uu.seUppsala universitets publikationer
Ändra sökning
Avgränsa sökresultatet
1234567 1 - 50 av 1721
RefereraExporteraLänk till träfflistan
Permanent länk
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Annat format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annat språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Träffar per sida
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
 • Standard (Relevans)
 • Författare A-Ö
 • Författare Ö-A
 • Titel A-Ö
 • Titel Ö-A
 • Publikationstyp A-Ö
 • Publikationstyp Ö-A
 • Äldst först
 • Nyast först
 • Skapad (Äldst först)
 • Skapad (Nyast först)
 • Senast uppdaterad (Äldst först)
 • Senast uppdaterad (Nyast först)
 • Disputationsdatum (tidigaste först)
 • Disputationsdatum (senaste först)
Markera
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 1.
  Lagrosen, Emelie
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Magma-Carbonate Interaction and CO2 Release: A Case Study from Carlingford Igneous Centre, Ireland2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Magma som tränger in i karbonatrik jordskorpa, integrerar med karbonaten på flera olika sätt, t.ex. genom kontaktmetamorfos och bildande av marmor eller genom metasomatos, vilket resulterar i kalk-silikatisk skarn. Dessa processer släpper ut flyktiga ämnen, som exempelvis CO2, från karbonaten och kan därmed orsaka klimatförändring. Ett vulkaniskt komplex där intrusioner och deras omgivande metamorfa aureoler är välexponerade och därmed lämpliga för undersökning av magma-karbonat-interaktion är Carlingford Igneous Centre i nordöstra Irland. Komplexet domineras av en gabbro-lopolit och en mikrogranitisk ring-gång, som trängde in i kalksten och metasiltsten för ca 62-60 Ma.

  Syftet med studien är att undersöka graden av magma-karbonat-interaktion och bedöma mängden CO2 som kan ha släppts ut från aureolen i Carlingford. Detta utförs genom analysering av huvudelement och spårelement samt av kol- och svavelinnehåll i skarn- och marmorprover från en transekt genom den kalk-silikatiska metamorfa aureolen. De analytiska metoder som används är SEM-EDX, XRF, LA-ICP- MS samt kol- och svavelanalyser. Mängden CO2 beräknas genom att jämföra kol- och CO2-innehåll i skarn- och marmorprover med innehållet kol och CO2 i den ickemetamorfa kalkstenen.

  Resultaten visar att skarn har genomgått en stark interaktion med magman, då bergarten innehåller flera mineral av hög metamorf grad, som exempelvis wollastonit, vesuvianit och pyrop, samt har förlorat nästan allt sitt kol. Graden interaktion och mängden CO2-utsläpp är generellt mycket lägre i marmorn än i skarnen, även fast några marmorprover visar stark interaktion och en stor del avgasning. Å andra sidan är mängden marmor i aureolen signifikant högre än mängden skarn (70-90% jämfört med 10-30%). Den totala massan av CO2-utsläpp från den kalk-silikatiska delen av aureolen är beräknad till 0,64-9,06 Gt, där 1,30-2,67 Gt anses vara den mest realistiska mängden. Detta utsläpp av CO2 har troligtvis inte orsakat någon signifikant klimatpåverkan på egen hand, men kan ha haft en liten bidragande effekt till global uppvärmning tillsammans med andra vulkaner som var aktiva under samma geologiska tidsperiod.

 • 2.
  Smith, Malin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Sustainability assessment of sanitation systems in El Alto, Bolivia: A pre-study2020Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Det globala hållbarhetsdelmålet 6.2 syftar till att senast 2030 säkerställa att alla har tillgång till fullgod och rättvis sanitet och hygien och att ingen behöver uträtta sina behov utomhus. År 2012 hade fortfarande 47% av Bolivias befolkning inte tillgång till acceptabel sanitet. Det finns en risk för att aktörer fokuserar på enbart snabb utbyggnation av toaletter, utan att ta hänsyn till behovet av relaterad service som krävs för en hållbar utveckling. För att sanitetssystem ska räknas som hållbara krävs, förutom att de skyddar hälsan, även att de är ekonomiskt genomförbara, socialt accepterade, tekniskt och institutionellt anpassade och att de skyddar miljön och hushåller med naturresurser. Med syftet att öka kunskapen kring hållbarheten av de existerande sanitetssystemen i El Alto, en snabbt växande stad i Bolivia, och för att ge rekommendationer till framtida utveckling av sanitetssystemen, genomfördes en hållbarhetsanalys av två existerande sanitetssystem i området. Det ena var det konventionella systemet tillhörande avloppsledningar och det andra var ett alternativt småskaligt system tillhörande urinsorterande torrtoaletter (UDDT). 

  Resultaten visar på att det ”konventionella systemet” innebär högre hälsorisker än ”UDDT systemet” för arbetarna och för boende som vistas i områdena där systemen finns. Det dåligt underhållna avloppssystemet var den avgörande faktorn, eftersom under regnperioder orsakas översvämningar av avloppsvatten på gatorna. Det konventionella systemet orsakar ungefär sex gånger så höga utsläpp av övergödande ämnen som UDDT systemet. UDDT systemet har potential att återvinna ungefär 64 % av inkommande kväve medan den motsvarande siffran för det konventionella systemet är endast 9%. Det konventionella systemet klarar bättre av förändringar i kvalitet och kvantitet av inflöden än UDDT systemet men båda systemen klarar av perioder då minusgrader inträffar. UDDT systemet förväntas, till skillnad från det konventionella systemet, att kunna hantera eventuell torka eller översvämning bättre som kan inträffa till följd av klimatförändringar. Till stor del på grund av de årligt förekommande översvämningarna av avloppsvatten på gatorna verkar användarna av det konventionella systemet vara mindre nöjda med sitt sanitetssystem än vad användarna av UDDT systemet verkar vara. Det gäller då att viljan att skaffa vattentoaletter är lika låg i hela El Alto som i området där intervjuer gjordes. Den institutionella kapaciteten är högre för det konventionella systemet än för UDDT systemet, vilket gör det svårare för UDDT systemet att expandera. Dessutom har UDDT systemet finansiella svårigheter. 

  Rekommendationer för framtida utveckling av sanitetssystemen i El Alto är delvis att underhålla och förnya avloppsledningarna och att expandera kapaciteten på det konventionella vattenreningsverket innan fler hushåll ansluts till ledningsnätet. Finansiella medel rekommenderas fokuseras på UDDT systemet i områden där avloppsledningar inte täcker.

 • 3.
  Sandberg, Holger
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Troubling Waters Ahead – an Evaluation of Coastal Flooding in Stockholm2020Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  En av de mest påtagliga effekterna av pågående klimatförändringar är global havsnivåhöjning. Ökademedel- samt extremnivåer kommer innebära ökad risk för översvämningar längs med kuststräckor.Städer belägna längs med kuster behöver anpassa sig efter dessa framtida förhållanden för att undvikaomfattande skador och förluster. Syftet med denna studie är att utvärdera den nuvarande och framtidarisken för kustöversvämning i centrala Stockholm med koppling till global havsnivåhöjning. Dengenerella risken för kustöversvämning i centrala Stockholm bedöms för den nuvarande havsnivån såvälsom för möjliga framtida havsnivåer. Modellering och beräkning av möjliga våghöjder för Saltsjönutförs för att uppskatta det potentiella tillägget till extrema havsnivåer från vågeffekter. Den potentiellavåghöjden i inre Saltsjön kontrolleras främst av de rådande meteorologiska och fysiskaförutsättningarna, så som vindens styrka och riktning. Mer ingående fallstudier gällandeöversvämningsrisk och åtgärder för att förhindra översvämningar utförs för Stadsholmen (Gamla Stan)och Hammarby Sjöstad, två områden med distinkt olika stadsbild och förutsättningar. Områden mestsårbara för kustöversvämning i dessa distrikt identifieras med hjälp av översvämningssårbarhetskartor.Förslag till åtgärder för att förhindra översvämningar i dessa områden presenteras. Hur och vad för typav översvämningsskydd som anläggs bör anpassas efter den specifika plats fysiska och estetiskaförutsättningar. Resultaten i denna studie stämmer överens med tidigare forskning vad gällande den lågarisk för kustöversvämning som finns i centrala Stockholm. Översvämningsrisken kommer inte ökanämnvärt i den närmaste framtiden, främst på grund av den regionala landhöjningens motverkandeeffekt till den globala havsnivåhöjningen. Däremot kommer hastigheten hos den globalahavsnivåhöjningen att öka. Detta i kombination med möjliga förändringar i meteorologiska extremerkommer troligtvis utgöra större risk för kustöversvämningar i ett längre tidsperspektiv.

 • 4.
  Davies Jones, Gregory Marcel
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  A 3D Sub-Surface Characterisation of the Arnager Greensand, South-west Skåne2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

   A surface characterisation of the Arnager Greensand in south Sweden, a deep saline aquifer found to be suitable for geological storage of CO2 or energy storage, was undertaken in this thesis. Vintage seismic reflection data only available as scanned tiff images of the final stacked sections were digitized and processed using modern interpretation software to provide new insights into the morphology of the Arnager Greensand and to analyse the reservoir’s potential as an energy storage unit. The primary energy storage method discussed and evaluated was Compressed Air Energy Storage (CAES). This is a modern energy storage method developed as a tool for regulating inherently intermittent renewable energy sources. Such methods are key to the growth of the renewable sector and for providing a competitive alternative to fossil fuels. Moreover, in comparison with other energy storage methods such as battery storage, CAES is known to have strong potential to deliver highperformance energy storage at large scales for relatively low costs compared with any other solution. Previous studies conducted in the 1980’s by Swedegas produced a 2D isochrone surface map of the Arnager Greensand by hand interpolation methods utilizing analogue data collected by Oljeprospektering AB (OPAB, currently Svenska Petroleum). The Geological Survey of Sweden (SGU) has now transferred a vast amount of the historical OPAB dataset to modern digital format. This thesis contributes to those efforts and seeks to find new interpretations from the vintage data. A more comprehensive 3D model of the top of the Arnager Greensand employing the application of modern interpretation software was produced in this study. Strong similarities between morphology and dip-trend have been observed between the surface model generated in this report and the historical Swedegas isochrone surface map. Reservoir properties such as thickness, porosity and permeability gleaned from the earlier reports show the Arnager Greensand to exhibit excellent potential as a storage unit. Preliminary effective capacity estimates by Nordic CCS Competence centre show the Aranger Greensand to be one of the top three storage aquifers in Sweden. These positive appraisals highlight the need for a better characterization of the Aranger Greensand through data digitization and modern interpretation means. This thesis contributes to that endeavour.

 • 5.
  Pratt, Robbie
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  A COMPARISON OF THE OBSERVED WAKE EFFECT WITH SEVERAL WAKE MODELS USING BOTH ANALYTIC AND CFD SIMULATION METHODS - FOR THE CASE OF BLOCK ISLAND OFFSHORE WIND FARM2019Självständigt arbete på avancerad nivå (magisterexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This paper sets out to analyze the observed wake effect at Block Island Wind Farm. A comparison is made between several wake simulation methods and the observed data at Block Island using analytic and CFD (Computational Fluid Dynamics) modelling methods.  The observed wake results at Block Island show a similar trend evident in earlier papers- a large power deficit found between the first two Wind Turbine Generators (WTGs) in the row followed by a slight variation in power along the row for the remainder of the WTGs. A noticeable difference is seen between the last two WTGs in the row where an increase in power is found. This increase in power is thought to be due to the alignment of the wind farm. Nevertheless, when the observed data is compared with the modeled results, the observed data seem to underestimate the wake effect due to misalignment issue with the nacelle wind direction measurement. A sensitivity analysis is conducted on the Wake Decay Constant (WDC) and Turbulence Intensity (TI) values. The results show a maximum power variation of ≈30% between a WDC value of 0.07 and 0.04 and ≈18% for TI values between 8% and 14%. The findings show that a value in the higher range of the examined WDC (0.06 and 0.07) and TI (12% and 14%) values represent a better comparison to the observed data. Nevertheless, it is not recommended to alter these parameters to fit the observed data. Furthermore, due to high uncertainty in the data measurements, and hence observed results, a clear conclusion indicating which wake model best represents the wake effect at Block Island cannot be stated.

 • 6.
  Bergman, Ottar
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  A Regional Analysis of Changing Climate Conditions and Glacier Mass Balance in Svalbard2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Arctic archipelago of Svalbard has experienced among the greatest increases in temperature on Earth in the last few decades. The changing climatic conditions have a large impact on the glacier mass balance. This study makes use of a highresolution model dataset with data on climatic and glacier conditions on Svalbard from 1957 to 2018. The model dataset is used to analyse the spatiotemporal variability in glacier mass balance across Svalbard and linking those changes to long-term trends in meteorological conditions. The study is focused on the spatial gradients in trends between two regions in Svalbard, the coldest part of the archipelago, Nordaustlandet and the milder southern part of the main island Spitsbergen. The north eastern (NE) region is found to have a greater increase in annual air temperature over the simulation period with 5.5 °C compared to 3.5 °C for the south western (SW) region. The increase in annual summer temperatures is much smaller with a total increase of 1 °C for the NW and 1.5 °C for the SW. Both regions show a small, but significant, increase of precipitation. Relative humidity and cloud cover in the NE are increasing slightly over the time period, probably due to retreating sea ice cover. Glacier melt and runoff are increasing in both regions, which is contributing to significant negative trends in the mass balance. The increase in melt and run off is stronger in the SW than in the NE. There’s a strong correlation between summer air temperature and glacier mass balance, melt and runoff. Refreezing in the NE is decreasing much faster than in the SW. Refreezing is strongly correlated with annual air temperatures in the NE and not in the SW, probably due to lower temperatures in the NE region.

 • 7.
  Ulrica, Sievert
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten och landskapslära.
  A Trend Analysis of Deposition of Nitrogen and Sulphur in Sweden over 1990-20132019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Deposition är ett meteorologiskt begrepp som beskriver en process där gaser och partiklar i atmosfären faller ned på markytan via turbulent transport eller nederbörd. I Sverige är jordlagret tunt och därmed känsligt för försurning, det är känt att deposition av både svavel och kväveföreningar kan bidra till försurning och kväveföreningar kan bidra till övergödning av miljön. Utsläpp av svavel och kväve bidrar till ökad deposition som kan bidra till förstörelse av ekosystem, typiska exempel är skogar som dött p.g.a. försurning och algblomningen i Östersjön orsakat av övergödning. Svante Odén var en svensk forskare som för mer än 50 år sedan hävdade att de sura regnen i Sverige var orsakade av långväga transporter av luftföroreningar. Det stod klart att det behövs internationella samarbeten för att ta itu med problemen försurning och övergödning. Det har därefter pågått arbeten för att minska utsläpp av föroreningar i Europa med förhoppningen att det ska leda till en nedåtgående trend av nedfall av kväve och svavel och ett exempel är Göteborgsprotokollet som trädde i kraft 2005 där länder tilldelades utsläppstak som skulle nås till 2010.

  Den här studien gjordes i syftet att kartlägga och utvärdera hur trenderna i deposition av svavel och kväve har sett ut för perioden 1990-2013. Till förfogande fanns modellresultat från SMHI:s atmosfäriska kemiska transportmodell MATCH och dessa har kunnat jämföras med mätningar av våtdeposition, vilket är deposition orsakat av nederbörd, runtom i Sverige. Genom olika modell-simuleringar från MATCH har det också varit möjligt att studera vilka de bidragande faktorerna till eventuella trender har varit.

  Resultaten visade att depositionen har varit nedåtgående i hela Sverige för oxiderat svavel och oxiderat kväve. Detta kan till stor del kopplas till de utsläppsminskningar som har skett i Europa, vilket kunde visas med hjälp av MATCH. Dock var trenderna för deposition av reducerat kväve mer osäker och utsläppen av reducerat kväve i formen ammoniak har inte varit lika nedåtgående som för svavelutsläpp. År 2010 var det 6 länder som överskred utsläppstaken för ammoniak. Ammoniak är en luftförorening som framförallt släpps ut från jordbrukshantering. Detta innebär alltså att det krävs fortsatt arbete för att minska nedall av reducerat kväve.

  I jämförelsen mellan mätningar och modellresultat visade det sig att resultaten skiljer sig och depositionen beräknat med MATCH är lägre än den uppmätta datan. Skillnaderna var som störst för sydvästra Sverige och mindre för norra Sverige, speciellt svårt var det för modellen att simulera våtdeposition av reducerat kväve. Studien visar alltså att det finns potential för MATCH att förbättras.

 • 8.
  Friedl, Stella
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Actors' Perspectives on Circular Economy: A Case Study of Uppsala City2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The Circular Economy was developed as a response to the prevailing linear model of material use. The goal of the concept is to eliminate waste and mitigate environmental impacts by transforming the economic system into one that pursues a circular flow of materials and resources, in contrast to the current make-use-waste paradigm. While the concept has gained some momentum in the past years, there is still no definition that is agreed upon by scholars and practitioners. While the goal of the Circular Economy is clear, the perspectives on how this can be achieved differ. This study focuses on the Circular Economy at the city level via a case study of Uppsala, Sweden. The aim of this study is to gather the perspectives of actors active in circularity and to determine whether they agree on how the Circular Economy can be achieved. While there are a large number of actors involved in Circular Economy in Uppsala, this study focuses on two actor groups: the municipality and businesses. Semi-structured interviews were conducted and the actors' responses were analysed in regard to the actor's underlying ideology, their role within Circular Economy and their perception on how a transition to a circular system should occur. The study's results reveal that the actors in Uppsala lack an overall consensus on how the Circular Economy should be achieved, even though they tend to agree on some aspects. Furthermore, the interviewed actors do not take into account the systemic perspective of the transition. In response to this finding, the waste hierarchy was updated with the aim to draw attention to this notion. Additionally, it is found that most of the interviewed actors mention co-operation among different organisations as being the key to achieving the Circular Economy, which could help to promote the Circular Economy in the future.

 • 9.
  Hoigt, Julia
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och hållbar utveckling.
  Adoption and sustained use of energy efficient stoves in rural Uganda2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In 2011, Energy saving (mud) stoves were introduced in villages around the Kachung Forestplantation in rural Uganda as part of an effort to support local sustainable development. Initial fieldwork showedthat the stoves had not been adopted as much as the apparent benefits would suggest. This has been a commonissue with improved cooking stove projects around the world. In order to find out why the stoves are notadopted, 67 women in charge of the cooking were interviewed additionally participant observations of cooking,other daily work routines and building stoves conducted, as well as interviews with other relevant stakeholders.Results show that women struggle to find enough firewood and are bothered by the smoke produced whencooking, which makes them generally very interested in improved mud stoves. Indeed many women hadadopted a local version of the mud stove in order to ease the burden of firewood collection. The reason for notadopting a mud stove in general can be mainly attributed to work burden in constructing it. As for the moresophisticated energy saving mud stoves introduced, additional factors were that the implementation strategyshows weaknesses in how the knowledge on how to build the stove is supposed to spread. Further, the stoveintroduced is rather complex in the way it is supposed to be built, which makes it difficult to spread theknowledge of how to build it. The implementation strategy needs to be revised under consideration of the localcircumstances in order to achieve a higher adoption rate.

 • 10.
  Baltruschat, Anne
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Adoption of high-technology products in emerging markets: The ACE-1 advanced biomass cookstove in rural Cambodia2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study examines the adoption of clean cooking technologies in developing countries with a focus on the ACE-1 advanced biomass stove (ABS). Marginalized communities in rural environments are often exposed to high levels of Household Air Pollution (HAP) due to the common use of traditional cookstoves. The United Nations (UN) has recognized the adoption of clean cooking technology like the ABS as a key driver and high-impact opportunity in the context of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Nonetheless, the context for adoption is complex. Adoption depends on numerous variables, that can enable or hinder the uptake of modern cookstoves. This study is based on the assumption, that adoption starts with the decision-making process and acquisition of the stove. Based on a field study in rural Cambodia, this research focuses on users at the initial stage of adoption. By means of questionnaire-based interviews, this study identifies how variables related to ‘fuel and technology’ and ‘household and setting’ affect the likeliness of adoption and what opportunities can be identified to facilitate the process of adoption. The study finds, that ABS-suitable biomass fuels are available and accessible in rural Cambodia. Besides, the production of renewable biomass fuels like pellets is growing, which provides opportunities for collaboration with stove distributors. The study confirms the common practice of stove stacking and points out the strong market presence of Liquefied Petroleum Gas (LPG) stoves. Market activities need to consider these factors and highlight the competitive advantages of AB, namely fuel efficiency and cost savings. Finally, the impact of social influence and peer relations should be further researched and taken into consideration for sales and marketing activities. 

 • 11.
  Orbe, Ragna
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Aeolian and Pedogenic Processes of Loess in Southern England2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Lössavlagringar är ett eoliskt sediment som kan användas som ett detaljerat arkiv för historiska klimat, eftersom det är ett av få sediment som avsätts direkt från atmosfären på land. Undersökningen av lössavlagringar kan ge förståelse för tidigare regionala och lokala vindcirkulationsmönster- och hastigheter, dam aktivitet i atmosfären, samt historiska nederbörd- och klimatförhållanden. Syftet med denna avhandling var att bestämma de eoliska sedimenttransportprocesserna, vindcirkulationsmönstren och klimatförhållandena, som existerade då lössavlagringarna av Pegwell Bay deponerades i sydöstra England. Detta gjordes med hjälp av kornstorleksfördelnings analys och magnetisk mottaglighetsanalys av 34 prov från Pegwell Bay-loess sekvensen. Resultatet av analysen indikerar starkt att sektionen innehåller ren lössavlagring utan avbrott av paleosol och att den deponerades under slutet av den senaste glaciationen. Resultatet av analyserna indikerar att den nedre delen av sektionen ackumulerade relativt snabbt under en ganska stabil kall och torr fas, med inslag av förstärkta regionala vindförhållanden och aktiveringar av lokala sand-källor. Det visar också på en ökning av kemisk vittring i den övre sektionen jämfört med den undre, vilket innebär något mildare klimat och en ökning av historisk-nederbörd och temperatur, antingen i början av Holocen eller i slutet av den sista glaciationen. Den övre delen av den övre sektionen visar också tecken på flera källor, vilket kan vara ett tecken på aktivering av fler mer lokala källor. Resultaten av denna studie möjliggjorde den första begränsningen av klimatförändringar och vindmönster från lössavlagringar i denna region.

  Publikationen är tillgänglig i fulltext från 2020-06-15 09:00
 • 12.
  Ramaaker, Esmée
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Airport expansion in times of climate crises – examining the discrepancy.: A discursive exercise on the rationale of the Royal Schiphol Group expansion2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  This study tries to increase the understanding on how expansionist aviation policies are rationalized against the background of climate change politics. The study executes a case study on the Netherlands, focusing on the Royal Schiphol Group aviation expansion project.

  In order to aid the understanding of the rationale justifying the expansion project, a discourse analysis inspired by environmental discourse theory, is employed. The methodological framework is grounded in John S. Dryzek’s literature on environmental discourses and supported by Fairclough’s school of critical discourse analysis. This framework allows the study to touch upon elements of knowledge and power and incorporates elements of explanatory critique. The results of the discourse analysis uncover that the Royal Schiphol Group expansion project is justified by two dominant narratives. The first is a rather practical argument that excludes the aviation sector from the countries national emission reduction pledges, based on the notion of economic competition. The second and most dominant narrative appears to be a reproduction of the discourse of ecological modernization, promoting the idea that ecological conservation and economic growth have a harmonized and even empowering relationship.

  Yet, the discussion uncovers that these discursive elements are largely grounded in false claims. It furthermore explains that, even though the knowledge claims appear to be flawed, they still prevail as alternative knowledge is neglected from the debate. Supported by literature of Geels, it argues that the dominance of these narratives is largely motivated by an attempt to resist structural change to low-carbon futures. 

 • 13.
  Bijl, Xanthe Sifra
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  An Analysis of Growth and Aging in a Tyrannosaurus rex through Histology and Synchrotron Micro-Tomography2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Hur gammal kunde Tyrannosaurus rex bli? Trots sin ikoniska status finns det mycket vi fortfarande inte vet om T. rex men med varje ny upptäckt kommer en ökad förståelse och Naturalis-provet, också kallat RGM 792.000 eller Trix, är inte ett undantag. Genom att jämföra storleken på olika individer, kan vi säga något om deras relativa ålder och tack vare det vet vi att Trix var en ung vuxen. Men för att ta reda på exakt hur gammal en individ av T. rex var, har forskare hittills varit tvugna att göra tvär- och tunnsnitt i ben för att räkna de tillväxtringar som ofta bevaras trots fossilisering. Eftersom dessa metoder delvis förstör fossilen har nya skanningtekniker, såsom synkrotron-mikrotomografi, börjat tillämpats. I denna studie har både tunnsnitt samt synkrotronskanningar analyserats och tillsammans visar de på att Trix var minst 17 år gammal när den dog. De båda metoderna kompletterar varandra och kan med fördel användas tillsammans för att göra en robust åldersbestämning. 

  Publikationen är tillgänglig i fulltext från 2024-02-01 12:00
 • 14.
  Donczew, Anna
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  An Innovative In-Tunnel Seismic Study for Sustainably Extracting Apatite Ore at the Siilinjärvi Mine, Eastern Finland2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Siilinjärvi i östra Finland är just nu den enda fosfatgruvan med en betydande fosforproduktion inom den Europeiska Unionen. Fosfater och fosfor är viktigt för EU på grund av deras ekonomiska betydelse och begränsade tillgång. Den fosforbärande bergarten i Siilinjärvi befinner sig i ett stort Arkeiskt alkalisk och karbonatit-komplex som är deformerad av flera skjuvzoner och intruderat gångsystem. En förbättring av sökandet och utvinnandet av denna viktiga malm skulle vara möjligt genom en ökad förståelse för de spatiala och temporala relationerna i komplexet. Syftet med denna studie var att tillämpa en ny seismisk undersökning, baserad på existerande infrastruktur i gruvan, för en bättre geologisk förståelse och därmed en förbättrad exploatering. En innovativ seismisk undersökning av tunnlar gjordes i Siilinjärvis dagbrott oktober 2018. En vattendräneringstunnel nästan i botten av brottet som korsar fem skjuvzoner användes för att mäta seismiskt tunnel-data. Hög kvalitativ data samlades in genom att använda 144 mottagare inuti tunneln med källor lokaliserade både inuti tunneln, i form av en vertikal dropphammare monterad på en Bobcat, och på ytan i form av en kombination av sprängning och Bobcatmoterad dropphammare. Två reflektioner tolkades att ha sitt ursprung från subvertikala skjuvzoner som korsar tunneln vilket visar på vikten av dessa typer av undersökningar för skjuvzons detektion och områdes karaktärisering.

 • 15.
  Rahman, Aksel
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  An Insight in the Mälarbanan Project: A Study of the Hydrological and Geotechnical Aspects of the Mälarbanan Project2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Trafikverket i Stockholm planerar att bygga ut Mälarbanan i samarbete med WSP. I nuläget sträcker sig Mälarbanan från Stockholm till Hovsta. Planen är att bygga ut från två spår till fyra spår och därmed separera pendeltåg från andra tåg. Då det finns begränsat med utrymme på ytan, måste man utnyttja utrymme under ytan. Detta kräver mest troligt en grundvattensänkning. Detta arbete fokuserar på två punkter i Solna Business Park. Grundvattensänkning påverkar omgivningen genom att bilda sättningar, en sjunkande rörelse i markytan. Då lera är extremt känsligt mot grundvattensänkningar, och lermäktigheten under markytan är ca 7 m, bör man sänka grundvattenytan så lite som det går. I detta projekt vill man inte sänka grundvattenytan med mer än 3,0 meter, då sänkningar som överstiger 3,0 m kan leda till extrema sättningar i den sättningskänsliga leran de kommande 100 åren. Detta, i samband med portryckssituationen, modelleras i ​Visual MODFLOW​. Programmet producerar en situation för varje sänkning. Dessa sänkningar är: 0 m, 0,3 m, 1 m och 3 m. Detta implementeras i sättningsberäkningar i ​GS Settlement​, som beräknar sättningarna de kommande 100 åren. Detta program tar med krypsättningar i beräkningarna. Parametrar som krävs för detta kommer från CPT, fallkonstester och CRS-tester i laboratorium. Dessa beräkningar ska avgöra huruvida projektet ska fortgå, om det nu kan fortgå.

 • 16.
  Flodin, Elin
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Backlund, Arvid
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Lundström, Christian
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Wigertz, Fredrik
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Bergstrand, Malin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Ahlström, Matilda
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Ölwing, Therese
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Analys av blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder sommaren 20182019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Denna studie har genomförts på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Syftet var att identifiera och analysera blixtnedslag som antändningskälla för skogsbränder med hjälp av data från sommaren 2018 i Sverige. Målet med studien var att ta fram ett underlag för brandantändning som kan komma att underlätta MSB:s framtida arbete med skogsbrandsförebyggande åtgärder. Studien\break genomfördes genom att analysera brandkartering av brandområden (från Skogsstyrelsen), räddningstjänstens brandrapportering inklusive bedömning av brandorsak (från MSB:s sammanställda händelserapporter) samt data för blixturladdningar (från Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)). Därutöver utfördes en vegetationsanalys genom att nyttja Naturvårdsverkets nationella marktäckedata.

  I denna studie togs tre frågeställningar upp: (i) hur stor andel av skogsbränderna sommaren 2018 som hade blixtnedslag som antändningskälla och huruvida detta stämde överens med räddningstjänstens bedömning av brandorsak, (ii) hur fördelningen såg ut över tid för antalet blixtantända bränder under sommaren 2018, samt (iii) i vilken typ av vegetation blixtantända bränder startade i.

  För den första frågeställningen sammankopplades brandområden med brandrapportering och sedan blixturladdningar. Från detta kunde alla brandområden ges antändningsbedömningen "Troligtvis blixt", "Möjligtvis blixt", "Inte blixt" eller "Information om brandtidpunkt saknas". Klassningen "Troligtvis blixt" innebär att minst en blixt kan ha slagit ner inom brandområdet mindre än tre dagar innan branden bröt ut. Klassningen "Möjligtvis blixt" innebär att minst en blixt har slagit ner inom brandområdet 3-5 dagar innan branden rapporterades. Totalt undersöktes de 338 brandområdena som innefattades i Skogsstyrelsens kartering och den totala avbrända ytan sommaren 2018 var 22700 hektar (ha). Två buffertzoner användes för att få en osäkerhetsanalys i resultatet. Andelen bränder som bedömdes som troligtvis eller möjligtvis blixtantända uppgick tillsammans till 28 % för den snäva buffertzonen (brandrapportering inom 2 kilometer samt blixtnedslag inom 500 meter från brandområdet) och 33 % för den breda buffertzonen (brandrapportering inom 4 km samt blixtnedslag inom 1 km från brandområdet). Detta är högre än vad tidigare studier har visat, vilket troligtvis kan förklaras av att andra studier omfattar ett medelvärde av flera år medan denna studie endast omfattar en extrem sommar ur skogsbrandssynpunkt i och med det torra och varma vädret med perioder av mycket åskväder. Av de undersökta brandområdena var det 68 % av den avbrända ytan från bränder som möjligtvis eller troligtvis var orsakade av blixtnedslag enligt den snäva bedömningen. Bedömningen av vilka bränder som var blixtantända enligt denna studie skiljer sig för cirka 20 % av brandområdena från räddningstjänstens bedömning. Detta kan förklaras av att många av bränderna inte hade en klargjord antändningskälla från räddningstjänsten, många olika personer var inblandade i räddningstjänstens bedömningsarbete och att denna studie, till skillnad från vid räddningstjänstens bedömning, undersökte faktiska blixtnedslag från SMHI:s blixtlokaliseringssystem. Den geografiska utbredningen av blixtantända bränder var relativt spridd över de skogsbrandsdrabbade områdena.

  Den andra frågeställningen besvarades genom att sortera bränderna med bedömd orsak i tidsordning. Detta visade på att de veckor under sommaren 2018 som hade flest blixtantända bränder var vecka 28 och 29, vilket troligtvis beror på en kombination av många åskväder med lite nederbörd och varmt väder.

  För den tredje och sista frågeställningen undersöktes vilken typ av vegetation de potentiellt blixtantända brandområdena täcktes av för att kunna dra en slutsats om vilken vegetation blixtar troligtvis kan ha startat en brand i. Resultatet visade att 77 % klassificerades som barrskogstyp där framför allt tallskog dominerar med 54 % av alla potentiellt blixtantända brandområden.

  De huvudsakliga osäkerheterna i studien är tid och position för då bränderna startade. Fortsatta studier bör studera fler somrar för att bedöma om sommaren 2018 verkligen var unik, hur blixtars egenskaper kan påverka antändningsrisken vid nedslag samt faktisk temperatur och nederbörd för att dra tydligare slutsatser om dess påverkan under sommaren. En tydligare vegetationsanalys skulle behöva göras genom att finna och använda de exakta startpunkterna för bränderna.

 • 17.
  Olsson, Malin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper, Luft-, vatten och landskapslära.
  Analys av föroreningar i avloppsvatten i Falun2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Avloppsvatten från hushåll och verksamheter innehåller en mängd föroreningar som kan påverka organismer och ekosystem negativt. Då avloppsvatten speglar kemikalieanvändningen i samhället återfinns allt ifrån läkemedel och högfluorerade ämnen till mikroplast och tungmetaller. En spridningsväg vidare i miljön för dessa föroreningar är via reningsverken, då flertalet av reningsverken inte har kapacitet att ta hand om alla föroreningar. I denna studie har metaller, läkemedel och organiska föroreningar i avloppsvattnet i Falun studerats. Syftet har varit att bidra med kunskapsunderlag inför framtida utveckling av Främby reningsverk samt ligga till grund för insatser med mål att minska mängden föroreningar i avloppsvattnet.

  Analys av källor till tungmetallerna kadmium, koppar, krom, kvicksilver och zink gjordes utifrån data från verksamheter och schablonvärden med Excelverktyget ”Source Finder”. Där beräknades olika källors procentuella bidrag till metallutsläppen och en jämförelse kunde göras med de beräknade inkommande mängderna metall till reningsverket. Resultatet visade att det är troligt att gruvavfallet från Faluns gruvhistoria var källan till merparten av utsläppen av kadmium och zink, medan hushållen stod för största andelen koppar och krom. Av kvicksilver kom cirka en tredjedel från hushåll och en tredjedel från tandvårdsverksamhet. Förklaringsgraden ökade markant för framförallt kadmium och zink men även koppar då hänsyn togs till metallhalter i gruvavfallspåverkat vatten som en faktor till tillskottsvattnets sammansättning.

  Analys genom provtagning på reningsverket utfördes med veckoprovtagning under åtta veckor för metaller och läkemedel samt i avloppssystemet med passiv provtagare för metaller och organiska ämnen. Analysen av metaller visade på högre halter kadmium och zink då flödet var högre och att ackumuleringen av dessa metaller i de passiva provtagarna var flera gånger högre på gruvpåverkade sidan av Falun än på andra sidan. Analysen av läkemedel visade på en bra rening av de lättnedbrytbara substanserna ibuprofen och naproxen men ingen rening av substanserna diklofenak, metoprolol, atenonol och karbamazepin. För diklofenak och karbamazepin kunde till och med en ökning ses genom reningsverket. Det höga flödet på grund av snösmältningen under provtagningen bidrog troligtvis till en utspädningseffekt och högre halter av läkemedelssubstanser än de under detta projekt uppmätta kan troligtvis ses under torrare perioder. Av de organiska ämnena var det många som var under detektionsgränsen och för de ämnen som detekterades var resultatet svårtolkat då jämförelser med andra studier försvåras av provtagningsmetoden. En provtagning av inkommande vatten skulle underlätta jämförelsen och vid upptäckt av höga halter kan spårning vidare göras med passiva provtagare.

 • 18.
  Mikaela, Seleborg
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Analys av klimatpåverkan av byggnader i svenska LCA-studier: Kartläggning av utsläppskällor och kunskapsluckor2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Klimatförändringar orsakade av utsläpp av växthusgaser är ett globalt problem. I Sverigestår byggbranschen för en stor del av landets klimatpåverkan och det i kombination meden expansiv samhällsbyggnad utgör en stor utmaning för framtiden. Kunskap om hurbyggbranschen kan minska sina växthusgasutsläpp är därför relevant. I den här studienanalyseras befintliga livscykelanalyser utförda på byggnader för att avgöra hur den totalaklimatpåverkan för en byggnad fördelas över dess livscykel. Studien innefattar ävennärmare analys kring vad som orsakar betydande klimatpåverkan i olika skeden av enbyggnads livscykel. En inventering av befintliga studier utfördes med metoden för ensystematisk litteraturöversikt som grund där ett sökprotokoll utformas med sökord ochsökstrategier. Materialet har sedan systematiskt gallrats enligt satta kriterier tills detslutgiltiga urvalet resulterade i 17 studier till analys. Dessa studiers resultatsammanställdes enligt moduluppdelningen i standarden Hållbarhet för byggnadsverk SS-EN 15978:2011, både i absoluta tal och andel av byggnadens totala klimatpåverkan.Modulerna, som motsvarar skeden i en byggnads livscykel, jämfördes med varandra föratt utröna hur klimatpåverkan var fördelad över livscykeln. Bidragande faktorer inomvarje modul studerades för att identifiera faktorer med betydande klimatpåverkan somorsakade en stor skillnad mot övriga moduler. Analysen visar på två skeden som harbetydligt större klimatpåverkan än övriga: produktion av material och konstruktionsdelarsamt drift av byggnaden. Faktorer som är betydande för dessa två skeden är användandetav betong, byggnadens beräknade livslängd samt andelen fossil el som används viddriften av byggnaden framförallt för uppvärmning. Analysmaterialet innehöll storavariationer i syfte och därmed tillvägagångssätt vilket försvårade analysen och visar påbristen av ett gemensamt arbetssätt. Denna studie synliggör behovet av fortsatta studiersom berör biomaterial som kolsänka, framtida arbetssätt med livscykelanalyser, andrafaktorer som markanvändning, skogsbruk och ekonomi samt miljöpåverkanskategorierutöver klimatpåverkan. Detta kan leda till ett utvecklat arbete med att minskabyggbranschens klimatpåverkan.

 • 19.
  Lundmark, Lina
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Analys av metoder för att beräkna livsmedels vattenfotavtryck2019Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Vatten är en nödvändig resurs för allt liv på jorden. Med en ökande befolkningsmängd förväntas även sötvattenanvändningen att öka, vilket ställer krav på att hanteringen av de vattenresurser som finns sker på ett hållbart sätt. Jordbrukssektorn är i dagsläget den största konsumenten av vatten, varpå det är viktigt att uppmärksamma konsumenter om vattenanvändning vid produktion av livsmedel så att kunskapen ökar kring hur vatten används idag. Ett verktyg för att bedöma miljöpåverkan från vattenanvändning är det så kallade vattenfotavtrycket. De senaste åren har flera beräkningsmetoder tillkommit för att beräkna vattenfotavtryck, och dessa tar hänsyn till olika aspekter. Syftet med denna studie var att utvärdera tre sådana metoder och använda dem för att beräkna vattenfotavtrycket för ett antal livsmedel, jämföra resultatet och slutligen ta fram en rekommendation kring vilken eller vilka metoder som lämpar sig för konsumentvägledning.

  De metoder som undersöktes var TOTAL som är en metod av Water Footprint Network (WFN), metoden WSI och metoden AWARE. Resultatet visade att vissa nötter fick särskilt högt vattenfotavtryck oavsett vilken metod som användes, för exempelvis mandlar erhölls med respektive metod ett vattenfotavtryck motsvarande 15 m3 vatten/kg, 3,3 m3 WSI-H2O-ekvivalenter/kg samt 165 m3 AWARE-H2O-ekvivalenter/kg. Att resultaten har olika enheter samt storleksordningar beror på att metoderna är olika uppbyggda. Generellt fick baljväxter, spannmål samt frukt och grönt låga resultat, dock varierade resultaten något beroende på vilken metod som användes. Detta beror bland annat på att endast WSI och AWARE tar hänsyn till hur den lokala vattensituationen ser ut där vattnet används. Vid jämförelse av metoderna ansågs både metoden TOTAL samt AWARE vara lämpliga att använda för konsumentvägledning då den förstnämnda är väl beprövad samt lättförstådd medan den sistnämnda är en uppdaterad indikator som tar hänsyn till lokal vattenbrist.

 • 20.
  Lundgren, Lisa
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Lindqvist, Karin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Ene, Simon
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Ahlstedt, Oskar
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Norberg, Sandra
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Lood, Olof
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Haglund, Maria
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Analys av vegetationen i brandområdena 20182019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Syftet med projektet var att analysera och kartlägga vilken typ av vegetation som brann under skogsbränderna sommaren 2018. Geografiskt informationssystem, GIS, nyttjades för att analysera den geografiska data som användes för att få fram vegetationsfördelningar i brandområdena. I analysen och kartläggningen användes Naturvårdsverkets öppna Nationella Marktäckedata tillsammans med Skogsstyrelsens dataset Ungefärligt brandområde. Marktäckedata är uppbyggd av olika klasser och representerar olika typer av information, exempelvis dominerande vegetationstyp. Genom arbetet i GIS togs det fram kartor över brandområdenas marktäckedata samt cirkeldiagram och tabeller med vegetationsfördelningar. Dessa analyserades för att hitta trender i vegetationens fördelning som förklarar skogsbrändernas spridning.

  Efter analysen kunde slutsatsen dras att det framförallt var barrskog som brann, där vegetationstypen tallskog utgjorde den största andelen. Samtidigt stod lövskog för en mycket liten del av vegetationsfördelningen i de sex största bränderna. Eftersom det generellt var lite lövskog i områdena kring skogsbränderna var det svårt att dra slutsatser kring huruvida lövskog är brandhämmande. Våtmarker verkar i vissa fall hindrat brandspridning men brann även de när det var torrt och varmt. I det initiala skedet i brandförloppet dominerade tallskog och temporärt ej skog såsom kalhyggen eller stormfällda områden, medan andra vegetationstyper involverades allt eftersom bränderna tog fart och spred sig.

 • 21.
  Lindén Magnusson, Lovisa
  et al.
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Löfgren, Josefin
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Analyses of Mineralogy and Occurrence of Petroleum in the Bedrock on the Island Sollerön, the Siljan Ring in Central Sweden2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  Drill cutting samples were collected from two boreholes drilled on the island Sollerön, Dalarna in conjunction with drilling for geothermal energy. The place is located at Sollerön in the Siljan area that was subjected by a meteorite impact 330 million years ago. The island Sollerön is located in the Siljan Ring, which mainly consists of sedimentary rocks. In one of the boreholes, oil -mixed water was found when drilling and in the same borehole geophysical measurements were performed, such as gamma radiation, seismic velocity and temperature. At the bottom of the borehole the gamma radiation increased, while the seismic velocity was continuously low in the interval. The purpose was to determine which rock types the both boreholesconsisted of, what the cause of the low seismic velocity was in borehole two, could it be the oil observed during drilling that was the cause. The method used to identify the mineralogy in both the boreholes was X-ray powder diffraction (XRD), but in borehole two Raman spectroscopy and scanning electron microscopy (SEM) was also used. To see if organic carbon was present, the stable isotope mass spectrometry method was used. The result from the XRD showed that both borehole one and two consisted of shale, but in borehole two limestone was also present. The XRD results for borehole two could be strengthened by the other methods and also the gamma radiation measurements. The low velocity at the bottom of borehole two is probably caused by oil that has been seeping up from the shale overlaid by limestone, where the organic matter has transformed into hydrocarbons because of the heat that was produced during the impact.

 • 22.
  Norr, Patrik
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Analysis and assessment of biogas production potential in Sweden for 20502019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  The world is about to shift from fossil fuel dependency to independency. The national agenda of Sweden has put forth future goals of becoming a zero net greenhouse gas emitter by the year 2045 and before that, having an 80 % fossil fuel independent transportation fleet by 2030. In order to achieve these goals, the form of energy used in the transport sector needs to be changed into a more renewable solution. Biogas could be part of the solution. The aim of this report has been to review earlier research regarding the future biogas potential in Sweden and to examine how realistic and practically feasible these are. Three of the substrates that has shown the highest future potential according to earlier research; energy crops, manure and black liquor has been chosen for investigating their future potential. Interviews was made with biogas researcher in Sweden as well as government employees working with biogas and other biofuels. Scenario building was another method used were the report have created four future scenarios with varying optimistically future economic and technical outcomes using more practical limitations and restrictions. The result was a combined future potential of between 0,42 – 77,54 TWh/annually from all three substrates using the values and information gathered from the interviewers regarding how to calculate the potential. The result shows that depending on how lucrative the future financial support systems and subsidies as well as how efficient the technical breakthroughs will be, biogas can become a large contributor to the transport sectors transition in becoming less fossil fuel dependent.

 • 23.
  Karnik, Isabelle
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Arctic Loess as an Environmental Archive: Identifying Weathering with XRF Analysis in West Greenland2019Självständigt arbete på grundnivå (kandidatexamen), 10 poäng / 15 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [sv]

  Löss från västra Grönland studerades för att utvärdera holocent paleoklimat i Arktis. Lössjordar bildas över långa tidsskalor genom avsättning av fint vindburet sediment och de finns på flera platser i världen. Den huvudsakliga källan till det vindburna sedimentet i studieområdet är glaciofluvialt material härstammande från Grönlandsisen (GrIS). Att studera och förstå paleoklimat kan underlätta skapandet av bättre prognoser om framtiden i denna känsliga region. Bortsett från höjning av de globala havsnivåerna leder smältningen av GrIS också till en ökning av vindburet sediment då det frigörs från isen, vilket påverkar atmosfäriska och metrologiska fenomen samt isens albedo. Detta skapar negativa återkopplingsmekanismer genom ökande smälthastighet av glaciärer och uppvärmning av Arktis.

  Lössprover från två ställen i Kangerlussuaq-området analyserades och mineralsammansättningen mättes med röntgenstrålningsspektroskopi (XRF). Med det uppmätta mineralinnehållet beräknades vittringssindex för att identifiera vittringshastigheter under Holocen. Ökad vittringsintesitet indikerar varmare och fuktigare klimat. Avlagringarna på Grönland är relativt tunna. Kol-14-datering av sedimentet antyder att de äldsta delarna är cirka 4000 cal. yr B.P. (kalibrerade år före nutid).

  Arktisk löss är relativt ostuderad. Vittringsindex som har utvecklats för klassisk löss i tempererade regioner, och tidigare inte testats på arktisk löss, användes. Resultaten ritades i grafer efter djup och ålder för att visuellt identifiera förändringar över tid. Genom att ta hänsyn till geologin, klimatet och lokala förhållanden i studieområdet, verkade några av vittringsindexen ge trovärdiga resultat då matchande trender mellan bägge profiler kunde utläsas. I jämförelse med resultat från tidigare studier verkade resultaten också trovärdiga.

 • 24.
  Mulenga, Mukuka Mpundu
  Uppsala universitet, Teknisk-naturvetenskapliga vetenskapsområdet, Geovetenskapliga sektionen, Institutionen för geovetenskaper.
  Assessing the awareness, adoptability and sustainability of improved pellet cook stoves of low income households in Lusaks, Zambia.2019Självständigt arbete på avancerad nivå (masterexamen), 80 poäng / 120 hpStudentuppsats (Examensarbete)
  Abstract [en]

  In order to attain sustainable development, there is need for clean and reliable energy. Woodfuel (charcoal and firewood) make up over 70 percent of the national energy consumption in Zambia as only about 25 percent of the population has access to electricity. It is among the most important domestic fuels for low income households in Zambia. The country’s low income are continuously affected by the low availability of sustainable, clean and reliable energy. Cooking with solid fuels and inefficient cook stoves has adverse effects for human wellbeing, health and the environment. One initiative for sustainable energy provision in urban Zambia has been the introduction of improved cook stoves (ICS) based on sawdust pellets to replace traditional cooking on charcoal braziers that have dominated usage in homes since the 1930s.

  One of the main motivations for improved cook stove interventions has been to reduce household demand for woodfuel thus to reduce pressures on deforestation. However, adoption of improved cook stoves designed to reduce these impacts remain relatively low while the demand for woodfuel remains predominantly high. Using a user centred approach, the study investigated the awareness, adoptability and sustainability of improved pellet cook stoves in view of government policies of Matero- George compound, Lusaka low income households. It sought the factors influencing households’ preference of traditional or modern cook stoves, the knowledge of available energy options, the challenges households had relating to their current cooking solutions and the options available to them and the appropriateness and effectiveness of government policies promoting the use of improved cooking technologies.

  The study employed a qualitative approach using semi structured interview questionnaires. The study involved thirty (30) respondents comprising ten (10) key informants from Departments of Energy (3) and Forestry (2) and the Lusaka City Council (5), and 20 households from Matero-George Compound. The study revealed three main types of energy used by different households,’ woodfuel, electricity and the pellet cook stoves and four major determinants of energy choice; in/convenience, economic, health, and risks factors. It also revealed that the expense of the pellet cook stove could be the reason for its slow adoption. Further, the study revealed that the awareness levels of the pellet cook stoves and new technologies was low except for the people involved in the projects. It was clearly pointed out that the government had no policy instruments with regard to dissemination, sensitization and communication strategies on the new cook stoves although they were in the process of developing energy efficient strategies on new cook stoves.

 • 25.
  GOMEZ SARA, JOSE ORLANDO