uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
16171819 901 - 938 av 938
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 901.
  Westlin, Anders
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning. Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Demokrati och teknik: förutsättningar för politiskt handlande inom olika teknikdiskurser1999Ingår i: Textanalys: Introduktion till syftesrelaterad kritik, Lund: Studentlitteratur , 1999Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 902.
  Westlin, Anders
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning. Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Pedagogiska institutionen.
  Samhällsorienteringens didaktik2000Ingår i: Didaktik: perspektiv och problem, 2000Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 903.
  Westlin, Anders
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning.
  Teknik och politiskt handlande som utbildningsproblematik: Några didaktiska utgångspunkter för samhällsorienteringen2004Ingår i: Skillnad och konsekvens: Mötet lärare-studerande och undervisning som meningserbjudande, Lund: Studentlitteratur , 2004Kapitel i bok, del av antologi (Refereegranskat)
 • 904.
  Westlund, Elin
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Visualizing Norms of Science in Early School Years Visual Aesthetics and Content Formation in Students' Multimodal Compositions2019Ingår i: Multimodality and Aesthetics / [ed] Tønnessen, Elise Seip & Forsgren, Frida, Routledge, 2019, s. 170-193Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 905.
  Westman, Maria (red.)
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk.
  Hultin, Eva (red.)Högskolan Dalarna.
  Att skriva sig till läsning: Erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet2014Samlingsverk (redaktörskap) (Övrig (populärvetenskap, debatt, mm))
 • 906.
  Weststrand, Stina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Biologiska sektionen, Institutionen för organismbiologi, Systematisk biologi.
  Aktiva studenter under laborationer i biologi: Att gå ifrån "kokbokslaborationerna"2014Ingår i: I stort och smått: med studenten i fokus / [ed] Geir Gunnlaugsson, Uppsala, 2014, s. 7-29Konferensbidrag (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [sv]

  ”Kokbokslaborationer” har kritiserats för att försätta studenter i en position där de inte tar något eget ansvar för sitt kunskapsinhämtande och inte i någon större utsträckning lär sig ett vetenskapligt arbetssätt. På kursen Marinbiologi 15 hp som ges vid Uppsala universitet har jag under våren 2013 planerat, genomfört och utvärderat ett laborationstillfälle om makroalger med syfte att införa en mer aktiv, ”utforskande” laborationsundervisning inom biologin. Erfarenheterna från den genomförda laborationen visar att man med fördel kan gå ifrån ”kokbokslaborationerna” och istället använda sig av en laborationsundervisning utan laborationsmanualer där studenterna i grupper ställs inför olika frågeställningar som ska lösas på valfritt sätt genom diskussion och ett utforskande arbetssätt. Upplägget skulle förmodligen även kunna användas utanför biologin.

 • 907.
  Wickman, Per-Olof
  et al.
  Stockholms universitet.
  Östman, Leif
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Practical Epistemology Analysis: Introducing the approach2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 908.
  Wickman, Per-Olof
  et al.
  Stockholms universitet.
  Östman, Leif
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hamza, Karim
  Stockholms universitet.
  Lidar, Malena
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lundqvist, Eva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Practical Epistemology Analysis: Cognitive learning2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 909.
  Widerberg, Elsa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Ju mer vi är tillsammans: En fallstudie av ett inkluderingsprojekt.2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna uppsats ämnar undersöka vilket förhållningssätt pedagoger och skolledning har till att inkludera elever med diagnos inom Autismspektrumtillstånd samt andra i skolsvårigheter i en vanlig högstadieklass och vilka de eventuella framgångsfaktorerna och fallgroparna är. Studien har genomförts på en högstadieskola där man valt att inkludera nio elever, varav fyra med AST-diagnos, som befinner sig i olika former av skolsvårigheter i en klass och förstärka denna klass med en assistent och en specialpedagog. Studien är en fallstudie och metoden som använts i studien är kvalitativa intervjuer av inblandad personal. Som bakgrundsmaterial har jag även tagit del av dokumentation i form av projektplan och verksamhetsberättelse. Vad gäller organisation pekar resultaten på att tydlig styrning och målbeskrivning är av vikt, samt att det finns risker med att liknande satsningar görs i projektform då man lätt koncentrerar behoven i en och samma klass vilket innebär att denna kan ses som avvikande. Projektformen innebär även att det uppstår en risk att övrig personal uppfattar inkludering som ett undantag från den ordinarie verksamheten. De resurser som krävs för att verksamheten ska lyckas utges bland annat vara tid till reflektion och utvärdering, individuella anpassningar samt extra personalresurser i klassrummet.

 • 910.
  Wieland, Richard
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Att först, göra sig förstådd och bli lyssnad på: Fyra elevers berättelser om andraspråksundervisning och upplevelsen av inkludering2013Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Studiens centrala syftet är att undersöka elevers upplevelse av inkludering. I intervjuer har fyra elever fått berätta om sina upplevelser av ämnet svenska som andraspråk och hur ämnet och mötet med den svenska skolan har fått dem att uppleva sig inkluderade eller exkluderade. Viktigast för studien är frågeställningen: ”Vad får eleverna att uppleva sig inkluderade”. Svaret på denna fråga sammanfattas av studiens titel: Att förstå, göra sig förstådd och bli lyssnad på. Viktigt för eleverna var också att få visa vad de var bra på.

  Resultatet av intervjuerna diskuteras utifrån aktuell forskning och jämförs med resultat från en avhandling av Ann-Christine Torpsten: Erbjudet och upplevt lärande i möte med svenska som andraspråk och svensk skola. Torpstens avhandling gav röst åt tre olika elever som berättade om sina upplevelser av svenska som andraspråk, ett ämne som de i motsats till denna studies informanter upplevde som ett åtskillnadsämne. Även om de båda studierna på ytan verkar motsäga varandra är resultaten dock entydiga: för att uppleva sig inkluderade måste eleverna känna att de förstår, blir lyssnade på och får en chans att visa vad de går för. Detta var något som framkom i båda studierna.

   

 • 911.
  Wieland, Richard
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Musikens svårfångade nytta: En läroplansteoretisk och narrativ studie av olika nyttodiskurser i musikämnet2017Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie undersöker olika nyttodiskurser i kursplanerna i musik från Lgr 62 till Lgr 11. Kursplanerna läses och analyseras diskursivt och resultaten diskuteras sedan inom ramen för en läroplansteoretisk tradition. Läroplansanalysen kompletteras med fem lärares livsberättelser och tankar kring musikämnets nytta.

       Det enskilt viktigaste resultatet i föreliggande studie är konstaterandet om avsaknad av nyttodiskurs i Lgr 11 och hur musikämnets legitimitet då kan komma att ifrågasättas trots en kursplan som i sig beskriver ett ämne med starkt egenvärde. Detta värde gäller dock inte alla elever utan ämnets beskrivs som något som betyder olika för oss var och en.

 • 912.
  Wiggberg, Mattias
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik.
  A method for analyzing learning outcomes in project courses2010Ingår i: Proc. 40th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Piscataway, NJ: IEEE , 2010, s. T4H-1-2Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 913.
  Wiggberg, Mattias
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Avdelningen för datorteknik. Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik.
  Unwinding processes in Computer Science student projects2008Licentiatavhandling, sammanläggning (Övrigt vetenskapligt)
  Abstract [en]

  This thesis investigates computer science student projects and some of the processes involved in the running of such projects. The reason for this investigation is that there are some interesting claims concerning the use of projects as learning approach. For example, they are supposed to give an extra challenge to the students and prepare them for working life, by adding known development methods from industry the sense of reality is emphasized, and involving industry partners as mock clients also increases the feeling of reality, but still unclear if these features contribute to the students' learning and what can be done to increase the potential for learning. There are thus interesting pedagogical challenges with computer science student projects. There is a need to better understand the effects on learning outcomes as a function of how a student project is designed. The focus in this thesis is on the effects of role taking in the project groups, work allocation, and goal setting in student projects.

  In this thesis, three studies investigating different aspects of processes in computer science student projects are presented. A number of conclusions are drawn, which serve as a starting point for further research.

  The first study investigates how power is distributed within a group of students in a full semester computer science project course. Perceived competence of fellow students contributes to personal influence in the student project groups, and three qualitatively different ways of experiencing competence among other students have been identified.

  The second study investigates experiences of the process of decision-making in a full semester computer science project course. Six categories describing the experience of decision-making have been identified spanning from the experience of decision-making in individual decisions too small and unimportant to handle by anyone else than the individual to the experience of decision-making as a democratic process involving both the full group and the context in which the group acts.

  The third study investigates Swedish engineering students' conceptions of engineering, where dealing with problems and their solutions and creativity are identified as core concepts. Subject concepts, as math, and physics do not appear in any top position. "Math", for example, accounts for only five percent of the total mentioned engineering terms. "Physics", the second highest ranked subject term, only accounts for circa 1 percent.

  By combining the results from the three studies, four central areas of general interest for designing and running student projects have been identified. These four features are: 1) the mechanism for work allocation; 2) students connection to external stakeholders; 3) focus on result or process; and 4) level of freedom in the project task. These four features are related to the results from the three studies in this thesis. The thesis is concluded by proposing an analytical framework based on those four features. The intention with the framework is to provide a useful tool for the analysis and development of future computer science student projects.

 • 914.
  Wiggberg, Mattias
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik.
  Dalenius, Peter
  Bridges and problem solving: Swedish engineering students' conceptions of engineering in 20072009Ingår i: Proc. 1st International Conference on Computer Supported Education: Volume 2 / [ed] Cordeiro J, Shishkov B, Verbraeck A, Helfert M, Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication , 2009, s. 5-12Konferensbidrag (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Swedish engineering students' conceptions of engineering is investigated by a large nation-wide study in ten Swedish higher education institutions. Based on data from surveys and interviews, categories and top-lists, a picture of students conceptions of engineering is presented.

  Students' conceptions of engineering, are somewhat divergent, but dealing with problems and their solutions and creativity are identified as core concepts. The survey data is in general more varied and deals with somewhat different kinds of terms. When explicitly asking for five engineering terms, as in the survey, a broader picture arises including terms, or concepts, denoting how students think of engineering and work in a more personal way. For example, words like hard work, stressful, challenging, interesting, and fun are used. On the other hand, it seems like the interviewed students tried to give more general answers that were not always connected to their personal experiences.

  Knowledge on students' conceptions of engineering is essential for practitioners in engineering education. By information on students' conceptions, the teaching can approach students at their particular mindset of the engineering field. Program managers with responsibility for design of engineering programs would also benefit using information on students' conceptions of engineering. Courses could be motivated and contextualized in order to connect with the students. Recruitment officers would also have an easier time marketing why people should chose the engineering track.

 • 915.
  Wiggberg, Mattias
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik.
  Daniels, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik.
  A method for analyzing learning outcomes in project courses2011Ingår i: Australian Computer Science Communications, ISSN 0157-3055, Vol. 33, nr 2, s. 73-78Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 916.
  Wiggberg, Mattias
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik.
  Daniels, Mats
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Matematisk-datavetenskapliga sektionen, Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik.
  Reflecting on running large scale student collaboration projects2008Ingår i: Proc. 38th ASEE/IEEE Frontiers in Education Conference, Piscataway, NJ: IEEE , 2008, s. 1464-1468Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 917. Wilder, Jenny
  et al.
  Klang, Nina
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Sweden2017Ingår i: The Praeger International Handbook of Special Education / [ed] Michael L Wehmeyer; James R Patton, Praeger , 2017, s. 104-118Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 918.
  Willstedt, Anna
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Hon borde kunna prata och läsa som andra mammor: En kvalitativ text- och innehållsanalys av etnicitet i bilderböcker2014Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att granska hur den bild som förmedlas av individer med en annan etnisk bakgrund än svensk är konstruerad i bilderböcker. Detta sker genom en kvalitativ text- och innehållsanalys av fem bilderböcker utgivna mellan år 1995 - 2012. Böckerna som analyseras är

  Noah och bästa grejen, En hög med snö, Den andra mamman, Alfons och soldatpappan samt Afrika bakom staketet. För att uppnå syftet har tre frågeställningar formulerats: hur sker personskildringen av individer med en annan etnicitet än svensk? Hur används miljön i skildringen av individer med en annan etnicitet än svensk? Hur samverkar text och bild i skildringen av personer med en annan etnicitet än svensk? Resultatet som framkommit visar att författare väljer att närma sig etnicitet på olika sätt. En del framhäver explicit individers etniska ursprung, och andra väljer att inte kommentera en persons etniska bakgrund. I alla böcker, förutom i en, skildras individerna med ett annat etniskt ursprung med mörk hy och mörkt hår. I alla böcker skildras västerländska klädesplagg. Endast en sekvens i en bok skildrar icke västerländska kläder. Färgerna på klädesplaggen har uppmärksammats som en skillnad mellan individer med en svensk etnicitet och individer med en annan etnicitet än svensk. Personbeskrivningen sker i fyra av fem böcker endast genom bild. I två av böckerna har det uppmärksammats hur miljön bidrar till personbeskrivningen av individer med en annan etnisk bakgrund än svensk. Vid granskning av miljön har flera olika föremål framträtt som talar om för läsaren att en person har en annan etnisk bakgrund än svensk.

 • 919.
  Young, Robert
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Kartan i fokus: En studie av namn- och kartkunskaper i geografiundervisningen vid grundskolans senare år2011Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med detta examensarbete var att undersöka geografilärares inställning till, och praktiska erfarenheter av, kartans användning som redskap inom geografiämnet vid grundskolans senare år (årskurser 7-9). Av specifikt intresse var att få reda på dessa lärares syn på kartkunskaper i allmänhet och namngeografins ställning inom ämnet i synnerhet, samt deras syn på den aktuella namngeografiska debatten. Metoden att försöka nå detta syfte har varit användandet av en kvalitativ fallstudie, där fem verksamma geografilärare vid grundskolans senare år har intervjuats.

  Resultaten pekar på att lärarna ser en tydlig skillnad där kartkunskaper värderas högre än namnkunskaper. Kartkunskaper – där kartan används som ett redskap i geografiundervisningen – ses som ett mer omfattande och väsentligt arbetsområde. Namnkunskapernas användning däremot är omtvistad och skapar en polarisering av åsikter, som sedan kan kännas igen i den aktuella namnkunskapsdebatten. En vidare slutsats är att namnkunskaper ingår till övervägande del i en traditionell värdebaserad didaktisk typologi, medan kartkunskaps-begreppet är svårare att placera.

 • 920.
  Zalewska, Magdalena
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Den älskade hatade kroppen: En netnografisk studie om unga tjejers iscensättning av heteronormativ femininitet på hälso- och träningsbloggar2016Självständigt arbete på grundnivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Kroppen, i termer av kroppsliga vardagserfarenheter och unga tjejers kroppsliga gestaltning av lik- eller olikartade erfarenheter, som uppvisas inom en nätkultur på bloggar om hälsa och träning har använts som empirisk och analytisk grund. Syftet med studien är att undersöka hur heteronormativ femininitet iscensätts, förhandlas och görs normerande i populära bloggar inom träning och hälsa samt varför de konsumeras av unga tjejer. Inledningsvis redogörs för en beskrivande bakgrund av moderna västerländska konsumtionssamhället och vad det kan innebära för individers identitetsarbete. Tidigare forskning inom området berör ungas förhållningssätt till kroppen, ideal och femininitet, kulturella framställningar av normer samt medier som verktyg för identitetsskapande. En netnografisk undersökning med text- och bildanalys har genomförts av tre stycken bloggar för både publicerat material och interaktiva delar, det vill säga bloggarens inlägg och läsarnas frågor och kommentarer. Tre grundläggande teman var specifikt framträdande i den funna empirin; tämjandet av kroppen, iscensättningen av heteronormativ femininitet samt konsumtion och klasskillnader. Vidare har analyser utgått ifrån grundläggande genusteorier som berör performativitet, klass, queerteorin, normalisering och makt och stereotyper och sociomentala relationer. Resultaten visar att tjejernas föreställningar om och iscensättningen av femininitet inom nätkulturen strukturerar såväl tankar som handlingar. Deras kroppar är eller strävar efter att vara bärare av viss slags ideal heteronormativ femininitet och kroppen fungerar som medium varigenom denna kan verka. Konsumtion och markörer visar sig vara medel som möjliggör iscensättningen och den ideala livsstilen. Relationen mellan skribenten och läsarna diskuteras i termer av makt, klass och expertkunskap. Diskussioner har även förts kring vilken betydelse och mening bloggarnas diskurser om femininitet och kroppsnormer kan ha för unga tjejers föreställningar om vad som krävs för att vara kvinna ”på rätt sätt” i dagens samhälle.

 • 921.
  Zetterberg Friberg, Joacim
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Rytmen i skolan: En historisk analys av rytmbegreppets plats i musikämnets kursplaner2012Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  I vårt västerländska samhälle där musik är en stor del av mångas vardagliga liv, glöms ibland musikens grundläggande byggstenar bort. Rytmen är en av dessa byggstenar. Uppsatsens innehåll behandlar rytm som begrepp, läroplanshistorik samt en kvalitativ textanalys av svenska skolans kursplaner i musik mellan 1962-2011. Fokus befinner sig på användningen av rytmbegreppet och rytmik i grundskolans senare år, årskurs sju, åtta och nio. Avslutningsvis diskuteras rytmikens historia och utveckling för framtiden, skillnaden mellan teori och ”verklighet”, samt hur lärare kan tolka och förhålla sig till kursplaner. Syftet med uppsatsen är att synligöra rytmen och rytmikens teoretiska utbredning och funktion i skolans kursplaner. Teorin för studien metod bygger på Hans-Georg Gadamers hermeneutiska synsätt om tolkning av text, samt Michel Foucault tankar om diskursanalys.

 • 922.
  Zetterlund, Joel
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Språkvetenskapliga fakulteten, Institutionen för nordiska språk.
  Svensklärares skriftliga kommentarer på elevtexter: En studie om svensklärares kommentarer för elevers stöttning2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
 • 923.
  Öhman, Johan
  et al.
  Pedagogiska institutionen Örebro universitet.
  Östman, Leif
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  Clarifying the Ethical Tendency in Education for Sustainable Development Practice: a Wittgenstein-Inspired Approach2008Ingår i: Canadian Journal of Environmental Education, ISSN 1205-5352, Vol. 13, nr 1, s. 57-72Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 924.
  Öhman, Marie
  et al.
  Örebro universitet.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Meckbach, Jane
  Gymnastik- och idrottshögskolan.
  Quennerstedt, Mikael
  Örebro universitet.
  Competing for ideal bodies: a study of exergames used as teaching aids in schools2014Ingår i: Critical Public Health, ISSN 0958-1596, E-ISSN 1469-3682, Vol. 24, nr 2, s. 196-209Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Since the development of the welfare state, the Swedish school subject Health and Physical Education (HPE) has been regarded as an important site for public health work, and still assumes a central role in promoting the health of the coming generation. A specific type of health intervention, promoted by researchers in recent years, is the use of so-called exergames. In some countries, these fitness games are used as teaching aids in physical education classes and can be seen as examples of how public health issues and popular culture are shaping HPE in schools. The aim of the study reported in this paper is to examine which messages about health and body are offered, and how these are expressed in some of the fitness games used as teaching aids in school. The results of the study highlight the dangers of using exergames in the teaching of HPE in schools. The messages communicated by the games have a number of potentially harmful consequences, particularly with regard to the creation of specific health and bodily norms based on a measurable ideal. The use of this tool in education is thus far from value free, and the problems that might be solved when using the games are not necessarily the ones that education should privilege.

 • 925.
  Örberg, Mimmi
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Särskilda avdelningar, särskilda barn?: En studie om resursavdelningen som diskursiv arena2014Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats ämnar studera hur pedagoger som arbetar inom förskolans resursavdelningar genom sitt tal konstruerar barnen i behov av särskilt stöd samt försöka förstå vilka konsekvenser en särskiljande praktik får för dessa konstruktioner. Studien är genomförd på tre resursavdelningar i en kommun i Sverige. Metoden som används i undersökningen är kvalitativa gruppintervjuer med arbetslag som fokusgrupper. Som underlag vid intervjuerna har frågeområden funnits men samtalen har tagit olika form beroende på vad informanterna har valt att lyfta. Det empiriska materialet har sedan analyserats med hjälp av en verktygslåda hämtad från kritisk diskursanalys. Resultaten tyder på att pedagogerna konstruerar barnen i behov av särskilt stöd utifrån kategorier kopplade till deras särskilda behov som t.ex. diagnoser. Vid talet om barnen i behov av särskilt stöd är det vanligare förekommande med begrepp hemmahörande i en medicinsk diskurs snarare än i en pedagogisk diskurs. Barnhabiliteringen ses som en viktig instans för att förstå vilket slags stöd barnen i behov av särskilt stöd behöver. Diskursen om barnet i behov av särskilt stöd reproduceras genom, för verksamheten, meningsbärande konstruktioner och utmanas då normen för dessa konstruktioner bryts. 

 • 926.
  Österman, Tove
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Historisk-filosofiska fakulteten, Filosofiska institutionen, Avdelningen för teoretisk filosofi.
  Bråting, Kajsa
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Dewey and mathematical practice: revisiting the distinction between procedural and conceptual knowledge2019Ingår i: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  We identify a recent trend in school mathematics as well as in some of the research literature in mathematics education: an emphasis on the practical uses of mathematics and an increased emphasis on verbalizations as opposed to numerical and computational skills. With tools provided by John Dewey, an early advocate of contextual and practical knowledge, we analyse the common research framework for discussing mathematical knowledge in terms of the procedural and the conceptual. We argue that procedural and conceptual knowledge should not be seen as opposites, and that the tendency to treat them as such might be avoided by emphasising the notion of operational skill. We argue that this is important in order for the students to gain both the contextual knowledge and the computational skill entailed in mathematical knowledge.

 • 927.
  Östman, Leif
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Att undersöka värden i handling2007Ingår i: Erfarenheter av pragmatism / [ed] Boman, Ylva, Ljunggren, Carsten & von Wright, Moira, Lund: Studentlitteratur , 2007, s. 231-260Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 928.
  Östman, Leif
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Content Analysis, Curriculum Theory and Didactics: Science Education as a Political and Environmental-Ethical Problem2007Ingår i: Curriculum Theory Revisited / [ed] Eva Forsberg, Uppsala: STEP, Department of Education, Uppsala University , 2007Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 929.
  Östman, Leif
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Sigtuna Think Piece 5: Climate Change within Education for Sustainable Development: Ethical Tendency Discourse Analysis as a Tool2009Ingår i: Southern African Journal of Environmental Education, ISSN I810–0333, Vol. 26, s. 58-63Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
 • 930.
  Östman, Leif
  et al.
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Utbildningsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för didaktik.
  What do values and norms have to do with scientific literacy?2010Ingår i: Exploring the landscape of scientific literacy / [ed] Cedric Linder, Leif Östman, Douglas A. Roberts, Per-Olof Wickman, Gaalen Erickson & Allen MacKinnon, London: Routledge , 2010, s. 160-175Kapitel i bok, del av antologi (Övrigt vetenskapligt)
 • 931.
  Östman, Leif
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Svanberg, Staffan
  Marrying National Governance with Local Ownership: Using the NAGLO-model in Mongolia2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 932.
  Östman, Leif
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Svanberg, Staffan
  Altantsetseg, Lkhagvasuren
  WWF Mongolia.
  Erdenebayar, Shinetsetseg
  WWF Mongolia.
  Darambaza, Munkhjargal
  WWF Mongolia.
  ESD as a Tool for Creating Development in the Local Community2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 933.
  Östman, Leif
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Wickman, Per-Olof
  Stockholms universitet.
  Practical Epistemology Analysis: Learning and the Interplay between Experience and Situated Action.2007Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 934.
  Östman, Leif
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Wickman, Per-Olof
  Stockholms universitet.
  Practical Epistemology Analysis: Learning and the Interplay between Experience and Situated Action2005Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 935.
  Östman, Leif
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Wickman, Per-Olof
  Stockholms universitet.
  Almqvist, Jonas
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Ligozat, , Florence
  University of Geneva, Switzerland.
  A pragmatist approach to scientific literacy2009Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 936.
  Östman, Leif
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Wickman, Per-Olof
  Stockholms universitet.
  Jakobson, Britt
  Stockholms universitet.
  Lundegård, Iann
  Stockholms universitet.
  Öhman, Johan
  Örebro universitet.
  Practical Epistemology Analysis: Aesthetic and moral learning2008Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 937.
  Östman, Leif
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Öhman, Johan
  Örebro universitet.
  A transactional approach to learning2010Konferensbidrag (Refereegranskat)
 • 938.
  Östman, Leif
  et al.
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Öhman, Marie
  Lundqvist, Eva
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Lidar, Malena
  Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Fakulteten för utbildningsvetenskaper, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.
  Teaching, Learning and Governance in Science Education and Physical Education: A Comparative Approach2015Ingår i: Interchange, ISSN 0826-4805, E-ISSN 1573-1790Artikel i tidskrift (Refereegranskat)
  Abstract [en]

  Teaching, learning and motivation are the major concerns for educators. In this article we approach these issues from a Foucauldian power and governance perspective in order to understand that attention is drawn to certain knowledge and values and not others that would be equally possible in a teaching practice. The approach suggests that the relationship between teachers’ governance and students’ freedom to govern themselves is something that is construed simultaneously in the teaching and learning of specific subject content. This interconnection is illustrated by two teaching sequences, one from science education and one from physical education. By comparing the two teaching sequences it is possible to identify differences and/or similarities between how the relationship between governance and self-governance is staged and thereby which companion meanings are offered. The desirable actions manifested in the teaching practices include which subject knowledge the students should learn, how students ought to act and the kind of people they ought to be. It is shown that self-governance leads to normative patterns in which the good student is constituted as a responsible, self-disciplined, active, thinking and judging individual. This can be seen as an expression of intensified student participation connected to the increasing individualisation in late liberal society, where people in their daily lives are forced to take sides, reflect, participate and make choices.

16171819 901 - 938 av 938
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf