uu.seUppsala University Publications
Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 6544
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Aaro, Axel
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Konsumtion i den digitala sfären: En utredning av rättsläget efter UsedSoft och Allposters2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 2.
  Abazi, Kaltrina
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Ett stärkt skydd för visselblåsare?: En granskning av lagförslaget om stärkt skydd för arbetstagare som slår larm och dess semidispositiva karaktär2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 3.
  Abdallah, Muhammed
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Polisens metoder i kampen mot grov organiserad brottslighet – en rättsanalys2014Student paper other, 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 4.
  Abed Ali, Haider
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Beskattning av utländska delägare i svenska handelsbolag: Särskilt vad gäller fastighetsavyttringar2015Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  A research about the taxation of foreign partners in Swedish partnerships. Specifically regarding real estate.

 • 5.
  Abied, Nancy
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Provokation och brott2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 6.
  Achieng, Spance Joy
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  SOFTWARE PATENTS: A study on the patentability of software inventions2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The primary objective of the thesis will be to focus on patent protection of software under the European Patent Convention, by analyzing the different approaches that the European Patent Office has taken into consideration since the mid-1980s. These approaches are derived from the different decisions that emanate from the Technical Boards of Appeal of the European Patent Office. The thesis will examine the most relevant decisions illustrating the juridical tendencies and basis that have been utilized to decide over the patentability of computer programs. The analysis will conclude with the latest approach taken by the Technical Board of the European Patent Office. The study will examine the patentability requirements of inventions in general established within the European Patent Convention. Sources that will be utilized to carry out this research will include case law, legislation, specialized legal commentary; journals and books. The present study sustains that computer programs may be patented as long as they comply with all the general requirements of an invention prescribed under the European Patent Convention together with the condition established by case law called the technical character requirement. Nevertheless, due to the fact that the Technical Boards of Appeal are not bound by previous case law, the current position could keep evolving as it relies on the stance of  the European Patent Office on patentability of computer programs which is seems to be influenced by the changes in the technological world 

 • 7.
  Adam, Diamant Urban Engerstedt
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Bokföringsbrott vid upprättande och offentliggörande av årsredovisning2003In: Juridisk tidskrift, Vol. 2003-04 nr 1, p. 234-246Article in journal (Other scientific)
 • 8.
  Adams, Edward S.
  et al.
  University of Minnesota Law School.
  Spaak, Torben
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Fuzzifying the Natural Law–Legal Positivist Debate1995In: Buffalo Law Review, ISSN 0023-9356, Vol. 43, no 1, p. 85-119Article in journal (Other academic)
 • 9.
  Adams, Lisa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Barnkonventionen som svensk lag?: En presentation av problemen med inkorporering och en analys av rättighetskonflikten mellan barns rätt till två föräldrar och ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning.2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Efter att en inkorporering av barnkonventionen i svensk lag utretts och föreslagits i SOU 2016:19 har ett flertal remissinstanser reagerat negativt och framfört sin oro över vad en möjlig inkorporering kan innebära för det svenska rättssamhället. Utredningen behandlar många aspekter av konventionens inkorporering, men väljer att inte djupare analysera potentiella lagkonflikter. Den knapphändiga metod för konfliktlösning som föreslås i utredningen kompletteras inte med några exempel och problem som rättighetskonflikter behandlas inte alls.

  Denna uppsats syftar därför till att presentera problem med en inkorporering av barnkonventionen, belysa för- och nackdelar med förslaget, analysera en illustrerande rättighetskonflikt samt tillämpa den föreslagna metoden för konfliktlösning. Som rättighetskonflikt används konflikten mellan barns rätt till två föräldrar, etablerad i barnkonventionen, och ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning som fastställs i svensk lag. Resultatet blir ett tydliggörande av hur problematisk en inkorporering skulle vara för Sverige samt hur mycket mer utredning som krävs innan barnkonventionen framgångsrikt skulle kunna inkorporeras i Sverige. 

 • 10.
  Adamsson, Camilla
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Relationen mellan yttrandefrihet och säkerhet på internet2012Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 11.
  Adawi, Sandra
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Mognadsbedömningen vid beaktandet av barns bestämmanderätt.2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 12.
  Adbo, Rebecca
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Sexuellt vilseledande, gränsen för våldtäkt2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 13.
  Adenmark, Henrik
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Väsentlig anknytning: En komparativ studie mellan Sverige och Storbritannien2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 14.
  Adolfsson, Simon
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Kvalificerade personaloptioner: Särskilt i ljuset av den skatterättsliga neutralitetsprincipen2017Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Dagens skattemässiga reglering av personaloptioner har blivit kritiserad då skattesatsen ansetts vara för hög. Bland annat därför införs nya regler i IL om s k kvalificerade personaloptioner. Dessa kvalificerade personaloptioner innebär ett avsteg från de skattemässiga principerna om likformighet och neutralitet. Principerna innebär att beskattningen för skatteskyldiga i jämförbara situationer ska vara lika och att en skatteskyldigs val av olika handlingsalternativ inte ska påverkas av skattefrågor. Avstegen som sker från principerna sker genom att vissa mindre, unga, företag i teorin får en skattemässig fördel genom lägre beskattningen, och att vissa företag kan komma att välja kvalificerade personaloptioner istället för andra typer av incitamentsprogram. Detta för att främja innovation hos dessa mindre företag. Beskattningen blir lägre då sådana kvalificerade personaloptioner beskattas i inkomstslaget kapital istället för att förmånsbeskattas, vilket innebär en skattelättnad. För att personaloptioner ska vara kvalificerade ska en mängd villkor vara uppfyllda i förhållande till företaget, personaloptionen och personaloptionsinnehavaren. Dessa särskilda villkor innebär att det endast är ett fåtal bolag som kan nyttja kvalificerade personaloptioner som incitamentsprogram. Bland annat finns ett krav på att företaget inte ska verka inom vissa utpekade branscher, att företaget ska vara mindre än en viss största storlek samt att befintliga delägare som äger 5 % eller mer av företag inte har möjlighet att dra nytta av skattelättnaderna.

  Det förefaller som att de avsteg som görs från likformighet och neutralitet inte uppfyller de i skattereformens utvecklade mening för när sådana avsteg är motiverade. Inte heller synes avstegen uppfylla de motiveringar som krävs enligt senare skattepolitik. Avsteg från principerna motiveras av förenklingsskäl, styrningsskäl eller av andra samhällsekonomiska effektivitetsskäl. I fallet kvalificerade personaloptioner är motiveringen samhällsekonomiska effektivitetsskäl. Dessvärre är det dock inte troligt att dessa skattelättnader, som innebär avsteg från principerna, kommer öka den samhällsekonomiska effektiviteten. Detta på grund av att reglernas tillämpningsområde är av liten omfattningen, endast kan användas av ett begränsat antal företag där förekomsten av incitamentsprogram redan idag är extremt låg samt att det i väldigt många fall kommer innebära att 3:12-reglerna aktualiseras. I praktiken är det därför troligt att denna typ av incitamentsprogram inte kommer användas i särskilt stor utsträckning. Den enda praktiska skillnaden mot dagens beskattning tycks vara att det blir en uppskjuten förmånsbeskattning för personaloptionsinnehavaren och att företaget slipper betala socialavgifter för sådan förmån. Den uppskjutna beskattningen sker inom inkomstslaget kapital, men med tillämpning av 3:12-reglerna ska beloppen beskattas inom inkomstslaget tjänst. Avstegen från principerna av neutralitet och likformighet synes därför endast vara gjorda av politiska skäl, för att stävja den debatt som pågått om hög beskattning på personaloptioner. Det är därför inte troligt att reglerna om kvalificerade personaloptioner kommer nå de önskade målen om att öka de innovativa företagens konkurrensförmåga.

  Införandet av kvalificerade personaloptioner innebär vidare att skattesystemets komplexitet ökas, och det måste vara en skattemässig ironi att komplexiteten med kvalificerade personaloptioner i princip kommer kräva juridiska konsulttjänster – och att dessa konsulter inte själva får dra nytta av de skattelättnader som kvalificerade personaloptioner medför.

  Samtidigt som det är troligt att kvalificerade personaloptioner inte kommer uppnå de uppsatta målen om att öka konkurrenskraften avseende rekrytering av kvalificerad personal för de mindre, innovativa företagen, får regleringen ses som ett försök att göra klimatet för dessa mindre bolag bättre. Detta är i sak något positivt. Det är därför inte osannolikt att regleringen kommer att utvecklas ytterligare och den första punkten i en sådan utveckling torde vara att anpassa reglerna efter fåmansföretagarbeskattningen så att de anställda inte drabbas av beskattning inom ramen för 3:12-reglerna för sina andelar i dessa företag.

 • 15.
  af Ekenstam, Maria
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Humanitarian Intervention and State Responsibility: An overview on compensation for damage caused by a humanitarian intervention2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 16.
  af Sandeberg, Edward
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Outsourcingavtal: Avtalsinnehåll utifrån praktiska och kommersiella överväganden2013Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats syftar till att utreda, precisera och analysera innehållet i den förhållandevis okända kontraktstypen outsourcingavtal. Det faktum att outsourcing idag är en vanligt förekommande transaktion gör det både möjligt och angeläget att fånga de gemensamma dragen i outsourcingavtal. Undersökningar visar också att långt ifrån alla som begagnar sig av outsourcing är nöjda med det avtal som reglerar deras affär. Den rättsvetenskapliga ansatsen är därför att belysa denna avtalstyp på samma sätt som mer konventionella avtalstyper, som exempelvis köpavtal, entreprenadavtal och hyresavtal men också mer moderna avtalstyper som franchising och leasing, har behandlats inom doktrinen.

 • 17.
  af Sandeberg, Hedvig
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  A Study on the Applicable Requirements for Granting Interim Measures under the SCC Emergency Arbitrator Provisions2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The availability of interim measures has been described as a necessity for the effectiveness of arbitral procedures. Traditionally, parties had to either wait for the constitution of the arbitral tribunal or turn to national courts in order to receive interim relief. Since both of these options can be problematic, various arbitral institutions, including the SCC, have introduced Emergency Arbitrator provisions which make it possible for parties to apply for interim measures prior to the constitution of the arbitral tribunal.

  The purpose of this thesis is to analyze the grounds on which an Emergency Arbitrator under the SCC provisions will grant an application for interim measures. After analyzing Emergency Arbitration in general and the SCC Emergency Arbitrator procedure in particular, including the legal status and enforceability of a decision on interim measures, the thesis focuses on the requirements for granting interim measures. There are no stipulated requirements in terms of interim measures why it is up to the arbitrators to decide the standards that must be met. Different sources of law have been suggested to provide guidance to arbitrators in terms of applicable requirements, including national laws, international arbitral case law and the UNCITRAL Model Law. The requirements generally considered as applicable include prima facie jurisdiction, the establishment of a prima facie case, irreparable harm, urgency, no prejudgment on the merits and proportionality. A review of SCC Emergency Arbitrator case summaries suggests that the Emergency Arbitrators’ practice vary in terms of applied requirements and sources of law.

  The final discussion of the thesis concludes that there is a great amount of uncertainty pertaining to the question of on what grounds an Emergency Arbitrator will grant a request for interim measures. From a party perspective, it can be argued that more predictability would be preferable, why a suggestion of clearly stipulated requirements for granting interim measures is presented from a de lege ferenda perspective.

 • 18.
  af Sandeberg, Helene
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  När får den skattskyldige vara tyst?: Om tidpunkten för passivitetsrättens inträdande i skatteförfarandet2014Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 19.
  Afzelius, Anders Eric
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law.
  Akademisk afhandling om tjenstehjon, hvilken med den vidtlagfarna juridiska fakultetens bifall af Anders Erik Afzelius ... biträdd af Nils Åkerman Gottländning, till allmän granskning framställes uti den Gustavianska lärosalen den 15 junii 1813. p. v. t. Femte tidehvarfvets andra stycke.1813Dissertation (older thesis) (Other academic)
 • 20.
  Afzelius, Anders Eric
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law.
  Akademisk afhandling om tjenstehjon, hvilken med konungens allernådigste tillstånd och den vidtlagfarna juridiska fakultetens bifall af Anders Erik Afzelius ... biträdd af Lars Christian Tunelius Stieglersk. stipend; Uplänning till allmän granskning framställes uti den Gustavianske lärosalen den 10 december år 1806. p. v. t. Femte tidehvarfvets första stycke.1806Dissertation (older thesis) (Other academic)
 • 21.
  Afzelius, Anders Eric
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law.
  Akademisk afhandling om tjenstehjon, hvilken med konungens allernådigste tillstånd och den vidtlagfarna juridiska fakultetens bifall af Anders Erik Afzelius ... biträdd af Nils Mobeck Östgöthe till allmän granskning framställes uti den Gustavianske lärosalen den 10 december år 1806. p. v. t. Första tidehvarfvets I. st.1806Dissertation (older thesis) (Other academic)
 • 22.
  Agaeva, Melissa
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Gränsöverskridande surrogatarrangemang - i konflikt med grundläggande svenska värderingar?2016Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 23.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Adekvans eller skyddsändamål. Om rättsvetenskaplig metod och skadeståndsrättslig regelbildning. (Adequate causation and the purpose of protection. On legal method and the formation of tort law.)1995In: Juridisk tidskrift, Vol. 1994-95, p. 799-810Article in journal (Other scientific)
 • 24.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Anna Singer,Föräldraskap i rättslig belysning. Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr 85, Iustus förlag 2000.2002In: Svensk Juristtidning, Vol. 87, p. 95-98Article, book review (Other scientific)
 • 25.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Avgången bolagsmans ansvar för handelsbolagets skulder.(The responsibility of a former partner for the debts of a trading partnership)1996In: Rättsvetenskapliga studier tillägnade Carl Hemström. de lege, Juridiska fakultetens i Uppsala årsbok, ISSN 91-7678-330-8, p. 1-27Article in journal (Other scientific)
 • 26.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Die Begründung und die Grenzen der Unterhaltspflicht unter erwachsenen Verwandten in Schweden1997In: Familiäre Solidarität - Die Begründung und die Grenzen der Unterhaltspflicht unter Verwandten im europäischen Vergleich. Beiträge zum europäischen Familienrecht. Band 5., Verlag Ernst und Werner Gieseking. Bielefeld , 1997, p. 163-173Chapter in book (Other scientific)
 • 27.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Familjeformer och lagstiftningsideologi1997Article in journal (Other scientific)
 • 28.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Familjeformer och lagstiftningsideologi (Family forms and legislative ideology)1998In: Svensk Juristtidning, Vol. 83, p. 518-531Article in journal (Other scientific)
 • 29.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Family Forms and Legal Policies: A comparative view from a Swedish observer1999In: Legal Issues of the Late 1990s, The Stockholm University Law Faculty , 1999, p. 197-216Chapter in book (Other scientific)
 • 30.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Föräldrars skadeståndsansvar. Betraktelser över ett lagstiftningsärende. (The responsibility of parents in the law of torts. Considerations on a matter of legislation)1996In: Vänbok till Erland Strömbäck, ISSN 91-9710266-0, p. 1-20Article in journal (Other scientific)
 • 31.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Gustafssonmålet och blockadåtgärder mot småföretag i rättspolitiskt perspektiv (The case of Gustafsson and boycotts against smaller enterprises from a legal political point of view.)1999In: Föreningsfrihet och stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Rättsfondens skriftserie, Rättsfonden (Iustus förlag, Uppsala) , 1999, Vol. 34, p. 99-120Chapter in book (Other scientific)
 • 32.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Låt detta stanna mellan oss: Hemligt brev till Peter Lødrup om äktenskapslagstiftningen i Norge och Sverige2002In: Bonus Pater Familias: Festskrift til Peter Lødrup, Gyldendal Akademisk, Oslo , 2002, p. 1-14Chapter in book (Other scientific)
 • 33.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Makarna Karlssons testamente. NJA 1950 s. 483. (The will of the spouses Karlsson).1997In: Rättsfall att minnas. Till Jan Hellner den 28 oktober 1997., ISSN 91-39-20096-5, p. 67-79Article in journal (Other scientific)
 • 34.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Malmström & Agell, Civilrätt, 16 uppl. (Malmström & Agell, Private Law, 16th. ed.)1999Book (Other scientific)
 • 35.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Matrimoni Transfortalieri e Regime Patrimoniali: Verso und Diritto Uniforme?1996In: Rivista di Diritto Civile, Vol. XLII, no 3, p. 313-334Article in journal (Other scientific)
 • 36.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Rationalitet och värderingar i rättsvetenskapen. Med en exkurs om rättsvetenskapen i Sverige2002In: Svensk Juristtidning, Vol. 87(2002), p. 243-260Article in journal (Other scientific)
 • 37.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Rättsdogmatik eller konstruktiv rättsvetenskap (Legal dogmatics or constructive jurisprudence)1997In: Festskrift till Stig Strömholm, p. 35-62Article in journal (Other scientific)
 • 38.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law.
  Rättsutvecklingen och de juridiska yrkesrollerna: föredrag och diskussioner vid Juridiska fakultetens vid Uppsala universitet symposium 2-4 februari 19771977Conference proceedings (editor) (Other academic)
 • 39.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Should and can Family Law influence Social Behaviour?1998In: The Changing Family. Family Forms & Family Law., ISSN 1-901362-99-X (paper), p. 125-138Article in journal (Other scientific)
 • 40.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Testamentsrätt, 2 uppl. (The law of wills, 2nd. ed.)1999Book (Other scientific)
 • 41.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  The Division of Property upon Divorce from a European Perspective1998In: Liber Amicorum Marie-Thérèse Meulders-Klein. Droit Comparé des Personnes et de la Famille, p. 1-20Article in journal (Other scientific)
 • 42.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Tolkning av stiftelseförordnanden i testamenten. En problemöversikt.2002In: Tidsskrift for Rettsvitenskab, Vol. 115, no 1-2/2002, p. 167-186Article in journal (Other scientific)
 • 43.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Towards uniforming spouses´property rights - especially in international marriages?1995In: Council of Europe, Proceedings of the 3rd European conference of family law, Cadiz, Spain April 1995 (s:/i/fa/cadiz/aproc.95), 1995, p. 63-80Conference paper (Other scientific)
 • 44.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Underhållsstödet. Ett rättssystematiskt misstag (Maintenance support. A legal-systematic mistake.)1999In: Festskrift till Fredrik Sterzel, p. 17-Article in journal (Other scientific)
 • 45.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Verkan av arvskifte när faderskapspresumtion senare blivit hävd. Ett av många tänkbara fall då deltagarkretsen vid arvskifte inte överensstämt med senare klarlagda förhållanden. (The effects of estate distribution based on a mistake concerning the circle1998In: Juridisk tidskrift, Vol. 1997-98, no 4, p. 1132-1148Article in journal (Other scientific)
 • 46.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Äktenskap, samboende, partnerskap. 2 uppl.(Marriage, partnership, cohabitation, 2nd. ed)1998Book (Other scientific)
 • 47.
  Agell, Anders
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Äktenskapets giltighet - en civilrättslig och en förvaltningsrättslig fråga2002In: Festskrift till Gösta Walin, p. 21-39Article in journal (Other scientific)
 • 48.
  Agell, Anders
  et al.
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Brattström, Margareta
  Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law.
  Äktenskap Samboende Partnerskap2011 (ed. 5)Book (Other academic)
 • 49.
  Agell, Anders
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Brattström, Margareta
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Äktenskap Samboende Partnerskap2008Book (Other scientific)
 • 50.
  Agell, Anders
  et al.
  Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law. Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Law, Department of Law.
  Persson, Mikael
  Klippanmålet och lagens ögon2000In: Juridisk Tidsskrift, p. 11-Article in journal (Other scientific)
1234567 1 - 50 of 6544
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf