmiljö.

 • 8207.
  Östberg, Ellen
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Martínez Bergström, Katarina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Att motivera till säkert arbete: Motivation och målsättningsteori i en ny kontext2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Motstridiga mål och människans medvetna eller omedvetna strävan efter bekvämlighet kan leda till problem när företag vill motivera sina medarbetare till att arbeta mot organisationens mål. I ett företag där arbetsmiljön präglas av stora säkerhetsrisker är chefers förmåga att motivera till arbete i enlighet med företagets säkerhetsmål avgörande. En bransch som ofta sammankopplas med säkerhetsrisker är gruvbranschen. Syftet med denna studie är att förklara hur chefer inom ett gruvföretag motiverar sina medarbetare i gruvan att arbeta i enlighet med företagets säkerhetsmål. Studien har en deduktiv ansats där målsättningsteorin används som utgångspunkt. Datainsamlingen utgörs av semistrukturerade intervjuer med personer verksamma på olika befattningsnivåer inom gruvföretaget med den gemensamma nämnaren chefsposition. Studien visar att målsättningsteorin är en fruktbar teoretisk utgångspunkt och att den motivation som målsättning kan ge upphov till skapar möjlighet för chefer att påverka riktning, intensitet och uthållighet i gruvarbetarnas ansträngning. Vidare har tre begreppspar utmärkande för chefernas arbete kunnat urskiljas: generella och specifika metoder, proaktiva och reaktiva medel samt gruppen och individen som mottagare.

 • 8208.
  Östberg, Joel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Gunningberg, Jonas
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Board of directors’ relationship to environmental sustainability: Differences between insiders and outsiders: A study of inside and outside board members’ cognition and reasoning when engaging in environmental sustainability issues2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to investigate how inside and outside directors differ in their cognition and reasoning in regards to environmental sustainability issues. The theoretical background derives from a cognitive view and Stakeholder theory. The paper is further based on current research regarding insiders’ and outsiders’ relationship to environmental sustainability. In order to capture the cognition and reasoning of insiders and outsiders, a Think-aloud study was conducted, interviewing a total of 20 board members in the food industry. Results from this study showed that, when faced with environmental issues, outsiders are more likely to request, repeat, ponder as well as clarify the information given. Secondly, outsiders are more likely to consider a long-term perspective. Thirdly, outsiders are more likely to consider an environmental view. Lastly, both insiders and outsiders use analogical reasoning when contemplating around environmental issues. However, insiders are more likely to draw experience from their current position or company while outsiders are more likely to draw experience from outside their current position or company when solving environmental issues.

 • 8209.
  Östberg, Joel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sjögren, Emilie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Pris, varumärke och produktbetygs påverkan för hur konsumenter upplever kvalitet: Ett experiment för att undersöka till vilken grad pris, varumärke och produktbetyg påverkar hur konsumenter upplever kvaliteten av en produkt2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konsumenter vill gärna tro att de fattar rationella beslut utifrån en produkts faktiska egenskaper. Det har däremot visat sig att konsumenter inte alltid är helt rationella utan ofta influeras av en produkts yttre stimuli, som exempelvis pris och varumärke. Vetskapen om hur yttre stimuli faktiskt påverkar konsumenters upplevda kvalitet beroende på produkt är ytterst vital och kan bistå marknadsförare med värdefull information i sitt dagliga arbete. Syftet med uppsatsen att undersöka till vilken grad yttre stimuli i form av pris, varumärke och tidigare konsumenters produktbetyg påverkar konsumentens upplevda kvalitet för en dagligvara respektive en sällanköpsvara. För att besvara syftet har fem hypoteser sammanställts utifrån vald teori. För att undersöka detta har en experimentell undersökning genomförts där respondenterna fick bedöma kvaliteten på två produkter med olika yttre stimuli närvarande. Produkterna var en dagligvara respektive en sällanköpsvara. Yttre stimuli utgjordes av olika experimentvariabler inom kategorierna pris, varumärke och tidigare konsumenters produktbetyg för att undersöka hur konsumenter upplever testprodukternas kvalitet baserat på dessa. Undersökningen indikerar att konsumenter beaktar yttre stimuli när de bedömer kvaliteten på en produkt både för undersökningens dagligvara som sällanköpsvara. Det visade sig även att olika stimuli gav olika stor effekt för hur kvaliteten upplevdes. Det yttre stimuli som visade på störst påverkan för upplevd kvalitet var produktbetyg.

 • 8210.
  Östberg, Nils
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Bergström, Hanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  To be or not to be – showing up on the first result page: Search engine marketing’s potential effect on brand awareness2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The aim of this study is to examine whether search engine marketing may influence consumers’ brand awareness in terms of brand recall and brand recognition. The theoretical background derives from the definition and rationale of brand awareness. The study is further based on a theoretical outline of search engine marketing and its components. Furthermore, the Hierarchy of Effects Model is used in order to describe the steps a company may influence consumers in their purchase process. In order to capture consumers’ reasoning and behaviour in the search engine context, a two-way study approach was conducted. Firstly, by letting ten participants conduct a log related to their search engine behaviour, spanning for a period of ten days. Secondly, by conducting semi-structured interviews, using their logs as a base for further discussions. Results from this study show that search engine marketing can have an effect on consumers’ brand awareness by creating initial awareness or by building upon existing awareness. Secondly, in the context of unknown brands, the results show that it had a particular strong effect on brand recognition among the participants. Thirdly, it appeared that SEM can work as a gateway for brands and an enabler for building a brand attitude amongst its potential customers. Lastly, the website experience is a crucial step for brands in order to positively influence consumers in their purchase process. 

 • 8211.
  Östberg, Sara
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Åsbrink, Tilda
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Välkomna till verkligheten: En studie om Försvarsmaktens möjligheter att minska soldaters benägenhet till att sluta2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ijuli2010gickSverigefrånallmänvärnplikttillfrivilligmilitärutbildningochyrketsoldatblevenstatliganställningsform.Försvarsmaktenharidagsommålattsoldaternaskastannaimellansextillåttaår.Organisationenuppleverdockinulägetproblemmedenhögpersonalomsättningavsoldatersomväljerattslutaiförtid.SyftetmeddennastudieärattskapaendjupareförståelseförhurchefersomarbetarpåstrategisknivåinomFörsvarsmaktenuppleverproblematikenmeddenhögapersonalomsättningsområderidag,samtvilkamöjligheterdeharattminskasoldaternasbenägenhettillattsluta.StudienäravkvalitativkaraktärochgrundaspåfyrakvalitativaintervjuermedfyraolikachefersomarbetarpåstrategisknivåinomolikaavdelningarpåFörsvarsmakten.Istudienkommerviframtillattchefernaharbegränsademöjlighetertillattminskasoldaternasbenägenhettillattsluta.Dettaberorblandannatpåbegränsademöjligheteratterbjudasoldaternakarriär-­‐ochutvecklingsmöjligheter,skapaettvärdeianställningen,erbjudavarierandearbetsuppgifter,skickasoldaternapåutlandstjänstsamtbegränsademöjligheteriattlevaupptillsoldaternasförväntningarsomdefåttgenomdebilderavFörsvarsmaktensommålasuppimedia.

 • 8212.
  Öster, Ella Erika
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sjögren, Emilie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Percy Barnevik’s 200 Advice- Corporate Bullshit or Scientifically Proven Praxis: A picture of how well Guru Theory in general and Percy Barnevik specifically is connected to management research and practice2014Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Percy Barnevik is one example of a renowned leader publishing a book, “Leadership- 200 advice”, on his experiences as a manager. The overall quantity of this so called Guru Literature on the market demonstrate that it exist a great interest in advice from business leaders but further raise a question of soundness of the advice. The aim with the thesis is to generate a picture of how well Guru Theory in general and Percy Barnevik specifically is connected to management research and practice. What constitute evidence is often debated within the management research field and scholars mean that one cannot assume a fact without any evidence created from research. This leads to a discussion about rigor and relevance and how management research should be designed to create a rigorous study, without overshadowing its practical relevance to the operating business. To answer the research question, interviews were executed with complementary questionnaires. In order to create a picture of what kind of anchoring Barnevik’s advice have in management theory a literature review was conducted. It is possible to see that the majority of the practitioners compared to research have a different level of cohesiveness with Barnevik regarding the studied advice. Practitioners, tend to a high level agree with Barnevik although management research stand for a more hesitant approach. Our conclusions are that management researchers should consider Guru Theory to a greater extent rather than discard it. This we believe could generate relevant research contributions to practitioners and add rigor to an unscientific field of theories 

 • 8213.
  Öster, Hedvig
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Jonze, Johanna
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Employer Branding in Human Resource Management: The Importance of Recruiting and Retaining Employees2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Problem: Companies are facing problems concerning the attraction and retention of talented employees, due to the shortage of individuals with competence. Employer Branding is a relatively new concept that can function as an instrument for firms to position themselves as an employer, in order to attract and retain wanted employees.

  Purpose: The purpose of this thesis is to examine the field of Employer Branding in the context of recruitment and retaining. The study examines the questions of how and why Employer Branding is implemented in firms and what role such implementation plays in Human Resource Management, in the context of recruitment and retaining processes.

  Methodology: This study has been made with a qualitative approach, with a descriptive and exploratory purpose a case study approach. Data has primarily been collected through interviews at five different companies with knowledge within the area of Employer Branding.

  Findings: Employer Branding can be utilized both externally to attract potential employees, and internally to increase commitment and loyalty among current employees. In the context of recruitment, Employer Branding can make the process more effective. For the Employer Brand to be trustworthy and successful the consistency between the internal values and the external image is vital.

 • 8214.
  Öster, Hedvig
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Winberg, Jessica
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Organization and Management of Coopetition: Trust the Competition, Not the Competitor2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In the search for innovation, high technology firms in the same industries turn to each other for R&D collaborations. The collaboration form where competitors cooperate have been defined as “coopetition” and the term builds on the interplay between competitive and cooperative forces. While coopetition brings benefits such as shared risks and costs, it implies organizational and managerial challenges as two opposing logics merge. This complexity calls for a deeper understanding of how firms organize and manage coopetition and why they organization and manage coopetition in the way they do. This thesis is set to answer these questions by empirically investigate coopetition at a case firm active in a high technology context with a long experience of collaborating with competitors. By acknowledging coopetition as a phenomenon carried out in the shape of projects, the internal organization and management could been thoroughly understood as project management allows a more detailed view of coopetition. Key findings concludes that in this empirical context, finance is the prior reason for engaging in coopetition, competitive forces are superior to cooperative forces in coopetition projects and that coopetition influence innovation more through contributing with funding than by an exchange of knowledge between competitors. All these aspects are further stated to impact organization and management of coopetition. 

 • 8215.
  Öster, Jonas
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hammarström, Ester
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The Swedish PR Consulting Industry - Development, Structure, and Professionalism2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  There has been a rapid expansion of the PR and information industry during the last few years. An expansion like this might lead to structural changes in an industry. The aim of this thesis is to describe a part of this industry, namely the Swedish PR consulting industry, in terms of its development, structure and professionalism. Web sites of the consultancies in the industry has been analyzed. Furthermore, interviews have been conducted with three leading individuals in the industry. Structural changes can be seen since there is a trend towards further specialization among the consultancies. Some of the most common criteria for an industry to be characterized by professionalism are not achieved, but the industry is characterized by an aim towards increased professionalism.

 • 8216.
  Österdahl, Gabriel
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Hånberg, Christian
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Cross-Cultural Training of Expatriates: A Case Study of Ericsson2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Adjustment to a new culture is a slow and step-wise process, which can be facilitated by cross-cultural training. First, a comprehensive review of current theories about cross-cultural adjustment and different training techniques is presented. Then, the study looks at the preparation and training of expatriates at Ericsson in relation to these theories. In-depth interviews with two Area Managers at Ericsson have been carried out in order to establish how the company’s training program is structured. We found that Ericsson follows a sequential model with both pre-departure and post-arrival training, mainly didactic in nature. The pre-departure training is very culturegeneral, whereas the post-arrival training is more specific for the host culture. The post-arrival training is, however, not offered in all host countries. Language training is also offered, and expatriates are encouraged to visit the host country prior to the departure. Many components in Ericsson’s training program are supported by theory,but several other techniques described in the theory are not in use. A suggestion is made to further formalize the post-arrival training and make the overall training more culture-specific.

 • 8217.
  Östergård-Hansen, Jesper
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Parts, Kevin
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Varför köper svenska företag tillbaka egna aktier?2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att undersöka alla noterade företag på Stockholmsbörsen och därmed finna vilka motiv som påverkar beslutet att köpa tillbaka egna aktier. Studien har delat upp företagen i två grupper, en återköpande grupp och en icke-återköpande grupp. Utifrån dessa grupper har ett ttest och ett Mann-Whitney U-test utförts för att testa eventuella skillnader som finns mellan grupperna. Därefter har en logistisk regression använts för att säkerställa samband. Resultatet visar att företag gör återköp för att distribuera överskottskapital när de anser sig vara undervärderade samt vill uppnå en optimal kapitalstruktur. De samband som kunde urskiljas var att kassaflöde, kassa och tillgångar var positivt korrelerade med återköp medan MKBK, utdelning och skuldkvot var negativt korrelerade. Inget signifikant samband kunde finnas för avkastning.

 • 8218.
  Östergård-Hansen, Jesper
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies. Uppsala University.
  Pipinyte, Ausra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  The Art of Diversifying an Investment Portfolio with Art2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The paper discusses art as an alternative tool for portfolio diversification. As interdependence between the financial markets is growing and asset correlations are increasing, it becomes difficult to build a well-diversified investment portfolio. Our purpose is to find out if art could be used as an alternative portfolio diversifier. We examine the art and stock markets of Sweden in terms of correlation, risk and return. As market measures, we use the SIX Return Index and our constructed hedonic art price index, based on 2,966 observations from the Swedish auction market during the period between 2009 and 2016. The results show no significant correlation between the markets. In comparison with the stock market, the art market appears to be less profitable and more volatile. Considering that art still provides positive return, we conclude that art can be used for portfolio diversification purposes.

 • 8219.
  Österlund, Joakim
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Jens, Rasmusson
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Sensemaking Operational Risk Manager: a qualitative study on how to become successful as an operational risk manager in the Swedish financial sector.2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This research sheds light on the nature of the role of the operational risk controller in the financial services industry. The focus is on understanding how operational risk controllers interact with different layers of the organisation and become influential with the business lines and senior management. Nine semi-structured interviews were conducted with operational risk controllers, and it was found that their work is becoming increasingly focused on managing people with a view to creating mutual understanding. To achieve this, operational risk controllers should work more as independent facilitators in their interactions with the first line and senior management, as engaged toolmakers when adapting and reconfiguring tools, and as non-financial risk controllers when attempting to enable business leaders to understand the magnitude of operational risks.

 • 8220.
  Österström, Adam
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Einarsson, Erik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Är Bitcoin det nya guldet?2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This paper examines bitcoin’s capacity as a hedge towards the Swedish stock market. To identify if correlation exists between the returns of bitcoin and SIX30RX (OMXS 30 including dividends) and thus respond to the research question the association is investigated. The time period considered is 2012-01-02 to 2016-10-21. Association is analysed using regression models. The results demonstrate that bitcoin is uncorrelated with the return for SIX30RX during this time period. Therefore, bitcoin can be classified as a hedge against the Swedish stock market. 

 • 8221.
  Östlund, Annelie
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Östman, Annika
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Turbulenta omgivningar, affärsrelationer och icke-monetära mått: – En kvantitativ analys2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
 • 8222.
  Östlund, Siri
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Norlander, Kim
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Burger King: flera företag - ett varumärke?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ett företagsekonomiskt begrepp som har växt fram under de senaste åren är franchising, inom franchising finns två parter franchisegivare och franchisegivare. Franchisekonceptet innebär att flera företag bedriver verksamhet under samma varumärke. De finns ett ömsesidigt beroende mellan dessa parter, franchisegivare är beroende av franchisetagares framgång för att själv bli framgångsrik, och franchisetagare är beroende av franchisegivare kunskap och vägledning i hur konceptet bäst ska drivas. I fallet franchising är därför varumärkesuppfattningen mellan de olika parterna en avgörande del för att skapa och förmedla en enhetlig bild av varumärket. Om en franchisegivare genom marknadsföring förmedlar en bild av varumärket medan franchisegivaren i sin verksamhet en annan bild kan varumärket försvagas och förlora sin trovärdighet. Tidigare studier inom området har främst fokuserat på kommunikation mellan franchisegivare och franchisetagare och hur denna har styrts. Vi önskar därför med denna studie studera förhållandet franchisetagare och franchisegivare utifrån de oreglerade faktorer som ligger till grund för varumärkesuppfattningen dem emellan. För att studera detta har vi valt att använda oss av en fallstudie på Burger King. Melins modell, den strategiska varumärkesplattformen, utgör den teoretiska grundstommen i vår uppsats och utifrån den har vi utformat en specifik arbetsmodell. Vår arbetsmodell är uppbyggd kring elementen produktattribut, märkesidentitet, kärnvärde, positionering och marknadskommunikation. Utifrån dessa element har vi studerat och försökt identifiera huruvida det finns en enhetlig varumärkesuppfattning hos franchisegivaren, den strategiska delen av varumärket, och franchisetagaren, den operativa delen av varumärket.

  Den övergripande målsättningen för Burger King Corporation är att deras franchisetagares uppfattningar om varumärket Burger King i så hög utsträckning som möjligt ska överensstämma med hur Burger King Corporation själva uppfattar sitt varumärke och vad de vill att det ska stå för. Vi har genom vår studie funnit att det till stor del råder enighet mellan franchisetagarna och franchisegivarna och där Burger King huvudsakligen har lyckats förmedla den önskade bilden av varumärket.

 • 8223.
  Östman, Annika
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Goczkowska, Marta
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Riksrevisionen vs. Deloitte: en jämförande studie av revisionsarbete2007Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  ”Ineffektiv, toppstyrd och dyr” omtalades Riksrevisionen i DN vilket väckte författarnas intresse vad gäller Riksrevisionens revisionsarbete samt om detta skiljer sig nämnvärt åt från en privat revisionsbyrå. Författarna har haft för avsikt att undersöka om det förekommer eventuella skillnader och likheter mellan Riksrevisionens och Deloittes granskningsarbete vad gäller de materiella anläggningstillgångarna maskiner och inventarier samt personalkostnader såsom löner, arvoden och förmåner. Undersökningen har genomförts med hjälp av intervjuer för att få en djupare förståelse i området. Författarna har tagit fram en egen modell som utgår ifrån variablerna tid, resurser, internpraxis och lagar vilka skulle kunna leda till att revisionsarbetet utförs olika inom Deloitte och Riksrevisionen. Vid intervjutillfällena framkom att det inte föreligger många skillnader utan främst likheter vad gäller granskningsarbetet. En annan slutsats som författarna kommit fram till är att den mest framträdande skillnaden i granskningsarbetet beror på de regleringar som företagen och myndigheterna, som är föremål för granskningen, lyder under. Vidare har författarna även kommit fram till att Deloittes och Riksrevisionens respektive konkurrenssituation inte har någon påverkan av deras granskning i och med gällande lagar samt den hederskod som finns i branschen.

 • 8224.
  Östrand, Sofie
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Höglund, Sophie
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Social Sciences, Department of Business Studies.
  Företagets sociala ansvar: - En kvalitativ studie kring den sociala delen av begreppet CSR och dess påtagliga komplexitet samt dess koppling till mångfaldsarbete2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att undersöka vad större svenska företag innefattar i begreppet CorporateSocial Responsibility (CSR) med fokus på den sociala delen samt att undersöka vilkaaktiviteter de har för att bekräfta sin tolkning av begreppet. Uppsatsen ämnar även undersökavilka faktorer som påverkar till CSR-arbete samt om det går att koppla företagens CSR-arbetetill företagens mångfaldsarbete. För att besvara syftet har intervjuer gjorts via telefon hos sjustörre svenska företag, verksamma inom varierade branscher, med personer ansvariga förrespektive företags CSR-verksamhet. Resultaten av studien har visat på att intressenter har enstor inverkan på företags CSR-verksamhet samt att CSR-arbete anses vara ett bra verktyg förföretag att påvisa ansvarstagande vilket i längden ökar företagets goda rykte. Dessutom harproblematiken kring begreppet CSR komplexitet framkommit samt att de sociala CSR-aktiviteter är svårmätta och svårdefinierade.

162163164165 8201 - 8224 of 8224
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf